Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 503097   a precario <Drets reals> a precario
   
     
  • a precari, adj
  • es a precario

  <Drets reals>

  Dit de la possessió d'un bé sense títol per mera concessió graciosa del seu titular.

     
 • 502410   ab intestato <Dret de successions> ab intestato
   
     
  • abintestat, adv
  • es ab intestato

  <Dret de successions>

  Sense haver fet testament.

     
 • 503091   abintestato <Dret de successions> abintestato
   
     
  • judici d'abintestat, n m
  • abintestat, n m sin. compl.
  • es abintestato
  • es juicio de abintestato

  <Dret de successions>

  Procediment judicial l'objecte del qual és declarar hereus i distribuir els béns de la persona que ha mort sense atorgar testament o havent atorgat un testament nul o ineficaç.

     
 • 502827   abuso de derecho <Dret civil general> abuso de derecho
   
     
  • abús de dret, n m
  • es abuso de derecho

  <Dret civil general>

  Acte o omissió que, per la intenció de l'autor, per l'objecte o per les circumstàncies en què té lloc, sobrepassa manifestament els límits normals de l'exercici d'un dret, amb dany per a una tercera persona.

     
 • 502828   accesión <Drets reals> accesión
   
     
  • accessió, n f
  • es accesión

  <Drets reals>

  Dret que té el propietari d'un bé d'adquirir tot el que aquest produeix i tot el que li és incorporat naturalment o artificialment de manera voluntària o involuntària.

     
 • 502795   acción <Dret civil general> acción
   
     
  • acció, n f
  • es acción

  <Dret civil general>

  Instrument mitjançant el qual es pretén el reconeixement o la protecció d'un dret davant la justícia.

     
 • 502494   acción confesoria <Drets reals> acción confesoria
   
     
  • acció confessòria, n f
  • es acción confesoria

  <Drets reals>

  Acció que correspon al propietari de la finca dominant o al titular de la servitud per a obtenir el reconeixement i el respecte de qui la discuteix o pertorba.

     
 • 503240   acción de cesación <Dret civil d'obligacions i contractes> acción de cesación
   
     
  • acció de cessació, n f
  • es acción de cesación

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acció que té l'objecte de fer cessar una conducta contrària a la llei i prohibir-ne la reiteració.

     
 • 503229   acción de devastación <Drets reals> acción de devastación
   
     
  • acció de devastació, n f
  • es acción de devastación

  <Drets reals>

  Acció que permet al creditor hipotecari sol·licitar al jutge que doni compte del fet que el deutor titular d'una finca hipotecada l'està malmetent de manera dolosa o culposa, per tal d'obtenir mesures cautelars que hi posin remei.

     
 • 502526   acción de estado <Dret civil general> acción de estado
   
     
  • acció d'estat, n f
  • es acción de estado

  <Dret civil general>

  Acció que té l'objecte de protegir i reclamar l'estat civil d'una persona.