Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 416674   A <Climatologia> A
   
     
  • anticicló, n m
  • A, n m sigla
  • es alta
  • es anticiclón
  • es A sigla
  • fr anticyclone
  • fr A sigla
  • en anticyclone
  • en high
  • en H sigla

  <Climatologia>

  Sector ampli de l'atmosfera d'alta pressió, de forma el·líptica o circular, on la pressió atmosfèrica té un valor creixent de la perifèria al centre.

     
 • 417574   aber <Geomorfologia> aber
   
     
  • ria, n f
  • es ría
  • fr aber
  • fr ria
  • en ria

  <Geomorfologia>

  Vall fluvial envaïda pel mar al seu curs baix.

  Nota: De vegades les ries es presenten ramificades i encaixades en rocam massís.

     
 • 416302   abiotique <Biogeografia> abiotique
   
     
  • abiòtic -a, adj
  • es abiótico
  • fr abiotique
  • en abiotic

  <Biogeografia>

  Dit del medi on no és possible l'existència de vida.

     
 • 416197   ablation <Geomorfologia> ablation
   
     
  • ablació, n f
  • es ablación
  • fr ablation
  • en ablation

  <Geomorfologia>

  Pèrdua de massa d'una glacera a conseqüència de diversos processos físics, com ara fusió o sublimació.

     
 • 417715   ablation <Geomorfologia> ablation
   
     
  • ablació, n f
  • es ablación
  • fr ablation
  • fr déblaiment
  • en ablation

  <Geomorfologia>

  Episodi d'un procés erosiu que afecta un relleu i que consisteix en la pèrdua de materials sòlids per arrencada i emportament.

  Nota: S'aplica especialment als processos glacials.

     
 • 417137   abondance <Biogeografia> abondance
   
     
  • abundància, n f
  • es abundancia
  • fr abondance
  • en abundance

  <Biogeografia>

  Paràmetre ecològic que indica el nombre d'individus d'una espècie en relació amb el conjunt d'individus d'una comunitat.

     
 • 417540   abondance-dominance <Biogeografia> abondance-dominance
   
     
  • abundància-dominància, n f
  • es abundancia-dominancia
  • fr abondance-dominance
  • en abundance-dominance
  • en cover-abundance

  <Biogeografia>

  Paràmetre ecològic que indica l'espai relatiu ocupat pel conjunt d'individus d'una espècie en una àrea d'inventari.

  Nota: S'expressa per mitjà d'escales d'índexs que varien segons els autors i les escoles. En la metodologia fitosociològica sigmatista s'estableixen sis graus: +, individus rars o molt rars que ocupen un espai significant; 1, individus abundants que ocupen un espai insignificant; 2, individus molt abundants però que no arriben a ocupar el 25% del terreny; 3, individus que ocupen entre el 25% i el 50% del terreny; 4, individus que ocupen entre el 50% i el 75% del terreny; 5, individus que ocupen més del 75% del terreny.

     
 • 416625   abrasion <Geomorfologia> abrasion
   
     
  • abrasió, n f
  • es abrasión
  • fr abrasion
  • en abrasion

  <Geomorfologia>

  Desgast mecànic de les roques, de tendència aplanadora, produït per l'acció del vent, de les glaceres i, especialment, del mar.

     
 • 416255   abri-sous-roche <Geomorfologia> abri-sous-roche
   
     
  • balma, n f
  • es abrigo
  • es balma
  • fr abri-sous-roche
  • fr balme
  • fr baume
  • en rock shelter
  • en shelter cave

  <Geomorfologia>

  Cavitat no gaire pregona excavada en una paret de roca o en un vessant rocallós.

     
 • 416626   absorption atmosphérique <Climatologia> absorption atmosphérique
   
     
  • absorció atmosfèrica, n f
  • es absorción atmosférica
  • fr absorption atmosphérique
  • en atmospheric absorption

  <Climatologia>

  Fenomen pel qual l'energia de radiació es transforma en un altre tipus d'energia (calorífica, mecànica, elèctrica, etc.) com a conseqüència de la interacció que estableix amb els components de l'atmosfera.