Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 teoria del foc ca avivar terme pral.v tr ca abrandar sin. compl.v tr es avivar  
2 teoria del foc ca abrasador -a terme pral.adj ca abrasant terme pral.adj es abrasador  es abrasante  
3 teoria del foc ca abrasar terme pral.v tr es abrasar  
4 teoria del foc ca abrasar terme pral.v tr es abrasar  
5 teoria del foc ca abrasió terme pral.n f es abrasión  
6 teoria del foc ca abrasiu -iva terme pral.adj es abrasivo  
7 material operatiu ca absorbent terme pral.n m es absorbente  
8 actuació ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  
9 sinistres ca accident terme pral.n m es accidente  
10 sinistres ca accidentat | accidentada terme pral.n m, f es accidentado  
11 material operatiu ca adaptador d'escuma terme pral.n m es adaptador de espuma  
12 material operatiu ca additiu terme pral.n m es aditivo  
13 teoria del foc ca adiabàtic -a terme pral.adj es adiabático  
14 teoria del foc ca adiabatisme terme pral.n m es adiabatismo  
15 teoria del foc ca adiatermància terme pral.n f es adiatermancia  
16 parc mòbil ca autoescala mecànica terme pral.n f ca autoescala manual sin. compl.n f ca AEM siglan f es autoescala manual  es autoescala mecánica  es AEM  
17 teoria del foc ca aerosol terme pral.n m es aerosol  
18 radiotransmissions ca afirmatiu! terme pral.interj es ¡afirmativo!  
19 material operatiu ca agent extintor terme pral.n m es agente extintor  
20 material operatiu ca agent impulsor terme pral.n m es agente impulsor  es agente propulsor  
21 teoria del foc ca agent oxidant terme pral.n m ca oxidant sin. compl.n m es agente oxidante  es oxidante  
22 teoria del foc ca agent reductor terme pral.n m ca reductor sin. compl.n m es agente reductor  es reductor  
23 material operatiu ca aigua terme pral.n f es agua  
24 material operatiu ca aigua a raig terme pral.n f es agua a chorro  
25 material operatiu ca aigua espessa terme pral.n f es agua espesa  
26 material operatiu ca aigua humectant terme pral.n f es agua humectante  
27 material operatiu ca aigua lleugera terme pral.n f ca aigua ordinària sin. compl.n f es agua ligera  es agua ordinaria  
28 material operatiu ca aigua polvoritzada terme pral.n f es agua pulverizada  
29 sinistres ca aiguat terme pral.n m es lluvia torrencial  
30 teoria del foc ca aïllament tèrmic terme pral.n m es aislamiento térmico  
31 teoria del foc ca aïllant tèrmic terme pral.n m es aislante térmico  
32 actuació ca alarma terme pral.n f es alarma  
33 prevenció ca alarma terme pral.n f es alarma  
34 actuació ca alerta terme pral.n f es alerta  
35 radiotransmissions ca alfabet fonètic terme pral.n m es alfabeto fonético  
36 sinistres ca allau terme pral.n f es alud  es avalancha  
37 sinistres ca allau de fons terme pral.n f ca allau mullada sin. compl.n f es alud de fondo  es alud profundo  
38 sinistres ca allau de pols terme pral.n f ca allau superficial sin. compl.n f es alud polvoriento  es alud superficial  
39 radiotransmissions ca altaveu terme pral.n m es altavoz  
40 parc mòbil ca ambulància terme pral.n f ca AMB siglan f es ambulancia  es AMB  
41 material operatiu ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  
42 material operatiu ca anorac terme pral.n m es anorak  
43 radiotransmissions ca antena terme pral.n f es antena  
44 radiotransmissions ca antena direccional terme pral.n f ca antena directiva terme pral.n f es antena direccional  es antena directiva  
45 radiotransmissions ca antena omnidireccional terme pral.n f es antena omnidireccional  
46 teoria del foc ca antideflagrant terme pral.adj es antideflagrante  
47 teoria del foc ca antidetonant terme pral.adj es antidetonante  
48 teoria del foc ca antitèrmic -a terme pral.adj es antitérmico  
49 actuació ca extinció terme pral.n f ca apagament sin. compl.n m es apagamiento  es extinción  
50 actuació ca extingir terme pral.v tr ca apagar sin. compl.v tr es apagar  es extinguir  
51 teoria del foc ca extingir-se terme pral.v intr pron ca apagar-se sin. compl.v intr pron es apagarse  es extinguirse  
52 actuació ca aplicació directa terme pral.n f es aplicación directa  
53 actuació ca aplicació indirecta terme pral.n f es aplicación indirecta  
54 actuació ca apuntalament terme pral.n m es apuntalamiento  
55 teoria del foc ca ardent terme pral.adj es ardiente  
56 material operatiu ca armilla salvavides terme pral.n f es chaleco salvavidas  
57 actuació ca arribada terme pral.n f es llegada  
58 sinistres ca asfíxia terme pral.n f es asfixia  
59 actuació ca atac terme pral.n m es ataque  
60 actuació ca atac aeri directe terme pral.n m es ataque aéreo directo  
61 actuació ca atac aeri indirecte terme pral.n m es ataque aéreo indirecto  
62 actuació ca atac de direcció múltiple terme pral.n m es ataque en múltiples direcciones  
63 actuació ca atac de direcció única terme pral.n m es ataque en dirección única  
64 actuació ca atac directe terme pral.n m es ataque directo  
65 actuació ca atac indirecte terme pral.n m es ataque indirecto  
66 actuació ca atacar terme pral.v tr es atacar  
67 teoria del foc ca atèrman -a terme pral.adj ca atèrmic -a sin. compl.adj es atérmano  es atérmico  
68 teoria del foc ca atermància terme pral.n f es atermancia  
69 radiotransmissions ca auricular terme pral.n m es auricular  
70 parc mòbil ca autobomba terme pral.n f es autobomba  
71 parc mòbil ca autobomba cisterna d'aigua terme pral.n f ca BCA siglan f es autobomba cisterna para agua  es BCA  
72 parc mòbil ca autobomba cisterna d'escuma terme pral.n f ca BCE siglan f es autobomba cisterna para espuma  es BCE  
73 parc mòbil ca autobomba forestal lleugera terme pral.n f ca BFL siglan f es autobomba forestal ligera  es BFL  
74 parc mòbil ca autobomba forestal pesant terme pral.n f ca BFP siglan f es autobomba forestal pesada  es BFP  
75 parc mòbil ca autobomba rural lleugera terme pral.n f ca BRL siglan f es autobomba rural ligera  es BRL  
76 parc mòbil ca autobomba rural pesant terme pral.n f ca BRP siglan f es autobomba rural pesada  es BRP  
77 parc mòbil ca autobomba urbana lleugera terme pral.n f ca BUL siglan f es autobomba urbana ligera  es BUL  
78 parc mòbil ca autobomba urbana pesant terme pral.n f ca BUP siglan f es autobomba urbana pesada  es BUP  
79 parc mòbil ca autobraç articulat terme pral.n m ca ABA siglan m es autobrazo articulado  es ABA  
80 parc mòbil ca autobraç extensible terme pral.n m ca ABE siglan m es autobrazo extensible  es ABE  
81 parc mòbil ca autoescala automàtica terme pral.n f ca AEA siglan f es autoescala automática  es AEA  
82 parc mòbil ca autoescala semiautomàtica terme pral.n f ca AES siglan f es autoescala semiautomática  es AES  
83 teoria del foc ca autoexplosiu -iva terme pral.adj es autoexplosivo  
84 teoria del foc ca autoignició terme pral.n f es autoignición  
85 teoria del foc ca autoinflamació terme pral.n f es autoinflamación  
86 personal ca auxiliar forestal terme pral.n m, f es auxiliar forestal  
87 prevenció ca avaluació de danys terme pral.n f es evaluación de daños  
88 prevenció ca avaluació de riscs terme pral.n f es evaluación de riesgos  
89 sinistres ca avinguda terme pral.n f ca revinguda terme pral.n f es avenida  
90 parc mòbil ca avió bombarder terme pral.n m es avión bombardero  
91 parc mòbil ca avió guia terme pral.n m es avión guía  
92 parc mòbil ca avioneta terme pral.n f es avioneta  
93 teoria del foc ca avivador -a terme pral.adj es avivador  
94 material operatiu ca baga terme pral.n f es anillo  
95 parc mòbil ca Bambi bucket terme pral.n m
96 dependències ca barra de descens terme pral.n f es barra de descenso  
97 material operatiu ca bifurcació terme pral.n f es bifurcación  
98 material operatiu ca boca d'aspiració terme pral.n f es boca de aspiración  
99 prevenció ca boca d'hidrant terme pral.n f es boca de hidrante  
100 material operatiu ca boca d'impulsió terme pral.n f es boca de impulsión  
101 prevenció ca boca d'incendis terme pral.n f es boca de incendio  
102 prevenció ca boca d'incendis equipada terme pral.n f ca BIE siglan f es boca de incendio equipada  es BIE  
103 teoria del foc ca botana terme pral.n f ca boïga sin. compl.n f es quemadura  
104 actuació ca boira d'aigua terme pral.n f es niebla de agua  
105 teoria del foc ca bola de foc terme pral.n f es bola de fuego  
106 sinistres ca bolcada terme pral.n f es vuelco  
107 material operatiu ca bomba terme pral.n f es bomba  
108 material operatiu ca bomba aspirant terme pral.n f es bomba aspirante  
109 material operatiu ca bomba de superfície terme pral.n f es bomba de superficie  
110 material operatiu ca bomba submergible terme pral.n f es bomba sumergible  
111 material operatiu ca bomba volumètrica terme pral.n f es bomba volumétrica  
112 material operatiu ca bombament terme pral.n m es bombeo  
113 material operatiu ca bombar terme pral.v tr es bombear  
114 personal ca bomber | bombera terme pral.n m, f es bombero  
115 personal ca bomber | bombera terme pral.n m, f es bombero  
116 personal ca bomber d'empresa | bombera d'empresa terme pral.n m, f es bombero de empresa  
117 personal ca bomber voluntari | bombera voluntària terme pral.n m, f es bombero voluntario  
118 parc mòbil ca bot pneumàtic terme pral.n m es bote neumático  
119 parc mòbil ca bot semirígid terme pral.n m es bote semirrígido  
120 material operatiu ca bota d'aigua terme pral.n f es bota de goma  es katiuska  
121 material operatiu ca bota d'intervenció terme pral.n f ca bota de treball terme pral.n f es bota de intervención  es bota de trabajo  
122 material operatiu ca bota de parc terme pral.n f es bota de parque  
123 material operatiu ca bota forestal terme pral.n f es bota forestal  
124 material operatiu ca botella d'aire comprimit terme pral.n f es botella de aire comprimido  
125 teoria del foc ca brasa terme pral.n f es brasa  
126 teoria del foc ca brasejar terme pral.v intr es brasear  
127 òrgans, unitats i organismes ca brigada terme pral.n f es brigada  
128 material operatiu ca broc terme pral.n m es boquilla  
129 material operatiu ca broc polvoritzador terme pral.n m es boquilla pulverizadora  
130 material operatiu ca bufador terme pral.n m es soplete  
131 material operatiu ca bufador d'oxitall terme pral.n m es soplete oxicortador  
132 material operatiu ca bufador de plasma terme pral.n m es soplador de plasma  
133 material operatiu ca bufador oxiacetilènic terme pral.n m es soplete oxiacetilénico  
134 material operatiu ca cabal terme pral.n m es caudal  
135 material operatiu ca cable terme pral.n m es cable  
136 teoria del foc ca encendre terme pral.v tr ca abrandar sin. compl.v tr ca botar foc sin. compl.v tr ca calar foc sin. compl.v tr es encender  es prender fuego  
137 teoria del foc ca encendre's terme pral.v intr pron ca calar-se foc sin. compl.v prep pron es encenderse  
138 teoria del foc ca calcinació terme pral.n f es calcinación  es calcinamiento  
139 teoria del foc ca caliu terme pral.n m es rescoldo  
140 teoria del foc ca calor terme pral.n f es calor  
141 teoria del foc ca calor de combustió terme pral.n f es calor de combustión  
142 teoria del foc ca calorífic -a terme pral.adj ca termogen -ògena terme pral.adj es calorífico  es termógeno  
143 teoria del foc ca calorífug -a terme pral.adj es calorífugo  
144 teoria del foc ca incombustible terme pral.adj ca calorífug -a sin. compl.adj es calorífugo  es incombustible  
145 material operatiu ca càmera tèrmica terme pral.n f es cámara térmica  
146 material operatiu ca camisa de treball terme pral.n f es camisa de trabajo  
147 radiotransmissions ca canal terme pral.n m es canal  
148 teoria del foc ca roent terme pral.adj ca candent sin. compl.adj es candente  
149 material operatiu ca canó terme pral.n m es cañón  
150 radiotransmissions ca canvi i tallo! terme pral.interj es ¡cambio y corto!  
151 radiotransmissions ca canvi! terme pral.interj es ¡cambio!  
152 sinistres ca front terme pral.n m ca cap sin. compl.n m es frente  
153 personal ca cap de brigada terme pral.n m, f es jefe de brigada  
154 personal ca cap de guàrdia terme pral.n m, f es jefe de guardia  
155 personal ca cap de parc terme pral.n m, f es jefe de parque  
156 personal ca cap de sortida terme pral.n m, f es jefe de salida  
157 personal ca cap de torn terme pral.n m, f es jefe de turno  
158 personal ca cap de zona terme pral.n m, f es jefe de zona  
159 personal ca caporal terme pral.n m, f es cabo  
160 teoria del foc ca carbó terme pral.n m es carbón  
161 teoria del foc ca carbonització terme pral.n f es carbonización  
162 teoria del foc ca carbonós -osa terme pral.adj es carbonoso  
163 material operatiu ca careta terme pral.n f es máscara  
164 material operatiu ca càrrega terme pral.n f es carga  
165 teoria del foc ca càrrega de foc terme pral.n f ca càrrega calorífica sin. compl.n f es carga calorífica  es carga de fuego  
166 material operatiu ca cartutx de gas terme pral.n m es cartucho de gas  
167 material operatiu ca casc terme pral.n m es casco  
168 sinistres ca catàstrofe terme pral.n f es catástrofe  
169 òrgans, unitats i organismes ca categoria terme pral.n f es categoría  
170 teoria del foc ca cendra terme pral.n f es ceniza  
171 teoria del foc ca cendrós -osa terme pral.adj es cenizoso  
172 òrgans, unitats i organismes ca centre de comandament avançat terme pral.n m es centro de mando avanzado  
173 òrgans, unitats i organismes ca control central terme pral.n m ca centre de comunicacions sin. compl.n m es centro de comunicaciones  es control central  
174 òrgans, unitats i organismes ca centre de coordinació terme pral.n m es centro de coordinación  
175 radiotransmissions ca cercapersones terme pral.n m es buscapersonas  
176 radiotransmissions ca cercapersones terme pral.n m es buscapersonas  
177 sinistres ca llumí terme pral.n m ca cerilla sin. compl.n f ca misto sin. compl.n m es cerilla  
178 parc mòbil ca circuit d'autoprotecció terme pral.n m es circuito de autoprotección  
179 actuació ca circuit de càrrega i atac terme pral.n m es circuito de carga y ataque  
180 material operatiu ca cisalla terme pral.n f es cizalla  
181 parc mòbil ca cistella de salvament terme pral.n f es cesta de salvamento  
182 parc mòbil ca cisterna terme pral.n f ca tanc sin. compl.n m es cisterna  es tanque  
183 material operatiu ca clau de pas terme pral.n f es llave de paso  
184 material operatiu ca coeficient d'expansió terme pral.n m es coeficiente de expansión  
185 material operatiu ca coeficient d'extensió terme pral.n m es coeficiente de extensión  
186 material operatiu ca coeficient d'inducció terme pral.n m es coeficiente de inducción  
187 material operatiu ca coeficient de pseudoplasticitat terme pral.n m es coeficiente de pseudoplasticidad  
188 material operatiu ca coixí pneumàtic terme pral.n m es cojín neumático  
189 prevenció ca columna humida terme pral.n f es columna húmeda  en wet pipe  
190 prevenció ca columna seca terme pral.n f es columna seca  en dry pipe  
191 personal ca comandament terme pral.n m es mando  
192 teoria del foc ca comburent terme pral.n m es comburente  
193 teoria del foc ca combustibilitat terme pral.n f es combustibilidad  
194 teoria del foc ca combustible terme pral.adj es combustible  
195 teoria del foc ca combustible terme pral.n m es combustible  
196 teoria del foc ca combustió terme pral.n f es combustión  
197 teoria del foc ca autocombustió terme pral.n f ca combustió espontània terme pral.n f es autocombustión  es combustión espontánea  
198 teoria del foc ca combustió incandescent terme pral.n f es combustión incandescente  
199 teoria del foc ca combustió latent terme pral.n f es combustión latente  
200 teoria del foc ca combustió lenta terme pral.n f es combustión lenta  
201 teoria del foc ca combustió viva terme pral.n f ca combustió ràpida sin. compl.n f es combustión rápida  es combustión viva  
202 prevenció ca compartimentació terme pral.n f es compartimentación  
203 material operatiu ca compressor terme pral.n m es compresor  
204 material operatiu ca compressor d'aire d'alta pressió terme pral.n m es compresor de aire de alta presión  
205 material operatiu ca compressor d'aire de baixa pressió terme pral.n m es compresor de aire de baja presión  
206 actuació ca comprovació terme pral.n f es comprobación  
207 radiotransmissions ca transmissió terme pral.n f ca comunicació sin. compl.n f es comunicación  es transmisión  
208 documentació ca comunicat terme pral.n m es parte  
209 documentació ca comunicat bàsic d'actuació terme pral.n m es parte básico de actuación  
210 documentació ca comunicat diari d'activitats terme pral.n m es parte diario de actividades  
211 documentació ca comunicat específic d'incendis terme pral.n m es parte específico de incendios  
212 documentació ca comunicat unificat d'actuació terme pral.n m es parte unificado de actuación  
213 actuació ca con d'aigua terme pral.n m es cono de agua  
214 sinistres ca conat d'incendi terme pral.n m es conato de incendio  
215 teoria del foc ca conducció tèrmica terme pral.n f es conducción térmica  
216 teoria del foc ca conflagració sobtada terme pral.n f ca flashover sin. compl.n m es combustión súbita generalizada  es flash-over  es inflamación en masa  
217 material operatiu ca connexió siamesa terme pral.n f es conexión siamesa  
218 radiotransmissions ca consola terme pral.n f es consola  
219 prevenció ca contra incendis terme pral.adj es contra incendios  
220 actuació ca contrafoc terme pral.n m es contrafuego  
221 radiotransmissions ca control de claredat terme pral.n m es control de claridad  
222 radiotransmissions ca control de força terme pral.n m es control de fuerza  
223 actuació ca control de fums terme pral.n m es control de humos  
224 radiotransmissions ca control de ràdio terme pral.n m es control de radio  
225 documentació ca control de sortida terme pral.n m es control de salida  
226 documentació ca control de sortides internes terme pral.n m es control de salidas internas  
227 teoria del foc ca convecció terme pral.n f es convección  
228 actuació ca cop d'ariet terme pral.n m es golpe de ariete  
229 sinistres ca cop de calor terme pral.n m es golpe de calor  
230 material operatiu ca corda terme pral.n f es cuerda  
231 sinistres ca colada de fang terme pral.n f ca corrent de fang terme pral.n m es colada de barro  es colada de fango  es colada fangosa  es corriente de fango  
232 sinistres ca corriment de terres terme pral.n m es corrimiento de tierras  
233 teoria del foc ca corrosiu -iva terme pral.adj es corrosivo  
234 actuació ca cortina d'aigua terme pral.n f es cortina de agua  
235 prevenció ca cortina de contenció de fums terme pral.n f es cortina de contención de humos  
236 material operatiu ca cos terme pral.n m es cuerpo  
237 sinistres ca flanc terme pral.n m ca costat sin. compl.n m es borde  es flanco  
238 dependències ca garatge terme pral.n m ca cotxera sin. compl.n f es cochera  es garaje  
239 teoria del foc ca cremada terme pral.n f es quema  
240 sinistres ca cremada terme pral.n f es quemadura  
241 teoria del foc ca crema terme pral.n f ca cremada sin. compl.n f es quema  
242 sinistres ca cremada de primer grau terme pral.n f es quemadura de primer grado  
243 sinistres ca cremada de segon grau terme pral.n f es quemadura de segundo grado  
244 sinistres ca cremada de tercer grau terme pral.n f es quemadura de tercer grado  
245 teoria del foc ca cremadís -issa terme pral.adj
246 teoria del foc ca cremar terme pral.v tr es quemar  
247 teoria del foc ca cremar terme pral.v intr es arder  
248 teoria del foc ca cremar-se terme pral.v intr pron es quemarse  
249 teoria del foc ca cremat terme pral.n m es quemado  
250 sinistres ca cremat | cremada terme pral.n m, f es quemado  
251 sinistres ca crescuda terme pral.n f es crecida  
252 sinistres ca cua terme pral.n f es cola  
253 sinistres ca curt circuit terme pral.n m es cortocircuito  
254 sinistres ca damnificat | damnificada terme pral.n m, f es damnificado  
255 sinistres ca dany terme pral.n m es daño  
256 sinistres ca dany ecològic terme pral.n m es daño ecológico  
257 sinistres ca dany material terme pral.n m es daño material  
258 sinistres ca dany personal terme pral.n m es daño personal  
259 material operatiu ca debanadora terme pral.n f es devanadera  
260 teoria del foc ca deflagració terme pral.n f es deflagración  
261 teoria del foc ca deflagrant terme pral.adj es deflagrador  
262 teoria del foc ca deflagrar terme pral.v intr es deflagrar  
263 material operatiu ca derivació terme pral.n f es derivación  
264 teoria del foc ca dilució terme pral.n f ca desalimentació sin. compl.n f es desalimentación  es dilución  
265 sinistres ca descàrrega terme pral.n f es descarga  
266 sinistres ca descàrrega terme pral.n f ca descàrrega elèctrica sin. compl.n f es descarga  es descarga eléctrica  
267 actuació ca descàrrega única terme pral.n f es descarga única  
268 sinistres ca descarrilament terme pral.n m es descarrilamiento  
269 teoria del foc ca explosió de descomposició terme pral.n f ca descomposició explosiva sin. compl.n f es descomposición explosiva  es explosión de descomposición  
270 sinistres ca descuit terme pral.n m es descuido  
271 actuació ca desenrunament terme pral.n m es descombro  
272 actuació ca desenrunar terme pral.v tr es descombrar  
273 sinistres ca desperfecte terme pral.n m es desperfecto  
274 material operatiu ca destral de bomber terme pral.n f ca destral de dues mans sin. compl.n f es hacha de bombero  
275 prevenció ca detector terme pral.n m es detector  
276 prevenció ca detector d'alta tensió terme pral.n m es detector de alta tensión  
277 prevenció ca detector d'incendis terme pral.n m es detector de incendios  
278 prevenció ca detector d'oxigen terme pral.n m es detector de oxígeno  
279 prevenció ca detector tèrmic terme pral.n m ca detector de calor sin. compl.n m es detector de calor  es detector térmico  
280 prevenció ca detector de flames terme pral.n m es detector de llamas  
281 prevenció ca detector de fums terme pral.n m es detector de humos  
282 prevenció ca detector de gasos terme pral.n m es detector de gases  
283 teoria del foc ca detonació terme pral.n f es detonación  
284 teoria del foc ca detonant terme pral.adj es detonante  
285 teoria del foc ca detonar terme pral.v intr es detonar  
286 teoria del foc ca diatèrman -a terme pral.adj ca diatèrmic -a sin. compl.adj es diatérmano  es diatérmico  
287 teoria del foc ca diatermància terme pral.n f es diatermancia  
288 material operatiu ca difusor terme pral.n m es difusor  
289 material operatiu ca difusor de cabal regulable terme pral.n m es difusor de caudal regulable  
290 teoria del foc ca dilatació terme pral.n f es dilatación  
291 material operatiu ca diòxid de carboni terme pral.n m ca anhídrid carbònic sin. compl.n m es anhídrico carbónico  es dióxido de carbono  sbl CO2  
292 material operatiu ca dipòsit d'aigua terme pral.n m es depósito de agua  
293 parc mòbil ca dipòsit ventral terme pral.n m es depósito ventral  
294 dependències ca dispensari terme pral.n m es dispensario  
295 material operatiu ca distintiu personal terme pral.n m es distintivo personal  
296 material operatiu ca dosificador d'escumogen terme pral.n m ca seleccionador sin. compl.n m es dosificador de espumógeno  es seleccionador  
297 radiotransmissions ca dúplex terme pral.n m es dúplex  
298 teoria del foc ca ebullició terme pral.n f es ebullición  
299 teoria del foc ca efecte forn terme pral.n m es efecto horno  
300 teoria del foc ca efecte metxa terme pral.n m es efecto mecha  
301 personal ca efectiu terme pral.n m es efectivo  
302 material operatiu ca electrobomba terme pral.n f es electrobomba  
303 sinistres ca electrocució terme pral.n f es electrocución  
304 actuació ca emergència terme pral.n f es emergencia  
305 radiotransmissions ca emetre terme pral.v tr es emitir  
306 radiotransmissions ca emissió terme pral.n f es emisión  
307 material operatiu ca emulsió terme pral.n f es emulsión  
308 material operatiu ca emulsionant terme pral.n m es emulsionante  
309 actuació ca encebament terme pral.n m es cebado  es cebadura  
310 teoria del foc ca encenedor -a terme pral.adj es encendedor  
311 teoria del foc ca encès -esa terme pral.adj es encendido  
312 teoria del foc ca energia d'activació terme pral.n f es energía de activación  
313 radiotransmissions ca enllaç de ràdio terme pral.n m es enlace de radio  
314 radiotransmissions ca enllaçar terme pral.v tr es enlazar  
315 prevenció ca enllumenat d'emergència terme pral.n m es alumbrado de emergencia  
316 prevenció ca enllumenat de seguretat terme pral.n m es alumbrado de seguridad  
317 sinistres ca ensorrament terme pral.n m ca ensulsiada sin. compl.n f es derrumbamiento  es hundimiento  
318 teoria del foc ca ensutjar terme pral.v tr es hollinar  
319 prevenció ca entrenament terme pral.n m es entrenamiento  
320 material operatiu ca equip autònom d'aire comprimit terme pral.n m es equipo autónomo de aire comprimido  
321 material operatiu ca equip autònom de circuit tancat terme pral.n m es equipo autónomo de circuito cerrado  
322 material operatiu ca equip d'aire fresc terme pral.n m es equipo de aire fresco  
323 material operatiu ca equip hidràulic d'excarceració terme pral.n m es equipo hidráulico de excarceración  
324 material operatiu ca equip personal d'intervenció terme pral.n m es equipo personal de intervención  
325 teoria del foc ca esblamar-se terme pral.v intr pron
326 òrgans, unitats i organismes ca escala terme pral.n f es escala  
327 material operatiu ca escala terme pral.n f es escala  
328 parc mòbil ca escala automàtica terme pral.n f es escala automática  
329 òrgans, unitats i organismes ca escala bàsica terme pral.n f es escala básica  
330 material operatiu ca escala extensible terme pral.n f ca escala colissa sin. compl.n f es escala extensible  
331 prevenció ca escala d'incendis terme pral.n f es escalera de incendios  
332 sinistres ca escala de Beaufort terme pral.n f es escala de Beaufort  
333 material operatiu ca escala de cable terme pral.n f es escala de cable  
334 material operatiu ca escala de ganxos terme pral.n f es escala de ganchos  
335 òrgans, unitats i organismes ca escala executiva terme pral.n f es escala ejecutiva  
336 parc mòbil ca escala mecànica terme pral.n f es escala mecánica  
337 òrgans, unitats i organismes ca escala superior terme pral.n f es escala superior  
338 òrgans, unitats i organismes ca escala tècnica terme pral.n f es escala técnica  
339 teoria del foc ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  
340 teoria del foc ca escalfor terme pral.n f es calor  
341 radiotransmissions ca escàner terme pral.n m es escáner  
342 teoria del foc ca explosió terme pral.n f ca esclat sin. compl.n m es explosión  
343 teoria del foc ca explotar terme pral.v intr ca esclatar sin. compl.v intr es estallar  es explotar  
344 òrgans, unitats i organismes ca escola de bombers terme pral.n f es escuela de bomberos  
345 teoria del foc ca escorificació terme pral.n f es escorificación  
346 material operatiu ca escuma convencional terme pral.n f es espuma convencional  
347 material operatiu ca escuma d'alta expansió terme pral.n f es espuma de alta expansión  
348 material operatiu ca escuma de baixa expansió terme pral.n f es espuma de baja expansión  
349 material operatiu ca escuma de mitjana expansió terme pral.n f es espuma de media expansión  
350 material operatiu ca escuma física terme pral.n f es espuma física  
351 material operatiu ca escuma formadora de pel·lícula aquosa terme pral.n f ca AFFF siglan f es espuma formadora de película acuosa  es AFFF  
352 material operatiu ca escuma polivalent terme pral.n f es espuma polivalente  
353 material operatiu ca escuma química terme pral.n f es espuma química  
354 material operatiu ca escumant terme pral.n m es espumante  
355 material operatiu ca escumogen terme pral.n m es espumógeno  
356 material operatiu ca escumogen antialcohol terme pral.n m es espumógeno antialcohol  
357 material operatiu ca escumogen fluoroproteínic terme pral.n m es espumógeno fluoroproteínico  
358 material operatiu ca escumogen hidrocarbonat terme pral.n m es espumógeno hidrocarbonado  
359 material operatiu ca escumogen universal terme pral.n m ca escumogen multiexpansió sin. compl.n m es espumógeno universal  
360 material operatiu ca escumogen polivalent terme pral.n m es espumógeno polivalente  
361 material operatiu ca escumogen proteínic terme pral.n m es espumógeno proteínico  
362 material operatiu ca escumogen sintètic terme pral.n m es espumógeno sintético  
363 actuació ca esgotament terme pral.n m es agotamiento  
364 actuació ca esgotar terme pral.v tr es agotar  
365 sinistres ca esllavissada terme pral.n f ca esllavissament sin. compl.n m es desprendimiento  
366 material operatiu ca espessidor terme pral.n m es espesante  
367 material operatiu ca escuma terme pral.n f ca espuma sin. compl.n f es espuma  
368 teoria del foc ca espurneig terme pral.n m es chisporroteo  
369 teoria del foc ca espurnejar terme pral.v intr es chispear  es chisporrotear  
370 òrgans, unitats i organismes ca esquadra terme pral.n f es escuadra  
371 òrgans, unitats i organismes ca esquadra forestal terme pral.n f es escuadra forestal  
372 sinistres ca fissura terme pral.n f ca esquerda sin. compl.n f es fisura  es grieta  
373 teoria del foc ca estabilitat al foc terme pral.n f es estabilidad al fuego  
374 teoria del foc ca estable al foc terme pral.adj es estable al fuego  
375 material operatiu ca estaca terme pral.n f es estaca  
376 radiotransmissions ca estació base terme pral.n f es estación base  
377 radiotransmissions ca estació de ràdio terme pral.n f es estación de radio  
378 radiotransmissions ca estació mòbil terme pral.n f es estación móvil  
379 radiotransmissions ca estació portàtil terme pral.n f es estación portátil  
380 radiotransmissions ca estació repetidora terme pral.n f es estación repetidora  
381 teoria del foc ca estanc -a al foc terme pral.adj es estanco al fuego  
382 teoria del foc ca estanquitat al foc terme pral.n f es estanquidad al fuego  
383 actuació ca evacuació terme pral.n f es evacuación  
384 actuació ca evacuar terme pral.v tr es evacuar  
385 teoria del foc ca evaporació terme pral.n f es evaporación  
386 actuació ca excarceració terme pral.n f es excarcelación  
387 teoria del foc ca expansió terme pral.n f es expansión  
388 teoria del foc ca explosibilitat terme pral.n f es explosibilidad  
389 teoria del foc ca explosible terme pral.adj es explosible  
390 material operatiu ca explosímetre terme pral.n m es explosímetro  
391 teoria del foc ca explosió BLEVE terme pral.n f es explosión BLEVE  
392 teoria del foc ca explosió de fums terme pral.n f fr explosion de fumée  es explosión de humos  en backdraft  
393 teoria del foc ca explosió de nebulització terme pral.n f es explosión de nebulización  
394 teoria del foc ca explosió de pols terme pral.n f es explosión de polvos  
395 teoria del foc ca explosió elèctrica terme pral.n f es explosión eléctrica  
396 teoria del foc ca explosió física terme pral.n f es explosión física  
397 teoria del foc ca explosió nuclear terme pral.n f es explosión nuclear  
398 teoria del foc ca explosió per combustió terme pral.n f es explosión por combustión  
399 teoria del foc ca explosió química terme pral.n f es explosión química  
400 teoria del foc ca explosiu terme pral.n m es explosivo  
401 teoria del foc ca explosiu -iva terme pral.adj es explosivo  
402 material operatiu ca extintor terme pral.n m es extintor  
403 material operatiu ca extintor d'aigua terme pral.n m es extintor de agua  
404 material operatiu ca extintor d'aigua a raig terme pral.n m es extintor de agua a chorro  
405 material operatiu ca extintor d'aigua polvoritzada terme pral.n m es extintor de agua pulverizada  
406 material operatiu ca extintor d'escuma terme pral.n m es extintor de espuma  
407 material operatiu ca extintor d'escuma física terme pral.n m es extintor de espuma física  
408 material operatiu ca extintor d'escuma química terme pral.n m es extintor de espuma química  
409 material operatiu ca extintor d'halons terme pral.n m es extintor de halones  
410 material operatiu ca extintor d'hidrocarburs halogenats terme pral.n m es extintor de hidrocarburos halogenados  
411 material operatiu ca extintor de carro terme pral.n m es extintor de carro  
412 material operatiu ca extintor de diòxid de carboni terme pral.n m es extintor de dióxido de carbono  
413 material operatiu ca extintor de pols terme pral.n m es extintor de polvo  
414 material operatiu ca extintor de pols polivalent terme pral.n m ca extintor de pols ABC sin. compl.n m ca extintor de pols antibrasa sin. compl.n m es extintor de polvo ABC  es extintor de polvo antibrasa  es extintor de polvo polivalente  
415 material operatiu ca extintor de pols convencional terme pral.n m ca extintor de pols BC sin. compl.n m es extintor de polvo BC  es extintor de polvo convencional  
416 material operatiu ca extintor de pols per a metalls terme pral.n m es extintor de polvo para metales  
417 material operatiu ca extintor de pressió adossada terme pral.n m es extintor de presión adosada  
418 material operatiu ca extintor de pressió incorporada terme pral.n m es extintor de presión incorporada  
419 material operatiu ca extintor de pressió no permanent terme pral.n m es extintor de presión no permanente  
420 material operatiu ca extintor de pressió permanent terme pral.n m es extintor de presión permanente  
421 material operatiu ca extintor de pressió pròpia terme pral.n m es extintor de presión propia  
422 material operatiu ca extintor dorsal terme pral.n m es extintor dorsal  
423 material operatiu ca motxilla d'aigua terme pral.n f ca extintor de motxilla sin. compl.n m ca extintor forestal d'aigua sin. compl.n m es extintor de mochila  
424 material operatiu ca extintor manual terme pral.n m es extintor manual  
425 material operatiu ca extintor mòbil terme pral.n m es extintor móvil  
426 material operatiu ca extintor portàtil terme pral.n m es extintor portátil  
427 actuació ca extracció de fums terme pral.n f fr désenfumage  es extracción de humos  en smoke clearance  en smoke ejection  
428 prevenció ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  
429 actuació ca falsa alarma terme pral.n f es falsa alarma  
430 parc mòbil ca far de recerca terme pral.n m es faro de búsqueda  
431 material operatiu ca farmaciola terme pral.n f es botiquín  
432 parc mòbil ca furgó d'equips respiratoris terme pral.n m ca furgó de reserva d'aire sin. compl.n m ca FER siglan m es furgón de equipos respiratorios  es furgón de reserva de aire  es FER  
433 material operatiu ca filtre terme pral.n m es filtro  
434 material operatiu ca filtre d'aspiració terme pral.n m es filtro de aspiración  
435 documentació ca fitxa d'itinerari terme pral.n f es ficha de itinerario  
436 teoria del foc ca flama terme pral.n f es llama  
437 teoria del foc ca flama calorífica terme pral.n f ca flama oxidant terme pral.n f es llama calorífica  es llama oxidante  
438 teoria del foc ca flama de difusió terme pral.n f es llama de difusión  
439 teoria del foc ca flama estacionària terme pral.n f es llama estacionaria  
440 teoria del foc ca flama persistent terme pral.n f es llama persistente  
441 teoria del foc ca flama prebarrejada terme pral.n f es llama premezclada  
442 teoria del foc ca flama progressiva terme pral.n f es llama progresiva  
443 teoria del foc ca flama lluminosa terme pral.n f ca flama reductora terme pral.n f es llama luminosa  es llama reductora  
444 teoria del foc ca flamejar terme pral.v intr ca flamar sin. compl.v intr es flamear  es llamear  
445 teoria del foc ca flamarada terme pral.n f es llamarada  
446 teoria del foc ca flamareig terme pral.n m
447 teoria del foc ca flamarejar terme pral.v intr
448 teoria del foc ca flameig terme pral.n m
449 teoria del foc ca flamíger -a terme pral.adj es flamígero  
450 parc mòbil ca parc mòbil terme pral.n m ca flota sin. compl.n f es flota  es parque móvil  
451 teoria del foc ca foc terme pral.n m es fuego  
452 sinistres ca incendi terme pral.n m ca foc sin. compl.n m es fuego  es incendio  
453 sinistres ca incendi agrícola terme pral.n m ca foc agrícola sin. compl.n m es fuego agrícola  es incendio agrícola  
454 sinistres ca incendi controlat terme pral.n m ca foc controlat sin. compl.n m es fuego controlado  es incendio controlado  
455 sinistres ca incendi d'habitatge terme pral.n m ca foc d'habitatge sin. compl.n m es fuego de vivienda  es incendio de vivienda  
456 teoria del foc ca foc de classe A terme pral.n m es fuego de clase A  
457 teoria del foc ca foc de classe B terme pral.n m es fuego de clase B  
458 teoria del foc ca foc de classe C terme pral.n m es fuego de clase C  
459 teoria del foc ca foc de classe D terme pral.n m es fuego de clase D  
460 teoria del foc ca foc de descàrrega terme pral.n m es fuego de descarga  
461 sinistres ca incendi de subsol terme pral.n m ca foc de subsòl sin. compl.n m ca foc de virosta sin. compl.n m es fuego de subsuelo  es fuego terrero  es incendio de subsuelo  
462 sinistres ca incendi de superfície terme pral.n m ca foc de superfície sin. compl.n m es fuego de suelo  es fuego de superficie  es incendio de superficie  
463 sinistres ca incendi de vegetació terme pral.n m ca foc de vegetació sin. compl.n m es fuego de vegetación  es incendio de vegetación  
464 sinistres ca incendi forestal terme pral.n m ca foc de bosc sin. compl.n m ca foc forestal sin. compl.n m es fuego de bosque  es fuego forestal  es incendio forestal  
465 sinistres ca focus terme pral.n m ca fogar sin. compl.n m es foco  
466 material operatiu ca focus terme pral.n m es foco  
467 teoria del foc ca fogallejar terme pral.v intr es fogarear  
468 teoria del foc ca foguera terme pral.n f ca fogata sin. compl.n f es hoguera  
469 teoria del foc ca foguer -a terme pral.adj ca fogater -a sin. compl.adj
470 radiotransmissions ca alimentador terme pral.n m ca font d'alimentació sin. compl.n f es alimentador  es fuente de alimentación  
471 teoria del foc ca font d'encesa terme pral.n f es fuente de encendido  
472 material operatiu ca franja reflectora terme pral.n f es franja reflectante  es tira reflectante  
473 radiotransmissions ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  
474 material operatiu ca frontal terme pral.n m es frontal  
475 sinistres ca fuita terme pral.n f ca fuga sin. compl.n f es fuga  
476 documentació ca control d'alarma terme pral.n m ca full de primera sortida sin. compl.n m es control de alarma  
477 teoria del foc ca fum terme pral.n m es humo  
478 teoria del foc ca fumall terme pral.n m es chamizo  es tizne  
479 teoria del foc ca fumall terme pral.n m
480 teoria del foc ca fumejant terme pral.adj es humeante  
481 teoria del foc ca fumar terme pral.v intr ca fumejar sin. compl.v intr es fumar  es humar  es humear  
482 teoria del foc ca fumívor -a terme pral.adj es fumívoro  
483 teoria del foc ca fumós -osa terme pral.adj es fumoso  
484 parc mòbil ca furgó terme pral.n m es furgón  
485 parc mòbil ca furgó d'equip aquàtic terme pral.n m ca FEA siglan m es furgón de equipo acuático  es FEA  
486 parc mòbil ca furgó d'escalada i espeleologia terme pral.n m es furgón de escalada y espeleología  
487 parc mòbil ca furgó de radiocomunicacions terme pral.n m es furgón de radiocomunicaciones  
488 parc mòbil ca furgó de risc químic terme pral.n m ca FRQ siglan m es furgón de riesgo químico  es FRQ  
489 parc mòbil ca furgó de salvaments diversos terme pral.n m ca FSD siglan m es furgón de salvamentos varios  es FSV  
490 teoria del foc ca gas terme pral.n m es gas  
491 teoria del foc ca gasiforme terme pral.adj es gaseiforme  
492 teoria del foc ca gasós -osa terme pral.adj es gaseoso  
493 material operatiu ca gat hidràulic terme pral.n m es gato hidráulico  
494 material operatiu ca gat mecànic terme pral.n m es gato mecánico  
495 material operatiu ca generador d'escuma terme pral.n m es generador de espuma  
496 material operatiu ca generador elèctric terme pral.n m es generador eléctrico  
497 material operatiu ca geòfon terme pral.n m es geófono  
498 dependències ca gimnàs terme pral.n m es gimnasio  
499 material operatiu ca gos d'allaus terme pral.n m es perro de avalanchas  
500 material operatiu ca gos de rescat terme pral.n m es perro de rescate  
501 sinistres ca gota freda terme pral.n f es gota de aire frío  es gota fría  
502 sinistres ca gregal terme pral.n m es gregal  
503 parc mòbil ca grua de rescat terme pral.n f es grúa de rescate  
504 òrgans, unitats i organismes ca grup de rescat terme pral.n m es grupo de rescate  
505 material operatiu ca grup electrogen terme pral.n m es grupo electrógeno  
506 parc mòbil ca grup hidròfor terme pral.n m es grupo hidróforo  
507 personal ca guaita terme pral.n m, f es vigía  
508 material operatiu ca guant terme pral.n m es guante  
509 material operatiu ca guant de goma terme pral.n m es guante de goma  
510 personal ca guia terme pral.n m, f es guía  
511 sinistres ca guspira terme pral.n f es chispa eléctrica  es chispazo  
512 sinistres ca espurna terme pral.n f ca guspira sin. compl.n f es chispa  
513 material operatiu ca haló terme pral.n m es halón  
514 parc mòbil ca helicòpter terme pral.n m es helicóptero  
515 parc mòbil ca helitanc terme pral.n m ca helicòpter bombarder sin. compl.n m es helicóptero bombardero  es helitanque  
516 parc mòbil ca helicòpter de comandament terme pral.n m ca helicòpter de suport sin. compl.n m es helicóptero de apoyo  es helicóptero de mando  
517 parc mòbil ca helicòpter de salvament terme pral.n m es helicóptero de salvamento  
518 parc mòbil ca helicòpter de transport terme pral.n m es helicóptero de transporte  
519 parc mòbil ca helidipòsit terme pral.n m es helibalde  
520 dependències ca heliport terme pral.n m es helipuerto  
521 dependències ca helisuperfície terme pral.n f es helisuperficie  
522 prevenció ca hidrant terme pral.n m es hidrante  
523 prevenció ca hidrant de columna humida terme pral.n m es hidrante de columna húmeda  
524 prevenció ca hidrant de columna seca terme pral.n m es hidrante de columna seca  
525 prevenció ca hidrant de pericó terme pral.n m es hidrante de arqueta  
526 parc mòbil ca hidroavió terme pral.n m es hidroavión  
527 material operatiu ca hidrocarbur halogenat terme pral.n m es hidrocarburo halogenado  
528 material operatiu ca hidroejector terme pral.n m es hidroeyector  
529 material operatiu ca proporcionador terme pral.n m ca hidromesclador sin. compl.n m ca premesclador sin. compl.n m es hidromezclador  es premezclador  es proporcionador  
530 sinistres ca hipertèrmia terme pral.n f ca hiperpirèxia sin. compl.n f es hiperpirexia  es hipertermia  
531 sinistres ca hipotèrmia terme pral.n f es hipotermia  
532 material operatiu ca humectant terme pral.n m es humectante  
533 radiotransmissions ca identificació terme pral.n f es identificación  
534 teoria del foc ca ignició terme pral.n f es ignición  
535 teoria del foc ca encesa terme pral.n f ca ignició terme pral.n f es encendido  es ignición  
536 teoria del foc ca ignífer -a terme pral.adj es ignífero  
537 teoria del foc ca ignífug -a terme pral.adj es ignífugo  
538 teoria del foc ca ignifugació terme pral.n f es ignifugación  
539 teoria del foc ca ignifugant terme pral.adj es ignifugante  
540 teoria del foc ca ignifugar terme pral.v tr es ignifugar  
541 material operatiu ca immiscible terme pral.adj es inmiscible  
542 actuació ca immobilització terme pral.n f es inmobilización  
543 teoria del foc ca implosió terme pral.n f es implosión  
544 teoria del foc ca incandescència terme pral.n f es incandescencia  
545 teoria del foc ca incandescència residual terme pral.n f es incandescencia residual  
546 teoria del foc ca incandescent terme pral.adj es incandescente  
547 sinistres ca incendi d'indústria terme pral.n m ca foc d'indústria sin. compl.n m es fuego de industria  es incendio industrial  
548 sinistres ca incendi de capçades terme pral.n m ca foc de capçades sin. compl.n m es fuego de copas  es incendio de copas  
549 sinistres ca incendi dolós terme pral.n m es incendio doloso  
550 sinistres ca incendi exterior terme pral.n m es incendio exterior  
551 sinistres ca incendi fortuït terme pral.n m es incendio fortuito  
552 sinistres ca incendi interior terme pral.n m es incendio interior  
553 sinistres ca incendi massiu terme pral.n m es incendio masivo  
554 sinistres ca incendi urbà terme pral.n m es incendio urbano  
555 teoria del foc ca incendiar terme pral.v tr es incendiar  
556 sinistres ca incendiar-se terme pral.v intr pron es incendiarse  
557 sinistres ca incendiari | incendiària terme pral.n m, f es incendiario  
558 sinistres ca incendiari -ària terme pral.adj es incendiario  
559 sinistres ca incendiarisme terme pral.n m es incendiarismo  
560 teoria del foc ca incineració terme pral.n f es incineración  
561 teoria del foc ca incombustibilitat terme pral.n f es incombustibilidad  
562 teoria del foc ca índex de combustió terme pral.n m es índice de combustión  
563 teoria del foc ca inflamabilitat terme pral.n f es inflamabilidad  
564 teoria del foc ca inflamable terme pral.adj es inflamable  
565 teoria del foc ca inflamació terme pral.n f es inflamación  
566 teoria del foc ca inflamador -a terme pral.adj es inflamador  
567 teoria del foc ca inflamar terme pral.v tr es inflamar  
568 teoria del foc ca inflamar-se terme pral.v intr pron es inflamarse  
569 documentació ca comunicat d'actuació terme pral.n m ca comunicat de sinistre sin. compl.n m ca informe tècnic d'intervenció sin. compl.n m es informe técnico de intervención  es parte de actuación  es parte de siniestro  
570 teoria del foc ca inhibició terme pral.n f es inhibición  
571 teoria del foc ca ininflamabilitat terme pral.n f es ininflamabilidad  
572 teoria del foc ca ininflamable terme pral.adj es ininflamable  
573 personal ca inspector | inspectora terme pral.n m, f es inspector  
574 sinistres ca intoxicació terme pral.n f es intoxicación  
575 teoria del foc ca intumescència terme pral.n f es intumescencia  
576 teoria del foc ca intumescent terme pral.adj es intumescente  
577 sinistres ca inundació terme pral.n f es inundación  
578 prevenció ca investigació de sinistres terme pral.n f es investigación de siniestros  
579 actuació ca irritant terme pral.adj es irritante  
580 teoria del foc ca itinerari del foc terme pral.n m es itinerario del fuego  
581 material operatiu ca jaqueta de protecció terme pral.n f es chaqueta de protección  
582 material operatiu ca jaqueta de treball terme pral.n f es chaqueta de trabajo  
583 material operatiu ca jersei de treball terme pral.n m es jersey de trabajo  
584 dependències ca laboratori del foc terme pral.n m es laboratorio del fuego  
585 teoria del foc ca límit d'inflamabilitat terme pral.n m es límite de inflamabilidad  
586 actuació ca línia d'alimentació terme pral.n f es línea de alimentación  
587 material operatiu ca línia d'aspiració terme pral.n f es línea de aspiración  
588 actuació ca línia d'atac terme pral.n f es línea de ataque  
589 actuació ca línia de defensa terme pral.n f es línea de defensa  
590 sinistres ca línia de foc terme pral.n f es línea de fuego  
591 actuació ca línia de mànegues terme pral.n f es línea de mangueras  
592 actuació ca línia de protecció terme pral.n f es línea de protección  
593 teoria del foc ca líquid terme pral.n m es líquido  
594 teoria del foc ca líquid combustible terme pral.n m es líquido combustible  
595 teoria del foc ca líquid inflamable terme pral.n m es líquido inflamable  
596 material operatiu ca líquid newtonià terme pral.n m es líquido newtoniano  
597 material operatiu ca líquid polar terme pral.n m es líquido polar  
598 material operatiu ca líquid pseudoplàstic terme pral.n m es líquido pseudoplástico  
599 sinistres ca llamp terme pral.n m es rayo  
600 material operatiu ca llança terme pral.n f es lanza  
601 material operatiu ca llança d'aigua terme pral.n f es lanza de agua  
602 material operatiu ca llança d'escuma terme pral.n f es lanza de espuma  
603 material operatiu ca llança de baixa expansió terme pral.n f es lanza de baja expansión  
604 teoria del foc ca dard de foc terme pral.n m ca llança de foc sin. compl.n f ca raig de foc sin. compl.n m es dardo de fuego  
605 material operatiu ca llança de mitjana expansió terme pral.n f es lanza de media expansión  
606 material operatiu ca llança de triple efecte terme pral.n f es lanza de triple efecto  
607 material operatiu ca llanterna terme pral.n f es linterna  
608 sinistres ca garbí terme pral.n m ca llebeig sin. compl.n m es ábrego  
609 sinistres ca llengua de foc terme pral.n f es dedo de fuego  es lengua de fuego  
610 radiotransmissions ca llenguatge de ràdio terme pral.n m es lenguaje de radio  
611 radiotransmissions ca lletrejar terme pral.v tr es deletrear  
612 sinistres ca llevant terme pral.n m es levante  
613 documentació ca llibre diari d'activitats terme pral.n m es libro diario de actividades  
614 material operatiu ca llitera terme pral.n f es camilla  
615 sinistres ca burilla terme pral.n f ca llosca sin. compl.n f es colilla  
616 parc mòbil ca llum estroboscòpic terme pral.n m es estroboscópico  es luz estroboscópica  es luz giratoria  
617 parc mòbil ca llum prioritari terme pral.n m ca llum d'emergència sin. compl.n m es luz prioritaria  es prioritario  
618 parc mòbil ca llum rotatiu terme pral.n m es luz rotativa  es rotativo  
619 actuació ca logística terme pral.n f es logística  
620 dependències ca magatzem terme pral.n m es almacén  
621 material operatiu ca mànega terme pral.n f es manguera  
622 material operatiu ca mànega d'acordió terme pral.n f es canalización de fuelle  es canalización flexible  es tubo de fuelle  
623 material operatiu ca mànega d'aspiració terme pral.n f es manguera de aspiración  
624 material operatiu ca mànega d'escuma terme pral.n f es manguera de espuma  
625 material operatiu ca mànega d'impulsió terme pral.n f es manguera de impulsión  
626 material operatiu ca mànega de projecció terme pral.n f ca mànega de descàrrega sin. compl.n f es manguera de descarga  es manguera de proyección  
627 material operatiu ca mànega de primers auxilis terme pral.n f es manguera de primeros auxilios  
628 material operatiu ca mànega flexible plana terme pral.n f es manguera flexible plana  
629 material operatiu ca mànega semirígida terme pral.n f es manguera semirrígida  
630 material operatiu ca manegueta terme pral.n f es mangote  
631 material operatiu ca manòmetre terme pral.n m es manómetro  
632 material operatiu ca manta terme pral.n f es manta  
633 material operatiu ca manta isotèrmica terme pral.n f es manta isotérmica  
634 material operatiu ca manyopla terme pral.n f es manopla  
635 material operatiu ca martell pneumàtic terme pral.n m es martillo neumático  
636 material operatiu ca matafocs terme pral.n m es batefuegos  es matafuegos  
637 material operatiu ca matalàs de salt terme pral.n m es colchón de salto  
638 actuació ca matèria perillosa terme pral.n f es materia peligrosa  
639 material operatiu ca megàfon terme pral.n m es megáfono  
640 sinistres ca mestral terme pral.n m es mistral  
641 actuació ca metzina terme pral.n f es veneno  
642 actuació ca metzinós -osa terme pral.adj es venenoso  
643 radiotransmissions ca microauricular terme pral.n m es microauricular  
644 radiotransmissions ca micròfon terme pral.n m es micrófono  
645 radiotransmissions ca microtelèfon terme pral.n m es microteléfono  
646 sinistres ca migjorn terme pral.n m es sur  
647 material operatiu ca miscible terme pral.adj es miscible  
648 radiotransmissions ca missatge terme pral.n m es mensaje  
649 material operatiu ca monitor terme pral.n m es monitor  
650 material operatiu ca morrió terme pral.n m es alcachofa  
651 material operatiu ca mosquetó terme pral.n m es mosquetón  
652 material operatiu ca motobomba terme pral.n f es motobomba  
653 material operatiu ca motodisc terme pral.n m es motodisco  
654 material operatiu ca motoserra terme pral.n f es motosierra  
655 material operatiu ca motxilla portamànegues terme pral.n f es mochila portamangueras  
656 actuació ca moviment de tenalles terme pral.n m es movimiento de tenaza  
657 actuació ca moviment de ventall terme pral.n m es movimiento de abanico  
658 prevenció ca muntant terme pral.n m es montante  
659 sinistres ca naufragi terme pral.n m es naufragio  
660 teoria del foc ca nebulització terme pral.n f es nebulización  
661 radiotransmissions ca negatiu! terme pral.interj es ¡negativo!  
662 sinistres ca negligència terme pral.n f es negligencia  
663 material operatiu ca neu carbònica terme pral.n f es nieve carbónica  
664 sinistres ca ofegament terme pral.n m es ahogamiento  
665 teoria del foc ca sufocació terme pral.n f ca ofegament sin. compl.n m es sofocación  
666 teoria del foc ca sufocar terme pral.v tr ca ofegar sin. compl.v tr es ahogar  es sofocar  
667 sinistres ca ofegar-se terme pral.v intr pron es ahogarse  
668 personal ca oficial | oficiala terme pral.n m, f es oficial  
669 teoria del foc ca ona de combustió terme pral.n f es onda de combustión  
670 teoria del foc ca ona de deflagració terme pral.n f es onda de deflagración  
671 teoria del foc ca ona de detonació terme pral.n f es onda de detonación  
672 teoria del foc ca ona de xoc terme pral.n f es onda de choque  
673 radiotransmissions ca ona electromagnètica terme pral.n f es onda electromagnética  
674 teoria del foc ca ona expansiva terme pral.n f ca ona explosiva sin. compl.n f es onda de expansión  es onda de explosión  es onda explosiva  
675 radiotransmissions ca ona radioelèctrica terme pral.n f es onda radioeléctrica  
676 teoria del foc ca ona retrògrada terme pral.n f es onda retrógrada  
677 personal ca operador | operadora terme pral.n m, f es operador  
678 material operatiu ca orellera terme pral.n f es orejera  
679 material operatiu ca palanca de descàrrega terme pral.n f es palanca de descarga  
680 material operatiu ca palanca de perforació terme pral.n f ca palanca de percussió sin. compl.n f es palanca de percusión  es palanca de perforación  
681 material operatiu ca pantalla terme pral.n f es pantalla  
682 material operatiu ca pantalons de protecció terme pral.n m pl es pantalón de protección  
683 material operatiu ca pantalons de treball terme pral.n m pl es pantalón de trabajo  
684 prevenció ca paraespurnes terme pral.n m es parachispas  
685 teoria del foc ca paraflames terme pral.adj es parallamas  
686 òrgans, unitats i organismes ca parc terme pral.n m es parque  
687 dependències ca parc terme pral.n m es parque  
688 parc mòbil ca pas d'home terme pral.n m es boca de hombre  es paso de hombre  
689 dependències ca pati de pràctiques terme pral.n m es patio de prácticas  
690 prevenció ca perill terme pral.n m es peligro  
691 sinistres ca perímetre d'incendi terme pral.n m es perímetro de incendio  
692 material operatiu ca perpalina terme pral.n f es barra metálica  
693 material operatiu ca perxa aïllant terme pral.n f es pértiga aislante  
694 material operatiu ca pinces hidràuliques terme pral.n f pl es pinzas hidráulicas  
695 teoria del foc ca pirofòric -a terme pral.adj ca piròfor -a sin. compl.adj es pirofórico  es piróforo  
696 teoria del foc ca piròlisi terme pral.n f es pirólisis  
697 sinistres ca piròman | piròmana terme pral.n m, f es pirómano  
698 sinistres ca piromania terme pral.n f es piromanía  
699 actuació ca pla d'actuació terme pral.n m es plan de actuación  
700 actuació ca pla d'emergència terme pral.n m es plan de emergencia  
701 material operatiu ca pols polivalent terme pral.n f ca pols ABC sin. compl.n f ca pols antibrasa sin. compl.n f es polvo ABC  es polvo antibrasa  es polvo polivalente  
702 material operatiu ca pols convencional terme pral.n f ca pols BC sin. compl.n f es polvo BC  es polvo convencional  
703 material operatiu ca pols especial terme pral.n f es polvo especial  
704 material operatiu ca pols extintora terme pral.n f ca pols química sin. compl.n f es polvo extintor  es polvo químico  
705 prevenció ca polsador d'alarma terme pral.n m es pulsador de alarma  
706 sinistres ca ponent terme pral.n m es poniente  
707 parc mòbil ca pont de llums terme pral.n m es puente de luces  
708 personal ca portallança terme pral.n m, f es portalanza  
709 teoria del foc ca potencial calorífic terme pral.n m es potencial calorífico  
710 dependències ca pou de maniobres terme pral.n m ca pou de pràctiques sin. compl.n m es pozo de maniobras  es pozo de prácticas  
711 teoria del foc ca prendre terme pral.v intr es prender  
712 actuació ca presa de dades terme pral.n f es toma de datos  
713 teoria del foc ca pressió terme pral.n f es presión  
714 teoria del foc ca pressurització terme pral.n f es presurización  
715 teoria del foc ca pressuritzar terme pral.v tr es presurizar  
716 prevenció ca prevenció terme pral.n f es prevención  
717 prevenció ca previsió terme pral.n f es previsión  
718 òrgans, unitats i organismes ca primera sortida terme pral.n f es primera salida  
719 actuació ca primers auxilis terme pral.n m pl es primeros auxilios  
720 prevenció ca protecció terme pral.n f es protección  
721 òrgans, unitats i organismes ca protecció civil terme pral.n f es protección civil  
722 teoria del foc ca punt d'ebullició terme pral.n m es punto de ebullición  
723 teoria del foc ca punt d'ignició terme pral.n m es punto de ignición  
724 teoria del foc ca punt d'inflamació terme pral.n m es punto de inflamación  
725 material operatiu ca puntal terme pral.n m es puntal  
726 documentació ca control d'efectius operatius terme pral.n m ca quadrant sin. compl.n m es control de efectivos operativos  
727 material operatiu ca ràcord terme pral.n m es racor  es rácor  
728 radiotransmissions ca radiació terme pral.n f es radiación  
729 teoria del foc ca radiació tèrmica terme pral.n f es radiación térmica  
730 radiotransmissions ca radiar terme pral.v tr es radiar  
731 actuació ca radioactiu -iva terme pral.adj es radiactivo  
732 radiotransmissions ca radiotransmissió terme pral.n f ca radiocomunicació sin. compl.n f es radiocomunicación  es radiotransmisión  
733 radiotransmissions ca radiofreqüència terme pral.n f ca RF siglan f es radiofrecuencia  es RF  
734 actuació ca raig terme pral.n m es chorro  
735 actuació ca raig ple terme pral.n m es chorro compacto  es chorro lleno  
736 actuació ca raig polvoritzat terme pral.n m es chorro pulverizado  
737 teoria del foc ca reacció al foc terme pral.n f es reacción al fuego  
738 teoria del foc ca reacció en cadena terme pral.n f es reacción en cadena  
739 sinistres ca rebentada terme pral.n f es reventón  
740 radiotransmissions ca rebut! terme pral.interj es ¡recibido!  
741 radiotransmissions ca recepció terme pral.n f es recepción  
742 radiotransmissions ca receptor terme pral.n m es receptor  
743 teoria del foc ca recremar terme pral.v tr es requemar  
744 teoria del foc ca escòria terme pral.n f ca recrement sin. compl.n m es escoria  
745 teoria del foc ca oxidoreducció terme pral.n f ca oxidació reducció sin. compl.n f ca redox sin. compl.n f es oxidación-reducción  es redox  
746 material operatiu ca reductor terme pral.n m es reductor  
747 teoria del foc ca reescalfament terme pral.n m es recalentamiento  
748 teoria del foc ca reescalfar terme pral.v tr es recalentar  
749 teoria del foc ca refredament terme pral.n m es enfriamiento  
750 actuació ca reguarda terme pral.n f es retén  es retén de vigilancia  
751 parc mòbil ca remolc terme pral.n m es remolque  
752 parc mòbil ca remolc d'embarcació de salvament terme pral.n m ca RES siglan m es remolque de embarcación de salvamento  es RES  
753 parc mòbil ca remolc d'escala mecànica terme pral.n m ca REM siglan m es remolque de escala mecánica  es REM  
754 parc mòbil ca remolc d'ús divers terme pral.n m ca RUD siglan m es remolque de usos varios  es RUV  
755 parc mòbil ca remolc de generador d'escuma terme pral.n m ca RGE siglan m es remolque de generador de espuma  es RGE  
756 parc mòbil ca remolc de generador elèctric terme pral.n m es remolque de generador eléctrico  
757 parc mòbil ca remolc de motobomba terme pral.n m ca RM siglan m es remolque de motobomba  es RM  
758 teoria del foc ca remolí de foc terme pral.n m es torbellino de fuego  
759 radiotransmissions ca repetidor terme pral.n m es repetidor  
760 radiotransmissions ca repetiu! terme pral.interj es ¡repita!  
761 actuació ca rescat terme pral.n m es rescate  
762 actuació ca rescatar terme pral.v tr es rescatar  
763 teoria del foc ca resistència al foc terme pral.n f es resistencia al fuego  
764 teoria del foc ca respiració de l'incendi terme pral.n f es respiración del incendio  
765 prevenció ca respirador terme pral.n m ca respirall sin. compl.n m es respiradero  
766 documentació ca resum diari de serveis terme pral.n m es resumen diario de servicios  
767 teoria del foc ca retardant de flama terme pral.n m es retardador de llama  
768 teoria del foc ca retorn de flama terme pral.n m es retorno de llama  
769 teoria del foc ca revifador -a terme pral.adj
770 teoria del foc ca revifada terme pral.n f ca revifament terme pral.n m es reavivación  es reavivamiento  
771 teoria del foc ca revifar terme pral.v tr es reavivar  
772 teoria del foc ca revifar-se terme pral.v intr pron es reavivarse  
773 prevenció ca risc terme pral.n m es riesgo  
774 prevenció ca risc extraordinari terme pral.n m es riesgo extraordinario  
775 prevenció ca risc lleu terme pral.n m es riesgo ligero  
776 prevenció ca risc ordinari terme pral.n m es riesgo ordinario  
777 sinistres ca riuada terme pral.n f ca riada sin. compl.n f es riada  
778 material operatiu ca rodet terme pral.n m es carrete  
779 teoria del foc ca arroentar terme pral.v tr ca roentar sin. compl.v tr es encandecer  es enrojecer  
780 teoria del foc ca roentor terme pral.n f es candencia  
781 prevenció ca ruixador terme pral.n m es rociador  
782 sinistres ca runa terme pral.n f es escombros  es ruinas  
783 material operatiu ca sac post mortem [post mortem: la] terme pral.n m es saco post mortem  
784 dependències ca sala d'utillatge terme pral.n f es sala de útiles  
785 actuació ca salvament terme pral.n m es salvamento  
786 actuació ca salvament especial terme pral.n m es salvamento especial  
787 actuació ca salvar terme pral.v tr es salvar  
788 material operatiu ca salvavides terme pral.n m es salvavidas  
789 actuació ca sector d'actuació terme pral.n m es sector de actuación  
790 prevenció ca sector d'incendi terme pral.n m es sector de incendio  
791 radiotransmissions ca semidúplex terme pral.n m es semidúplex  
792 personal ca sergent terme pral.n m, f es sargento  
793 actuació ca actuació terme pral.n f ca intervenció terme pral.n f ca servei terme pral.n m es actuación  es intervención  es servicio  
794 òrgans, unitats i organismes ca cos de bombers terme pral.n m ca servei de bombers terme pral.n m es cuerpo de bomberos  es servicio de bomberos  
795 radiotransmissions ca silenciador terme pral.n m es silenciador  
796 radiotransmissions ca símplex terme pral.n m es símplex  
797 prevenció ca simulacre terme pral.n m es simulacro  
798 sinistres ca sinistrat | sinistrada terme pral.n m, f es siniestrado  
799 sinistres ca sinistrat -ada terme pral.adj es siniestrado  
800 sinistres ca sinistre terme pral.n m es siniestro  
801 parc mòbil ca sirena terme pral.n f es sirena  
802 prevenció ca sistema d'extinció automàtica terme pral.n m es sistema de extinción automática  
803 prevenció ca sistema d'inundació total terme pral.n m es sistema de inundación total  
804 sinistres ca sobrecàrrega terme pral.n f es sobrecarga  
805 teoria del foc ca borboll terme pral.n m ca sobreebullició sin. compl.n f es borbollón  
806 parc mòbil ca sobreeixidor terme pral.n m es aliviadero  es rebosadero  
807 teoria del foc ca sobreescalfament terme pral.n m es sobrecalentamiento  
808 teoria del foc ca sobreescalfar terme pral.v tr es sobrecalentar  
809 teoria del foc ca socarrar terme pral.v tr es chamuscar  es socarrar  
810 teoria del foc ca socarrim terme pral.n m es chamusquina  es socarra  es socarrina  
811 teoria del foc ca socarrimar terme pral.v tr
812 material operatiu ca sonda d'allaus terme pral.n f es sonda de avalanchas  
813 prevenció ca sortida d'emergència terme pral.n f es salida de emergencia  
814 personal ca sotsinspector | sotsinspectora terme pral.n m, f es subinspector  
815 teoria del foc ca sutge terme pral.n m es hollín  es tizne  
816 teoria del foc ca sutjós -osa terme pral.adj es holliniento  
817 actuació ca tàctica terme pral.n f es táctica  
818 actuació ca tallafoc terme pral.adj es cortafuego  
819 actuació ca tallafoc terme pral.n m es cortafuegos  
820 dependències ca taller d'eines terme pral.n m es taller de herramientas  
821 dependències ca taller mecànic terme pral.n m es taller mecánico  
822 material operatiu ca taxa d'aplicació terme pral.n f es tasa de aplicación  
823 radiotransmissions ca telecomunicació terme pral.n f es telecomunicación  
824 teoria del foc ca temperatura terme pral.n f es temperatura  
825 teoria del foc ca temperatura crítica terme pral.n f es temperatura crítica  
826 teoria del foc ca temperatura de combustió terme pral.n f ca temperatura de flama terme pral.n f es temperatura de combustión  
827 sinistres ca tempestat de foc terme pral.n f es tempestad de fuego  
828 teoria del foc ca temps d'encesa terme pral.n m es tiempo de encendido  
829 teoria del foc ca temps d'exposició terme pral.n m es tiempo de exposición  
830 teoria del foc ca pressió de vapor terme pral.n f ca tensió de vapor terme pral.n f es presión de vapor  es tensión de vapor  
831 teoria del foc ca teoria del foc terme pral.n f es teoría del fuego  
832 teoria del foc ca tèrmic -a terme pral.adj es térmico  
833 teoria del foc ca difusió tèrmica terme pral.n f ca termodifusió sin. compl.n f es difusión térmica  
834 teoria del foc ca termoendurible terme pral.adj es termoendurecible  
835 teoria del foc ca termoestable terme pral.adj es termoestable  es termostable  
836 teoria del foc ca termòfor -a terme pral.adj es termóforo  
837 teoria del foc ca termolàbil terme pral.adj es termolábil  
838 teoria del foc ca termòlisi terme pral.n f es termólisis  
839 sinistres ca termopatia terme pral.n f es termopatía  
840 teoria del foc ca termoplàstic -a terme pral.adj es termoplástico  
841 material operatiu ca ternal de palanca terme pral.n m
842 sinistres ca sisme terme pral.n m ca terratrèmol terme pral.n m es seísmo  es sismo  es terremoto  
843 teoria del foc ca tetraedre del foc terme pral.n m es tetraedro del fuego  
844 teoria del foc ca tirar terme pral.v intr es tirar  
845 teoria del foc ca tiratge terme pral.n m ca tir sin. compl.n m es tiro  
846 material operatiu ca tisores mixtes terme pral.n f pl es pinzas mixtas  
847 material operatiu ca torn terme pral.n m es torno  
848 radiotransmissions ca torre d'antena terme pral.n f ca torre de comunicacions terme pral.n f es torre de antena  es torre de comunicaciones  
849 dependències ca torre de maniobres terme pral.n f ca torre de pràctiques sin. compl.n f es torre de maniobras  es torre de prácticas  
850 material operatiu ca torre portàtil terme pral.n f es torre portátil  
851 material operatiu ca torxa terme pral.n f es antorcha  es antorcha de goteo  
852 material operatiu ca tovera terme pral.n f es tobera  
853 actuació ca tòxic -a terme pral.adj es tóxico  
854 actuació ca toxicitat terme pral.n f es toxicidad  
855 material operatiu ca Tractel terme pral.n m
856 sinistres ca tramuntana terme pral.n f es tramontana  
857 radiotransmissions ca transceptor fix terme pral.n m es transceptor fijo  
858 radiotransmissions ca transceptor mòbil terme pral.n m es transceptor móvil  
859 radiotransmissions ca transceptor portàtil terme pral.n m ca walkie-talkie sin. compl.n m es equipo portátil  es transceptor portátil  es walkie-talkie  
860 radiotransmissions ca transmetre terme pral.v tr es transmitir  
861 radiotransmissions ca transmissor terme pral.n m es transmisor  
862 radiotransmissions ca transceptor terme pral.n m ca transmissor-receptor sin. compl.n m es transceptor  
863 sinistres ca traumatisme terme pral.n m es traumatismo  
864 òrgans, unitats i organismes ca unitat d'intervenció terme pral.n f ca sortida sin. compl.n f ca tren d'auxili sin. compl.n m es salida  es tren de auxilio  es unidad de intervención  
865 parc mòbil ca trencant terme pral.n m es rompeolas  
866 teoria del foc ca triangle del foc terme pral.n m es triángulo del fuego  
867 material operatiu ca trifurcació terme pral.n f es trifurcación  
868 material operatiu ca trossejadora elèctrica terme pral.n f es tronzadora eléctrica  
869 dependències ca túnel del foc terme pral.n m es túnel del fuego  
870 material operatiu ca turbobomba terme pral.n f es turbobomba  
871 parc mòbil ca unitat lleugera de comandament terme pral.n f ca ULC siglan f es unidad ligera de jefatura  es unidad ligera de mando  es ULJ  
872 material operatiu ca ulleres de protecció terme pral.n f pl es gafas de protección  
873 parc mòbil ca unitat mòbil de comandament terme pral.n f ca UMC siglan f es unidad móvil de jefatura  es unidad móvil de mando  es UMJ  
874 parc mòbil ca unitat d'intendència i subministrament terme pral.n f ca UIS siglan f es unidad de intendencia y suministro  es UIS  
875 parc mòbil ca unitat de neu i forestal terme pral.n f ca NIF siglan f es unidad de nieve y forestal  es NIF  
876 parc mòbil ca unitat de personal i càrrega terme pral.n f ca UPC siglan f es unidad de personal y carga  es UPC  
877 parc mòbil ca unitat de transport de bombes terme pral.n f ca UTB siglan f es unidad de transporte de bombas  es UTB  
878 parc mòbil ca unitat de transport pesant terme pral.n f ca UTP siglan f es unidad de transporte pesado  es UTP  
879 material operatiu ca vacuòmetre terme pral.n m es vacuómetro  
880 parc mòbil ca vaixell d'extinció terme pral.n m es buque contra incendios  
881 material operatiu ca vàlvula terme pral.n f es válvula  
882 material operatiu ca vàlvula d'aspiració terme pral.n f ca vàlvula de peu sin. compl.n f es válvula de aspiración  es válvula de pie  
883 material operatiu ca vàlvula d'assentament terme pral.n f es válvula de asiento  
884 material operatiu ca vàlvula de bola terme pral.n f es válvula de bola  es válvula esférica  
885 material operatiu ca vàlvula de papallona terme pral.n f es válvula de mariposa  
886 material operatiu ca vàlvula de purga terme pral.n f es válvula de purga  
887 material operatiu ca vàlvula de regulació terme pral.n f es válvula de reglaje  
888 material operatiu ca vàlvula de retenció terme pral.n f es válvula de retención  
889 material operatiu ca vàlvula de seguretat terme pral.n f es válvula de seguridad  
890 teoria del foc ca vapor terme pral.n m es vapor  
891 teoria del foc ca vaporització terme pral.n f es vaporización  
892 teoria del foc ca vaporització instantània terme pral.n f es vaporización súbita  
893 parc mòbil ca vehicle de pols i neu terme pral.n m ca VPN siglan m es vehículo de polvo y nieve  es VPN  
894 material operatiu ca velocitat de drenatge terme pral.n f es velocidad de drenaje  
895 sinistres ca velocitat del vent terme pral.n f es velocidad del viento  
896 sinistres ca vent dominant terme pral.n m es viento dominante  
897 actuació ca ventall d'aigua terme pral.n m es abanico de agua  
898 prevenció ca ventilació terme pral.n f es ventilación  
899 sinistres ca vessament terme pral.n m es derrame  
900 sinistres ca vessament terme pral.n m es derrame  
901 material operatiu ca vestit d'aproximació terme pral.n m es traje de aproximación  
902 material operatiu ca vestit de penetració terme pral.n m es traje de penetración  
903 material operatiu ca vestit isotèrmic terme pral.n m es traje isotérmico  
904 radiotransmissions ca veu tipus terme pral.n f es mensaje tipo  es voz-tipo  
905 prevenció ca via d'evacuació terme pral.n f es vía de evacuación  
906 prevenció ca via d'evacuació protegida terme pral.n f es vía de evacuación protegida  
907 sinistres ca víctima terme pral.n f es víctima  
908 material operatiu ca visor terme pral.n m es visor  
909 actuació ca vol de reconeixement terme pral.n m es vuelo de reconocimiento  
910 actuació ca vol estacionari terme pral.n m es vuelo estacionario  
911 teoria del foc ca volàtil terme pral.adj es volátil  
912 teoria del foc ca volatilitat terme pral.n f es volatilidad  
913 teoria del foc ca volatilització terme pral.n f es volatilización  
914 sinistres ca xaloc terme pral.n m es siroco  
915 parc mòbil ca xarxa de càrrega terme pral.n f es red de carga  
916 radiotransmissions ca xarxa de comunicacions terme pral.n f es red de comunicaciones  
917 material operatiu ca xiulet terme pral.n m es silbato  
918 sinistres ca col·lisió terme pral.n f ca topada sin. compl.n f ca xoc sin. compl.n m es choque  es colisión  
919 sinistres ca xoc elèctric terme pral.n m es choque eléctrico  es sacudida eléctrica  
920 òrgans, unitats i organismes ca zona terme pral.n f es zona  
921 teoria del foc ca zona de calor terme pral.n f es zona de calor  
922 radiotransmissions ca zona de cobertura terme pral.n f es zona de cobertura  
923 teoria del foc ca zona de temperatura terme pral.n f es zona de temperatura  
924 radiotransmissions ca zona d'ombra terme pral.n f ca zona fosca terme pral.n f es zona de sombra