Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 drets i família ca adopció terme pral.n f    fr adoption    en adoption    es adopción        
2 drets i família ca adopció conjunta terme pral.n f    fr adoption conjointe    en joint adoption    es adopción conjunta        
3 drets i família ca adopció consecutiva terme pral.n f        en consecutive adoption            
4 drets i família ca adopció coparental terme pral.n f    fr adoption coparentale    en co-parent adoption en second-parent adoption en stepparent adoption  es adopción coparental        
5 drets i família ca adopció homoparental terme pral.n f ca adopció homosexual sin. compl.n f   fr adoption homoparentale fr adoption homosexuelle   en gay adoption en same-sex adoption   es adopción homoparental es adopción homosexual       
6 drets i família ca adopció individual terme pral.n f ca adopció monoparental sin. compl.n f   fr adoption individuelle fr adoption monoparentale   en individual adoption en single-parent adoption   es adopción individual es adopción monoparental       
7 oci ca ambient terme pral.n m    fr scène    en scene    es ambiente        
8 identitat de gènere i identitat sexual ca androgin | andrògina terme pral.n m, f    fr androgyne    en androgyne    es andrógino | andrógina        
9 identitat de gènere i identitat sexual ca androgin -ògina terme pral.adj    fr androgyne    en androgynous    es andrógino -na        
10 identitat de gènere i identitat sexual ca androgínia terme pral.n f ca androginisme sin. compl.n m   fr androgynie fr androgynisme   en androgynism en androgyny   es androginia es androginismo       
11 societat ca armari terme pral.n m    fr placard    en closet    es armario        
12 societat ca armaritzat -ada terme pral.adj    fr placardisé -ée    en closeted    es armarizado -da        
13 orientació sexual ca asexual terme pral.n m, f    fr asexuel | asexuelle    en asexual    es asexual        
14 orientació sexual ca asexual terme pral.adj    fr asexuel -elle    en asexual    es asexual        
15 orientació sexual ca asexual terme pral.adj    fr asexuel -elle    en asexual    es asexual        
16 orientació sexual ca asexualitat terme pral.n f    fr asexualité    en asexuality    es asexualidad        
17 orientació sexual ca atracció sexual terme pral.n f    fr attirance sexuelle    en sexual attraction    es atracción sexual        
18 simbologia ca bandera de l'arc de Sant Martí terme pral.n f    fr drapeau arc-en-ciel    en rainbow flag    es bandera del arco iris        
19 activisme ca besada terme pral.n f    fr embrassade    en kiss-in    es besada        
20 bisexualitat ca bicuriós -osa terme pral.adj    fr bicurieux -ieuse    en bi-curious    es bicurioso -sa        
21 bisexualitat ca bicuriositat terme pral.n f    fr bicuriosité    en bi-curiosity    es bicuriosidad        
22 bisexualitat ca bífob | bífoba terme pral.n m, f    fr biphobe    en biphobe    es bífobo | bífoba        
23 bisexualitat ca bífob -a terme pral.adj    fr biphobe    en biphobic    es bífobo -ba        
24 bisexualitat ca bifòbia terme pral.n f    fr biphobie    en biphobia    es bifobia        
25 bisexualitat ca bífob -a terme pral.adj ca bifòbic -a terme pral.adj   fr biphobe    en biphobic    es bifóbico -ca es bífobo -ba       
26 bisexualitat ca bisexual terme pral.adj    fr bisexuel -elle    en bisexual    es bisexual        
27 bisexualitat ca bisexual terme pral.adj    fr bisexuel -elle    en bisexual    es bisexual        
28 bisexualitat ca bisexual terme pral.n m, f    fr bisexuel | bisexuelle    en bisexual    es bisexual        
29 bisexualitat ca bisexualitat terme pral.n f    fr bisexualité    en bisexuality    es bisexualidad        
30 homosexualitat masculina ca boja terme pral.n f    fr folle    en queen    es loca        
31 homosexualitat femenina ca butch [en] terme pral.n f    fr butch    en butch    es butch        
32 oci ca cambra fosca terme pral.n f    fr backroom    en back room en dark room   es cuarto oscuro        
33 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexual terme pral.adj    fr cissexuel -elle    en cissexual    es cissexual        
34 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexual terme pral.n m, f    fr cissexuel | cissexuelle    en cissexual    es cisexual        
35 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexual terme pral.adj    fr cissexuel -elle    en cissexual    es cisexual        
36 identitat de gènere i identitat sexual ca cissexualitat terme pral.n f    fr cissexualité    en cissexuality    es cisexualidad        
37 homosexualitat femenina ca contínuum lèsbic terme pral.n m    fr continuum lesbien    en lesbian continuum    es continuo lésbico        
38 homosexualitat ca cruising terme pral.n m    fr cruising    en cruising    es cancaneo es cruising       
39 oci ca d'ambient terme pral.adj    fr gay    en gay    es de ambiente        
40 organització i models socials ca dissidència sexual terme pral.n f    fr dissidence sexuelle    en sexual dissidence    es disidencia sexual        
41 organització i models socials ca dissident sexual terme pral.n m, f    fr dissident sexuel | dissidente sexuelle    en sexual dissident    es disidente sexual        
42 transidentitat ca dona transsexual terme pral.n f    fr femme transsexuelle    en transsexual woman    es mujer transexual        
43 oci ca drag-king terme pral.n m    fr drag-king    en drag king    es drag king        
44 oci ca drag-queen [en] terme pral.n f    fr drag fr drag-queen   en drag queen    es drag queen        
45 identitat de gènere i identitat sexual ca efeminat -ada terme pral.adj    fr efféminé -ée    en effeminate    es afeminado -da        
46 societat ca diner rosa terme pral.n m ca euro rosa sin. compl.n m ca pesseta rosa sin. compl.n f  fr argent rose    en pink money    es dinero rosa es euro rosa es peseta rosa    enGB pink pound enUS pink dollar
47 organització i models socials ca fal·locèntric -a terme pral.adj    fr phallocentrique    en phallocentric    es falocéntrico -ca        
48 organització i models socials ca fal·locentrisme terme pral.n m    fr phallocentrisme    en phallocentricity en phallocentrism   es falocentrismo        
49 homosexualitat ca família terme pral.n f    fr famille    en family    es familia        
50 drets i família ca família terme pral.n f    fr famille    en family    es familia        
51 drets i família ca família homoparental terme pral.n f    fr famille homoparentale    en gay family en homoparental family en same-sex family  es familia homoparental        
52 drets i família ca família homoparental femenina terme pral.n f    fr famille homoparentale fémenine    en female homoparental family en female same-sex family en lesbian family  es familia homoparental femenina        
53 drets i família ca família homoparental masculina terme pral.n f    fr famille homoparentale masculine    en male homoparental family en male same-sex family   es familia homoparental masculina        
54 identitat de gènere i identitat sexual ca femení -ina terme pral.adj    fr féminin -ine    en feminine    es femenino -na        
55 identitat de gènere i identitat sexual ca feminitat terme pral.n f    fr féminité    en femininity    es feminidad        
56 homosexualitat femenina ca femme [fr] terme pral.n f    fr fem fr femme   en fem en femme   es femme        
57 homosexualitat masculina ca gai terme pral.adj    fr gai fr gay   en gay    es gay        
58 homosexualitat masculina ca gai terme pral.n m    fr gai fr gay   en gay    es gay        
59 homosexualitat masculina ca gai terme pral.adj    fr gay    en gay    es gay        
60 societat ca gay-friendly [en] terme pral.adj    fr gay-friendly    en gay-friendly    es gay-friendly        
61 identitat de gènere i identitat sexual ca gènere terme pral.n m    fr genre    en gender    es género        
62 identitat de gènere i identitat sexual ca gènere terme pral.n m    fr genre    en gender    es género        
63 homosexualitat ca germana terme pral.n f        en sister    es hermana        
64 drets i família ca gestació subrogada terme pral.n f    fr gestation pour autrui    en surrogacy en surrogate pregnancy   es gestación subrogada        
65 societat ca gueto terme pral.n m    fr ghetto    en ghetto    es gueto        
66 societat ca hetero-friendly [en] terme pral.adj    fr hétéro-friendly    en hetero-friendly    es hetero-friendly        
67 organització i models socials ca heterocèntric -a terme pral.adj    fr hétérocentrique    en heterocentric    es heterocéntrico -ca        
68 organització i models socials ca heterocentrisme terme pral.n m    fr hétérocentrisme    en heterocentricity en heterocentrism   es heterocentrismo        
69 heterosexualitat ca heteroflexibilitat terme pral.n f    fr hétéroflexibilité    en heteroflexibility    es heteroflexibilidad        
70 heterosexualitat ca heteroflexible terme pral.adj    fr hétéroflexible    en heteroflexible    es heteroflexible        
71 organització i models socials ca heteronormatiu -iva terme pral.adj    fr hétéronormatif -ive    en heteronormative    es heteronormativo -va        
72 organització i models socials ca heteronormativitat terme pral.n f    fr hétéronormativité    en heteronormativity    es heteronormatividad        
73 organització i models socials ca heterosexisme terme pral.n m    fr hétérosexisme    en heterosexism    es heterosexismo        
74 organització i models socials ca heterosexista terme pral.adj    fr hétérosexiste    en heterosexist    es heterosexista        
75 organització i models socials ca heterosexista terme pral.adj    fr hétérosexiste    en heterosexist    es heterosexista        
76 heterosexualitat ca heterosexual terme pral.adj    fr hétérosexuel -elle    en heterosexual    es heterosexual        
77 heterosexualitat ca heterosexual terme pral.adj    fr hétérosexuel -elle    en heterosexual    es heterosexual        
78 heterosexualitat ca heterosexual terme pral.n m, f    fr hétérosexuel | hétérosexuelle    en heterosexual    es heterosexual        
79 heterosexualitat ca heterosexualitat terme pral.n f    fr hétérosexualité    en heterosexuality    es heterosexualidad        
80 transidentitat ca home transsexual terme pral.n m    fr homme transsexuel    en transsexual man    es hombre transexual        
81 homosexualitat ca homoeròtic -a terme pral.adj    fr homoérotique    en homoerotic    es homoerótico -ca        
82 homosexualitat ca homoerotisme terme pral.n m    fr homoérotisme    en homoeroticism en homoerotism   es homoerotismo        
83 homosexualitat ca homoflexibilitat terme pral.n f    fr homoflexibilité    en homoflexibility    es homoflexibilidad        
84 homosexualitat ca homoflexible terme pral.adj    fr homoflexible    en homoflexible    es homoflexible        
85 homosexualitat ca homòfob | homòfoba terme pral.n m, f    fr homophobe    en homophobe    es homófobo | homófoba        
86 homosexualitat ca homòfob -a terme pral.adj    fr homophobe    en homophobic    es homófobo -ba        
87 homosexualitat ca homofòbia terme pral.n f    fr homophobie    en homophobia    es homofobia        
88 homosexualitat ca homofòbia interioritzada terme pral.n f    fr homophobie intériorisée    en internalized homophobia    es homofobia interiorizada        
89 homosexualitat ca homofòbia liberal terme pral.n f    fr homophobie libérale    en liberal homophobia    es homofobia liberal        
90 homosexualitat ca homòfob -a terme pral.adj ca homofòbic -a terme pral.adj   fr homophobe    en homophobic    es homofóbico -ca es homófobo -ba       
91 homosexualitat ca homosexologia terme pral.n f    fr homosexologie    en homosexology    es homosexología        
92 homosexualitat ca homosexual terme pral.adj    fr homosexuel -elle    en homosexual    es homosexual        
93 homosexualitat ca homosexual terme pral.adj ca rosa sin. compl.adj   fr homosexuel -elle    en homosexual en pink   es homosexual es rosa       
94 homosexualitat ca homosexual terme pral.n m, f    fr homosexuel | homosexuelle    en homosexual    es homosexual        
95 homosexualitat ca homosexualitat terme pral.n f ca homosexualisme sin. compl.n m   fr homosexualité    en homosexualism en homosexuality   es homosexualidad es homosexualismo       
96 societat ca homosocial terme pral.adj    fr homosocial -iale    en homosocial    es homosocial        
97 identitat de gènere i identitat sexual ca identitat de gènere terme pral.n f    fr identité de genre    en gender identity    es identidad de género        
98 identitat de gènere i identitat sexual ca identitat sexual terme pral.n f    fr identité sexuelle    en sexual identity    es identidad sexual        
99 orientació sexual ca orientació sexual terme pral.n f ca inclinació sexual sin. compl.n f   fr orientation sexuelle    en sexual orientation    es inclinación sexual es orientación sexual       
100 drets i família ca inseminació artificial terme pral.n f    fr insémination artificielle    en artificial insemination    es inseminación artificial        
101 drets i família ca autoinseminació terme pral.n f ca inseminació casolana sin. compl.n f   fr auto-insémination fr insémination artisanale   en at-home insemination en self-insemination   es autoinseminación es inseminación casera       
102 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexual terme pral.n m, f    fr intersexué | intersexuée fr intersexuel | intersexuelle   en intersex    es intersexual        
103 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexual terme pral.adj    fr intersexué -ée fr intersexuel -elle   en intersexual    es intersexual        
104 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexual terme pral.adj    fr intersexué -ée fr intersexuel -elle   en intersexual    es intersexual        
105 identitat de gènere i identitat sexual ca intersexualitat terme pral.n f    fr intersexualité fr intersexuation   en intersexuality    es intersexualidad        
106 societat ca invisibilitat terme pral.n f    fr invisibilité    en invisibility    es invisibilidad        
107 societat ca invisible terme pral.adj    fr invisible    en invisible    es invisible        
108 simbologia ca lambda terme pral.n f    fr lambda    en lambda    es lambda        
109 homosexualitat femenina ca lesbià -ana terme pral.adj    fr lesbien -ienne    en lesbian    es lesbiano -na        
110 homosexualitat femenina ca lèsbic -a terme pral.adj ca lesbià -ana sin. compl.adj   fr lesbien -ienne    en lesbian    es lesbiano -na es lésbico -ca       
111 homosexualitat femenina ca lesbiana terme pral.n f    fr lesbienne    en lesbian    es lesbiana        
112 homosexualitat femenina ca lesbianisme terme pral.n m    fr lesbianisme    en lesbianism    es lesbianismo        
113 homosexualitat femenina ca lesbòfob | lesbòfoba terme pral.n m, f    fr lesbophobe    en lesbophobe    es lesbófobo | lesbófoba        
114 homosexualitat femenina ca lesbòfob -a terme pral.adj    fr lesbophobe    en lesbophobic    es lesbófobo -ba        
115 homosexualitat femenina ca lesbofòbia terme pral.n f    fr lesbophobie    en lesbiphobia en lesbophobia   es lesbofobia        
116 homosexualitat femenina ca lesbòfob -a terme pral.adj ca lesbofòbic -a terme pral.adj   fr lesbophobe    en lesbophobic    es lesbofóbico -ca es lesbófobo -ba       
117 orientació sexual ca LGBT terme pral.adj ca LGTB terme pral.adj   fr GLBT fr LGBT   en GLBT en LGBT   es GLBT es LGBT es LGTB      
118 orientació sexual ca LGBT terme pral.n m pl ca LGTB terme pral.n m pl   fr GLBT fr LGBT   en GLBT en LGBT   es GLBT es LGBT es LGTB      
119 identitat de gènere i identitat sexual ca masculí -ina terme pral.adj    fr masculin -ine    en masculine    es masculino -na        
120 identitat de gènere i identitat sexual ca masculinitat terme pral.n f    fr masculinité    en masculinity    es masculinidad        
121 drets i família ca matrimoni terme pral.n m    fr mariage    en marriage    es matrimonio        
122 drets i família ca matrimoni homosexual terme pral.n m    fr mariage homosexuel    en gay marriage en homosexual marriage en same-sex marriage  es matrimonio homosexual        
123 drets i família ca matrimoni igualitari terme pral.n m    fr mariage égalitaire    en equal marriage    es matrimonio igualitario        
124 activisme ca moviment d'alliberament LGBT terme pral.n m ca moviment d'alliberament gai sin. compl.n m   fr mouvement de libération gay fr mouvement de libération LGBT   en gay liberation movement en GLBT liberation movement en LGBT liberation movement  es movimiento de liberación gay es movimiento de liberación LGBT       
125 orientació sexual ca pansexual terme pral.n m, f ca omnisexual sin. compl.n m, f   fr omnisexuel | omnisexuelle fr pansexuel | pansexuelle   en omnisexual en pansexual   es omnisexual es pansexual       
126 orientació sexual ca pansexual terme pral.adj ca omnisexual sin. compl.adj   fr omnisexuel -elle fr pansexuel -elle   en omnisexual en pansexual   es omnisexual es pansexual       
127 orientació sexual ca pansexual terme pral.adj ca omnisexual sin. compl.adj   fr omnisexuel -elle fr pansexuel -elle   en omnisexual en pansexual   es omnisexual es pansexual       
128 orientació sexual ca pansexualitat terme pral.n f ca omnisexualitat sin. compl.n f   fr omnisexualité fr pansexualité   en omnisexuality en pansexuality   es omnisexualidad es pansexualidad       
129 transidentitat ca operació de reassignació sexual terme pral.n f ca operació de canvi de sexe sin. compl.n f   fr changement chirurgical de sexe fr chirurgie de réassignation sexuelle fr chirurgie pour changement de sexe  en sex change operation en sex change surgery en sex reassignment surgery  es operación de cambio de sexo es operación de reasignación de sexo       
130 activisme ca orgull gai terme pral.n m ca orgull sin. compl.n m   fr fierté gaie fr gay pride fr marche des fiertés fr pride en gay pride en pride   es orgullo es orgullo gay       
131 orientació sexual ca orgull gai terme pral.n m    fr fierté gaie fr gay pride   en gay pride    es orgullo gay        
132 homosexualitat masculina ca os terme pral.n m    fr ours    en bear    es oso        
133 activisme ca outing [en] terme pral.n m    fr outing    en outing    es outing        
134 drets i família ca parella estable terme pral.n f    fr concubinage fr union de fait   en common-law marriage    es pareja estable        
135 organització i models socials ca patriarcal terme pral.adj    fr patriarcal -ale    en patriarchal    es patriarcal        
136 organització i models socials ca patriarcat terme pral.n m    fr patriarcat    en patriarchy    es patriarcado        
137 identitat de gènere i identitat sexual ca ploma terme pral.n f            es pluma        
138 orientació sexual ca polisexual terme pral.n m, f    fr polysexuel | polysexuelle    en polysexual    es polisexual        
139 orientació sexual ca polisexual terme pral.adj    fr polysexuel -elle    en polysexual    es polisexual        
140 orientació sexual ca polisexual terme pral.adj    fr polysexuel -elle    en polysexual    es polisexual        
141 orientació sexual ca polisexualitat terme pral.n f    fr polysexualité    en polysexuality    es polisexualidad        
142 identitat de gènere i identitat sexual ca queer [en] terme pral.n m, f    fr allosexuel | allosexuelle fr altersexuel | altersexuelle fr queer  en genderqueer en queer   es queer        
143 identitat de gènere i identitat sexual ca queer [en] terme pral.adj    fr allosexuel -elle fr altersexuel -elle fr queer  en genderqueer en queer   es queer        
144 identitat de gènere i identitat sexual ca queer [en] terme pral.adj    fr allosexuel -elle fr altersexuel -elle fr queer  en genderqueer en queer   es queer        
145 homosexualitat ca radar terme pral.n m    fr gaydar    en gaydar    es radar        
146 identitat de gènere i identitat sexual ca rol femení terme pral.n m    fr rôle féminin    en female role    es rol femenino        
147 identitat de gènere i identitat sexual ca rol masculí terme pral.n m    fr rôle masculin    en male role    es rol masculí        
148 identitat de gènere i identitat sexual ca rol de gènere terme pral.n m ca rol sexual sin. compl.n m   fr rôle sexuel    en gender role en sex role   es rol de género es rol sexual       
149 oci ca sauna terme pral.n f    fr sauna    en bathhouse    es sauna        
150 societat ca ser a l'armari terme pral.v intr    fr être dans le placard    en be in the closet, to    es estar en el armario        
151 homosexualitat ca entendre-hi terme pral.v intr ca ser de la família sin. compl.v intr ca ser del gremi sin. compl.v intr  fr être, en    en be family, to    es entender es pertenecer al coro es ser del gremio      
152 societat ca ser fora de l'armari terme pral.v intr    fr être hors du placard    en be out of the closet, to    es estar fuera del armario        
153 identitat de gènere i identitat sexual ca sexe terme pral.n m    fr sexe    en sex    es sexo        
154 identitat de gènere i identitat sexual ca sexe terme pral.n m    fr sexe    en sex    es sexo        
155 orientació sexual ca sexe terme pral.n m    fr sexe    en sex    es sexo        
156 identitat de gènere i identitat sexual ca sexe terme pral.n m    fr sexe    en sex    es sexo        
157 orientació sexual ca sexualitat terme pral.n f ca sexe sin. compl.n m   fr sexe fr sexualité   en sex en sexuality   es sexo es sexualidad       
158 orientació sexual ca sexual terme pral.adj    fr sexuel -elle    en sexual    es sexual        
159 societat ca sortir de l'armari terme pral.v intr    fr faire son coming out fr sortir du placard   en come out of the closet, to    es salir del armario        
160 identitat de gènere i identitat sexual ca teoria queer [queer: en] terme pral.n f    fr théorie queer    en queer theory    es teoría queer        
161 transidentitat ca trànsfob | trànsfoba terme pral.n m, f    fr transphobe    en transphobe    es tránsfobo | tránsfoba        
162 transidentitat ca trànsfob -a terme pral.adj    fr transphobe    en transphobic    es tránsfobo -ba        
163 transidentitat ca transfòbia terme pral.n f    fr transphobie    en transphobia    es transfobia        
164 transidentitat ca trànsfob -a terme pral.adj ca transfòbic -a terme pral.adj   fr transphobe    en transphobic    es transfóbico -ca es tránsfobo -ba       
165 transidentitat ca transgènere terme pral.adj    fr transgenre    en transgender en transgendered   es transgénero        
166 transidentitat ca transgènere terme pral.adj    fr transgenre    en transgender en transgendered   es transgénero        
167 transidentitat ca transgènere terme pral.n m, f    fr transgenre    en transgender    es transgénero        
168 heterosexualitat ca transheterosexual terme pral.adj    fr transhétérosexuel -elle    en transheterosexual    es transheterosexual        
169 heterosexualitat ca transheterosexual terme pral.n m, f    fr transhétérosexuel | transhétérosexuelle    en transheterosexual    es transheterosexual        
170 heterosexualitat ca transheterosexual terme pral.adj    fr transhétérosexuel -elle    en transheterosexual    es transheterosexual        
171 heterosexualitat ca transheterosexualitat terme pral.n f    fr transhétérosexualité    en transheterosexuality    es transheterosexualidad        
172 homosexualitat ca transhomosexual terme pral.n m, f    fr transhomosexuel | transhomosexuelle    en transhomosexual    es transhomosexual        
173 homosexualitat ca transhomosexual terme pral.adj    fr transhomosexuel -elle    en transhomosexual    es transhomosexual        
174 homosexualitat ca transhomosexual terme pral.adj    fr transhomosexuel -elle    en transhomosexual    es transhomosexual        
175 homosexualitat ca transhomosexualitat terme pral.n f    fr transhomosexualité    en transhomosexuality    es transhomosexualidad        
176 transidentitat ca transidentitari -ària terme pral.adj    fr transidentitaire    en transgenderist    es transidentitario -ria        
177 transidentitat ca transidentitat terme pral.n f    fr transidentité    en transgenderism en transidentity   es transgenerismo es transidentidad       
178 transidentitat ca transsexual terme pral.adj    fr transsexuel -elle    en transsexual    es transexual        
179 transidentitat ca transsexual terme pral.adj    fr transsexuel -elle    en transsexual    es transexual        
180 transidentitat ca transsexual terme pral.n m, f    fr transsexuel | transsexuelle    en transsexual    es transexual        
181 transidentitat ca transsexualitat terme pral.n f ca transsexualisme sin. compl.n m   fr transsexualité    en transsexualism    es transexualidad es transexualismo       
182 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestir-se terme pral.v intr pron    fr travestir, se    en cross-dress, to    es travestirse        
183 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestisme terme pral.n m    fr travestissement    en cross-dressing en transvestism   es travestismo        
184 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestit -ida terme pral.adj    fr travesti -ie    en cross-dressed    es travestido -da        
185 identitat de gènere i identitat sexual ca transvestit | transvestida terme pral.n m, f ca travesti sin. compl.n m, f ca travestí sin. compl.n m, f  fr travesti | travestie    en cross-dresser en transvestite   es travesti es travestí es travestido | travestida      
186 simbologia ca triangle negre terme pral.n m    fr triangle noir    en black triangle    es triángulo negro        
187 simbologia ca triangle rosa terme pral.n m    fr triangle rose    en pink triangle    es triángulo rosa        
188 societat ca visibilitat terme pral.n f    fr visibilité    en visibility    es visibilidad        
189 societat ca visibilitzar terme pral.v tr    fr visibiliser    en make visible, to    es visibilizar        
190 societat ca visible terme pral.adj    fr visible    en visible    es visible