Biblioteca en Línia
   
Bibliografia en PDF
Àrees temàtiques | Títols | Autors

Documentació. Informació

 •     Glossari de termes d'infonomia, arxivística i gestió documental a l'administració pública Glossari de termes d'infonomia, arxivística i gestió documental a l'administració pública
     

  GUIU i RIUS, Pere; PUIG-PEY i SAURÍ, Antoni. Glossari de termes d'infonomia, arxivística i gestió documental a l'administració pública . València; Girona; Barcelona: Associació d'Arxivers Valencians: Tiravol, 2006. 217 p.

  ISBN 84-96616-08-8


  <Documentació. Informació - Sistemes d'informació>, <Documentació. Informació - Arxivística>


  Termes: aprox. 1.700

  Llengües: català

  Definicions

     
 •     Informació i documentació: Anàlisi dels processos de treball per a la gestió documental. UNE-ISO/TR 26122 IN Informació i documentació: Anàlisi dels processos de treball per a la gestió documental. UNE-ISO/TR 26122 IN
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Informació i documentació: Anàlisi dels processos de treball per a la gestió documental. UNE-ISO/TR 26122 IN . Madrid: AENOR, cop. 2010. 19 p.

  <Documentació. Informació - Arxivística>


  Llengües: català

     
 •     Informació i documentació: Gestió documental. Part 1, Consideracions generals. UNE-ISO 15489-1:2006 Informació i documentació: Gestió documental. Part 1, Consideracions generals. UNE-ISO 15489-1:2006
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Informació i documentació: Gestió documental. Part 1, Consideracions generals. UNE-ISO 15489-1:2006 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 25 p.

  <Documentació. Informació - Biblioteconomia. Documentació>, <Documentació. Informació - Arxivística>


  Llengües: català

     
 •     Informació i documentació: Gestió documental. Part 2, Directrius. UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Informació i documentació: Gestió documental. Part 2, Directrius. UNE-ISO/TR 15489-2:2006
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Informació i documentació: Gestió documental. Part 2, Directrius. UNE-ISO/TR 15489-2:2006 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 55 p.

  <Documentació. Informació - Biblioteconomia. Documentació>, <Documentació. Informació - Arxivística>


  Llengües: català

     
 •     Informació i documentació: Processos de gestió documental: Metadades de gestió documental. Part 1, Principis. UNE-ISO 23081-1:2008 Informació i documentació: Processos de gestió documental: Metadades de gestió documental. Part 1, Principis. UNE-ISO 23081-1:2008
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Informació i documentació: Processos de gestió documental: Metadades de gestió documental. Part 1, Principis. UNE-ISO 23081-1:2008 . Madrid: AENOR, cop. 2009. 25 p.

  <Documentació. Informació - Tractament documental>


  Llengües: català

     
 •     Informació i documentació: Processos de gestió documental: Metadades de gestió documental. Part 2, Elements conceptuals i d'implementació. UNE-ISO 23081-2:2009 Informació i documentació: Processos de gestió documental: Metadades de gestió documental. Part 2, Elements conceptuals i d'implementació. UNE-ISO 23081-2:2009
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Informació i documentació: Processos de gestió documental: Metadades de gestió documental. Part 2, Elements conceptuals i d'implementació. UNE-ISO 23081-2:2009 . Madrid: Asociación Española de Normalización, cop. 2017. 47 p.

  <Documentació. Informació - Tractament documental>


  Llengües: català

     
 •     Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Fonaments i vocabulari. UNE-ISO 30300:2011 Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Fonaments i vocabulari. UNE-ISO 30300:2011
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Fonaments i vocabulari. UNE-ISO 30300:2011 . Madrid: AENOR, cop. 2012.

  <Documentació. Informació - Biblioteconomia. Documentació>


  Llengües: català

     
 •     Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Guia d'implantació. UNE-ISO 30302:2015 Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Guia d'implantació. UNE-ISO 30302:2015
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Guia d'implantació. UNE-ISO 30302:2015 . Madrid: Asociación Española de Normalización, cop. 2017. 45 p.

  <Documentació. Informació - Arxivística>


  Llengües: català

     
 •     Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Requisits. UNE-ISO 30301:2011 Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Requisits. UNE-ISO 30301:2011
     

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Requisits. UNE-ISO 30301:2011 . Madrid: AENOR, cop. 2012.

  <Documentació. Informació - Biblioteconomia. Documentació>


  Llengües: català

     
 •     ISAD(G): Norma internacional general de descripció arxivística ISAD(G): Norma internacional general de descripció arxivística
     

  CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. ISAD(G): Norma internacional general de descripció arxivística . 2a ed. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2001. 111 p.

  ISBN 84-393-5415-0


  <Documentació. Informació - Arxivística>


  Llengües: català