Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 503161   acció de regrés <Dret civil d'obligacions i contractes> acció de regrés
   
     
  • acció de regrés, n f
  • acció de repetició, n f sin. compl.
  • es acción de regreso
  • es acción de repetición

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acció que té l'objecte de recuperar el que s'ha pagat.

     
 • 503161   acció de repetició <Dret civil d'obligacions i contractes> acció de repetició
   
     
  • acció de regrés, n f
  • acció de repetició, n f sin. compl.
  • es acción de regreso
  • es acción de repetición

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acció que té l'objecte de recuperar el que s'ha pagat.

     
 • 503261   acció declarativa de domini <Drets reals> acció declarativa de domini
   
     
  • acció declarativa de domini, n f
  • es acción declarativa de dominio

  <Drets reals>

  Acció que té l'objecte de declarar la propietat del demandant sobre una cosa o un dret.

     
 • 503032   acció directa <Dret civil d'obligacions i contractes> acció directa
   
     
  • acció directa, n f
  • es acción directa

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acció que concedeix al creditor el dret a reclamar directament a una tercera persona el que aquesta deu al seu deutor.

     
 • 503033   acció estimatòria <Dret civil d'obligacions i contractes> acció estimatòria
   
     
  • acció estimatòria, n f
  • acció quanti minoris, n f sin. compl.
  • es acción estimatoria
  • es acción quanti minoris

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acció que té el comprador per sol·licitar una rebaixa proporcional del preu quan l'objecte de la compravenda presenta vicis ocults importants.

  Nota: Acció quanti minoris significa literalment 'acció per quant de menys'.

     
 • 502980   acció indirecta <Dret civil d'obligacions i contractes> acció indirecta
   
     
  • acció subrogatòria, n f
  • acció indirecta, n f sin. compl.
  • es acción indirecta
  • es acción oblicua
  • es acción subrogatoria

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acció que té el creditor per exercir tots els drets i accions del deutor, excloent-ne els que siguin inherents a la seva persona, a fi que entrin béns al patrimoni del deutor i el creditor pugui satisfer els seus crèdits.

     
 • 502775   acció negatòria <Drets reals> acció negatòria
   
     
  • acció negatòria, n f
  • es acción negatoria

  <Drets reals>

  Acció que té el propietari d'una finca o el titular d'un dret real limitat que comporti possessió per a fer cessar les pertorbacions i immissions il·legítimes del seu dret que no siguin objecte de l'acció reivindicatòria i exigir que no se'n tornin a produir en el futur.

     
 • 503035   acció pauliana <Dret civil d'obligacions i contractes> acció pauliana
   
     
  • acció revocatòria, n f
  • acció pauliana, n f sin. compl.
  • es acción pauliana
  • es acción revocatoria

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acció per la qual el creditor pot impugnar els actes que el deutor realitzi en frau del seu dret de crèdit.

     
 • 503177   acció per inoficiositat legitimària <Dret de successions> acció per inoficiositat legitimària
   
     
  • acció per inoficiositat legitimària, n f
  • es acción por inoficiosidad legitimaria

  <Dret de successions>

  Acció que té l'objecte de rescindir els actes de disposició gratuïts realitzats pel causant quan han comportat que el valor de l'actiu hereditari líquid no sigui suficient per a satisfer la llegítima del reclamant.

     
 • 502495   acció possessòria <Drets reals> acció possessòria
   
     
  • acció possessòria, n f
  • es acción posesoria

  <Drets reals>

  Acció que té l'objecte de recuperar o retenir la possessió quan aquesta s'ha perdut o es troba amenaçada.

  Nota: L'acció possessòria, abans de l'entrada en vigor de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, es coneixia amb el nom d'interdicte.