Tornar al llistat de primera persona

Raida Canut - Traductora i cap de Producció i Vendes de MSS Language Solutions

17/04/2012

Raida Canut - Traductora i cap de Producció i Vendes de MSS Language Solutions

"El progrés tecnològic i l’evolució constant dels diferents productes en suport digital fa imprescindible l’existència d’eines actualitzades que unifiquin els criteris terminològics que els professionals del sector hem de tenir en compte i aplicar a l’hora de localitzar les interfícies informàtiques al català.

En particular, una de les principals dificultats amb què ens trobem els que treballem amb terminologia informàtica és l’aparició contínua de nous termes. És la dinàmica mateixa del sector, que sovint corre més que els processos de normalització a causa de l’àmplia repercussió i difusió per Internet dels productes informàtics, la que fa essencial tenir a l’abast eines, recursos i organismes que orientin sobre el lèxic que cal utilitzar, tant si el terme ja existeix en la llengua com si s’ha de crear un neologisme per a un concepte determinat (i més, tenint en compte que en el nostre sector el "perill" que la forma anglesa s’estengui i s’adopti ràpidament entre els usuaris és evident).

En aquest sentit, el treball del TERMCAT per acordar i difondre noves propostes és un referent, i és un repte que en el nostre dia a dia ens permeti col·laborar tan dinàmicament en l’enriquiment de la nostra llengua."

 

Raida Canut
Traductora i cap de Producció i Vendes
MSS Language Solutions