Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 atletisme ca 10 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 10 km marxa sin. compl.n f  es 10 km marcha    en 10km walk      fr 10 km marche    
2 atletisme ca 20 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 20 km marxa sin. compl.n f  es 20 km marcha    en 20km walk      fr 20 km marche    
3 atletisme ca 50 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 50 km marxa sin. compl.n f  es 50 km marcha    en 50km walk      fr 50 km marche    
4 atletisme ca 100 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 100 m llisos sin. compl.n f  es 100 m lisos    en 100m      fr 100 m    
5 atletisme ca 100 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 100 m tanques sin. compl.n f  es 100 m vallas    en 100m hurdles      fr 100 m haies    
6 atletisme ca 110 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 110 m tanques sin. compl.n f  es 110 m vallas    en 110m hurdles      fr 110 m haies    
7 atletisme ca 200 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 200 m sin. compl.n f  es 200 m lisos    en 200m      fr 200 m    
8 atletisme ca 400 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 400 m llisos sin. compl.n f  es 400 m lisos    en 400m      fr 400 m    
9 atletisme ca 800 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 800 m sin. compl.n f  es 800 m lisos    en 800m      fr 800 m    
10 atletisme ca 3.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m llisos sin. compl.n f  es 3.000 m lisos    en 3,000m      fr 3 000 m    
11 atletisme ca abatre terme pral.v tr   es derribar    en knock down, to      fr renverser    
12 atletisme ca acceleració terme pral.n f   es aceleración    en acceleration      fr accélération    
13 atletisme ca accelerar el ritme terme pral.v intr   es acelerar el ritmo es acelerar el tren   en increase the stride rate, to      fr accélérer la cadence    
14 atletisme ca adjunt del jutge d'arribada | adjunta del jutge d'arribada terme pral.n m, f   es auxiliar del juez de llegada    en judge's steward      fr commissaire    
15 atletisme ca adjunt del jutge de sortida | adjunta del jutge de sortida terme pral.n m, f   es adjunto del juez de salida    en recaller      fr starter de rappel    
16 atletisme ca presa terme pral.n f ca agafada sin. compl.n f  es toma    en grip      fr prise    
17 atletisme ca agrimensor | agrimensora terme pral.n m, f   es agrimensor    en surveyor      fr géomètre    
18 atletisme ca alçada terme pral.n f   es altura    en height      fr hauteur    
19 atletisme ca alçada màxima terme pral.n f ca fletxa sin. compl.n f  es altura máxima    en high point      fr flèche    
20 atletisme ca alçada inicial terme pral.n f ca alçada mínima sin. compl.n f  es altura inicial es altura mínima   en initial height en minimum height     fr hauteur initiale fr hauteur minime   
21 atletisme ca allisador d'arena terme pral.n m   es nivelador de arena    en sand leveller      fr râteau d'aplanissement    
22 atletisme ca als vostres llocs! terme pral.interj   es ¡a sus puestos!    en on your marks!      fr à vos marques!    
23 atletisme ca mesurament terme pral.n m ca amidament sin. compl.n m  es medición    en measurement      fr mesurage fr mesure   
24 atletisme ca amonestació terme pral.n f   es advertencia es amonestación   en warning      fr avertissement    
25 atletisme ca amonestar terme pral.v tr   es amonestar    en caution, to      fr avertir    
26 atletisme ca anemòmetre terme pral.n m   es anemómetro    en anemometer en wind gauge     fr anémomètre    
27 atletisme ca angle d'apropament terme pral.n m   es ángulo de acercamiento    en angle of approach      fr angle d'approche    
28 atletisme ca angle d'impuls terme pral.n m   es ángulo de impulso    en angle of the take-off      fr angle d'appel    
29 atletisme ca angle de projecció terme pral.n m   es ángulo de proyección    en angle of release          
30 atletisme ca anotador de voltes | anotadora de voltes terme pral.n m, f   es anotador de vueltas es contador de vueltas   en lap scorer      fr compteur de tours    
31 atletisme ca arc de llançament terme pral.n m   es arco de lanzamiento    en throwing arc      fr arc de lancement    
32 atletisme ca arribada terme pral.n f   es llegada    en finish      fr arrivée    
33 atletisme ca arribada igualada terme pral.n f   es llegada apretada    en close finish en tight finish     fr arrivée serrée    
34 atletisme ca arrossegar terme pral.v tr   es arrastrar    en trail, to      fr traîner    
35 atletisme ca artefacte terme pral.n m   es artefacto    en implement      fr engin    
36 atletisme ca Associació Internacional de Federacions d'Atletisme terme pral.n f ca IAAF siglan f  es Asociación Internacional de Federaciones Atléticas es IAAF   en International Association of Athletics Federations en IAAF     fr Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme fr IAAF   
37 atletisme ca asta terme pral.n f   es asta    en shaft      fr hampe    
38 atletisme ca atac terme pral.n m   es ataque    en attack      fr attaque    
39 atletisme ca atacar terme pral.v tr   es atacar    en attack, to      fr attaquer    
40 atletisme ca atacar terme pral.v intr   es atacar    en attack, to      fr attaquer    
41 atletisme ca atleta terme pral.n m, f   es atleta    en athlete en track and field athlete en track man [m] en track woman [f]   fr athlète    
42 atletisme ca atlètic -a terme pral.adj   es atlético    en athletic      fr athlétique    
43 atletisme ca atletisme terme pral.n m   es atletismo    en athletics en track and field     fr athlétisme    
44 atletisme ca atrapar terme pral.v tr   es alcanzar es atrapar es capturar  en catch up, to en take, to     fr attraper fr rattraper   
45 atletisme ca ajudant del jutge de sortida | ajudanta del jutge de sortida terme pral.n m, f ca auxiliar del jutge de sortida terme pral.n m, f  es auxiliar del juez de salida es ayudante del juez de salida es starter adjunto  en assistant starter en starter's assistant     fr aide-starter fr assistant du starter fr starter adjoint  
46 atletisme ca avançar terme pral.v tr   es adelantar    en overtake, to en pass, to     fr dépasser fr passer   
47 atletisme ca balanceig terme pral.n m   es balanceo es penduleo   en side to side en swing en waggle    fr fouetté    
48 atletisme ca bandera blanca terme pral.n f   es bandera blanca    en white flag      fr drapeau blanc fr fanion blanc   
49 atletisme ca bandera de límit de zona terme pral.n f   es bandera de límite de zona    en zone-limit flag      fr drapeau de limite de zone    
50 atletisme ca bandera de sector terme pral.n f   es banderín de sector    en sector flag      fr fanion de secteur    
51 atletisme ca bandera vermella terme pral.n f   es bandera roja    en red flag      fr drapeau rouge fr fanion rouge   
52 atletisme ca banderó terme pral.n m   es banderín    en flag      fr fanion    
53 atletisme ca batuda terme pral.n f   es batida          fr appel    
54 atletisme ca blocs de sortida terme pral.n m pl   es tacos de salida    en starting block      fr blocs de départ    
55 atletisme ca bloqueig terme pral.n m   es bloqueo    en foot plant      fr blocage    
56 atletisme ca braçal terme pral.n m   es brazalete    en armband en badge     fr brassard    
57 atletisme ca cable del martell terme pral.n m   es cable del martillo    en hammer wire      fr filin du marteau    
58 atletisme ca caiguda terme pral.n f   es caída    en landing      fr chute    
59 atletisme ca caixetí terme pral.n m   es cajetín    en planting box      fr bac d'appel    
60 atletisme ca cama d'atac terme pral.n f   es pierna de ataque    en leading leg      fr jambe d'attaque    
61 atletisme ca cama d'impuls terme pral.n f   es pierna de impulso    en take-off leg      fr jambe d'appel    
62 atletisme ca cama morta terme pral.n f ca cama lliure sin. compl.n f  es pierna libre es pierna muerta   en free leg en sleeping leg en swinging leg    fr jambe libre fr jambe morte   
63 atletisme ca cambra de requeriments terme pral.n f   es cámara de llamadas    en call room en marshalling area     fr chambre d'appel    
64 atletisme ca camp terme pral.n m   es campo    en arena      fr arène    
65 atletisme ca campana terme pral.n f   es campana    en bell      fr cloche    
66 atletisme ca canvi de ritme terme pral.n m ca canvi de velocitat sin. compl.n m  es cambio de paso es cambio de ritmo es cambio de velocidad  en change of pace en change of speed en pace variation    fr changement d'allure fr changement de rythme fr changement de vitesse  
67 atletisme ca cap de cronometradors terme pral.n m, f   es cronometrador-jefe    en chief timekeeper      fr chef-chronométreur    
68 atletisme ca cap de jutges d'arribada terme pral.n m, f   es jefe de jueces de llegada es juez principal de llegada   en chief finish judge      fr chef des juges à l'arrivée    
69 atletisme ca cap del martell terme pral.n m   es cabeza del martillo    en hammer head      fr tête du marteau    
70 atletisme ca carrer terme pral.n m   es calle    en lane en track     fr couloir    
71 atletisme ca carrer d'arribada terme pral.n m   es calle de llegada    en finish lane          
72 atletisme ca carrer exterior terme pral.n m   es calle exterior    en outside lane      fr couloir extérieur    
73 atletisme ca carrer interior terme pral.n m   es calle interior    en inner lane en inside line     fr couloir intérieur    
74 atletisme ca pista lliure terme pral.n f ca carrer lliure sin. compl.n m  es pista libre              
75 atletisme ca categoria femenina terme pral.n f   es categoría femenina    en ladie's class en women's category en women's class    fr catégorie dames fr catégorie féminine   
76 atletisme ca categoria masculina terme pral.n f   es categoría masculina    en gentlemen's class en men's category en men's class    fr catégorie messieurs    
77 atletisme ca cenyir-se a la corda terme pral.v intr pron   es ceñirse a la cuerda    en hug the curb, to      fr rabattre à la corde, se    
78 atletisme ca cercle de disc terme pral.n m   es círculo de disco    en discus circle      fr aire d'élan du disque fr cercle de lancement de disque   
79 atletisme ca cercle de llançament terme pral.n m   es círculo de lanzamiento    en throwing circle      fr cercle de lancer    
80 atletisme ca cercle de martell terme pral.n m   es círculo de lanzamiento del martillo es círculo de martillo   en hammer circle      fr aire d'élan du marteau fr cercle de lancement du marteau   
81 atletisme ca cercle de pes terme pral.n m   es círculo de peso    en shot circle      fr aire d'élan du poids fr cercle de lancement du poids   
82 atletisme ca cèrcol metàl·lic terme pral.n m   es aro metálico    en iron band      fr bande de fer fr cercle de métal   
83 atletisme ca cinta mètrica terme pral.n f   es cinta métrica    en measuring tape      fr ruban de mesure    
84 atletisme ca circuit terme pral.n m   es circuito    en circuit      fr circuit    
85 atletisme ca classificació terme pral.n f   es clasificación    en classification      fr classement    
86 atletisme ca clau terme pral.n m   es clavo    en spike      fr pointe    
87 atletisme ca clavar la perxa terme pral.v intr   es introducir la pértiga    en plant the pole, to      fr piquer de la perche    
88 atletisme ca compensació terme pral.n f ca decalatge terme pral.n m  es compensación es decalaje         fr décalage    
89 atletisme ca competició terme pral.n f   es competición    en competition en meet     fr compétition    
90 atletisme ca competició de concurs terme pral.n f   es competición de concurso    en field events      fr concours    
91 atletisme ca competició de qualificació terme pral.n f   es competición de calificación    en qualifying competition      fr compétition de qualification    
92 atletisme ca comptavoltes terme pral.n m   es cuenta-vueltas    en lap scorer      fr compte-tours    
93 atletisme ca contenidor terme pral.n m   es contenedor    en stop board      fr butoir    
94 atletisme ca corba terme pral.n f   es curva    en bend en turn     fr courbe fr tournant fr virage  
95 atletisme ca corda terme pral.n f   es cuerda    en curb en inner edge en kerb    fr corde    
96 atletisme ca corredor | corredora terme pral.n m, f   es corredor    en runner      fr coureur    
97 atletisme ca corredor d'obstacles | corredora d'obstacles terme pral.n m, f   es corredor de obstáculos    en steeplechase runner en steeplechaser     fr coureur de steeple    
98 atletisme ca corredor de corba | corredora de corba terme pral.n m, f   es corredor especialista en curva    en bend runner      fr coureur de virage    
99 atletisme ca corredor de tanques | corredora de tanques terme pral.n m, f   es corredor de vallas es vallista   en hurdler      fr coureur de haies    
100 atletisme ca velocista terme pral.n m, f ca corredor de velocitat | corredora de velocitat sin. compl.n m, f  es velocista    en sprinter      fr coureur de vitesse fr sprinter fr sprinteur  
101 atletisme ca corredor en cap | corredora en cap terme pral.n m, f   es corredor de cabeza    en leader      fr coureur en tête fr meneur   
102 atletisme ca corredor suplent | corredora suplent terme pral.n m, f   es corredor de reserva es corredor suplente   en reserve runner en substitute runner     fr coureur de réserve fr coureur remplaçant   
103 atletisme ca correguda d'impuls terme pral.n f   es carrera de impulso    en run-up      fr course d'élan    
104 atletisme ca córrer terme pral.v tr   es correr    en run, to      fr courir    
105 atletisme ca cotxe del jurat terme pral.n m   es coche del jurado    en jury's car      fr voiture de jury    
106 atletisme ca cotxe escombra terme pral.n m   es coche cierre de carretera es coche escoba   en broom wagon en sag waggon     fr camion-balai fr voiture-balai   
107 atletisme ca crida terme pral.n f   es aviso    en call      fr appel    
108 atletisme ca cronometrador | cronometradora terme pral.n m, f   es cronometrador    en timekeeper      fr chronométreur    
109 atletisme ca cronometrar terme pral.v tr   es cronometrar    en time, to      fr chronométrer    
110 atletisme ca cronometratge terme pral.n m   es cronometraje    en timekeeping en timing     fr chronométrage    
111 atletisme ca cronometratge electrònic terme pral.n m   es cronometraje electrónico    en electronic timing      fr chronométrage électronique    
112 atletisme ca cronometratge manual terme pral.n m   es cronometraje manual    en manual timekeeping en manual timing     fr chronométrage manuel    
113 atletisme ca cronometratge oficial terme pral.n m   es cronometraje oficial    en official timekeeping en official timing     fr chronométrage officiel    
114 atletisme ca cronòmetre terme pral.n m   es cronómetro    en stopwatch      fr chronomètre    
115 atletisme ca cronòmetre de pista terme pral.n m   es cronómetro de pista              
116 atletisme ca cros terme pral.n m ca camp a través sin. compl.n m  es campo a través es cross   en cross-country      fr cross fr cross-country   
117 atletisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f ca correguda sin. compl.n f es carrera    en race      fr course    
118 atletisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f  es carrera    en race      fr course    
119 atletisme ca cursa d'obstacles terme pral.n f   es carrera de obstáculos    en steeple en steeplechase     fr course d'obstacles fr steeple fr steeple-chase  
120 atletisme ca 400 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 400 m tanques sin. compl.n f  es 400 m vallas    en 400m hurdles      fr 400 m haies    
121 atletisme ca 1.500 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 1.500 m sin. compl.n f  es 1.500 m lisos    en 1,500m      fr 1 500 m    
122 atletisme ca 3.000 m obstacles terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m obstacles sin. compl.n f  es 3.000 m obstáculos    en 3,000m steeplechase      fr 3 000 m steeple    
123 atletisme ca 5.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 5.000 m sin. compl.n f  es 5.000 m lisos    en 5,000m      fr 5 000 m    
124 atletisme ca 10.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 10.000 m sin. compl.n f  es 10.000 m lisos    en 10,000m      fr 10 000 m    
125 atletisme ca cursa de fons terme pral.n f   es carrera de fondo    en long-distance race      fr course de fond    
126 atletisme ca cursa de mig fons terme pral.n f   es carrera de medio fondo    en middle-distance race      fr course de demi-fond    
127 atletisme ca cursa de relleu curt terme pral.n f   es carrera de relevo corto              
128 atletisme ca cursa de relleu llarg terme pral.n f   es carrera de relevo largo              
129 atletisme ca cursa de tanques terme pral.n f   es carrera de vallas    en hurdle race      fr course de haies    
130 atletisme ca cursa de velocitat terme pral.n f   es carrera de velocidad    en sprint en sprint race     fr course de vitesse    
131 atletisme ca cursa en corba terme pral.n f   es carrera en curva    en bend running      fr course en virage    
132 atletisme ca cursa per carrers terme pral.n f   es carrera por calles    en lane race      fr course en couloir    
133 atletisme ca decatleta terme pral.n m   es decatleta es decatloniano   en decathlete      fr décathlonien    
134 atletisme ca decatló terme pral.n m   es decatlón    en decathlon      fr décathlon    
135 atletisme ca deixada de l'artefacte terme pral.n f   es suelta del artefacto    en delivery of throwing implement en release of throwing implement     fr arraché de l'engin fr lâché de l'engin   
136 atletisme ca delegat d'organització | delegada d'organització terme pral.n m, f   es delegado de organización    en organizational delegate      fr délégué d'organisation    
137 atletisme ca cap de pista terme pral.n m, f ca delegat de camp | delegada de camp terme pral.n m, f  es delegado de campo es jefe de pista es jefe del terreno  en chief of course en floor manager en marshal en piste manager en track manager en track umpire fr chef de piste fr chef de terrain fr commissaire de piste fr commissaire du terrain
138 atletisme ca delegat mèdic | delegada mèdica terme pral.n m, f   es delegado médico    en medical delegate      fr délégué médical    
139 atletisme ca delegat tècnic | delegada tècnica terme pral.n m, f   es delegado técnico    en technical delegate      fr délégué technique    
140 atletisme ca desempat terme pral.n m   es desempate    en play-off      fr barrage    
141 atletisme ca desqualificació terme pral.n f   es descalificación    en disqualification      fr disqualification    
142 atletisme ca desqualificar terme pral.v tr   es descalificar    en disqualify, to      fr disqualifier    
143 atletisme ca director de cursa | directora de cursa terme pral.n m, f   es director de carrera    en race director      fr directeur de course    
144 atletisme ca director de reunió | directora de reunió terme pral.n m, f   es director de reunión    en meet director      fr directeur de réunion    
145 atletisme ca director tècnic | directora tècnica terme pral.n m, f   es director técnico    en technical director      fr directeur technique    
146 atletisme ca disc terme pral.n m   es disco    en discus      fr disque    
147 atletisme ca disciplina terme pral.n f   es disciplina    en discipline      fr discipline    
148 atletisme ca doblar terme pral.v tr   es doblar    en lap, to      fr doubler    
149 atletisme ca donar la sortida terme pral.v intr   es dar la salida    en give the start, to      fr donner le départ    
150 atletisme ca dorsal terme pral.n m   es dorsal es pectoral   en number      fr dossard    
151 atletisme ca eix de rotació terme pral.n m   es eje de rotación    en axis of rotation en rotation axis     fr axe de rotation    
152 atletisme ca eliminar terme pral.v tr   es eliminar    en eliminate, to      fr éliminer    
153 atletisme ca eliminatòria terme pral.n f ca sèrie eliminatòria sin. compl.n f  es eliminatoria    en preliminary events en preliminary heat     fr éliminatoire    
154 atletisme ca empat terme pral.n m   es empate    en tie      fr ex-aequo    
155 atletisme ca empremta terme pral.n f   es huella    en mark      fr empreinte    
156 atletisme ca empunyadura de la javelina terme pral.n f   es empuñadura de la jabalina    en cord grip of the javelin      fr poignée du javelot    
157 atletisme ca encordat de la javelina terme pral.n m   es encintado de la jabalina es encordadura de la jabalina   en binding of the javelin      fr corde de prise du javelot fr ligature du javelot   
158 atletisme ca enlairar-se terme pral.v intr pron   es despegar    en take off, to      fr prendre l'appel    
159 atletisme ca entrada a la corba terme pral.n f   es entrada en la curva    en start of the curve      fr entrée du virage    
160 atletisme ca entrada a la recta terme pral.n f   es entrada en la recta    en start of the straight      fr entrée de la ligne droite    
161 atletisme ca entrenador | entrenadora terme pral.n m, f   es entrenador    en coach      fr entraîneur    
162 atletisme ca equip terme pral.n m   es equipo    en team      fr équipe    
163 atletisme ca equip de relleus terme pral.n m   es equipo de relevos    en relay team      fr équipe de relais    
164 atletisme ca escala de jutges terme pral.n f   es escalera de jueces    en officials' stand      fr estrade pour les chronométreurs    
165 atletisme ca escalfament terme pral.n m   es calentamiento    en warm-up      fr échauffement    
166 atletisme ca escamot terme pral.n m   es pelotón    en bunch      fr peloton    
167 atletisme ca escapar-se terme pral.v prep pron   es escaparse es fugarse   en break away, to en get clear, to en loose contact, to    fr détacher, se fr échapper, s'   
168 atletisme ca escapar-se terme pral.v intr pron   es escaparse              
169 atletisme ca esprint terme pral.n m   es esprint es sprint   en sprint      fr sprint    
170 atletisme ca esprint final terme pral.n m   es sprint final    en final sprint      fr sprint final    
171 atletisme ca esprintador | esprintadora terme pral.n m, f   es esprínter    en sprinter      fr finisseur    
172 atletisme ca estadi terme pral.n m   es estadio    en stadium      fr stade    
173 atletisme ca estil terme pral.n m   es estilo    en style      fr style    
174 atletisme ca estil Fosbury terme pral.n m   es estilo Fosbury    en Fosbury style      fr style Fosbury    
175 atletisme ca fase aèria terme pral.n f   es fase aérea    en flying phase      fr phase aérienne    
176 atletisme ca fer un esprint terme pral.v intr ca esprintar sin. compl.v intr  es esprintar    en sprint, to      fr sprinter    
177 atletisme ca final terme pral.n f   es final    en final      fr finale    
178 atletisme ca final directa terme pral.n f   es final directa    en single round      fr finale directe    
179 atletisme ca corredor de fons | corredora de fons terme pral.n m, f ca fondista sin. compl.n m, f  es corredor de fondo es fondista   en distance man [m] en distance woman [f] en long-distance racer en long-distance runner   fr coureur de fond fr fondeur fr rouleur  
180 atletisme ca fons terme pral.n m   es fondo    en endurance      fr fond    
181 atletisme ca fossat d'aigua terme pral.n m   es foso de agua    en water ditch      fr fossé d'eau    
182 atletisme ca fossat de caiguda terme pral.n m   es foso de caída    en landing pit      fr fosse de chute fr fosse de réception   
183 atletisme ca foto d'arribada terme pral.n f   es foto de llegada es photo-finish   en photo-finish en photo-finish photograph     fr photo d'arrivée    
184 atletisme ca fracció de volta terme pral.n f   es fracción de vuelta    en fractional lap      fr tour fractionné    
185 atletisme ca franquejar terme pral.v tr ca salvar sin. compl.v tr  es franquear es pasar   en clear, to en step over, to     fr franchir    
186 atletisme ca fregar el llistó terme pral.v intr   es rozar el listón    en dislodge the bar, to      fr heurter la barre    
187 atletisme ca full de competició terme pral.n m   es hoja de competición    en competition card      fr feuille de compétition    
188 atletisme ca full de control de voltes terme pral.n m   es hoja de control de vueltas    en lap card      fr feuille de contrôle des tours    
189 atletisme ca full de resultats terme pral.n m   es hoja de resultados    en result card      fr feuille de résultats    
190 atletisme ca gàbia de protecció terme pral.n f   es jaula de protección    en safety cage en throwing cage     fr cage de protection    
191 atletisme ca gambada terme pral.n f   es zancada    en stride      fr foulée    
192 atletisme ca gir terme pral.n m ca volta terme pral.n f  es giro es vuelta   en throwing rotation      fr rotation fr tour fr volte  
193 atletisme ca graella d'arribada terme pral.n f   es parrilla de llegada          fr grille d'arrivée    
194 atletisme ca pilot terme pral.n m ca gran grup sin. compl.n m  es grueso del pelotón es grupo principal es pelotón  en bunch en group en main group    fr gros du peloton fr peloton   
195 atletisme ca grup capdavanter terme pral.n m   es grupo en cabeza es pelotón de cabeza   en leading bunch en leading group     fr groupe de tête fr peloton de tête   
196 atletisme ca grup de cua terme pral.n m   es grupo de cola          fr peloton de queue    
197 atletisme ca guant terme pral.n m   es guante    en glove      fr gant    
198 atletisme ca heptatleta terme pral.n f   es heptatleta    en heptathlete      fr heptathlonienne    
199 atletisme ca heptatló terme pral.n m   es heptatlón    en heptathlon      fr heptathlon    
200 atletisme ca impacte terme pral.n m   es impacto              
201 atletisme ca impuls terme pral.n m   es impulso    en take-off      fr appel    
202 atletisme ca indicador blanc terme pral.n m   es señalizador blanco    en white signal      fr signal blanc    
203 atletisme ca indicador de carrer terme pral.n m   es pirámide de marcaje de las calles    en lane marker      fr pyramide de marquage des couloirs    
204 atletisme ca indicador de millor llançament terme pral.n m   es señalizador de mejor lanzamiento    en marker of best throw      fr indicateur du meilleur lancer    
205 atletisme ca indicador de rècord terme pral.n m   es señalizador de récord    en marker indicating record      fr indicateur du record    
206 atletisme ca indicador vermell terme pral.n m   es señalizador rojo    en red sign      fr signal rouge    
207 atletisme ca intent terme pral.n m   es ensayo es intento   en trial      fr essai    
208 atletisme ca intent addicional terme pral.n m ca intent de millora sin. compl.n m  es intento de mejora es intento suplementario   en additional trial      fr essai supplémentaire    
209 atletisme ca intent nul terme pral.n m   es intento fallido es intento nulo   en failed trial en fault en invalid trial    fr échec fr essai invalable fr essai manqué  
210 atletisme ca intent vàlid terme pral.n m   es intento válido    en cleared trial en successful trial en valid trial    fr essai réussi fr essai valable   
211 atletisme ca javelina terme pral.n f   es jabalina    en javelin      fr javelot    
212 atletisme ca jurat d'apel·lació terme pral.n m   es jurado de apelación    en jury of appeal      fr jury d'appel    
213 atletisme ca jurat de competició terme pral.n m   es jurado de la competición    en competition officials      fr officiels de compétition    
214 atletisme ca jutge | jutgessa terme pral.n m, f   es juez    en judge      fr juge    
215 atletisme ca jutge adjunt de foto d'arribada | jutgessa adjunta de foto d'arribada terme pral.n m, f   es juez adjunto de foto de llegada    en assistant photo-finish judge      fr juge adjoint de photo d'arrivée    
216 atletisme ca jutge àrbitre | jutgessa àrbitra terme pral.n m, f   es juez árbitro    en referee      fr juge-arbitre    
217 atletisme ca jutge àrbitre de curses | jutgessa àrbitra de curses terme pral.n m, f   es juez árbitro de carreras    en judge-referee for track events      fr juge-arbitre pour les courses    
218 atletisme ca jutge auxiliar | jutgessa auxiliar terme pral.n m, f   es juez auxiliar    en umpire      fr commissaire    
219 atletisme ca jutge d'arribada | jutgessa d'arribada terme pral.n m, f   es juez de llegada    en finish judge      fr juge à l'arrivée    
220 atletisme ca jutge de foto d'arribada | jutgessa de foto d'arribada terme pral.n m, f   es juez de foto de llegada    en photo-finish judge      fr juge de photo d'arrivée    
221 atletisme ca jutge de l'anemòmetre | jutgessa de l'anemòmetre terme pral.n m, f   es operador del anemómetro    en wind gauge operator      fr anémométreur fr préposé à l'anémomètre   
222 atletisme ca jutge de llançaments | jutgessa de llançaments terme pral.n m, f   es juez de lanzamiento    en judge for throwing events      fr juge de lancers    
223 atletisme ca jutge de marató | jutgessa de marató terme pral.n m, f   es juez de maratón              
224 atletisme ca jutge de marxa | jutgessa de marxa terme pral.n m, f   es juez de marcha    en walking events judge      fr juge de marche    
225 atletisme ca jutge de mesures | jutgessa de mesures terme pral.n m, f   es juez de mediciones    en measurement judge      fr juge pour les mesurages fr juge préposé aux mesures   
226 atletisme ca jutge de salts | jutgessa de salts terme pral.n m, f   es juez de saltos    en judge for jumping events      fr juge de saut    
227 atletisme ca jutge de sortida | jutgessa de sortida terme pral.n m, f   es juez de salida    en starter      fr juge au départ    
228 atletisme ca jutge principal de marxa | jutgessa principal de marxa terme pral.n m, f   es juez principal de marcha    en referee for walking events      fr chef des juges de marche    
229 atletisme ca línia terme pral.n f   es línea    en line      fr ligne    
230 atletisme ca línia concèntrica terme pral.n f   es línea concéntrica    en concentric line      fr ligne concentrique    
231 atletisme ca línia corba terme pral.n f   es línea curva    en curved line      fr ligne incurvée    
232 atletisme ca línia d'arribada terme pral.n f ca meta terme pral.n f  es línea de llegada es meta   en finishing line      fr ligne d'arrivée    
233 atletisme ca línia d'impuls terme pral.n f   es línea de batida    en take-off line      fr ligne d'appel    
234 atletisme ca línia de compensació terme pral.n f   es arco    en break line      fr ligne compensée fr ligne de rabattement   
235 atletisme ca línia de reunió terme pral.n f   es línea de reunión    en assembly line      fr ligne de réunion    
236 atletisme ca línia de sector terme pral.n f   es línea de sector    en radius line of sector      fr ligne de secteur    
237 atletisme ca línia de sortida terme pral.n f   es línea de salida    en starting line      fr ligne de départ    
238 atletisme ca línia de zona de transferència terme pral.n f   es línea de zona de transferencia    en line of takeover zone      fr ligne de zone de transmission    
239 atletisme ca línia graonada terme pral.n f   es línea escalonada    en staggered line      fr ligne décalée    
240 atletisme ca línia ideal de cursa terme pral.n f   es línea ideal de carrera    en ideal line of running      fr ligne idéale de course    
241 atletisme ca llançador | llançadora terme pral.n m, f   es lanzador    en putter en thrower     fr lanceur    
242 atletisme ca llançador de disc | llançadora de disc terme pral.n m, f   es lanzador de disco    en discus thrower      fr lanceur de disque    
243 atletisme ca llançador de javelina | llançadora de javelina terme pral.n m, f   es lanzador de jabalina    en javelin thrower      fr lanceur de javelot    
244 atletisme ca llançador de martell | llançadora de martell terme pral.n m, f   es lanzador de martillo    en hammer thrower      fr lanceur de marteau    
245 atletisme ca llançador de pes | llançadora de pes terme pral.n m, f   es lanzador de peso    en shot putter      fr lanceur de poids    
246 atletisme ca llançament terme pral.n m   es lanzamiento    en put en throw     fr lancer    
247 atletisme ca llançament terme pral.n m   es lanzamiento    en putting en throwing     fr jet fr lancement   
248 atletisme ca llançament de disc terme pral.n m   es lanzamiento de disco    en discus throw      fr lancer de disque    
249 atletisme ca llançament de javelina terme pral.n m   es lanzamiento de jabalina    en javelin throw      fr lancer de javelot    
250 atletisme ca llançament de martell terme pral.n m   es lanzamiento de martillo    en hammer throw      fr lancer de marteau    
251 atletisme ca llançament de pes terme pral.n m   es lanzamiento de peso    en shot put      fr lancer de poids    
252 atletisme ca llançament nul terme pral.n m   es lanzamiento nulo          fr jet nul    
253 atletisme ca llançar terme pral.v tr   es lanzar    en put, to en throw, to     fr lancer    
254 atletisme ca llargada terme pral.n f   es longitud    en length      fr longueur    
255 atletisme ca llebre terme pral.n f   es liebre    en pace maker en uncompetitive runner     fr lièvre    
256 atletisme ca llestos! terme pral.interj   es ¡listos!    en set!      fr prêts!    
257 atletisme ca llistó terme pral.n m   es barra es listón   en bar en crossbar     fr barre fr latte de saut   
258 atletisme ca lloc de sortida terme pral.n m   es puesto de salida    en starting place en starting position     fr lieu de départ fr place de départ   
259 atletisme ca locutor | locutora terme pral.n m, f   es locutor    en announcer en speaker     fr annonceur fr speaker   
260 atletisme ca mallot terme pral.n m   es mallot    en vest      fr maillot    
261 atletisme ca mànega de vent terme pral.n f   es cono de viento es manga catavientos es manga de aire es manga de viento en air sock en wind cone en windsock    fr manche à air fr manche à vent   
262 atletisme ca maneguí terme pral.n m   es manguito              
263 atletisme ca mantenir el ritme terme pral.v intr   es mantener el ritmo    en maintain the pace, to en maintain the stride rate, to     fr maintenir la cadence    
264 atletisme ca mantenir la corda terme pral.v intr   es mantener el centro    en hug the curb, to      fr tenir la corde    
265 atletisme ca marató terme pral.n f   es maratón    en marathon      fr marathon    
266 atletisme ca corredor de marató | corredora de marató terme pral.n m, f ca maratonià | maratoniana terme pral.n m, f  es corredor de maratón es maratoniano   en marathon runner en marathoner     fr coureur de marathon    
267 atletisme ca marca terme pral.n f   es marca    en performance      fr performance    
268 atletisme ca marca mínima terme pral.n f   es marca mínima    en minimum performance      fr performance minime    
269 atletisme ca marca personal terme pral.n f   es marca personal    en personal record      fr record personnel    
270 atletisme ca marcador terme pral.n m   es marcador    en scoreboard      fr marqueur fr tableau d'affichage fr tableau de marque  
271 atletisme ca marcador de concurs terme pral.n m   es marcador de concurso    en table of results en tournament table     fr tableau des résultats    
272 atletisme ca marcador de temps terme pral.n m   es marcador de tiempo    en clock      fr montre    
273 atletisme ca marcador de vent terme pral.n m   es marcador de viento    en wind table          
274 atletisme ca marcar el ritme terme pral.v intr   es llevar el tren es marcar el ritmo   en lead, to      fr mener le train    
275 atletisme ca martell terme pral.n m   es martillo    en hammer      fr marteau    
276 atletisme ca marxa terme pral.n f   es marcha    en walking      fr marche    
277 atletisme ca marxador | marxadora terme pral.n m, f   es marchador    en walker      fr marcheur    
278 atletisme ca massatgista terme pral.n m, f   es masajista    en masseur      fr masseur    
279 atletisme ca matalàs terme pral.n m ca matalàs de caiguda sin. compl.n m  es colchón de recepción es colchoneta   en landing mattress      fr matelas de chute fr matelas de réception   
280 atletisme ca mesurament del llançament terme pral.n m   es medición del lanzamiento    en measurement of field events      fr mesurage des lancers fr mesure de jets   
281 atletisme ca mesurament del salt terme pral.n m   es medición del salto    en measurement of field events      fr mesurage des sauts fr mesure de sauts   
282 atletisme ca mesurar terme pral.v tr ca amidar sin. compl.v tr  es medir    en measure, to      fr mesurer    
283 atletisme ca metge | metge, metgessa terme pral.n m, f   es médico    en doctor      fr médecin    
284 atletisme ca corredor de mig fons | corredora de mig fons terme pral.n m, f ca migfondista sin. compl.n m, f  es corredor de medio fondo es mediofondista   en middle-distance runner      fr coureur de demi-fond    
285 atletisme ca mitjana parcial terme pral.n f   es media parcial    en partial average time      fr moyenne partielle    
286 atletisme ca modalitat terme pral.n f   es modalidad    en modality      fr modalité    
287 atletisme ca molinet terme pral.n m   es molinete    en preliminary swing      fr moulinet    
288 atletisme ca nansa del martell terme pral.n f   es asa del martillo es empuñadura del martillo   en hammer handle      fr poignée du marteau    
289 atletisme ca obstacle terme pral.n m   es obstáculo    en obstacle      fr obstacle    
290 atletisme ca obstacle mòbil terme pral.n m   es valla de obstáculo    en steeplechase hurdle      fr haie de steeple    
291 atletisme ca obstruir terme pral.v tr   es obstaculizar es obstruir   en jostle, to en obstruct, to     fr gêner fr obstruer   
292 atletisme ca oficial tècnic internacional | oficiala tècnica internacional terme pral.n m, f   es oficial técnico internacional    en international technical official      fr officiel technique international    
293 atletisme ca operador de foto d'arribada | operadora de foto d'arribada terme pral.n m, f   es operador de la foto de llegada    en photo-finish operator      fr préposé de photo d'arrivée    
294 atletisme ca ordre d'arribada terme pral.n m   es orden de llegada    en order of arrival      fr ordre d'arrivée    
295 atletisme ca ordre de les sèries terme pral.n m   es orden de las series    en arrangement of heats      fr ordre des séries    
296 atletisme ca ordre de sortida terme pral.n m   es orden de salida    en starting order      fr ordre de départ    
297 atletisme ca pal d'arribada terme pral.n m   es poste de llegada    en finishing post      fr poteau d'arrivée    
298 atletisme ca pal del saltòmetre terme pral.n m   es poste de salto    en jumping upright      fr poteau de saut    
299 atletisme ca pantalla terme pral.n f   es pantalla    en screen      fr écran    
300 atletisme ca pantalons curts terme pral.n m pl   es pantalón corto    en shorts      fr culotte    
301 atletisme ca pas terme pral.n m   es paso es segundo salto es zancada  en skip en step en stride    fr enjambée fr foulée fr second saut  
302 atletisme ca pas de tanca terme pral.n m   es paso de valla    en clearing the hurdle en hurdle jump     fr franchissement de la haie    
303 atletisme ca pas encreuat terme pral.n m   es paso cruzado    en cross-step      fr pas croisé    
304 atletisme ca pentatleta terme pral.n m, f   es pentatleta    en pentathlete      fr pentathlète fr pentathlonien   
305 atletisme ca pentatló terme pral.n m   es pentatlón    en pentathlon      fr pentathlon    
306 atletisme ca perxa terme pral.n f   es pértiga    en pole      fr perche    
307 atletisme ca saltador de perxa | saltadora de perxa terme pral.n m, f ca perxista sin. compl.n m, f  es pertiguista es saltador de pértiga   en pole vaulter      fr perchiste fr sauteur à la perche   
308 atletisme ca pes terme pral.n m   es peso    en shot      fr poids    
309 atletisme ca petjada terme pral.n f   es huella del pie es pisada   en impression en mark     fr empreinte    
310 atletisme ca pista terme pral.n f   es pista    en track      fr piste    
311 atletisme ca pista de 3.000 m obstacles terme pral.n f   es pista de 3.000 m obstáculos    en 3,000m steeplechase track      fr piste de 3.000 m steeple    
312 atletisme ca pista sintètica terme pral.n f   es pista sintética    en synthetic track      fr piste synthétique    
313 atletisme ca pistola de sortida terme pral.n f   es pistola de salida    en starter's gun en starting pistol     fr pistolet de starter    
314 atletisme ca planxa de senyalització de distàncies terme pral.n f   es plancha de señalización de distancias    en distance indicator board      fr rampe de signalisation des distances    
315 atletisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m  es podium    en starter's stand      fr estrade de starter    
316 atletisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m  es podio es podium   en dais en podium en victory stand    fr podium    
317 atletisme ca porta de marató terme pral.n f   es puerta de maratón    en marathon entrance en marathon gate     fr porte de marathon    
318 atletisme ca portador | portadora terme pral.n m, f   es portador    en incoming runner      fr relayé    
319 atletisme ca posició de sortida terme pral.n f   es posición de salida    en starting position      fr position de départ    
320 atletisme ca prezona terme pral.n f ca zona d'acceleració sin. compl.n f  es prezona es zona de aceleración   en acceleration zone      fr zone d'élan    
321 atletisme ca primer intent terme pral.n m   es primer intento    en first attempt en first trial     fr premier essai    
322 atletisme ca primer salt terme pral.n m   es primer salto    en hop      fr cloche-pied fr premier saut   
323 atletisme ca prova terme pral.n f   es prueba    en event      fr épreuve    
324 atletisme ca prova combinada terme pral.n f   es prueba combinada    en combined event      fr épreuve combinée    
325 atletisme ca cursa de carretera terme pral.n f ca cursa en carretera terme pral.n f ca prova de carretera sin. compl.n f es carrera en carretera es prueba de carretera   en road event en road race     fr course sur route fr épreuve sur route   
326 atletisme ca prova de concurs terme pral.n f   es prueba de concurso    en field event      fr épreuve de concours    
327 atletisme ca prova de pista terme pral.n f   es prueba en pista    en track event      fr épreuve sur piste    
328 atletisme ca punt d'avituallament terme pral.n m   es puesto de avituallamiento    en feeding station      fr poste de ravitaillement    
329 atletisme ca punt de refresc terme pral.n m   es puesto de refresco    en refreshment station en sponging point     fr poste d'épongement    
330 atletisme ca punta metàl·lica terme pral.n f   es cabeza de metal    en metal head en metal point     fr pointe métallique    
331 atletisme ca puntuació terme pral.n f   es puntuación    en score      fr notation    
332 atletisme ca recepció terme pral.n f   es toma de contacto    en landing      fr réception    
333 atletisme ca receptor | receptora terme pral.n m, f   es receptor    en outgoing runner      fr relayeur    
334 atletisme ca reclamació terme pral.n f   es reclamación    en protest      fr réclamation    
335 atletisme ca recta terme pral.n f   es recta    en straight      fr ligne droite    
336 atletisme ca recta contrària terme pral.n f   es recta contraria    en back straight      fr ligne droite opposée fr ligne opposée   
337 atletisme ca recta d'arribada terme pral.n f ca recta final terme pral.n f  es recta de llegada es recta final   en finishing straight en home straight     fr ligne droite d'arrivée    
338 atletisme ca relleu terme pral.n m   es relevo    en relay      fr relais    
339 atletisme ca tram terme pral.n m ca relleu sin. compl.n m  es relevo es tramo   en leg en relay en section    fr relais fr section fr tronçon  
340 atletisme ca cursa de relleus terme pral.n f ca relleus sin. compl.n m pl  es carrera de relevos es relevos   en relay en relay event en relay race    fr course de relais fr relais   
341 atletisme ca relleus 4 x 100 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 100 m sin. compl.n f  es relevos 4 x 100 m    en 4 x 100m relay      fr relais 4 x 100 m    
342 atletisme ca relleus 4 x 200 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 200 m sin. compl.n f  es relevos 4 x 200 m    en 4 x 200m relay      fr relais 4 x 200 m    
343 atletisme ca relleus 4 x 400 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 400 m sin. compl.n f  es relevos 4 x 400 m    en 4 x 400m relay      fr relais 4 x 400 m    
344 atletisme ca rellevista terme pral.n m, f   es relevista    en relay en relay runner     fr relayeur    
345 atletisme ca renúncia terme pral.n f   es renuncia    en abstention      fr renonce    
346 atletisme ca rial terme pral.n m   es ría    en water jump      fr rivière    
347 atletisme ca ritme terme pral.n m   es ritmo    en cadence en stride rate     fr cadence    
348 atletisme ca sabatilla d'entrenament terme pral.n f   es zapatilla de entrenamiento    en training shoe      fr chaussure d'entraînement    
349 atletisme ca sabatilla de claus terme pral.n f   es zapatilla de clavos    en spiked shoe en track shoe     fr chaussure à pointes    
350 atletisme ca sabatilla de curses terme pral.n f   es zapatilla de carreras    en training shoe      fr chaussure de course    
351 atletisme ca sabatilla de llançaments terme pral.n f   es zapatilla de lanzamientos    en throwing shoe      fr chaussure des lanceurs    
352 atletisme ca sabatilla de salts terme pral.n f   es zapatilla de saltos    en jumping shoe      fr chaussure de saut    
353 atletisme ca salt terme pral.n m   es salto    en jump event      fr saut    
354 atletisme ca salt terme pral.n m   es salto    en jump en leap     fr saut    
355 atletisme ca salt d'alçada terme pral.n m   es salto de altura    en high jump      fr saut en hauteur    
356 atletisme ca salt de llargada terme pral.n m   es salto de longitud    en broad jump en long jump     fr saut en longueur    
357 atletisme ca salt de perxa terme pral.n m   es salto con pértiga es salto de pértiga   en pole vault      fr saut à la perche    
358 atletisme ca salt de tisores terme pral.n m   es salto de tijeras    en scissoring en scissors jump     fr ciseau simple fr saut de ciseaux   
359 atletisme ca salt Fosbury terme pral.n m   es salto Fosbury    en Fosbury flop      fr saut Fosbury    
360 atletisme ca salt horitzontal terme pral.n m   es salto en extensión              
361 atletisme ca salt nul terme pral.n m   es salto nulo          fr saut nul    
362 atletisme ca salt ventral terme pral.n m   es rodillo ventral es salto de rodillo   en straddle jump      fr rouleau ventral fr saut en rouleau   
363 atletisme ca salt vertical terme pral.n m   es salto en elevación              
364 atletisme ca saltador | saltadora terme pral.n m, f   es saltador    en jumper      fr sauteur    
365 atletisme ca saltador d'alçada | saltadora d'alçada terme pral.n m, f   es saltador de altura    en high jumper      fr sauteur en hauteur    
366 atletisme ca saltador de llargada | saltadora de llargada terme pral.n m, f   es saltador de longitud    en long jumper      fr sauteur en longueur    
367 atletisme ca saltador eliminat | saltadora eliminada terme pral.n m, f   es saltador eliminado          fr sauteur éliminé    
368 atletisme ca saltar terme pral.v tr   es saltar    en jump, to      fr sauter    
369 atletisme ca saltòmetre terme pral.n m   es saltómetro    en upright      fr montant    
370 atletisme ca samarreta terme pral.n f   es camiseta    en vest      fr maillot    
371 atletisme ca secretari de reunió | secretària de reunió terme pral.n m, f   es secretario de reunión    en meet secretary      fr secrétaire de réunion    
372 atletisme ca secretari del jurat | secretària del jurat terme pral.n m, f   es secretario del jurado    en recorder      fr secrétaire du jury    
373 atletisme ca sector de caiguda terme pral.n m   es sector de caída    en throwing sector      fr secteur de chute    
374 atletisme ca semifinal terme pral.n f   es semifinal    en semifinal      fr demi-finale    
375 atletisme ca senyal terme pral.n m   es marca es señal   en mark      fr marque    
376 atletisme ca senyal terme pral.n m   es señal    en mark      fr marque    
377 atletisme ca senyal de sortida terme pral.n m   es señal de salida    en starting signal      fr signal de départ    
378 atletisme ca sèrie terme pral.n f   es serie    en heat      fr série    
379 atletisme ca sèrie terme pral.n f   es serie    en heat      fr série    
380 atletisme ca sorteig de carrers terme pral.n m   es sorteo de calles    en drawing for the lanes      fr tirage au sort des couloirs    
381 atletisme ca sorteig de llocs terme pral.n m   es sorteo de puestos    en drawing for stations      fr tirage au sort des places    
382 atletisme ca sortida terme pral.n f   es salida    en start      fr départ    
383 atletisme ca sortida ajupit terme pral.n f   es salida agachado    en crouch start      fr départ accroupi    
384 atletisme ca sortida compensada terme pral.n f   es salida compensada    en staggered start      fr départ en décalage    
385 atletisme ca sortida de la corba terme pral.n f   es salida de la curva    en end of the curve      fr sortie du virage    
386 atletisme ca sortida dempeus terme pral.n f   es salida de pie    en standing start      fr départ debout    
387 atletisme ca sortida en corba terme pral.n f   es salida en curva          fr départ en virage    
388 atletisme ca sortida falsa terme pral.n f   es salida falsa    en unfair start      fr départ irrégulier    
389 atletisme ca sortida graonada terme pral.n f   es salida escalonada    en in echelon start      fr départ échelonné    
390 atletisme ca sortida llançada terme pral.n f   es salida lanzada    en flying start      fr départ lancé    
391 atletisme ca sortida nul·la terme pral.n f   es salida nula    en false start      fr faux départ    
392 atletisme ca suport del llistó terme pral.n m   es soporte del listón    en support for crossbar      fr support de la barre    
393 atletisme ca tanca terme pral.n f   es valla    en hurdle      fr haie    
394 atletisme ca tanca del rial terme pral.n f   es barrera del foso de agua es valla de la ría   en water jump barrier      fr barrière de rivière    
395 atletisme ca tancar terme pral.v tr   es cerrar    en box in, to      fr enfermer    
396 atletisme ca tancar terme pral.v tr   es cerrar    en box in, to en box, to     fr enfermer    
397 atletisme ca tanda terme pral.n f   es ronda    en go en try     fr tour    
398 atletisme ca targeta groga terme pral.n f   es tarjeta amarilla    en yellow card      fr carton jaune    
399 atletisme ca targeta vermella terme pral.n f   es tarjeta roja    en red card      fr carte rouge fr carton rouge   
400 atletisme ca tartan terme pral.n m   es tartán    en tartan      fr tartan    
401 atletisme ca taula de batuda terme pral.n f   es tabla de batida    en stamp board en take-off board     fr planche d'appel    
402 atletisme ca taula de plastilina terme pral.n f   es tabla de plastilina    en plasticine board      fr planche de plastiline    
403 atletisme ca taula de puntuació terme pral.n f   es tabla de puntuación    en scoring table      fr table de cotation    
404 atletisme ca temps d'arribada terme pral.n m   es tiempo de llegada    en finish time      fr temps d'arrivée    
405 atletisme ca temps de pas terme pral.n m ca temps parcial sin. compl.n m  es tiempo de paso es tiempo parcial   en intermediate time      fr temps de passage fr temps intermédiaire fr temps tour par tour  
406 atletisme ca temps de recuperació terme pral.n m   es tiempo de recuperación    en period of recuperation      fr temps de récupération    
407 atletisme ca temps oficial terme pral.n m   es tiempo oficial    en official time      fr temps officiel    
408 atletisme ca tercer salt terme pral.n m   es tercer salto    en jump      fr troisième saut    
409 atletisme ca terreny de competició terme pral.n m ca zona de competició terme pral.n f  es zona de competición    en competition ground      fr terrain de compétition    
410 atletisme ca testimoni terme pral.n m   es testigo    en baton      fr témoin    
411 atletisme ca tisores terme pral.n f pl   es tijeras    en scissors      fr ciseau    
412 atletisme ca trajectòria terme pral.n f   es trayectoria    en trajectory      fr trajectoire    
413 atletisme ca tram final terme pral.n m   es tramo final              
414 atletisme ca transferència del testimoni terme pral.n f   es entrega del testigo es pase del testigo es transmisión del testigo  en baton passing      fr passage du témoin fr transmission du témoin   
415 atletisme ca tret de sortida terme pral.n m   es disparo de salida    en starting shot      fr coup de feu    
416 atletisme ca tret de sortida nul·la terme pral.n m   es disparo de salida nula    en recall shot      fr coup de feu de rappel    
417 atletisme ca triple salt terme pral.n m   es triple salto    en triple jump      fr triple saut    
418 atletisme ca saltador de triple | saltadora de triple terme pral.n m, f ca triplista sin. compl.n m, f  es saltador de triple es triplista   en triple jumper en tripler     fr sauteur de triple saut    
419 atletisme ca últim intent terme pral.n m   es último intento    en last trial      fr dernier essai    
420 atletisme ca última volta terme pral.n f   es última vuelta    en last lap      fr dernier tour    
421 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr   es sobrepasar    en step over, to      fr empiéter    
422 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr   es pasar    en take off, to      fr dépasser    
423 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr   es pasar    en go outside, to      fr dépasser    
424 atletisme ca velocitat terme pral.n f   es velocidad    en velocity      fr velocité    
425 atletisme ca vent a favor terme pral.n m   es viento a favor    en following wind      fr vent arrière    
426 atletisme ca vent en contra terme pral.n m   es viento en contra    en head wind      fr vent de face    
427 atletisme ca verificació terme pral.n f   es verificación    en verification      fr vérification    
428 atletisme ca verificació d'aparells terme pral.n f   es verificación de aparatos    en inspection of the apparatus      fr vérification des engins    
429 atletisme ca vol terme pral.n m   es despegue es vuelo   en flight en take-off     fr envol    
430 atletisme ca vol de l'artefacte terme pral.n m   es vuelo del artefacto    en implement flight      fr vol de l'engin    
431 atletisme ca volta terme pral.n f   es vuelta    en lap      fr tour    
432 atletisme ca volteig terme pral.n m   es volteo    en throwing rotations en turns     fr rotations    
433 atletisme ca xandall terme pral.n m   es chándal    en sweat suit      fr survêtement    
434 atletisme ca zona d'embranzida terme pral.n f   es zona de batida es zona de impulso   en run-up area      fr zone d'appel fr zone d'élan   
435 atletisme ca passadís d'embranzida terme pral.n m ca passadís d'impuls sin. compl.n m ca zona d'embranzida sin. compl.n f es pasillo de impulso es pista de impulso es zona de batida es zona de impulso en run-up area en runway     fr couloir d'élan fr piste d'élan fr zone d'appel fr zone d'élan
436 atletisme ca zona de caiguda terme pral.n f   es zona de caída    en landing zone      fr zone de chute    
437 atletisme ca zona de desacceleració terme pral.n f ca zona de desceleració sin. compl.n f  es zona de desaceleración    en deceleration zone      fr zone de décélération    
438 atletisme ca zona de llançament terme pral.n f ca terreny de llançament sin. compl.n m  es terreno de lanzamiento es zona de lanzamiento   en throwing area en throwing facility en throwing field    fr aire de lancement fr terrain de lancement   
439 atletisme ca zona de llançament de disc terme pral.n f   es instalación para el lanzamiento de disco    en discus throwing facility      fr lançoir de disque    
440 atletisme ca zona de llançament de javelina terme pral.n f   es instalación para el lanzamiento de jabalina    en javelin throwing facility      fr lançoir de javelot    
441 atletisme ca zona de llançament de martell terme pral.n f   es instalación para el lanzamiento de martillo    en hammer throwing facility      fr lançoir de marteau    
442 atletisme ca zona de llançament de pes terme pral.n f   es instalación para el lanzamiento de peso    en shot putting facility      fr lançoir de poids    
443 atletisme ca zona de relleus terme pral.n f   es zona de relevo    en relay zone      fr zone de relais    
444 atletisme ca zona de salt terme pral.n f ca terreny de salt sin. compl.n m  es instalación para el salto es saltadero es zona de salto  en jumping facility      fr sautoir    
445 atletisme ca zona de salt d'alçada terme pral.n f   es saltadero para el salto de altura es sector para saltos de altura   en high jump facility      fr sautoir en hauteur    
446 atletisme ca zona de salt de llargada terme pral.n f   es saltadero para el salto de longitud es sector para saltos de longitud   en long jump facility      fr sautoir en longueur    
447 atletisme ca zona de salt de perxa terme pral.n f   es saltadero de pértiga    en pole vault facility      fr sautoir à la perche    
448 atletisme ca zona de transferència terme pral.n f   es zona de transferencia    en passing zone en takeover zone     fr zone de passage    
449 atletisme ca zona de triple salt terme pral.n f   es saltadero de triple salto    en triple jump facility      fr sautoir de triple saut