Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 836150   quadre de comandament <Organització> quadre de comandament
   
     
  • quadre de comandament, n m
  • es cuadro de mando

  <Organització>

  Instrument que recull de forma sintètica i sistematitzada la informació rellevant sobre la gestió, la realització d'actuacions i l'assoliment dels objectius d'una organització, amb la finalitat de ser usada en la presa de decisions.

     
 • 835944   qualitat <Organització> qualitat
   
     
  • qualitat, n f
  • es calidad

  <Organització>

  Conjunt de característiques d'un producte o un servei que li confereixen l'aptitud de satisfer de manera contínua les necessitats i les previsions dels usuaris.

     
 • 835364   qualitat de servei <Marc de referència > Principis i garanties> qualitat de servei
   
     
  • qualitat de servei, n f
  • es calidad de servicio

  <Marc de referència > Principis i garanties>

  Grau en què un servei o un recurs del sistema de serveis socials s'ajusta a les necessitats individuals i socials i al desenvolupament de la comunitat mitjançant la seva millora i adaptació continuada a les noves modalitats i tècniques disponibles.

  Nota: La qualitat de servei és un principi rector del sistema públic de serveis socials.

     
 • 835296   qualitat de vida <Marc de referència > Conceptes clau> , <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi> qualitat de vida
   
     
  • qualitat de vida, n f
  • es calidad de vida
  • fr qualité de la vie
  • en quality of life

  <Marc de referència > Conceptes clau> , <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi>

  Grau de satisfacció d'una persona respecte a les seves condicions de vida, determinat a partir de l'escala de valors, les aspiracions i les expectatives personals en els àmbits de la vida personal, familiar i social.

     
 • 835441   qualitat de vida relacionada amb la salut <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi> qualitat de vida relacionada amb la salut
   
     
  • qualitat de vida relacionada amb la salut, n f
  • QVRS, n f sigla
  • es calidad de vida relacionada con la salud
  • es CVRS sigla
  • fr qualité de vie liée à la santé
  • fr QVLS sigla
  • en health-related quality of life
  • en HRQL sigla

  <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi>

  Percepció d'una persona sobre la pròpia salut física, social i mental.

     
 • 836022   queixa <Organització> queixa
   
     
  • queixa, n f
  • es queja

  <Organització>

  Acció de manifestar el descontentament per alguna cosa, especialment un usuari quan un producte adquirit o un servei rebut no ha respost a les expectatives que generava o que se n'esperaven.

     
 • 835618   qüestionari EuroQol <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi> qüestionari EuroQol
   
     
  • qüestionari EuroQol, n m
  • es cuestionario EuroQol

  <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi>

  Qüestionari de mesura de la qualitat de vida relacionada amb la salut que identifica 132 possibles estats de salut a partir de preguntes sobre mobilitat, autocura, activitats habituals, dolor i ansietat o depressió.

  Nota: 1. Les lletres Qol del mot EuroQol corresponen al sintagma anglès Quality of life. 2. El qüestionari EuroQol es divideix en un qüestionari sobre la qualitat de vida i en una escala analògica visual.

     
 • 836096   qüestionari WHODAS <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi> qüestionari WHODAS
   
     
  • qüestionari WHODAS, n m
  • es cuestionario WHODAS

  <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi>

  Qüestionari d'avaluació de la discapacitat que es basa en la mesura del funcionament d'una persona.

  Nota: 1. WHODAS és una sigla que correspon a la denominació anglesa World Health Organization Disability Assessment Schedule. 2. El qüestionari WHODAS avalua la discapacitat manifesta en sis àrees: comprensió i comunicació, capacitat per a moure's en el propi entorn, cura personal, relacions amb les altres persones, activitats de la vida diària i participació en la societat.

     
 • 835607   quocient de dependència <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi> quocient de dependència
   
     
  • índex de dependència global, n m
  • quocient de dependència, n m sin. compl.
  • es cociente de dependencia
  • es índice de dependencia global
  • en dependency ratio

  <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi>

  Índex que avalua la càrrega socioeconòmica que per a la població laboralment activa representa el segment de població inactiva.

  Nota: L'índex de dependència global representa el nombre de persones menors de 15 anys i majors de 65 anys d'edat per cada 100 persones del grup de 15 a 64 anys d'edat.

     
 • 835441   QVRS <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi> QVRS
   
     
  • qualitat de vida relacionada amb la salut, n f
  • QVRS, n f sigla
  • es calidad de vida relacionada con la salud
  • es CVRS sigla
  • fr qualité de vie liée à la santé
  • fr QVLS sigla
  • en health-related quality of life
  • en HRQL sigla

  <Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi>

  Percepció d'una persona sobre la pròpia salut física, social i mental.