Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 conceptes generals es atención centrada en la persona terme pral.n f ca atenció centrada en la persona  ca ACP  en person-centred care  
2 instruments es activos comunitarios terme pral.n m pl ca actius comunitaris  en community assets  
3 persones > atributs intrínsecs es capacitación terme pral.n f es empoderamiento terme pral.n m es fortalecimiento terme pral.n m es potenciación terme pral.n f ca apoderament  en empowerment  
4 conceptes generals es atención terme pral.n f es cuidados terme pral.n m pl ca atenció  en care  
5 model d'atenció es atención 7×24 terme pral.n f ca atenció 7×24  en 24/7 care  
6 model d'atenció es atención compartida terme pral.n f ca atenció compartida  en collaborative care  en shared care  
7 model d'atenció es atención continuada terme pral.n f es cuidados continuos terme pral.n m pl ca atenció continuada  en continuing care  en ongoing care  
8 instruments es asistencia de larga duración terme pral.n f es atención de larga duración terme pral.n f es cuidados de larga duración terme pral.n m pl ca atenció de llarga durada  en long-term care  
9 instruments es asistencia a domicilio terme pral.n f es asistencia domiciliaria terme pral.n f es atención a domicilio terme pral.n f es atención domiciliaria terme pral.n f ca atenció domiciliària  en domiciliary care  
10 model d'atenció es atención transicional terme pral.n f ca atenció en les transicions  en transitional care  
11 instruments es atención especializada terme pral.n f ca atenció especialitzada  en secondary care  en specialised care  en tertiary care  
12 conceptes generals es atención integrada terme pral.n f es atención sociosanitaria terme pral.n f ca atenció integrada  ca atenció sociosanitària  en integrated care  
13 conceptes generals es atención integral terme pral.n f ca atenció integral  en integral care  
14 instruments es atención intermedia terme pral.n f es cuidados intermedios terme pral.n m pl ca atenció intermèdia  en intermediate care  
15 instruments es atención no presencial terme pral.n f ca atenció no presencial  en non-presential care  
16 model d'atenció es atención personalizada terme pral.n f ca atenció personalitzada  en personalised care  
17 model d'atenció es atención preventiva terme pral.n f ca atenció preventiva  en preventive care  
18 instruments es atención primaria terme pral.n f ca atenció primària  en primary care  
19 model d'atenció es atención proactiva terme pral.n f es cuidados proactivos terme pral.n m pl ca atenció proactiva  en proactive care  
20 instruments es autocuidado terme pral.n m es cuidados personales terme pral.n m pl ca autocura  en self-care  en self-management  
21 persones > atributs intrínsecs es autodeterminación terme pral.n f ca autodeterminació  en self-determination  
22 persones > situacions personals es autonomía terme pral.n f es autonomía personal terme pral.n f ca autonomia  ca autonomia personal  en autonomy  en individual autonomy  en personal autonomy  
23 conceptes generals es bienestar terme pral.n m ca benestar  en welfare  en well-being  
24 persones > atributs intrínsecs es capacidad terme pral.n f ca capacitat  en capacity  
25 persones > situacions personals es complejidad terme pral.n f ca complexitat  en complex situation  en complexity  
26 model d'atenció es continuidad asistencial terme pral.n f ca continuïtat assistencial  ca contínuum assistencial  en continuity of care  en continuum of care  
27 persones > atributs intrínsecs es creencia terme pral.n f ca creença  en belief  
28 persones > situacions personals es cronicidad terme pral.n f ca cronicitat  en chronicity  
29 persones > subjectes es cuidador | cuidadora terme pral.n m, f ca cuidador | cuidadora  en care-giver  en caregiver  en carer  
30 model d'atenció es decisión compartida terme pral.n f ca decisió compartida  en shared decision  
31 persones > situacions personals es dependencia terme pral.n f ca dependència  en dependency  
32 persones > atributs intrínsecs es dignidad terme pral.n f ca dignitat  en dignity  
33 model d'atenció es dimensión comunitaria terme pral.n f ca dimensió comunitària  en community approach  en community-based approach  
34 persones > situacions personals es discapacidad terme pral.n f ca discapacitat  en disability  
35 model d'atenció es enfoque interdisciplinar terme pral.n m es enfoque interdisciplinario terme pral.n m ca enfocament interdisciplinari  en interdisciplinary approach  
36 model d'atenció es enfoque multidisciplinar terme pral.n m es enfoque multidisciplinario terme pral.n m ca enfocament multidisciplinari  en multidisciplinary approach  
37 conceptes generals es envejecimiento activo terme pral.n m es envejecimiento saludable terme pral.n m es vejez activa terme pral.n f ca envelliment actiu  ca envelliment saludable  en active aging  en successful aging  
38 conceptes generals es experiencia de atención terme pral.n f es experiencia en la atención terme pral.n f ca experiència d'atenció  en care experience  en experience of care  
39 persones > impactes personals es factor de riesgo terme pral.n m ca factor de risc  en risk factor  
40 persones > situacions personals es fragilidad terme pral.n f ca fragilitat  en fragility  
41 model d'atenció es gestión de caso terme pral.n f es gestión de casos terme pral.n f es gestión por casos terme pral.n f es manejo de casos terme pral.n m ca gestió de cas  en case management  
42 instruments es gobernanza territorial terme pral.n f ca governança territorial  en territorial governance  
43 instruments es guía de práctica clínica terme pral.n f es GPC siglan f ca guia de pràctica clínica  ca GPC  en clinical guideline  en clinical practice guidelines  en practice guideline  en CPG  
44 instruments es historia clínica y social compartida terme pral.n f ca història clínica i social compartida  ca HCSC  en integrated electronic health record  
45 persones > situacions personals es enfermedad crónica avanzada terme pral.n f ca malaltia crònica avançada  ca MACA  en end stage chronic disease  en end-stage chronic disease  
46 persones > situacions personals es enfermedad crónica terme pral.n f ca malaltia crònica  en chronic disease  
47 model d'atenció es modelo de atención terme pral.n m ca model d'atenció  en care model  en model of care  
48 persones > impactes personals es necesidad terme pral.n f ca necessitat  ca necessitat d'atenció  en necessity  en need  
49 persones > situacions personals es necesidad compleja terme pral.n f ca necessitat complexa  ca necessitat d'atenció complexa  en complex need  
50 persones > subjectes es paciente terme pral.n m, f ca pacient  en patient  
51 persones > subjectes es paciente crónico | paciente crónica terme pral.n m, f ca pacient crònic | pacient crònica  en chronic care patient  en chronic patient  
52 persones > subjectes es paciente crónico complejo | paciente crónica compleja terme pral.n m, f ca pacient crònic complex | pacient crònica complexa  ca PCC  en chronic complex patient  en complex chronic patient  en multimorbid chronic patient  en patient with multichronic conditions  
53 persones > subjectes es paciente experto | paciente experta terme pral.n m, f ca pacient expert | pacient experta  en expert patient  
54 instruments es plan de decisiones anticipadas terme pral.n m ca planificació de decisions anticipades  ca PDA  en advance care planning  
55 persones > subjectes ca persona amb necessitats d’atenció social complexes  ca PNASC  en person with complex social care needs  
56 instruments es plan de atención compartido terme pral.n m ca pla d'atenció compartit  en shared care plan  
57 instruments ca pla funcional d'atenció integrada  
58 instruments es planificación del alta terme pral.n f ca planificació de l'alta  en discharge planning  
59 persones > impactes personals es grupo de riesgo terme pral.n m es población de riesgo terme pral.n f es población en situación de riesgo terme pral.n f es población expuesta terme pral.n f es población vulnerable terme pral.n f ca població de risc  ca població vulnerable  en at-risk population  en population at risk  en risk group  en risk population  en group at risk  
60 persones > atributs intrínsecs es preferencia terme pral.n f es preferencia en salud terme pral.n f ca preferència  en health preference  
61 conceptes generals es problema crónico terme pral.n m ca problema crònic  en chronic condition  
62 persones > situacions personals es problema de salud terme pral.n m ca problema de salut  en health problem  
63 persones > situacions personals es problema social terme pral.n m ca problema social  en social problem  
64 model d'atenció es profesional de referencia terme pral.n m, f ca professional de referència  en healthcare provider  
65 model d'atenció es profesional experto | profesional experta terme pral.n m, f ca professional expert | professional experta  en expert professional  
66 persones > atributs intrínsecs es proyecto vital terme pral.n m ca projecte de vida  ca projecte vital  
67 conceptes generals es calidad de vida terme pral.n f es CV siglan f ca qualitat de vida  ca QV  en quality of life  en QOL  
68 instruments es vía clínica terme pral.n f ca ruta assistencial  ca via clínica  en clinical pathway  
69 conceptes generals es salud terme pral.n f ca salut  en health  
70 instruments es transición asistencial terme pral.n f ca transició assistencial  en care transition  en transfer of care  
71 persones > atributs intrínsecs es valor terme pral.n m ca valor  en value  
72 instruments es valoración compartida terme pral.n f ca valoració compartida  en shared assessment  
73 instruments es valoración integral terme pral.n f ca valoració integral  en comprehensive assessment  
74 persones > situacions personals es vulnerabilidad social terme pral.n f ca vulnerabilitat social  en social vulnerability  
75 instruments es red social terme pral.n f ca xarxa de suport  ca xarxa social de suport  en social network