Diccionari de neurociència

 

 

Aquest diccionari recull prop de dos mil termes de l’àmbit de la neurociència, juntament amb la definició, notes explicatives i equivalents en castellà i anglès.

 

L’obra està organitzada d’acord amb una estructuració temàtica en què tenen cabuda la neuroanatomia, la neurohistologia, la neurobiologia cel·lular, la neurobiologia del desenvolupament, la neuroquímica, la neurofarmacologia, la neurofisiologia cel·lular i de sistemes, la neurobiologia del comportament, la neurologia, la neuropsicologia i la psiquiatria, la neurociència computacional i disciplines connexes amb la neurociència.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de neurociència, iniciativa de l'expert en neurociència Antoni Valero-Cabré i elaborat per un equip d’especialistes mèdics de diverses universitats, coordinats pels professors de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Reig i Xavier Navarro, en col·laboració amb el TERMCAT, que s’ha encarregat de la coordinació del projecte i de la gestió de la terminologia de l’obra. La Xarxa Vives d'Universitats ha supervisat el desenvolupament del projecte, el qual ha tingut el suport de l’Obra Social de CatalunyaCaixa i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Darrera actualització: 09-06-2014

 

Aquest diccionari recull prop de dos mil termes de l’àmbit de la neurociència, juntament amb la definició, notes explicatives i equivalents en castellà i anglès.

 

L’obra està organitzada d’acord amb una estructuració temàtica en què tenen cabuda la neuroanatomia, la neurohistologia, la neurobiologia cel·lular, la neurobiologia del desenvolupament, la neuroquímica, la neurofarmacologia, la neurofisiologia cel·lular i de sistemes, la neurobiologia del comportament, la neurologia, la neuropsicologia i la psiquiatria, la neurociència computacional i disciplines connexes amb la neurociència.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de neurociència, iniciativa de l'expert en neurociència Antoni Valero-Cabré i elaborat per un equip d’especialistes mèdics de diverses universitats, coordinats pels professors de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Reig i Xavier Navarro, en col·laboració amb el TERMCAT, que s’ha encarregat de la coordinació del projecte i de la gestió de la terminologia de l’obra. La Xarxa Vives d'Universitats ha supervisat el desenvolupament del projecte, el qual ha tingut el suport de l’Obra Social de CatalunyaCaixa i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Darrera actualització: 09-06-2014

 

This dictionary gathers about two thousand terms related to neuroscience, together with the definition in Catalan and equivalents in Spanish and English.

 

The work is organized according to a thematic organization including neuroanatomy, neurohistology, cellular neurobiology, developmental neurobiology, neurochemistry, neuropharmacology, cellular and systems neurophysiology, behavioral neurobiology, neurology, neuropsychology and psychiatrics, computational neuroscience and disciplines related to neuroscience.

 

It is the online version of the Diccionari de neurociencia (“Neuroscience Dictionary”), initiative of the expert on neuroscience Antoni Valero-Cabré and elaborated by a team of medical specialists from several universities, coordinated by professors Josep Reig i Xavier Navarro from the Autonomous University of Barcelona, in collaboration with TERMCAT, which has coordinated the project and the terminology management. The Vives Network has supervised the development of the project, which has had the support of Obra Social de CatalunyaCaixa and the Catalan Government Health Department.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Last update: 09-06-2014

 

Este diccionario recoge cerca de dos mil términos del ámbito de la neurociencia, junto con la definición, notas explicativas y equivalentes en castellano e inglés.

 

La obra está organizada de acuerdo con una estructuración temática en la que se incluyen la neuroanatomía, la neurohistología, la neurobiología celular, la neurobiología del desarrollo, la neuroquímica, la neurofarmacología, la neurofisiología celular y de sistemas, la neurobiología del comportamiento, la neurología, la neuropsicología y la psiquiatría, la neurociencia computacional y disciplinas conexas con la neurociencia.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari de neurociència, iniciativa del experto en neurociencia Antoni Valero-Cabré y elaborado por un equipo de especialistas médicos de distintas universidades, coordinados por los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Reig y Xavier Navarro, en colaboración con TERMCAT, que se ha encargado de la coordinación del proyecto y de la gestión de la terminología de la obra. La Red Vives ha supervisado el desarrollo del proyecto, el cual ha tenido el apoyo de la Obra Social de CatalunyaCaixa y del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Última actualitzación: 09-06-2014