La finestra neològica

Com es diu hashtag en català?

04/04/2011

  © de la fotografia: iStockphoto.com/ene

  © de la fotografia: iStockphoto.com/ene

La forma anglesa hashtag es pot traduir al català per etiqueta en l’àmbit de les xarxes de microblocs, especialment en el Twitter. Es tracta d’un conjunt de caràcters precedits d'un símbol de coixinet, sobre el qual es pot fer clic, que serveix per a accedir a un contingut indexat per categories o temes. Així, es poden crear etiquetes per encetar un contingut nou a la xarxa o bé es poden seguir les etiquetes creades per altres.

 

Hashtag en anglès resulta una forma descriptiva: hash és coixinet o quadradet, la tecla dels aparells telefònics i d'altres aparells electrònics que s'identifica amb dues ratlles paral·leles verticals o inclinades que s'encreuen amb dues ratlles paral·leles horitzontals; i tag és etiqueta.

 

La proposta catalana prescindeix de la referència explícita al coixinet i es decanta per la paraula única etiqueta, que en la llengua general ja té un sentit pertinent des del punt de vista semàntic en el cas que ens ocupa: una de les accepcions consignades en el diccionari normatiu és ‘Mot, concepte, idea, que marca, encasella, classifica, algú o alguna cosa’.