Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 atletisme ca 10 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 10 km marxa sin. compl.n f es 10 km marcha  en 10km walk  fr 10 km marche  
2 atletisme ca 20 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 20 km marxa sin. compl.n f es 20 km marcha  en 20km walk  fr 20 km marche  
3 atletisme ca 50 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 50 km marxa sin. compl.n f es 50 km marcha  en 50km walk  fr 50 km marche  
4 atletisme ca 100 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 100 m llisos sin. compl.n f es 100 m lisos  en 100m  fr 100 m  
5 atletisme ca 100 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 100 m tanques sin. compl.n f es 100 m vallas  en 100m hurdles  fr 100 m haies  
6 atletisme ca 110 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 110 m tanques sin. compl.n f es 110 m vallas  en 110m hurdles  fr 110 m haies  
7 atletisme ca 200 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 200 m sin. compl.n f es 200 m lisos  en 200m  fr 200 m  
8 atletisme ca 400 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 400 m llisos sin. compl.n f es 400 m lisos  en 400m  fr 400 m  
9 atletisme ca 800 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 800 m sin. compl.n f es 800 m lisos  en 800m  fr 800 m  
10 atletisme ca 3.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m llisos sin. compl.n f es 3.000 m lisos  en 3,000m  fr 3 000 m  
11 atletisme ca abatre terme pral.v tr es derribar  en knock down, to  fr renverser  
12 atletisme ca acceleració terme pral.n f es aceleración  en acceleration  fr accélération  
13 atletisme ca accelerar el ritme terme pral.v intr es acelerar el ritmo  es acelerar el tren  en increase the stride rate, to  fr accélérer la cadence  
14 atletisme ca adjunt del jutge d'arribada | adjunta del jutge d'arribada terme pral.n m, f es auxiliar del juez de llegada  en judge's steward  fr commissaire  
15 atletisme ca adjunt del jutge de sortida | adjunta del jutge de sortida terme pral.n m, f es adjunto del juez de salida  en recaller  fr starter de rappel  
16 atletisme ca presa terme pral.n f ca agafada sin. compl.n f es toma  en grip  fr prise  
17 atletisme ca agrimensor | agrimensora terme pral.n m, f es agrimensor  en surveyor  fr géomètre  
18 atletisme ca alçada terme pral.n f es altura  en height  fr hauteur  
19 atletisme ca alçada màxima terme pral.n f ca fletxa sin. compl.n f es altura máxima  en high point  fr flèche  
20 atletisme ca alçada inicial terme pral.n f ca alçada mínima sin. compl.n f es altura inicial  es altura mínima  en initial height  en minimum height  fr hauteur initiale  fr hauteur minime  
21 atletisme ca allisador d'arena terme pral.n m es nivelador de arena  en sand leveller  fr râteau d'aplanissement  
22 atletisme ca als vostres llocs! terme pral.interj es ¡a sus puestos!  en on your marks!  fr à vos marques!  
23 atletisme ca mesurament terme pral.n m ca amidament sin. compl.n m es medición  en measurement  fr mesurage  fr mesure  
24 atletisme ca amonestació terme pral.n f es advertencia  es amonestación  en warning  fr avertissement  
25 atletisme ca amonestar terme pral.v tr es amonestar  en caution, to  fr avertir  
26 atletisme ca anemòmetre terme pral.n m es anemómetro  en anemometer  en wind gauge  fr anémomètre  
27 atletisme ca angle d'apropament terme pral.n m es ángulo de acercamiento  en angle of approach  fr angle d'approche  
28 atletisme ca angle d'impuls terme pral.n m es ángulo de impulso  en angle of the take-off  fr angle d'appel  
29 atletisme ca angle de projecció terme pral.n m es ángulo de proyección  en angle of release  
30 atletisme ca anotador de voltes | anotadora de voltes terme pral.n m, f es anotador de vueltas  es contador de vueltas  en lap scorer  fr compteur de tours  
31 atletisme ca arc de llançament terme pral.n m es arco de lanzamiento  en throwing arc  fr arc de lancement  
32 atletisme ca arribada terme pral.n f es llegada  en finish  fr arrivée  
33 atletisme ca arribada igualada terme pral.n f es llegada apretada  en close finish  en tight finish  fr arrivée serrée  
34 atletisme ca arrossegar terme pral.v tr es arrastrar  en trail, to  fr traîner  
35 atletisme ca artefacte terme pral.n m es artefacto  en implement  fr engin  
36 atletisme ca Associació Internacional de Federacions d'Atletisme terme pral.n f ca IAAF siglan f es Asociación Internacional de Federaciones Atléticas  es IAAF  en International Association of Athletics Federations  en IAAF  fr Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme  fr IAAF  
37 atletisme ca asta terme pral.n f es asta  en shaft  fr hampe  
38 atletisme ca atac terme pral.n m es ataque  en attack  fr attaque  
39 atletisme ca atacar terme pral.v intr es atacar  en attack, to  fr attaquer  
40 atletisme ca atacar terme pral.v tr es atacar  en attack, to  fr attaquer  
41 atletisme ca atleta terme pral.n m, f es atleta  en athlete  en track and field athlete  en track man [m]  en track woman [f]  fr athlète  
42 atletisme ca atlètic -a terme pral.adj es atlético  en athletic  fr athlétique  
43 atletisme ca atletisme terme pral.n m es atletismo  en athletics  en track and field  fr athlétisme  
44 atletisme ca atrapar terme pral.v tr es alcanzar  es atrapar  es capturar  en catch up, to  en take, to  fr attraper  fr rattraper  
45 atletisme ca ajudant del jutge de sortida | ajudanta del jutge de sortida terme pral.n m, f ca auxiliar del jutge de sortida terme pral.n m, f es auxiliar del juez de salida  es ayudante del juez de salida  es starter adjunto  en assistant starter  en starter's assistant  fr aide-starter  fr assistant du starter  fr starter adjoint  
46 atletisme ca avançar terme pral.v tr es adelantar  en overtake, to  en pass, to  fr dépasser  fr passer  
47 atletisme ca balanceig terme pral.n m es balanceo  es penduleo  en side to side  en swing  en waggle  fr fouetté  
48 atletisme ca bandera blanca terme pral.n f es bandera blanca  en white flag  fr drapeau blanc  fr fanion blanc  
49 atletisme ca bandera de límit de zona terme pral.n f es bandera de límite de zona  en zone-limit flag  fr drapeau de limite de zone  
50 atletisme ca bandera de sector terme pral.n f es banderín de sector  en sector flag  fr fanion de secteur  
51 atletisme ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  en red flag  fr drapeau rouge  fr fanion rouge  
52 atletisme ca banderó terme pral.n m es banderín  en flag  fr fanion  
53 atletisme ca batuda terme pral.n f es batida  fr appel  
54 atletisme ca blocs de sortida terme pral.n m pl es tacos de salida  en starting block  fr blocs de départ  
55 atletisme ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  en foot plant  fr blocage  
56 atletisme ca braçal terme pral.n m es brazalete  en armband  en badge  fr brassard  
57 atletisme ca cable del martell terme pral.n m es cable del martillo  en hammer wire  fr filin du marteau  
58 atletisme ca caiguda terme pral.n f es caída  en landing  fr chute  
59 atletisme ca caixetí terme pral.n m es cajetín  en planting box  fr bac d'appel  
60 atletisme ca cama d'atac terme pral.n f es pierna de ataque  en leading leg  fr jambe d'attaque  
61 atletisme ca cama d'impuls terme pral.n f es pierna de impulso  en take-off leg  fr jambe d'appel  
62 atletisme ca cama morta terme pral.n f ca cama lliure sin. compl.n f es pierna libre  es pierna muerta  en free leg  en sleeping leg  en swinging leg  fr jambe libre  fr jambe morte  
63 atletisme ca cambra de requeriments terme pral.n f es cámara de llamadas  en call room  en marshalling area  fr chambre d'appel  
64 atletisme ca camp terme pral.n m es campo  en arena  fr arène  
65 atletisme ca campana terme pral.n f es campana  en bell  fr cloche  
66 atletisme ca canvi de ritme terme pral.n m ca canvi de velocitat sin. compl.n m es cambio de paso  es cambio de ritmo  es cambio de velocidad  en change of pace  en change of speed  en pace variation  fr changement d'allure  fr changement de rythme  fr changement de vitesse  
67 atletisme ca cap de cronometradors terme pral.n m, f es cronometrador-jefe  en chief timekeeper  fr chef-chronométreur  
68 atletisme ca cap de jutges d'arribada terme pral.n m, f es jefe de jueces de llegada  es juez principal de llegada  en chief finish judge  fr chef des juges à l'arrivée  
69 atletisme ca cap del martell terme pral.n m es cabeza del martillo  en hammer head  fr tête du marteau  
70 atletisme ca carrer terme pral.n m es calle  en lane  en track  fr couloir  
71 atletisme ca carrer d'arribada terme pral.n m es calle de llegada  en finish lane  
72 atletisme ca carrer exterior terme pral.n m es calle exterior  en outside lane  fr couloir extérieur  
73 atletisme ca carrer interior terme pral.n m es calle interior  en inner lane  en inside line  fr couloir intérieur  
74 atletisme ca pista lliure terme pral.n f ca carrer lliure sin. compl.n m es pista libre  
75 atletisme ca categoria femenina terme pral.n f es categoría femenina  en ladie's class  en women's category  en women's class  fr catégorie dames  fr catégorie féminine  
76 atletisme ca categoria masculina terme pral.n f es categoría masculina  en gentlemen's class  en men's category  en men's class  fr catégorie messieurs  
77 atletisme ca cenyir-se a la corda terme pral.v intr pron es ceñirse a la cuerda  en hug the curb, to  fr rabattre à la corde, se  
78 atletisme ca cercle de disc terme pral.n m es círculo de disco  en discus circle  fr aire d'élan du disque  fr cercle de lancement de disque  
79 atletisme ca cercle de llançament terme pral.n m es círculo de lanzamiento  en throwing circle  fr cercle de lancer  
80 atletisme ca cercle de martell terme pral.n m es círculo de lanzamiento del martillo  es círculo de martillo  en hammer circle  fr aire d'élan du marteau  fr cercle de lancement du marteau  
81 atletisme ca cercle de pes terme pral.n m es círculo de peso  en shot circle  fr aire d'élan du poids  fr cercle de lancement du poids  
82 atletisme ca cèrcol metàl·lic terme pral.n m es aro metálico  en iron band  fr bande de fer  fr cercle de métal  
83 atletisme ca cinta mètrica terme pral.n f es cinta métrica  en measuring tape  fr ruban de mesure  
84 atletisme ca circuit terme pral.n m es circuito  en circuit  fr circuit  
85 atletisme ca classificació terme pral.n f es clasificación  en classification  fr classement  
86 atletisme ca clau terme pral.n m es clavo  en spike  fr pointe  
87 atletisme ca clavar la perxa terme pral.v intr es introducir la pértiga  en plant the pole, to  fr piquer de la perche  
88 atletisme ca compensació terme pral.n f ca decalatge terme pral.n m es compensación  es decalaje  fr décalage  
89 atletisme ca competició terme pral.n f es competición  en competition  en meet  fr compétition  
90 atletisme ca competició de concurs terme pral.n f es competición de concurso  en field events  fr concours  
91 atletisme ca competició de qualificació terme pral.n f es competición de calificación  en qualifying competition  fr compétition de qualification  
92 atletisme ca comptavoltes terme pral.n m es cuenta-vueltas  en lap scorer  fr compte-tours  
93 atletisme ca contenidor terme pral.n m es contenedor  en stop board  fr butoir  
94 atletisme ca corba terme pral.n f es curva  en bend  en turn  fr courbe  fr tournant  fr virage  
95 atletisme ca corda terme pral.n f es cuerda  en curb  en inner edge  en kerb  fr corde  
96 atletisme ca corredor | corredora terme pral.n m, f es corredor  en runner  fr coureur  
97 atletisme ca corredor d'obstacles | corredora d'obstacles terme pral.n m, f es corredor de obstáculos  en steeplechase runner  en steeplechaser  fr coureur de steeple  
98 atletisme ca corredor de corba | corredora de corba terme pral.n m, f es corredor especialista en curva  en bend runner  fr coureur de virage  
99 atletisme ca corredor de tanques | corredora de tanques terme pral.n m, f es corredor de vallas  es vallista  en hurdler  fr coureur de haies  
100 atletisme ca velocista terme pral.n m, f ca corredor de velocitat | corredora de velocitat sin. compl.n m, f es velocista  en sprinter  fr coureur de vitesse  fr sprinter  fr sprinteur  
101 atletisme ca corredor en cap | corredora en cap terme pral.n m, f es corredor de cabeza  en leader  fr coureur en tête  fr meneur  
102 atletisme ca corredor suplent | corredora suplent terme pral.n m, f es corredor de reserva  es corredor suplente  en reserve runner  en substitute runner  fr coureur de réserve  fr coureur remplaçant  
103 atletisme ca correguda d'impuls terme pral.n f es carrera de impulso  en run-up  fr course d'élan  
104 atletisme ca córrer terme pral.v tr es correr  en run, to  fr courir  
105 atletisme ca cotxe del jurat terme pral.n m es coche del jurado  en jury's car  fr voiture de jury  
106 atletisme ca cotxe escombra terme pral.n m es coche cierre de carretera  es coche escoba  en broom wagon  en sag waggon  fr camion-balai  fr voiture-balai  
107 atletisme ca crida terme pral.n f es aviso  en call  fr appel  
108 atletisme ca cronometrador | cronometradora terme pral.n m, f es cronometrador  en timekeeper  fr chronométreur  
109 atletisme ca cronometrar terme pral.v tr es cronometrar  en time, to  fr chronométrer  
110 atletisme ca cronometratge terme pral.n m es cronometraje  en timekeeping  en timing  fr chronométrage  
111 atletisme ca cronometratge electrònic terme pral.n m es cronometraje electrónico  en electronic timing  fr chronométrage électronique  
112 atletisme ca cronometratge manual terme pral.n m es cronometraje manual  en manual timekeeping  en manual timing  fr chronométrage manuel  
113 atletisme ca cronometratge oficial terme pral.n m es cronometraje oficial  en official timekeeping  en official timing  fr chronométrage officiel  
114 atletisme ca cronòmetre terme pral.n m es cronómetro  en stopwatch  fr chronomètre  
115 atletisme ca cronòmetre de pista terme pral.n m es cronómetro de pista  
116 atletisme ca cros terme pral.n m ca camp a través sin. compl.n m es campo a través  es cross  en cross-country  fr cross  fr cross-country  
117 atletisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f es carrera  en race  fr course  
118 atletisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f ca correguda sin. compl.n f es carrera  en race  fr course  
119 atletisme ca cursa d'obstacles terme pral.n f es carrera de obstáculos  en steeple  en steeplechase  fr course d'obstacles  fr steeple  fr steeple-chase  
120 atletisme ca 400 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 400 m tanques sin. compl.n f es 400 m vallas  en 400m hurdles  fr 400 m haies  
121 atletisme ca 1.500 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 1.500 m sin. compl.n f es 1.500 m lisos  en 1,500m  fr 1 500 m  
122 atletisme ca 3.000 m obstacles terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m obstacles sin. compl.n f es 3.000 m obstáculos  en 3,000m steeplechase  fr 3 000 m steeple  
123 atletisme ca 5.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 5.000 m sin. compl.n f es 5.000 m lisos  en 5,000m  fr 5 000 m  
124 atletisme ca 10.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 10.000 m sin. compl.n f es 10.000 m lisos  en 10,000m  fr 10 000 m  
125 atletisme ca cursa de fons terme pral.n f es carrera de fondo  en long-distance race  fr course de fond  
126 atletisme ca cursa de mig fons terme pral.n f es carrera de medio fondo  en middle-distance race  fr course de demi-fond  
127 atletisme ca cursa de relleu curt terme pral.n f es carrera de relevo corto  
128 atletisme ca cursa de relleu llarg terme pral.n f es carrera de relevo largo  
129 atletisme ca cursa de tanques terme pral.n f es carrera de vallas  en hurdle race  fr course de haies  
130 atletisme ca cursa de velocitat terme pral.n f es carrera de velocidad  en sprint  en sprint race  fr course de vitesse  
131 atletisme ca cursa en corba terme pral.n f es carrera en curva  en bend running  fr course en virage  
132 atletisme ca cursa per carrers terme pral.n f es carrera por calles  en lane race  fr course en couloir  
133 atletisme ca decatleta terme pral.n m es decatleta  es decatloniano  en decathlete  fr décathlonien  
134 atletisme ca decatló terme pral.n m es decatlón  en decathlon  fr décathlon  
135 atletisme ca deixada de l'artefacte terme pral.n f es suelta del artefacto  en delivery of throwing implement  en release of throwing implement  fr arraché de l'engin  fr lâché de l'engin  
136 atletisme ca delegat d'organització | delegada d'organització terme pral.n m, f es delegado de organización  en organizational delegate  fr délégué d'organisation  
137 atletisme ca cap de pista terme pral.n m, f ca delegat de camp | delegada de camp terme pral.n m, f es delegado de campo  es jefe de pista  es jefe del terreno  en chief of course  en floor manager  en marshal  en piste manager  en track manager  en track umpire  fr chef de piste  fr chef de terrain  fr commissaire de piste  fr commissaire du terrain  
138 atletisme ca delegat mèdic | delegada mèdica terme pral.n m, f es delegado médico  en medical delegate  fr délégué médical  
139 atletisme ca delegat tècnic | delegada tècnica terme pral.n m, f es delegado técnico  en technical delegate  fr délégué technique  
140 atletisme ca desempat terme pral.n m es desempate  en play-off  fr barrage  
141 atletisme ca desqualificació terme pral.n f es descalificación  en disqualification  fr disqualification  
142 atletisme ca desqualificar terme pral.v tr es descalificar  en disqualify, to  fr disqualifier  
143 atletisme ca director de cursa | directora de cursa terme pral.n m, f es director de carrera  en race director  fr directeur de course  
144 atletisme ca director de reunió | directora de reunió terme pral.n m, f es director de reunión  en meet director  fr directeur de réunion  
145 atletisme ca director tècnic | directora tècnica terme pral.n m, f es director técnico  en technical director  fr directeur technique  
146 atletisme ca disc terme pral.n m es disco  en discus  fr disque  
147 atletisme ca disciplina terme pral.n f es disciplina  en discipline  fr discipline  
148 atletisme ca doblar terme pral.v tr es doblar  en lap, to  fr doubler  
149 atletisme ca donar la sortida terme pral.v intr es dar la salida  en give the start, to  fr donner le départ  
150 atletisme ca dorsal terme pral.n m es dorsal  es pectoral  en number  fr dossard  
151 atletisme ca eix de rotació terme pral.n m es eje de rotación  en axis of rotation  en rotation axis  fr axe de rotation  
152 atletisme ca eliminar terme pral.v tr es eliminar  en eliminate, to  fr éliminer  
153 atletisme ca eliminatòria terme pral.n f ca sèrie eliminatòria sin. compl.n f es eliminatoria  en preliminary events  en preliminary heat  fr éliminatoire  
154 atletisme ca empat terme pral.n m es empate  en tie  fr ex-aequo  
155 atletisme ca empremta terme pral.n f es huella  en mark  fr empreinte  
156 atletisme ca empunyadura de la javelina terme pral.n f es empuñadura de la jabalina  en cord grip of the javelin  fr poignée du javelot  
157 atletisme ca encordat de la javelina terme pral.n m es encintado de la jabalina  es encordadura de la jabalina  en binding of the javelin  fr corde de prise du javelot  fr ligature du javelot  
158 atletisme ca enlairar-se terme pral.v intr pron es despegar  en take off, to  fr prendre l'appel  
159 atletisme ca entrada a la corba terme pral.n f es entrada en la curva  en start of the curve  fr entrée du virage  
160 atletisme ca entrada a la recta terme pral.n f es entrada en la recta  en start of the straight  fr entrée de la ligne droite  
161 atletisme ca entrenador | entrenadora terme pral.n m, f es entrenador  en coach  fr entraîneur  
162 atletisme ca equip terme pral.n m es equipo  en team  fr équipe  
163 atletisme ca equip de relleus terme pral.n m es equipo de relevos  en relay team  fr équipe de relais  
164 atletisme ca escala de jutges terme pral.n f es escalera de jueces  en officials' stand  fr estrade pour les chronométreurs  
165 atletisme ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  en warm-up  fr échauffement  
166 atletisme ca escamot terme pral.n m es pelotón  en bunch  fr peloton  
167 atletisme ca escapar-se terme pral.v intr pron es escaparse  
168 atletisme ca escapar-se terme pral.v prep pron es escaparse  es fugarse  en break away, to  en get clear, to  en loose contact, to  fr détacher, se  fr échapper, s'  
169 atletisme ca esprint terme pral.n m es esprint  es sprint  en sprint  fr sprint  
170 atletisme ca esprint final terme pral.n m es sprint final  en final sprint  fr sprint final  
171 atletisme ca esprintador | esprintadora terme pral.n m, f es esprínter  en sprinter  fr finisseur  
172 atletisme ca estadi terme pral.n m es estadio  en stadium  fr stade  
173 atletisme ca estil terme pral.n m es estilo  en style  fr style  
174 atletisme ca estil Fosbury terme pral.n m es estilo Fosbury  en Fosbury style  fr style Fosbury  
175 atletisme ca fase aèria terme pral.n f es fase aérea  en flying phase  fr phase aérienne  
176 atletisme ca fer un esprint terme pral.v intr ca esprintar sin. compl.v intr es esprintar  en sprint, to  fr sprinter  
177 atletisme ca final terme pral.n f es final  en final  fr finale  
178 atletisme ca final directa terme pral.n f es final directa  en single round  fr finale directe  
179 atletisme ca corredor de fons | corredora de fons terme pral.n m, f ca fondista sin. compl.n m, f es corredor de fondo  es fondista  en distance man [m]  en distance woman [f]  en long-distance racer  en long-distance runner  fr coureur de fond  fr fondeur  fr rouleur  
180 atletisme ca fons terme pral.n m es fondo  en endurance  fr fond  
181 atletisme ca fossat d'aigua terme pral.n m es foso de agua  en water ditch  fr fossé d'eau  
182 atletisme ca fossat de caiguda terme pral.n m es foso de caída  en landing pit  fr fosse de chute  fr fosse de réception  
183 atletisme ca foto d'arribada terme pral.n f es foto de llegada  es photo-finish  en photo-finish  en photo-finish photograph  fr photo d'arrivée  
184 atletisme ca fracció de volta terme pral.n f es fracción de vuelta  en fractional lap  fr tour fractionné  
185 atletisme ca franquejar terme pral.v tr ca salvar sin. compl.v tr es franquear  es pasar  en clear, to  en step over, to  fr franchir  
186 atletisme ca fregar el llistó terme pral.v intr es rozar el listón  en dislodge the bar, to  fr heurter la barre  
187 atletisme ca full de competició terme pral.n m es hoja de competición  en competition card  fr feuille de compétition  
188 atletisme ca full de control de voltes terme pral.n m es hoja de control de vueltas  en lap card  fr feuille de contrôle des tours  
189 atletisme ca full de resultats terme pral.n m es hoja de resultados  en result card  fr feuille de résultats  
190 atletisme ca gàbia de protecció terme pral.n f es jaula de protección  en safety cage  en throwing cage  fr cage de protection  
191 atletisme ca gambada terme pral.n f es zancada  en stride  fr foulée  
192 atletisme ca gir terme pral.n m ca volta terme pral.n f es giro  es vuelta  en throwing rotation  fr rotation  fr tour  fr volte  
193 atletisme ca graella d'arribada terme pral.n f es parrilla de llegada  fr grille d'arrivée  
194 atletisme ca pilot terme pral.n m ca gran grup sin. compl.n m es grueso del pelotón  es grupo principal  es pelotón  en bunch  en group  en main group  fr gros du peloton  fr peloton  
195 atletisme ca grup capdavanter terme pral.n m es grupo en cabeza  es pelotón de cabeza  en leading bunch  en leading group  fr groupe de tête  fr peloton de tête  
196 atletisme ca grup de cua terme pral.n m es grupo de cola  fr peloton de queue  
197 atletisme ca guant terme pral.n m es guante  en glove  fr gant  
198 atletisme ca heptatleta terme pral.n f es heptatleta  en heptathlete  fr heptathlonienne  
199 atletisme ca heptatló terme pral.n m es heptatlón  en heptathlon  fr heptathlon  
200 atletisme ca impacte terme pral.n m es impacto  
201 atletisme ca impuls terme pral.n m es impulso  en take-off  fr appel  
202 atletisme ca indicador blanc terme pral.n m es señalizador blanco  en white signal  fr signal blanc  
203 atletisme ca indicador de carrer terme pral.n m es pirámide de marcaje de las calles  en lane marker  fr pyramide de marquage des couloirs  
204 atletisme ca indicador de millor llançament terme pral.n m es señalizador de mejor lanzamiento  en marker of best throw  fr indicateur du meilleur lancer  
205 atletisme ca indicador de rècord terme pral.n m es señalizador de récord  en marker indicating record  fr indicateur du record  
206 atletisme ca indicador vermell terme pral.n m es señalizador rojo  en red sign  fr signal rouge  
207 atletisme ca intent terme pral.n m es ensayo  es intento  en trial  fr essai  
208 atletisme ca intent addicional terme pral.n m ca intent de millora sin. compl.n m es intento de mejora  es intento suplementario  en additional trial  fr essai supplémentaire  
209 atletisme ca intent nul terme pral.n m es intento fallido  es intento nulo  en failed trial  en fault  en invalid trial  fr échec  fr essai invalable  fr essai manqué  
210 atletisme ca intent vàlid terme pral.n m es intento válido  en cleared trial  en successful trial  en valid trial  fr essai réussi  fr essai valable  
211 atletisme ca javelina terme pral.n f es jabalina  en javelin  fr javelot  
212 atletisme ca jurat d'apel·lació terme pral.n m es jurado de apelación  en jury of appeal  fr jury d'appel  
213 atletisme ca jurat de competició terme pral.n m es jurado de la competición  en competition officials  fr officiels de compétition  
214 atletisme ca jutge | jutgessa terme pral.n m, f es juez  en judge  fr juge  
215 atletisme ca jutge adjunt de foto d'arribada | jutgessa adjunta de foto d'arribada terme pral.n m, f es juez adjunto de foto de llegada  en assistant photo-finish judge  fr juge adjoint de photo d'arrivée  
216 atletisme ca jutge àrbitre | jutgessa àrbitra terme pral.n m, f es juez árbitro  en referee  fr juge-arbitre  
217 atletisme ca jutge àrbitre de curses | jutgessa àrbitra de curses terme pral.n m, f es juez árbitro de carreras  en judge-referee for track events  fr juge-arbitre pour les courses  
218 atletisme ca jutge auxiliar | jutgessa auxiliar terme pral.n m, f es juez auxiliar  en umpire  fr commissaire  
219 atletisme ca jutge d'arribada | jutgessa d'arribada terme pral.n m, f es juez de llegada  en finish judge  fr juge à l'arrivée  
220 atletisme ca jutge de foto d'arribada | jutgessa de foto d'arribada terme pral.n m, f es juez de foto de llegada  en photo-finish judge  fr juge de photo d'arrivée  
221 atletisme ca jutge de l'anemòmetre | jutgessa de l'anemòmetre terme pral.n m, f es operador del anemómetro  en wind gauge operator  fr anémométreur  fr préposé à l'anémomètre  
222 atletisme ca jutge de llançaments | jutgessa de llançaments terme pral.n m, f es juez de lanzamiento  en judge for throwing events  fr juge de lancers  
223 atletisme ca jutge de marató | jutgessa de marató terme pral.n m, f es juez de maratón  
224 atletisme ca jutge de marxa | jutgessa de marxa terme pral.n m, f es juez de marcha  en walking events judge  fr juge de marche  
225 atletisme ca jutge de mesures | jutgessa de mesures terme pral.n m, f es juez de mediciones  en measurement judge  fr juge pour les mesurages  fr juge préposé aux mesures  
226 atletisme ca jutge de salts | jutgessa de salts terme pral.n m, f es juez de saltos  en judge for jumping events  fr juge de saut  
227 atletisme ca jutge de sortida | jutgessa de sortida terme pral.n m, f es juez de salida  en starter  fr juge au départ  
228 atletisme ca jutge principal de marxa | jutgessa principal de marxa terme pral.n m, f es juez principal de marcha  en referee for walking events  fr chef des juges de marche  
229 atletisme ca línia terme pral.n f es línea  en line  fr ligne  
230 atletisme ca línia concèntrica terme pral.n f es línea concéntrica  en concentric line  fr ligne concentrique  
231 atletisme ca línia corba terme pral.n f es línea curva  en curved line  fr ligne incurvée  
232 atletisme ca línia d'arribada terme pral.n f ca meta terme pral.n f es línea de llegada  es meta  en finishing line  fr ligne d'arrivée  
233 atletisme ca línia d'impuls terme pral.n f es línea de batida  en take-off line  fr ligne d'appel  
234 atletisme ca línia de compensació terme pral.n f es arco  en break line  fr ligne compensée  fr ligne de rabattement  
235 atletisme ca línia de reunió terme pral.n f es línea de reunión  en assembly line  fr ligne de réunion  
236 atletisme ca línia de sector terme pral.n f es línea de sector  en radius line of sector  fr ligne de secteur  
237 atletisme ca línia de sortida terme pral.n f es línea de salida  en starting line  fr ligne de départ  
238 atletisme ca línia de zona de transferència terme pral.n f es línea de zona de transferencia  en line of takeover zone  fr ligne de zone de transmission  
239 atletisme ca línia graonada terme pral.n f es línea escalonada  en staggered line  fr ligne décalée  
240 atletisme ca línia ideal de cursa terme pral.n f es línea ideal de carrera  en ideal line of running  fr ligne idéale de course  
241 atletisme ca llançador | llançadora terme pral.n m, f es lanzador  en putter  en thrower  fr lanceur  
242 atletisme ca llançador de disc | llançadora de disc terme pral.n m, f es lanzador de disco  en discus thrower  fr lanceur de disque  
243 atletisme ca llançador de javelina | llançadora de javelina terme pral.n m, f es lanzador de jabalina  en javelin thrower  fr lanceur de javelot  
244 atletisme ca llançador de martell | llançadora de martell terme pral.n m, f es lanzador de martillo  en hammer thrower  fr lanceur de marteau  
245 atletisme ca llançador de pes | llançadora de pes terme pral.n m, f es lanzador de peso  en shot putter  fr lanceur de poids  
246 atletisme ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  en put  en throw  fr lancer  
247 atletisme ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  en putting  en throwing  fr jet  fr lancement  
248 atletisme ca llançament de disc terme pral.n m es lanzamiento de disco  en discus throw  fr lancer de disque  
249 atletisme ca llançament de javelina terme pral.n m es lanzamiento de jabalina  en javelin throw  fr lancer de javelot  
250 atletisme ca llançament de martell terme pral.n m es lanzamiento de martillo  en hammer throw  fr lancer de marteau  
251 atletisme ca llançament de pes terme pral.n m es lanzamiento de peso  en shot put  fr lancer de poids  
252 atletisme ca llançament nul terme pral.n m es lanzamiento nulo  fr jet nul  
253 atletisme ca llançar terme pral.v tr es lanzar  en put, to  en throw, to  fr lancer  
254 atletisme ca llargada terme pral.n f es longitud  en length  fr longueur  
255 atletisme ca llebre terme pral.n f es liebre  en pace maker  en uncompetitive runner  fr lièvre  
256 atletisme ca llestos! terme pral.interj es ¡listos!  en set!  fr prêts!  
257 atletisme ca llistó terme pral.n m es barra  es listón  en bar  en crossbar  fr barre  fr latte de saut  
258 atletisme ca lloc de sortida terme pral.n m es puesto de salida  en starting place  en starting position  fr lieu de départ  fr place de départ  
259 atletisme ca locutor | locutora terme pral.n m, f es locutor  en announcer  en speaker  fr annonceur  fr speaker  
260 atletisme ca mallot terme pral.n m es mallot  en vest  fr maillot  
261 atletisme ca mànega de vent terme pral.n f es cono de viento  es manga catavientos  es manga de aire  es manga de viento  en air sock  en wind cone  en windsock  fr manche à air  fr manche à vent  
262 atletisme ca maneguí terme pral.n m es manguito  
263 atletisme ca mantenir el ritme terme pral.v intr es mantener el ritmo  en maintain the pace, to  en maintain the stride rate, to  fr maintenir la cadence  
264 atletisme ca mantenir la corda terme pral.v intr es mantener el centro  en hug the curb, to  fr tenir la corde  
265 atletisme ca marató terme pral.n f es maratón  en marathon  fr marathon  
266 atletisme ca corredor de marató | corredora de marató terme pral.n m, f ca maratonià | maratoniana terme pral.n m, f es corredor de maratón  es maratoniano  en marathon runner  en marathoner  fr coureur de marathon  
267 atletisme ca marca terme pral.n f es marca  en performance  fr performance  
268 atletisme ca marca mínima terme pral.n f es marca mínima  en minimum performance  fr performance minime  
269 atletisme ca marca personal terme pral.n f es marca personal  en personal record  fr record personnel  
270 atletisme ca marcador terme pral.n m es marcador  en scoreboard  fr marqueur  fr tableau d'affichage  fr tableau de marque  
271 atletisme ca marcador de concurs terme pral.n m es marcador de concurso  en table of results  en tournament table  fr tableau des résultats  
272 atletisme ca marcador de temps terme pral.n m es marcador de tiempo  en clock  fr montre  
273 atletisme ca marcador de vent terme pral.n m es marcador de viento  en wind table  
274 atletisme ca marcar el ritme terme pral.v intr es llevar el tren  es marcar el ritmo  en lead, to  fr mener le train  
275 atletisme ca martell terme pral.n m es martillo  en hammer  fr marteau  
276 atletisme ca marxa terme pral.n f es marcha  en walking  fr marche  
277 atletisme ca marxador | marxadora terme pral.n m, f es marchador  en walker  fr marcheur  
278 atletisme ca massatgista terme pral.n m, f es masajista  en masseur  fr masseur  
279 atletisme ca matalàs terme pral.n m ca matalàs de caiguda sin. compl.n m es colchón de recepción  es colchoneta  en landing mattress  fr matelas de chute  fr matelas de réception  
280 atletisme ca mesurament del llançament terme pral.n m es medición del lanzamiento  en measurement of field events  fr mesurage des lancers  fr mesure de jets  
281 atletisme ca mesurament del salt terme pral.n m es medición del salto  en measurement of field events  fr mesurage des sauts  fr mesure de sauts  
282 atletisme ca mesurar terme pral.v tr ca amidar sin. compl.v tr es medir  en measure, to  fr mesurer  
283 atletisme ca metge | metge, metgessa terme pral.n m, f es médico  en doctor  fr médecin  
284 atletisme ca corredor de mig fons | corredora de mig fons terme pral.n m, f ca migfondista sin. compl.n m, f es corredor de medio fondo  es mediofondista  en middle-distance runner  fr coureur de demi-fond  
285 atletisme ca mitjana parcial terme pral.n f es media parcial  en partial average time  fr moyenne partielle  
286 atletisme ca modalitat terme pral.n f es modalidad  en modality  fr modalité  
287 atletisme ca molinet terme pral.n m es molinete  en preliminary swing  fr moulinet  
288 atletisme ca nansa del martell terme pral.n f es asa del martillo  es empuñadura del martillo  en hammer handle  fr poignée du marteau  
289 atletisme ca obstacle terme pral.n m es obstáculo  en obstacle  fr obstacle  
290 atletisme ca obstacle mòbil terme pral.n m es valla de obstáculo  en steeplechase hurdle  fr haie de steeple  
291 atletisme ca obstruir terme pral.v tr es obstaculizar  es obstruir  en jostle, to  en obstruct, to  fr gêner  fr obstruer  
292 atletisme ca oficial tècnic internacional | oficiala tècnica internacional terme pral.n m, f es oficial técnico internacional  en international technical official  fr officiel technique international  
293 atletisme ca operador de foto d'arribada | operadora de foto d'arribada terme pral.n m, f es operador de la foto de llegada  en photo-finish operator  fr préposé de photo d'arrivée  
294 atletisme ca ordre d'arribada terme pral.n m es orden de llegada  en order of arrival  fr ordre d'arrivée  
295 atletisme ca ordre de les sèries terme pral.n m es orden de las series  en arrangement of heats  fr ordre des séries  
296 atletisme ca ordre de sortida terme pral.n m es orden de salida  en starting order  fr ordre de départ  
297 atletisme ca pal d'arribada terme pral.n m es poste de llegada  en finishing post  fr poteau d'arrivée  
298 atletisme ca pal del saltòmetre terme pral.n m es poste de salto  en jumping upright  fr poteau de saut  
299 atletisme ca pantalla terme pral.n f es pantalla  en screen  fr écran  
300 atletisme ca pantalons curts terme pral.n m pl es pantalón corto  en shorts  fr culotte  
301 atletisme ca pas terme pral.n m es paso  es segundo salto  es zancada  en skip  en step  en stride  fr enjambée  fr foulée  fr second saut  
302 atletisme ca pas de tanca terme pral.n m es paso de valla  en clearing the hurdle  en hurdle jump  fr franchissement de la haie  
303 atletisme ca pas encreuat terme pral.n m es paso cruzado  en cross-step  fr pas croisé  
304 atletisme ca pentatleta terme pral.n m, f es pentatleta  en pentathlete  fr pentathlète  fr pentathlonien  
305 atletisme ca pentatló terme pral.n m es pentatlón  en pentathlon  fr pentathlon  
306 atletisme ca perxa terme pral.n f es pértiga  en pole  fr perche  
307 atletisme ca saltador de perxa | saltadora de perxa terme pral.n m, f ca perxista sin. compl.n m, f es pertiguista  es saltador de pértiga  en pole vaulter  fr perchiste  fr sauteur à la perche  
308 atletisme ca pes terme pral.n m es peso  en shot  fr poids  
309 atletisme ca petjada terme pral.n f es huella del pie  es pisada  en impression  en mark  fr empreinte  
310 atletisme ca pista terme pral.n f es pista  en track  fr piste  
311 atletisme ca pista de 3.000 m obstacles terme pral.n f es pista de 3.000 m obstáculos  en 3,000m steeplechase track  fr piste de 3.000 m steeple  
312 atletisme ca pista sintètica terme pral.n f es pista sintética  en synthetic track  fr piste synthétique  
313 atletisme ca pistola de sortida terme pral.n f es pistola de salida  en starter's gun  en starting pistol  fr pistolet de starter  
314 atletisme ca planxa de senyalització de distàncies terme pral.n f es plancha de señalización de distancias  en distance indicator board  fr rampe de signalisation des distances  
315 atletisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m es podium  en starter's stand  fr estrade de starter  
316 atletisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m es podio  es podium  en dais  en podium  en victory stand  fr podium  
317 atletisme ca porta de marató terme pral.n f es puerta de maratón  en marathon entrance  en marathon gate  fr porte de marathon  
318 atletisme ca portador | portadora terme pral.n m, f es portador  en incoming runner  fr relayé  
319 atletisme ca posició de sortida terme pral.n f es posición de salida  en starting position  fr position de départ  
320 atletisme ca prezona terme pral.n f ca zona d'acceleració sin. compl.n f es prezona  es zona de aceleración  en acceleration zone  fr zone d'élan  
321 atletisme ca primer intent terme pral.n m es primer intento  en first attempt  en first trial  fr premier essai  
322 atletisme ca primer salt terme pral.n m es primer salto  en hop  fr cloche-pied  fr premier saut  
323 atletisme ca prova terme pral.n f es prueba  en event  fr épreuve  
324 atletisme ca prova combinada terme pral.n f es prueba combinada  en combined event  fr épreuve combinée  
325 atletisme ca cursa de carretera terme pral.n f ca cursa en carretera terme pral.n f ca prova de carretera sin. compl.n f es carrera en carretera  es prueba de carretera  en road event  en road race  fr course sur route  fr épreuve sur route  
326 atletisme ca prova de concurs terme pral.n f es prueba de concurso  en field event  fr épreuve de concours  
327 atletisme ca prova de pista terme pral.n f es prueba en pista  en track event  fr épreuve sur piste  
328 atletisme ca punt d'avituallament terme pral.n m es puesto de avituallamiento  en feeding station  fr poste de ravitaillement  
329 atletisme ca punt de refresc terme pral.n m es puesto de refresco  en refreshment station  en sponging point  fr poste d'épongement  
330 atletisme ca punta metàl·lica terme pral.n f es cabeza de metal  en metal head  en metal point  fr pointe métallique  
331 atletisme ca puntuació terme pral.n f es puntuación  en score  fr notation  
332 atletisme ca recepció terme pral.n f es toma de contacto  en landing  fr réception  
333 atletisme ca receptor | receptora terme pral.n m, f es receptor  en outgoing runner  fr relayeur  
334 atletisme ca reclamació terme pral.n f es reclamación  en protest  fr réclamation  
335 atletisme ca recta terme pral.n f es recta  en straight  fr ligne droite  
336 atletisme ca recta contrària terme pral.n f es recta contraria  en back straight  fr ligne droite opposée  fr ligne opposée  
337 atletisme ca recta d'arribada terme pral.n f ca recta final terme pral.n f es recta de llegada  es recta final  en finishing straight  en home straight  fr ligne droite d'arrivée  
338 atletisme ca relleu terme pral.n m es relevo  en relay  fr relais  
339 atletisme ca tram terme pral.n m ca relleu sin. compl.n m es relevo  es tramo  en leg  en relay  en section  fr relais  fr section  fr tronçon  
340 atletisme ca cursa de relleus terme pral.n f ca relleus sin. compl.n m pl es carrera de relevos  es relevos  en relay  en relay event  en relay race  fr course de relais  fr relais  
341 atletisme ca relleus 4 x 100 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 100 m sin. compl.n f es relevos 4 x 100 m  en 4 x 100m relay  fr relais 4 x 100 m  
342 atletisme ca relleus 4 x 200 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 200 m sin. compl.n f es relevos 4 x 200 m  en 4 x 200m relay  fr relais 4 x 200 m  
343 atletisme ca relleus 4 x 400 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 400 m sin. compl.n f es relevos 4 x 400 m  en 4 x 400m relay  fr relais 4 x 400 m  
344 atletisme ca rellevista terme pral.n m, f es relevista  en relay  en relay runner  fr relayeur  
345 atletisme ca renúncia terme pral.n f es renuncia  en abstention  fr renonce  
346 atletisme ca rial terme pral.n m es ría  en water jump  fr rivière  
347 atletisme ca ritme terme pral.n m es ritmo  en cadence  en stride rate  fr cadence  
348 atletisme ca sabatilla d'entrenament terme pral.n f es zapatilla de entrenamiento  en training shoe  fr chaussure d'entraînement  
349 atletisme ca sabatilla de claus terme pral.n f es zapatilla de clavos  en spiked shoe  en track shoe  fr chaussure à pointes  
350 atletisme ca sabatilla de curses terme pral.n f es zapatilla de carreras  en training shoe  fr chaussure de course  
351 atletisme ca sabatilla de llançaments terme pral.n f es zapatilla de lanzamientos  en throwing shoe  fr chaussure des lanceurs  
352 atletisme ca sabatilla de salts terme pral.n f es zapatilla de saltos  en jumping shoe  fr chaussure de saut  
353 atletisme ca salt terme pral.n m es salto  en jump event  fr saut  
354 atletisme ca salt terme pral.n m es salto  en jump  en leap  fr saut  
355 atletisme ca salt d'alçada terme pral.n m es salto de altura  en high jump  fr saut en hauteur  
356 atletisme ca salt de llargada terme pral.n m es salto de longitud  en broad jump  en long jump  fr saut en longueur  
357 atletisme ca salt de perxa terme pral.n m es salto con pértiga  es salto de pértiga  en pole vault  fr saut à la perche  
358 atletisme ca salt de tisores terme pral.n m es salto de tijeras  en scissoring  en scissors jump  fr ciseau simple  fr saut de ciseaux  
359 atletisme ca salt Fosbury terme pral.n m es salto Fosbury  en Fosbury flop  fr saut Fosbury  
360 atletisme ca salt horitzontal terme pral.n m es salto en extensión  
361 atletisme ca salt nul terme pral.n m es salto nulo  fr saut nul  
362 atletisme ca salt ventral terme pral.n m es rodillo ventral  es salto de rodillo  en straddle jump  fr rouleau ventral  fr saut en rouleau  
363 atletisme ca salt vertical terme pral.n m es salto en elevación  
364 atletisme ca saltador | saltadora terme pral.n m, f es saltador  en jumper  fr sauteur  
365 atletisme ca saltador d'alçada | saltadora d'alçada terme pral.n m, f es saltador de altura  en high jumper  fr sauteur en hauteur  
366 atletisme ca saltador de llargada | saltadora de llargada terme pral.n m, f es saltador de longitud  en long jumper  fr sauteur en longueur  
367 atletisme ca saltador eliminat | saltadora eliminada terme pral.n m, f es saltador eliminado  fr sauteur éliminé  
368 atletisme ca saltar terme pral.v tr es saltar  en jump, to  fr sauter  
369 atletisme ca saltòmetre terme pral.n m es saltómetro  en upright  fr montant  
370 atletisme ca samarreta terme pral.n f es camiseta  en vest  fr maillot  
371 atletisme ca secretari de reunió | secretària de reunió terme pral.n m, f es secretario de reunión  en meet secretary  fr secrétaire de réunion  
372 atletisme ca secretari del jurat | secretària del jurat terme pral.n m, f es secretario del jurado  en recorder  fr secrétaire du jury  
373 atletisme ca sector de caiguda terme pral.n m es sector de caída  en throwing sector  fr secteur de chute  
374 atletisme ca semifinal terme pral.n f es semifinal  en semifinal  fr demi-finale  
375 atletisme ca senyal terme pral.n m es marca  es señal  en mark  fr marque  
376 atletisme ca senyal terme pral.n m es señal  en mark  fr marque  
377 atletisme ca senyal de sortida terme pral.n m es señal de salida  en starting signal  fr signal de départ  
378 atletisme ca sèrie terme pral.n f es serie  en heat  fr série  
379 atletisme ca sèrie terme pral.n f es serie  en heat  fr série  
380 atletisme ca sorteig de carrers terme pral.n m es sorteo de calles  en drawing for the lanes  fr tirage au sort des couloirs  
381 atletisme ca sorteig de llocs terme pral.n m es sorteo de puestos  en drawing for stations  fr tirage au sort des places  
382 atletisme ca sortida terme pral.n f es salida  en start  fr départ  
383 atletisme ca sortida ajupit terme pral.n f es salida agachado  en crouch start  fr départ accroupi  
384 atletisme ca sortida compensada terme pral.n f es salida compensada  en staggered start  fr départ en décalage  
385 atletisme ca sortida de la corba terme pral.n f es salida de la curva  en end of the curve  fr sortie du virage  
386 atletisme ca sortida dempeus terme pral.n f es salida de pie  en standing start  fr départ debout  
387 atletisme ca sortida en corba terme pral.n f es salida en curva  fr départ en virage  
388 atletisme ca sortida falsa terme pral.n f es salida falsa  en unfair start  fr départ irrégulier  
389 atletisme ca sortida graonada terme pral.n f es salida escalonada  en in echelon start  fr départ échelonné  
390 atletisme ca sortida llançada terme pral.n f es salida lanzada  en flying start  fr départ lancé  
391 atletisme ca sortida nul·la terme pral.n f es salida nula  en false start  fr faux départ  
392 atletisme ca suport del llistó terme pral.n m es soporte del listón  en support for crossbar  fr support de la barre  
393 atletisme ca tanca terme pral.n f es valla  en hurdle  fr haie  
394 atletisme ca tanca del rial terme pral.n f es barrera del foso de agua  es valla de la ría  en water jump barrier  fr barrière de rivière  
395 atletisme ca tancar terme pral.v tr es cerrar  en box in, to  en box, to  fr enfermer  
396 atletisme ca tancar terme pral.v tr es cerrar  en box in, to  fr enfermer  
397 atletisme ca tanda terme pral.n f es ronda  en go  en try  fr tour  
398 atletisme ca targeta groga terme pral.n f es tarjeta amarilla  en yellow card  fr carton jaune  
399 atletisme ca targeta vermella terme pral.n f es tarjeta roja  en red card  fr carte rouge  fr carton rouge  
400 atletisme ca tartan terme pral.n m es tartán  en tartan  fr tartan  
401 atletisme ca taula de batuda terme pral.n f es tabla de batida  en stamp board  en take-off board  fr planche d'appel  
402 atletisme ca taula de plastilina terme pral.n f es tabla de plastilina  en plasticine board  fr planche de plastiline  
403 atletisme ca taula de puntuació terme pral.n f es tabla de puntuación  en scoring table  fr table de cotation  
404 atletisme ca temps d'arribada terme pral.n m es tiempo de llegada  en finish time  fr temps d'arrivée  
405 atletisme ca temps de pas terme pral.n m ca temps parcial sin. compl.n m es tiempo de paso  es tiempo parcial  en intermediate time  fr temps de passage  fr temps intermédiaire  fr temps tour par tour  
406 atletisme ca temps de recuperació terme pral.n m es tiempo de recuperación  en period of recuperation  fr temps de récupération  
407 atletisme ca temps oficial terme pral.n m es tiempo oficial  en official time  fr temps officiel  
408 atletisme ca tercer salt terme pral.n m es tercer salto  en jump  fr troisième saut  
409 atletisme ca terreny de competició terme pral.n m ca zona de competició terme pral.n f es zona de competición  en competition ground  fr terrain de compétition  
410 atletisme ca testimoni terme pral.n m es testigo  en baton  fr témoin  
411 atletisme ca tisores terme pral.n f pl es tijeras  en scissors  fr ciseau  
412 atletisme ca trajectòria terme pral.n f es trayectoria  en trajectory  fr trajectoire  
413 atletisme ca tram final terme pral.n m es tramo final  
414 atletisme ca transferència del testimoni terme pral.n f es entrega del testigo  es pase del testigo  es transmisión del testigo  en baton passing  fr passage du témoin  fr transmission du témoin  
415 atletisme ca tret de sortida terme pral.n m es disparo de salida  en starting shot  fr coup de feu  
416 atletisme ca tret de sortida nul·la terme pral.n m es disparo de salida nula  en recall shot  fr coup de feu de rappel  
417 atletisme ca triple salt terme pral.n m es triple salto  en triple jump  fr triple saut  
418 atletisme ca saltador de triple | saltadora de triple terme pral.n m, f ca triplista sin. compl.n m, f es saltador de triple  es triplista  en triple jumper  en tripler  fr sauteur de triple saut  
419 atletisme ca últim intent terme pral.n m es último intento  en last trial  fr dernier essai  
420 atletisme ca última volta terme pral.n f es última vuelta  en last lap  fr dernier tour  
421 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr es sobrepasar  en step over, to  fr empiéter  
422 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr es pasar  en go outside, to  fr dépasser  
423 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr es pasar  en take off, to  fr dépasser  
424 atletisme ca velocitat terme pral.n f es velocidad  en velocity  fr velocité  
425 atletisme ca vent a favor terme pral.n m es viento a favor  en following wind  fr vent arrière  
426 atletisme ca vent en contra terme pral.n m es viento en contra  en head wind  fr vent de face  
427 atletisme ca verificació terme pral.n f es verificación  en verification  fr vérification  
428 atletisme ca verificació d'aparells terme pral.n f es verificación de aparatos  en inspection of the apparatus  fr vérification des engins  
429 atletisme ca vol terme pral.n m es despegue  es vuelo  en flight  en take-off  fr envol  
430 atletisme ca vol de l'artefacte terme pral.n m es vuelo del artefacto  en implement flight  fr vol de l'engin  
431 atletisme ca volta terme pral.n f es vuelta  en lap  fr tour  
432 atletisme ca volteig terme pral.n m es volteo  en throwing rotations  en turns  fr rotations  
433 atletisme ca xandall terme pral.n m es chándal  en sweat suit  fr survêtement  
434 atletisme ca zona d'embranzida terme pral.n f es zona de batida  es zona de impulso  en run-up area  fr zone d'appel  fr zone d'élan  
435 atletisme ca passadís d'embranzida terme pral.n m ca passadís d'impuls sin. compl.n m ca zona d'embranzida sin. compl.n f es pasillo de impulso  es pista de impulso  es zona de batida  es zona de impulso  en run-up area  en runway  fr couloir d'élan  fr piste d'élan  fr zone d'appel  fr zone d'élan  
436 atletisme ca zona de caiguda terme pral.n f es zona de caída  en landing zone  fr zone de chute  
437 atletisme ca zona de desacceleració terme pral.n f ca zona de desceleració sin. compl.n f es zona de desaceleración  en deceleration zone  fr zone de décélération  
438 atletisme ca zona de llançament terme pral.n f ca terreny de llançament sin. compl.n m es terreno de lanzamiento  es zona de lanzamiento  en throwing area  en throwing facility  en throwing field  fr aire de lancement  fr terrain de lancement  
439 atletisme ca zona de llançament de disc terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de disco  en discus throwing facility  fr lançoir de disque  
440 atletisme ca zona de llançament de javelina terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de jabalina  en javelin throwing facility  fr lançoir de javelot  
441 atletisme ca zona de llançament de martell terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de martillo  en hammer throwing facility  fr lançoir de marteau  
442 atletisme ca zona de llançament de pes terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de peso  en shot putting facility  fr lançoir de poids  
443 atletisme ca zona de relleus terme pral.n f es zona de relevo  en relay zone  fr zone de relais  
444 atletisme ca zona de salt terme pral.n f ca terreny de salt sin. compl.n m es instalación para el salto  es saltadero  es zona de salto  en jumping facility  fr sautoir  
445 atletisme ca zona de salt d'alçada terme pral.n f es saltadero para el salto de altura  es sector para saltos de altura  en high jump facility  fr sautoir en hauteur  
446 atletisme ca zona de salt de llargada terme pral.n f es saltadero para el salto de longitud  es sector para saltos de longitud  en long jump facility  fr sautoir en longueur  
447 atletisme ca zona de salt de perxa terme pral.n f es saltadero de pértiga  en pole vault facility  fr sautoir à la perche  
448 atletisme ca zona de transferència terme pral.n f es zona de transferencia  en passing zone  en takeover zone  fr zone de passage  
449 atletisme ca zona de triple salt terme pral.n f es saltadero de triple salto  en triple jump facility  fr sautoir de triple saut