Vocabulari bàsic del criquet

 

 

Aquest diccionari recull els termes bàsics que s'utilitzen en el criquet, un esport de gran popularitat en els països de tradició anglosaxona, que de mica en mica va arrelant a Catalunya.

 

El vocabulari, que conté les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès, s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística i ha estat revisat per especialistes de la Unió Esportiva Catalana de Clubs de Criquet. Hi trobareu diversos neologismes catalans, com ara pista, torn de bat o atrapat fora, que el Consell Supervisor del TERMCAT ha ratificat com a alternativa als anglicismes originals.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Vocabulari bàsic del criquet (tríptic)

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic del criquet [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Termniologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/138/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Aquest diccionari recull els termes bàsics que s'utilitzen en el criquet, un esport de gran popularitat en els països de tradició anglosaxona, que de mica en mica va arrelant a Catalunya.

 

El vocabulari, que conté les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès, s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística i ha estat revisat per especialistes de la Unió Esportiva Catalana de Clubs de Criquet. Hi trobareu diversos neologismes catalans, com ara pista, torn de bat o atrapat fora, que el Consell Supervisor del TERMCAT ha ratificat com a alternativa als anglicismes originals.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Vocabulari bàsic del criquet (tríptic)

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic del criquet [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Termniologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/138/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

This dictionary gathers the basic terms used in cricket, with the Catalan definition and the equivalents in Spanish and English.

 

It has been carried out with the collaboration of the Union of Catalan Sports Federations and the Consortium for Linguistic Standardisation and revised by specialists from the Catalan Cricket Federation.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Vocabulari bàsic del criquet (leaflet) 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic del criquet [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Termniologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/138/>

 

Last update: 05-11-2018

 

Este diccionario recoge los términos básicos que se utilizan en el críquet, un deporte de gran importancia en los países de tradición anglosajona y que cada vez cuenta con más aficionados.

 

El vocabulario, que contiene las denominaciones y la definición en catalán y los equivalentes en castellano e inglés, se ha elaborado con la colaboración de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y del Consorcio para la Normalización Lingüística y ha sido revisado por especialistas de la Unión Deportiva Catalana de Clubs de Críquet.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Vocabulari bàsic del criquet (tríptico)

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic del criquet [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Termniologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/138/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018