Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 835923   acolliment de menors <Serveis i prestacions> acolliment de menors
   
     
  • acolliment de menors, n m
  • es acogida de menores

  <Serveis i prestacions>

  Mesura de protecció de menors que es troben en situació de possible desemparament o de risc social que consisteix a confiar-los provisionalment a una persona, una família o un centre d'acolliment.

     
 • 835924   acolliment de persones grans <Serveis i prestacions> acolliment de persones grans
   
     
  • acolliment de persones grans, n m
  • es acogida de personas mayores

  <Serveis i prestacions>

  Vinculació d'una persona o una parella a una altra persona o parella més jove, la qual es compromet a tenir-ne cura, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en condicions semblants a les relacions de parentiu.

  Nota: L'acolliment de persones grans es regula mitjançant un contracte civil que s'anomena pacte d'acolliment.

     
 • 835457   acolliment en centre residencial <Serveis i prestacions> acolliment en centre residencial
   
     
  • acolliment residencial, n m
  • acolliment en centre residencial, n m sin. compl.
  • es acogimiento en centro residencial
  • es acogimiento residencial

  <Serveis i prestacions>

  Servei temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar i que ofereix atenció integral a persones en situació de desemparament, risc social o dependència.

     
 • 835655   acolliment en unitat convivencial d'acció educativa <Serveis i prestacions> acolliment en unitat convivencial d'acció educativa
   
     
  • acolliment en unitat convivencial d'acció educativa, n m
  • acolliment familiar especialitzat, n m sin. compl.
  • acolliment professional, n m sin. compl.
  • es acogida en unidad convivencial de acción educativa
  • es acogida profesional
  • es acogimiento familiar especializado

  <Serveis i prestacions>

  Acolliment familiar, com a protecció d'infants i adolescents tutelats que requereixen una atenció especialitzada, que duu a terme una unitat convivencial d'acció educativa.

  Nota: Els destinataris d'un acolliment en unitat convivencial d'acció educativa són infants i adolescents en règim de guarda o tutela de l'Administració amb proposta d'acolliment familiar simple.

     
 • 835338   acolliment familiar <Serveis i prestacions> acolliment familiar
   
     
  • acolliment familiar, n m
  • es acogida familiar

  <Serveis i prestacions>

  Acolliment de menors que consisteix a confiar-los provisionalment a una família acollidora.

     
 • 835651   acolliment familiar d'urgència i diagnòstic <Serveis i prestacions> acolliment familiar d'urgència i diagnòstic
   
     
  • acolliment familiar d'urgència i diagnòstic, n m
  • es acogida familiar de urgencia y diagnóstico

  <Serveis i prestacions>

  Acolliment familiar que dura mentre s'analitza la situació de l'infant o l'adolescent i l'evolució de la seva família i es determina la mesura de protecció adequada.

     
 • 835655   acolliment familiar especialitzat <Serveis i prestacions> acolliment familiar especialitzat
   
     
  • acolliment en unitat convivencial d'acció educativa, n m
  • acolliment familiar especialitzat, n m sin. compl.
  • acolliment professional, n m sin. compl.
  • es acogida en unidad convivencial de acción educativa
  • es acogida profesional
  • es acogimiento familiar especializado

  <Serveis i prestacions>

  Acolliment familiar, com a protecció d'infants i adolescents tutelats que requereixen una atenció especialitzada, que duu a terme una unitat convivencial d'acció educativa.

  Nota: Els destinataris d'un acolliment en unitat convivencial d'acció educativa són infants i adolescents en règim de guarda o tutela de l'Administració amb proposta d'acolliment familiar simple.

     
 • 835654   acolliment familiar permanent <Serveis i prestacions> acolliment familiar permanent
   
     
  • acolliment familiar permanent, n m
  • es acogimiento familiar permanente

  <Serveis i prestacions>

  Acolliment familiar de durada indefinida per a infants i adolescents en situació definitiva de desemparament quan l'adopció no és possible o no es considera l'opció més favorable a l'interès del menor.

     
 • 835653   acolliment familiar preadoptiu <Serveis i prestacions> acolliment familiar preadoptiu
   
     
  • acolliment familiar preadoptiu, n m
  • acolliment preadoptiu, n m
  • preadopció, n f sin. compl.
  • es acogida familiar preadoptiva
  • es acogida preadoptiva
  • es preadopción

  <Serveis i prestacions>

  Acolliment familiar que es preveu com una fase prèvia a l'adopció de l'infant o l'adolescent.

     
 • 835652   acolliment familiar simple <Serveis i prestacions> acolliment familiar simple
   
     
  • acolliment familiar simple, n m
  • acolliment simple, n m
  • es acogida familiar simple
  • es acogida simple

  <Serveis i prestacions>

  Acolliment familiar que es preveu que acabi amb el retorn de l'infant o l'adolescent a la seva família biològica.