Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 835494   abandó <Marc de referència > Motius d'intervenció> abandó
   
     
  • abandó, n m
  • abandonament, n m
  • es abandono

  <Marc de referència > Motius d'intervenció>

  Maltractament en què els pares, tutors, guardadors o qualsevol altra persona obligada legalment a prestar assistència omet els deures, o la majoria de deures, respecte d'un menor, una persona amb discapacitat o una altra persona dependent de manera que en posa en perill la integritat física i el desenvolupament emocional i social.

     
 • 835317   abandó escolar <Marc de referència > Motius d'intervenció> abandó escolar
   
     
  • abandó escolar, n m
  • abandonament escolar, n m sin. compl.
  • deserció escolar, n f sin. compl.
  • es abandono escolar
  • es deserción escolar

  <Marc de referència > Motius d'intervenció>

  Cessament indefinit de l'assistència a la plaça escolar corresponent d'un infant o un adolescent en període d'escolarització obligatòria.

     
 • 835494   abandonament <Marc de referència > Motius d'intervenció> abandonament
   
     
  • abandó, n m
  • abandonament, n m
  • es abandono

  <Marc de referència > Motius d'intervenció>

  Maltractament en què els pares, tutors, guardadors o qualsevol altra persona obligada legalment a prestar assistència omet els deures, o la majoria de deures, respecte d'un menor, una persona amb discapacitat o una altra persona dependent de manera que en posa en perill la integritat física i el desenvolupament emocional i social.

     
 • 835317   abandonament escolar <Marc de referència > Motius d'intervenció> abandonament escolar
   
     
  • abandó escolar, n m
  • abandonament escolar, n m sin. compl.
  • deserció escolar, n f sin. compl.
  • es abandono escolar
  • es deserción escolar

  <Marc de referència > Motius d'intervenció>

  Cessament indefinit de l'assistència a la plaça escolar corresponent d'un infant o un adolescent en període d'escolarització obligatòria.

     
 • 835778   ABS <Organització> ABS
   
     
  • àrea bàsica de salut, n f
  • ABS, n f sigla
  • es área básica de salud
  • es ABS sigla

  <Organització>

  Unitat territorial elemental establerta a partir de criteris geogràfics, demogràfics i epidemiològics que té assignat un equip d'atenció primària.

     
 • 835763   absentisme escolar <Marc de referència > Motius d'intervenció> absentisme escolar
   
     
  • absentisme escolar, n m
  • es absentismo escolar

  <Marc de referència > Motius d'intervenció>

  Inassistència d'un infant o un jove en edat d'escolarització obligatòria al centre educatiu on està matriculat de manera sistemàtica, discontínua i sense causa justificada.

     
 • 835217   ABSS <Organització> ABSS
   
     
  • àrea bàsica de serveis socials, n f
  • ABSS, n f sigla
  • es área básica de servicios sociales
  • es ABSS sigla

  <Organització>

  Unitat territorial organitzada sobre la base del municipi que constitueix la unitat elemental d'atenció social a l'efecte de la prestació dels serveis socials bàsics.

  Nota: L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 20.000 habitants, prenent com a base el municipi.

     
 • 835498   abús sexual <Marc de referència > Motius d'intervenció> abús sexual
   
     
  • abús sexual, n m
  • sotmetiment sexual, n m sin. compl.
  • es abuso sexual
  • es sometimiento sexual

  <Marc de referència > Motius d'intervenció>

  Delicte contra la llibertat o la indemnitat sexual comès sense violència o intimidació i sense consentiment, o amb consentiment prestat sota prevalença de superioritat.

     
 • 835695   ABVD <Marc de referència > Conceptes clau> ABVD
   
     
  • activitat bàsica de la vida diària, n f
  • activitat bàsica de la vida quotidiana, n f sin. compl.
  • ABVD, n f sigla
  • ABVQ, n f sigla
  • es actividad básica de la vida cotidiana
  • es actividad básica de la vida diaria
  • es ABVC sigla
  • es ABVD sigla
  • fr activité de la vie quotidienne de base
  • fr AVQ de base
  • en basic activity of daily living
  • en BADL sigla

  <Marc de referència > Conceptes clau>

  Activitat de la vida diària associada amb l'acompliment de les tasques elementals que permeten a una persona de viure amb una independència raonable.

  Nota: Entre les activitats bàsiques de la vida diària hi ha la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat fonamental, el reconeixement de persones i objectes, l'orientació, la comprensió i l'acompliment d'ordres o tasques senzilles.

     
 • 835695   ABVQ <Marc de referència > Conceptes clau> ABVQ
   
     
  • activitat bàsica de la vida diària, n f
  • activitat bàsica de la vida quotidiana, n f sin. compl.
  • ABVD, n f sigla
  • ABVQ, n f sigla
  • es actividad básica de la vida cotidiana
  • es actividad básica de la vida diaria
  • es ABVC sigla
  • es ABVD sigla
  • fr activité de la vie quotidienne de base
  • fr AVQ de base
  • en basic activity of daily living
  • en BADL sigla

  <Marc de referència > Conceptes clau>

  Activitat de la vida diària associada amb l'acompliment de les tasques elementals que permeten a una persona de viure amb una independència raonable.

  Nota: Entre les activitats bàsiques de la vida diària hi ha la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat fonamental, el reconeixement de persones i objectes, l'orientació, la comprensió i l'acompliment d'ordres o tasques senzilles.