Diccionari d’otorrinolaringologia

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Departament de Salut

 

 

Aquest diccionari aplega vora 1.100 termes de l’àmbit de l’otorrinolaringologia, corresponents a cinc àmbits temàtics: otologia, rinologia, faringologia, laringologia i  disciplines connexes. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’otorrinolaringologia, elaborat l'any 2001 pel TERMCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració dels especialistes Pere Abelló, Miquel Quer i Josep Maria Fabra, de la Universitat Autònoma de Barcelona (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) i de la Societat Catalana d'Otorrinolaringologia.

 

Aquesta edició en línia correspon a una segona edició actualitzada i ampliada, que s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’assessorament de Montserrat Bonet, de la Universitat de Barcelona.

 

Introducció

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'otorrinolaringologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/148/>

 

Darrera actualització: 28-09-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Departament de Salut

 

 

Aquest diccionari aplega vora 1.100 termes de l’àmbit de l’otorrinolaringologia, corresponents a cinc àmbits temàtics: otologia, rinologia, faringologia, laringologia i  disciplines connexes. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’otorrinolaringologia, elaborat l'any 2001 pel TERMCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració dels especialistes Pere Abelló, Miquel Quer i Josep Maria Fabra, de la Universitat Autònoma de Barcelona (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) i de la Societat Catalana d'Otorrinolaringologia.

 

Aquesta edició en línia correspon a una segona edició actualitzada i ampliada, que s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’assessorament de Montserrat Bonet, de la Universitat de Barcelona.

 

Introducció

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'otorrinolaringologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/148/>

 

Darrera actualització: 28-09-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2012

With the advice of: Government of Catalonia. Ministry of Culture. Ministry of Health

 

 

This dictionary gathers about 1.100 terms related to otorhinolaryngology and corresponding to five thematic areas: otology, rhinology, pharyngology, laryngology and related disciplines. It offers the denominations and the definition in Catalan, the equivalents in Spanish and English and, in some cases, the international anatomic terms. 

 

It is the online version for the Diccionari d’otorrinolaringologia, elaborated in 2011 by TERMCAT with the support of the Catalan Government and the collaboration of the experts Pere Abelló, Miquel Quer i Josep Maria Fabra, from the Universitat Autònoma de Barcelona (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) and the Otorhinolaryngology Catalan Society.

 

This online edition corresponds to a second edition, which has been updated and expanded, elaborated with the support of the Catalan Government Health Department and the advice of Montserrat Bonet, from the University of Barcelona.

 

Introducció

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'otorrinolaringologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/148/>

 

Last update: 28-09-2018

 

© Autoría i edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2012

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Cultura. Departamento de Salud

 

 

Este diccionario recoge cerca de 1.100 términos del ámbito de la otorrinolaringología, correspondientes a cinco ámbitos temáticos: otología, rinología, faringología, laringología, laringología y disciplinas conexas. Presenta las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en castellano e inglés y, en algunos casos, los términos anatómicos Internacionales.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari d’otorrinolaringologia, elaborado en 2011 por TERMCAT con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y la colaboración de los especialistas Pere Abelló, Miquel Quer i Josep Maria Fabra, de la Universitat Autónoma de Barcelona (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) y de la Sociedad Catalana de Otorrinolaringología.

 

Esta edición en línea corresponde a una segunda edición actualizada y ampliada, elaborada gracias al apoyo del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y el asesoramiento de Montserrat Bonet, de la Universidad de Barcelona.

 

Introducció

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'otorrinolaringologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/148/>

 

Última actualitzación: 28-09-2018