Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura

 


Autoria: Jaume Salv i Lara
Edici: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012
Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari elaborat per Jaume Salv i Lara, amb l'assessorament i la revisi del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als mbits segents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la cermica. Es presenten les denominacions i la definici en catal i els equivalents en castell i angls.

 

Es tracta d’una versi revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit ms de dos-cents termes i els equivalents en angls.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o b accedir a la llista alfabtica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o b fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avanades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crdits 

Presentaci

Introducci

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referncia a aquest diccionari, la citaci recomanada s la segent:

SALV i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018


Autoria: Jaume Salv i Lara
Edici: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012
Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari elaborat per Jaume Salv i Lara, amb l'assessorament i la revisi del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als mbits segents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la cermica. Es presenten les denominacions i la definici en catal i els equivalents en castell i angls.

 

Es tracta d’una versi revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit ms de dos-cents termes i els equivalents en angls.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o b accedir a la llista alfabtica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o b fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avanades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crdits 

Presentaci

Introducci

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referncia a aquest diccionari, la citaci recomanada s la segent:

SALV i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018


Author: Jaume Salv i Lara
Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2012
With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

This dictionary by Jaume Salv i Lara, revised by TERMCAT, gathers 1.294 terms with the Catalan definition and equivalents in Spanish and English related to the following fields: painting and drawing, sculpture, architecture and town planning, decorative arts, engraving and ceramics.

 

It is an expanded and revised version of the dictionary published in 2002. Specifically, two hundred terms and equivalents in English have been added.  

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Crdits

Presentaci

Introducci

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

 

SALV i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Last update: 29-09-2018

 

Autora: Jaume Salv i Lara

Edicin: TERMCAT, Centro de Terminologa, 2012

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminologa

 

 

Este diccionario elaborado por Jaume Salv i Lara, con el asesoramiento y la revisin de TERMCAT, recoge 1.294 trminos relativos a los siguientes mbitos: la pintura y el dibujo, la escultura, la arquitectura y el urbanismo, las artes decorativas, el grabado y la cermica. Se presentan las denominaciones y la definicin en cataln y los equivalentes en castellano e ingls.

 

Se trata de una versin revisada y ampliada del diccionario editado en 2002. Concretamente, se han aadido ms de doscientos trminos y los equivalentes en ingls.

 

Desde la pestaa Consulta de termes ('Consulta de trminos') se puede o bien acceder a la lista alfabtica de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') bsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crdits

Presentaci

Introducci

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

 

SALV i LARA, Jaume. Diccionari de les arts: Arquitectura, escultura i pintura [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/147/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018