Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1530098   ga <Nigerocongolesa > Kwa > Ga-dangme> , <Àfrica > Ghana> ga
   
     
  • ga
  • cod
  • ar غا
  • cy Ga
  • de Ga
  • en Ga
  • es ga
  • eu gaera
  • fr ga
  • gl ga
  • gn ga
  • it ga
  • ja ガ語
  • ja ガ-語 sin. compl.
  • nl Ga
  • pt ga
  • ru Га
  • ru Ган sin. compl.
  • zh 伽语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Nigerocongolesa > Kwa > Ga-dangme> , <Àfrica > Ghana>

  El grup ga-dangme de la branca kwa inclou el ga i l'adangme, dues llengües molt properes. El ga presenta poca variació dialectal.

  Hi ha textos en ga d'ençà del 1764, els primers escrits per Christian Jacobsen Protten. L'ortografia ha estat revisada diverses vegades des del 1968; la revisió més recent és del 1990.

  El ga és present en l'ensenyament primari i secundari.

     
 • 1530521   ga-dang <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines> ga-dang
   
     
  • ga-dang
  • baliwon sin. compl.
  • gaddang pagà sin. compl.
  • ginabwal sin. compl.
  • ar غا- دانغ
  • cy Ga-dang
  • cy Baliwon sin. compl.
  • cy Gaddang paganaidd sin. compl.
  • cy Ginabwal sin. compl.
  • de Ga'dang
  • de Baliwon sin. compl.
  • de Ga Dang sin. compl.
  • de Ginabwal sin. compl.
  • de Pagan Gaddang sin. compl.
  • en Ga'dang
  • en Baliwon sin. compl.
  • en Ginabwal sin. compl.
  • en Pagan Gaddang sin. compl.
  • es ga-dang
  • es baliwon sin. compl.
  • es gaddang pagano sin. compl.
  • es ginabwal sin. compl.
  • eu ga-dangera
  • eu ginabwal sin. compl.
  • eu gaddangera paganoa sin. compl.
  • eu ga-dang sin. compl.
  • eu baliwon sin. compl.
  • fr ginabwal sin. compl.
  • fr « gaddang païen » sin. compl.
  • fr ga-dang sin. compl.
  • fr baliwon sin. compl.
  • fr ga'dang
  • gl ginabwal sin. compl.
  • gl gaddang pagán sin. compl.
  • gl baliwon sin. compl.
  • gl ga-dang
  • gn ginabwal sin. compl.
  • gn gaddang pagáno sin. compl.
  • gn baliwon sin. compl.
  • gn ga-dang
  • it ginabwal sin. compl.
  • it gaddang pagano sin. compl.
  • it baliwon sin. compl.
  • it ga-dang
  • pt ginabwal sin. compl.
  • pt gaddang pagão sin. compl.
  • pt baliwon sin. compl.
  • pt ga-dang
  • zh 伽-当语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines>

  El terme ga-dang (que no s'ha de confondre amb gaddang) fa referència a un dels grups indígenes del nord de Luzon, on viuen també els ilocano, els ifugao, els inibaloi, els isinai, els kallahan i els ilongot.

  La denominació ga-dang deriva de ga, 'calor' o 'foc', i dang, 'cremar', i significa 'cremat pel sol'. Probablement, aquest nom fa referència al color de pell dels ga-dang, més fosc que el d'altres grups indígenes de la regió.

  El ga-dang és lingüísticament proper al gaddang. De fet, hi ha autors que consideren que els ga-dang (també anomenats gaddang pagans) són un subgrup gaddang.

     
 • 1530816   gadala <Afroasiàtica > Txàdica > Central> , <Àfrica > Camerun> gadala
   
     
  • buwal
  • bual sin. compl.
  • gadala sin. compl.
  • de Buwal
  • de Bual sin. compl.
  • de Gadala sin. compl.
  • de Ma Buwal sin. compl.
  • en Buwal
  • en Bual sin. compl.
  • en Gadala sin. compl.
  • es buwal
  • es bual sin. compl.
  • es gadala sin. compl.
  • eu buwal
  • eu bual sin. compl.
  • eu gadala sin. compl.
  • fr buwal
  • fr bual sin. compl.
  • fr gadala sin. compl.
  • fr ma Buwal sin. compl.
  • gl buwal
  • gl bual sin. compl.
  • gl gadala sin. compl.
  • it buwal
  • it bual sin. compl.
  • it gadala sin. compl.
  • nl Buwal
  • nl Bual sin. compl.
  • nl Gadala sin. compl.
  • nl Ma Buwal sin. compl.
  • pt buwal
  • pt bual sin. compl.
  • pt gadala sin. compl.

  <Afroasiàtica > Txàdica > Central> , <Àfrica > Camerun>

  El grup lingüístic txàdic central també es coneix com a grup biu-mandara. Hi pertanyen una seixantena de llengües parlades al Txad, Nigèria i Camerun. Dins del grup txàdic central, el buwal és molt proper lingüísticament al daba, el mbedam, el mina i el gavar.

  Des del punt de vista geogràfic, els buwals són veïns dels mefeles (al nord i nord-oest), els gavars (a l'oest i el sud) i els fuls (a l'est).

  La intel·ligibilitat entre els parlants de buwal i gavar és força alta. Tanmateix, la intercomprensió pot ser deguda al contacte freqüent dels dos grups, i la distància lingüística és prou gran per a considerar-les llengües diferents.

  El buwal és una llengua força homogènia, que presenta només petites variacions de pronunciació en les diferents localitats on es parla.

  Els adults de la comunitat buwal solen saber ful, llengua autòctona dominant a la regió. D'altra banda, l'alfabetització es duu a terme en francès, tot i que les taxes d'escolarització són baixes.

     
 • 1530523   gaddang <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines> gaddang
   
     
  • gaddang cristià sin. compl.
  • cagayan sin. compl.
  • gaddang
  • ar غادانغية
  • cy Gaddang cristnogol sin. compl.
  • cy Cagayan sin. compl.
  • cy Gaddang
  • de Gadang sin. compl.
  • de Christian Gaddang sin. compl.
  • de Cagayan sin. compl.
  • de Gaddang
  • en Christian Gaddang sin. compl.
  • en Cagayan sin. compl.
  • en Gaddang
  • es gaddang cristiano sin. compl.
  • es cagayano sin. compl.
  • es gadango
  • eu gaddangera kristaua sin. compl.
  • eu gaddang sin. compl.
  • eu cagayan sin. compl.
  • eu gaddangera
  • fr gaddang chrétien sin. compl.
  • fr cagayan sin. compl.
  • fr gaddang
  • gl gaddang
  • gl cagayan sin. compl.
  • gl gaddang cristián sin. compl.
  • gn gaddang
  • gn gaddang cristiáno sin. compl.
  • gn kagayan sin. compl.
  • it gaddang
  • it cagayan sin. compl.
  • it gaddang cristiano sin. compl.
  • pt gaddang
  • pt cagayano sin. compl.
  • pt gaddang cristão sin. compl.
  • zh 加丹语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines>

  El terme gaddang (que no s'ha de confondre amb ga-dang) fa referència a un dels grups indígenes del nord de Luzon, on viuen també els ilocano, els ifugao, els inibaloi, els isinai, els kallahan i els ilongot.

  La denominació gaddang deriva de ga, 'calor' o 'foc', i dang, 'cremar', i significa 'cremat pel sol'. Probablement, aquest nom fa referència al color de pell dels gaddang, més fosc que el d'altres grups indígenes de la regió.

  Els parlants de gaddang generalment tenen l'ilocano com a segona llengua, ja que aquesta s'utilitza com a llengua franca al nord de l'illa de Luzon.

  El gaddang és lingüísticament proper al ga-dang. De fet, hi ha autors que consideren que els ga-dang (també anomenats gaddang pagans) són un subgrup gaddang.

     
 • 1530523   gaddang cristià <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines> gaddang cristià
   
     
  • gaddang cristià sin. compl.
  • cagayan sin. compl.
  • gaddang
  • ar غادانغية
  • cy Gaddang cristnogol sin. compl.
  • cy Cagayan sin. compl.
  • cy Gaddang
  • de Gadang sin. compl.
  • de Christian Gaddang sin. compl.
  • de Cagayan sin. compl.
  • de Gaddang
  • en Christian Gaddang sin. compl.
  • en Cagayan sin. compl.
  • en Gaddang
  • es gaddang cristiano sin. compl.
  • es cagayano sin. compl.
  • es gadango
  • eu gaddangera kristaua sin. compl.
  • eu gaddang sin. compl.
  • eu cagayan sin. compl.
  • eu gaddangera
  • fr gaddang chrétien sin. compl.
  • fr cagayan sin. compl.
  • fr gaddang
  • gl gaddang
  • gl cagayan sin. compl.
  • gl gaddang cristián sin. compl.
  • gn gaddang
  • gn gaddang cristiáno sin. compl.
  • gn kagayan sin. compl.
  • it gaddang
  • it cagayan sin. compl.
  • it gaddang cristiano sin. compl.
  • pt gaddang
  • pt cagayano sin. compl.
  • pt gaddang cristão sin. compl.
  • zh 加丹语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines>

  El terme gaddang (que no s'ha de confondre amb ga-dang) fa referència a un dels grups indígenes del nord de Luzon, on viuen també els ilocano, els ifugao, els inibaloi, els isinai, els kallahan i els ilongot.

  La denominació gaddang deriva de ga, 'calor' o 'foc', i dang, 'cremar', i significa 'cremat pel sol'. Probablement, aquest nom fa referència al color de pell dels gaddang, més fosc que el d'altres grups indígenes de la regió.

  Els parlants de gaddang generalment tenen l'ilocano com a segona llengua, ja que aquesta s'utilitza com a llengua franca al nord de l'illa de Luzon.

  El gaddang és lingüísticament proper al ga-dang. De fet, hi ha autors que consideren que els ga-dang (també anomenats gaddang pagans) són un subgrup gaddang.

     
 • 1530521   gaddang pagà <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines> gaddang pagà
   
     
  • ga-dang
  • baliwon sin. compl.
  • gaddang pagà sin. compl.
  • ginabwal sin. compl.
  • ar غا- دانغ
  • cy Ga-dang
  • cy Baliwon sin. compl.
  • cy Gaddang paganaidd sin. compl.
  • cy Ginabwal sin. compl.
  • de Ga'dang
  • de Baliwon sin. compl.
  • de Ga Dang sin. compl.
  • de Ginabwal sin. compl.
  • de Pagan Gaddang sin. compl.
  • en Ga'dang
  • en Baliwon sin. compl.
  • en Ginabwal sin. compl.
  • en Pagan Gaddang sin. compl.
  • es ga-dang
  • es baliwon sin. compl.
  • es gaddang pagano sin. compl.
  • es ginabwal sin. compl.
  • eu ga-dangera
  • eu ginabwal sin. compl.
  • eu gaddangera paganoa sin. compl.
  • eu ga-dang sin. compl.
  • eu baliwon sin. compl.
  • fr ginabwal sin. compl.
  • fr « gaddang païen » sin. compl.
  • fr ga-dang sin. compl.
  • fr baliwon sin. compl.
  • fr ga'dang
  • gl ginabwal sin. compl.
  • gl gaddang pagán sin. compl.
  • gl baliwon sin. compl.
  • gl ga-dang
  • gn ginabwal sin. compl.
  • gn gaddang pagáno sin. compl.
  • gn baliwon sin. compl.
  • gn ga-dang
  • it ginabwal sin. compl.
  • it gaddang pagano sin. compl.
  • it baliwon sin. compl.
  • it ga-dang
  • pt ginabwal sin. compl.
  • pt gaddang pagão sin. compl.
  • pt baliwon sin. compl.
  • pt ga-dang
  • zh 伽-当语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Austronèsica > Malaiopolinesi occidental > Filipí septentrional> , <Àsia > Filipines>

  El terme ga-dang (que no s'ha de confondre amb gaddang) fa referència a un dels grups indígenes del nord de Luzon, on viuen també els ilocano, els ifugao, els inibaloi, els isinai, els kallahan i els ilongot.

  La denominació ga-dang deriva de ga, 'calor' o 'foc', i dang, 'cremar', i significa 'cremat pel sol'. Probablement, aquest nom fa referència al color de pell dels ga-dang, més fosc que el d'altres grups indígenes de la regió.

  El ga-dang és lingüísticament proper al gaddang. De fet, hi ha autors que consideren que els ga-dang (també anomenats gaddang pagans) són un subgrup gaddang.

     
 • 1529748   gae <Zaparoana> , <Amèrica > Perú> gae
   
     
  • andoa
  • gae sin. compl.
  • gaye sin. compl.
  • semigae sin. compl.
  • shimigae sin. compl.
  • siaviri sin. compl.
  • ar أندوية
  • cy Andoa
  • cy Gae sin. compl.
  • cy Gaye sin. compl.
  • cy Semigae sin. compl.
  • cy Shimigae sin. compl.
  • cy Siaviri sin. compl.
  • de Andoa
  • de Gae sin. compl.
  • de Gaye sin. compl.
  • de Shimigae sin. compl.
  • en Andoa
  • en Gae sin. compl.
  • en Gaye sin. compl.
  • en Semigae sin. compl.
  • en Shimigae sin. compl.
  • en Siaviri sin. compl.
  • es andoa
  • es gae sin. compl.
  • es gaye sin. compl.
  • es semigae sin. compl.
  • es shimigae sin. compl.
  • es siaviri sin. compl.
  • eu andoa
  • eu gae sin. compl.
  • eu gaye sin. compl.
  • eu semigae sin. compl.
  • eu shimigae sin. compl.
  • eu siaviri sin. compl.
  • fr andoa
  • fr gae sin. compl.
  • fr gaye sin. compl.
  • fr semigae sin. compl.
  • fr shimigae sin. compl.
  • fr siaviri sin. compl.
  • gl andoa
  • gn andoa
  • gn gae sin. compl.
  • gn gaye sin. compl.
  • gn semigae sin. compl.
  • gn shimigae sin. compl.
  • gn siaviri sin. compl.
  • it andoa
  • it gae sin. compl.
  • it gaye sin. compl.
  • it semigae sin. compl.
  • it shimigae sin. compl.
  • it siaviri sin. compl.
  • ja アンドア語
  • ja シミガエ語、セミガエ語、ガエ語、ガイェ語、シアビリ語 sin. compl.
  • nl Andoa
  • nl Gae sin. compl.
  • nl Gaye sin. compl.
  • nl Semigae sin. compl.
  • nl Shimigae sin. compl.
  • nl Siaviri sin. compl.
  • pt andoa
  • pt gae sin. compl.
  • pt gaye sin. compl.
  • pt semigae sin. compl.
  • pt shimigae sin. compl.
  • pt siaviri sin. compl.
  • ru Андоа
  • ru Гаэ sin. compl.
  • ru Гайе sin. compl.
  • ru Шимигаэ sin. compl.
  • ru Сиавири sin. compl.
  • ru Симигаэ sin. compl.
  • sw Andoa
  • sw Gae sin. compl.
  • sw Gaye sin. compl.
  • sw Semigae sin. compl.
  • sw Shimigae sin. compl.
  • sw Siaviri sin. compl.
  • tmh Tandiwat
  • zh 安多阿
  • zh 加恩 sin. compl.
  • zh 加耶 sin. compl.
  • zh 赛米嘎恩 sin. compl.
  • zh 西哈维利 sin. compl.
  • zh 舍米嘎恩 sin. compl.

  <Zaparoana> , <Amèrica > Perú>

  L'andoa, el shimigae i el gae eren tres grups amb poques diferències culturals i lingüístiques.

  Actualment el grup ètnic està format per 150-200 persones, que parlen una varietat de quítxua o bé espanyol.

  La llengua andoa es considera extingida des de 1993.

     
 • 1529579   gaèlic escocès <Indoeuropea > Cèltica > Goidèlic> , <Europa > Regne Unit> gaèlic escocès
   
     
  • gaèlic escocès
  • cod gàidhlig
  • ar الغاليكية الاسكتلندية
  • cy Gaeleg yr Alban
  • cy Gaeleg sin. compl.
  • de Schottisch-Gälisch
  • de Schottisch (Scots) sin. compl.
  • en Scots Gaelic
  • en Gaelic sin. compl.
  • es gaélico escocés
  • es escocés sin. compl.
  • eu eskoziako gaelikoa
  • fr gaélique écossais
  • fr écossais sin. compl.
  • gl gaélico escocés
  • gl escocés sin. compl.
  • gn gaéliko eskose
  • gn eskose sin. compl.
  • it gaelico scozzese
  • it scozzese 2 sin. compl.
  • ja スコットランド・ゲール語
  • ja スコットランド語 sin. compl.
  • nl Schots-Gaelisch
  • nl Gaelisch sin. compl.
  • oc gaelic escocés
  • oc escocés sin. compl.
  • pt gaélico escocês
  • pt escocês sin. compl.
  • ru Гэльский шотландский язык
  • ru Гэльский язык sin. compl.
  • sw Scots Gaelic
  • sw Scottish sin. compl.
  • tmh Tagayelikt tiskusikt
  • tmh taingriyat sin. compl.
  • tmh Talivyat sin. compl.
  • tmh taludytat sin. compl.
  • zh 苏格兰盖尔语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Indoeuropea > Cèltica > Goidèlic> , <Europa > Regne Unit>

  La llengua gaèlica va atènyer la màxima expansió al voltant del segle XI, però sense arribar mai a ser parlada a tot Escòcia.

  Pel que fa a la llengua gaèlica escrita, la d'Escòcia havia estat des dels inicis la mateixa que la d'Irlanda, però als segles XVI i XVII va anar emergint una varietat estàndard escocesa independent que reflectia les diferències que ja separaven el gaèlic escocès del gaèlic irlandès. A l'edat moderna va continuar el retrocés territorial del gaèlic davant l'altra llengua del país, l'escocès, i davant el prestigiós anglès, llengua del poder i de la cultura.

  Actualment, només a les Hèbrides el percentatge de parlants de gaèlic escocès, tots bilingües, és prou important perquè la llengua es pugui fer servir activament; als Highlands ja sols parla la llengua una minoria de la població. Aquest és present als mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió), s'hi escriu literatura i s'utilitza en l'ensenyament. Darrerament, n'ha augmentat l'ús en tots els camps, la qual cosa l'ha prestigiat, i, a més, ha assolit un cert reconeixement oficial, després de segles de bandejament, si més no a l'administració regional (solament a les illes Occidentals), que l'empra al costat de l'anglès.

     
 • 1529580   gaèlic irlandès <Indoeuropea > Cèltica > Goidèlic> , <Europa > Irlanda> , <Europa > Regne Unit> gaèlic irlandès
   
     
  • gaèlic irlandès
  • irlandès sin. compl.
  • cod gaeilge
  • ar الغاليكية الأيرلندية
  • cy Gwyddeleg
  • de Irisches Gälisch
  • de Irisch sin. compl.
  • en Irish Gaelic
  • en Irish sin. compl.
  • es gaélico irlandés
  • es irlandés sin. compl.
  • eu irlandako gaelikoa
  • eu irlandera sin. compl.
  • fr gaélique irlandais
  • fr irlandais sin. compl.
  • gl gaélico irlandés
  • gl irlandés sin. compl.
  • gn gaéliko irlande
  • gn irlande sin. compl.
  • it gaelico irlandese
  • it irlandese sin. compl.
  • ja アイルランド・ゲール語
  • ja アイルランド語 sin. compl.
  • nl Iers-Gaelisch
  • nl Iers sin. compl.
  • oc gaelic irlandés
  • oc irlandés sin. compl.
  • pt gaélico irlandês
  • pt irlandês sin. compl.
  • ru Гэльский ирландский язык
  • ru Ирландский язык sin. compl.
  • sw Irish Gaelic
  • sw Irish sin. compl.
  • tmh Tagayelikt tirkandit
  • tmh Tirlandit sin. compl.
  • zh 爱尔兰盖尔语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Indoeuropea > Cèltica > Goidèlic> , <Europa > Irlanda> , <Europa > Regne Unit>

  No se sap del cert quan va arribar a l'illa d'Irlanda el poble goidèlic, els avantpassats dels irlandesos, però es creu que aquesta arribada es va produir cap als primers segles de l'era actual. L'antiga llengua goidèlica es va anar desenvolupant fins esdevenir el que es considera gaèlic modern. Aquest procés se sol dividir en tres etapes: el gaèlic irlandès antic (600-900), el gaèlic irlandès mitjà (900-1200) i el gaèlic irlandès modern (des de 1200).

  Al començament del primer període, una època en què Irlanda era un dels principals centres culturals d'Europa, el gaèlic era l'única llengua parlada de manera general a tota l'illa. Els testimonis més antics de l'irlandès antic són inscripcions dels segles V i VI gravades a la pedra Ogham, mentre que els textos més antics conservats són del segle VIII.

  Malgrat que l'irlandès va iniciar un procés de substitució lingüística vers l'anglès fa uns quants segles, la llengua irlandesa sobreviu encara en una comunitat lingüística viva a la Gaeltacht (terme que fa referència a les zones d'Irlanda on encara es parla gaèlic irlandès) i també és utilitzada en la vida diària per molta gent en altres zones del país. Durant els darrers cent anys hi ha hagut una gran eclosió de literatura i altres expressions artístiques en irlandès, de manera que actualment és una llengua europea plenament moderna. El govern irlandès considera que el gaèlic és d'especial importància per a la gent, la societat i la cultura d'Irlanda. Com a llengua parlada per una comunitat, el gaèlic s'empra únicament a Irlanda, per això té una importància vital per a la identitat del poble irlandès i també com a llegat cultural de tota la humanitat. L'objectiu de la política del govern és fer augmentar el coneixement i l'ús de l'irlandès dins la comunitat lingüística. Més específicament, es vol aconseguir que el major nombre possible de ciutadans sigui bilingüe en irlandès i anglès. En aquest context, el govern es troba en procés de finalitzar un programa que ha durat una vintena d'anys (20 Year Strategy for the Irish Language).

     
 • 1529581   gaèlic manx <Indoeuropea > Cèltica > Goidèlic> , <Europa > Illa de Man> , <Europa > Regne Unit> gaèlic manx
   
     
  • gaèlic manx
  • manx sin. compl.
  • cod ghailck
  • ar الغاليكية المانسكية
  • cy Manaweg
  • de Manx-Gälisch
  • de Manx sin. compl.
  • en Manx Gaelic
  • en Manx sin. compl.
  • es gaélico manx
  • es manx sin. compl.
  • eu manxera
  • eu manera sin. compl.
  • fr gaélique manx
  • fr manx sin. compl.
  • gl gaélico manx
  • gl manés sin. compl.
  • gn gaéliko manx
  • gn manx sin. compl.
  • it gaelico mannese
  • it manx sin. compl.
  • nl Manx-Gaelisch
  • nl Manx sin. compl.
  • oc gaelic manx
  • oc manx sin. compl.
  • pt gaélico manx
  • pt manês sin. compl.
  • ru Гэльский мэнский язык
  • ru Мэнский язык sin. compl.
  • sw Manx Gaelic
  • sw Manx sin. compl.
  • tmh Tagayelikt tamankst
  • tmh Tamankst sin. compl.
  • zh 马恩岛盖尔语
  • scr Alfabet llatí
  • num Sistema aràbic

  <Indoeuropea > Cèltica > Goidèlic> , <Europa > Illa de Man> , <Europa > Regne Unit>

  Al segle V, els goidèlics o gaèlics, procedents d'Irlanda, van envair l'illa de Man i hi van dur la seva llengua cèltica, que amb els segles va evolucionar fins esdevenir el gaèlic manx.

  Actualment, l'interès pel gaèlic manx es manté, atès que els illencs, que es continuen considerant un poble separat malgrat que avui tots són de llengua anglesa, hi veuen un element definidor. Hi ha un moviment per fer-lo reviure.

  Des del 1992, a més, ha entrat a l'escola com a assignatura optativa. La llengua es pot llegir en algun rètol i sentir en alguna cerimònia religiosa, la presència que té en els mitjans de comunicació (premsa i ràdio) és exigua i s'hi publiquen molt pocs llibres. A més, l'ús que se'n fa a l'administració és merament simbòlic. Ara per ara és difícil de preveure si el gaèlic manx tornarà mai a ser la llengua d'una comunitat o bé si no passarà d'una utilització purament testimonial.