Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1515110   avaluació dels aprenentatges <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació dels aprenentatges
   
     
  • avaluació dels aprenentatges, n f
  • es evaluación de los aprendizajes
  • fr évaluation des apprentissages
  • en evaluation of learning
  • en learning assessment

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació que es fa amb l'objectiu de determinar en quina mesura un alumne ha assolit uns objectius educatius determinats.

     
 • 1514449   avaluació diagnòstica <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació diagnòstica
   
     
  • avaluació diagnòstica, n f
  • es evaluación diagnóstica
  • fr évaluation diagnostique
  • en diagnostic evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació educativa que pretén conèixer l'estat d'aspectes específics de l'aprenentatge dels alumnes, sobretot dificultats, maduració, motivació, etc. i en el cas de dificultats n'investiga les causes i ajusta els ajuts pedagògics que necessitin.

  Nota: 1. L'avaluació diagnòstica és especialment important en el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials.

  Nota: 2. L'avaluació diagnòstica pot ser inicial o puntual.

     
 • 1514445   avaluació educativa <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació educativa
   
     
  • avaluació educativa, n f
  • es evaluación educativa
  • fr évaluation éducative
  • en educational assessment
  • en educational evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació integrada en el procés educatiu que, mitjançant un coneixement com més exacte millor de l'alumne en tots els aspectes de la seva personalitat i una informació ajustada sobre el procés educatiu i sobre els factors personals que hi incideixen, té l'objectiu d'aconseguir la millora contínua d'aquest procés.

     
 • 1514447   avaluació externa <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació externa
   
     
  • avaluació externa, n f
  • es evaluación externa
  • fr évaluation externe
  • en external assessment
  • en external evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació d'un centre educatiu efectuada per persones que no formen part de l'equip docent d'aquest centre.

  Nota: L'avaluació externa pot ser duta a terme per l'administració, amb la col·laboració dels òrgans de govern dels centres i dels membres dels diferents sectors de la comunitat escolar, o per un equip extern o empresa especialitzada.

     
 • 1514451   avaluació final <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació final
   
     
  • avaluació final, n f
  • avaluació sumatòria, n f
  • es evaluación final
  • es evaluación sumativa
  • fr évaluation finale
  • fr évaluation sommative
  • en summative assessment
  • en summative evaluation
  • en terminal assessment
  • en terminal evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació educativa que es fa al final d'un procés d'aprenentatge, un programa, un curs o una unitat didàctica, que permet mesurar el grau d'assoliment dels objectius establerts.

     
 • 1514448   avaluació formativa <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació formativa
   
     
  • avaluació contínua, n f
  • avaluació continuada, n f
  • avaluació formativa, n f
  • es evaluación continua
  • es evaluación formativa
  • fr évaluation continue
  • fr évaluation formative
  • en continuous assessment
  • en continuous evaluation
  • en formative assessment
  • en formative evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació educativa, realitzada de forma continuada al llarg de tot el procés educatiu, que permet informar els alumnes i els professors del nivell d'aprenentatge, de les competències adquirides respecte dels objectius plantejats i de les dificultats d'aprenentatge de cada alumne.

     
 • 1515949   avaluació inicial <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació inicial
   
     
  • avaluació inicial, n f
  • es evaluación inicial
  • fr évaluation initiale
  • en initial assessment
  • en initial evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació educativa que es fa abans d'iniciar un procés d'aprenentatge, un programa, un curs o una unitat didàctica.

     
 • 1514450   avaluació interna <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació interna
   
     
  • avaluació interna, n f
  • es evaluación interna
  • fr évaluation interne
  • en internal assessment
  • en internal evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació d'un centre educatiu efectuada pel mateix equip encarregat de desplegar el programa o les activitats avaluades.

     
 • 1515111   avaluació per comparació <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació per comparació
   
     
  • avaluació per comparació, n f
  • es evaluación normativa
  • es evaluación por normas
  • fr évaluation normative
  • en norm-referenced assessment
  • en norm-referenced evaluation

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació educativa en què els resultats dels alumnes es valoren per comparació amb els del grup al qual pertanyen o amb els d'un grup de referència.

     
 • 1515107   avaluació per criteris <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge> avaluació per criteris
   
     
  • avaluació per criteris, n f
  • es evaluación criterial
  • es evaluación por criterios
  • fr évaluation à interprétation critérielle
  • fr évaluation critériée
  • fr évaluation critérielle
  • en criterion-referenced assessment

  <Didàctica > Avaluació de l'aprenentatge>

  Avaluació educativa en què els resultats de cada alumne es valoren per ells mateixos d'acord amb uns criteris d'èxit prèviament establerts, sense tenir en compte els resultats d'un grup de referència.