Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 elements arquitectònics ca de llinda terme pral.adj ca a nivell sin. compl.adj       en linteled                es a nivel es a regla es adintelado es degenerante                           
2 ceramologia ca a rodeta terme pral.adj        en rouletting                es a ruedecilla                              
3 tècniques i materials de construcció ca a plec de llibre terme pral.adj ca a sardinell terme pral.adj       en on edge                es a sardinel                              
4 elements arquitectònics ca àbac terme pral.n m        en abacus                es ábaco                              
5 ceramologia ca abocador terme pral.n m        en outlet en spout               es vertedor                              
6 indústria òssia ca abrasió terme pral.n f        en abrasion                es abrasión                              
7 estructures civils ca absis terme pral.n m ca àbsida sin. compl.n f       en apse                es ábsida es ábside                             
8 estructures religioses ca absidiola terme pral.n f        en apsidal chapel                es absidiola es absidiolo                             
9 datació absoluta ca aC terme pral.adv        en BC                es a.C.                              
10 ceramologia ca acabat terme pral.n m        en finishing en surface finish en surface finishing              es acabado                              
11 ceramologia ca acanalat -ada terme pral.adj        en fluting                es acanalado                              
12 arqueobotànica ca acetòlisi terme pral.n f        en acetolysis                es acetolisis                              
13 divisions cronoculturals ca acheulià terme pral.n m        en Acheulian                es achelense es acheuliense                             
14 paleoantropologia ca acrocèfal -a terme pral.adj        en acrocephalic                es acrocéfalo                              
15 paleoantropologia ca acrocranià -ana terme pral.adj        en acrocranial en acrocranic               es acrocráneo                              
16 estructures civils ca acròpolis terme pral.n f ca acròpoli sin. compl.n f       en acropolis                es acrópolis                              
17 elements arquitectònics ca acroteri terme pral.n m        en acroterium en akroterion               es acrotera es acroteria                             
18 elements arquitectònics ca acroteri terme pral.n m        en acroterium en akroterion               es acrotera es acroteria                             
19 metal·lúrgia ca activació neutrònica terme pral.n f        en neutronic activation                es activación neutrónica                              
20 epigrafia ca actuari -ària terme pral.adj        en actuary                es actuario                              
21 teoria ca aculturació terme pral.n f        en acculturation                es aculturación                              
22 estructures religioses ca àditon terme pral.n m        en adytum                es ádito es áditon es ádyton                            
23 estructures civils ca aditus [la] terme pral.n m        en aditus                es aditus                              
24 arqueobiologia ca ADN antic terme pral.n m        en ancient DNA                es ADN fósil                              
25 estructures civils ca aedes Augusti [la] terme pral.n m        en aedes Augusti                es aedes Augusti                              
26 arqueobotànica ca aeropalinologia terme pral.n f        en aeropalynology                es aeropalinología                              
27 numismàtica ca aes rude [la] terme pral.n m        en aes rude                es aes rude                              
28 numismàtica ca aes signatum [la] terme pral.n m        en aes signatum                es aes signatum                              
29 geoarqueologia ca aflorament terme pral.n m        en outcrop                es afloramiento                              
30 ceramologia ca agafador terme pral.n m        en grip en handgrip en handle              es agarradera es agarradero                             
31 vidre ca agitador terme pral.n m        en stirring-rod                es agitador                              
32 pintura ca aglutinant terme pral.n m        en agglutinant                es aglutinante                              
33 estructures civils ca àgora terme pral.n f        en agora                es ágora                              
34 numismàtica ca agostar terme pral.n m        en augustale                es augustal                              
35 numismàtica ca agostar terme pral.n m ca agostara sin. compl.n f       en augustale                es augustal                              
36 arqueobiologia ca agriotip terme pral.n m ca agriotipus sin. compl.n m       en agriotype                es agriotipo                              
37 numismàtica ca àguila terme pral.n f        en eagle                es águila                              
38 numismàtica ca aguilotxa terme pral.n f                                                      
39 divisions cronoculturals ca ahrensburgià terme pral.n m        en Ahrensburgian                es ahrensburgiense                              
40 ceramologia ca aiguamans terme pral.n m        en washstand en waterjug               es aguamanil es aguamanos                             
41 elements arquitectònics ca aiguavés terme pral.n m ca vessant terme pral.n m/f ca aigua sin. compl.n f      en slope                es agua es vertiente                             
42 indústria lítica ca aixa terme pral.n f        en adze                es azuela                        fr herminette      
43 indústria lítica ca aixada terme pral.n f        en hoe en mattock               es azada                              
44 excavació ca aixecament topogràfic terme pral.n m        en topographical mapping                es levantamiento topográfico                              
45 divisions cronoculturals ca alà | alana terme pral.n m, f        en Alano                es alano                              
46 ceramologia ca alabastre terme pral.n m        en alabaster en alabastron               es alabastro es alabastron                             
47 estructures militars ca escarpa terme pral.n f ca alambor sin. compl.n m       en escarp                es alambor es escarpa                             
48 estructures militars ca albacar terme pral.n m                        es albacara                              
49 estructures militars ca alcassaba terme pral.n f        en city fortress                es alcazaba                              
50 excavació ca alçat terme pral.n m        en elevation                es alzado                              
51 estructures econòmiques ca alcuba terme pral.n f                        es alcuba                              
52 indústria òssia ca alena terme pral.n f        en awl                es lezna                              
53 ceramologia ca aleta terme pral.n f        en lug en lug-handle               es aleta                              
54 ceramologia ca alfàbia terme pral.n f                        es alfabia                              
55 ceramologia ca alfardó terme pral.n m                        es alfardón                              
56 estructures econòmiques ca alfòndec terme pral.n m        en corn exchange                es alhóndiga                              
57 numismàtica ca alfonsí terme pral.n m        en alfonsino                es alfonsino                              
58 numismàtica ca aliatge terme pral.n m        en alloy                es aleación                              
59 musivària ca alicatat terme pral.n m        en tiling                es alicatado                              
60 estructures religioses ca aljama terme pral.n f        en mosque                es aljama                              
61 estructures econòmiques ca aljub terme pral.n m        en pond                es aljibe                              
62 ceramologia ca allisada terme pral.n f        en smoothing                es alisado                              
63 indústria òssia ca allisador terme pral.n m        en smoothing-tool                es alisador                              
64 paleoantropologia ca al·lofís -isa terme pral.adj                        es alofiso                              
65 geoarqueologia ca al·luvial terme pral.adj        en alluvial                es aluvial                              
66 geoarqueologia ca al·luvió terme pral.n m ca al·luvions terme pral.n m pl       en alluvium                es aluvión                              
67 elements arquitectònics ca mocàrab terme pral.n m ca almocàrab sin. compl.n m                       es almocárabe es almocarbe es mocárabe                            
68 estructures religioses ca alquible terme pral.n m                        es alquibla                              
69 divisions cronoculturals ca altimperial terme pral.adj        en Early Roman                es altoimperial                              
70 divisions cronoculturals ca altmedieval terme pral.adj        en Early Medieval                es altomedieval                              
71 orfebreria ca alveolat terme pral.n m        en cloisonné                es alveolado es cloisonné es tabicado                            
72 estructures religioses ca ambulacre terme pral.n m        en ambulacrum                es ambulacro                              
73 estructures civils ca ambulacre terme pral.n m        en ambulacrum                es ambulacro                              
74 ceramologia ca ametlla terme pral.n f                                                      
75 estructures religioses ca amfipròstil -a terme pral.adj        en amphiprostyle                es anfipróstilo                              
76 estructures civils ca amfiteatre terme pral.n m        en amphitheater [US] en amphitheatre [GB]               es anfiteatro                              
77 ceramologia ca àmfora terme pral.n f        en amphora                es ánfora                              
78 ceramologia ca àmfora africana terme pral.n f        en African amphora                es ánfora africana                              
79 ceramologia ca àmfora brindisina terme pral.n f        en Brindisian amphora                es ánfora brindisina                              
80 ceramologia ca àmfora etrusca terme pral.n f        en Etruscan amphora                es ánfora etrusca                              
81 ceramologia ca àmfora fenícia terme pral.n f        en Phoenician amphora                es ánfora fenicia                              
82 ceramologia ca àmfora grecoitàlica terme pral.n f        en Greco-Italic amphora                es ánfora greco-itálica                              
83 ceramologia ca àmfora itàlica terme pral.n f        en Italic amphora                es ánfora itálica                              
84 ceramologia ca àmfora massaliota terme pral.n f        en Massaliote amphora                es ánfora massaliota                              
85 ceramologia ca àmfora oriental terme pral.n f        en Oriental amphora                es ánfora oriental                              
86 ceramologia ca àmfora púnica terme pral.n f        en Punic amphora                es ánfora púnica                              
87 ceramologia ca àmfora ebusitana terme pral.n f ca àmfora púnica ebusitana sin. compl.n f       en Ebusitan amphora                es ánfora ebusitana es ánfora púnico-ebusitana                             
88 ceramologia ca àmfora bètica terme pral.n f ca àmfora sud-hispànica sin. compl.n f       en Baetican amphora en South Hispanic amphora               es ánfora bética                              
89 ceramologia ca àmfora tarraconense terme pral.n f        en Tarraconensian amphora                es ánfora tarraconense                              
90 ceramologia ca amforisc terme pral.n m        en amphoriskos                es amphoriskos es anforisco                             
91 indústria lítica ca amigdaloide terme pral.adj        en amygdaloid                es amigdaloide                              
92 elements arquitectònics ca ampit terme pral.n m        en window sill                es alféizar                              
93 vidre ca ampolla mercurial terme pral.n f        en mercurial bottle                es botella mercurial                              
94 ceramologia ca ampul·la terme pral.n f        en ampulla                es ampolla                              
95 arqueologia espacial ca anàlisi del veí més proper terme pral.n f        en nearest neighbour analysis                es análisis del vecino más próximo es contraste del vecino más próximo                             
96 pintura ca ancoriforme terme pral.n m        en anchoriform                es ancoriforme                              
97 divisions cronoculturals ca andalusí -ina terme pral.adj        en Andalusian                es andalusí                              
98 epigrafia ca anepigràfic -a terme pral.adj ca anepígraf -a sin. compl.adj       en anepigraphic                es anepigráfico                              
99 indústria lítica ca angle de fractura terme pral.n m        en fracture angle                es ángulo de fractura es ángulo de lascado                             
100 ceramologia ca nansa terme pral.n f ca ansa sin. compl.n f       en handle                es asa                              
101 elements arquitectònics ca anta terme pral.n f        en anta                es anta                              
102 elements arquitectònics ca anta terme pral.n f        en anta                es anta                              
103 elements arquitectònics ca antefixa terme pral.n f        en antefix                es antefija                              
104 divisions cronoculturals ca antiguitat clàssica terme pral.n f        en classical antiquity                es antigüedad clásica                              
105 divisions cronoculturals ca antiguitat tardana terme pral.n f        en late antiquity                es antigüedad tardía                              
106 divisions cronoculturals ca antoní -ina terme pral.adj        en Antoninian                es antonino                              
107 numismàtica ca antoninià terme pral.n m        en antoninianus                es antoniniano                              
108 arqueobotànica ca antracoanàlisi terme pral.n f        en charcoal analysis                es antracoanálisis                              
109 arqueobotànica ca antracòleg | antracòloga terme pral.n m, f        en anthracologist                es antracólogo                              
110 arqueobotànica ca antracologia terme pral.n f        en anthracology                es antracología                              
111 paleoantropologia ca antropòleg | antropòloga terme pral.n m, f        en anthropologist                es antropólogo                              
112 paleoantropologia ca antropologia física terme pral.n f        en physical anthropology                es antropología física                              
113 teoria ca antropologia prehistòrica terme pral.n f        en prehistoric anthropology                es antropología prehistórica                              
114 paleoantropologia ca antropòmetre terme pral.n m        en caliper [US] en calliper [GB]               es antropómetro                              
115 paleoantropologia ca antropometria terme pral.n f        en anthropometry                es antropometría                        fr anthropométrie      
116 paleoantropologia ca antropomètric -a terme pral.adj        en anthropometric                es antropométrico                              
117 pintura ca antropomorf terme pral.n m        en anthropomorf                es antropomorfo                              
118 numismàtica ca anvers terme pral.n m        en obverse                es anverso                              
119 datació absoluta ca any radiocarbònic terme pral.n m        en radiocarbon year                es año radiocarbónico                              
120 arqueobotànica ca pol·len arbori terme pral.n m ca AP siglan m       en arboreal pollen en AP               es polen arbóreo es AP                             
121 tècniques i materials de construcció ca aparell terme pral.n m        en bond                es aparejo                              
122 tècniques i materials de construcció ca aparell a trencajunts terme pral.n m        en stretcher bond                es aparejo a soga                              
123 tècniques i materials de construcció ca aparell al llarg terme pral.n m        en stretcher bond                es aparejo a soga es aparejo de cítara es aparejo de media asta                            
124 tècniques i materials de construcció ca aparell al llarg i través terme pral.n m        en in-and-out bond                es aparejo a soga y tizón                              
125 tècniques i materials de construcció ca aparell al través terme pral.n m ca aparell de través terme pral.n m       en header bond en heart bond               es aparejo a tizón es aparejo de llaves                             
126 tècniques i materials de construcció ca aparell ciclopi terme pral.n m        en cyclopean bond                es aparejo ciclópeo                              
127 tècniques i materials de construcció ca aparell pseudoisòdom terme pral.n m        en pseudoisodomos bond                es aparejo seudoisódomo                              
128 arqueobiologia ca apendicular terme pral.adj        en appendicular                es apendicular                              
129 epigrafia ca àpex terme pral.n m        en apex                es ápex                              
130 estructures civils ca apoditeri terme pral.n m        en apodyterium                es apoditerio                              
131 elements arquitectònics ca àpter -a terme pral.adj        en apterous                es áptero                              
132 estructures civils ca aqüeducte terme pral.n m        en aqueduct                es acueducto                              
133 pintura ca arboriforme terme pral.n m        en arboriform en dendriform               es arboriforme                              
134 elements arquitectònics ca arc terme pral.n m        en arch                es arco                              
135 elements arquitectònics ca arc carpanell terme pral.n m        en three centred arch                es arco apainelado es arco carpanel es arco zarpanel                            
136 elements arquitectònics ca arc de ferradura terme pral.n m        en horeshoe arch                es arco de herradura                              
137 elements arquitectònics ca arc de mig punt terme pral.n m ca arc rodó sin. compl.n m       en round arch en semicircular arch               es arco de medio punto es arco redondo                           it arco a tutto sesto  
138 estructures civils ca arc de triomf terme pral.n m ca arc honorífic sin. compl.n m       en triumphal arch                es arco de triunfo es arco honorífico es arco triunfal                            
139 elements arquitectònics ca arc diafragma terme pral.n m        en diaphragm arch                es arco diafragma                              
140 elements arquitectònics ca arc escarser terme pral.n m        en segmental arch                es arco escarzano                              
141 elements arquitectònics ca arc conopial terme pral.n m ca arc flamíger sin. compl.n m       en keel arch en ogee arch               es arco conopial es arco flamígero                             
142 elements arquitectònics ca arc apuntat terme pral.n m ca arc de punta d'ametlla sin. compl.n m ca arc ogival sin. compl.n m      en lancet arch en pointed arch               es arco apuntado es arco ojival                             
143 elements arquitectònics ca arc faixó terme pral.n m ca arc dobler sin. compl.n m ca arc perpany sin. compl.n m      en transverse arch                es arco fajón es arco perpiaño                             
144 elements arquitectònics ca arc toral terme pral.n m        en subarch                es arco toral                              
145 elements arquitectònics ca arc toral terme pral.n m        en reinforcing rib en transverse rib               es arco toral                              
146 estructures funeràries ca dolmen terme pral.n m ca arca sin. compl.n f       en dolmen                es dolmen                              
147 estructures funeràries ca arca de vestíbul pou terme pral.n f                        es arca con vestíbulo-pozo                              
148 elements arquitectònics ca arcuació terme pral.n f        en arcature                es arquería                              
149 paleoantropologia ca Ardipithecus terme pral.n m ca ardipitec sin. compl.n m       en Ardipithecus                es Ardipithecus                              
150 paleoantropologia ca Ardipithecus ramidus terme pral.n m        en Ardipithecus ramidus                es Ardipithecus ramidus                              
151 estructures civils ca àrea terme pral.n f        en area                es área                              
152 numismàtica ca àrea terme pral.n f        en area                es área                              
153 arqueologia espacial ca àrea de captació terme pral.n f        en sitecatchment                es territorio de captación                              
154 estructures civils ca arena terme pral.n f        en arena                es arena                              
155 estructures religioses ca areòstil -a terme pral.adj        en araeostyle                es areóstilo                              
156 indústria lítica ca aresta guia terme pral.n f                        es arista-guía                              
157 tècniques i materials de construcció ca argamassa terme pral.n f        en plaster                es argamasa                              
158 orfebreria ca argenteria terme pral.n f        en silversmith's craft                es platería                              
159 numismàtica ca argenteu terme pral.n m        en argenteus                es argenteo                              
160 geoarqueologia ca argila terme pral.n f        en clay                es arcilla                              
161 ceramologia ca aríbal terme pral.n m        en aryballos                es aríbalo es aríbalos                             
162 paleoantropologia ca aristoencèfal -a terme pral.adj                        es aristencéfalo                              
163 elements arquitectònics ca armadura terme pral.n f        en frame                es armadura                              
164 estructures militars ca armorum [la] terme pral.n m        en armorum                es armorum                              
165 indústria òssia ca arpó terme pral.n m        en harpoon                es arpón                              
166 teoria ca arqueografia terme pral.n f        en archaeography                es arqueografía                              
167 teoria ca arqueòleg | arqueòloga terme pral.n m, f        en archaeologist en archeologist               es arqueólogo                              
168 teoria ca arqueologia analítica terme pral.n f        en analytical archaeology                es arqueología analítica                              
169 teoria ca arqueologia antropològica terme pral.n f        en anthropological archaeology                es arqueología antropológica                              
170 teoria ca arqueologia clàssica terme pral.n f        en classical archaeology                es arqueología clásica                              
171 teoria ca arqueologia contextual terme pral.n f        en contextual archaeology                es arqueología contextual                              
172 treball de camp ca treball de camp terme pral.n m ca arqueologia de camp sin. compl.n f       en field archaeology en field work               es arqueología de campo es trabajo de campo                             
173 teoria ca arqueologia de les dones terme pral.n f        en women's archaeology                es arqueología de las mujeres                              
174 teoria ca arqueologia del comportament terme pral.n f        en behavorial archaeology                es arqueología del comportamiento                              
175 teoria ca arqueologia del gènere terme pral.n f        en archaeology of gender                es arqueología del género                              
176 teoria ca arqueologia espacial terme pral.n f        en spatial archaeology                es arqueología espacial                              
177 teoria ca arqueologia estructuralista terme pral.n f ca arqueologia estructural sin. compl.n f       en structural archaeology en structuralist archaeology               es arqueología estructural es arqueología estructuralista                             
178 teoria ca arqueologia experimental terme pral.n f        en experimental archaeology                es arqueología experimental                              
179 teoria ca arqueologia feminista terme pral.n f        en feminist archaeology                es arqueología feminista                              
180 teoria ca arqueologia de la mort terme pral.n f ca arqueologia funerària terme pral.n f       en archaeology of death                es arqueología de la muerte es arqueología funeraria                             
181 teoria ca arqueologia industrial terme pral.n f        en industrial archaeology                es arqueología industrial                              
182 teoria ca arqueologia logicista terme pral.n f        en logicistic archaeology                es arqueología logicista                              
183 teoria ca arqueologia medieval terme pral.n f        en medieval archaeology                es arqueología medieval                              
184 teoria ca arqueologia naval terme pral.n f        en naval archaeology                es arqueología naval                              
185 teoria ca arqueologia postprocessual terme pral.n f        en post-processual archaeology                es arqueología postprocesual                              
186 teoria ca arqueologia processual terme pral.n f        en processual archaeology                es arqueología procesual                              
187 teoria ca arqueologia simbòlica terme pral.n f        en symbolist archaeology                es arqueología simbólica                              
188 teoria ca arqueologia social terme pral.n f        en social archaeology                es arqueología social                              
189 teoria ca arqueologia subaquàtica terme pral.n f ca arqueologia submarina sin. compl.n f       en submarine archaeology en underwater archaeology               es arqueología subacuática es arqueología submarina                             
190 teoria ca arqueologia teòrica terme pral.n f        en theoretical archaeology                es arqueología teórica                              
191 teoria ca arqueologia urbana terme pral.n f        en urban archaeology                es arqueología urbana                              
192 teoria ca arqueològic -a terme pral.adj        en archaeologic en archaeological en archeologic en archeological             es arqueológico                              
193 datació absoluta ca arqueomagnetisme terme pral.n m        en archaeomagnetism                es arqueomagnetismo                              
194 metal·lúrgia ca arqueometal·lúrgia terme pral.n f        en archaeometallurgy                es arqueometalurgia                              
195 treball de laboratori ca arqueometria terme pral.n f        en archaeometry                es arqueometría                              
196 arqueozoologia ca arqueozoòleg | arqueozoòloga terme pral.n m, f        en zooarchaeologist                es arqueozoólogo                              
197 arqueozoologia ca arqueozoologia terme pral.n f        en archaeozoology en zooarchaeology               es arqueozoología es zooarqueología                             
198 elements arquitectònics ca arquitrau terme pral.n m        en architrave                es arquitrabe                              
199 elements arquitectònics ca arquivolta terme pral.n f        en archivolt                es archivolta es arquivolta                             
200 tècniques i materials de construcció ca arrebossat terme pral.n m        en roughcast                es enfoscado                              
201 pintura ca art esquemàtic terme pral.n m        en schematic art                es arte esquemático                              
202 pintura ca art francocantàbric terme pral.n m        en Franco-Cantabrian art                es arte franco-cantábrico                              
203 pintura ca art llevantí terme pral.n m        en Levantine art                es arte levantino                              
204 pintura ca art macroesquemàtic terme pral.n m        en macro-schematic art                es arte macroesquemático                              
205 indústria òssia ca art moble terme pral.n m        en mobiliary art                es arte mobiliar es arte mueble                             
206 escultura ca art rupestre terme pral.n m        en cave art                es arte rupestre                              
207 divisions cronoculturals ca artenacià terme pral.n m        en Artenacian culture                es artenaciense                              
208 numismàtica ca as terme pral.n m        en as                es as                              
209 numismàtica ca aes grave [la] terme pral.n m ca as libralis [la] sin. compl.n m       en aes grave                es aes grave                              
210 ceramologia ca asc terme pral.n m        en askos                es askos                              
211 indústria lítica ca ascla terme pral.n f        en flake                es lasca                              
212 arqueologia espacial ca assentament terme pral.n m        en settlement                es asentamiento                              
213 elements arquitectònics ca àtic terme pral.n m        en attic                es ático                              
214 escultura ca atlant terme pral.n m        en atlant                es atlante                              
215 estructures ca atri terme pral.n m        en atrium                es atrio                              
216 estructures domèstiques ca atri terme pral.n m        en atrium                es atrio es atrium                             
217 indústria òssia ca atzagaia terme pral.n f        en assegai                es azagaya                              
218 divisions cronoculturals ca augustal terme pral.adj ca augustià -ana sin. compl.adj       en Augustan                es augustal                              
219 estructures domèstiques ca aula terme pral.n f        en aula                es aula                              
220 estructures domèstiques ca aula terme pral.n f        en aula                es aula                              
221 estructures ca aula terme pral.n f        en aula                es aula                              
222 estructures domèstiques ca aula terme pral.n f        en aula                es aula                              
223 numismàtica ca auri terme pral.n m        en aureus                es áureo                              
224 divisions cronoculturals ca aurinyacià terme pral.n m        en Aurignacian                es auriñaciense                              
225 paleoantropologia ca Australopithecus terme pral.n m ca australopitec sin. compl.n m       en Australopithecus                es australopiteco es australopitecus                             
226 paleoantropologia ca australopitecí -ina terme pral.adj        en australopithecine                es australopitecino                              
227 paleoantropologia ca Paranthropus aethiopicus terme pral.n m ca Australopithecus aethiopicus sin. compl.n m       en Paranthropus aethiopicus                es Paranthropus aethiopicus                              
228 paleoantropologia ca Australopithecus afarensis terme pral.n m        en Australopithecus afarensis                es Australopithecus afarensis                              
229 paleoantropologia ca Australopithecus africanus terme pral.n m        en Australopithecus africanus                es australopiteco grácil es Australopithecus africanus                             
230 paleoantropologia ca Australopithecus anamensis terme pral.n m        en Australopithecus anamensis                es Australopithecus anamensis                              
231 paleoantropologia ca Paranthropus boisei terme pral.n m ca Australopithecus boisei sin. compl.n m       en Paranthropus boisei                es Paranthropus boisei                              
232 paleoantropologia ca Paranthropus robustus terme pral.n m ca Australopithecus robustus sin. compl.n m       en Paranthropus robustus                es Paranthropus robustus                              
233 indústria lítica ca avivament terme pral.n m        en rejuvenation                es reavivado                              
234 divisions cronoculturals ca azilià terme pral.n m        en Azilian                es aziliense                              
235 ceramologia ca bací terme pral.n m        en barber's bowl                es bacín                              
236 divisions cronoculturals ca baiximperial terme pral.adj        en Late Roman                es bajo imperial                              
237 divisions cronoculturals ca baixmedieval terme pral.adj        en Late Medieval                es bajo medieval                              
238 estructures civils ca balteus [la] terme pral.n m        en balteus                es bálteo                              
239 elements arquitectònics ca banqueta terme pral.n f        en bench                es retallo                              
240 estructures religioses ca baptisteri terme pral.n m        en baptistery en baptistry               es baptisterio es bautisterio                             
241 ceramologia ca barbotina terme pral.n f        en barbotine                es barbotina                              
242 indústria lítica ca barra de mantega terme pral.n f                        es barra de mantequilla es libra de mantequilla                             
243 ceramologia ca barret de copa terme pral.n m                        es sombrero de copa                              
244 elements arquitectònics ca basament terme pral.n m        en base                es basamento                              
245 elements arquitectònics ca basament terme pral.n m        en base                es base                              
246 ceramologia ca base terme pral.n f        en base                es base                              
247 elements arquitectònics ca base terme pral.n f        en base                es basa                              
248 indústria òssia ca base terme pral.n f        en base                es base                              
249 indústria lítica ca base natural terme pral.n f        en natural base                es base natural                              
250 indústria lítica ca base negativa terme pral.n f        en negative base                es base negativa                              
251 indústria lítica ca extracció terme pral.n f ca base positiva sin. compl.n f       en positive base                es base positiva es extracción                             
252 estructures civils ca basílica terme pral.n f        en basilica                es basílica                              
253 estructures religioses ca basílica terme pral.n f        en basilica                es basílica                              
254 estructures militars ca bastió terme pral.n m        en bastion                es bastión                              
255 estructures militars ca baluard terme pral.n m ca bastió sin. compl.n m       en bastion                es baluarte es bastión                             
256 indústria òssia ca bastó de comandament terme pral.n m ca bastó perforat sin. compl.n m       en baton en pierced antler rod               es bastón de mando                              
257 ceramologia ca bec terme pral.n m        en spout                es pico                              
258 ceramologia ca bec terme pral.n m        en neck en nozzle en snout en wick end             es mechero es pico                             
259 indústria lítica ca bec terme pral.n m        en bec                es bec                              
260 ceramologia ca bec de pessic terme pral.n m        en pinch spout                es pico de pellizco                              
261 numismàtica ca besant terme pral.n m        en bezant                es besante                              
262 ceramologia ca bescuit terme pral.n m        en biscuit ware                es bizcocho                              
263 tècniques i materials de construcció ca bessalis [la] terme pral.n m        en bessalis                es bessalis                              
264 estructures militars ca bestorre terme pral.n f                        es torre flanqueante                              
265 escultura ca betil terme pral.n m        en betyl                es betilo                              
266 ceramologia ca bicònic terme pral.n m        en biconical                es bicónico                              
267 indústria lítica ca bifaç terme pral.n m        en biface                es bifaz                              
268 elements arquitectònics ca biforat -ada terme pral.adj                        es bíforo                              
269 numismàtica ca billó terme pral.n m        en billon                es vellón                              
270 arqueozoologia ca biometria terme pral.n f        en biometry                es biometría                              
271 arqueozoologia ca biomètric -a terme pral.adj        en biometric en biometrical               es biométrico                              
272 geoarqueologia ca biostàsia terme pral.n f        en biostasy                es biostasia                              
273 geoarqueologia ca bioturbació terme pral.n f        en bioturbation                es bioturbación                              
274 tècniques i materials de construcció ca bipedal terme pral.n m        en bipedalis                es bipedal                              
275 paleoantropologia ca bipedisme terme pral.n m        en bipedalism en bipedality               es bipedación es bipedalismo es bipedismo                            
276 indústria lítica ca bipolar terme pral.adj        en bipolar                es bipolar                              
277 geoarqueologia ca bloc terme pral.n m        en block en boulder en cobble              es bloque                              
278 ceramologia ca boca terme pral.n f        en mouth                es boca                              
279 vidre ca bol de costelles terme pral.n m        en glass ribbed bowl                es cuenco de costillas                              
280 ceramologia ca bolsal terme pral.n m        en bolsal                es bolsal                              
281 ceramologia ca botija terme pral.n f        en jug                es botija                              
282 ceramologia ca botó terme pral.n m        en lug                es botón                              
283 datació absoluta ca BP terme pral.adv        en BP                es BP                              
284 datació absoluta ca BP terme pral.adv        en BP                es BP                              
285 indústria lítica ca braçal d'arquer terme pral.n m        en bracer en wristguard               es placa de arquero                              
286 orfebreria ca bràctea terme pral.n f        en bract                es bráctea                              
287 numismàtica ca bracteada terme pral.n f        en bracteate                es bracteato                              
288 paleoantropologia ca braquicèfal -a terme pral.adj ca braquicranià -ana sin. compl.adj       en brachycephal en brachycephalic en brachycephalous en brachycranial en brachycranic            es braquicéfalo es braquicráneo es braquicranio                            
289 paleoantropologia ca braquígnat -a terme pral.adj                        es braquignato                              
290 paleoantropologia ca braquistafilí -ina terme pral.adj        en brachystaphyline                es braquiestafilino es braquistafilino                             
291 paleoantropologia ca braquiurànic -a terme pral.adj        en brachyuranic                es braquiuránico                              
292 indústria lítica ca brillantor terme pral.n f        en shine                es brillo                              
293 ceramologia ca broc terme pral.n m        en spout                es pitón es pitorro                             
294 indústria òssia ca brunyidor terme pral.n m        en burnisher en polisher               es bruñidor                              
295 ceramologia ca brunyiment terme pral.n m        en burnishing                es bruñido es bruñimiento                             
296 ceramologia ca búcar terme pral.n m        en bucchero                es bucchero                              
297 ceramologia ca bucrani terme pral.n m        en bucrane                es bucráneo                              
298 vidre ca bufament terme pral.n m        en blowing                es soplado                        fr soufflage      
299 escultura ca buidatge terme pral.n m ca buidat sin. compl.n m       en cast                es vaciado                              
300 indústria òssia ca buidatge terme pral.n m ca buidat sin. compl.n m       en hollowing                es vaciado                              
301 indústria lítica ca bulb de percussió terme pral.n m        en bulb of percussion                es bulbo de percusión es concoide de percusión                             
302 estructures civils ca buleuteri terme pral.n m        en bouleterion                es bouleterio                              
303 divisions cronoculturals ca burgundi | burgúndia terme pral.n m, f        en Burgundian                es burgundio                              
304 indústria lítica ca burí terme pral.n m        en burin                es buril                              
305 ceramologia ca albúrnia terme pral.n f ca búrnia sin. compl.n f                       es albornía                              
306 escultura ca bust terme pral.n m        en bust                es busto                              
307 orfebreria ca butlla terme pral.n f        en bull                es bula                              
308 vidre ca caboixó terme pral.n m        en cabochon                es cabujón                              
309 glíptica ca caboixó terme pral.n m        en cabochon                es cabujón                              
310 geoarqueologia ca capbussament terme pral.n m ca cabussament sin. compl.n m       en dip                es buzamiento                              
311 tècniques i materials de construcció ca cadena terme pral.n f        en chain                es cadena                              
312 ceramologia ca escòria terme pral.n f ca cagaferro sin. compl.n m       en scoria                es escoria                              
313 datació absoluta ca cal terme pral.adv        en cal                es cal                              
314 excavació ca cala terme pral.n f ca sondatge terme pral.n m       en soil pit en sondage               es calicata es cata es sondeo                            
315 orfebreria ca calat terme pral.n m        en fretwork                es calado                              
316 ceramologia ca càlat terme pral.n m        en calathus                es cálato es cálatos es kalathos                            
317 divisions cronoculturals ca calcolític terme pral.n m ca eneolític sin. compl.n m       en Chalcolithic en Eneolithic               es calcolítico es eneolítico                       fr calcolithique fr eneolithique     
318 estructures civils ca caldari terme pral.n m        en caldarium                es caldario                              
319 estructures econòmiques ca fogaïna terme pral.n f ca caldera sin. compl.n f       en firing chamber                es hogar                              
320 datació absoluta ca calibratge terme pral.n m        en calibration                es calibración                              
321 divisions cronoculturals ca califal terme pral.adj        en Caliphal                es califal                              
322 numismàtica ca callerès terme pral.n m                                                      
323 ceramologia ca calpis terme pral.n f ca càlpida sin. compl.n f       en kalpis                es cálpida                              
324 ceramologia ca calze terme pral.n m        en calix en chalice               es cáliz                              
325 glíptica ca camafeu terme pral.n m        en cameo                es camafeo                              
326 estructures funeràries ca cambra funerària terme pral.n f        en burial chamber                es cámara funeraria                              
327 estructures funeràries ca cambra pirinenca terme pral.n f                        es cámara pirenaica                              
328 paleoantropologia ca cameconc -a terme pral.adj        en chamaeconch                es cameconque                              
329 paleoantropologia ca camecranià -ana terme pral.adj        en chamaecranial en chamaecranic               es camecráneo                              
330 estructures econòmiques ca camisa terme pral.n f        en lining                es camisa                              
331 numismàtica ca camp terme pral.n m        en field                es campo                              
332 epigrafia ca camp epigràfic terme pral.n m        en epigraphic field                es campo epigráfico                              
333 estructures militars ca camp frisó terme pral.n m        en chevaux de frise                es campo frisio                              
334 orfebreria ca camp llevat terme pral.n m                        es campeado                              
335 ceramologia ca canal terme pral.n m        en channel en groove               es canal                              
336 metal·lúrgia ca candeler terme pral.n m        en candlestick                es candelero                              
337 escultura ca canèfora terme pral.n f        en canephore                es canéfora                              
338 ceramologia ca canó terme pral.n m        en pipe en tube               es caño                              
339 estructures militars ca tronera terme pral.n f ca canonera sin. compl.n f       en embrasure                es cañonera es tronera                             
340 ceramologia ca càntar terme pral.n m        en kantharos                es cántaro es cantharos                             
341 ceramologia ca càntir terme pral.n m ca cànter sin. compl.n m       en earthenware jug en earthenware pitcher               es botijo                              
342 ceramologia ca càntera terme pral.n f        en big pitcher en pitcher               es cántaro                              
343 arqueobiologia ca diàfisi terme pral.n f ca canya sin. compl.n f       en diaphysis en shaft               es caña es diáfisis                             
344 paleoantropologia ca capacitat cranial terme pral.n f        en cranial capacity                es capacidad craneal                              
345 estructures domèstiques ca capada de moro terme pral.n f                                                      
346 estructures religioses ca capella terme pral.n f        en chapel                es capilla                              
347 estructures religioses ca capella terme pral.n f        en chapel                es capilla                              
348 ceramologia ca capfoguer terme pral.n m        en andiron                es morillo                              
349 epigrafia ca capital terme pral.adj        en capital                es capital                              
350 elements arquitectònics ca capitell terme pral.n m        en capital                es capitel                              
351 ceramologia ca capsa terme pral.n f                                                      
352 indústria lítica ca cara dorsal terme pral.n f        en dorsal surface                es cara dorsal                              
353 indústria lítica ca cara ventral terme pral.n f        en ventral surface                es cara ventral                              
354 paleoantropologia ca caràcter discret terme pral.n m        en discrete character                es carácter discreto                              
355 elements arquitectònics ca carcanyol terme pral.n m        en hairnet                es albanega es enjuta                             
356 elements arquitectònics ca carcanyol terme pral.n m        en hairnet                es enjuta es seno                             
357 estructures civils ca carcer [la] terme pral.n m        en carcer                es carcer                              
358 ceramologia ca cardial terme pral.adj        en cardial                es cardial                              
359 estructures civils ca cardo terme pral.n m        en cardo                es cardo                              
360 estructures civils ca cardo maximus [la] terme pral.n m        en cardo maximus                es cardo maximus                              
361 tècniques i materials de construcció ca carejament terme pral.n m                        es careo                              
362 ceramologia ca carena terme pral.n f        en carination                es carena                              
363 indústria lítica ca carenat -ada terme pral.adj        en carinated                es carenado                              
364 escultura ca cariàtide terme pral.n f        en caryatid                es cariátide                              
365 divisions cronoculturals ca carolingi -íngia terme pral.adj        en Carolingian                es carolingio                              
366 tècniques i materials de construcció ca carreu terme pral.n m        en ashlar en ashler               es sillar                              
367 tècniques i materials de construcció ca carreuada terme pral.n f        en ashlar work                es sillería                              
368 tècniques i materials de construcció ca carreuat terme pral.n m        en ashlar en ashler               es sillería                              
369 tècniques i materials de construcció ca carreuó terme pral.n m                        es sillarejo                              
370 treball de camp ca carta arqueològica terme pral.n f        en archaeological map                es carta arqueológica                              
371 epigrafia ca cartel·la terme pral.n f        en tablet                es cartela                              
372 pintura ca cartó terme pral.n m        en cartoon                es cartón                              
373 estructures econòmiques ca carxata terme pral.n f                        es carchata                              
374 estructures ca casa forta terme pral.n f        en fortified house                es casa fuerte                              
375 estructures militars ca casamata terme pral.n f        en casamate                es casamata                              
376 elements arquitectònics ca cassetó terme pral.n m        en caisson en coffer en lacuna              es artesón es casetón                             
377 estructures militars ca castell roquer terme pral.n m ca castell de roca sin. compl.n m       en rock castle                es castillo roquero                              
378 estructures militars ca talaiot terme pral.n m ca castellot sin. compl.n m       en talayot                es talayote                              
379 estructures militars ca castellum [la] terme pral.n m        en castellum                es castellum                              
380 estructures militars ca castral terme pral.adj        en castral                es castral                              
381 estructures civils ca castre terme pral.n m        en castro                es castro                        fr castro      
382 estructures funeràries ca catacumbes terme pral.n f pl        en catacombs                es catacumbas                              
383 ceramologia ca catúfol terme pral.n m        en bucket                es arcaduz es cangilón                             
384 estructures civils ca càvea terme pral.n f        en cavea                es cávea                              
385 paleoantropologia ca cefalització terme pral.n f        en encephalization                es encefalización                              
386 estructures religioses ca cel·la terme pral.n f        en cella                es cella                              
387 estructures religioses ca cel·la terme pral.n f        en cell                es celda                              
388 divisions cronoculturals ca celta terme pral.n m, f        en Celt                es celta                              
389 divisions cronoculturals ca celtiber -a terme pral.adj        en Celtiberian                es celtíbero                              
390 divisions cronoculturals ca celtibèric -a terme pral.adj        en Celtiberian                es celtibérico es celtíbero                             
391 divisions cronoculturals ca cèltic -a terme pral.adj        en Celtic                es celta es céltico                             
392 estructures funeràries ca cenotafi terme pral.n m        en cenotaph                es cenotafio                        fr cénotaphe    it cenotafio  
393 treball de camp ca jaciment terme pral.n m ca centre d'intervenció sin. compl.n m       en deposit en intervention center en site              es centro de intervención es yacimiento                             
394 indústria lítica ca centrípet -a terme pral.adj        en centripetal                es centrípeto                              
395 arqueologia espacial ca centuriació terme pral.n f        en centuriation                es centuriación                              
396 metal·lúrgia ca cera perduda terme pral.n f        en lost wax                es cera perdida                              
397 ceramologia ca ceràmica àtica terme pral.n f        en Athenian pottery                es cerámica ática                              
398 ceramologia ca ceràmica blava terme pral.n f        en blue-decorated pottery                es cerámica azul                              
399 ceramologia ca ceràmica blava i daurada terme pral.n f        en blue and gold-decorated pottery                es cerámica azul y dorada                              
400 ceramologia ca ceràmica campaniana terme pral.n f        en Campanian pottery                es cerámica campaniense                              
401 ceramologia ca ceràmica campaniforme terme pral.n f        en bell beaker pottery                es cerámica campaniforme                              
402 ceramologia ca ceràmica comuna africana terme pral.n f        en African unslipped cooking ware en cooking ware               es cerámica común africana                              
403 ceramologia ca ceràmica comuna itàlica terme pral.n f        en coarse ware                es cerámica común itálica                              
404 ceramologia ca ceràmica coríntia terme pral.n f        en Corynthian pottery                es cerámica corintia                              
405 ceramologia ca ceràmica coríntia terme pral.n f        en Corynthian pottery                es cerámica corintia                              
406 ceramologia ca ceràmica de bandes terme pral.n f        en linear pottery                es cerámica de bandas                              
407 ceramologia ca ceràmica de Boquique terme pral.n f        en Boquique pottery                es cerámica de Boquique                              
408 ceramologia ca ceràmica de corda seca terme pral.n f                        es cerámica de cuerda seca                              
409 ceramologia ca ceràmica de cordes terme pral.n f        en corded ware                es cerámica cordada                              
410 ceramologia ca ceràmica de parets fines terme pral.n f        en thin-walled pottery                es cerámica de paredes finas                              
411 ceramologia ca ceràmica daurada terme pral.n f ca ceràmica de reflexos metàl·lics sin. compl.n f       en golden pottery                es cerámica dorada es loza dorada                             
412 ceramologia ca ceràmica en verd i manganès terme pral.n f ca ceràmica en verd i morat sin. compl.n f       en green and manganese pottery                es cerámica con decoración verde y manganeso                              
413 ceramologia ca ceràmica espatulada terme pral.n f        en spatulate pottery                es cerámica espatulada                              
414 ceramologia ca ceràmica grisa d'occident terme pral.n f        en Western grey pottery                es cerámica gris de occidente                              
415 ceramologia ca ceràmica grisa de la costa catalana terme pral.n f        en grey pottery of the Catalan coast                es cerámica gris de la costa catalana                              
416 ceramologia ca ceràmica grisa emporitana terme pral.n f        en Emporiton grey pottery                es cerámica gris ampuritana                              
417 ceramologia ca ceràmica grisa focea terme pral.n f        en Phocaean pottery                es cerámica gris focense                              
418 ceramologia ca ceràmica grisa medieval terme pral.n f        en medieval grey pottery                es cerámica gris medieval                              
419 ceramologia ca ceràmica ibèrica terme pral.n f        en Iberian pottery                es cerámica ibérica                              
420 ceramologia ca ceràmica policroma terme pral.n f        en polychrome pottery                es cerámica polícroma                              
421 ceramologia ca ceràmica raspallada terme pral.n f                        es cerámica cepillada                              
422 ceramologia ca cernos terme pral.n m        en kernos                es kernos                              
423 divisions cronoculturals ca cesarià -ana terme pral.adj        en Caesarian                es cesariano                              
424 pintura ca cestosomàtic -a terme pral.adj                        es cestosomático                              
425 divisions cronoculturals ca chassià terme pral.n m        en Chassey culture                es chaseense                              
426 divisions cronoculturals ca châtelperronià terme pral.n m        en Chatelperronian                es chatelperroniense                              
427 indústria lítica ca chopper [en] terme pral.n m        en chopper                es chopper es tajador simple                       fr chopper      
428 indústria lítica ca chopping-tool [en] terme pral.n m        en chopping-tool                es chopping-tool es tajador compuesto                       fr chopping-tool      
429 ceramologia ca cíat terme pral.n m        en cyathos                es ciato es kyathos                             
430 divisions cronoculturals ca ciclàdic terme pral.n m        en Cycladic                es cicládico                              
431 ceramologia ca cílix terme pral.n f ca cílica sin. compl.n f       en cylix en kylix               es cílica es kylix                             
432 elements arquitectònics ca cimbori terme pral.n m        en dome                es cimborrio                              
433 elements arquitectònics ca cintra terme pral.n f                        es cimbra es cintra                             
434 estructures funeràries ca cip terme pral.n m        en cippus                es cipo                              
435 estructures civils ca circ terme pral.n m        en circus                es circo                              
436 indústria òssia ca cisell terme pral.n m        en chisel                es cincel                              
437 orfebreria ca cisellada terme pral.n f        en chiselling                es cincelado                              
438 estructures funeràries ca cista terme pral.n f        en cist en kist               es cista                              
439 numismàtica ca cistòfor terme pral.n m        en cistophorus                es cistóforo                              
440 divisions cronoculturals ca clactonià terme pral.n m        en Clactonian                es clactoniense                              
441 arqueobiologia ca cladístic -a terme pral.adj        en cladistic                es cladístico                              
442 excavació ca excavador clandestí | excavadora clandestina terme pral.n m, f ca clandestí | clandestina sin. compl.n m, f       en illicit excavator                es buscador clandestino es clandestino es excavador clandestino                            
443 divisions cronoculturals ca claudi clàudia terme pral.adj        en Claudian                es claudio                              
444 estructures civils ca claustre terme pral.n m        en cloister                es claustro                              
445 escultura ca clipeus [la] terme pral.n m        en clipeus                es clípeo                              
446 ceramologia ca cocció oxidant terme pral.n f        en oxiding firing                es cocción oxidante                              
447 ceramologia ca cocció reductora terme pral.n f        en reducing firing                es cocción reductora                              
448 geoarqueologia ca colada terme pral.n f        en defile en flow               es colada                              
449 ceramologia ca coll terme pral.n m        en neck                es cuello                              
450 arqueobiologia ca col·lecció de referència terme pral.n f        en reference collection                es colección de referencia                              
451 geoarqueologia ca col·luvial terme pral.adj        en colluvial                es coluvial                              
452 geoarqueologia ca col·luvió terme pral.n m        en colluvium                es coluvión                              
453 estructures funeràries ca columbari terme pral.n m        en columbarium                es columbario                              
454 elements arquitectònics ca columna terme pral.n f        en column                es columna                              
455 excavació ca columna estratigràfica terme pral.n f        en stratigraphical column                es columna estratigráfica                              
456 estructures civils ca columna rostral terme pral.n f        en rostral column                es columna rostrada es columna rostral                             
457 elements arquitectònics ca columnata terme pral.n f        en colonnade                es columnata                              
458 estructures domèstiques ca compluvi terme pral.n m        en compluvium                es compluvio                              
459 indústria òssia ca compressió terme pral.n f        en compression                es compresión                              
460 indústria òssia ca compressor terme pral.n m        en pressure tool                es compresor                              
461 indústria lítica ca con de percussió terme pral.n m        en cone of percussion                es cono de percusión                              
462 geoarqueologia ca concreció terme pral.n f        en concretion                es concreción                              
463 datació absoluta ca contaminació terme pral.n f        en pollution                es contaminación                              
464 teoria ca context sistèmic terme pral.n m        en systemic context                es contexto sistémico                              
465 numismàtica ca contornat terme pral.n m        en contorniate                es contorniato                              
466 estructures militars ca contraescarpa terme pral.n f        en counterscarp                es contraescarpa                              
467 elements arquitectònics ca contrafort terme pral.n m        en buttress                es contrafuerte                              
468 numismàtica ca contramarca terme pral.n f        en countermark                es contramarca                              
469 estructures militars ca avantmuralla terme pral.n f ca antemural sin. compl.n m ca contramuralla sin. compl.n f      en curtain wall                es antemural es antemuro es contramuralla es contramuro es falsabraga                          
470 elements arquitectònics ca contramur terme pral.n m ca contraparet terme pral.n f       en countermure                es contramuro                              
471 indústria lítica ca cop de burí terme pral.n m        en burin spall                es golpe de buril                              
472 ceramologia ca copa jònia terme pral.n f        en Ionian cup                es copa jonia                              
473 arqueobiologia ca copròlit terme pral.n m        en coprolite                es coprolito                              
474 escultura ca cora terme pral.n f        en kore                es kore                              
475 ceramologia ca cordó terme pral.n m        en rib                es cordón                              
476 pintura ca corniforme terme pral.n m        en corniform                es corniforme                              
477 indústria lítica ca cornisa terme pral.n f        en overhang                es cornisa                              
478 elements arquitectònics ca cornisa terme pral.n f        en cornice                es cornisa                              
479 arqueobiologia ca corològic -a terme pral.adj        en chorologic                es corológico                              
480 metal·lúrgia ca corona de llum terme pral.n f        en crown of light                es corona de luz                              
481 numismàtica ca coronat terme pral.n m                        es coronado                              
482 escultura ca coroplàstia terme pral.n f        en coroplast                es coroplastia                              
483 estructures militars ca corsera terme pral.n f        en machicolation                es círculo de matacanes                              
484 indústria lítica ca còrtex terme pral.n m        en cortex                es córtex es corteza                             
485 indústria lítica ca cortical terme pral.adj        en cortical                es cortical                              
486 estructures militars ca cortina terme pral.n f        en curtain                es cortina                              
487 ceramologia ca cos terme pral.n m        en body                es cuerpo                              
488 estructures militars ca cos de guàrdia terme pral.n m        en guard post                es cuerpo de guardia                              
489 numismàtica ca cospell terme pral.n m        en blank                es cospel es flan                             
490 ceramologia ca cossi terme pral.n m        en washing-up bassin                es barreño                              
491 excavació ca cota terme pral.n f ca cota de nivell sin. compl.n f       en level en spot height               es cota es cota de nivel                             
492 excavació ca punt zero terme pral.n m ca cota zero sin. compl.n f       en common datum en datum plane en datum point              es cota cero                              
493 vidre ca cotícula terme pral.n f        en coticula                es cotícula                              
494 ceramologia ca còtila terme pral.n f        en kotyle                es cotile es kotyle                             
495 estructures funeràries ca cova dolmen terme pral.n f                        es cueva-dolmen                              
496 paleoantropologia ca craniògraf terme pral.n m        en craniograph                es craneógrafo                              
497 paleoantropologia ca craniograma terme pral.n m        en craniogram                es craneograma                              
498 paleoantropologia ca craniometria terme pral.n f        en craniometry                es craneometría                              
499 paleoantropologia ca craniomètric -a terme pral.adj        en craniometric en craniometrical               es craneométrico                              
500 ceramologia ca crater terme pral.n m        en crater                es cratera es crátera                             
501 ceramologia ca craterisc terme pral.n m        en krateriskos                es krateriskos                              
502 estructures religioses ca crepidoma terme pral.n m ca crepis terme pral.n f       en crepidoma en crepis               es crepidoma es crepis es krepis                            
503 ceramologia ca cresta terme pral.n f                        es cresta                              
504 estructures ca creu de terme terme pral.n f        en preaching cross                es crucero                              
505 estructures religioses ca creuer terme pral.n m        en transept                es causídica es crucero                             
506 estructures religioses ca cripta terme pral.n f        en crypt                es cripta                              
507 elements arquitectònics ca criptopòrtic terme pral.n m        en cryptoportico                es criptopórtico                              
508 escultura ca criselefantí -ina terme pral.adj        en chryselephantine                es crisoelefantino                              
509 numismàtica ca croat terme pral.n m        en croat                es croat                              
510 estructures funeràries ca cromlec terme pral.n m        en cromlech                es crómlech es crónlech                             
511 divisions cronoculturals ca cronocultura terme pral.n f        en chronoculture                es cronocultura                              
512 divisions cronoculturals ca cronocultural terme pral.adj        en chronocultural                es cronocultural                              
513 datació relativa ca cronoestratigrafia terme pral.n f        en chronostratigraphy                es cronoestratigrafía                              
514 datació absoluta ca cronologia terme pral.n f        en chronology                es cronología                              
515 pintura ca cruciforme terme pral.n m        en cruciform                es cruciforme                              
516 elements arquitectònics ca crusta terme pral.n f        en crusta                es crusta                              
517 musivària ca crusta terme pral.n f        en crusta                es crusta                              
518 estructures militars ca cub terme pral.n m        en wall tower                es cubo                              
519 estructures econòmiques ca cubeta terme pral.n f        en cuvette                es cubeta                              
520 estructures domèstiques ca llar de cubeta terme pral.n f ca cubeta de combustió sin. compl.n f       en cuvette hearth                es cubeta de combustión                              
521 estructures domèstiques ca cubiculum [la] terme pral.n m        en cubiculum                es cubículo                              
522 ceramologia ca fons terme pral.n m ca cul sin. compl.n m       en bottom                es fondo                              
523 divisions cronoculturals ca cultura apenínica terme pral.n f        en Apennine Bronze Age                es cultura apenínica                              
524 teoria ca cultura arqueològica terme pral.n f        en archaeological culture                es cultura arqueológica                              
525 divisions cronoculturals ca cultura d'Almeria terme pral.n f        en Almerian culture                es cultura de Almería                              
526 divisions cronoculturals ca cultura d'El Argar terme pral.n f        en Argaric culture                es cultura de El Argar                              
527 divisions cronoculturals ca cultura d'Ertebölle terme pral.n f        en Ertebolle culture                es cultura de Ertebolle                              
528 divisions cronoculturals ca cultura d'Otomani terme pral.n f        en Otomani culture                es cultura de Otomani                              
529 divisions cronoculturals ca cultura d'Unetice terme pral.n f        en Unetice culture                es cultura de Unetice                              
530 divisions cronoculturals ca cultura de Bodrogkeresztúr terme pral.n f        en Bodrogkeresztúr culture                es cultura de Bodrogkeresztúr                              
531 divisions cronoculturals ca cultura de Boian terme pral.n f        en Boian culture                es cultura de Boian                              
532 divisions cronoculturals ca cultura de Bug-Dnièster terme pral.n f        en Bug-Dniester culture                es cultura de Bug-Dniéster                              
533 divisions cronoculturals ca cultura de Castelluccio terme pral.n f        en Castelluccio culture                es cultura de Castelluccio                              
534 divisions cronoculturals ca cultura de Cernavoda terme pral.n f        en Cernavoda culture                es cultura de Cernavoda                              
535 divisions cronoculturals ca cultura de Cerny terme pral.n f        en Cerny culture                es cultura de Cerny                              
536 divisions cronoculturals ca cultura de Cortaillod terme pral.n f        en Cortaillod culture                es cultura de Cortaillod                              
537 divisions cronoculturals ca cultura de Cucuteni-Tripolje terme pral.n f        en Cucuteni-Tripolje culture                es cultura de Cucuteni-Tripolje                              
538 divisions cronoculturals ca cultura de Deverel-Rimbury terme pral.n f        en Deverel-Rimbury culture                es cultura de Deverel-Rimbury                              
539 divisions cronoculturals ca cultura de Diana terme pral.n f        en Diana culture                es cultura de Diana                              
540 divisions cronoculturals ca cultura de Dimini terme pral.n f        en Dimini culture                es cultura de Dimini                              
541 divisions cronoculturals ca cultura de Ferrières terme pral.n f        en Ferrières culture                es cultura de Ferrières                              
542 divisions cronoculturals ca cultura de Fontbouisse terme pral.n f        en Fontbouisse culture                es cultura de Fontbouisse                              
543 divisions cronoculturals ca cultura de Gumelnita terme pral.n f        en Gumelnita culture                es cultura de Gumelnita                              
544 divisions cronoculturals ca cultura de Hallstatt terme pral.n f        en Hallstatt culture                es cultura de Hallstatt                              
545 divisions cronoculturals ca cultura de Karanovo terme pral.n f        en Karanovo culture                es cultura de Karanovo                              
546 divisions cronoculturals ca cultura de la ceràmica de cordes terme pral.n f        en Corded Ware culture                es cultura de la cerámica de cuerdas                              
547 divisions cronoculturals ca cultura de la ceràmica de trets terme pral.n f        en SBK en Stichbandkeramik en Stroke-Ornamented Ware culture              es cultura de la cerámica de rasgos                              
548 divisions cronoculturals ca cultura de la ceràmica lineal terme pral.n f        en LBK en Linear Pottery culture en Linearbandkeramik              es cultura de la cerámica linear                              
549 divisions cronoculturals ca cultura de La Lagozza terme pral.n f        en Lagozza culture                es cultura de La Lagozza                              
550 divisions cronoculturals ca cultura de La Tène terme pral.n f        en La Tène culture                es cultura de La Tène                              
551 divisions cronoculturals ca cultura de Lengyel terme pral.n f        en Lengyel culture                es cultura de Lengyel                              
552 divisions cronoculturals ca cultura de Les Matignons terme pral.n f        en Les Matignons culture                es cultura de Les Matignons                              
553 divisions cronoculturals ca cultura de les terramares terme pral.n f        en Terramare culture                es cultura de las terramaras                              
554 divisions cronoculturals ca cultura de Los Millares terme pral.n f        en Los Millares culture                es cultura de Los Millares                              
555 divisions cronoculturals ca cultura de Michelsberg terme pral.n f        en Michelsberg culture                es cultura de Michelsberg                              
556 divisions cronoculturals ca cultura de Monteoru terme pral.n f        en Monteoru culture                es cultura de Monteoru                              
557 divisions cronoculturals ca cultura de Motillas terme pral.n f        en Las Motillas culture                es cultura de las motillas                              
558 divisions cronoculturals ca cultura de Peu-Richard terme pral.n f        en Peu-Richard culture                es cultura de Peu-Richard                              
559 divisions cronoculturals ca cultura de Polada terme pral.n f        en Polada culture                es cultura de Polada                              
560 divisions cronoculturals ca cultura de Rakhmani terme pral.n f        en Rakhmani culture                es cultura de Rakhmani                              
561 divisions cronoculturals ca cultura de Remedello terme pral.n f        en Remedello culture                es cultura de Remedello                              
562 divisions cronoculturals ca cultura de Rössen terme pral.n f        en Rössen culture                es cultura de Rössen                              
563 divisions cronoculturals ca cultura de Sesklo terme pral.n f        en Sesklo culture                es cultura de Sesklo                              
564 divisions cronoculturals ca cultura de Starcevo terme pral.n f        en Starcevo culture                es cultura de Starcevo                              
565 divisions cronoculturals ca cultura de Tisza terme pral.n f        en Tisza culture                es cultura de Tisza                              
566 divisions cronoculturals ca cultura de Tisza-Polgár terme pral.n f        en Tisza-Polgár culture                es cultura de Tisza-Polgár                              
567 divisions cronoculturals ca cultura de Treilles terme pral.n f        en Treilles culture                es cultura de Treilles                              
568 divisions cronoculturals ca cultura de Vadastra terme pral.n f        en Vadastra culture                es cultura de Vadastra                              
569 divisions cronoculturals ca cultura de Vinca terme pral.n f        en Vinca culture                es cultura de Vinca                              
570 divisions cronoculturals ca cultura de Wessex terme pral.n f        en Wessex culture                es cultura de Wessex                              
571 divisions cronoculturals ca cultura de Windmill-Hill terme pral.n f        en Windmill Hill culture                es cultura de Windmill-Hill                              
572 divisions cronoculturals ca cultura del bronze valencià terme pral.n m        en Valencian Bronze Age                es cultura del bronce valenciano                              
573 divisions cronoculturals ca cultura del Roine terme pral.n f        en Rhone culture                es cultura del Ródano                              
574 divisions cronoculturals ca cultura dels camps d'urnes terme pral.n m        en Urnfield culture                es cultura de los campos de urnas                              
575 divisions cronoculturals ca cultura dels castres terme pral.n f        en Castro culture                es cultura de los castros                              
576 divisions cronoculturals ca cultura dels còdols tallats terme pral.n f        en Pebble culture                es cultura de los cantos rodados                              
577 divisions cronoculturals ca cultura dels sepulcres de fossa terme pral.n f        en Sepulcros de Fosa culture                es cultura de los sepulcros de fosa                              
578 divisions cronoculturals ca cultura dels túmuls terme pral.n f        en Tumulus culture                es cultura de los túmulos                              
579 divisions cronoculturals ca cultura dels vasos d'embut terme pral.n f        en Funnel Beaker culture                es cultura de los vasos de embudo                              
580 divisions cronoculturals ca cultura dels vasos de boca quadrada terme pral.n f        en Square Mouth culture                es cultura de los vasos de boca cuadrada                              
581 teoria ca cultura material terme pral.n f        en material culture                es cultura material                              
582 divisions cronoculturals ca cultura nuràgica terme pral.n f        en Nuraghic culture                es cultura nurágica                              
583 divisions cronoculturals ca cultura talaiòtica terme pral.n f        en Talayot culture en Talayotic culture               es cultura talayótica                              
584 divisions cronoculturals ca cultura torreana terme pral.n f        en Torrean culture                es cultura torreana                              
585 estructures civils ca cuneus [la] terme pral.n m        en cuneus                es cúneo                              
586 estructures econòmiques ca cuniculus [la] terme pral.n m        en cuniculos                es cuniculus                              
587 estructures econòmiques ca cup terme pral.n m        en cellar en underground store               es almacen subterráneo                              
588 estructures econòmiques ca cup terme pral.n m        en wine press                es lagar                              
589 elements arquitectònics ca cúpula terme pral.n f        en cupola en dome               es cúpula                              
590 elements arquitectònics ca cúpula falsa terme pral.n f ca cúpula fingida terme pral.n f                       es cúpula falsa es cúpula fingida                             
591 estructures civils ca cúria terme pral.n f        en curia                es curia                              
592 escultura ca curos terme pral.n m        en kouros                es kouros                              
593 epigrafia ca cursiu -iva terme pral.adj        en cursive                es cursiva                              
594 ceramologia ca coa terme pral.n f ca cus terme pral.n f       en chous                es chous es coa                             
595 orfebreria ca damasquinatge terme pral.n m        en damascene work                es damasquinado                              
596 epigrafia ca damnatio memoriae [la] terme pral.n f        en damnatio memoriae                es damnatio memoriae                              
597 datació absoluta ca datació terme pral.n f        en dating                es datación                              
598 datació absoluta ca datació per empremtes de fissió terme pral.n f        en fission tracks dating                es datación por huellas de fisión                              
599 datació absoluta ca datació per espectrometria de masses amb accelerador terme pral.n f        en accelerator mass spectrometry dating                es datación por espectrometría de masas con acelerador                              
600 datació absoluta ca datació per fluor terme pral.n f        en fluorine dating                es datación por flúor                              
601 datació absoluta ca datació per nitrogen terme pral.n f        en nitrogen dating                es datación por nitrógeno                              
602 datació absoluta ca datació per potassi-argó terme pral.n f        en potassium-argon dating                es datación por potasio-argón                              
603 datació absoluta ca datació per racemització d'aminoàcids terme pral.n f        en amino acids racemization dating                es datación por racemización de aminoácidos                              
604 datació absoluta ca datació per radiocarboni terme pral.n f        en radioactive carbon dating en radioactive carbon method en radiocarbon dating              es datación por radiocarbono es método del carbono 14 es método del radiocarbono                            
605 datació absoluta ca datació per urani terme pral.n f        en uranium dating                es datación por uranio                              
606 datació absoluta ca datació per urani-tori terme pral.n f        en uranium-thorium dating                es datación por uranio-torio                              
607 datació absoluta ca datació radioactiva terme pral.n f        en radioactive dating                es datación radioactiva                              
608 datació absoluta ca dC terme pral.adv        en AD                es d.C.                              
609 tècniques i materials de construcció ca de pedra seca terme pral.adj        en dry-stone                es de piedra seca                              
610 estructures religioses ca decàstil -a terme pral.adj        en decastyle                es decástilo                              
611 arqueobiologia ca decidu -ídua terme pral.adj ca decidual terme pral.adj       en deciduous                es decidual es deciduo                             
612 indústria lítica ca decorticació terme pral.n f        en decortication                es descortezado                              
613 estructures civils ca decumanus terme pral.n m        en decumanus                es decumano es decumanus                             
614 estructures civils ca decumanus maximus [la] terme pral.n m        en decumanus maximus                es decumano máximo es decumanus maximus                             
615 indústria lítica ca delineació terme pral.n f        en delineation                es delineación                              
616 indústria lítica ca dena terme pral.n f        en bead                es cuenta                              
617 numismàtica ca denari terme pral.n m        en denarius                es denario                              
618 numismàtica ca denari folrat terme pral.n m        en plated denier                es denario forrado                              
619 datació absoluta ca dendrocronologia terme pral.n f        en dendrochronology en tree ring dating en tree-ring dating              es dendrocronología                              
620 indústria lítica ca dent de falç terme pral.n f        en flint sickle                es diente de hoz es elemento de hoz                       fr élément de faucille      
621 indústria lítica ca denticulat terme pral.n m        en denticulate                es denticulado                              
622 epigrafia ca depictus terme pral.n m        en depiction                es depictus                              
623 treball de camp ca derelicte terme pral.n m        en shipwreck en wreck               es pecio                              
624 arqueobiologia ca derivatio nominis [la] terme pral.n f        en derivatio nominis                es derivatio nominis                              
625 ceramologia ca desgreixant terme pral.n m ca desengreixant sin. compl.n m       en filler en temper               es desengrasante es desgrasante                             
626 indústria lítica ca destral terme pral.n f        en axe                es hacha                              
627 vidre ca destrempament terme pral.n m        en lack of temper                es destemple                              
628 prospecció ca detector de metalls terme pral.n m        en electromagnetic detector en metal detector               es detector de metales                              
629 geoarqueologia ca detrític -a terme pral.adj        en detrital                es detrítico                              
630 arqueobiologia ca diagnosi terme pral.n f        en diagnosis                es diagnosis                              
631 arqueobiologia ca diagnòstic -a terme pral.adj        en diagnostic                es diagnóstico                              
632 excavació ca diagrama estratigràfic terme pral.n m        en Harris Matrix diagram en stratigraphic diagram en stratigraphic matrix              es diagrama estratigráfico                              
633 excavació ca diari d'excavació terme pral.n m        en excavation diary en site notebook               es diario de excavación                              
634 estructures religioses ca diàstil -a terme pral.adj        en diastyle                es diástilo                              
635 vidre ca diatreta terme pral.n f        en diatreta                es diatreta                              
636 estructures civils ca diazoma terme pral.n m        en diazoma                es diazoma                              
637 teoria ca difusió terme pral.n f        en diffusion                es difusión                              
638 arqueobiologia ca dimorfisme sexual terme pral.n m        en sexual dimorphism                es dimorfismo sexual                              
639 numismàtica ca dinar terme pral.n m        en dinar                es dinar                              
640 numismàtica ca diner terme pral.n m                        es dinero                              
641 numismàtica ca diner terme pral.n m        en denier                es dinero                              
642 numismàtica ca diner terme pral.n m        en silver diner                es dinero                              
643 ceramologia ca dinos terme pral.n m        en dinos                es dinos                              
644 treball de camp ca dipòsit terme pral.n m        en deposit en depot               es depósito                              
645 treball de laboratori ca dipòsit funerari terme pral.n m        en grave goods                es ajuar funerario                              
646 estructures religioses ca dípter -a terme pral.adj        en dipteral                es díptero                              
647 escultura ca díptic terme pral.n m        en diptych                es díptico                              
648 pintura ca directio [la] terme pral.n f        en directio                es directio                              
649 numismàtica ca dírham [ar] terme pral.n m ca dirhem [ar] sin. compl.n m       en dirham                es dirham es dirhem                             
650 ceramologia ca disc terme pral.n m        en disk en field               es disco                              
651 indústria lítica ca distal terme pral.adj        en distal                es distal                              
652 arqueobiologia ca distal terme pral.adj        en distal                es distal                              
653 arqueobiologia ca distal terme pral.adj        en distal                es distal                              
654 indústria lítica ca distal terme pral.adj        en distal                es distal                              
655 estructures funeràries ca dístil terme pral.n m        en distylos                es dístilo                              
656 estructures religioses ca dístil -a terme pral.adj        en distyle                es dístilo                              
657 numismàtica ca divisor terme pral.n m        en small unit                es divisor                              
658 numismàtica ca doble encunyació terme pral.n f        en double-struck                es doble acuñación                              
659 numismàtica ca doblenc terme pral.n m        en doblenc                es doblero                              
660 numismàtica ca dobler terme pral.n m                        es doblero                              
661 estructures religioses ca dodecàstil -a terme pral.adj        en dodecastyle                es dodecástilo                              
662 ceramologia ca doli terme pral.n m        en dolium                es dolio es dolium                             
663 paleoantropologia ca dolicocèfal -a terme pral.adj ca dolicocranià -ana sin. compl.adj       en dolichocephalic en dolichocephalous               es dolicocéfalo es dolicocráneo                             
664 paleoantropologia ca dolicògnat -a terme pral.adj                        es dolicognato                              
665 paleoantropologia ca dolicourànic -a terme pral.adj        en dolichuranic                es dolicouránico                              
666 ceramologia ca doll terme pral.n m        en earthenware jug                es tinaja                              
667 estructures funeràries ca cambra simple terme pral.n f ca dolmen simple terme pral.n m                       es cámara simple es dolmen simple                             
668 estructures domèstiques ca domus terme pral.n f        en domus                es domus                              
669 estructures domèstiques ca domus terme pral.n f        en domus                es domus                              
670 divisions cronoculturals ca dori | dòria terme pral.n m, f        en Dorian                es dorio                              
671 indústria lítica ca dors terme pral.n m        en backed border                es borde abatido es borde rebajado es dorso                            
672 indústria lítica ca dors natural terme pral.n m        en naturally backed                es borde natural es dorso natural                             
673 tècniques i materials de construcció ca dovella terme pral.n f        en voussoir                es dovela                              
674 numismàtica ca dracma terme pral.n f        en drachma                es dracma                              
675 paleoantropologia ca Dryopithecus terme pral.n m ca driopitec sin. compl.n m       en Dryopithecus                es Dryopithecus                              
676 estructures funeràries ca dromos terme pral.n m        en dromos                es dromos                              
677 estructures civils ca dromos terme pral.n m        en dromos                es dromos                              
678 numismàtica ca ducat terme pral.n m        en ducat                es ducado                              
679 numismàtica ca dupondi terme pral.n m        en dupondius                es dupondio                              
680 teoria ca ecologia cultural terme pral.n f        en cultural ecology                es ecología cultural                              
681 divisions cronoculturals ca edat del bronze terme pral.n f        en Bronze Age                es edad del bronce                              
682 divisions cronoculturals ca edat del ferro terme pral.n f        en Iron Age                es edad del hierro                              
683 divisions cronoculturals ca edat mitjana terme pral.n f        en Middle Age                es edad media                              
684 estructures religioses ca edicle terme pral.n m ca edícula sin. compl.n f       en edicule                es edículo                              
685 tècniques i materials de construcció ca blanquejat terme pral.n m ca emblanquinada terme pral.n f ca eixalbat sin. compl.n m      en whitewash                es encaladura es jalbegue                             
686 numismàtica ca electre terme pral.n m ca electró sin. compl.n m       en electrum                es electrón                              
687 excavació ca element terme pral.n m        en element                es elemento                              
688 paleoantropologia ca element traça terme pral.n m        en trace element                es elemento traza                              
689 metal·lúrgia ca element traça terme pral.n m        en trace element                es elemento traza                              
690 divisions cronoculturals ca elimi | elímia terme pral.n m, f        en Eliminian                es elimio                              
691 musivària ca emblema terme pral.n m        en emblema                es emblema                              
692 orfebreria ca embotició terme pral.n f ca embotiment sin. compl.n m       en inlay                es embutición es embutido                             
693 numismàtica ca emissió terme pral.n f        en issue                es emisión                              
694 elements arquitectònics ca empostissat terme pral.n m        en floorboards                es entablado                              
695 orfebreria ca encast terme pral.n m        en setting                es engaste                              
696 pintura ca encàustica terme pral.n f        en encaustic                es encáustica                              
697 metal·lúrgia ca encenser terme pral.n m        en censer en thurible               es incensario                              
698 tècniques i materials de construcció ca encofrat terme pral.n m        en formwork en shuttering               es encofrado                              
699 tècniques i materials de construcció ca encoixinat terme pral.n m        en bossage                es almohadillado                              
700 numismàtica ca encuny terme pral.n m        en die                es cuño                              
701 numismàtica ca encunyació terme pral.n f        en coinage                es acuñación                              
702 ceramologia ca engalba terme pral.n f        en slip                es engabe es engobe                             
703 tècniques i materials de construcció ca enlluït terme pral.n m        en pargeting en parging               es enlucido es revoco es revoque                            
704 indústria òssia ca enllustrament terme pral.n m        en polishing                es lustrado es lustramiento                             
705 ceramologia ca enòcoa terme pral.n f        en oenochoe en oinochoe               es enócoe                              
706 glíptica ca entallament terme pral.n m ca entalladura sin. compl.n f       en carving en cutting               es entalle                              
707 elements arquitectònics ca entaulament terme pral.n m        en entablature                es cornisamento es cornisamiento es entablamento es entablamiento                           
708 elements arquitectònics ca teginat terme pral.n m ca cassetonat sin. compl.n m ca enteixinat sin. compl.n m      en molding [US] en moulding [GB]               es alfarje es artesonado                             
709 estructures funeràries ca enterrament terme pral.n m        en burial                es enterramiento                              
710 paleoantropologia ca enterrament primari terme pral.n m        en primary burial                es enterramiento primario                              
711 paleoantropologia ca enterrament secundari terme pral.n m        en secundary burial                es enterramiento secundario  &