Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
  •  
Mostrar la cerca bàsica
   
   

trolejar

Mostra font de procedència Mostra font de procedència La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

  • ca trolejar, v tr
  • es trolear, v tr
  • fr troller, v tr
  • en troll, to, v tr

<Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades>

Atacar una persona, un organisme o un determinat contingut en línia mitjançant la publicació a internet de continguts deliberadament provocatius o controvertits, sovint en forma de missatges a les xarxes socials.

Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme trolejar:

S'aprova la denominació trolejar pels motius següents:

·és una forma lingüísticament adequada, derivada del substantiu trol ("Persona que busca generar polèmica a internet, sovint a les xarxes socials, mitjançant la publicació deliberada de missatges provocatius o de qualsevol altre contingut controvertit", segons la definició aprovada pel Consell Supervisor en aquesta mateixa acta);

·és anàloga formalment a altres verbs transitius catalans, com ara capitanejar, patronejar, botxinejar o tiranejar, que expressen una activitat que es duu a terme en qualitat d'allò que expressa el nucli sobre el qual es construeixen (de capità, de patró, de botxí i de tirà, en els casos anteriors, i de trol, en el cas de trolejar);

·és la forma utilitzada habitualment i es documenta en nombrosos textos de l'àmbit;

·té el vistiplau dels especialistes.

Es descarta la forma trol·lejar, que podria justificar-se a partir de l'etimologia de la denominació anglesa d'origen (és a dir, per les formes troll, to troll i trolling), perquè es considera que aquest verb ja és un derivat fet en català a partir del substantiu semànticament relacionat trol (adaptació de troll) i, per tant, que és innecessari recórrer al verb anglès. És el que s'ha fet, per exemple, en derivats com ara futbolístic, procedent de futbol, que al seu torn és una adaptació de l'anglès football.

Reforcen la preeminència de trolejar sobre trol·lejar el registre habitualment popular del terme i la tendència general de la llengua a la simplificació. Cal tenir en compte, d'altra banda, que també hi ha casos de denominacions catalanes d'origen anglès en què la doble ela intervocàlica originària ha passat a ela simple en l'adaptació (és el cas de tròlei, de l'anglès trolley).

També s'ha descartat la forma trolar perquè no té ús i es considera que la forma amb el sufix -ejar, que és la que s'utilitza, és igualment adequada des del punt de vista lingüístic.

[Acta 627, 18 d'octubre de 2017]

   
   

Servei d’atenció personalitzada

Consultes terminològiques

Si la informació obtinguda no és prou satisfactòria per a la resolució del vostre dubte, el Cercaterm, per mitjà del Servei d'atenció personalitzada, us permet adreçar-vos al Servei de Consultes del TERMCAT.

Veure exemples Fer una consulta terminològica Fer una consulta terminològica

Has de ser un usuari registrat per a poder enviar una consulta terminològica

Accedir al meu compte

Registrar-me al web