Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 colorant natural > isoal·loxazínic ca 5'-fosfat de riboflavina terme pral.n m        es riboflavina-5'-fosfato         fr riboflavine 5'-phosphate        en riboflavin-5'-phosphate        cod E 101 ii)       
2 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de calci terme pral.n m pl        es 5'-ribonucleótidos de calcio         fr 5'-ribonucléotides de calcium        en calcium 5'-ribonucleotides        cod E 634       
3 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de disodi terme pral.n m pl        es 5'-ribonucleótidos de disodio         fr 5'-ribonucléotides de disodium        en disodium 5'-ribonucleotides        cod E 635       
4 edulcorant intensiu ca acesulfam K terme pral.n m        es acesulfamo K         fr acésulfame K fr acésulfame-potassium       en acesulfame K        cod E 950       
5 correctiu de l'acidesa ca acetat àcid de sodi terme pral.n m ca diacetat de sodi terme pral.n m       es acetato ácido de sodio es diacetato de sodio        fr diacétate de sodium        en sodium diacetate en sodium hydrogen acetate       cod E 262 ii)       
6 correctiu de l'acidesa ca acetat de calci terme pral.n m        es acetato de calcio         fr acétate de calcium        en calcium acetate        cod E 263       
7 correctiu de l'acidesa ca acetat de potassi terme pral.n m        es acetato de potasio         fr acétate de potassium        en potassium acetate        cod E 261       
8 correctiu de l'acidesa ca acetat de sodi terme pral.n m        es acetato de sodio         fr acétate de sodium        en sodium acetate        cod E 262 i)       
9 potenciador de gust ca acetat de zinc terme pral.n m        es acetato de cinc es acetato de zinc        fr acétate de zinc        en zinc acetate        cod E 650       
10 compensador de densitat ca acetat isobutirat de sacarosa terme pral.n m        es acetato isobutirato de sacarosa         fr acétate-isobutyrate de saccharose        en sucrose acetate isobutyrate        cod E 444       
11 correctiu de l'acidesa ca acetats de sodi terme pral.n m pl        es acetatos de sodio         fr acétates de sodium        en sodium acetates        cod E 262       
12 correctiu de l'acidesa ca àcid acètic terme pral.n m        es ácido acético         fr acide acétique        en acetic acid        cod E 260       
13 correctiu de l'acidesa ca àcid adípic terme pral.n m        es ácido adípico         fr acide adipique        en adipic acid        cod E 355       
14 emulsionant ca àcid algínic terme pral.n m        es ácido algínico         fr acide alginique        en alginic acid        cod E 400       
15 antioxidant ca àcid ascòrbic terme pral.n m        es ácido ascórbico         fr acide ascorbique        en ascorbic acid        cod E 300       
16 conservant ca àcid benzoic terme pral.n m        es ácido benzoico         fr acide benzoïque        en benzoic acid        cod E 210       
17 conservant ca àcid bòric terme pral.n m        es ácido bórico         fr acide borique        en boric acid        cod E 284       
18 edulcorant intensiu ca àcid ciclàmic i les seves sals de sodi i calci terme pral.n m        es ácido ciclámico y sus sales de Na y de Ca es ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio        fr acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca        en cyclamic acid and its Na and Ca salts en cyclamic acid and its sodium and calcium salts       cod E 952       
19 correctiu de l'acidesa ca àcid cítric terme pral.n m        es ácido cítrico         fr acide citrique        en citric acid        cod E 330       
20 correctiu de l'acidesa ca àcid clorhídric terme pral.n m        es ácido clorhídrico         fr acide chlorhydrique        en hydrochloric acid        cod E 507       
21 antioxidant ca àcid eritòrbic terme pral.n m        es ácido eritórbico         fr acide érythorbique        en erythorbic acid        cod E 315       
22 correctiu de l'acidesa ca àcid fosfòric terme pral.n m        es ácido fosfórico         fr acide phosphorique        en phosphoric acid        cod E 338       
23 correctiu de l'acidesa ca àcid fumàric terme pral.n m        es ácido fumárico         fr acide fumarique        en fumaric acid        cod E 297       
24 correctiu de l'acidesa ca àcid glucònic terme pral.n m        es ácido glucónico         fr acide gluconique        en gluconic acid        cod E 574       
25 potenciador de gust ca àcid glutàmic terme pral.n m        es ácido glutámico         fr acide glutamique        en glutamic acid        cod E 620       
26 potenciador de gust ca àcid guanílic terme pral.n m        es ácido guanílico         fr acide guanylique        en guanylic acid        cod E 626       
27 potenciador de gust ca àcid inosínic terme pral.n m        es ácido inosínico         fr acide inosinique        en inosinic acid        cod E 630       
28 correctiu de l'acidesa ca àcid L(+)-tartàric terme pral.n m        es ácido L(+)-tartárico         fr acide tartrique (L(+ )-)        en L(+)-tartaric acid en tartaric acid (L(+)-)       cod E 334       
29 correctiu de l'acidesa ca àcid làctic terme pral.n m        es ácido láctico         fr acide lactique        en lactic acid        cod E 270       
30 correctiu de l'acidesa ca àcid màlic terme pral.n m        es ácido málico         fr acide malique        en malic acid        cod E 296       
31 correctiu de l'acidesa ca àcid metatartàric terme pral.n m        es ácido metatartárico         fr acide métatartrique        en metatartaric acid        cod E 353       
32 conservant ca àcid propiònic terme pral.n m        es ácido propiónico         fr acide propionique        en propionic acid        cod E 280       
33 conservant ca àcid sòrbic terme pral.n m        es ácido sórbico         fr acide sorbique        en sorbic acid        cod E 200       
34 correctiu de l'acidesa ca àcid succínic terme pral.n m        es ácido succínico         fr acide succinique        en succinic acid        cod E 363       
35 correctiu de l'acidesa ca àcid sulfúric terme pral.n m        es ácido sulfúrico         fr acide sulfurique        en sulphuric acid        cod E 513       
36 agent glaçador ca àcids grassos terme pral.n m pl        es ácidos grasos         fr acides gras        en fatty acids        cod E 570       
37 emulsionant ca adipat de dimidó acetilat terme pral.n m        es adipato acetilado de dialmidón         fr adipate de diamidon acétylé        en acetylated distarch adipate        cod E 1422       
38 correctiu de l'acidesa ca adipat de potassi terme pral.n m        es adipato de potasio         fr adipate de potassium        en potassium adipate        cod E 357       
39 correctiu de l'acidesa ca adipat de sodi terme pral.n m        es adipato de sodio         fr adipate de sodium        en sodium adipate        cod E 356       
40 edulcorant intensiu ca advantam terme pral.n m        es advantamo         fr advantame        en advantame        cod E 969       
41 emulsionant ca agar terme pral.n m ca agar-agar terme pral.n m       es agar es agar-agar        fr agar fr agar-agar       en agar        cod E 406       
42 agent de suport ca alcohol benzílic terme pral.n m        es alcohol bencílico         fr alcool benzylique        en benzyl alcohol        cod E 1519       
43 emulsionant ca alga Eucheuma processada terme pral.n f        es alga Eucheuma procesada         fr algue Eucheuma transformée        en processed Eucheuma seaweed        cod E 407a       
44 emulsionant ca alginat d'amoni terme pral.n m        es alginato de amonio         fr alginate d'ammonium        en ammonium alginate        cod E 403       
45 antiescumejant ca alginat de calci terme pral.n m        es alginato de calcio         fr alginate de calcium        en calcium alginate        cod E 404       
46 emulsionant ca alginat de potassi terme pral.n m        es alginato de potasio         fr alginate de potassium        en potassium alginate        cod E 402       
47 emulsionant ca alginat d'1,2-propandiol terme pral.n m ca alginat de propilenglicol terme pral.n m       es alginato de propano-1,2-diol es alginato de propilenglicol        fr alginate de propane-1,2-diol fr alginate de propylèneglycol       en propane-1,2-diol alginate        cod E 405       
48 emulsionant ca alginat de sodi terme pral.n m        es alginato de sodio         fr alginate de sodium        en sodium alginate        cod E 401       
49 colorant sintètic > monoazoic ca amarant terme pral.n m        es amaranto         fr amarante        en amaranth        cod E 123       
50 colorant natural > antocianina (benzopirílic) ca antocianines terme pral.n f pl        es antocianinas         fr anthocyanines        en anthocyanins        cod E 163       
51 colorant natural > carotenoide ca ß-apo-8'-carotenal (C30) terme pral.n m        es ß-apo-8'-carotenal (C30)         fr ß-apocaroténal-8' (C30)        en ß-apo-8'-carotenal (C30)        cod E 160e       
52 gas d'envasament ca argó terme pral.n m        es argón         fr argon        en argon        cod E 938       
53 antioxidant ca ascorbat de calci terme pral.n m        es ascorbato de calcio         fr ascorbate de calcium        en calcium ascorbate        cod E 302       
54 antioxidant ca ascorbat de sodi terme pral.n m        es ascorbato de sodio         fr ascorbate de sodium        en sodium ascorbate        cod E 301       
55 edulcorant intensiu ca aspartam terme pral.n m        es aspartamo         fr aspartame        en aspartame        cod E 951       
56 conservant ca benzoat de calci terme pral.n m        es benzoato de calcio         fr benzoate de calcium        en calcium benzoate        cod E 213       
57 conservant ca benzoat de potassi terme pral.n m        es benzoato de potasio         fr benzoate de potassium        en potassium benzoate        cod E 212       
58 conservant ca benzoat de sodi terme pral.n m        es benzoato de sodio         fr benzoate de sodium        en sodium benzoate        cod E 211       
59 antioxidant ca butilhidroxianisol terme pral.n m ca BHA siglan m       es butilhidroxianisol es BHA        fr butylhydroxyanisol fr BHA       en butylated hydroxyanisole en BHA       cod E 320       
60 antioxidant ca butilhidroxitoluè terme pral.n m ca BHT siglan m       es butilhidroxitolueno es butilhidroxitoluol es BHT       fr butylhydroxytoluène fr BHT       en butylated hydroxytoluene en BHT       cod E 321       
61 antioxidant ca sulfit àcid de calci terme pral.n m ca bisulfit de calci sin. compl.n m       es sulfito ácido de calcio         fr bisulfite de calcium fr sulfite acide de calcium       en calcium bisulphite en calcium hydrogen sulphite       cod E 227       
62 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau brillant FCF terme pral.n m        es azul brillante FCF         fr bleu brillant FCF        en brilliant blue FCF        cod E 133       
63 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau patent V terme pral.n m        es azul patente V         fr bleu patente V        en patent blue V        cod E 131       
64 gas propel·lent ca butà terme pral.n m        es butano         fr butane        en butane        cod E 943a       
65 colorant natural > xantofil·la ca cantaxantina terme pral.n f        es cantaxantina         fr canthaxanthine        en canthaxanthin        cod E 161g       
66 colorant natural > caramel ca caramel amònic terme pral.n m        es caramelo amónico         fr caramel ammoniacal        en ammonia caramel        cod E 150c       
67 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit amònic terme pral.n m        es caramelo de sulfito amónico         fr caramel au sulfite d'ammonium        en sulphite ammonia caramel        cod E 150d       
68 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit càustic terme pral.n m        es caramelo de sulfito cáustico         fr caramel de sulfite caustique        en caustic sulphite caramel        cod E 150b       
69 colorant natural > caramel ca caramel natural terme pral.n m        es caramelo natural         fr caramel        en plain caramel        cod E 150a       
70 agent de tractament de la farina ca carbamida terme pral.n f        es carbamida         fr carbamide        en carbamide        cod E 927b       
71 colorant natural per a superfícies ca carbó vegetal terme pral.n m        es carbón vegetal         fr charbon végétal        en vegetable carbon        cod E 153       
72 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid d'amoni terme pral.n m        es carbonato ácido de amonio         fr carbonate acide d'ammonium        en ammonium hydrogen carbonate        cod E 503 ii)       
73 antiaglomerant ca carbonat àcid de magnesi terme pral.n m        es carbonato ácido de magnesio         fr carbonate acide de magnésium        en magnesium hydrogen carbonate        cod E 504 ii)       
74 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de potassi terme pral.n m        es carbonato ácido de potasio         fr carbonate acide de potassium        en potassium hydrogen carbonate        cod E 501 ii)       
75 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de sodi terme pral.n m        es carbonato ácido de sodio         fr carbonate acide de sodium        en sodium hydrogen carbonate        cod E 500 ii)       
76 correctiu de l'acidesa ca carbonat d'amoni terme pral.n m        es carbonato de amonio         fr carbonate d'ammonium        en ammonium carbonate        cod E 503 i)       
77 antiaglomerant ca carbonat de calci terme pral.n m        es carbonato de calcio         fr carbonate de calcium        en calcium carbonate        cod E 170       
78 antiaglomerant ca carbonat de magnesi terme pral.n m        es carbonato de magnesio         fr carbonate de magnésium        en magnesium carbonate        cod E 504 i)       
79 correctiu de l'acidesa ca carbonat de potassi terme pral.n m        es carbonato de potasio         fr carbonate de potassium        en potassium carbonate        cod E 501 i)       
80 correctiu de l'acidesa ca carbonat de sodi terme pral.n m        es carbonato de sodio         fr carbonate de sodium        en sodium carbonate        cod E 500 i)       
81 correctiu de l'acidesa ca carbonats d'amoni terme pral.n m pl        es carbonatos de amonio         fr carbonates d'ammonium        en ammonium carbonates        cod E 503       
82 antiaglomerant ca carbonats de magnesi terme pral.n m pl        es carbonatos de magnesio         fr carbonates de magnésium        en magnesium carbonates        cod E 504       
83 correctiu de l'acidesa ca carbonats de potassi terme pral.n m pl        es carbonatos de potasio         fr carbonates de potassium        en potassium carbonates        cod E 501       
84 antiaglomerant ca carbonats de sodi terme pral.n m pl        es carbonatos de sodio         fr carbonates de sodium        en sodium carbonates        cod E 500       
85 agent glaçador ca carboximetilcel·lulosa hidrolitzada enzimàticament terme pral.n f        es carboximetilcelulosa enzimáticamente hidrolizada es carboximetilcelulosa hidrolizada enzimáticamente es goma de celulosa enzimáticamente hidrolizada       fr carboxyméthylecellulose hydrolysée de manière enzymatique        en enzymatically hydrolysed carboxymethylcellulose        cod E 469       
86 emulsionant ca carboximetilcel·lulosa sòdica terme pral.n f        es carboximetilcelulosa sódica es goma de celulosa        fr carboxyméthylcellulose sodique        en sodium carboxymethylcellulose        cod E 466       
87 estabilitzador ca carboximetilcel·lulosa sòdica entrellaçada terme pral.n f        es carboximetilcelulosa sódica entrelazada         fr carboxyméthylcellulose sodique réticulée        en cross-linked cellulose gum en cross-linked sodium carboxymethylcellulose       cod E 468       
88 colorant sintètic > monoazoic ca azorubina terme pral.n f ca carmoisina terme pral.n f       es azorrubina es carmoisina        fr azorubine fr carmoisine       en azorubine en carmoisine       cod E 122       
89 colorant natural > carotenoide ca ß-carotè terme pral.n m        es ß-caroteno         fr ß-carotène        en ß-carotene        cod E 160a ii)       
90 colorant natural > carotenoide ca carotens terme pral.n m pl        es carotenos         fr carotènes        en carotenes        cod E 160a       
91 espessidor ca carragahen terme pral.n m        es carragenano         fr carraghénane        en carrageenan        cod E 407       
92 antiaglomerant ca cel·lulosa terme pral.n f        es celulosa         fr cellulose        en cellulose        cod E 460       
93 antiaglomerant ca cel·lulosa en pols terme pral.n f        es celulosa en polvo         fr cellulose en poudre        en powdered cellulose        cod E 460 ii)       
94 antiaglomerant ca cel·lulosa microcristal·lina terme pral.n f        es celulosa microcristalina         fr cellulose microcristalline        en microcrystalline cellulose        cod E 460 i)       
95 agent glaçador ca cera d'abelles terme pral.n f        es cera de abejas         fr cire d'abeilles        en beeswax        cod E 901       
96 agent glaçador ca cera de candelilla terme pral.n f        es cera candelilla es cera de candelilla        fr cire de candelilla        en candelilla wax        cod E 902       
97 agent de recobriment ca cera de carnauba terme pral.n f        es cera carnauba es cera de carnauba        fr cire de carnauba        en carnauba wax        cod E 903       
98 agent de recobriment ca cera de polietilè oxidada terme pral.n f        es cera de polietileno oxidada         fr cire de polyéthylène oxydée        en oxidised polyethylene wax        cod E 914       
99 agent glaçador ca cera microcristal·lina terme pral.n f        es cera microcristalina         fr cire microcristalline        en microcrystalline wax        cod E 905c i)       
100 agent de suport ca β-ciclodextrina terme pral.n f        es β-ciclodextrina         fr β-cyclodextrine        en β-cyclodextrin        cod E 459       
101 correctiu de l'acidesa ca citrat de dicalci terme pral.n m        es citrato de dicalcio         fr citrate de dicalcium        en dicalcium citrate        cod E 333 ii)       
102 correctiu de l'acidesa ca citrat de disodi terme pral.n m        es citrato de disodio         fr citrate de disodium        en disodium citrate        cod E 331 ii)       
103 correctiu de l'acidesa ca citrat de monocalci terme pral.n m        es citrato de monocalcio         fr citrate de monocalcium        en monocalcium citrate        cod E 333 i)       
104 correctiu de l'acidesa ca citrat de monopotassi terme pral.n m        es citrato de monopotasio         fr citrate de monopotassium        en monopotassium citrate        cod E 332 i)       
105 correctiu de l'acidesa ca citrat de monosodi terme pral.n m        es citrato de monosodio         fr citrate de monosodium        en monosodium citrate        cod E 331 i)       
106 correctiu de l'acidesa ca citrat de triamoni terme pral.n m        es citrato de triamonio         fr citrate de triammonium        en triammonium citrate        cod E 380       
107 correctiu de l'acidesa ca citrat de tricalci terme pral.n m        es citrato de tricalcio         fr citrate de tricalcium        en tricalcium citrate        cod E 333 iii)       
108 agent de suport ca citrat de trietil terme pral.n m        es citrato de trietilo         fr citrate de triéthyle        en triethyl citrate        cod E 1505       
109 correctiu de l'acidesa ca citrat de tripotassi terme pral.n m        es citrato de tripotasio         fr citrate de tripotassium        en tripotassium citrate        cod E 332 ii)       
110 correctiu de l'acidesa ca citrat de trisodi terme pral.n m        es citrato de trisodio         fr citrate de trisodium        en trisodium citrate        cod E 331 iii)       
111 correctiu de l'acidesa ca citrats de calci terme pral.n m pl        es citratos de calcio         fr citrates de calcium        en calcium citrates        cod E 333       
112 correctiu de l'acidesa ca citrats de potassi terme pral.n m pl        es citratos de potasio         fr citrates de potassium        en potassium citrates        cod E 332       
113 correctiu de l'acidesa ca citrats de sodi terme pral.n m pl        es citratos de sodio         fr citrates de sodium        en sodium citrates        cod E 331       
114 colorant natural > porfirina ca clorofil·les terme pral.n f pl        es clorofilas         fr chlorophylles        en chlorophylls        cod E 140 i)       
115 colorant natural > porfirina ca clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n f pl        es clorofilas y clorofilinas         fr chlorophylles et chlorophyllines        en chlorophylls and chlorophyllins        cod E 140       
116 colorant natural > porfirina ca clorofil·lines terme pral.n f pl        es clorofilinas         fr chlorophyllines        en chlorophyllins        cod E 140 ii)       
117 enduridor ca clorur de calci terme pral.n m        es cloruro de calcio         fr chlorure de calcium        en calcium chloride        cod E 509       
118 enduridor ca clorur de magnesi terme pral.n m        es cloruro de magnesio         fr chlorure de magnésium        en magnesium chloride        cod E 511       
119 estabilitzador ca clorur de potassi terme pral.n m        es cloruro de potasio         fr chlorure de potassium        en potassium chloride        cod E 508       
120 antioxidant ca clorur estannós terme pral.n m        es cloruro de estaño         fr chlorure stanneux        en stannous chloride        cod E 512       
121 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les terme pral.n m pl        es complejos cúpricos de clorofilas         fr complexes cupriques de chlorophylles        en copper complexes of chlorophylls        cod E 141 i)       
122 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n m pl        es complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas         fr complexes cupriques de chlorophylles et chlorophyllines        en copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins        cod E 141       
123 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·lines terme pral.n m pl        es complejos cúpricos de clorofilinas         fr complexes cupriques de chlorophyllines        en copper complexes of chlorophyllins        cod E 141 ii)       
124 agent de recobriment ca copolímer d'acetat de vinil polivinilpirrolidona terme pral.n m        es copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona         fr copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone        en polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer        cod E 1208       
125 agent de recobriment ca copolímer d'empelt de polietilenglicol d'alcohol polivinílic terme pral.n m        es copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico         fr copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol        en polyvinyl alcohol- polyethylene glycol-graft-co-polymer        cod E 1209       
126 estabilitzador ca copolímer de metacrilat aniònic terme pral.n m        es copolímero de metacrilato aniónico         fr copolymère de méthacrylate anionique        en anionic methacrylate copolymer        cod E 1207       
127 agent glaçador ca copolímer de metacrilat bàsic terme pral.n m        es copolímero de metacrilato básico         fr copolymère méthacrylate basique        en basic methacrylate copolymer        cod E 1205       
128 estabilitzador ca copolímer de metacrilat neutre terme pral.n m        es copolímero de metacrilato neutro         fr copolymère de méthacrylate neutre        en neutral methacrylate copolymer        cod E 1206       
129 colorant natural > dicinamoilmetànic ca curcumina terme pral.n f        es curcumina         fr curcumine        en curcumin        cod E 100       
130 agent de suport ca diacetat de gliceril terme pral.n m ca diacetina terme pral.n f       es diacetato de glicerilo es diacetina        fr diacétate de glycéryle fr diacétine       en diacetin en glyceryl diacetate       cod E 1517       
131 conservant ca dicarbonat de dimetil terme pral.n m        es dimetil dicarbonato         fr dicarbonate de diméthyle        en dimethyl dicarbonate        cod E 242       
132 correctiu de l'acidesa ca difosfat àcid de calci terme pral.n m ca difosfat càlcic de dihidrogen terme pral.n m       es difosfato ácido de calcio es difosfato cálcico de dihidrógeno        fr dihydrogénodiphosphate de calcium fr diphosphate biacide de calcium       en calcium dihydrogen diphosphate        cod E 450 vii)       
133 correctiu de l'acidesa ca difosfat de dicalci terme pral.n m        es difosfato de dicalcio         fr diphosphate de dicalcium        en dicalcium diphosphate        cod E 450 vi)       
134 correctiu de l'acidesa ca difosfat de disodi terme pral.n m        es difosfato de disodio         fr diphosphate de disodium        en disodium diphosphate        cod E 450 i)       
135 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrapotassi terme pral.n m        es difosfato de tetrapotasio         fr diphosphate de tétrapotassium        en tetrapotassium diphosphate        cod E 450 v)       
136 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrasodi terme pral.n m        es difosfato de tetrasodio         fr diphosphate de tétrasodium        en tetrasodium diphosphate        cod E 450 iii)       
137 correctiu de l'acidesa ca difosfat de trisodi terme pral.n m        es difosfato de trisodio         fr diphosphate de trisodium        en trisodium diphosphate        cod E 450 ii)       
138 correctiu de l'acidesa ca difosfats terme pral.n m pl        es difosfatos         fr diphosphates        en diphosphates        cod E 450       
139 potenciador de gust ca diglutamat de calci terme pral.n m        es diglutamato de calcio         fr diglutamate de calcium        en calcium diglutamate        cod E 623       
140 potenciador de gust ca diglutamat de magnesi terme pral.n m        es diglutamato de magnesio         fr diglutamate de magnésium        en magnesium diglutamate        cod E 625       
141 antiescumejant ca dimetilpolisiloxà terme pral.n m        es dimetilpolisiloxano         fr diméthylpolysiloxane        en dimethyl polysiloxane        cod E 900       
142 conservant ca diòxid de carboni terme pral.n m        es dióxido de carbono         fr dioxyde de carbone        en carbon dioxide        cod E 290       
143 antiaglomerant ca diòxid de silici terme pral.n m        es dióxido de silicio         fr dioxyde de silicium        en silicon dioxide        cod E 551       
144 antioxidant ca diòxid de sofre terme pral.n m        es dióxido de azufre         fr dioxyde de soufre        en sulphur dioxide        cod E 220       
145 colorant natural per a superfícies > mineral ca diòxid de titani terme pral.n m        es dióxido de titanio         fr dioxyde de titane        en titanium dioxide        cod E 171       
146 antioxidant ca (etilendiamino)tetracetat de calci i disodi terme pral.n m ca EDTA de calci i disodi sin. compl.n m       es EDTA de disodio y calcio es etilen-diamino-tetracetato de calcio y disodio        fr calcium disodium EDTA fr éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium       en calcium disodium EDTA en calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate en calcium disodium ethylenediaminetetraacetate      cod E 385       
147 antioxidant ca eritorbat de sodi terme pral.n m        es eritorbato de sodio         fr erythorbate de sodium        en sodium erythorbate        cod E 316       
148 edulcorant de càrrega ca eritritol terme pral.n m        es eritritol         fr erythritol        en erythritol        cod E 968       
149 colorant sintètic > xantènic ca eritrosina terme pral.n f        es eritrosina         fr erythrosine        en erythrosine        cod E 127       
150 antioxidant ca estearat d'ascorbil terme pral.n m        es estearato de ascorbilo         fr stéarate d'ascorbyle        en ascorbyl stearate        cod E 304 ii)       
151 emulsionant ca estearat de polioxietilè (40) terme pral.n m        es estearato de polioxietileno (40)         fr stéarate de polyoxyéthylène (40)        en polyoxyethylene (40) stearate        cod E 431       
152 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de calci terme pral.n m        es estearoil-2-lactilato de calcio         fr stéaroyl-2-lactylate de calcium        en calcium stearoyl-2-lactylate        cod E 482       
153 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de sodi terme pral.n m        es estearoil-2-lactilato de sodio         fr stéaroyl-2-lactylate de sodium        en sodium stearoyl-2-lactylate        cod E 481       
154 emulsionant ca èsters acètics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras        en acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472a       
155 emulsionant ca èsters cítrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472c       
156 emulsionant ca èsters d'1,2-propandiol d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres de propano-1,2-diol de ácidos grasos         fr ester de propane-1,2-diol d'acides gras        en propane-1,2-diol esters of fatty acids        cod E 477       
157 antioxidant ca èsters d'àcids grassos d'àcid ascòrbic terme pral.n m pl        es ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico         fr esters d'acides gras d'acide ascorbique        en fatty acid esters of ascorbic acid        cod E 304       
158 compensador de densitat ca èsters glicèrids de la colofònia de fusta terme pral.n m pl        es ésteres glicéridos de la colofonia de madera         fr esters glycériques de résine de bois        en glycerol esters of wood rosin        cod E 445       
159 emulsionant ca èsters làctics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras        en lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472b       
160 emulsionant ca èsters mixtos acètics i tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472f       
161 emulsionant ca èsters monoacetiltartàrics i diacetiltartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres monoacetiltartáricos y diacetiltartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472e       
162 emulsionant ca èsters poliglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres poliglicéridos de los ácidos grasos         fr esters polyglycériques d'acides gras        en polyglycerol esters of fatty acids        cod E 475       
163 emulsionant ca èsters tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472d       
164 antiaglomerant ca etilcel·lulosa terme pral.n f        es etilcelulosa         fr éthylcellulose        en ethylcellulose        cod E 462       
165 emulsionant ca etilmetilcel·lulosa terme pral.n f        es etilmetilcelulosa         fr éthylméthylcellulose        en ethylmethylcellulose        cod E 465       
166 colorant natural > carotenoide ca capsantina terme pral.n f ca capsorubina terme pral.n f ca extracte de paprika terme pral.n m      es capsantina es capsorrubina es extracto de pimentón       fr capsanthéine fr capsorubine fr extrait de paprika      en capsanthin en capsorubin en paprika extract      cod E 160c       
167 escumejant ca extracte de quil·laia terme pral.n m        es extracto de quillay         fr extrait de quillaia        en quillaia extract        cod E 999       
168 antioxidant ca extracte ric en tocoferols terme pral.n m        es extracto rico en tocoferoles         fr extrait riche en tocophérols        en tocopherol-rich extract        cod E 306       
169 antioxidant ca extractes de romaní terme pral.n m pl        es extractos de romero         fr extraits de romarin        en extracts of rosemary        cod E 392       
170 antiaglomerant ca ferrocianur de calci terme pral.n m        es ferrocianuro de calcio         fr ferrocyanure de calcium        en calcium ferrocyanide        cod E 538       
171 antiaglomerant ca ferrocianur de potassi terme pral.n m        es ferrocianuro de potasio         fr ferrocyanure de potassium        en potassium ferrocyanide        cod E 536       
172 antiaglomerant ca ferrocianur de sodi terme pral.n m        es ferrocianuro de sodio         fr ferrocyanure de sodium        en sodium ferrocyanide        cod E 535       
173 estabilitzador ca fitosterols rics en estigmasterol terme pral.n m pl        es fitosteroles ricos en estigmasterol         fr phytostérols riches en stigmastérol        en stigmasterol-rich plant sterols        cod E 499       
174 correctiu de l'acidesa ca fosfat àcid de sodi i alumini terme pral.n m        es fosfato ácido de sodio y aluminio         fr phosphate d'aluminium sodique acide        en acidic sodium aluminium phosphate        cod E 541       
175 agent de tractament de la farina ca fosfat de dicalci terme pral.n m        es fosfato de dicalcio         fr phosphate de dicalcium        en dicalcium phosphate        cod E 341 ii)       
176 antiaglomerant ca fosfat de dimagnesi terme pral.n m        es fosfato de dimagnesio         fr phosphate de dimagnésium        en dimagnesium phosphate        cod E 343 ii)       
177 emulsionant ca fosfat de dimidó terme pral.n m        es fosfato de dialmidón         fr phosphate de diamidon        en distarch phosphate        cod E 1412       
178 emulsionant ca fosfat de dimidó acetilat terme pral.n m        es fosfato acetilado de dialmidón es fosfato de dialmidón acetilado        fr phosphate de diamidon acétylé        en acetylated distarch phosphate        cod E 1414       
179 emulsionant ca fosfat de dimidó fosfatat terme pral.n m        es fosfato de dialmidón fosfatado         fr phosphate de diamidon phosphaté        en phosphated distarch phosphate        cod E 1413       
180 emulsionant ca fosfat de dimidó hidroxipropilat terme pral.n m        es fosfato de dialmidón hidroxipropilado es fosfato de hidroxipropil dialmidón        fr phosphate de diamidon hydroxypropylé        en hydroxypropyl distarch phosphate        cod E 1442       
181 correctiu de l'acidesa ca fosfat de dipotassi terme pral.n m        es fosfato de dipotasio         fr phosphate de dipotassium        en dipotassium phosphate        cod E 340 ii)       
182 correctiu de l'acidesa ca fosfat de disodi terme pral.n m        es fosfato de disodio         fr phosphate de disodium        en disodium phosphate        cod E 339 ii)       
183 agent de tractament de la farina ca fosfat de monocalci terme pral.n m        es fosfato de monocalcio         fr phosphate de monocalcium        en monocalcium phosphate        cod E 341 i)       
184 antiaglomerant ca fosfat de monomagnesi terme pral.n m        es fosfato de monomagnesio         fr phosphate de monomagnésium        en monomagnesium phosphate        cod E 343 i)       
185 emulsionant ca fosfat de monomidó terme pral.n m        es fosfato de monoalmidón         fr phosphate de monoamidon        en monostarch phosphate        cod E 1410       
186 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monopotassi terme pral.n m        es fosfato de monopotasio         fr phosphate de monopotassium        en monopotassium phosphate        cod E 340 i)       
187 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monosodi terme pral.n m        es fosfato de monosodio         fr phosphate de monosodium        en monosodium phosphate        cod E 339 i)       
188 agent de tractament de la farina ca fosfat de tricalci terme pral.n m        es fosfato de tricalcio         fr phosphate de tricalcium        en tricalcium phosphate        cod E 341 iii)       
189 correctiu de l'acidesa ca fosfat de tripotassi terme pral.n m        es fosfato de tripotasio         fr phosphate de tripotassium        en tripotassium phosphate        cod E 340 iii)       
190 correctiu de l'acidesa ca fosfat de trisodi terme pral.n m        es fosfato de trisodio         fr phosphate de trisodium        en trisodium phosphate        cod E 339 iii)       
191 emulsionant ca fosfàtids d'amoni terme pral.n m pl        es fosfátidos de amonio         fr phosphatides d'ammonium        en ammonium phosphatides        cod E 442       
192 correctiu de l'acidesa ca fosfats de calci terme pral.n m pl        es fosfatos de calcio         fr phosphates de calcium        en calcium phosphates        cod E 341       
193 correctiu de l'acidesa ca fosfats de magnesi terme pral.n m pl        es fosfatos de magnesio         fr phosphates de magnésium        en magnesium phosphates        cod E 343       
194 correctiu de l'acidesa ca fosfats de potassi terme pral.n m pl        es fosfatos de potasio         fr phosphates de potassium        en potassium phosphates        cod E 340       
195 correctiu de l'acidesa ca fosfats de sodi terme pral.n m pl        es fosfatos de sodio         fr phosphates de sodium        en sodium phosphates        cod E 339       
196 antioxidant ca gal·lat d'octil terme pral.n m        es galato de octilo         fr gallate d'octyle        en octyl gallate        cod E 311       
197 antioxidant ca gal·lat de dodecil terme pral.n m        es galato de dodecilo         fr gallate de dodécyle        en dodecyl gallate        cod E 312       
198 antioxidant ca gal·lat de propil terme pral.n m        es galato de propilo         fr gallate de propyle        en propyl gallate        cod E 310       
199 agent de càrrega ca glicerol terme pral.n m        es glicerina es glicerol        fr glycérol        en glycerol        cod E 422       
200 potenciador de gust ca glicina i la seva sal de sodi terme pral.n f        es glicina y su sal de sodio         fr glycinate de sodium        en glycine and its sodium salt        cod E 640       
201 edulcorant intensiu ca glicòsids d'esteviol terme pral.n m pl        es glicósidos de esteviol         fr glucosides de stéviol        en steviol glycosides        cod E 960       
202 emulsionant ca glucomannan de konjac terme pral.n m        es glucomanano de konjac         fr glucomannane de konjac        en konjac glucomannan        cod E 425 ii)       
203 correctiu de l'acidesa ca gluconat de calci terme pral.n m        es gluconato de calcio         fr gluconate de calcium        en calcium gluconate        cod E 578       
204 segrestant ca gluconat de potassi terme pral.n m        es gluconato de potasio         fr gluconate de potassium        en potassium gluconate        cod E 577       
205 segrestant ca gluconat de sodi terme pral.n m        es gluconato de sodio         fr gluconate de sodium        en sodium gluconate        cod E 576       
206 fixador de color ca gluconat ferrós terme pral.n m        es gluconato ferroso         fr gluconate ferreux        en ferrous gluconate        cod E 579       
207 correctiu de l'acidesa ca δ-gluconolactona terme pral.n f        es glucono-δ-lactona es δ-gluconolactona        fr glucono-δ-lactone fr δ-gluconolactone       en glucono-δ-lactone en δ-gluconolactone       cod E 575       
208 potenciador de gust ca glutamat de monoamoni terme pral.n m        es glutamato de monoamonio         fr glutamate de monoammonium        en monoammonium glutamate        cod E 624       
209 potenciador de gust ca glutamat de monopotassi terme pral.n m        es glutamato de monopotasio         fr glutamate de monopotassium        en monopotassium glutamate        cod E 622       
210 potenciador de gust ca glutamat de monosodi terme pral.n m        es glutamato de monosodio         fr glutamate de monosodium        en monosodium glutamate        cod E 621       
211 emulsionant ca goma aràbiga terme pral.n f        es goma arábiga         fr gomme arabique        en acacia gum en gum arabic       cod E 414       
212 estabilitzador ca goma aràbiga modificada amb àcid octenilsuccínic terme pral.n f        es goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico         fr gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique        en succinic acid modified gum arabic        cod E 423       
213 emulsionant ca goma de càssia terme pral.n f        es goma cassia         fr gomme cassia        en cassia gum        cod E 427       
214 emulsionant ca goma de garrofí terme pral.n f        es goma garrofín         fr gomme de caroube        en locust bean gum        cod E 410       
215 emulsionant ca goma de guar terme pral.n f        es goma guar         fr gomme de guar        en guar gum        cod E 412       
216 emulsionant ca goma de karaya terme pral.n f        es goma karaya         fr gomme de karaya        en karaya gum        cod E 416       
217 espessidor ca goma de konjac terme pral.n f        es goma de konjac         fr gomme de konjac        en konjac gum        cod E 425 i)       
218 espessidor ca goma de tara terme pral.n f        es goma tara         fr gomme de tara        en tara gum        cod E 417       
219 emulsionant ca goma de tragacant terme pral.n f        es goma tragacanto         fr gomme adragante        en tragacanth        cod E 413       
220 espessidor ca goma gellan terme pral.n f        es goma gellan         fr gomme gellane        en gellan gum        cod E 418       
221 agent glaçador ca goma laca terme pral.n f        es goma laca es shellac        fr gomme laque fr shellac       en shellac        cod E 904       
222 emulsionant ca goma xantana terme pral.n f        es goma xantana         fr gomme de xanthane        en xanthan gum        cod E 415       
223 colorant sintètic > monoazoic ca groc ataronjat S terme pral.n m        es amarillo anaranjado S es amarillo ocaso FCF        fr jaune orangé S fr jaune soleil FCF       en orange yellow S en sunset yellow FCF       cod E 110       
224 colorant sintètic > quinonaftolònic ca groc de quinolina terme pral.n m        es amarillo de quinoleína         fr jaune de quinoléine        en quinoline yellow        cod E 104       
225 potenciador de gust ca guanilat de calci terme pral.n m        es guanilato de calcio         fr guanylate de calcium        en calcium guanylate        cod E 629       
226 potenciador de gust ca guanilat de dipotassi terme pral.n m        es guanilato de dipotasio         fr guanylate de potassium        en dipotassium guanylate        cod E 628       
227 potenciador de gust ca guanilat de disodi terme pral.n m        es guanilato de disodio         fr guanylate de sodium        en disodium guanylate        cod E 627       
228 gas d'envasament ca heli terme pral.n m        es helio         fr hélium        en helium        cod E 939       
229 antiaglomerant ca hemicel·lulosa de soja terme pral.n f        es hemicelulosa de soja         fr hémicellulose de soja        en soybean hemicellulose        cod E 426       
230 conservant ca hexametilentetramina terme pral.n f        es hexametilentetramina         fr hexaméthylènetétramine        en hexamethylenetetramine        cod E 239       
231 antioxidant ca 4-hexilresorcinol terme pral.n m        es 4-hexilresorcinol         fr 4-hexylrésorcinol        en 4-hexylresorcinol        cod E 586       
232 gas d'envasament ca hidrogen terme pral.n m        es hidrógeno         fr hydrogène        en hydrogen        cod E 949       
233 correctiu de l'acidesa ca hidròxid d'amoni terme pral.n m        es hidróxido de amonio         fr hydroxyde d'ammonium        en ammonium hydroxide        cod E 527       
234 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de calci terme pral.n m        es hidróxido de calcio         fr hydroxyde de calcium        en calcium hydroxide        cod E 526       
235 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de magnesi terme pral.n m        es hidróxido de magnesio         fr hydroxyde de magnésium        en magnesium hydroxide        cod E 528       
236 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de potassi terme pral.n m        es hidróxido de potasio         fr hydroxyde de potassium        en potassium hydroxide        cod E 525       
237 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de sodi terme pral.n m        es hidróxido de sodio         fr hydroxyde de sodium        en sodium hydroxide        cod E 524       
238 agent glaçador ca hidroxipropilcel·lulosa terme pral.n f        es hidroxipropilcelulosa         fr hydroxypropylcellulose        en hydroxypropylcellulose        cod E 463       
239 emulsionant ca hidroxipropilmetilcel·lulosa terme pral.n f        es hidroxipropilmetilcelulosa         fr hydroxypropylméthylcellulose        en hydroxypropylmethylcellulose        cod E 464       
240 colorant sintètic > indigoide ca indigotina terme pral.n f ca indi sin. compl.n m       es carmín de índigo es carmín índigo es indigotina       fr indigotine        en indigo carmine en indigotine       cod E 132       
241 potenciador de gust ca inosinat de calci terme pral.n m        es inosinato de calcio         fr inosinate de calcium        en calcium inosinate        cod E 633       
242 potenciador de gust ca inosinat de dipotassi terme pral.n m        es inosinato de dipotasio         fr inosinate de dipotassium        en dipotassium inosinate        cod E 632       
243 potenciador de gust ca inosinat de disodi terme pral.n m        es inosinato de disodio         fr inosinate de disodium        en disodium inosinate        cod E 631       
244 estabilitzador ca invertasa terme pral.n f        es invertasa         fr invertase        en invertase        cod E 1103       
245 gas propel·lent ca isobutà terme pral.n m        es isobutano         fr isobutane        en isobutane        cod E 943b       
246 agent de càrrega ca isomalt terme pral.n m        es isomalt es isomaltitol        fr isomalt        en isomalt        cod E 953       
247 espessidor ca konjac terme pral.n m        es konjac         fr konjac        en konjac        cod E 425       
248 agent de tractament de la farina ca L-cisteïna terme pral.n f        es L-cisteína         fr L-cystéine        en L-cysteine        cod E 920       
249 agent de suport per a edulcorants de taula ca L-leucina terme pral.n f        es L-leucina         fr L-leucine        en L-leucine        cod E 641       
250 agent de tractament de la farina ca lactat de calci terme pral.n m        es lactato de calcio         fr lactate de calcium        en calcium lactate        cod E 327       
251 correctiu de l'acidesa ca lactat de potassi terme pral.n m        es lactato de potasio         fr lactate de potassium        en potassium lactate        cod E 326       
252 correctiu de l'acidesa ca lactat de sodi terme pral.n m        es lactato de sodio         fr lactate de sodium        en sodium lactate        cod E 325       
253 fixador de color ca lactat ferrós terme pral.n m        es lactato ferroso         fr lactate ferreux        en ferrous lactate        cod E 585       
254 edulcorant de càrrega ca lactitol terme pral.n m        es lactitol         fr lactitol        en lactitol        cod E 966       
255 emulsionant ca lecitines terme pral.n f pl        es lecitinas         fr lécithines        en lecithins        cod E 322       
256 colorant natural > carotenoide ca licopè terme pral.n m        es licopeno         fr lycopène        en lycopene        cod E 160d       
257 conservant ca lisozim terme pral.n m        es lisozima         fr lysozyme        en lysozyme        cod E 1105       
258 colorant sintètic per a superfícies > monoazoic ca litolrubina BK terme pral.n f        es litolrubina BK         fr lithol-rubine BK        en litholrubine BK        cod E 180       
259 colorant natural > xantofil·la ca luteïna terme pral.n f        es luteína         fr lutéine        en lutein        cod E 161b       
260 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de calci terme pral.n m        es malato ácido de calcio         fr malate acide de calcium        en calcium hydrogen malate        cod E 352 ii)       
261 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de sodi terme pral.n m        es malato ácido de sodio         fr malate acide de sodium        en sodium hydrogen malate        cod E 350 ii)       
262 correctiu de l'acidesa ca malat de calci terme pral.n m        es malato de calcio         fr malate de calcium        en calcium malate        cod E 352 i)       
263 correctiu de l'acidesa ca malat de potassi terme pral.n m        es malato de potasio         fr malate de potassium        en potassium malate        cod E 351       
264 correctiu de l'acidesa ca malat de sodi terme pral.n m        es malato de sodio         fr malate de sodium        en sodium malate        cod E 350 i)       
265 correctiu de l'acidesa ca malats de calci terme pral.n m pl        es malatos de calcio         fr malates de calcium        en calcium malates        cod E 352       
266 correctiu de l'acidesa ca malats de sodi terme pral.n m pl        es malatos de sodio         fr malates de sodium        en sodium malates        cod E 350       
267 agent de càrrega ca maltitol terme pral.n m        es maltitol         fr maltitol        en maltitol        cod E 965 i)       
268 edulcorant de càrrega ca maltitols terme pral.n m pl        es maltitoles         fr maltitols        en maltitols        cod E 965       
269 agent de càrrega ca mannitol terme pral.n m        es manitol         fr mannitol        en mannitol        cod E 421       
270 colorant sintètic > diazoic ca marró HT terme pral.n m        es marrón HT es pardo HT        fr brun chocolat HT        en brown HT        cod E 155       
271 colorant natural > carotenoide ca mescla de carotens terme pral.n f        es mezcla de carotenos         fr carotènes mélangés        en mixed carotenes        cod E 160a i)       
272 antioxidant ca metabisulfit de potassi terme pral.n m        es metabisulfito de potasio         fr métabisulfite de potassium        en potassium metabisulphite        cod E 224       
273 agent de tractament de la farina ca metabisulfit de sodi terme pral.n m        es metabisulfito de sodio         fr métabisulfite de sodium        en sodium metabisulphite        cod E 223       
274 emulsionant ca metilcel·lulosa terme pral.n f        es metilcelulosa         fr méthylcellulose        en methylcellulose        cod E 461       
275 emulsionant ca midó acetilat terme pral.n m        es almidón acetilado         fr amidon acétylé        en acetylated starch        cod E 1420       
276 emulsionant ca midó acetilat oxidat terme pral.n m        es almidón acetilado oxidado es almidón oxidado acetilado        fr amidon oxydé acétylé        en acetylated oxidised starch        cod E 1451       
277 emulsionant ca midó hidroxipropilat terme pral.n m        es hidroxipropil almidón         fr amidon hydroxypropylé        en hydroxypropyl starch        cod E 1440       
278 emulsionant ca midó oxidat terme pral.n m        es almidón oxidado         fr amidon oxydé        en oxidised starch        cod E 1404       
279 emulsionant ca monoestearat de sorbitan terme pral.n m        es monoestearato de sorbitán         fr monostéarate de sorbitane        en sorbitan monostearate        cod E 491       
280 dispersant ca monoestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 60 sin. compl.n m       es monoestearato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 60        fr monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 60       en polyoxyethylene sorbitan monostearate en polysorbate 60       cod E 435       
281 emulsionant ca monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        es mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr mono- et diglycérides d'acides gras        en mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 471       
282 emulsionant ca monolaurat de sorbitan terme pral.n m        es monolaurato de sorbitán         fr monolaurate de sorbitane        en sorbitan monolaurate        cod E 493       
283 dispersant ca monolaurat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 20 sin. compl.n m       es monolaurato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 20        fr monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 20       en polyoxyethylene sorbitan monolaurate en polysorbate 20       cod E 432       
284 emulsionant ca monooleat de sorbitan terme pral.n m        es monooleato de sorbitán         fr monooléate de sorbitane        en sorbitan monooleate        cod E 494       
285 dispersant ca monooleat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 80 sin. compl.n m       es monooleato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 80        fr monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 80       en polyoxyethylene sorbitan monooleate en polysorbate 80       cod E 433       
286 emulsionant ca monopalmitat de sorbitan terme pral.n m        es monopalmitato de sorbitán         fr monopalmitate de sorbitane        en sorbitan monopalmitate        cod E 495       
287 dispersant ca monopalmitat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 40 sin. compl.n m       es monopalmitato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 40        fr monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 40       en polyoxyethylene sorbitan monopalmitate en polysorbate 40       cod E 434       
288 conservant ca N-lauroïlarginat d'etil terme pral.n m        es etil lauroil arginato         fr éthyl lauroyl arginate        en ethyl lauroyl arginate        cod E 243       
289 conservant ca natamicina terme pral.n f        es natamicina         fr natamycine        en natamycin        cod E 235       
290 colorant sintètic > diazoic ca negre brillant BN terme pral.n m ca negre PN terme pral.n m       es negro brillante BN es negro PN        fr noir brillant BN fr noir PN       en black PN en brilliant black BN       cod E 151       
291 edulcorant intensiu ca neohesperidina DC terme pral.n f ca neohesperidina dihidrocalcona sin. compl.n f       es neohesperidina DC es neohesperidina dihidrocalcona        fr néohespéridine DC        en neohesperidine DC en neohesperidine dihydrochalcone       cod E 959       
292 edulcorant intensiu ca neotam terme pral.n m        es neotamo         fr néotame        en neotame        cod E 961       
293 conservant ca nisina terme pral.n f        es nisina         fr nisine        en nisin        cod E 234       
294 conservant ca nitrat de potassi terme pral.n m        es nitrato de potasio         fr nitrate de potassium        en potassium nitrate        cod E 252       
295 conservant ca nitrat de sodi terme pral.n m        es nitrato de sodio         fr nitrate de sodium        en sodium nitrate        cod E 251       
296 conservant ca nitrit de potassi terme pral.n m        es nitrito de potasio         fr nitrite de potassium        en potassium nitrite        cod E 249       
297 conservant ca nitrit de sodi terme pral.n m        es nitrito de sodio         fr nitrite de sodium        en sodium nitrite        cod E 250       
298 gas d'envasament ca nitrogen terme pral.n m        es nitrógeno         fr azote        en nitrogen        cod E 941       
299 colorant natural > carotenoide ca annato terme pral.n m ca bixina terme pral.n f ca norbixina terme pral.n f      es annato es bija es bixina es norbixina      fr annato fr bixine fr norbixine      en annatto en bixin en norbixin      cod E 160b       
300 emulsionant ca octenilsuccinat alumínic de midó terme pral.n m        es octenil succinato alumínico de almidón         fr octénylsuccinate d'aluminium et de l'amidon        en starch aluminium octenyl succinate        cod E 1452       
301 emulsionant ca octenilsuccinat sòdic de midó terme pral.n m        es octenil succinato sódico de almidón         fr octénylsuccinate d'amidon sodique        en starch sodium octenyl succinate        cod E 1450       
302 emulsionant ca oli de soja oxidat tèrmicament i en interacció amb monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m        es aceite de soja oxidado térmicamente y en interacción con mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         fr huile de soja oxydée par chauffage avec des mono- et diglycérides d'acides gras        en thermally oxidised soybean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 479b       
303 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca or terme pral.n m        es oro         fr or        en gold        cod E 175       
304 agent de tractament de la farina ca òxid de calci terme pral.n m        es óxido de calcio         fr oxyde de calcium        en calcium oxide        cod E 529       
305 antiaglomerant ca òxid de magnesi terme pral.n m        es óxido de magnesio         fr oxyde de magnésium        en magnesium oxide        cod E 530       
306 gas d'envasament ca òxid nitrós terme pral.n m        es óxido nitroso         fr oxyde nitreux        en nitrous oxide        cod E 942       
307 colorant natural per a superfícies > mineral ca òxids de ferro i hidròxids de ferro terme pral.n m pl        es óxidos de hierro e hidróxidos de hierro es óxidos e hidróxidos de hierro        fr oxydes et hydroxydes de fer        en iron oxides and hydroxides        cod E 172       
308 gas d'envasament ca oxigen terme pral.n m        es oxígeno         fr oxygène        en oxygen        cod E 948       
309 conservant ca p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n m        es etil p-hidroxibenzoato es p-hidroxibenzoato de etilo        fr p-hydroxybenzoate d'éthyle        en ethyl p-hydroxybenzoate        cod E 214       
310 conservant ca p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n m        es metil p-hidroxibenzoato es p-hidroxibenzoato de metilo        fr p-hydroxybenzoate de méthyle        en methyl p-hydroxybenzoate        cod E 218       
311 antioxidant ca palmitat d'ascorbil terme pral.n m        es palmitato de ascorbilo         fr palmitate d'ascorbyle        en ascorbyl palmitate        cod E 304 i)       
312 emulsionant ca pectina terme pral.n f        es pectina         fr pectine        en pectin        cod E 440 i)       
313 emulsionant ca pectina amidada terme pral.n f        es pectina amidada         fr pectine amidée        en amidated pectin        cod E 440 ii)       
314 emulsionant ca pectines terme pral.n f pl        es pectinas         fr pectines        en pectins        cod E 440       
315 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca plata terme pral.n f        es plata         fr argent        en silver        cod E 174       
316 agent glaçador ca poli-1-decè hidrogenat terme pral.n m        es poli-1-deceno hidrogenado         fr poly-1-décène hydrogéné        en hydrogenated poly-1-decene        cod E 907       
317 agent de càrrega ca polidextrosa terme pral.n f        es polidextrosa         fr polydextrose        en polydextrose        cod E 1200       
318 antiescumejant ca polietilenglicol 6000 terme pral.n m        es polietilenglicol 6000         fr polyéthylèneglycol 6000        en polyethyleneglycol 6000        cod E 1521       
319 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de calci terme pral.n m        es polifosfato de calcio         fr polyphosphate de calcium        en calcium polyphosphate        cod E 452 iv)       
320 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de potassi terme pral.n m        es polifosfato de potasio         fr polyphosphate de potassium        en potassium polyphosphate        cod E 452 ii)       
321 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de sodi terme pral.n m        es polifosfato de sodio         fr polyphosphate de sodium        en sodium polyphosphate        cod E 452 i)       
322 correctiu de l'acidesa ca polifosfat doble de sodi i calci terme pral.n m        es polifosfato doble de sodio y calcio         fr polyphosphate calco-sodique        en sodium calcium polyphosphate        cod E 452 iii)       
323 correctiu de l'acidesa ca polifosfats terme pral.n m pl        es polifosfatos         fr polyphosphates        en polyphosphates        cod E 452       
324 emulsionant ca poliricinoleat de poligliceril terme pral.n m        es polirricinoleato de poliglicerol         fr polyricinoléate de polyglycérol        en polyglycerol polyricinoleate        cod E 476       
325 agent de càrrega ca polivinilpirrolidona terme pral.n f        es polivinilpirrolidona         fr polyvinylpyrrolidone        en polyvinylpyrrolidone        cod E 1201       
326 estabilitzador ca polivinilpolipirrolidona terme pral.n f        es polivinilpolipirrolidona         fr polyvinylpolypyrrolidone        en polyvinylpolypyrrolidone        cod E 1202       
327 gas propel·lent ca propà terme pral.n m        es propano         fr propane        en propane        cod E 944       
328 diluent d'aromes ca 1,2-propandiol terme pral.n m ca propilenglicol terme pral.n m       es 1,2 propanodiol es propano-1,2-diol es propilenglicol       fr propane diol-1,2 fr propylèneglycol       en propane-1,2-diol en propyleneglycol       cod E 1520       
329 conservant ca propionat de calci terme pral.n m        es propionato de calcio         fr propionate de calcium        en calcium propionate        cod E 282       
330 conservant ca propionat de potassi terme pral.n m        es propionato de potasio         fr propionate de potassium        en potassium propionate        cod E 283       
331 conservant ca propionat de sodi terme pral.n m        es propionato de sodio         fr propionate de sodium        en sodium propionate        cod E 281       
332 agent glaçador ca pullulan terme pral.n m        es pullulan         fr pullulane        en pullulan        cod E 1204       
333 colorant natural > isoal·loxazínic ca riboflavina terme pral.n f        es riboflavina         fr riboflavine        en riboflavin        cod E 101 i)       
334 edulcorant intensiu ca sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci terme pral.n f        es sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio         fr saccharine et ses sels de Na, K et Ca        en saccharin and its Na, K and Ca salts        cod E 954       
335 edulcorant intensiu ca sal d'aspartam-acesulfam terme pral.n f        es sal de aspartamo-acesulfamo         fr sel d'aspartame-acésulfame        en salt of aspartame-acesulfame        cod E 962       
336 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n f        es etil p-hidroxibenzoato de sodio es p-hidroxibenzoato de etilo de sodio        fr p-hydroxybenzoate d'éthyle de sodium        en sodium ethyl p-hydroxybenzoate        cod E 215       
337 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n f        es metil p-hidroxibenzoato de sodio es p-hidroxibenzoato de metilo de sodio        fr p-hydroxybenzoate de méthyle de sodium        en sodium methyl p-hydroxybenzoate        cod E 219       
338 antiaglomerant ca sals magnèsiques d'àcids grassos terme pral.n f pl        es sales magnésicas de los ácidos grasos         fr sels de magnésium d'acides gras        en magnesium salts of fatty acids        cod E 470b       
339 antiaglomerant ca sals sòdiques, potàssiques i càlciques d'àcids grassos terme pral.n f pl        es sales de sodio, de potasio y de calcio de los ácidos grasos es sales sódicas, potásicas y cálcicas de los ácidos grasos        fr sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras        en sodium, potassium and calcium salts of fatty acids        cod E 470a       
340 correctiu de l'acidesa ca sesquicarbonat de sodi terme pral.n m        es sesquicarbonato de sodio         fr sesquicarbonate de sodium        en sodium sesquicarbonate        cod E 500 iii)       
341 antiaglomerant ca silicat de calci terme pral.n m        es silicato de calcio         fr silicate de calcium        en calcium silicate        cod E 552       
342 antiaglomerant ca silicat de magnesi terme pral.n m        es silicato de magnesio         fr silicate de magnésium        en magnesium silicate        cod E 553a i)       
343 conservant ca sorbat de calci terme pral.n m        es sorbato de calcio         fr sorbate de calcium        en calcium sorbate        cod E 203       
344 conservant ca sorbat de potassi terme pral.n m        es sorbato de potasio         fr sorbate de potassium        en potassium sorbate        cod E 202       
345 agent de càrrega ca sorbitol terme pral.n m        es sorbitol         fr sorbitol        en sorbitol        cod E 420 i)       
346 agent de càrrega ca sorbitols terme pral.n m pl        es sorbitoles         fr sorbitols        en sorbitols        cod E 420       
347 edulcorant intensiu ca sucralosa terme pral.n f        es sucralosa         fr sucralose        en sucralose        cod E 955       
348 emulsionant ca sucroèsters d'àcids grassos terme pral.n m pl        es sucroésteres de ácidos grasos         fr sucroesters d'acides gras        en sucrose esters of fatty acids        cod E 473       
349 emulsionant ca sucroglicèrids terme pral.n m pl        es sucroglicéridos         fr sucroglycérides        en sucroglycerides        cod E 474       
350 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de potassi terme pral.n m        es sulfato ácido de potasio         fr sulfate acide de potassium        en potassium hydrogen sulphate        cod E 515 ii)       
351 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de sodi terme pral.n m        es sulfato ácido de sodio         fr sulfate acide de sodium        en sodium hydrogen sulphate        cod E 514 ii)       
352 antiaglomerant ca sulfat d'alumini terme pral.n m        es sulfato de aluminio         fr sulfate d'aluminium        en aluminium sulphate        cod E 520       
353 agent de tractament de la farina ca sulfat d'amoni terme pral.n m        es sulfato de amonio         fr sulfate d'ammonium        en ammonium sulphate        cod E 517       
354 agent de tractament de la farina ca sulfat de calci terme pral.n m        es sulfato de calcio         fr sulfate de calcium        en calcium sulphate        cod E 516       
355 correctiu de l'acidesa ca sulfat de potassi terme pral.n m        es sulfato de potasio         fr sulfate de potassium        en potassium sulphate        cod E 515 i)       
356 correctiu de l'acidesa ca sulfat de sodi terme pral.n m        es sulfato de sodio         fr sulfate de sodium        en sodium sulphate        cod E 514 i)       
357 enduridor ca sulfat doble d'alumini i amoni terme pral.n m        es sulfato de aluminio y amonio es sulfato doble de aluminio y amonio        fr sulfate double d'aluminium et d'ammonium        en aluminium ammonium sulphate        cod E 523       
358 correctiu de l'acidesa ca sulfat doble d'alumini i potassi terme pral.n m        es sulfato de aluminio y potasio es sulfato doble de aluminio y potasio        fr sulfate double d'aluminium et de potassium        en aluminium potassium sulphate        cod E 522       
359 enduridor ca sulfat doble d'alumini i sodi terme pral.n m        es sulfato de aluminio y sodio es sulfato doble de aluminio y sodio        fr sulfate double d'aluminium et de sodium        en aluminium sodium sulphate        cod E 521       
360 correctiu de l'acidesa ca sulfats de potassi terme pral.n m pl        es sulfatos de potasio         fr sulfates de potassium        en potassium sulphates        cod E 515       
361 correctiu de l'acidesa ca sulfats de sodi terme pral.n m pl        es sulfatos de sodio         fr sulfates de sodium        en sodium sulphates        cod E 514       
362 antioxidant ca sulfit àcid de potassi terme pral.n m ca bisulfit de potassi sin. compl.n m       es sulfito ácido de potasio         fr bisulfite de potassium fr sulfite acide de potassium       en potassium bisulphite en potassium hydrogen sulphite       cod E 228       
363 antioxidant ca sulfit àcid de sodi terme pral.n m ca bisulfit de sodi sin. compl.n m       es sulfito ácido de sodio         fr bisulfite de sodium fr sulfite acide de sodium       en sodium bisulphite en sodium hydrogen sulphite       cod E 222       
364 antioxidant ca sulfit de calci terme pral.n m        es sulfito de calcio         fr sulfite de calcium        en calcium sulphite        cod E 226       
365 antioxidant ca sulfit de sodi terme pral.n m        es sulfito de sodio         fr sulfite de sodium        en sodium sulphite        cod E 221       
366 agent glaçador ca talc terme pral.n m        es talco         fr talc        en talc        cod E 553b       
367 agent de tractament de la farina ca tartrat d'estearoïl terme pral.n m        es tartrato de estearoilo         fr tartrate de stéaroyle        en stearoyl tartrate        cod E 483       
368 correctiu de l'acidesa ca tartrat de calci terme pral.n m        es tartrato de calcio         fr tartrate de calcium        en calcium tartrate        cod E 354       
369 correctiu de l'acidesa ca tartrat de dipotassi terme pral.n m        es tartrato de dipotasio         fr tartrate de dipotassium        en dipotassium tartrate        cod E 336 ii)       
370 correctiu de l'acidesa ca tartrat de disodi terme pral.n m        es tartrato de disodio         fr tartrate de disodium        en disodium tartrate        cod E 335 ii)       
371 antiaglomerant en la sal i els succedanis de la sal ca tartrat de ferro terme pral.n m        es tartrato de hierro         fr tartrate de fer        en iron tartrate        cod E 534       
372 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monopotassi terme pral.n m        es tartrato de monopotasio         fr tartrate de monopotassium        en monopotassium tartrate        cod E 336 i)       
373 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monosodi terme pral.n m        es tartrato de monosodio         fr tartrate de monosodium        en monosodium tartrate        cod E 335 i)       
374 correctiu de l'acidesa ca tartrat doble de sodi i potassi terme pral.n m        es tartrato doble de sodio y potasio         fr tartrate double de sodium et de potassium        en potassium sodium tartrate        cod E 337       
375 estabilitzador ca tartrats de potassi terme pral.n m pl        es tartratos de potasio         fr tartrates de potassium        en potassium tartrates        cod E 336       
376 estabilitzador ca tartrats de sodi terme pral.n m pl        es tartratos de sodio         fr tartrates de sodium        en sodium tartrates        cod E 335       
377 colorant sintètic > monoazoic ca tartrazina terme pral.n f        es tartracina es tartrazina        fr tartrazine        en tartrazine        cod E 102       
378 edulcorant intensiu ca taumatina terme pral.n f        es taumatina         fr thaumatine        en thaumatin        cod E 957       
379 antioxidant ca tertbutilhidroquinona terme pral.n f ca TBHQ siglan f       es terbutilhidroquinona es TBHQ        fr butylhydroquinone tertiaire fr BHQT       en tertiary-butylhydroquinone en TBHQ       cod E 319       
380 conservant ca tetraborat de sodi (bòrax) terme pral.n m        es tetraborato de sodio (bórax)         fr tétraborate de sodium (borax)        en sodium tetraborate (borax)        cod E 285       
381 antioxidant ca γ-tocoferol terme pral.n m        es γ-tocoferol         fr γ-tocophérol        en γ-tocopherol        cod E 308       
382 antioxidant ca δ-tocoferol terme pral.n m        es δ-tocoferol         fr δ-tocophérol        en δ-tocopherol        cod E 309       
383 antioxidant ca α-tocoferol terme pral.n m        es α-tocoferol         fr α-tocophérol        en α-tocopherol        cod E 307       
384 diluent d'aromes ca triacetat de gliceril terme pral.n m ca triacetina terme pral.n f       es triacetato de glicerilo es triacetina        fr triacétate de glycéryle fr triacétine       en glyceryl triacetate en triacetin       cod E 1518       
385 emulsionant ca triestearat de sorbitan terme pral.n m        es triestearato de sorbitán         fr tristéarate de sorbitane        en sorbitan tristearate        cod E 492       
386 dispersant ca triestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 65 sin. compl.n m       es polisorbato 65 es triestearato de sorbitán polioxietilenado        fr polysorbate 65 fr tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane       en polyoxyethylene sorbitan tristearate en polysorbate 65       cod E 436       
387 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentapotassi terme pral.n m        es trifosfato de pentapotasio         fr triphosphate de pentapotassium        en pentapotassium triphosphate        cod E 451 ii)       
388 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentasodi terme pral.n m        es trifosfato de pentasodio         fr triphosphate de pentasodium        en pentasodium triphosphate        cod E 451 i)       
389 correctiu de l'acidesa ca trifosfats terme pral.n m pl        es trifosfatos         fr triphosphates        en triphosphates        cod E 451       
390 antiaglomerant ca trisilicat de magnesi terme pral.n m        es trisilicato de magnesio         fr trisilicate de magnésium        en magnesium trisilicate        cod E 553a ii)       
391 colorant sintètic > triarilmetànic ca verd S terme pral.n m ca verd àcid brillant BS sin. compl.n m ca verd brillant sin. compl.n m      es verde ácido brillante BS es verde lisamina es verde S       fr vert S        en green S        cod E 142       
392 colorant sintètic > monoazoic ca vermell allura AC terme pral.n m        es rojo allura AC         fr rouge allura        en allura red AC        cod E 129       
393 colorant natural > antraquinònic ca àcid carmínic terme pral.n m ca carmí terme pral.n m ca vermell de cotxinilla terme pral.n m      es ácido carmínico es carmín es carmines es cochinilla      fr acide carminique fr carmins fr rouge cochenille      en carmines en carminic acid en cochineal      cod E 120       
394 colorant sintètic > monoazoic ca vermell de cotxinilla A terme pral.n m ca ponceau 4R sin. compl.n m       es ponceau 4R es punzó 4R es rojo cochinilla A       fr ponceau 4R fr rouge cochenille A       en cochineal red A en ponceau 4R       cod E 124       
395 colorant natural > betalaïna ca betanina terme pral.n f ca vermell de remolatxa terme pral.n m       es betanina es rojo de remolacha        fr bétanine fr rouge de betterave       en beetroot red en betanin       cod E 162       
396 agent de càrrega ca xarop de maltitol terme pral.n m        es jarabe de maltitol         fr sirop de maltitol        en maltitol syrup        cod E 965 ii)       
397 edulcorant de càrrega ca xarop de poliglicitol terme pral.n m        es jarabe de poliglicitol         fr sirop de polyglicitol        en polyglycitol syrup        cod E 964       
398 agent de càrrega ca xarop de sorbitol terme pral.n m        es jarabe de sorbitol         fr sirop de sorbitol        en sorbitol syrup        cod E 420 ii)       
399 agent de càrrega ca xilitol terme pral.n m        es xilitol         fr xylitol        en xylitol        cod E 967