Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 arquitectura i urbanisme ca exempt -a terme pral.adj ca a quatre vents sin. compl.adj        es exento -ta            en detached          
2 arquitectura i urbanisme ca àbac terme pral.n m         es ábaco            en abacus          
3 arquitectura i urbanisme ca abadia terme pral.n f         es abadía            en abbey          
4 arquitectura i urbanisme ca absis terme pral.n m ca àbsida sin. compl.n f        es ábsida es ábside           en apse          
5 arquitectura i urbanisme ca absidal terme pral.adj         es absidal            en apsidal          
6 arquitectura i urbanisme ca absidiola terme pral.n f         es ábside secundario es absidiola es absidiolo          en absidiale en apsidiole         
7 conceptes generals ca acabat terme pral.n m         es acabado            en finish en finishing         
8 pintura i dibuix ca acadèmia terme pral.n f         es academia            en academy figure          
9 conceptes generals ca academicisme terme pral.n m         es academicismo            en academicism en academism         
10 escultura ca acant terme pral.n m         es acanto            en acanthus          
11 pintura i dibuix ca accentuació de contorn terme pral.n f         es acentuación del contorno            en spatial edge          
12 conceptes generals ca accessori terme pral.n m         es accesorio            en accessory          
13 arquitectura i urbanisme ca accessori terme pral.n m         es accesoria            en annex          
14 arquitectura i urbanisme ca acoblament terme pral.n m         es acoplamiento            en accouplement          
15 conceptes generals ca acoblat -ada terme pral.adj         es acoplado -da            en coupled          
16 pintura i dibuix ca acord terme pral.n m         es acorde            en accord          
17 pintura i dibuix ca acordillament terme pral.n m         es acordelamiento            en impasto          
18 escultura ca acròlit terme pral.n m         es acrólito            en acrolith          
19 pintura i dibuix ca acromatisme terme pral.n m         es acromatismo            en achromatism en colorlessness         
20 arquitectura i urbanisme ca acròpolis terme pral.n f ca acròpoli sin. compl.n f        es acrópolis            en acropolis          
21 arquitectura i urbanisme ca acroteri terme pral.n m         es acroterio            en acroterion          
22 escultura ca acroteri terme pral.n m         es acrotera            en acroter en acroterion en acroterium        
23 arquitectura i urbanisme ca acroteri terme pral.n m         es acrotera            en acroter en acroterion en acroterium        
24 pintura i dibuix ca actitud terme pral.n f         es actitud            en attitude          
25 pintura i dibuix ca adoratori terme pral.n m         es adoratorio            en portable altarpiece          
26 arquitectura i urbanisme ca dovellat -ada terme pral.adj ca adovellat -ada sin. compl.adj        es adovelado -da es dovelado -da           en voussoired          
27 pintura i dibuix ca aerografia terme pral.n f         es aerografía            en airbrushing          
28 pintura i dibuix ca aerografia terme pral.n f         es aerografía            en airbrushing          
29 arquitectura i urbanisme ca afores terme pral.n m pl         es afueras es alrededores es cercanías          en outskirts          
30 arquitectura i urbanisme ca agger [la] terme pral.n m         es agger            en agger          
31 arquitectura i urbanisme ca agger [la] terme pral.n m         es agger            en agger          
32 escultura ca agnusdei terme pral.n m ca agnus sin. compl.n m        es agnus es agnusdéi           en agnus en agnus dei         
33 arquitectura i urbanisme ca àgora terme pral.n f         es ágora            en agora          
34 arquitectura i urbanisme ca agulla terme pral.n f         es macho es machón           en pier          
35 gravat ca aiguafort terme pral.n m         es agua fuerte            en aqua fortis en etchant         
36 gravat ca aiguafort terme pral.n m         es aguafuerte            en etching          
37 gravat ca aiguafort terme pral.n m         es agua fuerte es grabado al agua fuerte           en etching          
38 pintura i dibuix ca aigualit -ida terme pral.adj         es aguado -da                      
39 gravat ca aiguatinta terme pral.n f         es aguatinta            en aquatint          
40 gravat ca aiguatinta terme pral.n f         es aguatinta es grabado al aguatinta           en aquatint          
41 arquitectura i urbanisme ca aiguavés terme pral.n m         es crujía            en bay          
42 arquitectura i urbanisme ca aiguavés terme pral.n m ca aigua sin. compl.n f ca vessant sin. compl.n m       es vertiente            en slope          
43 arquitectura i urbanisme ca ala terme pral.n f         es ala            en wing          
44 ceràmica ca alabastre terme pral.n m         es alabastro es alabastron           en alabastron          
45 arquitectura i urbanisme ca alabastrí terme pral.n m         es alabastrina            en alabaster glass          
46 arquitectura i urbanisme ca albacar terme pral.n m         es albacara            en bailey          
47 arquitectura i urbanisme ca torre albarrana terme pral.n f ca albarrana sin. compl.n f ca torre barrana sin. compl.n f       es albarrana es cabeza de puente es torre albarrana es torre-fuerte         en watchtower          
48 arquitectura i urbanisme ca alcassaba terme pral.n f         es alcazaba            en alcazaba          
49 arquitectura i urbanisme ca alcàsser terme pral.n m         es alcázar            en alcazar          
50 arquitectura i urbanisme ca alçat terme pral.n m         es alzado            en elevation          
51 arquitectura i urbanisme ca aleta terme pral.n f         es aleta            en alette          
52 arquitectura i urbanisme ca alfòndec terme pral.n m         es alhóndiga            en funduq          
53 gravat ca algrafia terme pral.n f         es algrafía es aluminografía           en algraphy en aluminography         
54 arts decoratives ca alicatat terme pral.n m         es alicatado            en tessellation          
55 arquitectura i urbanisme ca aljama terme pral.n f         es aljama            en aljama          
56 pintura i dibuix ca alla prima [it] terme pral.adj         es alla prima            en alla prima          
57 pintura i dibuix ca al·legoria terme pral.n f         es alegoría            en allegory          
58 escultura ca mocàrab terme pral.n m ca almocàrab sin. compl.n m        es almocárabe es mocárabe           en honeycomb work en muqarnas en stalactite work        
59 arquitectura i urbanisme ca alquible terme pral.n m         es alquibla es quibla           en keblah en kibla en kiblah en qibla en qiblah      
60 escultura ca alt relleu terme pral.n m         es alto relieve es altorrelieve           en alto-relievo en high relief         
61 arquitectura i urbanisme ca altar terme pral.n m ca mesa sin. compl.n f        es altar es mesa           en altar en communion table         
62 arquitectura i urbanisme ca altar major terme pral.n m         es altar mayor            en high altar          
63 arts decoratives ca alveolat terme pral.n m         es alveolado es cloisonné           en cloisonné          
64 arts decoratives ca alveolat terme pral.n m         es alveolado es cloisonné           en cloisonné          
65 arquitectura i urbanisme ca amalaka terme pral.n m         es amalaka            en amalaka          
66 arquitectura i urbanisme ca àmbit terme pral.n m         es ámbito            en enclosure          
67 arquitectura i urbanisme ca amfipròstil terme pral.n m         es anfipróstilo            en amphiprostyle          
68 arquitectura i urbanisme ca amfipròstil -a terme pral.adj         es anfipróstilo -la            en amphiprostyle          
69 arquitectura i urbanisme ca amfiteatre terme pral.n m         es anfiteatro            en amphitheater          
70 ceràmica ca àmfora terme pral.n f         es ánfora            en amphora          
71 pintura i dibuix ca amoret terme pral.n m ca amorell sin. compl.n m        es amorcillo            en amorino en putto         
72 arquitectura i urbanisme ca ampit terme pral.n m         es antepecho            en sill en windowsill         
73 arquitectura i urbanisme ca ampitador terme pral.n m         es antepecho            en balustrade en handrail en railing        
74 escultura ca anàglif terme pral.n m         es anáglifo            en anaglyph          
75 arquitectura i urbanisme ca naia terme pral.n f ca anaia sin. compl.n f        es galería            en gallery          
76 pintura i dibuix ca anamorfosi terme pral.n f         es anamorfosis            en anamorphosis          
77 pintura i dibuix ca anatomia terme pral.n f         es anatomía            en anatomy          
78 arquitectura i urbanisme ca anca terme pral.n f         es riñón            en haunch          
79 arquitectura i urbanisme ca andador terme pral.n m         es adarve            en parapet walk en wall-walk         
80 escultura ca anell terme pral.n m         es anillo            en annulet          
81 pintura i dibuix ca angelot terme pral.n m ca àngel menor sin. compl.n m        es angelote            en cherub          
82 arquitectura i urbanisme ca anta terme pral.n f         es anta            en anta          
83 arquitectura i urbanisme ca anta terme pral.n f         es anta            en anta          
84 escultura ca antefixa terme pral.n f         es antefija            en antefix          
85 pintura i dibuix ca anticerne terme pral.n m         es anticerne            en anti-cerne          
86 arquitectura i urbanisme ca antigot terme pral.n m                               
87 pintura i dibuix ca apaïsat -ada terme pral.adj         es apaisado -da            en landscape en oblong         
88 arquitectura i urbanisme ca aparell al llarg terme pral.n m ca aparell a trencajunts sin. compl.n m        es aparejo a soga            en running bond en stretcher bond         
89 arquitectura i urbanisme ca aparell al través terme pral.n m         es aparejo a tizón            en header bond          
90 arquitectura i urbanisme ca aparell anglès terme pral.n m         es aparejo inglés            en English bond          
91 arquitectura i urbanisme ca aparell de llarg i través terme pral.n m         es aparejo a soga y tizón            en stretcher and header bond          
92 arquitectura i urbanisme ca aparell encoixinat terme pral.n m         es aparejo almohadillado            en rustication          
93 arquitectura i urbanisme ca aparell holandès terme pral.n m         es aparejo holandés            en Dutch bond en Flemish bond         
94 arquitectura i urbanisme ca aparell polonès terme pral.n m         es aparejo doble es aparejo marco           en monk bond          
95 arquitectura i urbanisme ca aparell pseudoisòdom terme pral.n m         es aparejo pseudoisódomo            en pseudoisodomos bond          
96 arquitectura i urbanisme ca aparell romà terme pral.n m         es aparejo romano            en Roman bond          
97 arquitectura i urbanisme ca apoditeri terme pral.n m         es apoditerio            en apodyterium          
98 pintura i dibuix ca apostolat terme pral.n m         es apostolado                      
99 arquitectura i urbanisme ca àpter -a terme pral.adj         es áptero -ra            en apteral          
100 pintura i dibuix ca apunt terme pral.n m         es apunte es bosquejo           en abozzo en blocking in en sketch        
101 arquitectura i urbanisme ca aqüeducte terme pral.n m         es acueducto            en aqueduct          
102 arquitectura i urbanisme ca ara terme pral.n f         es ara            en altar stone          
103 arquitectura i urbanisme ca altar terme pral.n m ca ara sin. compl.n f        es altar es ara           en altar          
104 conceptes generals ca arabesc terme pral.n m         es arabesco                      
105 escultura ca arabesc terme pral.n m         es arabesco            en arabesque          
106 arquitectura i urbanisme ca arc terme pral.n f         es arco            en arch          
107 arquitectura i urbanisme ca arc absidal terme pral.n m         es arco absidal            en apsidal arch          
108 arquitectura i urbanisme ca arc amb esplandit terme pral.n m ca arc atrompetat terme pral.n m        es arco abocinado es arco aboquillado           en embrasure arch en fluing arch en splayed arch        
109 arquitectura i urbanisme ca arc apuntat peraltat terme pral.n m         es arco apuntado de lanceta es arco apuntado peraltado es arco apuntado realzado          en lancet arch          
110 arquitectura i urbanisme ca arc apuntat rebaixat terme pral.n m         es arco apuntado rebajado            en drop arch          
111 arquitectura i urbanisme ca arcbotant terme pral.n m ca arc boterell sin. compl.n m        es arbotante es arco botarel es arco botarete          en arc-boutant en arch buttress en flying buttress        
112 arquitectura i urbanisme ca arc capalçat terme pral.n m         es arco capialzado            en fluing arch en splayed arch         
113 arquitectura i urbanisme ca arc de catenària terme pral.n m ca arc catenari sin. compl.n m        es arco de cadena invertida es arco de catenaria           en catenarian arch en catenary arch         
114 arquitectura i urbanisme ca arc cec terme pral.n m ca arc cegat terme pral.n m        es arco cegado es arco ciego           en blind arch          
115 arquitectura i urbanisme ca arc creuer terme pral.n m ca arc de creuer sin. compl.n m ca arc diagonal sin. compl.n m       es arco crucero es arco diagonal           en cross springer en diagonal rib         
116 arquitectura i urbanisme ca arc de cortina terme pral.n m         es arco de cortina            en inflected arch          
117 arquitectura i urbanisme ca arc de fàbrica terme pral.n m         es arco de fábrica            en masonry arch          
118 arquitectura i urbanisme ca arc de ferradura terme pral.n m ca arc àrab sin. compl.n m        es arco árabe es arco arábigo es arco de herradura es arco morisco         en Arabic arch en horseshoe arch en Moorish arch        
119 arquitectura i urbanisme ca arc de punta d'ametlla terme pral.n m         es arco apuntado cumplido es arco apuntado equilátero           en equilateral arch en equilateral pointed arch         
120 arquitectura i urbanisme ca arc de quadrant terme pral.n m         es arco botal es arco de cuadrante           en quadrant arch          
121 arquitectura i urbanisme ca arc rampant terme pral.n m ca arc coix sin. compl.n m ca arc d'escala sin. compl.n m ca arc de volta d'escala sin. compl.n m      es arco cojo es arco descendente es arco por tranquil es arco rampante         en raking arch en rampant arch         
122 arquitectura i urbanisme ca arc deprimit terme pral.n m         es arco deprimido            en shouldered arch          
123 arquitectura i urbanisme ca arc diafragma terme pral.n m         es arco diafragma            en diaphragm arch          
124 arquitectura i urbanisme ca arc en ziga-zaga terme pral.n m         es arco en zigzag            en chevron arch en zigzag arch         
125 arquitectura i urbanisme ca arc entrellaçat terme pral.n m         es arco entrelazado            en interlacing arch en intersecting arch         
126 arquitectura i urbanisme ca arc escarser terme pral.n m ca arc escassà sin. compl.n m        es arco escarzano            en segmental arch          
127 arquitectura i urbanisme ca arc escocès terme pral.n m ca arc de gola sin. compl.n m        es arco en gola es arco escocés           en reverse ogee arch          
128 arquitectura i urbanisme ca arc fistonat terme pral.n m         es arco festoneado            en scalloped arch          
129 arquitectura i urbanisme ca arc conopial terme pral.n m ca arc flamíger sin. compl.n m        es arco conopial es arco en talón es arco flamígero es arco florenzado         en keel arch en ogee arch         
130 arquitectura i urbanisme ca arc invertit terme pral.n m         es arco invertido es arco vuelto           en inverted arch          
131 arquitectura i urbanisme ca arc lobulat terme pral.n m         es arco angrelado es arco lobulado           en cusped arch en foiled arch         
132 arquitectura i urbanisme ca arc mixtilini terme pral.n m         es arco mixtilíneo            en mixtilineal arch en mixtilinear arch         
133 arquitectura i urbanisme ca arc parabòlic terme pral.n m         es arco parabólico            en parabolic arch          
134 arquitectura i urbanisme ca arc penjant terme pral.n m         es arco colgante            en hanging arch          
135 arquitectura i urbanisme ca arc peraltat terme pral.n m         es arco peraltado es arco realzado es arco remontado          en stilted arch          
136 arquitectura i urbanisme ca arc faixó terme pral.n m ca arc dobler sin. compl.n m ca arc perpany sin. compl.n m       es arco fajón es arco perpiaño           en transverse arch          
137 arquitectura i urbanisme ca arc a nivell terme pral.n m ca arc de llinda sin. compl.n m ca arc pla sin. compl.n m       es arco a nivel es arco a regla es arco adintelado es arco degenerante         en flat arch en jack arch         
138 arquitectura i urbanisme ca arc polilobulat terme pral.n m         es arco polilobulado            en multifoil arch          
139 arquitectura i urbanisme ca arc primitiu terme pral.n m ca arc de peces volades sin. compl.n m ca arc fals sin. compl.n m       es arco acartelado es arco falso es arco maya es arco primitivo         en corbel arch en corbelled arch en false arch        
140 arquitectura i urbanisme ca arc quinquelobulat terme pral.n m         es arco quinquefoliado es arco quinquelobulado           en cinquefoil arch          
141 arquitectura i urbanisme ca arc de petxina terme pral.n m ca arc raconer sin. compl.n m        es arco apechinado es arco de pechina           en squinch arch en trumpet arch         
142 arquitectura i urbanisme ca arc rebaixat terme pral.n m         es arco de punto hurtado es arco rebajado           en diminished arch en scheme arch en skeen arch en surbased arch       
143 arquitectura i urbanisme ca arc angular terme pral.n m ca arc de frontó sin. compl.n m ca arc rectilini sin. compl.n m       es arco angular es arco de frontón es arco rectilíneo                    
144 arquitectura i urbanisme ca arc de mig punt terme pral.n m ca arc de punt rodó sin. compl.n m ca arc rodó sin. compl.n m       es arco de medio punto es arco de medio redondo es arco redondo es arco romano es formarete        en Roman arch en round arch en semicircular arch        
145 arquitectura i urbanisme ca arc toral terme pral.n m         es arco toral            en transverse arch          
146 arquitectura i urbanisme ca arc toral terme pral.n m ca arc former sin. compl.n m        es arco formero es arco toral                     
147 arquitectura i urbanisme ca arc triangular terme pral.n m         es arco triangular            en miter arch en pediment arch en triangular arch        
148 arquitectura i urbanisme ca arc trevolat terme pral.n m ca arc trilobat terme pral.n m ca arc trilobulat terme pral.n m       es arco trifoliado es arco trilobulado           en trefoil arch          
149 arquitectura i urbanisme ca arc triomfal terme pral.n m         es arco triunfal            en chancel arch          
150 arquitectura i urbanisme ca arc Tudor terme pral.n m         es arco Tudor            en Tudor arch          
151 arquitectura i urbanisme ca arc túmid terme pral.n m         es arco túmido            en pointed horseshoe arch          
152 arquitectura i urbanisme ca arcada terme pral.n f         es arcada            en arcade          
153 arquitectura i urbanisme ca arcada terme pral.n f         es arcada            en arcade          
154 arquitectura i urbanisme ca arcuació terme pral.n f         es arcuación es arquería           en arcading en arcature         
155 arquitectura i urbanisme ca àrea urbana terme pral.n f         es área urbana            en urban area          
156 arquitectura i urbanisme ca arena terme pral.n f         es arena            en arena          
157 arquitectura i urbanisme ca areosístil terme pral.n m         es areosístilo            en araeosystyle          
158 arquitectura i urbanisme ca areosístil -a terme pral.adj         es areosístilo -la            en araeosystyle          
159 arquitectura i urbanisme ca areòstil terme pral.n m         es areóstilo            en araeostyle          
160 arquitectura i urbanisme ca areòstil -a terme pral.adj         es areóstilo -la            en araeostyle          
161 arquitectura i urbanisme ca aresta terme pral.n f         es arista es aristón           en groin          
162 arquitectura i urbanisme ca argamassa terme pral.n f         es argamasa            en plaster          
163 arquitectura i urbanisme ca armadura terme pral.n f         es armadura            en armature          
164 arquitectura i urbanisme ca arquitectura terme pral.n f         es arquitectura            en architecture          
165 arquitectura i urbanisme ca arquitectura terme pral.n f         es arquitectura            en architecture          
166 arquitectura i urbanisme ca arquitectura de vidre terme pral.n f         es arquitectura de cristal            en glass architecture          
167 arquitectura i urbanisme ca arquitectura del paisatge terme pral.n f         es arquitectura del paisaje            en landscape architecture en landscape design         
168 arquitectura i urbanisme ca arquitectura orgànica terme pral.n f         es arquitectura orgánica            en organic architecture          
169 arquitectura i urbanisme ca arquitrau terme pral.n m ca epistili sin. compl.n m        es arquitrabe es epistilo           en architrave en epistyle         
170 arquitectura i urbanisme ca arquivolta terme pral.n f         es archivolta es arquivolta           en archivolt          
171 escultura ca arrabà terme pral.n m         es alfiz es arrabá                     
172 arquitectura i urbanisme ca arrencada terme pral.n f         es arranque            en spring en springing         
173 conceptes generals ca art corporal terme pral.n m         es body art            en body art          
174 conceptes generals ca art natura terme pral.n m         es arte de la naturaleza es land art           en earth art en earthworks en land art        
175 conceptes generals ca art públic terme pral.n m         es arte público            en public art          
176 pintura i dibuix ca pintura rupestre terme pral.n f ca art rupestre sin. compl.n m        es arte rupestre es dibujo rupestre es pintura rupestre          en cave painting en rock painting         
177 arquitectura i urbanisme ca arxet terme pral.n m         es archete                      
178 arquitectura i urbanisme ca astilar terme pral.adj         es ástilo -la            en astylar          
179 pintura i dibuix ca atauric terme pral.n m         es ataurique            en ataurique          
180 arts decoratives ca atauxia terme pral.n f         es ataujía es taujía           en inlay          
181 arquitectura i urbanisme ca àtic terme pral.n m         es ático            en penthouse en penthouse apartment         
182 arquitectura i urbanisme ca àtic terme pral.n m         es ático            en attic          
183 escultura ca àtic terme pral.n m         es ático            en attic          
184 arquitectura i urbanisme ca atri terme pral.n m         es atrio            en portico          
185 arquitectura i urbanisme ca atri terme pral.n m         es atrio            en atrium en cavaedium         
186 arquitectura i urbanisme ca atrompetat -ada terme pral.adj         es abocinado -da            en embrasured en splayed         
187 pintura i dibuix ca auca terme pral.n f ca auca de redolins terme pral.n f        es aleluya                      
188 arquitectura i urbanisme ca aula terme pral.n f         es aula            en aula          
189 arquitectura i urbanisme ca aula terme pral.n f         es aula            en aula          
190 pintura i dibuix ca aurèola terme pral.n f ca nimbe sin. compl.n m        es aureola es corona es halo es nimbo         en aureole en gloriole en glory en halo en nimbus      
191 conceptes generals ca autògraf terme pral.n m         es autógrafo            en autograph          
192 gravat ca autografia terme pral.n f         es autografía            en autography          
193 pintura i dibuix ca autoretrat terme pral.n m         es autorretrato            en self-portrait          
194 arquitectura i urbanisme ca avinguda terme pral.n f         es avenida            en avenue          
195 escultura ca baix relleu terme pral.n m         es bajo relieve es bajorrelieve           en bas-relief en low relief         
196 arquitectura i urbanisme ca planta baixa terme pral.n f ca baixos sin. compl.n m pl        es bajos es planta baja           en first floor en ground floor         
197 arquitectura i urbanisme ca balcó terme pral.n m         es balcón            en balcony          
198 arquitectura i urbanisme ca balcona terme pral.n f ca balcó llarg sin. compl.n m        es balcón es balcón corrido                     
199 arquitectura i urbanisme ca balconada terme pral.n f         es balconaje es balconería                     
200 arquitectura i urbanisme ca balcona terme pral.n f ca balconada terme pral.n f        es balcón                      
201 escultura ca baldaquí terme pral.n m         es baldaquín es baldaquino           en baldachin en baldaquin en ciborium        
202 escultura ca balteus terme pral.n m         es bálteo es balteus           en balteus          
203 arquitectura i urbanisme ca baluard terme pral.n m ca bastió terme pral.n m        es baluarte es bastión es luneta          en bastion          
204 arquitectura i urbanisme ca balustrada terme pral.n f         es balaustrada            en balustrade          
205 arquitectura i urbanisme ca balustre terme pral.n m         es balaustre es balaústre           en baluster          
206 arquitectura i urbanisme ca coixinet terme pral.n m ca balustre sin. compl.n m        es balaustre es cojinete           en baluster en pulvinus         
207 pintura i dibuix ca bambotxada terme pral.n f         es bambochada            en bambocciate          
208 arts decoratives ca banda denticular terme pral.n f         es banda denticular            en dentil band          
209 arts decoratives ca banda denticular veneciana terme pral.n f         es banda denticular veneciana            en Venetian dentil band          
210 arts decoratives ca banderola terme pral.n f         es banderola            en banderol en banderole         
211 arquitectura i urbanisme ca bandes llombardes terme pral.n f pl         es bandas lombardas            en pilaster strips          
212 arquitectura i urbanisme ca baptisteri terme pral.n m         es baptisterio es bautisterio           en baptistery en baptistry         
213 arquitectura i urbanisme ca baptisteri terme pral.n m         es baptisterio es bautisterio           en baptistery en baptistry         
214 arquitectura i urbanisme ca barbacana terme pral.n f         es barbacana            en barbican          
215 arquitectura i urbanisme ca basament terme pral.n m         es basamento            en base          
216 escultura ca basament terme pral.n m         es basamento            en plinth          
217 arquitectura i urbanisme ca basament terme pral.n m         es basamento            en base          
218 arquitectura i urbanisme ca base terme pral.n f         es basa es base           en base          
219 arquitectura i urbanisme ca base àtica terme pral.n f         es base ática            en Attic base          
220 arquitectura i urbanisme ca basílica terme pral.n f         es basílica            en basilica          
221 arquitectura i urbanisme ca basílica terme pral.n f         es basílica            en basilica          
222 arquitectura i urbanisme ca basílica terme pral.n f         es basílica            en basilica          
223 pintura i dibuix ca bastidor terme pral.n m         es bastidor            en stretcher          
224 arquitectura i urbanisme ca bema terme pral.n m         es bema            en bema          
225 arquitectura i urbanisme ca bema terme pral.n m         es bema            en bema          
226 arquitectura i urbanisme ca biga terme pral.n f         es viga            en beam          
227 escultura ca bitllet terme pral.n m         es billa es billete           en billet molding          
228 arquitectura i urbanisme ca bloc terme pral.n m         es bloque            en block          
229 arquitectura i urbanisme ca bloc de pisos terme pral.n m         es bloque es bloque de pisos           en apartment building en apartment house         
230 gravat ca boix terme pral.n m         es boj            en box wood          
231 pintura i dibuix ca bombat -ada terme pral.adj         es alabeado -da            en warped          
232 escultura ca bordó terme pral.n m         es baqueta es baquetilla es junquillo          en edge roll en roll molding         
233 arquitectura i urbanisme ca boterell terme pral.n m         es botarel            en buttress pier          
234 escultura ca botó terme pral.n m         es botón            en ball-flower          
235 arquitectura i urbanisme ca brancal terme pral.n m ca muntant terme pral.n m ca rebranca terme pral.n f       es jamba es larguero es montante          en jamb          
236 arquitectura i urbanisme ca brancalada terme pral.n f         es jambaje            en doorcase en doorframe         
237 escultura ca bronze terme pral.n m         es bronce            en bronze          
238 arquitectura i urbanisme ca buc terme pral.n m         es casco            en frame en shell         
239 pintura i dibuix ca bucrani terme pral.n m         es bucráneo            en bucrane en bucranium         
240 conceptes generals ca espai negatiu terme pral.n m ca buit sin. compl.n m        es espacio negativo es vacío           en negative space en void         
241 arquitectura i urbanisme ca bulevard terme pral.n m         es bulevar            en boulevard          
242 arquitectura i urbanisme ca bungalou terme pral.n m         es bungalow            en bungalow          
243 pintura i dibuix ca bust terme pral.n m         es busto            en bust          
244 escultura ca cadirat terme pral.n m         es sillería            en choir stalls en stalls         
245 arquitectura i urbanisme ca calçada terme pral.n f         es calzada            en road en roadway         
246 gravat ca pedra litogràfica terme pral.n f ca calcària litogràfica sin. compl.n f        es piedra litográfica            en litho stone en lithographic stone         
247 gravat ca calcografia terme pral.n f         es calcografía            en chalcography          
248 gravat ca calcografia terme pral.n f         es calcografía            en chalcography          
249 arquitectura i urbanisme ca caldari terme pral.n m         es caldario            en caldarium en calidarium         
250 escultura ca calvari terme pral.n m         es calvario            en calvary          
251 escultura ca calvari terme pral.n m         es calvario es vía crucis           en calvary          
252 escultura ca camafeu terme pral.n m         es camafeo            en cameo          
253 arquitectura i urbanisme ca cambril terme pral.n m         es camarín                      
254 arquitectura i urbanisme ca camí de ronda terme pral.n m         es camino de ronda es paseo de ronda           en rampart walk          
255 arquitectura i urbanisme ca campanar d'espadanya terme pral.n m ca campanar de cadireta terme pral.n m ca campanar de paret terme pral.n m       es espadaña            en bell cote en bell gable         
256 arquitectura i urbanisme ca estria terme pral.n f ca canal sin. compl.n f        es canal es canaladura es estría          en flute en quirk         
257 conceptes generals ca cànon terme pral.n m         es canon            en canon          
258 arquitectura i urbanisme ca tronera terme pral.n f ca canonera sin. compl.n f        es cañonera es tronera           en gun loop en gunport         
259 ceràmica ca càntar terme pral.n m         es cántaro es cántharos es kántharos          en cantharus en kantharos         
260 pintura i dibuix ca capa terme pral.n f         es capa            en coat en layer         
261 arquitectura i urbanisme ca capçalera terme pral.n f         es cabecera            en chevet          
262 arquitectura i urbanisme ca capell terme pral.n m         es cubierta            en roof          
263 arquitectura i urbanisme ca capella terme pral.n f         es capilla            en chapel          
264 arquitectura i urbanisme ca capella terme pral.n f ca capelleta terme pral.n f ca fornícula terme pral.n f ca nínxol terme pral.n m ca pastera terme pral.n f ca petxina terme pral.n f    es capillita es concha es hornacina es nicho         en niche          
265 arquitectura i urbanisme ca capella terme pral.n f         es capilla            en chapel          
266 arquitectura i urbanisme ca capella fonda terme pral.n f                               
267 arquitectura i urbanisme ca capella absidal terme pral.n f ca capella radial terme pral.n f        es capilla absidal            en apse chapel en apsidal chapel en radiating chapel        
268 arquitectura i urbanisme ca capitell terme pral.n m         es capitel            en capital          
269 arquitectura i urbanisme ca capitell acampanat terme pral.n m         es capitel acampanado es capitel campaniforme           en bell capital en bell-shaped capital         
270 arquitectura i urbanisme ca capitell cúbic terme pral.n m         es capitel cúbico            en block capital en cubic capital en cushion capital        
271 arquitectura i urbanisme ca capitell historiat terme pral.n m ca capitell romànic sin. compl.n m        es capitel historiado es capitel románico           en figured capital en historiated capital         
272 arquitectura i urbanisme ca capitell continu terme pral.n m ca capitell seguit sin. compl.n m        es capitel corrido            en continuous capital          
273 pintura i dibuix ca carbó terme pral.n m         es carboncillo            en charcoal          
274 arquitectura i urbanisme ca carcanyol terme pral.n m         es embecadura es enjuta           en spandrel          
275 arquitectura i urbanisme ca cardo terme pral.n m         es cardo            en cardo          
276 arquitectura i urbanisme ca cardo maximus [la] terme pral.n m         es cardo maximus            en cardo maximus          
277 escultura ca cariàtide terme pral.n f         es cariátide            en caryatid          
278 pintura i dibuix ca caricatura terme pral.n f         es caricatura            en caricature          
279 arquitectura i urbanisme ca arc carpanell terme pral.n m ca arc d'ansa-paner sin. compl.n m ca arc de nansa de cistell sin. compl.n m ca carpanell sin. compl.n m      es arco apainelado es arco carpanel es arco de asa de cesta          en anse de panier en basket arch en basket-handle arch        
280 escultura ca carrer terme pral.n m         es calle            en bay          
281 arquitectura i urbanisme ca mitjà terme pral.n m ca carreu sin. compl.n m        es sillar            en ashlar          
282 pintura i dibuix ca cartell terme pral.n m         es cartel            en bill en placard en poster        
283 pintura i dibuix ca cartó terme pral.n m         es cartón            en cartoon          
284 pintura i dibuix ca cartutx terme pral.n m         es cartucho            en cartouche          
285 arquitectura i urbanisme ca casa terme pral.n f         es casa            en house          
286 arquitectura i urbanisme ca casa aparellada terme pral.n f ca casa bessona sin. compl.n f        es casa pareada            en semi-detached house en twin house         
287 arquitectura i urbanisme ca casa de pisos terme pral.n f ca casa de veïns terme pral.n f        es casa de vecinos            en apartment building en apartment house         
288 arquitectura i urbanisme ca casa en filera terme pral.n f         es casa adosada es casa alineada es casa en hilera          en row house en townhouse         
289 arquitectura i urbanisme ca casa escalonada terme pral.n f         es casa en terraza            en terrace house          
290 escultura ca cassetó terme pral.n m         es artesón es casetón           en caisson en coffer en lacuna        
291 escultura ca cassetonat terme pral.n m         es artesonado            en coffered ceiling en lacunar         
292 arquitectura i urbanisme ca castell terme pral.n m         es castillo            en castle          
293 arquitectura i urbanisme ca talaiot terme pral.n m ca castellot sin. compl.n m        es talayot es talayote           en talayot          
294 arquitectura i urbanisme ca castra [la] terme pral.n m         es castro romano            en castra          
295 arquitectura i urbanisme ca catacumba terme pral.n f         es catacumba            en catacomb          
296 arquitectura i urbanisme ca càvea terme pral.n f         es cávea            en cavea          
297 arquitectura i urbanisme ca cec cega terme pral.adj         es ciego -ga            en blind          
298 arquitectura i urbanisme ca cel·la terme pral.n f         es cella            en cella          
299 pintura i dibuix ca cena terme pral.n f         es cena            en cenacle en cenacolo en last supper        
300 arquitectura i urbanisme ca cenotafi terme pral.n m         es cenotafio            en cenotaph          
301 arquitectura i urbanisme ca cèrcida terme pral.n f         es cercis es kerkis           en cercis en kerkis         
302 ceràmica ca cíat terme pral.n m         es ciato es kyathos           en cyathus en kyathos         
303 ceràmica ca cílix terme pral.n f ca cílica sin. compl.n f        es cílica es kylix           en cylix en kylix         
304 escultura ca cimaci terme pral.n m         es cima es cimacio           en cyma en ogee         
305 arquitectura i urbanisme ca cimaci dòric terme pral.n m ca gola terme pral.n f        es cimacio dórico es gola           en cyma recta en Doric cyma         
306 arquitectura i urbanisme ca cimbori terme pral.n m         es cimborio es cimborrio           en drum          
307 pintura i dibuix ca cimera terme pral.n f         es cumbrera                      
308 arquitectura i urbanisme ca cintra terme pral.n f         es cimbra            en centering          
309 arquitectura i urbanisme ca circ terme pral.n m         es circo            en circus          
310 arquitectura i urbanisme ca ciutadella terme pral.n f         es ciudadela            en citadel          
311 arquitectura i urbanisme ca ciutat terme pral.n f         es ciudad            en city          
312 arquitectura i urbanisme ca ciutat jardí terme pral.n f         es ciudad jardín            en garden city          
313 arquitectura i urbanisme ca ciutat lineal terme pral.n f         es ciudad lineal            en linear city          
314 arquitectura i urbanisme ca ciutat oberta terme pral.n f         es ciudad abierta                      
315 arquitectura i urbanisme ca claristori terme pral.n m         es claristorio            en clearstory en clerestory         
316 pintura i dibuix ca clarobscur terme pral.n m         es claroscuro            en chiaroscuro          
317 pintura i dibuix ca clarobscur terme pral.n m         es claroscuro            en chiaroscuro          
318 escultura ca clau terme pral.n f ca clau de volta sin. compl.n f        es clave es clave de bóveda           en key en keystone         
319 arquitectura i urbanisme ca claustre terme pral.n m ca claustra sin. compl.n f        es claustra es claustro           en cloister          
320 arquitectura i urbanisme ca clastra terme pral.n f ca clasta sin. compl.n f ca claustra sin. compl.n f                             
321 arquitectura i urbanisme ca clímax terme pral.n m         es klimax es klímax           en klimax          
322 pintura i dibuix ca clivellat -ada terme pral.adj         es cuarteado -da            en crazed          
323 arquitectura i urbanisme ca campanar terme pral.n m ca cloquer sin. compl.n m        es campanario            en belfry en bell tower         
324 arquitectura i urbanisme ca coberta apuntada terme pral.n f         es cubierta apuntada            en rainbow roof          
325 arquitectura i urbanisme ca coberta cònica terme pral.n f         es cubierta cónica            en conical roof          
326 arquitectura i urbanisme ca coberta d'un sol aiguavés terme pral.n f         es cubierta a un agua es cubierta a una vertiente es cubierta de una sola vertiente          en lean-to roof en shed roof         
327 arquitectura i urbanisme ca coberta de canó terme pral.n f         es cubierta de cañón            en barrel roof          
328 arquitectura i urbanisme ca coberta de dos aiguavessos terme pral.n f         es cubierta a dos aguas es cubierta a dos vertientes es cubierta de gablete          en gable roof          
329 arquitectura i urbanisme ca coberta de pavelló terme pral.n f         es cubierta de pabellón            en pavilion roof          
330 arquitectura i urbanisme ca coberta de quatre aiguavessos terme pral.n f ca coberta de quatre vents sin. compl.n f ca coberta de quatre vessants sin. compl.n f       es cubierta a cuatro aguas es cubierta a cuatro vertientes es cubierta con faldones es cubierta de copete         en hip roof en hipped roof         
331 arquitectura i urbanisme ca coberta holandesa terme pral.n f         es cubierta a la holandesa            en gambrel roof          
332 arquitectura i urbanisme ca coberta inclinada terme pral.n f         es cubierta inclinada            en pitched roof en sloping roof         
333 arquitectura i urbanisme ca coberta piramidal terme pral.n f         es cubierta piramidal            en pyramidal roof          
334 arquitectura i urbanisme ca coberta plana terme pral.n f         es cubierta plana            en flat roof          
335 arquitectura i urbanisme ca mansarda terme pral.n f ca coberta mansarda sin. compl.n f ca coberta trencada sin. compl.n f       es cubierta a la mansarda es cubierta amansardada es cubierta mansarda es cubierta quebrantada es mansarda        en mansard en mansard roof         
336 arts decoratives ca còdex terme pral.n m         es códex            en codex          
337 pintura i dibuix ca collage terme pral.n m         es collage            en collage          
338 pintura i dibuix ca collage terme pral.n m         es collage            en collage          
339 conceptes generals ca color terme pral.n m         es color            en colour          
340 conceptes generals ca color calent terme pral.n m ca color càlid sin. compl.n m        es color cálido es color caliente           en warm colour          
341 conceptes generals ca color complementari terme pral.n m         es color complementario            en complementary colour          
342 conceptes generals ca color fred terme pral.n m         es color frío            en cool colour          
343 conceptes generals ca color primari terme pral.n m         es color primario            en primary colour          
344 conceptes generals ca color secundari terme pral.n m         es color secundario            en seconday colour          
345 conceptes generals ca color terciari terme pral.n m         es color terciario            en tertiary colour          
346 pintura i dibuix ca colorisme terme pral.n m         es colorismo            en colourism          
347 escultura ca colós terme pral.n m         es coloso            en colossus          
348 arquitectura i urbanisme ca columbari terme pral.n m         es columbario            en columbarium          
349 arquitectura i urbanisme ca columna terme pral.n f         es columna            en column          
350 arquitectura i urbanisme ca columna abalustrada terme pral.n f         es columna abalaustrada            en baluster column          
351 arquitectura i urbanisme ca columna commemorativa terme pral.n f         es columna conmemorativa            en commemorative column en triumphal column         
352 arquitectura i urbanisme ca columna espigó terme pral.n f         es bolo es columna espigón es espigón es nabo         en newel          
353 arquitectura i urbanisme ca columna faixada terme pral.n f         es columna fajada            en banded column          
354 arquitectura i urbanisme ca columna helicoïdal terme pral.n f         es columna helicoidal            en wreathed column          
355 arquitectura i urbanisme ca columna monolítica terme pral.n f         es columna monolítica            en monolithic column          
356 arquitectura i urbanisme ca columna ogival terme pral.n f         es columna ojival                      
357 arquitectura i urbanisme ca columna salomònica terme pral.n f         es columna salomónica            en Solomonic column en twisted column         
358 arquitectura i urbanisme ca columnata terme pral.n f         es columnata            en colonnade          
359 arquitectura i urbanisme ca compluvi terme pral.n m         es compluvio            en compluvium          
360 pintura i dibuix ca composició terme pral.n f         es composición            en composition          
361 pintura i dibuix ca continuïtat de contorn terme pral.n f         es continuidad de contorno            en completeness en continuity of outline en overlapping of form        
362 pintura i dibuix ca contorn terme pral.n m         es contorno            en contour          
363 arquitectura i urbanisme ca contraclau terme pral.n f         es contraclave            en second voussoir          
364 arquitectura i urbanisme ca contrapilastra terme pral.n f         es contrapilastra es traspilastra                     
365 pintura i dibuix ca contraposat terme pral.n m         es contrapposto            en contrapposto en weight shift         
366 pintura i dibuix ca contraposició terme pral.n f         es contraposición                      
367 pintura i dibuix ca contrast terme pral.n m         es contraste            en contrast          
368 conceptes generals ca còpia terme pral.n f         es copia            en copy          
369 conceptes generals ca còpia lliure terme pral.n f         es copia libre                      
370 arquitectura i urbanisme ca cor terme pral.n m         es coro            en choir          
371 escultura ca cora terme pral.n f         es kore            en kore          
372 escultura ca corba praxiteliana terme pral.n f         es curva praxiteliana            en Praxitelean curve          
373 arquitectura i urbanisme ca línia d'arrencada terme pral.n f ca corda sin. compl.n f        es cuerda es línea de arranque           en springing line          
374 arquitectura i urbanisme ca cornisa terme pral.n f         es cornisa            en cornice          
375 escultura ca coronament terme pral.n m         es coronamiento es remate           en finial          
376 arquitectura i urbanisme ca cortina terme pral.n f         es cortina            en curtain en curtain wall         
377 arquitectura i urbanisme ca cos terme pral.n m         es cabeza es cuerpo           en body          
378 ceràmica ca crater terme pral.n m         es cratera es crátera           en crater en krater         
379 ceràmica ca craterisc terme pral.n m         es krateriskos            en krateriskos          
380 arquitectura i urbanisme ca crepidoma terme pral.n m ca crepis terme pral.n f        es crepidoma es crepis es krepis          en crepidoma en crepis         
381 arquitectura i urbanisme ca crescent [en] terme pral.n m         es crescent            en crescent          
382 escultura ca cresteria terme pral.n f         es crestería            en cresting          
383 escultura ca creu terme pral.n f         es cruz            en cross          
384 escultura ca creu de terme terme pral.n f         es crucero            en roadside cross en wayside cross         
385 escultura ca creu monumental terme pral.n f         es cruz monumental            en intending cross en memorial cross         
386 arquitectura i urbanisme ca creuer terme pral.n m         es causídica es crucero           en crossing          
387 arquitectura i urbanisme ca transsepte terme pral.n m ca creuer sin. compl.n m ca nau transversal sin. compl.n f       es crucero es nave de crucero es nave transversal es transepto         en transept          
388 arquitectura i urbanisme ca creueria terme pral.n f         es crucería            en cross vaulting en groin vaulting         
389 arquitectura i urbanisme ca cripta terme pral.n f         es cripta            en crypt          
390 escultura ca criselefantí -ina terme pral.adj         es criselefantino -na es crisoelefantino -na           en chryselephantine          
391 arquitectura i urbanisme ca cromlec terme pral.n m         es crómlech es crónlech           en cromlech en stone circle         
392 pintura i dibuix ca croquis terme pral.n m         es croquis            en sketch          
393 arquitectura i urbanisme ca crugia terme pral.n f         es crujía            en bay          
394 arts decoratives ca crusta terme pral.n f         es crusta            en crusta          
395 arquitectura i urbanisme ca cub terme pral.n m         es cubo            en wall tower          
396 gravat ca cubeta terme pral.n f         es marca de plancha            en plate mark          
397 arquitectura i urbanisme ca atzucac terme pral.n m ca cul-de-sac sin. compl.n m        es calle ciega es callejón sin salida           en cul-de-sac en dead-end street         
398 escultura ca culdellàntia terme pral.n m         es canecillo es consola es repisa          en cul-de-lampe          
399 arquitectura i urbanisme ca cúpula bulbosa terme pral.n f         es cúpula bulbiforme es cúpula bulbosa           en bulbous dome en onion dome         
400 arquitectura i urbanisme ca cúpula segmentada terme pral.n f         es cúpula segmentada            en cloister vault en segmented dome         
401 arquitectura i urbanisme ca cupulat -ada terme pral.adj         es cupulado -da            en domed          
402 arquitectura i urbanisme ca cupulí terme pral.n m         es cupulino            en cupola          
403 escultura ca curos terme pral.n m         es kouros            en kouros          
404 arquitectura i urbanisme ca stupa terme pral.n m ca dàgoba sin. compl.n m        es dagaba es dagoba es stupa          en dagoba en stupa         
405 arts decoratives ca damasquinat terme pral.n m         es damasquinado            en damascene en damascene work         
406 arts decoratives ca damasquinatge terme pral.n m         es damasquinado            en damascening          
407 arquitectura i urbanisme ca deambulatori terme pral.n m ca ambulatori sin. compl.n m ca girola sin. compl.n f       es deambulatorio es girola           en ambulatory en deambulatory         
408 arquitectura i urbanisme ca decàstil -a terme pral.adj         es decástilo -la            en decastyle          
409 pintura i dibuix ca decollage [fr] terme pral.n m         es decollage            en decollage          
410 pintura i dibuix ca decollage [fr] terme pral.n m         es decollage            en decollage          
411 escultura ca decor terme pral.n m         es decoro            en decorum          
412 arquitectura i urbanisme ca decumanus terme pral.n m         es decumano es decumanus           en decumanus          
413 arquitectura i urbanisme ca decumanus maximus [la] terme pral.n m         es decumano máximo es decumanus maximus           en decumanus maximus          
414 pintura i dibuix ca deisi terme pral.n f         es deesis            en deesis          
415 escultura ca dent de ca terme pral.n f ca dent de gos terme pral.n f        es diente de perro            en dogthooth          
416 escultura ca dentell terme pral.n m ca denticle sin. compl.n m        es dentellón es dentículo           en dentil          
417 conceptes generals ca detall terme pral.n m         es detalle            en detail          
418 arquitectura i urbanisme ca diacònicon terme pral.n m         es diacónicon            en diaconicon          
419 arquitectura i urbanisme ca diàmetre terme pral.n m         es diámetro            en diameter          
420 arquitectura i urbanisme ca diàstil terme pral.n m         es diástilo            en diastyle          
421 arquitectura i urbanisme ca diàstil -a terme pral.adj         es diástilo -la            en diastyle          
422 arquitectura i urbanisme ca diazoma terme pral.n f         es diazoma            en diazoma          
423 pintura i dibuix ca dibuix terme pral.n m         es dibujo            en drawing          
424 arquitectura i urbanisme ca dípter -a terme pral.adj         es díptero -ra            en dipteral          
425 pintura i dibuix ca díptic terme pral.n m         es díptico            en diptych          
426 arquitectura i urbanisme ca displuvi terme pral.n m         es displuvio            en displuvium          
427 arquitectura i urbanisme ca dístil -a terme pral.adj         es dístilo -la            en distyle          
428 pintura i dibuix ca distorsió terme pral.n f         es distorsión            en distortion          
429 pintura i dibuix ca distorsió terme pral.n f         es distorsión            en distortion          
430 arquitectura i urbanisme ca dodecàstil -a terme pral.adj         es dodecástilo -la            en dodecastyle          
431 arquitectura i urbanisme ca doella terme pral.n f         es telar            en reveal          
432 escultura ca dolmen terme pral.n m         es dolmen            en dolmen          
433 arquitectura i urbanisme ca domus terme pral.n f         es domus            en domus          
434 pintura i dibuix ca donant terme pral.n m         es donante            en donor portrait          
435 escultura ca dosseret terme pral.n m         es doselete            en canopy          
436 arquitectura i urbanisme ca dovella terme pral.n f         es dovela            en voussoir          
437 arquitectura i urbanisme ca coixí terme pral.n m ca dovella d'arrencada sin. compl.n f        es almohadón es dovela de arranque           en springer          
438 arquitectura i urbanisme ca dovellatge terme pral.n m         es dovelaje            en voussoirs          
439 arquitectura i urbanisme ca dúplex terme pral.n m         es dúplex            en duplex en duplex apartment         
440 arquitectura i urbanisme ca edicle terme pral.n m ca edícula sin. compl.n f        es edículo            en aedicule en edicule         
441 arquitectura i urbanisme ca edicle terme pral.n m ca edícula sin. compl.n f        es edículo            en aedicule en edicule         
442 arquitectura i urbanisme ca edifici terme pral.n m         es edificio            en building          
443 pintura i dibuix ca efígie terme pral.n f         es efigie            en effigy          
444 arquitectura i urbanisme ca eixample terme pral.n m         es ensanche                      
445 arquitectura i urbanisme ca element de suport terme pral.n m         es elemento de soporte            en supporting element          
446 arquitectura i urbanisme ca element suportat terme pral.n m         es elemento soportado            en supported element          
447 arquitectura i urbanisme ca emmacat terme pral.n m         es encachado es enchinado           en pitching          
448 arquitectura i urbanisme ca empedrat terme pral.n m         es adoquinado es empedrado           en sett paving          
449 arts decoratives ca emplomat -ada terme pral.adj         es emplomado -da            en leaded          
450 conceptes generals ca en net terme pral.adj         es en limpio                      
451 arquitectura i urbanisme ca encoixinat terme pral.n m         es almohadillado            en bolster work en bossage en rustication        
452 arquitectura i urbanisme ca enneàstil -a terme pral.adj         es eneástilo -la            en enneastyle          
453 ceràmica ca enòcoa terme pral.n f         es enócoe es oinochoe           en oenochoe en oinochoe         
454 arquitectura i urbanisme ca èntasi terme pral.n m         es éntasis            en entasis          
455 arquitectura i urbanisme ca entrecanal terme pral.n f         es entrecanal            en fillet          
456 escultura ca entrecarrer terme pral.n m         es entrecalle                      
457 arquitectura i urbanisme ca entrecor terme pral.n m         es entrecoro                      
458 arts decoratives ca entrellaçat terme pral.n m         es entrelazado            en interlace en interlacement         
459 arquitectura i urbanisme ca entresol terme pral.n m         es entresuelo            en entresol en mezzanine en mezzanine floor        
460 arquitectura i urbanisme ca envà terme pral.n m         es tabique            en partition en partition wall         
461 arquitectura i urbanisme ca entaulament terme pral.n m ca epistilis sin. compl.n m pl        es entablamento            en entablature          
462 escultura ca equí terme pral.n m         es equino            en echinus          
463 conceptes generals ca esbós terme pral.n m         es boceto es bosquejo es esbozo          en esquisse en sketch         
464 arts decoratives ca escacat terme pral.n m         es ajedrezado            en check en checker         
465 arquitectura i urbanisme ca escala terme pral.n f         es escalera            en stair en staircase en stairway        
466 arquitectura i urbanisme ca escala imperial terme pral.n f ca escala a la imperial sin. compl.n f        es escalera a la imperial es escalera imperial           en imperial stair          
467 arquitectura i urbanisme ca escala amb arrencada de quart de volta terme pral.n f         es escalera con arranque en cuarto de vuelta                      
468 arquitectura i urbanisme ca escala corba terme pral.n f         es escalera curva            en curved stair          
469 arquitectura i urbanisme ca escala corba d'un sol tram terme pral.n f         es escalera curva de un solo tramo                      
470 arquitectura i urbanisme ca escala de caragol terme pral.n f         es escalera de caracol            en corkscrew stair en helical stair en spiral stair        
471 arquitectura i urbanisme ca escala de caragol amb ànima terme pral.n f         es escalera de caracol con alma es escalera de caracol de eje cerrado es escalera de caracol de macho es escalera de espigón es escalera de husillo        en corkscrew stair en newel stair en solid newel stair        
472 arquitectura i urbanisme ca escala de caragol amb ull terme pral.n f ca escala d'ull sin. compl.n f ca escala helicoïdal sin. compl.n f       es escalera colgada es escalera de caracol con eje abierto es escalera de caracol con ojo es escalera de caracol y ojo es escalera de ojo es escalera helicoidal es escalera sin zanca      en geometrical stair en wreathed stair         
473 arquitectura i urbanisme ca escala de doble volta terme pral.n f         es escalera de doble vuelta            en double-return stair          
474 arquitectura i urbanisme ca escala de dos trams a escaire terme pral.n f         es escalera de dos tramos a escuadra es escalera de un cuarto de vuelta es escalera en L          en L stair en quarter-turn stair         
475 arquitectura i urbanisme ca escala de dos trams en semicercle terme pral.n f         es escalera de dos tramos en semicírculo                      
476 arquitectura i urbanisme ca escala de dos trams rectes terme pral.n f         es escalera de dos tramos rectos                      
477 arquitectura i urbanisme ca escala de dues vingudes terme pral.n f         es escalera de ida y vuelta es escalera de media vuelta es escalera de vuelta entera          en dogleg stair en doglegged stairway en half-turn stair        
478 arquitectura i urbanisme ca escala de quatre trams a escaire terme pral.n f         es escalera de cuatro tramos a escuadra es escalera de tres cuartos de vuelta           en three-quarter-turn stair          
479 arquitectura i urbanisme ca escala a la catalana terme pral.n f ca escala de tres trams a escaire sin. compl.n f        es escalera a la catalana es escalera de doble L es escalera de tres tramos a escuadra es escalera en U         en open newel stair          
480 arquitectura i urbanisme ca escala el·líptica terme pral.n f         es escalera elíptica            en elliptical stair          
481 arquitectura i urbanisme ca escala mixta terme pral.n f         es escalera mixta                      
482 arquitectura i urbanisme ca escala recta terme pral.n f         es escalera recta            en straight stair en straight-run stair         
483 arquitectura i urbanisme ca escala recta d'un sol tram terme pral.n f         es escalera de un solo tramo es escalera de un tramo recto           en single-flight straight staircase          
484 arquitectura i urbanisme ca escala recta de dos trams seguits terme pral.n f         es escalera recta de dos tramos seguidos            en two-flight straight staircase          
485 arquitectura i urbanisme ca escalinata terme pral.n f         es escalinata            en perron          
486 arquitectura i urbanisme ca escena terme pral.n f         es edificio de escena es escena           en skene          
487 arquitectura i urbanisme ca escopidor terme pral.n m         es gárgola            en scupper          
488 pintura i dibuix ca escorç terme pral.n m         es escorzo            en foreshortening          
489 pintura i dibuix ca escorç terme pral.n m         es escorzo            en foreshortening          
490 escultura ca escultura terme pral.n f         es escultura            en sculpture          
491 escultura ca escultura terme pral.n f         es escultura            en sculpture          
492 escultura ca escultura tova terme pral.n f         es escultura blanda            en soft sculpture          
493 escultura ca esfinx terme pral.n m/f         es esfinge            en sphinx          
494 pintura i dibuix ca esfumat terme pral.n m         es esfumado es sfumato           en sfumato          
495 pintura i dibuix ca esfumat terme pral.n m         es esfumado es sfumato           en sfumato          
496 arquitectura i urbanisme ca església terme pral.n f         es iglesia            en church          
497 arquitectura i urbanisme ca esglesiola terme pral.n f                               
498 arts decoratives ca esgrafiat terme pral.n m         es esgrafiado            en sgraffito          
499 arts decoratives ca esgrafiadura terme pral.n f ca esgrafiat sin. compl.n m        es esgrafiado            en sgraffito          
500 arquitectura i urbanisme ca esonàrtex terme pral.n m         es esonàrtex            en esonarthex          
501 pintura i dibuix ca espai pictòric terme pral.n m         es espacio pictórico            en pictorial space          
502 arquitectura i urbanisme ca espeu terme pral.n m         es speos            en speos          
503 arquitectura i urbanisme ca espinada terme pral.n f         es espinazo            en crown          
504 arquitectura i urbanisme ca espitllera terme pral.n f         es aspillera es saetera           en crenel en crenelle en embrasure        
505 arquitectura i urbanisme ca espitllera terme pral.n f ca sagetera sin. compl.n f        es aspillera es saetera           en arrow loop en arrow slit en loop window en loophole       
506 arquitectura i urbanisme ca esplandit terme pral.n m ca esqueixada sin. compl.n f        es alféizar es derrame           en embrasure en splay         
507 pintura i dibuix ca estació terme pral.n f         es estación            en station          
508 arquitectura i urbanisme ca estadi terme pral.n m         es estadio            en stadium          
509 pintura i dibuix ca estaticisme terme pral.n m         es estatismo                      
510 escultura ca estàtua terme pral.n f         es estatua            en statue          
511 escultura ca estela terme pral.n f         es estela            en stela en stele         
512 arquitectura i urbanisme ca estereòbata terme pral.n m         es estereóbato            en stereobate          
513 arquitectura i urbanisme ca estilòbata terme pral.n m         es estilóbato            en stylobate          
514 arquitectura i urbanisme ca estípit terme pral.n m         es estípite            en estipite          
515 arquitectura i urbanisme ca estoa terme pral.n f         es estoa es stoa           en stoa          
516 arquitectura i urbanisme ca estrep terme pral.n m         es estribo            en abutment          
517 arquitectura i urbanisme ca contrafort terme pral.n m ca estrep sin. compl.n m        es contrafuerte es estribo es machón          en buttress          
518 escultura ca estrígil terme pral.n m         es estrígilo            en strigil          
519 pintura i dibuix ca estudi terme pral.n m         es estudio            en study          
520 arquitectura i urbanisme ca espina terme pral.n f ca euripus sin. compl.n m        es espina es euripus es spina          en eurypus en spina         
521 arquitectura i urbanisme ca èustil terme pral.n m         es éustilo            en eustyle          
522 arquitectura i urbanisme ca èustil -a terme pral.adj         es éustilo -la            en eustyle          
523 arquitectura i urbanisme ca exedra terme pral.n f         es exedra            en exedra          
524 escultura ca exempt -a terme pral.adj         es exento -ta            en freestanding en in the round         
525 arquitectura i urbanisme ca exempt -a terme pral.adj         es exento -ta            en freestanding          
526 arquitectura i urbanisme ca exonàrtex terme pral.n m         es exonártex            en exonarthex          
527 arquitectura i urbanisme ca extradós terme pral.n m         es espalda es extradós es trasdós          en extrados          
528 arquitectura i urbanisme ca imposta terme pral.n f ca faixa sin. compl.n f        es cincho es imposta           en belt course en cordon en stringcourse        
529 arquitectura i urbanisme ca façana terme pral.n f ca frontis terme pral.n m ca fatxada sin. compl.n f       es fachada es frontis           en facade          
530 arquitectura i urbanisme ca festejador terme pral.n m         es poyo es poyo lateral        fr coussiège   en window seat          
531 ceràmica ca fíala terme pral.n f         es fiale            en phiale          
532 arts decoratives ca fíbula terme pral.n f         es fíbula            en fibula          
533 conceptes generals ca figura terme pral.n f         es figura            en figure          
534 pintura i dibuix ca figura de mig cos terme pral.n f         es figura de medio cuerpo            en half figure          
535 pintura i dibuix ca figurant terme pral.n m         es staffage            en staffage          
536 conceptes generals ca figuratiu -iva terme pral.adj         es figurativo -va            en figurative          
537 conceptes generals ca figuratiu -iva terme pral.adj         es figurativo -va            en figurative          
538 conceptes generals ca filacteri terme pral.n m         es filacteria            en phylactery          
539 arquitectura i urbanisme ca filada terme pral.n f         es hilada            en course          
540 escultura ca filet terme pral.n m         es filete es tenia           en fillet en taenia en tenia        
541 arts decoratives ca filigrana terme pral.n f         es filigrana            en filigree en filigree work         
542 arquitectura i urbanisme ca finestra terme pral.n f         es ventana            en window          
543 arquitectura i urbanisme ca finestra balconera terme pral.n f         es ventana de balcón            en balconet en balconette         
544 arquitectura i urbanisme ca finestra coronella terme pral.n f         es ajimez            en mullioned window          
545 arquitectura i urbanisme ca finestra geminada terme pral.n f         es ventana geminada            en coupled window en gemel window         
546 arquitectura i urbanisme ca finestram terme pral.n m ca finestrada sin. compl.n f        es ventanaje            en fenestration          
547 arquitectura i urbanisme ca finestral terme pral.n m         es ventanal            en picture window          
548 escultura ca fistó terme pral.n m ca garlanda terme pral.n f        es festón es guirnalda           en festoon en swag         
549 escultura ca agulla terme pral.n f ca fletxa terme pral.n f        es aguja es chapitel es flecha          en spire          
550 pintura i dibuix ca floró terme pral.n m         es florón                      
551 arquitectura i urbanisme ca fonament terme pral.n m         es cimiento            en foundation          
552 pintura i dibuix ca camper terme pral.n m ca fons terme pral.n m        es fondo            en field          
553 arquitectura i urbanisme ca font monumental terme pral.n f         es fuente monumental            en monumental fountain          
554 arquitectura i urbanisme ca font terme pral.n f ca fontana sin. compl.n f        es fuente            en fountain          
555 arquitectura i urbanisme ca extramurs terme pral.adv ca fora murs sin. compl.adv        es extramuros es fuera de puertas           en extramural          
556 arquitectura i urbanisme ca arc former terme pral.n m ca former sin. compl.n m        es arco formero es formero                     
557 escultura ca formeret terme pral.n m         es florón            en finial          
558 arquitectura i urbanisme ca arc formeret terme pral.n m ca formeret sin. compl.n m        es formero            en formeret en wall rib         
559 arquitectura i urbanisme ca fòrum terme pral.n m         es foro            en forum          
560 arquitectura i urbanisme ca fossat terme pral.n m         es cava es foso           en foss en fosse en moat        
561 escultura ca fragment terme pral.n m         es fragmento            en fragment          
562 pintura i dibuix ca fresc mig sec terme pral.n m ca mig fresc terme pral.n m        es medio fresco            en mezzo fresco          
563 pintura i dibuix ca fresc sec terme pral.n m         es fresco seco            en fresco secco          
564 arquitectura i urbanisme ca frigidari terme pral.n m         es frigidario            en frigidarium          
565 pintura i dibuix ca fris terme pral.n m         es friso            en frieze          
566 arquitectura i urbanisme ca fris terme pral.n m         es friso            en frieze          
567 arquitectura i urbanisme ca fronter terme pral.n m                     en crown          
568 arquitectura i urbanisme ca frontispici terme pral.n m ca façana principal sin. compl.n f ca frontis sin. compl.n m       es fachada principal es frontis es frontispicio          en front en frontispiece         
569 arquitectura i urbanisme ca frontó terme pral.n m ca frontispici sin. compl.n m        es frontispicio es frontón           en pediment          
570 arquitectura i urbanisme ca frontó circular terme pral.n m ca frontó corb sin. compl.n m        es frontón curvo es frontón de vuelta redonda           en segmental pediment          
571 arquitectura i urbanisme ca frontó partit terme pral.n m         es frontón partido            en broken pediment          
572 pintura i dibuix ca frottage [fr] terme pral.n m         es frottage            en frottage          
573 pintura i dibuix ca frottage [fr] terme pral.n m         es frottage            en frottage          
574 pintura i dibuix ca fullatge terme pral.n m         es follaje            en foliage          
575 pintura i dibuix ca fumatge terme pral.n m         es fumage            en fumage          
576 escultura ca gablet terme pral.n m         es gablete            en gable          
577 arquitectura i urbanisme ca galeria terme pral.n f         es galería            en gallery          
578 arquitectura i urbanisme ca galeria terme pral.n f         es galería            en gallery          
579 arquitectura i urbanisme ca galilea terme pral.n f                               
580 arquitectura i urbanisme ca galilea terme pral.n f         es galilea            en galilee          
581 escultura ca galló terme pral.n m ca gallet sin. compl.n m        es gallón es ova es óvolo          en ovolo          
582 arquitectura i urbanisme ca galló terme pral.n m         es gallón            en gadroon          
583 escultura ca gàrgola terme pral.n f         es gárgola            en gargoyle          
584 arquitectura i urbanisme ca geminat -ada terme pral.adj         es geminado -da es hermanado -da           en coupled en paired         
585 arquitectura i urbanisme ca geminat -ada terme pral.adj         es geminado -da es hermanado -da           en coupled en geminate         
586 conceptes generals ca geomètric -a terme pral.adj         es geométrico -ca            en geometric          
587 arquitectura i urbanisme ca gigunu terme pral.n m         es gigunu            en gigunu          
588 arquitectura i urbanisme ca gineceu terme pral.n m         es gineceo            en gynaeceum          
589 escultura ca glif terme pral.n m         es glifo            en glyph          
590 arquitectura i urbanisme ca glorieta terme pral.n f         es cenador es glorieta           en belvedere en gazebo         
591 arquitectura i urbanisme ca golfa terme pral.n f ca porxo sin. compl.n m        es buharda es buhardilla es desván es guardilla es sobrado        en attic en garret en loft        
592 arquitectura i urbanisme ca gòpura terme pral.n m         es gopura            en gopura          
593 escultura ca gota terme pral.n f         es gota            en gutta          
594 escultura ca gra de cafè terme pral.n m                               
595 arquitectura i urbanisme ca grada terme pral.n f         es grada            en gradin en gradine         
596 pintura i dibuix ca gradació jeràrquica terme pral.n f         es gradación jerárquica            en hierarchic scale          
597 arquitectura i urbanisme ca graderia terme pral.n f         es gradería            en stand          
598 pintura i dibuix ca grafit terme pral.n m         es grafiti es grafito           en graffiti en graffito         
599 arquitectura i urbanisme ca grata-sòl terme pral.n m         es rascasuelos            en groundscraper          
600 arquitectura i urbanisme ca gratacel terme pral.n m         es rascacielos            en skyscraper          
601 arquitectura i urbanisme ca gratacel horitzontal terme pral.n m         es rascacielos horizontal            en horizontal skyscraper          
602 pintura i dibuix ca grattage [fr] terme pral.n m         es grattage            en grattage          
603 pintura i dibuix ca grattage [fr] terme pral.n m         es grattage            en grattage          
604 gravat ca gravat terme pral.n m ca estampa sin. compl.n f ca il·lustració sin. compl.n f ca làmina sin. compl.n f      es estampa es grabado es ilustración es lámina         en engraving          
605 gravat ca gravat terme pral.n m         es grabado            en engraving          
606 gravat ca gravat a fibra terme pral.n m ca gravat a fil sin. compl.n m        es grabado a la fibra es grabado al hilo es xilografía a la fibra es xilografía al hilo         en woodcut          
607 gravat ca xilografia terme pral.n f ca gravat a la fusta sin. compl.n m        es grabado en madera es xilografía           en xylography          
608 gravat ca gravat a contrafibra terme pral.n m ca gravat a testa sin. compl.n m        es grabado a contrafibra es grabado a la testa es xilografía a contrafibra es xilografía a la testa         en wood engraving          
609 gravat ca gravat al burí terme pral.n m         es grabado al buril            en burin engraving          
610 gravat ca gravat en relleu terme pral.n m ca gravat en profunditat sin. compl.n m        es grabado en fondo es grabado en hueco es huecograbado                    
611 escultura ca greca terme pral.n f         es greca            en fret          
612 pintura i dibuix ca grisalla terme pral.n f         es grisalla            en grisaille          
613 escultura ca grotesc terme pral.n m         es brutesco es grotesco es grutesco          en grotesque          
614 pintura i dibuix ca grup terme pral.n m         es grupo            en group          
615 escultura ca grup escultòric terme pral.n m         es grupo escultórico            en sculptural group          
616 arts decoratives ca guilloixat terme pral.n m         es guilloquis            en guilloche          
617 escultura ca guixeria terme pral.n f         es aljecería es yesería           en plasterwork          
618 arquitectura i urbanisme ca cambra terme pral.n f ca habitació terme pral.n f        es cuarto es habitación           en chamber en room         
619 conceptes generals ca happening [en] terme pral.n m         es happening            en happening          
620 arquitectura i urbanisme ca hàram terme pral.n m         es haram            en haram          
621 escultura ca hèlice terme pral.n f ca hèlix terme pral.n f        es hélice            en helix          
622 arquitectura i urbanisme ca hemicicle terme pral.n m         es hemiciclo            en hemicycle          
623 arquitectura i urbanisme ca heptàstil -a terme pral.adj         es heptástilo -la            en heptastyle          
624 arquitectura i urbanisme ca heròon terme pral.n m         es heroon            en heroon          
625 arquitectura i urbanisme ca hexàstil -a terme pral.adj         es hexástilo -la            en hexastyle          
626 escultura ca hídria terme pral.n f         es hidria            en hydria          
627 ceràmica ca hídria terme pral.n f         es hidria            en hydria          
628 arquitectura i urbanisme ca hípetre terme pral.n m         es hipetra es hípetro           en hypaethral en hypaethral temple en hypaethros        
629 arquitectura i urbanisme ca hipocaust terme pral.n m         es hipocausto            en hypocaust          
630 arquitectura i urbanisme ca hipogeu terme pral.n m         es hipogeo            en hypogeum          
631 arquitectura i urbanisme ca hipòstil -a terme pral.adj         es hipóstilo -la            en hypostyle          
632 arquitectura i urbanisme ca hipotraqueli terme pral.n m         es hipotraquelio            en hypotrachelium          
633 pintura i dibuix ca història terme pral.n f         es historia            en panel          
634 escultura ca historiat -ada terme pral.adj         es historiado -da            en historiated          
635 conceptes generals ca horror vacui terme pral.n m         es horror vacui            en horror vacui          
636 pintura i dibuix ca icona terme pral.n f         es icono            en icon          
637 arquitectura i urbanisme ca iconòstasi terme pral.n m         es iconostasio es iconostasis           en iconostasis          
638 pintura i dibuix ca idealització terme pral.n f         es idealización            en idealization          
639 pintura i dibuix ca ídol terme pral.n m ca ídola sin. compl.n f        es ídolo            en idol          
640 arquitectura i urbanisme ca illa terme pral.n f         es manzana            en block          
641 gravat ca matriu terme pral.n f ca gravat sin. compl.n m ca il·lustració sin. compl.n f       es matriz            en matrix          
642 pintura i dibuix ca imatge terme pral.n f         es imagen            en image          
643 conceptes generals ca imatge terme pral.n f         es imagen            en image          
644 arquitectura i urbanisme ca imbricació terme pral.n f         es imbricación            en imbrication          
645 escultura ca imbricació terme pral.n f         es imbricación            en imbrication          
646 conceptes generals ca imitació terme pral.n f         es imitación            en imitation          
647 arquitectura i urbanisme ca imoscap terme pral.n m         es imoscapo                      
648 arquitectura i urbanisme ca impluvi terme pral.n m         es impluvio            en impluvium          
649 arquitectura i urbanisme ca imposta terme pral.n f         es imposta            en impost          
650 arquitectura i urbanisme ca in antis terme pral.adj         es in antis            en in antis          
651 arquitectura i urbanisme ca accés terme pral.n m ca entrada terme pral.n f ca ingrés terme pral.n m       es acceso es entrada es ingreso          en access en entrance         
652 conceptes generals ca environament terme pral.n m ca instal·lació terme pral.n f        es entorno es environment           en environment en installation en installation art        
653 arquitectura i urbanisme ca insula [la] terme pral.n f         es insula            en insula          
654 arquitectura i urbanisme ca intercolumni terme pral.n m         es intercolumnio            en intercolumniation          
655 arquitectura i urbanisme ca intramurs terme pral.adv         es intramuros            en intramural          
656 escultura ca jacent terme pral.n m, f         es yacente         fr gisant   en reclining figure          
657 arquitectura i urbanisme ca jardí terme pral.n m         es jardín            en garden          
658 arquitectura i urbanisme ca call terme pral.n m ca jueria sin. compl.n f        es judería            en Jewry          
659 pintura i dibuix ca kakemono terme pral.n m         es kakemono            en hanging scroll en kakemono         
660 conceptes generals ca kitsch terme pral.adj         es kitsch            en kitsch          
661 conceptes generals ca kitsch terme pral.n m         es kitsch            en kitsch          
662 arquitectura i urbanisme ca kremlin terme pral.n m         es kremlin            en kremlin          
663 arquitectura i urbanisme ca sudatori terme pral.n m ca laconicum [la] sin. compl.n m ca sudatòrium sin. compl.n m       es laconicum es sudatorio es sudatorium          en laconicum en sudatorium en sudatory        
664 escultura ca lamassu terme pral.n m         es lamassu            en lamassu          
665 escultura ca làpida terme pral.n f         es lápida            en plaque          
666 pintura i dibuix ca làurea terme pral.n f         es laurel            en laurel wreath          
667 arquitectura i urbanisme ca lavabo terme pral.n m         es lavabo            en lavabo          
668 ceràmica ca lècit terme pral.n f ca lècitos terme pral.n f        es lecito es lekito es lequito          en lecythus en lekythos         
669 arquitectura i urbanisme ca lesena terme pral.n f         es lesena            en lesene          
670 arquitectura i urbanisme ca limes terme pral.n m         es limes            en limes          
671 pintura i dibuix ca lineal terme pral.adj         es lineal            en linear          
672 pintura i dibuix ca línia d'horitzó terme pral.n f         es línea de horizonte            en horizon line          
673 gravat ca linòleum terme pral.n m         es linóleo es linóleum           en linoleum          
674 gravat ca linòleum terme pral.n m         es linóleo es linóleum           en linocut          
675 arts decoratives ca lipsanoteca terme pral.n f         es lipsanoteca            en lipsanotheca          
676 gravat ca litografia terme pral.n f         es litografía            en lithography          
677 gravat ca litografia terme pral.n f         es litografía            en lithograph          
678 arquitectura i urbanisme ca iwan [ar] terme pral.n m ca liwan [ar] sin. compl.n m        es iwan es liwan           en iwan          
679 escultura ca llaç terme pral.n m         es lazo                      
680 escultura ca llaceries terme pral.n f pl         es lacería            en interlace          
681 arquitectura i urbanisme ca matacà terme pral.n m ca lladronera sin. compl.n f        es matacán            en machicolation          
682 arquitectura i urbanisme ca llanternó terme pral.n m ca llanterna sin. compl.n f        es linterna            en lantern          
683 arquitectura i urbanisme ca llanternó terme pral.n m ca llanterna sin. compl.n f        es cupulino es linterna es linternón          en lantern          
684 pintura i dibuix ca llapis terme pral.n m         es lápiz            en pencil drawing          
685 conceptes generals ca llei de frontalitat terme pral.n f         es ley de frontalidad            en law of frontality          
686 conceptes generals ca llei del marc terme pral.n f         es ley del marco            en law of the frame          
687 arquitectura i urbanisme ca llenç terme pral.n m         es lienzo                      
688 arts decoratives ca llengua de vedella terme pral.n f         es lengua de becerro            en calf's tongue          
689 pintura i dibuix ca llepada terme pral.n f         es capa ligera                      
690 pintura i dibuix ca llepat -ada terme pral.adj         es lamido -da                      
691 arquitectura i urbanisme ca llinda terme pral.n f         es arco adintelado                      
692 arquitectura i urbanisme ca llindar terme pral.n m ca marxapeu terme pral.n m        es lumbral es tranco es umbral          en doorsill en sill en threshold        
693 pintura i dibuix ca lliscat terme pral.n m         es enlucido            en top plaster          
694 escultura ca llistell terme pral.n m         es listel es listelo           en listel          
695 escultura ca llistell terme pral.n m         es listel            en listel          
696 arquitectura i urbanisme ca llosa terme pral.n f         es laja es lancha es lastra es losa         en flag en flagstone         
697 arquitectura i urbanisme ca llotja terme pral.n f         es lonja            en exchange          
698 arquitectura i urbanisme ca llotja terme pral.n f         es logia            en loggia          
699 arquitectura i urbanisme ca llucana terme pral.n f         es buharda es buhardilla        fr lucarne   en dormant window en dormer en dormer window        
700 arquitectura i urbanisme ca claraboia terme pral.n f ca lluerna terme pral.n f        es claraboya es lucera es lucerna es lucernario es lumbrera es tragaluz       en skylight          
701 arquitectura i urbanisme ca llum terme pral.n f         es luz            en span          
702 pintura i dibuix ca llum terme pral.n f         es luz            en light          
703 arquitectura i urbanisme ca lluneta terme pral.n f         es luneta            en lunette          
704 arquitectura i urbanisme ca lluneta terme pral.n f         es luneta es luneto           en lunette          
705 escultura ca lòbul terme pral.n m         es lóbulo            en foil          
706 pintura i dibuix ca capa terme pral.n f ca terme pral.n f        es capa es mano           en coat en layer         
707 arquitectura i urbanisme ca maçoneria terme pral.n f         es calicanto es mampostería           en masonry          
708 arquitectura i urbanisme ca aparell ciclopi terme pral.n m ca maçoneria concertada sin. compl.n f        es aparejo ciclópeo es mampostería concertada           en cyclopean bond          
709 arquitectura i urbanisme ca maçoneria d'aparell irregular terme pral.n f         es mampostería de aparejo irregular            en random ashlar          
710 arquitectura i urbanisme ca maçoneria de pedra en brut terme pral.n f         es mampostería de piedra bruta            en rubble en rubble masonry en rubblework        
711 arquitectura i urbanisme ca maçoneria ordinària terme pral.n f         es mampostería ordinaria            en random rubble          
712 arquitectura i urbanisme ca maçoneria ordinària escairada terme pral.n f         es mampostería aparejada es mampostería ordinaria escuadrada           en squared rubble          
713 arquitectura i urbanisme ca maçoneria per filades terme pral.n f         es mampostería por hiladas            en coursed rubble          
714 arquitectura i urbanisme ca madrassa terme pral.n f         es madraza            en madrasa en madrasah         
715 escultura ca magolla terme pral.n f         es macolla                      
716 arquitectura i urbanisme ca màixhad terme pral.n m                     en mashhad          
717 escultura ca majestat terme pral.n f         es majestad                      
718 pintura i dibuix ca makimono terme pral.n m         es emaki-mono es makemono es makimono          en makemono en makemono scroll en makimono        
719 arquitectura i urbanisme ca mandapa terme pral.n m         es mandapa            en mandapa          
720 arquitectura i urbanisme ca mandir terme pral.n m         es mandir            en mandir          
721 pintura i dibuix ca ametlla mística terme pral.n f ca ametla mística sin. compl.n f ca màndorla sin. compl.n f       es almendra mística es mandorla           en mandorla en vesica piscis         
722 arquitectura i urbanisme ca mansarda terme pral.n f         es mansarda            en mansard          
723 arquitectura i urbanisme ca maó terme pral.n m         es ladrillo es mahón           en brick          
724 arquitectura i urbanisme ca maqsura terme pral.n f         es macsura            en maqsura          
725 escultura ca marbre terme pral.n m         es mármol            en marble          
726 escultura ca marededeu terme pral.n f         es virgen            en Madonna          
727 pintura i dibuix ca marina terme pral.n f         es marina            en marine          
728 arquitectura i urbanisme ca martyrium [la] terme pral.n m         es martyrium            en martyrium          
729 escultura ca màscara terme pral.n f         es máscara            en mask          
730 escultura ca màscara mortuòria terme pral.n f         es máscara mortuoria            en death mask          
731 escultura ca carassa terme pral.n f ca mascaró sin. compl.n m        es carátula es mascarón           en mascaron en mask         
732 arquitectura i urbanisme ca mastaba terme pral.n f         es mastaba            en mastaba          
733 pintura i dibuix ca matèric -a terme pral.adj         es matérico -ca            en matter          
734 arquitectura i urbanisme ca mausoleu terme pral.n m         es mausoleo            en mausoleum          
735 escultura ca meandre terme pral.n m         es meandro            en Greek key en meander         
736 escultura ca medalló terme pral.n m         es medallón            en medallion          
737 escultura ca megàlit terme pral.n m         es megalito            en megalith          
738 arquitectura i urbanisme ca mègaron terme pral.n m         es megarón            en megaron          
739 escultura ca menhir terme pral.n m         es menhir            en menhir          
740 escultura ca cartel·la terme pral.n f ca mènsula sin. compl.n f        es cartela es ménsula           en bracket en corbel         
741 arquitectura i urbanisme ca mesquita basilical terme pral.n f ca mesquita hipòstila sin. compl.n f        es mezquita basilical es mezquita hipóstila           en hypostyle mosque          
742 arquitectura i urbanisme ca mesquita persa terme pral.n f         es mezquita persa            en four-iwan mosque          
743 arquitectura i urbanisme ca mesquita turca terme pral.n f         es mezquita turca            en central dome mosque          
744 escultura ca meta terme pral.n f         es meta            en meta          
745 escultura ca mètopa terme pral.n f         es metopa es métopa           en intertriglyph en metope         
746 arquitectura i urbanisme ca micvé terme pral.n m         es mikwa            en mikvah en mikveh         
747 arquitectura i urbanisme ca mida terme pral.n f         es midá            en ablution fountain          
748 escultura ca mig relleu terme pral.n m         es medio relieve            en half relief          
749 arquitectura i urbanisme ca mihrab [ar] terme pral.n m         es mihrab            en mihrab          
750 arquitectura i urbanisme ca minaret terme pral.n m         es alminar es minarete           en minaret          
751 escultura ca mínbar terme pral.n m         es almimbar es mimbar es minbar          en mimbar en minbar         
752 pintura i dibuix ca miniat -ada terme pral.adj         es miniado -da            en miniated          
753 pintura i dibuix ca miniatura terme pral.n f         es miniatura            en miniature          
754 arquitectura i urbanisme ca mirador terme pral.n m         es miradero es mirador           en scenic lookout en scenic vista         
755 pintura i dibuix ca misteri terme pral.n m         es misterio            en mystery          
756 escultura ca mitja talla terme pral.n f         es media talla            en bas-relief en low relief         
757 pintura i dibuix ca mitja tinta terme pral.n f         es media tinta es mediatinta           en halftone en middletone         
758 escultura ca mòbil terme pral.n m         es móvil            en mobile          
759 escultura ca model terme pral.n m         es modelo            en model          
760 escultura ca model terme pral.n m         es modelo            en model          
761 conceptes generals ca model terme pral.n m, f         es modelo            en model          
762 pintura i dibuix ca modelatge terme pral.n m         es modelado            en modeling          
763 arquitectura i urbanisme ca mòdul terme pral.n m         es módulo            en module          
764 arquitectura i urbanisme ca mòdul terme pral.n m         es módulo            en module          
765 arquitectura i urbanisme ca modulor terme pral.n m         es modulor            en Modulor          
766 arquitectura i urbanisme ca monestir terme pral.n m         es monasterio            en monastery          
767 escultura ca monòlit terme pral.n m         es monolito            en monolith          
768 arquitectura i urbanisme ca monòpter terme pral.n m         es monóptero            en monopteron en monopteros         
769 arquitectura i urbanisme ca monòpter -a terme pral.adj         es monóptero -ra            en monopteral          
770 gravat ca monotip terme pral.n m         es monocopia es monotipo           en monotype          
771 arquitectura i urbanisme ca monument terme pral.n m         es monumento            en monument          
772 conceptes generals ca monument terme pral.n m         es monumento            en monument          
773 gravat ca mordent terme pral.n m         es mordiente            en mordant          
774 arquitectura i urbanisme ca morter terme pral.n m         es mortero            en mortar          
775 arts decoratives ca mosaic terme pral.n m ca opus musivum [la] sin. compl.n m        es mosaico es opus musivum           en mosaic en opus musivum         
776 arquitectura i urbanisme ca mesquita terme pral.n f ca mosquea sin. compl.n f        es mezquita            en mosque          
777 arquitectura i urbanisme ca motiu pal·ladià terme pral.n m         es motivo paladiano es motivo serliano es motivo veneciano          en Palladian motif en Serlian motif en Venetian motif        
778 escultura ca motlluratge terme pral.n m ca motluratge sin. compl.n m        es molduraje            en molding en moulding         
779 escultura ca motllura terme pral.n f ca motlura sin. compl.n f        es moldura            en molding en moulding         
780 escultura ca astràgal terme pral.n m ca collaret sin. compl.n m ca collarí sin. compl.n m ca fuserol sin. compl.n m ca motllura sin. compl.n f ca motlura sin. compl.n f    es astrágalo es collarino           en astragal          
781 escultura ca multifoli terme pral.n m         es multifolio            en multifoil          
782 arquitectura i urbanisme ca mur terme pral.n m         es muro            en wall          
783 arquitectura i urbanisme ca mur cortina terme pral.n m         es muro cortina            en curtain wall en enclosure wall         
784 arquitectura i urbanisme ca mur frontal terme pral.n m         es muro frontal            en face wall          
785 arquitectura i urbanisme ca muralla terme pral.n f ca mur sin. compl.n m ca murada sin. compl.n f       es muralla es muro           en rampart en wall         
786 pintura i dibuix ca mural terme pral.n m         es mural            en mural          
787 escultura ca floró terme pral.n m ca muró terme pral.n m        es florón            en fleuron          
788 arquitectura i urbanisme ca merlet terme pral.n m ca muró sin. compl.n m        es almena es merlón           en merlon          
789 escultura ca mútul terme pral.n m         es mútulo            en mutule          
790 escultura ca escòcia terme pral.n f ca nacel·la sin. compl.n f        es escocia es nacela es sima          en scotia          
791 arquitectura i urbanisme ca naos terme pral.n m         es naos            en naos          
792 arquitectura i urbanisme ca nàrtex terme pral.n m         es nártex            en narthex          
793 pintura i dibuix ca natura morta terme pral.n f         es bodegón es naturaleza muerta           en bodegon en still life         
794 pintura i dibuix ca natzarè terme pral.n m         es nazareno            en Nazarene          
795 arquitectura i urbanisme ca nau terme pral.n f         es nave            en nave          
796 arquitectura i urbanisme ca naveta terme pral.n f ca nau sin. compl.n f        es naveta            en naveta          
797 arquitectura i urbanisme ca nau lateral terme pral.n f ca nau menor sin. compl.n f        es nave lateral            en aisle          
798 arquitectura i urbanisme ca nau principal terme pral.n f         es nave central es nave mayor es nave principal          en nave          
799 arquitectura i urbanisme ca necròpolis terme pral.n f ca necròpoli sin. compl.n f        es necrópolis            en necropolis          
800 escultura ca nervi terme pral.n m ca nervadura sin. compl.n f        es aristón es nervadura es nervatura es nervio         en rib          
801 arquitectura i urbanisme ca nervi d'aresta terme pral.n m         es nervio de aristón es nervio de crucería           en diagonal rib en groin rib en ogive        
802 arquitectura i urbanisme ca arc tercelet terme pral.n m ca arc terciari sin. compl.n m ca nervi d'aresta sin. compl.n m ca tercelet sin. compl.n m      es arco tercelete es arco terciario es braguetón es tercelete es terciario        en intermediate rib en secondary rib en tierceron        
803 arquitectura i urbanisme ca nervi de clau terme pral.n m         es nervio de clave            en ridge rib          
804 arquitectura i urbanisme ca nervi faixó terme pral.n m         es nervio fajón            en transverse rib          
805 arquitectura i urbanisme ca nervi secundari terme pral.n m         es nervio secundario            en lierne          
806 arquitectura i urbanisme ca nient terme pral.n m         es arranque de bóveda                      
807 pintura i dibuix ca aurèola terme pral.n f ca nimbe sin. compl.n m        es aureola es halo es nimbo          en aureole en nimbus         
808 arquitectura i urbanisme ca nimfeu terme pral.n m         es ninfeo            en nymphaeum en nymphaion         
809 arquitectura i urbanisme ca nimfeu terme pral.n m         es ninfeo            en nymphaeum en nymphaion         
810 conceptes generals ca abstracte -a terme pral.adj ca no figuratiu -iva terme pral.adj        es abstracto -ta es no figurativo -va           en abstract en nonobjective en nonrepresentational        
811 conceptes generals ca abstracte -a terme pral.adj ca no figuratiu -iva terme pral.adj        es abstracto -ta es no figurativo -va           en abstract en nonobjective en nonrepresentational        
812 conceptes generals ca nombre d'or terme pral.n m ca nombre auri sin. compl.n m        es número áureo es número de oro           en golden number          
813 pintura i dibuix ca nota terme pral.n f         es nota            en note          
814 pintura i dibuix ca nu terme pral.n m         es desnudo            en nude          
815 arquitectura i urbanisme ca nurag terme pral.n m         es nuraga            en nuraghe          
816 escultura ca obelisc terme pral.n m         es obelisco            en obelisk          
817 arquitectura i urbanisme ca obertura terme pral.n f         es abertura es vano           en opening          
818 conceptes generals ca obra terme pral.n f         es obra            en work          
819 arquitectura i urbanisme ca obra terme pral.n f ca obra de fàbrica sin. compl.n f        es obra es obra de fábrica           en work          
820 arquitectura i urbanisme ca obra vista terme pral.n f         es obra vista            en exposed brickwork en fair-faced brickwork         
821 arquitectura i urbanisme ca octàstil -a terme pral.adj         es octástilo -la es octóstilo -la           en octastyle          
822 arquitectura i urbanisme ca ull de bou terme pral.n m ca òcul sin. compl.n m        es ojo de buey            en bull's eye en oculus         
823 arquitectura i urbanisme ca odèon terme pral.n m         es odeón            en odeon en odeum         
824 arquitectura i urbanisme ca arc apuntat terme pral.n m ca arc gòtic sin. compl.n m ca arc ogival sin. compl.n m ca ogiva sin. compl.n f      es arco apuntado es arco gótico es arco levantado de punto es arco ojival es ojiva        en Gothic arch en ogive en pointed arch        
825 ceràmica ca òmfal terme pral.n m         es ónfalo es ónfalos es umbo          en omphalos          
826 pintura i dibuix ca onda terme pral.n f         es onda            en wave          
827 arquitectura i urbanisme ca opistòdom terme pral.n m         es opistódomo es opistodomos           en opisthodomos          
828 arquitectura i urbanisme ca aparell terme pral.n m ca opus sin. compl.n m        es aparejo            en bond          
829 arquitectura i urbanisme ca opus caementicium [la] terme pral.n m         es opus caementicium            en opus caementicium          
830 arquitectura i urbanisme ca aparell emplecton terme pral.n m ca opus emplecton [la] terme pral.n m        es aparejo emplectón es opus emplecton           en opus emplecton          
831 arquitectura i urbanisme ca aparell antic terme pral.n m ca opus incertum [la] terme pral.n m        es aparejo antiguo es opus incertum           en opus incertum en random rubble         
832 arquitectura i urbanisme ca aparell isòdom terme pral.n m ca opus isodomus terme pral.n m        es aparejo isódomo            en isodomon          
833 arquitectura i urbanisme ca opus quadratum [la] terme pral.n m         es opus quadratum            en opus quadratum          
834 arquitectura i urbanisme ca aparell reticular terme pral.n m ca opus reticulatum [la] terme pral.n m        es aparejo reticular es opus reticulatum           en opus reticulatum          
835 arts decoratives ca opus sectile [la] terme pral.n m         es opus sectile            en opus sectile          
836 arts decoratives ca opus signinum [la] terme pral.n m         es opus signinum            en opus signinum          
837 arquitectura i urbanisme ca aparell poligonal terme pral.n m ca opus siliceum [la] terme pral.n m        es aparejo poligonal es opus siliceum           en opus siliceum          
838 arquitectura i urbanisme ca aparell d'espiga terme pral.n m ca opus spicatum [la] terme pral.n m        es aparejo de espiga es aparejo espigado es opus spicatum          en herringbone bond en opus spicatum en raking bond        
839 arts decoratives ca opus tessellatum [la] terme pral.n m         es opus tessellatum            en opus tessellatum          
840 arts decoratives ca opus vermiculatum [la] terme pral.n m         es opus vermiculatum            en opus vermiculatum          
841 pintura i dibuix ca orant terme pral.n m         es orante            en orant          
842 arquitectura i urbanisme ca capella terme pral.n f ca oratori sin. compl.n m        es capilla es oratorio           en chapel en oratory         
843 arquitectura i urbanisme ca ordre terme pral.n m ca ordre arquitectònic terme pral.n m        es orden es orden arquitectónico           en architectural order en order         
844 arquitectura i urbanisme ca ordre compost terme pral.n m         es orden compuesto            en composite order          
845 arquitectura i urbanisme ca ordre corinti terme pral.n m         es orden corintio            en Corinthian order          
846 arquitectura i urbanisme ca ordre dòric terme pral.n m         es orden dórico            en Doric order          
847 arquitectura i urbanisme ca ordre toscà terme pral.n m ca ordre dòric romà sin. compl.n m        es orden dórico romano es orden toscano           en Roman Doric order en Tuscan order         
848 arquitectura i urbanisme ca ordre gegant terme pral.n m         es orden gigante            en colossal order en giant order         
849 arquitectura i urbanisme ca ordre jònic terme pral.n m         es orden jónico            en Ionic order          
850 conceptes generals ca orgànic -a terme pral.adj         es orgánico -ca            en organic          
851 conceptes generals ca original terme pral.n m         es original            en original          
852 pintura i dibuix ca original terme pral.n m         es original            en original          
853 escultura ca orla terme pral.n f         es orla            en orle          
854 arquitectura i urbanisme ca orquestra terme pral.n f         es orquesta            en orchestra          
855 arquitectura i urbanisme ca orquestra terme pral.n f         es orquesta            en orchestra          
856 escultura ca ovari terme pral.n m         es ovario            en egg and anchor en egg and anchor moulding en egg and dart en egg and dart moulding en egg and tongue en egg and tongue moulding     
857 escultura ca òvul terme pral.n m         es ova es ovo es óvolo          en egg and anchor en egg and dart en egg and tongue        
858 arquitectura i urbanisme ca pagoda terme pral.n f         es pagoda            en pagoda          
859 pintura i dibuix ca paisatge terme pral.n m         es paisaje            en landscape          
860 arquitectura i urbanisme ca palau terme pral.n m         es palacio            en palace          
861 pintura i dibuix ca frontal terme pral.n m ca antependi sin. compl.n m ca frontalera sin. compl.n f ca pal·li sin. compl.n m      es antipendio es frontal           en altar frontal en antependium en frontal        
862 escultura ca palma terme pral.n f ca palmeta terme pral.n f        es palma es palmeta           en palmette          
863 arquitectura i urbanisme ca panteó terme pral.n m         es panteón            en pantheon          
864 pintura i dibuix ca pantocràtor terme pral.n m         es pantocrátor            en pantocrator          
865 arquitectura i urbanisme ca pany terme pral.n m         es entrepaño es paño           en curtain en pier         
866 arquitectura i urbanisme ca parament terme pral.n m         es paramento            en face          
867 arquitectura i urbanisme ca ampit terme pral.n m ca parapet sin. compl.n m        es antepecho es parapeto es pretil          en parapet en parapet wall         
868 arquitectura i urbanisme ca paredat terme pral.n m         es pared de mampostería            en masonry wall          
869 arquitectura i urbanisme ca paret terme pral.n f         es pared            en wall          
870 arquitectura i urbanisme ca paret cega terme pral.n f         es pared ciega            en blank wall en blind wall en dead wall        
871 arquitectura i urbanisme ca paret mestra terme pral.n f ca paret de càrrega sin. compl.n f        es pared de carga es pared maestra           en bearing wall en load-bearing wall         
872 arquitectura i urbanisme ca paret de façana terme pral.n f         es muro de fachada            en exterior wall en outside wall         
873 arquitectura i urbanisme ca paret de tancament terme pral.n f         es muro de cerramiento            en enclosure wall          
874 arquitectura i urbanisme ca paret finestra terme pral.n f         es pared-ventana            en window wall          
875 arquitectura i urbanisme ca paret seca terme pral.n f         es albarrada es mampostería en seco es pared de piedra seca es pared seca         en dry wall en dry-stone wall         
876 arquitectura i urbanisme ca pàrode terme pral.n m         es párodos            en parodos          
877 arquitectura i urbanisme ca corredor terme pral.n m ca passadís terme pral.n m        es corredor es pasillo           en corridor          
878 arquitectura i urbanisme ca passeig terme pral.n m         es paseo            en avenue          
879 conceptes generals ca pastitx terme pral.n m         es pastiche            en pastiche          
880 arquitectura i urbanisme ca pastofòries terme pral.n f pl         es pastoforia es pastoforio es pastophoria es pastophorias         en pastophoria en pastophorium         
881 arquitectura i urbanisme ca pati terme pral.n m         es patio            en courtyard en patio         
882 arquitectura i urbanisme ca pati interior d'illa terme pral.n m         es patio de manzana                      
883 arquitectura i urbanisme ca pavelló terme pral.n m         es pabellón            en pavilion          
884 arquitectura i urbanisme ca pavelló terme pral.n m         es pabellón            en pavilion          
885 arquitectura i urbanisme ca pavelló terme pral.n m         es pabellón            en pavilion          
886 arquitectura i urbanisme ca paviment terme pral.n m         es pavimento es piso es solado es suelo         en pavement          
887 arquitectura i urbanisme ca grada terme pral.n f ca peany terme pral.n m ca peanya terme pral.n f ca tarima sin. compl.n f      es grada es peana           en gradine          
888 escultura ca pedestal terme pral.n m ca peany sin. compl.n m ca peanya sin. compl.n f ca repeu sin. compl.n m      es peana es pedestal           en pedestal          
889 arquitectura i urbanisme ca pedra terme pral.n f         es piedra            en stone          
890 arquitectura i urbanisme ca pedró terme pral.n m         es cipo es padrón           en cairn          
891 ceràmica ca pèlica terme pral.n f         es pelice es pélice es pelike          en pelike          
892 arquitectura i urbanisme ca penetral terme pral.n m         es penetral            en penetralia          
893 escultura ca penjant terme pral.n m         es pinjante            en pendant          
894 arquitectura i urbanisme ca pentàstil -a terme pral.adj         es pentástilo -la            en pentastyle          
895 arquitectura i urbanisme ca peralt terme pral.n m         es peralte            en camber          
896 pintura i dibuix ca perfil terme pral.n m         es perfil            en cross section          
897 arts decoratives ca pergamí ondulat terme pral.n m         es pergamino ondulado es posta           en running dog pattern en Vitruvian scroll en wave scroll        
898 arquitectura i urbanisme ca pèrgola terme pral.n f         es pérgola            en pergola          
899 arquitectura i urbanisme ca períbol terme pral.n m         es períbolo            en peribolos en peribolus         
900 arquitectura i urbanisme ca perídrom terme pral.n m         es perídromo            en peridrome          
901 arquitectura i urbanisme ca perídrom terme pral.n m         es perídromo            en peridrome          
902 arquitectura i urbanisme ca perípter -a terme pral.adj         es períptero -ra            en peripteral          
903 arquitectura i urbanisme ca peristil terme pral.n m         es peristilo            en peristyle          
904 escultura ca permòdol terme pral.n m         es can es canecillo           en corbel          
905 escultura ca modilló terme pral.n m ca permòdol sin. compl.n m        es modillón            en modillion          
906 conceptes generals ca perspectiva terme pral.n f         es perspectiva            en perspective          
907 conceptes generals ca perspectiva aèria terme pral.n f ca perspectiva atmosfèrica sin. compl.n f        es perspectiva aérea es perspectiva atmosférica           en aerial perspective en atmospheric perspective         
908 conceptes generals ca perspectiva cònica terme pral.n f         es perspectiva cónica                      
909 conceptes generals ca perspectiva de la mida terme pral.n f         es técnica de los tamaños            en size perspective          
910 conceptes generals ca perspectiva lineal terme pral.n f         es perspectiva lineal            en linear perspective          
911 gravat ca petròglif terme pral.n m         es petroglifo            en petroglyph          
912 arquitectura i urbanisme ca petxina terme pral.n f         es concha es pechina           en pendentive          
913 escultura ca petxina terme pral.n f         es pechina            en pendentive          
914 escultura ca petxina terme pral.n f         es concha es pechina           en scallop          
915 arquitectura i urbanisme ca peu terme pral.n m         es pie            en back en foot         
916 arquitectura i urbanisme ca peu terme pral.n m         es pedestal                      
917 gravat ca peu de gravat terme pral.n m         es pie de grabado                      
918 arquitectura i urbanisme ca peu de l'arc terme pral.n m         es arranque            en spring en springing         
919 escultura ca pica baptismal terme pral.n f ca pila sin. compl.n f        es fuente bautismal es pila bautismal           en baptismal font en font         
920 escultura ca pica beneitera terme pral.n f ca pica d'aigua beneita sin. compl.n f        es pila            en font en stoup         
921 arquitectura i urbanisme ca picnòstil terme pral.n m         es picnóstilo            en pycnostyle          
922 arquitectura i urbanisme ca picnòstil -a terme pral.adj         es picnóstilo -la            en pycnostyle          
923 pintura i dibuix ca pictòric -a terme pral.adj         es malerisch es pictórico -ca           en painterly          
924 conceptes generals ca pigment terme pral.n m         es pigmento            en pigment          
925 conceptes generals ca pigment trempat terme pral.n m         es pigmento al temple            en tempered pigment          
926 arquitectura i urbanisme ca pilar terme pral.n m         es pilar            en pier en pillar         
927 arquitectura i urbanisme ca pilar cilíndric terme pral.n m         es pilar cilíndrico            en cylindrical pillar          
928 arquitectura i urbanisme ca pilar compost terme pral.n m         es pilar compuesto            en clustered pier en compound pier         
929 arquitectura i urbanisme ca pilar de creuer terme pral.n m         es pilar de crucero            en crossing pier          
930 arquitectura i urbanisme ca pilar de nucli cilíndric terme pral.n m         es pilar de núcleo cilíndrico                      
931 arquitectura i urbanisme ca pilar de nucli quadrat terme pral.n m         es pilar de núcleo cuadrado                      
932 arquitectura i urbanisme ca pilar cruciforme terme pral.n m ca pilar de planta de creu sin. compl.n m        es pilar cruciforme es pilar de planta de cruz           en cross-shaped pillar en cruciform pier en cruciform pillar        
933 arquitectura i urbanisme ca pilar fasciculat terme pral.n m         es pilar fasciculado            en bundle pillar en vaulting pillar en vaulting shaft        
934 arquitectura i urbanisme ca pilar quadrat terme pral.n m         es pilar cuadrado            en square pillar          
935 arquitectura i urbanisme ca pilastra terme pral.n f ca pilastró sin. compl.n m        es pilar embebido es pilar empotrado es pilastra          en pilaster          
936 arquitectura i urbanisme ca piló terme pral.n m         es pilón es pilono           en pylon          
937 escultura ca pinacle terme pral.n m         es pináculo            en pinnacle          
938 ceràmica ca pínax terme pral.n m         es pínax            en pinax          
939 pintura i dibuix ca pintura terme pral.n f         es pintura            en painting          
940 pintura i dibuix ca pintura terme pral.n f         es pintura            en paint          
941 pintura i dibuix ca pintura terme pral.n f         es pintura            en painting          
942 pintura i dibuix ca aiguada terme pral.n f ca guaix sin. compl.n m ca pintura a l'aiguada sin. compl.n f       es aguada es gouache es pintura a la aguada          en gouache          
943 pintura i dibuix ca aquarel·la terme pral.n f ca pintura a l'aquarel·la sin. compl.n f        es acuarela es pintura a la acuarela           en watercolour          
944 pintura i dibuix ca oli terme pral.n m ca pintura a l'oli sin. compl.n f        es óleo es pintura al óleo           en oil painting          
945 pintura i dibuix ca acrílic terme pral.n m ca pintura acrílica sin. compl.n f        es acrílico es pintura acrílica           en acrylic en acrylic painting         
946 pintura i dibuix ca fresc terme pral.n m ca pintura al fresc sin. compl.n f        es fresco es pintura al fresco           en fresco          
947 pintura i dibuix ca pastel terme pral.n m ca pintura al pastel sin. compl.n f        es pastel es pintura al pastel           en pastel          
948 pintura i dibuix ca sec terme pral.n m ca pintura al sec sin. compl.n f        es pintura al secco es secco           en secco painting          
949 pintura i dibuix ca tremp terme pral.n m ca pintura al tremp sin. compl.n f        es pintura al temple es temple           en tempera          
950 pintura i dibuix ca pintura de gènere terme pral.n f         es género es pintura de género           en genre painting          
951 pintura i dibuix ca pintura mural terme pral.n f         es pintura mural            en mural painting          
952 arquitectura i urbanisme ca piràmide terme pral.n f         es pirámide            en pyramid          
953 arquitectura i urbanisme ca piràmide esglaonada terme pral.n f         es pirámide escalonada            en step pyramid          
954 escultura ca piramidó terme pral.n m         es piramidión            en pyramidion          
955 gravat ca pirogravat terme pral.n m         es pirograbado            en pyrography en woodburning         
956 arquitectura i urbanisme ca principal terme pral.n m ca pis principal sin. compl.n m        es piso principal es principal           en first floor en second floor         
957 ceràmica ca pitos terme pral.n m         es pithos            en pithos          
958 ceràmica ca píxide terme pral.n f         es píxide            en pyxis          
959 pintura i dibuix ca pla de quadre terme pral.n m         es plano de cuadro            en image plane en picture plane         
960 pintura i dibuix ca planta terme pral.n f         es planta            en ground plan          
961 arquitectura i urbanisme ca pis terme pral.n m ca planta terme pral.n f        es piso es planta           en floor          
962 arquitectura i urbanisme ca planta basilical terme pral.n f         es planta basilical            en basilican plan          
963 arquitectura i urbanisme ca planta central terme pral.n f         es planta central            en central plan          
964 arquitectura i urbanisme ca planta de creu grega terme pral.n f         es planta de cruz griega            en Greek-cross plan          
965 arquitectura i urbanisme ca planta de creu llatina terme pral.n f         es planta de cruz latina            en Latin-cross plan          
966 arquitectura i urbanisme ca planta el·líptica terme pral.n f         es planta elíptica            en elliptical plan          
967 arquitectura i urbanisme ca planta longitudinal terme pral.n f         es planta longitudinal            en axial plan          
968 arquitectura i urbanisme ca planta noble terme pral.n f         es planta noble            en piano nobile          
969 arquitectura i urbanisme ca platabanda terme pral.n f         es platabanda            en fascia          
970 escultura ca platabanda terme pral.n f         es platabanda            en platband          
971 escultura ca ple relleu terme pral.n m ca relleu absolut sin. compl.n m        es pleno relieve            en freestanding en full round en in the round        
972 arquitectura i urbanisme ca plement terme pral.n m         es plemento            en cell en vaulting cell en web        
973 arquitectura i urbanisme ca plementeria terme pral.n f         es plementería            en web          
974 arquitectura i urbanisme ca plint terme pral.n m         es latastro es orlo es plinto          en plinth          
975 arquitectura i urbanisme ca plúteus terme pral.n m         es plúteo            en pluteus          
976 arquitectura i urbanisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m        es podio es pódium           en podium          
977 arquitectura i urbanisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m        es podio es pódium           en podium          
978 conceptes generals ca policromia terme pral.n f         es policromía            en polychromy          
979 pintura i dibuix ca políptic terme pral.n m         es políptico            en polyptych          
980 arquitectura i urbanisme ca polis terme pral.n f         es polis            en polis          
981 arquitectura i urbanisme ca polistil -a terme pral.adj         es polistilo -la            en polystyle          
982 escultura ca guardapols terme pral.n m ca polsera sin. compl.n f        es guardapolvo                      
983 escultura ca guardapols terme pral.n m ca polsera sin. compl.n f        es guardapolvo es polvera           en canopy          
984 arquitectura i urbanisme ca pont terme pral.n m         es puente            en bridge          
985 arquitectura i urbanisme ca pont de tirants terme pral.n m         es puente atirantado es puente de tirantes           en cable-stayed bridge          
986 arquitectura i urbanisme ca pont suspès terme pral.n m ca pont penjant sin. compl.n m        es puente colgante            en suspension bridge          
987 arquitectura i urbanisme ca porta falsa terme pral.n f         es puerta falsa            en false door          
988 arquitectura i urbanisme ca arc de triomf terme pral.n m ca arc triomfal sin. compl.n m ca porta triomfal sin. compl.n f       es arco de triunfo es arco triunfal           en triumphal arch          
989 arquitectura i urbanisme ca portada terme pral.n f         es portada                      
990 arquitectura i urbanisme ca portalada terme pral.n f ca portada sin. compl.n f        es portada es portalada           en portal          
991 arquitectura i urbanisme ca porta d'entrada terme pral.n f ca porta sin. compl.n f ca portal sin. compl.n m       es portal es puerta es puerta de entrada          en door en doorway en entrance en portal       
992 arquitectura i urbanisme ca portal major terme pral.n m         es portal principal es puerta mayor                     
993 arquitectura i urbanisme ca pòrtic terme pral.n m         es pórtico            en porch en portico         
994 arquitectura i urbanisme ca porticat -ada terme pral.adj         es porticado -da            en porticoed          
995 arquitectura i urbanisme ca porxada terme pral.n f         es desván es sobrado                     
996 gravat ca positiu terme pral.n m         es positivo            en positive          
997 arquitectura i urbanisme ca poterna terme pral.n f         es poterna            en postern          
998 pintura i dibuix ca bancal terme pral.n m ca banc sin. compl.n m ca predel·la sin. compl.n f       es bancal es banco es predela          en predella          
999 arquitectura i urbanisme ca pronaos terme pral.n m         es pronaos            en pronaos          
1000 arquitectura i urbanisme ca propileu terme pral.n m         es propileo            en propylaeum en propylon         
1001 conceptes generals ca proporció terme pral.n f         es proporción            en proportion          
1002 conceptes generals ca proporció àuria terme pral.n f ca proporció divina sin. compl.n f        es divina proporción es proporción áurea        fr divine proportion fr proportion d'or fr proportion dorée en divine proportion en golden ratio         
1003 arquitectura i urbanisme ca prosceni terme pral.n m         es proscenio            en proscenium          
1004 arquitectura i urbanisme ca pròstil -a terme pral.adj         es próstilo -la            en prostyle          
1005 arquitectura i urbanisme ca pròtesi terme pral.n f         es prótesis            en prothesis          
1006 escultura ca pròtoma terme pral.n f         es protome            en protoma          
1007 gravat ca prova d'artista terme pral.n f         es prueba de artista            en artist's proof          
1008 gravat ca prova d'estat terme pral.n f         es prueba de estado            en proof          
1009 arquitectura i urbanisme ca pseudoperípter -a terme pral.adj         es pseudoperíptero -ra            en pseudoperipteral          
1010 arquitectura i urbanisme ca pteroma terme pral.n m         es pteroma            en pteroma          
1011 arquitectura i urbanisme ca ptèron terme pral.n m         es pteron            en pteron          
1012 pintura i dibuix ca punt de concurs terme pral.n m         es punto de concurso                      
1013 pintura i dibuix ca punt de fuga terme pral.n m         es punto de fuga            en vanishing point          
1014 gravat ca punta seca terme pral.n f         es punta seca            en drypoint          
1015 gravat ca punta seca terme pral.n f         es punta seca            en drypoint          
1016 pintura i dibuix ca puntillisme terme pral.n m         es puntillismo            en pointillism          
1017 escultura ca quadrifoli terme pral.n m         es cuadrifolio            en quatrefoil          
1018 pintura i dibuix ca quadre terme pral.n m ca quadro sin. compl.n m        es cuadro            en picture          
1019 pintura i dibuix ca quadre terme pral.n m ca pintura de cavallet sin. compl.n f ca quadro sin. compl.n m       es cuadro es pintura de caballete           en painting en picture         
1020 escultura ca quart bossell terme pral.n m         es cuarto bocel            en quarter round          
1021 pintura i dibuix ca querubí terme pral.n m         es querubín            en cherub          
1022 escultura ca quinquefoli terme pral.n m         es quinquefolio            en cinquefoil          
1023 arquitectura i urbanisme ca quiosc terme pral.n m         es kiosco es quiosco es templete          en gazebo en pavilion         
1024 arquitectura i urbanisme ca pòrtic terme pral.n m ca porxada terme pral.n f ca porxo terme pral.n m ca rafal terme pral.n m      es porche es portal es pórtico es soportal         en porch en portico         
1025 ceràmica ca rajola terme pral.n f         es azulejo es baldosa           en tile          
1026 arquitectura i urbanisme ca tram terme pral.n m ca ram d'escala sin. compl.n m        es tiro es tramo           en flight          
1027 arquitectura i urbanisme ca rambla terme pral.n f         es paseo es rambla           en boulevard          
1028 arquitectura i urbanisme ca rampa terme pral.n f         es rampa            en ramp          
1029 arquitectura i urbanisme ca rampa graonada terme pral.n f         es rampa escalonada            en stepped ramp          
1030 arquitectura i urbanisme ca rampa helicoïdal terme pral.n f         es rampa helicoidal            en helicline          
1031 arquitectura i urbanisme ca ratha terme pral.n m         es ratha            en rath en ratha         
1032 arquitectura i urbanisme ca raval terme pral.n m         es arrabal                      
1033 escultura ca ready made [en] terme pral.n m         es ready made            en ready made          
1034 pintura i dibuix ca realista terme pral.adj         es realista            en realistic          
1035 arquitectura i urbanisme ca recinte terme pral.n m         es recinto            en enclosure en precinct         
1036 conceptes generals ca reconditori terme pral.n m         es reconditorio                      
1037 conceptes generals ca reducció terme pral.n f         es reducción            en reduction          
1038 arquitectura i urbanisme ca refectori terme pral.n m ca refetor sin. compl.n m        es refectorio            en refectory          
1039 arquitectura i urbanisme ca refinament òptic terme pral.n m         es refinamiento arquitectónico            en optical correction en optical refinement         
1040 arquitectura i urbanisme ca règula terme pral.n f         es régula            en guttae band en regula         
1041 escultura ca reixa terme pral.n f         es reja            en grid en grille         
1042 arquitectura i urbanisme ca reixada terme pral.n f         es ventana con reja es ventana enrejada           en grill en grille         
1043 arquitectura i urbanisme ca reixeta terme pral.n f         es rejilla                      
1044 arts decoratives ca reliquiari terme pral.n m ca reliquier sin. compl.n m        es relicario            en feretory en reliquary en shrine        
1045 pintura i dibuix ca relleu terme pral.n m         es relieve            en relief          
1046 escultura ca relleu terme pral.n m         es relieve            en relief          
1047 gravat ca rentatge a l'àcid terme pral.n m         es lavado al ácido                      
1048 conceptes generals ca rèplica terme pral.n f         es réplica            en replica          
1049 conceptes generals ca reproducció terme pral.n f         es reproducción            en reproduction          
1050 arquitectura i urbanisme ca reraltar terme pral.n m         es trasaltar            en retrochoir          
1051 escultura ca rerecor terme pral.n m         es trascoro            en rood screen          
1052 arquitectura i urbanisme ca rerecor terme pral.n m         es trascoro            en retrochoir          
1053 gravat ca reserva terme pral.n f         es reserva            en resist          
1054 pintura i dibuix ca retaule terme pral.n m         es retablo            en altarpiece          
1055 pintura i dibuix ca retauló terme pral.n m         es retablito                      
1056 pintura i dibuix ca casella terme pral.n f ca retauló terme pral.n m        es casilla            en panel          
1057 arts decoratives ca reticulat terme pral.n m         es reticulado            en reticulation          
1058 pintura i dibuix ca retrat terme pral.n m         es retrato            en portrait          
1059 arquitectura i urbanisme ca retropilastra terme pral.n f         es retropilastra                      
1060 conceptes generals ca revestiment terme pral.n m         es revestimiento            en facing          
1061 arquitectura i urbanisme ca riwaq [ar] terme pral.n m         es riwaq            en riwaq          
1062 escultura ca rocalla terme pral.n f         es rocalla            en rocaille          
1063 gravat ca rodolí terme pral.n m         es aleluya                      
1064 escultura ca roleu terme pral.n m         es roleo            en scroll en spiral scroll         
1065 escultura ca rosassa terme pral.n f ca rosa sin. compl.n f ca rosetó sin. compl.n m       es rosa es rosetón           en rose window en wheel window         
1066 arquitectura i urbanisme ca rotonda terme pral.n f         es rotonda            en rotunda          
1067 arquitectura i urbanisme ca rotonda terme pral.n f                               
1068 arquitectura i urbanisme ca rotonda terme pral.n f         es rotonda            en rotunda          
1069 arquitectura i urbanisme ca fletxa terme pral.n f ca sagita terme pral.n f        es flecha es montea es sagita          en rise          
1070 escultura ca sagrari terme pral.n m         es sagrario            en ambry en aumbry         
1071 arquitectura i urbanisme ca sagristia terme pral.n f         es sacristía            en sacristy en vestry         
1072 arquitectura i urbanisme ca sahn [ar] terme pral.n m         es sahn            en sahn          
1073 arquitectura i urbanisme ca sala capitular terme pral.n f         es sala capitular            en chapter house en chapter room         
1074 arquitectura i urbanisme ca salmer terme pral.n m         es salmer            en impost block          
1075 arquitectura i urbanisme ca saltacavall terme pral.n m         es montacaballo es saltacaballo                     
1076 arts decoratives ca sanefa terme pral.n f         es cenefa            en frieze          
1077 arts decoratives ca orla terme pral.n f ca sanefa sin. compl.n f        es cenefa es orla           en border          
1078 pintura i dibuix ca sanguina terme pral.n f         es sanguina            en sanguine          
1079 pintura i dibuix ca crucifix terme pral.n m ca santcrist terme pral.n m        es crucifijo            en crucifix          
1080 arquitectura i urbanisme ca santuari terme pral.n m         es santuario            en sanctuary          
1081 arquitectura i urbanisme ca santuari terme pral.n m         es santuario            en sanctuary          
1082 arquitectura i urbanisme ca presbiteri terme pral.n m ca santuari sin. compl.n m        es presbiterio es santuario           en chancel en presbytery en sanctuary        
1083 escultura ca sarcòfag terme pral.n m         es sarcófago            en sarcophagus          
1084 arquitectura i urbanisme ca schola cantorum [la] terme pral.n f         es schola cantorum            en schola cantorum          
1085 arquitectura i urbanisme ca columna de mitja canya terme pral.n f ca columna embeguda terme pral.n f ca columna encastada terme pral.n f ca semicolumna terme pral.n f      es columna de media caña es columna embebida es columna entregada es semicolumna         en applied column en attached column en engaged column en half column en semicolumn      
1086 arquitectura i urbanisme ca semicúpula terme pral.n f         es semicúpula            en semidome          
1087 arquitectura i urbanisme ca semisoterrani terme pral.n m         es semisótano            en semibasement          
1088 escultura ca sepulcre terme pral.n m         es sepulcro            en sepulchre en tomb         
1089 conceptes generals ca sepulcre terme pral.n m         es sepulcro            en sepulchre          
1090 escultura ca sepulcre terme pral.n m         es sepulcro                      
1091 arquitectura i urbanisme ca serdab terme pral.n m         es serdab es sirdab           en serdab          
1092 gravat ca serigrafia terme pral.n f         es serigrafía            en screen print          
1093 gravat ca serigrafia terme pral.n f         es serigrafía            en screen printing          
1094 arquitectura i urbanisme ca catedral terme pral.n f ca església catedral terme pral.n f ca seu terme pral.n f       es catedral es iglesia catedral es seo          en cathedral          
1095 pintura i dibuix ca silueta terme pral.n f         es silueta            en silhouette          
1096 pintura i dibuix ca perfil terme pral.n m ca silueta terme pral.n f        es perfil es silueta           en outline          
1097 arquitectura i urbanisme ca sinagoga terme pral.n f         es aljama es sinagoga           en synagogue          
1098 pintura i dibuix ca sinòpia terme pral.n f         es sinopia            en sinopia en sinopie         
1099 arquitectura i urbanisme ca sistil terme pral.n m         es sistilo            en systyle          
1100 arquitectura i urbanisme ca sistil -a terme pral.adj         es sistilo -la            en systyle          
1101 escultura ca siurell terme pral.n m         es siurell                      
1102 arquitectura i urbanisme ca arc de descàrrega terme pral.n m ca sobrearc sin. compl.n m        es arco de descarga es sobrearco           en discharging arch en relieving arch         
1103 arquitectura i urbanisme ca sobreàtic terme pral.n m         es sobreático                      
1104 arquitectura i urbanisme ca sobreclaustre terme pral.n m         es sobreclaustra es sobreclaustro                     
1105 escultura ca sobrellinda terme pral.n f         es sobredintel                      
1106 arquitectura i urbanisme ca llinda terme pral.n f ca llindar sin. compl.n m ca sobrellinda sin. compl.n f ca sobreportal sin. compl.n m      es cargadero es cumbrera es dintel es platabanda         en breastsummer en lintel         
1107 arquitectura i urbanisme ca sotabanc terme pral.n m         es sotabanco                      
1108 arquitectura i urbanisme ca intradós terme pral.n m ca sotavolta sin. compl.n f        es intradós            en intrados en soffit         
1109 arquitectura i urbanisme ca soterrani terme pral.n m         es sótano            en basement          
1110 escultura ca stabile [en] terme pral.n m         es estable es stabile           en stabile          
1111 arquitectura i urbanisme ca stambha terme pral.n m         es stambha            en skambha en stambha         
1112 arquitectura i urbanisme ca stavkirke terme pral.n f         es stavkirke            en stave church          
1113 arquitectura i urbanisme ca suburbi terme pral.n m         es suburbio                      
1114 arquitectura i urbanisme ca suda terme pral.n f                               
1115 arquitectura i urbanisme ca summoscap terme pral.n m         es sumoscapo                      
1116 pintura i dibuix ca suport terme pral.n m         es soporte            en support          
1117 escultura ca tabernacle terme pral.n m         es tabernáculo            en tabernacle          
1118 arquitectura i urbanisme ca tablini terme pral.n m         es tablino es tablinum           en tablinum          
1119 escultura ca talla terme pral.n f         es talla            en wood carving          
1120 gravat ca talla dolça terme pral.n f         es talla dulce            en copperplate engraving          
1121 gravat ca talla dolça terme pral.n f         es talla dulce            en coppperplate engraving          
1122 arquitectura i urbanisme ca esperó terme pral.n m ca tallamar sin. compl.n m        es espolón es tajamar           en spur dike en wing dam         
1123 escultura ca taló terme pral.n m         es talón            en cyma reversa          
1124 arquitectura i urbanisme ca alambor terme pral.n m ca escarpa terme pral.n f ca talús terme pral.n m       es alambor es escarpa es talud          en batter          
1125 arquitectura i urbanisme ca tambor terme pral.n m         es campana de capitel es tambor           en bell          
1126 arquitectura i urbanisme ca tambor terme pral.n m         es cuerpo de luces es tambor           en tambour          
1127 arquitectura i urbanisme ca tambor terme pral.n m         es tambor            en drum en tambour         
1128 escultura ca tanagra terme pral.n f         es tanagra            en tanagra en tanagra figurine         
1129 arquitectura i urbanisme ca coberta terme pral.n f ca tancament sin. compl.n m        es cubierta es techumbre           en roof          
1130 arquitectura i urbanisme ca tàpia terme pral.n f         es tapia es tapial           en rammed-earth wall          
1131 pintura i dibuix ca targeta terme pral.n f         es tarjeta            en plaque          
1132 escultura ca taula terme pral.n f         es mesa es taula           en taula          
1133 pintura i dibuix ca taula terme pral.n f         es tabla            en panel          
1134 pintura i dibuix ca taula terme pral.n f         es tabla            en panel          
1135 arquitectura i urbanisme ca teatre terme pral.n m         es teatro            en theatre          
1136 arquitectura i urbanisme ca teatre grec terme pral.n m         es teatro griego            en Greek theater          
1137 arquitectura i urbanisme ca teatre romà terme pral.n m         es teatro romano            en Roman theater          
1138 escultura ca cassetonat terme pral.n m ca enteixinat terme pral.n m ca teginat terme pral.n m       es artesonado            en coffering          
1139 pintura i dibuix ca tela terme pral.n f         es lienzo es tela           en canvas          
1140 pintura i dibuix ca llenç terme pral.n m ca tela terme pral.n f        es lienzo es tela           en canvas          
1141 escultura ca atlant terme pral.n m ca telamó sin. compl.n m        es atlante es telamón           en atlant en atlantid en atlas en telamon       
1142 arquitectura i urbanisme ca tèmenos terme pral.n m         es temenos es témenos           en temenos          
1143 arquitectura i urbanisme ca temple terme pral.n m         es templo            en temple          
1144 arquitectura i urbanisme ca templet terme pral.n m         es templete            en pavilion          
1145 pintura i dibuix ca tenebrisme terme pral.n m         es tenebrismo            en tenebrism          
1146 arquitectura i urbanisme ca tepidari terme pral.n m         es tepidario            en tepidarium          
1147 pintura i dibuix ca terme terme pral.n m         es término            en place          
1148 arquitectura i urbanisme ca termes terme pral.n f pl         es termas            en thermae          
1149 escultura ca terracota terme pral.n f         es terracota            en terra cotta en terra-cotta en terracotta        
1150 escultura ca terracota arquitectònica terme pral.n f         es terracota arquitectónica            en architectural terracotta          
1151 arts decoratives ca tessel·la terme pral.n f         es tesela            en tessera          
1152 arquitectura i urbanisme ca capcer terme pral.n m ca paret de capcer sin. compl.n f ca pinyó sin. compl.n m ca testera sin. compl.n f      es hastial es muro piñón es pared apiñonada es piñón         en gable en gable wall         
1153 arquitectura i urbanisme ca capcer esglaonat terme pral.n m ca testera esglaonada sin. compl.n f        es hastial escalonado es piñón escalonado           en corbie gable en corbiestep gable en crowstep gable        
1154 conceptes generals ca tetramorf terme pral.n m         es tetramorfos            en tetramorph          
1155 arquitectura i urbanisme ca tetràstil -a terme pral.adj         es tetrástilo -la            en tetrastyle          
1156 pintura i dibuix ca textura en perspectiva terme pral.n f         es textura en perspectiva            en texture perspective          
1157 arquitectura i urbanisme ca timpà terme pral.n m         es tímpano            en tympan en tympanum         
1158 arquitectura i urbanisme ca timpà terme pral.n m         es tímpano            en tympan en tympanum         
1159 conceptes generals ca tipologia terme pral.n f         es tipología            en typology          
1160 gravat ca tiratge terme pral.n m ca tirada sin. compl.n f        es tirada es tirado es tiraje          en run          
1161 pintura i dibuix ca to terme pral.n m         es tono            en tone          
1162 arquitectura i urbanisme ca tolos terme pral.n m         es tholos            en tholos          
1163 pintura i dibuix ca tonalitat terme pral.n f         es tonalidad es tono           en tonality          
1164 pintura i dibuix ca tondo terme pral.n m         es tondo            en tondo          
1165 escultura ca bossell terme pral.n m ca tor sin. compl.n m        es bocel es toro           en torus          
1166 arquitectura i urbanisme ca tòrana terme pral.n m         es torana            en toran en torana         
1167 gravat ca tòrcul terme pral.n m         es tórculo