Tornar al llistat de notícies

Termes en estudi al Consell Supervisor (19/05/2017)

19/05/2017

© iStock/Svitlana Niedielska

© iStock/Svitlana Niedielska

Aquest divendres, 19 de maig, es torna a reunir el Consell Supervisor per estudiar nova terminologia pendent de fixació en català. En aquest cas, concretament, es valorarà una part dels acords sobre termes de mediació a què van arribar els experts d’aquest àmbit a la sessió de normalització del dia 20 d’abril passat. Els termes que s’estudiaran  estan relacionats amb el conflicte i amb el procés de mediació i són els següents (la resta de termes de la sessió de normalització s’estudiaran en properes reunions):

 

El conflicte

 

entrapment: entrampament

Situació de la part que es manté ferma en la tria del mitjà escollit inicialment per a resoldre el conflicte malgrat la percepció que no li permetrà posar-hi fi, fonamentalment per justificar els recursos econòmics que hi ha invertit.

 

win-win: guanyar-guanyar

Que resulta positiu i satisfactori per a totes les parts enfrontades en un conflicte.

 

win-lose: guanyar-perdre

Que resulta positiu i satisfactori només per a una de les parts enfrontades en un conflicte.

 

lose-lose: perdre-perdre

Que resulta negatiu i insatisfactori per a totes les parts enfrontades en un conflicte.

 

lose-win: perdre-guanyar

Que resulta negatiu i insatisfactori per a una de les parts enfrontades en un conflicte.

 

El procés de mediació

 

caucus: sessió individual; caucus

Sessió confidencial que el mediador manté amb cadascuna de les parts per separat, ja sigui perquè ho considera convenient, perquè ho demana una de les part, o bé perquè la situació està estancada.

 

conferencing: reunió restaurativa

Pràctica restaurativa utilitzada en l’àmbit penal consistent a reunir, a més de l’infractor i la víctima del delicte, altres persones del seu entorn proper, que els fan de xarxa de suport, o altres membre de la comunitat, a fi que tots els implicats puguin participar en el procés de presa de decisió sobre la millor manera de respondre al fet delictiu.

 

confiabilitat: confiabilitat

Qualitat de la persona en qui es pot confiar o que inspira confiança.

 

estratègia elitiva / estratègia elicitiva: estratègia inspiradora

Estratègia d’intervenció que té per objectiu transformar la manera d’abordar un conflicte per mitjà de preguntes inspiradores.

 

pregunta elitiva / pregunta elicitiva: pregunta inspiradora

Pregunta oberta que permet expressar lliurement pensaments i opinions i, alhora, convida a reflexionar sobre elements importants relacionats amb el conflicte.

 

GRIT: estratègia GRIT; mètode GRIT

Estratègia de negociació consistent a fer, una de les parts, una concessió unilateral que l’altra no espera en un moment en què les posicions estan estancades, amb l’objectiu de reduir la tensió i que l’altra part faci també, posteriorment, una concessió, i així successivament fins a arribar a un acord.

 

reparador -a / reparatiu -iva / restaurador -a / restauratiu -iva: restauratiu -iva

Dit de l’actuació o la solució jurídica que té com a objectiu millorar la convivència, reforçar els vincles afectius entre les persones, compensar el dany causat a les víctimes en casos de delicte i restituir, si és possible, les relacions personals malmeses.

 

justícia restaurativa: justícia restaurativa

Paradigma de justícia centrat a compensar el dany causat a les víctimes i a restituir, si és possible, les relacions personals malmeses. Nota: La justícia restaurativa proposa una concepció del delicte i una manera de respondre-hi diferent a la de la justícia tradicional, centrada en la vulneració de la llei.

 

pràctica restaurativa: pràctica restaurativa

Pràctica aplicada en la prevenció, la detecció, la gestió o la resolució de situacions de conflicte o de problemes d’àmbit i tipologia diversos que té com a objectiu millorar la convivència, reforçar els vincles afectius entre les persones, compensar el dany causat a les víctimes en casos de delicte i, si escau i és possible, restituir les relacions personals malmeses.

 

cercle restauratiu: cercle restauratiu

Pràctica restaurativa que dona veu a tots els membres de la comunitat que ho desitgin per trobar acords sobre com donar resposta a un problema, amb l’objectiu de construir relacions de confiança que reforcin el grup a llarg termini.

 

procés restauratiu: procés restauratiu

Procés en què la víctima, l’infractor i, si escau, altres membres de la comunitat afectats per un delicte participen conjuntament i de forma activa, amb l’ajuda d’un facilitador, en la resolució de les qüestions derivades del fet delictiu, que té per objectiu compensar el dany causat a la víctima i restituir, si és possible, les relacions personals malmeses.

 

acord restauratiu: acord restauratiu

Acord a què arriben la víctima d’una acció penal, l’infractor i, si escau, altres membres de la comunitat afectats pel fet delictiu després de participar en un procés restauratiu.

 

I-message: missatge en primera persona

Missatge que expressa els sentiments, les emocions i els desitjos propis, sense valorar el que són, el que fan o el que diuen els altres, que sol esdevenir una eina per a promoure l’empatia de l’altra part i evitar l’escalada del conflicte.

 

posar-se les sabates de l’altre: posar-se a la pell de l’altre

Imaginar-se, una de les parts, que es troba en la situació de l’altra, que sol servir com a eina per a sortir de la pròpia percepció i entendre els sentiments, els pensaments i la percepció de l’altre, i, en general, per a potenciar l’empatia.

 

rapport: sintonia

Interacció social que es produeix entre dues o més persones quan senten que entre elles hi ha una bona entesa psicològica i emocional, construïda a partir de la confiança, la comoditat i la comprensió.
Nota: En mediació, la sintonia entre el mediador i el mediat és la màxima expressió de l’empatia.

 

to go to the balcony: sortir al balcó

Distanciar-se del conflicte per a avaluar-lo amb més tranquil·litat i objectivitat, a fi d’obtenir una nova perspectiva que ajudi a resoldre’l d’una manera constructiva i satisfactòria per a totes les parts implicades.

 

 

A banda d’això, en aquesta reunió també caldrà ratificar els acords a què va arribar el Consell Supervisor a la reunió anterior sobre termes de biologia, medi ambient i ecologia. Les decisions provisionals acordades són les següents:

 

cribratge d’alt contingut (en high content screening)

parament, parament de trampes (es trampeo; en trapping)

parany cromàtic (es trampa cromática, trampa cromotrópica; en chromatic trap, chromotropic trap)

parament fotogràfic, fotoparament (es fototrampeo; en phototrapping)

parany fotogràfic, càmera parany, fotoparany (es cámara trampa, cámera de rastreo; en phototrap, trail càmera)

 

 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre aquesta terminologia, o si sou experts en alguns d’aquests àmbits, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT. 

 

Comparteix al Facebook Comparteix al Twitter