La consulta del mes

Monoestratificat o monostratificat? Criteri de la e protètica

13/01/2016

CC_Wikimedia_IsidreBlanc

CC_Wikimedia_IsidreBlanc

El terme monoestratificat s’escriu amb una e protètica (és a dir, una e que no és etimològica, sinó que s'ha afegit posteriorment per necessitats de pronunciació) de manera paral·lela a pluriestratificat, ja consignat en el diccionari normatiu. Pluriestratificat -ada vol dir ‘Que comprèn diversos estrats superposats’ i monoestratificat -ada, ‘Disposat en un sol estrat’. Tots dos termes s’utilitzen en diferents àmbits d’especialitat com ara la geologia, la histologia o la botànica.

 

D’acord amb el criteri Sobre la grafia dels mots compostos i prefixats que contenen formants amb una essa inicial etimològica seguida de consonant de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, es tracta de termes formats d’acord amb les regles del sistema lingüístic català i a partir de formants catalans en els quals ja és present aquesta e, als quals s’aplica un prefix (o una forma prefixada) disponible i productiu en la nostra llengua, encara que tingui un origen culte. Altres casos similars són infraestructura, macroestat, poliesportiu, biestable, antiestàtic, semiesfera, etc.

 

En algunes fonts encara es poden documentar les formes sense e (monostratificat, pluristratificat), que des de la publicació del criteri esmentat de l’IEC s’han de considerar inadequades.

 

Comparteix al Facebook Comparteix al Twitter