Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 433715   vaccinosi vaccinosi
   
     
  • síndrome postvaccinal, n f
  • vaccinosi, n f
  • es síndrome postvacunal
  • es vaccinosis
  • fr syndrome post-vaccinal
  • fr vaccinose
  • en post-vaccination syndrome
  • en vaccinosis

  Conjunt d'efectes indesitjables que poden aparèixer després de l'administració d'una vacuna o una combinació de vacunes i que es relacionen amb la seva activitat.

  Nota: 1. Se sol distingir entre les síndromes postvaccinals agudes i les cròniques. Alguns dels símptomes més destacats de les vaccinosis agudes són: febre, convulsions, encefalitis, meningitis, inflamació al voltant de la zona d'inoculació, tos semblant a la de la tos ferina, crit cefàlic, plor freqüent i inconsolable, somnolència excessiva o estat absent. Alguns dels símptomes de la síndrome crònica, que poden ser de difícil erradicació, són: refredats freqüents, conjuntivitis, otitis mitjana, èczemes, al·lèrgies, inflamació articular, astènia, diabetis, cefalees, alteracions del son, epilèpsia, trastorns del creixement, incoordinació motora, pèrdua del contacte visual o trastorns del comportament.

  2. Hi ha homeòpates que tracten la síndrome postvaccinal per mitjà de l'administració de vacunes dinamitzades sospitoses de produir-la.

  3. Concepte proposat i descrit per J. C. Burnett pels volts de l'any 1890, que el va donar a conèixer amb el nom de vaccinosi.

     
 • 433581   valoració de símptomes valoració de símptomes
   
     
  • valoració de símptomes, n f
  • es valoración de síntomas
  • fr valorisation des symptômes
  • en evaluation of symptoms

  Procediment pel qual es ponderen els símptomes característics i els símptomes comuns d'un cas clínic i se'ls atorga una major o menor importància amb la finalitat que els més importants indiquin els medicaments més adequats.

     
 • 433759   vehicle vehicle
   
     
  • vehicle, n m
  • es vehículo
  • fr véhicule
  • en drug carrier
  • en vehicle
  • en vehicle substance

  Substància auxiliar inactiva utilitzada en l'elaboració d'un medicament com a medi portador de la substància medicamentosa.

  Nota: L'aigua purificada, l'alcohol etílic, la glicerina i la lactosa, que també poden ser utilitzats com a diluents, són els vehicles més comuns utilitzats en l'elaboració de medicaments homeopàtics.

     
 • 433767   via d'administració via d'administració
   
     
  • via d'administració, n f
  • es vía de administración
  • fr voie d'administration
  • en route of administration

  Forma o punt d'introducció d'un medicament en l'organisme.

     
 • 433755   via d'aplicació externa via d'aplicació externa
   
     
  • via d'aplicació externa, n f
  • via tòpica, n f
  • es vía de aplicación externa
  • es vía tópica
  • fr voie topique
  • en external application
  • en topical route

  Via d'administració en què el medicament, en forma de dilució o de pomada, s'estén damunt de la pell o de les mucoses.

  Nota: L'aplicació sobre una zona afectada complementa un tractament per via interna especialment en el cas d'una contusió, una ferida, una cremada, un esquinç o una patologia venosa. L'aplicació del medicament sobre zones de pell sana s'indica en el tractament de malalties internes en què no es pot recórrer a altres formes de via d'administració, per exemple en el cas de pacients en estat comatós.

     
 • 433757   via de la llet materna via de la llet materna
   
     
  • via de la llet materna, n f
  • es vía de la leche materna
  • fr allaitement remédial
  • en mother's milk route

  Via d'administració en què el medicament es dona a la mare d'un lactant a fi que l'hi transmeti per mitjà de l'alletament.

     
 • 433756   via inhalatòria via inhalatòria
   
     
  • via inhalatòria, n f
  • es vía inhalatoria
  • fr voie inhalatoire
  • en inhalatory route

  Via d'administració en què el medicament s'absorbeix per aspiració.

  Nota: És una via d'administració poc habitual que s'aconsella per a la presa de medicaments molt volàtils i olorosos, com ara el mesc o la càmfora, en el tractament de pacients molt sensibles als efectes del medicament, i en casos excepcionals, com ara pacients en estat comatós o sota els efectes d'una anestèsia.

     
 • 433640   via oral via oral
   
     
  • via oral, n f
  • es vía oral
  • fr voie orale
  • en oral route

  Via d'administració en què el medicament s'ingereix.

  Nota: És la via d'administració més utilitzada en homeopatia.

     
 • 433754   via perlingual via perlingual
   
     
  • via perlingual, n f
  • es vía perlingual
  • fr voie perlinguale
  • en perlingual route

  Via d'administració oral en què el medicament, en forma de glòbul, grànul, pólvores, gotes, etc., es diposita a la superfície de la llengua perquè sigui absorbit per la mucosa.

     
 • 433755   via tòpica via tòpica
   
     
  • via d'aplicació externa, n f
  • via tòpica, n f
  • es vía de aplicación externa
  • es vía tópica
  • fr voie topique
  • en external application
  • en topical route

  Via d'administració en què el medicament, en forma de dilució o de pomada, s'estén damunt de la pell o de les mucoses.

  Nota: L'aplicació sobre una zona afectada complementa un tractament per via interna especialment en el cas d'una contusió, una ferida, una cremada, un esquinç o una patologia venosa. L'aplicació del medicament sobre zones de pell sana s'indica en el tractament de malalties internes en què no es pot recórrer a altres formes de via d'administració, per exemple en el cas de pacients en estat comatós.