Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 colorant natural > isoal·loxazínic ca 5'-fosfat de riboflavina terme pral.n m fr riboflavine 5'-phosphate  en riboflavin-5'-phosphate  es riboflavina-5'-fosfato  cod E 101 ii)  
2 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de calci terme pral.n m pl fr 5'-ribonucléotides de calcium  en calcium 5'-ribonucleotides  es 5'-ribonucleótidos de calcio  cod E 634  
3 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de disodi terme pral.n m pl fr 5'-ribonucléotides de disodium  en disodium 5'-ribonucleotides  es 5'-ribonucleótidos de disodio  cod E 635  
4 edulcorant intensiu ca acesulfam K terme pral.n m fr acésulfame K  fr acésulfame-potassium  en acesulfame K  es acesulfamo K  cod E 950  
5 correctiu de l'acidesa ca acetat àcid de sodi terme pral.n m ca diacetat de sodi terme pral.n m fr diacétate de sodium  en sodium diacetate  en sodium hydrogen acetate  es acetato ácido de sodio  es diacetato de sodio  cod E 262 ii)  
6 correctiu de l'acidesa ca acetat de calci terme pral.n m fr acétate de calcium  en calcium acetate  es acetato de calcio  cod E 263  
7 correctiu de l'acidesa ca acetat de potassi terme pral.n m fr acétate de potassium  en potassium acetate  es acetato de potasio  cod E 261  
8 correctiu de l'acidesa ca acetat de sodi terme pral.n m fr acétate de sodium  en sodium acetate  es acetato de sodio  cod E 262 i)  
9 potenciador de gust ca acetat de zinc terme pral.n m fr acétate de zinc  en zinc acetate  es acetato de cinc  es acetato de zinc  cod E 650  
10 compensador de densitat ca acetat isobutirat de sacarosa terme pral.n m fr acétate-isobutyrate de saccharose  en sucrose acetate isobutyrate  es acetato isobutirato de sacarosa  cod E 444  
11 correctiu de l'acidesa ca acetats de sodi terme pral.n m pl fr acétates de sodium  en sodium acetates  es acetatos de sodio  cod E 262  
12 correctiu de l'acidesa ca àcid acètic terme pral.n m fr acide acétique  en acetic acid  es ácido acético  cod E 260  
13 correctiu de l'acidesa ca àcid adípic terme pral.n m fr acide adipique  en adipic acid  es ácido adípico  cod E 355  
14 emulsionant ca àcid algínic terme pral.n m fr acide alginique  en alginic acid  es ácido algínico  cod E 400  
15 antioxidant ca àcid ascòrbic terme pral.n m fr acide ascorbique  en ascorbic acid  es ácido ascórbico  cod E 300  
16 conservant ca àcid benzoic terme pral.n m fr acide benzoïque  en benzoic acid  es ácido benzoico  cod E 210  
17 conservant ca àcid bòric terme pral.n m fr acide borique  en boric acid  es ácido bórico  cod E 284  
18 colorant natural > antraquinònic ca àcid carmínic terme pral.n m ca carmí terme pral.n m ca vermell de cotxinilla terme pral.n m fr acide carminique  fr carmins  fr rouge cochenille  en carmines  en carminic acid  en cochineal  es ácido carmínico  es carmín  es carmines  es cochinilla  cod E 120  
19 edulcorant intensiu ca àcid ciclàmic i les seves sals de sodi i calci terme pral.n m fr acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca  en cyclamic acid and its Na and Ca salts  en cyclamic acid and its sodium and calcium salts  es ácido ciclámico y sus sales de Na y de Ca  es ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio  cod E 952  
20 correctiu de l'acidesa ca àcid cítric terme pral.n m fr acide citrique  en citric acid  es ácido cítrico  cod E 330  
21 correctiu de l'acidesa ca àcid clorhídric terme pral.n m fr acide chlorhydrique  en hydrochloric acid  es ácido clorhídrico  cod E 507  
22 antioxidant ca àcid eritòrbic terme pral.n m fr acide érythorbique  en erythorbic acid  es ácido eritórbico  cod E 315  
23 correctiu de l'acidesa ca àcid fosfòric terme pral.n m fr acide phosphorique  en phosphoric acid  es ácido fosfórico  cod E 338  
24 correctiu de l'acidesa ca àcid fumàric terme pral.n m fr acide fumarique  en fumaric acid  es ácido fumárico  cod E 297  
25 correctiu de l'acidesa ca àcid glucònic terme pral.n m fr acide gluconique  en gluconic acid  es ácido glucónico  cod E 574  
26 potenciador de gust ca àcid glutàmic terme pral.n m fr acide glutamique  en glutamic acid  es ácido glutámico  cod E 620  
27 potenciador de gust ca àcid guanílic terme pral.n m fr acide guanylique  en guanylic acid  es ácido guanílico  cod E 626  
28 potenciador de gust ca àcid inosínic terme pral.n m fr acide inosinique  en inosinic acid  es ácido inosínico  cod E 630  
29 correctiu de l'acidesa ca àcid L(+)-tartàric terme pral.n m fr acide tartrique (L(+ )-)  en L(+)-tartaric acid  en tartaric acid (L(+)-)  es ácido L(+)-tartárico  cod E 334  
30 correctiu de l'acidesa ca àcid làctic terme pral.n m fr acide lactique  en lactic acid  es ácido láctico  cod E 270  
31 correctiu de l'acidesa ca àcid màlic terme pral.n m fr acide malique  en malic acid  es ácido málico  cod E 296  
32 correctiu de l'acidesa ca àcid metatartàric terme pral.n m fr acide métatartrique  en metatartaric acid  es ácido metatartárico  cod E 353  
33 conservant ca àcid propiònic terme pral.n m fr acide propionique  en propionic acid  es ácido propiónico  cod E 280  
34 conservant ca àcid sòrbic terme pral.n m fr acide sorbique  en sorbic acid  es ácido sórbico  cod E 200  
35 correctiu de l'acidesa ca àcid succínic terme pral.n m fr acide succinique  en succinic acid  es ácido succínico  cod E 363  
36 correctiu de l'acidesa ca àcid sulfúric terme pral.n m fr acide sulfurique  en sulphuric acid  es ácido sulfúrico  cod E 513  
37 agent glaçador ca àcids grassos terme pral.n m pl fr acides gras  en fatty acids  es ácidos grasos  cod E 570  
38 emulsionant ca adipat de dimidó acetilat terme pral.n m fr adipate de diamidon acétylé  en acetylated distarch adipate  es adipato acetilado de dialmidón  cod E 1422  
39 correctiu de l'acidesa ca adipat de potassi terme pral.n m fr adipate de potassium  en potassium adipate  es adipato de potasio  cod E 357  
40 correctiu de l'acidesa ca adipat de sodi terme pral.n m fr adipate de sodium  en sodium adipate  es adipato de sodio  cod E 356  
41 edulcorant intensiu ca advantam terme pral.n m fr advantame  en advantame  es advantamo  cod E 969  
42 emulsionant ca agar terme pral.n m ca agar-agar terme pral.n m fr agar  fr agar-agar  en agar  es agar  es agar-agar  cod E 406  
43 agent de suport ca alcohol benzílic terme pral.n m fr alcool benzylique  en benzyl alcohol  es alcohol bencílico  cod E 1519  
44 emulsionant ca alga Eucheuma processada terme pral.n f fr algue Eucheuma transformée  en processed Eucheuma seaweed  es alga Eucheuma procesada  cod E 407a  
45 emulsionant ca alginat d'amoni terme pral.n m fr alginate d'ammonium  en ammonium alginate  es alginato de amonio  cod E 403  
46 antiescumejant ca alginat de calci terme pral.n m fr alginate de calcium  en calcium alginate  es alginato de calcio  cod E 404  
47 emulsionant ca alginat de potassi terme pral.n m fr alginate de potassium  en potassium alginate  es alginato de potasio  cod E 402  
48 emulsionant ca alginat d'1,2-propandiol terme pral.n m ca alginat de propilenglicol terme pral.n m fr alginate de propane-1,2-diol  fr alginate de propylèneglycol  en propane-1,2-diol alginate  es alginato de propano-1,2-diol  es alginato de propilenglicol  cod E 405  
49 emulsionant ca alginat de sodi terme pral.n m fr alginate de sodium  en sodium alginate  es alginato de sodio  cod E 401  
50 colorant sintètic > monoazoic ca amarant terme pral.n m fr amarante  en amaranth  es amaranto  cod E 123  
51 colorant natural > antocianina (benzopirílic) ca antocianines terme pral.n f pl fr anthocyanines  en anthocyanins  es antocianinas  cod E 163  
52 colorant natural > carotenoide ca ß-apo-8'-carotenal (C30) terme pral.n m fr ß-apocaroténal-8' (C30)  en ß-apo-8'-carotenal (C30)  es ß-apo-8'-carotenal (C30)  cod E 160e  
53 gas d'envasament ca argó terme pral.n m fr argon  en argon  es argón  cod E 938  
54 antioxidant ca ascorbat de calci terme pral.n m fr ascorbate de calcium  en calcium ascorbate  es ascorbato de calcio  cod E 302  
55 antioxidant ca ascorbat de sodi terme pral.n m fr ascorbate de sodium  en sodium ascorbate  es ascorbato de sodio  cod E 301  
56 edulcorant intensiu ca aspartam terme pral.n m fr aspartame  en aspartame  es aspartamo  cod E 951  
57 conservant ca benzoat de calci terme pral.n m fr benzoate de calcium  en calcium benzoate  es benzoato de calcio  cod E 213  
58 conservant ca benzoat de potassi terme pral.n m fr benzoate de potassium  en potassium benzoate  es benzoato de potasio  cod E 212  
59 conservant ca benzoat de sodi terme pral.n m fr benzoate de sodium  en sodium benzoate  es benzoato de sodio  cod E 211  
60 antioxidant ca butilhidroxianisol terme pral.n m ca BHA siglan m fr butylhydroxyanisol  fr BHA  en butylated hydroxyanisole  en BHA  es butilhidroxianisol  es BHA  cod E 320  
61 antioxidant ca butilhidroxitoluè terme pral.n m ca BHT siglan m fr butylhydroxytoluène  fr BHT  en butylated hydroxytoluene  en BHT  es butilhidroxitolueno  es butilhidroxitoluol  es BHT  cod E 321  
62 antioxidant ca sulfit àcid de calci terme pral.n m ca bisulfit de calci sin. compl.n m fr bisulfite de calcium  fr sulfite acide de calcium  en calcium bisulphite  en calcium hydrogen sulphite  es sulfito ácido de calcio  cod E 227  
63 antioxidant ca sulfit àcid de potassi terme pral.n m ca bisulfit de potassi sin. compl.n m fr bisulfite de potassium  fr sulfite acide de potassium  en potassium bisulphite  en potassium hydrogen sulphite  es sulfito ácido de potasio  cod E 228  
64 antioxidant ca sulfit àcid de sodi terme pral.n m ca bisulfit de sodi sin. compl.n m fr bisulfite de sodium  fr sulfite acide de sodium  en sodium bisulphite  en sodium hydrogen sulphite  es sulfito ácido de sodio  cod E 222  
65 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau brillant FCF terme pral.n m fr bleu brillant FCF  en brilliant blue FCF  es azul brillante FCF  cod E 133  
66 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau patent V terme pral.n m fr bleu patente V  en patent blue V  es azul patente V  cod E 131  
67 gas propel·lent ca butà terme pral.n m fr butane  en butane  es butano  cod E 943a  
68 colorant natural > xantofil·la ca cantaxantina terme pral.n f fr canthaxanthine  en canthaxanthin  es cantaxantina  cod E 161g  
69 colorant natural > carotenoide ca capsantina terme pral.n f ca capsorubina terme pral.n f ca extracte de paprika terme pral.n m fr capsanthéine  fr capsorubine  fr extrait de paprika  en capsanthin  en capsorubin  en paprika extract  es capsantina  es capsorrubina  es extracto de pimentón  cod E 160c  
70 colorant natural > caramel ca caramel amònic terme pral.n m fr caramel ammoniacal  en ammonia caramel  es caramelo amónico  cod E 150c  
71 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit amònic terme pral.n m fr caramel au sulfite d'ammonium  en sulphite ammonia caramel  es caramelo de sulfito amónico  cod E 150d  
72 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit càustic terme pral.n m fr caramel de sulfite caustique  en caustic sulphite caramel  es caramelo de sulfito cáustico  cod E 150b  
73 colorant natural > caramel ca caramel natural terme pral.n m fr caramel  en plain caramel  es caramelo natural  cod E 150a  
74 agent de tractament de la farina ca carbamida terme pral.n f fr carbamide  en carbamide  es carbamida  cod E 927b  
75 colorant natural per a superfícies ca carbó vegetal terme pral.n m fr charbon végétal  en vegetable carbon  es carbón vegetal  cod E 153  
76 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid d'amoni terme pral.n m fr carbonate acide d'ammonium  en ammonium hydrogen carbonate  es carbonato ácido de amonio  cod E 503 ii)  
77 antiaglomerant ca carbonat àcid de magnesi terme pral.n m fr carbonate acide de magnésium  en magnesium hydrogen carbonate  es carbonato ácido de magnesio  cod E 504 ii)  
78 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de potassi terme pral.n m fr carbonate acide de potassium  en potassium hydrogen carbonate  es carbonato ácido de potasio  cod E 501 ii)  
79 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de sodi terme pral.n m fr carbonate acide de sodium  en sodium hydrogen carbonate  es carbonato ácido de sodio  cod E 500 ii)  
80 correctiu de l'acidesa ca carbonat d'amoni terme pral.n m fr carbonate d'ammonium  en ammonium carbonate  es carbonato de amonio  cod E 503 i)  
81 antiaglomerant ca carbonat de calci terme pral.n m fr carbonate de calcium  en calcium carbonate  es carbonato de calcio  cod E 170  
82 antiaglomerant ca carbonat de magnesi terme pral.n m fr carbonate de magnésium  en magnesium carbonate  es carbonato de magnesio  cod E 504 i)  
83 correctiu de l'acidesa ca carbonat de potassi terme pral.n m fr carbonate de potassium  en potassium carbonate  es carbonato de potasio  cod E 501 i)  
84 correctiu de l'acidesa ca carbonat de sodi terme pral.n m fr carbonate de sodium  en sodium carbonate  es carbonato de sodio  cod E 500 i)  
85 correctiu de l'acidesa ca carbonats d'amoni terme pral.n m pl fr carbonates d'ammonium  en ammonium carbonates  es carbonatos de amonio  cod E 503  
86 antiaglomerant ca carbonats de magnesi terme pral.n m pl fr carbonates de magnésium  en magnesium carbonates  es carbonatos de magnesio  cod E 504  
87 correctiu de l'acidesa ca carbonats de potassi terme pral.n m pl fr carbonates de potassium  en potassium carbonates  es carbonatos de potasio  cod E 501  
88 antiaglomerant ca carbonats de sodi terme pral.n m pl fr carbonates de sodium  en sodium carbonates  es carbonatos de sodio  cod E 500  
89 agent glaçador ca carboximetilcel·lulosa hidrolitzada enzimàticament terme pral.n f fr carboxyméthylecellulose hydrolysée de manière enzymatique  en enzymatically hydrolysed carboxymethylcellulose  es carboximetilcelulosa enzimáticamente hidrolizada  es carboximetilcelulosa hidrolizada enzimáticamente  es goma de celulosa enzimáticamente hidrolizada  cod E 469  
90 emulsionant ca carboximetilcel·lulosa sòdica terme pral.n f fr carboxyméthylcellulose sodique  en sodium carboxymethylcellulose  es carboximetilcelulosa sódica  es goma de celulosa  cod E 466  
91 estabilitzador ca carboximetilcel·lulosa sòdica entrellaçada terme pral.n f fr carboxyméthylcellulose sodique réticulée  en cross-linked cellulose gum  en cross-linked sodium carboxymethylcellulose  es carboximetilcelulosa sódica entrelazada  cod E 468  
92 colorant sintètic > monoazoic ca azorubina terme pral.n f ca carmoisina terme pral.n f fr azorubine  fr carmoisine  en azorubine  en carmoisine  es azorrubina  es carmoisina  cod E 122  
93 colorant natural > carotenoide ca ß-carotè terme pral.n m fr ß-carotène  en ß-carotene  es ß-caroteno  cod E 160a ii)  
94 colorant natural > carotenoide ca carotens terme pral.n m pl fr carotènes  en carotenes  es carotenos  cod E 160a  
95 espessidor ca carragahen terme pral.n m fr carraghénane  en carrageenan  es carragenano  cod E 407  
96 antiaglomerant ca cel·lulosa terme pral.n f fr cellulose  en cellulose  es celulosa  cod E 460  
97 antiaglomerant ca cel·lulosa en pols terme pral.n f fr cellulose en poudre  en powdered cellulose  es celulosa en polvo  cod E 460 ii)  
98 antiaglomerant ca cel·lulosa microcristal·lina terme pral.n f fr cellulose microcristalline  en microcrystalline cellulose  es celulosa microcristalina  cod E 460 i)  
99 agent glaçador ca cera d'abelles terme pral.n f fr cire d'abeilles  en beeswax  es cera de abejas  cod E 901  
100 agent glaçador ca cera de candelilla terme pral.n f fr cire de candelilla  en candelilla wax  es cera candelilla  es cera de candelilla  cod E 902  
101 agent de recobriment ca cera de carnauba terme pral.n f fr cire de carnauba  en carnauba wax  es cera carnauba  es cera de carnauba  cod E 903  
102 agent de recobriment ca cera de polietilè oxidada terme pral.n f fr cire de polyéthylène oxydée  en oxidised polyethylene wax  es cera de polietileno oxidada  cod E 914  
103 agent glaçador ca cera microcristal·lina terme pral.n f fr cire microcristalline  en microcrystalline wax  es cera microcristalina  cod E 905c i)  
104 agent de suport ca β-ciclodextrina terme pral.n f fr β-cyclodextrine  en β-cyclodextrin  es β-ciclodextrina  cod E 459  
105 correctiu de l'acidesa ca citrat de dicalci terme pral.n m fr citrate de dicalcium  en dicalcium citrate  es citrato de dicalcio  cod E 333 ii)  
106 correctiu de l'acidesa ca citrat de disodi terme pral.n m fr citrate de disodium  en disodium citrate  es citrato de disodio  cod E 331 ii)  
107 correctiu de l'acidesa ca citrat de monocalci terme pral.n m fr citrate de monocalcium  en monocalcium citrate  es citrato de monocalcio  cod E 333 i)  
108 correctiu de l'acidesa ca citrat de monopotassi terme pral.n m fr citrate de monopotassium  en monopotassium citrate  es citrato de monopotasio  cod E 332 i)  
109 correctiu de l'acidesa ca citrat de monosodi terme pral.n m fr citrate de monosodium  en monosodium citrate  es citrato de monosodio  cod E 331 i)  
110 correctiu de l'acidesa ca citrat de triamoni terme pral.n m fr citrate de triammonium  en triammonium citrate  es citrato de triamonio  cod E 380  
111 correctiu de l'acidesa ca citrat de tricalci terme pral.n m fr citrate de tricalcium  en tricalcium citrate  es citrato de tricalcio  cod E 333 iii)  
112 agent de suport ca citrat de trietil terme pral.n m fr citrate de triéthyle  en triethyl citrate  es citrato de trietilo  cod E 1505  
113 correctiu de l'acidesa ca citrat de tripotassi terme pral.n m fr citrate de tripotassium  en tripotassium citrate  es citrato de tripotasio  cod E 332 ii)  
114 correctiu de l'acidesa ca citrat de trisodi terme pral.n m fr citrate de trisodium  en trisodium citrate  es citrato de trisodio  cod E 331 iii)  
115 correctiu de l'acidesa ca citrats de calci terme pral.n m pl fr citrates de calcium  en calcium citrates  es citratos de calcio  cod E 333  
116 correctiu de l'acidesa ca citrats de potassi terme pral.n m pl fr citrates de potassium  en potassium citrates  es citratos de potasio  cod E 332  
117 correctiu de l'acidesa ca citrats de sodi terme pral.n m pl fr citrates de sodium  en sodium citrates  es citratos de sodio  cod E 331  
118 colorant natural > porfirina ca clorofil·les terme pral.n f pl fr chlorophylles  en chlorophylls  es clorofilas  cod E 140 i)  
119 colorant natural > porfirina ca clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n f pl fr chlorophylles et chlorophyllines  en chlorophylls and chlorophyllins  es clorofilas y clorofilinas  cod E 140  
120 colorant natural > porfirina ca clorofil·lines terme pral.n f pl fr chlorophyllines  en chlorophyllins  es clorofilinas  cod E 140 ii)  
121 enduridor ca clorur de calci terme pral.n m fr chlorure de calcium  en calcium chloride  es cloruro de calcio  cod E 509  
122 enduridor ca clorur de magnesi terme pral.n m fr chlorure de magnésium  en magnesium chloride  es cloruro de magnesio  cod E 511  
123 estabilitzador ca clorur de potassi terme pral.n m fr chlorure de potassium  en potassium chloride  es cloruro de potasio  cod E 508  
124 antioxidant ca clorur estannós terme pral.n m fr chlorure stanneux  en stannous chloride  es cloruro de estaño  cod E 512  
125 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les terme pral.n m pl fr complexes cupriques de chlorophylles  en copper complexes of chlorophylls  es complejos cúpricos de clorofilas  cod E 141 i)  
126 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n m pl fr complexes cupriques de chlorophylles et chlorophyllines  en copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins  es complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas  cod E 141  
127 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·lines terme pral.n m pl fr complexes cupriques de chlorophyllines  en copper complexes of chlorophyllins  es complejos cúpricos de clorofilinas  cod E 141 ii)  
128 agent de recobriment ca copolímer d'acetat de vinil polivinilpirrolidona terme pral.n m fr copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone  en polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer  es copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona  cod E 1208  
129 agent de recobriment ca copolímer d'empelt de polietilenglicol d'alcohol polivinílic terme pral.n m fr copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol  en polyvinyl alcohol- polyethylene glycol-graft-co-polymer  es copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico  cod E 1209  
130 estabilitzador ca copolímer de metacrilat aniònic terme pral.n m fr copolymère de méthacrylate anionique  en anionic methacrylate copolymer  es copolímero de metacrilato aniónico  cod E 1207  
131 agent glaçador ca copolímer de metacrilat bàsic terme pral.n m fr copolymère méthacrylate basique  en basic methacrylate copolymer  es copolímero de metacrilato básico  cod E 1205  
132 estabilitzador ca copolímer de metacrilat neutre terme pral.n m fr copolymère de méthacrylate neutre  en neutral methacrylate copolymer  es copolímero de metacrilato neutro  cod E 1206  
133 colorant natural > dicinamoilmetànic ca curcumina terme pral.n f fr curcumine  en curcumin  es curcumina  cod E 100  
134 agent de suport ca diacetat de gliceril terme pral.n m ca diacetina terme pral.n f fr diacétate de glycéryle  fr diacétine  en diacetin  en glyceryl diacetate  es diacetato de glicerilo  es diacetina  cod E 1517  
135 conservant ca dicarbonat de dimetil terme pral.n m fr dicarbonate de diméthyle  en dimethyl dicarbonate  es dimetil dicarbonato  cod E 242  
136 correctiu de l'acidesa ca difosfat àcid de calci terme pral.n m ca difosfat càlcic de dihidrogen terme pral.n m fr dihydrogénodiphosphate de calcium  fr diphosphate biacide de calcium  en calcium dihydrogen diphosphate  es difosfato ácido de calcio  es difosfato cálcico de dihidrógeno  cod E 450 vii)  
137 correctiu de l'acidesa ca difosfat de dicalci terme pral.n m fr diphosphate de dicalcium  en dicalcium diphosphate  es difosfato de dicalcio  cod E 450 vi)  
138 correctiu de l'acidesa ca difosfat de disodi terme pral.n m fr diphosphate de disodium  en disodium diphosphate  es difosfato de disodio  cod E 450 i)  
139 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrapotassi terme pral.n m fr diphosphate de tétrapotassium  en tetrapotassium diphosphate  es difosfato de tetrapotasio  cod E 450 v)  
140 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrasodi terme pral.n m fr diphosphate de tétrasodium  en tetrasodium diphosphate  es difosfato de tetrasodio  cod E 450 iii)  
141 correctiu de l'acidesa ca difosfat de trisodi terme pral.n m fr diphosphate de trisodium  en trisodium diphosphate  es difosfato de trisodio  cod E 450 ii)  
142 correctiu de l'acidesa ca difosfats terme pral.n m pl fr diphosphates  en diphosphates  es difosfatos  cod E 450  
143 potenciador de gust ca diglutamat de calci terme pral.n m fr diglutamate de calcium  en calcium diglutamate  es diglutamato de calcio  cod E 623  
144 potenciador de gust ca diglutamat de magnesi terme pral.n m fr diglutamate de magnésium  en magnesium diglutamate  es diglutamato de magnesio  cod E 625  
145 antiescumejant ca dimetilpolisiloxà terme pral.n m fr diméthylpolysiloxane  en dimethyl polysiloxane  es dimetilpolisiloxano  cod E 900  
146 conservant ca diòxid de carboni terme pral.n m fr dioxyde de carbone  en carbon dioxide  es dióxido de carbono  cod E 290  
147 antiaglomerant ca diòxid de silici terme pral.n m fr dioxyde de silicium  en silicon dioxide  es dióxido de silicio  cod E 551  
148 antioxidant ca diòxid de sofre terme pral.n m fr dioxyde de soufre  en sulphur dioxide  es dióxido de azufre  cod E 220  
149 colorant natural per a superfícies > mineral ca diòxid de titani terme pral.n m fr dioxyde de titane  en titanium dioxide  es dióxido de titanio  cod E 171  
150 antioxidant ca (etilendiamino)tetracetat de calci i disodi terme pral.n m ca EDTA de calci i disodi sin. compl.n m fr calcium disodium EDTA  fr éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium  en calcium disodium EDTA  en calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate  en calcium disodium ethylenediaminetetraacetate  es EDTA de disodio y calcio  es etilen-diamino-tetracetato de calcio y disodio  cod E 385  
151 antioxidant ca eritorbat de sodi terme pral.n m fr erythorbate de sodium  en sodium erythorbate  es eritorbato de sodio  cod E 316  
152 edulcorant de càrrega ca eritritol terme pral.n m fr erythritol  en erythritol  es eritritol  cod E 968  
153 colorant sintètic > xantènic ca eritrosina terme pral.n f fr erythrosine  en erythrosine  es eritrosina  cod E 127  
154 antioxidant ca estearat d'ascorbil terme pral.n m fr stéarate d'ascorbyle  en ascorbyl stearate  es estearato de ascorbilo  cod E 304 ii)  
155 emulsionant ca estearat de polioxietilè (40) terme pral.n m fr stéarate de polyoxyéthylène (40)  en polyoxyethylene (40) stearate  es estearato de polioxietileno (40)  cod E 431  
156 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de calci terme pral.n m fr stéaroyl-2-lactylate de calcium  en calcium stearoyl-2-lactylate  es estearoil-2-lactilato de calcio  cod E 482  
157 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de sodi terme pral.n m fr stéaroyl-2-lactylate de sodium  en sodium stearoyl-2-lactylate  es estearoil-2-lactilato de sodio  cod E 481  
158 emulsionant ca èsters acètics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras  en acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  es ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 472a  
159 emulsionant ca èsters cítrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  es ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 472c  
160 emulsionant ca èsters d'1,2-propandiol d'àcids grassos terme pral.n m pl fr ester de propane-1,2-diol d'acides gras  en propane-1,2-diol esters of fatty acids  es ésteres de propano-1,2-diol de ácidos grasos  cod E 477  
161 antioxidant ca èsters d'àcids grassos d'àcid ascòrbic terme pral.n m pl fr esters d'acides gras d'acide ascorbique  en fatty acid esters of ascorbic acid  es ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico  cod E 304  
162 compensador de densitat ca èsters glicèrids de la colofònia de fusta terme pral.n m pl fr esters glycériques de résine de bois  en glycerol esters of wood rosin  es ésteres glicéridos de la colofonia de madera  cod E 445  
163 emulsionant ca èsters làctics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras  en lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  es ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 472b  
164 emulsionant ca èsters mixtos acètics i tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  es ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 472f  
165 emulsionant ca èsters monoacetiltartàrics i diacetiltartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  es ésteres monoacetiltartáricos y diacetiltartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 472e  
166 emulsionant ca èsters poliglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters polyglycériques d'acides gras  en polyglycerol esters of fatty acids  es ésteres poliglicéridos de los ácidos grasos  cod E 475  
167 emulsionant ca èsters tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  es ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 472d  
168 antiaglomerant ca etilcel·lulosa terme pral.n f fr éthylcellulose  en ethylcellulose  es etilcelulosa  cod E 462  
169 emulsionant ca etilmetilcel·lulosa terme pral.n f fr éthylméthylcellulose  en ethylmethylcellulose  es etilmetilcelulosa  cod E 465  
170 escumejant ca extracte de quil·laia terme pral.n m fr extrait de quillaia  en quillaia extract  es extracto de quillay  cod E 999  
171 antioxidant ca extracte ric en tocoferols terme pral.n m fr extrait riche en tocophérols  en tocopherol-rich extract  es extracto rico en tocoferoles  cod E 306  
172 antioxidant ca extractes de romaní terme pral.n m pl fr extraits de romarin  en extracts of rosemary  es extractos de romero  cod E 392  
173 antiaglomerant ca ferrocianur de calci terme pral.n m fr ferrocyanure de calcium  en calcium ferrocyanide  es ferrocianuro de calcio  cod E 538  
174 antiaglomerant ca ferrocianur de potassi terme pral.n m fr ferrocyanure de potassium  en potassium ferrocyanide  es ferrocianuro de potasio  cod E 536  
175 antiaglomerant ca ferrocianur de sodi terme pral.n m fr ferrocyanure de sodium  en sodium ferrocyanide  es ferrocianuro de sodio  cod E 535  
176 estabilitzador ca fitosterols rics en estigmasterol terme pral.n m pl fr phytostérols riches en stigmastérol  en stigmasterol-rich plant sterols  es fitosteroles ricos en estigmasterol  cod E 499  
177 correctiu de l'acidesa ca fosfat àcid de sodi i alumini terme pral.n m fr phosphate d'aluminium sodique acide  en acidic sodium aluminium phosphate  es fosfato ácido de sodio y aluminio  cod E 541  
178 agent de tractament de la farina ca fosfat de dicalci terme pral.n m fr phosphate de dicalcium  en dicalcium phosphate  es fosfato de dicalcio  cod E 341 ii)  
179 antiaglomerant ca fosfat de dimagnesi terme pral.n m fr phosphate de dimagnésium  en dimagnesium phosphate  es fosfato de dimagnesio  cod E 343 ii)  
180 emulsionant ca fosfat de dimidó terme pral.n m fr phosphate de diamidon  en distarch phosphate  es fosfato de dialmidón  cod E 1412  
181 emulsionant ca fosfat de dimidó acetilat terme pral.n m fr phosphate de diamidon acétylé  en acetylated distarch phosphate  es fosfato acetilado de dialmidón  es fosfato de dialmidón acetilado  cod E 1414  
182 emulsionant ca fosfat de dimidó fosfatat terme pral.n m fr phosphate de diamidon phosphaté  en phosphated distarch phosphate  es fosfato de dialmidón fosfatado  cod E 1413  
183 emulsionant ca fosfat de dimidó hidroxipropilat terme pral.n m fr phosphate de diamidon hydroxypropylé  en hydroxypropyl distarch phosphate  es fosfato de dialmidón hidroxipropilado  es fosfato de hidroxipropil dialmidón  cod E 1442  
184 correctiu de l'acidesa ca fosfat de dipotassi terme pral.n m fr phosphate de dipotassium  en dipotassium phosphate  es fosfato de dipotasio  cod E 340 ii)  
185 correctiu de l'acidesa ca fosfat de disodi terme pral.n m fr phosphate de disodium  en disodium phosphate  es fosfato de disodio  cod E 339 ii)  
186 agent de tractament de la farina ca fosfat de monocalci terme pral.n m fr phosphate de monocalcium  en monocalcium phosphate  es fosfato de monocalcio  cod E 341 i)  
187 antiaglomerant ca fosfat de monomagnesi terme pral.n m fr phosphate de monomagnésium  en monomagnesium phosphate  es fosfato de monomagnesio  cod E 343 i)  
188 emulsionant ca fosfat de monomidó terme pral.n m fr phosphate de monoamidon  en monostarch phosphate  es fosfato de monoalmidón  cod E 1410  
189 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monopotassi terme pral.n m fr phosphate de monopotassium  en monopotassium phosphate  es fosfato de monopotasio  cod E 340 i)  
190 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monosodi terme pral.n m fr phosphate de monosodium  en monosodium phosphate  es fosfato de monosodio  cod E 339 i)  
191 agent de tractament de la farina ca fosfat de tricalci terme pral.n m fr phosphate de tricalcium  en tricalcium phosphate  es fosfato de tricalcio  cod E 341 iii)  
192 correctiu de l'acidesa ca fosfat de tripotassi terme pral.n m fr phosphate de tripotassium  en tripotassium phosphate  es fosfato de tripotasio  cod E 340 iii)  
193 correctiu de l'acidesa ca fosfat de trisodi terme pral.n m fr phosphate de trisodium  en trisodium phosphate  es fosfato de trisodio  cod E 339 iii)  
194 emulsionant ca fosfàtids d'amoni terme pral.n m pl fr phosphatides d'ammonium  en ammonium phosphatides  es fosfátidos de amonio  cod E 442  
195 correctiu de l'acidesa ca fosfats de calci terme pral.n m pl fr phosphates de calcium  en calcium phosphates  es fosfatos de calcio  cod E 341  
196 correctiu de l'acidesa ca fosfats de magnesi terme pral.n m pl fr phosphates de magnésium  en magnesium phosphates  es fosfatos de magnesio  cod E 343  
197 correctiu de l'acidesa ca fosfats de potassi terme pral.n m pl fr phosphates de potassium  en potassium phosphates  es fosfatos de potasio  cod E 340  
198 correctiu de l'acidesa ca fosfats de sodi terme pral.n m pl fr phosphates de sodium  en sodium phosphates  es fosfatos de sodio  cod E 339  
199 antioxidant ca gal·lat d'octil terme pral.n m fr gallate d'octyle  en octyl gallate  es galato de octilo  cod E 311  
200 antioxidant ca gal·lat de dodecil terme pral.n m fr gallate de dodécyle  en dodecyl gallate  es galato de dodecilo  cod E 312  
201 antioxidant ca gal·lat de propil terme pral.n m fr gallate de propyle  en propyl gallate  es galato de propilo  cod E 310  
202 agent de càrrega ca glicerol terme pral.n m fr glycérol  en glycerol  es glicerina  es glicerol  cod E 422  
203 potenciador de gust ca glicina i la seva sal de sodi terme pral.n f fr glycinate de sodium  en glycine and its sodium salt  es glicina y su sal de sodio  cod E 640  
204 edulcorant intensiu ca glicòsids d'esteviol terme pral.n m pl fr glucosides de stéviol  en steviol glycosides  es glicósidos de esteviol  cod E 960  
205 emulsionant ca glucomannan de konjac terme pral.n m fr glucomannane de konjac  en konjac glucomannan  es glucomanano de konjac  cod E 425 ii)  
206 correctiu de l'acidesa ca gluconat de calci terme pral.n m fr gluconate de calcium  en calcium gluconate  es gluconato de calcio  cod E 578  
207 segrestant ca gluconat de potassi terme pral.n m fr gluconate de potassium  en potassium gluconate  es gluconato de potasio  cod E 577  
208 segrestant ca gluconat de sodi terme pral.n m fr gluconate de sodium  en sodium gluconate  es gluconato de sodio  cod E 576  
209 fixador de color ca gluconat ferrós terme pral.n m fr gluconate ferreux  en ferrous gluconate  es gluconato ferroso  cod E 579  
210 correctiu de l'acidesa ca δ-gluconolactona terme pral.n f fr glucono-δ-lactone  fr δ-gluconolactone  en glucono-δ-lactone  en δ-gluconolactone  es glucono-δ-lactona  es δ-gluconolactona  cod E 575  
211 potenciador de gust ca glutamat de monoamoni terme pral.n m fr glutamate de monoammonium  en monoammonium glutamate  es glutamato de monoamonio  cod E 624  
212 potenciador de gust ca glutamat de monopotassi terme pral.n m fr glutamate de monopotassium  en monopotassium glutamate  es glutamato de monopotasio  cod E 622  
213 potenciador de gust ca glutamat de monosodi terme pral.n m fr glutamate de monosodium  en monosodium glutamate  es glutamato de monosodio  cod E 621  
214 emulsionant ca goma aràbiga terme pral.n f fr gomme arabique  en acacia gum  en gum arabic  es goma arábiga  cod E 414  
215 estabilitzador ca goma aràbiga modificada amb àcid octenilsuccínic terme pral.n f fr gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique  en succinic acid modified gum arabic  es goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico  cod E 423  
216 emulsionant ca goma de càssia terme pral.n f fr gomme cassia  en cassia gum  es goma cassia  cod E 427  
217 emulsionant ca goma de garrofí terme pral.n f fr gomme de caroube  en locust bean gum  es goma garrofín  cod E 410  
218 emulsionant ca goma de guar terme pral.n f fr gomme de guar  en guar gum  es goma guar  cod E 412  
219 emulsionant ca goma de karaya terme pral.n f fr gomme de karaya  en karaya gum  es goma karaya  cod E 416  
220 espessidor ca goma de konjac terme pral.n f fr gomme de konjac  en konjac gum  es goma de konjac  cod E 425 i)  
221 espessidor ca goma de tara terme pral.n f fr gomme de tara  en tara gum  es goma tara  cod E 417  
222 emulsionant ca goma de tragacant terme pral.n f fr gomme adragante  en tragacanth  es goma tragacanto  cod E 413  
223 espessidor ca goma gellan terme pral.n f fr gomme gellane  en gellan gum  es goma gellan  cod E 418  
224 agent glaçador ca goma laca terme pral.n f fr gomme laque  fr shellac  en shellac  es goma laca  es shellac  cod E 904  
225 emulsionant ca goma xantana terme pral.n f fr gomme de xanthane  en xanthan gum  es goma xantana  cod E 415  
226 colorant sintètic > monoazoic ca groc ataronjat S terme pral.n m fr jaune orangé S  fr jaune soleil FCF  en orange yellow S  en sunset yellow FCF  es amarillo anaranjado S  es amarillo ocaso FCF  cod E 110  
227 colorant sintètic > quinonaftolònic ca groc de quinolina terme pral.n m fr jaune de quinoléine  en quinoline yellow  es amarillo de quinoleína  cod E 104  
228 potenciador de gust ca guanilat de calci terme pral.n m fr guanylate de calcium  en calcium guanylate  es guanilato de calcio  cod E 629  
229 potenciador de gust ca guanilat de dipotassi terme pral.n m fr guanylate de potassium  en dipotassium guanylate  es guanilato de dipotasio  cod E 628  
230 potenciador de gust ca guanilat de disodi terme pral.n m fr guanylate de sodium  en disodium guanylate  es guanilato de disodio  cod E 627  
231 gas d'envasament ca heli terme pral.n m fr hélium  en helium  es helio  cod E 939  
232 antiaglomerant ca hemicel·lulosa de soja terme pral.n f fr hémicellulose de soja  en soybean hemicellulose  es hemicelulosa de soja  cod E 426  
233 conservant ca hexametilentetramina terme pral.n f fr hexaméthylènetétramine  en hexamethylenetetramine  es hexametilentetramina  cod E 239  
234 antioxidant ca 4-hexilresorcinol terme pral.n m fr 4-hexylrésorcinol  en 4-hexylresorcinol  es 4-hexilresorcinol  cod E 586  
235 gas d'envasament ca hidrogen terme pral.n m fr hydrogène  en hydrogen  es hidrógeno  cod E 949  
236 correctiu de l'acidesa ca hidròxid d'amoni terme pral.n m fr hydroxyde d'ammonium  en ammonium hydroxide  es hidróxido de amonio  cod E 527  
237 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de calci terme pral.n m fr hydroxyde de calcium  en calcium hydroxide  es hidróxido de calcio  cod E 526  
238 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de magnesi terme pral.n m fr hydroxyde de magnésium  en magnesium hydroxide  es hidróxido de magnesio  cod E 528  
239 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de potassi terme pral.n m fr hydroxyde de potassium  en potassium hydroxide  es hidróxido de potasio  cod E 525  
240 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de sodi terme pral.n m fr hydroxyde de sodium  en sodium hydroxide  es hidróxido de sodio  cod E 524  
241 agent glaçador ca hidroxipropilcel·lulosa terme pral.n f fr hydroxypropylcellulose  en hydroxypropylcellulose  es hidroxipropilcelulosa  cod E 463  
242 emulsionant ca hidroxipropilmetilcel·lulosa terme pral.n f fr hydroxypropylméthylcellulose  en hydroxypropylmethylcellulose  es hidroxipropilmetilcelulosa  cod E 464  
243 colorant sintètic > indigoide ca indigotina terme pral.n f ca indi sin. compl.n m fr indigotine  en indigo carmine  en indigotine  es carmín de índigo  es carmín índigo  es indigotina  cod E 132  
244 potenciador de gust ca inosinat de calci terme pral.n m fr inosinate de calcium  en calcium inosinate  es inosinato de calcio  cod E 633  
245 potenciador de gust ca inosinat de dipotassi terme pral.n m fr inosinate de dipotassium  en dipotassium inosinate  es inosinato de dipotasio  cod E 632  
246 potenciador de gust ca inosinat de disodi terme pral.n m fr inosinate de disodium  en disodium inosinate  es inosinato de disodio  cod E 631  
247 estabilitzador ca invertasa terme pral.n f fr invertase  en invertase  es invertasa  cod E 1103  
248 gas propel·lent ca isobutà terme pral.n m fr isobutane  en isobutane  es isobutano  cod E 943b  
249 agent de càrrega ca isomalt terme pral.n m fr isomalt  en isomalt  es isomalt  es isomaltitol  cod E 953  
250 espessidor ca konjac terme pral.n m fr konjac  en konjac  es konjac  cod E 425  
251 agent de tractament de la farina ca L-cisteïna terme pral.n f fr L-cystéine  en L-cysteine  es L-cisteína  cod E 920  
252 agent de suport per a edulcorants de taula ca L-leucina terme pral.n f fr L-leucine  en L-leucine  es L-leucina  cod E 641  
253 agent de tractament de la farina ca lactat de calci terme pral.n m fr lactate de calcium  en calcium lactate  es lactato de calcio  cod E 327  
254 correctiu de l'acidesa ca lactat de potassi terme pral.n m fr lactate de potassium  en potassium lactate  es lactato de potasio  cod E 326  
255 correctiu de l'acidesa ca lactat de sodi terme pral.n m fr lactate de sodium  en sodium lactate  es lactato de sodio  cod E 325  
256 fixador de color ca lactat ferrós terme pral.n m fr lactate ferreux  en ferrous lactate  es lactato ferroso  cod E 585  
257 edulcorant de càrrega ca lactitol terme pral.n m fr lactitol  en lactitol  es lactitol  cod E 966  
258 emulsionant ca lecitines terme pral.n f pl fr lécithines  en lecithins  es lecitinas  cod E 322  
259 colorant natural > carotenoide ca licopè terme pral.n m fr lycopène  en lycopene  es licopeno  cod E 160d  
260 conservant ca lisozim terme pral.n m fr lysozyme  en lysozyme  es lisozima  cod E 1105  
261 colorant sintètic per a superfícies > monoazoic ca litolrubina BK terme pral.n f fr lithol-rubine BK  en litholrubine BK  es litolrubina BK  cod E 180  
262 colorant natural > xantofil·la ca luteïna terme pral.n f fr lutéine  en lutein  es luteína  cod E 161b  
263 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de calci terme pral.n m fr malate acide de calcium  en calcium hydrogen malate  es malato ácido de calcio  cod E 352 ii)  
264 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de sodi terme pral.n m fr malate acide de sodium  en sodium hydrogen malate  es malato ácido de sodio  cod E 350 ii)  
265 correctiu de l'acidesa ca malat de calci terme pral.n m fr malate de calcium  en calcium malate  es malato de calcio  cod E 352 i)  
266 correctiu de l'acidesa ca malat de potassi terme pral.n m fr malate de potassium  en potassium malate  es malato de potasio  cod E 351  
267 correctiu de l'acidesa ca malat de sodi terme pral.n m fr malate de sodium  en sodium malate  es malato de sodio  cod E 350 i)  
268 correctiu de l'acidesa ca malats de calci terme pral.n m pl fr malates de calcium  en calcium malates  es malatos de calcio  cod E 352  
269 correctiu de l'acidesa ca malats de sodi terme pral.n m pl fr malates de sodium  en sodium malates  es malatos de sodio  cod E 350  
270 agent de càrrega ca maltitol terme pral.n m fr maltitol  en maltitol  es maltitol  cod E 965 i)  
271 edulcorant de càrrega ca maltitols terme pral.n m pl fr maltitols  en maltitols  es maltitoles  cod E 965  
272 agent de càrrega ca mannitol terme pral.n m fr mannitol  en mannitol  es manitol  cod E 421  
273 colorant sintètic > diazoic ca marró HT terme pral.n m fr brun chocolat HT  en brown HT  es marrón HT  es pardo HT  cod E 155  
274 colorant natural > carotenoide ca mescla de carotens terme pral.n f fr carotènes mélangés  en mixed carotenes  es mezcla de carotenos  cod E 160a i)  
275 antioxidant ca metabisulfit de potassi terme pral.n m fr métabisulfite de potassium  en potassium metabisulphite  es metabisulfito de potasio  cod E 224  
276 agent de tractament de la farina ca metabisulfit de sodi terme pral.n m fr métabisulfite de sodium  en sodium metabisulphite  es metabisulfito de sodio  cod E 223  
277 emulsionant ca metilcel·lulosa terme pral.n f fr méthylcellulose  en methylcellulose  es metilcelulosa  cod E 461  
278 emulsionant ca midó acetilat terme pral.n m fr amidon acétylé  en acetylated starch  es almidón acetilado  cod E 1420  
279 emulsionant ca midó acetilat oxidat terme pral.n m fr amidon oxydé acétylé  en acetylated oxidised starch  es almidón acetilado oxidado  es almidón oxidado acetilado  cod E 1451  
280 emulsionant ca midó hidroxipropilat terme pral.n m fr amidon hydroxypropylé  en hydroxypropyl starch  es hidroxipropil almidón  cod E 1440  
281 emulsionant ca midó oxidat terme pral.n m fr amidon oxydé  en oxidised starch  es almidón oxidado  cod E 1404  
282 emulsionant ca monoestearat de sorbitan terme pral.n m fr monostéarate de sorbitane  en sorbitan monostearate  es monoestearato de sorbitán  cod E 491  
283 dispersant ca monoestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 60 sin. compl.n m fr monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 60  en polyoxyethylene sorbitan monostearate  en polysorbate 60  es monoestearato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 60  cod E 435  
284 emulsionant ca monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr mono- et diglycérides d'acides gras  en mono- and diglycerides of fatty acids  es mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 471  
285 emulsionant ca monolaurat de sorbitan terme pral.n m fr monolaurate de sorbitane  en sorbitan monolaurate  es monolaurato de sorbitán  cod E 493  
286 dispersant ca monolaurat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 20 sin. compl.n m fr monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 20  en polyoxyethylene sorbitan monolaurate  en polysorbate 20  es monolaurato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 20  cod E 432  
287 emulsionant ca monooleat de sorbitan terme pral.n m fr monooléate de sorbitane  en sorbitan monooleate  es monooleato de sorbitán  cod E 494  
288 dispersant ca monooleat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 80 sin. compl.n m fr monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 80  en polyoxyethylene sorbitan monooleate  en polysorbate 80  es monooleato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 80  cod E 433  
289 emulsionant ca monopalmitat de sorbitan terme pral.n m fr monopalmitate de sorbitane  en sorbitan monopalmitate  es monopalmitato de sorbitán  cod E 495  
290 dispersant ca monopalmitat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 40 sin. compl.n m fr monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 40  en polyoxyethylene sorbitan monopalmitate  en polysorbate 40  es monopalmitato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 40  cod E 434  
291 conservant ca N-lauroïlarginat d'etil terme pral.n m fr éthyl lauroyl arginate  en ethyl lauroyl arginate  es etil lauroil arginato  cod E 243  
292 conservant ca natamicina terme pral.n f fr natamycine  en natamycin  es natamicina  cod E 235  
293 colorant sintètic > diazoic ca negre brillant BN terme pral.n m ca negre PN terme pral.n m fr noir brillant BN  fr noir PN  en black PN  en brilliant black BN  es negro brillante BN  es negro PN  cod E 151  
294 edulcorant intensiu ca neohesperidina DC terme pral.n f ca neohesperidina dihidrocalcona sin. compl.n f fr néohespéridine DC  en neohesperidine DC  en neohesperidine dihydrochalcone  es neohesperidina DC  es neohesperidina dihidrocalcona  cod E 959  
295 edulcorant intensiu ca neotam terme pral.n m fr néotame  en neotame  es neotamo  cod E 961  
296 conservant ca nisina terme pral.n f fr nisine  en nisin  es nisina  cod E 234  
297 conservant ca nitrat de potassi terme pral.n m fr nitrate de potassium  en potassium nitrate  es nitrato de potasio  cod E 252  
298 conservant ca nitrat de sodi terme pral.n m fr nitrate de sodium  en sodium nitrate  es nitrato de sodio  cod E 251  
299 conservant ca nitrit de potassi terme pral.n m fr nitrite de potassium  en potassium nitrite  es nitrito de potasio  cod E 249  
300 conservant ca nitrit de sodi terme pral.n m fr nitrite de sodium  en sodium nitrite  es nitrito de sodio  cod E 250  
301 gas d'envasament ca nitrogen terme pral.n m fr azote  en nitrogen  es nitrógeno  cod E 941  
302 colorant natural > carotenoide ca annato terme pral.n m ca bixina terme pral.n f ca norbixina terme pral.n f fr annato  fr bixine  fr norbixine  en annatto  en bixin  en norbixin  es annato  es bija  es bixina  es norbixina  cod E 160b  
303 emulsionant ca octenilsuccinat alumínic de midó terme pral.n m fr octénylsuccinate d'aluminium et de l'amidon  en starch aluminium octenyl succinate  es octenil succinato alumínico de almidón  cod E 1452  
304 emulsionant ca octenilsuccinat sòdic de midó terme pral.n m fr octénylsuccinate d'amidon sodique  en starch sodium octenyl succinate  es octenil succinato sódico de almidón  cod E 1450  
305 emulsionant ca oli de soja oxidat tèrmicament i en interacció amb monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m fr huile de soja oxydée par chauffage avec des mono- et diglycérides d'acides gras  en thermally oxidised soybean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids  es aceite de soja oxidado térmicamente y en interacción con mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  cod E 479b  
306 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca or terme pral.n m fr or  en gold  es oro  cod E 175  
307 agent de tractament de la farina ca òxid de calci terme pral.n m fr oxyde de calcium  en calcium oxide  es óxido de calcio  cod E 529  
308 antiaglomerant ca òxid de magnesi terme pral.n m fr oxyde de magnésium  en magnesium oxide  es óxido de magnesio  cod E 530  
309 gas d'envasament ca òxid nitrós terme pral.n m fr oxyde nitreux  en nitrous oxide  es óxido nitroso  cod E 942  
310 colorant natural per a superfícies > mineral ca òxids de ferro i hidròxids de ferro terme pral.n m pl fr oxydes et hydroxydes de fer  en iron oxides and hydroxides  es óxidos de hierro e hidróxidos de hierro  es óxidos e hidróxidos de hierro  cod E 172  
311 gas d'envasament ca oxigen terme pral.n m fr oxygène  en oxygen  es oxígeno  cod E 948  
312 conservant ca p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n m fr p-hydroxybenzoate d'éthyle  en ethyl p-hydroxybenzoate  es etil p-hidroxibenzoato  es p-hidroxibenzoato de etilo  cod E 214  
313 conservant ca p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n m fr p-hydroxybenzoate de méthyle  en methyl p-hydroxybenzoate  es metil p-hidroxibenzoato  es p-hidroxibenzoato de metilo  cod E 218  
314 antioxidant ca palmitat d'ascorbil terme pral.n m fr palmitate d'ascorbyle  en ascorbyl palmitate  es palmitato de ascorbilo  cod E 304 i)  
315 emulsionant ca pectina terme pral.n f fr pectine  en pectin  es pectina  cod E 440 i)  
316 emulsionant ca pectina amidada terme pral.n f fr pectine amidée  en amidated pectin  es pectina amidada  cod E 440 ii)  
317 emulsionant ca pectines terme pral.n f pl fr pectines  en pectins  es pectinas  cod E 440  
318 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca plata terme pral.n f fr argent  en silver  es plata  cod E 174  
319 agent glaçador ca poli-1-decè hidrogenat terme pral.n m fr poly-1-décène hydrogéné  en hydrogenated poly-1-decene  es poli-1-deceno hidrogenado  cod E 907  
320 agent de càrrega ca polidextrosa terme pral.n f fr polydextrose  en polydextrose  es polidextrosa  cod E 1200  
321 antiescumejant ca polietilenglicol 6000 terme pral.n m fr polyéthylèneglycol 6000  en polyethyleneglycol 6000  es polietilenglicol 6000  cod E 1521  
322 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de calci terme pral.n m fr polyphosphate de calcium  en calcium polyphosphate  es polifosfato de calcio  cod E 452 iv)  
323 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de potassi terme pral.n m fr polyphosphate de potassium  en potassium polyphosphate  es polifosfato de potasio  cod E 452 ii)  
324 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de sodi terme pral.n m fr polyphosphate de sodium  en sodium polyphosphate  es polifosfato de sodio  cod E 452 i)  
325 correctiu de l'acidesa ca polifosfat doble de sodi i calci terme pral.n m fr polyphosphate calco-sodique  en sodium calcium polyphosphate  es polifosfato doble de sodio y calcio  cod E 452 iii)  
326 correctiu de l'acidesa ca polifosfats terme pral.n m pl fr polyphosphates  en polyphosphates  es polifosfatos  cod E 452  
327 emulsionant ca poliricinoleat de poligliceril terme pral.n m fr polyricinoléate de polyglycérol  en polyglycerol polyricinoleate  es polirricinoleato de poliglicerol  cod E 476  
328 agent de càrrega ca polivinilpirrolidona terme pral.n f fr polyvinylpyrrolidone  en polyvinylpyrrolidone  es polivinilpirrolidona  cod E 1201  
329 estabilitzador ca polivinilpolipirrolidona terme pral.n f fr polyvinylpolypyrrolidone  en polyvinylpolypyrrolidone  es polivinilpolipirrolidona  cod E 1202  
330 colorant sintètic > monoazoic ca vermell de cotxinilla A terme pral.n m ca ponceau 4R sin. compl.n m fr ponceau 4R  fr rouge cochenille A  en cochineal red A  en ponceau 4R  es ponceau 4R  es punzó 4R  es rojo cochinilla A  cod E 124  
331 gas propel·lent ca propà terme pral.n m fr propane  en propane  es propano  cod E 944  
332 diluent d'aromes ca 1,2-propandiol terme pral.n m ca propilenglicol terme pral.n m fr propane diol-1,2  fr propylèneglycol  en propane-1,2-diol  en propyleneglycol  es 1,2 propanodiol  es propano-1,2-diol  es propilenglicol  cod E 1520  
333 conservant ca propionat de calci terme pral.n m fr propionate de calcium  en calcium propionate  es propionato de calcio  cod E 282  
334 conservant ca propionat de potassi terme pral.n m fr propionate de potassium  en potassium propionate  es propionato de potasio  cod E 283  
335 conservant ca propionat de sodi terme pral.n m fr propionate de sodium  en sodium propionate  es propionato de sodio  cod E 281  
336 agent glaçador ca pullulan terme pral.n m fr pullulane  en pullulan  es pullulan  cod E 1204  
337 colorant natural > isoal·loxazínic ca riboflavina terme pral.n f fr riboflavine  en riboflavin  es riboflavina  cod E 101 i)  
338 edulcorant intensiu ca sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci terme pral.n f fr saccharine et ses sels de Na, K et Ca  en saccharin and its Na, K and Ca salts  es sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio  cod E 954  
339 edulcorant intensiu ca sal d'aspartam-acesulfam terme pral.n f fr sel d'aspartame-acésulfame  en salt of aspartame-acesulfame  es sal de aspartamo-acesulfamo  cod E 962  
340 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n f fr p-hydroxybenzoate d'éthyle de sodium  en sodium ethyl p-hydroxybenzoate  es etil p-hidroxibenzoato de sodio  es p-hidroxibenzoato de etilo de sodio  cod E 215  
341 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n f fr p-hydroxybenzoate de méthyle de sodium  en sodium methyl p-hydroxybenzoate  es metil p-hidroxibenzoato de sodio  es p-hidroxibenzoato de metilo de sodio  cod E 219  
342 antiaglomerant ca sals magnèsiques d'àcids grassos terme pral.n f pl fr sels de magnésium d'acides gras  en magnesium salts of fatty acids  es sales magnésicas de los ácidos grasos  cod E 470b  
343 antiaglomerant ca sals sòdiques, potàssiques i càlciques d'àcids grassos terme pral.n f pl fr sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras  en sodium, potassium and calcium salts of fatty acids  es sales de sodio, de potasio y de calcio de los ácidos grasos  es sales sódicas, potásicas y cálcicas de los ácidos grasos  cod E 470a  
344 correctiu de l'acidesa ca sesquicarbonat de sodi terme pral.n m fr sesquicarbonate de sodium  en sodium sesquicarbonate  es sesquicarbonato de sodio  cod E 500 iii)  
345 antiaglomerant ca silicat de calci terme pral.n m fr silicate de calcium  en calcium silicate  es silicato de calcio  cod E 552  
346 antiaglomerant ca silicat de magnesi terme pral.n m fr silicate de magnésium  en magnesium silicate  es silicato de magnesio  cod E 553a i)  
347 conservant ca sorbat de calci terme pral.n m fr sorbate de calcium  en calcium sorbate  es sorbato de calcio  cod E 203  
348 conservant ca sorbat de potassi terme pral.n m fr sorbate de potassium  en potassium sorbate  es sorbato de potasio  cod E 202  
349 agent de càrrega ca sorbitol terme pral.n m fr sorbitol  en sorbitol  es sorbitol  cod E 420 i)  
350 agent de càrrega ca sorbitols terme pral.n m pl fr sorbitols  en sorbitols  es sorbitoles  cod E 420  
351 edulcorant intensiu ca sucralosa terme pral.n f fr sucralose  en sucralose  es sucralosa  cod E 955  
352 emulsionant ca sucroèsters d'àcids grassos terme pral.n m pl fr sucroesters d'acides gras  en sucrose esters of fatty acids  es sucroésteres de ácidos grasos  cod E 473  
353 emulsionant ca sucroglicèrids terme pral.n m pl fr sucroglycérides  en sucroglycerides  es sucroglicéridos  cod E 474  
354 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de potassi terme pral.n m fr sulfate acide de potassium  en potassium hydrogen sulphate  es sulfato ácido de potasio  cod E 515 ii)  
355 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de sodi terme pral.n m fr sulfate acide de sodium  en sodium hydrogen sulphate  es sulfato ácido de sodio  cod E 514 ii)  
356 antiaglomerant ca sulfat d'alumini terme pral.n m fr sulfate d'aluminium  en aluminium sulphate  es sulfato de aluminio  cod E 520  
357 agent de tractament de la farina ca sulfat d'amoni terme pral.n m fr sulfate d'ammonium  en ammonium sulphate  es sulfato de amonio  cod E 517  
358 agent de tractament de la farina ca sulfat de calci terme pral.n m fr sulfate de calcium  en calcium sulphate  es sulfato de calcio  cod E 516  
359 correctiu de l'acidesa ca sulfat de potassi terme pral.n m fr sulfate de potassium  en potassium sulphate  es sulfato de potasio  cod E 515 i)  
360 correctiu de l'acidesa ca sulfat de sodi terme pral.n m fr sulfate de sodium  en sodium sulphate  es sulfato de sodio  cod E 514 i)  
361 enduridor ca sulfat doble d'alumini i amoni terme pral.n m fr sulfate double d'aluminium et d'ammonium  en aluminium ammonium sulphate  es sulfato de aluminio y amonio  es sulfato doble de aluminio y amonio  cod E 523  
362 correctiu de l'acidesa ca sulfat doble d'alumini i potassi terme pral.n m fr sulfate double d'aluminium et de potassium  en aluminium potassium sulphate  es sulfato de aluminio y potasio  es sulfato doble de aluminio y potasio  cod E 522  
363 enduridor ca sulfat doble d'alumini i sodi terme pral.n m fr sulfate double d'aluminium et de sodium  en aluminium sodium sulphate  es sulfato de aluminio y sodio  es sulfato doble de aluminio y sodio  cod E 521  
364 correctiu de l'acidesa ca sulfats de potassi terme pral.n m pl fr sulfates de potassium  en potassium sulphates  es sulfatos de potasio  cod E 515  
365 correctiu de l'acidesa ca sulfats de sodi terme pral.n m pl fr sulfates de sodium  en sodium sulphates  es sulfatos de sodio  cod E 514  
366 antioxidant ca sulfit de calci terme pral.n m fr sulfite de calcium  en calcium sulphite  es sulfito de calcio  cod E 226  
367 antioxidant ca sulfit de sodi terme pral.n m fr sulfite de sodium  en sodium sulphite  es sulfito de sodio  cod E 221  
368 agent glaçador ca talc terme pral.n m fr talc  en talc  es talco  cod E 553b  
369 agent de tractament de la farina ca tartrat d'estearoïl terme pral.n m fr tartrate de stéaroyle  en stearoyl tartrate  es tartrato de estearoilo  cod E 483  
370 correctiu de l'acidesa ca tartrat de calci terme pral.n m fr tartrate de calcium  en calcium tartrate  es tartrato de calcio  cod E 354  
371 correctiu de l'acidesa ca tartrat de dipotassi terme pral.n m fr tartrate de dipotassium  en dipotassium tartrate  es tartrato de dipotasio  cod E 336 ii)  
372 correctiu de l'acidesa ca tartrat de disodi terme pral.n m fr tartrate de disodium  en disodium tartrate  es tartrato de disodio  cod E 335 ii)  
373 antiaglomerant en la sal i els succedanis de la sal ca tartrat de ferro terme pral.n m fr tartrate de fer  en iron tartrate  es tartrato de hierro  cod E 534  
374 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monopotassi terme pral.n m fr tartrate de monopotassium  en monopotassium tartrate  es tartrato de monopotasio  cod E 336 i)  
375 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monosodi terme pral.n m fr tartrate de monosodium  en monosodium tartrate  es tartrato de monosodio  cod E 335 i)  
376 correctiu de l'acidesa ca tartrat doble de sodi i potassi terme pral.n m fr tartrate double de sodium et de potassium  en potassium sodium tartrate  es tartrato doble de sodio y potasio  cod E 337  
377 estabilitzador ca tartrats de potassi terme pral.n m pl fr tartrates de potassium  en potassium tartrates  es tartratos de potasio  cod E 336  
378 estabilitzador ca tartrats de sodi terme pral.n m pl fr tartrates de sodium  en sodium tartrates  es tartratos de sodio  cod E 335  
379 colorant sintètic > monoazoic ca tartrazina terme pral.n f fr tartrazine  en tartrazine  es tartracina  es tartrazina  cod E 102  
380 edulcorant intensiu ca taumatina terme pral.n f fr thaumatine  en thaumatin  es taumatina  cod E 957  
381 antioxidant ca tertbutilhidroquinona terme pral.n f ca TBHQ siglan f fr butylhydroquinone tertiaire  fr BHQT  en tertiary-butylhydroquinone  en TBHQ  es terbutilhidroquinona  es TBHQ  cod E 319  
382 conservant ca tetraborat de sodi (bòrax) terme pral.n m fr tétraborate de sodium (borax)  en sodium tetraborate (borax)  es tetraborato de sodio (bórax)  cod E 285  
383 antioxidant ca δ-tocoferol terme pral.n m fr δ-tocophérol  en δ-tocopherol  es δ-tocoferol  cod E 309  
384 antioxidant ca γ-tocoferol terme pral.n m fr γ-tocophérol  en γ-tocopherol  es γ-tocoferol  cod E 308  
385 antioxidant ca α-tocoferol terme pral.n m fr α-tocophérol  en α-tocopherol  es α-tocoferol  cod E 307  
386 diluent d'aromes ca triacetat de gliceril terme pral.n m ca triacetina terme pral.n f fr triacétate de glycéryle  fr triacétine  en glyceryl triacetate  en triacetin  es triacetato de glicerilo  es triacetina  cod E 1518  
387 emulsionant ca triestearat de sorbitan terme pral.n m fr tristéarate de sorbitane  en sorbitan tristearate  es triestearato de sorbitán  cod E 492  
388 dispersant ca triestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 65 sin. compl.n m fr polysorbate 65  fr tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane  en polyoxyethylene sorbitan tristearate  en polysorbate 65  es polisorbato 65  es triestearato de sorbitán polioxietilenado  cod E 436  
389 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentapotassi terme pral.n m fr triphosphate de pentapotassium  en pentapotassium triphosphate  es trifosfato de pentapotasio  cod E 451 ii)  
390 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentasodi terme pral.n m fr triphosphate de pentasodium  en pentasodium triphosphate  es trifosfato de pentasodio  cod E 451 i)  
391 correctiu de l'acidesa ca trifosfats terme pral.n m pl fr triphosphates  en triphosphates  es trifosfatos  cod E 451  
392 antiaglomerant ca trisilicat de magnesi terme pral.n m fr trisilicate de magnésium  en magnesium trisilicate  es trisilicato de magnesio  cod E 553a ii)  
393 colorant sintètic > triarilmetànic ca verd S terme pral.n m ca verd àcid brillant BS sin. compl.n m ca verd brillant sin. compl.n m fr vert S  en green S  es verde ácido brillante BS  es verde lisamina  es verde S  cod E 142  
394 colorant sintètic > monoazoic ca vermell allura AC terme pral.n m fr rouge allura  en allura red AC  es rojo allura AC  cod E 129  
395 colorant natural > betalaïna ca betanina terme pral.n f ca vermell de remolatxa terme pral.n m fr bétanine  fr rouge de betterave  en beetroot red  en betanin  es betanina  es rojo de remolacha  cod E 162  
396 agent de càrrega ca xarop de maltitol terme pral.n m fr sirop de maltitol  en maltitol syrup  es jarabe de maltitol  cod E 965 ii)  
397 edulcorant de càrrega ca xarop de poliglicitol terme pral.n m fr sirop de polyglicitol  en polyglycitol syrup  es jarabe de poliglicitol  cod E 964  
398 agent de càrrega ca xarop de sorbitol terme pral.n m fr sirop de sorbitol  en sorbitol syrup  es jarabe de sorbitol  cod E 420 ii)  
399 agent de càrrega ca xilitol terme pral.n m fr xylitol  en xylitol  es xilitol  cod E 967