Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 433578   història clínica història clínica
   
     
  • història clínica, n f
  • es historia clínica
  • fr histoire clinique
  • fr histoire médicale
  • en case history
  • en case report
  • en clinical history
  • en medical history

  Relació ordenada de les dades d'un pacient obtingudes per mitjà de l'anamnesi, l'exploració i els exàmens complementaris, i d'altres informacions, com ara diagnòstics anteriors, avaluacions pronòstiques o evolució clínica.

  Nota: En homeopatia, la història clínica serveix per a individualitzar el malalt, conèixer la seva manera d'emmalaltir i establir el tractament adequat per a guarir-lo.

     
 • 433615   homeòpata homeòpata
   
     
  • homeòpata, n m, f
  • es homeópata
  • fr homéopathe
  • en homeopath
  • en homoeopath

  Terapeuta expert en homeopatia.

  Nota: Els requeriments legals per a exercir l'homeopatia varien segons cada país. Per exemple, la legislació francesa reserva l'exercici de l'homeopatia únicament als metges; en canvi, altres legislacions en permeten la pràctica a d'altres tipus de personal sanitari. A l'Estat espanyol no està explícitament regulat. Als països anglosaxons, l'homeòpata que no té qualificació com a metge es coneix com a lay homeopath.

     
 • 433601   homeopatia homeopatia
   
     
  • homeopatia, n f
  • es homeopatía
  • fr homéopathie
  • en homeopathy
  • en homoeopathy

  Mètode terapèutic consistent a tractar les malalties mitjançant l'administració de medicaments seguint el principi de la similitud.

  Nota: S. Hahnemann va ser l'iniciador de l'homeopatia com a mètode terapèutic complet i en va deixar establerts els principis fonamentals. Per sobre de tots destaca el principi de la similitud, al voltant del qual giren altres principis, com ara el principi de la dosi mínima, que implica sovint l'administració de remeis en dosis infinitesimals, el principi de la individualització, el principi del remei únic, la consideració de la globalitat dels símptomes per a escollir un remei, i l'experimentació patogenètica com a millor manera per a conèixer els efectes dels medicaments.

     
 • 433630   homeopatia clàssica homeopatia clàssica
   
     
  • homeopatia clàssica, n f
  • es homeopatía clásica
  • fr homéopathie classique
  • en classical homeopathy

  Corrent homeopàtic que segueix estrictament els principis establerts per Samuel Hahnemann, que són, bàsicament, el principi de la similitud, el principi del remei únic, el principi de la dosi mínima i, d'una manera més relativa, el fet de considerar en la prescripció la teoria miasmàtica i algun aspecte de la constitució del pacient.

  Nota: Generalment s'associa l'unicisme a la pràctica de l'homeopatia clàssica.

     
 • 433599   homeopatia complexista homeopatia complexista
   
     
  • complexisme, n m
  • homeopatia complexista, n f sin. compl.
  • es complejismo
  • es homeopatía complejista
  • fr complexisme
  • fr homéopathie complexe
  • en complex homeopathy

  Corrent de l'homeopatia que segueix la pràctica d'administrar preparats que contenen dos o més medicaments combinats i que es prescriuen tenint en compte el tipus de malaltia o els òrgans afectats.

  Nota: Es considera una homeoteràpia.

     
 • 433600   homeopatia pluralista homeopatia pluralista
   
     
  • pluralisme, n m
  • homeopatia pluralista, n f sin. compl.
  • es homeopatía pluralista
  • es pluralismo
  • fr homéopathie pluraliste
  • fr pluralisme
  • en pluralism
  • en pluralist homeopathy

  Corrent de l'homeopatia que segueix la pràctica d'administrar un medicament considerat principal, acompanyat d'un o més remeis complementaris o bé drenadors, a fi de cobrir la simptomatologia global del pacient.

  Nota: El pluralisme, que es considera una homeoteràpia, és seguit especialment a França.

     
 • 433603   homeopatia unicista homeopatia unicista
   
     
  • unicisme, n m
  • homeopatia unicista, n f sin. compl.
  • es homeopatía unicista
  • es unicismo
  • fr homéopathie uniciste
  • fr unicisme
  • en unicism
  • en unicist homeopathy

  Corrent de l'homeopatia que segueix la pràctica d'administrar un únic remei en cada tractament, sense combinar-lo amb cap altre i seguint el principi de la similitud.

  Nota: Generalment s'associa l'unicisme a la pràctica de l'homeopatia clàssica.

     
 • 433701   homeopatia veterinària homeopatia veterinària
   
     
  • homeopatia veterinària, n f
  • es homeopatía veterinaria
  • fr homéopathie vétérinaire
  • en veterinary homeopathy

  Homeopatia aplicada al tractament de les malalties dels animals.

  Nota: El precursor de l'homeopatia veterinària va ser J. J. W. Lux.

     
 • 433598   homeopàtic -a homeopàtic -a
   
     
  • homeopàtic -a, adj
  • es homeopático
  • fr homéopathique
  • en homeopathic
  • en homoeopathic

  Relatiu o pertanyent a l'homeopatia.

     
 • 433586   homeopaticitat homeopaticitat
   
     
  • homeopaticitat, n f
  • es homeopaticidad
  • fr homéopathicité
  • en homeopathicity
  • en homoeopathicity

  Relació de similitud entre els símptomes que presenta un experimentador com a conseqüència de l'administració d'un medicament i els símptomes de la malaltia d'un pacient.