Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 503265   unió <Drets reals> unió
   
     
  • unió, n f
  • es unión

  <Drets reals>

  Resultat d'unir-se dues coses per voluntat dels propietaris o casualment.

  Nota: La Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació, agrupa els supòsits clàssics d'adjunció, commixtió i especificació sota el concepte d'unió.

     
 • 502372   universal <Dret civil general> universal
   
     
  • universal, adj
  • es universal

  <Dret civil general>

  Relatiu a tot un conjunt de béns o de drets que en un moment determinat es prenen en consideració.

     
 • 502406   urbanització <Drets reals> urbanització
   
     
  • urbanització, n f
  • es urbanización

  <Drets reals>

  Terreny delimitat artificialment on es fan les operacions necessàries per a poder edificar-hi un nucli de població.

     
 • 502866   ús <Dret civil general> ús
   
     
  • ús, n m
  • es uso

  <Dret civil general>

  Conducta creada per l'actuació repetida, generalitzada i uniforme d'un grup social o de la major part dels qui el componen, que suposa un model de comportament.

     
 • 502565   usdefruit <Drets reals> usdefruit
   
     
  • usdefruit, n m
  • es usufructo

  <Drets reals>

  Dret de gaudi que té una persona sobre un bé propietat d'altri, que consisteix a posseir el bé, usar-lo i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància.

     
 • 502697   usdefruit de regència <Dret de família> usdefruit de regència
   
     
  • usdefruit de regència, n m
  • es usufructo de regencia

  <Dret de família>

  Usdefruit en favor del cònjuge vidu, el qual queda com a regent de la casa amb unes facultats sobre el patrimoni del premort que pot exercir en benefici de la comunitat familiar.

     
 • 502681   usdefruit vidual intestat <Dret de successions> usdefruit vidual intestat
   
     
  • usdefruit vidual intestat, n m
  • es usufructo viudal intestado

  <Dret de successions>

  Benefici successori que la llei atribueix al cònjuge supervivent, en cas de successió intestada, pel qual adquireix l'usdefruit de tota l'herència, sempre que no li correspongui succeir a títol d'hereu perquè hi ha fills o descendents del causant.

     
 • 502374   usuari | usuària <Dret civil d'obligacions i contractes> usuari | usuària
   
     
  • usuari | usuària, n m, f
  • es usuario | usuaria

  <Dret civil d'obligacions i contractes>

  Persona física o jurídica que rep o utilitza un servei.

     
 • 503266   usucapient <Drets reals> usucapient
   
     
  • usucapient, n m, f
  • es usucapiente

  <Drets reals>

  Persona que usucapeix.

     
 • 502982   usucapió <Drets reals> usucapió
   
     
  • prescripció adquisitiva, n f
  • usucapió, n f
  • es prescripción adquisitiva
  • es usucapión

  <Drets reals>

  Adquisició del dret de propietat o un altre dret real mitjançant la possessió continuada d'aquest dret durant un determinat període de temps fixat legalment.