Tornar al llistat de primera persona

Xavier Fuentes Arderiu - Director de programa de diagnòstic in vitro del Laboratori Clínic de l'Hospital Universitari de Bellvitge

24/01/2012

Xavier Fuentes Arderiu - Director de programa de diagnòstic <em>in vitro</em> del<em> </em>Laboratori Clínic de l'Hospital Universitari de Bellvitge

"La terminologia emprada en l'àmbit de les ciències de laboratori clínic, tant en els laboratoris clínics com en la indústria del diagnòstic in vitro, sol tenir poc rigor científic. És una terminologia força casolana, resultat híbrid d’unes terminologies química i mèdica vulgars, com es pot esperar per l’origen d’aquesta disciplina, a cavall entre la química i la medicina.

Tot això, però, no només afecta la llengua catalana: té un abast mundial. A la manca de rigor s’hi afegeix la pressió contaminant d’una llengua aliena, que en aquest cas no és l’espanyol sinó l'anglès, com passa en la majoria dels àmbits científics i tecnològics. Aquest és el preu terminològic per tenir una mena de llengua franca (no votada democràticament) que ens permet comunicar-nos científicament amb la resta del món.

La normalització de l'ús d'una terminologia científicament rigorosa és una tasca especialment difícil perquè, a banda dels inconvenients assenyalats, els professionals del laboratori clínic sovint tenen poc interès en aquest assumpte, de manera que, conscientment o inconscientment, les universitats i la indústria del diagnòstic in vitro poden arribar a fomentar l'ús de disbarats terminològics.

Darrerament, l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, ha promogut l’elaboració de la versió catalana del Vocabulari internacional de metrologia (VIM). Es tracta d’una obra de referència, estandarditzadora del treball metrològic, amb implicació en camps diversos, com ara la metrologia legal, la metrologia industrial o la metrologia científica. El fet que aquesta terminologia estigui disponible en llengua catalana i que es difongui adequadament contribuirà a promoure’n un ús correcte entre els usuaris.

Cal prendre consciència que la terminologia tracta de conceptes, a més de termes. I que si els professionals implicats en una disciplina no tenen cura dels seus conceptes, probablement aquesta disciplina patirà un declivi conceptual, lamentable però merescut."

 

Xavier Fuentes Arderiu
Director de programa de diagnòstic in vitro
Laboratori Clínic, Hospital Universitari de Bellvitge

[El Dr. Fuentes Arderiu ha estat nomenat recentment membre del grup de treball del Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM-WG2), dedicat a la redacció de la propera versió del VIM, en representació de la Federació Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic.]