Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 417129   A horizon <Ciència del sòl> A horizon
   
     
  • horitzó A, n m
  • es horizonte A
  • fr horizon A
  • en A horizon

  <Ciència del sòl>

  Horitzó superior del perfil del sòl situat per sota de l'horitzó O i per sobre de l'horitzó B, caracteritzat per la presència de matèria orgànica fresca i en part humificada barrejada amb matèria mineral i pel predomini dels processos d'eluviació.

     
 • 416302   abiotic <Biogeografia> abiotic
   
     
  • abiòtic -a, adj
  • es abiótico
  • fr abiotique
  • en abiotic

  <Biogeografia>

  Dit del medi on no és possible l'existència de vida.

     
 • 416197   ablation <Geomorfologia> ablation
   
     
  • ablació, n f
  • es ablación
  • fr ablation
  • en ablation

  <Geomorfologia>

  Pèrdua de massa d'una glacera a conseqüència de diversos processos físics, com ara fusió o sublimació.

     
 • 417715   ablation <Geomorfologia> ablation
   
     
  • ablació, n f
  • es ablación
  • fr ablation
  • fr déblaiment
  • en ablation

  <Geomorfologia>

  Episodi d'un procés erosiu que afecta un relleu i que consisteix en la pèrdua de materials sòlids per arrencada i emportament.

  Nota: S'aplica especialment als processos glacials.

     
 • 417351   ablation area <Hidrologia> ablation area
   
     
  • zona d'ablació, n f
  • es zona de ablación
  • fr zone d'ablation
  • en ablation area
  • en ablation zone

  <Hidrologia>

  Part terminal d'una glacera en què dominen els processos d'ablació.

     
 • 417351   ablation zone <Hidrologia> ablation zone
   
     
  • zona d'ablació, n f
  • es zona de ablación
  • fr zone d'ablation
  • en ablation area
  • en ablation zone

  <Hidrologia>

  Part terminal d'una glacera en què dominen els processos d'ablació.

     
 • 416625   abrasion <Geomorfologia> abrasion
   
     
  • abrasió, n f
  • es abrasión
  • fr abrasion
  • en abrasion

  <Geomorfologia>

  Desgast mecànic de les roques, de tendència aplanadora, produït per l'acció del vent, de les glaceres i, especialment, del mar.

     
 • 417787   abrasion platform <Geomorfologia> abrasion platform
   
     
  • plataforma d'abrasió, n f
  • es plataforma de abrasión
  • fr plate-forme d'abrasion
  • fr plate-forme d'érosion littorale
  • en abrasion platform
  • en wave-cut platform

  <Geomorfologia>

  Superfície submergida lleugerament inclinada, al peu d'un penya-segat, formada per l'erosió mecànica produïda per l'onatge i per erosió d'origen bioquímic.

     
 • 417137   abundance <Biogeografia> abundance
   
     
  • abundància, n f
  • es abundancia
  • fr abondance
  • en abundance

  <Biogeografia>

  Paràmetre ecològic que indica el nombre d'individus d'una espècie en relació amb el conjunt d'individus d'una comunitat.

     
 • 417540   abundance-dominance <Biogeografia> abundance-dominance
   
     
  • abundància-dominància, n f
  • es abundancia-dominancia
  • fr abondance-dominance
  • en abundance-dominance
  • en cover-abundance

  <Biogeografia>

  Paràmetre ecològic que indica l'espai relatiu ocupat pel conjunt d'individus d'una espècie en una àrea d'inventari.

  Nota: S'expressa per mitjà d'escales d'índexs que varien segons els autors i les escoles. En la metodologia fitosociològica sigmatista s'estableixen sis graus: +, individus rars o molt rars que ocupen un espai significant; 1, individus abundants que ocupen un espai insignificant; 2, individus molt abundants però que no arriben a ocupar el 25% del terreny; 3, individus que ocupen entre el 25% i el 50% del terreny; 4, individus que ocupen entre el 50% i el 75% del terreny; 5, individus que ocupen més del 75% del terreny.