Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 colorant natural > isoal·loxazínic ca 5'-fosfat de riboflavina terme pral.n m        fr riboflavine 5'-phosphate        en riboflavin-5'-phosphate        es riboflavina-5'-fosfato         cod E 101 ii)       
2 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de calci terme pral.n m pl        fr 5'-ribonucléotides de calcium        en calcium 5'-ribonucleotides        es 5'-ribonucleótidos de calcio         cod E 634       
3 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de disodi terme pral.n m pl        fr 5'-ribonucléotides de disodium        en disodium 5'-ribonucleotides        es 5'-ribonucleótidos de disodio         cod E 635       
4 edulcorant intensiu ca acesulfam K terme pral.n m        fr acésulfame K fr acésulfame-potassium       en acesulfame K        es acesulfamo K         cod E 950       
5 correctiu de l'acidesa ca acetat àcid de sodi terme pral.n m ca diacetat de sodi terme pral.n m       fr diacétate de sodium        en sodium diacetate en sodium hydrogen acetate       es acetato ácido de sodio es diacetato de sodio        cod E 262 ii)       
6 correctiu de l'acidesa ca acetat de calci terme pral.n m        fr acétate de calcium        en calcium acetate        es acetato de calcio         cod E 263       
7 correctiu de l'acidesa ca acetat de potassi terme pral.n m        fr acétate de potassium        en potassium acetate        es acetato de potasio         cod E 261       
8 correctiu de l'acidesa ca acetat de sodi terme pral.n m        fr acétate de sodium        en sodium acetate        es acetato de sodio         cod E 262 i)       
9 potenciador de gust ca acetat de zinc terme pral.n m        fr acétate de zinc        en zinc acetate        es acetato de cinc es acetato de zinc        cod E 650       
10 compensador de densitat ca acetat isobutirat de sacarosa terme pral.n m        fr acétate-isobutyrate de saccharose        en sucrose acetate isobutyrate        es acetato isobutirato de sacarosa         cod E 444       
11 correctiu de l'acidesa ca acetats de sodi terme pral.n m pl        fr acétates de sodium        en sodium acetates        es acetatos de sodio         cod E 262       
12 correctiu de l'acidesa ca àcid acètic terme pral.n m        fr acide acétique        en acetic acid        es ácido acético         cod E 260       
13 correctiu de l'acidesa ca àcid adípic terme pral.n m        fr acide adipique        en adipic acid        es ácido adípico         cod E 355       
14 emulsionant ca àcid algínic terme pral.n m        fr acide alginique        en alginic acid        es ácido algínico         cod E 400       
15 antioxidant ca àcid ascòrbic terme pral.n m        fr acide ascorbique        en ascorbic acid        es ácido ascórbico         cod E 300       
16 conservant ca àcid benzoic terme pral.n m        fr acide benzoïque        en benzoic acid        es ácido benzoico         cod E 210       
17 conservant ca àcid bòric terme pral.n m        fr acide borique        en boric acid        es ácido bórico         cod E 284       
18 colorant natural > antraquinònic ca àcid carmínic terme pral.n m ca carmí terme pral.n m ca vermell de cotxinilla terme pral.n m      fr acide carminique fr carmins fr rouge cochenille      en carmines en carminic acid en cochineal      es ácido carmínico es carmín es carmines es cochinilla      cod E 120       
19 edulcorant intensiu ca àcid ciclàmic i les seves sals de sodi i calci terme pral.n m        fr acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca        en cyclamic acid and its Na and Ca salts en cyclamic acid and its sodium and calcium salts       es ácido ciclámico y sus sales de Na y de Ca es ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio        cod E 952       
20 correctiu de l'acidesa ca àcid cítric terme pral.n m        fr acide citrique        en citric acid        es ácido cítrico         cod E 330       
21 correctiu de l'acidesa ca àcid clorhídric terme pral.n m        fr acide chlorhydrique        en hydrochloric acid        es ácido clorhídrico         cod E 507       
22 antioxidant ca àcid eritòrbic terme pral.n m        fr acide érythorbique        en erythorbic acid        es ácido eritórbico         cod E 315       
23 correctiu de l'acidesa ca àcid fosfòric terme pral.n m        fr acide phosphorique        en phosphoric acid        es ácido fosfórico         cod E 338       
24 correctiu de l'acidesa ca àcid fumàric terme pral.n m        fr acide fumarique        en fumaric acid        es ácido fumárico         cod E 297       
25 correctiu de l'acidesa ca àcid glucònic terme pral.n m        fr acide gluconique        en gluconic acid        es ácido glucónico         cod E 574       
26 potenciador de gust ca àcid glutàmic terme pral.n m        fr acide glutamique        en glutamic acid        es ácido glutámico         cod E 620       
27 potenciador de gust ca àcid guanílic terme pral.n m        fr acide guanylique        en guanylic acid        es ácido guanílico         cod E 626       
28 potenciador de gust ca àcid inosínic terme pral.n m        fr acide inosinique        en inosinic acid        es ácido inosínico         cod E 630       
29 correctiu de l'acidesa ca àcid L(+)-tartàric terme pral.n m        fr acide tartrique (L(+ )-)        en L(+)-tartaric acid en tartaric acid (L(+)-)       es ácido L(+)-tartárico         cod E 334       
30 correctiu de l'acidesa ca àcid làctic terme pral.n m        fr acide lactique        en lactic acid        es ácido láctico         cod E 270       
31 correctiu de l'acidesa ca àcid màlic terme pral.n m        fr acide malique        en malic acid        es ácido málico         cod E 296       
32 correctiu de l'acidesa ca àcid metatartàric terme pral.n m        fr acide métatartrique        en metatartaric acid        es ácido metatartárico         cod E 353       
33 conservant ca àcid propiònic terme pral.n m        fr acide propionique        en propionic acid        es ácido propiónico         cod E 280       
34 conservant ca àcid sòrbic terme pral.n m        fr acide sorbique        en sorbic acid        es ácido sórbico         cod E 200       
35 correctiu de l'acidesa ca àcid succínic terme pral.n m        fr acide succinique        en succinic acid        es ácido succínico         cod E 363       
36 correctiu de l'acidesa ca àcid sulfúric terme pral.n m        fr acide sulfurique        en sulphuric acid        es ácido sulfúrico         cod E 513       
37 agent glaçador ca àcids grassos terme pral.n m pl        fr acides gras        en fatty acids        es ácidos grasos         cod E 570       
38 emulsionant ca adipat de dimidó acetilat terme pral.n m        fr adipate de diamidon acétylé        en acetylated distarch adipate        es adipato acetilado de dialmidón         cod E 1422       
39 correctiu de l'acidesa ca adipat de potassi terme pral.n m        fr adipate de potassium        en potassium adipate        es adipato de potasio         cod E 357       
40 correctiu de l'acidesa ca adipat de sodi terme pral.n m        fr adipate de sodium        en sodium adipate        es adipato de sodio         cod E 356       
41 edulcorant intensiu ca advantam terme pral.n m        fr advantame        en advantame        es advantamo         cod E 969       
42 emulsionant ca agar terme pral.n m ca agar-agar terme pral.n m       fr agar fr agar-agar       en agar        es agar es agar-agar        cod E 406       
43 agent de suport ca alcohol benzílic terme pral.n m        fr alcool benzylique        en benzyl alcohol        es alcohol bencílico         cod E 1519       
44 emulsionant ca alga Eucheuma processada terme pral.n f        fr algue Eucheuma transformée        en processed Eucheuma seaweed        es alga Eucheuma procesada         cod E 407a       
45 emulsionant ca alginat d'amoni terme pral.n m        fr alginate d'ammonium        en ammonium alginate        es alginato de amonio         cod E 403       
46 antiescumejant ca alginat de calci terme pral.n m        fr alginate de calcium        en calcium alginate        es alginato de calcio         cod E 404       
47 emulsionant ca alginat de potassi terme pral.n m        fr alginate de potassium        en potassium alginate        es alginato de potasio         cod E 402       
48 emulsionant ca alginat d'1,2-propandiol terme pral.n m ca alginat de propilenglicol terme pral.n m       fr alginate de propane-1,2-diol fr alginate de propylèneglycol       en propane-1,2-diol alginate        es alginato de propano-1,2-diol es alginato de propilenglicol        cod E 405       
49 emulsionant ca alginat de sodi terme pral.n m        fr alginate de sodium        en sodium alginate        es alginato de sodio         cod E 401       
50 colorant sintètic > monoazoic ca amarant terme pral.n m        fr amarante        en amaranth        es amaranto         cod E 123       
51 colorant natural > antocianina (benzopirílic) ca antocianines terme pral.n f pl        fr anthocyanines        en anthocyanins        es antocianinas         cod E 163       
52 colorant natural > carotenoide ca ß-apo-8'-carotenal (C30) terme pral.n m        fr ß-apocaroténal-8' (C30)        en ß-apo-8'-carotenal (C30)        es ß-apo-8'-carotenal (C30)         cod E 160e       
53 gas d'envasament ca argó terme pral.n m        fr argon        en argon        es argón         cod E 938       
54 antioxidant ca ascorbat de calci terme pral.n m        fr ascorbate de calcium        en calcium ascorbate        es ascorbato de calcio         cod E 302       
55 antioxidant ca ascorbat de sodi terme pral.n m        fr ascorbate de sodium        en sodium ascorbate        es ascorbato de sodio         cod E 301       
56 edulcorant intensiu ca aspartam terme pral.n m        fr aspartame        en aspartame        es aspartamo         cod E 951       
57 conservant ca benzoat de calci terme pral.n m        fr benzoate de calcium        en calcium benzoate        es benzoato de calcio         cod E 213       
58 conservant ca benzoat de potassi terme pral.n m        fr benzoate de potassium        en potassium benzoate        es benzoato de potasio         cod E 212       
59 conservant ca benzoat de sodi terme pral.n m        fr benzoate de sodium        en sodium benzoate        es benzoato de sodio         cod E 211       
60 antioxidant ca butilhidroxianisol terme pral.n m ca BHA siglan m       fr butylhydroxyanisol fr BHA       en butylated hydroxyanisole en BHA       es butilhidroxianisol es BHA        cod E 320       
61 antioxidant ca butilhidroxitoluè terme pral.n m ca BHT siglan m       fr butylhydroxytoluène fr BHT       en butylated hydroxytoluene en BHT       es butilhidroxitolueno es butilhidroxitoluol es BHT       cod E 321       
62 antioxidant ca sulfit àcid de calci terme pral.n m ca bisulfit de calci sin. compl.n m       fr bisulfite de calcium fr sulfite acide de calcium       en calcium bisulphite en calcium hydrogen sulphite       es sulfito ácido de calcio         cod E 227       
63 antioxidant ca sulfit àcid de potassi terme pral.n m ca bisulfit de potassi sin. compl.n m       fr bisulfite de potassium fr sulfite acide de potassium       en potassium bisulphite en potassium hydrogen sulphite       es sulfito ácido de potasio         cod E 228       
64 antioxidant ca sulfit àcid de sodi terme pral.n m ca bisulfit de sodi sin. compl.n m       fr bisulfite de sodium fr sulfite acide de sodium       en sodium bisulphite en sodium hydrogen sulphite       es sulfito ácido de sodio         cod E 222       
65 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau brillant FCF terme pral.n m        fr bleu brillant FCF        en brilliant blue FCF        es azul brillante FCF         cod E 133       
66 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau patent V terme pral.n m        fr bleu patente V        en patent blue V        es azul patente V         cod E 131       
67 gas propel·lent ca butà terme pral.n m        fr butane        en butane        es butano         cod E 943a       
68 colorant natural > xantofil·la ca cantaxantina terme pral.n f        fr canthaxanthine        en canthaxanthin        es cantaxantina         cod E 161g       
69 colorant natural > carotenoide ca capsantina terme pral.n f ca capsorubina terme pral.n f ca extracte de paprika terme pral.n m      fr capsanthéine fr capsorubine fr extrait de paprika      en capsanthin en capsorubin en paprika extract      es capsantina es capsorrubina es extracto de pimentón       cod E 160c       
70 colorant natural > caramel ca caramel amònic terme pral.n m        fr caramel ammoniacal        en ammonia caramel        es caramelo amónico         cod E 150c       
71 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit amònic terme pral.n m        fr caramel au sulfite d'ammonium        en sulphite ammonia caramel        es caramelo de sulfito amónico         cod E 150d       
72 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit càustic terme pral.n m        fr caramel de sulfite caustique        en caustic sulphite caramel        es caramelo de sulfito cáustico         cod E 150b       
73 colorant natural > caramel ca caramel natural terme pral.n m        fr caramel        en plain caramel        es caramelo natural         cod E 150a       
74 agent de tractament de la farina ca carbamida terme pral.n f        fr carbamide        en carbamide        es carbamida         cod E 927b       
75 colorant natural per a superfícies ca carbó vegetal terme pral.n m        fr charbon végétal        en vegetable carbon        es carbón vegetal         cod E 153       
76 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid d'amoni terme pral.n m        fr carbonate acide d'ammonium        en ammonium hydrogen carbonate        es carbonato ácido de amonio         cod E 503 ii)       
77 antiaglomerant ca carbonat àcid de magnesi terme pral.n m        fr carbonate acide de magnésium        en magnesium hydrogen carbonate        es carbonato ácido de magnesio         cod E 504 ii)       
78 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de potassi terme pral.n m        fr carbonate acide de potassium        en potassium hydrogen carbonate        es carbonato ácido de potasio         cod E 501 ii)       
79 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de sodi terme pral.n m        fr carbonate acide de sodium        en sodium hydrogen carbonate        es carbonato ácido de sodio         cod E 500 ii)       
80 correctiu de l'acidesa ca carbonat d'amoni terme pral.n m        fr carbonate d'ammonium        en ammonium carbonate        es carbonato de amonio         cod E 503 i)       
81 antiaglomerant ca carbonat de calci terme pral.n m        fr carbonate de calcium        en calcium carbonate        es carbonato de calcio         cod E 170       
82 antiaglomerant ca carbonat de magnesi terme pral.n m        fr carbonate de magnésium        en magnesium carbonate        es carbonato de magnesio         cod E 504 i)       
83 correctiu de l'acidesa ca carbonat de potassi terme pral.n m        fr carbonate de potassium        en potassium carbonate        es carbonato de potasio         cod E 501 i)       
84 correctiu de l'acidesa ca carbonat de sodi terme pral.n m        fr carbonate de sodium        en sodium carbonate        es carbonato de sodio         cod E 500 i)       
85 correctiu de l'acidesa ca carbonats d'amoni terme pral.n m pl        fr carbonates d'ammonium        en ammonium carbonates        es carbonatos de amonio         cod E 503       
86 antiaglomerant ca carbonats de magnesi terme pral.n m pl        fr carbonates de magnésium        en magnesium carbonates        es carbonatos de magnesio         cod E 504       
87 correctiu de l'acidesa ca carbonats de potassi terme pral.n m pl        fr carbonates de potassium        en potassium carbonates        es carbonatos de potasio         cod E 501       
88 antiaglomerant ca carbonats de sodi terme pral.n m pl        fr carbonates de sodium        en sodium carbonates        es carbonatos de sodio         cod E 500       
89 agent glaçador ca carboximetilcel·lulosa hidrolitzada enzimàticament terme pral.n f        fr carboxyméthylecellulose hydrolysée de manière enzymatique        en enzymatically hydrolysed carboxymethylcellulose        es carboximetilcelulosa enzimáticamente hidrolizada es carboximetilcelulosa hidrolizada enzimáticamente es goma de celulosa enzimáticamente hidrolizada       cod E 469       
90 emulsionant ca carboximetilcel·lulosa sòdica terme pral.n f        fr carboxyméthylcellulose sodique        en sodium carboxymethylcellulose        es carboximetilcelulosa sódica es goma de celulosa        cod E 466       
91 estabilitzador ca carboximetilcel·lulosa sòdica entrellaçada terme pral.n f        fr carboxyméthylcellulose sodique réticulée        en cross-linked cellulose gum en cross-linked sodium carboxymethylcellulose       es carboximetilcelulosa sódica entrelazada         cod E 468       
92 colorant sintètic > monoazoic ca azorubina terme pral.n f ca carmoisina terme pral.n f       fr azorubine fr carmoisine       en azorubine en carmoisine       es azorrubina es carmoisina        cod E 122       
93 colorant natural > carotenoide ca ß-carotè terme pral.n m        fr ß-carotène        en ß-carotene        es ß-caroteno         cod E 160a ii)       
94 colorant natural > carotenoide ca carotens terme pral.n m pl        fr carotènes        en carotenes        es carotenos         cod E 160a       
95 espessidor ca carragahen terme pral.n m        fr carraghénane        en carrageenan        es carragenano         cod E 407       
96 antiaglomerant ca cel·lulosa terme pral.n f        fr cellulose        en cellulose        es celulosa         cod E 460       
97 antiaglomerant ca cel·lulosa en pols terme pral.n f        fr cellulose en poudre        en powdered cellulose        es celulosa en polvo         cod E 460 ii)       
98 antiaglomerant ca cel·lulosa microcristal·lina terme pral.n f        fr cellulose microcristalline        en microcrystalline cellulose        es celulosa microcristalina         cod E 460 i)       
99 agent glaçador ca cera d'abelles terme pral.n f        fr cire d'abeilles        en beeswax        es cera de abejas         cod E 901       
100 agent glaçador ca cera de candelilla terme pral.n f        fr cire de candelilla        en candelilla wax        es cera candelilla es cera de candelilla        cod E 902       
101 agent de recobriment ca cera de carnauba terme pral.n f        fr cire de carnauba        en carnauba wax        es cera carnauba es cera de carnauba        cod E 903       
102 agent de recobriment ca cera de polietilè oxidada terme pral.n f        fr cire de polyéthylène oxydée        en oxidised polyethylene wax        es cera de polietileno oxidada         cod E 914       
103 agent glaçador ca cera microcristal·lina terme pral.n f        fr cire microcristalline        en microcrystalline wax        es cera microcristalina         cod E 905c i)       
104 agent de suport ca β-ciclodextrina terme pral.n f        fr β-cyclodextrine        en β-cyclodextrin        es β-ciclodextrina         cod E 459       
105 correctiu de l'acidesa ca citrat de dicalci terme pral.n m        fr citrate de dicalcium        en dicalcium citrate        es citrato de dicalcio         cod E 333 ii)       
106 correctiu de l'acidesa ca citrat de disodi terme pral.n m        fr citrate de disodium        en disodium citrate        es citrato de disodio         cod E 331 ii)       
107 correctiu de l'acidesa ca citrat de monocalci terme pral.n m        fr citrate de monocalcium        en monocalcium citrate        es citrato de monocalcio         cod E 333 i)       
108 correctiu de l'acidesa ca citrat de monopotassi terme pral.n m        fr citrate de monopotassium        en monopotassium citrate        es citrato de monopotasio         cod E 332 i)       
109 correctiu de l'acidesa ca citrat de monosodi terme pral.n m        fr citrate de monosodium        en monosodium citrate        es citrato de monosodio         cod E 331 i)       
110 correctiu de l'acidesa ca citrat de triamoni terme pral.n m        fr citrate de triammonium        en triammonium citrate        es citrato de triamonio         cod E 380       
111 correctiu de l'acidesa ca citrat de tricalci terme pral.n m        fr citrate de tricalcium        en tricalcium citrate        es citrato de tricalcio         cod E 333 iii)       
112 agent de suport ca citrat de trietil terme pral.n m        fr citrate de triéthyle        en triethyl citrate        es citrato de trietilo         cod E 1505       
113 correctiu de l'acidesa ca citrat de tripotassi terme pral.n m        fr citrate de tripotassium        en tripotassium citrate        es citrato de tripotasio         cod E 332 ii)       
114 correctiu de l'acidesa ca citrat de trisodi terme pral.n m        fr citrate de trisodium        en trisodium citrate        es citrato de trisodio         cod E 331 iii)       
115 correctiu de l'acidesa ca citrats de calci terme pral.n m pl        fr citrates de calcium        en calcium citrates        es citratos de calcio         cod E 333       
116 correctiu de l'acidesa ca citrats de potassi terme pral.n m pl        fr citrates de potassium        en potassium citrates        es citratos de potasio         cod E 332       
117 correctiu de l'acidesa ca citrats de sodi terme pral.n m pl        fr citrates de sodium        en sodium citrates        es citratos de sodio         cod E 331       
118 colorant natural > porfirina ca clorofil·les terme pral.n f pl        fr chlorophylles        en chlorophylls        es clorofilas         cod E 140 i)       
119 colorant natural > porfirina ca clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n f pl        fr chlorophylles et chlorophyllines        en chlorophylls and chlorophyllins        es clorofilas y clorofilinas         cod E 140       
120 colorant natural > porfirina ca clorofil·lines terme pral.n f pl        fr chlorophyllines        en chlorophyllins        es clorofilinas         cod E 140 ii)       
121 enduridor ca clorur de calci terme pral.n m        fr chlorure de calcium        en calcium chloride        es cloruro de calcio         cod E 509       
122 enduridor ca clorur de magnesi terme pral.n m        fr chlorure de magnésium        en magnesium chloride        es cloruro de magnesio         cod E 511       
123 estabilitzador ca clorur de potassi terme pral.n m        fr chlorure de potassium        en potassium chloride        es cloruro de potasio         cod E 508       
124 antioxidant ca clorur estannós terme pral.n m        fr chlorure stanneux        en stannous chloride        es cloruro de estaño         cod E 512       
125 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les terme pral.n m pl        fr complexes cupriques de chlorophylles        en copper complexes of chlorophylls        es complejos cúpricos de clorofilas         cod E 141 i)       
126 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n m pl        fr complexes cupriques de chlorophylles et chlorophyllines        en copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins        es complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas         cod E 141       
127 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·lines terme pral.n m pl        fr complexes cupriques de chlorophyllines        en copper complexes of chlorophyllins        es complejos cúpricos de clorofilinas         cod E 141 ii)       
128 agent de recobriment ca copolímer d'acetat de vinil polivinilpirrolidona terme pral.n m        fr copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone        en polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer        es copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona         cod E 1208       
129 agent de recobriment ca copolímer d'empelt de polietilenglicol d'alcohol polivinílic terme pral.n m        fr copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol        en polyvinyl alcohol- polyethylene glycol-graft-co-polymer        es copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico         cod E 1209       
130 estabilitzador ca copolímer de metacrilat aniònic terme pral.n m        fr copolymère de méthacrylate anionique        en anionic methacrylate copolymer        es copolímero de metacrilato aniónico         cod E 1207       
131 agent glaçador ca copolímer de metacrilat bàsic terme pral.n m        fr copolymère méthacrylate basique        en basic methacrylate copolymer        es copolímero de metacrilato básico         cod E 1205       
132 estabilitzador ca copolímer de metacrilat neutre terme pral.n m        fr copolymère de méthacrylate neutre        en neutral methacrylate copolymer        es copolímero de metacrilato neutro         cod E 1206       
133 colorant natural > dicinamoilmetànic ca curcumina terme pral.n f        fr curcumine        en curcumin        es curcumina         cod E 100       
134 agent de suport ca diacetat de gliceril terme pral.n m ca diacetina terme pral.n f       fr diacétate de glycéryle fr diacétine       en diacetin en glyceryl diacetate       es diacetato de glicerilo es diacetina        cod E 1517       
135 conservant ca dicarbonat de dimetil terme pral.n m        fr dicarbonate de diméthyle        en dimethyl dicarbonate        es dimetil dicarbonato         cod E 242       
136 correctiu de l'acidesa ca difosfat àcid de calci terme pral.n m ca difosfat càlcic de dihidrogen terme pral.n m       fr dihydrogénodiphosphate de calcium fr diphosphate biacide de calcium       en calcium dihydrogen diphosphate        es difosfato ácido de calcio es difosfato cálcico de dihidrógeno        cod E 450 vii)       
137 correctiu de l'acidesa ca difosfat de dicalci terme pral.n m        fr diphosphate de dicalcium        en dicalcium diphosphate        es difosfato de dicalcio         cod E 450 vi)       
138 correctiu de l'acidesa ca difosfat de disodi terme pral.n m        fr diphosphate de disodium        en disodium diphosphate        es difosfato de disodio         cod E 450 i)       
139 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrapotassi terme pral.n m        fr diphosphate de tétrapotassium        en tetrapotassium diphosphate        es difosfato de tetrapotasio         cod E 450 v)       
140 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrasodi terme pral.n m        fr diphosphate de tétrasodium        en tetrasodium diphosphate        es difosfato de tetrasodio         cod E 450 iii)       
141 correctiu de l'acidesa ca difosfat de trisodi terme pral.n m        fr diphosphate de trisodium        en trisodium diphosphate        es difosfato de trisodio         cod E 450 ii)       
142 correctiu de l'acidesa ca difosfats terme pral.n m pl        fr diphosphates        en diphosphates        es difosfatos         cod E 450       
143 potenciador de gust ca diglutamat de calci terme pral.n m        fr diglutamate de calcium        en calcium diglutamate        es diglutamato de calcio         cod E 623       
144 potenciador de gust ca diglutamat de magnesi terme pral.n m        fr diglutamate de magnésium        en magnesium diglutamate        es diglutamato de magnesio         cod E 625       
145 antiescumejant ca dimetilpolisiloxà terme pral.n m        fr diméthylpolysiloxane        en dimethyl polysiloxane        es dimetilpolisiloxano         cod E 900       
146 conservant ca diòxid de carboni terme pral.n m        fr dioxyde de carbone        en carbon dioxide        es dióxido de carbono         cod E 290       
147 antiaglomerant ca diòxid de silici terme pral.n m        fr dioxyde de silicium        en silicon dioxide        es dióxido de silicio         cod E 551       
148 antioxidant ca diòxid de sofre terme pral.n m        fr dioxyde de soufre        en sulphur dioxide        es dióxido de azufre         cod E 220       
149 colorant natural per a superfícies > mineral ca diòxid de titani terme pral.n m        fr dioxyde de titane        en titanium dioxide        es dióxido de titanio         cod E 171       
150 antioxidant ca (etilendiamino)tetracetat de calci i disodi terme pral.n m ca EDTA de calci i disodi sin. compl.n m       fr calcium disodium EDTA fr éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium       en calcium disodium EDTA en calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate en calcium disodium ethylenediaminetetraacetate      es EDTA de disodio y calcio es etilen-diamino-tetracetato de calcio y disodio        cod E 385       
151 antioxidant ca eritorbat de sodi terme pral.n m        fr erythorbate de sodium        en sodium erythorbate        es eritorbato de sodio         cod E 316       
152 edulcorant de càrrega ca eritritol terme pral.n m        fr erythritol        en erythritol        es eritritol         cod E 968       
153 colorant sintètic > xantènic ca eritrosina terme pral.n f        fr erythrosine        en erythrosine        es eritrosina         cod E 127       
154 antioxidant ca estearat d'ascorbil terme pral.n m        fr stéarate d'ascorbyle        en ascorbyl stearate        es estearato de ascorbilo         cod E 304 ii)       
155 emulsionant ca estearat de polioxietilè (40) terme pral.n m        fr stéarate de polyoxyéthylène (40)        en polyoxyethylene (40) stearate        es estearato de polioxietileno (40)         cod E 431       
156 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de calci terme pral.n m        fr stéaroyl-2-lactylate de calcium        en calcium stearoyl-2-lactylate        es estearoil-2-lactilato de calcio         cod E 482       
157 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de sodi terme pral.n m        fr stéaroyl-2-lactylate de sodium        en sodium stearoyl-2-lactylate        es estearoil-2-lactilato de sodio         cod E 481       
158 emulsionant ca èsters acètics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras        en acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        es ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 472a       
159 emulsionant ca èsters cítrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        es ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 472c       
160 emulsionant ca èsters d'1,2-propandiol d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr ester de propane-1,2-diol d'acides gras        en propane-1,2-diol esters of fatty acids        es ésteres de propano-1,2-diol de ácidos grasos         cod E 477       
161 antioxidant ca èsters d'àcids grassos d'àcid ascòrbic terme pral.n m pl        fr esters d'acides gras d'acide ascorbique        en fatty acid esters of ascorbic acid        es ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico         cod E 304       
162 compensador de densitat ca èsters glicèrids de la colofònia de fusta terme pral.n m pl        fr esters glycériques de résine de bois        en glycerol esters of wood rosin        es ésteres glicéridos de la colofonia de madera         cod E 445       
163 emulsionant ca èsters làctics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras        en lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        es ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 472b       
164 emulsionant ca èsters mixtos acètics i tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        es ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 472f       
165 emulsionant ca èsters monoacetiltartàrics i diacetiltartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        es ésteres monoacetiltartáricos y diacetiltartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 472e       
166 emulsionant ca èsters poliglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters polyglycériques d'acides gras        en polyglycerol esters of fatty acids        es ésteres poliglicéridos de los ácidos grasos         cod E 475       
167 emulsionant ca èsters tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras        en tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids        es ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 472d       
168 antiaglomerant ca etilcel·lulosa terme pral.n f        fr éthylcellulose        en ethylcellulose        es etilcelulosa         cod E 462       
169 emulsionant ca etilmetilcel·lulosa terme pral.n f        fr éthylméthylcellulose        en ethylmethylcellulose        es etilmetilcelulosa         cod E 465       
170 escumejant ca extracte de quil·laia terme pral.n m        fr extrait de quillaia        en quillaia extract        es extracto de quillay         cod E 999       
171 antioxidant ca extracte ric en tocoferols terme pral.n m        fr extrait riche en tocophérols        en tocopherol-rich extract        es extracto rico en tocoferoles         cod E 306       
172 antioxidant ca extractes de romaní terme pral.n m pl        fr extraits de romarin        en extracts of rosemary        es extractos de romero         cod E 392       
173 antiaglomerant ca ferrocianur de calci terme pral.n m        fr ferrocyanure de calcium        en calcium ferrocyanide        es ferrocianuro de calcio         cod E 538       
174 antiaglomerant ca ferrocianur de potassi terme pral.n m        fr ferrocyanure de potassium        en potassium ferrocyanide        es ferrocianuro de potasio         cod E 536       
175 antiaglomerant ca ferrocianur de sodi terme pral.n m        fr ferrocyanure de sodium        en sodium ferrocyanide        es ferrocianuro de sodio         cod E 535       
176 estabilitzador ca fitosterols rics en estigmasterol terme pral.n m pl        fr phytostérols riches en stigmastérol        en stigmasterol-rich plant sterols        es fitosteroles ricos en estigmasterol         cod E 499       
177 correctiu de l'acidesa ca fosfat àcid de sodi i alumini terme pral.n m        fr phosphate d'aluminium sodique acide        en acidic sodium aluminium phosphate        es fosfato ácido de sodio y aluminio         cod E 541       
178 agent de tractament de la farina ca fosfat de dicalci terme pral.n m        fr phosphate de dicalcium        en dicalcium phosphate        es fosfato de dicalcio         cod E 341 ii)       
179 antiaglomerant ca fosfat de dimagnesi terme pral.n m        fr phosphate de dimagnésium        en dimagnesium phosphate        es fosfato de dimagnesio         cod E 343 ii)       
180 emulsionant ca fosfat de dimidó terme pral.n m        fr phosphate de diamidon        en distarch phosphate        es fosfato de dialmidón         cod E 1412       
181 emulsionant ca fosfat de dimidó acetilat terme pral.n m        fr phosphate de diamidon acétylé        en acetylated distarch phosphate        es fosfato acetilado de dialmidón es fosfato de dialmidón acetilado        cod E 1414       
182 emulsionant ca fosfat de dimidó fosfatat terme pral.n m        fr phosphate de diamidon phosphaté        en phosphated distarch phosphate        es fosfato de dialmidón fosfatado         cod E 1413       
183 emulsionant ca fosfat de dimidó hidroxipropilat terme pral.n m        fr phosphate de diamidon hydroxypropylé        en hydroxypropyl distarch phosphate        es fosfato de dialmidón hidroxipropilado es fosfato de hidroxipropil dialmidón        cod E 1442       
184 correctiu de l'acidesa ca fosfat de dipotassi terme pral.n m        fr phosphate de dipotassium        en dipotassium phosphate        es fosfato de dipotasio         cod E 340 ii)       
185 correctiu de l'acidesa ca fosfat de disodi terme pral.n m        fr phosphate de disodium        en disodium phosphate        es fosfato de disodio         cod E 339 ii)       
186 agent de tractament de la farina ca fosfat de monocalci terme pral.n m        fr phosphate de monocalcium        en monocalcium phosphate        es fosfato de monocalcio         cod E 341 i)       
187 antiaglomerant ca fosfat de monomagnesi terme pral.n m        fr phosphate de monomagnésium        en monomagnesium phosphate        es fosfato de monomagnesio         cod E 343 i)       
188 emulsionant ca fosfat de monomidó terme pral.n m        fr phosphate de monoamidon        en monostarch phosphate        es fosfato de monoalmidón         cod E 1410       
189 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monopotassi terme pral.n m        fr phosphate de monopotassium        en monopotassium phosphate        es fosfato de monopotasio         cod E 340 i)       
190 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monosodi terme pral.n m        fr phosphate de monosodium        en monosodium phosphate        es fosfato de monosodio         cod E 339 i)       
191 agent de tractament de la farina ca fosfat de tricalci terme pral.n m        fr phosphate de tricalcium        en tricalcium phosphate        es fosfato de tricalcio         cod E 341 iii)       
192 correctiu de l'acidesa ca fosfat de tripotassi terme pral.n m        fr phosphate de tripotassium        en tripotassium phosphate        es fosfato de tripotasio         cod E 340 iii)       
193 correctiu de l'acidesa ca fosfat de trisodi terme pral.n m        fr phosphate de trisodium        en trisodium phosphate        es fosfato de trisodio         cod E 339 iii)       
194 emulsionant ca fosfàtids d'amoni terme pral.n m pl        fr phosphatides d'ammonium        en ammonium phosphatides        es fosfátidos de amonio         cod E 442       
195 correctiu de l'acidesa ca fosfats de calci terme pral.n m pl        fr phosphates de calcium        en calcium phosphates        es fosfatos de calcio         cod E 341       
196 correctiu de l'acidesa ca fosfats de magnesi terme pral.n m pl        fr phosphates de magnésium        en magnesium phosphates        es fosfatos de magnesio         cod E 343       
197 correctiu de l'acidesa ca fosfats de potassi terme pral.n m pl        fr phosphates de potassium        en potassium phosphates        es fosfatos de potasio         cod E 340       
198 correctiu de l'acidesa ca fosfats de sodi terme pral.n m pl        fr phosphates de sodium        en sodium phosphates        es fosfatos de sodio         cod E 339       
199 antioxidant ca gal·lat d'octil terme pral.n m        fr gallate d'octyle        en octyl gallate        es galato de octilo         cod E 311       
200 antioxidant ca gal·lat de dodecil terme pral.n m        fr gallate de dodécyle        en dodecyl gallate        es galato de dodecilo         cod E 312       
201 antioxidant ca gal·lat de propil terme pral.n m        fr gallate de propyle        en propyl gallate        es galato de propilo         cod E 310       
202 agent de càrrega ca glicerol terme pral.n m        fr glycérol        en glycerol        es glicerina es glicerol        cod E 422       
203 potenciador de gust ca glicina i la seva sal de sodi terme pral.n f        fr glycinate de sodium        en glycine and its sodium salt        es glicina y su sal de sodio         cod E 640       
204 edulcorant intensiu ca glicòsids d'esteviol terme pral.n m pl        fr glucosides de stéviol        en steviol glycosides        es glicósidos de esteviol         cod E 960       
205 emulsionant ca glucomannan de konjac terme pral.n m        fr glucomannane de konjac        en konjac glucomannan        es glucomanano de konjac         cod E 425 ii)       
206 correctiu de l'acidesa ca gluconat de calci terme pral.n m        fr gluconate de calcium        en calcium gluconate        es gluconato de calcio         cod E 578       
207 segrestant ca gluconat de potassi terme pral.n m        fr gluconate de potassium        en potassium gluconate        es gluconato de potasio         cod E 577       
208 segrestant ca gluconat de sodi terme pral.n m        fr gluconate de sodium        en sodium gluconate        es gluconato de sodio         cod E 576       
209 fixador de color ca gluconat ferrós terme pral.n m        fr gluconate ferreux        en ferrous gluconate        es gluconato ferroso         cod E 579       
210 correctiu de l'acidesa ca δ-gluconolactona terme pral.n f        fr glucono-δ-lactone fr δ-gluconolactone       en glucono-δ-lactone en δ-gluconolactone       es glucono-δ-lactona es δ-gluconolactona        cod E 575       
211 potenciador de gust ca glutamat de monoamoni terme pral.n m        fr glutamate de monoammonium        en monoammonium glutamate        es glutamato de monoamonio         cod E 624       
212 potenciador de gust ca glutamat de monopotassi terme pral.n m        fr glutamate de monopotassium        en monopotassium glutamate        es glutamato de monopotasio         cod E 622       
213 potenciador de gust ca glutamat de monosodi terme pral.n m        fr glutamate de monosodium        en monosodium glutamate        es glutamato de monosodio         cod E 621       
214 emulsionant ca goma aràbiga terme pral.n f        fr gomme arabique        en acacia gum en gum arabic       es goma arábiga         cod E 414       
215 estabilitzador ca goma aràbiga modificada amb àcid octenilsuccínic terme pral.n f        fr gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique        en succinic acid modified gum arabic        es goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico         cod E 423       
216 emulsionant ca goma de càssia terme pral.n f        fr gomme cassia        en cassia gum        es goma cassia         cod E 427       
217 emulsionant ca goma de garrofí terme pral.n f        fr gomme de caroube        en locust bean gum        es goma garrofín         cod E 410       
218 emulsionant ca goma de guar terme pral.n f        fr gomme de guar        en guar gum        es goma guar         cod E 412       
219 emulsionant ca goma de karaya terme pral.n f        fr gomme de karaya        en karaya gum        es goma karaya         cod E 416       
220 espessidor ca goma de konjac terme pral.n f        fr gomme de konjac        en konjac gum        es goma de konjac         cod E 425 i)       
221 espessidor ca goma de tara terme pral.n f        fr gomme de tara        en tara gum        es goma tara         cod E 417       
222 emulsionant ca goma de tragacant terme pral.n f        fr gomme adragante        en tragacanth        es goma tragacanto         cod E 413       
223 espessidor ca goma gellan terme pral.n f        fr gomme gellane        en gellan gum        es goma gellan         cod E 418       
224 agent glaçador ca goma laca terme pral.n f        fr gomme laque fr shellac       en shellac        es goma laca es shellac        cod E 904       
225 emulsionant ca goma xantana terme pral.n f        fr gomme de xanthane        en xanthan gum        es goma xantana         cod E 415       
226 colorant sintètic > monoazoic ca groc ataronjat S terme pral.n m        fr jaune orangé S fr jaune soleil FCF       en orange yellow S en sunset yellow FCF       es amarillo anaranjado S es amarillo ocaso FCF        cod E 110       
227 colorant sintètic > quinonaftolònic ca groc de quinolina terme pral.n m        fr jaune de quinoléine        en quinoline yellow        es amarillo de quinoleína         cod E 104       
228 potenciador de gust ca guanilat de calci terme pral.n m        fr guanylate de calcium        en calcium guanylate        es guanilato de calcio         cod E 629       
229 potenciador de gust ca guanilat de dipotassi terme pral.n m        fr guanylate de potassium        en dipotassium guanylate        es guanilato de dipotasio         cod E 628       
230 potenciador de gust ca guanilat de disodi terme pral.n m        fr guanylate de sodium        en disodium guanylate        es guanilato de disodio         cod E 627       
231 gas d'envasament ca heli terme pral.n m        fr hélium        en helium        es helio         cod E 939       
232 antiaglomerant ca hemicel·lulosa de soja terme pral.n f        fr hémicellulose de soja        en soybean hemicellulose        es hemicelulosa de soja         cod E 426       
233 conservant ca hexametilentetramina terme pral.n f        fr hexaméthylènetétramine        en hexamethylenetetramine        es hexametilentetramina         cod E 239       
234 antioxidant ca 4-hexilresorcinol terme pral.n m        fr 4-hexylrésorcinol        en 4-hexylresorcinol        es 4-hexilresorcinol         cod E 586       
235 gas d'envasament ca hidrogen terme pral.n m        fr hydrogène        en hydrogen        es hidrógeno         cod E 949       
236 correctiu de l'acidesa ca hidròxid d'amoni terme pral.n m        fr hydroxyde d'ammonium        en ammonium hydroxide        es hidróxido de amonio         cod E 527       
237 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de calci terme pral.n m        fr hydroxyde de calcium        en calcium hydroxide        es hidróxido de calcio         cod E 526       
238 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de magnesi terme pral.n m        fr hydroxyde de magnésium        en magnesium hydroxide        es hidróxido de magnesio         cod E 528       
239 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de potassi terme pral.n m        fr hydroxyde de potassium        en potassium hydroxide        es hidróxido de potasio         cod E 525       
240 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de sodi terme pral.n m        fr hydroxyde de sodium        en sodium hydroxide        es hidróxido de sodio         cod E 524       
241 agent glaçador ca hidroxipropilcel·lulosa terme pral.n f        fr hydroxypropylcellulose        en hydroxypropylcellulose        es hidroxipropilcelulosa         cod E 463       
242 emulsionant ca hidroxipropilmetilcel·lulosa terme pral.n f        fr hydroxypropylméthylcellulose        en hydroxypropylmethylcellulose        es hidroxipropilmetilcelulosa         cod E 464       
243 colorant sintètic > indigoide ca indigotina terme pral.n f ca indi sin. compl.n m       fr indigotine        en indigo carmine en indigotine       es carmín de índigo es carmín índigo es indigotina       cod E 132       
244 potenciador de gust ca inosinat de calci terme pral.n m        fr inosinate de calcium        en calcium inosinate        es inosinato de calcio         cod E 633       
245 potenciador de gust ca inosinat de dipotassi terme pral.n m        fr inosinate de dipotassium        en dipotassium inosinate        es inosinato de dipotasio         cod E 632       
246 potenciador de gust ca inosinat de disodi terme pral.n m        fr inosinate de disodium        en disodium inosinate        es inosinato de disodio         cod E 631       
247 estabilitzador ca invertasa terme pral.n f        fr invertase        en invertase        es invertasa         cod E 1103       
248 gas propel·lent ca isobutà terme pral.n m        fr isobutane        en isobutane        es isobutano         cod E 943b       
249 agent de càrrega ca isomalt terme pral.n m        fr isomalt        en isomalt        es isomalt es isomaltitol        cod E 953       
250 espessidor ca konjac terme pral.n m        fr konjac        en konjac        es konjac         cod E 425       
251 agent de tractament de la farina ca L-cisteïna terme pral.n f        fr L-cystéine        en L-cysteine        es L-cisteína         cod E 920       
252 agent de suport per a edulcorants de taula ca L-leucina terme pral.n f        fr L-leucine        en L-leucine        es L-leucina         cod E 641       
253 agent de tractament de la farina ca lactat de calci terme pral.n m        fr lactate de calcium        en calcium lactate        es lactato de calcio         cod E 327       
254 correctiu de l'acidesa ca lactat de potassi terme pral.n m        fr lactate de potassium        en potassium lactate        es lactato de potasio         cod E 326       
255 correctiu de l'acidesa ca lactat de sodi terme pral.n m        fr lactate de sodium        en sodium lactate        es lactato de sodio         cod E 325       
256 fixador de color ca lactat ferrós terme pral.n m        fr lactate ferreux        en ferrous lactate        es lactato ferroso         cod E 585       
257 edulcorant de càrrega ca lactitol terme pral.n m        fr lactitol        en lactitol        es lactitol         cod E 966       
258 emulsionant ca lecitines terme pral.n f pl        fr lécithines        en lecithins        es lecitinas         cod E 322       
259 colorant natural > carotenoide ca licopè terme pral.n m        fr lycopène        en lycopene        es licopeno         cod E 160d       
260 conservant ca lisozim terme pral.n m        fr lysozyme        en lysozyme        es lisozima         cod E 1105       
261 colorant sintètic per a superfícies > monoazoic ca litolrubina BK terme pral.n f        fr lithol-rubine BK        en litholrubine BK        es litolrubina BK         cod E 180       
262 colorant natural > xantofil·la ca luteïna terme pral.n f        fr lutéine        en lutein        es luteína         cod E 161b       
263 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de calci terme pral.n m        fr malate acide de calcium        en calcium hydrogen malate        es malato ácido de calcio         cod E 352 ii)       
264 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de sodi terme pral.n m        fr malate acide de sodium        en sodium hydrogen malate        es malato ácido de sodio         cod E 350 ii)       
265 correctiu de l'acidesa ca malat de calci terme pral.n m        fr malate de calcium        en calcium malate        es malato de calcio         cod E 352 i)       
266 correctiu de l'acidesa ca malat de potassi terme pral.n m        fr malate de potassium        en potassium malate        es malato de potasio         cod E 351       
267 correctiu de l'acidesa ca malat de sodi terme pral.n m        fr malate de sodium        en sodium malate        es malato de sodio         cod E 350 i)       
268 correctiu de l'acidesa ca malats de calci terme pral.n m pl        fr malates de calcium        en calcium malates        es malatos de calcio         cod E 352       
269 correctiu de l'acidesa ca malats de sodi terme pral.n m pl        fr malates de sodium        en sodium malates        es malatos de sodio         cod E 350       
270 agent de càrrega ca maltitol terme pral.n m        fr maltitol        en maltitol        es maltitol         cod E 965 i)       
271 edulcorant de càrrega ca maltitols terme pral.n m pl        fr maltitols        en maltitols        es maltitoles         cod E 965       
272 agent de càrrega ca mannitol terme pral.n m        fr mannitol        en mannitol        es manitol         cod E 421       
273 colorant sintètic > diazoic ca marró HT terme pral.n m        fr brun chocolat HT        en brown HT        es marrón HT es pardo HT        cod E 155       
274 colorant natural > carotenoide ca mescla de carotens terme pral.n f        fr carotènes mélangés        en mixed carotenes        es mezcla de carotenos         cod E 160a i)       
275 antioxidant ca metabisulfit de potassi terme pral.n m        fr métabisulfite de potassium        en potassium metabisulphite        es metabisulfito de potasio         cod E 224       
276 agent de tractament de la farina ca metabisulfit de sodi terme pral.n m        fr métabisulfite de sodium        en sodium metabisulphite        es metabisulfito de sodio         cod E 223       
277 emulsionant ca metilcel·lulosa terme pral.n f        fr méthylcellulose        en methylcellulose        es metilcelulosa         cod E 461       
278 emulsionant ca midó acetilat terme pral.n m        fr amidon acétylé        en acetylated starch        es almidón acetilado         cod E 1420       
279 emulsionant ca midó acetilat oxidat terme pral.n m        fr amidon oxydé acétylé        en acetylated oxidised starch        es almidón acetilado oxidado es almidón oxidado acetilado        cod E 1451       
280 emulsionant ca midó hidroxipropilat terme pral.n m        fr amidon hydroxypropylé        en hydroxypropyl starch        es hidroxipropil almidón         cod E 1440       
281 emulsionant ca midó oxidat terme pral.n m        fr amidon oxydé        en oxidised starch        es almidón oxidado         cod E 1404       
282 emulsionant ca monoestearat de sorbitan terme pral.n m        fr monostéarate de sorbitane        en sorbitan monostearate        es monoestearato de sorbitán         cod E 491       
283 dispersant ca monoestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 60 sin. compl.n m       fr monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 60       en polyoxyethylene sorbitan monostearate en polysorbate 60       es monoestearato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 60        cod E 435       
284 emulsionant ca monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr mono- et diglycérides d'acides gras        en mono- and diglycerides of fatty acids        es mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 471       
285 emulsionant ca monolaurat de sorbitan terme pral.n m        fr monolaurate de sorbitane        en sorbitan monolaurate        es monolaurato de sorbitán         cod E 493       
286 dispersant ca monolaurat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 20 sin. compl.n m       fr monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 20       en polyoxyethylene sorbitan monolaurate en polysorbate 20       es monolaurato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 20        cod E 432       
287 emulsionant ca monooleat de sorbitan terme pral.n m        fr monooléate de sorbitane        en sorbitan monooleate        es monooleato de sorbitán         cod E 494       
288 dispersant ca monooleat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 80 sin. compl.n m       fr monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 80       en polyoxyethylene sorbitan monooleate en polysorbate 80       es monooleato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 80        cod E 433       
289 emulsionant ca monopalmitat de sorbitan terme pral.n m        fr monopalmitate de sorbitane        en sorbitan monopalmitate        es monopalmitato de sorbitán         cod E 495       
290 dispersant ca monopalmitat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 40 sin. compl.n m       fr monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane fr polysorbate 40       en polyoxyethylene sorbitan monopalmitate en polysorbate 40       es monopalmitato de sorbitán polioxietilenado es polisorbato 40        cod E 434       
291 conservant ca N-lauroïlarginat d'etil terme pral.n m        fr éthyl lauroyl arginate        en ethyl lauroyl arginate        es etil lauroil arginato         cod E 243       
292 conservant ca natamicina terme pral.n f        fr natamycine        en natamycin        es natamicina         cod E 235       
293 colorant sintètic > diazoic ca negre brillant BN terme pral.n m ca negre PN terme pral.n m       fr noir brillant BN fr noir PN       en black PN en brilliant black BN       es negro brillante BN es negro PN        cod E 151       
294 edulcorant intensiu ca neohesperidina DC terme pral.n f ca neohesperidina dihidrocalcona sin. compl.n f       fr néohespéridine DC        en neohesperidine DC en neohesperidine dihydrochalcone       es neohesperidina DC es neohesperidina dihidrocalcona        cod E 959       
295 edulcorant intensiu ca neotam terme pral.n m        fr néotame        en neotame        es neotamo         cod E 961       
296 conservant ca nisina terme pral.n f        fr nisine        en nisin        es nisina         cod E 234       
297 conservant ca nitrat de potassi terme pral.n m        fr nitrate de potassium        en potassium nitrate        es nitrato de potasio         cod E 252       
298 conservant ca nitrat de sodi terme pral.n m        fr nitrate de sodium        en sodium nitrate        es nitrato de sodio         cod E 251       
299 conservant ca nitrit de potassi terme pral.n m        fr nitrite de potassium        en potassium nitrite        es nitrito de potasio         cod E 249       
300 conservant ca nitrit de sodi terme pral.n m        fr nitrite de sodium        en sodium nitrite        es nitrito de sodio         cod E 250       
301 gas d'envasament ca nitrogen terme pral.n m        fr azote        en nitrogen        es nitrógeno         cod E 941       
302 colorant natural > carotenoide ca annato terme pral.n m ca bixina terme pral.n f ca norbixina terme pral.n f      fr annato fr bixine fr norbixine      en annatto en bixin en norbixin      es annato es bija es bixina es norbixina      cod E 160b       
303 emulsionant ca octenilsuccinat alumínic de midó terme pral.n m        fr octénylsuccinate d'aluminium et de l'amidon        en starch aluminium octenyl succinate        es octenil succinato alumínico de almidón         cod E 1452       
304 emulsionant ca octenilsuccinat sòdic de midó terme pral.n m        fr octénylsuccinate d'amidon sodique        en starch sodium octenyl succinate        es octenil succinato sódico de almidón         cod E 1450       
305 emulsionant ca oli de soja oxidat tèrmicament i en interacció amb monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m        fr huile de soja oxydée par chauffage avec des mono- et diglycérides d'acides gras        en thermally oxidised soybean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids        es aceite de soja oxidado térmicamente y en interacción con mono- y diglicéridos de los ácidos grasos         cod E 479b       
306 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca or terme pral.n m        fr or        en gold        es oro         cod E 175       
307 agent de tractament de la farina ca òxid de calci terme pral.n m        fr oxyde de calcium        en calcium oxide        es óxido de calcio         cod E 529       
308 antiaglomerant ca òxid de magnesi terme pral.n m        fr oxyde de magnésium        en magnesium oxide        es óxido de magnesio         cod E 530       
309 gas d'envasament ca òxid nitrós terme pral.n m        fr oxyde nitreux        en nitrous oxide        es óxido nitroso         cod E 942       
310 colorant natural per a superfícies > mineral ca òxids de ferro i hidròxids de ferro terme pral.n m pl        fr oxydes et hydroxydes de fer        en iron oxides and hydroxides        es óxidos de hierro e hidróxidos de hierro es óxidos e hidróxidos de hierro        cod E 172       
311 gas d'envasament ca oxigen terme pral.n m        fr oxygène        en oxygen        es oxígeno         cod E 948       
312 conservant ca p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n m        fr p-hydroxybenzoate d'éthyle        en ethyl p-hydroxybenzoate        es etil p-hidroxibenzoato es p-hidroxibenzoato de etilo        cod E 214       
313 conservant ca p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n m        fr p-hydroxybenzoate de méthyle        en methyl p-hydroxybenzoate        es metil p-hidroxibenzoato es p-hidroxibenzoato de metilo        cod E 218       
314 antioxidant ca palmitat d'ascorbil terme pral.n m        fr palmitate d'ascorbyle        en ascorbyl palmitate        es palmitato de ascorbilo         cod E 304 i)       
315 emulsionant ca pectina terme pral.n f        fr pectine        en pectin        es pectina         cod E 440 i)       
316 emulsionant ca pectina amidada terme pral.n f        fr pectine amidée        en amidated pectin        es pectina amidada         cod E 440 ii)       
317 emulsionant ca pectines terme pral.n f pl        fr pectines        en pectins        es pectinas         cod E 440       
318 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca plata terme pral.n f        fr argent        en silver        es plata         cod E 174       
319 agent glaçador ca poli-1-decè hidrogenat terme pral.n m        fr poly-1-décène hydrogéné        en hydrogenated poly-1-decene        es poli-1-deceno hidrogenado         cod E 907       
320 agent de càrrega ca polidextrosa terme pral.n f        fr polydextrose        en polydextrose        es polidextrosa         cod E 1200       
321 antiescumejant ca polietilenglicol 6000 terme pral.n m        fr polyéthylèneglycol 6000        en polyethyleneglycol 6000        es polietilenglicol 6000         cod E 1521       
322 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de calci terme pral.n m        fr polyphosphate de calcium        en calcium polyphosphate        es polifosfato de calcio         cod E 452 iv)       
323 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de potassi terme pral.n m        fr polyphosphate de potassium        en potassium polyphosphate        es polifosfato de potasio         cod E 452 ii)       
324 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de sodi terme pral.n m        fr polyphosphate de sodium        en sodium polyphosphate        es polifosfato de sodio         cod E 452 i)       
325 correctiu de l'acidesa ca polifosfat doble de sodi i calci terme pral.n m        fr polyphosphate calco-sodique        en sodium calcium polyphosphate        es polifosfato doble de sodio y calcio         cod E 452 iii)       
326 correctiu de l'acidesa ca polifosfats terme pral.n m pl        fr polyphosphates        en polyphosphates        es polifosfatos         cod E 452       
327 emulsionant ca poliricinoleat de poligliceril terme pral.n m        fr polyricinoléate de polyglycérol        en polyglycerol polyricinoleate        es polirricinoleato de poliglicerol         cod E 476       
328 agent de càrrega ca polivinilpirrolidona terme pral.n f        fr polyvinylpyrrolidone        en polyvinylpyrrolidone        es polivinilpirrolidona         cod E 1201       
329 estabilitzador ca polivinilpolipirrolidona terme pral.n f        fr polyvinylpolypyrrolidone        en polyvinylpolypyrrolidone        es polivinilpolipirrolidona         cod E 1202       
330 colorant sintètic > monoazoic ca vermell de cotxinilla A terme pral.n m ca ponceau 4R sin. compl.n m       fr ponceau 4R fr rouge cochenille A       en cochineal red A en ponceau 4R       es ponceau 4R es punzó 4R es rojo cochinilla A       cod E 124       
331 gas propel·lent ca propà terme pral.n m        fr propane        en propane        es propano         cod E 944       
332 diluent d'aromes ca 1,2-propandiol terme pral.n m ca propilenglicol terme pral.n m       fr propane diol-1,2 fr propylèneglycol       en propane-1,2-diol en propyleneglycol       es 1,2 propanodiol es propano-1,2-diol es propilenglicol       cod E 1520       
333 conservant ca propionat de calci terme pral.n m        fr propionate de calcium        en calcium propionate        es propionato de calcio         cod E 282       
334 conservant ca propionat de potassi terme pral.n m        fr propionate de potassium        en potassium propionate        es propionato de potasio         cod E 283       
335 conservant ca propionat de sodi terme pral.n m        fr propionate de sodium        en sodium propionate        es propionato de sodio         cod E 281       
336 agent glaçador ca pullulan terme pral.n m        fr pullulane        en pullulan        es pullulan         cod E 1204       
337 colorant natural > isoal·loxazínic ca riboflavina terme pral.n f        fr riboflavine        en riboflavin        es riboflavina         cod E 101 i)       
338 edulcorant intensiu ca sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci terme pral.n f        fr saccharine et ses sels de Na, K et Ca        en saccharin and its Na, K and Ca salts        es sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio         cod E 954       
339 edulcorant intensiu ca sal d'aspartam-acesulfam terme pral.n f        fr sel d'aspartame-acésulfame        en salt of aspartame-acesulfame        es sal de aspartamo-acesulfamo         cod E 962       
340 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n f        fr p-hydroxybenzoate d'éthyle de sodium        en sodium ethyl p-hydroxybenzoate        es etil p-hidroxibenzoato de sodio es p-hidroxibenzoato de etilo de sodio        cod E 215       
341 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n f        fr p-hydroxybenzoate de méthyle de sodium        en sodium methyl p-hydroxybenzoate        es metil p-hidroxibenzoato de sodio es p-hidroxibenzoato de metilo de sodio        cod E 219       
342 antiaglomerant ca sals magnèsiques d'àcids grassos terme pral.n f pl        fr sels de magnésium d'acides gras        en magnesium salts of fatty acids        es sales magnésicas de los ácidos grasos         cod E 470b       
343 antiaglomerant ca sals sòdiques, potàssiques i càlciques d'àcids grassos terme pral.n f pl        fr sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras        en sodium, potassium and calcium salts of fatty acids        es sales de sodio, de potasio y de calcio de los ácidos grasos es sales sódicas, potásicas y cálcicas de los ácidos grasos        cod E 470a       
344 correctiu de l'acidesa ca sesquicarbonat de sodi terme pral.n m        fr sesquicarbonate de sodium        en sodium sesquicarbonate        es sesquicarbonato de sodio         cod E 500 iii)       
345 antiaglomerant ca silicat de calci terme pral.n m        fr silicate de calcium        en calcium silicate        es silicato de calcio         cod E 552       
346 antiaglomerant ca silicat de magnesi terme pral.n m        fr silicate de magnésium        en magnesium silicate        es silicato de magnesio         cod E 553a i)       
347 conservant ca sorbat de calci terme pral.n m        fr sorbate de calcium        en calcium sorbate        es sorbato de calcio         cod E 203       
348 conservant ca sorbat de potassi terme pral.n m        fr sorbate de potassium        en potassium sorbate        es sorbato de potasio         cod E 202       
349 agent de càrrega ca sorbitol terme pral.n m        fr sorbitol        en sorbitol        es sorbitol         cod E 420 i)       
350 agent de càrrega ca sorbitols terme pral.n m pl        fr sorbitols        en sorbitols        es sorbitoles         cod E 420       
351 edulcorant intensiu ca sucralosa terme pral.n f        fr sucralose        en sucralose        es sucralosa         cod E 955       
352 emulsionant ca sucroèsters d'àcids grassos terme pral.n m pl        fr sucroesters d'acides gras        en sucrose esters of fatty acids        es sucroésteres de ácidos grasos         cod E 473       
353 emulsionant ca sucroglicèrids terme pral.n m pl        fr sucroglycérides        en sucroglycerides        es sucroglicéridos         cod E 474       
354 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de potassi terme pral.n m        fr sulfate acide de potassium        en potassium hydrogen sulphate        es sulfato ácido de potasio         cod E 515 ii)       
355 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de sodi terme pral.n m        fr sulfate acide de sodium        en sodium hydrogen sulphate        es sulfato ácido de sodio         cod E 514 ii)       
356 antiaglomerant ca sulfat d'alumini terme pral.n m        fr sulfate d'aluminium        en aluminium sulphate        es sulfato de aluminio         cod E 520       
357 agent de tractament de la farina ca sulfat d'amoni terme pral.n m        fr sulfate d'ammonium        en ammonium sulphate        es sulfato de amonio         cod E 517       
358 agent de tractament de la farina ca sulfat de calci terme pral.n m        fr sulfate de calcium        en calcium sulphate        es sulfato de calcio         cod E 516       
359 correctiu de l'acidesa ca sulfat de potassi terme pral.n m        fr sulfate de potassium        en potassium sulphate        es sulfato de potasio         cod E 515 i)       
360 correctiu de l'acidesa ca sulfat de sodi terme pral.n m        fr sulfate de sodium        en sodium sulphate        es sulfato de sodio         cod E 514 i)       
361 enduridor ca sulfat doble d'alumini i amoni terme pral.n m        fr sulfate double d'aluminium et d'ammonium        en aluminium ammonium sulphate        es sulfato de aluminio y amonio es sulfato doble de aluminio y amonio        cod E 523       
362 correctiu de l'acidesa ca sulfat doble d'alumini i potassi terme pral.n m        fr sulfate double d'aluminium et de potassium        en aluminium potassium sulphate        es sulfato de aluminio y potasio es sulfato doble de aluminio y potasio        cod E 522       
363 enduridor ca sulfat doble d'alumini i sodi terme pral.n m        fr sulfate double d'aluminium et de sodium        en aluminium sodium sulphate        es sulfato de aluminio y sodio es sulfato doble de aluminio y sodio        cod E 521       
364 correctiu de l'acidesa ca sulfats de potassi terme pral.n m pl        fr sulfates de potassium        en potassium sulphates        es sulfatos de potasio         cod E 515       
365 correctiu de l'acidesa ca sulfats de sodi terme pral.n m pl        fr sulfates de sodium        en sodium sulphates        es sulfatos de sodio         cod E 514       
366 antioxidant ca sulfit de calci terme pral.n m        fr sulfite de calcium        en calcium sulphite        es sulfito de calcio         cod E 226       
367 antioxidant ca sulfit de sodi terme pral.n m        fr sulfite de sodium        en sodium sulphite        es sulfito de sodio         cod E 221       
368 agent glaçador ca talc terme pral.n m        fr talc        en talc        es talco         cod E 553b       
369 agent de tractament de la farina ca tartrat d'estearoïl terme pral.n m        fr tartrate de stéaroyle        en stearoyl tartrate        es tartrato de estearoilo         cod E 483       
370 correctiu de l'acidesa ca tartrat de calci terme pral.n m        fr tartrate de calcium        en calcium tartrate        es tartrato de calcio         cod E 354       
371 correctiu de l'acidesa ca tartrat de dipotassi terme pral.n m        fr tartrate de dipotassium        en dipotassium tartrate        es tartrato de dipotasio         cod E 336 ii)       
372 correctiu de l'acidesa ca tartrat de disodi terme pral.n m        fr tartrate de disodium        en disodium tartrate        es tartrato de disodio         cod E 335 ii)       
373 antiaglomerant en la sal i els succedanis de la sal ca tartrat de ferro terme pral.n m        fr tartrate de fer        en iron tartrate        es tartrato de hierro         cod E 534       
374 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monopotassi terme pral.n m        fr tartrate de monopotassium        en monopotassium tartrate        es tartrato de monopotasio         cod E 336 i)       
375 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monosodi terme pral.n m        fr tartrate de monosodium        en monosodium tartrate        es tartrato de monosodio         cod E 335 i)       
376 correctiu de l'acidesa ca tartrat doble de sodi i potassi terme pral.n m        fr tartrate double de sodium et de potassium        en potassium sodium tartrate        es tartrato doble de sodio y potasio         cod E 337       
377 estabilitzador ca tartrats de potassi terme pral.n m pl        fr tartrates de potassium        en potassium tartrates        es tartratos de potasio         cod E 336       
378 estabilitzador ca tartrats de sodi terme pral.n m pl        fr tartrates de sodium        en sodium tartrates        es tartratos de sodio         cod E 335       
379 colorant sintètic > monoazoic ca tartrazina terme pral.n f        fr tartrazine        en tartrazine        es tartracina es tartrazina        cod E 102       
380 edulcorant intensiu ca taumatina terme pral.n f        fr thaumatine        en thaumatin        es taumatina         cod E 957       
381 antioxidant ca tertbutilhidroquinona terme pral.n f ca TBHQ siglan f       fr butylhydroquinone tertiaire fr BHQT       en tertiary-butylhydroquinone en TBHQ       es terbutilhidroquinona es TBHQ        cod E 319       
382 conservant ca tetraborat de sodi (bòrax) terme pral.n m        fr tétraborate de sodium (borax)        en sodium tetraborate (borax)        es tetraborato de sodio (bórax)         cod E 285       
383 antioxidant ca δ-tocoferol terme pral.n m        fr δ-tocophérol        en δ-tocopherol        es δ-tocoferol         cod E 309       
384 antioxidant ca γ-tocoferol terme pral.n m        fr γ-tocophérol        en γ-tocopherol        es γ-tocoferol         cod E 308       
385 antioxidant ca α-tocoferol terme pral.n m        fr α-tocophérol        en α-tocopherol        es α-tocoferol         cod E 307       
386 diluent d'aromes ca triacetat de gliceril terme pral.n m ca triacetina terme pral.n f       fr triacétate de glycéryle fr triacétine       en glyceryl triacetate en triacetin       es triacetato de glicerilo es triacetina        cod E 1518       
387 emulsionant ca triestearat de sorbitan terme pral.n m        fr tristéarate de sorbitane        en sorbitan tristearate        es triestearato de sorbitán         cod E 492       
388 dispersant ca triestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 65 sin. compl.n m       fr polysorbate 65 fr tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane       en polyoxyethylene sorbitan tristearate en polysorbate 65       es polisorbato 65 es triestearato de sorbitán polioxietilenado        cod E 436       
389 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentapotassi terme pral.n m        fr triphosphate de pentapotassium        en pentapotassium triphosphate        es trifosfato de pentapotasio         cod E 451 ii)       
390 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentasodi terme pral.n m        fr triphosphate de pentasodium        en pentasodium triphosphate        es trifosfato de pentasodio         cod E 451 i)       
391 correctiu de l'acidesa ca trifosfats terme pral.n m pl        fr triphosphates        en triphosphates        es trifosfatos         cod E 451       
392 antiaglomerant ca trisilicat de magnesi terme pral.n m        fr trisilicate de magnésium        en magnesium trisilicate        es trisilicato de magnesio         cod E 553a ii)       
393 colorant sintètic > triarilmetànic ca verd S terme pral.n m ca verd àcid brillant BS sin. compl.n m ca verd brillant sin. compl.n m      fr vert S        en green S        es verde ácido brillante BS es verde lisamina es verde S       cod E 142       
394 colorant sintètic > monoazoic ca vermell allura AC terme pral.n m        fr rouge allura        en allura red AC        es rojo allura AC         cod E 129       
395 colorant natural > betalaïna ca betanina terme pral.n f ca vermell de remolatxa terme pral.n m       fr bétanine fr rouge de betterave       en beetroot red en betanin       es betanina es rojo de remolacha        cod E 162       
396 agent de càrrega ca xarop de maltitol terme pral.n m        fr sirop de maltitol        en maltitol syrup        es jarabe de maltitol         cod E 965 ii)       
397 edulcorant de càrrega ca xarop de poliglicitol terme pral.n m        fr sirop de polyglicitol        en polyglycitol syrup        es jarabe de poliglicitol         cod E 964       
398 agent de càrrega ca xarop de sorbitol terme pral.n m        fr sirop de sorbitol        en sorbitol syrup        es jarabe de sorbitol         cod E 420 ii)       
399 agent de càrrega ca xilitol terme pral.n m        fr xylitol        en xylitol        es xilitol         cod E 967