Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1515433   gelosia <Educació especial> gelosia
   
     
  • gelosia, n f
  • es celotipia
  • fr jalousie
  • en jealousy

  <Educació especial>

  Sentiment d'enveja o de refús envers una persona que gaudeix d'alguna cosa o d'algú que voldríem per a nosaltres.

     
 • 1516072   generació <Pedagogia social > Sociologia de l'educació> generació
   
     
  • generació, n f
  • es generación
  • fr génération
  • en generation

  <Pedagogia social > Sociologia de l'educació>

  Conjunt de les persones que viuen en una mateixa època, dins un mateix període de temps i que generalment reben una educació i unes influències culturals i socials semblants.

     
 • 1514570   generalització <Didàctica > Aprenentatge> generalització
   
     
  • generalització, n f
  • es generalización
  • fr généralisation
  • en generalisation

  <Didàctica > Aprenentatge>

  Operació cognitiva que consisteix en la formació d'una regla o principi general a partir de l'observació d'exemples particulars.

     
 • 1516073   gènere <Pedagogia general > Antropologia de l'educació> gènere
   
     
  • gènere, n m
  • es género
  • fr genre
  • en gender

  <Pedagogia general > Antropologia de l'educació>

  Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i comportamentals a dones i homes, variables segons la societat i l'època històrica.

     
 • 1514908   geni <Educació especial > Altes capacitats intel·lectuals> geni
   
     
  • geni, n m
  • es genio
  • fr génie
  • en genius

  <Educació especial > Altes capacitats intel·lectuals>

  Persona dotada d'una capacitat, preparació i desenvolupament mentals extraordinaris respecte a la mitjana d'altres individus de la mateixa edat per a crear o inventar una obra artística o científica admirable.

     
 • 1515795   gerontologia educativa <Pedagogia social > Educació social> gerontologia educativa
   
     
  • gerontologia educativa, n f
  • es gerontología educativa
  • fr gérontologie éducative
  • en educational gerontology

  <Pedagogia social > Educació social>

  Atenció educativa directa a la gent gran amb la finalitat de potenciar-ne el creixement psicològic i la qualitat de vida, i informació i educació a la societat amb la finalitat de promoure el canvi d'actituds envers aquesta etapa del cicle vital i de desfer estereotips negatius.

     
 • 1515708   gestaltisme <Pedagogia general > Filosofia de l'educació> gestaltisme
   
     
  • gestaltisme, n m
  • psicologia de la forma, n f sin. compl.
  • psicologia de la Gestalt, n f sin. compl.
  • es gestaltismo
  • es psicología de la forma
  • es psicología de la Gestalt
  • fr gestaltisme
  • fr théorie de la forme
  • fr théorie de la Gestalt
  • en Gestalt psychology
  • en Gestalt theory
  • en Gestaltism

  <Pedagogia general > Filosofia de l'educació>

  Teoria de la psicologia que concep els processos psíquics com a conjunts unificats i indestriables, i no com a addicions d'activitats o elements separats.

  Nota: Els principals representants del gestaltisme són Kurt Lewin, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka i Max Wertheimer.

     
 • 1515434   gestió d'un centre educatiu <Organització i gestió educatives > Direcció d'institucions educatives> gestió d'un centre educatiu
   
     
  • gestió d'un centre educatiu, n f
  • es gestión de un centro educativo
  • fr gestion d'établissement d'enseignement
  • fr gestion d'établissement scolaire
  • en management of educational institution

  <Organització i gestió educatives > Direcció d'institucions educatives>

  Conjunt d'accions, pròpies dels àmbits acadèmic, administratiu, de govern, dels serveis complementaris i del sistema relacional, orientades a l'assoliment dels objectius institucionals i portades a terme per tots els estaments de la comunitat educativa.

     
 • 1515771   gestió de conflictes <Pedagogia social > Sociologia de l'educació> gestió de conflictes
   
     
  • gestió de conflictes, n f
  • gestió positiva de conflictes, n f
  • resolució de conflictes, n f
  • es gestión de conflictos
  • es gestión positiva de conflictos
  • es resolución de conflictos
  • fr règlement de conflits
  • fr résolution de conflits
  • en conflict management
  • en conflict resolution
  • en settlement of conflicts

  <Pedagogia social > Sociologia de l'educació>

  Àmbit teòric i conjunt de tècniques que consideren el conflicte com un problema puntual que ha de ser solucionat per a retornar a una suposada situació anterior.

  Nota: Tot i que les tres denominacions catalanes s'utilitzen com a sinònimes, hi ha un matís conceptual, ja que resolució de conflictes implica una solució del problema, mentre que gestió de conflictes o gestió positiva de conflictes implica la gestió d'un problema que no té solució, com per exemple, un divorci dels pares.

     
 • 1515435   gestió de la informació <Tecnologia de l'educació > Tecnologies de la informació i la comunicació> gestió de la informació
   
     
  • gestió de la informació, n f
  • infonomia, n f
  • es infonomía
  • fr gestion de l'information
  • en information management

  <Tecnologia de l'educació > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tècnica que es basa en la selecció, la interpretació, l'anàlisi i la distribució d'informació en una organització, i en el disseny i el desenvolupament de sistemes d'informació en l'àmbit de les noves tecnologies.