Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 502756   quarta falcídia <Dret de successions> quarta falcídia
   
     
  • quarta falcídia, n f
  • es cuarta falcidia

  <Dret de successions>

  Quarta part de l'actiu hereditari líquid que té dret a retenir l'hereu si els llegats que el graven en superen les tres quartes parts.

     
 • 502867   quarta trebel·liànica <Dret de successions> quarta trebel·liànica
   
     
  • quarta trebel·liànica, n f
  • es cuarta trebeliánica

  <Dret de successions>

  Quarta part dels béns relictes, un cop deduïts els deutes del causant i les càrregues hereditàries, les llegítimes i els llegats per a fins benèfics, pietosos i docents, que l'hereu fiduciari té dret a detreure del fideïcomís en concepte de béns lliures.

     
 • 502638   quarta vidual <Dret de successions> quarta vidual
   
     
  • quarta vidual, n f
  • es cuarta viudal

  <Dret de successions>

  Quarta part de l'herència líquida del cònjuge premort que el cònjuge supervivent té dret a exigir als seus hereus per tal de garantir mitjans econòmics suficients per a la seva còngrua sustentació, atesos el nivell de vida que havien mantingut els cònjuges i l'actiu hereditari.

  Nota: La quarta vidual és compatible amb l'usdefruit vidual i no atribueix al cònjuge supervivent la qualitat d'hereu del premort ni el dret d'acréixer en la seva successió.

     
 • 503021   quasicontracte <Dret civil d'obligacions i contractes> quasicontracte
   
     
  • quasicontracte, n m
  • es cuasicontrato

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Acte jurídic, lícit i voluntari, que no és regulat per cap convenció expressa, però del qual resulten obligacions i efectes recíprocs entre les parts o envers una tercera persona comparables als d'un contracte.

     
 • 502769   quasipossessió <Drets reals> quasipossessió
   
     
  • quasipossessió, n f
  • es cuasiposesión

  <Drets reals>

  Possessió de drets.

     
 • 502387   quasiusdefruit <Drets reals> quasiusdefruit
   
     
  • quasiusdefruit, n m
  • es cuasiusufructo

  <Drets reals>

  Usdefruit de les coses consumibles, dels crèdits o dels drets.

     
 • 502709   Querimònia <Dret de família> Querimònia
   
     
  • Querimònia, n f
  • es Querimonia

  <Dret de família>

  Privilegi que reconeix el règim econòmic familiar de la convinença i la torneria.

  Nota: La Querimònia és un privilegi que Jaume II va concedir a la Vall d'Aran, que encara és vigent.

     
 • 503138   quota <Dret civil general> quota
   
     
  • quota, n f
  • es cuota

  <Dret civil general>

  Part o proporció de la participació que té cada titular en una situació de cotitularitat.