Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 conceptes generals > immunologia ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m es anticuerpo  es Ac  fr anticorps  fr Ac  en antibody  en Ab  
2 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  es inmunopotenciador  fr adjuvant  en adjuvant  
3 conceptes generals > immunologia ca antigen terme pral.n m ca Ag abrev.n m es antígeno  es Ag  fr antigène  fr Ag  en antigen  en Ag  
4 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca toxoide terme pral.n m ca anatoxina sin. compl.n f es anatoxina  es toxoide  fr anatoxine  fr toxoïde  en anatoxin  en toxoid  
5 conceptes generals > immunologia ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  
6 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca calendari de vacunacions terme pral.n m ca calendari vacunal terme pral.n m es calendario de vacunación  es calendario de vacunaciones  es calendario vacunal  fr calendrier de vaccination  en immunization schedule  en vaccination schedule  
7 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca campanya de vacunació terme pral.n f ca campanya vacunal terme pral.n f es campaña de vacunación  es campaña vacunal  fr campagne de vaccination  en immunization campaign  en vaccination campaign  
8 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca carnet de vacunacions terme pral.n m ca carnet vacunal terme pral.n m es carné de vacunación  es carné de vacunas  fr carnet de vaccination  fr dossier d'immunisation  fr fiche d'immunisation  en immunization record  en vaccination record  
9 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca càrrega antigènica terme pral.n f es carga antigénica  fr charge antigénique  en antigenic load  
10 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca cobertura de vacunació terme pral.n f ca cobertura vacunal terme pral.n f es cobertura de vacunación  es cobertura vacunal  fr couverture de vaccination  fr couverture vaccinale  en immunization coverage  en vaccin coverage  en vaccination coverage  
11 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca dosi de record terme pral.n f ca dosi de reforç sin. compl.n f es dosis de recuerdo  es dosis de refuerzo  fr dose de rappel  fr dose de réactivation  en booster  en booster dose  
12 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca efectivitat vacunal terme pral.n f es efectividad vacunal  es eficacia vacunal real  fr effectivité vaccinale  en vaccine effectiveness  
13 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca eficàcia vacunal terme pral.n f es eficacia vacunal  es eficacia vacunal teórica  fr efficacité vaccinale  en vaccinal efficacy  en vaccine efficacy  
14 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca eficiència vacunal terme pral.n f es eficiencia vacunal  fr efficience vaccinale  en vaccinal efficiency  
15 conceptes generals > epidemiologia ca eliminació terme pral.n f es eliminación  fr élimination  en elimination  
16 conceptes generals > epidemiologia ca erradicació terme pral.n f es erradicación  fr éradication  en eradication  
17 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca estratègia del niu terme pral.n f es estrategia del nido  es vacunación del nido  fr stratégie du cocooning  fr vaccination familiale  en cocoon strategy  en cocooning  
18 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca fallada vacunal terme pral.n f es fallo vacunal  fr échec vaccinal  en vaccine failure  
19 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca fallada vacunal primària terme pral.n f es fallo vacunal primario  fr échec vaccinal primaire  en primary vaccine failure  en PVF  
20 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca fallada vacunal secundària terme pral.n f es fallo vacunal secundario  fr échec vaccinal secondaire  en secondary vaccine failure  en SVF  
21 conceptes generals > immunologia ca immunoglobulina terme pral.n f ca Ig abrev.n f es inmunoglobulina  es Ig  fr immunoglobuline  fr Ig  en immunoglobulin  en Ig  
22 conceptes generals > immunologia ca immune terme pral.adj es inmune  fr immun -une  en immune  
23 conceptes generals > immunologia ca immunitat terme pral.n f es inmunidad  fr immunité  en immunity  
24 conceptes generals > immunologia ca immunitat activa terme pral.n f es inmunidad activa  fr immunité active  en active immunity  
25 conceptes generals > immunologia ca immunitat adaptativa terme pral.n f ca immunitat adquirida terme pral.n f es inmunidad adaptativa  es inmunidad adquirida  fr immunité acquise  fr immunité adaptative  en acquired immunity  en adaptive immunity  
26 conceptes generals > immunologia ca immunitat de grup terme pral.n f ca immunitat col·lectiva sin. compl.n f ca immunitat de comunitat sin. compl.n f es inmunidad colectiva  es inmunidad de comunidad  es inmunidad de grupo  fr immunité collective  fr immunité de groupe  en community immunity  en herd immunity  
27 conceptes generals > immunologia ca immunitat específica terme pral.n f es inmunidad específica  fr immunité spécifique  en specific immunity  
28 conceptes generals > immunologia ca immunitat inespecífica terme pral.n f es inmunidad inespecífica  es inmunidad no específica  fr immunité non spécifique  en nonspecific immunity  
29 conceptes generals > immunologia ca immunitat innata terme pral.n f ca immunitat natural sin. compl.n f es inmunidad genética  es inmunidad innata  es inmunidad natural  fr immunité innée  fr immunité naturelle  en innate immunity  en native immunity  en natural immunity  
30 conceptes generals > immunologia ca immunitat passiva terme pral.n f es inmunidad pasiva  fr immunité passive  en passive immunity  
31 conceptes generals > immunologia ca immunització terme pral.n f es inmunización  fr immunisation  en immunisation  en immunization  
32 conceptes generals > vacunologia ca vacunació terme pral.n f ca immunització activa sin. compl.n f ca vaccinació sin. compl.n f es inmunización activa  es vacunación  fr immunisation active  fr vaccination  en active immunization  en vaccination  
33 conceptes generals > immunologia ca immunitzar terme pral.v tr es inmunizar  fr immuniser  en immunise, to  en immunize, to  
34 conceptes generals > immunologia ca immunogen -ògena terme pral.adj es inmunogénico -ca  es inmunógeno -na  fr immunogène  en immunogenic  
35 conceptes generals > immunologia ca immunogenicitat terme pral.n f es inmunogenicidad  fr immunogénicité  en immunogenicity  
36 conceptes generals > vacunologia ca malaltia immunoprevenible terme pral.n f ca malaltia vacunable sin. compl.n f es enfermedad inmunoprevenible  es enfermedad prevenible por vacunación  es enfermedad vacunable  fr maladie à prévention vaccinale  fr maladie évitable par la vaccination  en vaccinable disease  en vaccine-preventable disease  en VPD  
37 conceptes generals > immunologia ca memòria immunitària terme pral.n f es memoria inmunitaria  es memoria inmunológica  fr mémoire immunologique  en immunological memory  
38 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca pauta de vacunació terme pral.n f ca pauta vacunal terme pral.n f es pauta de vacunación  es pauta vacunal  fr schéma de vaccination  fr schéma vaccinal  en immunization schedule  en vaccination schedule  
39 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca pauta de vacunació accelerada terme pral.n f es pauta de vacunación acelerada  fr schéma de vaccination accélérée  fr schéma vaccinal accéléré  en accelerated immunization schedule  en accelerated vaccination schedule  
40 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca població diana terme pral.n f ca població objectiu terme pral.n f es población destinataria  es población diana  es población objetivo  fr population cible  en target population  
41 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca primovacunació terme pral.n f ca vacunació primària terme pral.n f es primovacunación  fr primo-vaccination  fr vaccination primaire  en primary immunization  en primary vaccination  
42 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca programa de vacunació terme pral.n m ca programa vacunal terme pral.n m es programa de inmunización  es programa de vacunación  fr programme d'immunisation  fr programme de vaccination  en immunization program  en vaccination program  
43 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca punt d'injecció terme pral.n m ca punt d'inoculació terme pral.n m es lugar de inyección  es punto de inoculación  es punto de inyección  fr point d'injection  fr point d'inoculation  fr site d'injection  en injection site  en site of injection  en site of inoculation  
44 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca reacció adversa a vacuna terme pral.n f ca RAV siglan f es reacción adversa a vacuna  es RAV  fr réaction indésirable à un vaccin  en vaccine adverse reaction  
45 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca reacció general terme pral.n f ca reacció sistèmica terme pral.n f es reacción general  es reacción sistémica  fr réaction générale  fr réaction systémique  en general reaction  en systemic reaction  
46 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca reacció local terme pral.n f es reacción local  fr réaction locale  en injection site reaction  en local reaction  
47 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca reactogenicitat terme pral.n f es reactogenicidad  fr réactogénicité  en reactogenicity  
48 conceptes generals > immunologia ca resposta immunitària terme pral.n f es respuesta inmune  es respuesta inmunitaria  es respuesta inmunológica  fr réponse immune  fr réponse immunitaire  en immune response  
49 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca revacunació terme pral.n f ca revaccinació sin. compl.n f es revacunación  fr revaccination  en revaccination  
50 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca revacunar terme pral.v tr ca revaccinar sin. compl.v tr es revacunar  fr revacciner  en revaccinate, to  
51 conceptes generals > microbiologia ca serogrup terme pral.n m es serogrupo  fr sérogroupe  en serogroup  
52 conceptes generals > microbiologia ca serotip terme pral.n m ca serotipus sin. compl.n m ca serovar sin. compl.n f es serotipo  es serovariedad  es tipo serológico  es variedad serológica  fr sérotype  fr sérovar  fr type sérologique  en serotype  en serovar  
53 conceptes generals > microbiologia ca soca terme pral.n f es cepa  es estirpe  es estirpe celular  fr souche  en line  en strain  
54 conceptes generals > immunologia ca susceptible terme pral.adj es susceptible  fr susceptible  en susceptible  
55 conceptes generals > immunologia ca títol d'anticossos terme pral.n m es título  es título de anticuerpos  fr titre  fr titre d'anticorps  en antibody titer  en antibody titre  en titer  en titre  
56 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antidiftèrica terme pral.n f ca vacuna contra la diftèria terme pral.n f ca toxoide diftèric sin. compl.n m es toxoide diftérico  es vacuna antidiftérica  es vacuna contra la difteria  fr vaccin antidiphtérique  en diphtheria toxoid  en diphtheria vaccine  
57 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antitetànica terme pral.n f ca vacuna contra el tètanus terme pral.n f ca toxoide tetànic sin. compl.n m ca vacuna T sin. compl.n f es toxoide tetánico  es vacuna antitetánica  es vacuna contra el tétanos  es T  fr vaccin antitétanique  fr vaccin contre le tétanos  fr T  en tetanus toxoid  en tetanus vaccine  en T  en TT  
58 conceptes generals > vacunologia ca vacuna terme pral.n f ca vaccí sin. compl.n m es vacuna  fr vaccin  en vaccine  
59 conceptes generals > vacunologia ca vacunar terme pral.v tr ca vaccinar sin. compl.v tr es vacunar  fr vacciner  en vaccinate, to  
60 conceptes generals > vacunologia ca vacunal terme pral.adj ca vaccínic -a sin. compl.adj es vacunal  fr vaccinal -ale  en vaccinal  
61 conceptes generals > vacunologia ca vacunologia terme pral.n f ca vaccinologia sin. compl.n f es vaccinología  es vacunología  fr vaccinologie  en vaccinology  
62 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna de subunitats terme pral.n f ca vacuna acel·lular sin. compl.n f es vacuna acelular  es vacuna de subunidades  fr vaccin à sous-unités  fr vaccin acellulaire  fr vaccin sous-unitaire  en acellular vaccine  en subunit vaccine  
63 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna adjuvada terme pral.n f es vacuna adyuvada  es vacuna adyuvantada  es vacuna con adyuvante  es vacuna potenciada  fr vaccin adjuvanté  fr vaccin adjuvé  fr vaccin avec adjuvant  en adjuvanted vaccine  
64 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna adsorbida terme pral.n f es vacuna adsorbida  fr vaccin adsorbé  en adsorbe vaccine  
65 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-encefalitis centreeuropea terme pral.n f ca vacuna contra l’encefalitis centreeuropea terme pral.n f ca vacuna ECE sin. compl.n f es vacuna contra la encefalitis centroeuropea  es vacuna contra la encefalitis por garrapatas  fr vaccin contre l'encéphalite à tiques  en tick-borne encephalitis vaccine  
66 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-encefalitis japonesa terme pral.n f ca vacuna contra l'encefalitis japonesa terme pral.n f ca vacuna EJ sin. compl.n f es vacuna contra la encefalitis japonesa  fr vaccin contre l'encéphalite japonaise  en Japanese encephalitis vaccine  
67 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-grip A(H1N1) terme pral.n f ca vacuna contra la grip A(H1N1) terme pral.n f es vacuna antigripal A/H1N1  es vacuna H1N1  fr vaccin anti-H1N1  fr vaccin contre la grippe pandémique A (H1N1)  en H1N1 vaccine  en influenza A (H1N1) vaccine  
68 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-grip A(H5N1) terme pral.n f ca vacuna contra la grip A(H5N1) terme pral.n f es vacuna antigripal A/H5N1  es vacuna H5N1  fr vaccin anti-H5N1  fr vaccin contre la grippe pandémique A (H5N1)  en H5N1 vaccine  en influenza A (H5N1) vaccine  
69 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna anti-Haemophilus influenzae tipus b conjugada terme pral.n f ca vacuna contra Haemophilus influenzae tipus b conjugada terme pral.n f ca vacuna Hib sin. compl.n f es vacuna conjugada anti-Haemophilus influenzae tipo b  es vacuna Hib  es Hib  fr vaccin conjugué anti-Haemophilus influenzae type b  fr vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae type b  fr vaccin Hib  fr Hib  en Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine  en Hib vaccine  en Hib  
70 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-hepatitis A terme pral.n f ca vacuna contra l'hepatitis A terme pral.n f ca vacuna HA sin. compl.n f es vacuna antihepatítica A  es vacuna antihepatitis A  es vacuna contra la hepatitis A  es HA  fr vaccin anti-hépatite A  fr vaccin antihépatite A  fr vaccin contre l'hépatite A  fr vaccin HA  en hepatitis A vaccine  en HepA  
71 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-hepatitis A i B terme pral.n f ca vacuna contra les hepatitis A i B terme pral.n f ca vacuna HAB sin. compl.n f es vacuna antihepatítica A+B  es HAB  fr vaccin contre les hépatites A et B  fr vaccin HAB  en hepatitis A and B vaccine  en HepA-HepB  
72 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-hepatitis B terme pral.n f ca vacuna contra l'hepatitis B terme pral.n f ca vacuna HB sin. compl.n f es vacuna antihepatítica B  es vacuna antihepatitis B  es vacuna contra la hepatitis B  es HB  fr vaccin anti-hépatite B  fr vaccin antihépatite B  fr vaccin contre l'hépatite B  fr vaccin HB  en hepatitis B vaccine  en HepB  
73 vacunes preventives > vacunes víriques ca vacuna anti-herpes zòster terme pral.n f ca vacuna contra l'herpes zòster terme pral.n f ca vacuna HZ sin. compl.n f es vacuna contra el herpes zóster  fr vaccin contre l'herpès zoster  fr vaccin contre le zona  en herpes zoster vaccine  en shingles vaccine  en varicella zoster vaccine  en HZV  
74 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna anti-meningococ A conjugada terme pral.n f ca vacuna contra el meningococ A conjugada terme pral.n f ca vacuna MA sin. compl.n f es vacuna antimeningocócica A conjugada  es MenA  fr vaccin antiméningococcique A conjugué  en meningococcal A conjugate vaccine  en MenA  
75 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna anti-meningococ B de quatre components terme pral.n f ca vacuna contra el meningococ B de quatre components terme pral.n f ca vacuna MB4 sin. compl.n f es vacuna multicomponente antimeningocócica B  es 4CMenB  es MenB  fr vaccin multicomposant contre le meningocoque B  fr 4CMenB  en multicomponent meningococcal B vaccine  en 4CMenB  
76 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna anti-meningococ C conjugada terme pral.n f ca vacuna contra el meningococ C conjugada terme pral.n f ca vacuna MC sin. compl.n f es vacuna antimeningocócica C conjugada  es MenC  fr vaccin antiméningococcique C conjugué  en meningococcal C conjugate vaccine  en MenC  
77 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-virus del papil·loma humà terme pral.n f ca vacuna contra el virus del papil·loma humà terme pral.n f ca vacuna VPH sin. compl.n f es vacuna contra el virus del papiloma humano  es vacuna VPH  fr vaccin contre le papillomavirus humain  fr vaccin contre le virus du papillome humain  fr vaccin VPH  en HPV vaccine  en human papillomavirus vaccine  en human wart virus vaccine  en HPV  
78 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-virus del papil·loma humà nonavalent terme pral.n f ca vacuna contra el virus del papil·loma humà nonavalent terme pral.n f ca vacuna VPH9 sin. compl.n f es vacuna nonavalente contra el virus del papiloma humano  es VPH-9  en human papillomavirus 9-valent vaccine  en 9vHPV  en HPV9  
79 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-virus del papil·loma humà tetravalent terme pral.n f ca vacuna contra el virus del papil·loma humà tetravalent terme pral.n f ca vacuna VPH4 sin. compl.n f es vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano  es VPH-4  fr vaccin quadrivalent contre le virus du papillome humain (types 6, 11, 16 et 18)  fr vaccin VPH4  en human papillomavirus quadrivalent vaccine  en 4vHPV  en HPV4  
80 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna anti-virus del papil·loma humà tipus 16 i 18 terme pral.n f ca vacuna contra el virus del papil·loma humà tipus 16 i 18 terme pral.n f ca vacuna VPH2 sin. compl.n f es vacuna bivalente contra el virus del papiloma humano  es VPH-2  fr vaccin bivalent contre le virus du papillome humain  fr vaccin VPH2  en human papillomavirus bivalent vaccine  en 2vHPV  en HPV2  
81 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antiamaríl·lica terme pral.n f ca vacuna contra la febre groga terme pral.n f ca vacuna FG sin. compl.n f es vacuna antiamarílica  es vacuna contra la fiebre amarilla  fr vaccin anti-amaril  fr vaccin antiamaril  fr vaccin contre la fièvre jaune  fr FJ  en yellow fever vaccine  
82 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna bacteriana terme pral.n f ca vacuna antibacteriana sin. compl.n f es vacuna antibacteriana  es vacuna bacteriana  fr vaccin antibactérien  fr vaccin bactérien  en bacterial vaccine  
83 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna anticolèrica terme pral.n f ca vacuna contra el còlera terme pral.n f ca vacuna C sin. compl.n f es vacuna anticolérica  es vacuna contra el cólera  fr vaccin anticholérique  en cholera vaccine  
84 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular terme pral.n f ca vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular terme pral.n f ca vacuna DTPa· sin. compl.n f ca vacuna dTpa sin. compl.n f ca vacuna triple bacteriana sin. compl.n f es vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular  es vacuna triple bacteriana  es DTPa·  es dTpa  fr vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire  fr dTca·  fr DTCa  en diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis vaccine  en diphtheria, tetanus and acellular pertussis vaccine  en diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine  en DTaP vaccine  en Tdap vaccine  en tetanus and diphtheria toxoids and acellular pertussis vaccine  en tetanus, diphtheria and acellular pertussis vaccine  en tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine  en DTaP  en Tdap  
85 vacunes preventives > vacunes víriques ca vacuna antigripal terme pral.n f ca vacuna contra la grip terme pral.n f ca vacuna G sin. compl.n f es vacuna antigripal  es vacuna contra la gripe  fr vaccin antigrippal  en flu vaccine  en influenza vaccine  en influenza virus vaccine  
86 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent terme pral.n f ca vacuna contra el meningococ conjugada tetravalent terme pral.n f ca vacuna MACWY sin. compl.n f es vacuna antimeningocócica tetravalente  es MenACWY  fr vaccin antiméningococcique tétravalent  en tetravalent meningococcal vaccine  en MCV4  en MenACWY  
87 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antiparotidítica terme pral.n f ca vacuna contra la parotiditis terme pral.n f ca vacuna contra les galteres sin. compl.n f es vacuna antiparotidítica  es vacuna contra la parotiditis  es vacuna contra las paperas  fr vaccin anti-ourlein  fr vaccin antiourlein  fr vaccin contre les oreillons  en mumps vaccine  en mumps virus vaccine  
88 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antipertússica terme pral.n f ca vacuna contra la tos ferina terme pral.n f es vacuna antitosferínica  es vacuna contra la tos ferina  fr vaccin anticoqueluche  fr vaccin anticoquelucheux  fr vaccin contre la coqueluche  en pertussis vaccine  en whooping cough vaccine  
89 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antipneumocòccica terme pral.n f ca vacuna contra el pneumococ terme pral.n f ca vacuna Pn sin. compl.n f es vacuna antineumocócica  es vacuna contra el neumococo  es VNC  fr vaccin antipneumococcique  en pneumococcal vaccine  
90 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antipneumocòccica 23-valent terme pral.n f ca vacuna contra el pneumococ 23-valent terme pral.n f ca vacuna Pn23 sin. compl.n f es vacuna antineumocócica 23-valente  es vacuna antineumocócica de polisacáridos  es VNP23  fr vaccin antipneumococcique polyosidique 23-valent  fr Pn23  fr VP23  en pneumococcal polysaccharide vaccine  en 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine  en PPSV23  en PPV  
91 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antipneumocòccica conjugada 13-valent terme pral.n f ca vacuna contra el pneumococ conjugada 13-valent terme pral.n f ca vacuna Pn13 sin. compl.n f es vacuna antineumocócica conjugada 13-valente  es vacuna antineumocócica conjugada tridecavalente  es VNC13  fr vaccin antipneumococcique conjugué 13-valent  fr Pn13  fr VPC13  en 13-valent pneumococcal conjugate vaccine  en PCV13  
92 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antipneumocòccica conjugada decavalent terme pral.n f ca vacuna contra el pneumococ conjugada decavalent terme pral.n f ca vacuna Pn10 sin. compl.n f es vacuna antineumocócica conjugada 10-valente  es vacuna antineumocócica conjugada decavalente  es VNC10  fr vaccin antipneumococcique conjugué 10-valent  fr Pn10  fr VPC10  en 10-valent pneumococcal conjugate vaccine  en PCV10  
93 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antipneumocòccica conjugada heptavalent terme pral.n f ca vacuna contra el pneumococ conjugada heptavalent terme pral.n f ca vacuna Pn7 sin. compl.n f es vacuna antineumocócica conjugada 7-valente  es vacuna antineumocócica conjugada heptavalente  es VNC7  fr vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent  fr Pn7  fr VPC7  en heptavalent pneumococcal conjugate vaccine  en 7-valent pneumococcal conjugate vaccine  en PCV7  
94 vacunes preventives > vacunes víriques ca vacuna antipoliomielítica terme pral.n f ca vacuna contra la poliomielitis terme pral.n f ca vacuna PI sin. compl.n f ca vacuna PO sin. compl.n f es vacuna antipoliomielítica  es vacuna contra la poliomielitis  es VPI  es VPO  fr vaccin antipoliomyélitique  fr VPI  fr VPO  en polio vaccine  en poliomyelitis vaccine  en poliovirus vaccine  en IPV  en OPV  
95 vacunes preventives > vacunes víriques inactivades ca vacuna antiràbica terme pral.n f ca vacuna contra la ràbia terme pral.n f ca vacuna Ra sin. compl.n f es vacuna antirrábica  es vacuna contra la rabia  fr vaccin antirabique  fr vaccin contre la rage  en human diploid cell vaccine  en rabies vaccine  
96 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antirotavírica terme pral.n f ca vacuna contra el rotavirus terme pral.n f ca vacuna RV sin. compl.n f es vacuna antirrotavírica  es vacuna contra el rotavirus  es RV  fr vaccin antirotavirus  fr vaccin contre le rotavirus  en rotavirus vaccine  en RV  
97 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antirubeòlica terme pral.n f ca vacuna contra la rubèola terme pral.n f es vacuna antirrubeólica  es vacuna contra la rubéola  fr vaccin antirubéoleux  fr vaccin antirubéolique  fr vaccin contre la rubéole  en rubella vaccine  en rubella virus vaccine  
98 vacunes preventives > vacunes bacterianes inactivades ca vacuna antitetànica i antidiftèrica terme pral.n f ca vacuna contra el tètanus i la diftèria terme pral.n f ca vacuna Td sin. compl.n f es vacuna antitetánica y antidiftérica  es vacuna contra el tétanos y la difteria  es Td  fr vaccin contre la diphtérie et le tétanos  fr dT  en tetanus and diphtheria toxoids vaccine  en tetanus and diphtheria vaccine  en tetanus-diphtheria vaccine  en Td  
99 vacunes preventives > vacunes bacterianes ca vacuna antitifoidal terme pral.n f ca vacuna contra la febre tifoide terme pral.n f ca vacuna FT sin. compl.n f es vacuna antitifoidea  es vacuna contra la fiebre tifoidea  fr vaccin antityphoïdique  fr vaccin contre la fièvre typhoïde  fr vaccin contre la typhoïde  en typhoid vaccine  
100 vacunes preventives > vacunes bacterianes atenuades ca vacuna antituberculosa terme pral.n f ca vacuna contra la tuberculosi terme pral.n f ca vacuna BCG sin. compl.n f es vacuna antituberculosa  es vacuna BCG  es vacuna contra la tuberculosis  es vacuna de Calmette-Guérin  fr vaccin antituberculeux  fr vaccin BCG  fr vaccin contre la tuberculose  en bacillus Calmette-Guérin vaccine  en BCG vaccine  en tuberculosis vaccine  en BCG  
101 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antivaricel·losa terme pral.n f ca vacuna contra la varicel·la terme pral.n f ca vacuna V sin. compl.n f es vacuna antivaricela  es vacuna antivaricelosa  es vacuna contra la varicela  es Var  fr vaccin antivaricelle  fr vaccin antivaricelleux  fr vaccin contre la varicelle  en varicella vaccine  en VAR  
102 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antivariolosa terme pral.n f ca vacuna contra la verola terme pral.n f es vacuna antivariólica  es vacuna contra la viruela  fr vaccin antivariolique  fr vaccin contre la variole  en smallpox vaccine  
103 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna vírica terme pral.n f ca vacuna antivírica sin. compl.n f es vacuna antiviral  es vacuna antivírica  es vacuna viral  es vacuna vírica  fr vaccin antiviral  fr vaccin viral  en viral vaccine  en virus vaccine  
104 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antixarampionosa terme pral.n f ca vacuna contra el xarampió terme pral.n f es vacuna antisarampionosa  es vacuna contra el sarampión  fr vaccin antimorbilleux  fr vaccin antirougeoleux  fr vaccin contre la rougeole  en measles vaccine  en measles virus vaccine  
105 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica terme pral.n f ca vacuna contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis terme pral.n f ca vacuna triple vírica sin. compl.n f ca vacuna XRP sin. compl.n f es vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis  es vacuna SRP  es vacuna triple vírica  es vacuna TV  es SRP  es TV  fr vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole  fr vaccin ROR  fr ROR  en measles, mumps, and rubella vaccine  en measles, mumps, and rubella virus vaccine  en measles-mumps-rubella vaccine  en MMR vaccine  en MMR  
106 vacunes preventives > vacunes víriques atenuades ca vacuna antixarampionosa, antirubeòlica, antiparotidítica i antivaricel·losa terme pral.n f ca vacuna contra el xarampió, la rubèola, la parotiditis i la varicel·la terme pral.n f ca vacuna quàdruple vírica sin. compl.n f ca vacuna XRPV sin. compl.n f es vacuna contra el sarampión, la rubéola, la parotiditis y la varicela  es vacuna cuádruple vírica  es vacuna SRPV  es SRPV  fr vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle  fr RORV  en measles, mumps, rubella, and varicella vaccine  en measles, mumps, rubella, and varicella virus vaccine  en measles-mumps-rubella-varicella vaccine  en MMRV  
107 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna atenuada terme pral.n f ca vacuna viva sin. compl.n f es vacuna atenuada  es vacuna viva  fr vaccin atténué  fr vaccin vivant  en attenuated vaccine  en live vaccine  
108 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna combinada terme pral.n f es vacuna combinada  es vacuna mixta  fr vaccin combiné  en combination vaccine  en combined vaccine  
109 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna conjugada terme pral.n f es vacuna conjugada  fr vaccin conjugué  en conjugate vaccine  
110 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna de cèl·lules senceres terme pral.n f es vacuna de células enteras  fr vaccin à germes entiers  en whole-cell vaccine  
111 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna de polisacàrids terme pral.n f es vacuna de polisacáridos  fr vaccin polysaccharidique  en polysaccharide vaccine  
112 vacunes preventives > vacunes víriques i bacterianes inactivades ca vacuna pentavalent terme pral.n f ca vacuna DTPa-PI-Hib sin. compl.n f es vacuna pentavalente  es vacuna quíntuple  fr vaccin pentavalent  fr DTCa-VPI-Hib  en pentavalent vaccine  en DTaP-IPV/Hib  
113 vacunes preventives > vacunes víriques i bacterianes inactivades ca vacuna hexavalent terme pral.n f ca vacuna DTPa-PI-Hib-HB sin. compl.n f es vacuna hexavalente  es vacuna séxtuple  fr vaccin hexavalent  fr DTCa-HB-VPI-Hib  en hexavalent vaccine  en DTaP-HepB-IPV/Hib  
114 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna fraccionada terme pral.n f es vacuna fraccionada  fr vaccin fragmenté  en split vaccine  
115 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna inactivada terme pral.n f ca vacuna morta sin. compl.n f es vacuna inactivada  es vacuna muerta  fr vaccin inactivé  en inactivated vaccine  en killed vaccine  
116 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna monovalent terme pral.n f es vacuna monovalente  es vacuna univalente  fr vaccin monovalent  en monovalent vaccine  
117 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna no sistemàtica terme pral.n f es vacuna no sistemática  fr vaccination non systématique  en non-systematic vaccine  
118 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna polivalent terme pral.n f es vacuna multivalente  es vacuna polivalente  fr vaccin polyvalent  en polyvalent vaccine  
119 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna preventiva terme pral.n f ca vacuna profilàctica terme pral.n f es vacuna preventiva  es vacuna profiláctica  fr vaccin préventive  fr vaccin prophylactique  en preventive vaccine  en prophylactic vaccine  
120 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna reassortida terme pral.n f es vacuna reagrupada  fr vaccin réassorti  en reassortant vaccine  
121 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna recombinant terme pral.n f es vacuna genotecnológica  es vacuna recombinante  fr vaccin recombinant  fr vaccin recombiné  en recombinant vaccine  
122 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna sintètica terme pral.n f es vacuna sintética  fr vaccin synthétique  en synthetic vaccine  
123 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna sistemàtica terme pral.n f es vacuna sistemática  fr vaccination systématique  en systematic vaccine  
124 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca vacuna terapèutica terme pral.n f es vacuna terapéutica  fr vaccin curatif  fr vaccin thérapeutique  en therapeutic vaccine  
125 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca vacunació de rescat terme pral.n f es vacunación al día  es vacunación de actualización  es vacunación de puesta al día  es vacunación de recuperación  es vacunación de repesca  es vacunación de rescate  fr rattrapage vaccinal  fr vaccination de rattrapage  en catch-up immunization  en catch-up vaccination  it catch-up  it ripescaggio  it vaccinazione di catch-up  it vaccinazione di recupero  
126 conceptes generals > epidemiologia ca vacunació postexposició terme pral.n f es vacunación postexposición  fr vaccination postexposition  en post-exposure vaccination  
127 conceptes generals > epidemiologia ca vacunació preexposició terme pral.n f es vacunación preexposición  fr vaccination preexposition  en pre-exposure vaccination  
128 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca via d'administració terme pral.n f es vía de administración  fr voie d'administration  en route of administration  
129 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca via d'administració intradèrmica terme pral.n f ca via d'administració ID sin. compl.n f ca via intradèrmica sin. compl.n f es vía de administración ID  es vía de administración intradérmica  es vía intradérmica  fr voie d'administration ID  fr voie d'administration intradermique  fr voie intradermique  en ID route of administration  en intradermal route  en intradermal route of administration  
130 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca via d'administració intramuscular terme pral.n f ca via d'administració IM sin. compl.n f ca via intramuscular sin. compl.n f es vía de administración IM  es vía de administración intramuscular  es vía intramuscular  fr voie d'administration intramusculaire  fr voie intramusculaire  en IM route of administration  en intramuscular route  en intramuscular route of administration  
131 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca via d'administració intranasal terme pral.n f ca via d'administració IN sin. compl.n f ca via intranasal sin. compl.n f es vía de administración intranasal  es vía intranasal  fr voie d'administration intranasale  fr voie intranasale  en intranasal route  en intranasal route of administration  
132 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca via d'administració oral terme pral.n f ca via oral sin. compl.n f ca VO siglan f es vía de administración oral  es vía oral  es VO  fr voie orale  fr VO  en oral route  en oral route of administration  
133 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca via d'administració parenteral terme pral.n f ca via parenteral sin. compl.n f ca VP siglan f es vía de administración parenteral  es vía parenteral  es VP  fr voie d'administration parentérale  fr voie parentérale  en parenteral route  en parenteral route of administration  
134 conceptes generals > vacunologia > programa de vacunació i aplicació de vacunes ca via d'administració subcutània terme pral.n f ca via d'administració SC sin. compl.n f ca via subcutània sin. compl.n f es vía de administración SC  es vía de administración subcutánea  es vía subcutánea  fr voie d'administration SC  fr voie d'administration sous-cutanée  fr voie sous-cutanée  en SC route of administration  en subcutaneous route  en subcutaneous route of administration  
135 conceptes generals > vacunologia > composició i tipologia de vacunes ca virosoma terme pral.n m es virosoma  fr virosome  en virosome