Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 433798   accessory symptom accessory symptom
   
     
  • símptoma accessori, n m
  • es síntoma accesorio
  • fr symptôme accessoire
  • en accessory symptom

  Símptoma produït per l'administració d'un remei en el decurs d'un tractament en no adequar-se totalment al principi de la similitud.

  Nota: 1. A vegades és impossible trobar un remei exactament similar al quadre d'una malaltia per la manca de símptomes característics del pacient o per no haver-hi un ventall prou ampli de medicaments experimentats.

  2. Un símptoma accessori és un efecte iatrogènic d'un medicament homeopàtic, però que sol ser molt moderat atesa la dosi mínima d'administració.

     
 • 433677   accessory symptom accessory symptom
   
     
  • símptoma accessori, n m
  • es síntoma accesorio
  • fr symptôme accessoire
  • en accessory symptom

  Símptoma crònic de poca rellevància per a un pacient, pel fet que ja hi està habituat.

  Nota: Sovint es tracta d'un símptoma característic que pot ser molt útil per a determinar l'elecció d'un remei. En cas que els símptomes accessoris s'associïn a un trastorn principal o s'hi presentin simultàniament, es poden considerar també símptomes concomitants.

     
 • 433646   active principle active principle
   
     
  • principi actiu, n m
  • es principio activo
  • fr principe actif
  • en active principle

  Constituent d'un medicament responsable de les seves propietats medicinals.

  Nota: En un medicament homeopàtic el principi actiu és la dilució o la trituració que conté la matèria primera dinamitzada, mentre que la part inactiva del medicament correspon a l'excipient i/o al suport inert.

     
 • 433840   acute disease acute disease
   
     
  • malaltia aguda, n f
  • es enfermedad aguda
  • fr maladie aiguë
  • en acute disease

  Malaltia que es caracteritza per una aparició sobtada i per la rapidesa del seu curs evolutiu.

     
 • 433854   acute exacerbation of the chronic miasm acute exacerbation of the chronic miasm
   
     
  • exacerbació aguda del miasma crònic, n f
  • es exacerbación aguda del miasma crónico
  • fr exacerbation aiguë du miasme chronique
  • en acute exacerbation of the chronic miasm

  Aparició en un pacient de símptomes d'una malaltia, de manera sobtada, intensa i breu, com a conseqüència de l'activitat d'un miasma crònic.

  Nota: Cal saber distingir un episodi aïllat d'una malaltia aguda d'una exacerbació aguda del miasma crònic perquè pot comportar una solució terapèutica diferent. Un exemple en seria l'aparició recidivant d'una cistitis com a conseqüència de la reactivació d'un miasma crònic. En aquest cas caldria seguir una estratègia terapèutica adreçada a disminuir l'activitat del miasma, i així tractar la cistitis d'una manera més eficaç que si es tractés únicament l'episodi agut.

     
 • 433891   acute miasm acute miasm
   
     
  • miasma agut, n m
  • es miasma agudo
  • fr miasme aigu
  • en acute miasm

  Miasma, originat a partir d'una infecció adquirida, que predisposa a contreure malalties d'evolució temporal curta i de curació espontània, encara que en alguns casos poden deixar seqüeles, i que segueix uns patrons relativament fixos quant a la manifestació de símptomes.

  Nota: 1. Per exemple, una escarlatina, que té una durada mitjana de cinc a deu dies, si no es tracta correctament pot donar lloc a un estat persistent de debilitat i a d'altres seqüeles, com ara adenitis cervical, otitis mitjana aguda, pneumònia o glomerulonefritis.

  2. S. Hahnemann va deixar escrit que, de manera constant, un o més remeis específics estarien indicats per a tractar un miasma agut, mentre que els miasmes crònics i la majoria de malalties agudes requereixen una prescripció individualitzada a partir de la globalitat de símptomes.

     
 • 433763   acute remedy acute remedy
   
     
  • remei agut, n m
  • es remedio agudo
  • fr remède aigu
  • en acute remedy

  Remei d'acció ràpida i breu que s'indica en el tractament de malalties agudes.

  Nota: Alguns autors consideren que certs remeis aguts i crònics són complementaris entre si. D'altres en discuteixen aquesta complementarietat. En general, el remei agut és d'origen vegetal i el remei crònic, d'origen mineral. Belladonna, que és un remei agut d'origen vegetal, es correspon amb Calcarea carbonica, que és un remei crònic d'origen mineral.

     
 • 433688   aetiological prescription aetiological prescription
   
     
  • prescripció etiològica, n f
  • es prescripción etiológica
  • fr prescription étiologique
  • en aetiological prescription
  • en etiological prescription

  Prescripció d'un medicament basada més en les circumstàncies que actuen decisivament en el desenvolupament d'una malaltia que no pas en la globalitat de símptomes.

  Nota: Per exemple, el tractament de la diarrea que presenta un pacient abans d'anar al dentista tindria més en compte l'angoixa que provoca un esdeveniment incert, probablement dolorós, que no pas els símptomes i característiques de la diarrea.

     
 • 433869   aetiological symptom aetiological symptom
   
     
  • símptoma etiològic, n m
  • etiologia, n f sin. compl.
  • es etiología
  • es síntoma etiológico
  • fr étiologie
  • fr symptôme étiologique
  • en aetiological symptom
  • en aetiology
  • en etiological symptom
  • en etiology

  Factor que actua decisivament en l'inici i el posterior desenvolupament d'una malaltia.

  Nota: 1. Tot i rebre aquesta denominació, en sentit estricte no es tracta d'un símptoma, sinó d'una noxa que afecta el subjecte sensible, que acaba per desenvolupar una malaltia.

  2. Les etiologies tenen una importància cabdal en una repertorització i són molt indicatives del remei adequat que cal prescriure. Són etiologies, per exemple, un gran ensurt, una decepció afectiva, un traumatisme, un part dificultós, un procés infecciós o una intoxicació.

  3. En alguns repertoris, les etiologies psíquiques s'agrupen en el capítol que rep el nom de Ment, sota l'entrada trastorns per, en anglès ailments from.

     
 • 433869   aetiology aetiology
   
     
  • símptoma etiològic, n m
  • etiologia, n f sin. compl.
  • es etiología
  • es síntoma etiológico
  • fr étiologie
  • fr symptôme étiologique
  • en aetiological symptom
  • en aetiology
  • en etiological symptom
  • en etiology

  Factor que actua decisivament en l'inici i el posterior desenvolupament d'una malaltia.

  Nota: 1. Tot i rebre aquesta denominació, en sentit estricte no es tracta d'un símptoma, sinó d'una noxa que afecta el subjecte sensible, que acaba per desenvolupar una malaltia.

  2. Les etiologies tenen una importància cabdal en una repertorització i són molt indicatives del remei adequat que cal prescriure. Són etiologies, per exemple, un gran ensurt, una decepció afectiva, un traumatisme, un part dificultós, un procés infecciós o una intoxicació.

  3. En alguns repertoris, les etiologies psíquiques s'agrupen en el capítol que rep el nom de Ment, sota l'entrada trastorns per, en anglès ailments from.