Terminologia de la sida

   

Terminologia de la sida

 

 

Aquest diccionari recull més de quatre-cents termes d'ús comú en l'àmbit assistencial, amb la les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès.


Es tracta de la versió en línia de la Terminologia de la sida, diccionari elaborat l’any 2005 pel TERMCAT en col·laboració amb el Departament de Salut i amb professionals de gran experiència en el camp de la sida.


Crèdits
Introducció
Arbre de camp
Taula de fàrmacs antiretrovirals
Taula de malalties definidores de sida
Taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2
Bibliografia

 

Darrera actualització: juliol 2009
© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007

Darrera actualització: 25-02-2013

 

Aquest diccionari recull més de quatre-cents termes d'ús comú en l'àmbit assistencial, amb la les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès.


Es tracta de la versió en línia de la Terminologia de la sida, diccionari elaborat l’any 2005 pel TERMCAT en col·laboració amb el Departament de Salut i amb professionals de gran experiència en el camp de la sida.


Crèdits
Introducció
Arbre de camp
Taula de fàrmacs antiretrovirals
Taula de malalties definidores de sida
Taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2
Bibliografia

 

Darrera actualització: juliol 2009
© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007

Darrera actualització: 25-02-2013

 

TERMCAT offers to users a set of terms from the Terminologia de la sida ('AIDS Terminology'), dictionary made by TERMCAT in 2005 in collaboration with the Heath Department of the Catalan Government and professionals in the AIDS field.

 

Crèdits
Introducció
Arbre de camp
Taula de fàrmacs antiretrovirals
Taula de malalties definidores de sida
Taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2
Bibliografia

 

The work gathers more than 500 terms, used in the assistance field. Apart from the Catalan denomination and definition, it offers the equivalents in Spanish, French and English and, often, context notes.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Last update: July 2009
© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007 

Last update: 25-02-2013

 

TERMCAT pone a disposición de los usuarios un conjunto de términos procedentes de la Terminologia de la sida, diccionario elaborado en 2005 por TERMCAT en colaboración con el Departamento de Salud de la Generalitat y con profesionales de gran experiencia en el campo del sida.

 

Crèdits
Introducció
Arbre de camp
Taula de fàrmacs antiretrovirals
Taula de malalties definidores de sida
Taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2
Bibliografia

 

La obra recoge más de 500 términos, de uso común en el ámbito asistencial. Además de la denominación catalana y la definición, ofrece las equivalencias en castellano, francés e inglés y, a menudo, notas contextuales.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Última actualización: julio 2009
© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007 

Última actualitzación: 25-02-2013

 

TERMCAT offre aux usagers un ensemble de termes procédant de la Terminologia de la sida (« Terminologie du sida »), dictionnaire élaboré par TERMCAT en 2005 en collaboration avec le Département de la Santé du Gouvernement Catalan et professionnels du champ du sida.

 

Crèdits
Introducció
Arbre de camp
Taula de fàrmacs antiretrovirals
Taula de malalties definidores de sida
Taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2
Bibliografia

 

L’œuvre recueille plus de 500 termes, utilisés dans le domaine assistantiel. À part de la dénomination catalane et définition, le dictionnaire offre les équivalents en espagnol, français et anglais et, souvent, notes contextuelles.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Dernière actualisation : juillet 2009
© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007 

Dernière actualisation: 25-02-2013