Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca calcitriol  ca 1,25'-colecalciferol  es 1,25'-colecalciferol  es calcitriol  fr 1,25'-colécalciférol  en 1,25'-cholecalciferol  
2 veterinària i ramaderia > ramaderia ca a terra  es de suelo  fr au sol  en floor  
3 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca luxació  ca abarticulació  ca dislocació  es dislocación  es luxación  fr dislocation  fr luxation  en dislocation  en luxation  
4 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca abàsia  es abasia  fr abasie  en abasia  
5 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca abatiment  es abatimiento  fr abattement  en prostration  
6 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abellot  ca abegot  ca vagarro  es abejón  es zángano  fr faux bourdon  en drone  
7 veterinària i ramaderia > ramaderia ca colònia  ca abell  es colonia  fr colonie  en colony  
8 veterinària i ramaderia > ramaderia ca rusc  ca abell  ca arna  ca arnera  ca casera  es colmena  es peón  fr ruche  en beehive  en hive  
9 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abella  es abeja  fr abeille  en bee  
10 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apicultor | apicultora  ca abellaire  ca abeller | abellera  es apicultor  fr apiculteur  en apiarist  en apiculturist  en bee-master  en beekeeper  
11 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abellar  ca abellera  es abejar  es colmenar  fr rucher  en apiary  en beeyard [US]  
12 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Aberdeen-Angus  es Aberdeen Angus  fr Aberdeen Angus  en Aberdeen Angus  
13 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abeurador  es bebedero  fr abreuvoir  en drinker  
14 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abeuradora  es abrevadero  fr abreuvoir  en drinker  
15 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca abeurall  ca abeuratge  es brebaje  fr barbottage  fr soupe  en brew  
16 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abeurar  es abrevar  fr abreuver  en water, to  
17 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca abiotròfia  es abiotrofia  fr abiotrophie  en abiotrophy  
18 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca abissini  es abisinio  fr abyssin  en Abyssinian  
19 veterinària i ramaderia > clínica ca ablació  es ablación  fr ablation  en ablation  
20 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ablèpsia  ca ceguesa  ca ceguetat  es ablepsia  es ceguera  fr cécité  en ablepsia  en blindness  
21 veterinària i ramaderia > clínica ca abortiu  es abortivo  fr abortif  en abortifacient  en abortive  
22 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca abrasió  es abrasión  fr abrasion  en abrasion  
23 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abrusar  es quemar  fr brûler  en burn, to  
24 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca abscés  ca apostema  es absceso  es apostema  fr abcès  fr apostème  en abscess  en apostasis  
25 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca necrosi infecciosa bulbar ovina  ca abscés podal  es absceso podal  es necrosis infecciosa bulbar ovina  fr nécrose infectieuse vulvaire ovine  en foot abscess  
26 veterinària i ramaderia > clínica ca absorbent  es absorbente  fr absorbant  en absorbent  
27 veterinària i ramaderia > clínica ca abstergent  ca abstersiu  es abstergente  fr abstergent  en abstergent  
28 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acabat  es acabado  fr finition  en finishing  
29 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acalàsia  es acalasia  fr achalasie  en achalasia  
30 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anquilosi  ca acàmpsia  es acampsia  es anquilosis  fr ankylose  en acampsia  en ankylosis  
31 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acanthocephala  
32 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca acantocèfal  es acantocéfalo  fr acanthocéphale  en acanthocephalan  en thorn-headed worm  en thorny-headed worm  
33 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca acantocefalosi  es acantocefalosis  fr acanthocéphalose  en acanthocephalosis  
34 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca acantosi  es acantosis  fr acanthose  en acanthosis  
35 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca àcar  es acárido  es ácaro  fr acare  fr acarien  en mite  
36 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acarapis  
37 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca acarapisosi  ca acariosi de les abelles  es acarapisosis  es acariosis de las abejas  fr acarapisose  fr acariose des abeilles  en acarapisosis  en acariosis of bees  
38 veterinària i ramaderia > clínica ca acaricida  es acaricida  fr acaricide  en acaricide  
39 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acarina  
40 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca acariosi  es acariosis  fr acariose  en acariosis  
41 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca accés  es acceso  fr accès  en access  
42 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cetosi  ca acetonèmia  es acetonemia  es cetosis  fr cétonémie  fr cétose  en acetonaemia  en acetonemia  en ketosis  
43 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina C  ca àcid ascòrbic  es ácido ascórbico  es vitamina C  fr acide ascorbique  fr vitamine C  en ascorbic acid  en vitamin C  
44 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca àcid desoxiribonucleic  ca ADN  ca DNA  es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  fr acide désoxyribonucléique  fr ADN  fr DNA  en deoxyribonucleic acid  en desoxyribonucleic acid  en DNA  en DNA  
45 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid fòlic  ca folacina  es ácido fólico  es folacina  fr acide folique  fr folacine  en folacin  en folic acid  
46 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid gras essencial  es ácido graso esencial  fr acide gras essentiel  fr acide gras indispensable  en essential fatty acid  
47 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid nicotínic  ca niacina  ca vitamina PP  es ácido nicotínico  es niacina  es vitamina PP  fr acide nicotinique  fr niacine  fr vitamine PP  en niacin  en nicotinic acid  en vitamin PP  
48 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca àcid nucleic  es ácido nucleico  fr acide nucléique  en nucleic acid  
49 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid pantotènic  ca nicotinamida  es ácido pantoténico  es nicotinamida  fr acide pantothénique  fr nicotinamide  en nicotinamide  en panatothenic acid  
50 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca àcid ribonucleic  ca ARN  ca RNA  es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  fr acide ribonucléique  fr ARN  fr RNA  en ribonucleic acid  en RNA  en RNA  
51 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca acidificant  es acidificante  fr acidifiant  en acidifier  
52 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi  es acidosis  fr acidose  en acidosis  
53 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi làctica  ca acidosi aguda del contingut reticuloabdominal  es acidosis aguda del contenido reticuloabdominal  es acidosis láctica  fr acidose lactique  en lactic acidosis  en ruminal lactic acidosis  
54 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi crònica latent del contingut reticuloabdominal  es acidosis crónica latente del contenido reticuloabdominal  
55 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi làctica  es acidosis láctica  fr acidose lactique  en lactic acidosis  
56 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi metabòlica  es acidosis metabólica  fr acidose métabolique  en metabolic acidosis  
57 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi respiratòria  es acidosis respiratoria  fr acidose respiratoire  en respiratory acidosis  
58 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi ruminal  es acidosis ruminal  fr acidose ruminale  en ruminal acidosis  
59 veterinària i ramaderia > bromatologia ca acidulant  es acidulante  fr acidulant  en acidifier  en acidulant  en acidulent  
60 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acinèsia  es acinesia  fr acinésie  fr akinésie  en akinesia  
61 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acme  ca fastigi  es acmé  es fastigio  es fastigium  fr acmé  fr fastigium  en acme  en fastigium  
62 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca acne  es acné  fr acné  en acne  
63 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca acoblament  ca còpula  ca copulació  es acoplamiento  es cópula  es copulación  fr accouplement  fr copulation  en copulation  en coupling  en mating  
64 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acòlia  es acolia  fr acholie  en acholia  
65 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca condrodisplàsia  ca acondroplàsia  es acondroplasia  es condrodisplasia  fr achondroplasie  fr chondrodysplasie  en achondroplasia  en chondrodysplasia  
66 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca escorxador  ca acorador  es degolladero  es desolladero  es matadero  fr abattoir  en abattoir  en slaugtherhouse  
67 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acraturesi  es acraturesis  fr acraturèse  en acraturesis  
68 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acropàquia  es acropaquia  fr acropachie  en acropachia  en acropachy  
69 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca acrosoma  es acrosoma  fr acrosome  en acrosome  
70 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta  es acta  fr certificat  en certificate  
71 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta d'immobilització  es acta de inmobilización  fr certificat d'immobilisation  
72 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta d'inspecció  es acta de inspección  fr certificat d'inspection  en certificate of inspection  
73 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta de compareixença  es acta de comparecencia  fr certificat de présence  en appearance  
74 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta de sinistre  es acta de siniestro  fr certificat d'abattage  en certificate of slaughter  
75 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca corticotropina  ca hormona adrenocorticòtropa  ca ACTH  es corticotropina  es hormona adrenocorticótropa  es ACTH  fr corticotrophine  fr hormone adrénocorticotrophe  fr ACTH  en corticotropin  en hormone adrenocorticotropic  en ACTH  
76 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca actinobacil·losi  es actinobacilosis  fr actinobacillose  en actinobacillosis  
77 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Actinobacillus  
78 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca actinomicosi  es actinomicosis  fr actinomycose  en actinomycosis  en lumpy jaw  
79 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca actinomicosi pulmonar canina  es actinomicosis pulmonar canina  fr actinomycose pulmonaire canine  en canine pulmonary actinomycosis  
80 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Actinomyces  
81 veterinària i ramaderia > clínica ca actitud  es actitud  fr attitude  en attitude  
82 veterinària i ramaderia > clínica ca activitat  es actividad  fr activité  en activity  
83 veterinària i ramaderia > bromatologia ca activitat d'aigua  es actividad de agua  fr activité de l'eau  en activity of water  en water activity  
84 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acuaria  
85 veterinària i ramaderia > clínica ca acumulació  es acumulación  fr accumulation  en accumulation  
86 veterinària i ramaderia > clínica ca acupuntura  es acupuntura  fr acuponcture  fr acupuncture  en acupuncture  
87 veterinària i ramaderia > bromatologia ca additiu alimentari  es aditivo alimentario  fr additif alimentaire  en food additive  
88 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca adenohipòfisi  es adenohipófisis  fr adénohypophyse  en adenohypophysis  
89 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca adenomatosi  es adenomatosis  fr adénomatose  en adenomatosis  
90 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca adenomatosi pulmonar ovina  es adenomatosis pulmonar ovina  fr adénomatose pulmonaire ovine  en ovine pulmonary adenomatosis  
91 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Adenoviridae  
92 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca vasopressina  ca hormona antidiürètica  ca ADH  es hormona antidiurética  es vasopresina  es ADH  fr hormone antidiurétique  fr vasopressine  fr ADH  en antidiuretic hormone  en vasopressin  en ADH  
93 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca adherència  es adherencia  fr adhérence  en adhesion  
94 veterinària i ramaderia > clínica ca adhesiu  es adhesivo  fr adhésif  en adhesive  
95 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca adinàmia  es adinamia  fr adynamie  en adynamia  
96 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca adiposi  ca obesitat  es adiposis  es obesidad  fr adipose  fr obésité  en adiposis  en obesity  
97 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca adipositat  es adiposidad  fr adiposité  en adiposity  
98 veterinària i ramaderia > clínica ca adjuvant  es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
99 veterinària i ramaderia > immunologia ca adjuvant  es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
100 veterinària i ramaderia > bromatologia ca adobar  es adobar  fr mariner  en pickle, to  
101 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domar  ca adondar  ca domtar  es domar  fr dompter  en break in, to  
102 veterinària i ramaderia > etologia ca adopció  es adopción  fr adoption  en fostering  
103 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca adrenalina  ca epinefrina  es adrenalina  es epinefrina  fr adrénaline  fr épinéphrine  en adrenalin  en epinephrine  
104 veterinària i ramaderia > clínica ca adrenèrgic  ca simpaticomimètic  es adrenérgico  es simpaticomimético  es simpatomimético  fr adrénergique  fr sympathicomimétique  en adrenergic  en sympathomimetic  
105 veterinària i ramaderia > clínica ca antiadrenèrgic  ca adrenolític  ca simpaticolític  es adrenolítico  es simpaticolítico  fr adrénolytique  fr sympathicolytique  en adrenolytic  en antiadrenergic  en sympatholytic  
106 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca Agrupació de Defensa Sanitària  ca ADS  es Agrupación de Defensa Sanitaria  es ADS  fr Groupement de Défense Sanitaire  fr GDS  
107 veterinària i ramaderia > bromatologia ca adulteració  es adulteración  fr adultération  fr falsification  en adulteration  
108 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Aedes  
109 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Aelurostrongylus  
110 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca aerobi estricte  ca aerobi obligat  es aerobio obligado  fr aérobie obligatoire  fr aérobie strict  en obligate aerobe  en strict aerobe  
111 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aerocòlia  es aerocolia  fr aérocolie  en aerocolia  
112 veterinària i ramaderia > clínica ca afaitada  ca rasura  es afeitado  es rasurado  fr rasage  en shaving  
113 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca afecció  es afección  fr affection  en affection  
114 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aflaquiment  ca amagriment  es delgadez  es enflaquecimiento  es magrez  fr amaigrissement  fr maigreur  en leanness  
115 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca afonia  es afonía  fr aphonie  en aphonia  
116 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: convex ca africà  ca morú  es africano  fr africain  en African  
117 veterinària i ramaderia > clínica ca afrontament  es encaramiento  fr affrontement  en approximation  
118 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca afta  es afta  fr aphte  en aphtha  
119 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aftosi  es aftosis  fr aphtose  en aphthosis  
120 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agalàxia  ca agalàctia  es agalactia  es agalaxia  fr agalactie  fr agalaxie  en agalactia  
121 veterinària i ramaderia > clínica ca agalàctic  es agaláctico  fr agalactique  en antigalactic  
122 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca agalàxia contagiosa  es agalaxia contagiosa  fr agalaxie contagieuse  en contagious agalactia  
123 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agallir  es gallear  fr côcher [le coq]  
124 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agambar  es criar  fr élever  
125 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca agar-agar  es agar-agar  fr agar-agar  en agar-agar  
126 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agènesi  es agenesia  es agénesis  fr agénésie  en agenesis  
127 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estèril  ca agenèsic -a  ca eixorc -a  ca forro -a  es agenésico  es estéril  es horro  fr bréhaigne  fr stérile  en barren  en sterile  
128 veterinària i ramaderia > clínica ca agent  es agente  fr agent  en agent  
129 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca agent certificador | agent certificadora  es agente certificador  fr agent certificateur  
130 veterinària i ramaderia > bromatologia ca agent de càrrega  es agente de carga  fr agent de remplissage  en bulking agent  en filler  
131 veterinària i ramaderia > bromatologia ca agent de cobriment  es agente de recubrimiento  fr agent d'enrobage  en coating agent  
132 veterinària i ramaderia > bromatologia ca agent de suport  es agente de soporte  fr agent de support  
133 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agíria  ca lissencefàlia  es agiria  es lisencefalia  fr lissencéphalie  en agyria  en lissencephaly  
134 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gla  ca aglà  es bellota  fr gland  en acorn  
135 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aglanar  es bellotear  
136 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aglomerant  es aglomerante  fr liant  en agglomerant  en binder  
137 veterinària i ramaderia > immunologia ca aglutinina  es aglutinina  fr agglutinine  en agglutinin  
138 veterinària i ramaderia > immunologia ca aglutinogen  es aglutinógeno  fr agglutinogène  en agglutinogen  
139 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agnàtia  es agnacia  es agnatia  fr agnathie  en agnathia  
140 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agomfiasi  es agonfiasis  es agonfosis  fr agomphose  en agomphiasis  
141 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agonia  es agonía  fr agonie  en agony  
142 veterinària i ramaderia > clínica ca agonista  es agonista  fr agoniste  en agonist  
143 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agostejar  es agostar  fr aoûter  
144 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agranar  
145 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat  es agresión  es agresividad  fr agression  fr agressivité  en aggression  
146 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat intrasexual  es agresividad intrasexual  fr agressivité intrasexuelle  en intrasexual aggression  
147 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat maternal  es agresividad maternal  fr agressivité maternelle  en maternal aggression  
148 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat per dominància  ca agressivitat per competitivitat  es agresividad por competitividad  es agresividad por dominancia  fr agressivité par dominance  en dominance agression  
149 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat per por  es agresividad por miedo  fr agressivité défensive  en defensive aggression  en fear-induced aggression  
150 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat redirigida  es agresividad redirigida  fr agressivité rédirigée  en redirected aggression  
151 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat territorial  es agresividad territorial  fr agressivité territoriale  en territorial aggression  
152 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agrió  es agrión  es higroma del corvejón  fr râpes  en capped hock  
153 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agullada elèctrica  es aguijón eléctrico  fr aiguillon électrique  en electric cattle goad  
154 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agut -uda  es agudo  fr aigu  en acute  
155 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aigua  es agua  fr eau  en water  
156 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca aigüerol  es aguaza  
157 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca aïllament  es aislamiento  fr isolement  en isolation  
158 veterinària i ramaderia > ramaderia ca renill  ca aïnada  ca assaïnet  ca eguí  es relinchido  es relincho  fr hennissement  en neigh  en whicker  en whinny  
159 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca aireig  es oreo  fr aération  en ventilation  
160 veterinària i ramaderia > ramaderia ca airejador de purins  es aireador de estiércol líquido  es aireador de purín  fr aérateur de lisier  en slurry aerator  
161 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aixafada  es aplastamiento  fr aplatissage  en crushing  
162 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aixafadora  es aplastadora  fr aplatisseur  en crusher  
163 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca aixella  es axila  fr aisselle  en axilla  
164 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ajocar-se  es recogerse  fr jucher  en go to roost, to  
165 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aregar  ca ajovar  es adiestrar  es amaestrar  fr dresser  en break in, to  en train, to  
166 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca assistent d'inspecció | assistenta d'inspecció  ca ajudant d'inspecció | ajudanta d'inspecció  ca auxiliar d'inspecció  es asistente de inspección  es auxiliar de inspección  es ayudante de inspección  fr assistant d'inspection  en veterinary assistant  
167 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca Akita  es Akita  fr Akita  en Akita  
168 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca ala  ca extremitat anterior  es ala  es extremidad anterior  fr aile  fr extrémité antérieur  en fore extremity  en wing  
169 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca Alaska  es Alaska  fr Alaska  en Alaska  
170 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca alatzà -ana  es alazán  fr alezan  en chestnut  
171 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Albera  es Albera  fr Albères  en Albères  
172 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca albí -ina  es albino  fr albinos  en albino  
173 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca albinisme  es albinismo  fr albinisme  en albinism  
174 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alça  es alza  fr hausse  fr magasin à miel  en super  
175 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi  es alcalosis  fr alcalose  en alkalosis  
176 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi del contingut reticuloruminal  es alcalosis del contenido reticuloabdominal  fr alcalose ruminale  en reticulorumen alkalosis  
177 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi metabòlica  es alcalosis metabólica  fr alcalose métabolique  fr alcalose non gazeuse  en metabolic alkalosis  
178 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi respiratòria  es alcalosis respiratoria  fr alcalose respiratoire  en respiratory alkalosis  
179 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca aldosterona  es aldosterona  fr aldostérone  en aldosterone  
180 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca aleró  es alón  fr aileron  en wing  
181 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aletejar  es aletear  fr battre des ailes  en flutter, to  
182 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alfals deshidratat  es alfalfa deshidratada  fr luzerne déshydratée  en alfalfa meal dehydrated  
183 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca àlgia  es algia  fr algie  en algia  
184 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca àlgid -a  es álgido  fr algide  en algid  
185 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca algidesa  ca algiditat  es algidez  fr algidité  en algidity  
186 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca algues  es algas  fr algues  en seaweed  
187 veterinària i ramaderia > bromatologia ca aliment  es alimento  fr aliment  fr nourriture  en food  
188 veterinària i ramaderia > bromatologia ca plat cuinat  ca aliment cuinat  es alimento cocinado  es plato cocinado  fr aliment prêt-à-servir  fr plat cuisiné  en convenience food  
189 veterinària i ramaderia > bromatologia ca aliment de risc  ca aliment potencialment perillós  es alimento de riesgo  es alimento potencialmente peligroso  fr produit à risque élevé  en high risk food  en high risk product  
190 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aliment humit  es alimento húmedo  fr aliment humide  en wet feed  
191 veterinària i ramaderia > bromatologia ca plat precuinat  ca aliment precuinat  es alimento precocinado  es plato precocinado  fr plat précuisiné  en precooked dish  
192 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació  es alimentación  fr alimentation  en feeding  
193 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació  es alimentación  fr alimentation  en feeding  
194 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació ad libitum [ad libitum: la]  es alimentación a discreción  es alimentación ad libitum  fr alimentation ad libitum  fr alimentation libre  en ad-lib feed  
195 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca alimentació proovulatòria  es flushing  fr flushing  fr suralimentation présaillie  en nutritional flushing  
196 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació racionada  es alimentación racionada  fr alimentation rationnée  en feed intake restriction  
197 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alimentador  es alimentador  fr cage nourrisseur  en feeder  
198 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alimentador  es alimentador  fr nourrisseur  en feeder  
199 veterinària i ramaderia > bromatologia ca alimentari -ària  es alimentario  fr alimentaire  en alimentary  
200 veterinària i ramaderia > bromatologia ca alimentós -osa  es alimenticio  es alimentoso  fr nourrissant  en nourishing  en nutritious  
201 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aliret  es relincho  
202 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: treball i carn ca alistana sanabresa  es alistana-sanabresa  fr alistana-sanabresa  en alistana sanabresa  
203 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca al·lel  es alelo  fr allèle  en allele  
204 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lèrgia  es alergia  fr allergie  en allergy  
205 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lèrgia alimentària  es alergia alimentaria  fr allergie alimentaire  en food allergy  
206 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lèrgia medicamentosa  es alergia medicamentosa  fr allergie médicamenteuse  en drug allergy  
207 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lergogen  es alérgeno  es alergógeno  fr allergène  en allergen  
208 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alletament  ca lactació  ca lactància  es lactancia  fr allaitement  fr lactation  en lactation  
209 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alletar  ca lactar  es amamantar  es lactar  fr allaiter  en lactate, to  en nurse, to  en suckle, to  
210 veterinària i ramaderia > ramaderia ca allocar-se  es aclocar  es enclocar  es encloquecer  es encluecar  fr couver  en sit, to  
211 veterinària i ramaderia > clínica ca al·loempelt  ca homoempelt  es aloinjerto  es homoinjerto  fr allogreffe  fr homogreffe  en allograft  en homograft  
212 veterinària i ramaderia > etnologia ca al·loidisme  es aloidismo  fr alloïdisme  en alloidism  
213 veterinària i ramaderia > clínica ca al·lopatia  es alopatía  fr allopathie  en allopathy  
214 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca al·lorítmia  es alorritmia  fr allorythmie  en allorrythmia  
215 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca allunat -ada  es alunado  fr aluné  en white spotted  
216 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca alopècia  es alopecia  fr alopécie  en alopecia  
217 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Alphaherpesviridae  
218 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Alphavirus  
219 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: llet ca alpina  es alpina  fr alpine  en Alpine  
220 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca alsaciana  es alsaciana  fr Alsace  en Alsace  
221 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca alteració  es alteración  fr altération  en alteration  
222 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amargenar  
223 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amarrir  es amorecer  fr lutter  en tup, to  
224 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca amastigot  es amastigote  fr amastigote  en amastigote  
225 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca amaurosi  es amaurosis  fr amaurose  en amaurosis  
226 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amblar  es amblar  fr ambler  en amble, to  
227 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Amblyomma  
228 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ameba  es ameba  fr amibe  en ameba  
229 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca amebosi  ca disenteria amebiana  ca entamebosi  es amebosis  es disentería amebiana  fr amibiase  en amebiosis  en entamoebosis  
230 veterinària i ramaderia > ramaderia ca àmec  es ámago  
231 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca americà de pèl curt  es americano de pelo corto  fr américan shorthair  en American Shorthair  
232 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca amfotonia  es anfotonía  fr amphotonie  en amphotony  
233 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca amidostomosi  es amidostomosis  fr amidostomose  en amidostomosis  
234 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Amidostomum  
235 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amiloide  es amiloide  fr amyloïde  en amyloid  
236 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amiloïdosi  es amiloidosis  fr amyloïdose  en amyloidosis  
237 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aminoàcid  es aminoácido  fr acide aminé  en amino acid  
238 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aminoàcid essencial  es aminoácido esencial  fr acide aminé essentiel  en essential amino acid  
239 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aminoàcid limitant  es aminoácido limitante  fr acide aminé limitant  en limiting amino acid  
240 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amioplàsia  es amioplasia  fr amyoplasie  en amyoplasia  
241 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca amiostàsia  es amiostasia  fr amyostasie  en amyostasia  
242 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca miastènia  ca amiostènia  es amiostenia  es miastenia  fr amyosthénie  fr myasthénie  en amyosthenia  en myasthenia  
243 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca amiotonia  ca miatonia  es amiotonía  es miatonía  fr amyotonie  fr myatonie  en amyotonia  en myatonia  
244 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amiotròfia  es amiotrofia  fr amyotrophie  en amyotrophy  
245 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Amoebotaenia  
246 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engegar  ca amollar  ca aviar  es soltar  en turn loose, to  en turn out, to  
247 veterinària i ramaderia > ramaderia ca sestejar  ca amorriar  ca sestar  es acarrarse  es sestear  
248 veterinària i ramaderia > clínica ca amputació  es amputación  fr amputation  en amputation  
249 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amuntanyar  
250 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anàbasi  es anábasis  fr anabase  en anabasis  
251 veterinària i ramaderia > clínica ca anabolitzant  es anabolizante  fr anabolisant  en anabolic  
252 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anadura  es andadura  fr allure  en gait [US]  en pace  
253 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca anaerobi estricte  ca anaerobi obligat  es anaerobio obligado  fr anaérobie obligatoire  fr anaérobie strict  en obligate anaerobe  en strict anaerobe  
254 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca anaerobi facultatiu  es anaerobio facultativo  fr anaérobie facultatif  en facultative anaerobe  
255 veterinària i ramaderia > immunologia ca anafilaxi  es anafilaxis  fr anaphylaxie  en anaphylaxis  
256 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anagènesi  es anagénesis  fr anagenèse  en anagenesis  
257 veterinària i ramaderia > clínica ca analèptic  es analéptico  fr analeptique  en analeptic  
258 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anàlgia  ca analgèsia  es analgesia  es analgia  fr analgésie  fr analgie  en analgesia  en analgia  
259 veterinària i ramaderia > clínica ca analgèsic  ca antiàlgic  es analgésico  es antálgico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en antalgic  
260 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca anàlisi aproximada  ca anàlisi de Weende  es análisis aproximado  es análisis de Weende  fr analyse de Weende  fr analyse grossière  en proximate analysis  en Weende analysis  
261 veterinària i ramaderia > clínica ca anàlisi clínica  es análisis clínico  fr analyse clinique  en clinical analysis  
262 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca anàlisi contradictòria  es análisis contradictorio  fr analyse contradictoire  fr analyse d'arbitrage  en arbitration analysis  
263 veterinària i ramaderia > bromatologia ca anàlisi de perills i punts de control crític  ca APPCC  es análisis de peligros y puntos de control crítico  es APPCC  fr analyse des dangers et de maîtrise des points critiques  fr HACCP  en hazard analysis critical control points  en HACCP  
264 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca anàlisi de Van Soest  es análisis de Van Soest  fr analyse de Van Soest  en Van Soest analysis  
265 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca anàlisi diriment  es análisis dirimente  fr analyse dirimante  
266 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca anàlisi inicial  es análisis inicial  fr analyse initiale  
267 veterinària i ramaderia > clínica ca anamnesi  es anamnesia  es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  
268 veterinària i ramaderia > etnologia ca anamorfosi  es anamorfosis  fr anamorphose  en anamorphosis  
269 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anaplàsia  es anaplasia  fr anaplasie  en anaplasia  
270 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Anaplasma  
271 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca anaplasmosi  es anaplasmosis  fr anaplasmose  en anaplasmosis  en gallsickness  
272 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anasarca  es anasarca  fr anasarque  en anasarca  
273 veterinària i ramaderia > clínica ca anastomosi  es anastomosis  fr anastomose  en anastomosis  en shunt  
274 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anàtids  es anátidos  fr anatidés  en Anatidae  
275 veterinària i ramaderia ca anatomia  es anatomía  fr anatomie  en anatomy  
276 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anatomia patològica  es anatomía patológica  fr anatomie pathologique  en morbid anatomy  en pathological anatomy  
277 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca anca  es anca  fr hanche  en haunch  
278 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ancilòstom  ca anquilòstom  es ancilostoma  fr ankylostome  en ancylostome  en ankylostome  en hookworm  
279 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ancilostomatidosi  ca anquilostomatidosi  es ancilostomatidosis  fr ancylostomatidose  en ancylostomatidosis  
280 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca Ancona  es Ancona  fr Ancona  en Ancona  
281 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ancylostoma  
282 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ancylostomatoidea  
283 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca andalús  es andaluz  fr andalou  en Andalusian  
284 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca andalusa  es andaluza  fr andalouse  en Andalusian  
285 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca androgen  es andrógeno  fr androgène  en androgen  
286 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ànec  ca tiró  es pato  fr canard  en duck  
287 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ànega  ca àneda  ca ànnera  ca tirona  es pata  fr cane  en drake  
288 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anedó  ca aneguet  es anadino  es patito  fr caneton  en duckling  
289 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca anell ocular  es anillo ocular  fr anneau oculaire  en eye ring  
290 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca anella tarsiana  es anillo tarsiano  fr anneau tarsien  
291 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca anellament  ca anellatge  es anillado  es anillamiento  fr baguage  en ringing  
292 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anellar  es anillar  fr boucler  en ring, to  
293 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia  es anemia  fr anémie  en anaemia [GB]  en anemia [US]  
294 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia aplàstica  es anemia aplásica  fr anémie aplastique  en aplastic anaemia  
295 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia arregenerativa  es anemia arregenerativa  fr anémie arégénérative  en aregenerative anemia  en nonregenerative anaemia  en unresponsive anaemia  
296 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia ferropènica  ca anèmia per dèficit de ferro  es anemia ferropénica  es anemia por carencia de hierro  es anemia sideropénica  fr anémie ferriprive  fr anémie sidéropénique  en hypoferric anaemia  en iron-deficiency anaemia  
297 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hemolítica  es anemia hemolítica  fr anémie hémolytique  en hemolytic anaemia  
298 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hemolítica autoimmunitària  es anemia hemolítica autoinmune  fr anémie hémolytique autoimmune  en autoimmune hemolytic anaemia  
299 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hemorràgica  es anemia hemorrágica  fr anémie hémorrhagique  en haemorrhagic anaemia  
300 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hipoplàstica  es anemia hipoplásica  fr anémie hypoplastique  en hypoplastic anaemia  
301 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca anèmia infecciosa equina  es anemia infecciosa equina  fr anémie infectieuse des équidés  en equine infectious anaemia  en swamp fever  
302 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia mielopàtica  ca anèmia mieloptísica  es anemia mielopática  es anemia mieloptísica  fr anémie miélopathique  en myelopathic anaemia  en myelophthisic anaemia  
303 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia per dèficit  ca anèmia nutritiva  es anemia carencial  es anemia nutricional  fr anémie carentielle  fr anémie nutritionnelle  en nutritional anaemia  
304 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia regenerativa  es anemia regenerativa  fr anémie régénérative  en regenerative anaemia  en responsive anaemia  
305 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anencefàlia  es anencefalia  fr anencéphalie  en anencephalia  en anencephaly  
306 veterinària i ramaderia > immunologia ca anergia  es anergia  fr anergie  en anergy  
307 veterinària i ramaderia > clínica ca anestèsia  es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia [GB]  en anesthesia [US]  
308 veterinària i ramaderia > clínica ca anestèsia  es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia [GB]  en anesthesia [US]  
309 veterinària i ramaderia > clínica ca anestèsic  es anestésico  fr anesthésique  en anesthetic  
310 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca anestre  es anestro  fr anoestrus  en anestrus  en anoestrus  
311 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca aneuploïdia  es aneuploidia  fr aneuploïdie  en aneuploidy  
312 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina B1  ca aneurina  ca tiamina  es aneurina  es tiamina  es vitamina B1  fr anéurine  fr thiamine  fr vitamine B1  en aneurin  en thiamine  en trainina  en vitamin B1  
313 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca aneurisma  es aneurisma  fr anévrisme  en aneurysm  
314 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca angioedema  ca edema angioneuròtic  es angioedema  es edema angioneurótico  fr angioedème  fr oedème angioneurotique  en angioedema  en angioneurotic edema  
315 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca angioestenosi  es angiostenosis  fr angiosténose  en angiostenosis  
316 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca angiogènesi  es angiogénesis  fr angiogenèse  en angiogenesis  
317 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca angiomatosi  es angiomatosis  fr angiomatose  en angiomatosis  
318 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca angiostrongilosi  ca estrongilosi cardiopulmonar canina  es angiostrongilosis  fr angiostrongylose  en angiostrongylosis  
319 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Angiostrongylus  
320 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca angiotensina  es angiotensina  fr angiotensine  en angiotensin  
321 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca angiotensinogen  es angiotensinógeno  fr angiotensinogène  en angiotensinogen  
322 veterinària i ramaderia > clínica ca angiotrípsia  ca vasotrípsia  es angiotripsia  es vasotripsia  fr angiotripsie  en angiotripsy  
323 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca angle de la cua  es ángulo de la cola  fr angle de la queue  en angle of the tail  
324 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: llarg ca Angora  es Angora  fr Angora  en Turkish Angora  
325 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca Angora  es Angora  fr Angora  en Angora  
326 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: pelatge ca Angora  es Angora  fr Angora  en Angora  
327 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anhidrosi  ca isquidrosi  es anhidrosis  es isquidrosis  fr anhidrose  en anhidrosis  en ischidrosis  
328 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal d'abastament  ca animal de carn  es animal de abasto  es animal de sacrificio  fr animal de boucherie  en meat animal  
329 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal d'engreix  es animal de engorde  fr animal d'engraissement  en broiler [el pollastre]  en fattening animal  en feedlot animal  
330 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de bast  ca atzembla  ca haveria  es acémila  es animal de carga  es animal de labarda  es haberío  fr animal de bât  fr animal de somme  en beast of burden  en pack animal  
331 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca animal de companyia  es animal de compañía  fr animal de compagnie  en pet  
332 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de transició  ca animal de deslletament  es animal de transición  fr animal de transition  en transition animal  
333 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de llana  ca bitè  es animal de lana  fr animal à laine  
334 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de llet  es animal de leche  fr animal à lait  en dairy animal  
335 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lletó | lletona  ca animal de llet  ca nodrissó  es lechal  fr animal de lait  en sucking animal  
336 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de pastura  es animal de pasto  fr animal de pâturage  en grassland animal  en grazing animal  
337 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de pèl  es animal de pelo  fr animal à poil  en hair animal  
338 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de peu forcat  es animal de pata hendida  es animal de pezuña hendida  fr animal à pied fourchu  fr animal à sabot fendu  en cloven-footed animal  en cloven-hoofed animal  
339 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de peu rodó  es animal solípedo  fr animal à sabot rond  en solid-hoofed animal  
340 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de ploma  es animal de pluma  fr animal à plume  
341 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de remuc  ca remugant  es animal rumiante  fr animal ruminant  en ruminant  
342 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de sella  ca cavalcadura  ca muntura  es animal de silla  es cabalgadura  es montura  fr animal de selle  fr monture  en riding animal  
343 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de tir  es animal de tiro  fr animal de trait  en draught animal  
344 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal domèstic  es animal doméstico  fr animal domestique  en domestic animal  
345 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca animal sospitós  es animal sospechoso  fr animal douteux  
346 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anisocòria  es anisocoria  fr anisocorie  en anisocoria  
347 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anisosfígmia  es anisosfigmia  fr anisosphygmie  en anisosphygmia  
348 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anodínia  es anodinia  fr anodynie  en anodynia  
349 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anoll  es añojo  en yearling  
350 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anomalia  es anomalía  fr anomalie  en anomaly  
351 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Anopheles  
352 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca anoplocefalidosi  es anoplocefalidosis  fr anoplocephalidose  en anoplocephalidosis  
353 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Anoplocephala  
354 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca anoplur  ca poll picador  es anopluro  es piojo chupador  es piojo picador  fr anoploure  fr pou piqueur  en anopluran  en sucking louse  
355 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Anoplura  
356 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca anoplurosi  es anoplurosis  fr anoplourose  en anoplurosis  
357 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anorèxia  ca desgana  ca inapetència  es anorexia  es desgana  es inapetencia  fr anorexie  fr inappétence  en anorexia  en inappetence  
358 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anòsmia  es anosmia  fr anosmie  en anosmia  
359 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca anovulació  es anovulación  fr anovulation  en anovulation  
360 veterinària i ramaderia > clínica ca anovulatori  ca antiovulatori  es anovulatorio  fr anovulatoire  en oral contraceptive  en ovulation suppresor  
361 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anòxia  es anoxia  fr anoxie  en anoxia  
362 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anquejar  es anquear  fr hancher  
363 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anseriformes  es anseriformes  fr ansériformes  en Anseriformes  
364 veterinària i ramaderia > etologia ca ansietat  es ansiedad  fr anxiété  en anxiety  
365 veterinària i ramaderia > etologia ca ansietat per separació  es ansiedad por separación  fr angoisse de séparation  en separation anxiety  
366 veterinària i ramaderia > clínica ca antagonista  es antagonista  fr antagoniste  en antagonist  
367 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anteflexió  es anteflexión  fr antéflexion  en anteflexion  
368 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anteversió  es anteversión  fr antéversion  en anteversion  
369 veterinària i ramaderia > clínica ca antiàcid  es antiácido  fr antiacide  en antiacid  
370 veterinària i ramaderia > bromatologia ca antiaglomerant  es antiaglomerante  fr antiagglomérant  fr antimottant  en anticaking agent  
371 veterinària i ramaderia > clínica ca antial·lèrgic  es antialérgico  fr anallergique  fr antiallergique  en antiallergic  
372 veterinària i ramaderia > clínica ca antianèmic  es antianémico  fr antianémique  en antianemic  
373 veterinària i ramaderia > clínica ca antiarrítmic  es antiarrítmico  fr antiarhythmique  fr antiarythmisant  en antiarrhythmic  
374 veterinària i ramaderia > clínica ca antiasmàtic  es antiasmático  fr antiasthmatique  en antasthmatic  
375 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca antibiosuplementació  es antibiosuplementación  fr antibiosupplémentation  en antibiotic supplementation  
376 veterinària i ramaderia > clínica ca antibiòtic  es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  
377 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca antic pastor anglès  ca bobtail  es antiguo pastor inglés  es bobtail  fr berger anglais ancestral  fr bobtail  en bobtail  en Old English Sheepdog  
378 veterinària i ramaderia > clínica ca anticancerós  ca antineoplàstic  es anticanceroso  fr anticancéreux  fr antinéoplastique  en anticancer drug  en antineoplastic  en antitumoral  
379 veterinària i ramaderia > clínica ca anticoagulant  es anticoagulante  fr anticoagulant  en anticoagulant  
380 veterinària i ramaderia > clínica ca anticolinèrgic  ca parasimpaticolític  es anticolinérgico  es parasimpaticolítico  fr anticholinergique  fr parasympathicolytique  en anticholinergic  en parasympatholytic  
381 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca contracepció  ca anticoncepció  es anticoncepción  es contracepción  es contraconcepción  fr contraception  en contraception  
382 veterinària i ramaderia > clínica ca anticonvulsiu  es anticonvulsivo  fr anticonvulsif  en anticonvulsant  en anticonvulsive  
383 veterinària i ramaderia > immunologia ca anticòs  es anticuerpo  fr anticorps  en antibody  
384 veterinària i ramaderia > immunologia ca anticòs monoclonal  es anticuerpo monoclonal  fr anticorps monoclonal  en monoclonal antibody  
385 veterinària i ramaderia > immunologia ca anticòs policlonal  es anticuerpo policlonal  fr anticorps polyclonal  en polyclonal antibody  
386 veterinària i ramaderia > clínica ca antidepressiu  es antidepresivo  fr antidépresseur  fr antidépressif  en antidepressant  
387 veterinària i ramaderia > clínica ca antidiarreic  es antidiarreico  fr antidiarrheique  en antidiarrheal  en antidiarrheic  
388 veterinària i ramaderia > clínica ca antidiürètic  es antidiurético  fr antidiurétique  en antidiuretic  
389 veterinària i ramaderia > clínica ca antídot  ca contraverí  es antídoto  es contraveneno  fr antidote  en antidote  
390 veterinària i ramaderia > clínica ca antivomitiu  ca antiemètic  es antiemético  fr antiémétique  en antiemetic  
391 veterinària i ramaderia > clínica ca antiepilèptic  es antiepiléptico  fr antiépileptique  en antiepileptic  
392 veterinària i ramaderia > bromatologia ca antiescumejant  es antiespumante  fr antimoussant  fr antimousse  en antifoaming agent  en defoamer  en defoaming agent  
393 veterinària i ramaderia > clínica ca antiespasmòdic  ca espasmolític  es antiespasmódico  es espasmolítico  fr antispasmodique  fr spasmolytique  en antispasmodic  en spasmolytic  
394 veterinària i ramaderia > clínica ca antiestrogen  es antiestrógeno  fr antiestrogène  en antiestrogen  
395 veterinària i ramaderia > clínica ca antifibril·lant  es antifibrilante  fr antifibrillant  en antifibrillant  
396 veterinària i ramaderia > clínica ca antiinflamatori  ca antiflogístic  es antiflogístico  es antiinflamatorio  fr antiinlammatoire  fr antiphlogistique  en anti-inflammatory  en antiphlogistic  
397 veterinària i ramaderia > clínica ca antifúngic  ca antimicòtic  ca fungicida  es antifúngico  es antimicótico  es fungicida  fr antifongique  fr antimycotique  en antifungal  en antimycotic  en fungicide  
398 veterinària i ramaderia > immunologia ca antigen  es antígeno  fr antigène  en antigen  
399 veterinària i ramaderia > immunologia ca antigen d'histocompatibilitat  es antígeno de histocompatibilidad  es antígeno de trasplante  fr antigène d'histocompatibilité  fr antigène de transplantation  en histocompatibility antigen  en transplantation antigen  
400 veterinària i ramaderia > clínica ca antihelmíntic  ca vermífug  es antihelmíntico  es vermífugo  fr antihelmintique  fr vermifuge  en anthelmintic  en antihelmintic  en vermifuge  en wormer  
401 veterinària i ramaderia > clínica ca antihemorràgic  ca hemostàtic  es antihemorrágico  es hemostático  fr antihémorragique  fr hémostatique  en antihaemorrhagic [GB]  en antihemorrhagic [US]  en haemostatic [GB]  en hemostatic [US]  
402 veterinària i ramaderia > clínica ca antihipertensiu  es antihipertensivo  fr antihypertensif  en antihypertensive  
403 veterinària i ramaderia > clínica ca antihipotensiu  es antihipotensivo  fr antihypotensif  en antihypotensive  
404 veterinària i ramaderia > clínica ca antihistamínic  es antihistamínico  fr antihistaminique  en antihistamine  en antihistaminic  
405 veterinària i ramaderia > clínica ca antiinfecciós  es antiinfeccioso  fr antiinfectieux  en anti-infective  
406 veterinària i ramaderia > clínica ca hipolipemiant  ca antilipèmic  es hipolipidémico  fr hypolipémiant  fr hypopemiant  en hypolipidaemic  
407 veterinària i ramaderia > clínica ca antimicrobià  es antimicróbico  fr antimicrobien  en antimicrobial  
408 veterinària i ramaderia > clínica ca antimitòtic  es antimitótico  fr antimitotique  en antimitotic  
409 veterinària i ramaderia > clínica ca antioxidant  es antioxidante  fr antioxydant  en antioxidant  
410 veterinària i ramaderia > bromatologia ca antioxidant  es antioxidante  fr antioxydant  fr antioxygène  en antioxidant  
411 veterinària i ramaderia > clínica ca antiparasitari  es antiparasitario  fr antiparasitaire  en antiparasitic  
412 veterinària i ramaderia > clínica ca antipirètic  ca antitèrmic  ca febrífug  es antipirético  es febrífugo  fr antipyrétique  fr fébrifuge  en antipyretic  en febrifuge  
413 veterinària i ramaderia > clínica ca antiprotozoari  es antiprotozoario  fr antiprotozoaire  en antiprotozoal  
414 veterinària i ramaderia > clínica ca antiprotrombina  es antiprotrombina  fr antiprothrombine  en antiprothrombin  
415 veterinària i ramaderia > clínica ca antipsòric  es antipsórico  fr antipsorique  en antipsoric  
416 veterinària i ramaderia > clínica ca antiràbic  es antirrábico  fr antirabique  en antirabic  
417 veterinària i ramaderia > clínica ca antisèptic  es antiséptico  fr antiséptique  en antiseptic  
418 veterinària i ramaderia > immunologia ca antisèrum  ca immunosèrum  ca sèrum immune  es antisuero  es inmunosuero  es suero inmune  fr antisérum  fr immunosérum  en antiserum  en immune serum  en immunoserum  
419 veterinària i ramaderia > clínica ca antitetànic  es antitetánico  fr antitétanique  en antitetanic  
420 veterinària i ramaderia > clínica ca antitiroidal  es antitiroideo  fr antithyroïdien  en antithyroid  
421 veterinària i ramaderia > immunologia ca antitoxina  es antitoxina  fr antitoxine  en antitoxin  
422 veterinària i ramaderia > clínica ca antitussigen  ca bèquic  es antitusígeno  es béquico  fr antitussif  fr béchique  en antitussive  en bechic  
423 veterinària i ramaderia > clínica ca antivíric  es antivírico  fr antiviral  en antiviral  
424 veterinària i ramaderia > clínica ca antivitamina  es antivitamina  fr antivitamine  en antivitamin  
425 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca antracosi  es antracosis  fr anthracose  en anthracosis  
426 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca carboncle bacteridià  ca àntrax  es ántrax  es carbunco bacteridiano  fr charbon bactéridien  fr fièvre charbonneuse  en anthrax  en splenic fever  
427 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca anus  es ano  fr anus  en anus  
428 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca anus  es ano  fr anus  en anus  
429 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anyell | anyella  ca anyí  ca be  ca corder  ca marrec  ca xai  es cordero  fr agneau  en lamb  
430 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anyellar  ca corderar  ca xaiar  es parir [la oveja]  fr agneler  en lamb, to  
431 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apallar  es dar paja  fr affourager  en fodder, to  
432 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca aparellament  es apareamiento  fr appareillement  en mating  
433 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca apedaçat -ada  es remendado  fr rapiecé  en patchy  
434 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca apetència  es apetencia  fr appétence  en appetence  
435 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Aphthovirus  
436 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apiari  es apiario  fr apier  en apiary  
437 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Apicomplexa  
438 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apicultura  ca producció apícola  es apicultura  es producción apícola  fr apiculture  en bee keeping  
439 veterinària i ramaderia > ramaderia ca àpids  es ápidos  fr apidés  en Apidae  
440 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apífug  es apífugo  fr apifuge  en bee repellent  
441 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca aplàsia  es aplasia  fr aplasie  en aplasia  
442 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca aplicació  es aplique  
443 veterinària i ramaderia > morfologia ca aploms  es aplomos  fr aplombs  en plumb  
444 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca apoplexia  es apoplejía  fr apoplexie  en apoplexy  
445 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca apoptosi  es apoptosis  fr apoptose  en apoptosis  
446 veterinària i ramaderia > clínica ca apòsit  es apósito  fr pansement  en dressing  
447 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca supuració  ca apostemació  es apostemación  es supuración  fr suppuration  en suppuration  
448 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca appaloosa  es appaloosa  fr appaloosa  en Appaloosa  
449 veterinària i ramaderia > bromatologia ca appertització  es appertización  fr appertisation  en appertisation  en appertization  
450 veterinària i ramaderia > etologia ca aprenentatge  es aprendizaje  fr apprentissage  en learning  
451 veterinària i ramaderia > etologia ca condicionament  ca aprenentatge associatiu  ca associació  es aprendizaje asociativo  es asociación  es condicionamiento  fr association  fr conditionnement  en association  en conditioning  
452 veterinària i ramaderia > etnologia ca aptitud  es aptitud  fr aptitude  en fitness  
453 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca àrab  es árabe  fr arabe  en Arab  
454 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Arachnida  
455 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca aràcnid  es arácnido  fr arachnide  en arachnid  
456 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca arbrer  es herbero  
457 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca arcada  ca basca  es arcada  es basca  fr nausée  en nausea  en retching  
458 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Arcanobacterium  
459 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca ardenès  es ardenés  fr ardennais  en Ardennes  
460 veterinària i ramaderia > clínica ca areòla  es areola  es aréola  fr aréole  en areola  
461 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca arester  es boquera  fr perlèche  en perleche  
462 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Argas  
463 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca argàsid  ca paparra tova  es argásido  es garrapata blanda  fr argasiné  fr tique molle  en argasid  en soft tick  
464 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Argasidae  
465 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca argasidosi  es argasidosis  fr argasidose  en argasidosis  
466 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca argentat -ada  ca platejat -ada  es plateado  fr argenté  en silver  
467 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca argentat alemany  es plateado alemán  fr argenté allemand  en Silver German  
468 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca argentat anglès  es plateado inglés  fr argenté anglais  en Silver English  
469 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca argentat belga  es plateado belga  fr argenté belge  en Silver Belgium  
470 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca argentat de Xampanya  es plateado de Champagne  fr argenté de Champagne  en Argenté de Champagne  
471 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca arlequí  es arlequín  fr arlequin  en harlequin  
472 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ramat  ca armada  ca folc  ca folcat  ca guarda  ca rabera  es grey  es hato  es rebaño  fr troupeau  en drove  en flock  en fold  en herd  en mob  
473 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arment  es manada  fr manade  fr troupeau  en herd  
474 veterinària i ramaderia > ramaderia ca armenter | armentera  es manadero  
475 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca armentera  es pastizal  
476 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arnès  es arnés  fr harnais  en harness  
477 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arnès marcador  es arnés marcador  fr harnais marqueur  
478 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aromatitzant  ca odorant  es aromatizante  es odorante  fr aromatisant  en flavoring agent  en flavouring agent  
479 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca arpa  es zarpa  fr griffe  en paw  
480 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca barballera  ca arracada  ca gorgera  ca papada  es papada  fr fanon  en dewlap  en double chin  
481 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca barballera  ca arracada  ca barbons  ca carmell  ca carúncula  es barbilla  es carúncula  fr barbillon  fr caroncule  en caruncle  en wattle  
482 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca arreflèxia  es arreflexia  fr arefléxie  en arreflexia  
483 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca arrel de bleda-rave  ca arrel de remolatxa  es raíz de remolacha  fr racine de betterave  en beet  en beetroot [GB]  
484 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca arrel de la cua  ca mascle de la cua  ca rabada  ca tronc de la cua  es maslo de la cola  fr base de queue  en base of the tail  
485 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca arrel de mandioca  es raíz de mandioca  fr racine de manioc  en casava root  en cassava root  en mandioc root  en mandioca root  en manioc root  en manioca root  
486 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca arrel de nap  es raíz de nabo  fr racine de navet  en turnip root  
487 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arremolinar  es reunir  fr rassembler  
488 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arremolinar-se  es acarrarse  fr s'attrouper  
489 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca arrinencefàlia  es arrinencefalia  fr arhinencéphalie  en arhinencephaly  
490 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca arrissada del Danubi  ca Sebastòpol  es Astrakhan  es rizada del Danubio  es Sebastopol  fr frisée du Danube  en Sebastopol  
491 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca arrítmia  es arritmia  fr arythmie  en arrythmia  
492 veterinària i ramaderia > etologia ca arrufada de llavi  ca reflex de Flehmen  es flehmen  es reflejo de flehmen  es reflejo del labio curvo  fr flehmen  en flehmen  en lip-curl  
493 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arruixar  es oxear  fr effaroucher  en drive away, to  en frighten away, to  
494 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca arterioesclerosi  es arteriosclerosis  fr artériosclérose  en arteriosclerosis  
495 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca arteritis vírica equina  es arteritis viral equina  fr artérite virale équine  en equine viral arteritis  
496 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Arteriviridae  
497 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Arterivirus  
498 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Arthropoda  
499 veterinària i ramaderia > ramaderia ca artiodàctils  es artiodáctilos  fr artiodactyles  en Artiodactyla  
500 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca artritis sèptica  ca artritis infecciosa  es artritis infecciosa  es artritis séptica  fr arthrite infectieuse  fr arthrite septique  en infectious arthritis  en septic arthritis  
501 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca artritis/encefalitis caprina  es artritis/encefalitis caprina  fr arthrite/encéphalite caprine  en caprine arthritis/encephalitis  
502 veterinària i ramaderia > clínica ca artròdesi  es artrodesis  fr arthrodèse  en arthrodesis  
503 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca artròpode  es artrópodo  fr arthropode  en arthropod  
504 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca artrosi  es artrosis  fr arthrose  en arthrosis  
505 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ascàride  es ascáride  es áscaris  fr ascaride  fr ascaris  en ascarid  
506 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascaridia  
507 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascaridida  
508 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascarididae  
509 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ascarididosi  es ascarididosis  fr ascarididose  en ascarididosis  
510 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ascaridiosi  es ascaridiosis  fr ascaridiose  en ascaridiosis  
511 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ascariosi  es ascariosis  fr ascariose  en ascariosis  
512 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascaris  
513 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascarops  
514 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca ascendència  es ascendencia  fr ascendance  en ancestry  
515 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca ascendent  ca progenitor | progenitora  es ascendiente  es progenitor  fr ascendant  fr progéniteur  en ancestor  en progenitor  
516 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ascites  ca hidroperitoneu  ca hidroabdomen  es ascitis  es hidroabdomen  es hidroperitoneo  fr ascite  fr hydropéritoine  en ascites  en hydroperitoneum  
517 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca cria enguixada  ca ascosferosi  es ascosferosis  es cría encalada  es cría enyesada  fr couvain calcifié  fr couvain plâtré  en chalk brood  
518 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Ascosphaera  
519 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ase  ca burro  ca ruc  ca somer  es asno  es burro  fr âne  fr baudet  en ass  en donkey  en jackass  
520 veterinària i ramaderia > malalties ca asèpsia  es asepsia  fr asepsie  en asepsis  
521 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca asèpsia  es asepsia  fr asepsie  en asepsis  en aseptic technique  
522 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asfígmia  es asfigmia  fr asphygmie  en asphygmia  
523 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asfíxia  es asfixia  fr asphyxie  en asphyxia  
524 veterinària i ramaderia > ramaderia ca asiní -ina  es asnino  fr asinien  en asinine  
525 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asístole  es asistolia  es asistolismo  fr asystole  en asystole  
526 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asistòlia  es asistolia  fr asystolie  en asystolia  
527 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asma  es asma  fr asthme  en asthma  
528 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca aspergil·losi  es aspergilosis  fr aspergillose  en aspergillosis  
529 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Aspergillus  
530 veterinària i ramaderia > clínica ca aspiració  es aspiración  fr aspiration  en aspiration  en suction  
531 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aspirador d'ous  es elevador de huevos por vacío  fr souleveur d'oeufs à vide  en vaccum egg lifter  
532 veterinària i ramaderia > bromatologia ca assecatge  es secado  fr séchage  en drying  
533 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca astènia  es astenia  fr asthénie  en asthenia  
534 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Astigmata  
535 veterinària i ramaderia > clínica ca astringent  ca restringent  es astringente  es restringente  fr astringent  fr restringent  en astringent  en restringent  
536 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca astrocitoma  es astrocitoma  fr astrocytome  en astrocytoma  
537 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca asturcó  es asturcón  fr asturçon  en Asturcon  
538 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn, llet i treball ca asturiana de la muntanya  es asturiana de la montaña  es asturiana oriental  fr asturien de montagne  en Asturian Mountain  
539 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn, llet i treball ca asturiana de les valls  es asturiana de los valles  es casina  fr asturien des vallées  en Asturian Valley  
540 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atac  es ataque  fr attaque  en attack  
541 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca ataronjat -ada  es anaranjado  fr orangé  en orange-coloured  
542 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atàxia  es ataxia  fr ataxie  en ataxia  
543 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atelèctasi  es atelectasia  fr atélectasie  en atelectasis  
544 veterinària i ramaderia > immunologia ca atenuació  es atenuación  fr atténuation  en attenuation  
545 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atèrmic -a  es atérmico  fr athermique  en athermic  
546 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ateroma  es ateroma  fr athérome  en atheroma  
547 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atonia  es atonía  fr atonie  en atony  
548 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atonia  es atonía  fr atonie  en atony  
549 veterinària i ramaderia > immunologia ca atòpia  es atopía  fr atopie  en atopy  
550 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca atordiment  ca estaborniment  es aturdimiento  fr étourdiment  en stunning  
551 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atrèpsia  ca marasme  es atrepsia  es marasmo  fr athrepsie  fr marasme  en athrepsia  en marasmus  
552 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca atrèsia  es atresia  fr atrésie  en atresia  
553 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca atròfia  es atrofia  fr atrophie  en atrophia  en atrophy  
554 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca atruitat -ada  es atruchado  fr truitée  en strawberry mark  en trouted [gossos]  
555 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aturada cardíaca  es paro cardíaco  fr arrêt cardiaque  en cardiac arrest  
556 veterinària i ramaderia > ramaderia ca atzembler | atzemblera  es acemilero  
557 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ocells  ca aus  es aves  fr oiseaux  en Aves  
558 veterinària i ramaderia > clínica ca auscultació  es auscultación  fr auscultation  en auscultation  
559 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca australorp  es australorp  fr australorp  en Australorp  
560 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoal·lèrgia  es autoalergia  fr autoallergie  en autoallergy  
561 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoanticòs  es autoanticuerpo  fr autoanticorps  en autoantibody  
562 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoantigen  es autoantígeno  fr autoantigène  en autoantigen  
563 veterinària i ramaderia > bromatologia ca autocontrol  es autocontrol  fr autocontrôle  en self-control  
564 veterinària i ramaderia > clínica ca autoempelt  es autoinjerto  fr autoggreffe  en autograft  
565 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca autofàgia  es autofagia  fr autophagie  en autophagy  
566 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoimmunitat  es autoinmunidad  fr autoimmunité  en autoimmunity  
567 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca autoinfecció  es autoinfección  fr autoinfection  en autoinfection  
568 veterinària i ramaderia > etologia ca autolesió  ca automutilació  es autolesión  es automutilación  fr automutilation  en self-mutilation  
569 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca salconduit  ca autorització sanitària de trasllat  es autorización sanitaria de traslado  es salvoconducto  fr sauf-conduit  en safe-conduct  
570 veterinària i ramaderia > ramaderia ca autosexatge  es autosexaje  fr autosexage  en autosexing  
571 veterinària i ramaderia > immunologia ca autovacuna  es autovacuna  fr autovaccin  en autovaccine  
572 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca auxiliar de visita d'explotació  ca auxiliar pecuari | auxiliar pecuària  es auxiliar pecuario  fr technicien des services veterinaires  
573 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca avantbraç  es antebrazo  fr avant-bras  en forearm  
574 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca avelinyès  es avelinés  fr avelignais  en Avelignese  
575 veterinària i ramaderia > ramaderia ca averrir  es cubrir [el cerdo]  fr couvrir [le cochon]  en cover, to [the pig]  
576 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Aviadenovirus  
577 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Avibirnavirus  
578 veterinària i ramaderia > ramaderia ca avicultor | avicultora  es avicultor  fr aviculteur  en poultry keeper  en poultry manager  en poultryman  
579 veterinària i ramaderia > ramaderia ca avicultura  ca producció avícola  es avicultura  es producción avícola  fr aviculture  en poultry keeping  
580 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca avilesa  es avileña  fr avileña  en Avilena  
581 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Avipoxvirus  
582 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aviram  es avería  es averío  es aves de corral  fr volaille  en poultry  
583 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avitaminosi  ca hipovitaminosi  es avitaminosis  es hipovitaminosis  fr avitaminose  fr hypovitaminose  en avitaminosis  en hypovitaminosis  
584 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Avitellina  
585 veterinària i ramaderia > clínica ca avivament  es avivamiento  fr avivement  en avivement  
586 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avortament  es aborto  fr avortement  en abortion  
587 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca clamidiosi ovina  ca avortament enzoòtic de les ovelles  es aborto enzoótico de las ovejas  es clamidiosis ovina  fr avortement enzootique des brebis  fr chlamydiose ovine  en enzootic abortion of ewes  en ovine chlamydiosis  
588 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avortar  es abortar  fr avorter  en abort, to  
589 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avortar  ca malparir  es abortar  fr avorter  en abort, to  
590 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avortí  es abortón  fr avorton  en stillbirth  
591 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca avulsió  es avulsión  fr avulsion  en avulsion  
592 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llet i llana ca Awassi  es Awassi  fr Awassi  en Awassi  
593 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > ànecs > aptitud: carn ca Aylesbury  es Aylesbury  fr Aylesbury  en Aylesbury  
594 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca Ayrshire  es Ayrshire  fr Ayrshire  en Ayrshire  
595 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca azoospèrmia  es azoospermia  fr azoospermie  en azoospermia  
596 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca azorrea  es azorrea  es azotorrea  fr azotorrhée  en azotorrhea  
597 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Babesia  
598 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca babesiosi  ca piroplasmosi  es babesiosis  es piroplasmosis  fr babésiose  fr piroplasmose  en babesiosis  en piroplasmosis  
599 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca bacil  es bacilo  fr bacille  en bacillus  en rod  
600 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Bacillus  
601 veterinària i ramaderia > ramaderia ca baciva  ca buida  es vacía  fr vide  en empty  
602 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bacivar  
603 veterinària i ramaderia > ramaderia ca baciver | bacivera  es vaciero  
604 veterinària i ramaderia > ramaderia ca porc  ca bacó  es cerdo  es cochino  es gorrín  es gorrino  es marrano  es puerco  fr cochon  fr porc  en pig  en swine  
605 veterinària i ramaderia > ramaderia ca truja  ca bacona  ca gardenya  ca gotxa  ca porca  ca verra  es cerda  es cochina  es gorrina  es marrana  es puerca  fr laie  fr soie  fr truie  en sow  
606 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cortiella  ca baconera  ca porcatera  ca porcellera  ca soll  es chiquero  es cochiquera  es cochitril  es gorrinera  es pocilga  es porqueriza  es zahúrda  fr porcherie  fr soue  en hogpen [US]  en piggery  en pigpen [US]  en pigsty  en sty  en stye  
607 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca bacteri  es bacteria  fr bactérie  en bacterium  
608 veterinària i ramaderia > clínica ca bactericida  ca bacteriolític  es bactericida  es bacteriolítico  fr bactéricide  en bactericidal  en bacteriolytic  
609 veterinària i ramaderia > immunologia ca bacterina  es bacterina  fr bactérine  en bacterin  
610 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca bacteriòfag  ca fag  es bacteriófago  es fago  fr bactériophage  fr phage  en bacteriophage  en phage  
611 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca bacteriologia  es bacteriología  fr bactériologie  en bacteriology  
612 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca malaltia bacteriana  ca bacteriosi  es bacteriosis  es enfermedad bacteriana  fr bactériose  fr maladie bactérienne  en bacterial disease  en bacteriosis  
613 veterinària i ramaderia > clínica ca bacteriostàtic  es bacteriostático  fr bactériostatique  en bacteriostatic  
614 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Bacteroides  
615 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bactofugació  es bactofugación  es bactofugado  fr bactofugation  en bactofugation  
616 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca nariu  ca badiu  es nariz  es ollar [el caballo]  fr naseau  en nostril  
617 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca bagàs  es bagazo  es gabazo  fr bagasse [de la canya de sucre]  fr drêche  en bagasse  en begass  en begasse  
618 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca bagàs de cervesa  es bagazo de cerveza  fr drêche  en brewer's grains  
619 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bai -a  es bayo  fr bai  en bay  
620 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca balanç energètic  es balance energético  fr bilan énergétique  en energy balance  
621 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca balantidiosi  es balantidiosis  fr balantidiose  en balantidiosis  
622 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Balantidium  
623 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca balear  ca negre de Mallorca  ca negre mallorquí  es balear  fr baléar  en Balear  
624 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca banda  es banda  fr bande  en band  
625 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca banya  es asta  es cuerno  fr corne  en horn  
626 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca banyam  ca cornamenta  es cornamenta  fr cornes  en horns  
627 veterinària i ramaderia > ramaderia ca banyegar  ca mufar  ca topar [contra]  ca tossar [contra]  es acornar  es acornear  es amorcar [el brau]  es amurcar [el brau]  es cornear  es topetar  fr cosser  fr encorner  en butt, to  en gore, to  
628 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca banyó  ca banyot  es pitón  fr corne naissante  en budding horn  
629 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca barba  
630 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca barba  ca mentó  es barba  es mentón  fr barbe  fr menton  en chin  
631 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca sotabarba  ca barbada  es barbada  fr sous-barbe  en double chin  
632 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > ànecs > aptitud: carn ca Barbaria  ca mut  es Barbaria  es mudo  fr Barbarie  fr musqué  en Muscovy  en Musk  
633 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca barbeta  ca barbó  ca mentó  es barbilla  es mentón  fr menton  en chin  
634 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca barra  es barra  es carrillo  fr joue  en cheek  
635 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca barra  ca mandíbula  es mandíbula  fr mâchoire  fr mandibule  en jawbone  en mandible  
636 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barraample -a  es de quijada ancha  
637 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barraprim -a  es de quijada fina  es poco comedor  
638 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barrat | barrada  
639 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca barrat -ada  es barrado  fr barré  en barred  
640 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca barrat -ada  es barrado  fr barré  en barred  
641 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barrejadora de pinso  es mezcladora de piensos  fr mélangeur d'aliments  en feed mixer  
642 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barrigar  ca furgar  es hocicar  es hozar  fr vermiller  en root in, to  en root, to  
643 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca basalioma  ca tricoblastoma  es basalioma  fr basaliome  en basalioma  
644 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca basca  ca euskal oiloa  es euskal oiloa  es vasca  fr basquaise  fr euskal oiloa  en euskal oiloa  
645 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llet i llana ca basca  es vasca  fr basquaise  en Basque  
646 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bàscula ramadera  es báscula de ganado  fr bascule pour bétail  fr pèse-bétail  en cattle weigher  en weigh-crush  
647 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca basenji  es basenji  fr basenji  en Basenji  
648 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça dins de bardisses ca basset hound  es basset hound  fr basset hound  en Basset Hound  
649 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca bescoll  ca batcoll  es pescuezo  fr dos de l'encolure  en crest of the neck  
650 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bateria de gàbies  es batería de jaulas  fr batterie d'élevage  en brooder battery  en rearing battery  
651 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Baztan  es Baztán  fr Baztan  en Baztan  
652 veterinària i ramaderia > ramaderia ca be  es oveja  fr mouton  en sheep  
653 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca beagle  es beagle  fr beagle  en Beagle  
654 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca bearded collie  es collie barbudo  fr collie barbue  en Bearded Collie  
655 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca bec  es pico  fr bec  en beak  en bill  
656 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca beefmaster  es beefmaster  fr beefmaster  en Beefmaster  
657 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca beix  es beige  fr beige  en beige  
658 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bel  es balido  fr bêlement  en ba  en baa  en bleat  en bleating  
659 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca belga  es belga  fr belge  en Belgian  
660 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca bélier francès  es belier francés  fr bélier français  en French Belier  
661 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca bélier nan  es pequeño belier  fr petit bélier  en Loop Dwarf  
662 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bellesa  es belleza  fr beauté  
663 veterinària i ramaderia > clínica ca bena  es venda  fr bande  en bandage  
664 veterinària i ramaderia > etologia ca benestar animal  es bienestar animal  fr bien-être animal  en animal welfare  
665 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca benestar animal  es bienestar animal  fr bien-être animal  en animal welfare  
666 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca benigne -a  es benigno  fr bénin  en benign  
667 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca berber  es berberisco  fr barbe  en Barb  
668 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca beri-beri  es beriberi  fr béribéri  en beriberi  
669 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Berkshire  es Berkshire  fr Berkshire  en Berkshire  
670 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca berrixó de Cher  es berrichon du Cher  fr berrichon du Cher  en Berrichon du Cher  
671 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca papil·loma  ca berruga  ca verrucositat  es papiloma  es verruga  es verrugosidad  fr papillome  fr verrue  en papilloma  en verruca  en verruga  en wart  
672 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Besnoitia  
673 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca besnoïtiosi  es besnoitiosis  fr besnoïtiose  en besnoitiosis  
674 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bèstia  es bestia  fr bête  en beast  
675 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bestiar  es ganado  fr bétail  en livestock  
676 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bestiar gros  es ganado mayor  fr bestiaux  fr gros bétail  en heavy livestock  en large animals [US]  
677 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bestiar menut  ca bestiar petit  es ganado menor  fr petit bétail  en small cattle  
678 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca betzoar  es bezoar  fr bézoard  en bezoar  
679 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca Beveren  es Beveren  fr Beveren  en Beveren  
680 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca biberó  es biberón  fr biberon  en feeding bottle  en nursing bottle  
681 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca bichon frisé  es bichon frisé  fr bichon frisé  en Bichon Frisé  
682 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca bichon maltès  es bichon maltés  fr bichon maltais  en Maltese Bichon  
683 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bicolor  es bicolor  fr bicolore  en bicolour  
684 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca espinada  ca bigal  es espinazo  fr échine  fr épine dorsale  en spinal column  en spine  
685 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bigarrat -ada  es abigarrado  fr bigarré  en odd-coloured  
686 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca bigotis  ca vibrisses  es bigotes  fr moustaches  en whiskers  
687 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca bigotis  es bigotes  fr moustaches  en whiskers  
688 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca biliació  ca biligènesi  es biligénesis  es biligenia  fr biligenèse  en bilification  en biligenesis  
689 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca bilis  es bilis  fr bile  en bile  
690 veterinària i ramaderia > clínica ca biopatologia  es biopatología  fr biopathologie  en biopathology  
691 veterinària i ramaderia > clínica ca biòpsia  es biopsia  fr biopsie  en biopsy  
692 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca bioritme  ca ritme biològic  es biorritmo  es ritmo biológico  fr rythme biologique  en biological rhythm  en biorhythm  
693 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca bioseguretat  es bioseguridad  fr biosecurité  en biosecurity  
694 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina H  ca biotina  es biotina  es vitamina H  fr biotine  fr vitamine H  en biotin  en vitamin H  
695 veterinària i ramaderia > etnologia ca biotip  es biotipo  fr biotype  en biotype  
696 veterinària i ramaderia > etnologia ca biotip  ca constitució  es biotipo  es constitución  fr biotype  fr constitution  en biotype  en constitution  
697 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca bipartició d'embrions  ca duplicació d'embrions  es duplicación de embriones  fr duplication d'embryons  en embryo duplication  
698 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: llarg ca birmà  es birmano  fr birman  en Birman  
699 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Birnaviridae  
700 veterinària i ramaderia > clínica ca bisturí  es bisturí  fr bistouri  en bistoury  
701 veterinària i ramaderia > clínica ca bisturí elèctric  es bisturí eléctrico  fr bistouri électrique  en electric bistoury  en electric knife  en electrocautery knife  
702 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bladenc -a  es trigueño  fr froment  en wheaten  
703 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca blanc -a  es blanco  fr blanc  en white  
704 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca blanc d'Hotot  es blanco de Hotot  fr blanc de Hotot  en Dwarf Hotot  
705 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > galls dindi ca blanc de Beltsville  es blanco de Beltsville  fr blanc de Beltsville  en Beltsville Small White  
706 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca blanc de Termonde  es blanco de Termonde  fr blanc de Termonde  en Termonde White  
707 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: carn ca blanca andalusa  es blanca andaluza  fr blanche andalouse  en Andalusian White  
708 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: carn ca blanca celtibèrica  ca serrana  es blanca celtibérica  es serrana  fr blanche celtibère  fr serrana  en Celtiberian White  en Serrana  
709 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca blanca de Càceres  es blanca cacereña  fr blanche de Cáceres  en White Cáceres  
710 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca blanquet  es cordilla  fr menu de mouton  en sheep small intestine  
711 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca blastomicosi  es blastomicosis  fr blastomycose  en blastomycosis  
712 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Blastomyces  
713 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca blau  ca blaverol  ca morat  es cardenal  es moretón  fr bleu  en bruise  
714 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca blau blava  es azul  fr bleu  en blue  
715 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca blau de Gascunya  es azul de Gascuña  fr bleu de Gascogne  en Blue Gascony  
716 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca blau de Rússia  es azul de Rusia  fr bleu russe  en Russian Blue  
717 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca blau de Viena  es azul de Viena  fr bleu de Vienne  en Vienna Blue  
718 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca blefaroptosi  es blefaroptosis  fr blépharoptose  en blepharoptosis  
719 veterinària i ramaderia > clínica ca blocador  es bloqueador  fr bloqueur  en blocker  
720 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca blocatge  es bloqueo  fr blocage  en block  
721 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca bloodhound  es bloodhound  fr Saint-Hubert  en Bloodhound  
722 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca millor predicció lineal no esbiaixada  ca BLUP  es predicción lineal insesgada óptima  es BLUP  fr meilleur estimateur linéaire sans biais  fr BLUP  en best linear unbiased prediction  en BLUP  
723 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca bobtail japonès  es bobtail japonés  fr bobtail japonais  en Japanese Bobtail  
724 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boc  ca cabró  ca cabrot  es buco  es cabrón  es macho cabrío  fr bouc  en buck  en he-goat  
725 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca morrió  ca boç  es bozal  fr muselière  en muzzle  
726 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca boca  es boca  fr bouche  en mouth  
727 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca bocatge  es boquera  fr perlèche  fr pourlèche  en perleche  
728 veterinària i ramaderia > clínica ca bol  es bolo  fr bol  en bole  
729 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca bol alimentari  es bolo alimenticio  fr bol alimentaire  en alimentary bolus  
730 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca bol de beure  es cuenco de agua  fr bol d'abreuvoir  en drinking bowl  en water cup [US]  
731 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca bol de menjar  es cuenco de comida  fr mangeoire  en feeding bowl  
732 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca bol ruminal  es bolo ruminal  fr bolus ruminal  en ruminal bolus  
733 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca bola  es bola  fr cuisse hanche  en top bit and rump  
734 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca bolonyès  es boloñés  fr boulonnais  en Boulonnais  
735 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bones pràctiques de fabricació  ca BPF  es buenas prácticas de fabricación  es BPF  fr bonnes pratiques de fabrication  fr bonnes pratiques de production  fr bonnes pratiques manufacturières  fr BPF  fr BPM  en good manufacturing practice  en GMP  
736 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bones pràctiques higièniques  ca BPH  es buenas prácticas higiénicas  es BPH  fr bonnes pratiques d'hygiène  fr BPH  en good hygiene practice  
737 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Boophilus  
738 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boquir  es cubrir [el cabrón]  fr couvrir [le bouc]  en cover, to [the buck]  
739 veterinària i ramaderia > clínica ca borborigme  es borborigmo  fr borborygme  en borborygmus  
740 veterinària i ramaderia > ramaderia ca borda  es borda  
741 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca bordar  es ladrar  fr aboyer  en bark, to  en bay, to  
742 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca border collie  es border collie  fr border collie  en Border Collie  
743 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Bordetella  
744 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca borm  es muermo  fr morve  en glanders  
745 veterinària i ramaderia > ramaderia ca borrec | borrega  es borrego  fr jeune ovin  en young ovine  
746 veterinària i ramaderia > ramaderia ca borreguer | borreguera  es borreguero  
747 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Borrelia  
748 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca malaltia de Lyme  ca borreliosi canina  es borreliosis canina  es enfermedad de Lyme  fr borréliose canine  fr maladie de Lyme  en canine borreliosis  en Lyme disease  
749 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca llebrer rus  ca borzoi  es borzoi  es galgo ruso  fr barzoï  fr lévrier russe  en Borzoi  en Russian Wolfhound  
750 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca botulisme  es botulismo  fr botulisme  en botulism  en limberneck  en western duck disease  
751 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bou  es buey  fr boeuf  en bullock  en ox  en steer [US]  
752 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brau  ca bou  ca toro  es toro  fr taureau  en bull  
753 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boval  ca boual  ca boveral  es boyera  es boyeriza  fr bouverie  en ox stable  en ox-stall  
754 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bover | bovera  ca bouer | bouera  es boyerizo  es boyero  fr bouvier  en oxherd  
755 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca pastor de Beauce  ca bover de Beauce  es pastor de Beauce  fr bas-rouge  fr beauceron  fr berger de Beauce  en Berger de Beauce  
756 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boví -ina  ca vacum  es bovino  es boyuno  es vacuno  
757 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boví -ina  ca vaccí -ina  ca vaquí -ina  es bovino  fr bovin  en bovine  
758 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Bovicola  ca Damalinia  
759 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bovicultor | bovicultora  es bovicultor  fr boviculteur  en cowman  
760 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bovicultura  ca bovinotècnia  ca producció bovina  es bovicultura  es bovinotecnia  es producción bovina  fr boviculture  en cattle breeding  
761 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bòvids  es bóvidos  fr bovidés  en Bovidae  
762 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bovins  es bovinos  fr bovinés  en bovines  
763 veterinària i ramaderia > ramaderia ca box  es box  fr box  en box  
764 veterinària i ramaderia > ramaderia ca box de vedells  es box de terneros  fr cage à veaux  en calf box  
765 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca bòxer  es boxer  fr boxer  en Boxer  
766 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca braç  es brazo  fr bras  en arm  
767 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca brac alemany  es braco alemán  fr braque allemand  en German Pointing Dog  
768 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca brac de Weimar  ca weimaraner  es braco de Weimar  es weimaraner  fr braque de Weimar  fr weimaraner  en Weimaraner  
769 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca brac francès  es braco francés  fr braque français  en French Pointing Dog  
770 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca brac hongarès  ca Vizsla magiar  es braco húngaro  es Vizsla magiar  fr braque hongrois  fr Vizsla magyar  en Hungarian Pointing Dog  en Magyar Vizsla  
771 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca braçalet  es brazalete  fr bracelet  en white ring  
772 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca braçalet  es brazalete  es jarretera  fr bracelet  en ankle band  
773 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Brachycera  
774 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Brachyspira  
775 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca bradicàrdia  es bradicardia  fr bradycardie  en bradycardia  
776 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca bradisfígmia  es bradisfigmia  fr bradysphygmie  en bradysphygmia  
777 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca bradizoït  es bradizoíto  fr bradyzoïte  en bradyzoite  
778 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca bragada  es bragada  fr entrecuisse  en crotch  
779 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bragat -ada  es bragado  en washed inner-thigs  
780 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca braguer  es ubre  fr mamelles  en udder  
781 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca Brahma  es Brahma  fr Brahma  en Brahma  
782 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca brahman  es brahman  fr brahman  en Brahman  
783 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bram  es rebuzno  fr braiment  en bray  
784 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bramul  ca braol  ca bruel  ca mugiment  ca mugit  es berrido [vedell]  es bramido [bou]  es mugido  fr beuglement  fr meuglement  fr mugissement  en bellow  en low  en moo  
785 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca brangus  es brangus  fr brangus  en Brangus  
786 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca braquícer  es braquícero  fr brachycère  en brachyceran  
787 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca braquignàtia  es braquignatia  fr brachygnathie  en brachygnathia  
788 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines ca brau de lídia  es toro de lidia  fr taureau de combat  fr taureau de lydie  en Fighting Bull  
789 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brauell  ca bravatell  es eral  es novillo  fr taurillon  en young bull  
790 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Braula  
791 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brava  es novilla  fr génisse  fr génisson  en young heifer  
792 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca Breda  es Breda  fr Breda  en Breda  
793 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bresca  es bresca  es panal  fr rayon  en comb  en honeycomb  
794 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brescador  ca crestador  ca desoperculador  es castradera  es cortadera  es desoperculador  fr désoperculateur  en capping knife  en uncapping knife  
795 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brescam  es macón  
796 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brescar  ca crestar  ca desopercular  ca desbrescar  es brescar  es castrar  es desopercular  fr désoperculer  en harvest, to  en uncap, to  
797 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca Bresse  es Bresse  fr Bresse  fr gauloise  en Bresse  
798 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca bretó  es bretón  fr breton  en Breton  
799 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca bretona  es bretona  fr bretonne  en Breton  
800 veterinària i ramaderia > etnologia ca brevilini -ínia  es brevilíneo  fr bréviligne  
801 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca dermatofitosi  ca brià  ca tinya  es dermatofitosis  es tiña  fr dermatophytose  fr teigne  en dermatophytosis  en ringworm  en tinea  
802 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca pastor de Brie  ca briard  es briard  es pastor de Brie  fr berger de Brie  fr briard  en Briard  
803 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bricallaire  ca bricaller | bricallera  es recovero  fr coquetier  
804 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca brida  es brida  fr bride  en bridle  
805 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca brisa  es brisa  es casca  es orujo  fr marc de raisin  en marc  
806 veterinària i ramaderia > ramaderia ca broca  es trenca  fr croisée  
807 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca brodat -ada  ca vorellat  es bordado  fr brodé  en bordered  
808 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca brom  es moquillo canino  fr maladie de Carré  fr maladie des chiens  en canine distemper  en Carré's disease  en dog distemper  
809 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bromatologia  es bromatología  fr bromatologie  en bromatology  
810 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca escuma  ca bromera  ca espuma  es espuma  fr écume  en foam  
811 veterinària i ramaderia > clínica ca broncoconstrictor  es broncoconstrictor  fr bronchoconstricteur  en bronchoconstrictor  
812 veterinària i ramaderia > clínica ca broncodilatador  es broncodilatador  fr bronchodilatant  fr bronchodilatateur  en bronchodilator  
813 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca metastrongiloïdosi  ca broncopneumònia verminosa  es metastrongiloidosis  fr métastrongylidoses  en verminous bronchopneumonia  
814 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca bronquitis de la guatlla  es bronquitis de la codorniz  fr bronchite de la caille  en quail bronchitis  
815 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca bronquitis infecciosa aviària  es bronquitis infecciosa aviar  fr bronchite infectieuse aviaire  en avian infectious bronchitis  
816 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dictiocaulosi  ca bronquitis parasitària  es dictiocaulosis  fr dictyocaulose  en dictyocaulosis  
817 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bronzat -ada  es bronceado  fr bronzé  en bronze coloured  
818 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bru bruna  es pardo  fr brun  en brown  
819 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Brucella  
820 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca brucel·losi  es brucelosis  fr brucellose  en brucellosis  
821 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca bruna alpina  ca suïssa  es parda alpina  es suiza  fr brune alpine  fr brune des Alpes  fr suisse  en Brown Swiss  en Swiss  
822 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca bruna dels Pirineus  es bruna dels Pirineus  es parda de los Pirineos  fr brune des Pyrénées  en Brown Pyrenean  
823 veterinària i ramaderia > ramaderia ca buc  ca rusc rústic  es colmena fijista  fr ruche fixe  en fixed combe hive  en log hive  
824 veterinària i ramaderia > clínica ca buf  es soplo  fr souffle  en murmur  en souffle  
825 veterinària i ramaderia > ramaderia ca buit sanitari  es vacío sanitario  fr vide sanitaire  en depopulation of an animal building  
826 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca buldog anglès  es bulldog inglés  fr bouledogue anglais  en English Bulldog  
827 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca buldog francès  es bulldog francés  fr bouledogue français  en French Bulldog  
828 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca bull terrier  ca pit bull terrier  es bull terrier  es pit bull terrier  fr bull terrier  fr pit-bull terrier  en Bull Terrier  en Bullterrier  en pit bullterrier  en Staffordshire bullterrier  en Staffordshire terrier  
829 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca bullmastiff  es bullmastiff  fr bullmastiff  en Bullmastiff  
830 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Bunostomum  
831 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Bunyaviridae  
832 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca burell -a  es pardo oscuro  fr brun foncé  en dark brown  
833 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Burkholderia  
834 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca burmès  es burmés  fr burmese  en Burmese  
835 veterinària i ramaderia > ramaderia ca somera  ca burra  ca ruca  es asna  es burra  fr anêsse  fr bourrique  en jennet  en jenny  en she-ass  
836 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca bursitis infecciosa aviària  ca malaltia de Gumboro  es bursitis infecciosa aviar  es enfermedad de Gumboro  fr bursite infectieuse aviaire  fr maladie de Gumboro  en Gumboro disease  en infectious bursal disease  
837 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca butllofa  ca guirola  es ampolla  fr ampoule  fr bulle  en bulla  
838 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca butza  es cascajos  fr boyau  fr tripes  en belly  en green offal  
839 veterinària i ramaderia > clínica ca bypass [en]  es bypass  es derivación  fr dérivation  fr pontage  en bypass  en derivation  
840 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gos  ca ca  ca cus  es can  es perro  fr chien  en dog  
841 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca ca de bestiar  es pastor mallorquín  fr berger de Majorque  en Majorca Shepherd  
842 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca ca de bou  es dogo mallorquín  fr dogue de Majorque  en Majorca Mastiff  
843 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca ca eivissenc  es podenco ibicenco  fr chien de garenne des Baléares  fr lévrier ibizan  en Ibizan Warren Hound  
844 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabanya  es cabaña  fr troupeau  en flock  
845 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cabàs  es cama  es capazo  es cuna  es lecho  fr litière  fr panier  en bed  en litter  
846 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca crinera  ca cabellera  ca crina  es crin  fr crinière  en mane  
847 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cabertiosi  es chabertiosis  fr chabertiose  en chabertiosis  
848 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabestrejar  es cabestrear  fr mener par le licou  en halter, to  
849 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabra  es cabra  fr chèvre  en goat  
850 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabraboc  es freemartin  fr free-martin  en freemartin  
851 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrer | cabrera  es cabrerizo  es cabrero  fr chévrier  en goat herd [US]  en goatherd [GB]  
852 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrera  es cabrería  es chiquero  fr chèvrerie  en goat shed  
853 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabridada  es camada [de cabritos]  fr portée [de chevreaux]  en litter [of kids]  
854 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabridar  es parir [la cabra]  fr chevreter  fr chevretter  en kid, to  
855 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabridella  es chota  fr chevrette  en kid  
856 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrissa  es cabreriza  fr chèvrerie  en goat fold  
857 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrit | cabrida  ca xot | xota  es cabrito  es choto  fr bicot  fr cabri  fr chevreau [m]  fr chevrette [f]  en kid  
858 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrum  es cabrío  fr caprin  en caprine  
859 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cadell | cadella  ca quissó | quissona  ca quissoi | quissoia  es cachorro  fr chiot  en pup  
860 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cadellada  es camada [de perros]  fr portée [de chiots]  en litter  
861 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cadellar  ca quissoiar  es parir [la perra]  fr chienner  en pup, to  en whelp, to  
862 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça terrier o desencauador ca cairn terrier  es cairn terrier  fr terrier cairn  en Cairn Terrier  
863 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca caixa de deposicions  es bandeja de arena  es cajón de ensuciar  es cajón de serrín  fr casse à litière  en litter tray  
864 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: pelatge ca caixmiriana  ca tibetana  es Cachemira  fr Cachémire  en Cashmere  
865 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calàsia  es calasia  es calasis  fr chalasie  en chalasia  
866 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca calçat -ada  es calzado  fr balzan  en leg-white  en stockinged feet [US]  
867 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca calçat -ada  es calzado  fr balzan  en feather legged  
868 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca calci  es calcio  fr calcium  en calcium  
869 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcificació  es calcificación  fr calcification  en calcification  
870 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcificació distròfica  es calcificación distrófica  fr calcification dystrophique  en dystrophic calcification  
871 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcificació metastàtica  es calcificación metastásica  fr calcification métastatique  en metastatic calcification  
872 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcifilaxi  es calcifilaxis  fr calciphylaxie  en calciphylaxis  
873 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcinosi  es calcinosis  fr calcinose  en calcinosis  
874 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca calcitonina  es calcitonina  fr calcitonine  en calcitonin  
875 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcosi  es calcosis  fr chalcose  en chalcosis  
876 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca càlcul  es cálculo  fr calcul  en calculus  
877 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca càlcul dental  ca carrall  ca tosca dental  es cálculo dental  es sarro  es sarro dental  fr calcul dentaire  fr tartre  fr tartre dentaire  en dental calculus  en tartar  
878 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca litiasi  ca calculosi  es calculosis  es litiasis  fr lithiase  en calculosis  en lithiasis  
879 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca calderada  
880 veterinària i ramaderia > ramaderia ca calibradora d'ous  es calibradora de huevos  fr calibreuse à oeufs  en egg grader  
881 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Caliciviridae  
882 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca calicivirosi felina  es calicivirosis felina  fr calicivirose du chat  en feline calicivirus infection  
883 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Calicivirus  
884 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca californià  es californiano  fr californien  en Californian  
885 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca call  es callo  fr cal  en callus  
886 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca call  ca corn  es espejuelo  fr châtaigne  en chestnut  
887 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca call  ca callositat  es callo  es callosidad  fr cal  fr callosité  en callosity  en callus  
888 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cal·lifòrid  es califórido  fr calliphoridé  en blowfly  en calliphorid  
889 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Calliphora  
890 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Calliphoridae  
891 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cochliomyia  ca Callitroga  
892 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca callol -a  es albahío  fr jaunâtre  en white cream  
893 veterinària i ramaderia > clínica ca calmant  ca sedant  es calmante  es sedante  fr calmant  fr sedatif  en calmative  en sedative  
894 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Capillaria  ca Calodium  ca Eucoleus  
895 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca caloria  es caloría  fr calorie  en calory  
896 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca calostre  es calostro  fr colostrum  en colostrum  
897 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cama  es pierna  fr jambe  en gaskin  
898 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca camafeu  es camafeo  fr camaïeu  en cameo  
899 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Camarga  es Camarga  fr Camargue  en Camargue  
900 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cambra d'injecció d'amoníac  es cámara de inyección de amoniaco  fr chambre d'injection d'ammoniac  en ammonia injection room  
901 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cambra de cria  es cámara de cría  fr nid à couvin  en brood nest  
902 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cambra frigorífica  es cámara frigorífica  fr chambre frigorifique  fr chambre froide  en cooling chamber  
903 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cambra respiratòria  es cámara respiratoria  fr chambre respiratoire  en respiration chamber  
904 veterinària i ramaderia > ramaderia ca camió aspirador de llet  es camión-cisterna con aspirador de leche  fr citerne avec suceuse de remplissage  en bulk milk collection lorry  
905 veterinària i ramaderia > ramaderia ca camió ramader  ca camió gàbia  es vehículo de ganado  fr camion de bétail  en livestock vehicle  en stock car  
906 veterinària i ramaderia > ramaderia ca camió tremuja  es camión-tolva para pienso  fr camion-citerne à aliments  en bulk feed truck [US]  
907 veterinària i ramaderia > clínica ca camp operatori  es campo operatorio  fr champ opératoire  en field of operation  en operative field  
908 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > ànecs > aptitud: ous ca Campbell  es Campbell  fr Campbell  en Campbell  
909 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca campilobacteriosi genital bovina  es campilobacteriosis genital bovina  fr campylobactériose génitale bovine  en bovine genital campylobacteriosis  en bovine vibriosis  
910 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Campylobacter  
911 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca camús murcià  es chato murciano  fr chato de Murcie  en Chato of Murcia  
912 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca camús vitorià  es chato vitoriano  fr chato de Vitoria  en Chato of Vitoria  
913 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca camussa  es gamuza  fr chamois  en chamois  
914 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca canal  es canal  es carcasa  fr carcasse  en carcase  en carcass  
915 veterinària i ramaderia > ramaderia ca canal d'evacuació  es canal de deyecciones  es canal de evacuación  fr canal à lisier  en slurry channel  
916 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llet i llana ca canària  es canaria  fr Canarie  en Canary Island  
917 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: llet ca canària  es canaria  fr Canarie  en Canary Island  
918 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca neoplàsia maligna  ca càncer  es cáncer  es neoplasia maligna  fr cancer  fr néoplasie maligne  en cancer  en malignant neoplasia  
919 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Candida  
920 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca candidosi  ca candidiasi  es candidiasis  es candidosis  fr candidiase  fr candidose  en candidiasis [US]  en candidosis  
921 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca caseta  ca canera  es caseta  es perrera  fr niche  en doghouse  en kennel  
922 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gossera  ca canera  es perrera  fr chenil  en kennel  
923 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca caní -ina  es canino  fr canin  en canine  
924 veterinària i ramaderia > etologia ca canibalisme  es canibalismo  fr cannibalisme  en cannibalism  
925 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca caniche  ca púdel  es caniche  fr caniche  en Poodle  
926 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca canície  ca leucotríquia  es canicie  es leucotriquia  fr canitie  en canities  en leukotrichia  
927 veterinària i ramaderia > ramaderia ca canicultura  ca cinotècnia  ca producció canina  es canicultura  es cinotecnia  es producción canina  fr cynotechnie  en cynotechnics  
928 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cànids  es cánidos  fr canidés  en Canidae  
929 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca ullal  ca canina  es canino  es colmillo  fr canine  en canine tooth  
930 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cant  es canto  fr chant  en singing  
931 veterinària i ramaderia > clínica ca cànula  es cánula  fr canule  en cannula  
932 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca canya  ca canyella  es caña  fr canon  en cannon  
933 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca canyella  es canela  fr canelle  en cinnamon  
934 veterinària i ramaderia > ramaderia ca canyet  es carnero  fr écarissage  en charnel  
935 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca caoba  es caoba  fr acajou  en mahogany  
936 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cap  es cabeza  fr tête  en head  
937 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cap  es cabeza  fr tête  en head  
938 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cap de bestiar  es cabeza de ganado  fr tête de bétail  en head of cattle  
939 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cap de moro -a  es cabeza de moro  fr cap de more  en black-head  
940 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cap de mort -a  
941 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca capacitació  es capacitación  fr capacitation  en capacitation  
942 veterinària i ramaderia > ramaderia ca castrador | castradora  ca capador | capadora  ca sanador | sanadora  es capador  es castrador  fr châtreur  en castrator  en gelder  
943 veterinària i ramaderia > ramaderia ca castrar  ca capar  ca crestar  ca sanar  es capar  es castrar  fr castrer  fr châtrer  fr émasculer  en castrate, to  en emasculate, to  en geld, to  en spay, to [femelles]  
944 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca capell  ca coroneta  ca pili  es píleo  fr calotte  fr casque  en crown  en pileum  
945 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca capí -ina  
946 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca capil·lariosi  es capilariosis  fr capillariose  en capillariosis  
947 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capó  es capón  fr chapon  en capon  
948 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capó  ca caponat  es capón  fr châtré  en castrated animal  
949 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponador | caponadora  es capador  es castrador  fr châtreur  en castrator  en gelder  
950 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponar  es pisar  fr côcher  en tread, to  
951 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponar  es capar  fr chaponner  en caponize, to  
952 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponera  es caponera  fr épinette  fr mue  en fattening for capons  
953 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caprí -ina  es cabruno  es caprino  fr caprin  en caprine  en goatish  
954 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capricultor | capricultora  es capricultor  fr capriculteur  en goatman  
955 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capricultura  ca caprinotècnia  ca producció caprina  es capricultura  es caprinotecnia  es producción caprina  fr capriculture  en goat breeding  
956 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caprins  es caprinos  fr caprinés  en Caprinae  
957 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Capripoxvirus  
958 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca càpsida  es cápsida  es cápside  fr capside  en capside  
959 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca capsòmer  es capsómero  fr capsomère  en capsomer  
960 veterinària i ramaderia > clínica ca càpsula  es cápsula  fr capsule  en capsule  
961 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca caputxí -ina  es capuchino  fr capucin  en capuchin  
962 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca caquèxia  ca emaciació  es caquexia  es emaciación  fr cachexie  fr émaciation  en cachexia  en emaciation  en wasting  
963 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cara  es cara  fr face  en face  
964 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cara  es cara  fr face  en face  
965 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca carabonic -a  ca carablanc -a  
966 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter  es carácter  fr caractère  en character  
967 veterinària i ramaderia > etnologia ca caràcter ètnic  es carácter étnico  fr caractère étnique  en ethnic feature  
968 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter poligènic  es carácter poligénico  fr caractère polygénique  en polygenic character  
969 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter qualitatiu  es carácter cualitativo  fr caractère qualitatif  en qualitative character  
970 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter quantitatiu  es carácter cuantitativo  fr caractère quantitatif  en quantitative character  
971 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llana ca Caracul  es Karakul  fr Caracul  fr Karakul  en Caracul  en Karakul  
972 veterinària i ramaderia > bromatologia ca caramel·lització  es caramelización  fr caramélisation  en caramelization  
973 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca caranegre -a  es carinegro  
974 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca glúcid  ca carbohidrat  ca glícid  ca hidrat de carboni  ca sacàrid  es carbohidrato  es glúcido  es hidrato de carbono  es sacárido  fr carbohydrate  fr glucide  fr hydrate de carbone  fr saccharide  en carbohydrate  en glucide  en saccharide  
975 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca carbonat -ada  es carbonado  fr charbonné  en black spotted  en blackened  
976 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca gangrena emfisematosa  ca carboncle simptomàtic  es carbunco sintomático  es gangrena enfisematosa  fr charbon symptomatique  en black quarter  en blackleg  en blackquarter  en emphysematous gangrene  en symptomatic anthrax  
977 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carcanada  ca carcassa  es entrecuesto  fr carcasse  en carcase  en carcass  
978 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinogen  es carcinógeno  fr carcinogène  en carcinogen  
979 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinogènesi  es carcinogénesis  es carcinogenia  fr carcinogenèse  en carcinogenesis  
980 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinoide  es carcinoide  fr carcinoïde  en carcinoid  
981 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinoma  es carcinoma  fr carcinome  en carcinoma  
982 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinosi  ca carcinomatosi  es carcinomatosis  es carcinosis  fr carcinose  en carcinomatosis  en carcinosis  
983 veterinària i ramaderia ca cardiologia  es cardiología  fr cardiologie  en cardiology  
984 veterinària i ramaderia > clínica ca cardiotònic  es cardiotónico  fr cardiotonique  en cardiotonic  
985 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca carei  es carey  fr caret  fr écaille-tortue  en tortoiseshell  
986 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca carència  es carencia  fr carence  en deficiency  
987 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca càries  es caries  fr carie  en caries  
988 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca carinar  es gañir  fr hurler  en yelp, to  
989 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cariorrexi  es cariorrexis  fr caryorrexie  en karyorrhexis  
990 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca carlí  ca pug  es carlino  es pug  fr carlin  fr pug  en Pug  
991 veterinària i ramaderia > clínica ca carminatiu  es carminativo  fr carminatif  en carminative  
992 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn  es carne  fr viande  en meat  
993 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn desossada mecànicament  es carne deshuesada mecánicamente  es carne separada mecánicamente  fr viande désossée mécaniquement  fr viande séparée mécaniquement  en mechanically deboned meat  en mechanically separated meat  
994 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn DFD  ca carn fatigada  es carne DFD  es carne fatigada  fr viande DFD  fr viande fatigué  en black beef  en DFD meat  
995 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn forana  es carne foránea  fr viande foraine  en meat from another district  
996 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn fresca  es carne fresca  fr viande fraîche  en fresh meat  
997 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn marbrenca  es carne marmórea  fr viande marbrée  en marble meat  en marmoreal meat  
998 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn no apta per al consum  es carne impropia para consumo  es carne no apta para el consumo  fr viande qui ne vaut rien  en unfit meat  
999 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn picada  es carne picada  fr viande hachée  en minced meat  
1000 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn PSE  es carne PSE  fr viande PSE  en PSE meat  
1001 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn reposada  es carne reposada  fr viande rassis  
1002 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn repugnant  es carne repugnante  fr viande répugnante  en disgusting meat  
1003 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn sangonosa  es carne sanguinolenta  fr viande saigneuse  en bloody meat  
1004 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carnificació  es carnificación  fr carnification  en carnification  
1005 veterinària i ramaderia > ramaderia ca carnisser -a  es carnicero  
1006 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carnització  es carnización  fr transformation en viande  en meat production  
1007 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca carnívors  es carnívoros  fr carnassiers  fr carnivores  en Carnivora  
1008 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carnum  es carroña  fr carne  en bad meat  
1009 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca carpó  ca rabada  ca uropigi  es obispillo  es rabadilla  fr croupion  en rump  
1010 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca càrrega ramadera  es carga ganadera  fr charge de bétail  en stocking density  en stocking rate  
1011 veterinària i ramaderia > ramaderia ca carrerada  es cañada  fr draille  en driveway  
1012 veterinària i ramaderia > ramaderia ca carretó automotor  es carretón automóvil  fr chariot automoteur d'affouragement  en self-propelled feeding cart  
1013 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca cartoixà  es cartujo  fr chartreux  en Chartreux  
1014 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca casc  es casco  fr sabot  en hoof  
1015 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca caseïficació  ca necrosi caseosa  es caseificación  es caseosis  es necrosis caseosa  fr caséation  fr caséification  en caseation  en caseous necrosis  
1016 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cel·la  ca caseta  es alveolo  es alvéolo  es celda  es celdilla  fr alvéole  fr cellule  en cell  
1017 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca castany -a  es castaño  fr châtain  en chestnut  
1018 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca castellana  es castellana  fr castillaine  en Castillian  
1019 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca castellana  es castellana  fr castillane  en Castillian  
1020 veterinària i ramaderia > etologia ca càstig  es castigo  fr châtiment  fr punition  en punishment  
1021 veterinària i ramaderia > clínica ca castració  es castración  fr castration  en castration  
1022 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir lleuger ca català  es catalán  fr catalan  en Catalan  
1023 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: recte ca català  es catalán  fr catalan  en Catalan  
1024 veterinària i ramaderia > clínica ca catamnesi  es catamnesis  fr catamnèse  en catamnesis  
1025 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cataracta  es catarata  fr cataracte  en cataract  
1026 veterinària i ramaderia > clínica ca laxant  ca catàrtic  ca solutiu  es catártico  es laxante  es solutivo  fr cathartique  fr laxatif  en cathartic  en laxative  
1027 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca catecolamina  es catecolamina  fr catécholamine  en catecholamine  
1028 veterinària i ramaderia > clínica ca catèter  es catéter  fr cathéter  en catheter  
1029 veterinària i ramaderia > clínica ca cateterisme  es cateterismo  fr cathétérisme  en catheterisme  en catheterization  
1030 veterinària i ramaderia > clínica ca catgut  es catgut  fr catgut  en catgut  
1031 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llorigó  ca catxap  ca catxapó  ca llodrigó  es gazapo  fr lapereau  en young rabbit  
1032 veterinària i ramaderia > etologia ca caudofàgia  es caudofagia  en tail biting  
1033 veterinària i ramaderia > clínica ca cauteri  es cauterio  fr cautère  en cautery  
1034 veterinària i ramaderia > clínica ca cauteri  es cauterio  fr cautère  en cauter  en cautery  
1035 veterinària i ramaderia > clínica ca cauterització  ca cauteri  es cauterio  es cauterización  fr cautérisation  en cauterization  en cautery  
1036 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavalcar  es acaballar  es montar  fr monter  en cover, to  
1037 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavall  es caballo  fr chéval  en horse  
1038 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavallerís | cavallerissa  es caballerizo  fr palefrenier  en groom  
1039 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavallerissa  es caballeriza  fr écurie  en stable  
1040 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavallí -ina  es caballar  fr chévalin  en horsey  en horsy  
1041 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cecotrof  es cecotrofo  en cecotroph  
1042 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca -cele  es -cele  fr -cèle  en -cele  
1043 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cella  es ceja  fr sourcil  en eyebrow  
1044 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cel·la de gra  es celda de granos  fr cellule à grains  en grain storage bin  
1045 veterinària i ramaderia > immunologia ca limfòcit B  ca cèl·lula B  es célula B  es linfocito B  fr cellule B  fr lymphocyte B  en B-cell  en B-lymphocyte  
1046 veterinària i ramaderia > immunologia ca mastòcit  ca cèl·lula encebada  ca labròcit  es célula cebada  es labrocito  es mastocito  fr labrocyte  fr mastocyte  en labrocyte  en mast cell  en mastocyte  
1047 veterinària i ramaderia > immunologia ca cèl·lula plasmàtica  ca plasmòcit  es célula plasmática  es plasmacito  es plasmocito  fr cellule plasmatique  fr plasmocyte  en plasma cell  en plasmacyte  en plasmocyte  
1048 veterinària i ramaderia > immunologia ca cèl·lula presentadora d'antigen  es célula presentadora de antígeno  fr cellule présentant l'antigène  fr cellule présentatrice de l'antigène  en antigen-presenting cell  
1049 veterinària i ramaderia > immunologia ca limfòcit T  ca cèl·lula T  es célula T  es linfocito T  fr cellule T  fr lymphocyte T  en T-cell  en T-lymphocyte  
1050 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cel·lulosa  es celulosa  fr cellulose  en cellulose  
1051 veterinària i ramaderia > etnologia ca celoide  es celoide  
1052 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cendra  es ceniza  fr cendre  en ash  
1053 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cendrós -osa  es ceniciento  fr cendreux  en grey-coloured  
1054 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cendrós -osa  es cárdeno  fr gris  en grey-coloured  
1055 veterinària i ramaderia > clínica ca -centesi  es -centesis  fr -centèse  en -centesis  
1056 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cenur  es cenuro  fr cénure  fr coenure  en coenurus  
1057 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cenurosi  es cenurosis  fr cénurose  fr coenurose  en coenurosis  en gid  en sturdy  
1058 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cera  es cera  fr cire  en beeswax  en wax  
1059 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ceratophyllus  
1060 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ceratopogònid  es ceratopogónido  fr ceratopogonidé  en ceratopogonid  
1061 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ceratopogonidae  
1062 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ceratosi  ca queratosi  es queratosis  fr kératose  en keratosis  
1063 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cercària  es cercaria  fr cercaire  en cercaria  
1064 veterinària i ramaderia > clínica ca cerclatge  es cerclaje  fr cerclage  en cerclage  
1065 veterinària i ramaderia > clínica ca cerclatge  es cerclaje  fr cerclage  en wire  
1066 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir lleuger ca cerdà bretó  ca hispanobretó  es hispano-bretón  fr cerdan-breton  en Hispano-breton  
1067 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cerificador  es cerificador  fr cérificateur  en wax extractor  
1068 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ceroide  es ceroide  fr céroïde  en ceroid  
1069 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ceroidolipofuscinosi  es lipofuscinosis ceroide  en ceroid lipofuscinosis  en ceroidlipofuscinosis  
1070 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat de comís  es certificado de decomiso  fr certificat de saisie  en certificate of seizure  
1071 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat sanitari internacional  es certificado sanitario internacional  fr certificat sanitaire international  en international health certificate  
1072 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat sanitari oficial  es certificado sanitario  es certificado sanitario oficial  fr certificat sanitaire  en health certificate  
1073 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat sanitari oficial per a l'exportació de productes alimentaris  es certificado sanitario oficial para la exportación de productos alimenticios  fr certificat sanitaire pour les exportations de produits alimentaires  en veterinary health certificate  
1074 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat veterinari  es certificado veterinario  fr certificat vétérinaire  en veterinary certificate  
1075 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat veterinari oficial  es certificado veterinario oficial  fr certificat vétérinaire officiel  en regulation certificate  
1076 veterinària i ramaderia > etnologia ca certoide  es certoide  
1077 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cerut  es cerón  
1078 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cerut  es cera aleda  fr crasse  en bee glue  
1079 veterinària i ramaderia > clínica ca cesària  es cesárea  fr césarienne  en caesarian section  
1080 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cestode  es cestodo  fr cestode  en cestode  en tapeworm  
1081 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cestodosi  es cestodosis  fr cestodose  en cestodosis  
1082 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cetoacidosi  es cetoacidosis  fr acidocétose  fr céto-acidose  en ketoacidosis  
1083 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cetosi  es cetosis  fr cétose  en ketosis  
1084 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chabertia  
1085 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca chamois de Turíngia  es chamois de Turingia  fr chamois de Thuringe  en Chamois de Thuringe  
1086 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca charmoise  es charmoise  fr charmoise  en Charmoise  
1087 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cheilospirura  
1088 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cheyletiella  
1089 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca Chihuahua  es Chihuahua  fr Chihuahua  en Chihuahua  
1090 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Chlamydia  
1091 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Choanotaenia  
1092 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chorioptes  
1093 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca chow-chow  es chow-chow  fr chow chow  en Chow Chow  
1094 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chrysomyia  
1095 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chrysops  
1096 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina B12  ca cianocobalamina  es cianocobalamina  es vitamina B12  fr cyanocobalamine  fr vitamine B12  en cyanocobalamin  en vitamin B12  
1097 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cianosi  es cianosis  fr cyanose  en cyanosis  
1098 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ciatostòmid  ca petit estròngil  es ciatostómido  es estróngilo pequeño  fr cyathostominé  fr petit strongle  en cyathostome  en small strongyle  
1099 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ciatostominosi  es ciatostominosis  fr cyathostominose  en cyathostominosis  
1100 veterinària i ramaderia > clínica ca cicatrització  es cicatrización  fr cicatrisation  en cicatrization  
1101 veterinària i ramaderia > clínica ca cicatritzant  ca sarcòtic  es cicatrizante  es sarcótico  fr cicatrisant  en cicatrizing  en sarcotic  
1102 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cicatriu  es cicatriz  fr cicatrice  en cicatrix  en scar  
1103 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cicle directe  es ciclo directo  fr cycle direct  en direct cycle  
1104 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca cicle estral  es ciclo estral  fr cycle oestral  en oestral cycle  
1105 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cicle indirecte  es ciclo indirecto  fr cycle indirect  en indirect cycle  
1106 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ciclopia  es ciclopía  fr cyclopie  en cyclopia  
1107 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ciclòrraf  ca mosca  es ciclórrafo  es mosca  fr cycloraphe  fr mouche  en fly  
1108 veterinària i ramaderia > clínica ca -cida  es -cida  fr -cide  en -cide  
1109 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cifosi  es cifosis  fr cyphose  en kyphosis  
1110 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ciliat  es ciliado  fr cilié  en ciliate  
1111 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ciliophora  ca Ciliata  
1112 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cilindre  es cilindro  
1113 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cilindre urinari  es cilindro urinario  fr cylindre urinaire  en renal cilinder  en urinary cilinder  
1114 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cimera  ca occípit  ca tos  es occipucio  es testuz  fr front  fr occiput  en occiput  en poll  
1115 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cimex  
1116 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cingla  es cincha  fr sangle  en girth  
1117 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cinglat -ada  es cinchado  fr sanglé  
1118 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cinglera  ca vena de l'esperó  es cinchera  fr passage des sangles  en girth  
1119 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cirrosi  es cirrosis  fr cirrhose  en cirrhosis  
1120 veterinària i ramaderia > clínica ca cirurgia  es cirugía  fr chirurgie  en surgery  
1121 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca quist  ca cist  es quiste  fr kyste  en cyst  
1122 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cistella de transport  es cesta de transporte  es transportín  fr panier de transport  en pet carrier  
1123 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cisticerc  es cisticerco  fr cysticerque  en cysticercus  
1124 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cisticercoide  es cisticercoide  fr cysticercoïde  en cysticercoid  
1125 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cisticercosi  es cisticercosis  fr cysticercose  en cysticercosis  
1126 veterinària i ramaderia > immunologia ca citocina  es citocina  es citoquina  fr cytokine  en cytokine  
1127 veterinària i ramaderia > clínica ca citologia  ca citodiagnòstic  es citodiagnóstico  es citología  fr cytodiagnostic  fr cytologie  en cytodiagnosis  en cytology  
1128 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca citopatologia  es citopatología  fr cytopathologie  en cytopathology  
1129 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -citosi  es -citosis  fr -cytose  en -cytosis  
1130 veterinària i ramaderia > immunologia ca citotòxic -a  es citotóxico  fr cytotoxique  en cytotoxic  
1131 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Citrobacter  
1132 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cittotaenia  
1133 veterinària i ramaderia > ramaderia ca clacar  es graznar  fr cacarder  fr criailler  fr jargonner  en squawk, to  
1134 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca psitacosi/ornitosi  ca clamidiosi aviària  es clamidiosis aviar  es psitacosis/ornitosis  fr chlamydiose aviaire  en avian chlamydiosis  
1135 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca clamidiosi bovina  es clamidiosis bovina  fr chlamydiose bovine  en bovine chlamydiosis  
1136 veterinària i ramaderia > clínica ca clamp  es clamp  fr clamp  en clamp  
1137 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clapa  es pinta  fr tache  en patch  
1138 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clapat -ada  es pío  fr pie  en piebald [negre]  en skewbald [un altre color]  
1139 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca clapit  ca glapit  es latido  fr clatissement  fr jappement  en babbling  en baying  en yapping  
1140 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca classificació  es clasificación  fr classification  en classification  
1141 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca clatell  ca nuca  es nuca  fr nuque  en nape  
1142 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca clatell  ca nuca  es nuca  fr nuque  en nape  
1143 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca clau  es clavo  fr clou  en clavus  en corn  
1144 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cleda  ca mallada  ca pleta  es majada  es redil  es tena  es tinada  fr bercail  fr parc  en corral  en fold  en paddock  en pen  en sheep cot  en sheep cote  
1145 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clenxa  es lista  fr liste  en stripe  
1146 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clenxat -ada  es listado  fr listé  en striped  
1147 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca Cleveland bai  es Cleveland bayo  fr bai de Cleveland  en Cleveland Bay  
1148 veterinària i ramaderia > clínica ca clínica  es clínica  fr clinique  en clinic  
1149 veterinària i ramaderia > clínica ca clínica veterinària  es clínica veterinaria  fr clinique veterinaire  en veterinary clinic  
1150 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca clitoridisme  ca clitorisme  es clitorismo  fr clitorisme  en clitorism  
1151 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca clivella  es grieta  fr crevasse  en crack  en crevice  
1152 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cloaca  es cloaca  fr cloaque  en cloaca  
1153 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lloca  ca cloca  es clueca  fr couveuse  en broody  
1154 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca clon  ca clonus  es clono  es clonus  fr clonie  en clonus  
1155 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca clonatge  es clonación  fr clonage  fr clonation  en cloning  
1156 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cloqueig  es cloqueo  fr caquet  fr caquetage  en cackle  en clucking  
1157 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca clor  es cloro  de Chlor  fr chlore  en chlore  sbl Cl  
1158 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca clorhídria  es clorhidria  fr chlorhydrie  en chlorhydria  
1159 veterinària i ramaderia > ramaderia ca clos | closa  es cerrado  
1160 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca closa  es cercado  fr enclos  fr parc  en paddock  en pen  
1161 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Clostridium  
1162 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca Clydesdale  es Clydesdale  fr Clydesdale  en Clydesdale  
1163 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Knemidocoptes  ca Cnemidocoptes  
1164 veterinària i ramaderia > clínica ca coadjuvant  es coadyuvante  fr adjuvant  fr coadjuvant  en adjuvant  en coadjuvant  
1165 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coàgul sanguini  es coágulo sanguíneo  fr caillot sanguin  en blood clot  
1166 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coagulació intravascular disseminada  es coagulación intravascular diseminada  fr coagulation intravasculaire disséminée  en disseminated intravascular coagulation  
1167 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coagulació sanguínia  es coagulación sanguínea  fr coagulation sanguine  en blood coagulation  
1168 veterinària i ramaderia > clínica ca coagulant  es coagulante  fr coagulant  en clotting factor  en coagulant  
1169 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coagulopatia de consum  es coagulopatía de consumo  fr coagulopathie de consommation  en consumption coagulopathy  
1170 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coalescència  es coalescencia  fr coalescence  en coalescence  
1171 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cobalt  es cobalto  fr cobalt  en cobalt  
1172 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cobrir  ca muntar  ca saltar  es cabalgar  es cubrir  es saltar  fr couvrir  fr s'accoupler  fr saillir  fr servir  en cover, to  en mate, to  en mount, to  en serve, to  
1173 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca coc  es coco  fr coccus  en coccus  
1174 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca coccidi  es coccidio  fr coccidie  en coccidium  
1175 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Coccidia  
1176 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Coccidioides  
1177 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca coccidioidomicosi  es coccidioidomicosis  fr coccidioïdomycose  en coccidioidomycosis  
1178 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca coccidiosi  es coccidiosis  fr coccidiose  en coccidiosis  
1179 veterinària i ramaderia > bromatologia ca cocció  es cocción  fr chauffage  fr cuisson  en cooking  
1180 veterinària i ramaderia > bromatologia ca cocció al bany maria  es cocción al baño maría  fr cuisson au bain-marie  en bain marie cooking  
1181 veterinària i ramaderia > bromatologia ca cocció al buit  es cocción al vacío  fr cuisson sous-vide  en vacuum cooking  
1182 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca coccobacil  es cocobacilo  fr coccobacille  en coccobacillus  
1183 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca cocker spaniel americà  es cocker spaniel americano  fr épagneul cocker américain  en American Cocker Spaniel  
1184 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça cobrador ca cocker spaniel anglès  es cocker spaniel inglés  fr épagneul cocker anglais  en English Cocker Spaniel  
1185 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cocliomiïosi  es cocliomiosis  fr myiase à Cochliomyia hominivorax  en New world screwworm  
1186 veterinària i ramaderia > bromatologia ca Codex Alimentarius  es Codex Alimentarius  fr Codex Alimentarius  en Codex Alimentarius  
1187 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca codi d'identificació  es código de identificación  fr code d'identification  en identification code  
1188 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca codominància  es codominancia  fr codominance  en codominance  
1189 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient d'heretabilitat  es coeficiente de heredabilidad  fr coefficient d'héritabilité  en heritability coefficient  
1190 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de consanguinitat  es coeficiente de consanguinidad  fr coefficient de consanguinité  en inbreeding coefficient  
1191 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca quocient assimilatori  ca coeficient de conversió  es coeficiente de conversión  es coeficiente de incremento de peso  es tasa de ganancia de peso  fr coefficient de conversion  en conversion coefficient  en gain rate  
1192 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de determinació  es coeficiente de determinación  fr coefficient de détermination  en reliability coefficient  
1193 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de parentiu  es coeficiente de parentesco  fr coefficient de parenté  en kindship coefficient  
1194 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de repetibilitat  es coeficiente de repetibilidad  fr coefficient de répétabilité  en repeatability coefficient  
1195 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Coenurus  
1196 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca coet  ca roja mallorquina  es coete  es roja mallorquina  fr rouge majorquine  en Red Majorcan  
1197 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca tou plantar  ca coixinet plantar  es cojinete palmar  fr coussinet palmaire  en palmar pad  
1198 veterinària i ramaderia > clínica ca colagog  es colagogo  fr cholagogue  en cholagogue  
1199 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca colagògia  es colagogia  en cholagogia  
1200 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca colèresi  ca colepoesi  es colepoyesis  es coleresis  fr choléopoïèse  fr cholérèse  en cholepoiesis  en choleresis  
1201 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca còlera aviari  es cólera aviar  fr choléra aviaire  en avian pasteurellosis  en fowl cholera  
1202 veterinària i ramaderia > clínica ca colerètic  es colerético  fr cholérétique  en choleretic  
1203 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca colèstasi  es colestasis  fr choléstase  fr cholostase  en cholestasis  
1204 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca colibacil·losi  es colibacilosis  fr colibacillose  en colibacillosis  
1205 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca còlic  es cólico  fr colique  en colic  
1206 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca coliforme  es coliforme  fr coliforme  en coliform  
1207 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca colina  es colina  fr choline  en choline  
1208 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca coll  es cuello  fr encolure  en neck  
1209 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca coll  es cuello  fr cou  en neck  
1210 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca col·lagenosi  ca malaltia del col·lagen  es colagenosis  es enfermedad del colágeno  fr collagénose  fr maladie du collagène  en collagen disease  en collagenosis  
1211 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca col·lapse  es colapso  fr collapsus  en collapse  
1212 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca xoc  ca col·lapse cardiocirculatori  es choque  es colapso circulatorio  fr choc  en circulatory collapse  en shock  
1213 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca col·lapse pulmonar  es colapso pulmonar  fr collapsus pulmonaire  en collapse of the lung  
1214 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca collar  es gargantillo  fr collier  en necklace  
1215 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca collar  es collar  fr collier  en collar  
1216 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca col·lateral  es colateral  fr collatéral  en collateral  en sib  en sibling  
1217 veterinària i ramaderia > clínica ca col·liri  es colirio  fr collyre  en collyrium  
1218 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca colònia  es colonia  fr colonie  en colony  
1219 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca color  es color  fr couleur  en color [US]  en colour [GB]  
1220 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca color de base  ca color primari  es color de base  es color primario  fr couleur de base  en basic colour  
1221 veterinària i ramaderia > bromatologia ca colorant  es colorante  fr colorant  en colourant  en colouring agent  en food colour  
1222 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca colze  es codo  fr coude  en elbow  
1223 veterinària i ramaderia > ramaderia ca com  ca grípia  ca obi  es gamella  fr auge  fr crèche  en manger  en rack  en trough  
1224 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca coma  es coma  fr coma  en coma  
1225 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: combat ca combatent espanyol  es combatiente español  fr combattant espagnol  en Spanish Fighting  
1226 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca combatent indi  ca cornish  es combatiente indio  es cornish  fr combattant indien  fr cornish  en Cornish  en Indian Game  
1227 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca comís  ca decomís  es comiso  es decomiso  fr saisie  en seizure  
1228 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca comís total  es decomiso total  fr saisie totale  en total seizure  
1229 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca comissura del bec  es comisura del pico  fr commissure du bec  en bill's commissure  
1230 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca comminució  es conminución  fr comminution  en comminution  
1231 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca commoció  es conmoción  fr commotion  en commotio  en concussion  
1232 veterinària i ramaderia > ramaderia ca comparet  es pegujalero  
1233 veterinària i ramaderia > immunologia ca complement  es complemento  fr complément  en complement  
1234 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca complementarietat  es complementariedad  fr complémentarité  en complementarity  
1235 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunocomplex  ca complex antigen-anticòs  es complejo antígeno-anticuerpo  es inmunocomplejo  fr complexe antigène-anticorps  fr complexe immun  fr immun-complexe  en antigen-antibody complex  en immune complex  
1236 veterinària i ramaderia > etnologia ca complexió  es complexión  fr complexion  en complexion  
1237 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca complicació  es complicación  fr complication  en complication  
1238 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta  ca comportament  es comportamiento  es conducta  fr comportement  fr conduite  en behaviour  
1239 veterinària i ramaderia > clínica ca compresa  es compresa  fr compresse  en compress  
1240 veterinària i ramaderia > clínica ca compressió  es compresión  fr compression  en compression  
1241 veterinària i ramaderia > clínica ca comprimit  es comprimido  fr comprimé  en tablet  
1242 veterinària i ramaderia > etologia ca comunicació  es comunicación  fr communication  en communication behaviour  
1243 veterinària i ramaderia > bromatologia ca concentració  es concentración  fr concentration  en concentration  
1244 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca concentrat  es concentrado  fr concentré  en concentrate  
1245 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca concomitant  es concomitante  fr concomitant  en concomitant  
1246 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca concreció  es concreción  fr concrétion  en concretion  
1247 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca concrescència  es concrescencia  fr concrescence  en concrescence  
1248 veterinària i ramaderia > etologia ca condicionament clàssic  ca condicionament de Paulov  es condicionamiento clásico  es condicionamiento pavloviano  fr conditionnement classique  fr conditionnement pavlovien  en classical conditioning  en Pavlovian conditioning  
1249 veterinària i ramaderia > etologia ca condicionament operant  es condicionamiento operante  fr conditionnement opérant  en operant conditioning  
1250 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conducta  es iguala  fr conduite  en retainer  
1251 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta compulsiva  es conducta compulsiva  fr conduite compulsive  en compulsive disorder  
1252 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta d'eliminació  es conducta de eliminación  es conducta de evacuación  fr conduite d'élimination  en eliminative behavior  
1253 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de caçar mosques  es conducta de cazar moscas  fr comportement de chasser mouches  en fly-chasing behaviour  
1254 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de desplaçaments repetitius  es conducta de desplazamientos repetitivos  en compulsive pacing  en stereotypic pacing  
1255 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de perseguir-se la cua  es conducta de perseguirse la cola  fr comportement d'être poursuivi la ligne  en tail chasing behavior  
1256 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de zel  es conducta de estro  fr conduite de chaleur  en estrous behavior  
1257 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta redirigida  es conducta redirigida  fr conduite redirigée  en redirected behavior  
1258 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta sexualment dimòrfica  es conducta sexualmente dimórfica  fr comportement sexuellement dimorphe  en sexually dimorphic behaviour  
1259 veterinària i ramaderia > bromatologia ca confitar  es confitar  fr confire  en preserve, to  
1260 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca conformació  es conformación  fr conformation  en conformation  
1261 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca congelació  es congelación  es heladura  fr congélation  en congelation  
1262 veterinària i ramaderia > bromatologia ca congelació  es congelación  fr congélation  en freezing  
1263 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca congestió  es congestión  fr congestion  en congestion  
1264 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca conidi  es conidio  fr conidie  en conidium  
1265 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conill  es conejo  fr lapin  en rabbit  
1266 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conilla  es coneja  fr lapine  en doe  
1267 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llorigada  ca conillada  ca llodrigada  es camada [de conejos]  fr portée [de lapins]  en litter [of rabbits]  
1268 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conillaire  es conejero  fr éleveur de lapins  en rabbit breeder  
1269 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conillar  ca coniller  es conejar  es conejera  fr clapier  fr lapinière  en rabbit hutch  en rabbitry  
1270 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llorigar  ca conillar  ca llodrigar  es parir [la coneja]  fr lapiner  en bring forth, to [the rabbit]  
1271 veterinària i ramaderia > ramaderia ca coniller -a  es conejero  
1272 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Connemara [poni]  es Connemara  fr Connemara  en Connemara  
1273 veterinària i ramaderia > bromatologia ca conserva  es conserva  fr conserve  en canned food [US]  en tinned food [GB]  
1274 veterinària i ramaderia > bromatologia ca conservació  es conservación  fr conservation  en preservation  
1275 veterinària i ramaderia > bromatologia ca tècnica de conservació  ca conservació  es conservación  es técnica de conservación  fr conservation  fr technique de conservation  en preservation  
1276 veterinària i ramaderia > bromatologia ca conservant  ca conservador  es conservador  es conservante  fr conservateur  en preservative  
1277 veterinària i ramaderia > clínica ca soldar-se  ca consolidar-se  es soldarse  fr se souder  en fuse, to  en knit together, to  
1278 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca restrenyiment  ca constipació de ventre  es constipación  es estreñimiento  fr constipation  en constipation  en costiveness  
1279 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca constricció  ca constrenyiment  es constricción  fr constriction  en constriction  
1280 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca contagi  es contagio  fr contagion  en contagion  
1281 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca contagi directe  es contagio directo  fr contagion directe  en direct contact  en direct contagion  
1282 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca contagi indirecte  es contagio indirecto  fr contagion indirecte  en indirect contact  en indirect contagion  
1283 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació  es contaminación  fr contamination  en contamination  
1284 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació encreuada  es contaminación cruzada  fr contamination croisée  en cross contamination  
1285 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació endògena  es contaminación endógena  fr contamination endogène  en endogenous contamination  
1286 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació exògena  es contaminación exógena  fr contamination exogène  en exogenous contamination  
1287 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació microbiana  es contaminación microbiana  fr contamination microbienne  en microbial contamination  
1288 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminant  es contaminante  fr contaminant  en contaminant  
1289 veterinària i ramaderia > clínica ca contenció  es contención  fr contention  en restraining  
1290 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca contenidor d'esperma  es contenedor de semen  fr conteneur à sperme  en semen container  
1291 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca contractura  es contractura  fr contracture  en contracture  
1292 veterinària i ramaderia > clínica ca contraindicació  es contraindicación  fr contre-indication  en contraindication  
1293 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control a destinació  es control en destino  fr contrôle en destination  en reception control  
1294 veterinària i ramaderia > bromatologia ca control alimentari  es control alimentario  fr contrôle alimentaire  en food control  
1295 veterinària i ramaderia > bromatologia ca control d'estabilitat  es control de estabilidad  fr contrôle de stabilité  en stability control  
1296 veterinària i ramaderia > bromatologia ca control d'esterilitat  es control de esterilidad  fr contrôle de stérilité  en sterility control  
1297 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control d'identitat  es control de identidad  fr côntrole d'identité  en identity control  
1298 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control documental  es control documental  fr contrôle documentaire  en documentary control  
1299 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control físic  es control físico  fr côntrole physique  en physical control  
1300 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control oficial dels productes alimentaris  es control oficial de los productos alimentarios  fr côntrole officiel des produits alimentaires  en food product official control  
1301 veterinària i ramaderia > ramaderia ca control ramader  es control ganadero  fr contrôle d'élevage  en cattle control  
1302 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control veterinari  es control veterinario  fr contrôle vétérinaire  en veterinary control  
1303 veterinària i ramaderia > ramaderia ca controlador ambiental  es controlador ambiental  fr contrôleur de l'environnement  en environmental controller  
1304 veterinària i ramaderia > ramaderia ca controlador ramader | controladora ramadera  es controlador ganadero  en cattle tester  
1305 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca contusió  es contusión  fr contusion  en contusion  
1306 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca convalescència  es convalescencia  fr convalescence  en convalescence  
1307 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca convulsió  es convulsión  fr convulsion  en convulsion  
1308 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca cooperativitat  es cooperatividad  fr coopérativité  en cooperativity  
1309 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cooperia  
1310 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cooperiosi  es cooperiosis  fr cooperiose  en cooperiosis  
1311 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca copra  es copra  fr copra  fr coprah  en copra  
1312 veterinària i ramaderia > etologia ca coprofàgia  es coprofagia  fr coprophagie  en coprophagia  
1313 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca corbata  es corbata  fr cravate  en white tie  
1314 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: recte ca cordovès  es cordobés  fr cordouan  en Cordovan  
1315 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca coriza felina  es coriza del gato  fr coryza contagieux du chat  en feline viral respiratory disease complex  
1316 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca coriza infecciosa aviària  es coriza infecciosa aviar  fr coryza infectieux aviaire  en fowl coryza  en infectious coryza  
1317 veterinària i ramaderia > ramaderia ca corma  es corma  fr entrave  en shackle  
1318 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cornadís  ca menjadora autoblocant  es cornadizo  fr cornadis  en feeding barrier  en feeding rack  
1319 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca corona  es corona  fr couronne  en coronet  
1320 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Coronaviridae  
1321 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Coronavirus  
1322 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca corones  es gallineja  fr boyau droit d'ovin  en sheep large intestin  
1323 veterinària i ramaderia > ramaderia ca corral  es corral  fr basse-cour  en yard  
1324 veterinària i ramaderia > ramaderia ca corraleta  es porqueriza  fr porcherie  en pigsty  
1325 veterinària i ramaderia > clínica ca correctiu  es correctivo  fr correctif  en corrective  
1326 veterinària i ramaderia > bromatologia ca correctiu de l'acidesa  es corrector de la acidez  es regulador de la acidez  fr correcteur d'acidité  en acidity regulator  
1327 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca corrector  ca premescla  es corrector  es premezcla  fr correcteur  en supplement  
1328 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > ànecs > aptitud: ous ca corredor indi  es corredor indio  fr coureur indien  en Indian Runner  
1329 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca correlació fenotípica  es correlación fenotípica  fr corrélation phénotypique  en phenotypic correlation  
1330 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca correlació genètica  es correlación genética  fr corrélation génétique  en genetic correlation  
1331 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca corretja  es correa  fr courroie  fr lacet  en lead  
1332 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cort  es corte  es establo  fr étable  en yard  
1333 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cortal  es corral  fr basse-cour  en pen  
1334 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca corticoesteroide  ca corticoide  es corticoide  es corticosteroide  fr corticoïde  fr corticostéroïde  en corticoid  en corticosteroid  
1335 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona alliberadora de corticotropina  ca corticoliberina  ca CRF  ca CRH  es corticoliberina  es hormona liberadora de corticotropina  es CRF  es CRH  fr corticolibérine  fr hormone de libération de la corticotrophine  fr CRF  fr CRH  en corticotropin-releasing factor  en corticotropin-releasing hormone  en CRF  en CRH  
1336 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Corynebacterium  
1337 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cos  es cuerpo  fr corps  en body  
1338 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cos  es cuerpo  fr corps  en body  
1339 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos amiloide  ca cos amilaci  es cuerpo amiláceo  fr corps amylacé  en amilaceous body  
1340 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos de Gamna-Gandy  ca nòdul sideròtic  es cuerpo de Gamna-Gandy  es nódulo siderótico  fr corps de Gamna-Gandy  fr corps sidérotique  en Gamna-Gandy body  en siderotic nodule  
1341 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos de psammoma  ca cos psammomatós  es cuerpo de psammoma  fr corps de psammome  en psammoma body  
1342 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos de Russell  es cuerpo de Russell  fr corps de Russell  en Russell body  
1343 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca cos luti  ca cos groc  es cuerpo amarillo  es cuerpo lúteo  fr corps jaune  en corpus luteum  en yellow body  
1344 veterinària i ramaderia > ramaderia ca costella  es costilla  
1345 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca costellam  es costillar  fr côté  en chest  en ribs cage  
1346 veterinària i ramaderia > clínica ca costòtom  es costótomo  fr costotome  en costotome  en rib knife  en rib shear  
1347 veterinària i ramaderia > ramaderia ca coturnicultura  es coturnicultura  fr élevage de cailles  en quail breeding  
1348 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca Cotxinxina  es Cochinchina  fr Cochin  en Cochin  
1349 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cotyloda  
1350 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca coure  es cobre  fr cuivre  en copper  
1351 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca coure  es cobrizo  fr cuivre  en copper  
1352 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llocada  ca covada  ca niuada  es nidada  es parvada  es pollada  fr couvée  fr nichée  en brood  en clutch  en hatch  
1353 veterinària i ramaderia > ramaderia ca covador  ca cover  ca nial  es nidal  fr nichoir  en lying cage  en lying nest  
1354 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubació  ca covament  es empolladura  es incubación  fr couvaison  fr incubation  en brooding  en hatching  en incubation  
1355 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubar  ca covar  es empollar  es incubar  fr couver  fr incuber  en incubate, to  
1356 veterinària i ramaderia > ramaderia ca covarot  ca ponedor  es huevo de nido  fr nichet  en nest egg  
1357 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca ou xarbot  ca covarot  es huevo huero  
1358 veterinària i ramaderia > ramaderia ca covera  es cloquera  es cloquez  en broodiness  
1359 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Cowdria  
1360 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca cowdriosi  ca hidropericarditis infecciosa  es cowdriosis  es hidropericarditis infecciosa  fr cowdriose  en heartwater  en veldt sickness  
1361 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Coxiella  
1362 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca craurosi  es craurosis  fr kraurosis  en kraurosis  
1363 veterinària i ramaderia > clínica ca crema  es crema  fr crème  en cream  
1364 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca crema  es crema  fr crème  en cream  en ointment  
1365 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cremada  es quemadura  fr brûlure  en burn  
1366 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cremada de fred  es quemadura de frío  es quemadura por congelación  fr brûlure par congélation  en denaturating  
1367 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Crenosoma  
1368 veterinària i ramaderia > clínica ca crepitació  es crepitación  fr crépitation  en crepitation  
1369 veterinària i ramaderia > clínica ca ranera crepitant  ca crepitació pulmonar  es estertor crepitante  es estertor vesicular  fr crépitation pulmonaire  fr râle crépitant  en crepitant rale  en vesicular rale  
1370 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cresta  es cresta  fr crête  en comb  
1371 veterinària i ramaderia > ramaderia ca crestat  ca crestó  es castrón  fr châtré  en wether  
1372 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca creu  ca creuera  es cruz  fr garrot  en withers  
1373 veterinària i ramaderia > ramaderia ca creu  es cruz  
1374 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria  es cría  fr couvain  en brood  
1375 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria  es cría  fr élève  en baby animal  
1376 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria  es cría  fr portée  en young  
1377 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria  ca criança  es cría  es crianza  fr élevage  en breeding  en raising  en rearing  
1378 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca cria en consanguinitat  ca cria endogàmica  es cría en consanguinidad  es cría endogámica  fr élevage en consanguinité  fr élevage endogame  en inbreeding  
1379 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca cria ensacada  es cría sacciforme  fr couvain sacciforme  en sacbrood  
1380 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca cria petrificada  es cría momificada  es cría petrificada  fr couvain pétrifié  en stone brood  
1381 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca cria podrida  es loque  fr loque  en foulbrood  
1382 veterinària i ramaderia > ramaderia ca criador | criadora  es criador  fr éleveur  en breeder  en rearer  
1383 veterinària i ramaderia > ramaderia ca criadora  es criadora  fr éleveuse  en brooder  en hover  
1384 veterinària i ramaderia > ramaderia ca criar  es criar  fr élever  en mother, to  en suckle, to  
1385 veterinària i ramaderia > ramaderia ca parir  ca criar  es parir  fr mettre bas  en bear, to  en bring forth, to  en deliver, to  
1386 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca cribratge  es criba  es cribado  es cribaje  fr dépistage  en screening  
1387 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca crin  es cerda  fr crin  en horsehair  
1388 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca crioll  es criollo  fr criollo  en Criollo  
1389 veterinària i ramaderia > bromatologia ca crioprotecció  es crioprotección  fr cryoprotection  en cryopreservation  en cryoprotection  
1390 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca criptococcosi  es criptococosis  fr cryptococcose  en cryptococcosis  
1391 veterinària i ramaderia > ramaderia ca xiscló  ca criptòrquid  ca sicló  es ciclán  es criptórquido  fr cryptorchide  en cryptorchid  
1392 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca criptorquídia  ca criptorquidisme  ca criptorquisme  es criptorquidia  es criptorquidismo  es criptorquismo  fr cryptorchidie  fr cryptorchidisme  fr cryptorchisme  en cryptorchidism  en cryptorchidy  en cryptorchism  
1393 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca criptosporidiosi  es criptosporidiosis  fr cryptosporidiose  en cryptosporidiosis  
1394 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crisi  es crisis  fr crise  en crisis  
1395 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca criteri de selecció  es criterio de selección  fr critère de sélection  en selection criterion  
1396 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crític -a  es crítico  fr critique  en critical  
1397 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca croad Langshan  es croad Langshan  fr croad Langshan  en Croad Langshan  
1398 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca crom  es cromo  fr chrome  en chromium  
1399 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cromologia  es cromología  fr chromologie  en chromology  
1400 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca cromosoma  es cromosoma  fr chromosome  en chromosome  
1401 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crònic -a  es crónico  fr chronique  en chronic  
1402 veterinària i ramaderia > morfologia ca cronometria  es cronometría  fr chronométrie  en aging  en chronometry  
1403 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca crosta  es costra  fr croûte  en crust  en scab  
1404 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca cròtal  es crótalo  es pinza de oreja  fr boucle auriculaire  fr crotale  en crotal  en eartag  
1405 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crupal  es crupal  fr croupal  en croupous  
1406 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Cryptococcus  
1407 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cryptosporidium  
1408 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ctenocephalides  
1409 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cua  es cola  fr queue  en tail  
1410 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cua  es cola  fr queue  en tail  
1411 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cubicle  es cubículo  fr case  en box  en cubicle  
1412 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca helmint  ca cuc  ca verm  es gusano  es helminto  es verme  fr helminthe  fr ver  en helminth  en worm  
1413 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cucut  es cuclillo  fr coucou  en cuckoo  
1414 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cuejar  ca cuetejar  es colear  es rabear  en tail, to  
1415 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cuir  es cuero  fr peau  en skin  
1416 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cuixa  es muslo  fr cuisse  en thigh  
1417 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cuixa  es muslo  fr cuisse  en thigh  
1418 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cuixa  es muslo  fr cuisse  en thigh  
1419 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Culex  
1420 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca culícid  ca mosquit  es culícido  es mosquito  fr culicidé  fr moustique  en culicid  en mosquito  
1421 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Culicidae  
1422 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Culicoides  
1423 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca cultiu  es cultivo  fr culture  en culture  
1424 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cunicultor | cunicultora  ca cuniculicultor | cuniculicultora  es cunicultor  fr cuniculiculteur  fr cuniculteur  fr cuniliculteur  en rabbit breeder  
1425 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cunicultura  ca cuniculicultura  es cunicultura  fr cuniculiculture  fr cuniculture  en rabbit breeding  
1426 veterinària i ramaderia > bromatologia ca curació  es curado  fr saumurage  fr traitement  en cure  en curing  
1427 veterinària i ramaderia > clínica ca curar  es curar  fr soigner  en treat, to  
1428 veterinària i ramaderia > clínica ca guarir  ca curar  es curar  fr guérir  fr soigner  en cure, to  
1429 veterinària i ramaderia > clínica ca guarir  ca guarir-se  ca curar-se  ca sanar  es curarse  es sanar  fr se guérir  en get over, to  en recover from, to  
1430 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gossa  ca cussa  es perra  fr chienne  en bitch  
1431 veterinària i ramaderia > clínica ca dermoreacció  ca cutireacció  ca intradermoreacció  es cutirreacción  es dermorreacción  es intradermoreacción  es reacción intradérmica  fr cutiréaction  fr intradermo-réaction  fr intradermoréaction  en cutaneous reaction  en cutireaction  en dermoreaction  en intradermal test  en skin test  
1432 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cyclorrapha  
1433 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cysticercus  
1434 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cystocaulus  
1435 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Isospora  ca Cystoisospora  
1436 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cytodites  
1437 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça dins de bardisses ca dachshund  ca teckel  es dachshund  es teckel  fr dachshund  fr teckel  en Dachshund  en Teckel  
1438 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca dàlmata  es dálmata  fr dalmatien  en Dalmatian  
1439 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Dartmoor [poni]  es Dartmoor  fr Dartmoor  en Dartmoor  
1440 veterinària i ramaderia > bromatologia ca data de caducitat  es fecha de caducidad  fr date de péremption  en expiration date  en expiry date  
1441 veterinària i ramaderia > bromatologia ca data de consum preferent  es fecha de consumo preferente  fr date limite de consommation  en best before date  en use-by date  
1442 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca daurat -ada  es dorado  fr doré  en golden  
1443 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca daurat de Saxe  es dorado de Saxe  fr doré de Saxe  en Golden Saxe  
1444 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Davainea  
1445 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca de poca capacitat  es de poca capacidad  en low throughput  
1446 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca decorticació  es decorticación  fr décorticage  en decortication  
1447 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca decorticadora  es decorticadora  fr décortiqueuse  en decorticator  
1448 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca defecació  ca dejecció  es defecación  es deyección  fr défécation  fr déjection  en defaecation [GB]  en defecation [US]  en dejection  
1449 veterinària i ramaderia > ramaderia ca defecte  es defecto  fr défaut  en defect  
1450 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca defervescència  es defervescencia  fr défervescence  en decrement  en defervescence  
1451 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca deficiència bovina d'adhesió de leucòcits  es deficiencia bovina de adhesión de leucocitos  en bovine leukocyte adhesion deficiency  
1452 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca deformació  es deformación  fr déformation  en deformation  
1453 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca deformitat  es deformidad  fr difformité  en deformity  
1454 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració  es degeneración  fr dégénération  fr dégénérescence  en degeneration  
1455 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració grassa  ca degeneració adiposa  ca esteatosi  ca lipidosi  ca metamorfosi grassa  es degeneración adiposa  es degeneración grasa  es esteatosis  es lipidosis  es metamorfosis grasa  fr dégénérescence graisseuse  fr stéatose  en fatty degeneration  en lipidosis  en steatosis  
1456 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració de Zenker  es degeneración de Zenker  fr dégénérescence de Zenker  en Zenker's degeneration  
1457 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració hialina  ca hialinosi  es degeneración hialina  es hialinosis  fr hyalinose  en hyaline degeneration  en hyalinosis  
1458 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració hidròpica  ca degeneració vacuolar  ca edema intracel·lular  es degeneración hidrópica  es degeneración vacuolar  es edema intracelular  fr dégénérescence hydropique  fr dégénérescence vacuolaire  fr oedème intracellulaire  en hydropic degeneration  en intracellular oedema  en vacuolar degeneration  
1459 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració wal·leriana  es degeneración walleriana  fr dégénérescence wallérienne  en Wallerian degeneration  
1460 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca deglutició  ca deglució  es deglución  fr déglutition  en deglutition  
1461 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca degollament  es degüello  fr égorgement  en sticking  
1462 veterinària i ramaderia > clínica ca degotador  es gotero  fr goutte-à-goutte  en drip  
1463 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dehiscència  es dehiscencia  fr déhiscence  en dehiscence  
1464 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dehiscència d'una ferida  es dehiscencia de una herida  es dehiscencia quirúrgica  fr déhiscense d'une blessure  en wound dehiscence  
1465 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca femta  ca dejeccions  ca evacuació  ca excrements  es deyecciones  es evacuación  es excrementos  es heces  fr déjections  fr évacuation  fr excréments  fr fèces  en dejecta  en evacuation  en excrement  en faeces [GB]  en feces [US]  
1466 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca dejuni  es ayuno  fr jêune  en fasting  
1467 veterinària i ramaderia > ramaderia ca demble  es pasitrote  fr amble  en amble  
1468 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Demodex  
1469 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca sarna demodècica  ca demodicosi  ca sarna fol·licular  es demodicosis  es sarna demodécica  fr démodécie  fr gale démodécique  en demodectic mange  en demodicosis  en follicular mange  
1470 veterinària i ramaderia > clínica ca demulcent  es demulcente  fr émollient  en demulcent  
1471 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dent  es diente  fr dent  en tooth  
1472 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dentada  ca dentegada  es dentellada  fr coup de dent  en bite  
1473 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dentadura  es dentadura  fr denture  en set of teeth  
1474 veterinària i ramaderia > clínica ca depilació  es depilación  es depilado  fr dépilation  en depilation  en epilation  
1475 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca depilació  es depilación  es depilado  fr ébourrer  fr épilation  en dehairing  en epilation  
1476 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca depleció  es depleción  fr dépletion  en depletion  
1477 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca depressió  es depresión  fr dépression  en depression  
1478 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca depressió per consanguinitat  es depresión por consanguinidad  fr dépression de consanguinité  en inbreeding depression  
1479 veterinària i ramaderia > clínica ca depressor  es depresor  fr dépresseur  en depressant  
1480 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca deriva genètica  es deriva genética  fr dérive génétique  en genetic drift  
1481 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dermacentor  
1482 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dermanissidosi  es dermanisidosis  fr dermanyssidose  
1483 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dermanyssus  
1484 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis  es dermatitis  fr dermatite  fr dermite  en dermatitis  
1485 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis al·lèrgica  es dermatitis alérgica  fr dermite allergique  en allergic dermatitis  
1486 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis atòpica  es dermatitis atópica  fr dermite atopique  en atopic dermatitis  
1487 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis de contacte  es dermatitis de contacto  fr dermite de contact  en contact dermatitis  
1488 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca dermatitis interdigital  es dermatitis interdigital  fr dermite interdigitale  en interdigital dermatitis  
1489 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca ectima contagiosa  ca dermatitis pustulosa ovina  es dermatitis pustulosa ovina  es ectima contagioso  fr ecthyma contagieux  en contagious ecthyma  en contagious pustular dermatitis  en orf  en scabby mouth  en sore mouth  
1490 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca dermatofilosi  es dermatofilosis  es estreptotricosis cutánea  es vellón apelmazado  fr dermatophilose  en dermatophilosis  
1491 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca dermatòfit  es dermatofito  fr dermatophyte  en dermatophyte  
1492 veterinària i ramaderia > malalties ca dermatologia  es dermatología  fr dermatologie  en dermatology  
1493 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Dermatophilus  
1494 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatosi  es dermatosis  fr dermatose  en dermatosis  
1495 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca dermatosi nodular contagiosa  es dermatosis nodular contagiosa  fr dermatose nodulaire contagieuse  en lumpy skin disease  
1496 veterinària i ramaderia > etologia ca dermatosi psicogènica  es dermatosis psicógena  fr dermatose psychogénique  en psychogenic dermatosis  
1497 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatosparaxi  es dermatosparaxis  fr dermatosparaxis  en dermatosparaxis  
1498 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desbocar-se  es desbocarse  fr s'emballer  en bolt, to  
1499 veterinària i ramaderia > clínica ca desbridament  es desbridamiento  fr débridement  en debridement  
1500 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca descalcificació  es descalcificación  fr décalcification  en decalcification  
1501 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca descendència  es descendencia  fr descendance  en progeny  
1502 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca descendent  es descendiente  fr descendant  en descendant  
1503 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca desclosa  ca eclosió  es eclosión  fr éclosion  en hatching  
1504 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca descomposició  es descomposición  fr décomposition  en decomposition  
1505 veterinària i ramaderia > bromatologia ca descongelació  es descongelación  fr décongélation  en thawing  
1506 veterinària i ramaderia > ramaderia ca descovar-se  
1507 veterinària i ramaderia > ramaderia ca descrestar  es descrestar  fr ecrêter  en dub, to  
1508 veterinària i ramaderia > clínica ca descrostar  ca escrostar  es descostrar  fr écroûter  
1509 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desensitjadora  es desensiladora  fr désileuse  en silo unloader  
1510 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca desenvolupament muscular  es desarrollo muscular  fr développement musculaire  en muscular development  
1511 veterinària i ramaderia > clínica ca desfibril·lació  es desfibrilación  fr défibrillation  en defibrillation  
1512 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca deshidratació  es deshidratación  fr déshydratation  en dehydratation  
1513 veterinària i ramaderia > bromatologia ca deshidratació  es deshidratación  fr déshydratation  en dehydration  
1514 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca deshidratadora  es deshidratadora  fr déshydrateur  en dehydrater  en dehydrator  
1515 veterinària i ramaderia > malalties ca desinfecció  ca higienització  es desinfección  es higienización  fr désinfection  en disinfection  en sanitation  
1516 veterinària i ramaderia > clínica ca desinfectant  es desinfectante  fr désinfectant  en disinfectant  
1517 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desinsectació  es desinsectación  fr désinsectisation  en desinsectization  
1518 veterinària i ramaderia > ramaderia ca deslletament  es destete  fr sevrage  en weaning  
1519 veterinària i ramaderia > ramaderia ca deslletament precoç  es destete precoz  fr sevrage précoce  en early weaning  
1520 veterinària i ramaderia > ramaderia ca deslletar  ca desmamar  es desbecerrar [vedell]  es descabritar [cabrit]  es desmamar  es destetar  fr sevrer  en wean, to  
1521 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desmamador  es destetador  fr antisuceur  fr dispositif de sevrage  en anti-sucking plate  en anti-suckle device  en weaning device  
1522 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desmielinització  es desmielinación  es desmielinización  fr démyélinisation  en demyelination  en demyelinization  
1523 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca desmorrexi  es desmorrexia  es desmorrexis  fr desmorrhexie  en desmorrhexis  
1524 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca desnaturalització  es desnaturalización  fr dénaturation  en denaturation  
1525 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desniar  ca desnierar  fr dénicher  
1526 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca desnutrició  es desnutrición  fr dénutrition  en malnutrition  en underfeeding  en undernutrition  
1527 veterinària i ramaderia > bromatologia ca desodoració  es desodoración  fr désodorisation  en deodorization  
1528 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desorganització  es desorganización  fr désorganisation  en disorganization  
1529 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca desossament  es deshuesado  fr désossage  fr désossement  en boning  en deboning  
1530 veterinària i ramaderia > clínica ca desparasitar  es desparasitar  fr déparasiter  en deworm, to  
1531 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca despigmentació  es despigmentación  fr dépigmentation  en depigmentation  
1532 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desplaçament  ca distòpia  es desplazamiento  es distopia  fr déplacement  fr dystopie  en displacement  en dystopia  
1533 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca despreniment  es desprendimiento  fr décollement  fr détachement  en detachment  
1534 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca despulla  es despojo  fr abats  fr abattis [de volaille]  en offal  
1535 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca secundines  ca despulla  es secundinas  fr délivre  en afterbirth  en secundines  
1536 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desratització  es desratización  fr dératisation  en rat control  
1537 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca dessagnament  es sangrado  fr saignée  en bleeding  
1538 veterinària i ramaderia > bromatologia ca dessalatge  es desalado  fr dessalage  en desalination  en desalinization  
1539 veterinària i ramaderia > bromatologia ca dessecació  es desecación  fr dessiccation  fr séchage  en desiccation  
1540 veterinària i ramaderia > etologia ca dessensibilització  es desensibilización  fr désensibilisation  en desensitization  
1541 veterinària i ramaderia > clínica ca dessensibilització  es desensibilización  fr désensibilisation  en desensitization  
1542 veterinària i ramaderia > clínica ca desunglar  es desuñar  fr arracher les ongles  
1543 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desviació  es desviación  fr déviation  en deviation  
1544 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca desviació a l'esquerra  es desviación a la izquierda  fr déviation à gauche  en deviation to the left  en shift to the left  
1545 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca desviació a la dreta  es desviación a la derecha  fr déviation à droite  en deviation to the right  en shift to the right  
1546 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca desviació ambiental  es desviación ambiental  fr variance environnementale  en environment deviation  
1547 veterinària i ramaderia > clínica ca detergent  es detergente  fr détergent  fr détersif  en detergent  
1548 veterinària i ramaderia > immunologia ca determinant antigènic  ca epítop  es determinante antigénico  es epítopo  fr déterminant antigénique  fr épitope  en antigenic determinant  en epitop  
1549 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca determinisme genètic  es determinismo genético  fr déterminisme génétique  en genetic control  
1550 veterinària i ramaderia > ramaderia ca devesa  es dehesa  fr parc de pâturage collectif  fr parc de pâturage communal  en community allotment  
1551 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Devon  es Devon  fr Devon  en Devon  en Red Ruby  
1552 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diabetis  es diabetes  fr diabète  en diabetes  
1553 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diabetis insípida  es diabetes insípida  fr diabète insipide  en diabetes insipidus  
1554 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diabetis mellitus [mellitus: la]  ca diabetis sacarina  es diabetes mellitus  es diabetes sacarina  fr diabète mellitus  fr diabète sucré  en diabetes mellitus  
1555 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diàcrisi  es diacrisis  fr diacrisis  en diacrisis  
1556 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diaforesi  ca sudoresi  es diaforesis  es sudoresis  fr diaphorèse  en diaphoresis  en sudoresis  
1557 veterinària i ramaderia > clínica ca diagnosi  ca diagnòstic  es diagnosis  es diagnóstico  fr diagnose  fr diagnostic  fr diagnostique  en diagnosis  en diagnostic  
1558 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diapedesi  es diapédesis  fr diapédèse  en diapedesis  
1559 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diarrea  es diarrea  fr diarrhée  en diarrhea [US]  en diarrhoea [GB]  
1560 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca pul·lorosi  ca diarrea blanca del pollet  es diarrea blanca del pollito  es pulorosis  fr diarrhée du poussin  fr pullorose  en pullorum disease  
1561 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca diarrea del garrí  es diarrea del lechón  fr diarrhée du porcelet  en porcine rotavirus infection  
1562 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca disenteria del xai  ca diarrea del xai  es diarrea del cordero  es disentería del cordero  fr dysenterie de l'agneaux  en lamb dysentery  
1563 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca diarrea neonatal del vedell  es diarrea neonatal del ternero  fr diarrhée néonatale du veau  en calf scour  en neonatal calf diarrhoea  
1564 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca diarrea neonatal porcina  es diarrea neonatal porcina  fr diarrhée colibacillaire  fr diarrhée néonatale du porcelet  en enteric colibacillosis  
1565 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca diarrea vírica bovina  ca malaltia de les mucoses  es diarrea viral bovina  es enfermedad de las mucosas  fr diarrhée virale des bovins  fr maladie des muqueuses  en bovine viral diarrhoea  en mucosal disease  
1566 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diàstasi  es diastasis  fr diastase  en diastasis  
1567 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca diastema  es diastema  fr diastème  en diastema  
1568 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diastematomièlia  es diastematomielia  fr diastématomyélie  en diastematomyelia  
1569 veterinària i ramaderia > clínica ca diatèrmia  es diatermia  fr diathermie  en diathermy  
1570 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diàtesi  es diátesis  fr diathèse  en diathesis  
1571 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diàtesi hemorràgica  es diátesis hemorrágica  fr diathèse hémorragique  en haemorrhagic diathesis  
1572 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca document d'identificació bovina  ca DIB  es documento de identificación para bovinos  es DIB  fr carte d'identification pour bovins  fr passeport du bovin  en cattle identity card  en cattle passport  
1573 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Dichelobacter  
1574 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dicroceliosi  es dicroceliosis  fr dicrocoeliose  en dicrocoeliosis  
1575 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dicrocoelium  
1576 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dicrotisme  es dicrotismo  fr dicrotisme  en dicrotism  
1577 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dictyocaulus  
1578 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dida automàtica  es nodriza automática  fr autonourrisseur à tétine  fr nourrisseur-allaiteur  en automatic milk feeder  en teat-type milk feeder  
1579 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca diestre  es diestro  fr dioestrus  en diestrus  
1580 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca dieta  es dieta  fr diète  en diet  
1581 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diferenciació  es diferenciación  fr différentiation  en differentiation  
1582 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca diferencial de selecció  es diferencial de selección  fr différentielle de sélection  en selection differential  
1583 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca diftèria del vedell  es difteria del ternero  fr diphtérie du veau  en calf diphtheria  
1584 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Digenea  
1585 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca digestibilitat  es digestibilidad  fr digestibilité  en digestibility  
1586 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca digestió  es digestión  fr digestion  en digestion  
1587 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca dilaceració  es dilaceración  fr dilacération  en dilaceration  
1588 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dilatació  es dilatación  fr dilatation  en dilatation  en dilation  
1589 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dilatació/torsió gàstrica aguda  es dilatación/torsión gástrica aguda  fr dilatation gastrique aiguë  en dilatation-torsion syndrome  en gastric dilatation volvulus  en gastric dilatation-displacement  
1590 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dilepididosi  es dilepididosis  fr dilepididose  en dilepididosis  
1591 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca dimorf -a  es dimorfo  fr dimorphe  en dimorphic  
1592 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dioctofimosi  es dioctofimosis  fr dioctophymose  en dioctophymosis  
1593 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dioctophyma  ca Dioctophyme  
1594 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dipetalonema  
1595 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Diphyllobothrium  
1596 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dipilidiosi  es dipilidiosis  fr dipylidiose  en dipylidiosis  
1597 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diplomièlia  es diplomielia  fr diplomyélie  en diplomyelia  
1598 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dipòsit  es depósito  fr dépôt  en deposit  
1599 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca dípter  es díptero  fr diptère  en dipteron  
1600 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Diptera  
1601 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dipylidium  
1602 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dirofilaria  
1603 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dirofilariosi  es dirofilariosis  fr dirofilariose  en dirofilariosis  en heartworm disease  
1604 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca discinèsia  es discinesia  fr dyscinésie  fr dyskinésie  en dyskinesia  
1605 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca discondroplàsia  es discondroplasia  fr dyschondroplasie  en dyschondroplasia  
1606 veterinària i ramaderia > etologia ca discriminació  es discriminación  fr discrimination  en discrimination  
1607 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca disenteria porcina  es disentería porcina  fr dysenterie porcine  fr dysenterie vibrionique  en swine dysentery  en vibrionic dysentery  
1608 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca disfàgia  es disfagia  fr dysphagie  en disphagia  
1609 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca disgenèsia  ca disgènesi  es disgenesia  es disgenia  fr dysgenèse  en dysgenesis  
1610 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Synhimantus  ca Dispharynx  
1611 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca displàsia  es displasia  fr dysplasie  en dysplasia  
1612 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca displàsia de maluc canina  es displasia de cadera canina  fr dysplasie d'anche  en canine hip dysplasia  
1613 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca disproteïnèmia  es disproteinemia  fr dysprotéinémie  en dysproteinaemia [GB]  en dysproteinemia [US]  
1614 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca disqueratosi  es disqueratosis  fr dyskératose  en dyskeratosis  
1615 veterinària i ramaderia > clínica ca dissecció  es disección  fr dissection  en dissection  
1616 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca distensió  es distensión  fr distension  en distension  
1617 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca distòcia  es distocia  fr dystocie  en dystocia  
1618 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca dístoma  es dístomo  es duela  fr distome  fr douve  en fluke  
1619 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca distorsió  es distorsión  fr distorsion  en distortion  
1620 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca esquinç  ca distorsió  es distorsión  es esguince  fr entorse  en sprain  
1621 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca distròfia  es distrofia  fr dystrophie  en dystrophy  
1622 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca dit  es dedo  fr doigt  en toe  
1623 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dit  es dedo  fr orteil  en toe  
1624 veterinària i ramaderia > clínica ca diürètic  es diurético  fr diurétique  en diuretic  
1625 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diverticle  es divertículo  fr diverticule  en diverticulum  
1626 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diverticulosi  es diverticulosis  fr diverticulose  en diverticulosis  
1627 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca DNA bicatenari  ca DNA de cadena doble  es ADN bicatenario  es ADN de cadena doble  fr ADN bicaténaire  fr ADN double brin  en double-stranded DNA  en duplex DNA  
1628 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca DNA de cadena senzilla  ca DNA monocatenari  es ADN de cadena simple  es ADN monocatenario  fr ADN monocaténaire  fr ADN simple brin  en single-stranded DNA  
1629 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca dòberman pinscher  es dobermann pinscher  fr dobermann pinscher  en Doberman Pinscher  
1630 veterinària i ramaderia > ramaderia ca docilitat  es docilidad  fr docilité  en docility  
1631 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca document d'acompanyament comercial  es documento de acompañamiento comercial  fr document d'accompagnement commercial  en commercial accompanying document  
1632 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca gran danès  ca dog alemany  es dogo alemán  es gran danés  fr dogue allemand  fr gran danois  en Great Dane  
1633 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca dog argentí  es dogo argentino  fr dogue argentin  en Argentine Dogo  en Argentine Mastiff  
1634 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca dog de Bordeus  es dogo de Burdeos  fr dogue de Bordeaux  en Dogue de Bordeaux  
1635 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dolor  es dolor  fr douleur  en pain  
1636 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domèstic -a  es doméstico  fr domestique  en domestic  
1637 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domesticació  es domesticación  fr domestication  en domestication  
1638 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domesticar  es domesticar  fr domestiquer  en domesticate, to  en tame, to  
1639 veterinària i ramaderia > etologia ca dominació  es dominación  fr domination  en domination  
1640 veterinària i ramaderia > etologia ca dominància  es dominancia  fr dominance  en dominance  
1641 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominància  es dominancia  fr dominance  en dominance  
1642 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominància completa  es dominancia completa  fr dominance complète  en complete dominance  
1643 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominància incompleta  es dominancia incompleta  fr dominance incomplète  fr dominance intermédiaire  fr dominance partielle  en intermediate dominance  en partial dominance  
1644 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominant  es dominante  fr dominant  en dominant  
1645 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca dominicana  es dominicana  fr dominicaine  en Dominique  
1646 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca Dorking  es Dorking  fr Dorking  en Dorking  
1647 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca dors  es dorso  fr dos  en back  
1648 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dors  es dorso  fr dos  en back  
1649 veterinària i ramaderia > clínica ca dosi  es dosis  fr dose  en dose  
1650 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca dosi seminal  es dosis seminal  fr dose séminale  en sperm dose  
1651 veterinària i ramaderia > clínica ca dragea  es gragea  fr dragée  en sugar-coated tablet  
1652 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Draschia  
1653 veterinària i ramaderia > clínica ca dren  ca tub de drenatge  es dren  es tubo de drenaje  fr drain  en drain  en drainage tube  
1654 veterinària i ramaderia > clínica ca drenatge  es drenaje  fr drainage  en drainage  
1655 veterinària i ramaderia > clínica ca drenatge  es drenaje  fr drainage  en drainage  
1656 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dret de gallorsa  es derecho de pasto  es derecho de pastoreo  fr droit de pâturage  en right of grazing  
1657 veterinària i ramaderia > clínica ca droga  es droga  fr drogue  en drug  
1658 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dula  es dula  fr troupeau commun  en communal herd  
1659 veterinària i ramaderia > ramaderia ca duler | dulera  es adulero  es dulero  
1660 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn i llet ca Durham  ca shorthorn  es Durham  es shorthorn  fr Durham  fr shorthorn  en Durham  en Shorthorn  
1661 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca durina  ca mal del coit  es durina  es mal de coito  fr dourine  fr mal du coït  en dourine  
1662 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Duroc  es Duroc  fr Duroc  en Duroc  
1663 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca dutxa  es duchado  fr douche  fr lavage  en shower  en washing  
1664 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Echidnophaga  
1665 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Echinococcus  
1666 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Echinuria  
1667 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca eclàmpsia  es eclampsia  fr éclampsie  en eclampsia  
1668 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eclosionadora  es nacedero  fr couvoir  fr éclosoir  en hatcher  
1669 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca èctasi  es ectasia  fr ectasie  en ectasia  
1670 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ectocàrdia  ca exocàrdia  es ectocardia  es exocardia  fr ectocardie  en ectocardia  en exocardia  
1671 veterinària i ramaderia > clínica ca -ectomia  es -ectomía  fr -ectomie  en -ectomy  
1672 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ectoparàsit  es ectoparásito  fr ectoparasite  en ectoparasite  
1673 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ectòpia  es ectopia  fr ectopie  en ectopy  
1674 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca èczema  es eccema  fr eczéma  en eczema  
1675 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca edema  es edema  fr oedème  en edema  en oedema  
1676 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca edema laringi  es edema laringeo  fr oedème du larynx  en laryngeal edema  
1677 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca edema maligne  ca gangrena gasosa  es edema maligno  es gangrena gaseosa  fr gangrène gazeuse  fr oedème malin  en gas gangrene  en malignant edema  en pseudoblackleg  en stable blackleg  
1678 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca edema pulmonar  es edema pulmonar  fr oedème pulmonaire  en pulmonary edema  
1679 veterinària i ramaderia > bromatologia ca edulcorant  es edulcorante  fr édulcorant  en sweetener  
1680 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalopatia espongiforme bovina  ca malaltia de les vaques boges  ca EEB  es encefalopatía espongiforme bovina  es enfermedad de las vacas locas  fr encéphalopathie spongiforme bovine  fr maladie des vaches folles  fr ESB  en bovine spongiform encephalopathy  en mad cow disease  en BSE  
1681 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte additiu  es efecto aditivo  fr effet additif  en additive effect  
1682 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte d'interacció gènica  es efecto de interacción génica  fr effet d'interaction génique  en gene interaction effect  
1683 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte de dominància  es efecto de dominancia  fr effet de dominance  en dominance effect  
1684 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte fundador  es efecto fundador  fr effet fondateur  en founder effect  
1685 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte genètic  es efecto genético  fr effet génétique  en genetic effect  
1686 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte gènic  es efecto génico  fr effet génique  en gene effect  
1687 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte no additiu  es efecto indirecto  es efecto no aditivo  fr effet indirect  fr effet non additif  en indirect effect  en nonaditive effect  
1688 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: convex ca egipci  es egipcio  fr égyptien  en Egyptian  
1689 veterinària i ramaderia > ramaderia ca egua  ca euga  es yegua  fr jument  en mare  
1690 veterinària i ramaderia > ramaderia ca egua mulatera  es yegua mulera  fr jument mulassière  en mule-mare  
1691 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eguasser  es burro yegüero  fr baudet  en donkey stallion  
1692 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eguasser | eguassera  ca egüer | egüera  ca eugasser | eugassera  es yegüerizo  es yegüero  
1693 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Ehrlichia  
1694 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca ehrlichiosi canina  es ehrlichiosis canina  fr ehrlichiose du chien  en canine ehrlichiosis  
1695 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Eimeria  
1696 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Eimeriina  
1697 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca eimeriosi  es eimeriosis  fr eimeriose  en eimeriosis  
1698 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca eivissenca  es ibicenca  fr Ibiza  en Ibizan  
1699 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixalar  es alicortar  fr éjointer  en pinion, to  
1700 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixam  es enjambre  fr essaim  en swarm  
1701 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixam primari  es enjambre primario  fr essaim primaire  en prime swarm  
1702 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixam secundari  es enjambre secundario  fr essaim secondaire  en afterswarm  
1703 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenadora  
1704 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenament  es enjambrazón  fr essaimage  en swarming  
1705 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenament artificial  es enjambrazón artificial  fr essaimage artificiel  en dividing  
1706 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenar  es enjambrar  fr essaimer  en swarm, to  
1707 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenera  es maesa  es maestra  
1708 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixivernar  es invernar  fr hiverner  en winter, to  
1709 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixorellar  es desorejar  fr essoriller  en crop, to  en trim, to  
1710 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixorellar  es desorejar  fr essoriller  en tip, to  
1711 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca esterilitat  ca eixorquia  es esterilidad  fr stérilité  en sterility  
1712 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixugada  es secado  fr tarissement  en drying  
1713 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixugar  es secar  fr tarir  en dry off, to  en dry up, to  
1714 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca ejaculació  ca ejecció  es eyaculación  es eyección  fr éjaculation  fr éjection  en ejaculation  en ejection  
1715 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca ejaculació  es eyaculación  es eyaculado  fr éjaculat  en ejaculate  en ejaculum  
1716 veterinària i ramaderia > ramaderia ca electrificador de tanques  es electrificador de cercas  fr électrificateur de clôtures  en fencer  
1717 veterinària i ramaderia > clínica ca electrocoagulació  es electrocoagulación  fr électrocoagulation  en electrocoagulation  
1718 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca electroejaculació  es electroeyaculación  fr électroéjaculation  en electroejaculation  
1719 veterinària i ramaderia > etologia ca eliminació inadequada  es eliminación inadecuada  fr élimination inadéquate  en housesoiling  
1720 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca elongació  es elongación  fr élongation  en elongation  
1721 veterinària i ramaderia > clínica ca emasculador  es emasculador  fr émasculateur  en emasculator  
1722 veterinària i ramaderia > etologia ca pseudogestació  ca embaràs psicològic  es embarazo psicológico  es seudogestación  fr grossesse hystérique  fr grossesse nerveuse  fr pseudogestation  en false pregnancy  en pseudopregnancy  
1723 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca embassament  es encharcamiento  fr épanchement  en effusion  
1724 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca Embden  es Embden  fr Embden  en Embden  
1725 veterinària i ramaderia > clínica ca embenat  es vendaje  fr bandage  en bandage  
1726 veterinària i ramaderia > ramaderia ca embocar  es embuchar  fr gaver  en cram, to  
1727 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca èmbol  es émbolo  fr embolus  en embolus  
1728 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca embolcall  es envoltura  fr enveloppe  en envelope  
1729 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca embòlia  ca embolisme  es embolia  es embolismo  fr embolie  en embolism  
1730 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca embrió  es embrión  fr embryon  en embryo  
1731 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca oncosfera  ca embrió hexacant  es embrión hexacanto  es oncosfera  fr embryon hexacanthe  fr oncosphère  en hexacanth embryo  en onchosphere  en oncosphere  
1732 veterinària i ramaderia > ramaderia ca embrocar  es entrencar  
1733 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca vòmit  ca emesi  es emesis  es vómito  fr émèse  fr vomissement  en emesis  en vomit  en vomiting  
1734 veterinària i ramaderia > clínica ca emètic  ca vomitiu  ca vomitori  es emético  es vomitivo  fr émétique  fr vomitif  en emetic  en vomitive  
1735 veterinària i ramaderia > clínica ca emetocatàrtic  es emetocatártico  fr émétocathartique  en emetocathartic  
1736 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca emfisema  es enfisema  fr emphysème  en emphysema  
1737 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -èmia  es -emia  fr -émie  en -aemia  en -emia  
1738 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca emissió  es emisión  fr émission  en discharge  en emission  
1739 veterinària i ramaderia > bromatologia ca emmagatzematge  ca emmagatzemament  es almacenaje  es almacenamiento  fr stockage  en storage  en warehousing  
1740 veterinària i ramaderia > bromatologia ca emmagatzematge frigorífic  es almacenamiento refrigerado  fr stockage frigorifique  en chill storage  en cold storage  en refrigerated storage  
1741 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca emmarcat -ada  es aparejado  fr encadré  en framing  
1742 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca emmelassament  es melazado  fr addition de mélasse  en molasses addition  
1743 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca emmetzinament  ca enverinament  es envenenamiento  fr empoisonement  en poisoning  
1744 veterinària i ramaderia > clínica ca emol·lient  es emoliente  fr émollient  en emollient  
1745 veterinària i ramaderia > clínica ca empelt  es injerto  fr greffe  en grafting  
1746 veterinària i ramaderia > clínica ca empelt  es injerto  fr greffon  en graft  
1747 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca empiema  es empiema  fr empyème  en empyema  
1748 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca empiesi  es empiesis  fr empyèse  en empyesis  
1749 veterinària i ramaderia > ramaderia ca emplomament  es emplumamiento  fr emplumement  en feathering  
1750 veterinària i ramaderia > etologia ca toaleta  ca empolainament  es acicalamiento  es aseo  fr épouillage  en grooming  en preening  
1751 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca empordanesa  es ampurdanesa  fr empordanesa  en Empordanesa  
1752 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca empordanesa  es ampurdanesa  fr empordanesa  en Empordanesa  
1753 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca empremta  es impresión  fr empreinte  en print  
1754 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca empremta dels calls  es impresión de los espejuelos  fr empreinte des châtaignes  
1755 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca empremta plantar  es huella plantar  fr empreinte plantaire  en plantar print  
1756 veterinària i ramaderia > bromatologia ca emulsionant  ca emulgent  ca emulsiu  es emulgente  es emulsificante  es emulsionante  fr émulgateur  fr émulsif  fr émulsifiant  fr émulsificateur  en emulsifier  en emulsifying agent  
1757 veterinària i ramaderia > ramaderia ca en bateria  es en batería  fr en batterie  en battery  
1758 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca en moll  es mojado  fr en soupe  en wet feeding  
1759 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca en sec  es en seco  fr sec  en dry feeding  
1760 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca enaiguament  es languidez  
1761 veterinària i ramaderia > ramaderia ca encabritar-se  es empinarse  es encabritarse  fr se cabrer  en rear, to  
1762 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca encaixament  es encajamiento  fr engagement  en engagement  
1763 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca encapsulació  es encapsulación  fr encapsulation  fr encapsulement  en encapsulation  
1764 veterinària i ramaderia > clínica ca encavalcament  es cabalgamiento  es superposición  fr chevauchement  en overriding  
1765 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca enceball  es cebo  fr aliment d'engraissement  en fattening feed  
1766 veterinària i ramaderia > ramaderia ca encebar  es cebar  
1767 veterinària i ramaderia > ramaderia ca encebar  ca saginar  es cebar  es sainar  fr appâter [ocells]  fr empâter [ocells]  fr engraisser  en fatten up, to  en fatten, to  
1768 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalitis de Saint Louis  ca encefalitis americana de Saint Louis  es encefalitis de Saint Louis  fr encéphalite de Saint-Louis  en Saint-Louis encephalitis  
1769 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca vòmit i emaciació del garrí lactant  ca encefalitis hemoaglutinant del garrí  es encefalitis hemaglutinante del lechón  es vómito y desmedro del lechón  fr encéphalomyélite hémagglutinante porcine  fr maladie du vomissement et dépérissement du porcelet  en hemagglutinating encephalomyelitis of piglets  en vomiting and wasting disease of piglets  
1770 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalitis japonesa  es encefalitis japonesa  fr encéphalite japonaise  en Japanese encephalitis  
1771 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca encefalitozoonosi  es encefalitozoonosis  fr encephalitozoonose  en encephalitozoonosis  
1772 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis aviària  es encefalomielitis aviar  es temblor epidémico  fr encéphalomyélite aviaire  en avian encephalomyelitis  en epidemic tremor  
1773 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis equina de l'est  es encefalomielitis equina del Este  fr encéphalomyélite équine de l'Est  en Eastern equine encephalomyelitis  
1774 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis equina de l'oest  es encefalomielitis equina del Oeste  fr encéphalomyélite équine de l'Ouest  en Western equine encephalomyelitis  
1775 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis equina veneçolana  es encefalomielitis equina venezolana  fr encéphalomyélite équine vénézuélienne  en Venezuelan equine encephalomyelitis  
1776 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis ovina  es encefalomielitis ovina  fr encéphalomyélite ovine  en louping ill  en ovine encephalomyelitis  
1777 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca encefalopatia hepàtica  es encefalopatía hepática  fr encéphalopathie hépatique  en hepatic encephalopathy  
1778 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Encephalitozoon  
1779 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca enclavadura  es clavadura  fr enclouure  en prick  en puncture  
1780 veterinària i ramaderia > clínica ca enclavatge  es enclavamiento  es enclavijamiento  fr enclouage  en nailing  en pinning  
1781 veterinària i ramaderia > clínica ca enclavatge intramedul·lar  ca enclavatge medul·lar  es enclavijamiento intramedular  es enclavijamiento medular  fr enclouage médullaire  en intramedullary pinning  
1782 veterinària i ramaderia > ramaderia ca encorralar  es acorralar  es encorralar  en yard, to  
1783 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament  es cruce  es cruzamiento  fr croisement  en crossing  
1784 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament absorbent  es cruce absorbente  fr croisement d'absorption  
1785 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament de dues vies  es cruce de dos vías  fr croisement à deux voies  fr croisement double  en two-way cross  
1786 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament de quatre vies  es cruce de cuatro vías  fr croisement à quatre voies  fr croisement quadruple  en four-way cross  
1787 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament de tres vies  es cruce de tres vías  fr croisement à trois voies  fr croisement triple  en three-way cross  
1788 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament rotatori  es cruce rotatorio  fr croisement rotatif  en rotational cross  
1789 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament sistemàtic  es cruce sistemático  fr croisement systématique  en systematic cross  
1790 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca endèmia  ca enzoòtia  es endemia  es enzootia  fr endémie  fr enzootie  en endemia  en enzooty  
1791 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca endocardiosi  es endocardiosis  fr endocardiose  en endocardiosis  
1792 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca endocrinologia  es endocrinología  fr endocrinologie  en endocrinology  
1793 veterinària i ramaderia ca endodòncia  es endodoncia  fr endodontie  en endodontics  
1794 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca endometriosi  es endometriosis  fr endométriose  en endometriosis  
1795 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca endoparàsit  es endoparásito  fr endoparasite  en endoparasite  
1796 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca endòspora  es endospora  fr endospore  en endospore  
1797 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca taquizoït  ca endozoït  es endozoíto  es taquizoíto  fr tachyzoïte  en endozoite  en tachyzoite  
1798 veterinària i ramaderia > bromatologia ca enduridor  es endurecedor  fr raffermissant  en firming agent  
1799 veterinària i ramaderia > etnologia ca energètica  es energética  
1800 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia  es energía  fr énergie  en energy  
1801 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia bruta  es energía bruta  fr énergie brute  en gross energy  en raw energy  
1802 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia digerible  es energía digestible  fr énergie digestible  en digestible energy  
1803 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia metabolitzable  es energía metabolizable  fr énergie métabolisable  en metabolizable energy  
1804 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia neta  es energía neta  fr énergie nette  en net energy  
1805 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia neta de manteniment  es energía neta de mantenimiento  fr énergie nette d'entretien  en net energy maintenance  
1806 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia neta de producció  es energía neta de producción  fr énergie nette de production  en net energy production  
1807 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca laminitis  ca enfusadura  es infosura  es laminitis  fr fourbure  en founder  en laminitis  
1808 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engallinar  es encorralar  
1809 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engreix  es engorde  fr engraissement  en fattening  
1810 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engreixador | engreixadora  es cebador  fr engraisseur  en fattener  en feeder [US]  
1811 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca engreixadora  es engrasadora  fr graiseur  en fat dosing equipment  
1812 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca engreixament  es engrase  fr engraissement  en fat dosing  
1813 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engreixar  es engordar  fr engraisser  en fatten, to  
1814 veterinària i ramaderia > clínica ca enguixar  es enyesar  es escayolar  fr plâtrer  en put in a plaster cast, to  en put in plaster, to  
1815 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Enoplida  
1816 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca enquistament  es enquistamiento  fr enkystement  en encystment  
1817 veterinària i ramaderia > etologia ca enriquiment ambiental  es enriquecimiento ambiental  fr enrichissement environnemental  en environmental enrichment  
1818 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensegonada  en wheat porridge  
1819 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ensellat -ada  es ensillado  fr enséllé  en saddle-backed  
1820 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ensinistrar  es adiestrar  es amaestrar  fr dresser  en train, to  
1821 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensitjament  es ensilado  es ensilaje  fr ensilage  en ensilage  
1822 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensitjat  es ensilado  es ensilaje  fr ensilage  en ensilage  en silage  
1823 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensitjat de blat de moro  es ensilado de maíz  fr ensilage de maïs-fourrage  en corn silage  en maize silage  
1824 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ensopiment  ca sopitesa  es modorra  fr tournis [bestiar oví]  en drowsiness  
1825 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Entamoeba  
1826 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca enteritis canina per Coronavirus  es enteritis canina por Coronavirus  fr entérite par Coronavirus des chiens  en canine coronaviral enteritis  
1827 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca enteritis contagiosa del gall dindi  es enteritis contagiosa del pavo  fr entérite contagieuse du dindon  en bluecomb disease  en turkey coronaviral enteritis  
1828 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca enteritis necròtica del garrí  es enteritis necrosante del lechón  fr entérite nécrosante du porcelet  en infectious necrotic enteritis of piglets  
1829 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Enterococcus  
1830 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca enterotoxèmia  es basquilla [en ovejas y cabras]  es enterotoxemia  fr entérotoxémie  en enterotoxemia  en struck [in sheep]  
1831 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Enterovirus  
1832 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca entranya  ca víscera  es asadura  es entraña  es víscera  fr entrailles  fr pressure  fr viscère  en bowels  en entrails  en green offal  en guts  en pluck  en red offal  en viscera  
1833 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca entrepelat  es entrepelado  fr rouan  en Parti-colored  en Pied  
1834 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca entrepelat -ada  es entrepelado  fr avec poils blancs  
1835 veterinària i ramaderia > clínica ca enucleació  es enucleación  fr énucléation  en enucleation  
1836 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envàs  es envase  fr emballage  en package  
1837 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament  es envasado  fr conditionnement  en packaging  
1838 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament al buit  es envasado al vacío  fr conditionnement sous vide  en vacuum packaging  
1839 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament en atmosfera controlada  es envasado en atmósfera controlada  fr conditionnement en atmosphère controllée  en controlled atmosphere packaging  
1840 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament en atmosfera modificada  es envasado en atmósfera modificada  fr conditionnement en atmosphère modifiée  en modified atmosphere packaging  
1841 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament en atmosfera protectora  es envasado en atmósfera protectora  fr conditionnement en atmosphère protectrice  en protective atmosphere packaging  
1842 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca épagneul bretó  es épagneul breton  fr épagneul breton  en Épagneul Breton  
1843 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ependimoma  es ependimoma  fr épendimome  en ependymoma  
1844 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca eperitrozoonosi  es eperitrozoonosis  fr éperythrozoonose  en eperythrozoonosis  
1845 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Eperythrozoon  
1846 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca epidèmia  ca epizoòtia  ca malura  ca marfuga  es epidemia  es epizootia  fr épidémie  fr épizootie  en epidemic  en epizootic  
1847 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca epidemiologia  ca epizootiologia  es epidemiología  es epizootiología  fr épidémiologie  fr épizootiologie  fr épizootologie  en epidemiology  en epizootiology  en epizootology  
1848 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca epidermitis exsudativa porcina  es epidermitis exudativa porcina  fr épidermite exsudative porcine  en exudative epidermitis  en greasy pig disease  
1849 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca epididimitis canina  es epididimitis canina  fr épididymite du chien  en canine epididymitis  
1850 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca epididimitis ovina  es epididimitis ovina  fr épididymite ovine  en ovine epididymitis  
1851 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca epífisi  ca glàndula pineal  es cuerpo pineal  es epífisis  es glándula pineal  fr épiphyse  fr glande pinéale  en epiphysis  en pineal body  en pineal gland  
1852 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca epifisiòlisi  es epifisiolisis  fr épiphysiolyse  en epiphysiolysis  
1853 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca epífora  ca il·lacrimació  es epífora  fr épiphora  en epiphora  en illacrimation  
1854 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca epilèpsia  es epilepsia  fr épilepsie  en epilepsy  
1855 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca epístasi  es epistasia  es epistasis  es hipostasis  fr épistasie  fr hypostasie  en epistasis  en hypostase  
1856 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca època de parts  es paridera  fr saison de mise bas  en parturition season  
1857 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca epúlide  es épulis  fr épulide  fr épulie  fr épulis  en epulis  
1858 veterinària i ramaderia > ramaderia ca equí -ina  es equino  fr équin  en equine  
1859 veterinària i ramaderia > ramaderia ca èquids  es équidos  fr équidés  en Equidae  
1860 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca equilibrar  es equilibrar  fr équilibrer  en balance, to  
1861 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca equilibri genètic  ca equilibri de Hardy-Weinberg  es equilibrio de Hardy-Weinberg  es equilibrio genético  fr équilibre génétique  fr loi de Hardy-Weinberg  en genetic balance  en Hardy-Weinberg law  
1862 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca equimosi  ca sangtraït  es equimosis  fr ecchymose  en ecchymosis  
1863 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca equinococcosi  es equinococosis  fr echinococcose  en echinococcosis  
1864 veterinària i ramaderia > ramaderia ca equins  es equinos  fr équins  en equines  
1865 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca erecció  es erección  fr érection  en erection  
1866 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca erisipela  es erisipela  fr érysipèle  en diamond-skin disease  en erysipelas  
1867 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca eritema  es eritema  fr érythème  en erythema  
1868 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca eritema multiforme  es eritema multiforme  fr érythème polymorphe  en erythema multiforme  
1869 veterinària i ramaderia > immunologia ca eritròcit  ca glòbul vermell  ca hematia  es eritrocito  es glóbulo rojo  es hematíe  fr érythrocyte  fr globule rouge  fr hématie  en erythrocyte  en red blood cell  
1870 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca eritropoetina  es eritropoyetina  fr érythropoïétine  en erythropoietin  
1871 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca erminiat -ada  es armiñado  fr herminé  en ermined  
1872 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca erosió  es erosión  fr érosion  en erosion  
1873 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca erradicació  es erradicación  fr éradication  en eradication  
1874 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca error innat del metabolisme  es error innato del metabolismo  fr maladie enzymatique  en inborn error of metabolism  en inborn metabolic disorder  
1875 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca eructe  es eructación  es eructo  fr éructation  en belching  en eructation  
1876 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca erupció  es erupción  fr éruption  en eruption  en rash  
1877 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Erysipelothrix  
1878 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esbaconada  es atocinado  
1879 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esbiec  es balido  fr béguètement  en ba  en baa  en bleat  en bleating  
1880 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esbufec  es resoplido  fr cornage  en snort  
1881 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escabetxar  es escabechar  fr mariner  en marinate, to  en souse, to  
1882 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca escagassament  es desfallecimiento por flujo de vientre  
1883 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escala hedònica  es escala hedónica  fr échelle hédonique  en hedonic scale  
1884 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca escaldada  es escaldado  fr échaudage  en scalding  
1885 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca escaldadura  es sahorno  en chafe  en sore  
1886 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escaldat  es escaldado  fr échaudage  en scalding  
1887 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escaler | escalera  es limonero  
1888 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca escama  es escama  fr écaille  en scale  
1889 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escamot  es punta  
1890 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca escanyelladura  
1891 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca escara  es escara  fr escarre  fr eschare  en eschar  
1892 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gratar  ca escarbotar  es escarbar  fr gratter  en scratch, to  
1893 veterinària i ramaderia > clínica ca escarificació  es escarificación  fr scarification  en scarification  
1894 veterinària i ramaderia > clínica ca escarificador  es escarificador  fr scarificateur  en scarificator  en scarifier  
1895 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escarotar  
1896 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escataineig  es cacareo  fr gloussement  en cluck  
1897 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Escherichia  
1898 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esclerodèrmia  es esclerodermia  fr sclérodermie  en scleroderma  
1899 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca esclerosi  es esclerosis  fr sclérose  en sclerosis  
1900 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escuar  ca escoar  es descolar  es desrabar  es desrabotar  es rabotear  fr équeueter  en dock, to  en tail, to  
1901 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca escòlex  es escólex  fr scolex  en scolex  
1902 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca escoliosi  es escoliosis  fr scoliose  en scoliosis  
1903 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escornadora  es descornadora  fr décorneur  fr écorneur  fr pince à écorner  en dehorning device  en dehorning shears  
1904 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escornar  es descornar  fr décorner  fr écorner  en dehorn, to  en poll, to  
1905 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca escorxadura  es desolladura  fr écorchure  en scratch  en sore  
1906 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca escorxament  es desolladura  es despellejadura  fr dépouillage  en flaying  en pelting  en skinning  
1907 veterinària i ramaderia > clínica ca escovilló  es escobillón  fr écouvillon  en swab  
1908 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca escrot  es escroto  fr scrotum  en scrotum  
1909 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escumejant  es espumante  fr moussant  en foaming agent  
1910 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca esfingolipidosi  es esfingolipidosis  fr sphingolipidose  en sphingolipidosis  
1911 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esgarrapar  es arañar  fr égratigner  fr griffer  en scratch, to  
1912 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esgotament  es agotamiento  fr épuisement  fr exhaustion  en exhaustion  
1913 veterinària i ramaderia > ramaderia ca güell  ca esgüell  es chillido  fr glapissement  en grunt [porc]  
1914 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esmocament  es destripamiento  fr étripage  en gutting  
1915 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca esofagostomosi  es esofagostomosis  fr oesophagostomose  en esophagostomosis  
1916 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca espanyol  es español  fr espagnol  en Spanish  
1917 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca espanyola de cara blanca  es española de cara blanca  fr espagnole à face blanche  en White-Faced Spanish  
1918 veterinària i ramaderia > clínica ca esparadrap  es esparadrapo  fr sparadrap  en adhesive plaster  en adhesive strip  en adhesive tape  en court plaster  en sticking plaster  en sticking tape  
1919 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca esparganosi  es esparganosis  fr sparganose  en sparganosis  
1920 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca espasme  es espasmo  fr spasme  en spasm  
1921 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca espatlla  es espalda  fr épaule  en shoulder  
1922 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca especejament  es despiece  fr dépeçage  fr dépècement  en carving  en cutting  
1923 veterinària i ramaderia > clínica ca especialitat  ca específic  es especialidad  es específico  fr spécialité  en speciality  en specific  
1924 veterinària i ramaderia > etnologia ca espècie  es especie  fr espèce  en species  
1925 veterinària i ramaderia > etologia ca espècie altricial  es especie altricial  en altricial animal  
1926 veterinària i ramaderia > etologia ca espècie precocial  es especie precocial  en precocial animal  
1927 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca especificitat  es especificidad  fr spécificité  en specificity  en true negative rate  
1928 veterinària i ramaderia > clínica ca espèculum  ca espècul  es espéculo  fr speculum  fr spéculum  en speculum  
1929 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca esperma  ca semen  es esperma  es semen  fr sperme  en semen  en sperm  en sperma  
1930 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca espermatogènesi  es espermatogénesis  fr spermatogenèse  en spermatogenesis  
1931 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca espermatozoide  ca espermatozou  es espermatozoide  es espermatozoo  fr spermatozoïde  en spermatozoid  en spermatozoon  
1932 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca espermocultiu  ca espermocultura  es espermocultivo  fr spermoculture  en spermoculture  
1933 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca esperó  es espolón  fr éperon  fr ergot  en fetlock  
1934 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca esperó  es espolón  fr éperon  fr ergot  en spur  
1935 veterinària i ramaderia > bromatologia ca espessidor  es espesante  fr épaississant  en thickener  en thickening agent  
1936 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca espícula  es espícula  fr spicule  en peplomer  en spike  
1937 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca espiga  es espiga  fr épi  en whorl  
1938 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca espigot  ca tabissot  es carozo  es raspa  es zuro  fr rafle de maïs  fr râpe de maïs  en cob  en corncob  
1939 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hexamitosi  ca espironucleosi  es hexamitosis  fr hexamitose  en hexamitosis  
1940 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca espiroqueta  es espiroqueta  fr spirochète  en spirochete  
1941 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca espiroquetosi aviària  es borreliosis aviar  es espiroquetosis aviar  fr spirochétose aviaire  en avian spirochetosis  en fowl spirochetosis  
1942 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca sífilis del conill  ca espiroquetosi del conill  es sífilis del conejo  fr syphilis des léporidés  en rabbit syphilis  
1943 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca espirúride  es espirúrido  fr spiruridé  en spirurid  
1944 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca espiruridosi gastrointestinal  es espiruridosis gastrointestinal  fr spiruridose gastrointestinale  en gastrointestinal spiruridosis  
1945 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca espondilolistesi  es espondilolistesis  fr spondylolisthésis  en spondylolisthesis  
1946 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca espondilosi  es espondilosis  fr spondylose  en spondylosis  
1947 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporoquinet  ca esporocinet  es esporoquineto  fr sporokinète  en sporokinete  
1948 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporocist  es esporocisto  fr sporocyste  en sporocyst  
1949 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporocist  es esporocisto  fr sporocyste  en sporocyst  
1950 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca esporotricosi  es esporotricosis  fr sporotrichose  en sporotrichosis  
1951 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporozoït  es esporozoíto  fr sporozoïte  en sporozoite  
1952 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporozou  es esporozoario  es esporozoo  fr sporozoaire  en sporozoan  
1953 veterinària i ramaderia > clínica ca esprai  es spray  fr spray  en spray  
1954 veterinària i ramaderia > ramaderia ca espuntar  es despuntar  fr épointer  en blunt  
1955 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esput  es esputo  fr crachat  en sputum  
1956 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esquarterament  es cuarteamiento  es descuartizamiento  fr équarrissage  fr équarrissement  en knackery  
1957 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca esquellat  es salvado de arroz  fr issues de riz  en rice bran  
1958 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esqueller | esquellera  es cabestro  es manso  fr sonnailler  en bellwether  
1959 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esquerp -a  es arisco  es huraño  fr farouche  en shy  
1960 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esquilador | esquiladora  ca tonedor | tonedora  es esquilador  fr toiletteur [de gossos]  fr tondeur  en clipper [de cavalls i gossos]  en groom [de cavalls i gossos]  en shearer [d'ovelles]  en trimmer [de cavalls i gossos]  
1961 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esquilar  ca tondre  es esquilar  fr tondre  en clip, to [cavalls i gossos]  en poll, to  en shear, to [ovelles]  
1962 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esquistosoma  es esquistosoma  fr schistosome  en schistosome  
1963 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca esquistosomosi  es esquistosomosis  fr schistosomose  en schistosomosis  
1964 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca esquitxat -ada  es salpicado  fr tacheté  en ticking  
1965 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esquizont  ca meront  es esquizonte  es meronte  fr méronte  fr schizonte  en meront  en schizont  
1966 veterinària i ramaderia > bromatologia ca estabilitat  es estabilidad  fr stabilité  en stability  
1967 veterinària i ramaderia > bromatologia ca estabilitzador  ca estabilitzant  es estabilizador  es estabilizante  fr stabilisant  en stabilizer  
1968 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estable  ca establa  ca establia  ca quadra  es establo  fr étable  en barn  en byre [GB] [bovins]  en cowhouse [GB] [bovins]  en cowshed  en stable  en stall  
1969 veterinària i ramaderia > ramaderia ca establada  es estiércol de establo  fr fumier d'étable  fr fumier de ferme  en barn yard manure [US]  en farm manure  en farmyard manure [US]  en stable manure  en yard manure  
1970 veterinària i ramaderia > ramaderia ca establar  es estabular  fr établer  en stall, to  
1971 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca estable  es estable  fr stable  en stable  
1972 veterinària i ramaderia > ramaderia ca establer | establera  es establerizo  es establero  fr garçon d'écurie  en stableboy  en stableman  
1973 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca estabulació  es estabulación  fr stabulation  en penning  en shedding  
1974 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estabulació  es estabulación  fr stabulation  en housing  en stabling  
1975 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estabulació lliure  es estabulación libre  fr stabulation libre  en loose housing  en open housing  
1976 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estabulació permanent  es estabulación permanente  fr stabulation permanente  en permanent housing  en zero grazing  
1977 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estacar  es estacar  fr attacher  en tie, to  
1978 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca estadi  ca fase  es estadio  es fase  fr phase  fr stade  en phase  en stage  
1979 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca estafilocòccia aviària  es estafilococia aviar  fr staphylococcie aviaire  en avian staphylococcia  
1980 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estagnació  es estagnación  fr stagnation  en stagnation  
1981 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca estampillat  ca marcatge d'inspecció veterinària  es estampillado  es marcado de inspección veterinaria  fr estampillage  fr marquage  en health marking  en stamping  
1982 veterinària i ramaderia > etnologia ca estàndard racial  es estándar racial  fr standard de la race  en breed standard  
1983 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estarrufar-se  es ahuecarse [ocells]  es erizarse [mamífers]  fr se hérisser  en bristle, to [mamífers]  en ruffle, to [ocells]  
1984 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estasi  es estasis  fr stase  en stasis  
1985 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca esteatonecrosi  ca necrosi grassa  es esteatonecrosis  es necrosis grasa  fr stéatonécrose  en fat necrosis  en steatonecrosis  
1986 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esteatorrea  es esteatorrea  fr stéatorrhée  en steatorrhea  
1987 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca lipoïdosi hepàtica  ca esteatosi hepàtica  ca hepatopatia lipídica  ca hepatopatia per infiltració grassa  ca lipidosi hepàtica  es esteatosis hepática  es hepatopatía por infiltración grasa  es lipoidosis hepática  fr lipidose hépatique  fr stétaose hépatique  en fatty liver  en hepatic lipidosis  
1988 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estefanurosi  es estefanurosis  fr stéphanurose  en stephanurosis  
1989 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca estel  es lucero  fr étoile  en large star  
1990 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca estelat -ada  es estrellado  fr étoilé  en starry  
1991 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estenosi  es estenosis  fr sténose  en stenosis  
1992 veterinària i ramaderia > etologia ca estereotípia  es esterotipia  fr stéréotypie  en stereotypy  
1993 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca esterilització  es esterilización  fr stérilisation  en sterilization  
1994 veterinària i ramaderia > clínica ca esterilització  es esterilización  fr stérilisation  en sterilization  
1995 veterinària i ramaderia > bromatologia ca esterilització  es esterilización  fr stérilisation  en sterilization  
1996 veterinària i ramaderia > bromatologia ca esterilització UHT  es esterilización UHT  fr stérilisation UHT  en UHT sterilization  
1997 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esterilitzador de mugroneres  es esterilizador de pezoneras  fr stérilisateur pour trayeuses  en sterilizer for teat cups and pipes  
1998 veterinària i ramaderia > clínica ca -estèsia  es -estesia  fr -esthésie  en -aesthesia  en -esthesia  
1999 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca estigma  es estigma  fr stigmate  en stigma  
2000 veterinària i ramaderia > clínica ca estilet  es estilete  fr stylet  en stylet  
2001 veterinària i ramaderia > etologia ca estímul  es estímulo  fr stimulus  en stimulus  
2002 veterinària i ramaderia > etologia ca estímul condicionat  es estímulo condicionado  fr stimulus conditionnel  en conditioned stimulus  
2003 veterinària i ramaderia > etologia ca estímul incondicionat  es estímulo incondicionado  fr stimulus inconditionnel  en unconditioned stimulus  
2004 veterinària i ramaderia > clínica ca estimulació  es estimulación  fr stimulation  en stimulation  
2005 veterinària i ramaderia > clínica ca estimulant  es estimulante  fr stimulant  en stimulant  
2006 veterinària i ramaderia > clínica ca estíptic  es estíptico  fr styptique  en styptic  
2007 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca estirp  es estirpe  fr souche  en stock  en strain  
2008 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estiuar  es veranar  fr estiver  en summer, to  
2009 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca estomatitis papulosa bovina  es estomatitis papular bovina  fr stomatite papuleuse du boeuf  en bovine papular stomatitis  
2010 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca estomatitis vesicular  es estomatitis vesicular  fr stomatite vésiculeuse  en vesicular stomatitis  
2011 veterinària i ramaderia ca estomatologia  es estomatología  fr stomatologie  en stomatology  
2012 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estrangulació  es estrangulación  fr étranglement  en strangulation  
2013 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca estre  ca zel  es celo  es estro  fr chaleur  fr oestrus  fr rut  en estrum  en estrus  en heat  en oestrum  en oestrus  en rut  
2014 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca estrella  es estrella  fr pelote  en star  
2015 veterinària i ramaderia > etologia ca estrès  es estrés  fr stress  en stress  
2016 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca estrès del transport  es estrés del transporte  fr stress du transport  en transport stress  
2017 veterinària i ramaderia > clínica ca estridor  es estridor  fr stridor  en stridor  
2018 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estríjol  es almohaza  es rascadera  fr étrille  en carding comb  en cattle comb  en curry comb  
2019 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca estrogen  ca estrina  es estrógeno  fr estrogène  en estrogen  
2020 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca estròbil  es estróbilo  fr strobile  en strobila  
2021 veterinària i ramaderia > clínica ca estroncar  es restañar  fr étancher  en stanch, to  en staunch, to  
2022 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca estròngil  es estróngilo  fr strongle  fr strongyle  en strongyle  
2023 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca estrongílide  ca nematode bursat  es estrongílido  es nematodo bursado  fr strongylidé  en bursate nematode  en stongylid  
2024 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrongilidosi  es estrongilidosis  fr strongylidose  en strongylidosis  
2025 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrongiloïdosi  es estrongiloidosis  fr strongyloïdose  en strongyloidosis  
2026 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrongilosi  es estrongilosis  fr strongylose  en strongylosis  
2027 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrosi  es estrosis  es oestrosis  fr oestrose  en oestrosis  
2028 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca goll  ca estruma  ca gotirló  es bocio  es estruma  es papera  fr goitre  fr strume  en goiter  en goitre  en struma  
2029 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi cec  es estudio ciego  fr étude aveugle  en blind study  
2030 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi de casos i controls  es estudio de casos y controles  fr étude cas-témoins  en case-control study  
2031 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi de cohorts  es estudio de cohortes  fr étude de cohortes  en cohort study  
2032 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi experimental  es estudio experimental  fr étude expérimentale  en experimental study  
2033 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi observacional  es estudio observacional  fr étude d'observations  en observational study  
2034 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi prospectiu  es estudio prospectivo  fr étude prospective  en prospective study  
2035 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi retrospectiu  es estudio retrospectivo  fr étude rétrospective  en retrospective study  
2036 veterinària i ramaderia > bromatologia ca estufatge  es estufaje  es sancochado  fr étuvage  en drying  en parboiling  
2037 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca estupor  es estupor  fr stupeur  en stupor  
2038 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esventrament  es eventración  fr éventration  en eventration  
2039 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esvoletegar  es aletear  fr battre des ailes  en flutter, to  
2040 veterinària i ramaderia > malalties ca etiologia  es etiología  fr étiologie  en aetiology  en etiology  
2041 veterinària i ramaderia > bromatologia ca etiquetatge  es etiquetado  fr étiquetage  en labelling  
2042 veterinària i ramaderia > etnologia ca etnologia  es etnología  fr ethnologie  en ethnology  
2043 veterinària i ramaderia > etologia ca etograma  es etograma  fr éthogramme  en ethogram  
2044 veterinària i ramaderia > etologia ca etologia  es etología  fr éthologie  en ethology  
2045 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Eucestoda  
2046 veterinària i ramaderia > etnologia ca eumètric -a  es eumétrico  fr eumétrique  en medium-framed  
2047 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca eupèpsia  es eupepsia  fr eupepsie  en eupepsia  
2048 veterinària i ramaderia > clínica ca eupèptic  es eupéptico  fr eupeptique  en eupeptic  
2049 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca euploïdia  es euploidia  fr euploïdie  en euploidy  
2050 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca europeu de pèl curt  es europeo de pelo corto  fr européen à poil court  en European Shorthair  
2051 veterinària i ramaderia > clínica ca eutanàsia  es eutanasia  fr euthanasie  en euthanasia  en mercy killing  
2052 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca eutòcia  es eutocia  fr eutocie  en eutocia  
2053 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca evacuació  es evacuación  fr évacuation  en evacuation  
2054 veterinària i ramaderia > ramaderia ca evacuador de fems  es evacuador de estiércol  fr évacuateur de fumier  en dung-channel cleaner  en gutter cleaner [US]  
2055 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca evaginació  es evaginación  fr évagination  en evagination  
2056 veterinària i ramaderia > bromatologia ca evaporació  es evaporación  fr évaporation  en evaporation  
2057 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca eventració  es eventración  fr éventration  en eventration  
2058 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca eversió  es eversión  fr éversion  en eversion  
2059 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca evisceració  es evisceración  fr éviscération  en evisceration  
2060 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca exacerbació  es exacerbación  fr exacerbation  en exacerbation  
2061 veterinària i ramaderia > clínica ca examen  ca exploració  es examen  es exploración  fr examen  fr exploration  en examination  en exploration  
2062 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca exantema  es exantema  fr exanthème  en exanthem  en exanthema  
2063 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca exantema coital equí  es exantema coital equino  fr exanthème coïtal équin  en equine coital exanthema  
2064 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca exantema vesicular porcí  es exantema vesicular porcino  fr exanthème vésiculeux du porc  en vesicular exanthema of swine  
2065 veterinària i ramaderia > clínica ca excipient  es excipiente  fr excipient  en excipient  
2066 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca excoriació  es excoriación  fr excoriation  en excoriation  
2067 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca excreció  es excreción  fr excrétion  en excretion  
2068 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca excreció  es excreción  fr excrétion  en excretion  
2069 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca excrescència  es excrecencia  fr excroissance  en excrescence  
2070 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca exencefàlia  es exencefalia  fr exencéphalie  en exencephaly  
2071 veterinària i ramaderia > clínica ca exèresi  es exéresis  fr exérèse  en exeresis  
2072 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca exfoliació  es exfoliación  fr exfoliation  en exfoliation  
2073 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca exoftàlmia  es exoftalmía  es exoftalmos  fr exophthalmie  en exophthalmos  
2074 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca exostosi  ca sobreòs  es exostosis  es sobrehueso  fr exostose  en exostosis  
2075 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca expandidora  es expandidor  fr expandeur  en expander  
2076 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca expansió  es expansión  fr expansion  en expansion  
2077 veterinària i ramaderia > clínica ca expectorant  es expectorante  fr expectorant  en expectorant  
2078 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca explosió  es explosión  fr explosion  en explosion  
2079 veterinària i ramaderia > ramaderia ca explotació  es explotación  fr exploitation  en stock keeping  
2080 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca explotació indemne  es explotación indemne  fr exploitation indemne  en free holding  
2081 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca explotació oficialment indemne  es explotación oficialmente indemne  fr exploitation oficiellement indemne  en officially free holding  
2082 veterinària i ramaderia > ramaderia ca explotació ramadera  es explotación ganadera  fr exploitation d'élevage  en livestock farm  
2083 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca expurgació  es expurgación  fr expurgation  en expurgation  
2084 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca exsudat  es exudado  fr exsudat  en exudate  
2085 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca pus  ca exsudat purulent  ca supuració  es exudado purulento  es pus  es supuración  fr exsudat purulent  fr pus  fr suppuration  en purulent exudate  en pus  en suppuration  
2086 veterinària i ramaderia > ramaderia ca extensiu -iva  es extensivo  fr extensif  en extensive  
2087 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca extenuació  es extenuación  fr épuisement  en exhaustion  en lassitude  
2088 veterinària i ramaderia > morfologia ca morfologia  ca exterior  es exterior  es morfología  fr extérieur  fr morphologie  en external conformation  en morphology  
2089 veterinària i ramaderia > etologia ca extinció  es extinción  fr extinction  en extinction  
2090 veterinària i ramaderia > clínica ca extirpació  es extirpación  fr extirpation  en extirpation  
2091 veterinària i ramaderia > clínica ca extracció  es extracción  fr extraction  en extraction  
2092 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca extracte eteri  es extracto etéreo  fr extrait éthéré  en ether extract  
2093 veterinària i ramaderia > ramaderia ca extractor  es extractor  fr extracteur  en extractor  
2094 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca extrasístole  es extrasístole  fr extrasystole  en extrasystole  
2095 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca vessament  ca extravasació  es derrame  es extravasación  fr effusion  fr extravasation  en effusion  en extravasation  
2096 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca extremitat  es extremidad  fr extrémité  en limb  
2097 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca extremitat anterior  es extremidad anterior  fr extrémité antérieur  en forelimb  
2098 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca pota  ca extremitat inferior  es extremidad inferior  es pata  fr extrémité inférieure  fr patte  en extremity  en leg  
2099 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca extremitat posterior  es extremidad posterior  fr extrémité postérieur  en hindlimb  
2100 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca extremituds  es estremecimiento  en death agony  
2101 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca extrusió  es extrusión  fr extrusion  en extrusion  
2102 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca extrusora  es extrusora  fr extrudeur  en extruder  
2103 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fàcies  es facies  fr faciès  en facies  
2104 veterinària i ramaderia > etologia ca facilitació social  es facilitación social  fr facilitation sociale  en social facilitation  
2105 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca fagí -ina  es pajizo oscuro  fr paille foncé  en dark straw  
2106 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -fàgia  es -fagia  fr -phagie  en -phagia  en -phagy  
2107 veterinària i ramaderia > immunologia ca fagòcit  es fagocito  fr phagocyte  en phagocyte  
2108 veterinària i ramaderia > immunologia ca fagocitosi  es fagocitosis  fr phagocytose  en phagocytosis  
2109 veterinària i ramaderia > ramaderia ca faisà  es faisán  fr faisan  en pheasant  
2110 veterinària i ramaderia > ramaderia ca faisana  es faisana  fr faisane  en hen pheasant  
2111 veterinària i ramaderia > ramaderia ca faisanera  es faisanería  fr faisanderie  en pheasantry  
2112 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca faixa  es faja  fr sangle  en belt girth  
2113 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Falabella [poni]  es Falabella  fr Falabella  en Falabella  
2114 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca falb -a  ca lleonat -ada  es cervuno  fr fauve  en buckskin dun [equins]  en fawn  en fulvous [gossos]  en tawny [conills i gats]  
2115 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca falda  es falda  fr flanchet  en flank  en forequarter flank  en skirt  
2116 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca falda amb os  es falda con hueso  fr flanchet avec os  en flank bone-in  
2117 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca fals negatiu  es falso negativo  fr faux négatif  en false-negative  
2118 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca fals positiu  es falso positivo  fr faux positif  en false-positive  
2119 veterinària i ramaderia > etnologia ca faneròptica  es faneróptica  fr phanéroptique  en phaneroptics  
2120 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina  es harina  fr farine  en flour  en meal  
2121 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina d'alfals  ca farina d'userda  es harina de alfalfa  fr farine de luzerne  en alfalfa meal [US]  en lucern meal  en lucerne meal  
2122 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina d'ossos  es harina de huesos  fr farine d'os  en bone meal  
2123 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de carn  es harina de carne  fr farine de viande  en meat meal  
2124 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de gluten  es gluten meal  fr gluten meal  en corn gluten meal  en gluten meal  
2125 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de peix  es harina de pescado  fr farine de poisson  en fish-meal  
2126 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de plomes  es harina de plumas  fr farine de plumes  en feather meal  
2127 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de sang  es harina de sangre  fr farine de sang  en blood meal  
2128 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca tortó de soia  ca farina de soia  ca farina de soja  ca tortó de soja  es torta de soja  fr tourteau de soja  en soybean meal  en soybean oil meal  
2129 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farinada  es puchada  fr pâte de farine  
2130 veterinària i ramaderia > clínica ca fàrmac  es fármaco  en drug  
2131 veterinària i ramaderia > clínica ca farmàcia  es farmacia  fr pharmacie  en pharmacy  
2132 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacocinètica  es farmacocinética  fr pharmacocinétique  en pharmacokinetics  
2133 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacodinàmica  es farmacodinámica  fr pharmacodynamique  en pharmacodynamics  
2134 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacogenètica  es farmacogenética  fr pharmacogénétique  en pharmacogenetics  
2135 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacognòsia  es farmacognosia  fr pharmacognosie  en pharmacognosy  
2136 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacologia  es farmacología  fr pharmacologie  en pharmacology  
2137 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacopea  es farmacopea  fr pharmacopée  en pharmacopeia  en pharmacopoeia  
2138 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratge  es forraje  fr fourrage  en fodder  en forage  
2139 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratge ensitjat  es forraje ensilado  fr fourrage ensilé  en silage  
2140 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratge verd  es forraje verde  fr fourrage vert  en fresh green roughage  
2141 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratger -a  es forrajero  fr fourrager  en feeding  
2142 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenc  ca farroig  es heno  fr foin  en hay  
2143 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Fasciola  
2144 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca fasciolosi  es fasciolosis  fr fasciolose  en hepatic fasciolosis  en liver rot  
2145 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca forma de resistència  ca fase de resistència  es fase de resistencia  es forma de resistencia  fr phase de resistance  en form of resistance  
2146 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca fase larvària  ca fase larval  ca larva  es fase larvaria  es larva  fr larve  fr stade larvaire  en larva  en larval stage  
2147 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fasiànids  es fasiánidos  fr phasianidae  en Phasianidae  
2148 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fasianiformes  ca gal·liformes  es galliformes  fr galliformes  en Galliformes  
2149 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fava  es habón  fr boule  fr plaque  en wheal  
2150 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fava  es haba  fr fève  en broad bean  en fava bean  en horsebean  
2151 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca Faverolles  es Faverolles  fr Faverolles  en Faverolles  
2152 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca somatomedina  ca FCTI  ca IGF  es somatomedina  fr somatomédine  en insulin-like growth factor  en somatomedin  en ILGF  
2153 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febre  ca pirèxia  es fiebre  es pirexia  fr fièvre  fr pyrexie  en fever  en pyrexia  
2154 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca febre aftosa  ca glossopeda  es fiebre aftosa  es glosopeda  fr fièvre aphteuse  en aphthous fever  en foot and mouth disease  
2155 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca febre catarral maligna  es fiebre catarral maligna  fr coryza gangreneux  fr fièvre catarrhale maligne  en bovine malignant catarrh  en malignant catarrhal fever  
2156 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca llengua blava  ca febre catarral ovina  es fiebre catarral ovina  es lengua azul  fr fièvre catarrhale du mouton  en bluetongue  en sore muzzle  
2157 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febre contínua  ca febre sínoca  es fiebre continua  es fiebre sinoca  fr fièvre continue  en continued fever  en continuous fever  
2158 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febre de la llet  ca febre vitulària  es fiebre de la leche  es fiebre vitularia  fr fièvre vitulaire  en milk fever  en moss-ill  
2159 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca febre de la vall del Rift  es fiebre del Valle del Rift  fr fièvre de la Vallée du Rift  en Rift Valley fever  
2160 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febre hèctica  es fiebre héctica  fr fièvre hectique  en hectic fever  
2161 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca febre petequial  ca púrpura hemorràgica  es fiebre petequial  es púrpura hemorrágica  fr fièvre pétéchiale  en petechial fever  en purpura haemorrhagica  
2162 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca febre Q  es fiebre Q  fr fièvre Q  en Q fever  
2163 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca febre tacada de les muntanyes Rocalloses  es fiebre manchada de las Montañas Rocosas  fr fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses  fr fièvre tachetée des Montagnes Rocheuses  en Rocky Mountain spotted fever  
2164 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febrícula  es febrícula  fr fébricule  en febricula  
2165 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fecaloma  ca fecàlit  es estercoroma  es fecaloma  fr fécalome  en fecalith  en fecaloma  en stercoroma  
2166 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca fecundació  es fecundación  fr fécondation  en fecundation  en fertilization  
2167 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca fecundació in vitro  ca fecundació externa  es fecundación in vitro  fr fécondation externe  fr fécondation in vitro  en in vitro fertilization  
2168 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca fecunditat  es fecundidad  fr fécondité  en fecundity  
2169 veterinària i ramaderia > ramaderia ca feda  es oveja fecundada  fr brebis fécondée  en fertilized sheep  
2170 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca felí -ina  es felino  fr félin  en feline  
2171 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Felicola  
2172 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca fèlids  es félidos  fr félides  en Felidae  
2173 veterinària i ramaderia > ramaderia ca femella  es hembra  fr femelle  en female  
2174 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca femella esquer  es hembra maniquí  es señuelo  fr mannequin de monte  en mounting dummy  
2175 veterinària i ramaderia > ramaderia ca femer  es estercolero  fr fumier  en dunghill  en midden  
2176 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fems  es estiércol  fr fumier  en dropping  en dung  en manure  en muck  
2177 veterinària i ramaderia > ramaderia ca purins  ca fems líquids  ca sucs  es deyecciones líquidas  es estiércol líquido  es purín  fr déjections liquides  fr lisier  en dung water  en liquid manure  
2178 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenc d'alfals  ca fenc d'userda  es heno de alfalfa  fr foin de luzerne  en alfalfa hay [US]  en lucerne hay  
2179 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenificació  es henificación  fr fanage  en tedding  
2180 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenificadora  es henificadora  fr faneuse  en tedder  
2181 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fenogènesi  es fenogénesis  fr phénogenèse  en phenogenesis  
2182 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fenogenètica  es fenogenética  fr phénogénétique  en phenogenetics  
2183 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fenotip  ca fenotipus  es fenotipo  fr phénotype  en phenotype  
2184 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca feocromocitoma  es feocromocitoma  fr phéochromocytome  en pheochromocytoma  
2185 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fer armada  es recriar  fr élever  en grow, to  
2186 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fer cabrioles  es cabriolar  es cabriolear  fr cabrioler  en capriole, to  
2187 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fer la roda  es hacer la rueda  fr faire la roue  
2188 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca ferida  es herida  fr plaie  en wound  
2189 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fermar  es atar  fr attacher  en tether, to  
2190 veterinària i ramaderia > bromatologia ca fermentació  es fermentación  fr fermentation  en fermentation  
2191 veterinària i ramaderia > etologia ca feromona  es feromona  fr phéromone  en pheromone  
2192 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ferradura  es herradura  fr fer à cheval  en horseshoe  
2193 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ferrar  es herrar  fr ferrer  en shoe, to  
2194 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ferrat -ada  es herrado  fr ferré  en shod  
2195 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ferro  es hierro  fr fer  en iron  
2196 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca fertilitat  es fertilidad  fr fertilité  en fertility  
2197 veterinària i ramaderia > clínica ca fèrula  es férula  fr attelle  en splint  
2198 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca ferum  es hedor  fr odeur fauve  fr relent  en stench  en stink  
2199 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca fesa  es corte  es muesca  fr incision  en ear notching  
2200 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca fesa  es esquinado  es hendidura  es raja  fr fendage  fr fente  en splitting  
2201 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca marcatge per incisions  ca fesa  es marcado por incisiones  es marcado por muescas  fr entaillage à l'oreille  en ear notching  
2202 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca fetus  es feto  fr foetus  en fetus [US]  en foetus [GB]  
2203 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fiblada  es punzada  fr élancement  en twinge  
2204 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fiblar  es aguijonar  es aguijonear  fr piquer  en sting, to  
2205 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra acidodetergent  es fibra acidodetergente  en acidal detergent fiber  
2206 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra alimentària  es fibra alimentaria  fr fibre alimentaire  en dietary fibre  
2207 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra bruta  es fibra bruta  fr cellulose brute  en crude fibre  
2208 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra neutrodetergent  es fibra neutrodetergente  en neutral detergent fiber  
2209 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fibril·lació  es fibrilación  fr fibrillation  en fibrillation  
2210 veterinària i ramaderia > clínica ca fibrinolític  ca trombolític  es fibrinolítico  es trombolítico  fr fibrinolytique  fr thrombolytique  en fibrinolytic  
2211 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibroelastosi  es fibroelastosis  fr fibroélastose  en fibroelastosis  
2212 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fibromatosi  es fibromatosis  fr fibromatose  en fibromatosis  
2213 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibropapil·loma  es fibropapiloma  fr fibropapillome  en fibropapilloma  
2214 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibroplàsia  ca fibrosi  es fibroplasia  es fibrosis  fr fibroplasie  fr fibrose  en fibroplasia  en fibrosis  
2215 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibrotòrax  es fibrotórax  fr fibrothorax  en fibrothorax  
2216 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca fila brasiler  es fila brasileiro  fr fila brasileiro  en fila brasileiro  
2217 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca filària  es filaria  fr filaire  en filaria  
2218 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Filarioidea  
2219 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca filariosi  es filariosis  fr filariose  en filariosis  
2220 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Filaroides  ca Oslerus  
2221 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -fília  es -filia  fr -philie  en -philia  
2222 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca filiació  es filiación  fr filiation  en filiation  
2223 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Filicollis  
2224 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fill | filla  es hijo  fr fils  en daughter [f]  en son [m]  
2225 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fimosi  es fimosis  fr phimosis  en phimosis  
2226 veterinària i ramaderia ca fisiologia  es fisiología  fr physiologie  en physiology  
2227 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fisiopatologia  es fisiopatología  fr physiopathologie  en morbid physiology  en physiopathology  
2228 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca fissura  es fisura  fr fissure  en fissure  
2229 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fístula  es fístula  fr fistule  en fistula  
2230 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fitobetzoar  es fitobezoar  fr phytobézoard  en phytobezoar  
2231 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flacciditat  es flacidez  fr flaccidité  en flaccidity  
2232 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca flagel·lat  es flagelado  fr flagellé  en flagellate  
2233 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca flamenc  es flamenco  fr flamand  en Flaming  
2234 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca flanc  es flanco  fr flanc  en flank  
2235 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca illada  ca flanc  es flanco  es ijar  fr flanc  en flanck  
2236 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flatositat  es flato  es flatosidad  fr flatuosité  en flatus  
2237 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flatulència  es flatulencia  fr flatulence  en flatulence  
2238 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Flaviviridae  
2239 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Flavivirus  
2240 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca flebòtom  es flebótomo  fr phlébotome  en phlebotome  
2241 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca flebotrombosi  es flebotrombosis  fr phlébothrombose  en phlebothrombosis  
2242 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn, llet i treball ca Simmental  ca fleckvieh  es berrenda en rojo de Europa central  es fleckvieh  es Simmental  fr fleckvieh  fr pie rouge de l'est  fr Simmental  fr Simmenthal  fr tachetée de l'est  en fleckvieh  en Simmental  en Simmenthal  
2243 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flegma  es flema  fr flegme  en phlegm  
2244 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca flegmó  es flemón  fr phlegmon  en phlegmon  
2245 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca fleischschaf  es fleischschaf  fr fleischschaf  en Fleischschaf  
2246 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca flexió  es flexión  fr flexion  en flexion  
2247 veterinària i ramaderia > ramaderia ca flingant  es verdugo  fr verge  en rod  
2248 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca floc  es mechón  fr touffe  en tuft  
2249 veterinària i ramaderia > bromatologia ca flor  ca floridura  es flor  es moho  fr moisissure  en flowering  en mold [US]  en mould [GB]  
2250 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca florejat -ada  es berrendo  es floreado  fr bigarré  en mottled  
2251 veterinària i ramaderia > bromatologia ca floridura  es moho  fr moisissure  en mold [US]  en mould [GB]  
2252 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fluix  es flujo  fr flux  en flux  
2253 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fluor  es fluor  fr fluor  en fluor  
2254 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fluxió  es fluxión  fr fluxion  en fluxion  
2255 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca pèptid natriurètic auricular  ca pèptid natriurètic atrial  ca FNA  es péptido natriurético auricular  fr facteur natriurétique auriculaire  fr hormone du coeur  en atrial natriuretic factor  en ANF  
2256 veterinària i ramaderia > etologia ca fòbia  es fobia  fr phobie  en phobia  
2257 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca foca  ca sable  es foca  fr phoque  en seal  
2258 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca focus  es foco  fr foyer  en focus  
2259 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca focus de malaltia  es foco de enfermedad  fr foyer de maladie  en outbreak of disease  
2260 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona fol·liculostimulant  ca fol·liculostimulina  ca fol·liculotropina  ca fol·litropina  ca FSH  es folitropina  es hormona estimulante de los folículos  es FSH  fr folliculostimuline  fr hormone de stimulation folliculaire  fr hormone folliculostimulante  fr FSH  en follicle-stimulating hormone  en follitropin  en FSH  
2261 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca fomes  es fomes  es fómite  fr réceptacle de germes infectieux  fr véhicule dispersant d'agents pathogènes  en fomes  en fomite  
2262 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fonell  es témpano  fr couvercle  fr couvre-cadre  en inner cover  
2263 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca fong  es hongo  fr champignon  en fungus  
2264 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca fong miceliat  ca fong filamentós  es hongo filamentoso  es hongo miceliar  fr champignon mycélial  en filamentous fungi  en mycelial fungi  en mycelian fungi  
2265 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fórmula  es fórmula  fr formule  en formula  
2266 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fòsfor  es fósforo  fr phosphore  en phosphorus  
2267 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fossa de munyida  es foso de ordeño  fr fosse de traite  en milking pit  
2268 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fossa de purins  ca purinera  es fosa de purín  fr fosse à lisier  fr purot  en liquid manure pit  
2269 veterinària i ramaderia > ramaderia ca grufar  ca fotjar  es hocicar  es hozar  fr fouger  fr vermiller  en root in, to  en root, to  
2270 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fotofòbia  es fotofobia  fr photophobie  en photophobia  
2271 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca fotografia  es fotografía  fr photographie  en photography  
2272 veterinària i ramaderia > immunologia ca fotosensibilització  es fotosensibilización  fr photosensibilisation  en light sensitization  en photosensitization  
2273 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça terrier o desencauador ca fox terrier  es fox terrier  fr fox terrier  en Fox Terrier  
2274 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca foxhound  es foxhound  fr foxhound  en Foxhound  
2275 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca fractura  es fractura  fr fracture  en fracture  
2276 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Francisella  
2277 veterinària i ramaderia > clínica ca frec  es roce  fr frottement  en rub  
2278 veterinària i ramaderia > etologia ca fregament de cap  es frotamiento de la cabeza  fr frottement de la tête  en head rubbing  
2279 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca freixura  ca perdiu  es bofe  es pulmón  fr mou  fr poumon  en lung  
2280 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca freqüència gènica  ca freqüència al·lèlica  es frecuencia alélica  es frecuencia génica  fr fréquence allélique  fr fréquence génique  en allelic frequency  en genic frequency  
2281 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca freqüència genotípica  es frecuencia genotípica  fr fréquence génotypique  en genotypic frequency  
2282 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca frinodèrmia  es frinodermia  fr phrynodermie  en phrynoderma  
2283 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca frisó  es frisón  fr frison  en Friesian  
2284 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca frisona  ca milchschaf  es frisona  es milchschaf  fr frisonne  fr milchschaf  en Frisian  en Milchschaf  
2285 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca frisona  ca holandesa  es frisona  es holandesa  fr frisonne  fr hollandaise  en Dutch  en Friesian  
2286 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca front  es frente  fr front  en forehead  
2287 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca front  es frente  fr front  en forehead  
2288 veterinària i ramaderia > clínica ca frotis  es frotis  fr frottis  en smear  
2289 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fructosa  ca levulosa  es fructosa  es levulosa  fr fructose  fr lévulose  en fructose  en levulose  
2290 veterinària i ramaderia > etologia ca frustració  es frustración  fr frustration  en frustration  
2291 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fugida  
2292 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca fulguració  es fulguración  fr fulguration  en fulguration  
2293 veterinària i ramaderia > clínica ca fulguració  es fulguración  fr fulguration  en fulguration  
2294 veterinària i ramaderia > ramaderia ca full de cera estampada  es panal artificial  fr cire gaufrée  fr fondation  en artificial honeycomb  en comb foundation  en foundation  
2295 veterinària i ramaderia > ramaderia ca full de cera estirada  
2296 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fumador  es ahumadero  es ahumador  fr enfumoir  en smoker  
2297 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca fumat -ada  es ahumado  fr fumé  en smoke  
2298 veterinària i ramaderia > bromatologia ca fumatge  es ahumado  fr fumage  fr fumaison  en smoking  
2299 veterinària i ramaderia > clínica ca fumigant  es fumigante  fr fumigant  fr fumigène  en fumigant  
2300 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fumigar  es fumigar  fr fumiger  en fumigate, to  
2301 veterinària i ramaderia > clínica ca fungistàtic  es fungistático  fr fongistatique  en fungistat  
2302 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fungositat  es fungosidad  fr fongosité  en fungosity  
2303 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fúrfur  es furfur  fr furfuil  en furfur  
2304 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca furóncol  es furúnculo  fr furoncle  en furuncle  
2305 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Fusarium  
2306 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Fusobacterium  
2307 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gàbia  es jaula  fr cage  en cage  en hutch  
2308 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gàbia de metabolisme  es jaula de metabolismo  fr cage à métabolisme  en metabolism crate  
2309 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gàbia de retenció  es jaula de inmovilización  es jaula de retención  fr cage de contention  en cattle crush  
2310 veterinària i ramaderia > clínica ca galactagog  ca lactagog  es galactagogo  es lactagogo  fr galactagogue  en galactagogue  
2311 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca galactosa  es galactosa  fr galactose  en galactose  
2312 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca galeta  es galleta  fr biscuit  en biscuit  en dog biscuit  
2313 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gall  es gallo  fr coq  en cock  en rooster  
2314 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ploma ca gall de Lleó  es gallo de León  fr gallo de León  en Gallo de Leon  
2315 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gall dindi  ca indiot  ca pioc  es gallipavo  es pavo  fr dindon  en turkey  
2316 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca gallada  ca grell  ca malla  ca pic de gall  es engalladura  es galladura  es meaja  es prendedura  fr cicatricule  en blood spot  
2317 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca gallec  es gallego  fr galicien  en Galician  
2318 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca gallega  es gallega  fr galicienne  en Galician  
2319 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca gal·lès [poni]  es galés  fr welsh  en Welsh  
2320 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallet  es gallito  fr coquelet  en cockerel  
2321 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallimarsot  
2322 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina  es gallina  fr poule  en hen  
2323 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina àvia  es gallina abuela  
2324 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina besàvia  es gallina bisabuela  
2325 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina ponedora  es gallina ponedora  fr poule pondeuse  en laying hen  
2326 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina reproductora lleugera  es gallina reproductora ligera  fr poule reproductrice légère  en light breeder hen  
2327 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina reproductora pesant  es gallina reproductora pesada  fr poule reproductrice lourde  en heavy breeder hen  
2328 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina reproductora semipesant  es gallina reproductora semipesada  fr poule reproductrice semilourde  
2329 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallinaire  es gallinero  fr volailler  en poulterer  en poultryman  
2330 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallinassa  es gallinaza  fr poulaitte  en poultry dung  en poultry litter  en poultry manure  
2331 veterinària i ramaderia > ramaderia ca galliner  es gallinero  fr poulailler  en hen house  en hennery  en poultry house  
2332 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Galloway  es Galloway  fr Galloway  en Galloway  
2333 veterinària i ramaderia > ramaderia ca galop  es galope  fr galop  en gallop  
2334 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca merina  ca galota  es merina  fr mérinos  en Merino  
2335 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca galta  es carrillo  fr joue  en cheek  
2336 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca galta  es carrillo  fr joue  en cheek  
2337 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca galteres equines  es papera equina  fr gourme  en equine distemper  en strangles  
2338 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca gamadura  ca gam  
2339 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca gàmeta  es gameto  fr gamète  en gamete  
2340 veterinària i ramaderia > immunologia ca gammaglobulina  es gammaglobulina  fr gammaglobuline  en gamma globuline  
2341 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Gammaherpesvirinae  
2342 veterinària i ramaderia > clínica ca ganglioplègic  es gangliopléjico  fr ganglioplégique  en ganglioplegic  
2343 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gangrena  ca necrosi gangrenosa  es gangrena  es necrosis gangrenosa  fr gangrène  en gangrene  en gangrenous necrosis  
2344 veterinària i ramaderia > ramaderia ca udol  ca ganyol  es aullido  fr hurlement  en howl  
2345 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca garbó  es capón  fr fagot  fr javelle  en fagot  
2346 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gardeny  es gruñido  fr grognement  en grunt  
2347 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca garró  ca garra  es corvejón  fr jarret  en hock  
2348 veterinària i ramaderia > ramaderia ca marrameu  ca garrameu  ca marramau  es marramao  es marramáu  fr miaou  fr miaulement  en meaow  en meow  en miaou  en miaow  
2349 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca garreta  ca garret  es menudillo  fr boulet  en fetlock-joint  
2350 veterinària i ramaderia > ramaderia ca garrí | garrina  ca godall  ca godí  ca gorrí | gorrina  ca marranxó  ca marrinxó  ca nodrís  ca porcell | porcella  ca verratell  es cochinillo  es gorrín  es gorrino  es lechón  es marranillo  fr cochon de lait  fr cochonnet  fr porcelet  en piglet  en sucking pig  
2351 veterinària i ramaderia > ramaderia ca garrinada  ca godallada  ca lletigada  ca porcellada  es lechigada [de cochinillos]  fr cochonnée  fr portée [de cochons]  en farrow  en litter [of piglets]  
2352 veterinària i ramaderia > ramaderia ca garrinar  ca godallar  ca godinar  ca porcellar  es parir [la cerda]  fr cochonner  en farrow, to  
2353 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca garrofa  es algarroba  fr caroube  en carob  en carob bean  
2354 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: recte ca gascó  es gascón  fr gascon  en Gascony  
2355 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: treball i carn ca gascona  es gascona  fr gasconne  en Gascon  
2356 veterinària i ramaderia > bromatologia ca gasificant  es gasificante  fr agent levant  en raising agent  
2357 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Gasterophilus  
2358 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca gastroenteritis parasitària  es gastroenteritis parasitaria  fr gastro-entérite parasitaire  en parasitic gastroenteritis  
2359 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca gastroenteritis transmissible  es gastroenteritis transmisible  fr gastro-entérite transmissible  en transmissible gastroenteritis  
2360 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca gastrofilosi  es gasterofilosis  es gastrofilosis  fr gasterophilose  en gasterophilosis  
2361 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gat  ca mix  ca moix  es gato  fr chat  en cat  en he-cat  
2362 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gata  ca mixa  ca moixa  es gata  fr chatte  en she-cat  
2363 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca gatat -ada  
2364 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gatera  ca gatonera  es gatera  fr chatière  en cat door  en cat flap  
2365 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gatinada  ca gatonada  es camada [de gatos]  es ventregada [de gatos]  fr chatée  en litter  
2366 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gatinar  ca gatonar  es parir [la gata]  fr chatonner  en kitten, to  
2367 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gató | gatona  es gatito  fr chaton  en kitten  
2368 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca guia de bones pràctiques d'higiene  ca GBPH  es guía de prácticas correctas de higiene  es GPCH  fr guide des bonnes pratiques d'hygiène  en guide to good hygiene practices  
2369 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant d'Espanya  es gigante de España  fr géant d'Espagne  en Spanish Giant  
2370 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant danès  es gigante danés  fr géant danois  en Danish Giant  
2371 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant de Bouscat  es gigante de Bouscat  fr géant du Bouscat  en Bouscat Giant  
2372 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant de Flandes  es gigante de Flandes  fr géant des Flandres  en Flemish Giant  
2373 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gelea reial  es jalea real  fr bouillie royale  fr gelée royale  en royal jelly  
2374 veterinària i ramaderia > bromatologia ca gelificant  es gelificante  fr gélifiant  en gelling agent  en jellifying agent  
2375 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca gemmació  es gemación  fr bourgeonnement  en budding  
2376 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca gen  es gen  fr gène  en gene  
2377 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genealogia  ca pedigrí  es genealogía  es pedigrí  fr génèalogie  fr pedigrée  en genealogy  en pedigree  
2378 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca generació  es generación  fr génération  en generation  
2379 veterinària i ramaderia > etologia ca generalització  es generalización  fr généralisation  en generalization  
2380 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genètica  es genética  fr génétique  en genetics  
2381 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genètica molecular  es genética molecular  fr génétique moléculaire  en molecular genetics  
2382 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genètica quantitativa  es genética cuantitativa  fr génétique quantitative  en quantitative genetics  
2383 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca transgènic -a  ca genèticament modificat -ada  es genéticamente modificado  es transgénico  fr génétiquement modifié  fr transgénique  en genetically engineered  en transgenic  
2384 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca genitals  es genitales  fr organes génitaux  en genitalia  
2385 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genitor | genitora  es genitor  fr géniteur  en begelter  
2386 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca genoll  es rodilla  fr genou  en knee  
2387 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genoma  es genoma  fr génome  en genome  
2388 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genotip  ca genotipus  es genotipo  fr génotype  en genotype  
2389 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gep  ca gepa  ca gibositat  es corcova  es giba  es gibosidad  es joroba  fr bosse  fr gibbosité  en gibbosity  en humpback  en hunchback  
2390 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca germen de blat  es germen de trigo  fr germe de blé  en wheat germ  
2391 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca germen de blat de moro  es germen de maíz  fr germe de maïs  en corn germ [US]  en maize germ  
2392 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gerra de control  es depósito medidor  fr bocal de contrôle laitier  fr bocal gradué  en glass container for recording  en glass recorder jar  
2393 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca gestació  es gestación  fr gestation  en gestation  en pregnancy  
2394 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca gestació prolongada  es gestación prolongada  fr gestation prolongée  en prolonged gestation  
2395 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gestadora  es gestadora  
2396 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca gestagen  es gestágeno  fr gestagène  en gestagen  
2397 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca gràvid -a  ca gestant  es gestante  es grávido  fr gestante  fr gravide  en gestant  en gravid  
2398 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca somatotropina  ca hormona del creixement  ca GH  ca STH  es hormona del crecimiento  es somatotropina  es GH  es STH  fr hormone de croissance  fr hormone somatotrope  fr somatotrophine  fr GH  fr STH  en growth hormone  en somatotropic hormone  en somatotropin  en GH  en STH  
2399 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Giardia  
2400 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca giardiosi  es giardiosis  fr giardiose  en giardiosis  
2401 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gigantisme  es gigantismo  fr gigantisme  en gigantism  
2402 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca somatostatina  ca hormona inhibidora de l'alliberament d'hormona del creixement  ca GIH  es hormona inhibidora de la liberación de la hormona del crecimiento  es somatostatina  fr somatostatine  fr GH-RIH  en growth hormone release inhibiting hormone  en somatostatin  en GH-RIH  
2403 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca ginandromorfisme  es ginandromorfismo  fr gynandromorphisme  en gynandromorphism  
2404 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ginecomàstia  es ginecomastia  fr gynécomastie  en gynecomastia  
2405 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula suprarenal  ca glàndula adrenal  es glándula adrenal  es glándula suprarrenal  fr glande surrénale  en adrenal gland  en suprarenal gland  
2406 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula endocrina  ca glàndula de secreció interna  es glándula endocrina  es glándula sin conductos  fr glande endocrine  en ductless gland  en endocrine gland  
2407 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula paratiroide  es glándula paratiroides  fr glande parathyroïde  en parathyroid gland  
2408 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hipòfisi  ca glàndula pituïtària  es glándula pituitaria  es hipófisis  fr glande pituitaire  fr hypophyse  en hypophysis  en pituitary gland  
2409 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula tiroide  es glándula tiroides  fr glande thyroïde  en thyroid gland  
2410 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula ultimobranquial  es glándula ultimobranquial  fr glande ultimo-branchiale  en ultimobranchial gland  
2411 veterinària i ramaderia > ramaderia ca glapir  
2412 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca glaucoma  es glaucoma  fr glaucome  en glaucoma  
2413 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca glicogenosi  es glicogenosis  es glucogenosis  fr glycogénose  en glycogenosis  
2414 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca glicoproteïnosi  es glicoproteinosis  es glucoproteinosis  fr glycoprotéinose  en glycoproteinosis  
2415 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca glucosa  ca glicosa  es glucosa  fr glucose  en glucose  
2416 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Globocephalus  
2417 veterinària i ramaderia > immunologia ca leucòcit  ca glòbul blanc  es glóbulo blanco  es leucocito  fr globule blanc  fr leucocyte  en leucocyte  en leukocyte  en white blood cell  
2418 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Glossina  
2419 veterinària i ramaderia > ramaderia ca glossòmetre  es glosómetro  fr glossomètre  en glossometer  
2420 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glucagó  es glucagón  fr glucagon  en glucagon  
2421 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Gnathostoma  
2422 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca gonadoliberina  ca hormona alliberadora de gonadotrofina  ca GnRH  es gonadoliberina  es hormona liberadora de gonadotrofina  es Gn-RH  fr gonadolibérine  fr hormone de libération des gonadotrophines  fr Gn-RH  en gonadotrophin releasing hormone  en Gn-RH  
2423 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca gola  ca gorja  es garganta  fr gorge  en throat  
2424 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca gola  ca gorja  es garganta  fr gorge  en throat  
2425 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça cobrador ca golden retriever  es golden retriever  fr golden retriever  en Golden Retriever  
2426 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca gonadotrofina  ca gonadotropina  es gonadotrofina  es gonadotropina  fr gonadotrophine  en gonadotropin  
2427 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Gongylonema  
2428 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca gos d'aigua espanyol  es perro de agua español  fr chien d'eau espagnol  en Spanish Water Dog  
2429 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca gos d'atura  ca pastor català  es pastor catalán  fr berger catalan  en Catalan Sheepdog  
2430 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gossera municipal  es perrera municipal  fr fourrière  en pound  
2431 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gota  es gota  fr goutte  en gout  
2432 veterinària i ramaderia > clínica ca gotes  es gotas  fr gouttes  en drops  
2433 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gra  es grano  fr bouton  en pimple  
2434 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de civada  ca gra d'avena  es grano de avena  fr grain d'avoine  en oat grain  
2435 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra d'erb  es grano de yero  es grano de yervo  fr grain d'ers  en tare  
2436 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra d'ordi  es grano de cebada  fr grain d'orge  en barleycorn  
2437 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de blat  es grano de trigo  fr grain de blé  en wheat kernel  
2438 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de blat de moro  ca gra de dacsa  ca gra de milloc  ca gra de milloca  ca gra de moresc  ca gra de panís  es grano de borona  es grano de maíz  es grano de panizo  fr grain de maïs  en corn kernel [US]  en Indian corn kernel  en maize kernel  
2439 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de favó  es grano de haba panosa  fr grain de féverole  en small bean  
2440 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de fenigrec  ca gra de senigrec  es grano de alholva  es grano de fenogreco  fr grain de fenugrec  en fenugreek grain  en foenngreek grain  en foenugreek grain  
2441 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de melca  es grano de sorgo  fr grain de sorgho  en sorghum grain  
2442 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de sègol  es grano de centeno  fr gran de seigle  en rye  
2443 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de soia  ca gra de soja  es grano de soja  fr graine de soja  fr graine de soya  en soya bean  en soybean  
2444 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de triticale  es grano de triticale  fr grain de triticale  en triticale grain  
2445 veterinària i ramaderia > clínica ca -grafia  es -grafía  fr -graphie  en -graphy  
2446 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca grafidiosi  es grafidiosis  fr graphidiose  en graphidiosis  
2447 veterinària i ramaderia > clínica ca -grama  es -grama  fr -gramme  en -gram  
2448 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca gramnegatiu -iva  es gramnegativo  fr gram-négatif  en gram-negative  
2449 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca grampositiu -iva  es grampositivo  fr gram-positif  en gram-positive  
2450 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca gran estròngil  es gran estróngilo  fr grand strongle  en large strongyle  
2451 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca gran rus  es gran ruso  fr grand russe  en Himalayan Giant  
2452 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca grana  es pienso  fr graine  en seed  
2453 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca grana  es grana  fr écarlate  en scarlett  
2454 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca grana de cotoner  es semilla de algodonero  fr graine de coton  en cottonseed  
2455 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: llet ca murciana granadina  ca granadina  ca murciana  es granadina  es murciana  es murciana-granadina  fr granadine  fr murciana-granadina  fr murciane  en Granada  en Murcian  en Murciana Granadina  
2456 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca granellada  ca granissada  es salpullido  es sarpullido  fr éruption  en rash  
2457 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granger | grangera  es granjero  fr fermier  en farmer  
2458 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja  es granja  fr ferme  en farm  en ranch [US]  
2459 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja d'engreix  es granja de engorde  fr ferme d'engraissement  en fattening farm  
2460 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de multiplicació  es granja de multiplicación  fr ferme de multiplication  fr ferme de reproduction  en farm of select breed  en multiplying farm  
2461 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de posta  es granja de puesta  fr ferme de ponte  en laying farm  
2462 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de producció  es granja de producción  fr ferme de production  en farm production  
2463 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de recria  es granja de recría  fr ferme d'élevage  en raising farm  
2464 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de selecció  es granja de selección  fr ferme de sélection  en breeding farm  
2465 veterinària i ramaderia > clínica ca grànul  es gránulo  fr granule  en granule  
2466 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca granulació  es granulación  fr granulation  en pelletization  
2467 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca granulació  es granulación  fr granulation  en granulation  
2468 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca granuladora  es empastilladora  es granuladora  es prensa granuladora  fr machine à granuler  fr presse à agglomérer  en cuber  en cubing machine  en pelleting press  
2469 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca granuloma  es granuloma  fr granulome  en granuloma  
2470 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca grapa  es garra  fr griffe  en paw  
2471 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Graphidium  
2472 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gratador  es poste de arañar  es poste rascador  en cat post  en cat scratcher  en scratch board  
2473 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca sarna  ca gratella  ca ronya  es roña  es sarna  fr gale  fr gratte  fr grattelle  en mange  
2474 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca grau d'engreixament  es grado de engorde  es grado de engrasamiento  fr degré d'engraissement  en degree of fattening  
2475 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gravel·la  es gravela  fr gravelle  en gravel  
2476 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca greixet  es babilla  fr grasset  en stifle  
2477 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca llebrer anglès  ca greyhound  es galgo inglés  es greyhound  fr greyhound  fr lévrier anglais  en Greyhound  
2478 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona alliberadora d'hormona del creixement  ca hormona alliberadora de somatotropina  ca somatoliberina  ca GRF  es hormona liberadora de hormona del crecimiento  es hormona liberadora de somatotropina  es somatoliberina  es GRF  fr facteur de libération de l'hormone de croissance  fr somatolibérine  fr GRF  en growth hormone releasing hormone  en somatotrophin releasing factor  en GRF  
2479 veterinària i ramaderia > ramaderia ca grinyol  ca guinyol  es gañido  fr glapissement  en howl  
2480 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca grip aviària  ca influença aviària  es gripe aviar  es influenza aviar  fr influenza aviaire  en avian flu  en avian influenza  en fowl plague  
2481 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca grip equina  ca influença equina  es gripe equina  es influenza equina  fr grippe équine  fr influenza équine  en equine influenza  en Newmarket cough  
2482 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca grip porcina  ca influença porcina  es gripe porcina  es influenza porcina  fr grippe porcine  fr influenza du porc  en hog flu  en swine influenza  
2483 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca gris -a  ca pèl de rata  es gris  es ratonero  fr gris  fr poil de souris  fr souris  en gray  en mouse  en mouse-grey  
2484 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca grit  es grit  fr grit  en grit  
2485 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca groc groga  es amarillo  fr jaune  en yellow  
2486 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca gropa  es grupa  fr croupe  en croup  
2487 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca grufa  es jeta  fr groin  en muzzle  
2488 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gruny  es gruñido  fr grognement  en grunt  
2489 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca grunyit  es gruñido  fr grondement  en growl  
2490 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca grup sanguini  es grupo sanguíneo  fr groupe sanguin  en blood group  
2491 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guarà  es garañón  fr étalon  en stallion  
2492 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca guarda  es pastos de montaña  fr pâturage en montagne  en hill pasture  
2493 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guatlla  ca guàtlera  es codorniz  fr caille  en quail  
2494 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca guatlla  es codorniz  fr caille  en quail  
2495 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guatllot  es codorniz macho  fr caille mâle  en male guail  
2496 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca Guernsey  es Guernsey  fr Guernsey  en Guernsey  
2497 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guia  es guía  fr guide  en guide  
2498 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca guia d'origen i sanitat pecuària  es guía de origen y sanidad pecuaria  
2499 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca guirra  es rojo  fr roux  en red  
2500 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca guirra  ca roja llevantina  es guirra  es roja levantina  
2501 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guit -a  es coceador  fr rueur  en kicker  
2502 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guitza  es coz  fr ruade  en kick  
2503 veterinària i ramaderia > etologia ca habituació  es habituación  fr accoutumance  fr habituation  en habituation  
2504 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Habronema  
2505 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca habronemosi  es habronemosis  fr habronémose  en habronemosis  
2506 veterinària i ramaderia > ramaderia ca haca  es haca  es jaca  fr bidet  en nag  
2507 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i cursa ca trotador anglès  ca Hackney  es Hackney  es trotador inglés  fr Hackney  fr trotteur anglais  en Hackney  
2508 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemaphysalis  
2509 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haematobia  
2510 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haematopinus  
2511 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haematopota  
2512 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Haemobartonella  
2513 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemonchus  
2514 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Haemophilus  
2515 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemoproteus  
2516 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemosporina  
2517 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca haflinger  es haflinger  fr haflinger  en Haflinger  
2518 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca halitosi  es halitosis  fr halitose  en halitosis  
2519 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hamartoma  es hamartoma  fr hamartome  en hamartoma  
2520 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca hamburguesa  es hamburguesa  fr Hambourg  en Hamburg  
2521 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Hampshire  es Hampshire  fr Hampshire  en Hampshire  
2522 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca Hampshire  es Hampshire  fr Hampshire  en Hampshire  
2523 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca Hannover  es Hannover  fr Hanovre  en Hanoverian  
2524 veterinària i ramaderia > immunologia ca haptè  es hapteno  fr haptène  en hapten  
2525 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca Havana  es Habana  fr Havane  en Havana  
2526 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca havana  es habana  fr havane  en Havana  
2527 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca insolació  ca heliosi  es heliosis  es insolación  fr insolation  en heliosis  en insolation  en sunstroke  
2528 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca helmintosi  ca verminosi  es helmintosis  es verminosis  fr helminthose  fr verminose  en helminthosis  en verminosis  
2529 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemartrosi  es hemartrosis  fr hémarthrose  en haemarthrosis [GB]  en hemarthrosis [US]  
2530 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hematèmesi  es hematemesis  fr hématémèse  en hematemesis  
2531 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hematòfag -a  es hematófago  fr hématophage  en haematophagus [GB]  en hematophagous [US]  
2532 veterinària i ramaderia ca hematologia  es hematología  fr hématologie  en haematology [US]  en hematology [GB]  
2533 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hematoma  es hematoma  fr hématome  en bruise  en haematoma [GB]  en hematoma [US]  
2534 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hematomètria  es hematómetra  fr hématométrie  en haematometra [GB]  en hematometra [US]  
2535 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemiclònia  es hemiclonía  fr hémiclonie  en hemiclonia  
2536 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca hemimèlia tibial bovina  es hemimelia tibial bovina  fr hémimélie tibiale bovine  en tibial hemimelia  
2537 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemiparèsia  es hemiparesia  fr hémiparésie  en hemiparesis  
2538 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hemípter  es hemíptero  fr hémiptère  en hemipteran  en hemipteron  
2539 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hemiptera  
2540 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hemobartonel·losi  es hemobartonelosis  fr hémobartonellose  en haemobartonellosis [GB]  en hemobartonellosis [US]  
2541 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemoconcentració  es hemoconcentración  fr hémoconcentration  en haemoconcentration [GB]  en hemoconcentration [US]  
2542 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemocromatosi  es hemocromatosis  fr hémochromatose  en haemochromatosis [GB]  en hemochromatosis [US]  
2543 veterinària i ramaderia > clínica ca hemodiàlisi  es hemodiálisis  fr hémodialyse  en haemodialysis [GB]  en hemodialysis [US]  
2544 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca hemofília  es hemofilia  fr hémophilie  en haemophilia [GB]  en hemophilia [US]  
2545 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hemoglobinúria bacil·lar  es hemoglobinuria bacilar  fr hémoglobinurie bacillaire  en bacillary haemoglobinuria [GB]  en bacillary hemoglobinuria [US]  
2546 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hemoncosi  es hemoncosis  fr hémonchose  en haemonchosis [GB]  en hemonchosis [US]  
2547 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemopericardi  es hemopericardio  fr hémopéricarde  en haemopericardium [GB]  en hemopericardium [US]  
2548 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemoperitoneu  es hemoperitoneo  fr hémopéritoine  en haemoperitoneum [GB]  en hemoperitoneum [US]  
2549 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hemoproteosi  es hemoproteosis  fr hemoprotéose  en haemoproteosis [GB]  en haemoproteus infection  
2550 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemoptisi  es hemoptisis  fr hémoptysie  en haemoptysis [GB]  en hemoptysis [US]  
2551 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemorràgia  ca sangfluix  es hemorragia  fr hémorragie  en haemorrhage [GB]  en hemorrhage [US]  
2552 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemosiderina  es hemosiderina  fr hémosidérine  en haemosiderin [GB]  en hemosiderin [US]  
2553 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemosiderosi  es hemosiderosis  fr hémosidérose  en haemosiderosis [GB]  en hemosiderosis [US]  
2554 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemostàsia  es hemostasia  fr hémostase  en haemostasis [GB]  en hemostasis [US]  
2555 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemotòrax  es hemotórax  fr hémothorax  en haemothorax [GB]  en hemothorax [US]  
2556 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca hepatitis infecciosa canina  es enfermedad de Rubarth  es hepatitis infecciosa canina  fr hépatite infectieuse du chien  fr maladie de Rubarth  en infectious canine hepatitis  en Rubarth's disease  
2557 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hepatitis necròtica infecciosa  es hepatitis necrótica infecciosa  fr hépatite infectieuse nécrosante  en black disease  en infectious necrotic hepatitis  
2558 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca hepatitis per cossos d'inclusió  es hepatitis de cuerpos de inclusión  fr hépatite par corps d'inclusion  fr syndrome hémorragique du poulet  en chicken hemorrhagic syndrome  en inclusion body hepatitis  
2559 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hepatitis vibriònica aviària  es hepatitis vibriónica aviar  fr vibriose aviaire  en avian vibrionic hepatitis  
2560 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca hepatitis vírica de l'ànec  es hepatitis viral del pato  fr hépatite virale du canard  en duck virus hepatitis  
2561 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hepatització  es hepatización  fr hépatisation  en hepatization  
2562 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hepatozoon  
2563 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hepatozoonosi  es hepatozoonosis  fr hépatozoonose  en hepatozoonosis  
2564 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca herba gatera  es hierba gatera  fr herbe aux chats  
2565 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca herbejar  ca herbassejar  es herbajar  es herbajear  fr paître  en graze, to  
2566 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca herència  ca hereditat  es herencia  fr hérédité  en heredity  
2567 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Hereford  es Hereford  fr Hereford  en Hereford  
2568 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca hermafroditisme  es hermafrodismo  es hermafroditismo  fr hermaphrodisme  en hermaphrodism  en hermaphroditism  
2569 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hèrnia  ca trencadura  es hernia  es quebradura  fr hernie  en hernia  en rupture  
2570 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Herpesviridae  
2571 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca herpesvirosi canina  es herpesvirus del perro  fr herpesvirose du chien  en canine herpesvirus infection  
2572 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca heterakiosi  es heterakiosis  fr hétérakiose  en heterakiosis  
2573 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Heterakis  
2574 veterinària i ramaderia > clínica ca heteroempelt  ca xenoempelt  es heteroinjerto  es xenoinjerto  fr hétérogreffe  en heterograft  en xenograft  
2575 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca heterofàgia  es heterofagia  fr hétérophagie  en heterophagy  
2576 veterinària i ramaderia > etnologia ca heterometria  es heterometría  fr hétérométrie  en heterometry  
2577 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca heterosi  ca vigor híbrid  es heterosis  es vigor híbrido  fr hétérosis  fr vigueur hybride  en heterosis  en hybrid vigor  
2578 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca heterotòpia  es heterotopia  fr hétérotopie  en heterotopia  
2579 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca heteroxen -òxena  es heteroxeno  fr hétéroxène  en heteroxenous  
2580 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca heterozigosi  es heterocigosidad  es heterocigosis  fr hétérozygotie  fr hétérozygotie  en heterozygosis  en heterozygosity  en heterozygoty  
2581 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca heterozigot  es heterocigoto  fr hétérozygote  en heterozygote  
2582 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Spironucleus  ca Hexamita  
2583 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hialinització  es hialinización  fr hyalinisation  en hyalinization  
2584 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hialosi  es hialosis  fr hyalose  en hyalosis  
2585 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca híbrid -a  es híbrido  fr hybride  en hybrid  
2586 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca hibridació  es hibridación  fr hybridation  en hybridization  
2587 veterinària i ramaderia > immunologia ca hibridoma  es hibridoma  fr hybridome  en hybridoma  
2588 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca quist hidatídic  ca hidàtide  es hidátide  es quiste hidatídico  fr hydatide  fr kyste hydatique  en hydatid  en hydatid cyst  
2589 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hidatidosi  es hidatidosis  fr hydatidose  en hydatidosis  
2590 veterinària i ramaderia > clínica ca hidatisme  es hidatismo  fr hydatisme  en hydatidism  
2591 veterinària i ramaderia > clínica ca hidragog  es hidragogo  fr hydragogue  en hydragogue  
2592 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidramni  es hidramnios  fr hydramnios  en hydramnios  
2593 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidroanencefàlia  ca hidranencefàlia  es hidranencefalia  fr hydranéncephalie  en hydranencephaly  
2594 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidroartrosi  ca hidrartrosi  es hidrartrosis  es hidroartrosis  fr hydroarthrose  en hydrarthrosis  en hydroarthrosis  
2595 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca hidrocaquèxia  es hidrocaquexia  fr hydrocachexie  en hydrocachexia  
2596 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidropericardi  ca hidrocàrdia  es hidropericardio  fr hydropéricarde  en hydropericardium  
2597 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrocefàlia  ca hidroencefàlia  es hidrocefalia  es hidroencefalia  fr hydrocéphalie  en hydraencephaly  en hydrocephalus  
2598 veterinària i ramaderia > bromatologia ca hidrogenació  es hidrogenación  fr hydrogénation  en hydrogenation  
2599 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca higroma  ca hidroma  es hidroma  es higroma  fr hygroma  en hydroma  en hygroma  
2600 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidromètria  es hidrometra  fr hydromètre  en hydrometra  
2601 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidromièlia  es hidromielia  fr hydromyélie  en hydromyelia  
2602 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidronefrosi  ca nefrohidrosi  ca uronefrosi  es hidronefrosis  es nefrohidrosis  es uronefrosis  fr hydronéphrose  fr uronéphrose  en hydronephrosis  en nephrohydrosis  en uronephrosis  
2603 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrosàlpinx  es hidrosálpinx  fr hydrosalpinx  en hydrosalpinx  
2604 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrotòrax  es hidrotórax  fr hydrothorax  en hydrothorax  
2605 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrourèter  es hidrouréter  fr hydrouretère  fr urétérohydrose  en hydroureter  en hydroureterosis  
2606 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca hifa  es hifa  fr hyphe  en hypha  
2607 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Highland  es Highland  fr Highland  en Highland  
2608 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Highland [poni]  es Highland  fr Highland  en Highland  
2609 veterinària i ramaderia > bromatologia ca higiene alimentària  es higiene alimentaria  fr hygiène alimentaire  en food hygiene  
2610 veterinària i ramaderia > bromatologia ca higienització  es higienización  fr hygiénisation  en hygienization  
2611 veterinària i ramaderia > ramaderia ca himenòpters  es himenópteros  fr hyménoptères  en Hymenoptera  
2612 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hiostrongilosi  es hiostrongilosis  fr hyostrongylose  en hyostrongylosis  
2613 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca hiperactivació  es hiperactivación  fr hyperactivation  en hyperactivation  
2614 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperadrenalisme  ca hiperepinefrisme  es hiperadrenalismo  es hiperepinefrinemia  fr hypersurrénalisme  en hyperadrenalism  en hyperepinephrinemia  
2615 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperadrenocorticisme  ca síndrome de Cushing  es hiperadrenocorticismo  es síndrome de Cushing  fr hyperadrénocorticisme  fr syndrome de Cushing  en Cushing's syndrome  en hyperadrenocorticism  
2616 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca sobrealimentació  ca hiperalimentació  es hiperalimentación  es sobrealimentación  fr suralimentation  en overfeeding  
2617 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipercàpnia  es hipercapnia  fr hypercapnie  en hypercapnia  
2618 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipercinèsia  es hipercinesia  es hipercinesis  fr hypercinèse  en hyperkinesia  en hyperkinesis  
2619 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperclorhídria  es hiperclorhidria  fr hyperchlorhydrie  en hyperchlorhydria  
2620 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperèmia  es hiperemia  fr hypérémie  fr hyperhémie  en hyperemia  
2621 veterinària i ramaderia > immunologia ca hiperimmunització  es hiperinmunización  fr hyperimmunisation  en hyperimmunization  
2622 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperinsulinisme  es hiperinsulinismo  fr hyperinsulinisme  en hyperinsulinism  
2623 veterinària i ramaderia > etnologia ca hipermètric -a  es hipermétrico  fr hypermétrique  en large-framed  
2624 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperostosi  es hiperostosis  fr hyperostose  en hyperostosis  
2625 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperparatiroïdisme  es hiperparatiroidismo  fr hyperparathyroïdisme  en hyperparathyroidism  
2626 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperpigmentació  es hiperpigmentación  fr hyperpigmentation  en hyperpigmentation  
2627 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperpirèxia  es hiperpirexia  fr hyperpyrexie  en hyperpyrexia  
2628 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperplàsia  es hiperplasia  fr hyperplasie  en hyperplasia  
2629 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperqueratosi  es hiperqueratosis  fr hyperkératose  en hyperkeratosis  
2630 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca paraqueratosi  ca hiperqueratosi paraqueratòtica  es hiperqueratosis paraqueratótica  es paraqueratosis  fr parakératose  en parakeratosis  en parakeratotic hyperkeratosis  
2631 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperreflèxia  es hiperreflexia  fr hyperréflexie  en hyperreflexia  
2632 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat  es hipersensibilidad  fr hypersensibilité  en hypersensitivity  
2633 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus I  ca hipersensibilitat immediata  es hipersensibilidad de tipo I  es hipersensibilidad inmediata  fr hypersensibilité de type I  fr hypersensibilité immediate  en immediate hypersensitivity  en type I hypersensitivity  
2634 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus II  es hipersensibilidad de tipo II  fr hypersensibilité de type II  en type II hypersensitivity  
2635 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus III  es hipersensibilidad de tipo III  fr hypersensibilité de type III  en type III hypersensitivity  
2636 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus IV  ca hipersensibilitat retardada  es hipersensibilidad de tipo IV  es hipersensibilidad diferida  es hipersensibilidad retardada  fr hypersensibilité de type IV  fr hypersensibilité retardée  en delayed hypersensitivity  en type IV hypersensitivity  
2637 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ptialisme  ca hipersialosi  ca sialisme  es hipersialosis  es sialismo  es tialismo  fr hypersialie  fr ptyalisme  fr sialisme  en hypersialism  en hypersialosis  en ptyalism  en sialismus  
2638 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertensió arterial  es hipertensión arterial  fr hypertension artérielle  en arterial hypertension  
2639 veterinària i ramaderia > clínica ca hipertensor  es hipertensor  fr hypertensif  en hypertensor  
2640 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertèrmia  es hipertermia  fr hyperthermie  en hyperthermia  
2641 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertimisme  es hipertimismo  fr hyperthymisme  en hyperthymism  
2642 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertiroïdisme  es hipertiroidismo  fr hyperthyroïdisme  en hyperthyroidism  
2643 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertonia  es hipertonía  fr hypertonie  en hypertonia  
2644 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipertricosi  es hipertricosis  fr hypertrichose  en hyperthrichosis  
2645 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipertròfia  es hipertrofia  fr hypertrophie  en hypertrophy  
2646 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperventilació  es hiperventilación  fr hyperventilation  en hyperventilation  
2647 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipervitaminosi  es hipervitaminosis  fr hypervitaminose  en hypervitaminosis  
2648 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipervitaminosi A  es hipervitaminosis A  fr hipervitaminose A  en hypervitaminosis A  
2649 veterinària i ramaderia > clínica ca hipnòtic  ca somnífer  es hipnótico  es somnífero  fr hypnotique  fr somnifère  en hypnotic  en somniferous  
2650 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoadrenalisme  ca hipoepinefrisme  es hipoadrenalismo  es hipoepinefria  fr hyposurrénalisme  en hypoadrenalism  
2651 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoadrenocorticisme  ca malaltia d'Addison  es enfermedad de Addison  es hipoadrenocorticismo  fr hypoadrénocorticisme  fr maladie d'Addison  en Addison's disease  en primary hipoadrenocorticism  
2652 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hipobiosi  ca inhibició larvària  es hipobiosis  es inhibición larvaria  fr hypobiose  en hypobiosis  en inhibited larval development  
2653 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hipobòscid  es hipobóscido  fr hippoboscidé  en hippoboscid  
2654 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipocàpnia  es hipocapnia  fr hypocapnie  en hypocapnia  
2655 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hipodermosi  es hipodermosis  fr hypodermose  en hypodermosis  
2656 veterinària i ramaderia > clínica ca hipoglucemiant  es hipoglucémico  fr hypoglycémiant  en hypoglycemiant  
2657 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoinsulinisme  es hipoinsulinismo  fr hypoinsulinisme  en hypoinsulinism  
2658 veterinària i ramaderia > etnologia ca hipomètric -a  es elipométrico  es hipométrico  fr hypométrique  en small-framed  
2659 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipomielinització  es hipomielinización  fr hypomyélinisation  en hypomyelinization  
2660 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipomielogènesi  es hipomielogénesis  fr hypomiélinogenèse  en hypomyelinogenesis  
2661 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoparatiroïdisme  es hipoparatiroidismo  fr hypoparathyroïdisme  en hypoparathyroidism  
2662 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipopi  es hipopión  fr hypopion  fr hypopyon  en hypopyon  
2663 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipopigmentació  es hipopigmentación  fr hypopigmentation  en hypopigmentation  
2664 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipopituïtarisme  es hipopituitarismo  fr hypopituitarisme  en hypopituitarism  
2665 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipoplàsia  es hipoplasia  fr hypoplasie  en hypoplasia  
2666 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hipotàlem  es hipotálamo  fr hypothalamus  en hypothalamus  
2667 veterinària i ramaderia > ramaderia ca hipotècnia  ca producció equina  es hipotecnia  es producción equina  fr hippotechnie  fr production équine  en equine production  
2668 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotensió arterial  es hipotensión arterial  fr hypotension artérielle  en arterial hypotension  
2669 veterinària i ramaderia > clínica ca hipotensor  es hipotensor  fr hypotensif  en hypotensor  
2670 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotèrmia  es hipotermia  fr hypothermie  en hypothermia  
2671 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotimisme  es hipotimismo  fr hypothymisme  en hypothymism  
2672 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotiroïdisme  es hipotiroidismo  fr hypothyroïdisme  en hypothyroidism  
2673 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotonia  es hipotonía  fr hypotonie  en hypotonia  
2674 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotonia vagal  es hipotonía vagal  fr hypotonie vagal  fr hypovagotonie  
2675 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipotricosi  es hipotricosis  fr hypotrichose  en hypotrichosis  
2676 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipotròfia  es hipotrofia  fr hypotrophie  en hypotrophy  
2677 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoventilació  es hipoventilación  fr hypoventilation  en hypoventilation  
2678 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hippobosca  
2679 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hippoboscidae  
2680 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hirsutisme  es hirsutismo  fr hirsutisme  en hirsutism  
2681 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hirudinea  
2682 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hirudini  ca sangonera  es hirudíneo  es sanguijuela  fr hirudinée  fr sangsue  en hirudinean  en leech  
2683 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca hispanoangloàrab  es anglo-árabe español  fr anglo-arabe espagnol  en Anglo-arab  
2684 veterinària i ramaderia > immunologia ca histocompatibilitat  es histocompatibilidad  fr histocompatibilité  en histocompatibility  
2685 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Histomonas  
2686 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca histomonosi  es enterohepatitis infecciosa aviar  es histomonosis  fr entérohépatite infectieuse  fr histomonose  en black head disease  en histomonosis  en infectious enterohepatitis  
2687 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca histopatologia  es histopatología  fr histopathologie  en histopathology  
2688 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Histoplasma  
2689 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca histoplasmosi  es histoplasmosis  fr histoplasmose  en histoplasmosis  
2690 veterinària i ramaderia > clínica ca història clínica  es historia clínica  fr histoire clinique  en clinical history  
2691 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca holàndric -a  es holándrico  fr holandrique  en holandric  
2692 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca holoencefàlia  es holoencefalia  fr holoencéphalie  en holoencephaly  
2693 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca hologínic -a  es hologínico  fr hologynique  en hologynic  
2694 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca Holstein  es Holstein  fr Holstein  en Holstein  
2695 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca Holstein  es Hostein  fr Holstein  en Holstein  
2696 veterinària i ramaderia > clínica ca homeopatia  es homeopatía  fr homéopathie  en homeopathy  
2697 veterinària i ramaderia > bromatologia ca homogeneïtzació  es homogeneización  fr homogénéisation  en homogenization  
2698 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca homozigosi  es homocigosis  fr homozygotie  en homozygosity  
2699 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca homozigot -a  es homocigoto  fr homozygote  en homozygote  
2700 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona  es hormona  fr hormone  en hormone  
2701 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona alliberadora  es hormona liberadora  fr facteur de déclenchement  en realising hormone  en regulating factor  
2702 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca tiroliberina  ca hormona alliberadora de tirotropina  ca TRH  es hormona liberadora de tirotropina  es tiroliberina  es TRH  fr hormone de libération de la thyréostimuline  fr thyréolibérine  fr TRH  en thyrotropin releasing hormone  en TRH  
2703 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona esteroide  es hormona esteroide  fr hormone stéroïde  en steroid hormone  
2704 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona gastrointestinal  es hormona gastrointestinal  fr hormone gastrointestinale  en gastrointestinal hormone  
2705 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona luteïnitzant  ca luteotropina  ca lutropina  ca LH  es hormona luteinizante  es lutropina  es LH  fr hormone lutéinisante  fr LH  en luteinizing hormone  en lutropin  en LH  
2706 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca melanotropina  ca hormona melanoforostimulant  ca MSH  es hormona estimulante de los melanocitos  es hormona estimulante de los melanóforos  es melanotropina  es MSH  fr hormone mélanostimulante  fr hormone mélanotrope  fr mélanotrophine  fr MSH  en melanocyte-stimulating hormone  en melanotropin  en MSH  
2707 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca parathormona  ca hormona paratiroidal  ca PTH  es hormona paratiroidea  es parathormona  es PTH  fr hormone parathyroïdienne  fr parathormone  fr PTH  en parathormone  en parathyroid hormone  en PTH  
2708 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca tirotropina  ca hormona tiroidostimulant  ca tireostimulina  ca tirostimulina  ca TSH  es hormona estimulante del tiroides  es tiroestimulina  es tirotropina  es TSH  fr hormone thyréotrope  fr thyréostimuline  fr thyrotrophine  fr TSH  en thyroid-stimulating hormone  en thyrotropin  en TSH  
2709 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste  ca ospite  ca hostatger  es hospedador  es hospedante  es hospedero  es huésped  fr hôte  en host  
2710 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste accidental  es huésped accidental  fr hôte accidentel  en accidental host  
2711 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste paratènic  ca hoste de transport  es huésped de espera  es huésped de transporte  es huésped paraténico  fr hôte d'attente  fr hôte de transport  fr hôte paraténique  en paratenic host  en transfer host  en transport host  
2712 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste definitiu  ca hoste final  es huésped definitivo  es huésped final  fr hôte définitif  fr hôte final  en definitive host  en final host  
2713 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste intermediari  es huésped intermediario  fr hôte intermédiaire  en alternate host  en intermediate host  
2714 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste primari  ca hoste principal  es huésped primario  es huésped principal  fr hôte primaire  fr hôte principal  en main host  en primary host  
2715 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste reservori  ca reservori  es huésped reservorio  es reservorio  fr hôte réservoir  fr réservoir  en reservoir  en reservoir host  
2716 veterinària i ramaderia > bromatologia ca humectant  es humectante  fr humectant  en humectant  en moisture retaining agent  
2717 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca humitat  es humedad  fr humidité  en moisture  
2718 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca hunter  es hunter  fr hunter  en Hunter  
2719 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: tir ca husky siberià  es husky siberiano  fr husky  en Siberian Husky  
2720 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hyalomma  
2721 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hydrotaea  
2722 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hymenolepis  
2723 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hyostrongylus  
2724 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hypoderma  
2725 veterinària i ramaderia > clínica ca iatrogènia  es iatrogenia  fr iatrogenie  en iatrogenics  
2726 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca iatrogènic -a  es iatrogénico  fr iatrogénique  en iatrogenic  
2727 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca icterícia  es ictericia  fr ictère  en icterus  en jaundice  
2728 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca ictiosi  es ictiosis  fr ichtyose  en fish-scale disease  en ichthyosis  
2729 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ictus  es ictus  fr ictus  en ictus  
2730 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca identificació animal  es identificación animal  fr identification animale  en animal identification  
2731 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca identificació censal  es identificación censal  fr identification censitaire  en census identification  
2732 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca identificació oficial  es identificación oficial  fr identification officielle  en official identification  
2733 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca idiopatia  es idiopatía  fr idiopathie  en idiopathy  
2734 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca ileïtis proliferativa  es enteritis proliferativa  es ileítis proliferativa  fr iléite proliférative  en porcine proliferative enteropathy  en proliferative hemorrhagic enteropathy  en proliferative ileitis  
2735 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca íleus  ca ili  es íleo  fr iléus  en ileus  
2736 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca Illa de França  es Ile de France  fr Ile-de-France  en Ile de France  
2737 veterinària i ramaderia > ramaderia ca il·luminar  es iluminar  fr éclairer  en illuminate, to  en light up, to  
2738 veterinària i ramaderia > clínica ca intramuscular  ca IM  es intramuscular  es IM  es i.m.  fr intramusculaire  fr IM  fr i.m.  en intramuscular  en IM  en i.m.  
2739 veterinària i ramaderia > ramaderia ca imant ruminal  es imán ruminal  fr aimant ruminal  en ruminal magnet  
2740 veterinària i ramaderia > clínica ca immobilització  es inmovilización  fr immobilisation  en immobilization  
2741 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca immobilització  es inmovilización  fr immobilisation  en detaintion  en immobilization  
2742 veterinària i ramaderia > immunologia ca immune  es inmune  fr immun  en immune  
2743 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat  es inmunidad  fr immunité  en immunity  
2744 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat cel·lular  es inmunidad celular  fr immunité cellulaire  en cellular immunity  
2745 veterinària i ramaderia > immunologia ca premunició  ca immunitat concomitant  es inmunidad concomitante  es premunición  fr prémunition  en concomitant immunity  en nonsterile immunity  en premunition  
2746 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat humoral  es inmunidad humoral  fr immunité humorale  en humoral immunity  
2747 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat materna  es inmunidad materna  fr immunité maternelle  en maternal immunity  
2748 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunització  es inmunización  fr immunisation  en immunization  
2749 veterinària i ramaderia > immunologia ca vacunació  ca immunització activa  ca vaccinació  es inmunización activa  es vacunación  fr immunisation active  fr vaccination  en active immunization  en vaccination  
2750 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunització passiva  es inmunización pasiva  fr immunisation passive  en passive immunization  
2751 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunocompetència  es inmunocompetencia  fr immunocompétence  en immunocompetence  
2752 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunodeficiència  es inmunodeficiencia  fr immunodéficience  en immunodeficiency  
2753 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca immunodeficiència felina  es inmunodeficiencia felina  fr immunodéficience féline  en feline immunodeficiency virus infection  
2754 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunodepressió  es inmunodepresión  fr immunodépression  en immunodepression  
2755 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca immunogenètica  es inmunogenética  fr immunogénétique  en immunogenetics  
2756 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunoglobulina  es inmunoglobulina  fr immunoglobuline  en immunoglobulin  
2757 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunologia  es inmunología  fr immunologie  en immunology  
2758 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunoprofilaxi  es inmunoprofilaxis  fr immunoprophylaxie  en immunoprophylaxis  
2759 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunostimulant  es inmunoestimulante  fr immunostimulant  en immunostimulant  
2760 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunosupressió  es inmunosupresión  fr immunosuppression  en immunosuppression  
2761 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunotolerància  ca tolerància immunitària  es inmunotolerancia  es tolerancia inmunitaria  fr immunotolérance  fr tolérance immunitaire  en immunological tolerance  en immunotolerance  
2762 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca impacció  es impacción  fr impaction  en impaction  
2763 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca impacció  es impactación  fr impaction  en impaction  
2764 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca impetigen  ca piodèrmia del cadell  es impétigo  fr impétigo  en impetigo  
2765 veterinària i ramaderia > clínica ca implant  es implante  fr implant  en implant  
2766 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca implantació  ca nidació  es implantación  es nidación  fr implantation  fr nidation  en implantation  en nidation  
2767 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca impotència  es impotencia  fr impuissance  en impotence  
2768 veterinària i ramaderia > etologia ca impressió  es impresión  es impronta  fr empreinte perceptive  en impression  en imprinting  
2769 veterinària i ramaderia > clínica ca inactivació  es inactivación  fr inactivation  en inactivation  
2770 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca inanició  es inanición  fr inanition  en inanition  en starvation  
2771 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca incarceració  es incarceración  fr incarcération  en incarceration  
2772 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca incidència  es incidencia  fr incidence  en incidence  en incident number  
2773 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca incipient  es incipiente  fr incipiens  en incipient  
2774 veterinària i ramaderia > clínica ca incisió  es incisión  fr incision  en incision  
2775 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca incisiva  es incisivo  fr incisive  en incisor  
2776 veterinària i ramaderia > clínica ca incompatibilitat  es incompatibilidad  fr incompatibilité  en incompatibility  
2777 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca incontinència  es incontinencia  fr incontinence  en incontinence  
2778 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca incoordinació  es incoordinación  fr incoordination  en incoordination  
2779 veterinària i ramaderia > clínica ca incrassant  es incrasante  fr épaississant  en thickening agent  
2780 veterinària i ramaderia > ramaderia ca incrustador  es espuela de apicultor  
2781 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca incubació  es incubación  fr incubation  en incubation  
2782 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubació  es incubación  es período de incubación  fr couvaison  en incubation period  en sitting  
2783 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubació artificial  es incubación artificial  fr incubation artificielle  en artificial incubation  
2784 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubadora  es incubadora  fr couveuse  fr incubateur  en incubator  
2785 veterinària i ramaderia > malalties ca incurabilitat  es incurabilidad  fr incurabilité  en incurability  en incurableness  
2786 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca indemne  es indemne  fr indemne  en disease free  
2787 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de fecunditat  es índice de fecundidad  fr taux de fécondité  en fecundity rate  
2788 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de fertilitat  es índice de fertilidad  fr taux de fertilité  en fertility rate  
2789 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de mortinatalitat  es índice de mortinatalidad  fr taux de mortinatalité  en stillbirth rate  
2790 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de prolificitat  es índice de prolificidad  fr taux de prolificité  en prolificacy rate  en prolificity rate  
2791 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca índex de selecció  es índice de selección  fr index de sélection  en selection index  
2792 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca índex de transformació  es índice de conversión  es índice de transformación  fr taux de conversion  en conversion rate  
2793 veterinària i ramaderia > clínica ca indicació  es indicación  fr indication  en prescription  
2794 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca indigestió  es indigestión  fr indigestion  en indigestion  
2795 veterinària i ramaderia > ramaderia ca polla díndia  ca indiota  ca pioca  es pava  fr dinde  en turkey hen  
2796 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indiotaire  es pavero  
2797 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca individu  es individuo  fr individu  en individual  
2798 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indomable  ca indomtable  es indomable  fr indomptable  en indomitable  
2799 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indomesticable  es indomesticable  fr inapprivoisable  en untamable  
2800 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indòmit -a  es indómito  fr indompté  en indomitable  
2801 veterinària i ramaderia > clínica ca inducció  es inducción  fr induction  en induction  
2802 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca inducció d'ovulació  es inducción de ovulación  fr induction de l'ovulation  fr stimulation ovarienne  en ovarian stimulation  
2803 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca inducció de zel  es inducción de celo  fr induction de l'oestrus  en estrus induction  
2804 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca induració  es induración  fr induration  en induration  
2805 veterinària i ramaderia > ramaderia ca industrial  es industrial  fr industriel  en industrial  
2806 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca infart  es infarto  fr infarctus  en infarct  
2807 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecció  es infección  fr infection  en infection  
2808 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecció subclínica  ca infecció inaparent  es infección inaparente  es infección subclínica  fr infection inapparente  fr infection subclinique  en inapparent infection  en subclinical infection  
2809 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecció oportunista  es infección oportunista  fr infection opportuniste  en opportunistic infection  
2810 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca primoinfecció  ca infecció primària  es infección primaria  es primoinfección  fr primoinfection  en primary infection  en primo-infection  
2811 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecciós -osa  ca infectiu -iva  es infeccioso  es infectivo  fr infectieux  en infectious  en infective  
2812 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecciós -osa  es infeccioso  fr infectieux  en infectious  
2813 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecciositat  ca infectivitat  es infecciosidad  es infectividad  fr infectiosité  fr infectivité  en infectiosity  en infectivity  
2814 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infectabilitat  es infectabilidad  fr infectabilité  en infectibility  
2815 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca infertilitat  es infertilidad  fr infertilité  en infertility  
2816 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca infestació  es infestación  fr infestation  en infestation  
2817 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca infiltració  es infiltración  fr infiltration  en infiltration  
2818 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lipomatosi  ca infiltració adiposa  ca infiltració grassa  es infiltración adiposa  es lipomatosis  fr infiltration adipeuse  fr lipomatose  en adipose infiltration  en lipomatosis  
2819 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca inflamació  es inflamación  fr inflammation  en inflammation  
2820 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca meteorisme  ca inflament  es hinchamiento  es meteorismo  fr ballonnement  fr météorisme  en balloonning  en meteorism  en meteorismus  
2821 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca inflat -ada  es hinchado  fr floconneux  en bombastic  en inflated  en turgid  
2822 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca tumefacció  ca inflor  ca intumescència  ca tumescència  ca tumiditat  ca turgescència  es hinchazón  es intumescencia  es tumefacción  es tumescencia  es turgencia  fr intumescence  fr tuméfaction  fr tumescence  fr turgescence  en intumescence  en swelling  en tumefaction  en tumescence  en turgescence  
2823 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia nc Influenzavirus A terme pral. ca Influenzavirus A  
2824 veterinària i ramaderia > clínica ca infusió  es infusión  fr infusion  en infusion  
2825 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ingesta  es ingesta  fr ingeste  en intake  
2826 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca ingestió  es ingestión  fr ingestion  en ingestion  
2827 veterinària i ramaderia > bromatologia ca ingredient  es ingrediente  fr ingrédient  en ingredient  
2828 veterinària i ramaderia > clínica ca inhalació  es inhalación  fr inhalation  en inhalation  
2829 veterinària i ramaderia > clínica ca inhalador  es inhalador  fr inhalateur  en inhaler  
2830 veterinària i ramaderia > etologia ca inhibició social  es inhibición social  fr inhibition sociale  en social inhibition  
2831 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca pinso d'iniciació  ca iniciador  es iniciador  es pienso estárter  fr aliment premier âge  fr initiateur  en starter  
2832 veterinària i ramaderia > clínica ca injecció  es inyección  fr injection  en injection  
2833 veterinària i ramaderia > clínica ca injectable  es inyectable  fr injectable  en injectable  
2834 veterinària i ramaderia > clínica ca innocu -òcua  es inocuo  fr inoffensif  en innocuous  
2835 veterinària i ramaderia > bromatologia ca innocuïtat  es inocuidad  fr innocuité  en food safety  
2836 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca inòcul  es inóculo  fr inoculum  en inoculum  
2837 veterinària i ramaderia > clínica ca inoculació  es inoculación  fr inoculation  en inoculation  
2838 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca insalivació  es insalivación  fr insalivation  en insalivation  
2839 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Insecta  
2840 veterinària i ramaderia > bromatologia ca insectació  es insectación  fr infestation par insectes  en insect infestation  
2841 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca insecte  es insecto  fr insecte  en insect  
2842 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca inseminació  es inseminación  fr insémination  en insemination  
2843 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca inseminació artificial  ca teleogènesi  es inseminación artificial  es teleogénesis  fr insémination artificielle  en artificial insemination  
2844 veterinària i ramaderia > clínica ca insensibilització  es insensibilización  fr insensibilisation  en anesthetization  
2845 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca insensibilització  es insensibilización  fr insensibilisation  en desensitization  
2846 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca insidiós -osa  es insidioso  fr insidieux  en insidious  
2847 veterinària i ramaderia > clínica ca inspecció  es inspección  fr inspection  en inspection  
2848 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció  es inspección  fr inspection  en inspection  
2849 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció aleatòria  es inspección aleatoria  fr inspection aléatoire  en random inspection  
2850 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció ante mortem  es inspección ante mortem  fr inspection ante mortem  en ante mortem inspection  
2851 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció d'aliments  es inspección de alimentos  fr inspection des produits alimentaires  en food inspection  
2852 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció dirigida  es inspección dirigida  fr inspection dirigée  en directed inspection  
2853 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció in vivo  es inspección in vivo  fr inspection in vivo  en in vivo inspection  
2854 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció post mortem  es inspección post mortem  fr inspection post mortem  en post mortem inspection  
2855 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció veterinària  es inspección veterinaria  fr inspection vétérinaire  en veterinary inspection  
2856 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspector d'aliments | inspectora d'aliments  es inspector de alimentos  
2857 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspector oficial | inspectora oficial  es inspector oficial  fr inspecteur officiel  en official inspector  
2858 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca veterinari oficial | veterinària oficial  ca inspector veterinari | inspectora veterinària  es inspector veterinario  es veterinario oficial  fr inspecteur vétérinaire  fr vétérinaire officiel  en official veterinarian  en public health veterinarian  en veterinary inspector  
2859 veterinària i ramaderia > ramaderia ca instal·lació de munyida  es instalación de ordeño  fr installation de traite  en milking installation  en milking plant  
2860 veterinària i ramaderia > etologia ca instint  es instinto  fr instinct  en instinct  
2861 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca insuficiència  es insuficiencia  fr insuffisance  en insufficiency  
2862 veterinària i ramaderia > clínica ca insuflació  es insuflación  fr insufflation  en insufflation  
2863 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca insulina  es insulina  fr insuline  en insulin  
2864 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca intensitat de selecció  es intensidad de selección  fr intensité de sélection  en selection intensity  
2865 veterinària i ramaderia > ramaderia ca intensiu -iva  es intensivo  fr intensif  en intensive  
2866 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca interacció gènica  es interacción génica  fr interaction génique  en gene interaction  
2867 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca intercurrent  es intercurrente  fr intercurrent  en intercurrent  
2868 veterinària i ramaderia > immunologia ca interferó  es interferón  fr interféron  en interferon  
2869 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca intergenèric -a  es intergenérico  fr intergénérique  en intergeneric  
2870 veterinària i ramaderia > immunologia ca interleucina  es interleucina  es interleuquina  fr interleukine  en interleukin  
2871 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca intermissió  es intermisión  fr intermission  en intermission  
2872 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca interval generacional  es intervalo entre generaciones  fr intervalle de génération  en generation interval  
2873 veterinària i ramaderia > clínica ca operació  ca intervenció quirúrgica  es intervención quirúrgica  es operación  fr intervention chirurgicale  fr opération  en operation  en surgical operation  
2874 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca intoxicació  ca toxicosi  es intoxicación  es toxicosis  fr intoxication  fr toxicose  en intoxication  en poisoning  en toxicosis  
2875 veterinària i ramaderia > bromatologia ca intoxicació alimentària  es intoxicación alimentaria  fr intoxication alimentaire  en food poisoning  
2876 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca intravasació  es intravasación  fr pénétration intravasculaire  en intravasation  
2877 veterinària i ramaderia > clínica ca intravenós -osa  ca IV  es intravenoso  es IV  es i.v.  fr intraveineux  fr IV  fr i.v.  en intravenous  en IV  en i.v.  
2878 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca introgressió  es introgresión  fr introgression  en introgression  
2879 veterinària i ramaderia > clínica ca intubació  es intubación  fr intubation  en intubation  
2880 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca invaginació  ca intussuscepció  es intususcepción  es invaginación  fr intussusception  fr invagination  en intussusception  en invagination  
2881 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca inviable  es inviable  fr non-viable  en nonviable  
2882 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca involució uterina  es involución uterina  fr involution utérine  en involution of uterus  
2883 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca iode  es iodo  es yodo  fr iode  en iodine  
2884 veterinària i ramaderia > clínica ca ionoforesi  ca iontoforesi  es iontoforesis  fr iontophorèse  en iontophoresis  
2885 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca irlandès  es irlandés  fr irlandais  en Irish  
2886 veterinària i ramaderia > clínica ca irradiació  es radiación  fr irradiation  en irradiation  
2887 veterinària i ramaderia > bromatologia ca irradiació  es irradiación  fr ionisation  fr irradiation  en irradiation  
2888 veterinària i ramaderia > clínica ca irrigació  es irrigación  fr irrigation  en irrigation  
2889 veterinària i ramaderia > clínica ca irrigador  es irrigador  fr irrigateur  en irrigator  
2890 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca isabela  es isabela  fr isabelle  en isabella  
2891 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca islandès [poni]  es islandés  fr islandais  en Iceland  
2892 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca isosporosi  es isosporosis  fr isosporose  en isosporosis  
2893 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca isostenúria  es isostenuria  fr isosthénurie  en isosthenuri