Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 503160   il·lícit civil <Dret civil general> il·lícit civil
   
     
  • il·lícit civil, n m
  • es ilícito civil

  <Dret civil general>

  Acte o omissió que la llei penal no tipifica com a delicte o falta i que dona lloc a responsabilitat civil extracontractual.

     
 • 503119   immatriculació <Drets reals> immatriculació
   
     
  • immatriculació, n f
  • es inmatriculación

  <Drets reals>

  Primera inscripció d'una finca en el registre de la propietat, que obre un foli registral.

     
 • 502799   immissió <Drets reals> immissió
   
     
  • immissió, n f
  • es inmisión

  <Drets reals>

  Pertorbació jurídica o material del dret de propietat produïda per l'acció d'una tercera persona des d'una altra finca, que consisteix en la presència en l'aire, l'aigua, el sòl, etc. de substàncies, vibracions, sorolls, etc. que afecten una finca.

     
 • 502687   impediment <Dret civil general> impediment
   
     
  • impediment, n m
  • es impedimento

  <Dret civil general>

  Circumstància que s'oposa a la realització d'un negoci jurídic, a la designació d'una persona per a un càrrec públic, etc.

     
 • 502519   impediment dispensable <Dret de família> impediment dispensable
   
     
  • impediment dispensable, n m
  • es impedimento dispensable

  <Dret de família>

  Impediment matrimonial que pot ser dispensat ja sigui per l'autoritat civil, ja sigui per l'autoritat eclesiàstica, segons els casos.

     
 • 502482   impediment matrimonial <Dret de família> impediment matrimonial
   
     
  • impediment matrimonial, n m
  • es impedimento matrimonial

  <Dret de família>

  Circumstància relativa al consentiment o a les parts contraents que, en virtut d'una llei eclesiàstica o civil, invalida el matrimoni.

     
 • 502989   imprescriptible <Dret civil general> imprescriptible
   
     
  • imprescriptible, adj
  • es imprescriptible

  <Dret civil general>

  No subjecte a prescripció.

     
 • 502516   imprudència <Dret civil general> imprudència
   
     
  • culpa, n f
  • imprudència, n f
  • es culpa
  • es imprudencia

  <Dret civil general>

  Acció o omissió contrària a les normes de diligència o prudència, sense mala fe ni voluntat de causar dany, tot i que sigui conscient i voluntària.

     
 • 503039   impúber <Dret civil general> impúber
   
     
  • impúber, n m, f
  • es impúber
  • es impúbero | impúbera

  <Dret civil general>

  Persona major de set anys i menor de dotze, si és dona, o de catorze, si és home.

     
 • 502386   imputació de pagaments <Dret civil general> imputació de pagaments
   
     
  • imputació de pagaments, n f
  • es imputación de pagos

  <Dret civil general>

  Aplicació d'un pagament a un o més d'un deute quan són diversos i homogenis els deutes que un mateix deutor té envers un mateix creditor.