Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 502542   major d'edat <Dret civil general> major d'edat
   
     
  • major d'edat, n m, f
  • es mayor de edad

  <Dret civil general>

  Persona que, pel fet d'haver arribat a divuit anys d'edat, té plena capacitat d'obrar.

     
 • 502586   majoria d'edat <Dret civil general> majoria d'edat
   
     
  • majoria d'edat, n f
  • majoritat, n f sin. compl.
  • es mayor edad
  • es mayoría de edad
  • es mayoridad

  <Dret civil general>

  Condició de major d'edat.

     
 • 502586   majoritat <Dret civil general> majoritat
   
     
  • majoria d'edat, n f
  • majoritat, n f sin. compl.
  • es mayor edad
  • es mayoría de edad
  • es mayoridad

  <Dret civil general>

  Condició de major d'edat.

     
 • 502895   mala fe <Dret civil general> mala fe
   
     
  • mala fe, n f
  • es mala fe

  <Dret civil general>

  Malícia amb la qual es fa alguna cosa, o es posseeix o deté algun bé.

     
 • 502660   mancomunitat <Dret civil d'obligacions i contractes> mancomunitat
   
     
  • mancomunitat, n f
  • es mancomunidad

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Cotitularitat en el crèdit o en el deute en virtut de la qual cada cocreditor només pot exigir una part de la prestació i el codeutor només respon per la seva part en el compliment de l'obligació.

     
 • 502792   mandant <Dret civil d'obligacions i contractes> mandant
   
     
  • mandant, n m, f
  • es mandante

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Persona que, d'acord amb un contracte de mandat, dona a una altra el poder d'actuar en nom i interès seu o en nom propi, però en interès seu.

     
 • 502276   mandat <Dret civil d'obligacions i contractes> mandat
   
     
  • contracte de mandat, n m
  • mandat, n m sin. compl.
  • es contrato de mandato
  • es mandato

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Contracte pel qual una persona actua en nom i interès d'una altra o en nom propi, però en interès d'una altra.

     
 • 502778   mandatari | mandatària <Dret civil d'obligacions i contractes> mandatari | mandatària
   
     
  • mandatari | mandatària, n m, f
  • es mandatario | mandataria

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Persona que, d'acord amb un contracte de mandat, accepta del mandant la gestió d'un afer determinat.

     
 • 502820   marmessor | marmessora <Dret de successions> marmessor | marmessora
   
     
  • marmessor | marmessora, n m, f
  • executor testamentari | executora testamentària, n m, f sin. compl.
  • testamentari | testamentària, n m, f sin. compl.
  • es albacea
  • es ejecutor testamentario | ejecutora testamentaria
  • es testamentario | testamentaria

  <Dret de successions>

  Persona nomenada pel causant i, de vegades, pel jutge, perquè executi les disposicions de darrera voluntat.

     
 • 502845   marmessor particular | marmessora particular <Dret de successions> marmessor particular | marmessora particular
   
     
  • marmessor particular | marmessora particular, n m, f
  • es albacea particular

  <Dret de successions>

  Marmessor que ha de complir un o més encàrrecs relatius a una herència o executar disposicions testamentàries concretes.