Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 conceptes generals ca agrupament terme pral.n f es conglomerado  en cluster  
2 conceptes generals ca anàlisi d'agrupaments terme pral.n m es análisis de conglomerados  en cluster analysis  
3 conceptes generals ca anàlisi de dades terme pral.n f es análisis de datos  en data analysis  
4 conceptes generals ca analítica visual terme pral.n f es analítica visual  en visual analytics  
5 conceptes generals ca conjunt de dades terme pral.n m es conjunto de datos  en data set  
6 conceptes generals ca descripció emergent terme pral.n f es descripción emergente  en tooltip  
7 gràfics de distribució ca diagrama de caixa terme pral.n m es diagrama de caja  es diagrama de cajas y bigotes  en box and whisker plot  en box plot  en box-and-whisker diagram  en box-and-whisker plot  
8 gràfics de connexió, relació i xarxes ca diagrama de Sankey terme pral.n m es diagrama de Sankey  en Sankey diagram  
9 gràfics de connexió, relació i xarxes ca gràfic de nodes i arestes terme pral.n m ca diagrama de xarxa sin. compl.n m es diagrama de nodo-enlace  es diagrama de red  en network diagram  en node-link diagram  
10 conceptes generals ca enllaç i marcatge terme pral.n m es enlace y marcado  en linking and brushing  
11 conceptes generals ca gràfic terme pral.n m es gráfico  en chart  en graph  
12 gràfics de parts d'un total ca gràfic de sectors terme pral.n m ca gràfic circular sin. compl.n m ca gràfic de formatge sin. compl.n m ca gràfic de pastís sin. compl.n m es gráfico de queso  es gráfico de sectores  es gráfico de tarta  en pie chart  en pie graph  en sector chart  en sector graph  
13 gràfics de parts d'un total ca gràfic de corona terme pral.n m ca gràfic d'anell sin. compl.n m es gráfico de anillo  es gráfico de dónut  en donut chart  en donut graph  
14 gràfics de comparació ca gràfic d'aranya terme pral.n m ca gràfic de radar terme pral.n m ca gràfic polar terme pral.n m es gráfico de araña  es gráfico de radar  es gráfico polar  en polar chart  en radar chart  en radar graph  en spider chart  en spider graph  
15 gràfics de comparació ca gràfic d'intensitat de colors terme pral.n m es gráfico de intensidad de colores  es mapa de calor  en heat map  en heatmap  
16 gràfics de comparació ca gràfic de barres terme pral.n m es gráfico de barras  en bar chart  en bar graph  
17 gràfics de comparació ca gràfic de barres agrupades terme pral.n m es gráfico de barras agrupadas  es gráfico de barras yuxtapuestas  en clustered bar chart  en clustered bar graph  en juxtaposed bar graph  
18 gràfics de comparació ca gràfic de barres apilades terme pral.n m es gráfico de barras apiladas  en stacked bar chart  en stacked bar graph  
19 gràfics de correlació ca gràfic de bombolles terme pral.n m es gráfico de burbujas  en bubble chart  en bubble graph  
20 gràfics de correlació ca gràfic de bombolles animat terme pral.n m es gráfico animado  es gráfico en movimiento  en motion chart  
21 gràfics de comparació ca gràfic de comparació terme pral.n m es gráfico de comparación  en comparison chart  en comparison graph  
22 gràfics de correlació ca gràfic de coordenades paral·leles terme pral.n m es gráfico de coordenadas paralelas  en parallel coordinates plot  
23 gràfics de correlació ca gràfic de correlació terme pral.n m es gráfico de correlación  en correlation chart  
24 gràfics de correlació ca gràfic de dispersió terme pral.n m ca núvol de punts sin. compl.n m es gráfico de dispersión  es gráfico de puntos  es gráfico XY  es parcela XY  en point graph  en scatter plot  en scatterplot  en X-Y plot  
25 gràfics de distribució ca gràfic de distribució terme pral.n m es gráfico de distribución  en distribution chart  
26 gràfics de tendència ca gràfic de línies terme pral.n m es gráfico de líneas  en line chart  en line graph  
27 gràfics de comparació ca gràfic de marques terme pral.n f es gráfico de bala  es gráfico de viñetas  en bullet chart  en bullet graph  
28 gràfics de parts d'un total ca gràfic de parts d'un total terme pral.n m es gráfico de partes de un total  en part-to-a-whole chart  
29 gràfics de tendència ca gràfic de pendents terme pral.n m es gráfico de pendientes  en slope chart  
30 gràfics de parts d'un total ca gràfic de pictogrames terme pral.n m ca pictograma sin. compl.n m es gráfico de unidades ilustradas  es pictograma  en pictogram  en pictogram chart  en pictorial graph  en pictorial unit chart  en picture graph  en unit chart  
31 gràfics de tendència ca gràfic de tendència terme pral.n m es gráfico de tendencia  en trend chart  
32 gràfics de comparació ca gràfic múltiple terme pral.n m ca multigràfic terme pral.n m es múltiplos pequeños  en small multiple chart  en small multiple graph  
33 gràfics de distribució ca histograma terme pral.n m es histograma  en histogram  
34 conceptes generals ca infografia terme pral.n f es infografía  en infographic  
35 conceptes generals ca interactiu -iva terme pral.adj es interactivo -va  en interactive  
36 mapes ca mapa terme pral.n m es mapa  en map  
37 mapes ca mapa de coropletes terme pral.n m ca mapa coroplètic sin. compl.n m es mapa coroplético  es mapa de coropletas  en choropleth map  
38 gràfics de parts d'un total ca mapa d'arbre terme pral.n m es mapa de árbol  en treemap  
39 mapes ca mapa de símbols proporcionals terme pral.n m es mapa de símbolos proporcionales  en proportional symbol map  
40 gràfics de tendència ca minigràfic terme pral.n m es minigráfico de línea  es sparkline  en sparkline  
41 conceptes generals ca narrativa per desplaçament terme pral.n f es scrollytelling  en scrollytelling  
42 conceptes generals ca quadre de comandament terme pral.n m es panel de control  en dashboard  
43 conceptes generals ca taula terme pral.n f es tabla  en table  
44 conceptes generals ca videografia terme pral.n f es videografía  en videography  
45 conceptes generals ca visualització de dades terme pral.n f es visualización de datos  en data visualization  
46 conceptes generals ca visualització de dades terme pral.n f es visualización de datos  en data visualization