Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 502669   edat <Dret civil general> edat
   
     
  • edat, n f
  • es edad

  <Dret civil general>

  Període d'existència de la persona, des del moment de la naixença fins al moment pres en consideració.

     
 • 502967   eixermada <Dret civil d'obligacions i contractes> eixermada
   
     
  • eixermada, n f
  • es eixermada

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Contracte pel qual un conreador assumeix com a obligació principal la millora d'una finca o la seva transformació en finca de conreu.

  Nota: L'eixermada és un tipus de parceria.

     
 • 502632   emancipació <Dret civil general> , <Dret de família> emancipació
   
     
  • emancipació, n f
  • es emancipación

  <Dret civil general> , <Dret de família>

  Estat civil intermedi entre la minoria i la majoria d'edat, caracteritzat per l'extinció de la potestat parental i l'atorgament al menor d'una capacitat d'obrar com si fos major d'edat.

     
 • 502594   emancipar <Dret de família> emancipar
   
     
  • emancipar, v tr
  • es emancipar

  <Dret de família>

  Alliberar un menor més gran de setze anys de la potestat parental.

     
 • 502710   emancipat | emancipada <Dret civil general> emancipat | emancipada
   
     
  • emancipat | emancipada, n m, f
  • es emancipado | emancipada

  <Dret civil general>

  Menor més gran de setze anys que està alliberat de la potestat parental.

     
 • 502779   emancipat de fet | emancipada de fet <Dret civil general> emancipat de fet | emancipada de fet
   
     
  • menor de vida independent, n m, f
  • emancipat de fet | emancipada de fet, n m, f sin. compl.
  • es emancipado de hecho | emancipada de hecho
  • es menor de vida independiente

  <Dret civil general>

  Menor més gran de setze anys que, sense estar emancipat legalment, viu de forma independent amb el consentiment dels seus pares i té la mateixa capacitat d'obrar que un emancipat.

     
 • 502965   emfiteusi <Drets reals> emfiteusi
   
     
  • cens emfitèutic, n m
  • emfiteusi, n f sin. compl.
  • es censo enfitéutico
  • es enfiteusis

  <Drets reals>

  Cens de caràcter perpetu i redimible a voluntat del censatari que, a més de la pensió periòdica anual, pot atorgar al censalista el dret de lluïsme o el dret de fadiga, si s'ha estipulat en el títol de constitució.

     
 • 503166   empenyorament <Drets reals> empenyorament
   
     
  • empenyorament, n m
  • pignoració, n f
  • es empeño
  • es pignoración

  <Drets reals>

  Dret real que es constitueix sobre un bé, generalment moble, que es lliura al creditor o a una tercera persona per obtenir un crèdit, facultant aquests a retenir el bé i alienar-lo, un cop vençut el termini, si aquest crèdit no és pagat.

     
 • 502445   empenyorament <Dret civil d'obligacions i contractes> , <Drets reals> empenyorament
   
     
  • venda a carta de gràcia, n f
  • empenyorament, n m sin. compl.
  • retrovenda, n f sin. compl.
  • venda amb pacte de retrovenda, n f sin. compl.
  • es retroventa
  • es venta a carta de gracia
  • es venta con carta de gracia
  • es venta con pacto de retroventa

  <Dret civil d'obligacions i contractes> , <Drets reals>

  Venda que conté el pacte de carta de gràcia.

     
 • 502452   empenyorar <Drets reals> empenyorar
   
     
  • empenyorar, v tr
  • pignorar, v tr
  • es empeñar
  • es pignorar

  <Drets reals>

  Lliurar un bé, generalment moble, al creditor o a una tercera persona per obtenir un crèdit, facultant aquests a retenir el bé i alienar-lo, un cop vençut el termini, si aquest crèdit no és pagat.