Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 503272   tantumdem [la] <Dret de família> tantumdem [la]
   
     
  • tantumdem [la], n m
  • donació propter nuptias [propter nuptias: la], n f sin. compl.
  • es donación propter nuptias
  • es tantundem

  <Dret de família>

  Donació d'una quantitat de diners igual al dot que el marit promet a l'esposa com a garantia del mateix dot.

  Nota: 1. El tantumdem és propi del territori de l'antic bisbat de Girona i pot coexistir amb l'escreix. 2. Tantumdem significa literalment 'justament igual', 'justament de la mateixa grandària'. 3. Donació propter nuptias significa literalment 'donació per causa del matrimoni'.

     
 • 502840   tenuta <Dret de família> tenuta
   
     
  • tenuta, n f
  • es tenuta

  <Dret de família>

  Institució del dret familiar català que atribueix a la vídua, i successivament als fills que siguin hereus de la mare, l'usdefruit de tots els béns del marit mentre no li sigui restituït el dot i pagat l'escreix, amb l'obligació de suportar-ne les càrregues i d'alimentar els fills menors, els impossibilitats per al treball i els que, fins i tot essent majors, el marit mantenia a casa.

     
 • 503269   tenutari | tenutària <Dret de família> tenutari | tenutària
   
     
  • tenutari | tenutària, n m, f
  • es tenutario | tenutaria

  <Dret de família>

  Persona que té dret a la tenuta.

     
 • 503264   teoria del títol i el mode <Drets reals> teoria del títol i el mode
   
     
  • teoria del títol i el mode, n f
  • es teoría del título y modo

  <Drets reals>

  Sistema translatiu sobre la base del qual la transmissió del domini i de la resta de drets reals requereix un títol i un mode.

  Nota: Tots dos elements, títol i mode, han de concórrer perquè la transmissió tingui efectes.

     
 • 502395   tercer <Dret civil general> tercer
   
     
  • tercera persona, n f
  • tercer, n m sin. compl.
  • es tercera persona
  • es tercero
  • en third person

  <Dret civil general>

  Persona que no és part en un litigi, en un contracte o en una relació jurídica.

     
 • 502395   tercera persona <Dret civil general> tercera persona
   
     
  • tercera persona, n f
  • tercer, n m sin. compl.
  • es tercera persona
  • es tercero
  • en third person

  <Dret civil general>

  Persona que no és part en un litigi, en un contracte o en una relació jurídica.

     
 • 503158   terceria <Dret civil general> terceria
   
     
  • terceria, n f
  • es tercería

  <Dret civil general>

  Intervenció en un procés judicial entre dos o més litigants d'una tercera persona que no és ni la creditora ni la deutora, però que hi té dret, per defensar el propi dret o ajudar un dels litigants.

  Nota: Hi ha dues classes de terceria: la terceria de domini, que serveix per a impedir que una sentència recaigui sobre el propi patrimoni, i la terceria de millor dret, que serveix per a impedir que minvi el patrimoni pel fet de desconèixer que hi ha un dret preferent.

     
 • 502721   termini <Dret civil general> termini
   
     
  • termini, n m
  • es plazo
  • es término

  <Dret civil general>

  Element accidental d'un negoci jurídic pel qual la persona o les persones que hi intervenen en limiten l'eficàcia.

  Nota: Un termini pot ser des d'un moment determinat (termini suspensiu) o fins a un moment determinat (termini resolutori).

     
 • 503134   terratge <Dret civil d'obligacions i contractes> terratge
   
     
  • terratge, n m
  • es terraje

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Cessió d'un erm per a posar-lo en conreu a canvi que el conreador, que en els primers anys obtindrà la totalitat de les collites, posteriorment en pagui al propietari la tercera o la quarta part, proporció que anirà augmentant a poc a poc fins a arribar a la meitat de la collita.

  Nota: El terratge és propi del Camp de Tarragona i es pacta per un nombre determinat d'anys.

     
 • 502649   testador | testadora <Dret de successions> testador | testadora
   
     
  • testador | testadora, n m, f
  • es testador | testadora

  <Dret de successions>

  Persona que atorga testament o que destina els seus béns i drets a alguna persona per a després de la seva mort en un negoci jurídic d'última voluntat.