Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 502573   herència <Dret de successions> herència
   
     
  • herència, n f
  • es herencia

  <Dret de successions>

  Conjunt de drets, béns i obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort i que es transmeten a l'hereu.

     
 • 502619   herència jacent <Dret de successions> herència jacent
   
     
  • herència jacent, n f
  • es herencia yacente

  <Dret de successions>

  Herència des del moment de la mort del causant fins a la seva acceptació.

     
 • 502622   heretament <Dret de successions> heretament
   
     
  • heretament, n m
  • contracte successori, n m sin. compl.
  • pacte successori, n m sin. compl.
  • es contrato sucesorio
  • es heredamiento
  • es pacto sucesorio

  <Dret de successions>

  Institució contractual d'hereu que s'atorga en capítols matrimonials, personalment o mitjançant un poder especial.

  Nota: L'heretament pot ser a favor d'un o dels dos contraents, dels fills dels contraents o dels esposos mútuament.

     
 • 502876   heretament complex <Dret de successions> heretament complex
   
     
  • heretament cumulatiu, n m
  • heretament complex, n m sin. compl.
  • es heredamiento complejo
  • es heredamiento cumulativo

  <Dret de successions>

  Heretament a favor d'un contraent en virtut del qual aquest adquireix la qualitat d'hereu contractual i la titularitat de tots els béns presents de l'heretant.

     
 • 502876   heretament cumulatiu <Dret de successions> heretament cumulatiu
   
     
  • heretament cumulatiu, n m
  • heretament complex, n m sin. compl.
  • es heredamiento complejo
  • es heredamiento cumulativo

  <Dret de successions>

  Heretament a favor d'un contraent en virtut del qual aquest adquireix la qualitat d'hereu contractual i la titularitat de tots els béns presents de l'heretant.

     
 • 502875   heretament d'herència <Dret de successions> heretament d'herència
   
     
  • heretament simple, n m
  • heretament d'herència, n m sin. compl.
  • es heredamiento de herencia
  • es heredamiento simple

  <Dret de successions>

  Heretament a favor dels contraents, en virtut del qual l'heretant conserva la propietat de tot el patrimoni fins a la seva mort i només atribueix la qualitat d'hereu contractual.

     
 • 502878   heretament mixt <Dret de successions> heretament mixt
   
     
  • heretament mixt, n m
  • es heredamiento mixto

  <Dret de successions>

  Heretament simple a favor d'un contraent amb una donació singular de béns presents.

     
 • 502719   heretament mutual <Dret de successions> heretament mutual
   
     
  • heretament mutual, n m
  • es heredamiento mutual

  <Dret de successions>

  Heretament mitjançant el qual cada cònjuge nomena hereu l'altre per al cas que el sobrevisqui.

  Nota: L'heretament mutual pot tenir caràcter preventiu, en cas que l'heretant mori sense haver atorgat cap altra disposició a títol universal.

     
 • 502881   heretament prelatiu <Dret de successions> heretament prelatiu
   
     
  • heretament prelatiu, n m
  • es heredamiento prelativo

  <Dret de successions>

  Heretament a favor dels fills dels contraents en virtut del qual es genera un dret d'institució preferent d'hereu.

  Nota: L'heretament prelatiu no institueix hereu ni atribueix cap dret successori directe.

     
 • 502880   heretament preventiu <Dret de successions> heretament preventiu
   
     
  • heretament preventiu, n m
  • es heredamiento preventivo

  <Dret de successions>

  Heretament a favor dels fills dels contraents en què només s'institueix hereu per prevenir la successió intestada dels heretants i, per tant, només és eficaç si l'heretant no disposa voluntàriament del seu patrimoni en virtut d'un testament o d'un heretament posterior.