Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1512131   a blinking text cursor appears <Fraseologia> a blinking text cursor appears
   
     
  • apareixerà un cursor de text amb parpelleig
  • en a blinking text cursor appears

  <Fraseologia>

     
 • 1508798   a certificate has expired <Fraseologia> a certificate has expired
   
     
  • un certificat ha caducat
  • en a certificate has expired

  <Fraseologia>

     
 • 1512035   a combo box may be shown that provides the available choices <Fraseologia> a combo box may be shown that provides the available choices
   
     
  • es pot mostrar un quadre combinat que proporciona les opcions disponibles
  • en a combo box may be shown that provides the available choices

  <Fraseologia>

     
 • 1508076   a communication error has occurred <Fraseologia> a communication error has occurred
   
     
  • s'ha produït un error de comunicació
  • en a communication error has occurred

  <Fraseologia>

     
 • 1511738   a constant is a variable that helps to improve the readability of a program <Fraseologia> a constant is a variable that helps to improve the readability of a program
   
     
  • una constant és una variable que ajuda a millorar la llegibilitat d'un programa
  • en a constant is a variable that helps to improve the readability of a program

  <Fraseologia>

     
 • 1511188   a control point overlies the data point <Fraseologia> a control point overlies the data point
   
     
  • un punt de control se superposa a un punt de dades
  • en a control point overlies the data point

  <Fraseologia>

     
 • 1509694   a copy of this document is stored on your computer <Fraseologia> a copy of this document is stored on your computer
   
     
  • una còpia d'aquest document està emmagatzemada a l'ordinador
  • en a copy of this document is stored on your computer

  <Fraseologia>

     
 • 1511183   a corner anchor point has one or two independent control lines <Fraseologia> a corner anchor point has one or two independent control lines
   
     
  • un punt d'ancoratge a la cantonada té una o dues línies de control independents
  • en a corner anchor point has one or two independent control lines

  <Fraseologia>

     
 • 1512132   a dialog appears informing you that the Goal Seek was successful <Fraseologia> a dialog appears informing you that the Goal Seek was successful
   
     
  • apareixerà un diàleg que us informarà que la cerca de l'objectiu s'ha realitzat correctament
  • en a dialog appears informing you that the Goal Seek was successful

  <Fraseologia>

     
 • 1512133   a dialog box appears where you can enter a new name <Fraseologia> a dialog box appears where you can enter a new name
   
     
  • apareixerà un quadre de diàleg on podreu introduir un nom nou
  • en a dialog box appears where you can enter a new name

  <Fraseologia>