Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 dispositius de joc ca acceleració física terme pral.n f es aceleración física  fr accélération physique  en physical acceleration  de Physik-Beschleunigung  
2 dispositius de joc ca acceleració per maquinari terme pral.n f es aceleración por hardware  fr accélération matérielle  en hardware acceleration  de Hardware-Beschleunigung  
3 interacció i comunitat ca addicció als videojocs terme pral.n f es adicción a los videojuegos  fr addiction aux jeux vidéo  en video game addiction  de Videospielsucht  
4 interacció i comunitat ca addictiu -iva terme pral.adj es adictivo  fr addictif  en addictive  de süchtig machend  
5 interacció i comunitat ca administrador de joc | administradora de joc terme pral.n m, f es administrador de juego  es director de partida  es gamemaster  fr maître de jeu  fr meneur de jeu  fr MJ  en gamemaster  en GM  de Gamemaster  de Spielleiter  
6 jocs ca algorisme genètic terme pral.n m es algoritmo genético  fr algorithme génétique  en genetic algorithm  de genetischer Algorithmus  
7 jocs ca aliàsing terme pral.n m es aliasing  es solapamiento  fr crénelage  fr repliement du spectre  en aliasing  de Aliasing  de Treppeneffekt  
8 interacció i comunitat ca anàlisi terme pral.n f es avance  fr aperçu  en preview  de Vorschau  
9 indústria ca anàlisi post mortem [post mortem: la] terme pral.n f es análisis post mortem  fr analyse  fr autopsie  en postmortem  de Post-Mortem-Analyse  
10 creació ca animació terme pral.n f es animación  fr animation  en animation  de Animation  
11 creació ca animació d'esquelet terme pral.n f es animación esqueletal  es animación esquelética  fr animation par squelette  fr animation squelettique  en skeletal animation  en skeleton animation  de Skeletal-Animation  
12 creació ca animació de personatges terme pral.n f es animación de personajes  fr animation de personnages  en character animation  de Charakter-Animation  
13 creació ca animació per interpolació terme pral.n f es animación por interpolación  fr animation par image clé  fr animation par interpolation  en key animation  en keyframe animation  de Keyframe-Animation  de Schlüsselbild-Animation  
14 creació ca animació per vèrtexs terme pral.n f es animación por vértices  fr animation des sommets  en morph target animation  en per-vertex animation  en vertex animation  de Morph-Target-Animation  de Per-Vertex-Animation  
15 jocs ca antialiàsing terme pral.n m es antialiasing  fr anticrénelage  en antialiasing  de Anti-Aliasing  de Anti-Treppeneffekt  
16 jocs ca aparició sobtada terme pral.n f es popping  fr apparition soudaine  en pop effect  en popping  de Popping  
17 jocs ca interfície de programació d'aplicacions terme pral.n f ca API siglan f es interfaz de programación de aplicaciones  es API  fr interface de programmation d'applications  fr interface API  en application programming interface  en API  de Programmierschnittstelle  de API  
18 indústria ca aplicació rupturista terme pral.n f es aplicación asesina  fr application phare  fr application vedette  en killer app  en killer application  en leader application  de Killer-Applikation  
19 conceptes generals ca arbre terme pral.n m es árbol  fr arbre  en tree  de Baum  
20 conceptes generals ca arbre binari terme pral.n m es árbol binario  fr arbre binaire  en binary tree  de Binärbaum  
21 conceptes generals ca arbre BSP terme pral.n m es árbol BSP  fr arbre BSP  en binary space partitioning tree  en BSP tree  de BSP-Baum  
22 conceptes generals ca arbre k-dimensional terme pral.n m ca arbre k-d sin. compl.n m es árbol k-d  es árbol k-dimensional  fr arbre k-d  fr arbre k-dimensionnel  en k-d-tree  en k-dimensional tree  de k-d-Baum  de k-dimensionaler Baum  
23 conceptes generals ca arbre octal terme pral.n m es árbol octal  fr arbre d'octants  en octree  de Octree  
24 conceptes generals ca arbre quaternari terme pral.n m es árbol cuaternario  fr arbre quaternaire  en quadtree  de Quadtree  
25 tipus de jocs ca arcade terme pral.n m es arcade  es juego arcade  fr jeu d'arcade  en arcade game  de Arcade-Automat  de Arcade-Spiel  
26 creació ca art conceptual terme pral.n m es arte conceptual  fr concept art  en concept art  de Concept-Art  
27 jocs ca autòmat terme pral.n m ca màquina d'estats terme pral.n f es autómata  es máquina de estados  fr automate  fr machine à états  en automaton  en state machine  de Automat  
28 jocs ca autòmat finit terme pral.n m ca màquina d'estats finits terme pral.n f ca FSM sigla es autómata finito  es máquina de estados finitos  es FSM  fr automate d'états finis  fr machine à états finis  fr FSM  en finite state automaton  en finite state machine  en FSM  de endlicher Automat  
29 interacció i comunitat ca avatar terme pral.n m es avatar  fr avatar  en avatar  de Avatar  
30 tipus de jocs ca joc d'acció i aventures terme pral.n m ca aventura d'acció sin. compl.n f es aventura de acción  es juego de acción-aventura  fr jeu d'aventure et d'action  fr jeu d'aventure-action  en action adventure game  de Action-Adventure-Spiel  
31 tipus de jocs ca aventura gràfica terme pral.n f es aventura gráfica  fr aventure graphique  en graphic adventure  de Grafik-Adventure  
32 jocs ca base de coneixements terme pral.n f es base de conocimientos  fr base de connaissances  en knowledge base  en knowledge database  de Wissensdatenbank  
33 jocs ca base de fets terme pral.n f es base de datos factual  es base de hechos  fr base de données factuelle  fr base de faits  en fact base  en factual database  de Faktendatenbank  
34 creació ca biblioteca gràfica terme pral.n f es biblioteca gráfica  fr bibliothèque de graphiciels  en graphics library  de Grafik-Bibliothek  
35 jocs ca bidimensional terme pral.adj ca en 2D abrev.adj es bidimensional  es 2D  es en 2D  fr bidimensionnel  fr 2D  fr en 2D  en bidimensional  en two-dimensional  en 2D  de 2D  de zweidimensional  
36 dispositius de joc ca botó de direcció terme pral.n m es botón de dirección  fr touche directionnelle  en directional button  de Richtungsknopf  
37 jocs ca error terme pral.n m ca brossa sin. compl.n f es defecto  es error  es bicho  fr bogue  fr erreur  en bug  en glitch  de Bug  
38 conceptes generals ca partició binària de l'espai terme pral.n f ca BSP siglan f es partición binaria del espacio  es particionado binario del espacio  es BSP  fr partition binaire de l'espace  fr BSP  en binary space partitioning  en BSP  de binäre Raumpartitionierung  de BSP  
39 jocs ca bucle de joc terme pral.n m es bucle de juego  fr boucle de jeu  en game loop  de Game-Loop  de Spielschleife  
40 interacció i comunitat ca càmera terme pral.n f es cámara  fr caméra  en camera  de Kamera  
41 dispositius de joc ca càmera web terme pral.n f es cámara web  fr webcaméra  en web camera  en webcam  de Webcam  
42 jocs ca canal alfa terme pral.n m es canal alfa  fr canal alpha  en alpha channel  de Alpha-Kanal  
43 creació ca captura de moviment terme pral.n f es captación de movimiento  es captura de movimiento  fr capture de mouvements  fr saisie de mouvements  en motion capture  en mocap  de Bewegungserfassung  de Motion Capture  
44 indústria ca cartutx terme pral.n m es cartucho  fr cartouche  en cartridge  de Modul  
45 tipus de dispositius de joc ca casc de realitat virtual terme pral.n m es casco de realidad virtual  fr casque de réalité virtuelle  en head-mounted display  
46 creació ca cel shading [en] terme pral.n m es cel shading  fr ombrage de celluloïd  en cartoon shading  en cel shading  en cel-shaded animation  en toon shading  de Cel-Shading  
47 jocs ca cerca de camins terme pral.n f es búsqueda de caminos  fr recherche de chemin  en path finding  de Pathfinding  
48 creació ca cinemàtica directa terme pral.n f es cinemática directa  fr cinématique directe  en direct kinematics  en forward kinematics  en DK  de direkte Kinematik  
49 creació ca cinemàtica inversa terme pral.n f es cinemática inversa  fr cinématique inverse  en inverse kinematics  en IK  de IK  de inverse Kinematik  
50 interacció i comunitat ca clan terme pral.n m ca escamot terme pral.n m es clan  es hermandad  fr clan  fr guilde  en clan  en guild  de Clan  
51 indústria ca codi de regió terme pral.n m es código regional  fr code de région  en region encoding  de Regionalkodierung  
52 dispositius de joc ca comandament de joc terme pral.n m es mando de juego  fr manette de jeu  en gamepad  en joypad  en paddle  de Controller  de Gamepad  
53 interacció i comunitat ca combinació terme pral.n f ca combo sin. compl.n m es combinación  es combo  fr combinaison  fr combo  en combination  en combo  de Kombination  de Kombo  
54 interacció i comunitat ca competició terme pral.n f es competición  fr compétition  en competition  
55 conceptes generals ca compilador terme pral.n m es compilador  fr compilateur  en compiler  en compiling program  de Compiler  
56 tipus de dispositius de joc ca consola de joc terme pral.n f ca videoconsola terme pral.n f es consola  es videoconsola  fr console de jeu  en game console  en video game console  de Spielkonsole  de Videospielkonsole  
57 tipus de dispositius de joc ca consola domèstica terme pral.n f es consola de sobremesa  es consola doméstica  fr console de jeu de salon  fr console de salon  en domestic console  de Heimkonsole  
58 tipus de dispositius de joc ca consola portàtil terme pral.n f es consola portátil  fr console portable  en handheld console  en portable console  de Handheld  de tragbare Konsole  
59 interacció i comunitat ca missió contra rellotge terme pral.n f ca contrarellotge sin. compl.n f es misión contrarreloj  es contrarreloj  fr quête contre la montre  fr contre la montre  en time trial quest  en time trial  de Time Trial  
60 indústria ca desenvolupador de videojocs | desenvolupadora de videojocs terme pral.n m, f es desarrollador de videojuegos  fr développeur de jeux vidéo  en video game developer  de Spieleentwickler  
61 creació ca desplaçament terme pral.n m es desplazamiento  fr défilement  fr déroulement  en scrolling  de Scrolling  
62 creació ca desplaçament lliure terme pral.n m es modo de estilo libre  es modo free roam  fr mode à déplacement libre  en free roaming mode  en free wandering mode  en hit'n'run  en sandbox mode  de Sandbox-Modus  
63 jocs ca detecció de col·lisions terme pral.n f es detección de colisiones  fr détection de collision  en collision detection  de Kollisionserkennung  
64 indústria ca director d'art terme pral.n m es director de arte  fr directeur artistique  en art director  en artistic director  de Art-Direktor  de künstlerischer Leiter  
65 indústria ca disc òptic terme pral.n m es disco óptico  fr disque optique  en optical disc  de optischer Datenträger  
66 creació ca disseny de joc terme pral.n m es diseño de juego  fr conception de jeu vidéo  en game design  de Game-Design  de Spiel-Design  
67 jocs ca disseny de nivells terme pral.n m es diseño de niveles  fr conception de niveaux  fr conception des niveaux  en game mapping  en level design  de Level-Design  
68 interacció i comunitat ca doble salt terme pral.n m es doble salto  es salto doble  fr double saut  en double jump  de Doppelsprung  
69 indústria ca document de disseny terme pral.n m es documentación de diseño  es documento de diseño  fr avant-projet  en design document  de Design-Dokumentation  
70 jocs ca eliminació terme pral.n f es culling  es descarte  fr supression d'éléments indésirables  en culling  de Culling  
71 jocs ca eliminació de cares posteriors terme pral.n f es eliminación de caras posteriores  fr elimination des faces arrières  en back-face culling  en back-face removal  de Backface Culling  de Rückseiten-Entfernung  
72 jocs ca eliminació de parts ocultes terme pral.n f es eliminación de caras ocultas  es occlusion culling  es supresión de superficies ocultas  fr occlusion culling  en hidden surface determination  en occlusion culling  de Occlusion Culling  
73 dispositius de joc ca emulador terme pral.n m es emulador  fr émulateur  en emulator  de Emulator  
74 jocs ca tridimensional terme pral.adj ca en 3D abrev.adj es tridimensional  es 3D  es en 3D  fr tridimensionnel  fr 3D  fr en 3D  en three-dimensional  en tridimensional  en 3D  de 3D  de dreidimensional  
75 interacció i comunitat ca enemic final terme pral.n m es jefe  fr patron  en boss  de Boss  de Endgegner  
76 creació ca entorn immersiu terme pral.n m es entorno inmersivo  fr environnement immersif  en immersive environment  
77 jocs ca escalat terme pral.n m es escalado  fr changement d'échelle  fr mise à l'échelle  en scaling  de Skalierung  
78 jocs ca escena terme pral.n f es escena  fr scène  en scene  de Szene  
79 interacció i comunitat ca esport electrònic terme pral.n m es deporte electrónico  fr sport électronique  en e-sport  en electronic sport  
80 indústria ca estudi de desenvolupament de videojocs terme pral.n m es estudio de desarrollo de videojuegos  fr studio de développement de jeux vidéo  en video game development studio  de Entwicklungsstudio  de Spieleentwickler  
81 indústria ca estudi exclusiu terme pral.n m es estudio second party  fr studio exclusif  en second party developer  en second party studio  de Second-Party-Entwickler  
82 indústria ca estudi independent terme pral.n m es estudio independiente  es estudio third party  fr studio externe  fr studio indépendent  en third party developer  en third party studio  de Third-Party-Entwickler  
83 indústria ca estudi intern terme pral.n m es estudio first party  es estudio interno  fr studio interne  en first party developer  en first party studio  de First-Party-Entwickler  
84 interacció i comunitat ca filtració terme pral.n f es filtración  es revelación  es spoiler  fr rabat-joie  fr spoiler  en spoiler  en spoiler warning  de Spoiler  
85 creació ca filtratge de textura terme pral.n m es filtrado de textura  fr filtrage de texture  en texture filtering  de Textur-Filterung  
86 conceptes generals ca fotogrames per segon terme pral.n m pl ca FPS siglan m pl es fotogramas por segundo  es frecuencia de imagen  es FPS  fr fréquence d'images  fr images par seconde  en frame rate  en frames per second  en FPS  en fps  de Bilder pro Sekunde  de Bildwiederholfrequenz  de Bildwiederholrate  
87 dispositius de joc ca gallet terme pral.n m es gatillo  fr gâchette  en shoulder button  en trigger  de Schultertaste  de Trigger  
88 dispositius de joc ca generació terme pral.n f es generación  fr génération  en generation  de Generation  
89 tipus de jocs ca gènere terme pral.n m es género  fr genre  en genre  de Genre  
90 dispositius de joc ca processador gràfic terme pral.n m ca GPU siglan f es hardware gráfico  es procesador gráfico  es GPU  fr processeur graphique  fr GPU  en graphics hardware  en graphics processor  en GPU  de Grafikprozessor  de GPU  
91 jocs ca gràfic vectorial terme pral.n m es gráfico vectorial  fr image vectorielle  en vector graphics  de Vektor-Grafik  
92 jocs ca interfície gràfica d'usuari terme pral.n f ca GUI siglan f es interfaz gráfica de usuario  es GUI  fr interface utilisateur graphique  fr IUG  en graphical user interface  en GUI  de grafische Benutzeroberfläche  de GUI  
93 interacció i comunitat ca guia terme pral.n f es guía  fr guide  en walkthrough  de Komplettlösung  
94 creació ca guió terme pral.n m es guión  fr scénario  en storyline  de Handlung  de Storyline  
95 creació ca guió il·lustrat terme pral.n m es storyboard  fr scénarimage  fr scénario illustré  en storyboard  de Storyboard  
96 indústria ca guionista terme pral.n m, f es guionista  fr scénariste  en writer  de Autor  
97 interacció i comunitat ca habilitat terme pral.n f es destreza  es habilidad  fr compétence  en skill  de Skill  
98 interacció i comunitat ca indicador en pantalla terme pral.n m ca HUD siglan m es indicador en pantalla  es HUD  fr affichage à tête haute  fr affichage HUD  en head-up display  en HUD  de Head-Up-Display  de HUD  
99 conceptes generals ca intel·ligència artificial terme pral.n f ca IA siglan f es inteligencia artificial  es IA  fr intelligence artificielle  fr IA  en artificial intelligence  en AI  de künstliche Intelligenz  de KI  
100 jocs ca il·luminació terme pral.n f es iluminación  fr éclairement  fr illumination  en lighting  de Beleuchtung  de Lighting  
101 jocs ca il·luminació per píxels terme pral.n f es iluminación por píxeles  fr illumination des pixels  en per-pixel lighting  en pixel based lighting  de Per-Pixel-Lighting  de pixelbasierte Beleuchtung  
102 jocs ca il·luminació per vèrtexs terme pral.n f es iluminación por vértices  fr illumination des sommets  en per vertex based lighting  en per-vertex lighting  de Per-Vertex-Lighting  de Vertex-Based-Lighting  
103 interacció i comunitat ca interacció terme pral.n f es interacción  fr interaction  en interaction  de Interaktion  
104 jocs ca interpolació terme pral.n f es interpolación  fr interpolation  fr intervallage  en in-betweening  en interpolation  en lerping  en tweening  de Interpolation  
105 jocs ca interpolació bicúbica terme pral.n f es interpolación bicúbica  fr interpolation bicubique  en bicubic interpolation  de bikubische Interpolation  
106 jocs ca interpolació bilineal terme pral.n f es interpolación bilineal  fr interpolation bilinéaire  en bilinear interpolation  de bilineare Interpolation  
107 jocs ca interpolació cúbica terme pral.n f es interpolación cúbica  fr interpolation cubique  en cubic interpolation  de kubische Interpolation  
108 jocs ca interpolació lineal terme pral.n f es interpolación lineal  fr interpolation linéaire  en linear interpolation  de lineare Interpolation  
109 jocs ca interpolació per proximitat terme pral.n f es interpolación por aproximación  es interpolación por vecindad  fr interpolation du plus proche voisin  en nearest neighbour interpolation  en proximal interpolation  de Nearest-Neighbour-Interpolation  
110 tipus de jocs ca joc d'acció terme pral.n m es juego de acción  fr jeu d'action  en action game  de Action-Spiel  
111 tipus de jocs ca joc d'aventures terme pral.n m es juego de aventuras  fr jeu d'aventure  en adventure game  de Abenteuer-Spiel  de Adventure-Spiel  
112 tipus de jocs ca joc d'estratègia terme pral.n m es juego de estrategia  fr jeu de stratégie  en strategy game  de Strategie-Spiel  
113 tipus de jocs ca joc d'habilitat mental terme pral.n m es juego de habilidad  es juego de inteligencia  fr jeu d'esprit  fr jeu de réflexion  en brain game  en mind game  en puzzle game  de Geschicklichkeitsspiel  
114 tipus de jocs ca joc d'ordinador terme pral.n m es juego de ordenador  es juego de PC  fr jeu d'ordinateur  fr jeu informatique  fr jeu sur ordinateur  en computer game  en PC video game  de Computerspiel  de PC-Spiel  
115 tipus de jocs ca joc de consola terme pral.n m es juego de consola  fr jeu sur console  en console game  de Konsolen-Spiel  
116 tipus de jocs ca joc de cursa infinita terme pral.n m es juego de carrera infinita  fr jeu de course sans fin  en endless runner game  en endless running game  en infinity runner game  
117 tipus de jocs ca joc de curses terme pral.n m es juego de carreras  es juego de coches  fr simulateur de course  en auto race game  en car racing game  en race game  de Rennspiel  
118 tipus de jocs ca joc de gran públic terme pral.n m es juego casual  es juego para el gran público  fr jeu grand public  en casual game  de Casual-Game  
119 tipus de jocs ca joc de guerra terme pral.n m es juego de guerra  fr jeu de guerre  fr jeu de simulation de guerre  en war simulation game  en wargame  de Kriegsspiel  
120 indústria ca joc de llançament terme pral.n m es juego de lanzamiento  es título de lanzamiento  fr jeu de lancement  fr titre de lancement  en launch game  en launch title  de Launchtitel  
121 tipus de jocs ca joc de lluita terme pral.n m es juego de lucha  fr jeu de baston  fr jeu de castagne  fr jeu de combat  en beat them up  en beat'em up  en combat game  en fighting game  de Beat-em-Up  de Kampfspiel  
122 tipus de jocs ca joc de marca terme pral.n m ca joc publicitari terme pral.n m es juego publicitario  fr jeu promotionnel  fr jeu publicitaire  fr promojeu  fr publijeu  en advergame  en advertising game  de Werbespiel  
123 tipus de jocs ca joc de mòbil terme pral.n m es juego de móvil  es juego para móvil  fr jeu sur mobile  fr jeu vidéo pour mobile  en mobile game  en mobile video game  de Handy-Spiel  
124 tipus de jocs ca joc de navegador terme pral.n m ca joc web terme pral.n m es juego de navegador  es juego web  fr jeu par navigateur  fr jeu sur navigateur  en browser game  en browser-based game  de Browserspiel  
125 tipus de jocs ca joc de plataformes terme pral.n m es juego de plataformas  fr jeu de plateforme  en platform game  de Plattform-Spiel  
126 tipus de jocs ca joc de rol terme pral.n m ca RPG siglan m es juego de rol  es RPG  fr jeu de rôle  fr jeu de rôles  fr JDR  en role-playing game  en RPG  de Rollenspiel  de RPG  
127 tipus de jocs ca joc de simulació terme pral.n m es juego de simulación  es simulador  fr jeu de simulation  fr simulateur  en simulation game  en simulator  en sim  de Simulation-Spiel  
128 tipus de jocs ca joc de simulació de vol terme pral.n m es juego de simulación aérea  es simulador de vuelo  fr jeu de simulation aérienne  fr simulateur de vol  en flight sim  en flight simulator  en flying simulation game  de Flugsimulation  
129 tipus de jocs ca joc de simulació social terme pral.n m es simulador de vida  fr jeu de gestion  fr simulateur de vie  en life simulator  en management game  de Lebenssimulation  
130 tipus de jocs ca joc de supervivència terme pral.n m es juego de terror  es survival horror  fr jeu d'horreur  fr survival horror  en survival horror  en survival horror game  de Survival-Horror-Spiel  
131 tipus de jocs ca joc de trets terme pral.n m es juego de disparos  es shooter  fr jeu de tir  en shoot them up  en shoot'em up  en shooter  en shooting game  en shmup  de Shooter  
132 tipus de jocs ca joc de trets en primera persona terme pral.n m es juego de acción en primera persona  es shooter en primera persona  es FPS  fr jeu de tir à la première personne  fr jeu de tir en vue subjective  fr jeu FPS  fr JFPS  en ego-shooter game  en first-person shooter  en FPS  de Ego-Shooter  
133 tipus de jocs ca joc de trets en tercera persona terme pral.n m es juego de acción en tercera persona  es shooter en tercera persona  es TPS  fr jeu de tir à la troisième personne  fr jeu de tir en vue objective  fr jeu TPS  en third-person shooter  en TPS  de Third-Person-Shooter  
134 tipus de jocs ca joc educatiu terme pral.n m es juego educativo  fr jeu éducatif  en educative game  de Lernspiel  
135 tipus de jocs ca videojoc terme pral.n m ca joc electrònic sin. compl.n m es juego electrónico  es videojuego  fr jeu électronique  fr jeu vidéo  en electronic game  en video game  de Videospiel  
136 tipus de jocs ca joc en temps real terme pral.n m es juego en tiempo real  fr jeu en simultané  fr jeu en temps réel  en real-time game  en RTG  en simultaneous game  de Echtzeitspiel  
137 tipus de jocs ca joc en xarxa terme pral.n m es juego en red  fr jeu en réseau  en network game  de Netzwerk-Spiel  
138 tipus de jocs ca joc en xarxa massiu terme pral.n m es juego multijugador masivo online  fr jeu à monde persistant  fr jeu en ligne massivement multijoueur  fr JMM  en massively multiplayer online game  en persistent world game  en MMOG  de Massiv-Multiplayer-Online-Spiel  
139 tipus de jocs ca joc esportiu terme pral.n m es juego de deportes  fr jeu de sport  fr simulateur de sport  en sport game  en sport simulator  de Sport-Spiel  
140 tipus de jocs ca joc individual terme pral.n m ca joc monojugador terme pral.n m es juego individual  es juego monojugador  fr jeu solo  fr jeu à un joueur  fr jeu monojoueur  en single-player game  en one-player game  de Einzelspielerspiel  
141 tipus de jocs ca joc multijugador terme pral.n m es juego multijugador  fr jeu multijoueur  en multiplayer game  de Multiplayer-Spiel  
142 tipus de jocs ca joc multiplataforma terme pral.n m es juego multiplataforma  fr jeu multiplateforme  en cross-platform game  en multi-platform game  de Multi-Plattform-Spiel  
143 tipus de jocs ca joc musical terme pral.n m es juego musical  fr jeu musical  en music game  de Musik-Spiel  
144 indústria ca joc piratejat terme pral.n m es juego pirateado  fr jeu piraté  en pirated game  de Raubkopie  
145 jocs ca joc retro terme pral.n m es juego retro  es retrogaming  fr jeu rétro  fr rétrojeu  fr rétroludique  en classic gaming  en old school gaming  en retrogaming  
146 tipus de jocs ca joc retro terme pral.n m es juego retro  fr jeu ancien  fr jeu rétro  en classic game  en old game  en old-school game  en retro game  
147 indústria ca jugabilitat terme pral.n f es jugabilidad  fr jouabilité  en gameplay  en playability  de Gameplay  
148 interacció i comunitat ca jugador de videojocs | jugadora de videojocs terme pral.n m, f ca videojugador | videojugadora sin. compl.n m, f es gamer  es jugador de videojuegos | jugadora de videojuegos  es videojugador | videojugadora  fr joueur | joueuse  fr joueur de jeu vidéo | joueuse de jeu vidéo  fr joueur de jeux vidéo | joueuse de jeux vidéo  en gamer  en video game player  en videogamer  
149 interacció i comunitat ca jugador de videojocs retro | jugadora de videojocs retro terme pral.n m, f ca jugador retro | jugadora retro terme pral.n m, f es jugador de videojuegos retro | jugadora de videojuegos retro  es jugador retro | jugadora retro  es retrogamer  fr joueur rétro | joueuse rétro  fr rétrojoueur | rétrojoueuse  en classic gamer  en old-school gamer  en retrogamer  
150 interacció i comunitat ca jugador expert | jugadora experta terme pral.n m, f es jugador extremo  es jugador hardcore  fr joueur passionné  en core gamer  en hardcore gamer  de Hardcore-Gamer  de Hardcore-Spieler  
151 interacció i comunitat ca jugador ocasional | jugadora ocasional terme pral.n m, f es jugador casual  es jugador ocasional  fr joueur occasionnel  en casual gamer  de Casual-Gamer  de Gelegenheitsspieler  
152 interacció i comunitat ca jugador professional | jugadora professional terme pral.n m, f es jugador profesional | jugadora profesional  fr joueur professionnel | joueuse professionelle  en pro gamer  en professional gamer  en professional video gamer  
153 interacció i comunitat ca jugar terme pral.v prep es jugar  fr jouer  en game, to  en play, to  de spielen  
154 creació ca lineal terme pral.adj es lineal  fr linéaire  en linear  de linear  
155 jocs ca llenguatge d'alt nivell terme pral.n m es lenguaje de alto nivel  fr langage de haut niveau  fr langage évolué  en high level language  en high order language  de Hochsprache  de höhere Programmiersprache  
156 jocs ca llenguatge de baix nivell terme pral.n m es lenguaje de bajo nivel  fr langage de bas niveau  en low level language  de niedere Programmiersprache  
157 jocs ca llenguatge script terme pral.n m es lenguaje de secuencia de comandos  fr langage de script  en script language  en scripting language  de Skriptsprache  
158 interacció i comunitat ca lliga terme pral.n f es liga  fr ligue  en league  
159 jocs ca llum ambiental terme pral.n f es luz ambiental  fr lumière ambiante  en ambient light  de Umgebungslicht  
160 indústria ca lot terme pral.n m es pack  fr lot  en pack  de Bundle  
161 conceptes generals ca ludologia terme pral.n f es ludología  fr ludologie  en game studies  en ludology  de Ludologie  
162 conceptes generals ca lúmel terme pral.n m es lumel  es luxel  fr lumel  fr luxel  fr pixel illuminé  en lumel  en luxel  de Lumel  
163 indústria ca machinima [en] terme pral.n f es machinima  fr machinima  en machinima  de Machinima  
164 creació ca machinima [en] terme pral.n f es machinima  fr machinima  en machinima  de Machinima  
165 jocs ca malla de polígons terme pral.n f es malla poligonal  fr maille de polygone  en polygon mesh  de Polygon-Netz  
166 jocs ca mapa d'il·luminació terme pral.n m es lightmap  es mapa de luces  fr lightmap  en light map  en lightmap  de Lightmap  
167 jocs ca mapa de bits terme pral.n m es mapa de bits  fr mappe de bits  en bitmap  de Bitmap  
168 jocs ca mapa de textura terme pral.n m es mapa de textura  fr carte de texture  en texture map  de Textur  
169 jocs ca mapatge d'entorn terme pral.n m es environment mapping  fr mappage d'environnement  fr placage d'environnement  en environment mapping  en reflection mapping  de Environment-Mapping  de Umgebungsabbildung  
170 jocs ca mapatge de relleu terme pral.n m es bump mapping  fr placage de relief  fr placage de rugosité  en bump mapping  de Bump-Mapping  de Reliefzuordnung  
171 jocs ca mapatge de textura terme pral.n m es diseño de texturas  es mapeo de texturas  fr mappage de texture  fr placage de textures  fr texturage  en texture mapping  en texture mapping technique  de Texture-Mapping  
172 jocs ca mapatge MIP terme pral.n m es mapeado MIP  es mapeo MIP  fr mappage MIP  en MIP mapping  en mipmapping  de MIP-Mapping  
173 tipus de dispositius de joc ca màquina recreativa terme pral.n f es arcade  es arcadia  es máquina recreativa  fr borne d'arcade  en arcade cabinet  en arcade kiosk  en arcade machine  en coin-op machine  en recreational machine  de Arcade-Spiel  
174 creació ca mecànica de joc terme pral.n f es mecánica de juego  fr mécanique de jeu  en game mechanics  de Spielmechanik  
175 jocs ca memòria intermèdia terme pral.n f es buffer  es memoria intermedia  fr mémoire intermédiaire  fr mémoire tampon  en buffer  en buffer storage  de Puffer-Speicher  
176 creació ca metamorfosi terme pral.n f es morphing  fr métamorphose  en morphing  de Morphing  
177 dispositius de joc ca microprogramari terme pral.n m es firmware  fr micrologiciel  en firmware  de Firmware  
178 jocs ca miniaplicació terme pral.n f es aplicacioncita  es aplique  fr applet  fr mini-application  en applet  de Applet  
179 tipus de jocs ca minijoc terme pral.n m es minijuego  fr minijeu  en minigame  en subgame  de Mini-Spiel  
180 interacció i comunitat ca missió terme pral.n f es misión  fr mission  fr quête  en quest  de Mission  de Quest  
181 jocs ca model d'il·luminació terme pral.n m es modelo de iluminación  fr modèle d'éclairement  fr modèle d'illumination  en illumination model  en lighting model  de Beleuchtungsmodell  
182 jocs ca model de shading [shading: en] terme pral.n m es modelo de sombreado  fr modèle d'ombrage  en shading model  de Schattierungsmodell  de Shading-Modell  
183 conceptes generals ca modelatge terme pral.n m es modelado  es modelaje  fr modélisation  en modelling  de Modellierung  
184 interacció i comunitat ca món persistent terme pral.n m es mundo persistente  fr monde persistant  fr monde virtuel persistant  fr univers persistant  en persistent universe  en persistent world  en PW  de Persistent World  
185 interacció i comunitat ca món virtual terme pral.n m es mundo virtual  fr monde virtuel  fr univers virtuel  en virtual universe  en virtual world  de virtuelle Welt  
186 conceptes generals ca mostreig terme pral.n m es muestreo  fr échantillonnage  en sampling  de Sampling  
187 jocs ca motor d'àudio terme pral.n m es motor de sonido  fr moteur audio  en sound engine  en sound system  de Sound-Engine  
188 jocs ca motor d'inferències terme pral.n m es motor de inferencias  fr moteur d'inférences  en inference engine  de Inferenzmaschine  
189 jocs ca motor de joc terme pral.n m es motor de juego  fr moteur de jeu  fr moteur de jeux  en game engine  de Game-Engine  de Spiel-Engine  
190 jocs ca motor gràfic terme pral.n m es motor gráfico  fr moteur graphique  en graphics engine  de Grafik-Engine  
191 interacció i comunitat ca nivell terme pral.n m es nivel  fr niveau  en level  en stage  de Level  
192 interacció i comunitat ca nivell extra terme pral.n m es nivel extra  fr niveau bonus  en bonus level  de Bonus-Level  
193 jocs ca objecte gràfic terme pral.n m es objeto gráfico  fr clipart  en clip art  de Grafik-Objekt  
194 jocs ca programació orientada a objectes terme pral.n f ca OOP sigla es programación orientada a objetos  es OOP  fr programmation orientée objet  fr OOP  en object-oriented programming  en OOP  de objektorientierte Programmierung  de OOP  
195 tipus de dispositius de joc ca ordinador terme pral.n m es computador  es ordenador  fr ordinateur  en computer  de Computer  
196 interacció i comunitat ca ou de Pasqua terme pral.n m es huevo de pascua  fr oeuf de Pâques  en Easter egg  de Easter-Egg  
197 dispositius de joc ca palanca de control terme pral.n f es joystick  es palanca de mando  fr manche à balai  en joystick  en control stick  de Joystick  
198 jocs ca paleta de colors terme pral.n f es paleta de colores  fr palette de couleurs  en colour palette  de Farbzuordnungstabelle  
199 conceptes generals ca partició de l'espai terme pral.n f es partición del espacio  es particionado del espacio  fr partition de l'espace  en space partitioning  de Raumpartitionierung  
200 interacció i comunitat ca partida guardada terme pral.n f es partida guardada  fr sauvegarde  en game save  en saved game  en savegame  de Speicherstand  
201 jocs ca pedaç terme pral.n m es parche  fr rustine  en patch  de Patch  
202 dispositius de joc ca pedal terme pral.n m es pedal  fr pédalier  en pedal assembly  en pedal system  de Pedal  
203 tipus de jocs ca per torns terme pral.adv es por turnos  fr en temps différé  fr tour par tour  en turn-based  de rundenbasiert  
204 interacció i comunitat ca personalització terme pral.n f es personalización  fr personnalisation  en customization  de Personalisierung  
205 interacció i comunitat ca personatge terme pral.n m es personaje  fr personnage  en character  en video game character  de Charakter  
206 interacció i comunitat ca personatge jugador terme pral.n m ca PJ siglan m es personaje jugador  es PJ  fr personnage joueur  fr PJ  en playable character  en player  en player character  en PC  de Spielercharakter  de Spielerfigur  de SC  
207 interacció i comunitat ca personatge no jugador terme pral.n m ca PNJ siglan m es personaje no jugador  es PNJ  fr personnage non-jouable  fr personnage non-joueur  fr PNJ  en non-player character  en NPC  de Nicht-Spieler-Charakter  de Nicht-Spieler-Figur  de NSC  
208 jocs ca pipeline de renderització [pipeline: en] terme pral.n m es pipeline gráfico  es secuencia gráfica  fr chaîne de transformations graphiques  fr pipeline de rendu  fr pipeline graphique  en graphics pipeline  en rendering pipeline  de Computergrafik-Pipeline  de Grafikpipeline  de Rendering-Pipeline  
209 conceptes generals ca píxel terme pral.n m es píxel  fr pixel  en pixel  de Pixel  
210 dispositius de joc ca plataforma de joc terme pral.n f es plataforma de juego  fr plateforme de jeu  fr plateforme ludique  en game platform  en video game platform  de Spiele-Plattform  
211 jocs ca polígon terme pral.n m es polígono  fr polygone  en polygon  de Polygon  
212 jocs ca portabilitat terme pral.n f es portabilidad  fr portage  en porting  de Portabilität  
213 dispositius de joc ca portabilitat terme pral.n f es portabilidad  fr portabilité  en portability  de Portabilität  
214 indústria ca postproducció terme pral.n f es postproducción  fr postproduction  en postproduction  de Post-Produktion  
215 indústria ca preproducció terme pral.n f es preproducción  fr préproduction  en preproduction  de Pre-Produktion  
216 jocs ca primera persona terme pral.n f es primera persona  fr première personne  fr vue subjective  en first person  de First-Person-  
217 indústria ca producció terme pral.n f es producción  fr production  en production  de Produktion  
218 indústria ca programari descatalogat terme pral.n m es abandonware  es software abandonado  fr abandogiciel  fr abandongiciel  fr logiciel abandonné  fr logiciel orphelin  en abandonware  en discontinued software  de Abandonware  
219 jocs ca programari intermediari terme pral.n m es middleware  es software intermediario  fr intergiciel  fr logiciel de configuration  en middleware  de Middleware  
220 indústria ca prototip terme pral.n m es prototipo  fr prototype  en prototype  de Prototyp  
221 indústria ca prototipatge terme pral.n m es prototipado  es prototipaje  fr prototypage  en prototyping  de Prototyping  
222 indústria ca verificador | verificadora terme pral.n m, f ca provador | provadora sin. compl.n m, f es comprobador  es probador  fr contrôleur  fr testeur  en checker  en tester  en verifier  de Tester  
223 indústria ca publicitat intrajoc terme pral.n f es publicidad dentro del juego  es publicidad ingame  fr publicité intégrée au jeu  fr publicité intrajeu  en ingame advertising  en IGA  de In-Game-Advertising  de In-Game-Werbung  
224 interacció i comunitat ca punt de control terme pral.n m es punto de control  fr point de contrôle  en checkpoint  en save-point  de Checkpoint  
225 creació ca realitat augmentada terme pral.n f ca RA siglan f es realidad aumentada  es RA  fr réalité augmentée  fr RA  en augmented reality  en AR  
226 dispositius de joc ca ratolí terme pral.n m es ratón  fr souris  en mouse  de Maus  
227 indústria ca versió candidata terme pral.n f ca RC siglan f es versión candidata  es versión candidata a definitiva  fr version candidate  fr version d'évaluation  fr version de développement  en RC version  en release candidate  en release candidate version  en RC  de Release Candidate  
228 creació ca realitat virtual terme pral.n f ca RV siglan f es realidad virtual  es VR  fr réalité virtuelle  fr RV  en virtual reality  en VR  
229 jocs ca reflexió difusa terme pral.n f es reflexión difusa  fr réflexion diffuse  en diffuse reflection  de diffuse Reflexion  
230 jocs ca reflexió especular terme pral.n f es reflexión especular  fr réflexion spéculaire  en specular reflection  de spiegelnde Reflexion  
231 conceptes generals ca remostreig terme pral.n m es remuestreo  fr rééchantillonnage  en resampling  de Resampling  
232 jocs ca renderització terme pral.n f es rendering  es renderización  es representación  fr rendu  en rendering  de Rendering  
233 jocs ca resolució terme pral.n f es resolución  fr résolution  en resolution  de Auflösung  
234 jocs ca retallada terme pral.n f es clipping  es recorte  fr découpage  fr détourage  fr élagage  en clipping  en scissoring  de Clipping  
235 interacció i comunitat ca retrocompatibilitat terme pral.n f es retrocompatibilidad  fr compatibilité descendante  fr rétrocompatibilité  en backward compatibility  en downward compatibility  de Abwärtskompatibilität  
236 jocs ca rotació terme pral.n f es rotación  fr rotation  en rotation  de Rotation  
237 indústria ca saga terme pral.n f es saga  fr série  en series  de Serie  
238 jocs ca script terme pral.n m es script  es secuencia de comandos  fr script  en script  de Skript  
239 interacció i comunitat ca seqüela terme pral.n f es secuela  fr suite  en sequel  de Fortsetzung  
240 creació ca seqüència cinemàtica terme pral.n f es secuencia cinemática  fr cinématique  fr scène cinématique  fr séquence cinématique  en cinematic  en cut scene  en cutscene  de Zwischensequenz  
241 jocs ca shader [en] terme pral.n m es shader  fr nuanceur  fr shader  en shader  de Schattierer  de Shader  
242 jocs ca shading [en] terme pral.n m es sombreado  fr ombrage  en shading  de Schattierung  de Shading  
243 jocs ca shading de Gouraud [shading: en] terme pral.n m es sombreado de Gouraud  es sombreado suave  fr lissage de Gouraud  fr ombrage lissé  en colour interpolation shading  en Gouraud shading  en intensity interpolation shading  en smooth shading  de Gouraud-Schattierung  de Gouraud-Shading  
244 jocs ca shading de Phong [shading: en] terme pral.n m es sombreado de Phong  es sombreado Phong  fr lissage de Phong  fr ombrage de Phong  en normal-vector interpolation shading  en Phong shading  de Phong-Schattierung  de Phong-Shading  
245 jocs ca shading pla [shading: en] terme pral.n m es sombreado plano  fr ombrage constant  fr ombrage par dégradé de couleur  fr ombrage uniforme  en constant shading  en flat shading  de Flat-Schattierung  de Flat-Shading  
246 jocs ca sistema de regles terme pral.n m es sistema de reglas  fr système à base de règles de production  fr système de règles  fr SBR  en rule system  en rule-based system  en RBS  de Regelsystem  
247 jocs ca sistema expert terme pral.n m es sistema experto  fr système expert  en expert system  de Expertensystem  
248 conceptes generals ca sobremostreig terme pral.n m es sobremuestreo  fr suréchantillonnage  en oversampling  de Überabtastung  
249 jocs ca sprite [en] terme pral.n m es imagen con movimiento  es objeto móvil  es sprite  fr lutin  fr sprite  en object image  en sprite  de Sprite  
250 conceptes generals ca supermostreig terme pral.n m es supermuestreo  fr super-échantillonnage  en supersampling  de Supersampling  
251 dispositius de joc ca targeta de so terme pral.n f es tarjeta de sonido  fr carte audio  fr carte son  en sound card  de Soundkarte  
252 dispositius de joc ca targeta gràfica terme pral.n f ca targeta de vídeo sin. compl.n f es tarjeta de vídeo  es tarjeta gráfica  fr carte graphique  fr carte vidéo  en graphics card  en video card  de Grafikkarte  
253 conceptes generals ca taxa d'ompliment terme pral.n f es fill rate  es tasa de relleno  fr débit de remplissage  fr taux de remplissage  en fillrate  de Füllrate  
254 dispositius de joc ca teclat terme pral.n m es teclado  fr clavier  en keyboard  de Tastatur  
255 creació ca tècnica de nivell de detall contínua terme pral.n f ca tècnica CLOD sin. compl.n f es LOD continuo  es nivel de detalle continuo  es CLOD  fr LOD continu  fr niveau de détail continu  fr CLOD  en continuous level of detail  en continuous LOD  en CLOD  de Continuos-LOD  
256 creació ca tècnica de nivell de detall terme pral.n f ca tècnica LOD sin. compl.n f es nivel de detalle  es LOD  fr niveau de détail  fr LOD  en level of detail  en level-of-detail technique  en LOD technique  de Level-of-Detail-Technik  de LOD-Technik  
257 creació ca tècnica de nivell de detall discreta terme pral.n f ca tècnica DLOD sin. compl.n f es LOD discreto  es nivel de detalle discreto  es DLOD  fr LOD dynamique  fr niveau de détail dynamique  fr DLOD  en discrete level of detail  en discrete LOD  en DLOD  de Discrete-LOD  
258 tipus de dispositius de joc ca telèfon mòbil terme pral.n m es teléfono móvil  fr téléphone cellulaire  fr téléphone mobile  en cellular telephone  en mobile telephone  de Handy  de Mobiltelefon  
259 jocs ca temps de resposta terme pral.n m es tiempo de respuesta  fr temps de réponse  en lag time  en response time  de Antwortzeit  
260 jocs ca tercera persona terme pral.n f es tercera persona  fr troisième personne  fr vue objective  en third person  de Third-Person-  
261 conceptes generals ca tèxel terme pral.n m es texel  fr pixel texturé  fr texel  en texel  en texture element  de Texel  
262 conceptes generals ca textura terme pral.n f es textura  fr texture  en texture  de Textur  
263 interacció i comunitat ca tir ràpid terme pral.n m es fuego rápido  fr tir rapide  en rapid fire  de Schnellfeuer  
264 interacció i comunitat ca torneig terme pral.n m es torneo  fr tournoi  en tournament  
265 jocs ca translació terme pral.n f es traslación  es traslado  fr déplacement rectiligne  fr translation  en shift  en translating  en translation  de Translation  de Verschiebung  
266 interacció i comunitat ca trobada LAN terme pral.n f es fiesta LAN  es torneo LAN  fr tournoi de jeux en réseau  fr tournoi LAN  en LAN party  de LAN-Party  
267 interacció i comunitat ca truc terme pral.n m es truco  fr astuce  fr triche  fr truc  en cheat  de Cheat  
268 tipus de dispositius de joc ca ulleres estereoscòpiques terme pral.n f pl ca ulleres de 3D sin. compl.n f pl es gafas de 3D  es gafas estereoscópicas  fr lunettes 3D  fr lunettes stéréoscopiques  en 3D glasses  en stereoscopic glasses  
269 creació ca usabilitat terme pral.n f es usabilidad  fr convivialité  fr usabilité  en usability  de Bedienbarkeit  
270 indústria ca versió alfa terme pral.n f es versión alfa  fr version alpha  en alpha version  de Alpha-Version  
271 indústria ca versió beta terme pral.n f es versión beta  fr version bêta  en beta version  de Beta-Version  
272 indústria ca versió de demostració terme pral.n f es versión de demostración  fr version de démonstration  en game demo  de Demo-Version  
273 indústria ca versió final terme pral.n f es versión de disponibilidad general  es versión dorada  es versión final  fr version finale  fr version or  fr version stable  en gold version  en release to manufacturing version  en RTM version  de Endversion  de Verkaufsversion  
274 interacció i comunitat ca vida terme pral.n f es vida  fr vie  en life  de Leben  
275 conceptes generals ca vida artificial terme pral.n f es vida artificial  es VA  fr vie artificielle  en a-life  en artificial life  de künstliches Leben  
276 jocs ca visualització en temps real terme pral.n f es visualización en tiempo real  fr visualisation en temps réel  en real-time display  de Echtzeitdarstellung  
277 jocs ca visualització prerenderitzada terme pral.n f es visualización prerenderizada  fr visualisation prérendue  en pre-rendered display  
278 dispositius de joc ca volant terme pral.n m es volante  fr volant  en steering wheel  de Lenkrad  
279 conceptes generals ca vòxel terme pral.n m es voxel  fr pixel 3D  fr voxel  en volume cell element  en volumetric pixel  en voxel  de Voxel  
280 jocs ca xarxa neuronal terme pral.n f es red neuronal  fr réseau neuronal  en neural network  en neuronal network  de neuronale Netzwerk