Terminologia del comerç electrònic

 

 

Aquest diccionari recull gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de termes d’ús habitual en aquesta nova variant del comerç, que ja ocupa un lloc remarcable entre els nostres hàbits de consum.


Es tracta de la versió en línia de la Terminologia del comerç electrònic, diccionari elaborat l'any 2005 pel TERMCAT en col·laboració amb el Govern d'Andorra i amb especialistes procedents de l'àmbit universitari, empresarial i de l'Administració.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del comerç electrònic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/15/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

Aquest diccionari recull gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de termes d’ús habitual en aquesta nova variant del comerç, que ja ocupa un lloc remarcable entre els nostres hàbits de consum.


Es tracta de la versió en línia de la Terminologia del comerç electrònic, diccionari elaborat l'any 2005 pel TERMCAT en col·laboració amb el Govern d'Andorra i amb especialistes procedents de l'àmbit universitari, empresarial i de l'Administració.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del comerç electrònic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/15/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

This dictionary gathers 284 Catalan denominations corresponding to the most common concepts belonging to the e-commerce field, together with the equivalents in Spanish, French, English and their own definitions.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del comerç electrònic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/15/>

 

Last update: 29-09-2018

 

Este diccionario reúne 284 denominaciones en catalán correspondientes a los conceptos más habituales del ámbito del comercio electrónico, junto con sus equivalencias en castellano, francés e inglés, y con definiciones.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del comerç electrònic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/15/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

Ce dictionnaire rassemble 284 dénominations catalanes correspondantes aux concepts les plus habituels du domaine du commerce électronique, avec les équivalents en espagnol, français, anglais et leurs propres définitions.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Auteur et édition : 

   

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del comerç electrònic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/15/>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018