Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca calcitriol terme pral.n m ca 1,25'-colecalciferol sin. compl.n m es 1,25'-colecalciferol  es calcitriol  fr 1,25'-colécalciférol  en 1,25'-cholecalciferol  
2 veterinària i ramaderia > ramaderia ca a terra terme pral.adj es de suelo  fr au sol  en floor  
3 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca abàsia terme pral.n f es abasia  fr abasie  en abasia  
4 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca abatiment terme pral.n m es abatimiento  fr abattement  en prostration  
5 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abella terme pral.n f es abeja  fr abeille  en bee  
6 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abellar terme pral.n m ca abellera sin. compl.n f es abejar  es colmenar  fr rucher  en apiary  en beeyard [US]  
7 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apicultor | apicultora terme pral.n m, f ca abellaire sin. compl.n m, f ca abeller | abellera sin. compl.n m, f es apicultor  fr apiculteur  en apiarist  en apiculturist  en bee-master  en beekeeper  
8 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Aberdeen-Angus terme pral. es Aberdeen Angus  fr Aberdeen Angus  en Aberdeen Angus  
9 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abeurador terme pral.n m es bebedero  fr abreuvoir  en drinker  
10 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abeuradora terme pral.n f es abrevadero  fr abreuvoir  en drinker  
11 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca abeurall terme pral.n m ca abeuratge sin. compl.n m es brebaje  fr barbottage  fr soupe  en brew  
12 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abeurar terme pral.v tr es abrevar  fr abreuver  en water, to  
13 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca abiotròfia terme pral.n f es abiotrofia  fr abiotrophie  en abiotrophy  
14 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca abissini terme pral. es abisinio  fr abyssin  en Abyssinian  
15 veterinària i ramaderia > clínica ca ablació terme pral.n f es ablación  fr ablation  en ablation  
16 veterinària i ramaderia > clínica ca abortiu terme pral.n m es abortivo  fr abortif  en abortifacient  en abortive  
17 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca abrasió terme pral.n f es abrasión  fr abrasion  en abrasion  
18 veterinària i ramaderia > ramaderia ca abrusar terme pral.v tr es quemar  fr brûler  en burn, to  
19 veterinària i ramaderia > clínica ca absorbent terme pral.n m es absorbente  fr absorbant  en absorbent  
20 veterinària i ramaderia > clínica ca abstergent terme pral.n m ca abstersiu sin. compl.n m es abstergente  fr abstergent  en abstergent  
21 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acabat terme pral.n m es acabado  fr finition  en finishing  
22 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acalàsia terme pral.n f es acalasia  fr achalasie  en achalasia  
23 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anquilosi terme pral.n f ca acàmpsia sin. compl.n f es acampsia  es anquilosis  fr ankylose  en acampsia  en ankylosis  
24 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acanthocephala terme pral.
25 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca acantocèfal terme pral.n m es acantocéfalo  fr acanthocéphale  en acanthocephalan  en thorn-headed worm  en thorny-headed worm  
26 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca acantocefalosi terme pral.n f es acantocefalosis  fr acanthocéphalose  en acanthocephalosis  
27 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca acantosi terme pral.n f es acantosis  fr acanthose  en acanthosis  
28 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca àcar terme pral.n m es acárido  es ácaro  fr acare  fr acarien  en mite  
29 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acarapis terme pral.
30 veterinària i ramaderia > clínica ca acaricida terme pral.n m es acaricida  fr acaricide  en acaricide  
31 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acarina terme pral.
32 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca acariosi terme pral.n f es acariosis  fr acariose  en acariosis  
33 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca acarapisosi terme pral.n f ca acariosi de les abelles sin. compl.n f es acarapisosis  es acariosis de las abejas  fr acarapisose  fr acariose des abeilles  en acarapisosis  en acariosis of bees  
34 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca accés terme pral.n m es acceso  fr accès  en access  
35 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cetosi terme pral.n f ca acetonèmia sin. compl.n f es acetonemia  es cetosis  fr cétonémie  fr cétose  en acetonaemia  en acetonemia  en ketosis  
36 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina C terme pral.n f ca àcid ascòrbic sin. compl.n m es ácido ascórbico  es vitamina C  fr acide ascorbique  fr vitamine C  en ascorbic acid  en vitamin C  
37 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid gras essencial terme pral.n m es ácido graso esencial  fr acide gras essentiel  fr acide gras indispensable  en essential fatty acid  
38 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid nicotínic terme pral.n m ca niacina sin. compl.n f ca vitamina PP sin. compl.n f es ácido nicotínico  es niacina  es vitamina PP  fr acide nicotinique  fr niacine  fr vitamine PP  en niacin  en nicotinic acid  en vitamin PP  
39 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca àcid nucleic terme pral.n m es ácido nucleico  fr acide nucléique  en nucleic acid  
40 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid pantotènic terme pral.n m ca nicotinamida sin. compl.n f es ácido pantoténico  es nicotinamida  fr acide pantothénique  fr nicotinamide  en nicotinamide  en panatothenic acid  
41 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca acidificant terme pral.n m es acidificante  fr acidifiant  en acidifier  
42 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi terme pral.n f es acidosis  fr acidose  en acidosis  
43 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi làctica terme pral.n f ca acidosi aguda del contingut reticuloabdominal sin. compl.n f es acidosis aguda del contenido reticuloabdominal  es acidosis láctica  fr acidose lactique  en lactic acidosis  en ruminal lactic acidosis  
44 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi crònica latent del contingut reticuloabdominal terme pral.n f es acidosis crónica latente del contenido reticuloabdominal  
45 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi làctica terme pral.n f es acidosis láctica  fr acidose lactique  en lactic acidosis  
46 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi metabòlica terme pral.n f es acidosis metabólica  fr acidose métabolique  en metabolic acidosis  
47 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi respiratòria terme pral.n f es acidosis respiratoria  fr acidose respiratoire  en respiratory acidosis  
48 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acidosi ruminal terme pral.n f es acidosis ruminal  fr acidose ruminale  en ruminal acidosis  
49 veterinària i ramaderia > bromatologia ca acidulant terme pral.n m es acidulante  fr acidulant  en acidifier  en acidulant  en acidulent  
50 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  fr acinésie  fr akinésie  en akinesia  
51 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca acne terme pral.n f es acné  fr acné  en acne  
52 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca acoblament terme pral.n m ca còpula terme pral.n f ca copulació terme pral.n f es acoplamiento  es cópula  es copulación  fr accouplement  fr copulation  en copulation  en coupling  en mating  
53 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acòlia terme pral.n f es acolia  fr acholie  en acholia  
54 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca condrodisplàsia terme pral.n f ca acondroplàsia sin. compl.n f es acondroplasia  es condrodisplasia  fr achondroplasie  fr chondrodysplasie  en achondroplasia  en chondrodysplasia  
55 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acraturesi terme pral.n f es acraturesis  fr acraturèse  en acraturesis  
56 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acropàquia terme pral.n f es acropaquia  fr acropachie  en acropachia  en acropachy  
57 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca acrosoma terme pral.n m es acrosoma  fr acrosome  en acrosome  
58 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta terme pral.n f es acta  fr certificat  en certificate  
59 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta d'immobilització terme pral.n f es acta de inmobilización  fr certificat d'immobilisation  
60 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta d'inspecció terme pral.n f es acta de inspección  fr certificat d'inspection  en certificate of inspection  
61 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta de compareixença terme pral.n f es acta de comparecencia  fr certificat de présence  en appearance  
62 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca acta de sinistre terme pral.n f es acta de siniestro  fr certificat d'abattage  en certificate of slaughter  
63 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca actinobacil·losi terme pral.n f es actinobacilosis  fr actinobacillose  en actinobacillosis  
64 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Actinobacillus terme pral.
65 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca actinomicosi terme pral.n f es actinomicosis  fr actinomycose  en actinomycosis  en lumpy jaw  
66 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca actinomicosi pulmonar canina terme pral.n f es actinomicosis pulmonar canina  fr actinomycose pulmonaire canine  en canine pulmonary actinomycosis  
67 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Actinomyces terme pral.
68 veterinària i ramaderia > clínica ca actitud terme pral.n f es actitud  fr attitude  en attitude  
69 veterinària i ramaderia > clínica ca activitat terme pral.n f es actividad  fr activité  en activity  
70 veterinària i ramaderia > bromatologia ca activitat d'aigua terme pral.n f es actividad de agua  fr activité de l'eau  en activity of water  en water activity  
71 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Acuaria terme pral.
72 veterinària i ramaderia > clínica ca acumulació terme pral.n f es acumulación  fr accumulation  en accumulation  
73 veterinària i ramaderia > clínica ca acupuntura terme pral.n f es acupuntura  fr acuponcture  fr acupuncture  en acupuncture  
74 veterinària i ramaderia > bromatologia ca additiu alimentari terme pral.n m es aditivo alimentario  fr additif alimentaire  en food additive  
75 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca adenohipòfisi terme pral.n f es adenohipófisis  fr adénohypophyse  en adenohypophysis  
76 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca adenomatosi terme pral.n f es adenomatosis  fr adénomatose  en adenomatosis  
77 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca adenomatosi pulmonar ovina terme pral.n f es adenomatosis pulmonar ovina  fr adénomatose pulmonaire ovine  en ovine pulmonary adenomatosis  
78 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Adenoviridae terme pral.
79 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca adherència terme pral.n f es adherencia  fr adhérence  en adhesion  
80 veterinària i ramaderia > clínica ca adhesiu terme pral.n m es adhesivo  fr adhésif  en adhesive  
81 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca adinàmia terme pral.n f es adinamia  fr adynamie  en adynamia  
82 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca adipositat terme pral.n f es adiposidad  fr adiposité  en adiposity  
83 veterinària i ramaderia > immunologia ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
84 veterinària i ramaderia > clínica ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
85 veterinària i ramaderia > bromatologia ca adobar terme pral.v tr es adobar  fr mariner  en pickle, to  
86 veterinària i ramaderia > etologia ca adopció terme pral.n f es adopción  fr adoption  en fostering  
87 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca Agrupació de Defensa Sanitària terme pral.n f ca ADS siglan f es Agrupación de Defensa Sanitaria  es ADS  fr Groupement de Défense Sanitaire  fr GDS  
88 veterinària i ramaderia > bromatologia ca adulteració terme pral.n f es adulteración  fr adultération  fr falsification  en adulteration  
89 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Aedes terme pral.
90 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Aelurostrongylus terme pral.
91 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca aerobi estricte terme pral.n m ca aerobi obligat terme pral.n m es aerobio obligado  fr aérobie obligatoire  fr aérobie strict  en obligate aerobe  en strict aerobe  
92 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aerocòlia terme pral.n f es aerocolia  fr aérocolie  en aerocolia  
93 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca afecció terme pral.n f es afección  fr affection  en affection  
94 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aflaquiment terme pral.n m ca amagriment terme pral.n m es delgadez  es enflaquecimiento  es magrez  fr amaigrissement  fr maigreur  en leanness  
95 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca afonia terme pral.n f es afonía  fr aphonie  en aphonia  
96 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: convex ca africà terme pral. ca morú sin. compl. es africano  fr africain  en African  
97 veterinària i ramaderia > clínica ca afrontament terme pral.n m es encaramiento  fr affrontement  en approximation  
98 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca afta terme pral.n f es afta  fr aphte  en aphtha  
99 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aftosi terme pral.n f es aftosis  fr aphtose  en aphthosis  
100 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agalàxia terme pral.n f ca agalàctia sin. compl.n f es agalactia  es agalaxia  fr agalactie  fr agalaxie  en agalactia  
101 veterinària i ramaderia > clínica ca agalàctic terme pral.n m es agaláctico  fr agalactique  en antigalactic  
102 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca agalàxia contagiosa terme pral.n f es agalaxia contagiosa  fr agalaxie contagieuse  en contagious agalactia  
103 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agallir terme pral.v tr es gallear  fr côcher [le coq]  
104 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agambar terme pral.v tr es criar  fr élever  
105 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca agar-agar terme pral.n m es agar-agar  fr agar-agar  en agar-agar  
106 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agènesi terme pral.n f es agenesia  es agénesis  fr agénésie  en agenesis  
107 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estèril terme pral.adj ca agenèsic -a sin. compl.adj ca eixorc -a sin. compl.adj ca forro -a sin. compl.adj es agenésico  es estéril  es horro  fr bréhaigne  fr stérile  en barren  en sterile  
108 veterinària i ramaderia > clínica ca agent terme pral.n m es agente  fr agent  en agent  
109 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca agent certificador | agent certificadora terme pral.n m, f es agente certificador  fr agent certificateur  
110 veterinària i ramaderia > bromatologia ca agent de càrrega terme pral.n m es agente de carga  fr agent de remplissage  en bulking agent  en filler  
111 veterinària i ramaderia > bromatologia ca agent de cobriment terme pral.n m es agente de recubrimiento  fr agent d'enrobage  en coating agent  
112 veterinària i ramaderia > bromatologia ca agent de suport terme pral.n m es agente de soporte  fr agent de support  
113 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gla terme pral.n f ca aglà sin. compl.n m/f es bellota  fr gland  en acorn  
114 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aglanar terme pral.v tr es bellotear  
115 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aglomerant terme pral.n m es aglomerante  fr liant  en agglomerant  en binder  
116 veterinària i ramaderia > immunologia ca aglutinina terme pral.n f es aglutinina  fr agglutinine  en agglutinin  
117 veterinària i ramaderia > immunologia ca aglutinogen terme pral.n m es aglutinógeno  fr agglutinogène  en agglutinogen  
118 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agnàtia terme pral.n f es agnacia  es agnatia  fr agnathie  en agnathia  
119 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agomfiasi terme pral.n f es agonfiasis  es agonfosis  fr agomphose  en agomphiasis  
120 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agonia terme pral.n f es agonía  fr agonie  en agony  
121 veterinària i ramaderia > clínica ca agonista terme pral.n m es agonista  fr agoniste  en agonist  
122 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agostejar terme pral.v intr es agostar  fr aoûter  
123 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agranar terme pral.v tr
124 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat terme pral.n f es agresión  es agresividad  fr agression  fr agressivité  en aggression  
125 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat intrasexual terme pral.n f es agresividad intrasexual  fr agressivité intrasexuelle  en intrasexual aggression  
126 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat maternal terme pral.n f es agresividad maternal  fr agressivité maternelle  en maternal aggression  
127 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat per dominància terme pral.n f ca agressivitat per competitivitat sin. compl.n f es agresividad por competitividad  es agresividad por dominancia  fr agressivité par dominance  en dominance agression  
128 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat per por terme pral.n f es agresividad por miedo  fr agressivité défensive  en defensive aggression  en fear-induced aggression  
129 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat redirigida terme pral.n f es agresividad redirigida  fr agressivité rédirigée  en redirected aggression  
130 veterinària i ramaderia > etologia ca agressivitat territorial terme pral.n f es agresividad territorial  fr agressivité territoriale  en territorial aggression  
131 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agrió terme pral.n m es agrión  es higroma del corvejón  fr râpes  en capped hock  
132 veterinària i ramaderia > ramaderia ca agullada elèctrica terme pral.n f es aguijón eléctrico  fr aiguillon électrique  en electric cattle goad  
133 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca agut -uda terme pral.adj es agudo  fr aigu  en acute  
134 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aigua terme pral.n f es agua  fr eau  en water  
135 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca aigüerol terme pral.n m es aguaza  
136 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolement  en isolation  
137 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca aireig terme pral.n m es oreo  fr aération  en ventilation  
138 veterinària i ramaderia > ramaderia ca airejador de purins terme pral.n m es aireador de estiércol líquido  es aireador de purín  fr aérateur de lisier  en slurry aerator  
139 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aixafada terme pral.n f es aplastamiento  fr aplatissage  en crushing  
140 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aixafadora terme pral.n f es aplastadora  fr aplatisseur  en crusher  
141 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca aixella terme pral.n f es axila  fr aisselle  en axilla  
142 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ajocar-se terme pral.v intr pron es recogerse  fr jucher  en go to roost, to  
143 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aregar terme pral.v tr ca ajovar sin. compl.v tr es adiestrar  es amaestrar  fr dresser  en break in, to  en train, to  
144 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca Akita terme pral. es Akita  fr Akita  en Akita  
145 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca Alaska terme pral. es Alaska  fr Alaska  en Alaska  
146 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca alatzà -ana terme pral.adj es alazán  fr alezan  en chestnut  
147 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Albera terme pral. es Albera  fr Albères  en Albères  
148 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca albí -ina terme pral.adj es albino  fr albinos  en albino  
149 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca albinisme terme pral.n m es albinismo  fr albinisme  en albinism  
150 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alça terme pral.n f es alza  fr hausse  fr magasin à miel  en super  
151 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi terme pral.n f es alcalosis  fr alcalose  en alkalosis  
152 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi del contingut reticuloruminal terme pral.n f es alcalosis del contenido reticuloabdominal  fr alcalose ruminale  en reticulorumen alkalosis  
153 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi metabòlica terme pral.n f es alcalosis metabólica  fr alcalose métabolique  fr alcalose non gazeuse  en metabolic alkalosis  
154 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca alcalosi respiratòria terme pral.n f es alcalosis respiratoria  fr alcalose respiratoire  en respiratory alkalosis  
155 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca aldosterona terme pral.n f es aldosterona  fr aldostérone  en aldosterone  
156 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca aleró terme pral.n m es alón  fr aileron  en wing  
157 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aletejar terme pral.v intr es aletear  fr battre des ailes  en flutter, to  
158 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alfals deshidratat terme pral.n m es alfalfa deshidratada  fr luzerne déshydratée  en alfalfa meal dehydrated  
159 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca àlgia terme pral.n f es algia  fr algie  en algia  
160 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca àlgid -a terme pral.adj es álgido  fr algide  en algid  
161 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca algidesa terme pral.n f ca algiditat sin. compl.n f es algidez  fr algidité  en algidity  
162 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca algues terme pral.n f pl es algas  fr algues  en seaweed  
163 veterinària i ramaderia > bromatologia ca aliment terme pral.n m es alimento  fr aliment  fr nourriture  en food  
164 veterinària i ramaderia > bromatologia ca plat cuinat terme pral.n m ca aliment cuinat sin. compl.n m es alimento cocinado  es plato cocinado  fr aliment prêt-à-servir  fr plat cuisiné  en convenience food  
165 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aliment humit terme pral.n m es alimento húmedo  fr aliment humide  en wet feed  
166 veterinària i ramaderia > bromatologia ca aliment de risc terme pral.n m ca aliment potencialment perillós terme pral.n m es alimento de riesgo  es alimento potencialmente peligroso  fr produit à risque élevé  en high risk food  en high risk product  
167 veterinària i ramaderia > bromatologia ca plat precuinat terme pral.n m ca aliment precuinat sin. compl.n m es alimento precocinado  es plato precocinado  fr plat précuisiné  en precooked dish  
168 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació terme pral.n f es alimentación  fr alimentation  en feeding  
169 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació terme pral.n f es alimentación  fr alimentation  en feeding  
170 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació ad libitum [ad libitum: la] terme pral.n f es alimentación a discreción  es alimentación ad libitum  fr alimentation ad libitum  fr alimentation libre  en ad-lib feed  
171 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca alimentació proovulatòria terme pral.n f es flushing  fr flushing  fr suralimentation présaillie  en nutritional flushing  
172 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca alimentació racionada terme pral.n f es alimentación racionada  fr alimentation rationnée  en feed intake restriction  
173 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alimentador terme pral.n m es alimentador  fr cage nourrisseur  en feeder  
174 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alimentador terme pral.n m es alimentador  fr nourrisseur  en feeder  
175 veterinària i ramaderia > bromatologia ca alimentari -ària terme pral.adj es alimentario  fr alimentaire  en alimentary  
176 veterinària i ramaderia > bromatologia ca alimentós -osa terme pral.adj es alimenticio  es alimentoso  fr nourrissant  en nourishing  en nutritious  
177 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aliret terme pral.n m es relincho  
178 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: treball i carn ca alistana sanabresa terme pral. es alistana-sanabresa  fr alistana-sanabresa  en alistana sanabresa  
179 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca al·lel terme pral.n m es alelo  fr allèle  en allele  
180 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  
181 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lèrgia alimentària terme pral.n f es alergia alimentaria  fr allergie alimentaire  en food allergy  
182 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lèrgia medicamentosa terme pral.n f es alergia medicamentosa  fr allergie médicamenteuse  en drug allergy  
183 veterinària i ramaderia > immunologia ca al·lergogen terme pral.n m es alérgeno  es alergógeno  fr allergène  en allergen  
184 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alletar terme pral.v tr ca lactar sin. compl.v tr es amamantar  es lactar  fr allaiter  en lactate, to  en nurse, to  en suckle, to  
185 veterinària i ramaderia > ramaderia ca allocar-se terme pral.v intr pron es aclocar  es enclocar  es encloquecer  es encluecar  fr couver  en sit, to  
186 veterinària i ramaderia > clínica ca al·loempelt terme pral.n m ca homoempelt terme pral.n m es aloinjerto  es homoinjerto  fr allogreffe  fr homogreffe  en allograft  en homograft  
187 veterinària i ramaderia > etnologia ca al·loidisme terme pral.n m es aloidismo  fr alloïdisme  en alloidism  
188 veterinària i ramaderia > clínica ca al·lopatia terme pral.n f es alopatía  fr allopathie  en allopathy  
189 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca al·lorítmia terme pral.n f es alorritmia  fr allorythmie  en allorrythmia  
190 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca allunat -ada terme pral.adj es alunado  fr aluné  en white spotted  
191 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca alopècia terme pral.n f es alopecia  fr alopécie  en alopecia  
192 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Alphaherpesviridae terme pral.
193 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Alphavirus terme pral.
194 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: llet ca alpina terme pral. es alpina  fr alpine  en Alpine  
195 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca alsaciana terme pral. es alsaciana  fr Alsace  en Alsace  
196 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca alteració terme pral.n f es alteración  fr altération  en alteration  
197 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amargenar terme pral.v tr
198 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amarrir terme pral.v tr es amorecer  fr lutter  en tup, to  
199 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca amastigot terme pral.n m es amastigote  fr amastigote  en amastigote  
200 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca amaurosi terme pral.n f es amaurosis  fr amaurose  en amaurosis  
201 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amblar terme pral.v intr es amblar  fr ambler  en amble, to  
202 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Amblyomma terme pral.
203 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ameba terme pral.n f es ameba  fr amibe  en ameba  
204 veterinària i ramaderia > ramaderia ca àmec terme pral.n m es ámago  
205 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca americà de pèl curt terme pral. es americano de pelo corto  fr américan shorthair  en American Shorthair  
206 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca amfotonia terme pral.n f es anfotonía  fr amphotonie  en amphotony  
207 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca amidostomosi terme pral.n f es amidostomosis  fr amidostomose  en amidostomosis  
208 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Amidostomum terme pral.
209 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amiloide terme pral.n m es amiloide  fr amyloïde  en amyloid  
210 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amiloïdosi terme pral.n f es amiloidosis  fr amyloïdose  en amyloidosis  
211 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aminoàcid terme pral.n m es aminoácido  fr acide aminé  en amino acid  
212 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aminoàcid essencial terme pral.n m es aminoácido esencial  fr acide aminé essentiel  en essential amino acid  
213 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca aminoàcid limitant terme pral.n m es aminoácido limitante  fr acide aminé limitant  en limiting amino acid  
214 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amioplàsia terme pral.n f es amioplasia  fr amyoplasie  en amyoplasia  
215 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca amiostàsia terme pral.n f es amiostasia  fr amyostasie  en amyostasia  
216 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca miastènia terme pral.n f ca amiostènia sin. compl.n f es amiostenia  es miastenia  fr amyosthénie  fr myasthénie  en amyosthenia  en myasthenia  
217 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca amiotròfia terme pral.n f es amiotrofia  fr amyotrophie  en amyotrophy  
218 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Amoebotaenia terme pral.
219 veterinària i ramaderia > clínica ca amputació terme pral.n f es amputación  fr amputation  en amputation  
220 veterinària i ramaderia > ramaderia ca amuntanyar terme pral.v tr
221 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anàbasi terme pral.n f es anábasis  fr anabase  en anabasis  
222 veterinària i ramaderia > clínica ca anabolitzant terme pral.n m es anabolizante  fr anabolisant  en anabolic  
223 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anadura terme pral.n f es andadura  fr allure  en gait [US]  en pace  
224 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca anaerobi facultatiu terme pral.n m es anaerobio facultativo  fr anaérobie facultatif  en facultative anaerobe  
225 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca anaerobi estricte terme pral.n m ca anaerobi obligat terme pral.n m es anaerobio obligado  fr anaérobie obligatoire  fr anaérobie strict  en obligate anaerobe  en strict anaerobe  
226 veterinària i ramaderia > immunologia ca anafilaxi terme pral.n f es anafilaxis  fr anaphylaxie  en anaphylaxis  
227 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anagènesi terme pral.n f es anagénesis  fr anagenèse  en anagenesis  
228 veterinària i ramaderia > clínica ca analèptic terme pral.n m es analéptico  fr analeptique  en analeptic  
229 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anàlgia terme pral.n f ca analgèsia sin. compl.n f es analgesia  es analgia  fr analgésie  fr analgie  en analgesia  en analgia  
230 veterinària i ramaderia > clínica ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m es analgésico  es antálgico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en antalgic  
231 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca anàlisi aproximada terme pral.n f ca anàlisi de Weende sin. compl.n f es análisis aproximado  es análisis de Weende  fr analyse de Weende  fr analyse grossière  en proximate analysis  en Weende analysis  
232 veterinària i ramaderia > clínica ca anàlisi clínica terme pral.n f es análisis clínico  fr analyse clinique  en clinical analysis  
233 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca anàlisi contradictòria terme pral.n f es análisis contradictorio  fr analyse contradictoire  fr analyse d'arbitrage  en arbitration analysis  
234 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca anàlisi de Van Soest terme pral.n f es análisis de Van Soest  fr analyse de Van Soest  en Van Soest analysis  
235 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca anàlisi diriment terme pral.n f es análisis dirimente  fr analyse dirimante  
236 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca anàlisi inicial terme pral.n f es análisis inicial  fr analyse initiale  
237 veterinària i ramaderia > clínica ca anamnesi terme pral.n f es anamnesia  es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  
238 veterinària i ramaderia > etnologia ca anamorfosi terme pral.n f es anamorfosis  fr anamorphose  en anamorphosis  
239 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anaplàsia terme pral.n f es anaplasia  fr anaplasie  en anaplasia  
240 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Anaplasma terme pral.
241 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca anaplasmosi terme pral.n f es anaplasmosis  fr anaplasmose  en anaplasmosis  en gallsickness  
242 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anasarca terme pral.n f es anasarca  fr anasarque  en anasarca  
243 veterinària i ramaderia > clínica ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  fr anastomose  en anastomosis  en shunt  
244 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anàtids terme pral.n m pl es anátidos  fr anatidés  en Anatidae  
245 veterinària i ramaderia ca anatomia terme pral.n f es anatomía  fr anatomie  en anatomy  
246 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anatomia patològica terme pral.n f es anatomía patológica  fr anatomie pathologique  en morbid anatomy  en pathological anatomy  
247 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca anca terme pral.n f es anca  fr hanche  en haunch  
248 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ancilòstom terme pral.n m ca anquilòstom sin. compl.n m es ancilostoma  fr ankylostome  en ancylostome  en ankylostome  en hookworm  
249 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca Ancona terme pral. es Ancona  fr Ancona  en Ancona  
250 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ancylostoma terme pral.
251 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ancylostomatoidea terme pral.
252 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca andalús terme pral. es andaluz  fr andalou  en Andalusian  
253 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca andalusa terme pral. es andaluza  fr andalouse  en Andalusian  
254 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca androgen terme pral.n m es andrógeno  fr androgène  en androgen  
255 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ànec terme pral.n m ca tiró sin. compl.n m es pato  fr canard  en duck  
256 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ànega terme pral.n f ca àneda sin. compl.n f ca ànnera sin. compl.n f ca tirona sin. compl.n f es pata  fr cane  en drake  
257 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anedó terme pral.n m ca aneguet sin. compl.n m es anadino  es patito  fr caneton  en duckling  
258 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca anell ocular terme pral.n m es anillo ocular  fr anneau oculaire  en eye ring  
259 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca anella tarsiana terme pral.n f es anillo tarsiano  fr anneau tarsien  
260 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anellar terme pral.v tr es anillar  fr boucler  en ring, to  
261 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca anellament terme pral.n m ca anellatge terme pral.n m es anillado  es anillamiento  fr baguage  en ringing  
262 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia terme pral.n f es anemia  fr anémie  en anaemia [GB]  en anemia [US]  
263 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia aplàstica terme pral.n f es anemia aplásica  fr anémie aplastique  en aplastic anaemia  
264 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia aregenerativa terme pral.n f es anemia arregenerativa  fr anémie arégénérative  en aregenerative anemia  en nonregenerative anaemia  en unresponsive anaemia  
265 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hemolítica terme pral.n f es anemia hemolítica  fr anémie hémolytique  en hemolytic anaemia  
266 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hemolítica autoimmunitària terme pral.n f es anemia hemolítica autoinmune  fr anémie hémolytique autoimmune  en autoimmune hemolytic anaemia  
267 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hemorràgica terme pral.n f es anemia hemorrágica  fr anémie hémorrhagique  en haemorrhagic anaemia  
268 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia hipoplàstica terme pral.n f es anemia hipoplásica  fr anémie hypoplastique  en hypoplastic anaemia  
269 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca anèmia infecciosa equina terme pral.n f es anemia infecciosa equina  fr anémie infectieuse des équidés  en equine infectious anaemia  en swamp fever  
270 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia mielopàtica terme pral.n f ca anèmia mieloptísica terme pral.n f es anemia mielopática  es anemia mieloptísica  fr anémie miélopathique  en myelopathic anaemia  en myelophthisic anaemia  
271 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia per dèficit terme pral.n f ca anèmia nutritiva sin. compl.n f es anemia carencial  es anemia nutricional  fr anémie carentielle  fr anémie nutritionnelle  en nutritional anaemia  
272 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia ferropènica terme pral.n f ca anèmia per dèficit de ferro sin. compl.n f es anemia ferropénica  es anemia por carencia de hierro  es anemia sideropénica  fr anémie ferriprive  fr anémie sidéropénique  en hypoferric anaemia  en iron-deficiency anaemia  
273 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anèmia regenerativa terme pral.n f es anemia regenerativa  fr anémie régénérative  en regenerative anaemia  en responsive anaemia  
274 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anencefàlia terme pral.n f es anencefalia  fr anencéphalie  en anencephalia  en anencephaly  
275 veterinària i ramaderia > immunologia ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  
276 veterinària i ramaderia > clínica ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia [GB]  en anesthesia [US]  
277 veterinària i ramaderia > clínica ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia [GB]  en anesthesia [US]  
278 veterinària i ramaderia > clínica ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  fr anesthésique  en anesthetic  
279 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca anestre terme pral.n m es anestro  fr anoestrus  en anestrus  en anoestrus  
280 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca aneuploïdia terme pral.n f es aneuploidia  fr aneuploïdie  en aneuploidy  
281 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca aneurisma terme pral.n m es aneurisma  fr anévrisme  en aneurysm  
282 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca angioestenosi terme pral.n f es angiostenosis  fr angiosténose  en angiostenosis  
283 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca angiogènesi terme pral.n f es angiogénesis  fr angiogenèse  en angiogenesis  
284 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca angiomatosi terme pral.n f es angiomatosis  fr angiomatose  en angiomatosis  
285 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Angiostrongylus terme pral.
286 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca angiotensina terme pral.n f es angiotensina  fr angiotensine  en angiotensin  
287 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca angiotensinogen terme pral.n m es angiotensinógeno  fr angiotensinogène  en angiotensinogen  
288 veterinària i ramaderia > clínica ca angiotrípsia terme pral.n f ca vasotrípsia sin. compl.n f es angiotripsia  es vasotripsia  fr angiotripsie  en angiotripsy  
289 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca angle de la cua terme pral.n m es ángulo de la cola  fr angle de la queue  en angle of the tail  
290 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: llarg ca Angora terme pral. es Angora  fr Angora  en Turkish Angora  
291 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: pelatge ca Angora terme pral. es Angora  fr Angora  en Angora  
292 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca Angora terme pral. es Angora  fr Angora  en Angora  
293 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal d'abastament terme pral.n m ca animal de carn terme pral.n m es animal de abasto  es animal de sacrificio  fr animal de boucherie  en meat animal  
294 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal d'engreix terme pral.n m es animal de engorde  fr animal d'engraissement  en broiler [el pollastre]  en fattening animal  en feedlot animal  
295 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca animal de companyia terme pral.n m es animal de compañía  fr animal de compagnie  en pet  
296 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de llana terme pral.n m ca bitè terme pral.n m es animal de lana  fr animal à laine  
297 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de llet terme pral.n m es animal de leche  fr animal à lait  en dairy animal  
298 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de pastura terme pral.n m es animal de pasto  fr animal de pâturage  en grassland animal  en grazing animal  
299 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de pèl terme pral.n m es animal de pelo  fr animal à poil  en hair animal  
300 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de peu forcat terme pral.n m es animal de pata hendida  es animal de pezuña hendida  fr animal à pied fourchu  fr animal à sabot fendu  en cloven-footed animal  en cloven-hoofed animal  
301 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de peu rodó terme pral.n m es animal solípedo  fr animal à sabot rond  en solid-hoofed animal  
302 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de ploma terme pral.n f es animal de pluma  fr animal à plume  
303 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de sella terme pral.n m ca cavalcadura sin. compl.n f ca muntura sin. compl.n f es animal de silla  es cabalgadura  es montura  fr animal de selle  fr monture  en riding animal  
304 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de tir terme pral.n m es animal de tiro  fr animal de trait  en draught animal  
305 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de transició terme pral.n m ca animal de deslletament sin. compl.n m es animal de transición  fr animal de transition  en transition animal  
306 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal domèstic terme pral.n m es animal doméstico  fr animal domestique  en domestic animal  
307 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca animal sospitós terme pral.n m es animal sospechoso  fr animal douteux  
308 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anisocòria terme pral.n f es anisocoria  fr anisocorie  en anisocoria  
309 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anisosfígmia terme pral.n f es anisosfigmia  fr anisosphygmie  en anisosphygmia  
310 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anodínia terme pral.n f es anodinia  fr anodynie  en anodynia  
311 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anoll terme pral.n m es añojo  en yearling  
312 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anomalia terme pral.n f es anomalía  fr anomalie  en anomaly  
313 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Anopheles terme pral.
314 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca anoplocefalidosi terme pral.n f es anoplocefalidosis  fr anoplocephalidose  en anoplocephalidosis  
315 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Anoplocephala terme pral.
316 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Anoplura terme pral.
317 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca anoplurosi terme pral.n f es anoplurosis  fr anoplourose  en anoplurosis  
318 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  fr anosmie  en anosmia  
319 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca anovulació terme pral.n f es anovulación  fr anovulation  en anovulation  
320 veterinària i ramaderia > clínica ca anovulatori terme pral.n m ca antiovulatori sin. compl.n m es anovulatorio  fr anovulatoire  en oral contraceptive  en ovulation suppresor  
321 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anòxia terme pral.n f es anoxia  fr anoxie  en anoxia  
322 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anquejar terme pral.v intr es anquear  fr hancher  
323 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ancilostomatidosi terme pral.n f ca anquilostomatidosi sin. compl.n f es ancilostomatidosis  fr ancylostomatidose  en ancylostomatidosis  
324 veterinària i ramaderia > ramaderia ca anseriformes terme pral.n m pl es anseriformes  fr ansériformes  en Anseriformes  
325 veterinària i ramaderia > etologia ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  fr anxiété  en anxiety  
326 veterinària i ramaderia > etologia ca ansietat per separació terme pral.n f es ansiedad por separación  fr angoisse de séparation  en separation anxiety  
327 veterinària i ramaderia > clínica ca antagonista terme pral.n m es antagonista  fr antagoniste  en antagonist  
328 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anteflexió terme pral.n f es anteflexión  fr antéflexion  en anteflexion  
329 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca anteversió terme pral.n f es anteversión  fr antéversion  en anteversion  
330 veterinària i ramaderia > clínica ca antiàcid terme pral.n m es antiácido  fr antiacide  en antiacid  
331 veterinària i ramaderia > bromatologia ca antiaglomerant terme pral.n m es antiaglomerante  fr antiagglomérant  fr antimottant  en anticaking agent  
332 veterinària i ramaderia > clínica ca antial·lèrgic terme pral.n m es antialérgico  fr anallergique  fr antiallergique  en antiallergic  
333 veterinària i ramaderia > clínica ca antianèmic terme pral.n m es antianémico  fr antianémique  en antianemic  
334 veterinària i ramaderia > clínica ca antiarítmic terme pral.n m es antiarrítmico  fr antiarhythmique  fr antiarythmisant  en antiarrhythmic  
335 veterinària i ramaderia > clínica ca antiasmàtic terme pral.n m es antiasmático  fr antiasthmatique  en antasthmatic  
336 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca antibiosuplementació terme pral.n f es antibiosuplementación  fr antibiosupplémentation  en antibiotic supplementation  
337 veterinària i ramaderia > clínica ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  
338 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca antic pastor anglès terme pral. ca bobtail sin. compl. es antiguo pastor inglés  es bobtail  fr berger anglais ancestral  fr bobtail  en bobtail  en Old English Sheepdog  
339 veterinària i ramaderia > clínica ca anticancerós terme pral.n m ca antineoplàstic sin. compl.n m es anticanceroso  fr anticancéreux  fr antinéoplastique  en anticancer drug  en antineoplastic  en antitumoral  
340 veterinària i ramaderia > clínica ca anticoagulant terme pral.n m es anticoagulante  fr anticoagulant  en anticoagulant  
341 veterinària i ramaderia > clínica ca anticolinèrgic terme pral.n m ca parasimpaticolític sin. compl.n m es anticolinérgico  es parasimpaticolítico  fr anticholinergique  fr parasympathicolytique  en anticholinergic  en parasympatholytic  
342 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca contracepció terme pral.n f ca anticoncepció sin. compl.n f es anticoncepción  es contracepción  es contraconcepción  fr contraception  en contraception  
343 veterinària i ramaderia > clínica ca anticonvulsiu terme pral.n m es anticonvulsivo  fr anticonvulsif  en anticonvulsant  en anticonvulsive  
344 veterinària i ramaderia > immunologia ca anticòs terme pral.n m es anticuerpo  fr anticorps  en antibody  
345 veterinària i ramaderia > immunologia ca anticòs monoclonal terme pral.n m es anticuerpo monoclonal  fr anticorps monoclonal  en monoclonal antibody  
346 veterinària i ramaderia > immunologia ca anticòs policlonal terme pral.n m es anticuerpo policlonal  fr anticorps polyclonal  en polyclonal antibody  
347 veterinària i ramaderia > clínica ca antidepressiu terme pral.n m es antidepresivo  fr antidépresseur  fr antidépressif  en antidepressant  
348 veterinària i ramaderia > clínica ca antidiarreic terme pral.n m es antidiarreico  fr antidiarrheique  en antidiarrheal  en antidiarrheic  
349 veterinària i ramaderia > clínica ca antidiürètic terme pral.n m es antidiurético  fr antidiurétique  en antidiuretic  
350 veterinària i ramaderia > clínica ca antiepilèptic terme pral.n m es antiepiléptico  fr antiépileptique  en antiepileptic  
351 veterinària i ramaderia > bromatologia ca antiescumejant terme pral.n m es antiespumante  fr antimoussant  fr antimousse  en antifoaming agent  en defoamer  en defoaming agent  
352 veterinària i ramaderia > clínica ca antiespasmòdic terme pral.n m ca espasmolític sin. compl.n m es antiespasmódico  es espasmolítico  fr antispasmodique  fr spasmolytique  en antispasmodic  en spasmolytic  
353 veterinària i ramaderia > clínica ca antiestrogen terme pral.n m es antiestrógeno  fr antiestrogène  en antiestrogen  
354 veterinària i ramaderia > clínica ca antifibril·lant terme pral.n m es antifibrilante  fr antifibrillant  en antifibrillant  
355 veterinària i ramaderia > clínica ca antiinflamatori terme pral.n m ca antiflogístic sin. compl.n m es antiflogístico  es antiinflamatorio  fr antiinlammatoire  fr antiphlogistique  en anti-inflammatory  en antiphlogistic  
356 veterinària i ramaderia > immunologia ca antigen terme pral.n m es antígeno  fr antigène  en antigen  
357 veterinària i ramaderia > immunologia ca antigen d'histocompatibilitat terme pral.n m es antígeno de histocompatibilidad  es antígeno de trasplante  fr antigène d'histocompatibilité  fr antigène de transplantation  en histocompatibility antigen  en transplantation antigen  
358 veterinària i ramaderia > clínica ca antihelmíntic terme pral.n m ca vermífug terme pral.n m es antihelmíntico  es vermífugo  fr antihelmintique  fr vermifuge  en anthelmintic  en antihelmintic  en vermifuge  en wormer  
359 veterinària i ramaderia > clínica ca antihipertensiu terme pral.n m es antihipertensivo  fr antihypertensif  en antihypertensive  
360 veterinària i ramaderia > clínica ca antihipotensiu terme pral.n m es antihipotensivo  fr antihypotensif  en antihypotensive  
361 veterinària i ramaderia > clínica ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamínico  fr antihistaminique  en antihistamine  en antihistaminic  
362 veterinària i ramaderia > clínica ca antiinfecciós terme pral.n m es antiinfeccioso  fr antiinfectieux  en anti-infective  
363 veterinària i ramaderia > clínica ca hipolipemiant terme pral.n m ca antilipèmic sin. compl.n m es hipolipidémico  fr hypolipémiant  fr hypopemiant  en hypolipidaemic  
364 veterinària i ramaderia > clínica ca antifúngic terme pral.n m ca antimicòtic sin. compl.n m ca fungicida sin. compl.n m es antifúngico  es antimicótico  es fungicida  fr antifongique  fr antimycotique  en antifungal  en antimycotic  en fungicide  
365 veterinària i ramaderia > clínica ca antimicrobià terme pral.n m es antimicróbico  fr antimicrobien  en antimicrobial  
366 veterinària i ramaderia > clínica ca antimitòtic terme pral.n m es antimitótico  fr antimitotique  en antimitotic  
367 veterinària i ramaderia > clínica ca antioxidant terme pral.n m es antioxidante  fr antioxydant  en antioxidant  
368 veterinària i ramaderia > bromatologia ca antioxidant terme pral.n m es antioxidante  fr antioxydant  fr antioxygène  en antioxidant  
369 veterinària i ramaderia > clínica ca antiparasitari terme pral.n m es antiparasitario  fr antiparasitaire  en antiparasitic  
370 veterinària i ramaderia > clínica ca antipirètic terme pral.n m ca antitèrmic sin. compl.n m ca febrífug sin. compl.n m es antipirético  es febrífugo  fr antipyrétique  fr fébrifuge  en antipyretic  en febrifuge  
371 veterinària i ramaderia > clínica ca antiprotozoari terme pral.n m es antiprotozoario  fr antiprotozoaire  en antiprotozoal  
372 veterinària i ramaderia > clínica ca antiprotrombina terme pral.n f es antiprotrombina  fr antiprothrombine  en antiprothrombin  
373 veterinària i ramaderia > clínica ca antipsòric terme pral.n m es antipsórico  fr antipsorique  en antipsoric  
374 veterinària i ramaderia > clínica ca antiràbic terme pral.n m es antirrábico  fr antirabique  en antirabic  
375 veterinària i ramaderia > clínica ca antisèptic terme pral.n m es antiséptico  fr antiséptique  en antiseptic  
376 veterinària i ramaderia > clínica ca antitetànic terme pral.n m es antitetánico  fr antitétanique  en antitetanic  
377 veterinària i ramaderia > clínica ca antitiroïdal terme pral.n m es antitiroideo  fr antithyroïdien  en antithyroid  
378 veterinària i ramaderia > immunologia ca antitoxina terme pral.n f es antitoxina  fr antitoxine  en antitoxin  
379 veterinària i ramaderia > clínica ca antitussigen terme pral.n m ca bèquic sin. compl.n m es antitusígeno  es béquico  fr antitussif  fr béchique  en antitussive  en bechic  
380 veterinària i ramaderia > clínica ca antivíric terme pral.n m es antivírico  fr antiviral  en antiviral  
381 veterinària i ramaderia > clínica ca antivitamina terme pral.n f es antivitamina  fr antivitamine  en antivitamin  
382 veterinària i ramaderia > clínica ca antivomitiu terme pral.n m ca antiemètic sin. compl.n m es antiemético  fr antiémétique  en antiemetic  
383 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca antracosi terme pral.n f es antracosis  fr anthracose  en anthracosis  
384 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca carboncle bacteridià terme pral.n m ca àntrax sin. compl.n m es ántrax  es carbunco bacteridiano  fr charbon bactéridien  fr fièvre charbonneuse  en anthrax  en splenic fever  
385 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca anus terme pral.n m es ano  fr anus  en anus  
386 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca anus terme pral.n m es ano  fr anus  en anus  
387 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apallar terme pral.v tr es dar paja  fr affourager  en fodder, to  
388 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca aparellament terme pral.n m es apareamiento  fr appareillement  en mating  
389 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca apedaçat -ada terme pral.adj es remendado  fr rapiecé  en patchy  
390 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca apetència terme pral.n f es apetencia  fr appétence  en appetence  
391 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Aphthovirus terme pral.
392 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apiari terme pral.n m es apiario  fr apier  en apiary  
393 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Apicomplexa terme pral.
394 veterinària i ramaderia > ramaderia ca àpids terme pral.n m pl es ápidos  fr apidés  en Apidae  
395 veterinària i ramaderia > ramaderia ca apífug terme pral.n m es apífugo  fr apifuge  en bee repellent  
396 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca aplàsia terme pral.n f es aplasia  fr aplasie  en aplasia  
397 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca aplicació terme pral.n f es aplique  
398 veterinària i ramaderia > morfologia ca aploms terme pral.n m pl es aplomos  fr aplombs  en plumb  
399 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca apoplexia terme pral.n f es apoplejía  fr apoplexie  en apoplexy  
400 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca apoptosi terme pral.n f es apoptosis  fr apoptose  en apoptosis  
401 veterinària i ramaderia > clínica ca apòsit terme pral.n m es apósito  fr pansement  en dressing  
402 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca abscés terme pral.n m ca apostema terme pral.n m es absceso  es apostema  fr abcès  fr apostème  en abscess  en apostasis  
403 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca supuració terme pral.n f ca apostemació sin. compl.n f es apostemación  es supuración  fr suppuration  en suppuration  
404 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca appaloosa terme pral. es appaloosa  fr appaloosa  en Appaloosa  
405 veterinària i ramaderia > bromatologia ca anàlisi de perills i punts de control crític terme pral.n f ca APPCC siglan f es análisis de peligros y puntos de control crítico  es APPCC  fr analyse des dangers et de maîtrise des points critiques  fr HACCP  en hazard analysis critical control points  en HACCP  
406 veterinària i ramaderia > bromatologia ca appertització terme pral.n f es appertización  fr appertisation  en appertisation  en appertization  
407 veterinària i ramaderia > etologia ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  fr apprentissage  en learning  
408 veterinària i ramaderia > etnologia ca aptitud terme pral.n f es aptitud  fr aptitude  en fitness  
409 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca àrab terme pral. es árabe  fr arabe  en Arab  
410 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Arachnida terme pral.
411 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca aràcnid terme pral.n m es arácnido  fr arachnide  en arachnid  
412 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca arbrer terme pral.n m es herbero  
413 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Arcanobacterium terme pral.
414 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca ardenès terme pral. es ardenés  fr ardennais  en Ardennes  
415 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca areflèxia terme pral.n f es arreflexia  fr arefléxie  en arreflexia  
416 veterinària i ramaderia > clínica ca areòla terme pral.n f es areola  es aréola  fr aréole  en areola  
417 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca arester terme pral.n m es boquera  fr perlèche  en perleche  
418 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Argas terme pral.
419 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Argasidae terme pral.
420 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca argasidosi terme pral.n f es argasidosis  fr argasidose  en argasidosis  
421 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca argentat -ada terme pral.adj ca platejat -ada terme pral.adj es plateado  fr argenté  en silver  
422 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca argentat alemany terme pral. es plateado alemán  fr argenté allemand  en Silver German  
423 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca argentat anglès terme pral. es plateado inglés  fr argenté anglais  en Silver English  
424 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca argentat belga terme pral. es plateado belga  fr argenté belge  en Silver Belgium  
425 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca argentat de Xampanya terme pral. es plateado de Champagne  fr argenté de Champagne  en Argenté de Champagne  
426 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca arinencefàlia terme pral.n f es arrinencefalia  fr arhinencéphalie  en arhinencephaly  
427 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca arlequí terme pral.adj es arlequín  fr arlequin  en harlequin  
428 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arment terme pral.n m es manada  fr manade  fr troupeau  en herd  
429 veterinària i ramaderia > ramaderia ca armenter | armentera terme pral.n m, f es manadero  
430 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca armentera terme pral.n f es pastizal  
431 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN siglan m ca RNA siglan m es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  fr acide ribonucléique  fr ARN  fr RNA  en ribonucleic acid  en RNA  en RNA  
432 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arnès terme pral.n m es arnés  fr harnais  en harness  
433 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arnès marcador terme pral.n m es arnés marcador  fr harnais marqueur  
434 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca arpa terme pral.n f es zarpa  fr griffe  en paw  
435 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca arrel de mandioca terme pral.n f es raíz de mandioca  fr racine de manioc  en casava root  en cassava root  en mandioc root  en mandioca root  en manioc root  en manioca root  
436 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca arrel de nap terme pral.n f es raíz de nabo  fr racine de navet  en turnip root  
437 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca arrel de bleda-rave terme pral.n f ca arrel de remolatxa sin. compl.n f es raíz de remolacha  fr racine de betterave  en beet  en beetroot [GB]  
438 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arremolinar terme pral.v tr es reunir  fr rassembler  
439 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arremolinar-se terme pral.v intr pron es acarrarse  fr s'attrouper  
440 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca arrissada del Danubi terme pral. ca Sebastòpol sin. compl. es Astrakhan  es rizada del Danubio  es Sebastopol  fr frisée du Danube  en Sebastopol  
441 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca arrítmia terme pral.n f es arritmia  fr arythmie  en arrythmia  
442 veterinària i ramaderia > etologia ca arrufada de llavi terme pral.n f ca reflex de Flehmen terme pral.n m es flehmen  es reflejo de flehmen  es reflejo del labio curvo  fr flehmen  en flehmen  en lip-curl  
443 veterinària i ramaderia > ramaderia ca arruixar terme pral.v tr es oxear  fr effaroucher  en drive away, to  en frighten away, to  
444 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca arterioesclerosi terme pral.n f es arteriosclerosis  fr artériosclérose  en arteriosclerosis  
445 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca arteritis vírica equina terme pral.n f es arteritis viral equina  fr artérite virale équine  en equine viral arteritis  
446 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Arteriviridae terme pral.
447 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Arterivirus terme pral.
448 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Arthropoda terme pral.
449 veterinària i ramaderia > ramaderia ca artiodàctils terme pral.n m pl es artiodáctilos  fr artiodactyles  en Artiodactyla  
450 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca artritis sèptica terme pral.n f ca artritis infecciosa sin. compl.n f es artritis infecciosa  es artritis séptica  fr arthrite infectieuse  fr arthrite septique  en infectious arthritis  en septic arthritis  
451 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca artritis/encefalitis caprina terme pral.n f es artritis/encefalitis caprina  fr arthrite/encéphalite caprine  en caprine arthritis/encephalitis  
452 veterinària i ramaderia > clínica ca artròdesi terme pral.n f es artrodesis  fr arthrodèse  en arthrodesis  
453 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca artròpode terme pral.n m es artrópodo  fr arthropode  en arthropod  
454 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca artrosi terme pral.n f es artrosis  fr arthrose  en arthrosis  
455 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ascàride terme pral.n f es ascáride  es áscaris  fr ascaride  fr ascaris  en ascarid  
456 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascaridia terme pral.
457 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascaridida terme pral.
458 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascarididae terme pral.
459 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ascarididosi terme pral.n f es ascarididosis  fr ascarididose  en ascarididosis  
460 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ascaridiosi terme pral.n f es ascaridiosis  fr ascaridiose  en ascaridiosis  
461 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ascariosi terme pral.n f es ascariosis  fr ascariose  en ascariosis  
462 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascaris terme pral.
463 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ascarops terme pral.
464 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca ascendència terme pral.n f es ascendencia  fr ascendance  en ancestry  
465 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca cria enguixada terme pral.n f ca ascosferosi sin. compl.n f es ascosferosis  es cría encalada  es cría enyesada  fr couvain calcifié  fr couvain plâtré  en chalk brood  
466 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Ascosphaera terme pral.
467 veterinària i ramaderia > malalties ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  fr asepsie  en asepsis  
468 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  fr asepsie  en asepsis  en aseptic technique  
469 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asfígmia terme pral.n f es asfigmia  fr asphygmie  en asphygmia  
470 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asfíxia terme pral.n f es asfixia  fr asphyxie  en asphyxia  
471 veterinària i ramaderia > ramaderia ca asiní -ina terme pral.adj es asnino  fr asinien  en asinine  
472 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asístole terme pral.n f es asistolia  es asistolismo  fr asystole  en asystole  
473 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asistòlia terme pral.n f es asistolia  fr asystolie  en asystolia  
474 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca asma terme pral.n f es asma  fr asthme  en asthma  
475 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca aspergil·losi terme pral.n f es aspergilosis  fr aspergillose  en aspergillosis  
476 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Aspergillus terme pral.
477 veterinària i ramaderia > clínica ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  en aspiration  en suction  
478 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aspirador d'ous terme pral.n m es elevador de huevos por vacío  fr souleveur d'oeufs à vide  en vaccum egg lifter  
479 veterinària i ramaderia > ramaderia ca renill terme pral.n m ca aïnada sin. compl.n f ca assaïnet sin. compl.n m ca eguí sin. compl.n m es relinchido  es relincho  fr hennissement  en neigh  en whicker  en whinny  
480 veterinària i ramaderia > bromatologia ca assecatge terme pral.n m es secado  fr séchage  en drying  
481 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca astènia terme pral.n f es astenia  fr asthénie  en asthenia  
482 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Astigmata terme pral.
483 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca astrocitoma terme pral.n m es astrocitoma  fr astrocytome  en astrocytoma  
484 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca asturcó terme pral. es asturcón  fr asturçon  en Asturcon  
485 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn, llet i treball ca asturiana de la muntanya terme pral. es asturiana de la montaña  es asturiana oriental  fr asturien de montagne  en Asturian Mountain  
486 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn, llet i treball ca asturiana de les valls terme pral. es asturiana de los valles  es casina  fr asturien des vallées  en Asturian Valley  
487 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atac terme pral.n m es ataque  fr attaque  en attack  
488 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca ataronjat -ada terme pral.adj es anaranjado  fr orangé  en orange-coloured  
489 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atàxia terme pral.n f es ataxia  fr ataxie  en ataxia  
490 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atelèctasi terme pral.n f es atelectasia  fr atélectasie  en atelectasis  
491 veterinària i ramaderia > immunologia ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr atténuation  en attenuation  
492 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atèrmic -a terme pral.adj es atérmico  fr athermique  en athermic  
493 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ateroma terme pral.n m es ateroma  fr athérome  en atheroma  
494 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atonia terme pral.n f es atonía  fr atonie  en atony  
495 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca atonia terme pral.n f es atonía  fr atonie  en atony  
496 veterinària i ramaderia > immunologia ca atòpia terme pral.n f es atopía  fr atopie  en atopy  
497 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca atrèsia terme pral.n f es atresia  fr atrésie  en atresia  
498 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca atròfia terme pral.n f es atrofia  fr atrophie  en atrophia  en atrophy  
499 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca atruitat -ada terme pral.adj es atruchado  fr truitée  en strawberry mark  en trouted [gossos]  
500 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca aturada cardíaca terme pral.n f es paro cardíaco  fr arrêt cardiaque  en cardiac arrest  
501 veterinària i ramaderia > ramaderia ca atzembler | atzemblera terme pral.n m, f es acemilero  
502 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ocells terme pral.n m pl ca aus sin. compl.n f pl es aves  fr oiseaux  en Aves  
503 veterinària i ramaderia > clínica ca auscultació terme pral.n f es auscultación  fr auscultation  en auscultation  
504 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca australorp terme pral. es australorp  fr australorp  en Australorp  
505 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoal·lèrgia terme pral.n f es autoalergia  fr autoallergie  en autoallergy  
506 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoanticòs terme pral.n m es autoanticuerpo  fr autoanticorps  en autoantibody  
507 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoantigen terme pral.n m es autoantígeno  fr autoantigène  en autoantigen  
508 veterinària i ramaderia > bromatologia ca autocontrol terme pral.n m es autocontrol  fr autocontrôle  en self-control  
509 veterinària i ramaderia > clínica ca autoempelt terme pral.n m es autoinjerto  fr autoggreffe  en autograft  
510 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca autofàgia terme pral.n f es autofagia  fr autophagie  en autophagy  
511 veterinària i ramaderia > immunologia ca autoimmunitat terme pral.n f es autoinmunidad  fr autoimmunité  en autoimmunity  
512 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca autoinfecció terme pral.n f es autoinfección  fr autoinfection  en autoinfection  
513 veterinària i ramaderia > etologia ca autolesió terme pral.n f ca automutilació sin. compl.n f es autolesión  es automutilación  fr automutilation  en self-mutilation  
514 veterinària i ramaderia > ramaderia ca autosexatge terme pral.n m es autosexaje  fr autosexage  en autosexing  
515 veterinària i ramaderia > immunologia ca autovacuna terme pral.n f es autovacuna  fr autovaccin  en autovaccine  
516 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca assistent d'inspecció | assistenta d'inspecció terme pral.n m, f ca ajudant d'inspecció | ajudanta d'inspecció sin. compl.n m, f ca auxiliar d'inspecció sin. compl.n m, f es asistente de inspección  es auxiliar de inspección  es ayudante de inspección  fr assistant d'inspection  en veterinary assistant  
517 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca auxiliar de visita d'explotació terme pral.n m, f ca auxiliar pecuari | auxiliar pecuària sin. compl.n m, f es auxiliar pecuario  fr technicien des services veterinaires  
518 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca avantbraç terme pral.n m es antebrazo  fr avant-bras  en forearm  
519 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca avelinyès terme pral. es avelinés  fr avelignais  en Avelignese  
520 veterinària i ramaderia > ramaderia ca averrir terme pral.v tr es cubrir [el cerdo]  fr couvrir [le cochon]  en cover, to [the pig]  
521 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Aviadenovirus terme pral.
522 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engegar terme pral.v tr ca amollar sin. compl.v tr ca aviar sin. compl.v tr es soltar  en turn loose, to  en turn out, to  
523 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Avibirnavirus terme pral.
524 veterinària i ramaderia > ramaderia ca avicultor | avicultora terme pral.n m, f es avicultor  fr aviculteur  en poultry keeper  en poultry manager  en poultryman  
525 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca avilesa terme pral. es avileña  fr avileña  en Avilena  
526 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Avipoxvirus terme pral.
527 veterinària i ramaderia > ramaderia ca aviram terme pral.n m es avería  es averío  es aves de corral  fr volaille  en poultry  
528 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Avitellina terme pral.
529 veterinària i ramaderia > clínica ca avivament terme pral.n m es avivamiento  fr avivement  en avivement  
530 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avortament terme pral.n m es aborto  fr avortement  en abortion  
531 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca clamidiosi ovina terme pral.n f ca avortament enzoòtic de les ovelles sin. compl.n m es aborto enzoótico de las ovejas  es clamidiosis ovina  fr avortement enzootique des brebis  fr chlamydiose ovine  en enzootic abortion of ewes  en ovine chlamydiosis  
532 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avortar terme pral.v intr es abortar  fr avorter  en abort, to  
533 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avortí terme pral.n m es abortón  fr avorton  en stillbirth  
534 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca avulsió terme pral.n f es avulsión  fr avulsion  en avulsion  
535 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llet i llana ca Awassi terme pral. es Awassi  fr Awassi  en Awassi  
536 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > ànecs > aptitud: carn ca Aylesbury terme pral. es Aylesbury  fr Aylesbury  en Aylesbury  
537 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca Ayrshire terme pral. es Ayrshire  fr Ayrshire  en Ayrshire  
538 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca azoospèrmia terme pral.n f es azoospermia  fr azoospermie  en azoospermia  
539 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca azorrea terme pral.n f es azorrea  es azotorrea  fr azotorrhée  en azotorrhea  
540 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Babesia terme pral.
541 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca bacil terme pral.n m es bacilo  fr bacille  en bacillus  en rod  
542 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Bacillus terme pral.
543 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bacivar terme pral.v tr
544 veterinària i ramaderia > ramaderia ca baciver | bacivera terme pral.n m, f es vaciero  
545 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca bacteri terme pral.n m es bacteria  fr bactérie  en bacterium  
546 veterinària i ramaderia > clínica ca bactericida terme pral.n m ca bacteriolític sin. compl.n m es bactericida  es bacteriolítico  fr bactéricide  en bactericidal  en bacteriolytic  
547 veterinària i ramaderia > immunologia ca bacterina terme pral.n f es bacterina  fr bactérine  en bacterin  
548 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca bacteriòfag terme pral.n m ca fag sin. compl.n m es bacteriófago  es fago  fr bactériophage  fr phage  en bacteriophage  en phage  
549 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca bacteriologia terme pral.n f es bacteriología  fr bactériologie  en bacteriology  
550 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca malaltia bacteriana terme pral.n f ca bacteriosi sin. compl.n f es bacteriosis  es enfermedad bacteriana  fr bactériose  fr maladie bactérienne  en bacterial disease  en bacteriosis  
551 veterinària i ramaderia > clínica ca bacteriostàtic terme pral.n m es bacteriostático  fr bactériostatique  en bacteriostatic  
552 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Bacteroides terme pral.
553 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bactofugació terme pral.n f es bactofugación  es bactofugado  fr bactofugation  en bactofugation  
554 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca nariu terme pral.n m ca badiu sin. compl.n m es nariz  es ollar [el caballo]  fr naseau  en nostril  
555 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca bagàs terme pral.n m es bagazo  es gabazo  fr bagasse [de la canya de sucre]  fr drêche  en bagasse  en begass  en begasse  
556 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca bagàs de cervesa terme pral.n m es bagazo de cerveza  fr drêche  en brewer's grains  
557 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bai -a terme pral.adj es bayo  fr bai  en bay  
558 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca balanç energètic terme pral.n m es balance energético  fr bilan énergétique  en energy balance  
559 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca balantidiosi terme pral.n f es balantidiosis  fr balantidiose  en balantidiosis  
560 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Balantidium terme pral.
561 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca banda terme pral.n f es banda  fr bande  en band  
562 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca banya terme pral.n f es asta  es cuerno  fr corne  en horn  
563 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca banyó terme pral.n m ca banyot sin. compl.n m es pitón  fr corne naissante  en budding horn  
564 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca barba terme pral.n f
565 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca barbeta terme pral.n f ca barbó terme pral.n m ca mentó terme pral.n m es barbilla  es mentón  fr menton  en chin  
566 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca barra terme pral.n f es barra  es carrillo  fr joue  en cheek  
567 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barraample -a terme pral.adj es de quijada ancha  
568 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barraprim -a terme pral.adj es de quijada fina  es poco comedor  
569 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barrat | barrada terme pral.n m, f
570 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca barrat -ada terme pral.adj es barrado  fr barré  en barred  
571 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca barrat -ada terme pral.adj es barrado  fr barré  en barred  
572 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barrejadora de pinso terme pral.n f es mezcladora de piensos  fr mélangeur d'aliments  en feed mixer  
573 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llet i llana ca basca terme pral. es vasca  fr basquaise  en Basque  
574 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca arcada terme pral.n f ca basca terme pral.n f es arcada  es basca  fr nausée  en nausea  en retching  
575 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bàscula ramadera terme pral.n f es báscula de ganado  fr bascule pour bétail  fr pèse-bétail  en cattle weigher  en weigh-crush  
576 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca basenji terme pral. es basenji  fr basenji  en Basenji  
577 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça dins de bardisses ca basset hound terme pral. es basset hound  fr basset hound  en Basset Hound  
578 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bateria de gàbies terme pral.n f es batería de jaulas  fr batterie d'élevage  en brooder battery  en rearing battery  
579 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Baztan terme pral. es Baztán  fr Baztan  en Baztan  
580 veterinària i ramaderia > ramaderia ca be terme pral.n m es oveja  fr mouton  en sheep  
581 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca beagle terme pral. es beagle  fr beagle  en Beagle  
582 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca bearded collie terme pral. es collie barbudo  fr collie barbue  en Bearded Collie  
583 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca bec terme pral.n m es pico  fr bec  en beak  en bill  
584 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca beefmaster terme pral. es beefmaster  fr beefmaster  en Beefmaster  
585 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca beix terme pral.adj es beige  fr beige  en beige  
586 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bel terme pral.n m es balido  fr bêlement  en ba  en baa  en bleat  en bleating  
587 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca belga terme pral. es belga  fr belge  en Belgian  
588 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca bélier francès terme pral. es belier francés  fr bélier français  en French Belier  
589 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca bélier nan terme pral. es pequeño belier  fr petit bélier  en Loop Dwarf  
590 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bellesa terme pral.n f es belleza  fr beauté  
591 veterinària i ramaderia > clínica ca bena terme pral.n f es venda  fr bande  en bandage  
592 veterinària i ramaderia > etologia ca benestar animal terme pral.n m es bienestar animal  fr bien-être animal  en animal welfare  
593 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca benestar animal terme pral.n m es bienestar animal  fr bien-être animal  en animal welfare  
594 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca benigne -a terme pral.adj es benigno  fr bénin  en benign  
595 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca berber terme pral. es berberisco  fr barbe  en Barb  
596 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca beri-beri terme pral.n m es beriberi  fr béribéri  en beriberi  
597 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Berkshire terme pral. es Berkshire  fr Berkshire  en Berkshire  
598 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca berrixó de Cher terme pral. es berrichon du Cher  fr berrichon du Cher  en Berrichon du Cher  
599 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca bescoll terme pral.n m ca batcoll sin. compl.n m es pescuezo  fr dos de l'encolure  en crest of the neck  
600 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Besnoitia terme pral.
601 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca besnoïtiosi terme pral.n f es besnoitiosis  fr besnoïtiose  en besnoitiosis  
602 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bèstia terme pral.n f es bestia  fr bête  en beast  
603 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bestiar terme pral.n m es ganado  fr bétail  en livestock  
604 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bestiar gros terme pral.n m es ganado mayor  fr bestiaux  fr gros bétail  en heavy livestock  en large animals [US]  
605 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bestiar menut terme pral.n m ca bestiar petit sin. compl.n m es ganado menor  fr petit bétail  en small cattle  
606 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca betzoar terme pral.n m es bezoar  fr bézoard  en bezoar  
607 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca Beveren terme pral. es Beveren  fr Beveren  en Beveren  
608 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca biberó terme pral.n m es biberón  fr biberon  en feeding bottle  en nursing bottle  
609 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca bichon frisé terme pral. es bichon frisé  fr bichon frisé  en Bichon Frisé  
610 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca bichon maltès terme pral. es bichon maltés  fr bichon maltais  en Maltese Bichon  
611 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bicolor terme pral.adj es bicolor  fr bicolore  en bicolour  
612 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca espinada terme pral.n f ca bigal sin. compl.n m es espinazo  fr échine  fr épine dorsale  en spinal column  en spine  
613 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bigarrat -ada terme pral.adj es abigarrado  fr bigarré  en odd-coloured  
614 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca bigotis terme pral.n m pl es bigotes  fr moustaches  en whiskers  
615 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca bigotis terme pral.n m pl ca vibrisses sin. compl.n f pl es bigotes  fr moustaches  en whiskers  
616 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca biliació terme pral.n f ca biligènesi sin. compl.n f es biligénesis  es biligenia  fr biligenèse  en bilification  en biligenesis  
617 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca bilis terme pral.n f es bilis  fr bile  en bile  
618 veterinària i ramaderia > clínica ca biopatologia terme pral.n f es biopatología  fr biopathologie  en biopathology  
619 veterinària i ramaderia > clínica ca biòpsia terme pral.n f es biopsia  fr biopsie  en biopsy  
620 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca bioseguretat terme pral.n f es bioseguridad  fr biosecurité  en biosecurity  
621 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina H terme pral.n f ca biotina sin. compl.n f es biotina  es vitamina H  fr biotine  fr vitamine H  en biotin  en vitamin H  
622 veterinària i ramaderia > etnologia ca biotip terme pral.n m es biotipo  fr biotype  en biotype  
623 veterinària i ramaderia > etnologia ca biotip terme pral.n m ca constitució terme pral.n f es biotipo  es constitución  fr biotype  fr constitution  en biotype  en constitution  
624 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca bipartició d'embrions terme pral.n f ca duplicació d'embrions terme pral.n f es duplicación de embriones  fr duplication d'embryons  en embryo duplication  
625 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: llarg ca birmà terme pral. es birmano  fr birman  en Birman  
626 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Birnaviridae terme pral.
627 veterinària i ramaderia > clínica ca bisturí terme pral.n m es bisturí  fr bistouri  en bistoury  
628 veterinària i ramaderia > clínica ca bisturí elèctric terme pral.n m es bisturí eléctrico  fr bistouri électrique  en electric bistoury  en electric knife  en electrocautery knife  
629 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bladenc -a terme pral.adj es trigueño  fr froment  en wheaten  
630 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca blanc -a terme pral.adj es blanco  fr blanc  en white  
631 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca blanc d'Hotot terme pral. es blanco de Hotot  fr blanc de Hotot  en Dwarf Hotot  
632 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > galls dindi ca blanc de Beltsville terme pral. es blanco de Beltsville  fr blanc de Beltsville  en Beltsville Small White  
633 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca blanc de Termonde terme pral. es blanco de Termonde  fr blanc de Termonde  en Termonde White  
634 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: carn ca blanca andalusa terme pral. es blanca andaluza  fr blanche andalouse  en Andalusian White  
635 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: carn ca blanca celtibèrica terme pral. ca serrana terme pral. es blanca celtibérica  es serrana  fr blanche celtibère  fr serrana  en Celtiberian White  en Serrana  
636 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca blanca de Càceres terme pral. es blanca cacereña  fr blanche de Cáceres  en White Cáceres  
637 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca blanquet terme pral.n m es cordilla  fr menu de mouton  en sheep small intestine  
638 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca blastomicosi terme pral.n f es blastomicosis  fr blastomycose  en blastomycosis  
639 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Blastomyces terme pral.
640 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca blau blava terme pral.adj es azul  fr bleu  en blue  
641 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca blau de Gascunya terme pral. es azul de Gascuña  fr bleu de Gascogne  en Blue Gascony  
642 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca blau de Rússia terme pral. es azul de Rusia  fr bleu russe  en Russian Blue  
643 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca blau de Viena terme pral. es azul de Viena  fr bleu de Vienne  en Vienna Blue  
644 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca blefaroptosi terme pral.n f es blefaroptosis  fr blépharoptose  en blepharoptosis  
645 veterinària i ramaderia > clínica ca blocador terme pral.n m es bloqueador  fr bloqueur  en blocker  
646 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca blocatge terme pral.n m es bloqueo  fr blocage  en block  
647 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca bloodhound terme pral. es bloodhound  fr Saint-Hubert  en Bloodhound  
648 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca bobtail japonès terme pral. es bobtail japonés  fr bobtail japonais  en Japanese Bobtail  
649 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca boca terme pral.n f es boca  fr bouche  en mouth  
650 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca bocatge terme pral.n m es boquera  fr perlèche  fr pourlèche  en perleche  
651 veterinària i ramaderia > clínica ca bol terme pral.n m es bolo  fr bol  en bole  
652 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca bol alimentari terme pral.n m es bolo alimenticio  fr bol alimentaire  en alimentary bolus  
653 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca bol de beure terme pral.n m es cuenco de agua  fr bol d'abreuvoir  en drinking bowl  en water cup [US]  
654 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca bol de menjar terme pral.n m es cuenco de comida  fr mangeoire  en feeding bowl  
655 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca bol ruminal terme pral.n m es bolo ruminal  fr bolus ruminal  en ruminal bolus  
656 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca bola terme pral.n f es bola  fr cuisse hanche  en top bit and rump  
657 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca bolonyès terme pral. es boloñés  fr boulonnais  en Boulonnais  
658 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bones pràctiques de fabricació terme pral.n f pl ca BPF siglan f pl es buenas prácticas de fabricación  es BPF  fr bonnes pratiques de fabrication  fr bonnes pratiques de production  fr bonnes pratiques manufacturières  fr BPF  fr BPM  en good manufacturing practice  en GMP  
659 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Boophilus terme pral.
660 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boquir terme pral.v tr es cubrir [el cabrón]  fr couvrir [le bouc]  en cover, to [the buck]  
661 veterinària i ramaderia > clínica ca borborigme terme pral.n m es borborigmo  fr borborygme  en borborygmus  
662 veterinària i ramaderia > ramaderia ca borda terme pral.n f es borda  
663 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca bordar terme pral.v intr es ladrar  fr aboyer  en bark, to  en bay, to  
664 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca border collie terme pral. es border collie  fr border collie  en Border Collie  
665 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Bordetella terme pral.
666 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca borm terme pral.n m es muermo  fr morve  en glanders  
667 veterinària i ramaderia > ramaderia ca borrec | borrega terme pral.n m, f es borrego  fr jeune ovin  en young ovine  
668 veterinària i ramaderia > ramaderia ca borreguer | borreguera terme pral.n m, f es borreguero  
669 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Borrelia terme pral.
670 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca llebrer rus terme pral. ca borzoi sin. compl. es borzoi  es galgo ruso  fr barzoï  fr lévrier russe  en Borzoi  en Russian Wolfhound  
671 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca botulisme terme pral.n m es botulismo  fr botulisme  en botulism  en limberneck  en western duck disease  
672 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bou terme pral.n m es buey  fr boeuf  en bullock  en ox  en steer [US]  
673 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bover | bovera terme pral.n m, f ca bouer | bouera sin. compl.n m, f es boyerizo  es boyero  fr bouvier  en oxherd  
674 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca pastor de Beauce terme pral. ca bover de Beauce sin. compl. es pastor de Beauce  fr bas-rouge  fr beauceron  fr berger de Beauce  en Berger de Beauce  
675 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boval terme pral.n m/f ca boual sin. compl.n m/f ca boveral sin. compl.n m es boyera  es boyeriza  fr bouverie  en ox stable  en ox-stall  
676 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bovicultor | bovicultora terme pral.n m, f es bovicultor  fr boviculteur  en cowman  
677 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bòvids terme pral.n m pl es bóvidos  fr bovidés  en Bovidae  
678 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bovins terme pral.n m pl es bovinos  fr bovinés  en bovines  
679 veterinària i ramaderia > ramaderia ca box terme pral.n m es box  fr box  en box  
680 veterinària i ramaderia > ramaderia ca box de vedells terme pral.n m es box de terneros  fr cage à veaux  en calf box  
681 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca bòxer terme pral. es boxer  fr boxer  en Boxer  
682 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bones pràctiques higièniques terme pral.n f pl ca BPH siglan f pl es buenas prácticas higiénicas  es BPH  fr bonnes pratiques d'hygiène  fr BPH  en good hygiene practice  
683 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca braç terme pral.n m es brazo  fr bras  en arm  
684 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca brac alemany terme pral. es braco alemán  fr braque allemand  en German Pointing Dog  
685 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca brac francès terme pral. es braco francés  fr braque français  en French Pointing Dog  
686 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca braçalet terme pral.n m es brazalete  fr bracelet  en white ring  
687 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca braçalet terme pral.n m es brazalete  es jarretera  fr bracelet  en ankle band  
688 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Brachycera terme pral.
689 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Brachyspira terme pral.
690 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca bradicàrdia terme pral.n f es bradicardia  fr bradycardie  en bradycardia  
691 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca bradisfígmia terme pral.n f es bradisfigmia  fr bradysphygmie  en bradysphygmia  
692 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca bradizoït terme pral.n m es bradizoíto  fr bradyzoïte  en bradyzoite  
693 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca bragada terme pral.n f es bragada  fr entrecuisse  en crotch  
694 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bragat -ada terme pral.adj es bragado  en washed inner-thigs  
695 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca braguer terme pral.n m es ubre  fr mamelles  en udder  
696 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca Brahma terme pral. es Brahma  fr Brahma  en Brahma  
697 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca brahman terme pral. es brahman  fr brahman  en Brahman  
698 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bram terme pral.n m es rebuzno  fr braiment  en bray  
699 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca brangus terme pral. es brangus  fr brangus  en Brangus  
700 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca braquícer terme pral.n m es braquícero  fr brachycère  en brachyceran  
701 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca braquignàtia terme pral.n f es braquignatia  fr brachygnathie  en brachygnathia  
702 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brau terme pral.n m ca bou sin. compl.n m ca toro sin. compl.n m es toro  fr taureau  en bull  
703 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines ca brau de lídia terme pral. es toro de lidia  fr taureau de combat  fr taureau de lydie  en Fighting Bull  
704 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Braula terme pral.
705 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brava terme pral.n f es novilla  fr génisse  fr génisson  en young heifer  
706 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brauell terme pral.n m ca bravatell terme pral.n m es eral  es novillo  fr taurillon  en young bull  
707 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca Breda terme pral. es Breda  fr Breda  en Breda  
708 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bresca terme pral.n f es bresca  es panal  fr rayon  en comb  en honeycomb  
709 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brescam terme pral.n m es macón  
710 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca Bresse terme pral. es Bresse  fr Bresse  fr gauloise  en Bresse  
711 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca bretó terme pral. es bretón  fr breton  en Breton  
712 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca bretona terme pral. es bretona  fr bretonne  en Breton  
713 veterinària i ramaderia > etnologia ca brevilini -ínia terme pral.adj es brevilíneo  fr bréviligne  
714 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca pastor de Brie terme pral. ca briard sin. compl. es briard  es pastor de Brie  fr berger de Brie  fr briard  en Briard  
715 veterinària i ramaderia > ramaderia ca bricallaire terme pral.n m, f ca bricaller | bricallera sin. compl.n m, f es recovero  fr coquetier  
716 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca brida terme pral.n f es brida  fr bride  en bridle  
717 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca brisa terme pral.n f es brisa  es casca  es orujo  fr marc de raisin  en marc  
718 veterinària i ramaderia > ramaderia ca broca terme pral.n f es trenca  fr croisée  
719 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca brom terme pral.n m es moquillo canino  fr maladie de Carré  fr maladie des chiens  en canine distemper  en Carré's disease  en dog distemper  
720 veterinària i ramaderia > bromatologia ca bromatologia terme pral.n f es bromatología  fr bromatologie  en bromatology  
721 veterinària i ramaderia > clínica ca broncoconstrictor terme pral.n m es broncoconstrictor  fr bronchoconstricteur  en bronchoconstrictor  
722 veterinària i ramaderia > clínica ca broncodilatador terme pral.n m es broncodilatador  fr bronchodilatant  fr bronchodilatateur  en bronchodilator  
723 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca metastrongiloïdosi terme pral.n f ca broncopneumònia verminosa sin. compl.n f es metastrongiloidosis  fr métastrongylidoses  en verminous bronchopneumonia  
724 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca bronquitis de la guatlla terme pral.n f es bronquitis de la codorniz  fr bronchite de la caille  en quail bronchitis  
725 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca bronquitis infecciosa aviària terme pral.n f es bronquitis infecciosa aviar  fr bronchite infectieuse aviaire  en avian infectious bronchitis  
726 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dictiocaulosi terme pral.n f ca bronquitis parasitària sin. compl.n f es dictiocaulosis  fr dictyocaulose  en dictyocaulosis  
727 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bronzat -ada terme pral.adj es bronceado  fr bronzé  en bronze coloured  
728 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca bru bruna terme pral.adj es pardo  fr brun  en brown  
729 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Brucella terme pral.
730 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca brucel·losi terme pral.n f es brucelosis  fr brucellose  en brucellosis  
731 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca bruna dels Pirineus terme pral. es bruna dels Pirineus  es parda de los Pirineos  fr brune des Pyrénées  en Brown Pyrenean  
732 veterinària i ramaderia > ramaderia ca buc terme pral.n m ca rusc rústic sin. compl.n m es colmena fijista  fr ruche fixe  en fixed combe hive  en log hive  
733 veterinària i ramaderia > clínica ca buf terme pral.n m es soplo  fr souffle  en murmur  en souffle  
734 veterinària i ramaderia > ramaderia ca baciva terme pral.adj ca buida terme pral.adj es vacía  fr vide  en empty  
735 veterinària i ramaderia > ramaderia ca buit sanitari terme pral.n m es vacío sanitario  fr vide sanitaire  en depopulation of an animal building  
736 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca buldog anglès terme pral. es bulldog inglés  fr bouledogue anglais  en English Bulldog  
737 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca buldog francès terme pral. es bulldog francés  fr bouledogue français  en French Bulldog  
738 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca bullmastiff terme pral. es bullmastiff  fr bullmastiff  en Bullmastiff  
739 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Bunostomum terme pral.
740 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Bunyaviridae terme pral.
741 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca burell -a terme pral.adj es pardo oscuro  fr brun foncé  en dark brown  
742 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Burkholderia terme pral.
743 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca burmès terme pral. es burmés  fr burmese  en Burmese  
744 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca butllofa terme pral.n f ca guirola sin. compl.n f es ampolla  fr ampoule  fr bulle  en bulla  
745 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca butza terme pral.n f es cascajos  fr boyau  fr tripes  en belly  en green offal  
746 veterinària i ramaderia > clínica ca bypass [en] terme pral.n m es bypass  es derivación  fr dérivation  fr pontage  en bypass  en derivation  
747 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca ca de bestiar terme pral. es pastor mallorquín  fr berger de Majorque  en Majorca Shepherd  
748 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca ca de bou terme pral. es dogo mallorquín  fr dogue de Majorque  en Majorca Mastiff  
749 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca ca eivissenc terme pral. es podenco ibicenco  fr chien de garenne des Baléares  fr lévrier ibizan  en Ibizan Warren Hound  
750 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabanya terme pral.n f es cabaña  fr troupeau  en flock  
751 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cabàs terme pral.n m es cama  es capazo  es cuna  es lecho  fr litière  fr panier  en bed  en litter  
752 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cabertiosi terme pral.n f es chabertiosis  fr chabertiose  en chabertiosis  
753 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabestrejar terme pral.v tr es cabestrear  fr mener par le licou  en halter, to  
754 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabra terme pral.n f es cabra  fr chèvre  en goat  
755 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabraboc terme pral.n m es freemartin  fr free-martin  en freemartin  
756 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrer | cabrera terme pral.n m, f es cabrerizo  es cabrero  fr chévrier  en goat herd [US]  en goatherd [GB]  
757 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrera terme pral.n f es cabrería  es chiquero  fr chèvrerie  en goat shed  
758 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabridada terme pral.n f es camada [de cabritos]  fr portée [de chevreaux]  en litter [of kids]  
759 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabridar terme pral.v intr es parir [la cabra]  fr chevreter  fr chevretter  en kid, to  
760 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabridella terme pral.n f es chota  fr chevrette  en kid  
761 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrissa terme pral.n f es cabreriza  fr chèvrerie  en goat fold  
762 veterinària i ramaderia > ramaderia ca boc terme pral.n m ca cabró sin. compl.n m ca cabrot sin. compl.n m es buco  es cabrón  es macho cabrío  fr bouc  en buck  en he-goat  
763 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cabrum terme pral.adj es cabrío  fr caprin  en caprine  
764 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cadellada terme pral.n f es camada [de perros]  fr portée [de chiots]  en litter  
765 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça terrier o desencauador ca cairn terrier terme pral. es cairn terrier  fr terrier cairn  en Cairn Terrier  
766 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca caixa de deposicions terme pral.n f es bandeja de arena  es cajón de ensuciar  es cajón de serrín  fr casse à litière  en litter tray  
767 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calàsia terme pral.n f es calasia  es calasis  fr chalasie  en chalasia  
768 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca calçat -ada terme pral.adj es calzado  fr balzan  en leg-white  en stockinged feet [US]  
769 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca calçat -ada terme pral.adj es calzado  fr balzan  en feather legged  
770 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca calci terme pral.n m es calcio  fr calcium  en calcium  
771 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcificació terme pral.n f es calcificación  fr calcification  en calcification  
772 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcificació distròfica terme pral.n f es calcificación distrófica  fr calcification dystrophique  en dystrophic calcification  
773 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcificació metastàtica terme pral.n f es calcificación metastásica  fr calcification métastatique  en metastatic calcification  
774 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcifilaxi terme pral.n f es calcifilaxis  fr calciphylaxie  en calciphylaxis  
775 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcinosi terme pral.n f es calcinosis  fr calcinose  en calcinosis  
776 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca calcitonina terme pral.n f es calcitonina  fr calcitonine  en calcitonin  
777 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca calcosi terme pral.n f es calcosis  fr chalcose  en chalcosis  
778 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca càlcul terme pral.n m es cálculo  fr calcul  en calculus  
779 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca càlcul dental terme pral.n m ca carrall sin. compl.n m ca tosca dental sin. compl.n f es cálculo dental  es sarro  es sarro dental  fr calcul dentaire  fr tartre  fr tartre dentaire  en dental calculus  en tartar  
780 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca litiasi terme pral.n f ca calculosi sin. compl.n f es calculosis  es litiasis  fr lithiase  en calculosis  en lithiasis  
781 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca calderada terme pral.n f
782 veterinària i ramaderia > ramaderia ca calibradora d'ous terme pral.n f es calibradora de huevos  fr calibreuse à oeufs  en egg grader  
783 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Caliciviridae terme pral.
784 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca calicivirosi felina terme pral.n f es calicivirosis felina  fr calicivirose du chat  en feline calicivirus infection  
785 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Calicivirus terme pral.
786 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca californià terme pral. es californiano  fr californien  en Californian  
787 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca call terme pral.n m es callo  fr cal  en callus  
788 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca call terme pral.n m ca corn terme pral.n m es espejuelo  fr châtaigne  en chestnut  
789 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cal·lifòrid terme pral.n m es califórido  fr calliphoridé  en blowfly  en calliphorid  
790 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Calliphora terme pral.
791 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Calliphoridae terme pral.
792 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cochliomyia terme pral. ca Callitroga sin. compl.
793 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca callol -a terme pral.adj es albahío  fr jaunâtre  en white cream  
794 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca call terme pral.n m ca callositat terme pral.n f es callo  es callosidad  fr cal  fr callosité  en callosity  en callus  
795 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca caloria terme pral.n f es caloría  fr calorie  en calory  
796 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca calostre terme pral.n m es calostro  fr colostrum  en colostrum  
797 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cama terme pral.n f es pierna  fr jambe  en gaskin  
798 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca camafeu terme pral.adj es camafeo  fr camaïeu  en cameo  
799 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Camarga terme pral. es Camarga  fr Camargue  en Camargue  
800 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cambra d'injecció d'amoníac terme pral.n f es cámara de inyección de amoniaco  fr chambre d'injection d'ammoniac  en ammonia injection room  
801 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cambra de cria terme pral.n f es cámara de cría  fr nid à couvin  en brood nest  
802 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cambra frigorífica terme pral.n f es cámara frigorífica  fr chambre frigorifique  fr chambre froide  en cooling chamber  
803 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cambra respiratòria terme pral.n f es cámara respiratoria  fr chambre respiratoire  en respiration chamber  
804 veterinària i ramaderia > ramaderia ca camió aspirador de llet terme pral.n m es camión-cisterna con aspirador de leche  fr citerne avec suceuse de remplissage  en bulk milk collection lorry  
805 veterinària i ramaderia > ramaderia ca camió ramader terme pral.n m ca camió gàbia sin. compl.n m es vehículo de ganado  fr camion de bétail  en livestock vehicle  en stock car  
806 veterinària i ramaderia > ramaderia ca camió tremuja terme pral.n m es camión-tolva para pienso  fr camion-citerne à aliments  en bulk feed truck [US]  
807 veterinària i ramaderia > clínica ca camp operatori terme pral.n m es campo operatorio  fr champ opératoire  en field of operation  en operative field  
808 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > ànecs > aptitud: ous ca Campbell terme pral. es Campbell  fr Campbell  en Campbell  
809 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca campilobacteriosi genital bovina terme pral.n f es campilobacteriosis genital bovina  fr campylobactériose génitale bovine  en bovine genital campylobacteriosis  en bovine vibriosis  
810 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Campylobacter terme pral.
811 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca camús murcià terme pral. es chato murciano  fr chato de Murcie  en Chato of Murcia  
812 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca camús vitorià terme pral. es chato vitoriano  fr chato de Vitoria  en Chato of Vitoria  
813 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca camussa terme pral.adj es gamuza  fr chamois  en chamois  
814 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca canal terme pral.n f es canal  es carcasa  fr carcasse  en carcase  en carcass  
815 veterinària i ramaderia > ramaderia ca canal d'evacuació terme pral.n m es canal de deyecciones  es canal de evacuación  fr canal à lisier  en slurry channel  
816 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: llet ca canària terme pral. es canaria  fr Canarie  en Canary Island  
817 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llet i llana ca canària terme pral. es canaria  fr Canarie  en Canary Island  
818 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Candida terme pral.
819 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca candidosi terme pral.n f ca candidiasi sin. compl.n f es candidiasis  es candidosis  fr candidiase  fr candidose  en candidiasis [US]  en candidosis  
820 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca caseta terme pral.n f ca canera sin. compl.n f es caseta  es perrera  fr niche  en doghouse  en kennel  
821 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gossera terme pral.n f ca canera sin. compl.n f es perrera  fr chenil  en kennel  
822 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca caní -ina terme pral.adj es canino  fr canin  en canine  
823 veterinària i ramaderia > etologia ca canibalisme terme pral.n m es canibalismo  fr cannibalisme  en cannibalism  
824 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca caniche terme pral. ca púdel sin. compl. es caniche  fr caniche  en Poodle  
825 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca canície terme pral.n f ca leucotríquia terme pral.n f es canicie  es leucotriquia  fr canitie  en canities  en leukotrichia  
826 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cànids terme pral.n m pl es cánidos  fr canidés  en Canidae  
827 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca ullal terme pral.n m ca canina sin. compl.n f es canino  es colmillo  fr canine  en canine tooth  
828 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cant terme pral.n m es canto  fr chant  en singing  
829 veterinària i ramaderia > clínica ca cànula terme pral.n f es cánula  fr canule  en cannula  
830 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca canyella terme pral.adj es canela  fr canelle  en cinnamon  
831 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca canya terme pral.n f ca canyella sin. compl.n f es caña  fr canon  en cannon  
832 veterinària i ramaderia > ramaderia ca canyet terme pral.n m es carnero  fr écarissage  en charnel  
833 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca caoba terme pral.adj es caoba  fr acajou  en mahogany  
834 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cap terme pral.n m es cabeza  fr tête  en head  
835 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cap terme pral.n m es cabeza  fr tête  en head  
836 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cap de bestiar terme pral.n m es cabeza de ganado  fr tête de bétail  en head of cattle  
837 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cap de moro -a terme pral.adj es cabeza de moro  fr cap de more  en black-head  
838 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cap de mort -a terme pral.adj
839 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca capacitació terme pral.n f es capacitación  fr capacitation  en capacitation  
840 veterinària i ramaderia > ramaderia ca castrar terme pral.v tr ca capar sin. compl.v tr ca crestar sin. compl.v tr ca sanar sin. compl.v tr es capar  es castrar  fr castrer  fr châtrer  fr émasculer  en castrate, to  en emasculate, to  en geld, to  en spay, to [femelles]  
841 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca capí -ina terme pral.adj
842 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca capil·lariosi terme pral.n f es capilariosis  fr capillariose  en capillariosis  
843 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capó terme pral.n m es capón  fr chapon  en capon  
844 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponador | caponadora terme pral.n m, f es capador  es castrador  fr châtreur  en castrator  en gelder  
845 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponar terme pral.v tr es pisar  fr côcher  en tread, to  
846 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponar terme pral.v tr es capar  fr chaponner  en caponize, to  
847 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capó terme pral.n m ca caponat sin. compl.n m es capón  fr châtré  en castrated animal  
848 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caponera terme pral.n f es caponera  fr épinette  fr mue  en fattening for capons  
849 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caprí -ina terme pral.adj es cabruno  es caprino  fr caprin  en caprine  en goatish  
850 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capricultor | capricultora terme pral.n m, f es capricultor  fr capriculteur  en goatman  
851 veterinària i ramaderia > ramaderia ca capricultura terme pral.n f ca caprinotècnia sin. compl.n f ca producció caprina sin. compl.n f es capricultura  es caprinotecnia  es producción caprina  fr capriculture  en goat breeding  
852 veterinària i ramaderia > ramaderia ca caprins terme pral.n m pl es caprinos  fr caprinés  en Caprinae  
853 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Capripoxvirus terme pral.
854 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca càpsida terme pral.n f es cápsida  es cápside  fr capside  en capside  
855 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca capsòmer terme pral.n m es capsómero  fr capsomère  en capsomer  
856 veterinària i ramaderia > clínica ca càpsula terme pral.n f es cápsula  fr capsule  en capsule  
857 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca caputxí -ina terme pral.adj es capuchino  fr capucin  en capuchin  
858 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cara terme pral.n f es cara  fr face  en face  
859 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cara terme pral.n f es cara  fr face  en face  
860 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca carabonic -a terme pral.adj ca carablanc -a sin. compl.adj
861 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter terme pral.n m es carácter  fr caractère  en character  
862 veterinària i ramaderia > etnologia ca caràcter ètnic terme pral.n m es carácter étnico  fr caractère étnique  en ethnic feature  
863 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter poligènic terme pral.n m es carácter poligénico  fr caractère polygénique  en polygenic character  
864 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter qualitatiu terme pral.n m es carácter cualitativo  fr caractère qualitatif  en qualitative character  
865 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca caràcter quantitatiu terme pral.n m es carácter cuantitativo  fr caractère quantitatif  en quantitative character  
866 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llana ca Caracul terme pral. es Karakul  fr Caracul  fr Karakul  en Caracul  en Karakul  
867 veterinària i ramaderia > bromatologia ca caramel·lització terme pral.n f es caramelización  fr caramélisation  en caramelization  
868 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca caranegre -a terme pral.adj es carinegro  
869 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca carbonat -ada terme pral.adj es carbonado  fr charbonné  en black spotted  en blackened  
870 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carcanada terme pral.n f ca carcassa sin. compl.n f es entrecuesto  fr carcasse  en carcase  en carcass  
871 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinogen terme pral.n m es carcinógeno  fr carcinogène  en carcinogen  
872 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinogènesi terme pral.n f es carcinogénesis  es carcinogenia  fr carcinogenèse  en carcinogenesis  
873 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinoide terme pral.n m es carcinoide  fr carcinoïde  en carcinoid  
874 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinoma terme pral.n m es carcinoma  fr carcinome  en carcinoma  
875 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carcinosi terme pral.n f ca carcinomatosi sin. compl.n f es carcinomatosis  es carcinosis  fr carcinose  en carcinomatosis  en carcinosis  
876 veterinària i ramaderia ca cardiologia terme pral.n f es cardiología  fr cardiologie  en cardiology  
877 veterinària i ramaderia > clínica ca cardiotònic terme pral.n m es cardiotónico  fr cardiotonique  en cardiotonic  
878 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca carei terme pral.adj es carey  fr caret  fr écaille-tortue  en tortoiseshell  
879 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca carència terme pral.n f es carencia  fr carence  en deficiency  
880 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca càries terme pral.n f es caries  fr carie  en caries  
881 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca carinar terme pral.v intr es gañir  fr hurler  en yelp, to  
882 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cariorrexi terme pral.n f es cariorrexis  fr caryorrexie  en karyorrhexis  
883 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca carlí terme pral. ca pug terme pral. es carlino  es pug  fr carlin  fr pug  en Pug  
884 veterinària i ramaderia > clínica ca carminatiu terme pral.n m es carminativo  fr carminatif  en carminative  
885 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn terme pral.n f es carne  fr viande  en meat  
886 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn desossada mecànicament terme pral.n f es carne deshuesada mecánicamente  es carne separada mecánicamente  fr viande désossée mécaniquement  fr viande séparée mécaniquement  en mechanically deboned meat  en mechanically separated meat  
887 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn DFD terme pral.n f ca carn fatigada terme pral.n f es carne DFD  es carne fatigada  fr viande DFD  fr viande fatigué  en black beef  en DFD meat  
888 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn forana terme pral.n f es carne foránea  fr viande foraine  en meat from another district  
889 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn fresca terme pral.n f es carne fresca  fr viande fraîche  en fresh meat  
890 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn marbrenca terme pral.n f es carne marmórea  fr viande marbrée  en marble meat  en marmoreal meat  
891 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn no apta per al consum terme pral.n f es carne impropia para consumo  es carne no apta para el consumo  fr viande qui ne vaut rien  en unfit meat  
892 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn picada terme pral.n f es carne picada  fr viande hachée  en minced meat  
893 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn PSE terme pral.n f es carne PSE  fr viande PSE  en PSE meat  
894 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn reposada terme pral.n f es carne reposada  fr viande rassis  
895 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn repugnant terme pral.n f es carne repugnante  fr viande répugnante  en disgusting meat  
896 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carn sangonosa terme pral.n f es carne sanguinolenta  fr viande saigneuse  en bloody meat  
897 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca carnificació terme pral.n f es carnificación  fr carnification  en carnification  
898 veterinària i ramaderia > ramaderia ca carnisser -a terme pral.adj es carnicero  
899 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carnització terme pral.n f es carnización  fr transformation en viande  en meat production  
900 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca carnívors terme pral.n m pl es carnívoros  fr carnassiers  fr carnivores  en Carnivora  
901 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca carnum terme pral.n m es carroña  fr carne  en bad meat  
902 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca càrrega ramadera terme pral.n f es carga ganadera  fr charge de bétail  en stocking density  en stocking rate  
903 veterinària i ramaderia > ramaderia ca carrerada terme pral.n f es cañada  fr draille  en driveway  
904 veterinària i ramaderia > ramaderia ca carretó automotor terme pral.n m es carretón automóvil  fr chariot automoteur d'affouragement  en self-propelled feeding cart  
905 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca cartoixà terme pral. es cartujo  fr chartreux  en Chartreux  
906 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca barballera terme pral.n f ca arracada sin. compl.n f ca barbons sin. compl.n m pl ca carmell sin. compl.n m ca carúncula sin. compl.n f es barbilla  es carúncula  fr barbillon  fr caroncule  en caruncle  en wattle  
907 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca casc terme pral.n m es casco  fr sabot  en hoof  
908 veterinària i ramaderia > ramaderia ca rusc terme pral.n m ca abell sin. compl.n m ca arna sin. compl.n f ca arnera sin. compl.n f ca casera sin. compl.n f es colmena  es peón  fr ruche  en beehive  en hive  
909 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cel·la terme pral.n f ca caseta sin. compl.n f es alveolo  es alvéolo  es celda  es celdilla  fr alvéole  fr cellule  en cell  
910 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca castany -a terme pral.adj es castaño  fr châtain  en chestnut  
911 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca castellana terme pral. es castellana  fr castillaine  en Castillian  
912 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca castellana terme pral. es castellana  fr castillane  en Castillian  
913 veterinària i ramaderia > etologia ca càstig terme pral.n m es castigo  fr châtiment  fr punition  en punishment  
914 veterinària i ramaderia > clínica ca castració terme pral.n f es castración  fr castration  en castration  
915 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir lleuger ca català terme pral. es catalán  fr catalan  en Catalan  
916 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: recte ca català terme pral. es catalán  fr catalan  en Catalan  
917 veterinària i ramaderia > clínica ca catamnesi terme pral.n f es catamnesis  fr catamnèse  en catamnesis  
918 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cataracta terme pral.n f es catarata  fr cataracte  en cataract  
919 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca catecolamina terme pral.n f es catecolamina  fr catécholamine  en catecholamine  
920 veterinària i ramaderia > clínica ca catèter terme pral.n m es catéter  fr cathéter  en catheter  
921 veterinària i ramaderia > clínica ca cateterisme terme pral.n m es cateterismo  fr cathétérisme  en catheterisme  en catheterization  
922 veterinària i ramaderia > clínica ca catgut terme pral.n m es catgut  fr catgut  en catgut  
923 veterinària i ramaderia > etologia ca caudofàgia terme pral.n f es caudofagia  en tail biting  
924 veterinària i ramaderia > clínica ca cauteri terme pral.n m es cauterio  fr cautère  en cauter  en cautery  
925 veterinària i ramaderia > clínica ca cauteri terme pral.n m es cauterio  fr cautère  en cautery  
926 veterinària i ramaderia > clínica ca cauterització terme pral.n f ca cauteri sin. compl.n m es cauterio  es cauterización  fr cautérisation  en cauterization  en cautery  
927 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavalcar terme pral.v tr es acaballar  es montar  fr monter  en cover, to  
928 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavall terme pral.n m es caballo  fr chéval  en horse  
929 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavallerís | cavallerissa terme pral.n m, f es caballerizo  fr palefrenier  en groom  
930 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavallerissa terme pral.n f es caballeriza  fr écurie  en stable  
931 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cavallí -ina terme pral.adj es caballar  fr chévalin  en horsey  en horsy  
932 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cecotrof terme pral.n m es cecotrofo  en cecotroph  
933 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ablèpsia terme pral.n f ca ceguesa sin. compl.n f ca ceguetat sin. compl.n f es ablepsia  es ceguera  fr cécité  en ablepsia  en blindness  
934 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca -cele terme pral. es -cele  fr -cèle  en -cele  
935 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cella terme pral.n f es ceja  fr sourcil  en eyebrow  
936 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cel·la de gra terme pral.n f es celda de granos  fr cellule à grains  en grain storage bin  
937 veterinària i ramaderia > immunologia ca limfòcit B terme pral.n m ca cèl·lula B sin. compl.n f es célula B  es linfocito B  fr cellule B  fr lymphocyte B  en B-cell  en B-lymphocyte  
938 veterinària i ramaderia > immunologia ca mastòcit terme pral.n m ca cèl·lula encebada sin. compl.n f ca labròcit sin. compl.n m es célula cebada  es labrocito  es mastocito  fr labrocyte  fr mastocyte  en labrocyte  en mast cell  en mastocyte  
939 veterinària i ramaderia > immunologia ca cèl·lula plasmàtica terme pral.n f ca plasmòcit sin. compl.n m es célula plasmática  es plasmacito  es plasmocito  fr cellule plasmatique  fr plasmocyte  en plasma cell  en plasmacyte  en plasmocyte  
940 veterinària i ramaderia > immunologia ca cèl·lula presentadora d'antigen terme pral.n f es célula presentadora de antígeno  fr cellule présentant l'antigène  fr cellule présentatrice de l'antigène  en antigen-presenting cell  
941 veterinària i ramaderia > immunologia ca limfòcit T terme pral.n m ca cèl·lula T sin. compl.n f es célula T  es linfocito T  fr cellule T  fr lymphocyte T  en T-cell  en T-lymphocyte  
942 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cel·lulosa terme pral.n f es celulosa  fr cellulose  en cellulose  
943 veterinària i ramaderia > etnologia ca celoide terme pral.adj es celoide  
944 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cendra terme pral.n f es ceniza  fr cendre  en ash  
945 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cendrós -osa terme pral.adj es ceniciento  fr cendreux  en grey-coloured  
946 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cendrós -osa terme pral.adj es cárdeno  fr gris  en grey-coloured  
947 veterinària i ramaderia > clínica ca -centesi terme pral. es -centesis  fr -centèse  en -centesis  
948 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cenur terme pral.n m es cenuro  fr cénure  fr coenure  en coenurus  
949 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cenurosi terme pral.n f es cenurosis  fr cénurose  fr coenurose  en coenurosis  en gid  en sturdy  
950 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cera terme pral.n f es cera  fr cire  en beeswax  en wax  
951 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ceratophyllus terme pral.
952 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ceratopogònid terme pral.n m es ceratopogónido  fr ceratopogonidé  en ceratopogonid  
953 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ceratopogonidae terme pral.
954 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cercària terme pral.n f es cercaria  fr cercaire  en cercaria  
955 veterinària i ramaderia > clínica ca cerclatge terme pral.n m es cerclaje  fr cerclage  en wire  
956 veterinària i ramaderia > clínica ca cerclatge terme pral.n m es cerclaje  fr cerclage  en cerclage  
957 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cerificador terme pral.n m es cerificador  fr cérificateur  en wax extractor  
958 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ceroide terme pral.n m es ceroide  fr céroïde  en ceroid  
959 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ceroidolipofuscinosi terme pral.n f es lipofuscinosis ceroide  en ceroid lipofuscinosis  en ceroidlipofuscinosis  
960 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat de comís terme pral.n m es certificado de decomiso  fr certificat de saisie  en certificate of seizure  
961 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat sanitari internacional terme pral.n m es certificado sanitario internacional  fr certificat sanitaire international  en international health certificate  
962 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat sanitari oficial terme pral.n m es certificado sanitario  es certificado sanitario oficial  fr certificat sanitaire  en health certificate  
963 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat sanitari oficial per a l'exportació de productes alimentaris terme pral.n m es certificado sanitario oficial para la exportación de productos alimenticios  fr certificat sanitaire pour les exportations de produits alimentaires  en veterinary health certificate  
964 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat veterinari terme pral.n m es certificado veterinario  fr certificat vétérinaire  en veterinary certificate  
965 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca certificat veterinari oficial terme pral.n m es certificado veterinario oficial  fr certificat vétérinaire officiel  en regulation certificate  
966 veterinària i ramaderia > etnologia ca certoide terme pral.adj es certoide  
967 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cerut terme pral.n m es cerón  
968 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cerut terme pral.n m es cera aleda  fr crasse  en bee glue  
969 veterinària i ramaderia > clínica ca cesària terme pral.n f es cesárea  fr césarienne  en caesarian section  
970 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cestode terme pral.n m es cestodo  fr cestode  en cestode  en tapeworm  
971 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cestodosi terme pral.n f es cestodosis  fr cestodose  en cestodosis  
972 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cetoacidosi terme pral.n f es cetoacidosis  fr acidocétose  fr céto-acidose  en ketoacidosis  
973 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cetosi terme pral.n f es cetosis  fr cétose  en ketosis  
974 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chabertia terme pral.
975 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca chamois de Turíngia terme pral. es chamois de Turingia  fr chamois de Thuringe  en Chamois de Thuringe  
976 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca charmoise terme pral. es charmoise  fr charmoise  en Charmoise  
977 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cheilospirura terme pral.
978 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cheyletiella terme pral.
979 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca Chihuahua terme pral. es Chihuahua  fr Chihuahua  en Chihuahua  
980 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Chlamydia terme pral.
981 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Choanotaenia terme pral.
982 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chorioptes terme pral.
983 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca chow-chow terme pral. es chow-chow  fr chow chow  en Chow Chow  
984 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chrysomyia terme pral.
985 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Chrysops terme pral.
986 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina B12 terme pral.n f ca cianocobalamina sin. compl.n f es cianocobalamina  es vitamina B12  fr cyanocobalamine  fr vitamine B12  en cyanocobalamin  en vitamin B12  
987 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cianosi terme pral.n f es cianosis  fr cyanose  en cyanosis  
988 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ciatostòmid terme pral.n m ca petit estròngil sin. compl.n m es ciatostómido  es estróngilo pequeño  fr cyathostominé  fr petit strongle  en cyathostome  en small strongyle  
989 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ciatostominosi terme pral.n f es ciatostominosis  fr cyathostominose  en cyathostominosis  
990 veterinària i ramaderia > clínica ca cicatrització terme pral.n f es cicatrización  fr cicatrisation  en cicatrization  
991 veterinària i ramaderia > clínica ca cicatritzant terme pral.n m ca sarcòtic sin. compl.n m es cicatrizante  es sarcótico  fr cicatrisant  en cicatrizing  en sarcotic  
992 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cicatriu terme pral.n f es cicatriz  fr cicatrice  en cicatrix  en scar  
993 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cicle directe terme pral.n m es ciclo directo  fr cycle direct  en direct cycle  
994 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca cicle estral terme pral.n m es ciclo estral  fr cycle oestral  en oestral cycle  
995 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cicle indirecte terme pral.n m es ciclo indirecto  fr cycle indirect  en indirect cycle  
996 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ciclopia terme pral.n f es ciclopía  fr cyclopie  en cyclopia  
997 veterinària i ramaderia > clínica ca -cida terme pral. es -cida  fr -cide  en -cide  
998 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cifosi terme pral.n f es cifosis  fr cyphose  en kyphosis  
999 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ciliat terme pral.n m es ciliado  fr cilié  en ciliate  
1000 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cilindre terme pral.n m es cilindro  
1001 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca cilindre urinari terme pral.n m es cilindro urinario  fr cylindre urinaire  en renal cilinder  en urinary cilinder  
1002 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ciliophora terme pral. ca Ciliata sin. compl.
1003 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cimera terme pral.n f ca occípit terme pral.n m ca tos sin. compl.n m es occipucio  es testuz  fr front  fr occiput  en occiput  en poll  
1004 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cimex terme pral.
1005 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cingla terme pral.n f es cincha  fr sangle  en girth  
1006 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cinglat -ada terme pral.adj es cinchado  fr sanglé  
1007 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cinglera terme pral.n f ca vena de l'esperó sin. compl.n f es cinchera  fr passage des sangles  en girth  
1008 veterinària i ramaderia > ramaderia ca canicultura terme pral.n f ca cinotècnia sin. compl.n f ca producció canina sin. compl.n f es canicultura  es cinotecnia  es producción canina  fr cynotechnie  en cynotechnics  
1009 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cirrosi terme pral.n f es cirrosis  fr cirrhose  en cirrhosis  
1010 veterinària i ramaderia > clínica ca cirurgia terme pral.n f es cirugía  fr chirurgie  en surgery  
1011 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca quist terme pral.n m ca cist sin. compl.n m es quiste  fr kyste  en cyst  
1012 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca cistella de transport terme pral.n f es cesta de transporte  es transportín  fr panier de transport  en pet carrier  
1013 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cisticerc terme pral.n m es cisticerco  fr cysticerque  en cysticercus  
1014 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca cisticercoide terme pral.n m es cisticercoide  fr cysticercoïde  en cysticercoid  
1015 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cisticercosi terme pral.n f es cisticercosis  fr cysticercose  en cysticercosis  
1016 veterinària i ramaderia > immunologia ca citocina terme pral.n f es citocina  es citoquina  fr cytokine  en cytokine  
1017 veterinària i ramaderia > clínica ca citologia terme pral.n f ca citodiagnòstic sin. compl.n m es citodiagnóstico  es citología  fr cytodiagnostic  fr cytologie  en cytodiagnosis  en cytology  
1018 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca citopatologia terme pral.n f es citopatología  fr cytopathologie  en cytopathology  
1019 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -citosi terme pral. es -citosis  fr -cytose  en -cytosis  
1020 veterinària i ramaderia > immunologia ca citotòxic -a terme pral.adj es citotóxico  fr cytotoxique  en cytotoxic  
1021 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Citrobacter terme pral.
1022 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cittotaenia terme pral.
1023 veterinària i ramaderia > ramaderia ca clacar terme pral.v intr es graznar  fr cacarder  fr criailler  fr jargonner  en squawk, to  
1024 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca psitacosi/ornitosi terme pral.n f ca clamidiosi aviària sin. compl.n f es clamidiosis aviar  es psitacosis/ornitosis  fr chlamydiose aviaire  en avian chlamydiosis  
1025 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca clamidiosi bovina terme pral.n f es clamidiosis bovina  fr chlamydiose bovine  en bovine chlamydiosis  
1026 veterinària i ramaderia > clínica ca clamp terme pral.n m es clamp  fr clamp  en clamp  
1027 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clapa terme pral.n f es pinta  fr tache  en patch  
1028 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clapat -ada terme pral.adj es pío  fr pie  en piebald [negre]  en skewbald [un altre color]  
1029 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca classificació terme pral.n f es clasificación  fr classification  en classification  
1030 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca clau terme pral.n m es clavo  fr clou  en clavus  en corn  
1031 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clenxa terme pral.n f es lista  fr liste  en stripe  
1032 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca clenxat -ada terme pral.adj es listado  fr listé  en striped  
1033 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca Cleveland bai terme pral. es Cleveland bayo  fr bai de Cleveland  en Cleveland Bay  
1034 veterinària i ramaderia > clínica ca clínica terme pral.n f es clínica  fr clinique  en clinic  
1035 veterinària i ramaderia > clínica ca clínica veterinària terme pral.n f es clínica veterinaria  fr clinique veterinaire  en veterinary clinic  
1036 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca clitoridisme terme pral.n m ca clitorisme terme pral.n m es clitorismo  fr clitorisme  en clitorism  
1037 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca clivella terme pral.n f es grieta  fr crevasse  en crack  en crevice  
1038 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cloaca terme pral.n f es cloaca  fr cloaque  en cloaca  
1039 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca clonatge terme pral.n m es clonación  fr clonage  fr clonation  en cloning  
1040 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca clon terme pral.n m ca clonus sin. compl.n m es clono  es clonus  fr clonie  en clonus  
1041 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cloqueig terme pral.n m es cloqueo  fr caquet  fr caquetage  en cackle  en clucking  
1042 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca clor terme pral.n m es cloro  fr chlore  en chlore  sbl Cl  de Chlor  
1043 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca clorhídria terme pral.n f es clorhidria  fr chlorhydrie  en chlorhydria  
1044 veterinària i ramaderia > ramaderia ca clos | closa terme pral.n m, f es cerrado  
1045 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca closa terme pral.n f es cercado  fr enclos  fr parc  en paddock  en pen  
1046 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Clostridium terme pral.
1047 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca Clydesdale terme pral. es Clydesdale  fr Clydesdale  en Clydesdale  
1048 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Knemidocoptes terme pral. ca Cnemidocoptes sin. compl.
1049 veterinària i ramaderia > clínica ca coadjuvant terme pral.n m es coadyuvante  fr adjuvant  fr coadjuvant  en adjuvant  en coadjuvant  
1050 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coàgul sanguini terme pral.n m es coágulo sanguíneo  fr caillot sanguin  en blood clot  
1051 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coagulació intravascular disseminada terme pral.n f es coagulación intravascular diseminada  fr coagulation intravasculaire disséminée  en disseminated intravascular coagulation  
1052 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coagulació sanguínia terme pral.n f es coagulación sanguínea  fr coagulation sanguine  en blood coagulation  
1053 veterinària i ramaderia > clínica ca coagulant terme pral.n m es coagulante  fr coagulant  en clotting factor  en coagulant  
1054 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coagulopatia de consum terme pral.n f es coagulopatía de consumo  fr coagulopathie de consommation  en consumption coagulopathy  
1055 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca coalescència terme pral.n f es coalescencia  fr coalescence  en coalescence  
1056 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca cobalt terme pral.n m es cobalto  fr cobalt  en cobalt  
1057 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca coc terme pral.n m es coco  fr coccus  en coccus  
1058 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca coccidi terme pral.n m es coccidio  fr coccidie  en coccidium  
1059 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Coccidia terme pral.
1060 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Coccidioides terme pral.
1061 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca coccidioidomicosi terme pral.n f es coccidioidomicosis  fr coccidioïdomycose  en coccidioidomycosis  
1062 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca coccidiosi terme pral.n f es coccidiosis  fr coccidiose  en coccidiosis  
1063 veterinària i ramaderia > bromatologia ca cocció terme pral.n f es cocción  fr chauffage  fr cuisson  en cooking  
1064 veterinària i ramaderia > bromatologia ca cocció al bany maria terme pral.n f es cocción al baño maría  fr cuisson au bain-marie  en bain marie cooking  
1065 veterinària i ramaderia > bromatologia ca cocció al buit terme pral.n f es cocción al vacío  fr cuisson sous-vide  en vacuum cooking  
1066 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca coccobacil terme pral.n m es cocobacilo  fr coccobacille  en coccobacillus  
1067 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca cocker spaniel americà terme pral. es cocker spaniel americano  fr épagneul cocker américain  en American Cocker Spaniel  
1068 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça cobrador ca cocker spaniel anglès terme pral. es cocker spaniel inglés  fr épagneul cocker anglais  en English Cocker Spaniel  
1069 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cocliomiïosi terme pral.n f es cocliomiosis  fr myiase à Cochliomyia hominivorax  en New world screwworm  
1070 veterinària i ramaderia > bromatologia ca Codex Alimentarius terme pral.n m es Codex Alimentarius  fr Codex Alimentarius  en Codex Alimentarius  
1071 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca codi d'identificació terme pral.n m es código de identificación  fr code d'identification  en identification code  
1072 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca codominància terme pral.n f es codominancia  fr codominance  en codominance  
1073 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient d'heretabilitat terme pral.n m es coeficiente de heredabilidad  fr coefficient d'héritabilité  en heritability coefficient  
1074 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de consanguinitat terme pral.n m es coeficiente de consanguinidad  fr coefficient de consanguinité  en inbreeding coefficient  
1075 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de determinació terme pral.n m es coeficiente de determinación  fr coefficient de détermination  en reliability coefficient  
1076 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de parentiu terme pral.n m es coeficiente de parentesco  fr coefficient de parenté  en kindship coefficient  
1077 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca coeficient de repetibilitat terme pral.n m es coeficiente de repetibilidad  fr coefficient de répétabilité  en repeatability coefficient  
1078 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Coenurus terme pral.
1079 veterinària i ramaderia > clínica ca colagog terme pral.n m es colagogo  fr cholagogue  en cholagogue  
1080 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca colagògia terme pral.n f es colagogia  en cholagogia  
1081 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca colèresi terme pral.n f ca colepoesi sin. compl.n f es colepoyesis  es coleresis  fr choléopoïèse  fr cholérèse  en cholepoiesis  en choleresis  
1082 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca còlera aviari terme pral.n m es cólera aviar  fr choléra aviaire  en avian pasteurellosis  en fowl cholera  
1083 veterinària i ramaderia > clínica ca colerètic terme pral.n m es colerético  fr cholérétique  en choleretic  
1084 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca colèstasi terme pral.n f es colestasis  fr choléstase  fr cholostase  en cholestasis  
1085 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca colibacil·losi terme pral.n f es colibacilosis  fr colibacillose  en colibacillosis  
1086 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca còlic terme pral.n m es cólico  fr colique  en colic  
1087 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca coliforme terme pral.n m es coliforme  fr coliforme  en coliform  
1088 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca colina terme pral.n f es colina  fr choline  en choline  
1089 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca coll terme pral.n m es cuello  fr encolure  en neck  
1090 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca coll terme pral.n m es cuello  fr cou  en neck  
1091 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca col·lapse terme pral.n m es colapso  fr collapsus  en collapse  
1092 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca xoc terme pral.n m ca col·lapse cardiocirculatori sin. compl.n m es choque  es colapso circulatorio  fr choc  en circulatory collapse  en shock  
1093 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca col·lapse pulmonar terme pral.n m es colapso pulmonar  fr collapsus pulmonaire  en collapse of the lung  
1094 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca collar terme pral.n m es collar  fr collier  en collar  
1095 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca collar terme pral.n m es gargantillo  fr collier  en necklace  
1096 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca col·lateral terme pral.adj es colateral  fr collatéral  en collateral  en sib  en sibling  
1097 veterinària i ramaderia > clínica ca col·liri terme pral.n m es colirio  fr collyre  en collyrium  
1098 veterinària i ramaderia > ramaderia ca colònia terme pral.n f ca abell sin. compl.n m es colonia  fr colonie  en colony  
1099 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca colònia terme pral.n f es colonia  fr colonie  en colony  
1100 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca color terme pral.n m es color  fr couleur  en color [US]  en colour [GB]  
1101 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca color de base terme pral.n m ca color primari terme pral.n m es color de base  es color primario  fr couleur de base  en basic colour  
1102 veterinària i ramaderia > bromatologia ca colorant terme pral.n m es colorante  fr colorant  en colourant  en colouring agent  en food colour  
1103 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca colze terme pral.n m es codo  fr coude  en elbow  
1104 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca coma terme pral.n m es coma  fr coma  en coma  
1105 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: combat ca combatent espanyol terme pral. es combatiente español  fr combattant espagnol  en Spanish Fighting  
1106 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca comís total terme pral.n m es decomiso total  fr saisie totale  en total seizure  
1107 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca comissura del bec terme pral.n f es comisura del pico  fr commissure du bec  en bill's commissure  
1108 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca comminució terme pral.n f es conminución  fr comminution  en comminution  
1109 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca commoció terme pral.n f es conmoción  fr commotion  en commotio  en concussion  
1110 veterinària i ramaderia > ramaderia ca comparet terme pral.n m es pegujalero  
1111 veterinària i ramaderia > immunologia ca complement terme pral.n m es complemento  fr complément  en complement  
1112 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca complementarietat terme pral.n f es complementariedad  fr complémentarité  en complementarity  
1113 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunocomplex terme pral.n m ca complex antigen-anticòs sin. compl.n m es complejo antígeno-anticuerpo  es inmunocomplejo  fr complexe antigène-anticorps  fr complexe immun  fr immun-complexe  en antigen-antibody complex  en immune complex  
1114 veterinària i ramaderia > etnologia ca complexió terme pral.n f es complexión  fr complexion  en complexion  
1115 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca complicació terme pral.n f es complicación  fr complication  en complication  
1116 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta terme pral.n f ca comportament sin. compl.n m es comportamiento  es conducta  fr comportement  fr conduite  en behaviour  
1117 veterinària i ramaderia > clínica ca compresa terme pral.n f es compresa  fr compresse  en compress  
1118 veterinària i ramaderia > clínica ca compressió terme pral.n f es compresión  fr compression  en compression  
1119 veterinària i ramaderia > clínica ca comprimit terme pral.n m es comprimido  fr comprimé  en tablet  
1120 veterinària i ramaderia > etologia ca comunicació terme pral.n f es comunicación  fr communication  en communication behaviour  
1121 veterinària i ramaderia > bromatologia ca concentració terme pral.n f es concentración  fr concentration  en concentration  
1122 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca concentrat terme pral.n m es concentrado  fr concentré  en concentrate  
1123 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca concomitant terme pral.adj es concomitante  fr concomitant  en concomitant  
1124 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca concreció terme pral.n f es concreción  fr concrétion  en concretion  
1125 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca concrescència terme pral.n f es concrescencia  fr concrescence  en concrescence  
1126 veterinària i ramaderia > etologia ca condicionament terme pral.n m ca aprenentatge associatiu sin. compl.n m ca associació sin. compl.n f es aprendizaje asociativo  es asociación  es condicionamiento  fr association  fr conditionnement  en association  en conditioning  
1127 veterinària i ramaderia > etologia ca condicionament clàssic terme pral.n m ca condicionament de Paulov terme pral.n m es condicionamiento clásico  es condicionamiento pavloviano  fr conditionnement classique  fr conditionnement pavlovien  en classical conditioning  en Pavlovian conditioning  
1128 veterinària i ramaderia > etologia ca condicionament operant terme pral.n m es condicionamiento operante  fr conditionnement opérant  en operant conditioning  
1129 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conducta terme pral.n f es iguala  fr conduite  en retainer  
1130 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta compulsiva terme pral.n f es conducta compulsiva  fr conduite compulsive  en compulsive disorder  
1131 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta d'eliminació terme pral.n f es conducta de eliminación  es conducta de evacuación  fr conduite d'élimination  en eliminative behavior  
1132 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de caçar mosques terme pral.n f es conducta de cazar moscas  fr comportement de chasser mouches  en fly-chasing behaviour  
1133 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de desplaçaments repetitius terme pral.n f es conducta de desplazamientos repetitivos  en compulsive pacing  en stereotypic pacing  
1134 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de perseguir-se la cua terme pral.n f es conducta de perseguirse la cola  fr comportement d'être poursuivi la ligne  en tail chasing behavior  
1135 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta de zel terme pral.n f es conducta de estro  fr conduite de chaleur  en estrous behavior  
1136 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta redirigida terme pral.n f es conducta redirigida  fr conduite redirigée  en redirected behavior  
1137 veterinària i ramaderia > etologia ca conducta sexualment dimòrfica terme pral.n f es conducta sexualmente dimórfica  fr comportement sexuellement dimorphe  en sexually dimorphic behaviour  
1138 veterinària i ramaderia > bromatologia ca confitar terme pral.v tr es confitar  fr confire  en preserve, to  
1139 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca conformació terme pral.n f es conformación  fr conformation  en conformation  
1140 veterinària i ramaderia > bromatologia ca congelació terme pral.n f es congelación  fr congélation  en freezing  
1141 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca congelació terme pral.n f es congelación  es heladura  fr congélation  en congelation  
1142 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca congestió terme pral.n f es congestión  fr congestion  en congestion  
1143 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca conidi terme pral.n m es conidio  fr conidie  en conidium  
1144 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conill terme pral.n m es conejo  fr lapin  en rabbit  
1145 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conilla terme pral.n f es coneja  fr lapine  en doe  
1146 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conillaire terme pral.n m, f es conejero  fr éleveur de lapins  en rabbit breeder  
1147 veterinària i ramaderia > ramaderia ca conillar terme pral.n m ca coniller sin. compl.n m es conejar  es conejera  fr clapier  fr lapinière  en rabbit hutch  en rabbitry  
1148 veterinària i ramaderia > ramaderia ca coniller -a terme pral.adj es conejero  
1149 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Connemara [poni] terme pral. es Connemara  fr Connemara  en Connemara  
1150 veterinària i ramaderia > bromatologia ca conserva terme pral.n f es conserva  fr conserve  en canned food [US]  en tinned food [GB]  
1151 veterinària i ramaderia > bromatologia ca conservació terme pral.n f es conservación  fr conservation  en preservation  
1152 veterinària i ramaderia > bromatologia ca tècnica de conservació terme pral.n f ca conservació sin. compl.n f es conservación  es técnica de conservación  fr conservation  fr technique de conservation  en preservation  
1153 veterinària i ramaderia > bromatologia ca conservant terme pral.n m ca conservador sin. compl.n m es conservador  es conservante  fr conservateur  en preservative  
1154 veterinària i ramaderia > clínica ca soldar-se terme pral.v intr pron ca consolidar-se sin. compl.v intr pron es soldarse  fr se souder  en fuse, to  en knit together, to  
1155 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca restrenyiment terme pral.n m ca constipació de ventre sin. compl.n f es constipación  es estreñimiento  fr constipation  en constipation  en costiveness  
1156 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca constricció terme pral.n f ca constrenyiment sin. compl.n m es constricción  fr constriction  en constriction  
1157 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca contagi terme pral.n m es contagio  fr contagion  en contagion  
1158 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca contagi directe terme pral.n m es contagio directo  fr contagion directe  en direct contact  en direct contagion  
1159 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca contagi indirecte terme pral.n m es contagio indirecto  fr contagion indirecte  en indirect contact  en indirect contagion  
1160 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació terme pral.n f es contaminación  fr contamination  en contamination  
1161 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació encreuada terme pral.n f es contaminación cruzada  fr contamination croisée  en cross contamination  
1162 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació endògena terme pral.n f es contaminación endógena  fr contamination endogène  en endogenous contamination  
1163 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació exògena terme pral.n f es contaminación exógena  fr contamination exogène  en exogenous contamination  
1164 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminació microbiana terme pral.n f es contaminación microbiana  fr contamination microbienne  en microbial contamination  
1165 veterinària i ramaderia > bromatologia ca contaminant terme pral.n m es contaminante  fr contaminant  en contaminant  
1166 veterinària i ramaderia > clínica ca contenció terme pral.n f es contención  fr contention  en restraining  
1167 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca contenidor d'esperma terme pral.n m es contenedor de semen  fr conteneur à sperme  en semen container  
1168 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca contractura terme pral.n f es contractura  fr contracture  en contracture  
1169 veterinària i ramaderia > clínica ca contraindicació terme pral.n f es contraindicación  fr contre-indication  en contraindication  
1170 veterinària i ramaderia > clínica ca antídot terme pral.n m ca contraverí sin. compl.n m es antídoto  es contraveneno  fr antidote  en antidote  
1171 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control a destinació terme pral.n m es control en destino  fr contrôle en destination  en reception control  
1172 veterinària i ramaderia > bromatologia ca control alimentari terme pral.n m es control alimentario  fr contrôle alimentaire  en food control  
1173 veterinària i ramaderia > bromatologia ca control d'estabilitat terme pral.n m es control de estabilidad  fr contrôle de stabilité  en stability control  
1174 veterinària i ramaderia > bromatologia ca control d'esterilitat terme pral.n m es control de esterilidad  fr contrôle de stérilité  en sterility control  
1175 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control d'identitat terme pral.n m es control de identidad  fr côntrole d'identité  en identity control  
1176 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control documental terme pral.n m es control documental  fr contrôle documentaire  en documentary control  
1177 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control físic terme pral.n m es control físico  fr côntrole physique  en physical control  
1178 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control oficial dels productes alimentaris terme pral.n m es control oficial de los productos alimentarios  fr côntrole officiel des produits alimentaires  en food product official control  
1179 veterinària i ramaderia > ramaderia ca control ramader terme pral.n m es control ganadero  fr contrôle d'élevage  en cattle control  
1180 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca control veterinari terme pral.n m es control veterinario  fr contrôle vétérinaire  en veterinary control  
1181 veterinària i ramaderia > ramaderia ca controlador ambiental terme pral.n m es controlador ambiental  fr contrôleur de l'environnement  en environmental controller  
1182 veterinària i ramaderia > ramaderia ca controlador ramader | controladora ramadera terme pral.n m, f es controlador ganadero  en cattle tester  
1183 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca contusió terme pral.n f es contusión  fr contusion  en contusion  
1184 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca convalescència terme pral.n f es convalescencia  fr convalescence  en convalescence  
1185 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca convulsió terme pral.n f es convulsión  fr convulsion  en convulsion  
1186 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca cooperativitat terme pral.n f es cooperatividad  fr coopérativité  en cooperativity  
1187 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cooperia terme pral.
1188 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca cooperiosi terme pral.n f es cooperiosis  fr cooperiose  en cooperiosis  
1189 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca copra terme pral.n f es copra  fr copra  fr coprah  en copra  
1190 veterinària i ramaderia > etologia ca coprofàgia terme pral.n f es coprofagia  fr coprophagie  en coprophagia  
1191 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca corbata terme pral.n f es corbata  fr cravate  en white tie  
1192 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: recte ca cordovès terme pral. es cordobés  fr cordouan  en Cordovan  
1193 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca coriza felina terme pral.n f es coriza del gato  fr coryza contagieux du chat  en feline viral respiratory disease complex  
1194 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca coriza infecciosa aviària terme pral.n f es coriza infecciosa aviar  fr coryza infectieux aviaire  en fowl coryza  en infectious coryza  
1195 veterinària i ramaderia > ramaderia ca corma terme pral.n f es corma  fr entrave  en shackle  
1196 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca banyam terme pral.n m ca cornamenta sin. compl.n f es cornamenta  fr cornes  en horns  
1197 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca combatent indi terme pral. ca cornish sin. compl. es combatiente indio  es cornish  fr combattant indien  fr cornish  en Cornish  en Indian Game  
1198 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca corona terme pral.n f es corona  fr couronne  en coronet  
1199 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Coronaviridae terme pral.
1200 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Coronavirus terme pral.
1201 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca corones terme pral.n f pl es gallineja  fr boyau droit d'ovin  en sheep large intestin  
1202 veterinària i ramaderia > ramaderia ca corral terme pral.n m es corral  fr basse-cour  en yard  
1203 veterinària i ramaderia > ramaderia ca corraleta terme pral.n f es porqueriza  fr porcherie  en pigsty  
1204 veterinària i ramaderia > clínica ca correctiu terme pral.n m es correctivo  fr correctif  en corrective  
1205 veterinària i ramaderia > bromatologia ca correctiu de l'acidesa terme pral.n m es corrector de la acidez  es regulador de la acidez  fr correcteur d'acidité  en acidity regulator  
1206 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca corrector terme pral.n m ca premescla sin. compl.n f es corrector  es premezcla  fr correcteur  en supplement  
1207 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > ànecs > aptitud: ous ca corredor indi terme pral. es corredor indio  fr coureur indien  en Indian Runner  
1208 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca correlació fenotípica terme pral.n f es correlación fenotípica  fr corrélation phénotypique  en phenotypic correlation  
1209 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca correlació genètica terme pral.n f es correlación genética  fr corrélation génétique  en genetic correlation  
1210 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca corretja terme pral.n f es correa  fr courroie  fr lacet  en lead  
1211 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cort terme pral.n f es corte  es establo  fr étable  en yard  
1212 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cortal terme pral.n m es corral  fr basse-cour  en pen  
1213 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca corticoesteroide terme pral.n m ca corticoide sin. compl.n m es corticoide  es corticosteroide  fr corticoïde  fr corticostéroïde  en corticoid  en corticosteroid  
1214 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca corticotropina terme pral.n f ca hormona adrenocorticòtropa sin. compl.n f ca ACTH siglan f es corticotropina  es hormona adrenocorticótropa  es ACTH  fr corticotrophine  fr hormone adrénocorticotrophe  fr ACTH  en corticotropin  en hormone adrenocorticotropic  en ACTH  
1215 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Corynebacterium terme pral.
1216 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cos terme pral.n m es cuerpo  fr corps  en body  
1217 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cos terme pral.n m es cuerpo  fr corps  en body  
1218 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos amiloide terme pral.n m ca cos amilaci sin. compl.n m es cuerpo amiláceo  fr corps amylacé  en amilaceous body  
1219 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos de Gamna-Gandy terme pral.n m ca nòdul sideròtic terme pral.n m es cuerpo de Gamna-Gandy  es nódulo siderótico  fr corps de Gamna-Gandy  fr corps sidérotique  en Gamna-Gandy body  en siderotic nodule  
1220 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos de psammoma terme pral.n m ca cos psammomatós terme pral.n m es cuerpo de psammoma  fr corps de psammome  en psammoma body  
1221 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cos de Russell terme pral.n m es cuerpo de Russell  fr corps de Russell  en Russell body  
1222 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca cos luti terme pral.n m ca cos groc sin. compl.n m es cuerpo amarillo  es cuerpo lúteo  fr corps jaune  en corpus luteum  en yellow body  
1223 veterinària i ramaderia > ramaderia ca costella terme pral.n f es costilla  
1224 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca costellam terme pral.n m es costillar  fr côté  en chest  en ribs cage  
1225 veterinària i ramaderia > clínica ca costòtom terme pral.n m es costótomo  fr costotome  en costotome  en rib knife  en rib shear  
1226 veterinària i ramaderia > ramaderia ca coturnicultura terme pral.n f es coturnicultura  fr élevage de cailles  en quail breeding  
1227 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca Cotxinxina terme pral. es Cochinchina  fr Cochin  en Cochin  
1228 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cotyloda terme pral.
1229 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca coure terme pral.adj es cobrizo  fr cuivre  en copper  
1230 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca coure terme pral.n m es cobre  fr cuivre  en copper  
1231 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubar terme pral.v tr ca covar sin. compl.v tr es empollar  es incubar  fr couver  fr incuber  en incubate, to  
1232 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca ou xarbot terme pral.n m ca covarot sin. compl.n m es huevo huero  
1233 veterinària i ramaderia > ramaderia ca covera terme pral.n f es cloquera  es cloquez  en broodiness  
1234 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Cowdria terme pral.
1235 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Coxiella terme pral.
1236 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca craurosi terme pral.n f es craurosis  fr kraurosis  en kraurosis  
1237 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca crema terme pral.adj es crema  fr crème  en cream  en ointment  
1238 veterinària i ramaderia > clínica ca crema terme pral.n f es crema  fr crème  en cream  
1239 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca cremada terme pral.n f es quemadura  fr brûlure  en burn  
1240 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cremada de fred terme pral.n f es quemadura de frío  es quemadura por congelación  fr brûlure par congélation  en denaturating  
1241 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Crenosoma terme pral.
1242 veterinària i ramaderia > clínica ca crepitació terme pral.n f es crepitación  fr crépitation  en crepitation  
1243 veterinària i ramaderia > clínica ca ranera crepitant terme pral.n f ca crepitació pulmonar sin. compl.n f es estertor crepitante  es estertor vesicular  fr crépitation pulmonaire  fr râle crépitant  en crepitant rale  en vesicular rale  
1244 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cresta terme pral.n f es cresta  fr crête  en comb  
1245 veterinària i ramaderia > ramaderia ca crestat terme pral.n m ca crestó sin. compl.n m es castrón  fr châtré  en wether  
1246 veterinària i ramaderia > ramaderia ca creu terme pral.n f es cruz  
1247 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca creu terme pral.n f ca creuera terme pral.n f es cruz  fr garrot  en withers  
1248 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona alliberadora de corticotropina terme pral.n f ca corticoliberina sin. compl.n f ca CRF siglan f ca CRH siglan f es corticoliberina  es hormona liberadora de corticotropina  es CRF  es CRH  fr corticolibérine  fr hormone de libération de la corticotrophine  fr CRF  fr CRH  en corticotropin-releasing factor  en corticotropin-releasing hormone  en CRF  en CRH  
1249 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria terme pral.n f es cría  fr couvain  en brood  
1250 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria terme pral.n f es cría  fr élève  en baby animal  
1251 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria terme pral.n f es cría  fr portée  en young  
1252 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca cria en consanguinitat terme pral.n f ca cria endogàmica sin. compl.n f es cría en consanguinidad  es cría endogámica  fr élevage en consanguinité  fr élevage endogame  en inbreeding  
1253 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca cria ensacada terme pral.n f es cría sacciforme  fr couvain sacciforme  en sacbrood  
1254 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca cria petrificada terme pral.n f es cría momificada  es cría petrificada  fr couvain pétrifié  en stone brood  
1255 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca cria podrida terme pral.n f es loque  fr loque  en foulbrood  
1256 veterinària i ramaderia > ramaderia ca criador | criadora terme pral.n m, f es criador  fr éleveur  en breeder  en rearer  
1257 veterinària i ramaderia > ramaderia ca criadora terme pral.n f es criadora  fr éleveuse  en brooder  en hover  
1258 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cria terme pral.n f ca criança sin. compl.n f es cría  es crianza  fr élevage  en breeding  en raising  en rearing  
1259 veterinària i ramaderia > ramaderia ca criar terme pral.v tr es criar  fr élever  en mother, to  en suckle, to  
1260 veterinària i ramaderia > ramaderia ca parir terme pral.v tr ca criar sin. compl.v intr es parir  fr mettre bas  en bear, to  en bring forth, to  en deliver, to  
1261 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca cribratge terme pral.n m es criba  es cribado  es cribaje  fr dépistage  en screening  
1262 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca crin terme pral.n m/f es cerda  fr crin  en horsehair  
1263 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca crinera terme pral.n f ca cabellera sin. compl.n f ca crina sin. compl.n f es crin  fr crinière  en mane  
1264 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca crioll terme pral. es criollo  fr criollo  en Criollo  
1265 veterinària i ramaderia > bromatologia ca crioprotecció terme pral.n f es crioprotección  fr cryoprotection  en cryopreservation  en cryoprotection  
1266 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca criptococcosi terme pral.n f es criptococosis  fr cryptococcose  en cryptococcosis  
1267 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca criptorquídia terme pral.n f ca criptorquidisme terme pral.n m ca criptorquisme terme pral.n m es criptorquidia  es criptorquidismo  es criptorquismo  fr cryptorchidie  fr cryptorchidisme  fr cryptorchisme  en cryptorchidism  en cryptorchidy  en cryptorchism  
1268 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca criptosporidiosi terme pral.n f es criptosporidiosis  fr cryptosporidiose  en cryptosporidiosis  
1269 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crisi terme pral.n f es crisis  fr crise  en crisis  
1270 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca criteri de selecció terme pral.n m es criterio de selección  fr critère de sélection  en selection criterion  
1271 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crític -a terme pral.adj es crítico  fr critique  en critical  
1272 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca croad Langshan terme pral. es croad Langshan  fr croad Langshan  en Croad Langshan  
1273 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca crom terme pral.n m es cromo  fr chrome  en chromium  
1274 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cromologia terme pral.n f es cromología  fr chromologie  en chromology  
1275 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca cromosoma terme pral.n m es cromosoma  fr chromosome  en chromosome  
1276 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crònic -a terme pral.adj es crónico  fr chronique  en chronic  
1277 veterinària i ramaderia > morfologia ca cronometria terme pral.n f es cronometría  fr chronométrie  en aging  en chronometry  
1278 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca crosta terme pral.n f es costra  fr croûte  en crust  en scab  
1279 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca cròtal terme pral.n m es crótalo  es pinza de oreja  fr boucle auriculaire  fr crotale  en crotal  en eartag  
1280 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca crupal terme pral.adj es crupal  fr croupal  en croupous  
1281 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Cryptococcus terme pral.
1282 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cryptosporidium terme pral.
1283 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ctenocephalides terme pral.
1284 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cua terme pral.n f es cola  fr queue  en tail  
1285 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cua terme pral.n f es cola  fr queue  en tail  
1286 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cubicle terme pral.n m es cubículo  fr case  en box  en cubicle  
1287 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca helmint terme pral.n m ca cuc sin. compl.n m ca verm sin. compl.n m es gusano  es helminto  es verme  fr helminthe  fr ver  en helminth  en worm  
1288 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca cucut terme pral.adj es cuclillo  fr coucou  en cuckoo  
1289 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cuejar terme pral.v intr ca cuetejar sin. compl.v intr es colear  es rabear  en tail, to  
1290 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cuir terme pral.n m es cuero  fr peau  en skin  
1291 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca cuixa terme pral.n f es muslo  fr cuisse  en thigh  
1292 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca cuixa terme pral.n f es muslo  fr cuisse  en thigh  
1293 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca cuixa terme pral.n f es muslo  fr cuisse  en thigh  
1294 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Culex terme pral.
1295 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Culicidae terme pral.
1296 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Culicoides terme pral.
1297 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca cultiu terme pral.n m es cultivo  fr culture  en culture  
1298 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cunicultor | cunicultora terme pral.n m, f ca cuniculicultor | cuniculicultora sin. compl.n m, f es cunicultor  fr cuniculiculteur  fr cuniculteur  fr cuniliculteur  en rabbit breeder  
1299 veterinària i ramaderia > ramaderia ca cunicultura terme pral.n f ca cuniculicultura sin. compl.n f es cunicultura  fr cuniculiculture  fr cuniculture  en rabbit breeding  
1300 veterinària i ramaderia > bromatologia ca curació terme pral.n f es curado  fr saumurage  fr traitement  en cure  en curing  
1301 veterinària i ramaderia > clínica ca curar terme pral.v tr es curar  fr soigner  en treat, to  
1302 veterinària i ramaderia > clínica ca guarir terme pral.v tr ca curar sin. compl.v tr es curar  fr guérir  fr soigner  en cure, to  
1303 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gos terme pral.n m ca ca sin. compl.n m ca cus sin. compl.n m es can  es perro  fr chien  en dog  
1304 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cyclorrapha terme pral.
1305 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cysticercus terme pral.
1306 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cystocaulus terme pral.
1307 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Isospora terme pral. ca Cystoisospora sin. compl.
1308 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Cytodites terme pral.
1309 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca dàlmata terme pral. es dálmata  fr dalmatien  en Dalmatian  
1310 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Bovicola terme pral. ca Damalinia terme pral.
1311 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Dartmoor [poni] terme pral. es Dartmoor  fr Dartmoor  en Dartmoor  
1312 veterinària i ramaderia > bromatologia ca data de caducitat terme pral.n f es fecha de caducidad  fr date de péremption  en expiration date  en expiry date  
1313 veterinària i ramaderia > bromatologia ca data de consum preferent terme pral.n f es fecha de consumo preferente  fr date limite de consommation  en best before date  en use-by date  
1314 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca daurat -ada terme pral.adj es dorado  fr doré  en golden  
1315 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca daurat de Saxe terme pral. es dorado de Saxe  fr doré de Saxe  en Golden Saxe  
1316 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Davainea terme pral.
1317 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca de poca capacitat terme pral.adj es de poca capacidad  en low throughput  
1318 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca comís terme pral.n m ca decomís sin. compl.n m es comiso  es decomiso  fr saisie  en seizure  
1319 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca decorticació terme pral.n f es decorticación  fr décorticage  en decortication  
1320 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca decorticadora terme pral.n f es decorticadora  fr décortiqueuse  en decorticator  
1321 veterinària i ramaderia > ramaderia ca defecte terme pral.n m es defecto  fr défaut  en defect  
1322 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca defervescència terme pral.n f es defervescencia  fr défervescence  en decrement  en defervescence  
1323 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca deficiència bovina d'adhesió de leucòcits terme pral.n f es deficiencia bovina de adhesión de leucocitos  en bovine leukocyte adhesion deficiency  
1324 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca deformació terme pral.n f es deformación  fr déformation  en deformation  
1325 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca deformitat terme pral.n f es deformidad  fr difformité  en deformity  
1326 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració terme pral.n f es degeneración  fr dégénération  fr dégénérescence  en degeneration  
1327 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració de Zenker terme pral.n f es degeneración de Zenker  fr dégénérescence de Zenker  en Zenker's degeneration  
1328 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració hidròpica terme pral.n f ca degeneració vacuolar terme pral.n f ca edema intracel·lular terme pral.n m es degeneración hidrópica  es degeneración vacuolar  es edema intracelular  fr dégénérescence hydropique  fr dégénérescence vacuolaire  fr oedème intracellulaire  en hydropic degeneration  en intracellular oedema  en vacuolar degeneration  
1329 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració wal·leriana terme pral.n f es degeneración walleriana  fr dégénérescence wallérienne  en Wallerian degeneration  
1330 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca deglutició terme pral.n f ca deglució sin. compl.n f es deglución  fr déglutition  en deglutition  
1331 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca degollament terme pral.n m es degüello  fr égorgement  en sticking  
1332 veterinària i ramaderia > clínica ca degotador terme pral.n m es gotero  fr goutte-à-goutte  en drip  
1333 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dehiscència terme pral.n f es dehiscencia  fr déhiscence  en dehiscence  
1334 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dehiscència d'una ferida terme pral.n f es dehiscencia de una herida  es dehiscencia quirúrgica  fr déhiscense d'une blessure  en wound dehiscence  
1335 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca defecació terme pral.n f ca dejecció sin. compl.n f es defecación  es deyección  fr défécation  fr déjection  en defaecation [GB]  en defecation [US]  en dejection  
1336 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca dejuni terme pral.n m es ayuno  fr jêune  en fasting  
1337 veterinària i ramaderia > ramaderia ca demble terme pral.n m es pasitrote  fr amble  en amble  
1338 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Demodex terme pral.
1339 veterinària i ramaderia > clínica ca demulcent terme pral.n m es demulcente  fr émollient  en demulcent  
1340 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dent terme pral.n f es diente  fr dent  en tooth  
1341 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dentada terme pral.n f ca dentegada sin. compl.n f es dentellada  fr coup de dent  en bite  
1342 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dentadura terme pral.n f es dentadura  fr denture  en set of teeth  
1343 veterinària i ramaderia > clínica ca depilació terme pral.n f es depilación  es depilado  fr dépilation  en depilation  en epilation  
1344 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca depilació terme pral.n f es depilación  es depilado  fr ébourrer  fr épilation  en dehairing  en epilation  
1345 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca depleció terme pral.n f es depleción  fr dépletion  en depletion  
1346 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca depressió terme pral.n f es depresión  fr dépression  en depression  
1347 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca depressió per consanguinitat terme pral.n f es depresión por consanguinidad  fr dépression de consanguinité  en inbreeding depression  
1348 veterinària i ramaderia > clínica ca depressor terme pral.n m es depresor  fr dépresseur  en depressant  
1349 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca deriva genètica terme pral.n f es deriva genética  fr dérive génétique  en genetic drift  
1350 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dermacentor terme pral.
1351 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dermanissidosi terme pral.n f es dermanisidosis  fr dermanyssidose  
1352 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dermanyssus terme pral.
1353 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis terme pral.n f es dermatitis  fr dermatite  fr dermite  en dermatitis  
1354 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis al·lèrgica terme pral.n f es dermatitis alérgica  fr dermite allergique  en allergic dermatitis  
1355 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis atòpica terme pral.n f es dermatitis atópica  fr dermite atopique  en atopic dermatitis  
1356 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatitis de contacte terme pral.n f es dermatitis de contacto  fr dermite de contact  en contact dermatitis  
1357 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca dermatitis interdigital terme pral.n f es dermatitis interdigital  fr dermite interdigitale  en interdigital dermatitis  
1358 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca ectima contagiosa terme pral.n f ca dermatitis pustulosa ovina sin. compl.n f es dermatitis pustulosa ovina  es ectima contagioso  fr ecthyma contagieux  en contagious ecthyma  en contagious pustular dermatitis  en orf  en scabby mouth  en sore mouth  
1359 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca dermatofilosi terme pral.n f es dermatofilosis  es estreptotricosis cutánea  es vellón apelmazado  fr dermatophilose  en dermatophilosis  
1360 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca dermatòfit terme pral.n m es dermatofito  fr dermatophyte  en dermatophyte  
1361 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca dermatofitosi terme pral.n f ca brià sin. compl.n m ca tinya sin. compl.n f es dermatofitosis  es tiña  fr dermatophytose  fr teigne  en dermatophytosis  en ringworm  en tinea  
1362 veterinària i ramaderia > malalties ca dermatologia terme pral.n f es dermatología  fr dermatologie  en dermatology  
1363 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Dermatophilus terme pral.
1364 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatosi terme pral.n f es dermatosis  fr dermatose  en dermatosis  
1365 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca dermatosi nodular contagiosa terme pral.n f es dermatosis nodular contagiosa  fr dermatose nodulaire contagieuse  en lumpy skin disease  
1366 veterinària i ramaderia > etologia ca dermatosi psicogènica terme pral.n f es dermatosis psicógena  fr dermatose psychogénique  en psychogenic dermatosis  
1367 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dermatosparaxi terme pral.n f es dermatosparaxis  fr dermatosparaxis  en dermatosparaxis  
1368 veterinària i ramaderia > clínica ca dermoreacció terme pral.n f ca cutireacció sin. compl.n f ca intradermoreacció sin. compl.n f es cutirreacción  es dermorreacción  es intradermoreacción  es reacción intradérmica  fr cutiréaction  fr intradermo-réaction  fr intradermoréaction  en cutaneous reaction  en cutireaction  en dermoreaction  en intradermal test  en skin test  
1369 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desbocar-se terme pral.v intr pron es desbocarse  fr s'emballer  en bolt, to  
1370 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brescar terme pral.v tr ca crestar terme pral.v tr ca desopercular terme pral.v tr ca desbrescar sin. compl.v tr es brescar  es castrar  es desopercular  fr désoperculer  en harvest, to  en uncap, to  
1371 veterinària i ramaderia > clínica ca desbridament terme pral.n m es desbridamiento  fr débridement  en debridement  
1372 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca descalcificació terme pral.n f es descalcificación  fr décalcification  en decalcification  
1373 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca descendència terme pral.n f es descendencia  fr descendance  en progeny  
1374 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca descendent terme pral.n m es descendiente  fr descendant  en descendant  
1375 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca desclosa terme pral.n f ca eclosió sin. compl.n f es eclosión  fr éclosion  en hatching  
1376 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca descomposició terme pral.n f es descomposición  fr décomposition  en decomposition  
1377 veterinària i ramaderia > bromatologia ca descongelació terme pral.n f es descongelación  fr décongélation  en thawing  
1378 veterinària i ramaderia > ramaderia ca descovar-se terme pral.v intr pron
1379 veterinària i ramaderia > ramaderia ca descrestar terme pral.v tr es descrestar  fr ecrêter  en dub, to  
1380 veterinària i ramaderia > clínica ca descrostar terme pral.v tr ca escrostar terme pral.v tr es descostrar  fr écroûter  
1381 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desensitjadora terme pral.n f es desensiladora  fr désileuse  en silo unloader  
1382 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca desenvolupament muscular terme pral.n m es desarrollo muscular  fr développement musculaire  en muscular development  
1383 veterinària i ramaderia > clínica ca desfibril·lació terme pral.n f es desfibrilación  fr défibrillation  en defibrillation  
1384 veterinària i ramaderia > bromatologia ca deshidratació terme pral.n f es deshidratación  fr déshydratation  en dehydration  
1385 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca deshidratació terme pral.n f es deshidratación  fr déshydratation  en dehydratation  
1386 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca deshidratadora terme pral.n f es deshidratadora  fr déshydrateur  en dehydrater  en dehydrator  
1387 veterinària i ramaderia > clínica ca desinfectant terme pral.n m es desinfectante  fr désinfectant  en disinfectant  
1388 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desinsectació terme pral.n f es desinsectación  fr désinsectisation  en desinsectization  
1389 veterinària i ramaderia > ramaderia ca deslletament terme pral.n m es destete  fr sevrage  en weaning  
1390 veterinària i ramaderia > ramaderia ca deslletament precoç terme pral.n m es destete precoz  fr sevrage précoce  en early weaning  
1391 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desmamador terme pral.n m es destetador  fr antisuceur  fr dispositif de sevrage  en anti-sucking plate  en anti-suckle device  en weaning device  
1392 veterinària i ramaderia > ramaderia ca deslletar terme pral.v tr ca desmamar sin. compl.v tr es desbecerrar [vedell]  es descabritar [cabrit]  es desmamar  es destetar  fr sevrer  en wean, to  
1393 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desmielinització terme pral.n f es desmielinación  es desmielinización  fr démyélinisation  en demyelination  en demyelinization  
1394 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca desmorrexi terme pral.n f es desmorrexia  es desmorrexis  fr desmorrhexie  en desmorrhexis  
1395 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca desnaturalització terme pral.n f es desnaturalización  fr dénaturation  en denaturation  
1396 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desniar terme pral.v tr ca desnierar sin. compl.v tr fr dénicher  
1397 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca desnutrició terme pral.n f es desnutrición  fr dénutrition  en malnutrition  en underfeeding  en undernutrition  
1398 veterinària i ramaderia > bromatologia ca desodoració terme pral.n f es desodoración  fr désodorisation  en deodorization  
1399 veterinària i ramaderia > ramaderia ca brescador terme pral.n m ca crestador terme pral.n m ca desoperculador terme pral.n m es castradera  es cortadera  es desoperculador  fr désoperculateur  en capping knife  en uncapping knife  
1400 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desorganització terme pral.n f es desorganización  fr désorganisation  en disorganization  
1401 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca desossament terme pral.n m es deshuesado  fr désossage  fr désossement  en boning  en deboning  
1402 veterinària i ramaderia > clínica ca desparasitar terme pral.v tr es desparasitar  fr déparasiter  en deworm, to  
1403 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca despigmentació terme pral.n f es despigmentación  fr dépigmentation  en depigmentation  
1404 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desplaçament terme pral.n m ca distòpia terme pral.n f es desplazamiento  es distopia  fr déplacement  fr dystopie  en displacement  en dystopia  
1405 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca despreniment terme pral.n m es desprendimiento  fr décollement  fr détachement  en detachment  
1406 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca despulla terme pral.n f es despojo  fr abats  fr abattis [de volaille]  en offal  
1407 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca secundines terme pral.n f pl ca despulla sin. compl.n f es secundinas  fr délivre  en afterbirth  en secundines  
1408 veterinària i ramaderia > ramaderia ca desratització terme pral.n f es desratización  fr dératisation  en rat control  
1409 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca dessagnament terme pral.n m es sangrado  fr saignée  en bleeding  
1410 veterinària i ramaderia > bromatologia ca dessalatge terme pral.n m es desalado  fr dessalage  en desalination  en desalinization  
1411 veterinària i ramaderia > bromatologia ca dessecació terme pral.n f es desecación  fr dessiccation  fr séchage  en desiccation  
1412 veterinària i ramaderia > etologia ca dessensibilització terme pral.n f es desensibilización  fr désensibilisation  en desensitization  
1413 veterinària i ramaderia > clínica ca dessensibilització terme pral.n f es desensibilización  fr désensibilisation  en desensitization  
1414 veterinària i ramaderia > clínica ca desunglar terme pral.v tr es desuñar  fr arracher les ongles  
1415 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca desviació terme pral.n f es desviación  fr déviation  en deviation  
1416 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca desviació a l'esquerra terme pral.n f es desviación a la izquierda  fr déviation à gauche  en deviation to the left  en shift to the left  
1417 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca desviació a la dreta terme pral.n f es desviación a la derecha  fr déviation à droite  en deviation to the right  en shift to the right  
1418 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca desviació ambiental terme pral.n f es desviación ambiental  fr variance environnementale  en environment deviation  
1419 veterinària i ramaderia > clínica ca detergent terme pral.n m es detergente  fr détergent  fr détersif  en detergent  
1420 veterinària i ramaderia > immunologia ca determinant antigènic terme pral.n m ca epítop terme pral.n m es determinante antigénico  es epítopo  fr déterminant antigénique  fr épitope  en antigenic determinant  en epitop  
1421 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca determinisme genètic terme pral.n m es determinismo genético  fr déterminisme génétique  en genetic control  
1422 veterinària i ramaderia > ramaderia ca devesa terme pral.n f es dehesa  fr parc de pâturage collectif  fr parc de pâturage communal  en community allotment  
1423 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Devon terme pral. es Devon  fr Devon  en Devon  en Red Ruby  
1424 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diabetis terme pral.n f es diabetes  fr diabète  en diabetes  
1425 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diabetis insípida terme pral.n f es diabetes insípida  fr diabète insipide  en diabetes insipidus  
1426 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diabetis mellitus [mellitus: la] terme pral.n f ca diabetis sacarina sin. compl.n f es diabetes mellitus  es diabetes sacarina  fr diabète mellitus  fr diabète sucré  en diabetes mellitus  
1427 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diàcrisi terme pral.n f es diacrisis  fr diacrisis  en diacrisis  
1428 veterinària i ramaderia > clínica ca diagnosi terme pral.n f ca diagnòstic sin. compl.n m es diagnosis  es diagnóstico  fr diagnose  fr diagnostic  fr diagnostique  en diagnosis  en diagnostic  
1429 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diapedesi terme pral.n f es diapédesis  fr diapédèse  en diapedesis  
1430 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diarrea terme pral.n f es diarrea  fr diarrhée  en diarrhea [US]  en diarrhoea [GB]  
1431 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca pul·lorosi terme pral.n f ca diarrea blanca del pollet sin. compl.n f es diarrea blanca del pollito  es pulorosis  fr diarrhée du poussin  fr pullorose  en pullorum disease  
1432 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca diarrea del garrí terme pral.n f es diarrea del lechón  fr diarrhée du porcelet  en porcine rotavirus infection  
1433 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca diarrea neonatal del vedell terme pral.n f es diarrea neonatal del ternero  fr diarrhée néonatale du veau  en calf scour  en neonatal calf diarrhoea  
1434 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca diarrea neonatal porcina terme pral.n f es diarrea neonatal porcina  fr diarrhée colibacillaire  fr diarrhée néonatale du porcelet  en enteric colibacillosis  
1435 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diàstasi terme pral.n f es diastasis  fr diastase  en diastasis  
1436 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca diastema terme pral.n m es diastema  fr diastème  en diastema  
1437 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diastematomièlia terme pral.n f es diastematomielia  fr diastématomyélie  en diastematomyelia  
1438 veterinària i ramaderia > clínica ca diatèrmia terme pral.n f es diatermia  fr diathermie  en diathermy  
1439 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca diàtesi terme pral.n f es diátesis  fr diathèse  en diathesis  
1440 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diàtesi hemorràgica terme pral.n f es diátesis hemorrágica  fr diathèse hémorragique  en haemorrhagic diathesis  
1441 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca document d'identificació bovina terme pral.n m ca DIB siglan m es documento de identificación para bovinos  es DIB  fr carte d'identification pour bovins  fr passeport du bovin  en cattle identity card  en cattle passport  
1442 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Dichelobacter terme pral.
1443 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dicroceliosi terme pral.n f es dicroceliosis  fr dicrocoeliose  en dicrocoeliosis  
1444 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dicrocoelium terme pral.
1445 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dicrotisme terme pral.n m es dicrotismo  fr dicrotisme  en dicrotism  
1446 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dictyocaulus terme pral.
1447 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dida automàtica terme pral.n f es nodriza automática  fr autonourrisseur à tétine  fr nourrisseur-allaiteur  en automatic milk feeder  en teat-type milk feeder  
1448 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca diestre terme pral.n m es diestro  fr dioestrus  en diestrus  
1449 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca dieta terme pral.n f es dieta  fr diète  en diet  
1450 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diferenciació terme pral.n f es diferenciación  fr différentiation  en differentiation  
1451 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca diferencial de selecció terme pral.n m es diferencial de selección  fr différentielle de sélection  en selection differential  
1452 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca diftèria del vedell terme pral.n f es difteria del ternero  fr diphtérie du veau  en calf diphtheria  
1453 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Digenea terme pral.
1454 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca digestibilitat terme pral.n f es digestibilidad  fr digestibilité  en digestibility  
1455 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca digestió terme pral.n f es digestión  fr digestion  en digestion  
1456 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca dilaceració terme pral.n f es dilaceración  fr dilacération  en dilaceration  
1457 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dilatació terme pral.n f es dilatación  fr dilatation  en dilatation  en dilation  
1458 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dilatació/torsió gàstrica aguda terme pral.n f es dilatación/torsión gástrica aguda  fr dilatation gastrique aiguë  en dilatation-torsion syndrome  en gastric dilatation volvulus  en gastric dilatation-displacement  
1459 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dilepididosi terme pral.n f es dilepididosis  fr dilepididose  en dilepididosis  
1460 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca dimorf -a terme pral.adj es dimorfo  fr dimorphe  en dimorphic  
1461 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dioctofimosi terme pral.n f es dioctofimosis  fr dioctophymose  en dioctophymosis  
1462 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dioctophyma terme pral. ca Dioctophyme terme pral.
1463 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dipetalonema terme pral.
1464 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Diphyllobothrium terme pral.
1465 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dipilidiosi terme pral.n f es dipilidiosis  fr dipylidiose  en dipylidiosis  
1466 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diplomièlia terme pral.n f es diplomielia  fr diplomyélie  en diplomyelia  
1467 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca dipòsit terme pral.n m es depósito  fr dépôt  en deposit  
1468 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca dípter terme pral.n m es díptero  fr diptère  en dipteron  
1469 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Diptera terme pral.
1470 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dipylidium terme pral.
1471 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Dirofilaria terme pral.
1472 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca dirofilariosi terme pral.n f es dirofilariosis  fr dirofilariose  en dirofilariosis  en heartworm disease  
1473 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca discinèsia terme pral.n f es discinesia  fr dyscinésie  fr dyskinésie  en dyskinesia  
1474 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca discondroplàsia terme pral.n f es discondroplasia  fr dyschondroplasie  en dyschondroplasia  
1475 veterinària i ramaderia > etologia ca discriminació terme pral.n f es discriminación  fr discrimination  en discrimination  
1476 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca amebosi terme pral.n f ca disenteria amebiana terme pral.n f ca entamebosi terme pral.n f es amebosis  es disentería amebiana  fr amibiase  en amebiosis  en entamoebosis  
1477 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca disenteria del xai terme pral.n f ca diarrea del xai sin. compl.n f es diarrea del cordero  es disentería del cordero  fr dysenterie de l'agneaux  en lamb dysentery  
1478 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca disenteria porcina terme pral.n f es disentería porcina  fr dysenterie porcine  fr dysenterie vibrionique  en swine dysentery  en vibrionic dysentery  
1479 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca disfàgia terme pral.n f es disfagia  fr dysphagie  en disphagia  
1480 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca disgenèsia terme pral.n f ca disgènesi sin. compl.n f es disgenesia  es disgenia  fr dysgenèse  en dysgenesis  
1481 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca luxació terme pral.n f ca abarticulació sin. compl.n f ca dislocació sin. compl.n f es dislocación  es luxación  fr dislocation  fr luxation  en dislocation  en luxation  
1482 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Synhimantus terme pral. ca Dispharynx sin. compl.
1483 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca displàsia terme pral.n f es displasia  fr dysplasie  en dysplasia  
1484 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca displàsia de maluc canina terme pral.n f es displasia de cadera canina  fr dysplasie d'anche  en canine hip dysplasia  
1485 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca disproteïnèmia terme pral.n f es disproteinemia  fr dysprotéinémie  en dysproteinaemia [GB]  en dysproteinemia [US]  
1486 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca disqueratosi terme pral.n f es disqueratosis  fr dyskératose  en dyskeratosis  
1487 veterinària i ramaderia > clínica ca dissecció terme pral.n f es disección  fr dissection  en dissection  
1488 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca distensió terme pral.n f es distensión  fr distension  en distension  
1489 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca distòcia terme pral.n f es distocia  fr dystocie  en dystocia  
1490 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca dístoma terme pral.n m es dístomo  es duela  fr distome  fr douve  en fluke  
1491 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca distorsió terme pral.n f es distorsión  fr distorsion  en distortion  
1492 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca distròfia terme pral.n f es distrofia  fr dystrophie  en dystrophy  
1493 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dit terme pral.n m es dedo  fr orteil  en toe  
1494 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca dit terme pral.n m es dedo  fr doigt  en toe  
1495 veterinària i ramaderia > clínica ca diürètic terme pral.n m es diurético  fr diurétique  en diuretic  
1496 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diverticle terme pral.n m es divertículo  fr diverticule  en diverticulum  
1497 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca diverticulosi terme pral.n f es diverticulosis  fr diverticulose  en diverticulosis  
1498 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN siglan m ca DNA siglan m es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  fr acide désoxyribonucléique  fr ADN  fr DNA  en deoxyribonucleic acid  en desoxyribonucleic acid  en DNA  en DNA  
1499 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca DNA bicatenari terme pral.n m ca DNA de cadena doble terme pral.n m es ADN bicatenario  es ADN de cadena doble  fr ADN bicaténaire  fr ADN double brin  en double-stranded DNA  en duplex DNA  
1500 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca DNA de cadena senzilla terme pral.n m ca DNA monocatenari terme pral.n m es ADN de cadena simple  es ADN monocatenario  fr ADN monocaténaire  fr ADN simple brin  en single-stranded DNA  
1501 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca dòberman pinscher terme pral. es dobermann pinscher  fr dobermann pinscher  en Doberman Pinscher  
1502 veterinària i ramaderia > ramaderia ca docilitat terme pral.n f es docilidad  fr docilité  en docility  
1503 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca document d'acompanyament comercial terme pral.n m es documento de acompañamiento comercial  fr document d'accompagnement commercial  en commercial accompanying document  
1504 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca gran danès terme pral. ca dog alemany sin. compl. es dogo alemán  es gran danés  fr dogue allemand  fr gran danois  en Great Dane  
1505 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca dog argentí terme pral. es dogo argentino  fr dogue argentin  en Argentine Dogo  en Argentine Mastiff  
1506 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca dog de Bordeus terme pral. es dogo de Burdeos  fr dogue de Bordeaux  en Dogue de Bordeaux  
1507 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca dolor terme pral.n m es dolor  fr douleur  en pain  
1508 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domèstic -a terme pral.adj es doméstico  fr domestique  en domestic  
1509 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domesticació terme pral.n f es domesticación  fr domestication  en domestication  
1510 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domesticar terme pral.v tr es domesticar  fr domestiquer  en domesticate, to  en tame, to  
1511 veterinària i ramaderia > etologia ca dominació terme pral.n f es dominación  fr domination  en domination  
1512 veterinària i ramaderia > etologia ca dominància terme pral.n f es dominancia  fr dominance  en dominance  
1513 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominància terme pral.n f es dominancia  fr dominance  en dominance  
1514 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominància completa terme pral.n f es dominancia completa  fr dominance complète  en complete dominance  
1515 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominància incompleta terme pral.n f es dominancia incompleta  fr dominance incomplète  fr dominance intermédiaire  fr dominance partielle  en intermediate dominance  en partial dominance  
1516 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca dominant terme pral.adj es dominante  fr dominant  en dominant  
1517 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca dominicana terme pral. es dominicana  fr dominicaine  en Dominique  
1518 veterinària i ramaderia > ramaderia ca domar terme pral.v tr ca adondar sin. compl.v tr ca domtar sin. compl.v tr es domar  fr dompter  en break in, to  
1519 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca Dorking terme pral. es Dorking  fr Dorking  en Dorking  
1520 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca dors terme pral.n m es dorso  fr dos  en back  
1521 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca dors terme pral.n m es dorso  fr dos  en back  
1522 veterinària i ramaderia > clínica ca dosi terme pral.n f es dosis  fr dose  en dose  
1523 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca dosi seminal terme pral.n f es dosis seminal  fr dose séminale  en sperm dose  
1524 veterinària i ramaderia > clínica ca dragea terme pral.n f es gragea  fr dragée  en sugar-coated tablet  
1525 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Draschia terme pral.
1526 veterinària i ramaderia > clínica ca drenatge terme pral.n m es drenaje  fr drainage  en drainage  
1527 veterinària i ramaderia > clínica ca drenatge terme pral.n m es drenaje  fr drainage  en drainage  
1528 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dret de gallorsa terme pral.n m es derecho de pasto  es derecho de pastoreo  fr droit de pâturage  en right of grazing  
1529 veterinària i ramaderia > clínica ca droga terme pral.n f es droga  fr drogue  en drug  
1530 veterinària i ramaderia > ramaderia ca dula terme pral.n f es dula  fr troupeau commun  en communal herd  
1531 veterinària i ramaderia > ramaderia ca duler | dulera terme pral.n m, f es adulero  es dulero  
1532 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Duroc terme pral. es Duroc  fr Duroc  en Duroc  
1533 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca dutxa terme pral.n f es duchado  fr douche  fr lavage  en shower  en washing  
1534 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Echidnophaga terme pral.
1535 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Echinococcus terme pral.
1536 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Echinuria terme pral.
1537 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca eclàmpsia terme pral.n f es eclampsia  fr éclampsie  en eclampsia  
1538 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eclosionadora terme pral.n f es nacedero  fr couvoir  fr éclosoir  en hatcher  
1539 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca èctasi terme pral.n f es ectasia  fr ectasie  en ectasia  
1540 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ectocàrdia terme pral.n f ca exocàrdia terme pral.n f es ectocardia  es exocardia  fr ectocardie  en ectocardia  en exocardia  
1541 veterinària i ramaderia > clínica ca -ectomia terme pral. es -ectomía  fr -ectomie  en -ectomy  
1542 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca ectoparàsit terme pral.n m es ectoparásito  fr ectoparasite  en ectoparasite  
1543 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ectòpia terme pral.n f es ectopia  fr ectopie  en ectopy  
1544 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca èczema terme pral.n m es eccema  fr eczéma  en eczema  
1545 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca edema terme pral.n m es edema  fr oedème  en edema  en oedema  
1546 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca angioedema terme pral.n m ca edema angioneuròtic terme pral.n m es angioedema  es edema angioneurótico  fr angioedème  fr oedème angioneurotique  en angioedema  en angioneurotic edema  
1547 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca edema laringi terme pral.n m es edema laringeo  fr oedème du larynx  en laryngeal edema  
1548 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca edema maligne terme pral.n m ca gangrena gasosa sin. compl.n f es edema maligno  es gangrena gaseosa  fr gangrène gazeuse  fr oedème malin  en gas gangrene  en malignant edema  en pseudoblackleg  en stable blackleg  
1549 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca edema pulmonar terme pral.n m es edema pulmonar  fr oedème pulmonaire  en pulmonary edema  
1550 veterinària i ramaderia > bromatologia ca edulcorant terme pral.n m es edulcorante  fr édulcorant  en sweetener  
1551 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalopatia espongiforme bovina terme pral.n f ca malaltia de les vaques boges sin. compl.n f ca EEB siglan f es encefalopatía espongiforme bovina  es enfermedad de las vacas locas  fr encéphalopathie spongiforme bovine  fr maladie des vaches folles  fr ESB  en bovine spongiform encephalopathy  en mad cow disease  en BSE  
1552 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte additiu terme pral.n m es efecto aditivo  fr effet additif  en additive effect  
1553 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte d'interacció gènica terme pral.n m es efecto de interacción génica  fr effet d'interaction génique  en gene interaction effect  
1554 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte de dominància terme pral.n m es efecto de dominancia  fr effet de dominance  en dominance effect  
1555 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte fundador terme pral.n m es efecto fundador  fr effet fondateur  en founder effect  
1556 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte genètic terme pral.n m es efecto genético  fr effet génétique  en genetic effect  
1557 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte gènic terme pral.n m es efecto génico  fr effet génique  en gene effect  
1558 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca efecte no additiu terme pral.n m es efecto indirecto  es efecto no aditivo  fr effet indirect  fr effet non additif  en indirect effect  en nonaditive effect  
1559 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: convex ca egipci terme pral. es egipcio  fr égyptien  en Egyptian  
1560 veterinària i ramaderia > ramaderia ca egua terme pral.n f ca euga sin. compl.n f es yegua  fr jument  en mare  
1561 veterinària i ramaderia > ramaderia ca egua mulatera terme pral.n f es yegua mulera  fr jument mulassière  en mule-mare  
1562 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eguasser terme pral.n m es burro yegüero  fr baudet  en donkey stallion  
1563 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Ehrlichia terme pral.
1564 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca ehrlichiosi canina terme pral.n f es ehrlichiosis canina  fr ehrlichiose du chien  en canine ehrlichiosis  
1565 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Eimeria terme pral.n f
1566 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Eimeriina terme pral.
1567 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca eimeriosi terme pral.n f es eimeriosis  fr eimeriose  en eimeriosis  
1568 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca eivissenca terme pral. es ibicenca  fr Ibiza  en Ibizan  
1569 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixalar terme pral.v tr es alicortar  fr éjointer  en pinion, to  
1570 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixam terme pral.n m es enjambre  fr essaim  en swarm  
1571 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixam primari terme pral.n m es enjambre primario  fr essaim primaire  en prime swarm  
1572 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixam secundari terme pral.n m es enjambre secundario  fr essaim secondaire  en afterswarm  
1573 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenadora terme pral.n f
1574 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenament terme pral.n m es enjambrazón  fr essaimage  en swarming  
1575 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenament artificial terme pral.n m es enjambrazón artificial  fr essaimage artificiel  en dividing  
1576 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenar terme pral.v tr es enjambrar  fr essaimer  en swarm, to  
1577 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixamenera terme pral.n f es maesa  es maestra  
1578 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixivernar terme pral.v prep es invernar  fr hiverner  en winter, to  
1579 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixorellar terme pral.v tr es desorejar  fr essoriller  en tip, to  
1580 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixorellar terme pral.v tr es desorejar  fr essoriller  en crop, to  en trim, to  
1581 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixugada terme pral.n f es secado  fr tarissement  en drying  
1582 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eixugar terme pral.v tr es secar  fr tarir  en dry off, to  en dry up, to  
1583 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca ejaculació terme pral.n f es eyaculación  es eyaculado  fr éjaculat  en ejaculate  en ejaculum  
1584 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca ejaculació terme pral.n f ca ejecció sin. compl.n f es eyaculación  es eyección  fr éjaculation  fr éjection  en ejaculation  en ejection  
1585 veterinària i ramaderia > ramaderia ca electrificador de tanques terme pral.n m es electrificador de cercas  fr électrificateur de clôtures  en fencer  
1586 veterinària i ramaderia > clínica ca electrocoagulació terme pral.n f es electrocoagulación  fr électrocoagulation  en electrocoagulation  
1587 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca electroejaculació terme pral.n f es electroeyaculación  fr électroéjaculation  en electroejaculation  
1588 veterinària i ramaderia > etologia ca eliminació inadequada terme pral.n f es eliminación inadecuada  fr élimination inadéquate  en housesoiling  
1589 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca elongació terme pral.n f es elongación  fr élongation  en elongation  
1590 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca caquèxia terme pral.n f ca emaciació terme pral.n f es caquexia  es emaciación  fr cachexie  fr émaciation  en cachexia  en emaciation  en wasting  
1591 veterinària i ramaderia > clínica ca emasculador terme pral.n m es emasculador  fr émasculateur  en emasculator  
1592 veterinària i ramaderia > etologia ca pseudogestació terme pral.n f ca embaràs psicològic sin. compl.n m es embarazo psicológico  es seudogestación  fr grossesse hystérique  fr grossesse nerveuse  fr pseudogestation  en false pregnancy  en pseudopregnancy  
1593 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca embassament terme pral.n m es encharcamiento  fr épanchement  en effusion  
1594 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca Embden terme pral. es Embden  fr Embden  en Embden  
1595 veterinària i ramaderia > clínica ca embenat terme pral.n m es vendaje  fr bandage  en bandage  
1596 veterinària i ramaderia > ramaderia ca embocar terme pral.v tr es embuchar  fr gaver  en cram, to  
1597 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca èmbol terme pral.n m es émbolo  fr embolus  en embolus  
1598 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca embolcall terme pral.n m es envoltura  fr enveloppe  en envelope  
1599 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca embòlia terme pral.n f ca embolisme sin. compl.n m es embolia  es embolismo  fr embolie  en embolism  
1600 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca embrió terme pral.n m es embrión  fr embryon  en embryo  
1601 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca oncosfera terme pral.n f ca embrió hexacant sin. compl.n m es embrión hexacanto  es oncosfera  fr embryon hexacanthe  fr oncosphère  en hexacanth embryo  en onchosphere  en oncosphere  
1602 veterinària i ramaderia > ramaderia ca embrocar terme pral.v tr es entrencar  
1603 veterinària i ramaderia > clínica ca emetocatàrtic terme pral.n m es emetocatártico  fr émétocathartique  en emetocathartic  
1604 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca emfisema terme pral.n m es enfisema  fr emphysème  en emphysema  
1605 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -èmia terme pral. es -emia  fr -émie  en -aemia  en -emia  
1606 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca emissió terme pral.n f es emisión  fr émission  en discharge  en emission  
1607 veterinària i ramaderia > bromatologia ca emmagatzematge terme pral.n m ca emmagatzemament sin. compl.n m es almacenaje  es almacenamiento  fr stockage  en storage  en warehousing  
1608 veterinària i ramaderia > bromatologia ca emmagatzematge frigorífic terme pral.n m es almacenamiento refrigerado  fr stockage frigorifique  en chill storage  en cold storage  en refrigerated storage  
1609 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca emmarcat -ada terme pral.adj es aparejado  fr encadré  en framing  
1610 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca emmelassament terme pral.n m es melazado  fr addition de mélasse  en molasses addition  
1611 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca emmetzinament terme pral.n m ca enverinament terme pral.n m es envenenamiento  fr empoisonement  en poisoning  
1612 veterinària i ramaderia > clínica ca emol·lient terme pral.n m es emoliente  fr émollient  en emollient  
1613 veterinària i ramaderia > clínica ca empelt terme pral.n m es injerto  fr greffon  en graft  
1614 veterinària i ramaderia > clínica ca empelt terme pral.n m es injerto  fr greffe  en grafting  
1615 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca empiema terme pral.n m es empiema  fr empyème  en empyema  
1616 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca empiesi terme pral.n f es empiesis  fr empyèse  en empyesis  
1617 veterinària i ramaderia > ramaderia ca emplomament terme pral.n m es emplumamiento  fr emplumement  en feathering  
1618 veterinària i ramaderia > etologia ca toaleta terme pral.n f ca empolainament sin. compl.n m es acicalamiento  es aseo  fr épouillage  en grooming  en preening  
1619 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > oques ca empordanesa terme pral. es ampurdanesa  fr empordanesa  en Empordanesa  
1620 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca empordanesa terme pral. es ampurdanesa  fr empordanesa  en Empordanesa  
1621 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca empremta terme pral.n f es impresión  fr empreinte  en print  
1622 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca empremta dels calls terme pral.n f es impresión de los espejuelos  fr empreinte des châtaignes  
1623 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca empremta plantar terme pral.n f es huella plantar  fr empreinte plantaire  en plantar print  
1624 veterinària i ramaderia > bromatologia ca emulsionant terme pral.n m ca emulgent sin. compl.n m ca emulsiu sin. compl.n m es emulgente  es emulsificante  es emulsionante  fr émulgateur  fr émulsif  fr émulsifiant  fr émulsificateur  en emulsifier  en emulsifying agent  
1625 veterinària i ramaderia > ramaderia ca en bateria terme pral.adj es en batería  fr en batterie  en battery  
1626 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca en moll terme pral.adj es mojado  fr en soupe  en wet feeding  
1627 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca en sec terme pral.adj es en seco  fr sec  en dry feeding  
1628 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca enaiguament terme pral.n m es languidez  
1629 veterinària i ramaderia > ramaderia ca encabritar-se terme pral.v intr pron es empinarse  es encabritarse  fr se cabrer  en rear, to  
1630 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca encaixament terme pral.n m es encajamiento  fr engagement  en engagement  
1631 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca encapsulació terme pral.n f es encapsulación  fr encapsulation  fr encapsulement  en encapsulation  
1632 veterinària i ramaderia > clínica ca encavalcament terme pral.n m es cabalgamiento  es superposición  fr chevauchement  en overriding  
1633 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca enceball terme pral.n m es cebo  fr aliment d'engraissement  en fattening feed  
1634 veterinària i ramaderia > ramaderia ca encebar terme pral.v tr es cebar  
1635 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalitis de Saint Louis terme pral.n f ca encefalitis americana de Saint Louis sin. compl.n f es encefalitis de Saint Louis  fr encéphalite de Saint-Louis  en Saint-Louis encephalitis  
1636 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca vòmit i emaciació del garrí lactant terme pral.n m ca encefalitis hemoaglutinant del garrí sin. compl.n f es encefalitis hemaglutinante del lechón  es vómito y desmedro del lechón  fr encéphalomyélite hémagglutinante porcine  fr maladie du vomissement et dépérissement du porcelet  en hemagglutinating encephalomyelitis of piglets  en vomiting and wasting disease of piglets  
1637 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalitis japonesa terme pral.n f es encefalitis japonesa  fr encéphalite japonaise  en Japanese encephalitis  
1638 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca encefalitozoonosi terme pral.n f es encefalitozoonosis  fr encephalitozoonose  en encephalitozoonosis  
1639 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis aviària terme pral.n f es encefalomielitis aviar  es temblor epidémico  fr encéphalomyélite aviaire  en avian encephalomyelitis  en epidemic tremor  
1640 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis equina de l'est terme pral.n f es encefalomielitis equina del Este  fr encéphalomyélite équine de l'Est  en Eastern equine encephalomyelitis  
1641 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis equina de l'oest terme pral.n f es encefalomielitis equina del Oeste  fr encéphalomyélite équine de l'Ouest  en Western equine encephalomyelitis  
1642 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis equina veneçolana terme pral.n f es encefalomielitis equina venezolana  fr encéphalomyélite équine vénézuélienne  en Venezuelan equine encephalomyelitis  
1643 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca encefalomielitis ovina terme pral.n f es encefalomielitis ovina  fr encéphalomyélite ovine  en louping ill  en ovine encephalomyelitis  
1644 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca encefalopatia hepàtica terme pral.n f es encefalopatía hepática  fr encéphalopathie hépatique  en hepatic encephalopathy  
1645 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Encephalitozoon terme pral.
1646 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca enclavadura terme pral.n f es clavadura  fr enclouure  en prick  en puncture  
1647 veterinària i ramaderia > clínica ca enclavatge terme pral.n m es enclavamiento  es enclavijamiento  fr enclouage  en nailing  en pinning  
1648 veterinària i ramaderia > clínica ca enclavatge intramedul·lar terme pral.n m ca enclavatge medul·lar terme pral.n m es enclavijamiento intramedular  es enclavijamiento medular  fr enclouage médullaire  en intramedullary pinning  
1649 veterinària i ramaderia > ramaderia ca encorralar terme pral.v tr es acorralar  es encorralar  en yard, to  
1650 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament terme pral.n m es cruce  es cruzamiento  fr croisement  en crossing  
1651 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament absorbent terme pral.n m es cruce absorbente  fr croisement d'absorption  
1652 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament de dues vies terme pral.n m es cruce de dos vías  fr croisement à deux voies  fr croisement double  en two-way cross  
1653 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament de quatre vies terme pral.n m es cruce de cuatro vías  fr croisement à quatre voies  fr croisement quadruple  en four-way cross  
1654 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament de tres vies terme pral.n m es cruce de tres vías  fr croisement à trois voies  fr croisement triple  en three-way cross  
1655 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament rotatori terme pral.n m es cruce rotatorio  fr croisement rotatif  en rotational cross  
1656 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca encreuament sistemàtic terme pral.n m es cruce sistemático  fr croisement systématique  en systematic cross  
1657 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca endocardiosi terme pral.n f es endocardiosis  fr endocardiose  en endocardiosis  
1658 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca endocrinologia terme pral.n f es endocrinología  fr endocrinologie  en endocrinology  
1659 veterinària i ramaderia ca endodòncia terme pral.n f es endodoncia  fr endodontie  en endodontics  
1660 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca endometriosi terme pral.n f es endometriosis  fr endométriose  en endometriosis  
1661 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca endoparàsit terme pral.n m es endoparásito  fr endoparasite  en endoparasite  
1662 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca endòspora terme pral.n f es endospora  fr endospore  en endospore  
1663 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca taquizoït terme pral.n m ca endozoït sin. compl.n m es endozoíto  es taquizoíto  fr tachyzoïte  en endozoite  en tachyzoite  
1664 veterinària i ramaderia > bromatologia ca enduridor terme pral.n m es endurecedor  fr raffermissant  en firming agent  
1665 veterinària i ramaderia > etnologia ca energètica terme pral.n f es energética  
1666 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia terme pral.n f es energía  fr énergie  en energy  
1667 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia bruta terme pral.n f es energía bruta  fr énergie brute  en gross energy  en raw energy  
1668 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia digerible terme pral.n f es energía digestible  fr énergie digestible  en digestible energy  
1669 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia metabolitzable terme pral.n f es energía metabolizable  fr énergie métabolisable  en metabolizable energy  
1670 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia neta terme pral.n f es energía neta  fr énergie nette  en net energy  
1671 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia neta de manteniment terme pral.n f es energía neta de mantenimiento  fr énergie nette d'entretien  en net energy maintenance  
1672 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca energia neta de producció terme pral.n f es energía neta de producción  fr énergie nette de production  en net energy production  
1673 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engallinar terme pral.v tr es encorralar  
1674 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engreix terme pral.n m es engorde  fr engraissement  en fattening  
1675 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engreixador | engreixadora terme pral.n m, f es cebador  fr engraisseur  en fattener  en feeder [US]  
1676 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca engreixadora terme pral.n f es engrasadora  fr graiseur  en fat dosing equipment  
1677 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca engreixament terme pral.n m es engrase  fr engraissement  en fat dosing  
1678 veterinària i ramaderia > ramaderia ca engreixar terme pral.v tr es engordar  fr engraisser  en fatten, to  
1679 veterinària i ramaderia > clínica ca enguixar terme pral.v tr es enyesar  es escayolar  fr plâtrer  en put in a plaster cast, to  en put in plaster, to  
1680 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Enoplida terme pral.
1681 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca enquistament terme pral.n m es enquistamiento  fr enkystement  en encystment  
1682 veterinària i ramaderia > etologia ca enriquiment ambiental terme pral.n m es enriquecimiento ambiental  fr enrichissement environnemental  en environmental enrichment  
1683 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensegonada terme pral.n f en wheat porridge  
1684 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ensellat -ada terme pral.adj es ensillado  fr enséllé  en saddle-backed  
1685 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ensinistrar terme pral.v tr es adiestrar  es amaestrar  fr dresser  en train, to  
1686 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensitjament terme pral.n m es ensilado  es ensilaje  fr ensilage  en ensilage  
1687 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensitjat terme pral.n m es ensilado  es ensilaje  fr ensilage  en ensilage  en silage  
1688 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ensitjat de blat de moro terme pral.n m es ensilado de maíz  fr ensilage de maïs-fourrage  en corn silage  en maize silage  
1689 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ensopiment terme pral.n m ca sopitesa sin. compl.n f es modorra  fr tournis [bestiar oví]  en drowsiness  
1690 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Entamoeba terme pral.
1691 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca enteritis canina per Coronavirus terme pral.n f es enteritis canina por Coronavirus  fr entérite par Coronavirus des chiens  en canine coronaviral enteritis  
1692 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca enteritis contagiosa del gall dindi terme pral.n f es enteritis contagiosa del pavo  fr entérite contagieuse du dindon  en bluecomb disease  en turkey coronaviral enteritis  
1693 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca enteritis necròtica del garrí terme pral.n f es enteritis necrosante del lechón  fr entérite nécrosante du porcelet  en infectious necrotic enteritis of piglets  
1694 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Enterococcus terme pral.
1695 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca enterotoxèmia terme pral.n f es basquilla [en ovejas y cabras]  es enterotoxemia  fr entérotoxémie  en enterotoxemia  en struck [in sheep]  
1696 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Enterovirus terme pral.
1697 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca entrepelat terme pral. es entrepelado  fr rouan  en Parti-colored  en Pied  
1698 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca entrepelat -ada terme pral.adj es entrepelado  fr avec poils blancs  
1699 veterinària i ramaderia > clínica ca enucleació terme pral.n f es enucleación  fr énucléation  en enucleation  
1700 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envàs terme pral.n m es envase  fr emballage  en package  
1701 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament terme pral.n m es envasado  fr conditionnement  en packaging  
1702 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament al buit terme pral.n m es envasado al vacío  fr conditionnement sous vide  en vacuum packaging  
1703 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament en atmosfera controlada terme pral.n m es envasado en atmósfera controlada  fr conditionnement en atmosphère controllée  en controlled atmosphere packaging  
1704 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament en atmosfera modificada terme pral.n m es envasado en atmósfera modificada  fr conditionnement en atmosphère modifiée  en modified atmosphere packaging  
1705 veterinària i ramaderia > bromatologia ca envasament en atmosfera protectora terme pral.n m es envasado en atmósfera protectora  fr conditionnement en atmosphère protectrice  en protective atmosphere packaging  
1706 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca endèmia terme pral.n f ca enzoòtia sin. compl.n f es endemia  es enzootia  fr endémie  fr enzootie  en endemia  en enzooty  
1707 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça mostra ca épagneul bretó terme pral. es épagneul breton  fr épagneul breton  en Épagneul Breton  
1708 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ependimoma terme pral.n m es ependimoma  fr épendimome  en ependymoma  
1709 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca eperitrozoonosi terme pral.n f es eperitrozoonosis  fr éperythrozoonose  en eperythrozoonosis  
1710 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Eperythrozoon terme pral.
1711 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca epidèmia terme pral.n f ca epizoòtia sin. compl.n f ca malura sin. compl.n f ca marfuga sin. compl.n f es epidemia  es epizootia  fr épidémie  fr épizootie  en epidemic  en epizootic  
1712 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca epidermitis exsudativa porcina terme pral.n f es epidermitis exudativa porcina  fr épidermite exsudative porcine  en exudative epidermitis  en greasy pig disease  
1713 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca epididimitis canina terme pral.n f es epididimitis canina  fr épididymite du chien  en canine epididymitis  
1714 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca epididimitis ovina terme pral.n f es epididimitis ovina  fr épididymite ovine  en ovine epididymitis  
1715 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca epifisiòlisi terme pral.n f es epifisiolisis  fr épiphysiolyse  en epiphysiolysis  
1716 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca epífora terme pral.n f ca il·lacrimació sin. compl.n f es epífora  fr épiphora  en epiphora  en illacrimation  
1717 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca epilèpsia terme pral.n f es epilepsia  fr épilepsie  en epilepsy  
1718 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina sin. compl.n f es adrenalina  es epinefrina  fr adrénaline  fr épinéphrine  en adrenalin  en epinephrine  
1719 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca epístasi terme pral.n f es epistasia  es epistasis  es hipostasis  fr épistasie  fr hypostasie  en epistasis  en hypostase  
1720 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca epidemiologia terme pral.n f ca epizootiologia sin. compl.n f es epidemiología  es epizootiología  fr épidémiologie  fr épizootiologie  fr épizootologie  en epidemiology  en epizootiology  en epizootology  
1721 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca època de parts terme pral.n f es paridera  fr saison de mise bas  en parturition season  
1722 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca epúlide terme pral.n f es épulis  fr épulide  fr épulie  fr épulis  en epulis  
1723 veterinària i ramaderia > ramaderia ca equí -ina terme pral.adj es equino  fr équin  en equine  
1724 veterinària i ramaderia > ramaderia ca èquids terme pral.n m pl es équidos  fr équidés  en Equidae  
1725 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca equilibrar terme pral.v tr es equilibrar  fr équilibrer  en balance, to  
1726 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca equilibri genètic terme pral.n m ca equilibri de Hardy-Weinberg sin. compl.n m es equilibrio de Hardy-Weinberg  es equilibrio genético  fr équilibre génétique  fr loi de Hardy-Weinberg  en genetic balance  en Hardy-Weinberg law  
1727 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca equinococcosi terme pral.n f es equinococosis  fr echinococcose  en echinococcosis  
1728 veterinària i ramaderia > ramaderia ca equins terme pral.n m pl es equinos  fr équins  en equines  
1729 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca erecció terme pral.n f es erección  fr érection  en erection  
1730 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca erisipela terme pral.n f es erisipela  fr érysipèle  en diamond-skin disease  en erysipelas  
1731 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca eritema terme pral.n m es eritema  fr érythème  en erythema  
1732 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca eritema multiforme terme pral.n m es eritema multiforme  fr érythème polymorphe  en erythema multiforme  
1733 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca eritropoetina terme pral.n f es eritropoyetina  fr érythropoïétine  en erythropoietin  
1734 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca erminiat -ada terme pral.adj es armiñado  fr herminé  en ermined  
1735 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca erosió terme pral.n f es erosión  fr érosion  en erosion  
1736 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca erradicació terme pral.n f es erradicación  fr éradication  en eradication  
1737 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca error innat del metabolisme terme pral.n m es error innato del metabolismo  fr maladie enzymatique  en inborn error of metabolism  en inborn metabolic disorder  
1738 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca eructe terme pral.n m es eructación  es eructo  fr éructation  en belching  en eructation  
1739 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca erupció terme pral.n f es erupción  fr éruption  en eruption  en rash  
1740 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Erysipelothrix terme pral.
1741 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esbaconada terme pral.n f es atocinado  
1742 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esbiec terme pral.n m es balido  fr béguètement  en ba  en baa  en bleat  en bleating  
1743 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esbufec terme pral.n m es resoplido  fr cornage  en snort  
1744 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escabetxar terme pral.v tr es escabechar  fr mariner  en marinate, to  en souse, to  
1745 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca escagassament terme pral.n m es desfallecimiento por flujo de vientre  
1746 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escala hedònica terme pral.n f es escala hedónica  fr échelle hédonique  en hedonic scale  
1747 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca escaldada terme pral.n f es escaldado  fr échaudage  en scalding  
1748 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca escaldadura terme pral.n f es sahorno  en chafe  en sore  
1749 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escaldat terme pral.n m es escaldado  fr échaudage  en scalding  
1750 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escaler | escalera terme pral.n m, f es limonero  
1751 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca escama terme pral.n f es escama  fr écaille  en scale  
1752 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escamot terme pral.n m es punta  
1753 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca escanyelladura terme pral.n f
1754 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca escara terme pral.n f es escara  fr escarre  fr eschare  en eschar  
1755 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gratar terme pral.v tr ca escarbotar sin. compl.v tr es escarbar  fr gratter  en scratch, to  
1756 veterinària i ramaderia > clínica ca escarificació terme pral.n f es escarificación  fr scarification  en scarification  
1757 veterinària i ramaderia > clínica ca escarificador terme pral.n m es escarificador  fr scarificateur  en scarificator  en scarifier  
1758 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escarotar terme pral.v tr
1759 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escataineig terme pral.n m es cacareo  fr gloussement  en cluck  
1760 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Escherichia terme pral.
1761 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esclerodèrmia terme pral.n f es esclerodermia  fr sclérodermie  en scleroderma  
1762 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca esclerosi terme pral.n f es esclerosis  fr sclérose  en sclerosis  
1763 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escuar terme pral.v tr ca escoar sin. compl.v tr es descolar  es desrabar  es desrabotar  es rabotear  fr équeueter  en dock, to  en tail, to  
1764 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca escòlex terme pral.n m es escólex  fr scolex  en scolex  
1765 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca escoliosi terme pral.n f es escoliosis  fr scoliose  en scoliosis  
1766 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escornadora terme pral.n f es descornadora  fr décorneur  fr écorneur  fr pince à écorner  en dehorning device  en dehorning shears  
1767 veterinària i ramaderia > ramaderia ca escornar terme pral.v tr es descornar  fr décorner  fr écorner  en dehorn, to  en poll, to  
1768 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca escorxador terme pral.n m ca acorador sin. compl.n m es degolladero  es desolladero  es matadero  fr abattoir  en abattoir  en slaugtherhouse  
1769 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca escorxadura terme pral.n f es desolladura  fr écorchure  en scratch  en sore  
1770 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca escorxament terme pral.n m es desolladura  es despellejadura  fr dépouillage  en flaying  en pelting  en skinning  
1771 veterinària i ramaderia > clínica ca escovilló terme pral.n m es escobillón  fr écouvillon  en swab  
1772 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca escrot terme pral.n m es escroto  fr scrotum  en scrotum  
1773 veterinària i ramaderia > bromatologia ca escumejant terme pral.n m es espumante  fr moussant  en foaming agent  
1774 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca esfingolipidosi terme pral.n f es esfingolipidosis  fr sphingolipidose  en sphingolipidosis  
1775 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esgarrapar terme pral.v tr es arañar  fr égratigner  fr griffer  en scratch, to  
1776 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esgotament terme pral.n m es agotamiento  fr épuisement  fr exhaustion  en exhaustion  
1777 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esmocament terme pral.n m es destripamiento  fr étripage  en gutting  
1778 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca esofagostomosi terme pral.n f es esofagostomosis  fr oesophagostomose  en esophagostomosis  
1779 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca espanyol terme pral. es español  fr espagnol  en Spanish  
1780 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca espanyola de cara blanca terme pral. es española de cara blanca  fr espagnole à face blanche  en White-Faced Spanish  
1781 veterinària i ramaderia > clínica ca esparadrap terme pral.n m es esparadrapo  fr sparadrap  en adhesive plaster  en adhesive strip  en adhesive tape  en court plaster  en sticking plaster  en sticking tape  
1782 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca esparganosi terme pral.n f es esparganosis  fr sparganose  en sparganosis  
1783 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca espasme terme pral.n m es espasmo  fr spasme  en spasm  
1784 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca espatlla terme pral.n f es espalda  fr épaule  en shoulder  
1785 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca especejament terme pral.n m es despiece  fr dépeçage  fr dépècement  en carving  en cutting  
1786 veterinària i ramaderia > clínica ca especialitat terme pral.n f ca específic sin. compl.n m es especialidad  es específico  fr spécialité  en speciality  en specific  
1787 veterinària i ramaderia > etnologia ca espècie terme pral.n f es especie  fr espèce  en species  
1788 veterinària i ramaderia > etologia ca espècie altricial terme pral.n f es especie altricial  en altricial animal  
1789 veterinària i ramaderia > etologia ca espècie precocial terme pral.n f es especie precocial  en precocial animal  
1790 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca especificitat terme pral.n f es especificidad  fr spécificité  en specificity  en true negative rate  
1791 veterinària i ramaderia > clínica ca espèculum terme pral.n m ca espècul sin. compl.n m es espéculo  fr speculum  fr spéculum  en speculum  
1792 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca espermatogènesi terme pral.n f es espermatogénesis  fr spermatogenèse  en spermatogenesis  
1793 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca espermatozoide terme pral.n m ca espermatozou sin. compl.n m es espermatozoide  es espermatozoo  fr spermatozoïde  en spermatozoid  en spermatozoon  
1794 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca espermocultiu terme pral.n m ca espermocultura terme pral.n f es espermocultivo  fr spermoculture  en spermoculture  
1795 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca esperó terme pral.n m es espolón  fr éperon  fr ergot  en spur  
1796 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca esperó terme pral.n m es espolón  fr éperon  fr ergot  en fetlock  
1797 veterinària i ramaderia > bromatologia ca espessidor terme pral.n m es espesante  fr épaississant  en thickener  en thickening agent  
1798 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca espícula terme pral.n f es espícula  fr spicule  en peplomer  en spike  
1799 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca espiga terme pral.n f es espiga  fr épi  en whorl  
1800 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hexamitosi terme pral.n f ca espironucleosi sin. compl.n f es hexamitosis  fr hexamitose  en hexamitosis  
1801 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca espiroqueta terme pral.n f es espiroqueta  fr spirochète  en spirochete  
1802 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca espiroquetosi aviària terme pral.n f es borreliosis aviar  es espiroquetosis aviar  fr spirochétose aviaire  en avian spirochetosis  en fowl spirochetosis  
1803 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca sífilis del conill terme pral.n f ca espiroquetosi del conill sin. compl.n f es sífilis del conejo  fr syphilis des léporidés  en rabbit syphilis  
1804 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca espirúride terme pral.n m es espirúrido  fr spiruridé  en spirurid  
1805 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca espiruridosi gastrointestinal terme pral.n f es espiruridosis gastrointestinal  fr spiruridose gastrointestinale  en gastrointestinal spiruridosis  
1806 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca espondilolistesi terme pral.n f es espondilolistesis  fr spondylolisthésis  en spondylolisthesis  
1807 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca espondilosi terme pral.n f es espondilosis  fr spondylose  en spondylosis  
1808 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporoquinet terme pral.n m ca esporocinet sin. compl.n m es esporoquineto  fr sporokinète  en sporokinete  
1809 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporocist terme pral.n m es esporocisto  fr sporocyste  en sporocyst  
1810 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporocist terme pral.n m es esporocisto  fr sporocyste  en sporocyst  
1811 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca esporotricosi terme pral.n f es esporotricosis  fr sporotrichose  en sporotrichosis  
1812 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporozoït terme pral.n m es esporozoíto  fr sporozoïte  en sporozoite  
1813 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esporozou terme pral.n m es esporozoario  es esporozoo  fr sporozoaire  en sporozoan  
1814 veterinària i ramaderia > clínica ca esprai terme pral.n m es spray  fr spray  en spray  
1815 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca escuma terme pral.n f ca bromera sin. compl.n f ca espuma sin. compl.n f es espuma  fr écume  en foam  
1816 veterinària i ramaderia > ramaderia ca espuntar terme pral.v tr es despuntar  fr épointer  en blunt  
1817 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esput terme pral.n m es esputo  fr crachat  en sputum  
1818 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esquarterament terme pral.n m es cuarteamiento  es descuartizamiento  fr équarrissage  fr équarrissement  en knackery  
1819 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca esquellat terme pral.n m es salvado de arroz  fr issues de riz  en rice bran  
1820 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esqueller | esquellera terme pral.n m, f es cabestro  es manso  fr sonnailler  en bellwether  
1821 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esquerp -a terme pral.adj es arisco  es huraño  fr farouche  en shy  
1822 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esquilar terme pral.v tr ca tondre terme pral.v tr es esquilar  fr tondre  en clip, to [cavalls i gossos]  en poll, to  en shear, to [ovelles]  
1823 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca esquinç terme pral.n m ca distorsió sin. compl.n f es distorsión  es esguince  fr entorse  en sprain  
1824 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca esquistosoma terme pral.n m es esquistosoma  fr schistosome  en schistosome  
1825 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca esquistosomosi terme pral.n f es esquistosomosis  fr schistosomose  en schistosomosis  
1826 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca esquitxat -ada terme pral.adj es salpicado  fr tacheté  en ticking  
1827 veterinària i ramaderia > bromatologia ca estabilitat terme pral.n f es estabilidad  fr stabilité  en stability  
1828 veterinària i ramaderia > bromatologia ca estabilitzador terme pral.n m ca estabilitzant sin. compl.n m es estabilizador  es estabilizante  fr stabilisant  en stabilizer  
1829 veterinària i ramaderia > ramaderia ca establada terme pral.n f es estiércol de establo  fr fumier d'étable  fr fumier de ferme  en barn yard manure [US]  en farm manure  en farmyard manure [US]  en stable manure  en yard manure  
1830 veterinària i ramaderia > ramaderia ca establar terme pral.v tr es estabular  fr établer  en stall, to  
1831 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estable terme pral.n m ca establa sin. compl.n f ca establia sin. compl.n f ca quadra sin. compl.n f es establo  fr étable  en barn  en byre [GB] [bovins]  en cowhouse [GB] [bovins]  en cowshed  en stable  en stall  
1832 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca estable terme pral.adj es estable  fr stable  en stable  
1833 veterinària i ramaderia > ramaderia ca establer | establera terme pral.n m, f es establerizo  es establero  fr garçon d'écurie  en stableboy  en stableman  
1834 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca atordiment terme pral.n m ca estaborniment terme pral.n m es aturdimiento  fr étourdiment  en stunning  
1835 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca estabulació terme pral.n f es estabulación  fr stabulation  en penning  en shedding  
1836 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estabulació terme pral.n f es estabulación  fr stabulation  en housing  en stabling  
1837 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estabulació lliure terme pral.n f es estabulación libre  fr stabulation libre  en loose housing  en open housing  
1838 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estabulació permanent terme pral.n f es estabulación permanente  fr stabulation permanente  en permanent housing  en zero grazing  
1839 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estacar terme pral.v tr es estacar  fr attacher  en tie, to  
1840 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca estafilocòccia aviària terme pral.n f es estafilococia aviar  fr staphylococcie aviaire  en avian staphylococcia  
1841 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estagnació terme pral.n f es estagnación  fr stagnation  en stagnation  
1842 veterinària i ramaderia > etnologia ca estàndard racial terme pral.n m es estándar racial  fr standard de la race  en breed standard  
1843 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estarrufar-se terme pral.v intr pron es ahuecarse [ocells]  es erizarse [mamífers]  fr se hérisser  en bristle, to [mamífers]  en ruffle, to [ocells]  
1844 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estasi terme pral.n f es estasis  fr stase  en stasis  
1845 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca esteatorrea terme pral.n f es esteatorrea  fr stéatorrhée  en steatorrhea  
1846 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estefanurosi terme pral.n f es estefanurosis  fr stéphanurose  en stephanurosis  
1847 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca estel terme pral.n m es lucero  fr étoile  en large star  
1848 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca estelat -ada terme pral.adj es estrellado  fr étoilé  en starry  
1849 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estenosi terme pral.n f es estenosis  fr sténose  en stenosis  
1850 veterinària i ramaderia > etologia ca estereotípia terme pral.n f es esterotipia  fr stéréotypie  en stereotypy  
1851 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca esterilitat terme pral.n f ca eixorquia sin. compl.n f es esterilidad  fr stérilité  en sterility  
1852 veterinària i ramaderia > clínica ca esterilització terme pral.n f es esterilización  fr stérilisation  en sterilization  
1853 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca esterilització terme pral.n f es esterilización  fr stérilisation  en sterilization  
1854 veterinària i ramaderia > bromatologia ca esterilització terme pral.n f es esterilización  fr stérilisation  en sterilization  
1855 veterinària i ramaderia > bromatologia ca esterilització UHT terme pral.n f es esterilización UHT  fr stérilisation UHT  en UHT sterilization  
1856 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esterilitzador de mugroneres terme pral.n m es esterilizador de pezoneras  fr stérilisateur pour trayeuses  en sterilizer for teat cups and pipes  
1857 veterinària i ramaderia > clínica ca -estèsia terme pral. es -estesia  fr -esthésie  en -aesthesia  en -esthesia  
1858 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca estigma terme pral.n m es estigma  fr stigmate  en stigma  
1859 veterinària i ramaderia > clínica ca estilet terme pral.n m es estilete  fr stylet  en stylet  
1860 veterinària i ramaderia > etologia ca estímul terme pral.n m es estímulo  fr stimulus  en stimulus  
1861 veterinària i ramaderia > etologia ca estímul condicionat terme pral.n m es estímulo condicionado  fr stimulus conditionnel  en conditioned stimulus  
1862 veterinària i ramaderia > etologia ca estímul incondicionat terme pral.n m es estímulo incondicionado  fr stimulus inconditionnel  en unconditioned stimulus  
1863 veterinària i ramaderia > clínica ca estimulació terme pral.n f es estimulación  fr stimulation  en stimulation  
1864 veterinària i ramaderia > clínica ca estimulant terme pral.n m es estimulante  fr stimulant  en stimulant  
1865 veterinària i ramaderia > clínica ca estíptic terme pral.n m es estíptico  fr styptique  en styptic  
1866 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca estirp terme pral.n f es estirpe  fr souche  en stock  en strain  
1867 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estiuar terme pral.v prep es veranar  fr estiver  en summer, to  
1868 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca estomatitis papulosa bovina terme pral.n f es estomatitis papular bovina  fr stomatite papuleuse du boeuf  en bovine papular stomatitis  
1869 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca estomatitis vesicular terme pral.n f es estomatitis vesicular  fr stomatite vésiculeuse  en vesicular stomatitis  
1870 veterinària i ramaderia ca estomatologia terme pral.n f es estomatología  fr stomatologie  en stomatology  
1871 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca estrangulació terme pral.n f es estrangulación  fr étranglement  en strangulation  
1872 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca estrella terme pral.n f es estrella  fr pelote  en star  
1873 veterinària i ramaderia > etologia ca estrès terme pral.n m es estrés  fr stress  en stress  
1874 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca estrès del transport terme pral.n m es estrés del transporte  fr stress du transport  en transport stress  
1875 veterinària i ramaderia > clínica ca estridor terme pral.n m es estridor  fr stridor  en stridor  
1876 veterinària i ramaderia > ramaderia ca estríjol terme pral.n m es almohaza  es rascadera  fr étrille  en carding comb  en cattle comb  en curry comb  
1877 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca estròbil terme pral.n m es estróbilo  fr strobile  en strobila  
1878 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca estrogen terme pral.n m ca estrina sin. compl.n f es estrógeno  fr estrogène  en estrogen  
1879 veterinària i ramaderia > clínica ca estroncar terme pral.v tr es restañar  fr étancher  en stanch, to  en staunch, to  
1880 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca estròngil terme pral.n m es estróngilo  fr strongle  fr strongyle  en strongyle  
1881 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrongilidosi terme pral.n f es estrongilidosis  fr strongylidose  en strongylidosis  
1882 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrongiloïdosi terme pral.n f es estrongiloidosis  fr strongyloïdose  en strongyloidosis  
1883 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrongilosi terme pral.n f es estrongilosis  fr strongylose  en strongylosis  
1884 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca angiostrongilosi terme pral.n f ca estrongilosi cardiopulmonar canina sin. compl.n f es angiostrongilosis  fr angiostrongylose  en angiostrongylosis  
1885 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca estrosi terme pral.n f es estrosis  es oestrosis  fr oestrose  en oestrosis  
1886 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca goll terme pral.n m ca estruma sin. compl.n m ca gotirló sin. compl.n m es bocio  es estruma  es papera  fr goitre  fr strume  en goiter  en goitre  en struma  
1887 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi cec terme pral.n m es estudio ciego  fr étude aveugle  en blind study  
1888 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi de casos i controls terme pral.n m es estudio de casos y controles  fr étude cas-témoins  en case-control study  
1889 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi de cohorts terme pral.n m es estudio de cohortes  fr étude de cohortes  en cohort study  
1890 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi experimental terme pral.n m es estudio experimental  fr étude expérimentale  en experimental study  
1891 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi observacional terme pral.n m es estudio observacional  fr étude d'observations  en observational study  
1892 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi prospectiu terme pral.n m es estudio prospectivo  fr étude prospective  en prospective study  
1893 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca estudi retrospectiu terme pral.n m es estudio retrospectivo  fr étude rétrospective  en retrospective study  
1894 veterinària i ramaderia > bromatologia ca estufatge terme pral.n m es estufaje  es sancochado  fr étuvage  en drying  en parboiling  
1895 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca estupor terme pral.n m es estupor  fr stupeur  en stupor  
1896 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca esventrament terme pral.n m es eventración  fr éventration  en eventration  
1897 veterinària i ramaderia > ramaderia ca esvoletegar terme pral.v tr es aletear  fr battre des ailes  en flutter, to  
1898 veterinària i ramaderia > malalties ca etiologia terme pral.n f es etiología  fr étiologie  en etiology  
1899 veterinària i ramaderia > bromatologia ca etiquetatge terme pral.n m es etiquetado  fr étiquetage  en labelling  
1900 veterinària i ramaderia > etnologia ca etnologia terme pral.n f es etnología  fr ethnologie  en ethnology  
1901 veterinària i ramaderia > etologia ca etograma terme pral.n m es etograma  fr éthogramme  en ethogram  
1902 veterinària i ramaderia > etologia ca etologia terme pral.n f es etología  fr éthologie  en ethology  
1903 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Eucestoda terme pral.
1904 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Capillaria terme pral. ca Calodium sin. compl. ca Eucoleus sin. compl.
1905 veterinària i ramaderia > ramaderia ca eguasser | eguassera terme pral.n m, f ca egüer | egüera sin. compl.n m, f ca eugasser | eugassera sin. compl.n m, f es yegüerizo  es yegüero  
1906 veterinària i ramaderia > etnologia ca eumètric -a terme pral.adj es eumétrico  fr eumétrique  en medium-framed  
1907 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca eupèpsia terme pral.n f es eupepsia  fr eupepsie  en eupepsia  
1908 veterinària i ramaderia > clínica ca eupèptic terme pral.n m es eupéptico  fr eupeptique  en eupeptic  
1909 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca euploïdia terme pral.n f es euploidia  fr euploïdie  en euploidy  
1910 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca europeu de pèl curt terme pral. es europeo de pelo corto  fr européen à poil court  en European Shorthair  
1911 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca basca terme pral. ca euskal oiloa sin. compl. es euskal oiloa  es vasca  fr basquaise  fr euskal oiloa  en euskal oiloa  
1912 veterinària i ramaderia > clínica ca eutanàsia terme pral.n f es eutanasia  fr euthanasie  en euthanasia  en mercy killing  
1913 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca eutòcia terme pral.n f es eutocia  fr eutocie  en eutocia  
1914 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca evacuació terme pral.n f es evacuación  fr évacuation  en evacuation  
1915 veterinària i ramaderia > ramaderia ca evacuador de fems terme pral.n m es evacuador de estiércol  fr évacuateur de fumier  en dung-channel cleaner  en gutter cleaner [US]  
1916 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca evaginació terme pral.n f es evaginación  fr évagination  en evagination  
1917 veterinària i ramaderia > bromatologia ca evaporació terme pral.n f es evaporación  fr évaporation  en evaporation  
1918 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca eventració terme pral.n f es eventración  fr éventration  en eventration  
1919 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca eversió terme pral.n f es eversión  fr éversion  en eversion  
1920 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca evisceració terme pral.n f es evisceración  fr éviscération  en evisceration  
1921 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca exacerbació terme pral.n f es exacerbación  fr exacerbation  en exacerbation  
1922 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca exantema terme pral.n m es exantema  fr exanthème  en exanthem  en exanthema  
1923 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca exantema coital equí terme pral.n m es exantema coital equino  fr exanthème coïtal équin  en equine coital exanthema  
1924 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca exantema vesicular porcí terme pral.n m es exantema vesicular porcino  fr exanthème vésiculeux du porc  en vesicular exanthema of swine  
1925 veterinària i ramaderia > clínica ca excipient terme pral.n m es excipiente  fr excipient  en excipient  
1926 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca excoriació terme pral.n f es excoriación  fr excoriation  en excoriation  
1927 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca excreció terme pral.n f es excreción  fr excrétion  en excretion  
1928 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca excreció terme pral.n f es excreción  fr excrétion  en excretion  
1929 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca femta terme pral.n f ca dejeccions sin. compl.n f pl ca evacuació sin. compl.n f ca excrements sin. compl.n m pl es deyecciones  es evacuación  es excrementos  es heces  fr déjections  fr évacuation  fr excréments  fr fèces  en dejecta  en evacuation  en excrement  en faeces [GB]  en feces [US]  
1930 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca excrescència terme pral.n f es excrecencia  fr excroissance  en excrescence  
1931 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca exencefàlia terme pral.n f es exencefalia  fr exencéphalie  en exencephaly  
1932 veterinària i ramaderia > clínica ca exèresi terme pral.n f es exéresis  fr exérèse  en exeresis  
1933 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca exfoliació terme pral.n f es exfoliación  fr exfoliation  en exfoliation  
1934 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca exoftàlmia terme pral.n f es exoftalmía  es exoftalmos  fr exophthalmie  en exophthalmos  
1935 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca expandidora terme pral.n f es expandidor  fr expandeur  en expander  
1936 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca expansió terme pral.n f es expansión  fr expansion  en expansion  
1937 veterinària i ramaderia > clínica ca expectorant terme pral.n m es expectorante  fr expectorant  en expectorant  
1938 veterinària i ramaderia > clínica ca examen terme pral.n m ca exploració sin. compl.n f es examen  es exploración  fr examen  fr exploration  en examination  en exploration  
1939 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca explosió terme pral.n f es explosión  fr explosion  en explosion  
1940 veterinària i ramaderia > ramaderia ca explotació terme pral.n f es explotación  fr exploitation  en stock keeping  
1941 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca explotació indemne terme pral.n f es explotación indemne  fr exploitation indemne  en free holding  
1942 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca explotació oficialment indemne terme pral.n f es explotación oficialmente indemne  fr exploitation oficiellement indemne  en officially free holding  
1943 veterinària i ramaderia > ramaderia ca explotació ramadera terme pral.n f es explotación ganadera  fr exploitation d'élevage  en livestock farm  
1944 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca expurgació terme pral.n f es expurgación  fr expurgation  en expurgation  
1945 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca exsudat terme pral.n m es exudado  fr exsudat  en exudate  
1946 veterinària i ramaderia > ramaderia ca extensiu -iva terme pral.adj es extensivo  fr extensif  en extensive  
1947 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca extenuació terme pral.n f es extenuación  fr épuisement  en exhaustion  en lassitude  
1948 veterinària i ramaderia > morfologia ca morfologia terme pral.n f ca exterior sin. compl.n m es exterior  es morfología  fr extérieur  fr morphologie  en external conformation  en morphology  
1949 veterinària i ramaderia > etologia ca extinció terme pral.n f es extinción  fr extinction  en extinction  
1950 veterinària i ramaderia > clínica ca extirpació terme pral.n f es extirpación  fr extirpation  en extirpation  
1951 veterinària i ramaderia > clínica ca extracció terme pral.n f es extracción  fr extraction  en extraction  
1952 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca extracte eteri terme pral.n m es extracto etéreo  fr extrait éthéré  en ether extract  
1953 veterinària i ramaderia > ramaderia ca extractor terme pral.n m es extractor  fr extracteur  en extractor  
1954 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca extrasístole terme pral.n f es extrasístole  fr extrasystole  en extrasystole  
1955 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca vessament terme pral.n m ca extravasació sin. compl.n f es derrame  es extravasación  fr effusion  fr extravasation  en effusion  en extravasation  
1956 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca extremitat terme pral.n f es extremidad  fr extrémité  en limb  
1957 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca extremitat anterior terme pral.n f es extremidad anterior  fr extrémité antérieur  en forelimb  
1958 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca ala terme pral.n f ca extremitat anterior sin. compl.n f es ala  es extremidad anterior  fr aile  fr extrémité antérieur  en fore extremity  en wing  
1959 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca pota terme pral.n f ca extremitat inferior sin. compl.n f es extremidad inferior  es pata  fr extrémité inférieure  fr patte  en extremity  en leg  
1960 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca extremitat posterior terme pral.n f es extremidad posterior  fr extrémité postérieur  en hindlimb  
1961 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca extremituds terme pral.n f pl es estremecimiento  en death agony  
1962 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca extrusió terme pral.n f es extrusión  fr extrusion  en extrusion  
1963 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca extrusora terme pral.n f es extrusora  fr extrudeur  en extruder  
1964 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fàcies terme pral.n f es facies  fr faciès  en facies  
1965 veterinària i ramaderia > etologia ca facilitació social terme pral.n f es facilitación social  fr facilitation sociale  en social facilitation  
1966 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca fagí -ina terme pral.adj es pajizo oscuro  fr paille foncé  en dark straw  
1967 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -fàgia terme pral. es -fagia  fr -phagie  en -phagia  en -phagy  
1968 veterinària i ramaderia > immunologia ca fagòcit terme pral.n m es fagocito  fr phagocyte  en phagocyte  
1969 veterinària i ramaderia > immunologia ca fagocitosi terme pral.n f es fagocitosis  fr phagocytose  en phagocytosis  
1970 veterinària i ramaderia > ramaderia ca faisà terme pral.n m es faisán  fr faisan  en pheasant  
1971 veterinària i ramaderia > ramaderia ca faisana terme pral.n f es faisana  fr faisane  en hen pheasant  
1972 veterinària i ramaderia > ramaderia ca faisanera terme pral.n f es faisanería  fr faisanderie  en pheasantry  
1973 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca faixa terme pral.n f es faja  fr sangle  en belt girth  
1974 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Falabella [poni] terme pral. es Falabella  fr Falabella  en Falabella  
1975 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca falb -a terme pral.adj ca lleonat -ada terme pral.adj es cervuno  fr fauve  en buckskin dun [equins]  en fawn  en fulvous [gossos]  en tawny [conills i gats]  
1976 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca falda terme pral.n f es falda  fr flanchet  en flank  en forequarter flank  en skirt  
1977 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca falda amb os terme pral.n f es falda con hueso  fr flanchet avec os  en flank bone-in  
1978 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca fals negatiu terme pral.n m es falso negativo  fr faux négatif  en false-negative  
1979 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca fals positiu terme pral.n m es falso positivo  fr faux positif  en false-positive  
1980 veterinària i ramaderia > etnologia ca faneròptica terme pral.n f es faneróptica  fr phanéroptique  en phaneroptics  
1981 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina terme pral.n f es harina  fr farine  en flour  en meal  
1982 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina d'alfals terme pral.n f ca farina d'userda terme pral.n f es harina de alfalfa  fr farine de luzerne  en alfalfa meal [US]  en lucern meal  en lucerne meal  
1983 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina d'ossos terme pral.n f es harina de huesos  fr farine d'os  en bone meal  
1984 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de carn terme pral.n f es harina de carne  fr farine de viande  en meat meal  
1985 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de gluten terme pral.n m es gluten meal  fr gluten meal  en corn gluten meal  en gluten meal  
1986 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de peix terme pral.n f es harina de pescado  fr farine de poisson  en fish-meal  
1987 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de plomes terme pral.n f es harina de plumas  fr farine de plumes  en feather meal  
1988 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farina de sang terme pral.n f es harina de sangre  fr farine de sang  en blood meal  
1989 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farinada terme pral.n f es puchada  fr pâte de farine  
1990 veterinària i ramaderia > clínica ca fàrmac terme pral.n m es fármaco  en drug  
1991 veterinària i ramaderia > clínica ca farmàcia terme pral.n f es farmacia  fr pharmacie  en pharmacy  
1992 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacocinètica terme pral.n f es farmacocinética  fr pharmacocinétique  en pharmacokinetics  
1993 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacodinàmica terme pral.n f es farmacodinámica  fr pharmacodynamique  en pharmacodynamics  
1994 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacogenètica terme pral.n f es farmacogenética  fr pharmacogénétique  en pharmacogenetics  
1995 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacognòsia terme pral.n f es farmacognosia  fr pharmacognosie  en pharmacognosy  
1996 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacologia terme pral.n f es farmacología  fr pharmacologie  en pharmacology  
1997 veterinària i ramaderia > clínica ca farmacopea terme pral.n f es farmacopea  fr pharmacopée  en pharmacopeia  en pharmacopoeia  
1998 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratge terme pral.n m es forraje  fr fourrage  en fodder  en forage  
1999 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratge ensitjat terme pral.n m es forraje ensilado  fr fourrage ensilé  en silage  
2000 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratge verd terme pral.n m es forraje verde  fr fourrage vert  en fresh green roughage  
2001 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca farratger -a terme pral.adj es forrajero  fr fourrager  en feeding  
2002 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenc terme pral.n m ca farroig sin. compl.n m es heno  fr foin  en hay  
2003 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Fasciola terme pral.
2004 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca fasciolosi terme pral.n f es fasciolosis  fr fasciolose  en hepatic fasciolosis  en liver rot  
2005 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca estadi terme pral.n m ca fase terme pral.n f es estadio  es fase  fr phase  fr stade  en phase  en stage  
2006 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fasiànids terme pral.n m pl es fasiánidos  fr phasianidae  en Phasianidae  
2007 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca acme terme pral.n f ca fastigi sin. compl.n m es acmé  es fastigio  es fastigium  fr acmé  fr fastigium  en acme  en fastigium  
2008 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fava terme pral.n f es haba  fr fève  en broad bean  en fava bean  en horsebean  
2009 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fava terme pral.n f es habón  fr boule  fr plaque  en wheal  
2010 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn i ous ca Faverolles terme pral. es Faverolles  fr Faverolles  en Faverolles  
2011 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca somatomedina terme pral.n f ca FCTI siglan m ca IGF siglan f es somatomedina  fr somatomédine  en insulin-like growth factor  en somatomedin  en ILGF  
2012 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca febre catarral maligna terme pral.n f es fiebre catarral maligna  fr coryza gangreneux  fr fièvre catarrhale maligne  en bovine malignant catarrh  en malignant catarrhal fever  
2013 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca llengua blava terme pral.n f ca febre catarral ovina sin. compl.n f es fiebre catarral ovina  es lengua azul  fr fièvre catarrhale du mouton  en bluetongue  en sore muzzle  
2014 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca febre de la vall del Rift terme pral.n f es fiebre del Valle del Rift  fr fièvre de la Vallée du Rift  en Rift Valley fever  
2015 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febre hèctica terme pral.n f es fiebre héctica  fr fièvre hectique  en hectic fever  
2016 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca febre Q terme pral.n f es fiebre Q  fr fièvre Q  en Q fever  
2017 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febre contínua terme pral.n f ca febre sínoca terme pral.n f es fiebre continua  es fiebre sinoca  fr fièvre continue  en continued fever  en continuous fever  
2018 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca febre tacada de les muntanyes Rocalloses terme pral.n f es fiebre manchada de las Montañas Rocosas  fr fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses  fr fièvre tachetée des Montagnes Rocheuses  en Rocky Mountain spotted fever  
2019 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febre de la llet terme pral.n f ca febre vitulària sin. compl.n f es fiebre de la leche  es fiebre vitularia  fr fièvre vitulaire  en milk fever  en moss-ill  
2020 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca febrícula terme pral.n f es febrícula  fr fébricule  en febricula  
2021 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fecaloma terme pral.n m ca fecàlit sin. compl.n m es estercoroma  es fecaloma  fr fécalome  en fecalith  en fecaloma  en stercoroma  
2022 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca fecundació terme pral.n f es fecundación  fr fécondation  en fecundation  en fertilization  
2023 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca fecundació in vitro terme pral.n f ca fecundació externa sin. compl.n f es fecundación in vitro  fr fécondation externe  fr fécondation in vitro  en in vitro fertilization  
2024 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca fecunditat terme pral.n f es fecundidad  fr fécondité  en fecundity  
2025 veterinària i ramaderia > ramaderia ca feda terme pral.n f es oveja fecundada  fr brebis fécondée  en fertilized sheep  
2026 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca felí -ina terme pral.adj es felino  fr félin  en feline  
2027 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Felicola terme pral.
2028 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca fèlids terme pral.n m pl es félidos  fr félides  en Felidae  
2029 veterinària i ramaderia > ramaderia ca femella terme pral.n f es hembra  fr femelle  en female  
2030 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca femella esquer terme pral.n f es hembra maniquí  es señuelo  fr mannequin de monte  en mounting dummy  
2031 veterinària i ramaderia > ramaderia ca femer terme pral.n m es estercolero  fr fumier  en dunghill  en midden  
2032 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fems terme pral.n m pl es estiércol  fr fumier  en dropping  en dung  en manure  en muck  
2033 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenc d'alfals terme pral.n m ca fenc d'userda terme pral.n m es heno de alfalfa  fr foin de luzerne  en alfalfa hay [US]  en lucerne hay  
2034 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenificació terme pral.n f es henificación  fr fanage  en tedding  
2035 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fenificadora terme pral.n f es henificadora  fr faneuse  en tedder  
2036 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fenogènesi terme pral.n f es fenogénesis  fr phénogenèse  en phenogenesis  
2037 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fenogenètica terme pral.n f es fenogenética  fr phénogénétique  en phenogenetics  
2038 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fenotip terme pral.n m ca fenotipus sin. compl.n m es fenotipo  fr phénotype  en phenotype  
2039 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca feocromocitoma terme pral.n m es feocromocitoma  fr phéochromocytome  en pheochromocytoma  
2040 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fer armada terme pral.v tr es recriar  fr élever  en grow, to  
2041 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fer cabrioles terme pral.v tr es cabriolar  es cabriolear  fr cabrioler  en capriole, to  
2042 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fer la roda terme pral.v tr es hacer la rueda  fr faire la roue  
2043 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca ferida terme pral.n f es herida  fr plaie  en wound  
2044 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fermar terme pral.v tr es atar  fr attacher  en tether, to  
2045 veterinària i ramaderia > bromatologia ca fermentació terme pral.n f es fermentación  fr fermentation  en fermentation  
2046 veterinària i ramaderia > etologia ca feromona terme pral.n f es feromona  fr phéromone  en pheromone  
2047 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ferradura terme pral.n f es herradura  fr fer à cheval  en horseshoe  
2048 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ferrar terme pral.v tr es herrar  fr ferrer  en shoe, to  
2049 veterinària i ramaderia > ramaderia ca ferrat -ada terme pral.adj es herrado  fr ferré  en shod  
2050 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ferro terme pral.n m es hierro  fr fer  en iron  
2051 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca fertilitat terme pral.n f es fertilidad  fr fertilité  en fertility  
2052 veterinària i ramaderia > clínica ca fèrula terme pral.n f es férula  fr attelle  en splint  
2053 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca ferum terme pral.n f es hedor  fr odeur fauve  fr relent  en stench  en stink  
2054 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca fesa terme pral.n f es esquinado  es hendidura  es raja  fr fendage  fr fente  en splitting  
2055 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca fesa terme pral.n f es corte  es muesca  fr incision  en ear notching  
2056 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca marcatge per incisions terme pral.n m ca fesa sin. compl.n f es marcado por incisiones  es marcado por muescas  fr entaillage à l'oreille  en ear notching  
2057 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca fetus terme pral.n m es feto  fr foetus  en fetus [US]  en foetus [GB]  
2058 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fiblada terme pral.n f es punzada  fr élancement  en twinge  
2059 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fiblar terme pral.v tr es aguijonar  es aguijonear  fr piquer  en sting, to  
2060 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra acidodetergent terme pral.n f es fibra acidodetergente  en acidal detergent fiber  
2061 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra alimentària terme pral.n f es fibra alimentaria  fr fibre alimentaire  en dietary fibre  
2062 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra bruta terme pral.n f es fibra bruta  fr cellulose brute  en crude fibre  
2063 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fibra neutrodetergent terme pral.n f es fibra neutrodetergente  en neutral detergent fiber  
2064 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fibril·lació terme pral.n f es fibrilación  fr fibrillation  en fibrillation  
2065 veterinària i ramaderia > clínica ca fibrinolític terme pral.n m ca trombolític terme pral.n m es fibrinolítico  es trombolítico  fr fibrinolytique  fr thrombolytique  en fibrinolytic  
2066 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibroelastosi terme pral.n f es fibroelastosis  fr fibroélastose  en fibroelastosis  
2067 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fibromatosi terme pral.n f es fibromatosis  fr fibromatose  en fibromatosis  
2068 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibropapil·loma terme pral.n m es fibropapiloma  fr fibropapillome  en fibropapilloma  
2069 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibroplàsia terme pral.n f ca fibrosi terme pral.n f es fibroplasia  es fibrosis  fr fibroplasie  fr fibrose  en fibroplasia  en fibrosis  
2070 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fibrotòrax terme pral.n m es fibrotórax  fr fibrothorax  en fibrothorax  
2071 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca fila brasiler terme pral. es fila brasileiro  fr fila brasileiro  en fila brasileiro  
2072 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca filària terme pral.n f es filaria  fr filaire  en filaria  
2073 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Filarioidea terme pral.
2074 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca filariosi terme pral.n f es filariosis  fr filariose  en filariosis  
2075 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Filaroides terme pral. ca Oslerus terme pral.
2076 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca -fília terme pral. es -filia  fr -philie  en -philia  
2077 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca filiació terme pral.n f es filiación  fr filiation  en filiation  
2078 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Filicollis terme pral.
2079 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca fill | filla terme pral.n m, f es hijo  fr fils  en daughter [f]  en son [m]  
2080 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fimosi terme pral.n f es fimosis  fr phimosis  en phimosis  
2081 veterinària i ramaderia ca fisiologia terme pral.n f es fisiología  fr physiologie  en physiology  
2082 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fisiopatologia terme pral.n f es fisiopatología  fr physiopathologie  en morbid physiology  en physiopathology  
2083 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca fissura terme pral.n f es fisura  fr fissure  en fissure  
2084 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fístula terme pral.n f es fístula  fr fistule  en fistula  
2085 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fitobetzoar terme pral.n m es fitobezoar  fr phytobézoard  en phytobezoar  
2086 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flacciditat terme pral.n f es flacidez  fr flaccidité  en flaccidity  
2087 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca flagel·lat terme pral.n m es flagelado  fr flagellé  en flagellate  
2088 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca flamenc terme pral. es flamenco  fr flamand  en Flaming  
2089 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca flanc terme pral.n m es flanco  fr flanc  en flank  
2090 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca illada terme pral.n f ca flanc sin. compl.n m es flanco  es ijar  fr flanc  en flanck  
2091 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flatositat terme pral.n f es flato  es flatosidad  fr flatuosité  en flatus  
2092 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flatulència terme pral.n f es flatulencia  fr flatulence  en flatulence  
2093 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Flaviviridae terme pral.
2094 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Flavivirus terme pral.
2095 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca flebòtom terme pral.n m es flebótomo  fr phlébotome  en phlebotome  
2096 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca flebotrombosi terme pral.n f es flebotrombosis  fr phlébothrombose  en phlebothrombosis  
2097 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn, llet i treball ca Simmental terme pral. ca fleckvieh sin. compl. es berrenda en rojo de Europa central  es fleckvieh  es Simmental  fr fleckvieh  fr pie rouge de l'est  fr Simmental  fr Simmenthal  fr tachetée de l'est  en fleckvieh  en Simmental  en Simmenthal  
2098 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca flegma terme pral.n f es flema  fr flegme  en phlegm  
2099 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca flegmó terme pral.n m es flemón  fr phlegmon  en phlegmon  
2100 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca fleischschaf terme pral. es fleischschaf  fr fleischschaf  en Fleischschaf  
2101 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca flexió terme pral.n f es flexión  fr flexion  en flexion  
2102 veterinària i ramaderia > ramaderia ca flingant terme pral.n m es verdugo  fr verge  en rod  
2103 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca floc terme pral.n m es mechón  fr touffe  en tuft  
2104 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca florejat -ada terme pral.adj es berrendo  es floreado  fr bigarré  en mottled  
2105 veterinària i ramaderia > bromatologia ca floridura terme pral.n f es moho  fr moisissure  en mold [US]  en mould [GB]  
2106 veterinària i ramaderia > bromatologia ca flor terme pral.n f ca floridura terme pral.n f es flor  es moho  fr moisissure  en flowering  en mold [US]  en mould [GB]  
2107 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fluix terme pral.n m es flujo  fr flux  en flux  
2108 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fluor terme pral.n m es fluor  fr fluor  en fluor  
2109 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fluxió terme pral.n f es fluxión  fr fluxion  en fluxion  
2110 veterinària i ramaderia > etologia ca fòbia terme pral.n f es fobia  fr phobie  en phobia  
2111 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca foca terme pral.adj ca sable terme pral.adj es foca  fr phoque  en seal  
2112 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca focus terme pral.n m es foco  fr foyer  en focus  
2113 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca focus de malaltia terme pral.n m es foco de enfermedad  fr foyer de maladie  en outbreak of disease  
2114 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca àcid fòlic terme pral.n m ca folacina sin. compl.n f es ácido fólico  es folacina  fr acide folique  fr folacine  en folacin  en folic acid  
2115 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca fomes terme pral.n m es fomes  es fómite  fr réceptacle de germes infectieux  fr véhicule dispersant d'agents pathogènes  en fomes  en fomite  
2116 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fonell terme pral.n m es témpano  fr couvercle  fr couvre-cadre  en inner cover  
2117 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca fong terme pral.n m es hongo  fr champignon  en fungus  
2118 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca fong miceliat terme pral.n m ca fong filamentós sin. compl.n m es hongo filamentoso  es hongo miceliar  fr champignon mycélial  en filamentous fungi  en mycelial fungi  en mycelian fungi  
2119 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca forma de resistència terme pral.n f ca fase de resistència sin. compl.n f es fase de resistencia  es forma de resistencia  fr phase de resistance  en form of resistance  
2120 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fórmula terme pral.n f es fórmula  fr formule  en formula  
2121 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fòsfor terme pral.n m es fósforo  fr phosphore  en phosphorus  
2122 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fossa de munyida terme pral.n f es foso de ordeño  fr fosse de traite  en milking pit  
2123 veterinària i ramaderia > ramaderia ca grufar terme pral.v tr ca fotjar sin. compl.v intr es hocicar  es hozar  fr fouger  fr vermiller  en root in, to  en root, to  
2124 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca fotofòbia terme pral.n f es fotofobia  fr photophobie  en photophobia  
2125 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca fotografia terme pral.n f es fotografía  fr photographie  en photography  
2126 veterinària i ramaderia > immunologia ca fotosensibilització terme pral.n f es fotosensibilización  fr photosensibilisation  en light sensitization  en photosensitization  
2127 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça terrier o desencauador ca fox terrier terme pral. es fox terrier  fr fox terrier  en Fox Terrier  
2128 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest coniller ca foxhound terme pral. es foxhound  fr foxhound  en Foxhound  
2129 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca fractura terme pral.n f es fractura  fr fracture  en fracture  
2130 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Francisella terme pral.
2131 veterinària i ramaderia > clínica ca frec terme pral.n m es roce  fr frottement  en rub  
2132 veterinària i ramaderia > etologia ca fregament de cap terme pral.n m es frotamiento de la cabeza  fr frottement de la tête  en head rubbing  
2133 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca freixura terme pral.n f ca perdiu sin. compl.n f es bofe  es pulmón  fr mou  fr poumon  en lung  
2134 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca freqüència gènica terme pral.n f ca freqüència al·lèlica sin. compl.n f es frecuencia alélica  es frecuencia génica  fr fréquence allélique  fr fréquence génique  en allelic frequency  en genic frequency  
2135 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca freqüència genotípica terme pral.n f es frecuencia genotípica  fr fréquence génotypique  en genotypic frequency  
2136 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca frinodèrmia terme pral.n f es frinodermia  fr phrynodermie  en phrynoderma  
2137 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca frisó terme pral. es frisón  fr frison  en Friesian  
2138 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca frisona terme pral. ca holandesa terme pral. es frisona  es holandesa  fr frisonne  fr hollandaise  en Dutch  en Friesian  
2139 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca front terme pral.n m es frente  fr front  en forehead  
2140 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca front terme pral.n m es frente  fr front  en forehead  
2141 veterinària i ramaderia > clínica ca frotis terme pral.n m es frotis  fr frottis  en smear  
2142 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca fructosa terme pral.n f ca levulosa sin. compl.n f es fructosa  es levulosa  fr fructose  fr lévulose  en fructose  en levulose  
2143 veterinària i ramaderia > etologia ca frustració terme pral.n f es frustración  fr frustration  en frustration  
2144 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fugida terme pral.n f
2145 veterinària i ramaderia > clínica ca fulguració terme pral.n f es fulguración  fr fulguration  en fulguration  
2146 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca fulguració terme pral.n f es fulguración  fr fulguration  en fulguration  
2147 veterinària i ramaderia > ramaderia ca full de cera estampada terme pral.n m es panal artificial  fr cire gaufrée  fr fondation  en artificial honeycomb  en comb foundation  en foundation  
2148 veterinària i ramaderia > ramaderia ca full de cera estirada terme pral.n m
2149 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fumador terme pral.n m es ahumadero  es ahumador  fr enfumoir  en smoker  
2150 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca fumat -ada terme pral.adj es ahumado  fr fumé  en smoke  
2151 veterinària i ramaderia > bromatologia ca fumatge terme pral.n m es ahumado  fr fumage  fr fumaison  en smoking  
2152 veterinària i ramaderia > clínica ca fumigant terme pral.n m es fumigante  fr fumigant  fr fumigène  en fumigant  
2153 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fumigar terme pral.v tr es fumigar  fr fumiger  en fumigate, to  
2154 veterinària i ramaderia > clínica ca fungistàtic terme pral.n m es fungistático  fr fongistatique  en fungistat  
2155 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fungositat terme pral.n f es fungosidad  fr fongosité  en fungosity  
2156 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca fúrfur terme pral.n m es furfur  fr furfuil  en furfur  
2157 veterinària i ramaderia > ramaderia ca barrigar terme pral.v tr ca furgar terme pral.v tr es hocicar  es hozar  fr vermiller  en root in, to  en root, to  
2158 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca furóncol terme pral.n m es furúnculo  fr furoncle  en furuncle  
2159 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Fusarium terme pral.
2160 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Fusobacterium terme pral.
2161 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gàbia terme pral.n f es jaula  fr cage  en cage  en hutch  
2162 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gàbia de metabolisme terme pral.n f es jaula de metabolismo  fr cage à métabolisme  en metabolism crate  
2163 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gàbia de retenció terme pral.n f es jaula de inmovilización  es jaula de retención  fr cage de contention  en cattle crush  
2164 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca galactosa terme pral.n f es galactosa  fr galactose  en galactose  
2165 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca galeta terme pral.n f es galleta  fr biscuit  en biscuit  en dog biscuit  
2166 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gall terme pral.n m es gallo  fr coq  en cock  en rooster  
2167 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ploma ca gall de Lleó terme pral. es gallo de León  fr gallo de León  en Gallo de Leon  
2168 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca gallec terme pral. es gallego  fr galicien  en Galician  
2169 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca gallega terme pral. es gallega  fr galicienne  en Galician  
2170 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca gal·lès [poni] terme pral. es galés  fr welsh  en Welsh  
2171 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallet terme pral.n m es gallito  fr coquelet  en cockerel  
2172 veterinària i ramaderia > ramaderia ca fasianiformes terme pral.n m pl ca gal·liformes sin. compl.n m pl es galliformes  fr galliformes  en Galliformes  
2173 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallimarsot terme pral.n m
2174 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina terme pral.n f es gallina  fr poule  en hen  
2175 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina àvia terme pral.n f es gallina abuela  
2176 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina besàvia terme pral.n f es gallina bisabuela  
2177 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina ponedora terme pral.n f es gallina ponedora  fr poule pondeuse  en laying hen  
2178 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina reproductora lleugera terme pral.n f es gallina reproductora ligera  fr poule reproductrice légère  en light breeder hen  
2179 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina reproductora pesant terme pral.n f es gallina reproductora pesada  fr poule reproductrice lourde  en heavy breeder hen  
2180 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallina reproductora semipesant terme pral.n f es gallina reproductora semipesada  fr poule reproductrice semilourde  
2181 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallinaire terme pral.n m, f es gallinero  fr volailler  en poulterer  en poultryman  
2182 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gallinassa terme pral.n f es gallinaza  fr poulaitte  en poultry dung  en poultry litter  en poultry manure  
2183 veterinària i ramaderia > ramaderia ca galliner terme pral.n m es gallinero  fr poulailler  en hen house  en hennery  en poultry house  
2184 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Galloway terme pral. es Galloway  fr Galloway  en Galloway  
2185 veterinària i ramaderia > ramaderia ca galop terme pral.n m es galope  fr galop  en gallop  
2186 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca galta terme pral.n f es carrillo  fr joue  en cheek  
2187 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca galta terme pral.n f es carrillo  fr joue  en cheek  
2188 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca galteres equines terme pral.n f pl es papera equina  fr gourme  en equine distemper  en strangles  
2189 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca gamadura terme pral.n f ca gam sin. compl.n m
2190 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca gàmeta terme pral.n m es gameto  fr gamète  en gamete  
2191 veterinària i ramaderia > immunologia ca gammaglobulina terme pral.n f es gammaglobulina  fr gammaglobuline  en gamma globuline  
2192 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Gammaherpesvirinae terme pral.
2193 veterinària i ramaderia > clínica ca ganglioplègic terme pral.n m es gangliopléjico  fr ganglioplégique  en ganglioplegic  
2194 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca gangrena emfisematosa terme pral.n f ca carboncle simptomàtic sin. compl.n m es carbunco sintomático  es gangrena enfisematosa  fr charbon symptomatique  en black quarter  en blackleg  en blackquarter  en emphysematous gangrene  en symptomatic anthrax  
2195 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca garbó terme pral.n m es capón  fr fagot  fr javelle  en fagot  
2196 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gardeny terme pral.n m es gruñido  fr grognement  en grunt  
2197 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca garreta terme pral.n f ca garret sin. compl.n m es menudillo  fr boulet  en fetlock-joint  
2198 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca garró terme pral.n m ca garra sin. compl.n f es corvejón  fr jarret  en hock  
2199 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca garrofa terme pral.n f es algarroba  fr caroube  en carob  en carob bean  
2200 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > ases > perfil: recte ca gascó terme pral. es gascón  fr gascon  en Gascony  
2201 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: treball i carn ca gascona terme pral. es gascona  fr gasconne  en Gascon  
2202 veterinària i ramaderia > bromatologia ca gasificant terme pral.n m es gasificante  fr agent levant  en raising agent  
2203 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Gasterophilus terme pral.
2204 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca gastroenteritis parasitària terme pral.n f es gastroenteritis parasitaria  fr gastro-entérite parasitaire  en parasitic gastroenteritis  
2205 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca gastroenteritis transmissible terme pral.n f es gastroenteritis transmisible  fr gastro-entérite transmissible  en transmissible gastroenteritis  
2206 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca gastrofilosi terme pral.n f es gasterofilosis  es gastrofilosis  fr gasterophilose  en gasterophilosis  
2207 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca gatat -ada terme pral.adj
2208 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gatinar terme pral.v intr ca gatonar sin. compl.v intr es parir [la gata]  fr chatonner  en kitten, to  
2209 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gató | gatona terme pral.n m, f es gatito  fr chaton  en kitten  
2210 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gatinada terme pral.n f ca gatonada sin. compl.n f es camada [de gatos]  es ventregada [de gatos]  fr chatée  en litter  
2211 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gatera terme pral.n f ca gatonera sin. compl.n f es gatera  fr chatière  en cat door  en cat flap  
2212 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant d'Espanya terme pral. es gigante de España  fr géant d'Espagne  en Spanish Giant  
2213 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant danès terme pral. es gigante danés  fr géant danois  en Danish Giant  
2214 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant de Bouscat terme pral. es gigante de Bouscat  fr géant du Bouscat  en Bouscat Giant  
2215 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: gegant ca gegant de Flandes terme pral. es gigante de Flandes  fr géant des Flandres  en Flemish Giant  
2216 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gelea reial terme pral.n f es jalea real  fr bouillie royale  fr gelée royale  en royal jelly  
2217 veterinària i ramaderia > bromatologia ca gelificant terme pral.n m es gelificante  fr gélifiant  en gelling agent  en jellifying agent  
2218 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca gemmació terme pral.n f es gemación  fr bourgeonnement  en budding  
2219 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca gen terme pral.n m es gen  fr gène  en gene  
2220 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca generació terme pral.n f es generación  fr génération  en generation  
2221 veterinària i ramaderia > etologia ca generalització terme pral.n f es generalización  fr généralisation  en generalization  
2222 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genètica terme pral.n f es genética  fr génétique  en genetics  
2223 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genètica molecular terme pral.n f es genética molecular  fr génétique moléculaire  en molecular genetics  
2224 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genètica quantitativa terme pral.n f es genética cuantitativa  fr génétique quantitative  en quantitative genetics  
2225 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca genitals terme pral.n m pl es genitales  fr organes génitaux  en genitalia  
2226 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genitor | genitora terme pral.n m, f es genitor  fr géniteur  en begelter  
2227 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca genoll terme pral.n m es rodilla  fr genou  en knee  
2228 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genoma terme pral.n m es genoma  fr génome  en genome  
2229 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca genotip terme pral.n m ca genotipus sin. compl.n m es genotipo  fr génotype  en genotype  
2230 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca germen de blat terme pral.n m es germen de trigo  fr germe de blé  en wheat germ  
2231 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca germen de blat de moro terme pral.n m es germen de maíz  fr germe de maïs  en corn germ [US]  en maize germ  
2232 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gerra de control terme pral.n f es depósito medidor  fr bocal de contrôle laitier  fr bocal gradué  en glass container for recording  en glass recorder jar  
2233 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca gestació terme pral.n f es gestación  fr gestation  en gestation  en pregnancy  
2234 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca gestació prolongada terme pral.n f es gestación prolongada  fr gestation prolongée  en prolonged gestation  
2235 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gestadora terme pral.n f es gestadora  
2236 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca gestagen terme pral.n m es gestágeno  fr gestagène  en gestagen  
2237 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca gràvid -a terme pral.adj ca gestant sin. compl.adj es gestante  es grávido  fr gestante  fr gravide  en gestant  en gravid  
2238 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Giardia terme pral.
2239 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca giardiosi terme pral.n f es giardiosis  fr giardiose  en giardiosis  
2240 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gep terme pral.n m ca gepa sin. compl.n f ca gibositat sin. compl.n f es corcova  es giba  es gibosidad  es joroba  fr bosse  fr gibbosité  en gibbosity  en humpback  en hunchback  
2241 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gigantisme terme pral.n m es gigantismo  fr gigantisme  en gigantism  
2242 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca somatostatina terme pral.n f ca hormona inhibidora de l'alliberament d'hormona del creixement sin. compl.n f ca GIH siglan f es hormona inhibidora de la liberación de la hormona del crecimiento  es somatostatina  fr somatostatine  fr GH-RIH  en growth hormone release inhibiting hormone  en somatostatin  en GH-RIH  
2243 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca ginandromorfisme terme pral.n m es ginandromorfismo  fr gynandromorphisme  en gynandromorphism  
2244 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ginecomàstia terme pral.n f es ginecomastia  fr gynécomastie  en gynecomastia  
2245 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula endocrina terme pral.n f ca glàndula de secreció interna sin. compl.n f es glándula endocrina  es glándula sin conductos  fr glande endocrine  en ductless gland  en endocrine gland  
2246 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula paratiroide terme pral.n f es glándula paratiroides  fr glande parathyroïde  en parathyroid gland  
2247 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca epífisi terme pral.n f ca glàndula pineal terme pral.n f es cuerpo pineal  es epífisis  es glándula pineal  fr épiphyse  fr glande pinéale  en epiphysis  en pineal body  en pineal gland  
2248 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hipòfisi terme pral.n f ca glàndula pituïtària sin. compl.n f es glándula pituitaria  es hipófisis  fr glande pituitaire  fr hypophyse  en hypophysis  en pituitary gland  
2249 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula suprarenal terme pral.n f ca glàndula adrenal sin. compl.n f es glándula adrenal  es glándula suprarrenal  fr glande surrénale  en adrenal gland  en suprarenal gland  
2250 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula tiroide terme pral.n f es glándula tiroides  fr glande thyroïde  en thyroid gland  
2251 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glàndula ultimobranquial terme pral.n f es glándula ultimobranquial  fr glande ultimo-branchiale  en ultimobranchial gland  
2252 veterinària i ramaderia > ramaderia ca glapir terme pral.v tr
2253 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca clapit terme pral.n m ca glapit sin. compl.n m es latido  fr clatissement  fr jappement  en babbling  en baying  en yapping  
2254 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca glaucoma terme pral.n m es glaucoma  fr glaucome  en glaucoma  
2255 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca glicogenosi terme pral.n f es glicogenosis  es glucogenosis  fr glycogénose  en glycogenosis  
2256 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca glicoproteïnosi terme pral.n f es glicoproteinosis  es glucoproteinosis  fr glycoprotéinose  en glycoproteinosis  
2257 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca glucosa terme pral.n f ca glicosa sin. compl.n f es glucosa  fr glucose  en glucose  
2258 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Globocephalus terme pral.
2259 veterinària i ramaderia > immunologia ca leucòcit terme pral.n m ca glòbul blanc sin. compl.n m es glóbulo blanco  es leucocito  fr globule blanc  fr leucocyte  en leucocyte  en leukocyte  en white blood cell  
2260 veterinària i ramaderia > immunologia ca eritròcit terme pral.n m ca glòbul vermell sin. compl.n m ca hematia sin. compl.n f es eritrocito  es glóbulo rojo  es hematíe  fr érythrocyte  fr globule rouge  fr hématie  en erythrocyte  en red blood cell  
2261 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Glossina terme pral.
2262 veterinària i ramaderia > ramaderia ca glossòmetre terme pral.n m es glosómetro  fr glossomètre  en glossometer  
2263 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca febre aftosa terme pral.n f ca glossopeda sin. compl.n f es fiebre aftosa  es glosopeda  fr fièvre aphteuse  en aphthous fever  en foot and mouth disease  
2264 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca glucagó terme pral.n m es glucagón  fr glucagon  en glucagon  
2265 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Gnathostoma terme pral.
2266 veterinària i ramaderia > ramaderia ca garrinada terme pral.n f ca godallada sin. compl.n f ca lletigada sin. compl.n f ca porcellada sin. compl.n f es lechigada [de cochinillos]  fr cochonnée  fr portée [de cochons]  en farrow  en litter [of piglets]  
2267 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça cobrador ca golden retriever terme pral. es golden retriever  fr golden retriever  en Golden Retriever  
2268 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca gonadoliberina terme pral.n f ca hormona alliberadora de gonadotrofina sin. compl.n f ca GnRH siglan f es gonadoliberina  es hormona liberadora de gonadotrofina  es Gn-RH  fr gonadolibérine  fr hormone de libération des gonadotrophines  fr Gn-RH  en gonadotrophin releasing hormone  en Gn-RH  
2269 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca gonadotrofina terme pral.n f ca gonadotropina terme pral.n f es gonadotrofina  es gonadotropina  fr gonadotrophine  en gonadotropin  
2270 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Gongylonema terme pral.
2271 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca barballera terme pral.n f ca arracada sin. compl.n f ca gorgera sin. compl.n f ca papada sin. compl.n f es papada  fr fanon  en dewlap  en double chin  
2272 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca gola terme pral.n f ca gorja sin. compl.n f es garganta  fr gorge  en throat  
2273 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > aviram ca gola terme pral.n f ca gorja sin. compl.n f es garganta  fr gorge  en throat  
2274 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca gos d'aigua espanyol terme pral. es perro de agua español  fr chien d'eau espagnol  en Spanish Water Dog  
2275 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gossa terme pral.n f ca cussa sin. compl.n f es perra  fr chienne  en bitch  
2276 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gossera municipal terme pral.n f es perrera municipal  fr fourrière  en pound  
2277 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gota terme pral.n f es gota  fr goutte  en gout  
2278 veterinària i ramaderia > clínica ca gotes terme pral.n f pl es gotas  fr gouttes  en drops  
2279 veterinària i ramaderia > ramaderia ca truja terme pral.n f ca bacona sin. compl.n f ca gardenya sin. compl.n f ca gotxa sin. compl.n f ca porca sin. compl.n f ca verra sin. compl.n f es cerda  es cochina  es gorrina  es marrana  es puerca  fr laie  fr soie  fr truie  en sow  
2280 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gra terme pral.n m es grano  fr bouton  en pimple  
2281 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra d'erb terme pral.n m es grano de yero  es grano de yervo  fr grain d'ers  en tare  
2282 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra d'ordi terme pral.n m es grano de cebada  fr grain d'orge  en barleycorn  
2283 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de blat terme pral.n m es grano de trigo  fr grain de blé  en wheat kernel  
2284 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de civada terme pral.n m ca gra d'avena sin. compl.n m es grano de avena  fr grain d'avoine  en oat grain  
2285 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de favó terme pral.n m es grano de haba panosa  fr grain de féverole  en small bean  
2286 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de melca terme pral.n m es grano de sorgo  fr grain de sorgho  en sorghum grain  
2287 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de blat de moro terme pral.n m ca gra de dacsa sin. compl.n m ca gra de milloc sin. compl.n m ca gra de milloca sin. compl.n m ca gra de moresc sin. compl.n m ca gra de panís sin. compl.n m es grano de borona  es grano de maíz  es grano de panizo  fr grain de maïs  en corn kernel [US]  en Indian corn kernel  en maize kernel  
2288 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de sègol terme pral.n m es grano de centeno  fr gran de seigle  en rye  
2289 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de fenigrec terme pral.n m ca gra de senigrec sin. compl.n m es grano de alholva  es grano de fenogreco  fr grain de fenugrec  en fenugreek grain  en foenngreek grain  en foenugreek grain  
2290 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de soia terme pral.n m ca gra de soja sin. compl.n m es grano de soja  fr graine de soja  fr graine de soya  en soya bean  en soybean  
2291 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca gra de triticale terme pral.n m es grano de triticale  fr grain de triticale  en triticale grain  
2292 veterinària i ramaderia > clínica ca -grafia terme pral. es -grafía  fr -graphie  en -graphy  
2293 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca grafidiosi terme pral.n f es grafidiosis  fr graphidiose  en graphidiosis  
2294 veterinària i ramaderia > clínica ca -grama terme pral. es -grama  fr -gramme  en -gram  
2295 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca gramnegatiu -iva terme pral.adj es gramnegativo  fr gram-négatif  en gram-negative  
2296 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca grampositiu -iva terme pral.adj es grampositivo  fr gram-positif  en gram-positive  
2297 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca gran estròngil terme pral.n m es gran estróngilo  fr grand strongle  en large strongyle  
2298 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca gran rus terme pral. es gran ruso  fr grand russe  en Himalayan Giant  
2299 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca grana terme pral.n f es pienso  fr graine  en seed  
2300 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca grana terme pral.adj es grana  fr écarlate  en scarlett  
2301 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca grana de cotoner terme pral.n f es semilla de algodonero  fr graine de coton  en cottonseed  
2302 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: llet ca murciana granadina terme pral. ca granadina sin. compl. ca murciana sin. compl. es granadina  es murciana  es murciana-granadina  fr granadine  fr murciana-granadina  fr murciane  en Granada  en Murcian  en Murciana Granadina  
2303 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca granellada terme pral.n f ca granissada sin. compl.n f es salpullido  es sarpullido  fr éruption  en rash  
2304 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granger | grangera terme pral.n m, f es granjero  fr fermier  en farmer  
2305 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja terme pral.n f es granja  fr ferme  en farm  en ranch [US]  
2306 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja d'engreix terme pral.n f es granja de engorde  fr ferme d'engraissement  en fattening farm  
2307 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de multiplicació terme pral.n f es granja de multiplicación  fr ferme de multiplication  fr ferme de reproduction  en farm of select breed  en multiplying farm  
2308 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de posta terme pral.n f es granja de puesta  fr ferme de ponte  en laying farm  
2309 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de producció terme pral.n f es granja de producción  fr ferme de production  en farm production  
2310 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de recria terme pral.n f es granja de recría  fr ferme d'élevage  en raising farm  
2311 veterinària i ramaderia > ramaderia ca granja de selecció terme pral.n f es granja de selección  fr ferme de sélection  en breeding farm  
2312 veterinària i ramaderia > clínica ca grànul terme pral.n m es gránulo  fr granule  en granule  
2313 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca granulació terme pral.n f es granulación  fr granulation  en pelletization  
2314 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca granulació terme pral.n f es granulación  fr granulation  en granulation  
2315 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca granuladora terme pral.n f es empastilladora  es granuladora  es prensa granuladora  fr machine à granuler  fr presse à agglomérer  en cuber  en cubing machine  en pelleting press  
2316 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca granuloma terme pral.n m es granuloma  fr granulome  en granuloma  
2317 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca grapa terme pral.n f es garra  fr griffe  en paw  
2318 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Graphidium terme pral.
2319 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca gratador terme pral.n m es poste de arañar  es poste rascador  en cat post  en cat scratcher  en scratch board  
2320 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca grau d'engreixament terme pral.n m es grado de engorde  es grado de engrasamiento  fr degré d'engraissement  en degree of fattening  
2321 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca gravel·la terme pral.n f es gravela  fr gravelle  en gravel  
2322 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca greixet terme pral.n m es babilla  fr grasset  en stifle  
2323 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca llebrer anglès terme pral. ca greyhound sin. compl. es galgo inglés  es greyhound  fr greyhound  fr lévrier anglais  en Greyhound  
2324 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona alliberadora d'hormona del creixement terme pral.n f ca hormona alliberadora de somatotropina sin. compl.n f ca somatoliberina sin. compl.n f ca GRF siglan m es hormona liberadora de hormona del crecimiento  es hormona liberadora de somatotropina  es somatoliberina  es GRF  fr facteur de libération de l'hormone de croissance  fr somatolibérine  fr GRF  en growth hormone releasing hormone  en somatotrophin releasing factor  en GRF  
2325 veterinària i ramaderia > ramaderia ca grinyol terme pral.n m ca guinyol sin. compl.n m es gañido  fr glapissement  en howl  
2326 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca grip aviària terme pral.n f ca influença aviària terme pral.n f es gripe aviar  es influenza aviar  fr influenza aviaire  en avian flu  en avian influenza  en fowl plague  
2327 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca grit terme pral.n m es grit  fr grit  en grit  
2328 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca groc groga terme pral.adj es amarillo  fr jaune  en yellow  
2329 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca gropa terme pral.n f es grupa  fr croupe  en croup  
2330 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca grufa terme pral.n f es jeta  fr groin  en muzzle  
2331 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gruny terme pral.n m es gruñido  fr grognement  en grunt  
2332 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca grunyit terme pral.n m es gruñido  fr grondement  en growl  
2333 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca grup sanguini terme pral.n m es grupo sanguíneo  fr groupe sanguin  en blood group  
2334 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guarà terme pral.n m es garañón  fr étalon  en stallion  
2335 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca guarda terme pral.n f es pastos de montaña  fr pâturage en montagne  en hill pasture  
2336 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guatlla terme pral.n f ca guàtlera sin. compl.n f es codorniz  fr caille  en quail  
2337 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca guatlla terme pral.adj es codorniz  fr caille  en quail  
2338 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guatllot terme pral.n m es codorniz macho  fr caille mâle  en male guail  
2339 veterinària i ramaderia > ramaderia ca güell terme pral.n m ca esgüell sin. compl.n m es chillido  fr glapissement  en grunt [porc]  
2340 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca Guernsey terme pral. es Guernsey  fr Guernsey  en Guernsey  
2341 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guia terme pral.n m es guía  fr guide  en guide  
2342 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca guia d'origen i sanitat pecuària terme pral.n f es guía de origen y sanidad pecuaria  
2343 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca guia de bones pràctiques d'higiene terme pral.n f ca GBPH siglan f es guía de prácticas correctas de higiene  es GPCH  fr guide des bonnes pratiques d'hygiène  en guide to good hygiene practices  
2344 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca guirra terme pral.adj es rojo  fr roux  en red  
2345 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guit -a terme pral.adj es coceador  fr rueur  en kicker  
2346 veterinària i ramaderia > ramaderia ca guitza terme pral.n f es coz  fr ruade  en kick  
2347 veterinària i ramaderia > etologia ca habituació terme pral.n f es habituación  fr accoutumance  fr habituation  en habituation  
2348 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Habronema terme pral.
2349 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca habronemosi terme pral.n f es habronemosis  fr habronémose  en habronemosis  
2350 veterinària i ramaderia > ramaderia ca haca terme pral.n f es haca  es jaca  fr bidet  en nag  
2351 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i cursa ca trotador anglès terme pral. ca Hackney sin. compl. es Hackney  es trotador inglés  fr Hackney  fr trotteur anglais  en Hackney  
2352 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemaphysalis terme pral.
2353 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haematobia terme pral.
2354 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haematopinus terme pral.
2355 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haematopota terme pral.
2356 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Haemobartonella terme pral.
2357 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemonchus terme pral.
2358 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Haemophilus terme pral.
2359 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemoproteus terme pral.
2360 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Haemosporina terme pral.
2361 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca haflinger terme pral. es haflinger  fr haflinger  en Haflinger  
2362 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca halitosi terme pral.n f es halitosis  fr halitose  en halitosis  
2363 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hamartoma terme pral.n f es hamartoma  fr hamartome  en hamartoma  
2364 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca hamburguesa terme pral. es hamburguesa  fr Hambourg  en Hamburg  
2365 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca Hampshire terme pral. es Hampshire  fr Hampshire  en Hampshire  
2366 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca Hampshire terme pral. es Hampshire  fr Hampshire  en Hampshire  
2367 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca Hannover terme pral. es Hannover  fr Hanovre  en Hanoverian  
2368 veterinària i ramaderia > immunologia ca haptè terme pral.n m es hapteno  fr haptène  en hapten  
2369 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca havana terme pral.adj es habana  fr havane  en Havana  
2370 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: nana ca Havana terme pral. es Habana  fr Havane  en Havana  
2371 veterinària i ramaderia > ramaderia ca animal de bast terme pral.n m ca atzembla sin. compl.n f ca haveria sin. compl.n f es acémila  es animal de carga  es animal de labarda  es haberío  fr animal de bât  fr animal de somme  en beast of burden  en pack animal  
2372 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca insolació terme pral.n f ca heliosi sin. compl.n f es heliosis  es insolación  fr insolation  en heliosis  en insolation  en sunstroke  
2373 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemartrosi terme pral.n f es hemartrosis  fr hémarthrose  en haemarthrosis [GB]  en hemarthrosis [US]  
2374 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hematèmesi terme pral.n f es hematemesis  fr hématémèse  en hematemesis  
2375 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hematòfag -a terme pral.adj es hematófago  fr hématophage  en haematophagus [GB]  en hematophagous [US]  
2376 veterinària i ramaderia ca hematologia terme pral.n f es hematología  fr hématologie  en haematology [US]  en hematology [GB]  
2377 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hematoma terme pral.n m es hematoma  fr hématome  en bruise  en haematoma [GB]  en hematoma [US]  
2378 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hematomètria terme pral.n f es hematómetra  fr hématométrie  en haematometra [GB]  en hematometra [US]  
2379 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemiclònia terme pral.n f es hemiclonía  fr hémiclonie  en hemiclonia  
2380 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca hemimèlia tibial bovina terme pral.n f es hemimelia tibial bovina  fr hémimélie tibiale bovine  en tibial hemimelia  
2381 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemiparèsia terme pral.n f es hemiparesia  fr hémiparésie  en hemiparesis  
2382 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hemípter terme pral.n m es hemíptero  fr hémiptère  en hemipteran  en hemipteron  
2383 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hemiptera terme pral.
2384 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hemobartonel·losi terme pral.n f es hemobartonelosis  fr hémobartonellose  en haemobartonellosis [GB]  en hemobartonellosis [US]  
2385 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemoconcentració terme pral.n f es hemoconcentración  fr hémoconcentration  en haemoconcentration [GB]  en hemoconcentration [US]  
2386 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemocromatosi terme pral.n f es hemocromatosis  fr hémochromatose  en haemochromatosis [GB]  en hemochromatosis [US]  
2387 veterinària i ramaderia > clínica ca hemodiàlisi terme pral.n f es hemodiálisis  fr hémodialyse  en haemodialysis [GB]  en hemodialysis [US]  
2388 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca hemofília terme pral.n f es hemofilia  fr hémophilie  en haemophilia [GB]  en hemophilia [US]  
2389 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hemoglobinúria bacil·lar terme pral.n f es hemoglobinuria bacilar  fr hémoglobinurie bacillaire  en bacillary haemoglobinuria [GB]  en bacillary hemoglobinuria [US]  
2390 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hemoncosi terme pral.n f es hemoncosis  fr hémonchose  en haemonchosis [GB]  en hemonchosis [US]  
2391 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemopericardi terme pral.n m es hemopericardio  fr hémopéricarde  en haemopericardium [GB]  en hemopericardium [US]  
2392 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemoperitoneu terme pral.n m es hemoperitoneo  fr hémopéritoine  en haemoperitoneum [GB]  en hemoperitoneum [US]  
2393 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hemoproteosi terme pral.n f es hemoproteosis  fr hemoprotéose  en haemoproteosis [GB]  en haemoproteus infection  
2394 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hemoptisi terme pral.n f es hemoptisis  fr hémoptysie  en haemoptysis [GB]  en hemoptysis [US]  
2395 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemosiderina terme pral.n f es hemosiderina  fr hémosidérine  en haemosiderin [GB]  en hemosiderin [US]  
2396 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemosiderosi terme pral.n f es hemosiderosis  fr hémosidérose  en haemosiderosis [GB]  en hemosiderosis [US]  
2397 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemostàsia terme pral.n f es hemostasia  fr hémostase  en haemostasis [GB]  en hemostasis [US]  
2398 veterinària i ramaderia > clínica ca antihemorràgic terme pral.n m ca hemostàtic sin. compl.n m es antihemorrágico  es hemostático  fr antihémorragique  fr hémostatique  en antihaemorrhagic [GB]  en antihemorrhagic [US]  en haemostatic [GB]  en hemostatic [US]  
2399 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hemotòrax terme pral.n m es hemotórax  fr hémothorax  en haemothorax [GB]  en hemothorax [US]  
2400 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca hepatitis infecciosa canina terme pral.n f es enfermedad de Rubarth  es hepatitis infecciosa canina  fr hépatite infectieuse du chien  fr maladie de Rubarth  en infectious canine hepatitis  en Rubarth's disease  
2401 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hepatitis necròtica infecciosa terme pral.n f es hepatitis necrótica infecciosa  fr hépatite infectieuse nécrosante  en black disease  en infectious necrotic hepatitis  
2402 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca hepatitis per cossos d'inclusió terme pral.n f es hepatitis de cuerpos de inclusión  fr hépatite par corps d'inclusion  fr syndrome hémorragique du poulet  en chicken hemorrhagic syndrome  en inclusion body hepatitis  
2403 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca hepatitis vibriònica aviària terme pral.n f es hepatitis vibriónica aviar  fr vibriose aviaire  en avian vibrionic hepatitis  
2404 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca hepatitis vírica de l'ànec terme pral.n f es hepatitis viral del pato  fr hépatite virale du canard  en duck virus hepatitis  
2405 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hepatització terme pral.n f es hepatización  fr hépatisation  en hepatization  
2406 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hepatozoon terme pral.
2407 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hepatozoonosi terme pral.n f es hepatozoonosis  fr hépatozoonose  en hepatozoonosis  
2408 veterinària i ramaderia > animals de companyia ca herba gatera terme pral.n f es hierba gatera  fr herbe aux chats  
2409 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca herbejar terme pral.v intr ca herbassejar sin. compl.v intr es herbajar  es herbajear  fr paître  en graze, to  
2410 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Hereford terme pral. es Hereford  fr Hereford  en Hereford  
2411 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca herència terme pral.n f ca hereditat sin. compl.n f es herencia  fr hérédité  en heredity  
2412 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca hermafroditisme terme pral.n m es hermafrodismo  es hermafroditismo  fr hermaphrodisme  en hermaphrodism  en hermaphroditism  
2413 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Herpesviridae terme pral.
2414 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca herpesvirosi canina terme pral.n f es herpesvirus del perro  fr herpesvirose du chien  en canine herpesvirus infection  
2415 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca heterakiosi terme pral.n f es heterakiosis  fr hétérakiose  en heterakiosis  
2416 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Heterakis terme pral.
2417 veterinària i ramaderia > clínica ca heteroempelt terme pral.n m ca xenoempelt terme pral.n m es heteroinjerto  es xenoinjerto  fr hétérogreffe  en heterograft  en xenograft  
2418 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca heterofàgia terme pral.n f es heterofagia  fr hétérophagie  en heterophagy  
2419 veterinària i ramaderia > etnologia ca heterometria terme pral.n f es heterometría  fr hétérométrie  en heterometry  
2420 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca heterotòpia terme pral.n f es heterotopia  fr hétérotopie  en heterotopia  
2421 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca heteroxen -òxena terme pral.adj es heteroxeno  fr hétéroxène  en heteroxenous  
2422 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca heterozigosi terme pral.n f es heterocigosidad  es heterocigosis  fr hétérozygotie  fr hétérozygotie  en heterozygosis  en heterozygosity  en heterozygoty  
2423 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca heterozigot terme pral.adj es heterocigoto  fr hétérozygote  en heterozygote  
2424 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hialinització terme pral.n f es hialinización  fr hyalinisation  en hyalinization  
2425 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca degeneració hialina terme pral.n f ca hialinosi terme pral.n f es degeneración hialina  es hialinosis  fr hyalinose  en hyaline degeneration  en hyalinosis  
2426 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hialosi terme pral.n f es hialosis  fr hyalose  en hyalosis  
2427 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca híbrid -a terme pral.adj es híbrido  fr hybride  en hybrid  
2428 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca hibridació terme pral.n f es hibridación  fr hybridation  en hybridization  
2429 veterinària i ramaderia > immunologia ca hibridoma terme pral.n m es hibridoma  fr hybridome  en hybridoma  
2430 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca quist hidatídic terme pral.n m ca hidàtide sin. compl.n f es hidátide  es quiste hidatídico  fr hydatide  fr kyste hydatique  en hydatid  en hydatid cyst  
2431 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hidatidosi terme pral.n f es hidatidosis  fr hydatidose  en hydatidosis  
2432 veterinària i ramaderia > clínica ca hidatisme terme pral.n m es hidatismo  fr hydatisme  en hydatidism  
2433 veterinària i ramaderia > clínica ca hidragog terme pral.n m es hidragogo  fr hydragogue  en hydragogue  
2434 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidramni terme pral.n m es hidramnios  fr hydramnios  en hydramnios  
2435 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidroanencefàlia terme pral.n f ca hidranencefàlia sin. compl.n f es hidranencefalia  fr hydranéncephalie  en hydranencephaly  
2436 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidroartrosi terme pral.n f ca hidrartrosi sin. compl.n f es hidrartrosis  es hidroartrosis  fr hydroarthrose  en hydrarthrosis  en hydroarthrosis  
2437 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca hidrocaquèxia terme pral.n f es hidrocaquexia  fr hydrocachexie  en hydrocachexia  
2438 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrocefàlia terme pral.n f ca hidroencefàlia sin. compl.n f es hidrocefalia  es hidroencefalia  fr hydrocéphalie  en hydraencephaly  en hydrocephalus  
2439 veterinària i ramaderia > bromatologia ca hidrogenació terme pral.n f es hidrogenación  fr hydrogénation  en hydrogenation  
2440 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca higroma terme pral.n m ca hidroma sin. compl.n m es hidroma  es higroma  fr hygroma  en hydroma  en hygroma  
2441 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidromètria terme pral.n f es hidrometra  fr hydromètre  en hydrometra  
2442 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidromièlia terme pral.n f es hidromielia  fr hydromyélie  en hydromyelia  
2443 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidropericardi terme pral.n m ca hidrocàrdia sin. compl.n f es hidropericardio  fr hydropéricarde  en hydropericardium  
2444 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca cowdriosi terme pral.n f ca hidropericarditis infecciosa sin. compl.n f es cowdriosis  es hidropericarditis infecciosa  fr cowdriose  en heartwater  en veldt sickness  
2445 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca ascites terme pral.n f ca hidroperitoneu terme pral.n m ca hidroabdomen sin. compl.n m es ascitis  es hidroabdomen  es hidroperitoneo  fr ascite  fr hydropéritoine  en ascites  en hydroperitoneum  
2446 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrosàlpinx terme pral.n m es hidrosálpinx  fr hydrosalpinx  en hydrosalpinx  
2447 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrotòrax terme pral.n m es hidrotórax  fr hydrothorax  en hydrothorax  
2448 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hidrourèter terme pral.n m es hidrouréter  fr hydrouretère  fr urétérohydrose  en hydroureter  en hydroureterosis  
2449 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca hifa terme pral.n f es hifa  fr hyphe  en hypha  
2450 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Highland terme pral. es Highland  fr Highland  en Highland  
2451 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca Highland [poni] terme pral. es Highland  fr Highland  en Highland  
2452 veterinària i ramaderia > bromatologia ca higiene alimentària terme pral.n f es higiene alimentaria  fr hygiène alimentaire  en food hygiene  
2453 veterinària i ramaderia > bromatologia ca higienització terme pral.n f es higienización  fr hygiénisation  en hygienization  
2454 veterinària i ramaderia > malalties ca desinfecció terme pral.n f ca higienització sin. compl.n f es desinfección  es higienización  fr désinfection  en disinfection  en sanitation  
2455 veterinària i ramaderia > ramaderia ca himenòpters terme pral.n m pl es himenópteros  fr hyménoptères  en Hymenoptera  
2456 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hiostrongilosi terme pral.n f es hiostrongilosis  fr hyostrongylose  en hyostrongylosis  
2457 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca hiperactivació terme pral.n f es hiperactivación  fr hyperactivation  en hyperactivation  
2458 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperadrenocorticisme terme pral.n m ca síndrome de Cushing terme pral.n f es hiperadrenocorticismo  es síndrome de Cushing  fr hyperadrénocorticisme  fr syndrome de Cushing  en Cushing's syndrome  en hyperadrenocorticism  
2459 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipercàpnia terme pral.n f es hipercapnia  fr hypercapnie  en hypercapnia  
2460 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipercinèsia terme pral.n f es hipercinesia  es hipercinesis  fr hypercinèse  en hyperkinesia  en hyperkinesis  
2461 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperclorhídria terme pral.n f es hiperclorhidria  fr hyperchlorhydrie  en hyperchlorhydria  
2462 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperèmia terme pral.n f es hiperemia  fr hypérémie  fr hyperhémie  en hyperemia  
2463 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperadrenalisme terme pral.n m ca hiperepinefrisme sin. compl.n m es hiperadrenalismo  es hiperepinefrinemia  fr hypersurrénalisme  en hyperadrenalism  en hyperepinephrinemia  
2464 veterinària i ramaderia > immunologia ca hiperimmunització terme pral.n f es hiperinmunización  fr hyperimmunisation  en hyperimmunization  
2465 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperinsulinisme terme pral.n m es hiperinsulinismo  fr hyperinsulinisme  en hyperinsulinism  
2466 veterinària i ramaderia > etnologia ca hipermètric -a terme pral.adj es hipermétrico  fr hypermétrique  en large-framed  
2467 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperostosi terme pral.n f es hiperostosis  fr hyperostose  en hyperostosis  
2468 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperparatiroïdisme terme pral.n m es hiperparatiroidismo  fr hyperparathyroïdisme  en hyperparathyroidism  
2469 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperpigmentació terme pral.n f es hiperpigmentación  fr hyperpigmentation  en hyperpigmentation  
2470 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperpirèxia terme pral.n f es hiperpirexia  fr hyperpyrexie  en hyperpyrexia  
2471 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperplàsia terme pral.n f es hiperplasia  fr hyperplasie  en hyperplasia  
2472 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hiperqueratosi terme pral.n f es hiperqueratosis  fr hyperkératose  en hyperkeratosis  
2473 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperreflèxia terme pral.n f es hiperreflexia  fr hyperréflexie  en hyperreflexia  
2474 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat terme pral.n f es hipersensibilidad  fr hypersensibilité  en hypersensitivity  
2475 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus I terme pral.n f ca hipersensibilitat immediata sin. compl.n f es hipersensibilidad de tipo I  es hipersensibilidad inmediata  fr hypersensibilité de type I  fr hypersensibilité immediate  en immediate hypersensitivity  en type I hypersensitivity  
2476 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus II terme pral.n f es hipersensibilidad de tipo II  fr hypersensibilité de type II  en type II hypersensitivity  
2477 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus III terme pral.n f es hipersensibilidad de tipo III  fr hypersensibilité de type III  en type III hypersensitivity  
2478 veterinària i ramaderia > immunologia ca hipersensibilitat de tipus IV terme pral.n f ca hipersensibilitat retardada sin. compl.n f es hipersensibilidad de tipo IV  es hipersensibilidad diferida  es hipersensibilidad retardada  fr hypersensibilité de type IV  fr hypersensibilité retardée  en delayed hypersensitivity  en type IV hypersensitivity  
2479 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ptialisme terme pral.n m ca hipersialosi sin. compl.n f ca sialisme sin. compl.n m es hipersialosis  es sialismo  es tialismo  fr hypersialie  fr ptyalisme  fr sialisme  en hypersialism  en hypersialosis  en ptyalism  en sialismus  
2480 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertensió arterial terme pral.n f es hipertensión arterial  fr hypertension artérielle  en arterial hypertension  
2481 veterinària i ramaderia > clínica ca hipertensor terme pral.n m es hipertensor  fr hypertensif  en hypertensor  
2482 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertèrmia terme pral.n f es hipertermia  fr hyperthermie  en hyperthermia  
2483 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertimisme terme pral.n m es hipertimismo  fr hyperthymisme  en hyperthymism  
2484 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertiroïdisme terme pral.n m es hipertiroidismo  fr hyperthyroïdisme  en hyperthyroidism  
2485 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipertonia terme pral.n f es hipertonía  fr hypertonie  en hypertonia  
2486 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipertricosi terme pral.n f es hipertricosis  fr hypertrichose  en hyperthrichosis  
2487 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipertròfia terme pral.n f es hipertrofia  fr hypertrophie  en hypertrophy  
2488 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hiperventilació terme pral.n f es hiperventilación  fr hyperventilation  en hyperventilation  
2489 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipervitaminosi terme pral.n f es hipervitaminosis  fr hypervitaminose  en hypervitaminosis  
2490 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipervitaminosi A terme pral.n f es hipervitaminosis A  fr hipervitaminose A  en hypervitaminosis A  
2491 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hipobiosi terme pral.n f ca inhibició larvària sin. compl.n f es hipobiosis  es inhibición larvaria  fr hypobiose  en hypobiosis  en inhibited larval development  
2492 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hipobòscid terme pral.n m es hipobóscido  fr hippoboscidé  en hippoboscid  
2493 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipocàpnia terme pral.n f es hipocapnia  fr hypocapnie  en hypocapnia  
2494 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca hipodermosi terme pral.n f es hipodermosis  fr hypodermose  en hypodermosis  
2495 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoadrenalisme terme pral.n m ca hipoepinefrisme sin. compl.n m es hipoadrenalismo  es hipoepinefria  fr hyposurrénalisme  en hypoadrenalism  
2496 veterinària i ramaderia > clínica ca hipoglucemiant terme pral.n m es hipoglucémico  fr hypoglycémiant  en hypoglycemiant  
2497 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoinsulinisme terme pral.n m es hipoinsulinismo  fr hypoinsulinisme  en hypoinsulinism  
2498 veterinària i ramaderia > etnologia ca hipomètric -a terme pral.adj es elipométrico  es hipométrico  fr hypométrique  en small-framed  
2499 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipomielinització terme pral.n f es hipomielinización  fr hypomyélinisation  en hypomyelinization  
2500 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipomielogènesi terme pral.n f es hipomielogénesis  fr hypomiélinogenèse  en hypomyelinogenesis  
2501 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoparatiroïdisme terme pral.n m es hipoparatiroidismo  fr hypoparathyroïdisme  en hypoparathyroidism  
2502 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipopi terme pral.n m es hipopión  fr hypopion  fr hypopyon  en hypopyon  
2503 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipopigmentació terme pral.n f es hipopigmentación  fr hypopigmentation  en hypopigmentation  
2504 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipopituïtarisme terme pral.n m es hipopituitarismo  fr hypopituitarisme  en hypopituitarism  
2505 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipoplàsia terme pral.n f es hipoplasia  fr hypoplasie  en hypoplasia  
2506 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hipotàlem terme pral.n m es hipotálamo  fr hypothalamus  en hypothalamus  
2507 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotensió arterial terme pral.n f es hipotensión arterial  fr hypotension artérielle  en arterial hypotension  
2508 veterinària i ramaderia > clínica ca hipotensor terme pral.n m es hipotensor  fr hypotensif  en hypotensor  
2509 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotèrmia terme pral.n f es hipotermia  fr hypothermie  en hypothermia  
2510 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotimisme terme pral.n m es hipotimismo  fr hypothymisme  en hypothymism  
2511 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotiroïdisme terme pral.n m es hipotiroidismo  fr hypothyroïdisme  en hypothyroidism  
2512 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotonia terme pral.n f es hipotonía  fr hypotonie  en hypotonia  
2513 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipotonia vagal terme pral.n f es hipotonía vagal  fr hypotonie vagal  fr hypovagotonie  
2514 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipotricosi terme pral.n f es hipotricosis  fr hypotrichose  en hypotrichosis  
2515 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hipotròfia terme pral.n f es hipotrofia  fr hypotrophie  en hypotrophy  
2516 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoventilació terme pral.n f es hipoventilación  fr hypoventilation  en hypoventilation  
2517 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca avitaminosi terme pral.n f ca hipovitaminosi terme pral.n f es avitaminosis  es hipovitaminosis  fr avitaminose  fr hypovitaminose  en avitaminosis  en hypovitaminosis  
2518 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hippobosca terme pral.
2519 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hippoboscidae terme pral.
2520 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca hirsutisme terme pral.n m es hirsutismo  fr hirsutisme  en hirsutism  
2521 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hirudinea terme pral.
2522 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca hispanoangloàrab terme pral. es anglo-árabe español  fr anglo-arabe espagnol  en Anglo-arab  
2523 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir lleuger ca cerdà bretó terme pral. ca hispanobretó sin. compl. es hispano-bretón  fr cerdan-breton  en Hispano-breton  
2524 veterinària i ramaderia > immunologia ca histocompatibilitat terme pral.n f es histocompatibilidad  fr histocompatibilité  en histocompatibility  
2525 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Histomonas terme pral.
2526 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca histomonosi terme pral.n f es enterohepatitis infecciosa aviar  es histomonosis  fr entérohépatite infectieuse  fr histomonose  en black head disease  en histomonosis  en infectious enterohepatitis  
2527 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca histopatologia terme pral.n f es histopatología  fr histopathologie  en histopathology  
2528 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca Histoplasma terme pral.
2529 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca histoplasmosi terme pral.n f es histoplasmosis  fr histoplasmose  en histoplasmosis  
2530 veterinària i ramaderia > clínica ca història clínica terme pral.n f es historia clínica  fr histoire clinique  en clinical history  
2531 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca holàndric -a terme pral.adj es holándrico  fr holandrique  en holandric  
2532 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca holoencefàlia terme pral.n f es holoencefalia  fr holoencéphalie  en holoencephaly  
2533 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca hologínic -a terme pral.adj es hologínico  fr hologynique  en hologynic  
2534 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca Holstein terme pral. es Hostein  fr Holstein  en Holstein  
2535 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca Holstein terme pral. es Holstein  fr Holstein  en Holstein  
2536 veterinària i ramaderia > clínica ca homeopatia terme pral.n f es homeopatía  fr homéopathie  en homeopathy  
2537 veterinària i ramaderia > bromatologia ca homogeneïtzació terme pral.n f es homogeneización  fr homogénéisation  en homogenization  
2538 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca homozigosi terme pral.n f es homocigosis  fr homozygotie  en homozygosity  
2539 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca homozigot -a terme pral.adj es homocigoto  fr homozygote  en homozygote  
2540 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona terme pral.n f es hormona  fr hormone  en hormone  
2541 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona alliberadora terme pral.n f es hormona liberadora  fr facteur de déclenchement  en realising hormone  en regulating factor  
2542 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona esteroide terme pral.n f es hormona esteroide  fr hormone stéroïde  en steroid hormone  
2543 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona fol·liculostimulant terme pral.n f ca fol·liculostimulina sin. compl.n f ca fol·liculotropina sin. compl.n f ca fol·litropina sin. compl.n f ca FSH siglan f es folitropina  es hormona estimulante de los folículos  es FSH  fr folliculostimuline  fr hormone de stimulation folliculaire  fr hormone folliculostimulante  fr FSH  en follicle-stimulating hormone  en follitropin  en FSH  
2544 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona gastrointestinal terme pral.n f es hormona gastrointestinal  fr hormone gastrointestinale  en gastrointestinal hormone  
2545 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca hormona luteïnitzant terme pral.n f ca luteotropina terme pral.n f ca lutropina terme pral.n f ca LH siglan f es hormona luteinizante  es lutropina  es LH  fr hormone lutéinisante  fr LH  en luteinizing hormone  en lutropin  en LH  
2546 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste terme pral.n m ca ospite terme pral. ca hostatger sin. compl.n m es hospedador  es hospedante  es hospedero  es huésped  fr hôte  en host  
2547 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste accidental terme pral.n m es huésped accidental  fr hôte accidentel  en accidental host  
2548 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste definitiu terme pral.n m ca hoste final sin. compl.n m es huésped definitivo  es huésped final  fr hôte définitif  fr hôte final  en definitive host  en final host  
2549 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste intermediari terme pral.n m es huésped intermediario  fr hôte intermédiaire  en alternate host  en intermediate host  
2550 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste paratènic terme pral.n m ca hoste de transport sin. compl.n m es huésped de espera  es huésped de transporte  es huésped paraténico  fr hôte d'attente  fr hôte de transport  fr hôte paraténique  en paratenic host  en transfer host  en transport host  
2551 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca hoste primari terme pral.n m ca hoste principal terme pral.n m es huésped primario  es huésped principal  fr hôte primaire  fr hôte principal  en main host  en primary host  
2552 veterinària i ramaderia > bromatologia ca humectant terme pral.n m es humectante  fr humectant  en humectant  en moisture retaining agent  
2553 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca humitat terme pral.n f es humedad  fr humidité  en moisture  
2554 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella > cavall de sella i salt ca hunter terme pral. es hunter  fr hunter  en Hunter  
2555 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: tir ca husky siberià terme pral. es husky siberiano  fr husky  en Siberian Husky  
2556 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hyalomma terme pral.
2557 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hydrotaea terme pral.
2558 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hymenolepis terme pral.
2559 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hyostrongylus terme pral.
2560 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Hypoderma terme pral.
2561 veterinària i ramaderia > clínica ca iatrogènia terme pral.n f es iatrogenia  fr iatrogenie  en iatrogenics  
2562 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca iatrogènic -a terme pral.adj es iatrogénico  fr iatrogénique  en iatrogenic  
2563 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca icterícia terme pral.n f es ictericia  fr ictère  en icterus  en jaundice  
2564 veterinària i ramaderia > malalties > malalties hereditàries ca ictiosi terme pral.n f es ictiosis  fr ichtyose  en fish-scale disease  en ichthyosis  
2565 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca ictus terme pral.n m es ictus  fr ictus  en ictus  
2566 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca identificació animal terme pral.n f es identificación animal  fr identification animale  en animal identification  
2567 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca identificació censal terme pral.n f es identificación censal  fr identification censitaire  en census identification  
2568 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca identificació oficial terme pral.n f es identificación oficial  fr identification officielle  en official identification  
2569 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca idiopatia terme pral.n f es idiopatía  fr idiopathie  en idiopathy  
2570 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca ileïtis proliferativa terme pral.n f es enteritis proliferativa  es ileítis proliferativa  fr iléite proliférative  en porcine proliferative enteropathy  en proliferative hemorrhagic enteropathy  en proliferative ileitis  
2571 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca íleus terme pral.n m ca ili sin. compl.n m es íleo  fr iléus  en ileus  
2572 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca Illa de França terme pral. es Ile de France  fr Ile-de-France  en Ile de France  
2573 veterinària i ramaderia > ramaderia ca il·luminar terme pral.v tr es iluminar  fr éclairer  en illuminate, to  en light up, to  
2574 veterinària i ramaderia > ramaderia ca imant ruminal terme pral.n m es imán ruminal  fr aimant ruminal  en ruminal magnet  
2575 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca immobilització terme pral.n f es inmovilización  fr immobilisation  en detaintion  en immobilization  
2576 veterinària i ramaderia > clínica ca immobilització terme pral.n f es inmovilización  fr immobilisation  en immobilization  
2577 veterinària i ramaderia > immunologia ca immune terme pral.adj es inmune  fr immun  en immune  
2578 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat terme pral.n f es inmunidad  fr immunité  en immunity  
2579 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat cel·lular terme pral.n f es inmunidad celular  fr immunité cellulaire  en cellular immunity  
2580 veterinària i ramaderia > immunologia ca premunició terme pral.n f ca immunitat concomitant sin. compl.n f es inmunidad concomitante  es premunición  fr prémunition  en concomitant immunity  en nonsterile immunity  en premunition  
2581 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat humoral terme pral.n f es inmunidad humoral  fr immunité humorale  en humoral immunity  
2582 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunitat materna terme pral.n f es inmunidad materna  fr immunité maternelle  en maternal immunity  
2583 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunització terme pral.n f es inmunización  fr immunisation  en immunization  
2584 veterinària i ramaderia > immunologia ca vacunació terme pral.n f ca immunització activa sin. compl.n f ca vaccinació sin. compl.n f es inmunización activa  es vacunación  fr immunisation active  fr vaccination  en active immunization  en vaccination  
2585 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunització passiva terme pral.n f es inmunización pasiva  fr immunisation passive  en passive immunization  
2586 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunocompetència terme pral.n f es inmunocompetencia  fr immunocompétence  en immunocompetence  
2587 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunodeficiència terme pral.n f es inmunodeficiencia  fr immunodéficience  en immunodeficiency  
2588 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca immunodeficiència felina terme pral.n f es inmunodeficiencia felina  fr immunodéficience féline  en feline immunodeficiency virus infection  
2589 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunodepressió terme pral.n f es inmunodepresión  fr immunodépression  en immunodepression  
2590 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca immunogenètica terme pral.n f es inmunogenética  fr immunogénétique  en immunogenetics  
2591 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunoglobulina terme pral.n f es inmunoglobulina  fr immunoglobuline  en immunoglobulin  
2592 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunologia terme pral.n f es inmunología  fr immunologie  en immunology  
2593 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunoprofilaxi terme pral.n f es inmunoprofilaxis  fr immunoprophylaxie  en immunoprophylaxis  
2594 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunostimulant terme pral.adj es inmunoestimulante  fr immunostimulant  en immunostimulant  
2595 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunosupressió terme pral.n f es inmunosupresión  fr immunosuppression  en immunosuppression  
2596 veterinària i ramaderia > immunologia ca immunotolerància terme pral.n f ca tolerància immunitària sin. compl.n f es inmunotolerancia  es tolerancia inmunitaria  fr immunotolérance  fr tolérance immunitaire  en immunological tolerance  en immunotolerance  
2597 veterinària i ramaderia > malalties > traumatismes ca impacció terme pral.n f es impacción  fr impaction  en impaction  
2598 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca impacció terme pral.n f es impactación  fr impaction  en impaction  
2599 veterinària i ramaderia > clínica ca implant terme pral.n m es implante  fr implant  en implant  
2600 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca impotència terme pral.n f es impotencia  fr impuissance  en impotence  
2601 veterinària i ramaderia > etologia ca impressió terme pral.n f es impresión  es impronta  fr empreinte perceptive  en impression  en imprinting  
2602 veterinària i ramaderia > clínica ca inactivació terme pral.n f es inactivación  fr inactivation  en inactivation  
2603 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca inanició terme pral.n f es inanición  fr inanition  en inanition  en starvation  
2604 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anorèxia terme pral.n f ca desgana sin. compl.n f ca inapetència sin. compl.n f es anorexia  es desgana  es inapetencia  fr anorexie  fr inappétence  en anorexia  en inappetence  
2605 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca incarceració terme pral.n f es incarceración  fr incarcération  en incarceration  
2606 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca incidència terme pral.n f es incidencia  fr incidence  en incidence  en incident number  
2607 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca incipient terme pral.adj es incipiente  fr incipiens  en incipient  
2608 veterinària i ramaderia > clínica ca incisió terme pral.n f es incisión  fr incision  en incision  
2609 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca incisiva terme pral.n f es incisivo  fr incisive  en incisor  
2610 veterinària i ramaderia > clínica ca incompatibilitat terme pral.n f es incompatibilidad  fr incompatibilité  en incompatibility  
2611 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca incontinència terme pral.n f es incontinencia  fr incontinence  en incontinence  
2612 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca incoordinació terme pral.n f es incoordinación  fr incoordination  en incoordination  
2613 veterinària i ramaderia > clínica ca incrassant terme pral.n m es incrasante  fr épaississant  en thickening agent  
2614 veterinària i ramaderia > ramaderia ca incrustador terme pral.n m es espuela de apicultor  
2615 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubació terme pral.n f es incubación  es período de incubación  fr couvaison  en incubation period  en sitting  
2616 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca incubació terme pral.n f es incubación  fr incubation  en incubation  
2617 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubació terme pral.n f ca covament sin. compl.n m es empolladura  es incubación  fr couvaison  fr incubation  en brooding  en hatching  en incubation  
2618 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubació artificial terme pral.n f es incubación artificial  fr incubation artificielle  en artificial incubation  
2619 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca incubadora terme pral.n f es incubadora  fr couveuse  fr incubateur  en incubator  
2620 veterinària i ramaderia > malalties ca incurabilitat terme pral.n f es incurabilidad  fr incurabilité  en incurability  en incurableness  
2621 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca indemne terme pral.adj es indemne  fr indemne  en disease free  
2622 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de fecunditat terme pral.n m es índice de fecundidad  fr taux de fécondité  en fecundity rate  
2623 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de fertilitat terme pral.n m es índice de fertilidad  fr taux de fertilité  en fertility rate  
2624 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de mortinatalitat terme pral.n m es índice de mortinatalidad  fr taux de mortinatalité  en stillbirth rate  
2625 veterinària i ramaderia > ramaderia ca índex de prolificitat terme pral.n m es índice de prolificidad  fr taux de prolificité  en prolificacy rate  en prolificity rate  
2626 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca índex de selecció terme pral.n m es índice de selección  fr index de sélection  en selection index  
2627 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca índex de transformació terme pral.n m es índice de conversión  es índice de transformación  fr taux de conversion  en conversion rate  
2628 veterinària i ramaderia > clínica ca indicació terme pral.n f es indicación  fr indication  en prescription  
2629 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca indigestió terme pral.n f es indigestión  fr indigestion  en indigestion  
2630 veterinària i ramaderia > ramaderia ca gall dindi terme pral.n m ca indiot sin. compl.n m ca pioc sin. compl.n m es gallipavo  es pavo  fr dindon  en turkey  
2631 veterinària i ramaderia > ramaderia ca polla díndia terme pral.n f ca indiota sin. compl.n f ca pioca sin. compl.n f es pava  fr dinde  en turkey hen  
2632 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indiotaire terme pral.n m, f es pavero  
2633 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca individu terme pral.n m es individuo  fr individu  en individual  
2634 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indomable terme pral.adj ca indomtable sin. compl.adj es indomable  fr indomptable  en indomitable  
2635 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indomesticable terme pral.adj es indomesticable  fr inapprivoisable  en untamable  
2636 veterinària i ramaderia > ramaderia ca indòmit -a terme pral.adj es indómito  fr indompté  en indomitable  
2637 veterinària i ramaderia > clínica ca inducció terme pral.n f es inducción  fr induction  en induction  
2638 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca inducció d'ovulació terme pral.n f es inducción de ovulación  fr induction de l'ovulation  fr stimulation ovarienne  en ovarian stimulation  
2639 veterinària i ramaderia > ramaderia > reproducció i tècniques reproductives ca inducció de zel terme pral.n f es inducción de celo  fr induction de l'oestrus  en estrus induction  
2640 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca induració terme pral.n f es induración  fr induration  en induration  
2641 veterinària i ramaderia > ramaderia ca industrial terme pral.adj es industrial  fr industriel  en industrial  
2642 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca infart terme pral.n m es infarto  fr infarctus  en infarct  
2643 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecció terme pral.n f es infección  fr infection  en infection  
2644 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecció subclínica terme pral.n f ca infecció inaparent sin. compl.n f es infección inaparente  es infección subclínica  fr infection inapparente  fr infection subclinique  en inapparent infection  en subclinical infection  
2645 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecció oportunista terme pral.n f es infección oportunista  fr infection opportuniste  en opportunistic infection  
2646 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca primoinfecció terme pral.n f ca infecció primària sin. compl.n f es infección primaria  es primoinfección  fr primoinfection  en primary infection  en primo-infection  
2647 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecciós -osa terme pral.adj ca infectiu -iva terme pral.adj es infeccioso  es infectivo  fr infectieux  en infectious  en infective  
2648 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecciós -osa terme pral.adj es infeccioso  fr infectieux  en infectious  
2649 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infectabilitat terme pral.n f es infectabilidad  fr infectabilité  en infectibility  
2650 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca infecciositat terme pral.n f ca infectivitat sin. compl.n f es infecciosidad  es infectividad  fr infectiosité  fr infectivité  en infectiosity  en infectivity  
2651 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca infertilitat terme pral.n f es infertilidad  fr infertilité  en infertility  
2652 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca infestació terme pral.n f es infestación  fr infestation  en infestation  
2653 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca infiltració terme pral.n f es infiltración  fr infiltration  en infiltration  
2654 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lipomatosi terme pral.n f ca infiltració adiposa sin. compl.n f ca infiltració grassa sin. compl.n f es infiltración adiposa  es lipomatosis  fr infiltration adipeuse  fr lipomatose  en adipose infiltration  en lipomatosis  
2655 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca inflamació terme pral.n f es inflamación  fr inflammation  en inflammation  
2656 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca meteorisme terme pral.n m ca inflament sin. compl.n m es hinchamiento  es meteorismo  fr ballonnement  fr météorisme  en balloonning  en meteorism  en meteorismus  
2657 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca inflat -ada terme pral.adj es hinchado  fr floconneux  en bombastic  en inflated  en turgid  
2658 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca grip equina terme pral.n f ca influença equina terme pral.n f es gripe equina  es influenza equina  fr grippe équine  fr influenza équine  en equine influenza  en Newmarket cough  
2659 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca grip porcina terme pral.n f ca influença porcina terme pral.n f es gripe porcina  es influenza porcina  fr grippe porcine  fr influenza du porc  en hog flu  en swine influenza  
2660 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Influenzavirus A terme pral. nc Influenzavirus A  
2661 veterinària i ramaderia > clínica ca infusió terme pral.n f es infusión  fr infusion  en infusion  
2662 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca ingesta terme pral.n f es ingesta  fr ingeste  en intake  
2663 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca ingestió terme pral.n f es ingestión  fr ingestion  en ingestion  
2664 veterinària i ramaderia > bromatologia ca ingredient terme pral.n m es ingrediente  fr ingrédient  en ingredient  
2665 veterinària i ramaderia > clínica ca inhalació terme pral.n f es inhalación  fr inhalation  en inhalation  
2666 veterinària i ramaderia > clínica ca inhalador terme pral.n m es inhalador  fr inhalateur  en inhaler  
2667 veterinària i ramaderia > etologia ca inhibició social terme pral.n f es inhibición social  fr inhibition sociale  en social inhibition  
2668 veterinària i ramaderia > clínica ca injecció terme pral.n f es inyección  fr injection  en injection  
2669 veterinària i ramaderia > clínica ca injectable terme pral.n m es inyectable  fr injectable  en injectable  
2670 veterinària i ramaderia > clínica ca innocu -òcua terme pral.adj es inocuo  fr inoffensif  en innocuous  
2671 veterinària i ramaderia > bromatologia ca innocuïtat terme pral.n f es inocuidad  fr innocuité  en food safety  
2672 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca inòcul terme pral.n m es inóculo  fr inoculum  en inoculum  
2673 veterinària i ramaderia > clínica ca inoculació terme pral.n f es inoculación  fr inoculation  en inoculation  
2674 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de l'aparell digestiu ca insalivació terme pral.n f es insalivación  fr insalivation  en insalivation  
2675 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Insecta terme pral.
2676 veterinària i ramaderia > bromatologia ca insectació terme pral.n f es insectación  fr infestation par insectes  en insect infestation  
2677 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca insecte terme pral.n m es insecto  fr insecte  en insect  
2678 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca inseminació terme pral.n f es inseminación  fr insémination  en insemination  
2679 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca insensibilització terme pral.n f es insensibilización  fr insensibilisation  en desensitization  
2680 veterinària i ramaderia > clínica ca insensibilització terme pral.n f es insensibilización  fr insensibilisation  en anesthetization  
2681 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca insidiós -osa terme pral.adj es insidioso  fr insidieux  en insidious  
2682 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció terme pral.n f es inspección  fr inspection  en inspection  
2683 veterinària i ramaderia > clínica ca inspecció terme pral.n f es inspección  fr inspection  en inspection  
2684 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció aleatòria terme pral.n f es inspección aleatoria  fr inspection aléatoire  en random inspection  
2685 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció ante mortem terme pral.n f es inspección ante mortem  fr inspection ante mortem  en ante mortem inspection  
2686 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció d'aliments terme pral.n f es inspección de alimentos  fr inspection des produits alimentaires  en food inspection  
2687 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció dirigida terme pral.n f es inspección dirigida  fr inspection dirigée  en directed inspection  
2688 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció in vivo terme pral.n f es inspección in vivo  fr inspection in vivo  en in vivo inspection  
2689 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció post mortem terme pral.n f es inspección post mortem  fr inspection post mortem  en post mortem inspection  
2690 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspecció veterinària terme pral.n f es inspección veterinaria  fr inspection vétérinaire  en veterinary inspection  
2691 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspector d'aliments | inspectora d'aliments terme pral.n m, f es inspector de alimentos  
2692 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca inspector oficial | inspectora oficial terme pral.n m, f es inspector oficial  fr inspecteur officiel  en official inspector  
2693 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca veterinari oficial | veterinària oficial terme pral.n m, f ca inspector veterinari | inspectora veterinària sin. compl.n m, f es inspector veterinario  es veterinario oficial  fr inspecteur vétérinaire  fr vétérinaire officiel  en official veterinarian  en public health veterinarian  en veterinary inspector  
2694 veterinària i ramaderia > ramaderia ca instal·lació de munyida terme pral.n f es instalación de ordeño  fr installation de traite  en milking installation  en milking plant  
2695 veterinària i ramaderia > etologia ca instint terme pral.n m es instinto  fr instinct  en instinct  
2696 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca insuficiència terme pral.n f es insuficiencia  fr insuffisance  en insufficiency  
2697 veterinària i ramaderia > clínica ca insuflació terme pral.n f es insuflación  fr insufflation  en insufflation  
2698 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca insulina terme pral.n f es insulina  fr insuline  en insulin  
2699 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca intensitat de selecció terme pral.n f es intensidad de selección  fr intensité de sélection  en selection intensity  
2700 veterinària i ramaderia > ramaderia ca intensiu -iva terme pral.adj es intensivo  fr intensif  en intensive  
2701 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca interacció gènica terme pral.n f es interacción génica  fr interaction génique  en gene interaction  
2702 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca intercurrent terme pral.adj es intercurrente  fr intercurrent  en intercurrent  
2703 veterinària i ramaderia > immunologia ca interferó terme pral.n m es interferón  fr interféron  en interferon  
2704 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca intergenèric -a terme pral.adj es intergenérico  fr intergénérique  en intergeneric  
2705 veterinària i ramaderia > immunologia ca interleucina terme pral.n f es interleucina  es interleuquina  fr interleukine  en interleukin  
2706 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca intermissió terme pral.n f es intermisión  fr intermission  en intermission  
2707 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca interval generacional terme pral.n m es intervalo entre generaciones  fr intervalle de génération  en generation interval  
2708 veterinària i ramaderia > bromatologia ca intoxicació alimentària terme pral.n f es intoxicación alimentaria  fr intoxication alimentaire  en food poisoning  
2709 veterinària i ramaderia > clínica ca intramuscular terme pral.adj es intramuscular  fr intramusculaire  en intramuscular  
2710 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca intravasació terme pral.n f es intravasación  fr pénétration intravasculaire  en intravasation  
2711 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca introgressió terme pral.n f es introgresión  fr introgression  en introgression  
2712 veterinària i ramaderia > clínica ca intubació terme pral.n f es intubación  fr intubation  en intubation  
2713 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca invaginació terme pral.n f ca intussuscepció sin. compl.n f es intususcepción  es invaginación  fr intussusception  fr invagination  en intussusception  en invagination  
2714 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca inviable terme pral.adj es inviable  fr non-viable  en nonviable  
2715 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca involució uterina terme pral.n f es involución uterina  fr involution utérine  en involution of uterus  
2716 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca iode terme pral.n m es iodo  es yodo  fr iode  en iodine  
2717 veterinària i ramaderia > clínica ca ionoforesi terme pral.n f ca iontoforesi sin. compl.n f es iontoforesis  fr iontophorèse  en iontophoresis  
2718 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir pesant ca irlandès terme pral. es irlandés  fr irlandais  en Irish  
2719 veterinària i ramaderia > clínica ca irradiació terme pral.n f es radiación  fr irradiation  en irradiation  
2720 veterinària i ramaderia > bromatologia ca irradiació terme pral.n f es irradiación  fr ionisation  fr irradiation  en irradiation  
2721 veterinària i ramaderia > clínica ca irrigació terme pral.n f es irrigación  fr irrigation  en irrigation  
2722 veterinària i ramaderia > clínica ca irrigador terme pral.n m es irrigador  fr irrigateur  en irrigator  
2723 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca isabela terme pral.adj es isabela  fr isabelle  en isabella  
2724 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca islandès [poni] terme pral. es islandés  fr islandais  en Iceland  
2725 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca isosporosi terme pral.n f es isosporosis  fr isosporose  en isosporosis  
2726 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca isostenúria terme pral.n f es isostenuria  fr isosthénurie  en isosthenuria  
2727 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca isquèmia terme pral.n f es isquemia  fr ischémie  en ischemia  
2728 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca anhidrosi terme pral.n f ca isquidrosi sin. compl.n f es anhidrosis  es isquidrosis  fr anhidrose  en anhidrosis  en ischidrosis  
2729 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca -itis terme pral. es -itis  fr -ite  en -itis  
2730 veterinària i ramaderia > clínica ca intravenós -osa terme pral.adj ca IV siglaadj es intravenoso  es IV  es i.v.  fr intraveineux  fr IV  fr i.v.  en intravenous  en IV  en i.v.  
2731 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ixodes terme pral.
2732 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Ixodidae terme pral.
2733 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca ixodidosi terme pral.n f es ixodidosis  fr ixodidose  en ixodidosis  
2734 veterinària i ramaderia > ramaderia ca jaç terme pral.n m es yacija  fr litière  en litter  
2735 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca jaça terme pral.n f es cercado  fr clôture  en fence  
2736 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca japonès tricolor terme pral. es japonés tricolor  fr japonais tricouleur  en Japonese tricolor  
2737 veterinària i ramaderia > etologia ca jerarquia terme pral.n f es jerarquía  fr hiérarchie  en hierarchy  
2738 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: llet ca Jersey terme pral. es Jersey  fr Jersey  fr jerseyaise  en Jersey  
2739 veterinària i ramaderia > ramaderia ca jònec | jònega terme pral.n m, f es becerro  fr génisse [f]  fr génisson [f]  fr taurillon [m]  en yearling  en young bull [m]  en young heifer [f]  
2740 veterinària i ramaderia > ramaderia ca joc terme pral.n m ca joca sin. compl.n f ca joquer sin. compl.n m ca joquiner sin. compl.n m es aseladero  es aselador  fr juchoir  en roost  
2741 veterinària i ramaderia > ramaderia ca junyir terme pral.v tr es enyugar  es uncir  fr atteler au joug  en yoke, to  
2742 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca Kladrub terme pral. es Kladrub  fr Kladrub  en Kladrub  
2743 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Klebsiella terme pral.
2744 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Klossiella terme pral.
2745 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca komondor terme pral. es komondor  fr komondor  en Komondor  
2746 veterinària i ramaderia > etnologia > races felines > pelatge: curt ca Korat terme pral. es Korat  fr Korat  en Korat  
2747 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca kuvasz terme pral. es kuvasz  fr kuvasz  en Kuvasz  
2748 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca laceració terme pral.n f es laceración  fr lacération  en laceration  
2749 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llana ca lacona terme pral. es Lacaune  fr Lacaune  en Lacaune  
2750 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lactació terme pral.n f es lactación  fr lactation  en lactation  
2751 veterinària i ramaderia > clínica ca galactagog terme pral.n m ca lactagog sin. compl.n m es galactagogo  es lactagogo  fr galactagogue  en galactagogue  
2752 veterinària i ramaderia > ramaderia ca alletament terme pral.n m ca lactació sin. compl.n f ca lactància sin. compl.n f es lactancia  fr allaitement  fr lactation  en lactation  
2753 veterinària i ramaderia > clínica ca lactífug terme pral.n m es lactífugo  fr lactifuge  en lactifuge  
2754 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca vitamina B2 terme pral.n f ca lactoflavina sin. compl.n f ca riboflavina sin. compl.n f es lactoflavina  es riboflavina  es vitamina B2  fr lactoflavine  fr riboflavine  fr vitamine B2  en lactoflavin  en riboflavin  en vitamin B2  
2755 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca lactosa terme pral.n f es lactosa  fr lactose  en lactose  
2756 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lagomorfs terme pral.n m pl es lagomorfos  fr lagomorphes  en Lagomorpha  
2757 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca laminitis terme pral.n f ca enfusadura sin. compl.n f es infosura  es laminitis  fr fourbure  en founder  en laminitis  
2758 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca lampinyo terme pral. es lampiño  fr lampiño  en Lampino  
2759 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > haca. poni ca landès terme pral. es landés  fr landais  en Landes  
2760 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca landrace terme pral. es landrace  fr landrace  en Landrace  
2761 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca landschaf terme pral. es landschaf  fr landschaf  en Landschaf  
2762 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: carn ca Langshan alemanya terme pral. es Langshan alemana  fr Langshan allemande  en German Langshan  
2763 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lanífer -a terme pral.adj es lanífero  fr lanifère  fr lanigère  en wool-bearing  
2764 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca large black terme pral. es large black  fr large black  en Large Black  
2765 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca large white terme pral. es large white  fr large white  en Large White  
2766 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca laringotraqueïtis infecciosa aviària terme pral.n f es laringotraqueítis infecciosa aviar  fr laryngotrachéite infectieuse aviaire  en avian infectious laryngotracheitis  
2767 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca larva terme pral.n f es larva  fr larve  en larva  
2768 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca fase larvària terme pral.n f ca fase larval sin. compl.n f ca larva sin. compl.n f es fase larvaria  es larva  fr larve  fr stade larvaire  en larva  en larval stage  
2769 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca larvat -ada terme pral.adj es larvado  fr larvé  en larval  en larvate  
2770 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca període de latència terme pral.n m ca latència sin. compl.n f es latencia  es período de latencia  es período latente  fr latence  fr période de latence  en latency  en latency period  en latent period  
2771 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca latent terme pral.adj es latente  fr latent  en latent  
2772 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: llet i llana ca latxa terme pral. es lacha  fr lacha  en Lacha  
2773 veterinària i ramaderia > clínica ca lavatge terme pral.n m es lavado  fr lavage  en lavage  
2774 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Lawsonia terme pral.
2775 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca laxitud terme pral.n f es laxitud  fr laxité  en laxity  
2776 veterinària i ramaderia > ramaderia > sistemes d'identificació ca lector terme pral.n m es lector  fr lecteur  en reader  
2777 veterinària i ramaderia > etnologia > races avícoles > gallines i pollastres > aptitud: ous ca Leghorn terme pral. es Leghorn  fr Leghorn  en Leghorn  
2778 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Leishmania terme pral.
2779 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca leishmaniosi terme pral.n f es leishmaniosis  fr leishmaniose  en leishmaniosis  
2780 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Lentivirus terme pral.
2781 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca leonberger terme pral. es leonberger  fr léonberg  fr leonberger  en Leonberger  
2782 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lepòrids terme pral.n m pl es lepóridos  fr léporides  fr léporidés  en Leporidae  
2783 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Leporipoxvirus terme pral.
2784 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Leptospira terme pral.
2785 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca leptospirosi terme pral.n f es leptospirosis  fr leptospirose  en leptospirosis  
2786 veterinària i ramaderia > etnologia > races porcines ca lermeny terme pral. es lermeño  fr lermeño  en Lermeno  
2787 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lesió terme pral.n f es lesión  fr lésion  en lesion  
2788 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lesió primària terme pral.n f es lesión primaria  fr lésion primaire  en primary lesion  
2789 veterinària i ramaderia > clínica ca letal terme pral.adj es letal  fr létal  en lethal  
2790 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca letalitat terme pral.n f es letalidad  fr létalité  en case fatality rate  
2791 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca leucèmia felina terme pral.n f es leucemia felina  fr leucémie feline  en feline leukemia  
2792 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca leucocitozoonosi terme pral.n f es leucocitozoonosis  fr leucocytozoonose  en leucocytozoonosis  
2793 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Leucocytozoon terme pral.
2794 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca leucodèrmia terme pral.n f es leucodermia  fr leucodermie  en leucoderma  en leukoderma  
2795 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca leucèmia terme pral.n f ca leucosi sin. compl.n f es leucemia  es leucosis  fr leucémie  fr leucose  en leukemia  en leukosis  
2796 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca leucosi bovina enzoòtica terme pral.n f es leucosis bovina enzoótica  fr leucose bovine enzootique  en enzootic bovine leukosis  
2797 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca leucosi limfoide terme pral.n f es leucosis linfoide  fr leucose lymphoïde  en lymphoid leukosis  
2798 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: companyia ca Lhasa apso terme pral. es Lhasa apso  fr Lhasa apso  en Lhasa Apso  en Lhasa Terrier  
2799 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca libido terme pral.n f es libido  fr libido  en libido  
2800 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca lignina terme pral.n f es lignina  fr lignine  en lignin  
2801 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca lila terme pral.adj es lila  fr lilas  en lilac  
2802 veterinària i ramaderia > malalties > micosis ca limfangitis epizoòtica terme pral.n f es linfangitis epizoótica  fr lymphangite épizootique  en epizootic lymphangitis  
2803 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca limfangitis ulcerativa equina terme pral.n f es linfangitis ulcerativa equina  fr lymphangite ulcéreuse du cheval  en ulcerative lymphangitis  
2804 veterinària i ramaderia > immunologia ca limfocina terme pral.n f es linfocina  es linfoquina  fr lymphokine  en lymphokine  
2805 veterinària i ramaderia > immunologia ca limfòcit terme pral.n m es linfocito  fr lymphocyte  en lymphocyte  
2806 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca limfoedema terme pral.n m ca limfedema sin. compl.n m es linfedema  fr lymphoedème  en lymphedema  
2807 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca limfogranuloma terme pral.n m es linfogranuloma  fr lymphogranulome  en lymphogranuloma  
2808 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca limfoma terme pral.n m es linfoma  fr lymphome  en lymphoma  
2809 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca limfomatosi terme pral.n f es linfomatosis  fr lymphomatose  en lymphomatosis  
2810 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca Lincoln terme pral. es Lincoln  fr Lincoln  en Lincoln  
2811 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Linguatula terme pral.
2812 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca linguatulosi terme pral.n f es linguatulosis  fr linguatulose  en linguatulosis  
2813 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca línia terme pral.n f es línea  fr lignage  fr lignée  en line  en lineage  
2814 veterinària i ramaderia > clínica ca liniment terme pral.n m es linimento  fr liniment  en liniment  
2815 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Linognathus terme pral.
2816 veterinària i ramaderia > bromatologia ca liofilització terme pral.n f es liofilización  fr cryodessiccation  fr lyophilisation  en freeze-drying  en lyophilization  
2817 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca lípid terme pral.n m es lípido  fr lipide  en lipid  
2818 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca lipoïdosi hepàtica terme pral.n f ca esteatosi hepàtica sin. compl.n f ca hepatopatia lipídica sin. compl.n f ca hepatopatia per infiltració grassa sin. compl.n f ca lipidosi hepàtica sin. compl.n f es esteatosis hepática  es hepatopatía por infiltración grasa  es lipoidosis hepática  fr lipidose hépatique  fr stétaose hépatique  en fatty liver  en hepatic lipidosis  
2819 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca lipizzà terme pral. es lipizzano  fr lipizzan  en Lipizzaner  
2820 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lipodistròfia terme pral.n f es lipodistrofia  fr lipodystrophie  en lipodystrophy  
2821 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lipofuscina terme pral.n f es lipofuscina  fr lipofuscine  en lipofuscin  
2822 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lipofuscinosi terme pral.n f es lipofuscinosis  fr lipofuscinose  en lipofuscinosis  
2823 veterinària i ramaderia > clínica ca liposoma terme pral.n m es liposoma  fr liposome  en liposome  
2824 veterinària i ramaderia > fisiologia > endocrinologia ca lipotropina terme pral.n f es lipotropina  fr lipotrophine  en lipotropin  
2825 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lisi terme pral.n f es lisis  fr lyse  en lysis  
2826 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca lisi terme pral.n f es lisis  fr lysis  en lysis  
2827 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca agíria terme pral.n f ca lissencefàlia terme pral.n f es agiria  es lisencefalia  fr lissencéphalie  en agyria  en lissencephaly  
2828 veterinària i ramaderia > agents patògens > bacteriologia ca Listeria terme pral.
2829 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca listeriosi terme pral.n f es listeriosis  fr listériose  en listeriosis  
2830 veterinària i ramaderia > clínica ca litagog terme pral.n m es litagogo  fr lithagogue  en lithagogue  
2831 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca litogènesi terme pral.n f es litogénesis  es litogenia  fr lithogenèse  en lithogenesis  
2832 veterinària i ramaderia > clínica ca litotríptic terme pral.n m es litotríptico  fr lithotriptique  en lithontriptic  en lithotriptic  
2833 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lladruc terme pral.n m es ladrido  fr aboiement  en bark  
2834 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca llana terme pral.n f es lana  fr laine  en wool  
2835 veterinària i ramaderia > clínica ca llapis terme pral.n m es lapiz  fr crayon  en pencil  
2836 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca llast terme pral.n m es carga  fr lest  en bulk  
2837 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca llast genètic terme pral.n m es lastre genético  fr fardeau génétique  en genetic load  
2838 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llatzeret terme pral.n m es lazareto  fr lazaret  en quarantine kennel  en quarantine room  
2839 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca llavi terme pral.n m es labio  fr lèvre  en lip  
2840 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llavora terme pral.n f es cerda joven  en gilt  
2841 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca llebre belga terme pral. es liebre belga  fr lièvre belge  en Belgian Hare  
2842 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca llebrenc -a terme pral.adj es de liebre  fr lévrier  en hared  
2843 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca llebrer afganès terme pral. es galgo afgano  fr lévrier afghan  en Afghan Hound  
2844 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: caça quest llebrer ca llebrer espanyol terme pral. es galgo español  fr lévrier espagnol  en Spanish Greyhound  
2845 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca llémena terme pral.n f es liendre  fr lente  en nit  
2846 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de tir lleuger ca llemosí terme pral. es lemosino  fr limousin  en Limousin  
2847 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca llemosina terme pral. es limusina  fr limousine  en Limousin  
2848 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca llengua terme pral.n f es lengua  fr langue  en tongue  
2849 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca lleonat -ada terme pral.adj es leonado  
2850 veterinària i ramaderia > etnologia > races de conills > mida: mitjana ca lleonat de Borgonya terme pral. es leonado de Borgoña  fr fauve de Bourgogne  en Bourgogne Golden  
2851 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llepar-se terme pral.v tr pron es lamerse  fr se lécher  en lick, to  
2852 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llesta terme pral.n f
2853 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca llet terme pral.n f es leche  fr lait  en milk  
2854 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca llet descremada en esprai terme pral.n f es leche descremada spray  fr lait écrémé spray  en fat-free milk spray  en skimmed milk spray  
2855 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca llet reconstituïda terme pral.n f es leche reconstituida  fr lait reconstitué  en milk replacer  
2856 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lletera terme pral.adj es lechera  fr laitier  en milk  
2857 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca lletó terme pral.n m es lechecilla  es molleja  fr ris  en gizzard  en sweetbread  
2858 veterinària i ramaderia > clínica ca llevabocins terme pral.n m es sacabocados  fr emporte-pièce  en punch  
2859 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: treball i carn ca llevantina terme pral. ca murciana terme pral. es murciana  fr murciane  en Murcian  
2860 veterinària i ramaderia > agents patògens > micologia ca llevat terme pral.n m es levadura  fr levure  en yeast  
2861 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca llevat de cervesa terme pral.n m es levadura de cerveza  fr levure de bière  en brewer's yeast  en brewers'yeast  
2862 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llibre d'explotació ramadera terme pral.n m es libro de explotación ganadera  fr livre d'exploitation  
2863 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llibre de registre d'entrades d'animals terme pral.n m es libro de registro de entradas de animales  
2864 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llibre de registre de bovins terme pral.n m es libro de registro de bovinos  fr livre de registre de bovins  en bovine registration book  
2865 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llibre de visites per al control sanitari terme pral.n m es libro de visitas para el control sanitario  fr livre de visites pour le contrôle sanitaire  en book of visits for the sanitary control  
2866 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llibre oficial de comisos terme pral.n m es libro oficial de decomisos  fr livre officiel de saisies  
2867 veterinària i ramaderia > clínica ca lligadura terme pral.n f es ligadura  fr ligature  en ligature  
2868 veterinària i ramaderia > clínica ca lligada terme pral.n f ca lligadura terme pral.n f es ligadura  fr ligature  en ligation  en ligature  
2869 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lligallo terme pral.n m
2870 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca lligament terme pral.n m es ligamiento  fr linkage  en linkage  
2871 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llimoner | llimonera terme pral.n m, f es limonero  fr limonier  en shaft  
2872 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llista positiva d'additius terme pral.n f es lista positiva de aditivos  fr liste positive d'additifs  en positive list of additives  
2873 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llista positiva horitzontal terme pral.n f es lista positiva horizontal  fr liste positive horizontale  
2874 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca llista positiva vertical terme pral.n f es lista positiva vertical  fr liste positive verticale  
2875 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca llistó terme pral.n m es listón  
2876 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca llobada terme pral.n f
2877 veterinària i ramaderia > ramaderia ca lloca terme pral.n f ca cloca sin. compl.n f es clueca  fr couveuse  en broody  
2878 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llocada terme pral.n f ca covada sin. compl.n f ca niuada sin. compl.n f es nidada  es parvada  es pollada  fr couvée  fr nichée  en brood  en clutch  en hatch  
2879 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llorigada terme pral.n f ca conillada sin. compl.n f ca llodrigada sin. compl.n f es camada [de conejos]  fr portée [de lapins]  en litter [of rabbits]  
2880 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llorigó terme pral.n m ca catxap sin. compl.n m ca catxapó sin. compl.n m ca llodrigó sin. compl.n m es gazapo  fr lapereau  en young rabbit  
2881 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca llom terme pral.n m es lomo  fr rein  en loin  
2882 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca lloper -a terme pral.adj es lobero  fr louvet  en blue dun  en wolf [gossos]  
2883 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: guarda ca lloper irlandès terme pral. es lebrel irlandés  fr lévrier irlandais  en Irish Wolfhound  
2884 veterinària i ramaderia > ramaderia ca llorigar terme pral.v intr ca conillar sin. compl.v intr ca llodrigar sin. compl.v intr es parir [la coneja]  fr lapiner  en bring forth, to [the rabbit]  
2885 veterinària i ramaderia > ramaderia > colors i particularitats ca lluentó terme pral.n m es lentejuela  fr paillette  en spangle  
2886 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca llúpia terme pral.n f ca talpa sin. compl.n f es lobanillo  es lupia  fr loupe  en wen  
2887 veterinària i ramaderia > clínica ca loció terme pral.n f es loción  fr lotion  en lotion  
2888 veterinària i ramaderia > ramaderia > genètica ca locus terme pral.n m es locus  fr locus  en locus  
2889 veterinària i ramaderia > etnologia ca longilini -ínia terme pral.adj es longilíneo  fr longiligne  
2890 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca loqui terme pral.n m es loquios  fr lochies  en lochia  
2891 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca loquiomètria terme pral.n f es loquiómetra  fr lochiométrie  en lochiometra  
2892 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca lordosi terme pral.n f es lordosis  fr lordose  en lordosis  
2893 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Lucilia terme pral.
2894 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca lupus eritematós discoide terme pral.n m es lupus eritematoso discoide  es lupus eritematoso discoideo  fr lupus érythémateux chronique  en discoid lupus erythematosus  
2895 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca lupus eritematós sistèmic terme pral.n m es lupus eritematoso sistémico  fr lupus érythémateux systémique  en systemic lupus erythematosus  
2896 veterinària i ramaderia > etnologia > races equines i asinines > cavalls > cavall de sella ca lusità terme pral. es lusitano  fr lusitano  en Lusitano  
2897 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca luteïnització terme pral.n f es luteinización  fr luténisation  en luteinization  
2898 veterinària i ramaderia > fisiologia > fisiologia de la reproducció ca luteòlisi terme pral.n f es luteolisis  fr lutéolyse  en luteolysis  
2899 veterinària i ramaderia > agents patògens > virologia ca Lyssavirus terme pral.
2900 veterinària i ramaderia > morfologia > regions anatòmiques > quadrúpedes ca terme pral.n f es mano  fr main  en hand  
2901 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca maceració terme pral.n f es maceración  fr macération  en maceration  
2902 veterinària i ramaderia > agents patògens > parasitologia ca Macracanthorhynchus terme pral.
2903 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca macracantorincosi terme pral.n f es macracantorrincosis  fr macracanthorhynchose  en macracanthorhynchosis  
2904 veterinària i ramaderia > immunologia ca macròfag terme pral.n m es macrófago  fr macrophage  en macrophage  
2905 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca macromineral terme pral.n m es macromineral  fr macrominéral  en macro mineral  en major mineral  
2906 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca màcula terme pral.n f es macula  es mácula  fr macule  en macula  
2907 veterinària i ramaderia > bromatologia ca maduració terme pral.n f es maduración  fr maturation  en ageing  en maturation  en ripening  
2908 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca maduració terme pral.n f es maduración  fr maturation  en ageing  
2909 veterinària i ramaderia > etnologia > races ovines > aptitud: carn i llana ca maellana terme pral. es maellana  fr maellana  en maellana  
2910 veterinària i ramaderia > inspecció veterinària ca magatzem frigorífic terme pral.n m es almacén frigorífico  fr entrepôt frigorifique  en cold store  
2911 veterinària i ramaderia > clínica ca magistral terme pral.adj es magistral  fr magistral  en magistral  
2912 veterinària i ramaderia > ramaderia > nutrició i alimentació ca magnesi terme pral.n m es magnesio  fr magnésium  en magnesium  
2913 veterinària i ramaderia > etnologia > races bovines > aptitud: carn ca Maine-Anjou terme pral. es Maine-Anjou  fr Maine-Anjou  en Maine Anjou  
2914 veterinària i ramaderia > ramaderia ca majoral | majorala terme pral.n m, f es mayoral  fr maître berger  en head shepherd  
2915 veterinària i ramaderia > etnologia > races canines > funció: pastor ca majorero canari terme pral. es majorero canario  fr majorero canario  en Majorero Canario  
2916 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca mal terme pral.n m es mal  fr mal  en disease  
2917 veterinària i ramaderia > malalties > malalties parasitàries ca durina terme pral.n f ca mal del coit sin. compl.n m es durina  es mal de coito  fr dourine  fr mal du coït  en dourine  
2918 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca mal roig terme pral.n m es erisipela porcina  es mal rojo  fr rouget du porc  en swine erysipelas  
2919 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca malabsorció terme pral.n f es malabsorción  fr malabsorption  en malabsorption  
2920 veterinària i ramaderia > anatomia patològica i histopatologia ca malàcia terme pral.n f es malacia  fr malacie  en malacia  
2921 veterinària i ramaderia > etnologia > races de cabres > aptitud: llet ca malaguenya terme pral. es malagueña  fr malagueña  en Malaga  
2922 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca malaltia terme pral.n f es enfermedad  fr maladie  en disease  
2923 veterinària i ramaderia > epidemiologia ca malaltia infecciosa terme pral.n f ca malaltia contagiosa sin. compl.n f es enfermedad contagiosa  es enfermedad infecciosa  fr maladie contagieuse  fr maladie infectieuse  en contagion  en contagious disease  en infectious disease  
2924 veterinària i ramaderia > fisiopatologia ca hipoadrenocorticisme terme pral.n m ca malaltia d'Addison terme pral.n f es enfermedad de Addison  es hipoadrenocorticismo  fr hypoadrénocorticisme  fr maladie d'Addison  en Addison's disease  en primary hipoadrenocorticism  
2925 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca malaltia d'Aujeszky terme pral.n f es enfermedad de Aujeszky  fr maladie d'Aujeszky  fr pseudorage  en Aujeszky's disease  en mad itch  en pseudorabies  
2926 veterinària i ramaderia > malalties > malalties bacterianes ca malaltia de Glässer terme pral.n f es enfermedad de Glässer  fr maladie de Glässer  en Glässer's disease  
2927 veterinària i ramaderia > malalties > malalties víriques ca bursitis infecciosa aviària