Biblioteca en Línia
   
Bibliografia en PDF
Àrees temàtiques | Títols | Autors

Botànica

 •     Protecció del paisatge: Sosteniment artificial i protecció de l'arbrat: NTJ 03S Protecció del paisatge: Sosteniment artificial i protecció de l'arbrat: NTJ 03S
     

  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Sosteniment artificial i protecció de l'arbrat: NTJ 03S . Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1999. 37 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

  ISBN 84-95372-48-7


  <Jardineria - Jardineria>, <Botànica - Botànica>


  Llengües: català

     
 •     Subministrament del material vegetal : Coníferes : NTJ 07C Subministrament del material vegetal : Coníferes : NTJ 07C
     

  FUNDACIÓ DE LA JARINERIA I EL PAISATGE. Subministrament del material vegetal : Coníferes : NTJ 07C . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. 2ª ed. rev. i act. 56 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

  ISBN 978-84-96564-46-6


  <Jardineria - Jardineria>, <Botànica - Botànica>


  Llengües: català

     
 •     Subministrament del material vegetal : Enfiladisses : NTJ 07I Subministrament del material vegetal : Enfiladisses : NTJ 07I
     

  FUNDACIÓ DE LA JARINERIA I EL PAISATGE. Subministrament del material vegetal : Enfiladisses : NTJ 07I . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. 2a ed. rev. i act. 55 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

  ISBN 978-84-96564-48-0


  <Jardineria - Jardineria>, <Botànica - Botànica>


  Llengües: català

     
 •     Subministrament del material vegetal : Palmeres : NTJ 17P Subministrament del material vegetal : Palmeres : NTJ 17P
     

  FUNDACIÓ DE LA JARINERIA I EL PAISATGE. Subministrament del material vegetal : Palmeres : NTJ 17P . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. 2a ed. rev. i act. 66 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

  ISBN 978-84-96564-40-4


  <Jardineria - Jardineria>, <Botànica - Botànica>


  Llengües: català

     
 •     Vocabulari forestal: Amb equivalències en castellà, francès i anglès Vocabulari forestal: Amb equivalències en castellà, francès i anglès
     

  PARÉS i ESPAÑOL, Eduard. Vocabulari forestal: Amb equivalències en castellà, francès i anglès . 2a ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1998. 421 p. (Monografies de la Secció de Ciències; 5)

  ISBN 84-7283-421-2


  <http://cit.iec.cat/VOCFOR/default.asp?opcio=0>


  <Botànica - Ciència forestal>


  Termes: aprox. 8.000

  Llengües: català, castellà, francès, anglès

  Il·lustracions