Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 esports > esports de motor > automobilisme ca quatre per quatre terme pral.n m ca 4 x 4 sin. compl.n m es 4 x 4  es cuatro por cuatro  en 4 x 4  en four-wheel drive vehicle  fr 4 x 4  fr quatre-quatre  fr véhicule à quatre roues motrices  
2 esports > esports de motor > automobilisme ca tracció a les quatre rodes terme pral.n f ca tracció integral terme pral.n f ca tracció total terme pral.n f ca 4x4 siglan f es tracción en las cuatro ruedas  es tracción total  es 4x4  en all-wheel drive  en four-wheel drive  en 4WD  en 4x4  en AWD  it trazione integrale  it 4x4  fr transmission intégrale  fr 4x4  
3 esports > esports de motor > automobilisme ca a rebuf terme pral.adv es a estela  es a rebufo  
4 esports > esports de motor > automobilisme ca a roda terme pral.adv es a rueda  
5 esports > esports de motor > automobilisme ca abandó terme pral.n m ca abandonament terme pral.n m ca retirada terme pral.n f es abandono  es retirada  en retirement  en retiring  en withdrawal  fr abandon  fr retirement  fr retrait  
6 esports > esports de motor > automobilisme ca accelerador terme pral.n m es acelerador  en accelerator  fr accélérateur  
7 esports > esports de motor > automobilisme ca aerodinàmic -a terme pral.adj es aerodinámico  en streamlined  fr aérodynamique  
8 esports > esports de motor > automobilisme ca aire net terme pral.n m es aire limpio  en clean air  fr air pur  
9 esports > esports de motor > automobilisme ca angle de caiguda terme pral.n m es ángulo de caída  es ángulo de inclinación  en camber  en camber angle  fr angle de carrossage  fr carrossage  
10 esports > esports de motor > automobilisme ca apel·lació terme pral.n f es apelación  en appeal  fr appel  
11 esports > esports de motor > automobilisme ca arrencada terme pral.n f es arranque  en start  fr mise en marche  
12 esports > esports de motor > automobilisme ca arrencar terme pral.v tr es arrancar  en start, to  fr mettre en marche  
13 esports > esports de motor > automobilisme ca assistència terme pral.n f es asistencia  en assistance  fr assistance  
14 esports > esports de motor > automobilisme ca aturada a boxs terme pral.n f es parada en boxes  en pit stop  fr arrêt au puits  fr arrêt au stand  
15 esports > esports de motor > automobilisme ca autocròs terme pral.n m es autocross  en autocross  it autocross  de Autocross  fr autocross  
16 esports > esports de motor > automobilisme ca autòdrom terme pral.n m es autódromo  en motordrome  en speedway  fr autodrome  fr circuit de vitesse  
17 esports > esports de motor > automobilisme ca automòbil terme pral.n m ca cotxe terme pral.n m es automóvil  es coche  en automobile  en car  fr automobile  fr voiture  
18 esports > esports de motor > automobilisme ca automobilisme terme pral.n m es automovilismo  en motor racing  fr automobilisme  fr sport automobile  
19 esports > esports de motor > automobilisme ca automobilista terme pral.n m, f es automovilista  en motor-racing driver  fr coureur automobile  
20 esports > esports de motor > automobilisme ca banda de rodolament terme pral.n f es banda de rodadura  en tire tread  en tread  fr bande de roulement  
21 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera blanca terme pral.n f es bandera blanca  en white flag  fr drapeau blanc  
22 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera blava terme pral.n f es bandera azul  en blue flag  fr drapeau bleu  
23 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera de quadres terme pral.n f ca bandera de quadres blancs i negres terme pral.n f es bandera a cuadros  es bandera a cuadros blancos y negros  en chequered flag  fr drapeau à damier  
24 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera de sortida terme pral.n f es bandera de salida  en starting flag  fr drapeau de départ  
25 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera groga terme pral.n f es bandera amarilla  en yellow flag  fr drapeau jaune  
26 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera groga amb franges vermelles terme pral.n f es bandera con líneas verticales rojas y amarillas  en yelow flag with red stripes  fr drapeau jaune à bandes rouges  
27 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera negra terme pral.n f es bandera negra  en black flag  fr drapeau noir  
28 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera negra amb cercle carabassa terme pral.n f es bandera negra con círculo naranja  en black flag with orange disk  fr drapeau noir à disque orange  
29 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera negra i blanca terme pral.n f es bandera con triángulo blanco y negro  en black and white flag  fr drapeau noir et blanc  
30 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera verda terme pral.n f es bandera verde  en green flag  fr drapeau vert  
31 esports > esports de motor > automobilisme ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  en red flag  fr drapeau rouge  
32 esports > esports de motor > automobilisme ca bastidor terme pral.n m ca bastiment sin. compl.n m es bastidor  en frame  fr cadre  
33 esports > esports de motor > automobilisme ca bateria terme pral.n f es batería  en battery  fr batterie  
34 esports > esports de motor > automobilisme ca box terme pral.n m es box  en pit  fr puits  fr stand  
35 esports > esports de motor > automobilisme ca boxs a través terme pral.n m es drive through  es pase y siga  es paso por pit lane  en drive through  fr conduire à travers  fr drive through  
36 esports > esports de motor > automobilisme ca familiar terme pral.n m ca brec sin. compl.n m en estate car  en station wagon  fr break  fr familiale  
37 esports > esports de motor > automobilisme ca brífing terme pral.n m es briefing  en briefing  en drivers' briefing  fr briefing  
38 esports > esports de motor > automobilisme ca cabina del pilot terme pral.n f es cabina del piloto  es habitáculo  en cockpit  fr habitacle  
39 esports > esports de motor > automobilisme ca descapotable terme pral.n m ca cabriolé sin. compl.n m es cabriolé  es convertible  es descapotable  en convertible  fr cabriolet  fr décapotable  
40 esports > esports de motor > automobilisme ca cambra d'aire terme pral.n f es cámara de aire  en inner tube  fr chambre à air  
41 esports > esports de motor > automobilisme ca canvi de marxes terme pral.n m ca canvi de velocitats terme pral.n m es cambio de marchas  es cambio de velocidades  
42 esports > esports de motor > automobilisme ca cap de control terme pral.n m, f es jefe de control  en control post chief  fr chef de poste  
43 esports > esports de motor > automobilisme ca carnet de ruta terme pral.n m ca carnet de control sin. compl.n m es carnet de ruta  fr carnet de contrôle  fr carnet de route  
44 esports > esports de motor > automobilisme ca pista lliure terme pral.n f ca carrer lliure sin. compl.n m es pista libre  
45 esports > esports de motor > automobilisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f es carrera  en race  fr course  
46 esports > esports de motor > automobilisme ca carril d'acceleració terme pral.n m es carril de aceleración  en acceleration lane  fr voie d'accélération  
47 esports > esports de motor > automobilisme ca carril de desacceleració terme pral.n m es carril de desaceleración  en deceleration lane  fr voie de décélération  
48 esports > esports de motor > automobilisme ca carril exterior terme pral.n m es carril exterior  en outside lane  en outside track  fr ligne extérieure  
49 esports > esports de motor > automobilisme ca carril interior terme pral.n m es carril interior  es carril interno  en inside lane  en inside track  fr ligne intérieure  
50 esports > esports de motor > automobilisme ca carrosseria terme pral.n f es carrocería  en body  en coachwork  fr carrosserie  
51 esports > esports de motor > automobilisme ca carrosseria autoportant terme pral.n f ca carrosseria monobuc terme pral.n f es carrocería autoportante  es carrocería monocasco  en monocoque  fr carrosserie autoporteuse  fr carrosserie monocoque  
52 esports > esports de motor > automobilisme ca casc integral terme pral.n m es casco integral  en full-face helmet  fr casque intégral  
53 esports > esports de motor > automobilisme ca caseta de control terme pral.n f es caseta de control  en control post  fr poste de contrôle  
54 esports > esports de motor > automobilisme ca centímetre cúbic terme pral.n m es centímetro cúbico  en cubic centimetre  sbl cc  fr centimètre cube  
55 esports > esports de motor > automobilisme ca challenge [en] terme pral.n m es challenge  en challenge round  fr challenge  fr défi  
56 esports > esports de motor > automobilisme ca cilindrada terme pral.n f es cilindrada  en piston displacement  fr cylindrée  
57 esports > esports de motor > automobilisme ca circuit terme pral.n m es circuito  en circuit  fr circuit  
58 esports > esports de motor > automobilisme ca clinòmetre terme pral.n m es clinómetro  en clinometer  fr clinomètre  
59 esports > esports de motor > automobilisme ca coberta terme pral.n f es cubierta  en casing  en outer cover  en outer tyre  fr enveloppe  
60 esports > esports de motor > automobilisme ca columna de direcció terme pral.n f es columna de dirección  en steering column  fr colonne de direction  
61 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari d'extinció d'incendis | comissària d'extinció d'incendis terme pral.n m, f es comisario de extinción  en fire extinction marshal  fr commissaire d'extinction  
62 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari d'handicaps | comissària d'handicaps terme pral.n m, f es comisario de handicap  en handicapper  fr handicapeur  
63 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari d'intervenció | comissària d'intervenció terme pral.n m, f es comisario de intervención  en intervention marshal  fr commissaire d'intervention  
64 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari de bandera | comissària de bandera terme pral.n m, f es comisario de bandera  en flag marshal  fr signaleur  
65 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari de boxs | comissària de boxs terme pral.n m, f es comisario de boxes  en pit marshal  en pit observer  fr comissaire des puits  
66 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari de proveïment | comissària de proveÏment terme pral.n m, f es comisario de avituallamiento  es comisario de repostaje  en refuelling marshal  fr commissaire au ravitaillement  
67 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari de pista | comissària de pista terme pral.n m, f ca comissari de ruta | comissària de ruta terme pral.n m, f es comisario de pista  es comisario de ruta  en road marshal  en track marshal  fr commissaire de piste  fr commissaire de route  
68 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari esportiu | comissària esportiva terme pral.n m, f es comisario deportivo  en sporting steward  fr commissaire sportif  
69 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari tècnic | comissària tècnica terme pral.n m, f es comisario técnico  en scrutineer  fr commissaire technique  
70 esports > esports de motor > automobilisme ca comissari tècnic controlador | comissària tècnica controladora terme pral.n m, f es comisario técnico controlador  en assistant scrutineer  fr contrôleur technique  
71 esports > esports de motor > automobilisme ca compacte terme pral.n m es compacto  en compact car [US]  en small family car [GB]  fr compacte  
72 esports > esports de motor > automobilisme ca compost terme pral.n m es compuesto  en compound  fr composé  
73 esports > esports de motor > automobilisme ca compta-revolucions terme pral.n m ca comptavoltes terme pral.n m es cuentarrevoluciones  en rev counter  en revolution counter  en tachometer  fr compte-tours  fr tachymètre  
74 esports > esports de motor > automobilisme ca conducció terme pral.n f es conducción  en driving  fr conduite  
75 esports > esports de motor > automobilisme ca conductor | conductora terme pral.n m, f es conductor  en driver  en motorist  fr conducteur  
76 esports > esports de motor > automobilisme ca conduir terme pral.v tr es conducir  en drive, to  fr conduire  
77 esports > esports de motor > automobilisme ca constructor terme pral.n m es constructor  en constructor  fr constructeur  
78 esports > esports de motor > automobilisme ca control terme pral.n m es control  en control post  fr poste  
79 esports > esports de motor > automobilisme ca control d'arribades terme pral.n m es control de llegadas  en finishing control  fr contrôle des arrivées  
80 esports > esports de motor > automobilisme ca control de pas terme pral.n m es control de paso  fr contrôle de passage  
81 esports > esports de motor > automobilisme ca control horari terme pral.n m es control horario  
82 esports > esports de motor > automobilisme ca control volant terme pral.n m es control volante  
83 esports > esports de motor > automobilisme ca copilot terme pral.n m, f es copiloto  en co-driver  en copilot  fr copilote  
84 esports > esports de motor > automobilisme ca córrer terme pral.v tr es correr  en ride, to  en run, to  fr courir  
85 esports > esports de motor > automobilisme ca cotxe d'assistència terme pral.n m es coche de asistencia  
86 esports > esports de motor > automobilisme ca automòbil de competició terme pral.n m ca automòbil de curses terme pral.n m ca cotxe de curses sin. compl.n m es automóvil de carreras  es coche de carreras  en racing car  fr voiture de course  
87 esports > esports de motor > automobilisme ca cotxe de seguretat terme pral.n m es coche de seguridad  es pace car  es safety car  en pace car  en pilot car  en safety car  en SC  fr voiture de sécurité  fr voiture pilote  
88 esports > esports de motor > automobilisme ca cronometrador | cronometradora terme pral.n m, f es cronometrador  en timekeeper  en timer  fr chronométreur  
89 esports > esports de motor > automobilisme ca cronometratge terme pral.n m es cronometraje  en timing  fr chronométrage  
90 esports > esports de motor > automobilisme ca cupè terme pral.n m es cupé  en coupe  en coupé  fr coupé  
91 esports > esports de motor > automobilisme ca cursa d'acceleració terme pral.n f es carrera de aceleración  es carrera de dragsters  en drag race  en drag racing  fr course d'accélération  fr drag-racing  
92 esports > esports de motor > automobilisme ca cursa de circuit terme pral.n f ca cursa en circuit terme pral.n f es carrera en circuito  en circuit race  fr course de circuit  
93 esports > esports de motor > automobilisme ca curvone terme pral.n m es curvón  es curvone  en curvone  it curvone  
94 esports > esports de motor > automobilisme ca degradació terme pral.n f es degradación  en degradation  fr dégradation  
95 esports > esports de motor > automobilisme ca delegat de seguretat | delegada de seguretat terme pral.n m, f es comisario de seguridad  en safety delegate  fr délégué de sécurité  
96 esports > esports de motor > automobilisme ca desembragar terme pral.v intr es desembragar  en declutch, to  en disengage the cluth, to  it disinnestare  fr débrayer  
97 esports > esports de motor > automobilisme ca diferencial terme pral.n f es diferencial  en differential  fr différentiel  
98 esports > esports de motor > automobilisme ca difusor terme pral.n m es difusor  en diffuser  fr diffuseur  
99 esports > esports de motor > automobilisme ca direcció terme pral.n f es dirección  en steering  fr direction  
100 esports > esports de motor > automobilisme ca cap d'equip terme pral.n m, f ca director d'equip | directora d'equip terme pral.n m, f es director de equipo  es jefe de equipo  en team manager  fr chef d'équipe  fr directeur d'équipe  
101 esports > esports de motor > automobilisme ca director de cursa | directora de cursa terme pral.n m, f es director de carrera  en race director  fr directeur de course  
102 esports > esports de motor > automobilisme ca dispositiu de frenada terme pral.n m es dispositivo de frenado  en braking system  fr dispositif de freinage  fr système de freinage  
103 esports > esports de motor > automobilisme ca dos volums terme pral.n m es dos volúmenes  en two box  fr bicorps  fr deux volumes  
104 esports > esports de motor > automobilisme ca aleró posterior mòbil terme pral.n m ca DRS siglan m es alerón trasero ajustable  es alerón trasero móvil  es DRS  en adjustable rear wings  en drag reduction system  en DRS  fr aileron arrière ajustable  fr aileron arrière mobile  fr DRS  
105 esports > esports de motor > automobilisme ca arbre de transmissió terme pral.n m ca eix de transmissió terme pral.n m es árbol de transmisión  es eje de transmisión  en drive shaft  fr arbre de transmission  
106 esports > esports de motor > automobilisme ca embragar terme pral.v intr es embragar  en clutch, to  en engage the cluth, to  fr accoupler  fr embrayer  
107 esports > esports de motor > automobilisme ca embragatge terme pral.n m es embrague  en clutch  it frizione  fr embrayage  
108 esports > esports de motor > automobilisme ca enllumenat terme pral.n m es alumbrado  en lighting  fr éclairage  
109 esports > esports de motor > automobilisme ca entrenament lliure terme pral.n m es entrenamiento libre  en free practice  fr essai libre  
110 esports > esports de motor > automobilisme ca entrenament oficial terme pral.n m es entrenamiento oficial  en official work out  en official workout  fr essai officiel  
111 esports > esports de motor > automobilisme ca entrenament privat terme pral.n m es entrenamiento privado  en private test  fr essai privé  
112 esports > esports de motor > automobilisme ca entrenament qualificatiu terme pral.n m ca entrenament cronometrat sin. compl.n m es entrenamiento calificativo  es entrenamiento cronometrado  en qualifying practice  fr essai qualificatif  
113 esports > esports de motor > automobilisme ca sistema de recuperació d'energia terme pral.n m ca ERS siglan m es sistema de recuperación de energía  es ERS  en energy recovery system  en ERS  fr système de récupération de l'énergie  fr ERS  fr SRE  
114 esports > esports de motor > automobilisme ca escalfador de pneumàtic terme pral.n m es calentador de neumático  en tyre warmer  fr couverture chauffante  
115 esports > esports de motor > automobilisme ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  es warm-up  en warm-up  it warm-up  fr réchauffement  fr warm-up  pt warm-up  
116 esports > esports de motor > automobilisme ca escapatòria terme pral.n f es escapatoria  es zona de escape  en run-off area  de Auslaufzone  fr bac à graviers  
117 esports > esports de motor > automobilisme ca escuderia terme pral.n f es escudería  en motor-racing team  fr écurie  
118 esports > esports de motor > automobilisme ca eslàlom terme pral.n m es eslalon  es slalom  en slalom  fr slalom  
119 esports > esports de motor > automobilisme ca amortidor terme pral.n m ca esmorteïdor terme pral.n m es amortiguador  en shock absorber  fr amortisseur  
120 esports > esports de motor > automobilisme ca etapa terme pral.n f es etapa  en lap  en stage  fr étape  
121 esports > esports de motor > automobilisme ca evolució terme pral.n f es evolución  en evolution  it evoluzione  fr évolution  
122 esports > esports de motor > automobilisme ca fitxa d'homologació terme pral.n f es ficha de homologación  
123 esports > esports de motor > automobilisme ca fitxa de cronometratge terme pral.n f es ficha de cronometraje  
124 esports > esports de motor > automobilisme ca fora d'asfalt terme pral.adj es fuera de carretera  es off-road  en off-road  fr off-road  pt off-road  
125 esports > esports de motor > automobilisme ca fórmula terme pral.n f es fórmula  en formula  fr formule  
126 esports > esports de motor > automobilisme ca fre terme pral.n m es freno  en brake  fr frein  
127 esports > esports de motor > automobilisme ca frenada terme pral.n f es frenazo  en braking  fr freinage  
128 esports > esports de motor > automobilisme ca frenada amb el peu esquerre terme pral.n f es frenada con el pie izquierdo  en left-foot braking  fr freinage du pied gauche  
129 esports > esports de motor > automobilisme ca frenar terme pral.v tr es frenar  en brake, to  fr freiner  
130 esports > esports de motor > automobilisme ca frenar al límit terme pral.v intr es apurar la frenada  
131 esports > esports de motor > automobilisme ca graella de sortida terme pral.n f es parrilla de salida  en starting grid  fr grille de départ  
132 esports > esports de motor > automobilisme ca granota terme pral.n f es mono  en overalls  fr combinaison  
133 esports > esports de motor > automobilisme ca gran turisme terme pral.n m ca GT siglan m es gran turismo  es GT  en grand tourer  en GT  fr grand tourisme  fr GT  
134 esports > esports de motor > automobilisme ca habitacle terme pral.n m es habitáculo  en passenger compartment  fr habitacle  
135 esports > esports de motor > automobilisme ca hidroplanatge terme pral.n m es aquaplaning  es hidroplaneo  es hidroplaning  en aquaplaning  en hydroplaning  fr aquaplanage  fr aquaplane  fr aquaplaning  fr glissement sur l'eau  fr hydroplanage  
136 esports > esports de motor > automobilisme ca inspector | inspectora terme pral.n m, f es inspector  en inspector  fr inspecteur  
137 esports > esports de motor > automobilisme ca jutge de fets | jutgessa de fets terme pral.n m, f es juez de hechos  en judge of fact  fr juge de fait  
138 esports > esports de motor > automobilisme ca kart terme pral.n m es kart  en go-kart  en kart  fr go-kart  fr kart  
139 esports > esports de motor > automobilisme ca kàrting terme pral.n m es karting  en go-karting  en kart racing  en karting  it karting  it kartismo  de Karting  fr karting  
140 esports > esports de motor > automobilisme ca sistema de recuperació d'energia cinètica terme pral.n m ca KERS siglan m es sistema de recuperación de energía cinética  es KERS  en kinetic energy recovery system  en KERS  fr système de récupération de l'énergie cinétique  fr KERS  fr SREC  
141 esports > esports de motor > automobilisme ca línia de boxs terme pral.n f es calle de boxes  es calle de garajes  es línea de boxes  en pit lane  en pit road  de Boxengasse  fr ligne des puits  fr ligne des stands  
142 esports > esports de motor > automobilisme ca llanda terme pral.n f ca llanta sin. compl.n f es llanta  en rim  fr jante  
143 esports > esports de motor > automobilisme ca llast terme pral.n m es lastre  en ballast  fr ballast  fr lest  
144 esports > esports de motor > automobilisme ca mànega terme pral.n f es manga  en heat  en run  fr manche  
145 esports > esports de motor > automobilisme ca mànega classificatòria terme pral.n f es manga clasificatoria  en qualifying round  fr manche de qualification  
146 esports > esports de motor > automobilisme ca microcotxe terme pral.n m es microcoche  en microcar  fr microvoiture  fr minivoiture  
147 esports > esports de motor > automobilisme ca millor temps terme pral.n m es mejor tiempo  en fastest time  en record time  fr meilleur temps  
148 esports > esports de motor > automobilisme ca míting terme pral.n m es mitin  en meeting  fr réunion sportive  
149 esports > esports de motor > automobilisme ca monoplaça terme pral.n m es monoplaza  en open-wheel car  en single-seater car  it monoposto  fr monoplace  
150 esports > esports de motor > automobilisme ca monovolum terme pral.n m es monovolumen  en minivan  en multi-purpose vehicle  en MPV  fr monospace  
151 esports > esports de motor > automobilisme ca monovolum terme pral.n m es monovolumen  en monospace  en monovolume  en one box  fr monocorps  fr monovolume  
152 esports > esports de motor > automobilisme ca motor terme pral.n m es motor  en engine  fr moteur  
153 esports > esports de motor > automobilisme ca muntanya terme pral.n f es montaña  en hill climb  fr montagne  
154 esports > esports de motor > automobilisme ca mur de pneumàtics terme pral.n m es muro de neumáticos  en tyre barrier  fr mur de pneus  
155 esports > esports de motor > automobilisme ca mur de senyalització terme pral.n m es muro de boxes  es muro de señalización  en pit wall  fr mur de signalisation  
156 esports > esports de motor > automobilisme ca neutralització terme pral.n f es neutralización  en neutralisation  fr neutralisation  
157 esports > esports de motor > automobilisme ca pàdoc terme pral.n m es área de preparación  es paddock  en paddock  fr paddock  
158 esports > esports de motor > automobilisme ca palanca del canvi de marxes terme pral.n f es palanca de cambio de velocidades  en gearchange lever  fr levier de vitesse  
159 esports > esports de motor > automobilisme ca zona d'assistència terme pral.n f ca parc d'assistència sin. compl.n m es parque de asistencia  es zona de asistencia  en service area  fr zone d'assistance  
160 esports > esports de motor > automobilisme ca parc tancat terme pral.n m es parque cerrado  en parc ferme  fr parc fermé  
161 esports > esports de motor > automobilisme ca parell motor terme pral.n m es par motor  en motor torque  fr couple moteur  
162 esports > esports de motor > automobilisme ca passaport tècnic terme pral.n m es pasaporte técnico  en technical passport  fr passeport technique  
163 esports > esports de motor > automobilisme ca pedal de l'accelerador terme pral.n m ca accelerador sin. compl.n m es acelerador  es pedal del acelerador  en accelerator  en accelerator pedal  en throttle  en throttle pedal  fr accélérateur  fr pédale d'accélérateur  fr pédale de marche  
164 esports > esports de motor > automobilisme ca pedal de l'embragatge terme pral.n m es embrague  es pedal del embrague  en clutch pedal  it pedale di frizione  fr pédale d'embrayage  fr pédale de débrayage  
165 esports > esports de motor > automobilisme ca pedal del fre terme pral.n m es pedal de freno  en brake pedal  fr pédale de frein  
166 esports > esports de motor > automobilisme ca peralt terme pral.n m es peralte  en banked curve  en banking  en superelevation  fr dévers  
167 esports > esports de motor > automobilisme ca piano terme pral.n m es piano  en curb  en kerb  fr bordure  fr bordure de piste  
168 esports > esports de motor > automobilisme ca pilot terme pral.n m, f ca pilot de curses sin. compl.n m, f es piloto  es piloto de carreras  en driver  en pilot  en racing driver  fr pilote  fr pilote de course  
169 esports > esports de motor > automobilisme ca pilot de proves terme pral.n m, f es piloto de pruebas  es piloto probador  en test driver  fr pilote d'essai  fr pilote-essayeur  
170 esports > esports de motor > automobilisme ca pilotar terme pral.v tr es pilotar  en drive, to  fr piloter  
171 esports > esports de motor > automobilisme ca pilotatge terme pral.n m es pilotaje  en driving  
172 esports > esports de motor > automobilisme ca pissarra terme pral.n f es pizarra  en information board  fr ardoise  
173 esports > esports de motor > automobilisme ca pneumàtic terme pral.n m es neumático  en tire  en tyre  fr pneu  
174 esports > esports de motor > automobilisme ca pneumàtic de claus terme pral.n m es neumático con clavos  en studded tyre  fr pneu à clous  fr pneu à crampons  
175 esports > esports de motor > automobilisme ca posició preferent terme pral.n f es pole position  es primera posición  en pole position  fr pole position  fr position de tête  
176 esports > esports de motor > automobilisme ca potència terme pral.n f es potencia  en power  fr puissance  
177 esports > esports de motor > automobilisme ca protector cervical terme pral.n m es dispositivo HANS  es sistema HANS  es HANS  en HANS device  en head and neck support device  en HANS  fr système HANS  fr HANS  
178 esports > esports de motor > automobilisme ca proveïment de carburant terme pral.n m es repostaje  en refuelling  it rifornimento di carburante  de Betanken  de Betankung  fr avitaillement en carburant  fr ravitaillement en carburant  
179 esports > esports de motor > automobilisme ca proveir de carburant terme pral.v tr es repostar  en refuel, to  it rifornire di carburante  de betanken  fr avitailler en carburant  fr ravitailler en carburant  
180 esports > esports de motor > automobilisme ca pujada de muntanya terme pral.n f es carrera en cuesta  es subida  es subida en cuesta  en hill-climb  fr course de côte  
181 esports > esports de motor > automobilisme ca punxada terme pral.n f es pinchazo  en flat  en puncture  fr crevaison  
182 esports > esports de motor > automobilisme ca llibre de ruta terme pral.n m ca quadern de ruta terme pral.n m es cuaderno de ruta  es rutómetro  en road-book  fr plan de route  
183 esports > esports de motor > automobilisme ca quadre de comandament terme pral.n m ca quadre de control sin. compl.n m es cuadro de mandos  es panel de instrumentos  es tablero de instrumentos  en instrument panel  fr pupitre de conduite  fr tableau de bord  
184 esports > esports de motor > automobilisme ca raid terme pral.n m es raid  en raid  fr raid  fr raid d'endurance  
185 esports > esports de motor > automobilisme ca ral·li terme pral.n m es rally  en rally  it rally  fr rally  fr rallye  
186 esports > esports de motor > automobilisme ca ral·licròs terme pral.n m es rallycross  en rallycross  fr rallycross  
187 esports > esports de motor > automobilisme ca ral·lis terme pral.n m pl es rallyes  en rally  fr rallyes  
188 esports > esports de motor > automobilisme ca reagrupament terme pral.n m es reagrupación  fr regroupement  
189 esports > esports de motor > automobilisme ca rebentar terme pral.v intr ca rebentar-se terme pral.v intr pron es reventar  en burst, to  fr éclater  
190 esports > esports de motor > automobilisme ca rebuf terme pral.n m es estela  es rebufo  en slipstream  it scia  de Windschatten  de Windschutz  fr sillage  
191 esports > esports de motor > automobilisme ca reglatge terme pral.n m es reglaje  en adjustment  fr réglage  
192 esports > esports de motor > automobilisme ca resistència terme pral.n f es resistencia  en endurance  fr résistance  
193 esports > esports de motor > automobilisme ca resistència aerodinàmica terme pral.n f es drag  es resistencia aerodinámica  en drag  fr drag  fr résistance à l'air  fr traînee  
194 esports > esports de motor > automobilisme ca roda terme pral.n f es rueda  en wheel  fr roue  
195 esports > esports de motor > automobilisme ca córrer terme pral.v intr ca rodar sin. compl.v intr es correr  es rodar  en ride, to  en run, to  fr courir  fr rouler  
196 esports > esports de motor > automobilisme ca sala de brífing terme pral.n f es sala de briefing  en briefing room  fr salle de briefing  
197 esports > esports de motor > automobilisme ca secretari del míting | secretària del míting terme pral.n m, f es secretario del mitin  en secretary of the meeting  fr secrétaire du meeting  
198 esports > esports de motor > automobilisme ca sector terme pral.n m es sector  en sector  fr secteur  
199 esports > esports de motor > automobilisme ca sector d'enllaç terme pral.n m es sector de enlace  en liaison section  en road section  fr secteur de liaison  
200 esports > esports de motor > automobilisme ca berlina terme pral.n f ca sedan terme pral.n m es berlina  es sedán  en sedan  fr berline  fr familiale  fr intermédiaire  
201 esports > esports de motor > automobilisme ca semàfor de sortida terme pral.n m es semáforo de salida  en start light  fr feu de départ  
202 esports > esports de motor > automobilisme ca senyalitzador | senyalitzadora terme pral.n m, f es señalizador  en pit observer  en pit signaller  fr panneauteur  
203 esports > esports de motor > automobilisme ca senyalitzador de cursa terme pral.n m es indicador de carretera  en road signpost  fr indicateur de route  
204 esports > esports de motor > automobilisme ca sessió de pràctiques terme pral.n f es sesión de prácticas  en practice session  fr session de pratique  
205 esports > esports de motor > automobilisme ca sobreviratge terme pral.n m es sobreviraje  en oversteer  fr survirage  
206 esports > esports de motor > automobilisme ca sortida de pista terme pral.n f es salida de pista  en left the track  en off the track  fr sortie de route  
207 esports > esports de motor > automobilisme ca sortida llançada terme pral.n f es salida lanzada  en flying start  en rolling start  fr départ lancé  fr départ non tenu  
208 esports > esports de motor > automobilisme ca sotacasc terme pral.n m es sotocasco  es verdugo  en balaclava  it sottocasco  fr cagoule  
209 esports > esports de motor > automobilisme ca stop-and-go [en] terme pral.n m es stop and go  en stop and go  fr stop and go  
210 esports > esports de motor > automobilisme ca subviratge terme pral.n m es subviraje  en understeer  fr sous-virage  
211 esports > esports de motor > automobilisme ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  en suspension system  fr suspension  
212 esports > esports de motor > automobilisme ca tanda terme pral.n f es tanda  en session  fr séance  
213 esports > esports de motor > automobilisme ca telemetria terme pral.n f es telemetría  en telemetry  fr télémétrie  
214 esports > esports de motor > automobilisme ca tirada terme pral.n f es stint  en stint  fr stint  
215 esports > esports de motor > automobilisme ca vehicle tot terreny terme pral.n m ca tot terreny sin. compl.n m es todoterreno  es vehículo todo terreno  en all-purpose vehicle  en all-roads vehicle  en all-terrain vehicle  fr tout-terrain  fr véhicule tout terrain  
216 esports > esports de motor > automobilisme ca tracció terme pral.n f es tracción  en traction  fr traction  
217 esports > esports de motor > automobilisme ca tracció al davant terme pral.n f ca tracció anterior terme pral.n f ca tracció davantera terme pral.n f es tracción delantera  en forward-wheel drive  en front-wheel drive  en FWD  it trazione anteriore  fr traction  fr traction avant  
218 esports > esports de motor > automobilisme ca tracció al darrere terme pral.n f ca tracció posterior terme pral.n f es propulsión  es tracción trasera  en rear-wheel drive  en RWD  it trazione posteriore  fr propulsion  
219 esports > esports de motor > automobilisme ca tram cronometrat terme pral.n m es tramo cronometrado  en special stage  en SS  it prova speciale  fr épreuve spéciale  
220 esports > esports de motor > automobilisme ca transmissió terme pral.n f es transmisión  en transmission  fr transmission  
221 esports > esports de motor > automobilisme ca tres volums terme pral.n m es tres volúmenes  es tricuerpo  en three box  fr tricorps  fr trois volumes  
222 esports > esports de motor > automobilisme ca trialera terme pral.n f es trialera  
223 esports > esports de motor > automobilisme ca trucatge terme pral.n m es trucaje  en engine tuning  en performance tuning  fr gonflage  
224 esports > esports de motor > automobilisme ca tub d'escapament terme pral.n m es tubo de escape  en exhaust pipe  fr tuyau d'échappement  
225 esports > esports de motor > automobilisme ca turisme terme pral.n m es turismo  en touring car  it turismo  fr voiture de tourisme  
226 esports > esports de motor > automobilisme ca turisme terme pral.n m es automóvil de turismo  es turismo  fr voiture de production  fr voiture de tourisme  
227 esports > esports de motor > automobilisme ca urbà terme pral.n m es urbano  en city car [GB]  en subcompact car [US]  fr mini citadine  fr petite citadine  fr urbaine  
228 esports > esports de motor > automobilisme ca utilitari terme pral.n m es utilitario  en subcompact car [US]  en supermini [GB]  fr citadine  fr polyvalente  fr sous-compacte  
229 esports > esports de motor > automobilisme ca vàlvula terme pral.n f es válvula  en valve  fr valve  
230 esports > esports de motor > automobilisme ca vehicle d'acceleració terme pral.n m es dragster  en drag racing vehicle  en dragster  fr dragster  fr véhicule d'accélération  fr véhicule de course d'accélération  
231 esports > esports de motor > automobilisme ca vehicle homologat terme pral.n m es vehículo homologado  en homologated vehicle  fr véhicule homologué  
232 esports > esports de motor > automobilisme ca vehicle tot camí terme pral.n m es todocamino  es vehículo todoterreno ligero  es vehículo utilitario deportivo  es SUV  en sport utility vehicle  en SUV  it veicolo utilitario sportivo  it SUV  fr tout-terrain de loisir  fr véhicule utilitaire sport  fr TTL  fr VUS  pt veículo utilitário desportivo  pt SUV  
233 esports > esports de motor > automobilisme ca velocímetre terme pral.n m es indicador de velocidad  es velocímetro  en speedometer  fr compteur de vitesse  fr indicateur de vitesse  
234 esports > esports de motor > automobilisme ca velocitat terme pral.n f es velocidad  en speed  fr vitesse  
235 esports > esports de motor > automobilisme ca velocitat punta terme pral.n f es velocidad punta  en maximum speed  fr vitesse en pointe  
236 esports > esports de motor > automobilisme ca verificació tècnica terme pral.n f es verificación técnica  en scrutineering  fr vérification technique  
237 esports > esports de motor > automobilisme ca vèrtex terme pral.n m es ápice  es vértice  en apex  en clipping point  fr apex  
238 esports > esports de motor > automobilisme ca virolla terme pral.n f es trompo  en swing-around  fr tête-à-queue  
239 esports > esports de motor > automobilisme ca volada terme pral.n f es voladizo  en chassis frame overhang  en overhang  fr porte-à-faux  fr porte-à-faux de cadre de châssis  
240 esports > esports de motor > automobilisme ca volant terme pral.n m es volante  es volante de la dirección  en steering wheel  fr volant  fr volant de direction  
241 esports > esports de motor > automobilisme ca volta d'inspecció terme pral.n f es vuelta de inspección  en inspection lap  fr tour d'inspection  
242 esports > esports de motor > automobilisme ca volta de desacceleració terme pral.n f ca volta de desceleració sin. compl.n f es vuelta de desaceleración  en slow down lap  fr tour de décélération  
243 esports > esports de motor > automobilisme ca volta de formació terme pral.n f es vuelta de formación  en formation lap  fr tour de formation  
244 esports > esports de motor > automobilisme ca volta de qualificació terme pral.n f es vuelta de calificación  en qualification lap  fr tour de qualification  
245 esports > esports de motor > automobilisme ca volta de reconeixement terme pral.n f es vuelta de reconocimiento  en sighting lap  fr tour de reconnaissance  
246 esports > esports de motor > automobilisme ca volta llançada terme pral.n f es vuelta lanzada  en flying lap  fr tour lancé  
247 esports > esports de motor > automobilisme ca volta ràpida terme pral.n f es vuelta rápida  en best lap  en fastest lap  fr meilleur tour  
248 esports > esports de motor > automobilisme ca volta-a-volta terme pral.n m es vuelta a vuelta  en lap by lap  en race lap analysis  fr tour par tour  
249 esports > esports de motor > automobilisme ca xassís terme pral.n m es chasis  en chassis  fr châssis  
250 esports > esports de motor > automobilisme ca xicana terme pral.n f es chicana  en chicane  it chicane  fr chicane