Tornar al llistat de primera persona

Griselda Oliver – Coordinadora de la secció Homo Fabra de Núvol

18/05/2016

Griselda Oliver – Coordinadora de la secció Homo Fabra de <em>Núvol</em>

"Quin ha de ser el model de llengua d'un mitjà?

Com ha de ser la llengua que s'utilitzi als mitjans de comunicació? Quin ha de ser el seu registre? Quin ha de ser el grau de formalitat? Aquestes són algunes de les preguntes que et sols plantejar quan elabores uns criteris d'intervenció lingüística per a un mitjà de comunicació.

En el cas de Núvol, per exemple, apostem per un model de llengua que no sigui encotillat i que pugui acceptar les diverses variacions que presenti la normativa i, per tant, permeti una diversitat de registres (dialectals, funcionals, etc.). El motiu és senzill: Núvol es caracteritza per l'heterogeneïtat d’estils dels articles, ja que és un mitjà que, a diferència dels convencionals, vol destacar sobretot la figura de l’autor i, per tant, tracta els textos de col·laboradors com a textos d’autor, siguin més aviat de gènere informatiu o siguin d’opinió.

Així doncs, Núvol segueix la normativa establerta per l’Institut d'Estudis Catalans, sempre que sigui unívoca i no estigui sotmesa a polèmica a l’hora d’aplicar-la; tanmateix, quan la normativa presenta vacil·lacions o dues solucions per a un mateix fenomen, el diari permet que l’autor triï la solució que prefereixi (tria estilística). Ara bé, si el text presenta dues solucions per a un mateix fenomen (el cas de per i per a és el que vacil·la més), aleshores demanem al col·laborador quina solució prefereix. Els textos escrits per la redacció (això és, els que signa Núvol), en canvi, sí que segueixen uns criteris homogenis, perquè considerem que aquests textos han de mantenir uniformitat lingüística.

L’adequació a la normativa va més enllà de la qüestió ortogràfica: també s’hi inclou la sintàctica i gramatical, la fonètica i la lèxica. Una llengua viva necessita forçosament integrar nou lèxic —és ben clar en l’ús de les noves tecnologies. Hem incorporat al nostre dia a dia termes com smartphone i tablet, normalitzats en llengua catalana com a telèfon intel·ligent i tauleta, i que ens facilita la Neoloteca del TERMCAT, i que contribueixen a fer del català una llengua més normalitzada."

 

Griselda Oliver
Coordinadora de la secció Homo Fabra de Núvol


Comparteix al Facebook Comparteix al Twitter