Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 colorant natural > isoal·loxazínic ca 5'-fosfat de riboflavina terme pral.n m        fr riboflavine 5'-phosphate        en riboflavin-5'-phosphate        cod E 101 ii)       es riboflavina-5'-fosfato         
2 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de calci terme pral.n m pl        fr 5'-ribonucléotides de calcium        en calcium 5'-ribonucleotides        cod E 634       es 5'-ribonucleótidos de calcio         
3 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de disodi terme pral.n m pl        fr 5'-ribonucléotides de disodium        en disodium 5'-ribonucleotides        cod E 635       es 5'-ribonucleótidos de disodio         
4 edulcorant intensiu ca acesulfam K terme pral.n m        fr acésulfame K fr acésulfame-potassium       en acesulfame K        cod E 950       es acesulfamo K         
5 correctiu de l'acidesa ca acetat àcid de sodi terme pral.n m ca diacetat de sodi terme pral.n m       fr diacétate de sodium        en sodium diacetate en sodium hydrogen acetate       cod E 262 ii)       es acetato ácido de sodio es diacetato de sodio        
6 correctiu de l'acidesa ca acetat de calci terme pral.n m        fr acétate de calcium        en calcium acetate        cod E 263       es acetato de calcio         
7 correctiu de l'acidesa ca acetat de potassi terme pral.n m        fr acétate de potassium        en potassium acetate        cod E 261       es acetato de potasio         
8 correctiu de l'acidesa ca acetat de sodi terme pral.n m        fr acétate de sodium        en sodium acetate        cod E 262 i)       es acetato de sodio         
9 potenciador de gust ca acetat de zinc terme pral.n m        fr acétate de zinc        en zinc acetate        cod E 650       es acetato de cinc es acetato de zinc        
10 compensador de densitat ca acetat isobutirat de sacarosa terme pral.n m        fr acétate-isobutyrate de saccharose        en sucrose acetate isobutyrate        cod E 444       es acetato isobutirato de sacarosa         
11 correctiu de l'acidesa ca acetats de sodi terme pral.n m pl        fr acétates de sodium        en sodium acetates        cod E 262       es acetatos de sodio         
12 correctiu de l'acidesa ca àcid acètic terme pral.n m        fr acide acétique        en acetic acid        cod E 260       es ácido acético         
13 correctiu de l'acidesa ca àcid adípic terme pral.n m        fr acide adipique        en adipic acid        cod E 355       es ácido adípico         
14 emulsionant ca àcid algínic terme pral.n m        fr acide alginique        en alginic acid        cod E 400       es ácido algínico         
15 antioxidant ca àcid ascòrbic terme pral.n m        fr acide ascorbique        en ascorbic acid        cod E 300       es ácido ascórbico         
16 conservant ca àcid benzoic terme pral.n m        fr acide benzoïque        en benzoic acid        cod E 210       es ácido benzoico         
17 conservant ca àcid bòric terme pral.n m        fr acide borique        en boric acid        cod E 284       es ácido bórico         
18 colorant natural > antraquinònic ca àcid carmínic terme pral.n m ca carmí terme pral.n m ca vermell de cotxinilla terme pral.n m      fr acide carminique fr carmins fr rouge cochenille      en carmines en carminic acid en cochineal      cod E 120       es ácido carmínico es carmín es carmines es cochinilla      
19 edulcorant intensiu ca àcid ciclàmic i les seves sals de sodi i calci terme pral.n m        fr acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca        en cyclamic acid and its Na and Ca salts en cyclamic acid and its sodium and calcium salts       cod E 952       es ácido ciclámico y sus sales de Na y de Ca es ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio        
20 correctiu de l'acidesa ca àcid cítric terme pral.n m        fr acide citrique        en citric acid        cod E 330       es ácido cítrico         
21 correctiu de l'acidesa ca àcid clorhídric terme pral.n m        fr acide chlorhydrique        en hydrochloric acid        cod E 507       es ácido clorhídrico         
22 antioxidant ca àcid eritòrbic terme pral.n m        fr acide érythorbique        en erythorbic acid        cod E 315       es ácido eritórbico         
23 correctiu de l'acidesa ca àcid fosfòric terme pral.n m        fr acide phosphorique        en phosphoric acid        cod E 338       es ácido fosfórico         
24 correctiu de l'acidesa ca àcid fumàric terme pral.n m        fr acide fumarique        en fumaric acid        cod E 297       es ácido fumárico         
25 correctiu de l'acidesa ca àcid glucònic terme pral.n m        fr acide gluconique        en gluconic acid        cod E 574       es ácido glucónico         
26 potenciador de gust ca àcid glutàmic terme pral.n m        fr acide glutamique        en glutamic acid        cod E 620       es ácido glutámico         
27 potenciador de gust ca àcid guanílic terme pral.n m        fr acide guanylique        en guanylic acid        cod E 626       es ácido guanílico         
28 potenciador de gust ca àcid inosínic terme pral.n m        fr acide inosinique        en inosinic acid        cod E 630       es ácido inosínico         
29 correctiu de l'acidesa ca àcid L(+)-tartàric terme pral.n m        fr acide tartrique (L(+ )-)        en L(+)-tartaric acid en tartaric acid (L(+)-)       cod E 334       es ácido L(+)-tartárico         
30 correctiu de l'acidesa ca àcid làctic terme pral.n m        fr acide lactique        en lactic acid        cod E 270       es ácido láctico         
31 correctiu de l'acidesa ca àcid màlic terme pral.n m        fr acide malique        en malic acid        cod E 296       es ácido málico         
32 correctiu de l'acidesa ca àcid metatartàric terme pral.n m        fr acide métatartrique        en metatartaric acid        cod E 353       es ácido metatartárico         
33 conservant ca àcid propiònic terme pral.n m        fr acide propionique        en propionic acid        cod E 280       es ácido propiónico         
34 conservant ca àcid sòrbic terme pral.n m        fr acide sorbique        en sorbic acid        cod E 200       es ácido sórbico         
35 correctiu de l'acidesa ca àcid succínic terme pral.n m        fr acide succinique        en succinic acid        cod E 363       es ácido succínico         
36 correctiu de l'acidesa ca àcid sulfúric terme pral.n m        fr acide sulfurique        en sulphuric acid        cod E 513       es ácido sulfúrico         
37 agent glaçador ca àcids grassos terme pral.n m pl        fr acides gras        en fatty acids        cod E 570       es ácidos grasos         
38 emulsionant ca adipat de dimidó acetilat terme pral.n m        fr adipate de diamidon acétylé        en acetylated distarch adipate        cod E 1422       es adipato acetilado de dialmidón         
39 correctiu de l'acidesa ca adipat de potassi terme pral.n m        fr adipate de potassium        en potassium adipate        cod E 357       es adipato de potasio         
40 correctiu de l'acidesa ca adipat de sodi terme pral.n m        fr adipate de sodium        en sodium adipate        cod E 356       es adipato de sodio         
41 edulcorant intensiu ca advantam terme pral.n m        fr advantame        en advantame        cod E 969       es advantamo         
42 emulsionant ca agar terme pral.n m ca agar-agar terme pral.n m       fr agar fr agar-agar       en agar        cod E 406       es agar es agar-agar        
43 agent de suport ca alcohol benzílic terme pral.n m        fr alcool benzylique        en benzyl alcohol        cod E 1519       es alcohol bencílico         
44 emulsionant ca alga Eucheuma processada terme pral.n f        fr algue Eucheuma transformée        en processed Eucheuma seaweed        cod E 407a       es alga Eucheuma procesada         
45 emulsionant ca alginat d'amoni terme pral.n m        fr alginate d'ammonium        en ammonium alginate        cod E 403       es alginato de amonio         
46 antiescumejant ca alginat de calci terme pral.n m        fr alginate de calcium        en calcium alginate        cod E 404       es alginato de calcio         
47 emulsionant ca alginat de potassi terme pral.n m        fr alginate de potassium        en potassium alginate        cod E 402       es alginato de potasio         
48 emulsionant ca alginat d'1,2-propandiol terme pral.n m ca alginat de propilenglicol terme pral.n m       fr alginate de propane-1,2-diol fr alginate de propylèneglycol       en propane-1,2-diol alginate        cod E 405       es alginato de propano-1,2-diol es alginato de propilenglicol        
49 emulsionant ca alginat de sodi terme pral.n m        fr alginate de sodium        en sodium alginate        cod E 401       es alginato de sodio         
50 colorant sintètic > monoazoic ca amarant terme pral.n m        fr amarante        en amaranth        cod E 123       es amaranto         
51 colorant natural > antocianina (benzopirílic) ca antocianines terme pral.n f pl        fr anthocyanines        en anthocyanins        cod E 163       es antocianinas         
52 colorant natural > carotenoide ca ß-apo-8'-carotenal (C30) terme pral.n m        fr ß-apocaroténal-8' (C30)        en ß-apo-8'-carotenal (C30)        cod E 160e       es ß-apo-8'-carotenal (C30)         
53 gas d'envasament ca argó terme pral.n m        fr argon        en argon        cod E 938       es argón         
54 antioxidant ca ascorbat de calci terme pral.n m        fr ascorbate de calcium        en calcium ascorbate        cod E 302       es ascorbato de calcio         
55 antioxidant ca ascorbat de sodi terme pral.n m        fr ascorbate de sodium        en sodium ascorbate        cod E 301       es ascorbato de sodio         
56 edulcorant intensiu ca aspartam terme pral.n m        fr aspartame        en aspartame        cod E 951       es aspartamo         
57 conservant ca benzoat de calci terme pral.n m        fr benzoate de calcium        en calcium benzoate        cod E 213       es benzoato de calcio         
58 conservant ca benzoat de potassi terme pral.n m        fr benzoate de potassium        en potassium benzoate        cod E 212       es benzoato de potasio         
59 conservant ca benzoat de sodi terme pral.n m        fr benzoate de sodium        en sodium benzoate        cod E 211       es benzoato de sodio         
60 antioxidant ca butilhidroxianisol terme pral.n m ca BHA siglan m       fr butylhydroxyanisol fr BHA       en butylated hydroxyanisole en BHA       cod E 320       es butilhidroxianisol es BHA        
61 antioxidant ca butilhidroxitoluè terme pral.n m ca BHT siglan m       fr butylhydroxytoluène fr BHT       en butylated hydroxytoluene en BHT       cod E 321       es butilhidroxitolueno es butilhidroxitoluol es BHT       
62 antioxidant ca sulfit àcid de calci terme pral.n m ca bisulfit de calci sin. compl.n m       fr bisulfite de calcium fr sulfite acide de calcium       en calcium bisulphite en calcium hydrogen sulphite       cod E 227       es sulfito ácido de calcio         
63 antioxidant ca sulfit àcid de potassi terme pral.n m ca bisulfit de potassi sin. compl.n m       fr bisulfite de potassium fr sulfite acide de potassium       en potassium bisulphite en potassium hydrogen sulphite       cod E 228       es sulfito ácido de potasio         
64 antioxidant ca sulfit àcid de sodi terme pral.n m ca bisulfit de sodi sin. compl.n m       fr bisulfite de sodium fr sulfite acide de sodium       en sodium bisulphite en sodium hydrogen sulphite       cod E 222       es sulfito ácido de sodio         
65 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau brillant FCF terme pral.n m        fr bleu brillant FCF        en brilliant blue FCF        cod E 133       es azul brillante FCF         
66 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau patent V terme pral.n m        fr bleu patente V        en patent blue V        cod E 131       es azul patente V         
67 gas propel·lent ca butà terme pral.n m        fr butane        en butane        cod E 943a       es butano         
68 colorant natural > xantofil·la ca cantaxantina terme pral.n f        fr canthaxanthine        en canthaxanthin        cod E 161g       es cantaxantina         
69 colorant natural > carotenoide ca capsantina terme pral.n f ca capsorubina terme pral.n f ca extracte de paprika terme pral.n m      fr capsanthéine fr capsorubine fr extrait de paprika      en capsanthin en capsorubin en paprika extract      cod E 160c       es capsantina es capsorrubina es extracto de pimentón       
70 colorant natural > caramel ca caramel amònic terme pral.n m        fr caramel ammoniacal        en ammonia caramel        cod E 150c       es caramelo amónico         
71 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit amònic terme pral.n m        fr caramel au sulfite d'ammonium        en sulphite ammonia caramel        cod E 150d       es caramelo de sulfito amónico         
72 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit càustic terme pral.n m        fr caramel de sulfite caustique        en caustic sulphite caramel        cod E 150b       es caramelo de sulfito cáustico         
73 colorant natural > caramel ca caramel natural terme pral.n m        fr caramel        en plain caramel        cod E 150a       es caramelo natural         
74 agent de tractament de la farina ca carbamida terme pral.n f        fr carbamide        en carbamide        cod E 927b       es carbamida         
75 colorant natural per a superfícies ca carbó vegetal terme pral.n m        fr charbon végétal        en vegetable carbon        cod E 153       es carbón vegetal         
76 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid d'amoni terme pral.n m        fr carbonate acide d'ammonium        en ammonium hydrogen carbonate        cod E 503 ii)       es carbonato ácido de amonio         
77 antiaglomerant ca carbonat àcid de magnesi terme pral.n m        fr carbonate acide de magnésium        en magnesium hydrogen carbonate        cod E 504 ii)       es carbonato ácido de magnesio         
78 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de potassi terme pral.n m        fr carbonate acide de potassium        en potassium hydrogen carbonate        cod E 501 ii)       es carbonato ácido de potasio         
79 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de sodi terme pral.n m        fr carbonate acide de sodium        en sodium hydrogen carbonate        cod E 500 ii)       es carbonato ácido de sodio         
80 correctiu de l'acidesa ca carbonat d'amoni terme pral.n m        fr carbonate d'ammonium        en ammonium carbonate        cod E 503 i)       es carbonato de amonio         
81 antiaglomerant ca carbonat de calci terme pral.n m        fr carbonate de calcium        en calcium carbonate        cod E 170       es carbonato de calcio         
82 antiaglomerant ca carbonat de magnesi terme pral.n m        fr carbonate de magnésium        en magnesium carbonate        cod E 504 i)       es carbonato de magnesio         
83 correctiu de l'acidesa ca carbonat de potassi terme pral.n m        fr carbonate de potassium        en potassium carbonate        cod E 501 i)       es carbonato de potasio         
84 correctiu de l'acidesa ca carbonat de sodi terme pral.n m        fr carbonate de sodium        en sodium carbonate        cod E 500 i)       es carbonato de sodio         
85 correctiu de l'acidesa ca carbonats d'amoni terme pral.n m pl        fr carbonates d'ammonium        en ammonium carbonates        cod E 503       es carbonatos de amonio         
86 antiaglomerant ca carbonats de magnesi terme pral.n m pl        fr carbonates de magnésium        en magnesium carbonates        cod E 504       es carbonatos de magnesio         
87 correctiu de l'acidesa ca carbonats de potassi terme pral.n m pl        fr carbonates de potassium        en potassium carbonates        cod E 501       es carbonatos de potasio         
88 antiaglomerant ca carbonats de sodi terme pral.n m pl        fr carbonates de sodium        en sodium carbonates        cod E 500       es carbonatos de sodio         
89 agent glaçador ca carboximetilcel·lulosa hidrolitzada enzimàticament terme pral.n f        fr carboxyméthylecellulose hydrolysée de manière enzymatique        en enzymatically hydrolysed carboxymethylcellulose        cod E 469       es carboximetilcelulosa enzimáticamente hidrolizada es carboximetilcelulosa hidrolizada enzimáticamente es goma de celulosa enzimáticamente hidrolizada       
90 emulsionant ca carboximetilcel·lulosa sòdica terme pral.n f        fr carboxyméthylcellulose sodique        en sodium carboxymethylcellulose        cod E 466       es carboximetilcelulosa sódica es goma de celulosa        
91 estabilitzador ca carboximetilcel·lulosa sòdica entrellaçada terme pral.n f        fr carboxyméthylcellulose sodique réticulée        en cross-linked cellulose gum en cross-linked sodium carboxymethylcellulose       cod E 468       es carboximetilcelulosa sódica entrelazada         
92 colorant sintètic > monoazoic ca azorubina terme pral.n f ca carmoisina terme pral.n f       fr azorubine fr carmoisine       en azorubine en carmoisine       cod E 122       es azorrubina es carmoisina        
93 colorant natural > carotenoide ca ß-carotè terme pral.n m        fr ß-carotène        en ß-carotene        cod E 160a ii)       es ß-caroteno         
94 colorant natural > carotenoide ca carotens terme pral.n m pl        fr carotènes        en carotenes        cod E 160a       es carotenos         
95 espessidor ca carragahen terme pral.n m        fr carraghénane        en carrageenan        cod E 407       es carragenano         
96 antiaglomerant ca cel·lulosa terme pral.n f        fr cellulose        en cellulose        cod E 460       es celulosa         
97 antiaglomerant ca cel·lulosa en pols terme pral.n f        fr cellulose en poudre        en powdered cellulose        cod E 460 ii)       es celulosa en polvo         
98 antiaglomerant ca cel·lulosa microcristal·lina terme pral.n f        fr cellulose microcristalline        en microcrystalline cellulose        cod E 460 i)       es celulosa microcristalina         
99 agent glaçador ca cera d'abelles terme pral.n f        fr cire d'abeilles        en beeswax        cod E 901       es cera de abejas         
100 agent glaçador ca cera de candelilla terme pral.n f        fr cire de candelilla        en candelilla wax        cod E 902       es cera candelilla es cera de candelilla        
101 agent de recobriment ca cera de carnauba terme pral.n f        fr cire de carnauba        en carnauba wax        cod E 903       es cera carnauba es cera de carnauba        
102 agent de recobriment ca cera de polietilè oxidada terme pral.n f        fr cire de polyéthylène oxydée        en oxidised polyethylene wax        cod E 914       es cera de polietileno oxidada         
103 agent glaçador ca cera microcristal·lina terme pral.n f        fr cire microcristalline        en microcrystalline wax        cod E 905c i)       es cera microcristalina         
104 agent de suport ca β-ciclodextrina terme pral.n f        fr β-cyclodextrine        en β-cyclodextrin        cod E 459       es β-ciclodextrina         
105 correctiu de l'acidesa ca citrat de dicalci terme pral.n m        fr citrate de dicalcium        en dicalcium citrate        cod E 333 ii)       es citrato de dicalcio         
106 correctiu de l'acidesa ca citrat de disodi terme pral.n m        fr citrate de disodium        en disodium citrate        cod E 331 ii)       es citrato de disodio         
107 correctiu de l'acidesa ca citrat de monocalci terme pral.n m        fr citrate de monocalcium        en monocalcium citrate        cod E 333 i)       es citrato de monocalcio         
108 correctiu de l'acidesa ca citrat de monopotassi terme pral.n m        fr citrate de monopotassium        en monopotassium citrate        cod E 332 i)       es citrato de monopotasio         
109 correctiu de l'acidesa ca citrat de monosodi terme pral.n m        fr citrate de monosodium        en monosodium citrate        cod E 331 i)       es citrato de monosodio         
110 correctiu de l'acidesa ca citrat de triamoni terme pral.n m        fr citrate de triammonium        en triammonium citrate        cod E 380       es citrato de triamonio         
111 correctiu de l'acidesa ca citrat de tricalci terme pral.n m        fr citrate de tricalcium        en tricalcium citrate        cod E 333 iii)       es citrato de tricalcio         
112 agent de suport ca citrat de trietil terme pral.n m        fr citrate de triéthyle        en triethyl citrate        cod E 1505       es citrato de trietilo         
113 correctiu de l'acidesa ca citrat de tripotassi terme pral.n m        fr citrate de tripotassium        en tripotassium citrate        cod E 332 ii)       es citrato de tripotasio         
114 correctiu de l'acidesa ca citrat de trisodi terme pral.n m        fr citrate de trisodium        en trisodium citrate        cod E 331 iii)       es citrato de trisodio         
115 correctiu de l'acidesa ca citrats de calci terme pral.n m pl        fr citrates de calcium        en calcium citrates        cod E 333       es citratos de calcio         
116 correctiu de l'acidesa ca citrats de potassi terme pral.n m pl        fr citrates de potassium        en potassium citrates        cod E 332       es citratos de potasio         
117 correctiu de l'acidesa ca citrats de sodi terme pral.n m pl        fr citrates de sodium        en sodium citrates        cod E 331       es citratos de sodio         
118 colorant natural > porfirina ca clorofil·les terme pral.n f pl        fr chlorophylles        en chlorophylls        cod E 140 i)       es clorofilas         
119 colorant natural > porfirina ca clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n f pl        fr chlorophylles et chlorophyllines        en chlorophylls and chlorophyllins        cod E 140       es clorofilas y clorofilinas         
120 colorant natural > porfirina ca clorofil·lines terme pral.n f pl        fr chlorophyllines        en chlorophyllins        cod E 140 ii)       es clorofilinas         
121 enduridor ca clorur de calci terme pral.n m        fr chlorure de calcium        en calcium chloride        cod E 509       es cloruro de calcio         
122 enduridor ca clorur de magnesi terme pral.n m        fr chlorure de magnésium        en magnesium chloride        cod E 511       es cloruro de magnesio         
123 estabilitzador ca clorur de potassi terme pral.n m        fr chlorure de potassium        en potassium chloride        cod E 508       es cloruro de potasio         
124 antioxidant ca clorur estannós terme pral.n m        fr chlorure stanneux        en stannous chloride        cod E 512       es cloruro de estaño         
125 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les terme pral.n m pl        fr complexes cupriques de chlorophylles        en copper complexes of chlorophylls        cod E 141 i)       es complejos cúpricos de clorofilas         
126 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n m pl        fr complexes cupriques de chlorophylles et chlorophyllines        en copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins        cod E 141       es complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas         
127 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·lines terme pral.n m pl        fr complexes cupriques de chlorophyllines        en copper complexes of chlorophyllins        cod E 141 ii)       es complejos cúpricos de clorofilinas         
128 agent de recobriment ca copolímer d'acetat de vinil polivinilpirrolidona terme pral.n m        fr copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone        en polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer        cod E 1208       es copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona         
129 agent de recobriment ca copolímer d'empelt de polietilenglicol d'alcohol polivinílic terme pral.n m        fr copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol        en polyvinyl alcohol- polyethylene glycol-graft-co-polymer        cod E 1209       es copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico         
130 estabilitzador ca copolímer de metacrilat aniònic terme pral.n m        fr copolymère de méthacrylate anionique        en anionic methacrylate copolymer        cod E 1207       es copolímero de metacrilato aniónico         
131 agent glaçador ca copolímer de metacrilat bàsic terme pral.n m        fr copolymère méthacrylate basique        en basic methacrylate copolymer        cod E 1205       es copolímero de metacrilato básico         
132 estabilitzador ca copolímer de metacrilat neutre terme pral.n m        fr copolymère de méthacrylate neutre        en neutral methacrylate copolymer        cod E 1206       es copolímero de metacrilato neutro         
133 colorant natural > dicinamoilmetànic ca curcumina terme pral.n f        fr curcumine        en curcumin        cod E 100       es curcumina         
134 agent de suport ca diacetat de gliceril terme pral.n m ca diacetina terme pral.n f       fr diacétate de glycéryle fr diacétine       en diacetin en glyceryl diacetate       cod E 1517       es diacetato de glicerilo es diacetina        
135 conservant ca dicarbonat de dimetil terme pral.n m        fr dicarbonate de diméthyle        en dimethyl dicarbonate        cod E 242       es dimetil dicarbonato         
136 correctiu de l'acidesa ca difosfat àcid de calci terme pral.n m ca difosfat càlcic de dihidrogen terme pral.n m       fr dihydrogénodiphosphate de calcium fr diphosphate biacide de calcium       en calcium dihydrogen diphosphate        cod E 450 vii)       es difosfato ácido de calcio es difosfato cálcico de dihidrógeno        
137 correctiu de l'acidesa ca difosfat de dicalci terme pral.n m        fr diphosphate de dicalcium        en dicalcium diphosphate        cod E 450 vi)       es difosfato de dicalcio         
138 correctiu de l'acidesa ca difosfat de disodi terme pral.n m        fr diphosphate de disodium        en disodium diphosphate        cod E 450 i)       es difosfato de disodio         
139 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrapotassi terme pral.n m        fr diphosphate de tétrapotassium        en tetrapotassium diphosphate        cod E 450 v)       es difosfato de tetrapotasio         
140 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrasodi terme pral.n m        fr diphosphate de tétrasodium        en tetrasodium diphosphate        cod E 450 iii)       es difosfato de tetrasodio         
141 correctiu de l'acidesa ca difosfat de trisodi terme pral.n m        fr diphosphate de trisodium        en trisodium diphosphate        cod E 450 ii)       es difosfato de trisodio         
142 correctiu de l'acidesa ca difosfats terme pral.n m pl        fr diphosphates        en diphosphates        cod E 450       es difosfatos         
143 potenciador de gust ca diglutamat de calci terme pral.n m        fr diglutamate de calcium        en calcium diglutamate        cod E 623       es diglutamato de calcio         
144 potenciador de gust ca diglutamat de magnesi terme pral.n m        fr diglutamate de magnésium        en magnesium diglutamate        cod E 625       es diglutamato de magnesio         
145 antiescumejant ca dimetilpolisiloxà terme pral.n m        fr diméthylpolysiloxane        en dimethyl polysiloxane        cod E 900       es dimetilpolisiloxano         
146 conservant ca diòxid de carboni terme pral.n m        fr dioxyde de carbone        en carbon dioxide        cod E 290       es dióxido de carbono         
147 antiaglomerant ca diòxid de silici terme pral.n m        fr dioxyde de silicium        en silicon dioxide        cod E 551       es dióxido de silicio         
148 antioxidant ca diòxid de sofre terme pral.n m        fr dioxyde de soufre        en sulphur dioxide        cod E 220       es dióxido de azufre         
149 colorant natural per a superfícies > mineral ca diòxid de titani terme pral.n m        fr dioxyde de titane        en titanium dioxide        cod E 171       es dióxido de titanio         
150 antioxidant ca (etilendiamino)tetracetat de calci i disodi terme pral.n m ca EDTA de calci i disodi sin. compl.n m       fr calcium disodium EDTA fr éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium       en calcium disodium EDTA en calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate en calcium disodium ethylenediaminetetraacetate      cod E 385       es EDTA de disodio y calcio es etilen-diamino-tetracetato de calcio y disodio        
151 antioxidant ca eritorbat de sodi terme pral.n m        fr erythorbate de sodium        en sodium erythorbate        cod E 316       es eritorbato de sodio         
152 edulcorant de càrrega ca eritritol terme pral.n m        fr erythritol        en erythritol        cod E 968       es eritritol         
153 colorant sintètic > xantènic ca eritrosina terme pral.n f        fr erythrosine        en erythrosine        cod E 127       es eritrosina         
154 antioxidant ca estearat d'ascorbil terme pral.n m        fr stéarate d'ascorbyle        en ascorbyl stearate        cod E 304 ii)       es estearato de ascorbilo         
155 emulsionant ca estearat de polioxietilè (40) terme pral.n m        fr stéarate de polyoxyéthylène (40)        en polyoxyethylene (40) stearate        cod E 431       es estearato de polioxietileno (40)         
156 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de calci terme pral.n m        fr stéaroyl-2-lactylate de calcium        en calcium stearoyl-2-lactylate        cod E 482       es estearoil-2-lactilato de calcio         
157 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de sodi terme pral.n m        fr stéaroyl-2-lactylate de sodium        en sodium stearoyl-2-lactylate        cod E 481       es estearoil-2-lactilato de sodio         
158 emulsionant ca èsters acètics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras        en acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472a       es ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
159 emulsionant ca èsters cítrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472c       es ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
160 emulsionant ca èsters d'1,2-propandiol d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr ester de propane-1,2-diol d'acides gras        en propane-1,2-diol esters of fatty acids        cod E 477       es ésteres de propano-1,2-diol de ácidos grasos         
161 antioxidant ca èsters d'àcids grassos d'àcid ascòrbic terme pral.n m pl        fr esters d'acides gras d'acide ascorbique        en fatty acid esters of ascorbic acid        cod E 304       es ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico         
162 compensador de densitat ca èsters glicèrids de la colofònia de fusta terme pral.n m pl        fr esters glycériques de résine de bois        en glycerol esters of wood rosin        cod E 445       es ésteres glicéridos de la colofonia de madera         
163 emulsionant ca èsters làctics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras        en lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472b       es ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
164 emulsionant ca èsters mixtos acètics i tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472f       es ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
165 emulsionant ca èsters monoacetiltartàrics i diacetiltartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472e       es ésteres monoacetiltartáricos y diacetiltartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
166 emulsionant ca èsters poliglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters polyglycériques d'acides gras        en polyglycerol esters of fatty acids        cod E 475       es ésteres poliglicéridos de los ácidos grasos         
167 emulsionant ca èsters tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 472d       es ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
168 antiaglomerant ca etilcel·lulosa terme pral.n f        fr éthylcellulose        en ethylcellulose        cod E 462       es etilcelulosa         
169 emulsionant ca etilmetilcel·lulosa terme pral.n f        fr éthylméthylcellulose        en ethylmethylcellulose        cod E 465       es etilmetilcelulosa         
170 escumejant ca extracte de quil·laia terme pral.n m        fr extrait de quillaia        en quillaia extract        cod E 999       es extracto de quillay         
171 antioxidant ca extracte ric en tocoferols terme pral.n m        fr extrait riche en tocophérols        en tocopherol-rich extract        cod E 306       es extracto rico en tocoferoles         
172 antioxidant ca extractes de romaní terme pral.n m pl        fr extraits de romarin        en extracts of rosemary        cod E 392       es extractos de romero         
173 antiaglomerant ca ferrocianur de calci terme pral.n m        fr ferrocyanure de calcium        en calcium ferrocyanide        cod E 538       es ferrocianuro de calcio         
174 antiaglomerant ca ferrocianur de potassi terme pral.n m        fr ferrocyanure de potassium        en potassium ferrocyanide        cod E 536       es ferrocianuro de potasio         
175 antiaglomerant ca ferrocianur de sodi terme pral.n m        fr ferrocyanure de sodium        en sodium ferrocyanide        cod E 535       es ferrocianuro de sodio         
176 estabilitzador ca fitosterols rics en estigmasterol terme pral.n m pl        fr phytostérols riches en stigmastérol        en stigmasterol-rich plant sterols        cod E 499       es fitosteroles ricos en estigmasterol         
177 correctiu de l'acidesa ca fosfat àcid de sodi i alumini terme pral.n m        fr phosphate d'aluminium sodique acide        en acidic sodium aluminium phosphate        cod E 541       es fosfato ácido de sodio y aluminio         
178 agent de tractament de la farina ca fosfat de dicalci terme pral.n m        fr phosphate de dicalcium        en dicalcium phosphate        cod E 341 ii)       es fosfato de dicalcio         
179 antiaglomerant ca fosfat de dimagnesi terme pral.n m        fr phosphate de dimagnésium        en dimagnesium phosphate        cod E 343 ii)       es fosfato de dimagnesio         
180 emulsionant ca fosfat de dimidó terme pral.n m        fr phosphate de diamidon        en distarch phosphate        cod E 1412       es fosfato de dialmidón         
181 emulsionant ca fosfat de dimidó acetilat terme pral.n m        fr phosphate de diamidon acétylé        en acetylated distarch phosphate        cod E 1414       es fosfato acetilado de dialmidón es fosfato de dialmidón acetilado        
182 emulsionant ca fosfat de dimidó fosfatat terme pral.n m        fr phosphate de diamidon phosphaté        en phosphated distarch phosphate        cod E 1413       es fosfato de dialmidón fosfatado         
183 emulsionant ca fosfat de dimidó hidroxipropilat terme pral.n m        fr phosphate de diamidon hydroxypropylé        en hydroxypropyl distarch phosphate        cod E 1442       es fosfato de dialmidón hidroxipropilado es fosfato de hidroxipropil dialmidón        
184 correctiu de l'acidesa ca fosfat de dipotassi terme pral.n m        fr phosphate de dipotassium        en dipotassium phosphate        cod E 340 ii)       es fosfato de dipotasio         
185 correctiu de l'acidesa ca fosfat de disodi terme pral.n m        fr phosphate de disodium        en disodium phosphate        cod E 339 ii)       es fosfato de disodio         
186 agent de tractament de la farina ca fosfat de monocalci terme pral.n m        fr phosphate de monocalcium        en monocalcium phosphate        cod E 341 i)       es fosfato de monocalcio         
187 antiaglomerant ca fosfat de monomagnesi terme pral.n m        fr phosphate de monomagnésium        en monomagnesium phosphate        cod E 343 i)       es fosfato de monomagnesio         
188 emulsionant ca fosfat de monomidó terme pral.n m        fr phosphate de monoamidon        en monostarch phosphate        cod E 1410       es fosfato de monoalmidón         
189 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monopotassi terme pral.n m        fr phosphate de monopotassium        en monopotassium phosphate        cod E 340 i)       es fosfato de monopotasio         
190 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monosodi terme pral.n m        fr phosphate de monosodium        en monosodium phosphate        cod E 339 i)       es fosfato de monosodio         
191 agent de tractament de la farina ca fosfat de tricalci terme pral.n m        fr phosphate de tricalcium        en tricalcium phosphate        cod E 341 iii)       es fosfato de tricalcio         
192 correctiu de l'acidesa ca fosfat de tripotassi terme pral.n m        fr phosphate de tripotassium        en tripotassium phosphate        cod E 340 iii)       es fosfato de tripotasio         
193 correctiu de l'acidesa ca fosfat de trisodi terme pral.n m        fr phosphate de trisodium        en trisodium phosphate        cod E 339 iii)       es fosfato de trisodio         
194 emulsionant ca fosfàtids d'amoni terme pral.n m pl        fr phosphatides d'ammonium        en ammonium phosphatides        cod E 442       es fosfátidos de amonio         
195 correctiu de l'acidesa ca fosfats de calci terme pral.n m pl        fr phosphates de calcium        en calcium phosphates        cod E 341       es fosfatos de calcio         
196 correctiu de l'acidesa ca fosfats de magnesi terme pral.n m pl        fr phosphates de magnésium        en magnesium phosphates        cod E 343       es fosfatos de magnesio         
197 correctiu de l'acidesa ca fosfats de potassi terme pral.n m pl        fr phosphates de potassium        en potassium phosphates        cod E 340       es fosfatos de potasio         
198 correctiu de l'acidesa ca fosfats de sodi terme pral.n m pl        fr phosphates de sodium        en sodium phosphates        cod E 339       es fosfatos de sodio         
199 antioxidant ca gal·lat d'octil terme pral.n m        fr gallate d'octyle        en octyl gallate        cod E 311       es galato de octilo         
200 antioxidant ca gal·lat de dodecil terme pral.n m        fr gallate de dodécyle        en dodecyl gallate        cod E 312       es galato de dodecilo         
201 antioxidant ca gal·lat de propil terme pral.n m        fr gallate de propyle        en propyl gallate        cod E 310       es galato de propilo         
202 agent de càrrega ca glicerol terme pral.n m        fr glycérol        en glycerol        cod E 422       es glicerina es glicerol        
203 potenciador de gust ca glicina i la seva sal de sodi terme pral.n f        fr glycinate de sodium        en glycine and its sodium salt        cod E 640       es glicina y su sal de sodio         
204 edulcorant intensiu ca glicòsids d'esteviol terme pral.n m pl        fr glucosides de stéviol        en steviol glycosides        cod E 960       es glicósidos de esteviol         
205 emulsionant ca glucomannan de konjac terme pral.n m        fr glucomannane de konjac        en konjac glucomannan        cod E 425 ii)       es glucomanano de konjac         
206 correctiu de l'acidesa ca gluconat de calci terme pral.n m        fr gluconate de calcium        en calcium gluconate        cod E 578       es gluconato de calcio         
207 segrestant ca gluconat de potassi terme pral.n m        fr gluconate de potassium        en potassium gluconate        cod E 577       es gluconato de potasio         
208 segrestant ca gluconat de sodi terme pral.n m        fr gluconate de sodium        en sodium gluconate        cod E 576       es gluconato de sodio         
209 fixador de color ca gluconat ferrós terme pral.n m        fr gluconate ferreux        en ferrous gluconate        cod E 579       es gluconato ferroso         
210 correctiu de l'acidesa ca δ-gluconolactona terme pral.n f        fr glucono-δ-lactone fr δ-gluconolactone       en glucono-δ-lactone en δ-gluconolactone       cod E 575       es glucono-δ-lactona es δ-gluconolactona        
211 potenciador de gust ca glutamat de monoamoni terme pral.n m        fr glutamate de monoammonium        en monoammonium glutamate        cod E 624       es glutamato de monoamonio         
212 potenciador de gust ca glutamat de monopotassi terme pral.n m        fr glutamate de monopotassium        en monopotassium glutamate        cod E 622       es glutamato de monopotasio         
213 potenciador de gust ca glutamat de monosodi terme pral.n m        fr glutamate de monosodium        en monosodium glutamate        cod E 621       es glutamato de monosodio         
214 emulsionant ca goma aràbiga terme pral.n f        fr gomme arabique        en acacia gum en gum arabic       cod E 414       es goma arábiga         
215 estabilitzador ca goma aràbiga modificada amb àcid octenilsuccínic terme pral.n f        fr gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique        en succinic acid modified gum arabic        cod E 423       es goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico         
216 emulsionant ca goma de càssia terme pral.n f        fr gomme cassia        en cassia gum        cod E 427       es goma cassia         
217 emulsionant ca goma de garrofí terme pral.n f        fr gomme de caroube        en locust bean gum        cod E 410       es goma garrofín         
218 emulsionant ca goma de guar terme pral.n f        fr gomme de guar        en guar gum        cod E 412       es goma guar         
219 emulsionant ca goma de karaya terme pral.n f        fr gomme de karaya        en karaya gum        cod E 416       es goma karaya         
220 espessidor ca goma de konjac terme pral.n f        fr gomme de konjac        en konjac gum        cod E 425 i)       es goma de konjac         
221 espessidor ca goma de tara terme pral.n f        fr gomme de tara        en tara gum        cod E 417       es goma tara         
222 emulsionant ca goma de tragacant terme pral.n f        fr gomme adragante        en tragacanth        cod E 413       es goma tragacanto         
223 espessidor ca goma gellan terme pral.n f        fr gomme gellane        en gellan gum        cod E 418       es goma gellan         
224 agent glaçador ca goma laca terme pral.n f        fr gomme laque fr shellac       en shellac        cod E 904       es goma laca es shellac        
225 emulsionant ca goma xantana terme pral.n f        fr gomme de xanthane        en xanthan gum        cod E 415       es goma xantana         
226 colorant sintètic > monoazoic ca groc ataronjat S terme pral.n m        fr jaune orangé S fr jaune soleil FCF       en orange yellow S en sunset yellow FCF       cod E 110       es amarillo anaranjado S es amarillo ocaso FCF        
227 colorant sintètic > quinonaftolònic ca groc de quinolina terme pral.n m        fr jaune de quinoléine        en quinoline yellow        cod E 104       es amarillo de quinoleína         
228 potenciador de gust ca guanilat de calci terme pral.n m        fr guanylate de calcium        en calcium guanylate        cod E 629       es guanilato de calcio         
229 potenciador de gust ca guanilat de dipotassi terme pral.n m        fr guanylate de potassium        en dipotassium guanylate        cod E 628       es guanilato de dipotasio         
230 potenciador de gust ca guanilat de disodi terme pral.n m        fr guanylate de sodium        en disodium guanylate        cod E 627       es guanilato de disodio         
231 gas d'envasament ca heli terme pral.n m        fr hélium        en helium        cod E 939       es helio         
232 antiaglomerant ca hemicel·lulosa de soja terme pral.n f        fr hémicellulose de soja        en soybean hemicellulose        cod E 426       es hemicelulosa de soja         
233 conservant ca hexametilentetramina terme pral.n f        fr hexaméthylènetétramine        en hexamethylenetetramine        cod E 239       es hexametilentetramina         
234 antioxidant ca 4-hexilresorcinol terme pral.n m        fr 4-hexylrésorcinol        en 4-hexylresorcinol        cod E 586       es 4-hexilresorcinol         
235 gas d'envasament ca hidrogen terme pral.n m        fr hydrogène        en hydrogen        cod E 949       es hidrógeno         
236 correctiu de l'acidesa ca hidròxid d'amoni terme pral.n m        fr hydroxyde d'ammonium        en ammonium hydroxide        cod E 527       es hidróxido de amonio         
237 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de calci terme pral.n m        fr hydroxyde de calcium        en calcium hydroxide        cod E 526       es hidróxido de calcio         
238 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de magnesi terme pral.n m        fr hydroxyde de magnésium        en magnesium hydroxide        cod E 528       es hidróxido de magnesio         
239 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de potassi terme pral.n m        fr hydroxyde de potassium        en potassium hydroxide        cod E 525       es hidróxido de potasio         
240 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de sodi terme pral.n m        fr hydroxyde de sodium        en sodium hydroxide        cod E 524       es hidróxido de sodio         
241 agent glaçador ca hidroxipropilcel·lulosa terme pral.n f        fr hydroxypropylcellulose        en hydroxypropylcellulose        cod E 463       es hidroxipropilcelulosa         
242 emulsionant ca hidroxipropilmetilcel·lulosa terme pral.n f        fr hydroxypropylméthylcellulose        en hydroxypropylmethylcellulose        cod E 464       es hidroxipropilmetilcelulosa         
243 colorant sintètic > indigoide ca indigotina terme pral.n f ca indi sin. compl.n m       fr indigotine        en indigo carmine en indigotine       cod E 132       es carmín de índigo es carmín índigo es indigotina       
244 potenciador de gust ca inosinat de calci terme pral.n m        fr inosinate de calcium        en calcium inosinate        cod E 633       es inosinato de calcio         
245 potenciador de gust ca inosinat de dipotassi terme pral.n m        fr inosinate de dipotassium        en dipotassium inosinate        cod E 632       es inosinato de dipotasio         
246 potenciador de gust ca inosinat de disodi terme pral.n m        fr inosinate de disodium        en disodium inosinate        cod E 631       es inosinato de disodio         
247 estabilitzador ca invertasa terme pral.n f        fr invertase        en invertase        cod E 1103       es invertasa         
248 gas propel·lent ca isobutà terme pral.n m        fr isobutane        en isobutane        cod E 943b       es isobutano         
249 agent de càrrega ca isomalt terme pral.n m        fr isomalt        en isomalt        cod E 953       es isomalt es isomaltitol        
250 espessidor ca konjac terme pral.n m        fr konjac        en konjac        cod E 425       es konjac         
251 agent de tractament de la farina ca L-cisteïna terme pral.n f        fr L-cystéine        en L-cysteine        cod E 920       es L-cisteína         
252 agent de suport per a edulcorants de taula ca L-leucina terme pral.n f        fr L-leucine        en L-leucine        cod E 641       es L-leucina         
253 agent de tractament de la farina ca lactat de calci terme pral.n m        fr lactate de calcium        en calcium lactate        cod E 327       es lactato de calcio         
254 correctiu de l'acidesa ca lactat de potassi terme pral.n m        fr lactate de potassium        en potassium lactate        cod E 326       es lactato de potasio         
255 correctiu de l'acidesa ca lactat de sodi terme pral.n m        fr lactate de sodium        en sodium lactate        cod E 325       es lactato de sodio         
256 fixador de color ca lactat ferrós terme pral.n m        fr lactate ferreux        en ferrous lactate        cod E 585       es lactato ferroso         
257 edulcorant de càrrega ca lactitol terme pral.n m        fr lactitol        en lactitol        cod E 966       es lactitol         
258 emulsionant ca lecitines terme pral.n f pl        fr lécithines        en lecithins        cod E 322       es lecitinas         
259 colorant natural > carotenoide ca licopè terme pral.n m        fr lycopène        en lycopene        cod E 160d       es licopeno         
260 conservant ca lisozim terme pral.n m        fr lysozyme        en lysozyme        cod E 1105       es lisozima         
261 colorant sintètic per a superfícies > monoazoic ca litolrubina BK terme pral.n f        fr lithol-rubine BK        en litholrubine BK        cod E 180       es litolrubina BK         
262 colorant natural > xantofil·la ca luteïna terme pral.n f        fr lutéine        en lutein        cod E 161b       es luteína         
263 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de calci terme pral.n m        fr malate acide de calcium        en calcium hydrogen malate        cod E 352 ii)       es malato ácido de calcio         
264 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de sodi terme pral.n m        fr malate acide de sodium        en sodium hydrogen malate        cod E 350 ii)       es malato ácido de sodio         
265 correctiu de l'acidesa ca malat de calci terme pral.n m        fr malate de calcium        en calcium malate        cod E 352 i)       es malato de calcio         
266 correctiu de l'acidesa ca malat de potassi terme pral.n m        fr malate de potassium        en potassium malate        cod E 351       es malato de potasio         
267 correctiu de l'acidesa ca malat de sodi terme pral.n m        fr malate de sodium        en sodium malate        cod E 350 i)       es malato de sodio         
268 correctiu de l'acidesa ca malats de calci terme pral.n m pl        fr malates de calcium        en calcium malates        cod E 352       es malatos de calcio         
269 correctiu de l'acidesa ca malats de sodi terme pral.n m pl        fr malates de sodium        en sodium malates        cod E 350       es malatos de sodio         
270 agent de càrrega ca maltitol terme pral.n m        fr maltitol        en maltitol        cod E 965 i)       es maltitol         
271 edulcorant de càrrega ca maltitols terme pral.n m pl        fr maltitols        en maltitols        cod E 965       es maltitoles         
272 agent de càrrega ca mannitol terme pral.n m        fr mannitol        en mannitol        cod E 421       es manitol         
273 colorant sintètic > diazoic ca marró HT terme pral.n m        fr brun chocolat HT        en brown HT        cod E 155       es marrón HT es pardo HT        
274 colorant natural > carotenoide ca mescla de carotens terme pral.n f        fr carotènes mélangés        en mixed carotenes        cod E 160a i)       es mezcla de carotenos         
275 antioxidant ca metabisulfit de potassi terme pral.n m        fr métabisulfite de potassium        en potassium metabisulphite        cod E 224       es metabisulfito de potasio         
276 agent de tractament de la farina ca metabisulfit de sodi terme pral.n m        fr métabisulfite de sodium        en sodium metabisulphite        cod E 223       es metabisulfito de sodio         
277 emulsionant ca metilcel·lulosa terme pral.n f        fr méthylcellulose        en methylcellulose        cod E 461       es metilcelulosa         
278 emulsionant ca midó acetilat terme pral.n m        fr amidon acétylé        en acetylated starch        cod E 1420       es almidón acetilado         
279 emulsionant ca midó acetilat oxidat terme pral.n m        fr amidon oxydé acétylé        en acetylated oxidised starch        cod E 1451       es almidón acetilado oxidado es almidón oxidado acetilado        
280 emulsionant ca midó hidroxipropilat terme pral.n m        fr amidon hydroxypropylé        en hydroxypropyl starch        cod E 1440       es hidroxipropil almidón         
281 emulsionant ca midó oxidat terme pral.n m        fr amidon oxydé        en oxidised starch        cod E 1404       es almidón oxidado         
282 emulsionant ca monoestearat de sorbitan terme pral.n m        fr monostéarate de sorbitane        en sorbitan monostearate        cod E 491       es monoestearato de sorbitán         
283 dispersant ca monoestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 60 sin. compl.n m       fr monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 60       en polyoxyethylene sorbitan monostearate en polysorbate 60       cod E 435       es monoestearato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 60        
284 emulsionant ca monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr mono- et diglycérides d'acides gras        en mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 471       es mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
285 emulsionant ca monolaurat de sorbitan terme pral.n m        fr monolaurate de sorbitane        en sorbitan monolaurate        cod E 493       es monolaurato de sorbitán         
286 dispersant ca monolaurat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 20 sin. compl.n m       fr monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 20       en polyoxyethylene sorbitan monolaurate en polysorbate 20       cod E 432       es monolaurato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 20        
287 emulsionant ca monooleat de sorbitan terme pral.n m        fr monooléate de sorbitane        en sorbitan monooleate        cod E 494       es monooleato de sorbitán         
288 dispersant ca monooleat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 80 sin. compl.n m       fr monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 80       en polyoxyethylene sorbitan monooleate en polysorbate 80       cod E 433       es monooleato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 80        
289 emulsionant ca monopalmitat de sorbitan terme pral.n m        fr monopalmitate de sorbitane        en sorbitan monopalmitate        cod E 495       es monopalmitato de sorbitán         
290 dispersant ca monopalmitat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 40 sin. compl.n m       fr monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 40       en polyoxyethylene sorbitan monopalmitate en polysorbate 40       cod E 434       es monopalmitato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 40        
291 conservant ca N-lauroïlarginat d'etil terme pral.n m        fr éthyl lauroyl arginate        en ethyl lauroyl arginate        cod E 243       es etil lauroil arginato         
292 conservant ca natamicina terme pral.n f        fr natamycine        en natamycin        cod E 235       es natamicina         
293 colorant sintètic > diazoic ca negre brillant BN terme pral.n m ca negre PN terme pral.n m       fr noir brillant BN fr noir PN       en black PN en brilliant black BN       cod E 151       es negro brillante BN es negro PN        
294 edulcorant intensiu ca neohesperidina DC terme pral.n f ca neohesperidina dihidrocalcona sin. compl.n f       fr néohespéridine DC        en neohesperidine DC en neohesperidine dihydrochalcone       cod E 959       es neohesperidina DC es neohesperidina dihidrocalcona        
295 edulcorant intensiu ca neotam terme pral.n m        fr néotame        en neotame        cod E 961       es neotamo         
296 conservant ca nisina terme pral.n f        fr nisine        en nisin        cod E 234       es nisina         
297 conservant ca nitrat de potassi terme pral.n m        fr nitrate de potassium        en potassium nitrate        cod E 252       es nitrato de potasio         
298 conservant ca nitrat de sodi terme pral.n m        fr nitrate de sodium        en sodium nitrate        cod E 251       es nitrato de sodio         
299 conservant ca nitrit de potassi terme pral.n m        fr nitrite de potassium        en potassium nitrite        cod E 249       es nitrito de potasio         
300 conservant ca nitrit de sodi terme pral.n m        fr nitrite de sodium        en sodium nitrite        cod E 250       es nitrito de sodio         
301 gas d'envasament ca nitrogen terme pral.n m        fr azote        en nitrogen        cod E 941       es nitrógeno         
302 colorant natural > carotenoide ca annato terme pral.n m ca bixina terme pral.n f ca norbixina terme pral.n f      fr annato fr bixine fr norbixine      en annatto en bixin en norbixin      cod E 160b       es annato es bija es bixina es norbixina      
303 emulsionant ca octenilsuccinat alumínic de midó terme pral.n m        fr octénylsuccinate d'aluminium et de l'amidon        en starch aluminium octenyl succinate        cod E 1452       es octenil succinato alumínico de almidón         
304 emulsionant ca octenilsuccinat sòdic de midó terme pral.n m        fr octénylsuccinate d'amidon sodique        en starch sodium octenyl succinate        cod E 1450       es octenil succinato sódico de almidón         
305 emulsionant ca oli de soja oxidat tèrmicament i en interacció amb monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m        fr huile de soja oxydée par chauffage avec des mono- et diglycérides d'acides gras        en thermally oxidised soybean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids        cod E 479b       es aceite de soja oxidado térmicamente y en interacción con mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         
306 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca or terme pral.n m        fr or        en gold        cod E 175       es oro         
307 agent de tractament de la farina ca òxid de calci terme pral.n m        fr oxyde de calcium        en calcium oxide        cod E 529       es óxido de calcio         
308 antiaglomerant ca òxid de magnesi terme pral.n m        fr oxyde de magnésium        en magnesium oxide        cod E 530       es óxido de magnesio         
309 gas d'envasament ca òxid nitrós terme pral.n m        fr oxyde nitreux        en nitrous oxide        cod E 942       es óxido nitroso         
310 colorant natural per a superfícies > mineral ca òxids de ferro i hidròxids de ferro terme pral.n m pl        fr oxydes et hydroxydes de fer        en iron oxides and hydroxides        cod E 172       es óxidos de hierro e hidróxidos de hierro es óxidos e hidróxidos de hierro        
311 gas d'envasament ca oxigen terme pral.n m        fr oxygène        en oxygen        cod E 948       es oxígeno         
312 conservant ca p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n m        fr p-hydroxybenzoate d'éthyle        en ethyl p-hydroxybenzoate        cod E 214       es etil p-hidroxibenzoato es p-hidroxibenzoato de etilo        
313 conservant ca p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n m        fr p-hydroxybenzoate de méthyle        en methyl p-hydroxybenzoate        cod E 218       es metil p-hidroxibenzoato es p-hidroxibenzoato de metilo        
314 antioxidant ca palmitat d'ascorbil terme pral.n m        fr palmitate d'ascorbyle        en ascorbyl palmitate        cod E 304 i)       es palmitato de ascorbilo         
315 emulsionant ca pectina terme pral.n f        fr pectine        en pectin        cod E 440 i)       es pectina         
316 emulsionant ca pectina amidada terme pral.n f        fr pectine amidée        en amidated pectin        cod E 440 ii)       es pectina amidada         
317 emulsionant ca pectines terme pral.n f pl        fr pectines        en pectins        cod E 440       es pectinas         
318 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca plata terme pral.n f        fr argent        en silver        cod E 174       es plata         
319 agent glaçador ca poli-1-decè hidrogenat terme pral.n m        fr poly-1-décène hydrogéné        en hydrogenated poly-1-decene        cod E 907       es poli-1-deceno hidrogenado         
320 agent de càrrega ca polidextrosa terme pral.n f        fr polydextrose        en polydextrose        cod E 1200       es polidextrosa         
321 antiescumejant ca polietilenglicol 6000 terme pral.n m        fr polyéthylèneglycol 6000        en polyethyleneglycol 6000        cod E 1521       es polietilenglicol 6000         
322 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de calci terme pral.n m        fr polyphosphate de calcium        en calcium polyphosphate        cod E 452 iv)       es polifosfato de calcio         
323 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de potassi terme pral.n m        fr polyphosphate de potassium        en potassium polyphosphate        cod E 452 ii)       es polifosfato de potasio         
324 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de sodi terme pral.n m        fr polyphosphate de sodium        en sodium polyphosphate        cod E 452 i)       es polifosfato de sodio         
325 correctiu de l'acidesa ca polifosfat doble de sodi i calci terme pral.n m        fr polyphosphate calco-sodique        en sodium calcium polyphosphate        cod E 452 iii)       es polifosfato doble de sodio y calcio         
326 correctiu de l'acidesa ca polifosfats terme pral.n m pl        fr polyphosphates        en polyphosphates        cod E 452       es polifosfatos         
327 emulsionant ca poliricinoleat de poligliceril terme pral.n m        fr polyricinoléate de polyglycérol        en polyglycerol polyricinoleate        cod E 476       es polirricinoleato de poliglicerol         
328 agent de càrrega ca polivinilpirrolidona terme pral.n f        fr polyvinylpyrrolidone        en polyvinylpyrrolidone        cod E 1201       es polivinilpirrolidona         
329 estabilitzador ca polivinilpolipirrolidona terme pral.n f        fr polyvinylpolypyrrolidone        en polyvinylpolypyrrolidone        cod E 1202       es polivinilpolipirrolidona         
330 colorant sintètic > monoazoic ca vermell de cotxinilla A terme pral.n m ca ponceau 4R sin. compl.n m       fr ponceau 4R fr rouge cochenille A       en cochineal red A en ponceau 4R       cod E 124       es ponceau 4R es punzó 4R es rojo cochinilla A       
331 gas propel·lent ca propà terme pral.n m        fr propane        en propane        cod E 944       es propano         
332 diluent d'aromes ca 1,2-propandiol terme pral.n m ca propilenglicol terme pral.n m       fr propane diol-1,2 fr propylèneglycol       en propane-1,2-diol en propyleneglycol       cod E 1520       es 1,2 propanodiol es propano-1,2-diol es propilenglicol       
333 conservant ca propionat de calci terme pral.n m        fr propionate de calcium        en calcium propionate        cod E 282       es propionato de calcio         
334 conservant ca propionat de potassi terme pral.n m        fr propionate de potassium        en potassium propionate        cod E 283       es propionato de potasio         
335 conservant ca propionat de sodi terme pral.n m        fr propionate de sodium        en sodium propionate        cod E 281       es propionato de sodio         
336 agent glaçador ca pullulan terme pral.n m        fr pullulane        en pullulan        cod E 1204       es pullulan         
337 colorant natural > isoal·loxazínic ca riboflavina terme pral.n f        fr riboflavine        en riboflavin        cod E 101 i)       es riboflavina         
338 edulcorant intensiu ca sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci terme pral.n f        fr saccharine et ses sels de Na, K et Ca        en saccharin and its Na, K and Ca salts        cod E 954       es sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio         
339 edulcorant intensiu ca sal d'aspartam-acesulfam terme pral.n f        fr sel d'aspartame-acésulfame        en salt of aspartame-acesulfame        cod E 962       es sal de aspartamo-acesulfamo         
340 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n f        fr p-hydroxybenzoate d'éthyle de sodium        en sodium ethyl p-hydroxybenzoate        cod E 215       es etil p-hidroxibenzoato de sodio es p-hidroxibenzoato de etilo de sodio        
341 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n f        fr p-hydroxybenzoate de méthyle de sodium        en sodium methyl p-hydroxybenzoate        cod E 219       es metil p-hidroxibenzoato de sodio es p-hidroxibenzoato de metilo de sodio        
342 antiaglomerant ca sals magnèsiques d'àcids grassos terme pral.n f pl        fr sels de magnésium d'acides gras        en magnesium salts of fatty acids        cod E 470b       es sales magnésicas de los ácidos grasos         
343 antiaglomerant ca sals sòdiques, potàssiques i càlciques d'àcids grassos terme pral.n f pl        fr sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras        en sodium, potassium and calcium salts of fatty acids        cod E 470a       es sales de sodio, de potasio y de calcio de los ácidos grasos es sales sódicas, potásicas y cálcicas de los ácidos grasos        
344 correctiu de l'acidesa ca sesquicarbonat de sodi terme pral.n m        fr sesquicarbonate de sodium        en sodium sesquicarbonate        cod E 500 iii)       es sesquicarbonato de sodio         
345 antiaglomerant ca silicat de calci terme pral.n m        fr silicate de calcium        en calcium silicate        cod E 552       es silicato de calcio         
346 antiaglomerant ca silicat de magnesi terme pral.n m        fr silicate de magnésium        en magnesium silicate        cod E 553a i)       es silicato de magnesio         
347 conservant ca sorbat de calci terme pral.n m        fr sorbate de calcium        en calcium sorbate        cod E 203       es sorbato de calcio         
348 conservant ca sorbat de potassi terme pral.n m        fr sorbate de potassium        en potassium sorbate        cod E 202       es sorbato de potasio         
349 agent de càrrega ca sorbitol terme pral.n m        fr sorbitol        en sorbitol        cod E 420 i)       es sorbitol         
350 agent de càrrega ca sorbitols terme pral.n m pl        fr sorbitols        en sorbitols        cod E 420       es sorbitoles         
351 edulcorant intensiu ca sucralosa terme pral.n f        fr sucralose        en sucralose        cod E 955       es sucralosa         
352 emulsionant ca sucroèsters d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr sucroesters d'acides gras        en sucrose esters of fatty acids        cod E 473       es sucroésteres de ácidos grasos         
353 emulsionant ca sucroglicèrids terme pral.n m pl        fr sucroglycérides        en sucroglycerides        cod E 474       es sucroglicéridos         
354 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de potassi terme pral.n m        fr sulfate acide de potassium        en potassium hydrogen sulphate        cod E 515 ii)       es sulfato ácido de potasio         
355 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de sodi terme pral.n m        fr sulfate acide de sodium        en sodium hydrogen sulphate        cod E 514 ii)       es sulfato ácido de sodio         
356 antiaglomerant ca sulfat d'alumini terme pral.n m        fr sulfate d'aluminium        en aluminium sulphate        cod E 520       es sulfato de aluminio         
357 agent de tractament de la farina ca sulfat d'amoni terme pral.n m        fr sulfate d'ammonium        en ammonium sulphate        cod E 517       es sulfato de amonio         
358 agent de tractament de la farina ca sulfat de calci terme pral.n m        fr sulfate de calcium        en calcium sulphate        cod E 516       es sulfato de calcio         
359 correctiu de l'acidesa ca sulfat de potassi terme pral.n m        fr sulfate de potassium        en potassium sulphate        cod E 515 i)       es sulfato de potasio         
360 correctiu de l'acidesa ca sulfat de sodi terme pral.n m        fr sulfate de sodium        en sodium sulphate        cod E 514 i)       es sulfato de sodio         
361 enduridor ca sulfat doble d'alumini i amoni terme pral.n m        fr sulfate double d'aluminium et d'ammonium        en aluminium ammonium sulphate        cod E 523       es sulfato de aluminio y amonio es sulfato doble de aluminio y amonio        
362 correctiu de l'acidesa ca sulfat doble d'alumini i potassi terme pral.n m        fr sulfate double d'aluminium et de potassium        en aluminium potassium sulphate        cod E 522       es sulfato de aluminio y potasio es sulfato doble de aluminio y potasio        
363 enduridor ca sulfat doble d'alumini i sodi terme pral.n m        fr sulfate double d'aluminium et de sodium        en aluminium sodium sulphate        cod E 521       es sulfato de aluminio y sodio es sulfato doble de aluminio y sodio        
364 correctiu de l'acidesa ca sulfats de potassi terme pral.n m pl        fr sulfates de potassium        en potassium sulphates        cod E 515       es sulfatos de potasio         
365 correctiu de l'acidesa ca sulfats de sodi terme pral.n m pl        fr sulfates de sodium        en sodium sulphates        cod E 514       es sulfatos de sodio         
366 antioxidant ca sulfit de calci terme pral.n m        fr sulfite de calcium        en calcium sulphite        cod E 226       es sulfito de calcio         
367 antioxidant ca sulfit de sodi terme pral.n m        fr sulfite de sodium        en sodium sulphite        cod E 221       es sulfito de sodio         
368 agent glaçador ca talc terme pral.n m        fr talc        en talc        cod E 553b       es talco         
369 agent de tractament de la farina ca tartrat d'estearoïl terme pral.n m        fr tartrate de stéaroyle        en stearoyl tartrate        cod E 483       es tartrato de estearoilo         
370 correctiu de l'acidesa ca tartrat de calci terme pral.n m        fr tartrate de calcium        en calcium tartrate        cod E 354       es tartrato de calcio         
371 correctiu de l'acidesa ca tartrat de dipotassi terme pral.n m        fr tartrate de dipotassium        en dipotassium tartrate        cod E 336 ii)       es tartrato de dipotasio         
372 correctiu de l'acidesa ca tartrat de disodi terme pral.n m        fr tartrate de disodium        en disodium tartrate        cod E 335 ii)       es tartrato de disodio         
373 antiaglomerant en la sal i els succedanis de la sal ca tartrat de ferro terme pral.n m        fr tartrate de fer        en iron tartrate        cod E 534       es tartrato de hierro         
374 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monopotassi terme pral.n m        fr tartrate de monopotassium        en monopotassium tartrate        cod E 336 i)       es tartrato de monopotasio         
375 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monosodi terme pral.n m        fr tartrate de monosodium        en monosodium tartrate        cod E 335 i)       es tartrato de monosodio         
376 correctiu de l'acidesa ca tartrat doble de sodi i potassi terme pral.n m        fr tartrate double de sodium et de potassium        en potassium sodium tartrate        cod E 337       es tartrato doble de sodio y potasio         
377 estabilitzador ca tartrats de potassi terme pral.n m pl        fr tartrates de potassium        en potassium tartrates        cod E 336       es tartratos de potasio         
378 estabilitzador ca tartrats de sodi terme pral.n m pl        fr tartrates de sodium        en sodium tartrates        cod E 335       es tartratos de sodio         
379 colorant sintètic > monoazoic ca tartrazina terme pral.n f        fr tartrazine        en tartrazine        cod E 102       es tartracina es tartrazina        
380 edulcorant intensiu ca taumatina terme pral.n f        fr thaumatine        en thaumatin        cod E 957       es taumatina         
381 antioxidant ca tertbutilhidroquinona terme pral.n f ca TBHQ siglan f       fr butylhydroquinone tertiaire fr BHQT       en tertiary-butylhydroquinone en TBHQ       cod E 319       es terbutilhidroquinona es TBHQ        
382 conservant ca tetraborat de sodi (bòrax) terme pral.n m        fr tétraborate de sodium (borax)        en sodium tetraborate (borax)        cod E 285       es tetraborato de sodio (bórax)         
383 antioxidant ca γ-tocoferol terme pral.n m        fr γ-tocophérol        en γ-tocopherol        cod E 308       es γ-tocoferol         
384 antioxidant ca α-tocoferol terme pral.n m        fr α-tocophérol        en α-tocopherol        cod E 307       es α-tocoferol         
385 antioxidant ca δ-tocoferol terme pral.n m        fr δ-tocophérol        en δ-tocopherol        cod E 309       es δ-tocoferol         
386 diluent d'aromes ca triacetat de gliceril terme pral.n m ca triacetina terme pral.n f       fr triacétate de glycéryle fr triacétine       en glyceryl triacetate en triacetin       cod E 1518       es triacetato de glicerilo es triacetina        
387 emulsionant ca triestearat de sorbitan terme pral.n m        fr tristéarate de sorbitane        en sorbitan tristearate        cod E 492       es triestearato de sorbitán         
388 dispersant ca triestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 65 sin. compl.n m       fr polysorbate 65 fr tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane       en polyoxyethylene sorbitan tristearate en polysorbate 65       cod E 436       es polisorbato 65 es triestearato de sorbitán polioxietilenado        
389 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentapotassi terme pral.n m        fr triphosphate de pentapotassium        en pentapotassium triphosphate        cod E 451 ii)       es trifosfato de pentapotasio         
390 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentasodi terme pral.n m        fr triphosphate de pentasodium        en pentasodium triphosphate        cod E 451 i)       es trifosfato de pentasodio         
391 correctiu de l'acidesa ca trifosfats terme pral.n m pl        fr triphosphates        en triphosphates        cod E 451       es trifosfatos         
392 antiaglomerant ca trisilicat de magnesi terme pral.n m        fr trisilicate de magnésium        en magnesium trisilicate        cod E 553a ii)       es trisilicato de magnesio         
393 colorant sintètic > triarilmetànic ca verd S terme pral.n m ca verd àcid brillant BS sin. compl.n m ca verd brillant sin. compl.n m      fr vert S        en green S        cod E 142       es verde ácido brillante BS es verde lisamina es verde S       
394 colorant sintètic > monoazoic ca vermell allura AC terme pral.n m        fr rouge allura        en allura red AC        cod E 129       es rojo allura AC         
395 colorant natural > betalaïna ca betanina terme pral.n f ca vermell de remolatxa terme pral.n m       fr bétanine fr rouge de betterave       en beetroot red en betanin       cod E 162       es betanina es rojo de remolacha        
396 agent de càrrega ca xarop de maltitol terme pral.n m        fr sirop de maltitol        en maltitol syrup        cod E 965 ii)       es jarabe de maltitol         
397 edulcorant de càrrega ca xarop de poliglicitol terme pral.n m        fr sirop de polyglicitol        en polyglycitol syrup        cod E 964       es jarabe de poliglicitol         
398 agent de càrrega ca xarop de sorbitol terme pral.n m        fr sirop de sorbitol        en sorbitol syrup        cod E 420 ii)       es jarabe de sorbitol         
399 agent de càrrega ca xilitol terme pral.n m        fr xylitol        en xylitol        cod E 967       es xilitol