Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 416674   A <Climatologia> A
   
     
  • anticicló, n m
  • A, n m sigla
  • es alta
  • es anticiclón
  • es A sigla
  • fr anticyclone
  • fr A sigla
  • en anticyclone
  • en high
  • en H sigla

  <Climatologia>

  Sector ampli de l'atmosfera d'alta pressió, de forma el·líptica o circular, on la pressió atmosfèrica té un valor creixent de la perifèria al centre.

     
 • 416302   abiòtic -a <Biogeografia> abiòtic -a
   
     
  • abiòtic -a, adj
  • es abiótico
  • fr abiotique
  • en abiotic

  <Biogeografia>

  Dit del medi on no és possible l'existència de vida.

     
 • 416624   abissal <Hidrologia> abissal
   
     
  • abissal, adj
  • es abisal
  • fr abyssal
  • en abyssal

  <Hidrologia>

  Relatiu o pertanyent a les profunditats oceàniques compreses entre els 2.000-3.000 i els 6.000-7.000 m aproximadament.

     
 • 416197   ablació <Geomorfologia> ablació
   
     
  • ablació, n f
  • es ablación
  • fr ablation
  • en ablation

  <Geomorfologia>

  Pèrdua de massa d'una glacera a conseqüència de diversos processos físics, com ara fusió o sublimació.

     
 • 417715   ablació <Geomorfologia> ablació
   
     
  • ablació, n f
  • es ablación
  • fr ablation
  • fr déblaiment
  • en ablation

  <Geomorfologia>

  Episodi d'un procés erosiu que afecta un relleu i que consisteix en la pèrdua de materials sòlids per arrencada i emportament.

  Nota: S'aplica especialment als processos glacials.

     
 • 416625   abrasió <Geomorfologia> abrasió
   
     
  • abrasió, n f
  • es abrasión
  • fr abrasion
  • en abrasion

  <Geomorfologia>

  Desgast mecànic de les roques, de tendència aplanadora, produït per l'acció del vent, de les glaceres i, especialment, del mar.

     
 • 416626   absorció atmosfèrica <Climatologia> absorció atmosfèrica
   
     
  • absorció atmosfèrica, n f
  • es absorción atmosférica
  • fr absorption atmosphérique
  • en atmospheric absorption

  <Climatologia>

  Fenomen pel qual l'energia de radiació es transforma en un altre tipus d'energia (calorífica, mecànica, elèctrica, etc.) com a conseqüència de la interacció que estableix amb els components de l'atmosfera.

     
 • 417137   abundància <Biogeografia> abundància
   
     
  • abundància, n f
  • es abundancia
  • fr abondance
  • en abundance

  <Biogeografia>

  Paràmetre ecològic que indica el nombre d'individus d'una espècie en relació amb el conjunt d'individus d'una comunitat.

     
 • 417540   abundància-dominància <Biogeografia> abundància-dominància
   
     
  • abundància-dominància, n f
  • es abundancia-dominancia
  • fr abondance-dominance
  • en abundance-dominance
  • en cover-abundance

  <Biogeografia>

  Paràmetre ecològic que indica l'espai relatiu ocupat pel conjunt d'individus d'una espècie en una àrea d'inventari.

  Nota: S'expressa per mitjà d'escales d'índexs que varien segons els autors i les escoles. En la metodologia fitosociològica sigmatista s'estableixen sis graus: +, individus rars o molt rars que ocupen un espai significant; 1, individus abundants que ocupen un espai insignificant; 2, individus molt abundants però que no arriben a ocupar el 25% del terreny; 3, individus que ocupen entre el 25% i el 50% del terreny; 4, individus que ocupen entre el 50% i el 75% del terreny; 5, individus que ocupen més del 75% del terreny.

     
 • 416832   accident <Geomorfologia> accident
   
     
  • accident, n m
  • es accidente
  • fr accident
  • en accident

  <Geomorfologia>

  Diferència notable del perímetre litoral que es tradueix en una depressió o un retrocés.