Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 drets i família ca adopció terme pral.n f fr adoption  en adoption  es adopción  
2 drets i família ca adopció conjunta terme pral.n f fr adoption conjointe  en joint adoption  es adopción conjunta  
3 drets i família ca adopció consecutiva terme pral.n f en consecutive adoption  
4 drets i família ca adopció coparental terme pral.n f fr adoption coparentale  en co-parent adoption  en second-parent adoption  en stepparent adoption  es adopción coparental  
5 drets i família ca adopció homoparental terme pral.n f ca adopció homosexual sin. compl.n f fr adoption homoparentale  fr adoption homosexuelle  en gay adoption  en same-sex adoption  es adopción homoparental  es adopción homosexual  
6 drets i família ca adopció individual terme pral.n f ca adopció monoparental sin. compl.n f fr adoption individuelle  fr adoption monoparentale  en individual adoption  en single-parent adoption  es adopción individual  es adopción monoparental  
7 oci ca ambient terme pral.n m fr scène  en scene  es ambiente  
8 identitat de gènere i identitat sexual ca androgin | andrògina terme pral.n m, f fr androgyne  en androgyne  es andrógino | andrógina  
9 identitat de gènere i identitat sexual ca androgin -ògina terme pral.adj fr androgyne  en androgynous  es andrógino -na  
10 identitat de gènere i identitat sexual ca androgínia terme pral.n f ca androginisme sin. compl.n m fr androgynie  fr androgynisme  en androgynism  en androgyny  es androginia  es androginismo  
11 societat ca armari terme pral.n m fr placard  en closet  es armario  
12 societat ca armaritzat -ada terme pral.adj fr placardisé -ée  en closeted  es armarizado -da  
13 orientació sexual ca asexual terme pral.adj fr asexuel -elle  en asexual  es asexual  
14 orientació sexual ca asexual terme pral.n m, f fr asexuel | asexuelle  en asexual  es asexual  
15 orientació sexual ca asexual terme pral.adj fr asexuel -elle  en asexual  es asexual  
16 orientació sexual ca asexualitat terme pral.n f fr asexualité  en asexuality  es asexualidad  
17 orientació sexual ca atracció sexual terme pral.n f fr attirance sexuelle  en sexual attraction  es atracción sexual  
18 simbologia ca bandera de l'arc de Sant Martí terme pral.n f fr drapeau arc-en-ciel  en rainbow flag  es bandera del arco iris  
19 activisme ca besada terme pral.n f fr embrassade  en kiss-in  es besada  
20 bisexualitat ca bicuriós -osa terme pral.adj fr bicurieux -ieuse  en bi-curious  es bicurioso -sa  
21 bisexualitat ca bicuriositat terme pral.n f fr bicuriosité  en bi-curiosity  es bicuriosidad  
22 bisexualitat ca bífob | bífoba terme pral.n m, f fr biphobe  en biphobe  es bífobo | bífoba  
23 bisexualitat ca bífob -a terme pral.adj fr biphobe  en biphobic  es bífobo -ba  
24 bisexualitat ca bifòbia terme pral.n f fr biphobie  en biphobia  es bifobia  
25 bisexualitat ca bífob -a terme pral.adj ca bifòbic -a terme pral.adj fr biphobe  en biphobic  es bifóbico -ca  es bífobo -ba  
26 bisexualitat ca bisexual terme pral.n m, f fr bisexuel | bisexuelle  en bisexual  es bisexual  
27 bisexualitat ca bisexual terme pral.adj fr bisexuel -elle  en bisexual  es bisexual  
28 bisexualitat ca bisexual terme pral.adj fr bisexuel -elle  en bisexual  es bisexual  
29 bisexualitat ca bisexualitat terme pral.n f fr bisexualité  en bisexuality  es bisexualidad  
30 homosexualitat masculina ca boja terme pral.n f fr folle  en queen  es loca  
31 homosexualitat femenina ca butch [en] terme pral.n f fr butch  en butch  es butch  
32 oci ca cambra fosca terme pral.n f fr backroom  en back room  en dark room  es cuarto oscuro  
33 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexual terme pral.n m, f fr cissexuel | cissexuelle  en cissexual  es cisexual  
34 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexual terme pral.adj fr cissexuel -elle  en cissexual  es cisexual  
35 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexual terme pral.adj fr cissexuel -elle  en cissexual  es cissexual  
36 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexualitat terme pral.n f fr cissexualité  en cissexuality  es cisexualidad  
37 homosexualitat femenina ca contínuum lèsbic terme pral.n m fr continuum lesbien  en lesbian continuum  es continuo lésbico  
38 homosexualitat ca cruising terme pral.n m fr cruising  en cruising  es cancaneo  es cruising  
39 oci ca d'ambient terme pral.adj fr gay  en gay  es de ambiente  
40 organització i models socials ca dissidència sexual terme pral.n f fr dissidence sexuelle  en sexual dissidence  es disidencia sexual  
41 organització i models socials ca dissident sexual terme pral.n m, f fr dissident sexuel | dissidente sexuelle  en sexual dissident  es disidente sexual  
42 transidentitat ca dona transsexual terme pral.n f fr femme transsexuelle  en transsexual woman  es mujer transexual  
43 oci ca drag-king terme pral.n m fr drag-king  en drag king  es drag king  
44 oci ca drag-queen [en] terme pral.n f fr drag  fr drag-queen  en drag queen  es drag queen  
45 identitat de gènere i identitat sexual ca efeminat -ada terme pral.adj fr efféminé -ée  en effeminate  es afeminado -da  
46 societat ca diner rosa terme pral.n m ca euro rosa sin. compl.n m ca pesseta rosa sin. compl.n f fr argent rose  en pink money  es dinero rosa  es euro rosa  es peseta rosa  enGB pink pound  enUS pink dollar  
47 organització i models socials ca fal·locèntric -a terme pral.adj fr phallocentrique  en phallocentric  es falocéntrico -ca  
48 organització i models socials ca fal·locentrisme terme pral.n m fr phallocentrisme  en phallocentricity  en phallocentrism  es falocentrismo  
49 drets i família ca família terme pral.n f fr famille  en family  es familia  
50 homosexualitat ca família terme pral.n f fr famille  en family  es familia  
51 drets i família ca família homoparental terme pral.n f fr famille homoparentale  en gay family  en homoparental family  en same-sex family  es familia homoparental  
52 drets i família ca família homoparental femenina terme pral.n f fr famille homoparentale fémenine  en female homoparental family  en female same-sex family  en lesbian family  es familia homoparental femenina  
53 drets i família ca família homoparental masculina terme pral.n f fr famille homoparentale masculine  en male homoparental family  en male same-sex family  es familia homoparental masculina  
54 identitat de gènere i identitat sexual ca femení -ina terme pral.adj fr féminin -ine  en feminine  es femenino -na  
55 identitat de gènere i identitat sexual ca feminitat terme pral.n f fr féminité  en femininity  es feminidad  
56 homosexualitat femenina ca femme [fr] terme pral.n f fr fem  fr femme  en fem  en femme  es femme  
57 homosexualitat masculina ca gai terme pral.n m fr gai  fr gay  en gay  es gay  
58 homosexualitat masculina ca gai terme pral.adj fr gay  en gay  es gay  
59 homosexualitat masculina ca gai terme pral.adj fr gai  fr gay  en gay  es gay  
60 societat ca gay-friendly [en] terme pral.adj fr gay-friendly  en gay-friendly  es gay-friendly  
61 identitat de gènere i identitat sexual ca gènere terme pral.n m fr genre  en gender  es género  
62 identitat de gènere i identitat sexual ca gènere terme pral.n m fr genre  en gender  es género  
63 homosexualitat ca germana terme pral.n f en sister  es hermana  
64 drets i família ca gestació subrogada terme pral.n f fr gestation pour autrui  en surrogacy  en surrogate pregnancy  es gestación subrogada  
65 societat ca gueto terme pral.n m fr ghetto  en ghetto  es gueto  
66 societat ca hetero-friendly [en] terme pral.adj fr hétéro-friendly  en hetero-friendly  es hetero-friendly  
67 organització i models socials ca heterocèntric -a terme pral.adj fr hétérocentrique  en heterocentric  es heterocéntrico -ca  
68 organització i models socials ca heterocentrisme terme pral.n m fr hétérocentrisme  en heterocentricity  en heterocentrism  es heterocentrismo  
69 heterosexualitat ca heteroflexibilitat terme pral.n f fr hétéroflexibilité  en heteroflexibility  es heteroflexibilidad  
70 heterosexualitat ca heteroflexible terme pral.adj fr hétéroflexible  en heteroflexible  es heteroflexible  
71 organització i models socials ca heteronormatiu -iva terme pral.adj fr hétéronormatif -ive  en heteronormative  es heteronormativo -va  
72 organització i models socials ca heteronormativitat terme pral.n f fr hétéronormativité  en heteronormativity  es heteronormatividad  
73 organització i models socials ca heterosexisme terme pral.n m fr hétérosexisme  en heterosexism  es heterosexismo  
74 organització i models socials ca heterosexista terme pral.adj fr hétérosexiste  en heterosexist  es heterosexista  
75 organització i models socials ca heterosexista terme pral.adj fr hétérosexiste  en heterosexist  es heterosexista  
76 heterosexualitat ca heterosexual terme pral.n m, f fr hétérosexuel | hétérosexuelle  en heterosexual  es heterosexual  
77 heterosexualitat ca heterosexual terme pral.adj fr hétérosexuel -elle  en heterosexual  es heterosexual  
78 heterosexualitat ca heterosexual terme pral.adj fr hétérosexuel -elle  en heterosexual  es heterosexual  
79 heterosexualitat ca heterosexualitat terme pral.n f fr hétérosexualité  en heterosexuality  es heterosexualidad  
80 transidentitat ca home transsexual terme pral.n m fr homme transsexuel  en transsexual man  es hombre transexual  
81 homosexualitat ca homoeròtic -a terme pral.adj fr homoérotique  en homoerotic  es homoerótico -ca  
82 homosexualitat ca homoerotisme terme pral.n m fr homoérotisme  en homoeroticism  en homoerotism  es homoerotismo  
83 homosexualitat ca homoflexibilitat terme pral.n f fr homoflexibilité  en homoflexibility  es homoflexibilidad  
84 homosexualitat ca homoflexible terme pral.adj fr homoflexible  en homoflexible  es homoflexible  
85 homosexualitat ca homòfob | homòfoba terme pral.n m, f fr homophobe  en homophobe  es homófobo | homófoba  
86 homosexualitat ca homòfob -a terme pral.adj fr homophobe  en homophobic  es homófobo -ba  
87 homosexualitat ca homofòbia terme pral.n f fr homophobie  en homophobia  es homofobia  
88 homosexualitat ca homofòbia interioritzada terme pral.n f fr homophobie intériorisée  en internalized homophobia  es homofobia interiorizada  
89 homosexualitat ca homofòbia liberal terme pral.n f fr homophobie libérale  en liberal homophobia  es homofobia liberal  
90 homosexualitat ca homòfob -a terme pral.adj ca homofòbic -a terme pral.adj fr homophobe  en homophobic  es homofóbico -ca  es homófobo -ba  
91 homosexualitat ca homosexologia terme pral.n f fr homosexologie  en homosexology  es homosexología  
92 homosexualitat ca homosexual terme pral.n m, f fr homosexuel | homosexuelle  en homosexual  es homosexual  
93 homosexualitat ca homosexual terme pral.adj fr homosexuel -elle  en homosexual  es homosexual  
94 homosexualitat ca homosexual terme pral.adj ca rosa sin. compl.adj fr homosexuel -elle  en homosexual  en pink  es homosexual  es rosa  
95 homosexualitat ca homosexualitat terme pral.n f ca homosexualisme sin. compl.n m fr homosexualité  en homosexualism  en homosexuality  es homosexualidad  es homosexualismo  
96 societat ca homosocial terme pral.adj fr homosocial -iale  en homosocial  es homosocial  
97 identitat de gènere i identitat sexual ca identitat de gènere terme pral.n f fr identité de genre  en gender identity  es identidad de género  
98 identitat de gènere i identitat sexual ca identitat sexual terme pral.n f fr identité sexuelle  en sexual identity  es identidad sexual  
99 orientació sexual ca orientació sexual terme pral.n f ca inclinació sexual sin. compl.n f fr orientation sexuelle  en sexual orientation  es inclinación sexual  es orientación sexual  
100 drets i família ca inseminació artificial terme pral.n f fr insémination artificielle  en artificial insemination  es inseminación artificial  
101 drets i família ca autoinseminació terme pral.n f ca inseminació casolana sin. compl.n f fr auto-insémination  fr insémination artisanale  en at-home insemination  en self-insemination  es autoinseminación  es inseminación casera  
102 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexual terme pral.adj fr intersexué -ée  fr intersexuel -elle  en intersexual  es intersexual  
103 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexual terme pral.adj fr intersexué -ée  fr intersexuel -elle  en intersexual  es intersexual  
104 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexual terme pral.n m, f fr intersexué | intersexuée  fr intersexuel | intersexuelle  en intersex  es intersexual  
105 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexualitat terme pral.n f fr intersexualité  fr intersexuation  en intersexuality  es intersexualidad  
106 societat ca invisibilitat terme pral.n f fr invisibilité  en invisibility  es invisibilidad  
107 societat ca invisible terme pral.adj fr invisible  en invisible  es invisible  
108 simbologia ca lambda terme pral.n f fr lambda  en lambda  es lambda  
109 homosexualitat femenina ca lesbià -ana terme pral.adj fr lesbien -ienne  en lesbian  es lesbiano -na  
110 homosexualitat femenina ca lèsbic -a terme pral.adj ca lesbià -ana sin. compl.adj fr lesbien -ienne  en lesbian  es lesbiano -na  es lésbico -ca  
111 homosexualitat femenina ca lesbiana terme pral.n f fr lesbienne  en lesbian  es lesbiana  
112 homosexualitat femenina ca lesbianisme terme pral.n m fr lesbianisme  en lesbianism  es lesbianismo  
113 homosexualitat femenina ca lesbòfob | lesbòfoba terme pral.n m, f fr lesbophobe  en lesbophobe  es lesbófobo | lesbófoba  
114 homosexualitat femenina ca lesbòfob -a terme pral.adj fr lesbophobe  en lesbophobic  es lesbófobo -ba  
115 homosexualitat femenina ca lesbofòbia terme pral.n f fr lesbophobie  en lesbiphobia  en lesbophobia  es lesbofobia  
116 homosexualitat femenina ca lesbòfob -a terme pral.adj ca lesbofòbic -a terme pral.adj fr lesbophobe  en lesbophobic  es lesbofóbico -ca  es lesbófobo -ba  
117 orientació sexual ca LGBT terme pral.adj ca LGTB terme pral.adj fr GLBT  fr LGBT  en GLBT  en LGBT  es GLBT  es LGBT  es LGTB  
118 orientació sexual ca LGBT terme pral.n m pl ca LGTB terme pral.n m pl fr GLBT  fr LGBT  en GLBT  en LGBT  es GLBT  es LGBT  es LGTB  
119 identitat de gènere i identitat sexual ca masculí -ina terme pral.adj fr masculin -ine  en masculine  es masculino -na  
120 identitat de gènere i identitat sexual ca masculinitat terme pral.n f fr masculinité  en masculinity  es masculinidad  
121 drets i família ca matrimoni terme pral.n m fr mariage  en marriage  es matrimonio  
122 drets i família ca matrimoni homosexual terme pral.n m fr mariage homosexuel  en gay marriage  en homosexual marriage  en same-sex marriage  es matrimonio homosexual  
123 drets i família ca matrimoni igualitari terme pral.n m fr mariage égalitaire  en equal marriage  es matrimonio igualitario  
124 activisme ca moviment d'alliberament LGBT terme pral.n m ca moviment d'alliberament gai sin. compl.n m fr mouvement de libération gay  fr mouvement de libération LGBT  en gay liberation movement  en GLBT liberation movement  en LGBT liberation movement  es movimiento de liberación gay  es movimiento de liberación LGBT  
125 orientació sexual ca pansexual terme pral.adj ca omnisexual sin. compl.adj fr omnisexuel -elle  fr pansexuel -elle  en omnisexual  en pansexual  es omnisexual  es pansexual  
126 orientació sexual ca pansexual terme pral.adj ca omnisexual sin. compl.adj fr omnisexuel -elle  fr pansexuel -elle  en omnisexual  en pansexual  es omnisexual  es pansexual  
127 orientació sexual ca pansexual terme pral.n m, f ca omnisexual sin. compl.n m, f fr omnisexuel | omnisexuelle  fr pansexuel | pansexuelle  en omnisexual  en pansexual  es omnisexual  es pansexual  
128 orientació sexual ca pansexualitat terme pral.n f ca omnisexualitat sin. compl.n f fr omnisexualité  fr pansexualité  en omnisexuality  en pansexuality  es omnisexualidad  es pansexualidad  
129 transidentitat ca operació de reassignació sexual terme pral.n f ca operació de canvi de sexe sin. compl.n f fr changement chirurgical de sexe  fr chirurgie de réassignation sexuelle  fr chirurgie pour changement de sexe  en sex change operation  en sex change surgery  en sex reassignment surgery  es operación de cambio de sexo  es operación de reasignación de sexo  
130 activisme ca orgull gai terme pral.n m ca orgull sin. compl.n m fr fierté gaie  fr gay pride  fr marche des fiertés  fr pride  en gay pride  en pride  es orgullo  es orgullo gay  
131 orientació sexual ca orgull gai terme pral.n m fr fierté gaie  fr gay pride  en gay pride  es orgullo gay  
132 homosexualitat masculina ca os terme pral.n m fr ours  en bear  es oso  
133 activisme ca outing [en] terme pral.n m fr outing  en outing  es outing  
134 drets i família ca parella estable terme pral.n f fr concubinage  fr union de fait  en common-law marriage  es pareja estable  
135 organització i models socials ca patriarcal terme pral.adj fr patriarcal -ale  en patriarchal  es patriarcal  
136 organització i models socials ca patriarcat terme pral.n m fr patriarcat  en patriarchy  es patriarcado  
137 identitat de gènere i identitat sexual ca ploma terme pral.n f es pluma  
138 orientació sexual ca polisexual terme pral.adj fr polysexuel -elle  en polysexual  es polisexual  
139 orientació sexual ca polisexual terme pral.n m, f fr polysexuel | polysexuelle  en polysexual  es polisexual  
140 orientació sexual ca polisexual terme pral.adj fr polysexuel -elle  en polysexual  es polisexual  
141 orientació sexual ca polisexualitat terme pral.n f fr polysexualité  en polysexuality  es polisexualidad  
142 identitat de gènere i identitat sexual ca queer [en] terme pral.n m, f fr allosexuel | allosexuelle  fr altersexuel | altersexuelle  fr queer  en genderqueer  en queer  es queer  
143 identitat de gènere i identitat sexual ca queer [en] terme pral.adj fr allosexuel -elle  fr altersexuel -elle  fr queer  en genderqueer  en queer  es queer  
144 identitat de gènere i identitat sexual ca queer [en] terme pral.adj fr allosexuel -elle  fr altersexuel -elle  fr queer  en genderqueer  en queer  es queer  
145 homosexualitat ca radar terme pral.n m fr gaydar  en gaydar  es radar  
146 identitat de gènere i identitat sexual ca rol femení terme pral.n m fr rôle féminin  en female role  es rol femenino  
147 identitat de gènere i identitat sexual ca rol masculí terme pral.n m fr rôle masculin  en male role  es rol masculí  
148 identitat de gènere i identitat sexual ca rol de gènere terme pral.n m ca rol sexual sin. compl.n m fr rôle sexuel  en gender role  en sex role  es rol de género  es rol sexual  
149 oci ca sauna terme pral.n f fr sauna  en bathhouse  es sauna  
150 societat ca ser a l'armari terme pral.v intr fr être dans le placard  en be in the closet, to  es estar en el armario  
151 homosexualitat ca entendre-hi terme pral.v intr ca ser de la família sin. compl.v intr ca ser del gremi sin. compl.v intr fr être, en  en be family, to  es entender  es pertenecer al coro  es ser del gremio  
152 societat ca ser fora de l'armari terme pral.v intr fr être hors du placard  en be out of the closet, to  es estar fuera del armario  
153 identitat de gènere i identitat sexual ca sexe terme pral.n m fr sexe  en sex  es sexo  
154 orientació sexual ca sexe terme pral.n m fr sexe  en sex  es sexo  
155 identitat de gènere i identitat sexual ca sexe terme pral.n m fr sexe  en sex  es sexo  
156 identitat de gènere i identitat sexual ca sexe terme pral.n m fr sexe  en sex  es sexo  
157 orientació sexual ca sexualitat terme pral.n f ca sexe sin. compl.n m fr sexe  fr sexualité  en sex  en sexuality  es sexo  es sexualidad  
158 orientació sexual ca sexual terme pral.adj fr sexuel -elle  en sexual  es sexual  
159 societat ca sortir de l'armari terme pral.v intr fr faire son coming out  fr sortir du placard  en come out of the closet, to  es salir del armario  
160 identitat de gènere i identitat sexual ca teoria queer [queer: en] terme pral.n f fr théorie queer  en queer theory  es teoría queer  
161 transidentitat ca trànsfob | trànsfoba terme pral.n m, f fr transphobe  en transphobe  es tránsfobo | tránsfoba  
162 transidentitat ca trànsfob -a terme pral.adj fr transphobe  en transphobic  es tránsfobo -ba  
163 transidentitat ca transfòbia terme pral.n f fr transphobie  en transphobia  es transfobia  
164 transidentitat ca trànsfob -a terme pral.adj ca transfòbic -a terme pral.adj fr transphobe  en transphobic  es transfóbico -ca  es tránsfobo -ba  
165 transidentitat ca transgènere terme pral.adj fr transgenre  en transgender  en transgendered  es transgénero  
166 transidentitat ca transgènere terme pral.adj fr transgenre  en transgender  en transgendered  es transgénero  
167 transidentitat ca transgènere terme pral.n m, f fr transgenre  en transgender  es transgénero  
168 heterosexualitat ca transheterosexual terme pral.n m, f fr transhétérosexuel | transhétérosexuelle  en transheterosexual  es transheterosexual  
169 heterosexualitat ca transheterosexual terme pral.adj fr transhétérosexuel -elle  en transheterosexual  es transheterosexual  
170 heterosexualitat ca transheterosexual terme pral.adj fr transhétérosexuel -elle  en transheterosexual  es transheterosexual  
171 heterosexualitat ca transheterosexualitat terme pral.n f fr transhétérosexualité  en transheterosexuality  es transheterosexualidad  
172 homosexualitat ca transhomosexual terme pral.adj fr transhomosexuel -elle  en transhomosexual  es transhomosexual  
173 homosexualitat ca transhomosexual terme pral.adj fr transhomosexuel -elle  en transhomosexual  es transhomosexual  
174 homosexualitat ca transhomosexual terme pral.n m, f fr transhomosexuel | transhomosexuelle  en transhomosexual  es transhomosexual  
175 homosexualitat ca transhomosexualitat terme pral.n f fr transhomosexualité  en transhomosexuality  es transhomosexualidad  
176 transidentitat ca transidentitari -ària terme pral.adj fr transidentitaire  en transgenderist  es transidentitario -ria  
177 transidentitat ca transidentitat terme pral.n f fr transidentité  en transgenderism  en transidentity  es transgenerismo  es transidentidad  
178 transidentitat ca transsexual terme pral.adj fr transsexuel -elle  en transsexual  es transexual  
179 transidentitat ca transsexual terme pral.n m, f fr transsexuel | transsexuelle  en transsexual  es transexual  
180 transidentitat ca transsexual terme pral.adj fr transsexuel -elle  en transsexual  es transexual  
181 transidentitat ca transsexualitat terme pral.n f ca transsexualisme sin. compl.n m fr transsexualité  en transsexualism  es transexualidad  es transexualismo  
182 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestir-se terme pral.v intr pron fr travestir, se  en cross-dress, to  es travestirse  
183 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestisme terme pral.n m fr travestissement  en cross-dressing  en transvestism  es travestismo  
184 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestit -ida terme pral.adj fr travesti -ie  en cross-dressed  es travestido -da  
185 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestit | transvestida terme pral.n m, f ca travesti sin. compl.n m, f ca travestí sin. compl.n m, f fr travesti | travestie  en cross-dresser  en transvestite  es travesti  es travestí  es travestido | travestida  
186 simbologia ca triangle negre terme pral.n m fr triangle noir  en black triangle  es triángulo negro  
187 simbologia ca triangle rosa terme pral.n m fr triangle rose  en pink triangle  es triángulo rosa  
188 societat ca visibilitat terme pral.n f fr visibilité  en visibility  es visibilidad  
189 societat ca visibilitzar terme pral.v tr fr visibiliser  en make visible, to  es visibilizar  
190 societat ca visible terme pral.adj fr visible  en visible  es visible