Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
 •  
Mostrar la cerca bàsica
   

   

S'han trobat 0 resultats exactes, 7 resultats parcialment coincidents i 0 resultats aproximats per a la cerca “Cumquat” dins totes les àrees temàtiques

 • 3542207   0 CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (1): Manlleu o alternativa catalana? <Alimentació. Gastronomia> , <Criteris> 0 CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (1): Manlleu o alternativa catalana?
   
     

  Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

  En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

  En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

  En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

  Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca 0 CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (1): Manlleu o alternativa catalana?
  • ca A1. Alternativa catalana introduïda: ànec a la pequinesa (EXEMPLE), n m
  • ca A1. Alternativa catalana introduïda: fondue xinesa [fondue: fr] (EXEMPLE), n f
  • ca A2. Alternativa catalana poc introduïda: cresta xinesa (EXEMPLE), n f
  • ca A2. Amb alternativa catalana poc introduïda: jiaozi (EXEMPLE), n m
  • ca A3. Sense alternativa catalana viable: cumquat (EXEMPLE), n m
  • ca A3. Sense alternativa catalana viable: xopsuei (EXEMPLE), n m
  • zh A1. Amb alternativa catalana introduïda: Běijīng kǎo (ànec a la pequinesa), n
  • zh A1. Amb alternativa catalana introduïda): huǒguō (fondue xinesa), n
  • zh A2. Amb alternativa catalana poc introduïda: jiǎozi (cresta xinesa), n
  • zh A3. Sense alternativa catalana viable: jīnjú (cumquat), n
  • zh A3. Sense alternativa catalana viable: zásuì (xopsuei), n

  <Alimentació. Gastronomia > Alimentació> , <Criteris lingüístics > Qüestions generals > Creació de denominacions>

  La incorporació al català de termes de la gastronomia xinesa pot plantejar dubtes sobre la conveniència de buscar una alternativa catalana a la forma xinesa i també, en cas de prendre la forma xinesa com a denominació catalana, sobre el grau de l'adaptació que s'hi ha d'aplicar, tenint en compte que el xinès utilitza un alfabet diferent del nostre.

  Davant d'aquests dubtes, el Consell Supervisor del TERMCAT proposa seguir els criteris següents pel que fa a la tria d'una alternativa catalana:

  A. ALTERNATIVA CATALANA

  És convenient que les formes xineses tinguin una alternativa catalana, per a facilitar als usuaris la comprensió del significat i la pronúncia del terme. Segons el grau de coneixement de l'alternativa catalana, aquesta forma es pot considerar denominació única en català o bé denominació sinònima de l'original xinès.

  A1. Alternativa catalana introduïda o amb moltes possibilitats d'implantació

  Es considera que l'alternativa catalana ha de ser l'única denominació en català; la forma xinesa es recull només com a equivalent xinès, però no com a forma pròpia del català.

  Ex. 1: [català] fondue xinesa - [xinès] huǒguō
  Ex. 2: [català] ou mil·lenari - [xinès] pídàn
  Ex. 3: [català] ànec a la pequinesa - [xinès] Běijīng kǎoyā

  A2. Alternativa catalana desconeguda o poc introduïda

  Es considera que l'alternativa catalana ha de ser la denominació principal en català (per a afavorir-ne la implantació); la forma xinesa estàndard es recull transcrita segons el sistema pinyin com a denominació catalana secundària i també com a equivalent xinès. [Com a denominació catalana, és millor que no tingui marcats els accents tonals; en canvi, com a equivalent xinès sí que els ha d'indicar.]

  Ex. 1: [forma principal catalana] cresta xinesa; [forma secundària catalana] jiaozi - [xinès] jiǎozi
  Ex. 2: [forma principal catalana] vi de cereal xinès; [forma secundària catalana] huangjiu - [xinès] huángjiǔ

  Excepció 1: Si en català la forma xinesa més estesa no és l'estàndard sinó una variant (introduïda a través d'una llengua intermediària o d'un altre sistema de transcripció), la forma que es recull com a denominació catalana secundària és la variant; la forma estàndard només es recull com a equivalent xinès. (Ex.: [forma principal catalana] tapes cantoneses; [forma secundària catalana] dimsum - [xinès] diǎnxīn)

  Excepció 2: Si en català tenen una extensió similar una forma xinesa estàndard i una de no estàndard, es recullen totes dues com a denominacions catalanes secundàries; com a equivalent xinès es recull només la forma estàndard. (Ex.: [forma principal catalana] farcellet xinès; [formes secundàries catalanes] huntun, wonton - [xinès] húntùn)

  A3. Alternativa catalana no viable

  Si la forma xinesa està tan estesa que no es considera viable difondre una alternativa catalana, s'adopta aquesta forma xinesa com a denominació catalana única (transcrita sense accents tonals o bé adaptada); com a equivalent xinès es recull la forma transcrita en pinyin i amb accents tonals.

  Ex. 1: [català] xopsuei - [xinès] zásuì
  Ex. 2: [català] tofu - [xinès] dòufu
  Ex. 3: [català] cumquat - [xinès] jīnjú

  Nota: 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (2): Tractament dels manlleus.

  Nota: 2. Podeu consultar el document de criteri original, La gastronomia xinesa: una font de nous termes (I), en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/290/).

     
 • 3542208   0 CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (2): Tractament dels manlleus <Alimentació. Gastronomia> , <Criteris> 0 CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (2): Tractament dels manlleus
   
     

  Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

  En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

  En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

  En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

  Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca 0 CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (2): Tractament dels manlleus
  • ca A1. Transcripció de la forma xinesa: huangjiu (transcripció estricta huángjiǔ) (EXEMPLE), n m
  • ca A1. Transcripció de la forma xinesa: jiaozi (transcripció estricta jiǎozi) (EXEMPLE), n m
  • ca A1. Transcripció de la forma xinesa: shaomai (transcripció estricta shāomài) (EXEMPLE), n m
  • ca A2. Marcatge de llengua de procedència: jiaozi [zh] (EXEMPLE), n m
  • ca A2. Marcatge de llengua de procedència: shaomai [zh] (EXEMPLE), n m
  • ca A2. Marcatge de llengua de procedència: xialongbao (EXEMPLE), n m
  • ca A3. Adaptació a l'ortografia catalana: cumquat (EXEMPLE), n m
  • ca A3. Adaptació a l'ortografia catalana: xopsuei (EXEMPLE), n m

  <Alimentació. Gastronomia > Alimentació> , <Criteris lingüístics > Qüestions generals > Creació de denominacions>

  La incorporació al català de termes de la gastronomia xinesa pot plantejar dubtes sobre la conveniència de buscar una alternativa catalana a la forma xinesa i també, en cas de prendre la forma xinesa com a denominació catalana, sobre el grau de l'adaptació que s'hi ha d'aplicar, tenint en compte que el xinès utilitza un alfabet diferent del nostre.

  Davant d'aquests dubtes, el Consell Supervisor del TERMCAT proposa seguir els criteris següents pel que fa al tractament dels manlleus xinesos:

  A. TRACTAMENT DELS MANLLEUS XINESOS

  A1. Transcripció de la forma xinesa

  Quan s'agafa una forma original xinesa com a denominació catalana, s'hi apliquen aquests principis:
  (1) Es transcriu segons el sistema pinyin (perquè és l'estàndard internacional actual de transcripció del xinès).
  (2) Se'n suprimeix la indicació de tons (és a dir, els signes diacrítics de determinades vocals), perquè no són interpretables en català. (En general, el manteniment dels tons es recomana només per a usos especialitzats.)

  Ex. 1: [xinès] 饺子 --> [transcripció en pinyin] jiǎozi --> [transcripció sense tons] jiaozi
  Ex. 2: [xinès] 烧卖 --> [transcripció en pinyin] shāomài --> [transcripció sense tons] shaomai
  Ex. 3: [xinès] 黄酒 --> [transcripció en pinyin] huángjiǔ --> [transcripció sense tons] huangjiu

  Excepció: Si la forma més coneguda en català (i als països occidentals) no correspon a la transcripció en pinyin de la forma estàndard sinó a una variant, s'adopta aquesta variant. Això passa amb formes dialectals, formes transcrites segons un altre sistema o formes amb una llengua mitjancera. (Ex.: [forma estàndard] diǎnxīn - [forma en català] dimsum (del cantonès); [forma estàndard] dòufu - [forma en català] tofu (a través del japonès?))

  A2. Marcatge de la llengua de procedència

  Seguint el criteri habitual del TERMCAT, es proposa indicar quina és la llengua de procedència d'un manlleu quan la pronúncia original difereix de manera important de la pròpia d'un parlant català. (No s'hi inclou, doncs, la divergència per neutralització de vocals, ja que en català aquest fenomen té un abast dialectal i no un abast general.)

  Aquest marcatge es fa amb els codis ISO de dues lletres; en el cas del xinès, el codi corresponent és zh.

  Ex. 1: [català] jiaozi [zh] (amb codi perquè en xinès es pronuncia [tɕjɑuts])
  Ex. 2: [català] shaomai [zh] (amb codi perquè en xinès es pronuncia [ʂɑumaɪ])
  Ex. 3: [català] xialongbao (sense codi perquè en xinès es pronuncia [ɕjɑuluŋpɑu], és a dir de manera similar)

  A3. Adaptació de la forma xinesa a l'ortografia catalana

  Quan el manlleu té molta tradició en català (es documenta en textos divulgatius o fins i tot en obres lexicogràfiques), s'opta per adaptar-lo a l'ortografia catalana.

  Ex. 1: [forma coneguda a Occident] chop suey - [català] xopsuei
  Ex. 2: [forma coneguda a Occident] kumquat - [català] cumquat

  A4. Gènere gramatical del manlleu

  La tria de gènere en català no es pot fer seguint l'original xinès, perquè en xinès no hi ha gènere gramatical. D'acord amb aquests casos, la tria del gènere masculí o femení es fa a partir d'aquests paràmetres:

  (1) Gènere suggerit per la denominació en català (per la terminació, el referent amb què s'associa, etc.).
  (2) Gènere amb què es documenta majoritàriament en català.
  (3) Gènere que hi atribueixen les llengües pròximes.
  (4) Consideració del masculí com a gènere no marcat i, per tant, prioritari en cas de dubte.

  Nota: 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI Denominació catalana de plats de gastronomia xinesa (1): Manlleu o alternativa catalana?

  Nota: 2. Podeu consultar el document de criteri original, La gastronomia xinesa: una font de nous termes (i II), en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/293/).

     
 • 803887   cumquat <Gastronomia > Plats a la carta> cumquat
   
     

  Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'aplicació informàtica Plats a la carta, un recurs multilingüe i gratuït, desenvolupat i gestionat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el TERMCAT.

  Plats a la carta (<http://www.gencat.net/platsalacarta>) facilita al sector de la restauració l'elaboració de cartes i menús en català i en permet també la traducció al castellà, el francès, l'italià, l'anglès i l'alemany.

  Els termes que conté també es poden consultar a l'obra següent:

  TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)
  <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

  • ca cumquat
  • es kumquat
  • fr kumquat
  • it kumquat
  • en kumquat
  • de Kumquat

  <Plats a la carta. Fruita>

     
 • 2643460   cumquat <Botànica> cumquat
   
     

  Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  VALLÈS, Joan (dir.). Noms de plantes: Corpus de fitonímia catalana [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
  <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191/>

  Es tracta d'un diccionari descriptiu, que recull les denominacions catalanes de plantes vasculars autòctones i de plantes vasculars exòtiques amb interès comercial, cultural o científic.

  Aquest caràcter descriptiu justifica la presència de moltes denominacions no recollides en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. Per a orientar els usuaris, les denominacions catalanes estan classificades en un ordre decreixent de prioritat:
  - Termes principals: Formes del diccionari normatiu o bé, en cas de no haver-n'hi, primeres formes alfabètiques.
  - Sinònims complementaris: Formes recollides com a sinònimes en el diccionari normatiu.
  - Altres sinònims: Formes no documentades en el diccionari normatiu que compleixen la normativa.
  - Variants lingüístiques: Formes no normatives i manlleus no adaptats (escrits en cursiva)

  Les denominacions procedeixen d'un corpus de més de tres-centes obres botàniques publicades entre el 1871 i el 2013, entre les quals destaca com a punt de partida Els noms de les plantes als Països Catalans, de Francesc Masclans.

  Respecte a les obres originals, s'han revisat les denominacions catalanes i s'han estandarditzat els noms científics.

  Per veure les fonts en què s'ha documentat cada denominació o conèixer els criteris seguits, es pot consultar el producte complet a la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT.

  • ca cumquat, n m
  • nc Fortunella margarita (Lour.) Swingle

  <Botànica > rutàcies>

     
 • 3451716   cumquat <Botànica> cumquat
   
     

  Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

  Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

  • ca cumquat, n m
  • es kumcuat, n m/f
  • es kumquat, n m/f
  • fr kumquat, n m
  • it kumquat, n m
  • pt cunquateiro, n m
  • en cumquat, n
  • en kumquat, n
  • de Kumquat, n f
  • zh 金橘, n
  • zh jīnjú, n
  • nc Fortunella, n f

  <Botànica>

  Arbust perennifoli de la família de les rutàcies, originari de l'Àsia oriental, que fa entre 2,5 i 4,5 m d'alçària, de fulles alternes, lanceolades i coriàcies d'entre 4 i 9 cm de llarg, flors axil·lars, blanques i aromàtiques, solitàries o agrupades en raïms, pentàmeres i hermafrodites, i fruits ovoidals d'uns 5 cm de llarg i pell ataronjada o vermellosa.

  Nota: 1. El fruit del cumquat s'anomena també cumquat.

  Nota: 2. La denominació cumquat és una forma d'origen cantonès vehiculada probablement a través de l'anglès.

  Nota: 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme cumquat:

  S'aprova la denominació cumquat, adaptació catalana de la forma d'origen cantonès kumquat (vehiculada, probablement, a través de l'anglès), com a nom d'arbust i de fruit, pels motius següents:

  ·és una forma àmpliament utilitzada ja en català i està recollida en obres terminològiques i lexicogràfiques considerades de referència;(1)

  ·en la resta de llengües també s'utilitza el manlleu del cantonès, amb graus d'adaptació diversos;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  S'aprova com a substantiu masculí, tant per a designar l'arbre com el fruit, d'acord amb l'ús habitual, ja consolidat.

  Es descarta la forma kumquat, transcripció del cantonès vehiculada probablement a través de l'anglès, malgrat que és la solució internacionalment més estesa, perquè en català ja està consolidada la forma adaptada.

  També es descarta la forma del xinès estàndard jinju (transcripció destonalitzada de jīnjú, que significa, literalment, 'taronja daurada' o 'taronja d'or'), perquè no té ús, ni en català ni en la resta de llengües.

  Tampoc tenen ús com a designacions de l'arbre les formes cumquater i cumquatera, que també s'han valorat.

  Finalment, també s'han valorat les formes mandariner xinès, taronger xinès, mandariner nan i taronger nan, però s'han descartat perquè no tenen ús i perquè, a més, són poc adequades semànticament.


  (1) Es documenta, per exemple, al diccionari de la llengua d'Enciclopèdia Catalana (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2014. <http://www.diccionari.cat/>)

  [Acta 606, 20 de maig de 2016]

     
 • 3451717   cumquat <Botànica> , <Alimentació > Fruita> cumquat
   
     

  Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

  Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

  • ca cumquat, n m
  • es kumcuat, n m/f
  • es kumquat, n m/f
  • fr kumquat, n m
  • it kumquat, n m
  • pt cunquate, n m
  • en cumquat, n
  • en kumquat, n
  • de Kumquat, n f
  • zh 金橘, n
  • zh jīnjú, n

  <Botànica> , <Alimentació > Fruita>

  Fruit comestible del cumquat, de forma ovoidal, d'uns 5 cm de llarg, pell dolça i porosa de color ataronjat o vermellós, i polpa una mica àcida, que es pot consumir fresc i en confitures o salses.

  Nota: 1. La denominació cumquat és una forma d'origen cantonès vehiculada probablement a través de l'anglès.

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme cumquat:

  S'aprova la denominació cumquat, adaptació catalana de la forma d'origen cantonès kumquat (vehiculada, probablement, a través de l'anglès), com a nom d'arbust i de fruit, pels motius següents:

  ·és una forma àmpliament utilitzada ja en català i està recollida en obres terminològiques i lexicogràfiques considerades de referència;(1)

  ·en la resta de llengües també s'utilitza el manlleu del cantonès, amb graus d'adaptació diversos;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  S'aprova com a substantiu masculí, tant per a designar l'arbre com el fruit, d'acord amb l'ús habitual, ja consolidat.

  Es descarta la forma kumquat, transcripció del cantonès vehiculada probablement a través de l'anglès, malgrat que és la solució internacionalment més estesa, perquè en català ja està consolidada la forma adaptada.

  També es descarta la forma del xinès estàndard jinju (transcripció destonalitzada de jīnjú, que significa, literalment, 'taronja daurada' o 'taronja d'or'), perquè no té ús, ni en català ni en la resta de llengües.

  Tampoc tenen ús com a designacions de l'arbre les formes cumquater i cumquatera, que també s'han valorat.

  Finalment, també s'han valorat les formes mandariner xinès, taronger xinès, mandariner nan i taronger nan, però s'han descartat perquè no tenen ús i perquè, a més, són poc adequades semànticament.


  (1) Es documenta, per exemple, al diccionari de la llengua d'Enciclopèdia Catalana (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2014. <http://www.diccionari.cat/>)

  [Acta 606, 20 de maig de 2016]

     
 • 2643461   cumquat (fruit) <Botànica> cumquat (fruit)
   
     

  Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  VALLÈS, Joan (dir.). Noms de plantes: Corpus de fitonímia catalana [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
  <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191/>

  Es tracta d'un diccionari descriptiu, que recull les denominacions catalanes de plantes vasculars autòctones i de plantes vasculars exòtiques amb interès comercial, cultural o científic.

  Aquest caràcter descriptiu justifica la presència de moltes denominacions no recollides en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. Per a orientar els usuaris, les denominacions catalanes estan classificades en un ordre decreixent de prioritat:
  - Termes principals: Formes del diccionari normatiu o bé, en cas de no haver-n'hi, primeres formes alfabètiques.
  - Sinònims complementaris: Formes recollides com a sinònimes en el diccionari normatiu.
  - Altres sinònims: Formes no documentades en el diccionari normatiu que compleixen la normativa.
  - Variants lingüístiques: Formes no normatives i manlleus no adaptats (escrits en cursiva)

  Les denominacions procedeixen d'un corpus de més de tres-centes obres botàniques publicades entre el 1871 i el 2013, entre les quals destaca com a punt de partida Els noms de les plantes als Països Catalans, de Francesc Masclans.

  Respecte a les obres originals, s'han revisat les denominacions catalanes i s'han estandarditzat els noms científics.

  Per veure les fonts en què s'ha documentat cada denominació o conèixer els criteris seguits, es pot consultar el producte complet a la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT.

  • ca cumquat (fruit), n m
  • nc Fortunella Swingle

  <Botànica > rutàcies>

     
Nova cerca
   
   

Servei d’atenció personalitzada

Consultes terminològiques

Si la informació obtinguda no és prou satisfactòria per a la resolució del vostre dubte, el Cercaterm, per mitjà del Servei d'atenció personalitzada, us permet adreçar-vos al Servei de Consultes del TERMCAT.

Veure exemples Fer una consulta terminològica Fer una consulta terminològica

Has de ser un usuari registrat per a poder enviar una consulta terminològica

Accedir al meu compte

Registrar-me al web