Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura

 


© Autoria: Jaume Salvà i Lara
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012
Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari elaborat per Jaume Salvà i Lara, amb l'assessorament i la revisió del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als àmbits següents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la ceràmica. Es presenten les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès.

 

Es tracta d’una versió revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit més de dos-cents termes i els equivalents en anglès.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits 

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

SALVÀ i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018


© Autoria: Jaume Salvà i Lara
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012
Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari elaborat per Jaume Salvà i Lara, amb l'assessorament i la revisió del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als àmbits següents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la ceràmica. Es presenten les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès.

 

Es tracta d’una versió revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit més de dos-cents termes i els equivalents en anglès.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits 

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

SALVÀ i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018


© Author: Jaume Salvà i Lara
© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2012
With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

This dictionary by Jaume Salvà i Lara, revised by TERMCAT, gathers 1.294 terms with the Catalan definition and equivalents in Spanish and English related to the following fields: painting and drawing, sculpture, architecture and town planning, decorative arts, engraving and ceramics.

 

It is an expanded and revised version of the dictionary published in 2002. Specifically, two hundred terms and equivalents in English have been added.  

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia 

SALVÀ i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Last update: 29-09-2018

 

© Autoría: Jaume Salvà i Lara

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2012

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

 

 

Este diccionario elaborado por Jaume Salvà i Lara, con el asesoramiento y la revisión de TERMCAT, recoge 1.294 términos relativos a los siguientes ámbitos: la pintura y el dibujo, la escultura, la arquitectura y el urbanismo, las artes decorativas, el grabado y la cerámica. Se presentan las denominaciones y la definición en catalán y los equivalentes en castellano e inglés.

 

Se trata de una versión revisada y ampliada del diccionario editado en 2002. Concretamente, se han añadido más de doscientos términos y los equivalentes en inglés.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia 

SALVÀ i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018